TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 /

2 Sisältö 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 2.1 Vaikuttaminen 2.2 Kotimaiset verkostot 3 KANSALAISTOIMINNAN TUKI JA JÄRJESTÖTYÖ 3.1 Vapaaehtoistyön tuki 3.2 Jäsenistö 3.3 Perhekeskustoiminta 4 PERHEPALVELUT 4.1 Lastenhoitotoiminta 4.2 Ammatilliset perhepalvelut 4.3 Perhetoimintakeskus Lapsi- ja perhetoimintaa Rovaniemellä 5 NUORISOTYÖ 5.1 Tukioppilastoiminta 5.2 Mediakasvatus 5.3 Lasten ja nuorten puhelin ja netti 6 KEHITTÄMIS- JA KOKEILUHANKKEET 6.1 Vahvuutta vanhemmuuteen hanke 6.2 Paikka auki avustusohjelma 6.3 Koko Suomi leikkii 6.2 Lapin järjestörakenne ja Oppilaitosyhteistyöhanke 7HALLINTO JA TALOUS 7.1 Piirihallitus Henkilöstö ja toimitilat

3 LAPIN PIIRIN TOIMINTAMUODOT 2014 Perhekeskustoiminnan ammatillinen ohjaus ja tuki Lastenhoitotoiminta Nuorisotyö: tukioppilastoiminta, mediakasvatus, Nuorten mukaan Ammatilliset perhepalvelut Perhetoimintakeskus Rovaniemellä Vahvuutta vanhemmuuteen hanke Vaikuttaminen, koulutukset, tapahtumat Lastentarvike- ja tilavuokraus

4 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ MLL:n toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Ajankäyttö pirstaloituu ja kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta kiristyy. Järjestöjen ja kuntien yhteistyön tarve kasvaa. Vapaaehtoistoiminnassa ammatillisen ohjauksen ja tuen sekä järjestöjen välisen yhteistyön merkitys kasvaa MLL tekee kansalaisjärjestönä monipuolista ennaltaehkäisevää lastensuojelu-, terveys- ja päihdetyötä Toiminnassa painottuvat lasten, nuorten ja perheiden lähiyhteisöjen, osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden tukeminen. MLL:n toiminnan painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja kehittäminen.

5 VAIKUTTAMINEN MLL:n Lapin piiri piti yhteyttä liiton toimintaa lähellä oleviin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin alueellisesti ja paikallisesti. MLL kokosi välitti tietoa lapsiperheiden arjesta päätöksenteon tueksi. Piirin edustaja osallistui erilaisiin verkostoihin ja foorumeihin toimien siten lasten ja lapsiperheiden edunvalvojana. Tärkeimpiä vaikuttamisen paikkoja olivat Lapin järjestörakenteessa ja Oppilaitosyhteistyöhankkeessa mukana olo sekä jäsenyys Lapin liiton järjestöjen neuvottelukunnassa ja Lapin järjestöstrategian työvaliokunnassa. Lapin piiri esitteli toimintaansa useille opiskelija- ja ammattilaisryhmille. Lisäksi piirin edustajia oli mukana useissa tapahtumissa, joissa oli mahdollisuus esitellä MLL:n toimintaa.

6 KANSALAISTOIMINNAN TUKI JA JÄRJESTÖTYÖ Yhdistysten tuki ja ohjaus oli toiminnanjohtajan vastuulla. Piirin edustaja tapasi vuoden 2014 aikana paikallisyhdistysten edustajia Täyskäsi-koulutuksessa, kevät- ja syyskokouksessa, puheenjohtajapäivässä sekä yhdistys-tapaamisissa ja - koulutuksissa. Myös keskusjärjestön edustajia osallistui piirin tapahtumiin. Yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse, Yhdistystiedotteella sekä piirin fbsivuilla, myös pj-sivut Yhdistyksiä perehdytettiin mm. yhdistysnettiin ja keskusjärjestön tuottamaan tukimateriaaliin. Paikallisyhdistyksille jaettiin materiaalia. RAY-avustus Lapin yhdistyksille

7 JÄSENISTÖ Mannerheimin Lastensuojeluliiton perustan muodostavat paikallisyhdistykset, joissa toimivat ihmiset osallistuvat oman alueensa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2014 päättyessä henkilöjäsentä koko maassa. Lapissa henkilöjäsenmäärä 3973 (+ 7) Paikallisyhdistyksiä oli koko maassa 558 ja Lapissa 24 toimivaa yhdistystä. Osa yhdistyksistä onnistui loistavasti jäsenhankinnassa.

8 PERHEKESKUSTOIMINTA MLL:n lapsi- ja perhetoiminnalla tarkoitetaan kaikkea perheitä koskevaa toimintaa: Perhekahvilat Perhekeskukset Vertaisryhmätoiminta Lasten kerhotoiminta Lapsille, nuorille ja perheille järjestetyt tapahtumat, retket, leirit ja yleisötilaisuudet. Lapissa 23 perhekahvilaa, joissa kokoontumiskertoja 609 ja kävijöitä 5192 lasta ja 3964 aikuista yhteensä Kävijöitä Lapissa MLL:n eri tapahtumissa, koulutuksissa, kerhoissa, vertaisryhmissä, perhekahviloissa, leireillä, retkillä: Vapaaehtoisten työtunteja > 8 henkilötyövuotta (yhden henkilön vuotuiseksi työtuntimääräksi lasketaan keskimäärin h).

9 LASTENHOITOTOIMINTA Arjen apua lapsiperheille: Perhe voi tilata lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina vuorokauden aikoina. Lastenhoitoapua voit käyttää omien tarpeittesi mukaan esimerkiksi, kun lapsi sairastuu tai vanhemmat haluavat hetken hengähtää, harrastaa tai viettää kahdenkeskistä aikaa. Tärkeintä lapsen hyvinvointi MLL:n kouluttama luotettava hoitaja huolehtii lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Tilaukset puhelimitse tai internetissä: vuonna tuntia, hoitajia n. 46. Tarja Stankowskin opinnäytetyö: MLL:n lastenhoitoiminta hoitajan näkökulmasta. Lastenhoitotoiminnan välitysalueita Lapissa olivat: Inari, Kemi, Kittilä, Muonio, Rovaniemi ja Sodankylä

10 AMMATILLISET PERHEPALVELUT MLL:n Lapin piiri tarjoaa ammatillista osaamista, yksilöllisiä, joustavia palveluja lapsiperheille. Työskentelyn painopiste on ennaltaehkäisevä. Ammatillisia perhepalveluitamme ovat: Ennaltaehkäisevä perhetyö Lastenhoitopalvelu yrityksille Lasten ryhmähoito Ryhmämuotoinen perhetyö Valvotut ja tuetut tapaamiset Perhepalvelujen tilaaja on useimmiten kunnan sosiaali- tai terveystoimi mutta myös yritykset, yhteisöt, järjestöt ja perheet voivat itse tilata palveluja. 2014: 1725 h 59:ssa eri perheessä 238 lapsen kanssa. Käyntikertoja perheissä /5/15

11 PERHETOIMINTAKESKUS Lapsiperheiden matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Yhteistyösopimus Rovaniemen kaupungin kanssa. Tavoitteena lisätä lapsiperheiden keskinäistä tukea ja ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Ohjelma suunniteltiin kävijöiden toiveiden perusteella (asiakaskysely 2013). Kerhotoimintaa muskarit (3), synnytystanssi (5), äitivauva-jooga (1) ja vyöhyketerapiaa vauvoille (1) ja sanataitelijat (1). Ryhmissä 0-6-vuotiaita lapsia (39) vanhempineen (57) ja ne kokoontuivat krt/lukukausi. Vertaisryhminä monikko- ja adoptioperheet sekä kestovaippailijat, imetystukiryhmä, yhden vanhemman perheet ja diabetesta sairastavan lapsen perheet. Tilavuokrausta ja yöpymisiä (43)

12 NUORISOTYÖ Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on tukipalveluita lapsille ja nuorille. On Lasten ja nuorten puhelin ja netti. Nuorille jaetaan tietoa myös Nuortennetissä. Lasten ja Nuorten puhelin p Tukioppilastoiminta on n. 68 % Lapin kouluista. koulutukset tukioppilaille ja tukioppilasohjaajille. Kaikissa nuorisotyön koulutuksissa (21) yht. 600 os. Lasten oikeuksien leiri Ohjaajatapaamiset ja -koulutukset Nuorten mukaan: unelmapajoissa yht. 414 nuorta 4 pilottikunnassa Lastenhoitokurssit Järjestöyhteistyö

13 MEDIAKASVATUS MLL on kouluttanut lasten ja nuorten netin käyttöön ja mediakasvatukseen perehtyneitä kouluttajia, jotka vetävät päiväkodeilla ja kouluilla mediatietoiskuja. Tietoiskuissa käsitellään verkkomedian hyötyjä ja haittoja sekä lasten ja nuorten sosiaalista elämää verkossa. Vuonna 201 järjestettiin yhteensä 14 mediakasvatuskoulutusta, joista ammattikasvattajien koulutuksia yksi, oppilaiden koulutuksia 11 ja vanhempainiltoja kaksi.

14 VAHVUUTTA VANHEMMUUTEEN ( ) MLL:n keskusjärjestöjohtoinen hanke, jossa kehitetään ja vakiinnutetaan perheen psykososiaalista tukea vahvistava toimintamalli osaksi neuvolan vanhemmuutta tukevaa ja ehkäisevää työtä. Toimintamalli perustuu ohjattuun vanhempainryhmään, jossa vanhemmat saavat ryhmäohjausta. Vanhempainryhmien jälkeen vanhemmat jatkavat toistensa tapaamista avoimissa kohtaamispaikoissa, perhekahviloissa ja vertaisryhmissä. MLL:n Lapin piirin yhteistyökuntana Rovaniemi. Toiminnanjohtaja ja nuorisotyön vastaava osallistuivat VV-perheryhmänohjaajakoulutukseen. Toimintaa esiteltiin Kaste-seminaarissa. Poskelle (Rovaniemen kaupunki) Kasterahoitus 8/5/15

15 MUUT Paikka auki Koko Suomi leikkii Lapin järjestörakenne ja Oppilaitosyhteistyöhanke

16 PIIRIHALLITUS 2014 MLL:n Lapin piirihallitus kokoontui viisi kertaa. Pj KARJALAINEN PAULA Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 1. KATAJA PETRA, RANUA Valkonen Osmo, ROVANIEMI 2. KIVINIEMI JOHANNA, ROVANIEMI (PTY) Karppinen Teija, ROVANIEMI (PTY) 3. UUSISALMI ERJA, KITTILÄ Pekonen Jenni, MUONIO 4. ALKKI JANNE, ROVANIEMI (PTY) Niemi Sirpa, TERVOLA, 5. UUSIPORTIMO MIRA, ROVANIEMI (PTY) Paakki Katja, RANUA 6. KEHUSMAA ELINA, KEMI Haarala Katriina, ROVANIEMI 7. HAARANEN ULLA, ROVANIEMI, vpj Rauhala Pirjo, MUONIO 8. HYYPIÖ PÄIVI, KEMIJÄRVI Tuulaniemi Heleena, KEMIJÄRVI 9. POKKA-MATTANEN RAILI, SODANKYLÄ Forsell Nina, KOLARI

17 PIIRIHALLITUS 2014

18 TALOUS TULOT: jäsenmaksut, keräys, avustukset, korvaukset (ostopalvelut), osallistumismaksutuotot, keskusjärjestön kanavoimat RAY-avustukset ja toiminta-avustus sekä RAY-avustus Paikka auki - ohjelmasta. Toimitiloja vuokrattiin. Neljä kuukausipalkkaista työntekijää suurimman osan vuotta. Tuntityönä teetettiin osa koulutuksista, kerhojen ohjaus, IT-tuki sekä MLL:n perhetyö, yritysten lastenhoitopalvelu ja ryhmähoito. Taloudellinen tilanne edelleen erittäin tiukka /

19 Tulot vuonna 2014 yht

20 Kulut vuonna 2014 yht

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry.

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 1. Yleistä Yhdistyksen toiminnan perustana ja keskeisinä päämäärinä olivat lapsen ja lapsuuden arvostus, suvaitsevaisuus,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Perhepalveluverkostoja, varhaista tukea ja kumppanuutta 15.9.2006 Projektipäällikkö Jaana Kemppainen 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

1 PROJEKTIN TAUSTAA - LAPPI ERITYISALUEENA

1 PROJEKTIN TAUSTAA - LAPPI ERITYISALUEENA SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...1 1 PROJEKTIN TAUSTAA - LAPPI ERITYISALUEENA...2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...3 3 PROJEKTIN ORGANISAATIO JA VERKOSTOT...3 3.1 Projektin hallinnointi...3 3.2 Henkilöstö...4

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus Adoptioperheet ry:n Vuosikatsaus 2014 Adoptioperheet -yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. meillä on Ainoana kotimaisten ja kansainvälisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot