Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina klo Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n tilinpäätös 19 YHTIÖKOKOUS Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina klo Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Rautatieläisenkatu 3. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteella Kesko Oy, Lakiasiainosasto, PL 135, Helsinki tai puhelimitse tai telekopiolla Kokouskutsu on sivulla 50. Liitetiedot 23 Kesko Oy:n voitonjakoehdotus 30 Tilintarkastuskertomus 30 Hallintoneuvoston lausunto 31 Toimialakatsaukset 32 Elintarvikeryhmä 32 Maatalous- ja rautaryhmä 34 Käyttötavararyhmä 36 Materiaalitoiminnot 38 Taloushallinto ja konserniviestintä 40 TALOUDELLISET JULKAISUT Kesko julkaisee toimintakertomuksen maaliskuussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä lyhennelmän saksaksi ja ranskaksi toukokuussa. Osavuosikatsaukset julkaistaan kesäkuussa viikolla 24 ja lokakuussa viikolla 41 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteella: Kesko Oy, Konserniviestintä, PL 135, Helsinki, puhelin , telekopio (90) Kenttäryhmä 42 Tietoja tytär- ja osakkuusyhtiöistä 44 Hallintoelimet 46 Hallintoneuvosto 46 Neuvottelukunnat 48 K-kaupat 49 Yhtiökokouskutsu 50 Osoitetietoja 51 OSAKASTIEDOT Kesko Oy:n siirryttyä arvo-osuusjärjestelmään yhtiön osakastietoja ylläpitää Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunta, puhelin (90) Osakastietoja koskevia asioita hoitaa Kesko Oy:ssä yhtiön lakiasiainosasto, jonka osoite on Satamakatu 3, Helsinki, puhelin

2 KONSERNI LYHYESTI Kesko-konsernin muodostavat emoyhtiö Kesko Oy ja sen tytäryhtiöt. Emoyhtiö Kesko Oy on K-ryhmän keskusliike, jonka kaupallinen toiminta on jakautunut tavara-aloittain elintarvike-, maatalous- ja rauta- sekä käyttötavararyhmään. Keskeisen toiminnallisen rungon muodostavat pääkonttori, kaupalliset ryhmät, 7 aluekeskoa, keskusvarasto ja 6 alueellista jakelukeskusta Liikevaihto, Mmk Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Mmk Kassavirta, Mmk Tulos/osake, mk 3,55 1,82 3,99 1,95 3,30 Osinko/osake, mk 1,40 1,20 1,30 1,10 * 1,40 Oma pääoma/osake, mk 82,56 81,91 81,28 81,14 84,82 Hinta/voitto -suhde (P/E) 12,4 20,0 9,1 25,2 16,7 Taseen loppusumma, Mmk Omavaraisuusaste % 53,7 51,7 49,9 47,5 58,0 Investoinnit, Mmk Henkilökunta (keskimäärin) * ehdotus yhtiökokoukselle LIIKEVAIHTO, mrd. mk VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, Mmk KASSAVIRTA, Mmk OMAVARAISUUSASTE, %

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tavarakauppaa. Myös muilla tavaraaloilla on aloitettu liiketyyppien kehitystyö. Loppuvuoden aikana tehtiin hyvin merkittävä päätös hankkia K- kauppoihin ajanmukaiset ja yhtenäiskäyttöön sopivat tietojärjestelmät. Kesko investoi jatkossa noin 300 Mmk K-kauppojen tietojärjestelmiin ja vuokraa laitteet K-kauppiaille. Tällä päätöksellä on lähivuosina selvästi kilpailukykyä parantava vaikutus. Vuoden aikana tehtiin päätökset siirtyä asiakaslähtöiseen, toiminnan laatua parantavaan toimintatapaan, jota yrityksen sisällä kutsutaan ProKohjelmaksi. Kyseessä on usean vuoden työ, joka tähtää koko K-ryhmän organisaatioiden muokkaamiseen asiakaslähtöisyyttä toteuttavaksi. Tässä prosessissa on koulutuksella merkittävä rooli, sillä lähes koko K- ryhmän henkilöstö koulutetaan tulevien vuosien aikana uuteen toimintatapaan. Suomen liittyminen EU:iin laajentaa K-ryhmän tavaranhankintamahdollisuuksia. Kotimaisten tavarantoimittajien kanssa on käynnistetty neuvotteluja yhteistyön lisäämiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi tilaustoiminnan ja jakelun alueella. Vaikka vuodelle 1995 on muun muassa valtiontalouden tilan, korkean työttömyyden ja EU:iin liittymisen mukanaan tuomia epävarmuustekijöitä, voimme nähdä lähitulevaisuuden toiveita herättävänä. Liikevaih- Kertomusvuoden aikana kansantaloutemme osoitti selviä merkkejä laman loppumisesta. Tosin korkea työttömyys ja valtion jatkuva velkaantuminen hidastivat nousua. Kaupan alalla siirryttiin jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana nousun puolelle. Monen vuoden negatiivisen kehityksen jäljiltä myynnin määrä jäi vielä alhaiselle tasolle. Kesko-konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna 27,1 mrd mk ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 %. Hitaasta elpymisestä huolimatta kaikkien tavara-alojen liikevaihdot kasvoivat. Kesko-konsernin tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 462 Mmk. Edelliseen vuoteen verrattuna se oli selkeästi parempi. Tuloksen parantuminen johtui myynnin kasvun lisäksi hyvästä kustannusten hallinnasta ja pääomien käytön tehostamisesta. Erityisen ilahduttavaa tuloskehitys oli tytäryhtiöiden kohdalla. Kaikki tytäryhtiöt tekivät hyvän tuloksen. Kesko-konsernin luottotappiot putosivat alle kolmannekseen edellisen vuoden tasosta. Konsernin rahatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä. Marraskuussa maksettiin kassavaroista 140 miljoonan US-dollarin määräinen ulkomainen luotto. Kaikki investoinnit on lisäksi rahoitettu tulorahoituksella ja muilla omilla varoilla. K-kauppojen tuloskunto parani ilahduttavasti vuoden aikana. Selviä merkkejä tästä olivat luottotappioiden vähentyminen ja Keskon saatavien huomattava alentuminen K-kauppiailta. Rakennemuutos jatkui edelleen voimakkaana. Kertomusvuonna loppui 247 K-kauppaa ja uusia perustettiin 61 kpl. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 414 Mmk. Meneillään olevat ja käynnistyvät investoinnit K-kauppoihin kompensoivat poistuvaa myymäläkantaa. K-kauppojen hyvin käyntiin lähtenyt liiketyyppiuudistus jatkuu edelleen. Se tähtää ketjutoiminnan avulla toteutettavan asiakaslähtöisen markkinoinnin ohella kustannustehokkuuteen ja pääoman käytön parempaan hallintaan. Vuoden loppuun mennessä oli uudistettu 318 K-päivittäisdon ennakoidaan hieman laskevan elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten sekä viljan hintatason laskusta johtuen. Kustannusten sopeuttaminen, luottotappioiden pysyminen alhaisena ja pääoman tehokkaampi käyttö mahdollistavat tuloksen säilymisen vuoden 1994 tasolla. Kesko-konsernin rahatilanne tulee säilymään hyvänä. Erityisesti panostamme tarpeettoman kiinteän omaisuuden realisointiin sekä käytöstä poistettavien vuokratilojen siirtoon konsernin ulkopuoliseen käyttöön. Kansantalouden vaikeasta tilanteesta huolimatta katsomme Kesko-konsernin irronneen lamasta hyvin. Ehdotettu 14 prosentin osinko noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Päättynyt vuosi antaa aiheen uskoa, että olemme vakuuttaneet asiakkaamme, rahoittajamme, tavarantoimittajamme ja ennen kaikkea K-kaupan asiakkaat siitä, että K-ryhmä on edelleen kehittyvä, luotettava ja tuloksellinen kaupparyhmä. Kiitän keskolaisia, K-kauppiaita sekä K-kauppojen henkilökuntaa omasta ja Keskon hallituksen puolesta hyvin hoidetusta vuosiurakasta. Helsingissä, 9. helmikuuta 1995 Eero Kinnunen 3

4 KESKO-KONSERNIN ORGANISAATIO YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTON VALTUUTETUT H A L L I KONSERNI- VIESTINTÄ PÄÄJOHTAJA Eero Kinnunen SISÄINEN TARKASTUS T U S ELINTARVIKE- RYHMÄ MAATALOUS-JA RAUTARYHMÄ KÄYTTÖTAVARA- RYHMÄ MATERIAALI- TOIMINNOT TALOUS- HALLINTO KENTTÄ- RYHMÄ Timo Karake Varapääjohtaja Matti Halmesmäki Heikki Huhtanen Paavo Tanskanen Matti Honkala Jouko Tuunainen Teolliset tuotteet Tuoretuotteet SK-toimitustukku Tuotetutkimus K-noutotukku Oy MK-mainos Oy Kesko Export Oy Suomen Rich Coffee Oy Maatalouskesko Myyntialueet: Vantaa, Kuopio, Oulu Konekesko Rautakesko Myyntialueet: Vantaa, Kuopio, Tampere, Oulu K-raudat K-maatalousyhtiöt Oy Keskometalli Oy VV-Auto Oy Vaatekesko Kenkäkesko Kotikesko Kotielektroniikka Vapaa-aika Citymarketit Tietojärjestelmät Tietojenkäsittely Keskusvarasto Riskienhallinta Jakelu Huolinta Jakelukeskukset Kuopio Lahti Oulu Seinäjoki Tampere Turku Talous Rahoitus Sijoitusten valvonta Lakiasiat Henkilöstö K-kaupan kehittäminen Kauppapaikkatoiminta K-Instituutti Luotto- ja takausasiat Kiinteistöliiketoiminta K-Luotto Oy NEUVOTTELU- KUNNAT Päivittäistavara Maatalous ja rauta Käyttötavara ALUEKESKOT HELSINKI KUOPIO LAHTI POHJOIS-SUOMI TAMPERE TURKU VAASAN LÄÄNI ELINTARVIKEOSASTO TALOUSOSASTO KENTTÄOSASTO 4

5 HALLITUS Keskon hallitus vasemmalta lukien. Istumassa johtaja Heikki Huhtanen, varapääjohtaja Timo Karake, pääjohtaja Eero Kinnunen sekä johtaja Jouko Tuunainen, seisomassa johtajat Matti Honkala, Matti Halmesmäki ja Paavo Tanskanen. 5

6 KESKO-KONSERNIN TOIMINTA KONSERNIN LIIKEVAIHTO Mrd. mk Mmk KONSERNIN MYYNTIKATE VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Mmk Keskon organisaatiota muutettiin siten, että käyttötavararyhmän, materiaalitoimintojen ja päivittäistavaroiden hankinnan osalta siirryttiin valtakunnallisesti johdettuun linjaorganisaatioon yhdistämällä alueelliset ja valtakunnalliset toiminnot. Joensuun Kesko yhdistettiin Kuopion Keskoon sekä Jyväskylän Kesko ja Pohjois-Kymenlaakso Lahden Keskoon. Maatalous- ja rautakaupoille sekä käyttötavaraerikoiskaupoille muodostettiin valtakunnalliset neuvottelukunnat. Vienti- ja laivamuonituskauppaa varten perustettu Kesko Export Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Vuoden 1993 lopulla perustettu Kesko Eesti A/S avasi Tallinnassa noutotukun toukokuun alussa. Kesko osti tammikuussa Viking Coffee Oy:n myyntiyhtiönä Suomessa toimineen Suomen Rich Coffee Oy:n osakekannan. Kesko-konserniin kuuluva VV- Auto Oy myi maaliskuussa omistamansa autonvuokrausyhtiö Interrent Oy:n osakekannan. Yhtiökokouksessa vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Osingoksi vuodelta 1993 päätettiin 1,10 mk osakkeelta. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä huomioiden osingonsaajan verotettavaksi tuloksi muodostui 1,47 mk osakkeelta. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet osakepääoman korottamiseen sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainan ottamiseen enintään 100 miljoonalla markalla. Annettua valtuutusta ei ole käytetty. Elokuussa Keskon hallintoneuvoston valtuutetut ja hallitus päättivät, että K-kauppiailla on oikeus välittömästi käyttää ns. K-hyvityssaamisiaan sekä muita alennussaamisiaan osakemerkintöjen maksun lisäksi Kesko Oy:n osakkeiden ostamiseen toteuttaessaan K-kauppiasliiton suositusta. K- kauppiaiden osakeomistusta Keskossa koskevan suosituksen mukaan K- kauppiaan tulee viimeistään vuoden 1997 alussa omistaa Kesko Oy:n perusosakkeita vähintään määrä, joka arvoltaan vastaa hänen kolmen viikon ostojaan Keskosta. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto oli Mmk ja se kasvoi 4,8 %. Liikevaihto jakautui tavara-aloittain seuraavasti: Mmk Muutos, % Elintarvike ,5 Maatalous ja rauta ,6 Käyttötavara ,5 Muut ,2 Yhteensä ,8 Konsernin vähittäiskauppa hoidetaan tytäryhtiöissä, joiden liikevaihto ja tulos sisältyvät kunkin tavara-alan lukuihin. Tavara-aloihin kuulumaton ryhmä muut muodostuu vähittäiskauppojen kaluste- ja tietotekniikkalaitteiden myynnistä, joka on kasvanut K-kauppojen laajan uudistusohjelman johdosta vuonna

7 MYYNTIKATE Keskon myyntikate oli 5,6 % ja edellisenä vuonna 5,3 %. Konsernin myyntikate oli 8,3 % ja vastaavasti edellisenä vuonna 8,0 %. Luottotappiot konsernissa vähenivät edellisen vuoden 201,7 Mmk:sta 57,2 Mmk:aan ja Keskossa 141,2 Mmk:sta 50,2 Mmk:aan. VOITTO Konsernin voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 462 Mmk ja edellisenä vuonna vastaavasti 285 Mmk. Emoyhtiön voitto oli 247 Mmk. Tuloksen paraneminen johtui myynnin kasvusta ja luottotappioiden pienenemisestä. Erityisesti tytäryhtiöiden tulokset paranivat. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu voitto oli 215 Mmk ja edellisenä vuonna 31 Mmk. Kaikki tytäryhtiöt tekivät positiivisen tuloksen. Tulos osaketta kohti nousi edellisen vuoden 1,95 mk:sta 3,30 mk:aan. Verot kasvoivat 55,1 Mmk. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 % ja edellisenä vuonna 5,4 %. LIIKEVAIHDON JAKAUMA RYHMITTÄIN KUSTANNUKSET Keskon henkilöstökulut olivat 607 Mmk ja edellisenä vuonna 575 Mmk. Nousua oli 2,5 %. Konsernin henkilöstökulut sitä vastoin laskivat 962 Mmk:sta 937 Mmk:aan eli 2,5 %. Kiinteät kustannukset kokonaisuudessaan nousivat Keskossa 2,2 % ja konsernissa 0,3 % eli selvästi liikevaihdon kasvua vähemmän. RAHOITUSTUOTOT Nettorahoitustuotot olivat konsernissa 81 Mmk ja Keskossa 92 Mmk. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 148 Mmk ja 186 Mmk. Erityisesti lyhyiden korkojen lasku vuonna 1994 alensi yhtiön saamia korkotuottoja. TAVARA-ALOJEN KANNATTAVUUS Kaupallisten ryhmien kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Maatalous- ja rautaryhmän kannattavuus oli hyvä. Elintarvikeryhmän ja käyttötavararyhmän kannattavuus oli edelleen tyydyttävä. Kannattavuusarvostelu on tehty sisäisessä laskennassa pääoman tuoton perusteella. Sisäisessä laskennassa ryhmien tulokseen lasketaan tukkutoiminnan ja kauppapaikkatoiminnan tulokset. Käyttöomaisuus on arvostettu käypään arvoon. Yhtiön yleiskustannuksista osa, 250 Mmk, edellisenä vuonna 265 Mmk, on kohdistamatta kaupallisille ryhmille. Arvosteluasteikko: Pääoman tuotto-% Arvosana yli 15 hyvä tyydyttävä 5-10 välttävä alle 5 heikko Elintarvike 57 % Maatalous ja rauta 33 % Käyttötavara 10 % KONSERNIN VIERAS PÄÄOMA./. RAHOITUSOMAISUUS Mmk KONSERNIN NETTORAHOITUSTUOTOT Mmk

8 KONSERNIN INVESTOINNIT Mmk KASSAVIRTA KONSERNIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 1994 Mmk Kehitys Henkilökunta % (keskimäärin) Helsinki ,0 129 Kuopio ,2 90 Lahti ,9 86 Pohjois-Suomi ,4 84 Tampere ,3 80 Turku ,9 66 Vaasan lääni ,1 58 Yhteensä ,9 593 Emoyhtiön muut yksiköt , Tytäryhtiöt , Yhteensä , Mmk VUOSI 1995 Vaikka kansantalouden tulevaisuus sisältää monia epävarmuustekijöitä johtuen mm. valtiontalouden tilasta, korkeasta työttömyydestä ja Euroopan unioniin liittymisen vaikutuksista, on kulutuskysyntä kääntynyt lievään kasvuun. Vuonna 1995 Keskon liikevaihdon ennakoidaan hieman laskevan elintarvikkeiden sekä maatalouden tuotantopanosten ja viljan hintatason laskusta johtuen. Kustannusten jatkuva sopeuttaminen, luottotappioiden pysyminen alhaisena ja pääoman tehokkaampi käyttö mahdollistavat tuloksen säilymisen vuonna 1995 vuoden 1994 tasolla. Aluekesko Maatalouskeskon myyntialue Rautakeskon myyntialue 8

9 OSAKKEET Yhtiön osakepääoma oli mk. Osakkeen nimellisarvo on 10 mk. Osakkeista kpl on lunastettu yhtiölle ja mitätöity. Osinkoon oikeuttavia osakkeita oli siten vuoden lopussa kappaletta. Keskon osakkeet on jaettu perusja vaihto-osakkeisiin, jotka eroavat toisistaan niiden yhtiökokouksessa antaman äänimäärän perusteella. Perusosakkeista saa ensimmäiseltä täydeltä 100 osakkeelta 6 ääntä ja kultakin seuraavalta täydeltä 100 osakkeelta yhden lisä-äänen. Vaihtoosakkeet antavat osakkeelta yhden äänen ja kultakin seuraavalta täydeltä osakkeelta yhden lisä-äänen. Perusosakkeet merkitään osakasluetteloon vähittäiskauppiaiden ja vähittäiskauppaliikkeiden nimiin. Muille osakkeenomistajille osakkeet merkitään osakasluetteloon vaihto-osakkeina. Vuoden 1994 lopussa perusosakkeita oli kappaletta ja vaihto-osakkeita kappaletta. Vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä. Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle vuodeksi eteenpäin valtuuden korottaa osakepääomaa enintään 100 miljoonalla OSAKEKANNAN JAKAUMA Vaihto-osakkeet 66 % Perusosakkeet 34 % markalla joko osakeantia, vaihtovelkakirjalainaa tai optiolainaa käyttäen. Toimintavuoden aikana ei osakepääomaa korotettu eikä lainoja otettu tämän valtuutuksen perusteella, joka siten oli kokonaisuudessaan voimassa vuoden lopussa. Mahdollisuus merkitä osakkeita yhtiön liikkeelle laskeman 125 Mmk:n vaihtovelkakirjalainan perusteella päättyi vuonna 1994 eikä merkintöjä tehty. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET Vuosi Merkintäehdot Korotus Uusi Osinko Merkintäaika Tmk osakepääoma Tmk 1985 U 3:2 à 12,50 mk / U 2:1 à 26 mk / U 5:1 à 45 mk / V 5000:200 à 68 mk / U=uusmerkintä V=vaihtovelkakirjojen vaihto 9

10 OSAKKEENOMISTAJAT Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunnan pitämän Keskon omistajaluettelon mukaan osakkeenomistajia oli vuoden 1994 lopussa Osakekannasta omistivat kotitaloudet ja yksityishenkilöt 29 %, rahoituslaitokset 25 %, yhtiöt 28 %, hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset 14 % sekä muut 4 %. Hallintarekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärä oli ja osuus osakepääomasta 11 %. Näiden osakkeiden tuottama laskennallinen äänimäärä oli 984 eli 0,27 % koko äänimäärästä. Keskon hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen jäsenet omistivat yhteensä osaketta, jotka edustivat 0,7 % yhtiön koko osakekannasta ja 1,67 % äänistä. OSAKEKANNAN JAKAUMA Yksityishenkilöt 29 % Rahoituslaitokset 25 % Yhtiöt ja muut yhteisöt 32 % Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset 14 % 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA SUOMEN OSAKEKESKUSREKISTERI OSUUSKUNNAN TIETOJEN MUKAAN Osuus Osuus osakkeista % äänimäärästä % 1. Suomen Yhdyspankki Oy 7,64 0,19 2. Keskon Eläkekassa 3,83 9,19 3. ICA Handlarnas AB 3,24 0,08 4. Center-yhtiöt Oy 2,67 6,61 5. Vähittäiskaupan Takaus Oy 2,64 6,53 6. K-rahoitus Oy 2,45 6,06 7. Ilmarinen Eläkevakuutus Oy 1,74 0,04 8. Ingman Foods Oy 1,55 0,04 9. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 1,46 0, Kivinokka Oy 1,45 3, Oy Stockmann Ab 1,40 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Varma 1,33 0, Pamart Oy 1,19 2, Paulig Oy 1,18 0, Kuntien Eläkevakuutus 1,08 0, Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 0,93 0, Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse sr 0,70 0, Vakuutusosakeyhtiö Sampo 0,67 0, SYP-Invest Oy 0,44 0, Placeringsfonden Gyllenberg Industri 0,43 0,01 10

11 PÖRSSIVUOSI 1994 OSAKKEIDEN VAIHTOMÄÄRÄT KUUKAUSITTAIN Milj. kpl Keskon vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä. Osakkeita vaihdettiin vuoden 1994 aikana 24,0 milj. kpl ja edellisenä vuonna vastaavasti 28,1 milj. kpl. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli Mmk ja edellisenä vuonna Mmk. Kaikkien osakkeiden perusteella laskettu Keskon osakekannan markkina-arvo oli vuoden lopussa Mmk. Pörssinoteerattujen vaihto-osakkeiden perusteella laskettu markkina-arvo oli Mmk PÖRSSIKURSSIN KEHITYS KUUKAUSITTAIN Mk KESKON OSAKKEEN KURSSIKEHITYS Kesko Hex-yleisideksi Muut palvelut 11

12 KONSERNI NUMEROINA OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoma, Mmk Osakkeiden lukumäärä , milj.kpl Osakkeiden oikaistu lukumäärä , milj.kpl Keskimääräinen oikaistu lukumäärä vuoden aikana, milj. kpl Osakkeenomistajien lukumäärä Osakekannan markkina-arvo, Mmk Pörssivaihto, Mmk Osakkeista perusosakkeita, % Osakkeista vaihto-osakkeita, % Nimellinen osinko/osake, mk 1,40 1,20 1,30 1,10 *1,40 Oikaistu osinko/osake, mk 1,40 1,20 1,30 1,10 *1,40 Osakkeen nimellisarvo, mk Osakkeen kurssi , mk 44,00 36,50 36,50 49,20 55,00 Osakkeen oikaistu kurssi , mk 44,00 36,50 36,50 49,20 55,00 Vuoden ylin kurssi, mk 62,00 45,50 39,00 49,20 60,00 Vuoden alin kurssi, mk 42,00 30,00 21,00 33,50 45,00 Oikaistu tulos/osake I, mk 3,55 1,82 3,99 1,95 3,30 Oikaistu tulos/osake II, mk 3,72 2,84 3,15 2,37 3,84 Kassavirta/osake, mk 6,55 4,69 6,98 6,75 8,05 Hinta/voitto -suhde (P/E) 12,4 20,0 9,1 25,2 16,7 Efektiivinen osinkotuotto, % 3,2 3,3 3,6 2,2 2,5 Oma pääoma/osake, oikaistu, mk 82,56 81,91 81,28 81,14 84,82 Osakkeen tuotto (osakekannan sisäinen korko %) tilikausilta ,9 tilikausilta ,0 * ehdotus yhtiökokoukselle 12

13 TULOSLASKELMA OSLASKELMATIEDO TIEDOT: Liikevaihto, Mmk Liikevaihdon muutos-% 3,4-6,7-6,5-3,1 4,8 Myyntikate, Mmk Myyntikate-% 7,31 7,16 7,94 8,01 8,32 Henkilöstökulut, Mmk Henkilöstökulut liikevaihdosta % 3,01 3,23 3,91 3,72 3,46 Käyttökate, Mmk Käyttökate-% 1,76 1,67 1,89 1,93 2,67 Suunnitelman mukaiset poistot, Mmk Rahoitustuotot ja -kulut, netto, Mmk Rahoitustuotot ja -kulut/liikevaihto % 0,51 0,54 0,78 0,57 0,30 Voitto ennen satunnaiseriä, Mmk Välittömät verot, Mmk Tilikauden voitto, Mmk TASETIEDOT: Käyttöomaisuus, Mmk Vaihto-omaisuus, Mmk Rahoitusomaisuus, Mmk Oma pääoma, Mmk Osakepääoma, Mmk Vapaa oma pääoma, Mmk Varaukset, Mmk Vieras pääoma, Mmk Korollinen vieras pääoma, Mmk Nettovelka, Mmk * 510 * 968 * 358 * 109 * Taseen loppusumma, Mmk TUNNUSLUVUT: Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,5 7,0 7,0 5,4 7,1 Oman pääoman tuotto-% 4,4 2,1 4,8 2,4 4,0 Kassavirta, Mmk Omavaraisuusaste % 53,7 51,7 49,9 47,5 58,0 Korollinen nettovelka/oma pääoma % 26,2 17,8 20,3 13,4 2,5 INVESTOINNIT OINNIT, Mmk HENKILÖKUNT UNTA (keskimäärin) EMOYHTIÖ (Kesko Oy) Liikevaihto, Mmk Myyntikate-% 5,18 5,13 5,79 5,27 5,61 Käyttökate-% 1,15 1,41 1,37 1,27 1,58 Voitto ennen satunnaiseriä, Mmk Henkilökunta (keskimäärin) *Rahoitusomaisuus vierasta pääomaa suurempi 13

14 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT voitto ennen satunnaiseriä + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = taseen loppusumma./. korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) 100 voitto ennen satunnaiseriä./. verot Oman pääoman tuotto-% (ROE) = 100 oma pääoma + varaukset+ vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana) oma pääoma + varaukset + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste % = 100 taseen loppusumma./. saadut ennakot Nettovelka = vieras pääoma./. rahoitusomaisuus Korollinen nettovelka/ = oma pääoma % korollinen vieras pääoma./. rahamarkkinasijoitukset./. rahat ja pankkisaamiset oma pääoma + varaukset + vähemmistöosuus 100 Kassavirta = liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot + rahoitustuotot (netto) + satunnaiset tuotot ja -kulut./. verot./. vähemmistöosuus Osinko/osake = tilikauden osinko osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Tulos/osake I = voitto ennen satunnaiseriä./. tilikauden verot./. vähemmistöosuus keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Tulos/osake II = voitto ennen satunnaiseriä./. verot 25 %./. vähemmistöosuus keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Hinta/voitto-suhde, (P/E) = tilinpäätöspäivän pörssikurssi tulos/osake Oma pääoma/osake = oma pääoma + varaukset osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Efektiivinen osinkotuotto-% = osinko/osake tilinpäätöspäivän pörssikurssi 100 Kassavirta/osake = kassavirta osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Osakekannan markkina-arvo = tilinpäätöspäivän pörssikurssi osakkeiden lukumäärä 14

15 KONSERNITULOSLASKELMA Mmk % % LIIKEVAIHTO (1.) ,5 100, ,9 100,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (2.) 281,6 1,0 226,2 0,9 MUUTTUVAT KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,3 Varastojen lisäys/vähennys (-/+) 1 174,5 85,0 Henkilöstökulut (4.) 13,6 36,1 Muut muuttuvat kulut 43, ,2 92,7 31, ,3 92,9 MYYNTIKATE 2 252,9 8, ,8 8,0 PALVELUKORVAUKSET (3.) 861,9 3,2 813,2 3,1 KIINTEÄT KULUT Henkilöstökulut (4.) 923,5 925,4 Vuokrat 658,0 656,4 Muut kiinteät kulut 808, ,3 8,8 802, ,8 9,2 KÄYTTÖKATE 724,5 2,7 500,2 1,9 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄVAIKUTTEISISTA MENOISTA (5.) 343,5 1,3 363,3 1,4 LIIKEVOITTO 381,0 1,4 136,9 0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (6.) Osinkotuotot 4,1 0,9 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 13,4 65,0 Muut rahoitustuotot 337,4 393,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,0 9,0 Korkokulut 248,1 295,1 Muut rahoituskulut 24,4 81,4 0,3 6,7 148,4 0,6 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA 462,4 1,7 285,3 1,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (7.) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 9,3 Satunnaiset tuotot 93,1 81,1 Satunnaiset kulut 10,0 83,1 0,3 2,1 69,7 0,3 VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA (8.) 545,5 2,0 355,0 1,4 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS ( /+) 127,2 0,5 167,9 0,6 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS ( /+) (9.) 212,0 0,8 278,7 1,0 VÄLITTÖMÄT VEROT 164,2 0,6 109,1 0,4 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,6 0,0 0,1 0,0 TILIKAUDEN VOITTO 465,5 1,7 356,6 1,4 15

16 KONSERNITASE VASTAAVAA Mmk % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET ( ) Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot (12.) 252,3 1,9 240,7 1,6 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 559,0 484,1 Rakennukset ja rakennelmat (13.) 2 196, ,4 Koneet ja kalusto (14.) 732,2 767,8 Muut aineelliset hyödykkeet (15.) 24,0 24,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat (16.) 29, ,3 26,6 82, ,8 22,3 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet (17.) 725,1 5,4 567,9 3,6 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 1 782,8 13, ,9 19,0 Saamiset Myyntisaamiset 2 398, ,4 Lainasaamiset 1 794, ,0 Siirtosaamiset 379,1 638,1 Muut saamiset 25, ,4 34,5 14, ,8 33,5 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit 112,9 415,2 Rahamarkkinasijoitukset 2 052, ,0 16, , ,6 16,1 Rahat ja pankkisaamiset 248,0 1,9 603,3 3,9 VASTAAVAA ,9 100, ,0 100,0 16

17 VASTATTAVAA mk % % OMA PÄÄOMA (20.) Sidottu oma pääoma Osakepääoma 902,4 902,4 Vararahasto 1 020, ,9 Arvonkorotusrahasto 16,5 19,9 Muut sidotut rahastot 11, ,7 14,7 13, ,8 12,5 Vapaa oma pääoma Muu vapaa oma pääoma 1 790, ,4 Edellisten tilikausien voitto 656,4 407,2 Tilikauden voitto 465, ,7 21,9 356, ,2 16,0 VARAUKSET (21.) Kertynyt poistoero 1 757,2 13, ,0 10,5 Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset 24,0 172,0 Muut varaukset 1 006, ,5 7, , ,4 8,0 Pakolliset varaukset 22,5 0,2 3,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen (22.) Joukkovelkakirjalainat 100,0 295,6 Lainat rahoituslaitoksilta 219,3 253,0 Eläkelainat 1,2 3,4 Muut pitkäaikaiset velat 553,2 873,7 6,6 559, ,9 7,1 Lyhytaikainen (23.) Lainat rahoituslaitoksilta 54,8 994,8 Eläkelainat 4,2 0,3 Saadut ennakot 70,2 114,5 Ostovelat 2 805, ,8 Siirtovelat 576,5 480,5 Muut lyhytaikaiset velat 1 222, ,8 35, , ,3 45,7 VÄHEMMISTÖOSUUS 29,8 0,2 28,4 0,2 VASTATTAVAA ,9 100, ,0 100,0 17

18 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Mmk LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Käyttökate 724,5 500,2 Rahoitustuotot ja -kulut 81,4 148,4 Satunnaiset erät 83,1 69,7 Verot 164,8 114,4 724,2 603,9 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuus, lisäys ( ), vähennys (+) 1 174,1 86,4 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys ( ), vähennys (+) 630,5 23,8 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys ( ) 1 435,4 966,5 369,2 856,3 Liiketoiminnan kassavirta 1 093, ,2 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 653,8 640,5 Käyttöomaisuuden myyntituotot 72,6 126,1 581,2 514,4 Kassavirta ennen rahoitusta 512,2 945,8 RAHOITUS Pitkäaikaisten saamisten lisäys ( ), vähennys (+) 302,3 363,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 322,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( ) 238, ,3 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys ( ) 936,1 913,5 Osingot, lahjoitukset 100,4 118,6 Osakeanti 0,0 0,0 Muut rahoituserät 57,2 10,5 915,1 19,8 Laskelman mukainen likvidien varojen lisäys (+), vähennys ( ) 402,9 965,6 18

19 KESKO OY:N TULOSLASKELMA Mmk % % LIIKEVAIHTO (1.) ,1 100, ,6 100,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (2.) 251,2 1,0 210,1 0,9 MUUTTUVAT KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,9 Varastojen lisäys/vähennys ( /+) 1 229,4 54,5 Henkilöstökulut (4.) 6, ,2 95,4 5, ,2 95,6 MYYNTIKATE 1 367,1 5, ,6 5,3 PALVELUKORVAUKSET (3.) 999,1 4,1 993,3 4,2 KIINTEÄT KULUT Henkilöstökulut (4.) 599,8 569,5 Vuokrat 644,5 681,8 Muut kiinteät kulut 736, ,5 8,1 687, ,3 8,2 KÄYTTÖKATE 385,7 1,6 298,5 1,3 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄVAIKUTTEISISTA MENOISTA (5.) 230,7 1,0 230,7 1,0 LIIKEVOITTO 155,0 0,6 67,8 0,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (6.) Osinkotuotot 26,6 12,6 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 13,3 65,0 Muut rahoitustuotot 327,9 414,3 Korkokulut 253,5 299,8 Muut rahoituskulut 22,4 91,9 0,4 5,6 186,5 0,8 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA 246,8 1,0 254,3 1,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (7.) Satunnaiset tuotot 92,9 81,1 Satunnaiset kulut 12,3 80,6 0,3 11,0 70,1 0,3 VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA (8.) 327,4 1,3 324,5 1,4 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS( /+) 86,1 0,3 140,4 0,6 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS ( /+) (9.) 142,5 0,6 191,3 0,8 VÄLITTÖMÄT VEROT 97,7 0,4 91,4 0,4 TILIKAUDEN VOITTO 286,1 1,2 284,0 1,2 19

20 KESKO OY:N TASE VASTAAVAA Mmk % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET ( ) Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot (12.) 218,9 1,8 213,3 1,4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 388,3 311,7 Rakennukset ja rakennelmat (13.) 1 599, ,7 Koneet ja kalusto (14.) 345,7 380,5 Muut aineelliset hyödykkeet (15.) 13,4 14,5 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat (16.) 23, ,9 19,5 59, ,8 15,8 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ( ) 1 183,1 9, ,4 7,3 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 1 081,1 8, ,5 15,8 Saamiset (19.) Myyntisaamiset 2 070, ,4 Lainasaamiset 2 614, ,9 Siirtosaamiset 270,8 550,6 Muut saamiset 25, ,5 41,0 9, ,7 39,1 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit 100,9 379,1 Rahamarkkinasijoitukset 2 052, ,0 17, , ,5 16,9 Rahat ja pankkisaamiset 167,8 1,4 543,4 3,7 VASTAAVAA ,3 100, ,6 100,0 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. OSAVUOSIKATSAUS 1997 Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. Uudet tytäryhtiöt kasvattivat konsernia. SUOMI KESKO-konsernin osavuosikatsaus 1997 Kesko-konsernin

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot