Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / / / Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin antamaan määräykseen, lupatunnus , kiinteistö , Degerbyntie 23, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoo jäljempänä esitettävin perustein, että rakenneinsinöörin antama määräys on aiheellinen ja että se tulee pysyttää voimassa. Oikaisuvaatimus hylätään. Perustelut Asian tausta Lupapäätöksellä (lupatunnus ) on myönnetty uudisrakennuslupa kolmelle yksiasuntoiselle pientalolle (talot D, E ja F), kahdelle autokatokselle ja tekninen tila-jätekatos -rakennukselle. Rakennusluvan ehtona on ollut muun muassa, että työtä ei saa aloittaa, ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Edelleen luvan ehtona on ollut, että työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavat katselmukset: paikan merkitseminen, pohjakatselmus, sijaintikatselmus, perustuskatselmus, salaojakatselmus, runkokatselmus, rakennekatselmus, savuhormikatselmus, vesi- ja viemärilaitteiden katselmus, ilmanvaihtolaitteiden katselmus, pintavesikatselmus sekä loppukatselmus. Vastaavaksi työnjohtajaksi on tehdyllä päätöksellä hyväksytty Erkki Hämäläinen. Hänen vastuunsa on päättynyt ja tehdyllä päätöksellä vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Ari Poutanen. Ari Poutanen on irtisanoutunut vastaavan työnjohtajan vastuusta rakennusten E ja F osalta Pientalon E osalta on suoritettu paikan merkitseminen , pohjakatselmus , sijaintikatselmus , salaojakatselmus ja runkokatselmus Pientalon F osalta on suoritettu paikan merkitseminen , pohjakatselmus , sijaintikatselmus ja runkokatselmus Rakennusvalvontakeskuksen rakenneinsinööri on antanut määräyksen, jonka mukaan mitään peittäviä töitä ei saa jatkaa talojen E ja F osalta ja todennut, että Ari Poutanen on tarkastanut taloista vain kantavan rungon. Uuden vastaavan on pystyttävä tarkastamaan kaikki peittävät työt mm. villoituksen, höyrynsulut yms. Edelleen rakenneinsinööri on määrännyt, että kohteelle on haettava uusi työnjohtaja ennen

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 rakentamisen jatkamista ja että jos töitä jatketaan kiellosta huolimatta, on rakennushankkeeseen ryhtyvän palkattava kohteelle ulkopuolinen tarkastaja, joka pitää hyväksyä rakennusvalvonnassa. Oikaisuvaatimuksen tutkiminen Rakennusluvan hakijana on ollut Asunto Oy Inkoonkuja 5 (myöhemmin Asunto Oy Kilonhuippu) edustajanaan Kari Kalliomäki. Kiinteistön omistuksessa on tapahtunut useita muutoksia rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja Kalliomäki on myynyt omistusosuutensa kiinteistöstä huhtikuussa Kalliomäki toimii kuitenkin edelleen rakennusten E ja F rakennuttajana. Rakenneinsinöörin antaman määräyksen on katsottava vaikuttavan sillä tavoin välittömästi Kalliomäen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, että hänellä on oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Rakenneinsinöörin määräyksen aiheellisuus Maankäyttö- ja rakennuslain 122 :n mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Vastaavan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Maankäyttö- ja rakennuslain momentin mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi rakennustyön aikana, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 kohdan määräyksen mukaan ulkopuolista tarkastusta tulee edellyttää, kun rakentamisessa havaitaan tai voidaan epäillä tapahtuneen sellainen virhe, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista selvitystä. Tarkastuksen suorittajan tulee olla riippumaton rakennushankkeessa mukana olevista tahoista. Ottaen huomioon, että rakennustöiden vastaava työnjohtaja on tässä tapauksessa irtisanoutunut vastuustaan , on rakenneinsinöörin antamalle määräykselle ollut sekä rakennustyön jatkamista koskevan kiellon että ulkopuolisen tarkastajan määräämisen osalta ollut maankäyttö- ja rakennuslain 122 :ssä ja 151 :ssä säädetyt perusteet. Rakenneinsinöörin antaman määräyksen peruuttamiseen tai muuttamiseen ei siten ole aihetta.

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi oikaisuvaatimuksen tekijän esittämät huomautukset vastaavan työnjohtajan menettelystä. Poutasen kelpoisuus toimia jatkossa vastaavan työnjohtajan tehtävissä Espoon alueella ei kuitenkaan kuulu tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainittujen lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslaki 187, 190 Hallintolainkäyttölaki 6 Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Rakenneinsinöörin määräys Rakennuslupapäätös , lupatunnus Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä Kari Kalliomäki Oikaisuvaatimuksen kohde Rakenneinsinöörin antama määräys koskien uudisrakennuslupaa Rakennuspaikka ja sen omistajat Degerbyntie 23, Espoo Asunto Oy Kilonhuippu Pihlajamaa Soili Koponen Osmo Rinta-Säntti Sari Luukkanen Perttu Luukkanen Essi Tahvanainen Jari Pitkänen Tarja Chang Yuan-Ming Xu Niya Aitah Holding Ltd / Prestige Trust Company Aikaisempi käsittely Rakennuslupa myönnetty, kolme yksiasuntoista pientaloa, kaksi autokatosta ja tekninen tila-jätekatos/ lupatarkastaja Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että rakenneinsinöörin antama määräys perustuu tarkastusten osalta vastaavana työnjohtajana toimineen Ari Poutasen yksipuoliseen ja monilta osin (mm. irtisanoutumispäivämäärä) selvästi paikkansapitämättömiin lausuntoihin.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii rakenneinsinöörin antaman määräyksen peruuttamista tarkastusten osalta ja peittävien töiden jatkamisen osalta. Mikäli Poutanen kieltää tekemänsä tarkastukset ja tarkastusasiakirjan olemassaolon, on Espoon kaupungin todettava, ettei Poutanen vastaavana työnjohtajana ole noudattanut MRL momentin määräyksiä, koska ei aikavälillä ole suorittanut valvomassaan rakennuksessa E mitään tarkastuksia, joten Poutanen ei voi jatkaa Espoossa vastaavana työnjohtajana. Oikaisuvaatimuksen perustelut Oikaisuvaatimuksen tekijä on alkuun ollut kaikkien rakennusluvassa mainittujen talojen rakentajana ja palkannut vastaavaksi työnjohtajaksi Ari Poutasen. Leimattujen rakennuslupapiirustusten mukaan talon E runko on tarkastettu ja talon F runko , jolloin Poutanen ja Koljonen ovat olleet yhdessä työmaalla. Koljosen määräyksen mukaan Poutanen on irtisanoutunut vastaavan työnjohtajan asemastaan talojen E ja F osalta, siis 3 päivää ennen talon F runkotarkastusta. Maankäyttö- ja rakennuslain momentin mukaan rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Poutanen on oman ilmoituksensa mukaan tällaista kirjaa pitänyt. Irtisanomisensa yhteydessä Poutasen olisi pitänyt luovuttaa tarkastusasiakirjat toimeksiantajalleen, mutta näin ei ole tapahtunut. Rakenneinsinöörin määräyksen mukaan Poutanen on tarkastanut kyseisistä taloista vain kantavan rungon. Tämä on paikkansa pitämätön väite ja mm. työmaalla työssä olleet työntekijät voivat vahvistaa Poutasen tarkastuskäynnit. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalissa. Tiedoksi - Kari Kalliomäki, ote - Asunto Oy Kilonhuippu,ote - Pihlajamaa Soili, ote - Koponen Osmo, ote - Rinta-Säntti Sari, ote - Luukkanen Perttu, ote - Luukkanen Essi, ote - Tahvanainen Jari, ote - Pitkänen Tarja, ote - Chang Yuan-Ming, ote - Xu Niya, ote - Aitah Holding Ltd / Prestige Trust Company, ote

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5

Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 45. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus

Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 45. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 45 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:00-18:20 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Saapuvilla

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä 27.1.2015 16, Virolahti

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä 27.1.2015 16, Virolahti Rakennuslautakunta 76 16.09.2014 Rakennuslautakunta 88 21.10.2014 Rakennuslautakunta 93 18.11.2014 Rakennuslautakunta 16 27.01.2015 Rakennuslautakunta 37 21.04.2015 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle,

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika 20.03.2014 torstai klo 17:00-18:15 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika 07.06.2012 torstai klo 17:00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Lisätietoja

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 07.05.2015 Sivu 1 / 60. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus

Rakennuslautakunta 07.05.2015 Sivu 1 / 60. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta 07.05.2015 Sivu 1 / 60 Kokoustiedot Aika 07.05.2015 torstai klo 17:00-18:25 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus

Lisätiedot

3609 ja 1661. Liitteenä on myös esimerkki Tampereen rakennusvalvonnan käyttämästä

3609 ja 1661. Liitteenä on myös esimerkki Tampereen rakennusvalvonnan käyttämästä Juha Miettinen, rakennusinsinööri Tarkastusinsinööri Tampereen kaupunki, rakennusvalvontayksikkö juha.miettinen@tt.tampere.fi Vuoden 2000 alusta voimaan tullut uusi Maankäyttö ja rakennuslaki sekä -asetus

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös: RAKENNUSLUPA R113-2009. Tontin pinta-ala: 5798 m2 Tontin rakennusoikeus: 6000 kem2

Valituksenalainen päätös: RAKENNUSLUPA R113-2009. Tontin pinta-ala: 5798 m2 Tontin rakennusoikeus: 6000 kem2 Rakennuslautakunta 69 25.08.2010 Rakennuslautakunta 18 25.01.2011 Rakennuslautakunta 29 15.03.2011 Rakennuslautakunta 63 19.06.2012 KHO:n päätös koskien valitusta rakennuslautakunnan päätöksestä 20.4.2010

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT RAKENNUSVALVONTAVIRASTO VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT Ohje: elokuu 2011, korvaa ohjeen tammikuu 2000 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei ole huomioitu ohjeessa. Ohje

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle

Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle 1. YLEISTÄ Rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan tulee tarkoin tutustua rakennuslupapäätökseen ja tähän ohjeeseen ennen kuin mihinkään

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti Rakennuslautakunta 26 17.03.2015 Rakennuslautakunta 42 19.05.2015 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet:

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: JOENSUUN KAUPUNKI 1 MAKSUT 2014 Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: 1 Yleistä 2 2 Rakennuslupamaksut 2 3 Toimenpidelupamaksut 3 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut 4 5

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT Korvaa aiemman 21.10.2013 hyväksytyn taksan Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2015

Lisätiedot