Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina klo Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n tilinpäätös 19 YHTIÖKOKOUS Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina klo Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Rautatieläisenkatu 3. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteella Kesko Oy, Lakiasiainosasto, PL 135, Helsinki tai puhelimitse tai telekopiolla Kokouskutsu on sivulla 50. Liitetiedot 23 Kesko Oy:n voitonjakoehdotus 30 Tilintarkastuskertomus 30 Hallintoneuvoston lausunto 31 Toimialakatsaukset 32 Elintarvikeryhmä 32 Maatalous- ja rautaryhmä 34 Käyttötavararyhmä 36 Materiaalitoiminnot 38 Taloushallinto ja konserniviestintä 40 TALOUDELLISET JULKAISUT Kesko julkaisee toimintakertomuksen maaliskuussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä lyhennelmän saksaksi ja ranskaksi toukokuussa. Osavuosikatsaukset julkaistaan kesäkuussa viikolla 24 ja lokakuussa viikolla 41 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteella: Kesko Oy, Konserniviestintä, PL 135, Helsinki, puhelin , telekopio (90) Kenttäryhmä 42 Tietoja tytär- ja osakkuusyhtiöistä 44 Hallintoelimet 46 Hallintoneuvosto 46 Neuvottelukunnat 48 K-kaupat 49 Yhtiökokouskutsu 50 Osoitetietoja 51 OSAKASTIEDOT Kesko Oy:n siirryttyä arvo-osuusjärjestelmään yhtiön osakastietoja ylläpitää Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunta, puhelin (90) Osakastietoja koskevia asioita hoitaa Kesko Oy:ssä yhtiön lakiasiainosasto, jonka osoite on Satamakatu 3, Helsinki, puhelin

2 KONSERNI LYHYESTI Kesko-konsernin muodostavat emoyhtiö Kesko Oy ja sen tytäryhtiöt. Emoyhtiö Kesko Oy on K-ryhmän keskusliike, jonka kaupallinen toiminta on jakautunut tavara-aloittain elintarvike-, maatalous- ja rauta- sekä käyttötavararyhmään. Keskeisen toiminnallisen rungon muodostavat pääkonttori, kaupalliset ryhmät, 7 aluekeskoa, keskusvarasto ja 6 alueellista jakelukeskusta Liikevaihto, Mmk Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Mmk Kassavirta, Mmk Tulos/osake, mk 3,55 1,82 3,99 1,95 3,30 Osinko/osake, mk 1,40 1,20 1,30 1,10 * 1,40 Oma pääoma/osake, mk 82,56 81,91 81,28 81,14 84,82 Hinta/voitto -suhde (P/E) 12,4 20,0 9,1 25,2 16,7 Taseen loppusumma, Mmk Omavaraisuusaste % 53,7 51,7 49,9 47,5 58,0 Investoinnit, Mmk Henkilökunta (keskimäärin) * ehdotus yhtiökokoukselle LIIKEVAIHTO, mrd. mk VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, Mmk KASSAVIRTA, Mmk OMAVARAISUUSASTE, %

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tavarakauppaa. Myös muilla tavaraaloilla on aloitettu liiketyyppien kehitystyö. Loppuvuoden aikana tehtiin hyvin merkittävä päätös hankkia K- kauppoihin ajanmukaiset ja yhtenäiskäyttöön sopivat tietojärjestelmät. Kesko investoi jatkossa noin 300 Mmk K-kauppojen tietojärjestelmiin ja vuokraa laitteet K-kauppiaille. Tällä päätöksellä on lähivuosina selvästi kilpailukykyä parantava vaikutus. Vuoden aikana tehtiin päätökset siirtyä asiakaslähtöiseen, toiminnan laatua parantavaan toimintatapaan, jota yrityksen sisällä kutsutaan ProKohjelmaksi. Kyseessä on usean vuoden työ, joka tähtää koko K-ryhmän organisaatioiden muokkaamiseen asiakaslähtöisyyttä toteuttavaksi. Tässä prosessissa on koulutuksella merkittävä rooli, sillä lähes koko K- ryhmän henkilöstö koulutetaan tulevien vuosien aikana uuteen toimintatapaan. Suomen liittyminen EU:iin laajentaa K-ryhmän tavaranhankintamahdollisuuksia. Kotimaisten tavarantoimittajien kanssa on käynnistetty neuvotteluja yhteistyön lisäämiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi tilaustoiminnan ja jakelun alueella. Vaikka vuodelle 1995 on muun muassa valtiontalouden tilan, korkean työttömyyden ja EU:iin liittymisen mukanaan tuomia epävarmuustekijöitä, voimme nähdä lähitulevaisuuden toiveita herättävänä. Liikevaih- Kertomusvuoden aikana kansantaloutemme osoitti selviä merkkejä laman loppumisesta. Tosin korkea työttömyys ja valtion jatkuva velkaantuminen hidastivat nousua. Kaupan alalla siirryttiin jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana nousun puolelle. Monen vuoden negatiivisen kehityksen jäljiltä myynnin määrä jäi vielä alhaiselle tasolle. Kesko-konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna 27,1 mrd mk ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 %. Hitaasta elpymisestä huolimatta kaikkien tavara-alojen liikevaihdot kasvoivat. Kesko-konsernin tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 462 Mmk. Edelliseen vuoteen verrattuna se oli selkeästi parempi. Tuloksen parantuminen johtui myynnin kasvun lisäksi hyvästä kustannusten hallinnasta ja pääomien käytön tehostamisesta. Erityisen ilahduttavaa tuloskehitys oli tytäryhtiöiden kohdalla. Kaikki tytäryhtiöt tekivät hyvän tuloksen. Kesko-konsernin luottotappiot putosivat alle kolmannekseen edellisen vuoden tasosta. Konsernin rahatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä. Marraskuussa maksettiin kassavaroista 140 miljoonan US-dollarin määräinen ulkomainen luotto. Kaikki investoinnit on lisäksi rahoitettu tulorahoituksella ja muilla omilla varoilla. K-kauppojen tuloskunto parani ilahduttavasti vuoden aikana. Selviä merkkejä tästä olivat luottotappioiden vähentyminen ja Keskon saatavien huomattava alentuminen K-kauppiailta. Rakennemuutos jatkui edelleen voimakkaana. Kertomusvuonna loppui 247 K-kauppaa ja uusia perustettiin 61 kpl. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 414 Mmk. Meneillään olevat ja käynnistyvät investoinnit K-kauppoihin kompensoivat poistuvaa myymäläkantaa. K-kauppojen hyvin käyntiin lähtenyt liiketyyppiuudistus jatkuu edelleen. Se tähtää ketjutoiminnan avulla toteutettavan asiakaslähtöisen markkinoinnin ohella kustannustehokkuuteen ja pääoman käytön parempaan hallintaan. Vuoden loppuun mennessä oli uudistettu 318 K-päivittäisdon ennakoidaan hieman laskevan elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten sekä viljan hintatason laskusta johtuen. Kustannusten sopeuttaminen, luottotappioiden pysyminen alhaisena ja pääoman tehokkaampi käyttö mahdollistavat tuloksen säilymisen vuoden 1994 tasolla. Kesko-konsernin rahatilanne tulee säilymään hyvänä. Erityisesti panostamme tarpeettoman kiinteän omaisuuden realisointiin sekä käytöstä poistettavien vuokratilojen siirtoon konsernin ulkopuoliseen käyttöön. Kansantalouden vaikeasta tilanteesta huolimatta katsomme Kesko-konsernin irronneen lamasta hyvin. Ehdotettu 14 prosentin osinko noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Päättynyt vuosi antaa aiheen uskoa, että olemme vakuuttaneet asiakkaamme, rahoittajamme, tavarantoimittajamme ja ennen kaikkea K-kaupan asiakkaat siitä, että K-ryhmä on edelleen kehittyvä, luotettava ja tuloksellinen kaupparyhmä. Kiitän keskolaisia, K-kauppiaita sekä K-kauppojen henkilökuntaa omasta ja Keskon hallituksen puolesta hyvin hoidetusta vuosiurakasta. Helsingissä, 9. helmikuuta 1995 Eero Kinnunen 3

4 KESKO-KONSERNIN ORGANISAATIO YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTON VALTUUTETUT H A L L I KONSERNI- VIESTINTÄ PÄÄJOHTAJA Eero Kinnunen SISÄINEN TARKASTUS T U S ELINTARVIKE- RYHMÄ MAATALOUS-JA RAUTARYHMÄ KÄYTTÖTAVARA- RYHMÄ MATERIAALI- TOIMINNOT TALOUS- HALLINTO KENTTÄ- RYHMÄ Timo Karake Varapääjohtaja Matti Halmesmäki Heikki Huhtanen Paavo Tanskanen Matti Honkala Jouko Tuunainen Teolliset tuotteet Tuoretuotteet SK-toimitustukku Tuotetutkimus K-noutotukku Oy MK-mainos Oy Kesko Export Oy Suomen Rich Coffee Oy Maatalouskesko Myyntialueet: Vantaa, Kuopio, Oulu Konekesko Rautakesko Myyntialueet: Vantaa, Kuopio, Tampere, Oulu K-raudat K-maatalousyhtiöt Oy Keskometalli Oy VV-Auto Oy Vaatekesko Kenkäkesko Kotikesko Kotielektroniikka Vapaa-aika Citymarketit Tietojärjestelmät Tietojenkäsittely Keskusvarasto Riskienhallinta Jakelu Huolinta Jakelukeskukset Kuopio Lahti Oulu Seinäjoki Tampere Turku Talous Rahoitus Sijoitusten valvonta Lakiasiat Henkilöstö K-kaupan kehittäminen Kauppapaikkatoiminta K-Instituutti Luotto- ja takausasiat Kiinteistöliiketoiminta K-Luotto Oy NEUVOTTELU- KUNNAT Päivittäistavara Maatalous ja rauta Käyttötavara ALUEKESKOT HELSINKI KUOPIO LAHTI POHJOIS-SUOMI TAMPERE TURKU VAASAN LÄÄNI ELINTARVIKEOSASTO TALOUSOSASTO KENTTÄOSASTO 4

5 HALLITUS Keskon hallitus vasemmalta lukien. Istumassa johtaja Heikki Huhtanen, varapääjohtaja Timo Karake, pääjohtaja Eero Kinnunen sekä johtaja Jouko Tuunainen, seisomassa johtajat Matti Honkala, Matti Halmesmäki ja Paavo Tanskanen. 5

6 KESKO-KONSERNIN TOIMINTA KONSERNIN LIIKEVAIHTO Mrd. mk Mmk KONSERNIN MYYNTIKATE VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Mmk Keskon organisaatiota muutettiin siten, että käyttötavararyhmän, materiaalitoimintojen ja päivittäistavaroiden hankinnan osalta siirryttiin valtakunnallisesti johdettuun linjaorganisaatioon yhdistämällä alueelliset ja valtakunnalliset toiminnot. Joensuun Kesko yhdistettiin Kuopion Keskoon sekä Jyväskylän Kesko ja Pohjois-Kymenlaakso Lahden Keskoon. Maatalous- ja rautakaupoille sekä käyttötavaraerikoiskaupoille muodostettiin valtakunnalliset neuvottelukunnat. Vienti- ja laivamuonituskauppaa varten perustettu Kesko Export Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Vuoden 1993 lopulla perustettu Kesko Eesti A/S avasi Tallinnassa noutotukun toukokuun alussa. Kesko osti tammikuussa Viking Coffee Oy:n myyntiyhtiönä Suomessa toimineen Suomen Rich Coffee Oy:n osakekannan. Kesko-konserniin kuuluva VV- Auto Oy myi maaliskuussa omistamansa autonvuokrausyhtiö Interrent Oy:n osakekannan. Yhtiökokouksessa vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Osingoksi vuodelta 1993 päätettiin 1,10 mk osakkeelta. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä huomioiden osingonsaajan verotettavaksi tuloksi muodostui 1,47 mk osakkeelta. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet osakepääoman korottamiseen sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainan ottamiseen enintään 100 miljoonalla markalla. Annettua valtuutusta ei ole käytetty. Elokuussa Keskon hallintoneuvoston valtuutetut ja hallitus päättivät, että K-kauppiailla on oikeus välittömästi käyttää ns. K-hyvityssaamisiaan sekä muita alennussaamisiaan osakemerkintöjen maksun lisäksi Kesko Oy:n osakkeiden ostamiseen toteuttaessaan K-kauppiasliiton suositusta. K- kauppiaiden osakeomistusta Keskossa koskevan suosituksen mukaan K- kauppiaan tulee viimeistään vuoden 1997 alussa omistaa Kesko Oy:n perusosakkeita vähintään määrä, joka arvoltaan vastaa hänen kolmen viikon ostojaan Keskosta. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto oli Mmk ja se kasvoi 4,8 %. Liikevaihto jakautui tavara-aloittain seuraavasti: Mmk Muutos, % Elintarvike ,5 Maatalous ja rauta ,6 Käyttötavara ,5 Muut ,2 Yhteensä ,8 Konsernin vähittäiskauppa hoidetaan tytäryhtiöissä, joiden liikevaihto ja tulos sisältyvät kunkin tavara-alan lukuihin. Tavara-aloihin kuulumaton ryhmä muut muodostuu vähittäiskauppojen kaluste- ja tietotekniikkalaitteiden myynnistä, joka on kasvanut K-kauppojen laajan uudistusohjelman johdosta vuonna

7 MYYNTIKATE Keskon myyntikate oli 5,6 % ja edellisenä vuonna 5,3 %. Konsernin myyntikate oli 8,3 % ja vastaavasti edellisenä vuonna 8,0 %. Luottotappiot konsernissa vähenivät edellisen vuoden 201,7 Mmk:sta 57,2 Mmk:aan ja Keskossa 141,2 Mmk:sta 50,2 Mmk:aan. VOITTO Konsernin voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 462 Mmk ja edellisenä vuonna vastaavasti 285 Mmk. Emoyhtiön voitto oli 247 Mmk. Tuloksen paraneminen johtui myynnin kasvusta ja luottotappioiden pienenemisestä. Erityisesti tytäryhtiöiden tulokset paranivat. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu voitto oli 215 Mmk ja edellisenä vuonna 31 Mmk. Kaikki tytäryhtiöt tekivät positiivisen tuloksen. Tulos osaketta kohti nousi edellisen vuoden 1,95 mk:sta 3,30 mk:aan. Verot kasvoivat 55,1 Mmk. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 % ja edellisenä vuonna 5,4 %. LIIKEVAIHDON JAKAUMA RYHMITTÄIN KUSTANNUKSET Keskon henkilöstökulut olivat 607 Mmk ja edellisenä vuonna 575 Mmk. Nousua oli 2,5 %. Konsernin henkilöstökulut sitä vastoin laskivat 962 Mmk:sta 937 Mmk:aan eli 2,5 %. Kiinteät kustannukset kokonaisuudessaan nousivat Keskossa 2,2 % ja konsernissa 0,3 % eli selvästi liikevaihdon kasvua vähemmän. RAHOITUSTUOTOT Nettorahoitustuotot olivat konsernissa 81 Mmk ja Keskossa 92 Mmk. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 148 Mmk ja 186 Mmk. Erityisesti lyhyiden korkojen lasku vuonna 1994 alensi yhtiön saamia korkotuottoja. TAVARA-ALOJEN KANNATTAVUUS Kaupallisten ryhmien kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Maatalous- ja rautaryhmän kannattavuus oli hyvä. Elintarvikeryhmän ja käyttötavararyhmän kannattavuus oli edelleen tyydyttävä. Kannattavuusarvostelu on tehty sisäisessä laskennassa pääoman tuoton perusteella. Sisäisessä laskennassa ryhmien tulokseen lasketaan tukkutoiminnan ja kauppapaikkatoiminnan tulokset. Käyttöomaisuus on arvostettu käypään arvoon. Yhtiön yleiskustannuksista osa, 250 Mmk, edellisenä vuonna 265 Mmk, on kohdistamatta kaupallisille ryhmille. Arvosteluasteikko: Pääoman tuotto-% Arvosana yli 15 hyvä tyydyttävä 5-10 välttävä alle 5 heikko Elintarvike 57 % Maatalous ja rauta 33 % Käyttötavara 10 % KONSERNIN VIERAS PÄÄOMA./. RAHOITUSOMAISUUS Mmk KONSERNIN NETTORAHOITUSTUOTOT Mmk

8 KONSERNIN INVESTOINNIT Mmk KASSAVIRTA KONSERNIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 1994 Mmk Kehitys Henkilökunta % (keskimäärin) Helsinki ,0 129 Kuopio ,2 90 Lahti ,9 86 Pohjois-Suomi ,4 84 Tampere ,3 80 Turku ,9 66 Vaasan lääni ,1 58 Yhteensä ,9 593 Emoyhtiön muut yksiköt , Tytäryhtiöt , Yhteensä , Mmk VUOSI 1995 Vaikka kansantalouden tulevaisuus sisältää monia epävarmuustekijöitä johtuen mm. valtiontalouden tilasta, korkeasta työttömyydestä ja Euroopan unioniin liittymisen vaikutuksista, on kulutuskysyntä kääntynyt lievään kasvuun. Vuonna 1995 Keskon liikevaihdon ennakoidaan hieman laskevan elintarvikkeiden sekä maatalouden tuotantopanosten ja viljan hintatason laskusta johtuen. Kustannusten jatkuva sopeuttaminen, luottotappioiden pysyminen alhaisena ja pääoman tehokkaampi käyttö mahdollistavat tuloksen säilymisen vuonna 1995 vuoden 1994 tasolla. Aluekesko Maatalouskeskon myyntialue Rautakeskon myyntialue 8

9 OSAKKEET Yhtiön osakepääoma oli mk. Osakkeen nimellisarvo on 10 mk. Osakkeista kpl on lunastettu yhtiölle ja mitätöity. Osinkoon oikeuttavia osakkeita oli siten vuoden lopussa kappaletta. Keskon osakkeet on jaettu perusja vaihto-osakkeisiin, jotka eroavat toisistaan niiden yhtiökokouksessa antaman äänimäärän perusteella. Perusosakkeista saa ensimmäiseltä täydeltä 100 osakkeelta 6 ääntä ja kultakin seuraavalta täydeltä 100 osakkeelta yhden lisä-äänen. Vaihtoosakkeet antavat osakkeelta yhden äänen ja kultakin seuraavalta täydeltä osakkeelta yhden lisä-äänen. Perusosakkeet merkitään osakasluetteloon vähittäiskauppiaiden ja vähittäiskauppaliikkeiden nimiin. Muille osakkeenomistajille osakkeet merkitään osakasluetteloon vaihto-osakkeina. Vuoden 1994 lopussa perusosakkeita oli kappaletta ja vaihto-osakkeita kappaletta. Vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä. Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle vuodeksi eteenpäin valtuuden korottaa osakepääomaa enintään 100 miljoonalla OSAKEKANNAN JAKAUMA Vaihto-osakkeet 66 % Perusosakkeet 34 % markalla joko osakeantia, vaihtovelkakirjalainaa tai optiolainaa käyttäen. Toimintavuoden aikana ei osakepääomaa korotettu eikä lainoja otettu tämän valtuutuksen perusteella, joka siten oli kokonaisuudessaan voimassa vuoden lopussa. Mahdollisuus merkitä osakkeita yhtiön liikkeelle laskeman 125 Mmk:n vaihtovelkakirjalainan perusteella päättyi vuonna 1994 eikä merkintöjä tehty. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET Vuosi Merkintäehdot Korotus Uusi Osinko Merkintäaika Tmk osakepääoma Tmk 1985 U 3:2 à 12,50 mk / U 2:1 à 26 mk / U 5:1 à 45 mk / V 5000:200 à 68 mk / U=uusmerkintä V=vaihtovelkakirjojen vaihto 9

10 OSAKKEENOMISTAJAT Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunnan pitämän Keskon omistajaluettelon mukaan osakkeenomistajia oli vuoden 1994 lopussa Osakekannasta omistivat kotitaloudet ja yksityishenkilöt 29 %, rahoituslaitokset 25 %, yhtiöt 28 %, hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset 14 % sekä muut 4 %. Hallintarekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärä oli ja osuus osakepääomasta 11 %. Näiden osakkeiden tuottama laskennallinen äänimäärä oli 984 eli 0,27 % koko äänimäärästä. Keskon hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen jäsenet omistivat yhteensä osaketta, jotka edustivat 0,7 % yhtiön koko osakekannasta ja 1,67 % äänistä. OSAKEKANNAN JAKAUMA Yksityishenkilöt 29 % Rahoituslaitokset 25 % Yhtiöt ja muut yhteisöt 32 % Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset 14 % 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA SUOMEN OSAKEKESKUSREKISTERI OSUUSKUNNAN TIETOJEN MUKAAN Osuus Osuus osakkeista % äänimäärästä % 1. Suomen Yhdyspankki Oy 7,64 0,19 2. Keskon Eläkekassa 3,83 9,19 3. ICA Handlarnas AB 3,24 0,08 4. Center-yhtiöt Oy 2,67 6,61 5. Vähittäiskaupan Takaus Oy 2,64 6,53 6. K-rahoitus Oy 2,45 6,06 7. Ilmarinen Eläkevakuutus Oy 1,74 0,04 8. Ingman Foods Oy 1,55 0,04 9. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 1,46 0, Kivinokka Oy 1,45 3, Oy Stockmann Ab 1,40 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Varma 1,33 0, Pamart Oy 1,19 2, Paulig Oy 1,18 0, Kuntien Eläkevakuutus 1,08 0, Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 0,93 0, Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse sr 0,70 0, Vakuutusosakeyhtiö Sampo 0,67 0, SYP-Invest Oy 0,44 0, Placeringsfonden Gyllenberg Industri 0,43 0,01 10

11 PÖRSSIVUOSI 1994 OSAKKEIDEN VAIHTOMÄÄRÄT KUUKAUSITTAIN Milj. kpl Keskon vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä. Osakkeita vaihdettiin vuoden 1994 aikana 24,0 milj. kpl ja edellisenä vuonna vastaavasti 28,1 milj. kpl. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli Mmk ja edellisenä vuonna Mmk. Kaikkien osakkeiden perusteella laskettu Keskon osakekannan markkina-arvo oli vuoden lopussa Mmk. Pörssinoteerattujen vaihto-osakkeiden perusteella laskettu markkina-arvo oli Mmk PÖRSSIKURSSIN KEHITYS KUUKAUSITTAIN Mk KESKON OSAKKEEN KURSSIKEHITYS Kesko Hex-yleisideksi Muut palvelut 11

12 KONSERNI NUMEROINA OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoma, Mmk Osakkeiden lukumäärä , milj.kpl Osakkeiden oikaistu lukumäärä , milj.kpl Keskimääräinen oikaistu lukumäärä vuoden aikana, milj. kpl Osakkeenomistajien lukumäärä Osakekannan markkina-arvo, Mmk Pörssivaihto, Mmk Osakkeista perusosakkeita, % Osakkeista vaihto-osakkeita, % Nimellinen osinko/osake, mk 1,40 1,20 1,30 1,10 *1,40 Oikaistu osinko/osake, mk 1,40 1,20 1,30 1,10 *1,40 Osakkeen nimellisarvo, mk Osakkeen kurssi , mk 44,00 36,50 36,50 49,20 55,00 Osakkeen oikaistu kurssi , mk 44,00 36,50 36,50 49,20 55,00 Vuoden ylin kurssi, mk 62,00 45,50 39,00 49,20 60,00 Vuoden alin kurssi, mk 42,00 30,00 21,00 33,50 45,00 Oikaistu tulos/osake I, mk 3,55 1,82 3,99 1,95 3,30 Oikaistu tulos/osake II, mk 3,72 2,84 3,15 2,37 3,84 Kassavirta/osake, mk 6,55 4,69 6,98 6,75 8,05 Hinta/voitto -suhde (P/E) 12,4 20,0 9,1 25,2 16,7 Efektiivinen osinkotuotto, % 3,2 3,3 3,6 2,2 2,5 Oma pääoma/osake, oikaistu, mk 82,56 81,91 81,28 81,14 84,82 Osakkeen tuotto (osakekannan sisäinen korko %) tilikausilta ,9 tilikausilta ,0 * ehdotus yhtiökokoukselle 12

13 TULOSLASKELMA OSLASKELMATIEDO TIEDOT: Liikevaihto, Mmk Liikevaihdon muutos-% 3,4-6,7-6,5-3,1 4,8 Myyntikate, Mmk Myyntikate-% 7,31 7,16 7,94 8,01 8,32 Henkilöstökulut, Mmk Henkilöstökulut liikevaihdosta % 3,01 3,23 3,91 3,72 3,46 Käyttökate, Mmk Käyttökate-% 1,76 1,67 1,89 1,93 2,67 Suunnitelman mukaiset poistot, Mmk Rahoitustuotot ja -kulut, netto, Mmk Rahoitustuotot ja -kulut/liikevaihto % 0,51 0,54 0,78 0,57 0,30 Voitto ennen satunnaiseriä, Mmk Välittömät verot, Mmk Tilikauden voitto, Mmk TASETIEDOT: Käyttöomaisuus, Mmk Vaihto-omaisuus, Mmk Rahoitusomaisuus, Mmk Oma pääoma, Mmk Osakepääoma, Mmk Vapaa oma pääoma, Mmk Varaukset, Mmk Vieras pääoma, Mmk Korollinen vieras pääoma, Mmk Nettovelka, Mmk * 510 * 968 * 358 * 109 * Taseen loppusumma, Mmk TUNNUSLUVUT: Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,5 7,0 7,0 5,4 7,1 Oman pääoman tuotto-% 4,4 2,1 4,8 2,4 4,0 Kassavirta, Mmk Omavaraisuusaste % 53,7 51,7 49,9 47,5 58,0 Korollinen nettovelka/oma pääoma % 26,2 17,8 20,3 13,4 2,5 INVESTOINNIT OINNIT, Mmk HENKILÖKUNT UNTA (keskimäärin) EMOYHTIÖ (Kesko Oy) Liikevaihto, Mmk Myyntikate-% 5,18 5,13 5,79 5,27 5,61 Käyttökate-% 1,15 1,41 1,37 1,27 1,58 Voitto ennen satunnaiseriä, Mmk Henkilökunta (keskimäärin) *Rahoitusomaisuus vierasta pääomaa suurempi 13

14 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT voitto ennen satunnaiseriä + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = taseen loppusumma./. korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) 100 voitto ennen satunnaiseriä./. verot Oman pääoman tuotto-% (ROE) = 100 oma pääoma + varaukset+ vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana) oma pääoma + varaukset + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste % = 100 taseen loppusumma./. saadut ennakot Nettovelka = vieras pääoma./. rahoitusomaisuus Korollinen nettovelka/ = oma pääoma % korollinen vieras pääoma./. rahamarkkinasijoitukset./. rahat ja pankkisaamiset oma pääoma + varaukset + vähemmistöosuus 100 Kassavirta = liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot + rahoitustuotot (netto) + satunnaiset tuotot ja -kulut./. verot./. vähemmistöosuus Osinko/osake = tilikauden osinko osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Tulos/osake I = voitto ennen satunnaiseriä./. tilikauden verot./. vähemmistöosuus keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Tulos/osake II = voitto ennen satunnaiseriä./. verot 25 %./. vähemmistöosuus keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Hinta/voitto-suhde, (P/E) = tilinpäätöspäivän pörssikurssi tulos/osake Oma pääoma/osake = oma pääoma + varaukset osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Efektiivinen osinkotuotto-% = osinko/osake tilinpäätöspäivän pörssikurssi 100 Kassavirta/osake = kassavirta osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Osakekannan markkina-arvo = tilinpäätöspäivän pörssikurssi osakkeiden lukumäärä 14

15 KONSERNITULOSLASKELMA Mmk % % LIIKEVAIHTO (1.) ,5 100, ,9 100,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (2.) 281,6 1,0 226,2 0,9 MUUTTUVAT KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,3 Varastojen lisäys/vähennys (-/+) 1 174,5 85,0 Henkilöstökulut (4.) 13,6 36,1 Muut muuttuvat kulut 43, ,2 92,7 31, ,3 92,9 MYYNTIKATE 2 252,9 8, ,8 8,0 PALVELUKORVAUKSET (3.) 861,9 3,2 813,2 3,1 KIINTEÄT KULUT Henkilöstökulut (4.) 923,5 925,4 Vuokrat 658,0 656,4 Muut kiinteät kulut 808, ,3 8,8 802, ,8 9,2 KÄYTTÖKATE 724,5 2,7 500,2 1,9 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄVAIKUTTEISISTA MENOISTA (5.) 343,5 1,3 363,3 1,4 LIIKEVOITTO 381,0 1,4 136,9 0,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (6.) Osinkotuotot 4,1 0,9 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 13,4 65,0 Muut rahoitustuotot 337,4 393,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,0 9,0 Korkokulut 248,1 295,1 Muut rahoituskulut 24,4 81,4 0,3 6,7 148,4 0,6 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA 462,4 1,7 285,3 1,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (7.) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 9,3 Satunnaiset tuotot 93,1 81,1 Satunnaiset kulut 10,0 83,1 0,3 2,1 69,7 0,3 VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA (8.) 545,5 2,0 355,0 1,4 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS ( /+) 127,2 0,5 167,9 0,6 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS ( /+) (9.) 212,0 0,8 278,7 1,0 VÄLITTÖMÄT VEROT 164,2 0,6 109,1 0,4 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,6 0,0 0,1 0,0 TILIKAUDEN VOITTO 465,5 1,7 356,6 1,4 15

16 KONSERNITASE VASTAAVAA Mmk % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET ( ) Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot (12.) 252,3 1,9 240,7 1,6 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 559,0 484,1 Rakennukset ja rakennelmat (13.) 2 196, ,4 Koneet ja kalusto (14.) 732,2 767,8 Muut aineelliset hyödykkeet (15.) 24,0 24,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat (16.) 29, ,3 26,6 82, ,8 22,3 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet (17.) 725,1 5,4 567,9 3,6 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 1 782,8 13, ,9 19,0 Saamiset Myyntisaamiset 2 398, ,4 Lainasaamiset 1 794, ,0 Siirtosaamiset 379,1 638,1 Muut saamiset 25, ,4 34,5 14, ,8 33,5 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit 112,9 415,2 Rahamarkkinasijoitukset 2 052, ,0 16, , ,6 16,1 Rahat ja pankkisaamiset 248,0 1,9 603,3 3,9 VASTAAVAA ,9 100, ,0 100,0 16

17 VASTATTAVAA mk % % OMA PÄÄOMA (20.) Sidottu oma pääoma Osakepääoma 902,4 902,4 Vararahasto 1 020, ,9 Arvonkorotusrahasto 16,5 19,9 Muut sidotut rahastot 11, ,7 14,7 13, ,8 12,5 Vapaa oma pääoma Muu vapaa oma pääoma 1 790, ,4 Edellisten tilikausien voitto 656,4 407,2 Tilikauden voitto 465, ,7 21,9 356, ,2 16,0 VARAUKSET (21.) Kertynyt poistoero 1 757,2 13, ,0 10,5 Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset 24,0 172,0 Muut varaukset 1 006, ,5 7, , ,4 8,0 Pakolliset varaukset 22,5 0,2 3,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen (22.) Joukkovelkakirjalainat 100,0 295,6 Lainat rahoituslaitoksilta 219,3 253,0 Eläkelainat 1,2 3,4 Muut pitkäaikaiset velat 553,2 873,7 6,6 559, ,9 7,1 Lyhytaikainen (23.) Lainat rahoituslaitoksilta 54,8 994,8 Eläkelainat 4,2 0,3 Saadut ennakot 70,2 114,5 Ostovelat 2 805, ,8 Siirtovelat 576,5 480,5 Muut lyhytaikaiset velat 1 222, ,8 35, , ,3 45,7 VÄHEMMISTÖOSUUS 29,8 0,2 28,4 0,2 VASTATTAVAA ,9 100, ,0 100,0 17

18 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Mmk LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Käyttökate 724,5 500,2 Rahoitustuotot ja -kulut 81,4 148,4 Satunnaiset erät 83,1 69,7 Verot 164,8 114,4 724,2 603,9 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuus, lisäys ( ), vähennys (+) 1 174,1 86,4 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys ( ), vähennys (+) 630,5 23,8 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys ( ) 1 435,4 966,5 369,2 856,3 Liiketoiminnan kassavirta 1 093, ,2 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 653,8 640,5 Käyttöomaisuuden myyntituotot 72,6 126,1 581,2 514,4 Kassavirta ennen rahoitusta 512,2 945,8 RAHOITUS Pitkäaikaisten saamisten lisäys ( ), vähennys (+) 302,3 363,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 322,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( ) 238, ,3 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys ( ) 936,1 913,5 Osingot, lahjoitukset 100,4 118,6 Osakeanti 0,0 0,0 Muut rahoituserät 57,2 10,5 915,1 19,8 Laskelman mukainen likvidien varojen lisäys (+), vähennys ( ) 402,9 965,6 18

19 KESKO OY:N TULOSLASKELMA Mmk % % LIIKEVAIHTO (1.) ,1 100, ,6 100,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (2.) 251,2 1,0 210,1 0,9 MUUTTUVAT KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,9 Varastojen lisäys/vähennys ( /+) 1 229,4 54,5 Henkilöstökulut (4.) 6, ,2 95,4 5, ,2 95,6 MYYNTIKATE 1 367,1 5, ,6 5,3 PALVELUKORVAUKSET (3.) 999,1 4,1 993,3 4,2 KIINTEÄT KULUT Henkilöstökulut (4.) 599,8 569,5 Vuokrat 644,5 681,8 Muut kiinteät kulut 736, ,5 8,1 687, ,3 8,2 KÄYTTÖKATE 385,7 1,6 298,5 1,3 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄVAIKUTTEISISTA MENOISTA (5.) 230,7 1,0 230,7 1,0 LIIKEVOITTO 155,0 0,6 67,8 0,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (6.) Osinkotuotot 26,6 12,6 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 13,3 65,0 Muut rahoitustuotot 327,9 414,3 Korkokulut 253,5 299,8 Muut rahoituskulut 22,4 91,9 0,4 5,6 186,5 0,8 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA 246,8 1,0 254,3 1,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (7.) Satunnaiset tuotot 92,9 81,1 Satunnaiset kulut 12,3 80,6 0,3 11,0 70,1 0,3 VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA (8.) 327,4 1,3 324,5 1,4 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS( /+) 86,1 0,3 140,4 0,6 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS ( /+) (9.) 142,5 0,6 191,3 0,8 VÄLITTÖMÄT VEROT 97,7 0,4 91,4 0,4 TILIKAUDEN VOITTO 286,1 1,2 284,0 1,2 19

20 KESKO OY:N TASE VASTAAVAA Mmk % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET ( ) Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot (12.) 218,9 1,8 213,3 1,4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 388,3 311,7 Rakennukset ja rakennelmat (13.) 1 599, ,7 Koneet ja kalusto (14.) 345,7 380,5 Muut aineelliset hyödykkeet (15.) 13,4 14,5 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat (16.) 23, ,9 19,5 59, ,8 15,8 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ( ) 1 183,1 9, ,4 7,3 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 1 081,1 8, ,5 15,8 Saamiset (19.) Myyntisaamiset 2 070, ,4 Lainasaamiset 2 614, ,9 Siirtosaamiset 270,8 550,6 Muut saamiset 25, ,5 41,0 9, ,7 39,1 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit 100,9 379,1 Rahamarkkinasijoitukset 2 052, ,0 17, , ,5 16,9 Rahat ja pankkisaamiset 167,8 1,4 543,4 3,7 VASTAAVAA ,3 100, ,6 100,0 20

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 UUDISTUNUT ESCORT YMPÄRISTÖTURVALLINEN PERHEAUTO 1995 SISÄLLYSLUETTELO 5 Toimitusjohtajan katsaus 9 Ford-markkinointi 11 Oy Ford Ab:n organisaatio Ford-markkinaosuuden kehitys

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2010 Suomen kansantalous kääntyi vuoden 2010 aikana ripeään kasvuun. Toissavuotisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot