MLL:n perhekahvilatoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MLL:n perhekahvilatoiminta"

Transkriptio

1 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta

2 Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2

3 MLL KYLPY MLL kylpy 3

4 MLL kylpy Kenelle MLL:n paikallisyhdistystoimijoille Toiminnasta kiinnostuneille Sisältö Yleistietoa Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Paikallinen ja alueellinen toiminta 4

5 MLL:n visio Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi. MLL kylpy 5

6 MLL:n arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Inhimillisyys Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Yhteisvastuu Ilo MLL kylpy 6

7 MLL:n tehtävä Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämän-tilanteissa. Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. 7 MLL kylpy

8 MLL:n toiminnan päämäärät Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö. Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea. Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja. Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju MLL kylpy 8

9 MLL:n toimintaperiaatteet Lapsen näkökulman huomioon ottaminen Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus Tekemisen riemu Avoimuus Yhteistyöhakuisuus Näkyvyys Riippumattomuus Hyvä taloudenhoito MLL kylpy 9

10 Valtakunnallinen toiminta Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi Kasvatuskulttuurin vahvistaminen Perheiden valistaminen Vaikuttaminen päätöksentekoon Kansalaisjärjestöyhteistyö Viestintä EU-ruokatuki 10 MLL kylpy

11 Valtakunnallinen toiminta Lasten kuuleminen ja osallisuus Tukioppilastoiminta Koulurauhaohjelma Lasten ja nuorten kerhotoiminnan tuki Lasten ja nuorten puhelin ja netti Lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen Mediakasvatus Ennaltaehkäisevä päihdetyö 11 MLL kylpy

12 Valtakunnallinen toiminta Vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen Perhekahvilatoiminnan ja vertaisryhmien tuki Vanhempainpuhelin ja netin kirjepalvelu Tukea vanhemmille nettisivut Vanhempainnettisivusto Järjestötoiminnan tuki Kansainvälinen toiminta 12 MLL kylpy

13 Tilapäinen lastenhoitoapu perheille MLL:n varhainen tuki lapsiperheille Lapsiperheiden avoin toiminta Perhekahvilat, Lasten kerhot ja avoin varhaiskasvatustoiminta, Kylämummi- ja vaaritoiminta Lapsiperheiden Vertaistuki Vertaisryhmät, Ammatillisesti ohjatut ryhmät, lapsiperheiden tukihenkilöt Kunnan lapsi- ja perhepalvelut ( perhekeskukset ja neuvolat ), avoin varhaiskasvatus, ehkäisevät lastensuojelupalvelut LSL3 MLL Kylpy

14 MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. 3. kerros erityispalvelujen intensiivinen tuki Lapsille, nuorille ja perheille, joilla tarve erityiseen tukeen. 2. kerros preventiiviset palvelut Lapset, nuoret ja perheet, joilla tarve Selektiiviseen,kohdennettuun tukeen. 1. kerros ennaltaehkäisevät, universaalit palvelut Kaikille lapsiperheille MLL kunnan kumppanina ja perhekeskustoimijana

15 Paikallisyhdistysten toimintamuotoja Perhekahvilat (425) Kerhot (1144) Lasten ja nuorten retket ja leirit (404) Tapahtumat ja koulutustilaisuudet (1219) Vanhempain- ja vertaisryhmät (291 ryhmää) Koululaisten iltapäivätoiminta (51 kerhoa) Paikallinen vaikuttaminen (136 aloitetta) Turvavälinevuokraus (138 yhdistystä) EU-ruokatuki * Toimintaluvut vuodelta MLL kylpy

16 MLL:n toiminnan vuosikymmenet 1920-luku: neuvolat, Lastenlinna, terveyssisarten koulutus, paikallisosastojen perustaminen 1930-luku: kodinhoitajatoiminnan ja koulutuksen aloittaminen, äidinmaitokeskus, uimaopetus 1940-luku: sotaorpojen auttaminen, terveystalojen rakennuttaminen, ehkäisevä mielenterveystyö, neuvolat kuntien hoidettavaksi 1950-luku: keskoshuollon järjestäminen, perhekasvatusneuvonnan tehostaminen 1960-luku: ohjattu perhepäivähoito, huumeiden vastainen työ MLL kylpy 16

17 MLL:n toiminnan vuosikymmenet 1970-luku: lapsen huomioiminen ympäristön suunnittelussa, tukioppilastoiminta, sairastuneen lapsen hoitajarengas, päivähoidon kehittäminen, neuvolatoiminta kehitysmaissa 1980-luku: lasten ja nuorten puhelin, leikkiperinteen vaaliminen, taidekasvatus, Vanhempainpuhelin 1990-luku: lapsiperheiden kotipalvelut, perhekeskustoiminta, sosiaalisten taitojen opetus, ratkaisukeskeinen perhe- ja kriisityö, projekteja nuorten elämänhallinnan tukemiseen, kuntoutus-toiminnan laajeneminen 2000-luku: vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan vahvistuminen MLL kylpy 17

18 PERUSKOULUTUS MLL kylpy 18

19 Peruskoulutus Peruskoulutus Kenelle Perhekahvilavastaaville ja -vetäjille Toiminnasta kiinnostuneille Sisältö Perhekahvilatoiminnan sisältö Minä perhekahvilavetäjänä 19

20 MLL:n perhekahvilatoiminnan tausta Kaikille avoin perheiden kohtaamispaikka Sekä vapaamuotoista että ohjattua toimintaa Toiminnan lähtökohdat Vanhempien ja lasten tarpeet Kiinnostus ja aktiivisuus Yhteisölliset tarpeet Toiminnan eettiset periaatteet Perhekahviloiden monimuotoisuus Päivisin kokoontuvat Iltaisin kokoontuvat Äideille suunnatut Isille suunnatut Monikulttuurisille perheille suunnatut Isovanhemmille ja senioreille suunnatut Peruskoulutus 20

21 Perhekahvilassa tapahtuu Yhteistoimintaa - yhdessä olemisen ja tekemisen ilo Toimintaa lapsille Leikkiä Kavereita Ohjattua toimintaa Lasten osallisuutta toimintaan Toimintaa aikuisille Vertaistoimintaa Ohjattua toimintaa Vapaata keskustelua Vierailijoita ja teemoja Vaikuttamismahdollisuuksia Peruskoulutus 21

22 Perhekahvilatoiminnan suunnittelu Resurssit ja voimavarat Toimiva työnjako, tehtävät Paikallisyhdistyksen hallituksen rooli Osallisuus ja yhteistyö Yhteissuunnittelua Peruskoulutus 22

23 MLL:n perhekeskustoiminnan sisällöt osana kuntien edistäviä ja ehkäiseviä palveluita Perhekahvilat Vertaisryhmät Lasten kerhot Perhekummitoiminta Kylämummi ja vaaritoiminta Muu avoin varhaiskasvatus Tilapäinen lastenhoitoapu MLL kunnan kumppanina ja perhekeskustoimijana

24 Kumppanuuden mahdollisuudet Kunta Muut MLL:n paikallisyhdistykset Muut järjestöt Alueen yksityisyrittäjät Valtakunnalliset perhehankkeet Peruskoulutus 24

25 Perhekahvilatoiminnan toteutus Yhteiset pelisäännöt Toimivat tilat Vakuutukset Hyvä taloudenhoito Toimintakauden ohjelma ja teemaideat Tiedottaminen Perhekahvilatoiminnan materiaali Toiminnan palaute, arviointi ja kirjaaminen Toiminnan tuki, jaksaminen ja palkitseminen Peruskoulutus 25

26 Perhekahvilan toimiva työnjako ja tehtävät talousvastaava (Tiina) Peruskoulutus 26

27 Tehdään yhdessä Osallisuus Millainen on meidän näköinen perhekahvila? Yhteiset pelisäännöt Toimintakauden alkaessa Tarkistetaan tarvittaessa Toimintakauden ohjelma Kirjataan selkeä ohjelma yhteystietoineen Kaikkien saatavilla Tiedottamisen väline Peruskoulutus 27

28 Perhekahvilan toimivat tilat Keskeinen sijainti Viihtyisät ja turvalliset tilat Vaaratekijöiden kartoittaminen Siisteydestä huolehtiminen Keittiötilojen toimivuus Siisteydestä ja hygieniasta huolehtiminen Perhekahvilan perustarvikkeet Vanhemmuutta tukeva materiaali Leluja, pelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita Vakuutukset Tapaturmavakuutus Vastuuvakuutus Peruskoulutus 28

29 Toiminnan rahoitus ja taloudenhoito Talousvastaavan tehtävät Hyvä taloudenhoito Rahoitusideoita Vapaaehtoinen kahvimaksu Myyntitoiminta, kirpputorit Nyyttärit MLL:n vuotuiset kampanjat Tapahtumat Lahjoitukset ja yritysrahoitus Ok-opintokeskus (www.okry.fi) Maksuttomat tilat (kunta, muut järjestöt, SRK, yksityiset) Peruskoulutus 29

30 Tiedottaminen Perhekahvilatoiminnan näkyväksi tekeminen Paikallisyhdistyksen hallitus ja perhekahvilavetäjä Jatkuva toiminnasta tiedottaminen Ideoita markkinointiin Neuvolat ja muut lapsiperheiden kanssa toimivat tahot Tiedotusvälineet (paikallislehdet ja -radio) Ilmoitustaulut Jäsenviestintä Tiedotuskampanjat Peruskoulutus 30

31 Perhekahvilatoiminnan materiaali Perhekahvilaopas Perhekahvilaesite Perhekahvilajuliste Palaute- ja tilastointilomake Päiväkirjamalli Talouden seurantalomake (käteiskassakirja) Vinkkejä leikkitoimintaan Toiminnalliset sisällöt perhekahvilaan (yhdistysnetti) Peruskoulutus 31

32 Säännöllinen seuranta Palaute Osallistujien kehittämisehdotukset Palautteet yhteistyökumppaneilta Toiminta näkyväksi palautteen kautta! Arviointi Toimintaa suunnitellessa ja kehittäessä Säännöllistä ja jatkuvaa Arvioidaan, mitä me yhdessä olemme tehneet Itsearviointi Arviointi ei ole kritiikkiä vetäjälle Kirjaaminen Kuukausiraportti Vuosiraportti Peruskoulutus 32

33 Perhekahvilatoiminnan tuki Tukea toimintaan ja haasteisiin Hallitus - perhekahvilavastaava tai puheenjohtaja Perhekahvilatyöryhmä Piirin perhetoiminnasta vastaava työntekijä Yhteistyö muiden perhekahviloiden kanssa Perhekahvilaportaat Koulutus ja vertaistapaamiset Yhdistysnetti (www.mll.fi) Perhekahvilavetäjien jaksaminen ja palkitseminen Peruskoulutus 33

34 MLL:n perhekahvila - yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa! Iloa arkeen, vahvuutta vanhemmuuteen, leikkiä lapsille! 34

35 Jatkokoulutus Kenelle Peruskoulutukseen osallistuneille perhekahvilatoimijoille Sisältö Vertaistuki ja kokemusten jakaminen Perhekahvilaan soveltuvat uudet menetelmät ja mallit Perhekahvilamateriaalin päivittäminen 35

36 Perhekahvilaohjaajien vertaisverkko Kenelle Perhekahvilatoiminnasta kiinnostuneille Sisältö Perhekahvilatoiminnan paikallinen ja alueellinen kehittäminen Vertaistuki ja kokemusten jakaminen 36

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MLL Vaasan yhdistys Vaasanpuistikko 15 D 44 65100 Vaasa puh. 040 8450 406 email: vaasan.yhdistys@mll.fi kotisivut: http://vaasa.mll.fi 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2004-2008 1 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat:

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi! JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tule vapaaehtoiseksi! 1 Järjestöjen ja kuntien tarjoama vapaaehtoistoiminta Pääkaupunkiseudulla Toimittanut Ulkoasu Doinita Negruti

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry.

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Mannerheimin Lastesuojeluliiton Lammin paikallisyhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 1. Yleistä Yhdistyksen toiminnan perustana ja keskeisinä päämäärinä olivat lapsen ja lapsuuden arvostus, suvaitsevaisuus,

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi Vapaaehtoistoiminnan Doinita Negruti kurssi Kurssin sisältö Osa 1: Vapaaehtoistoiminta Suomessa (6 h) Yhteiskunnan sektorit Kansalaistoiminnan historiaa Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus, periaatteet, oikeudet

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot