OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa."

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1997 Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. Uudet tytäryhtiöt kasvattivat konsernia. SUOMI

2 KESKO-konsernin osavuosikatsaus 1997 Kesko-konsernin liikevaihto oli Mmk, mikä oli 21,5 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Liikevaihto ryhmittäin jakautui oheisen taulukon mukaan. Konsernin voitto ennen satunnaiseriä ja veroja tammi-elokuussa 1997 oli 438 Mmk sen oltua edellisen vuoden vastaavana aikana 463 Mmk. Konsernirakenteen muutoksesta johtuen myyntikate kasvoi 1 Mmk ja kiinteät kustannukset kasvoivat 78 Mmk. Liikevoitto nousi 87 Mmk. KONSERNIN LIIKEVAIHTO RYHMITTÄIN Liikevaihto, Muutos, Mmk % Päivittäistavararyhmä Rimikesko 89 14,9 Lähikauppakesko ,8 Marketkesko ,2 Supermarketkesko 1 84,6 Citymarketkesko ,2 Toimitustukku ,8 Muut Keskon yksiköt 16 - K-yhtiöt Oy Citymarketit 986 5,3 K-noutotukku Oy ,8 Carrols Oy 66 - Muut tytäryhtiöt /. keskinäiset myynnit Yhteensä 11 26,6 Käyttötavararyhmä Kenkäkesko ,1 Kodintekniikkakesko ,1 Vaatekesko 168-9,3 Urheilukesko ,4 Anttila Oy josta päivittäistavara 734 Muut tytäryhtiöt /. keskinäiset myynnit - 9 Yhteensä ,9 Rautamaatalousryhmä Rautakesko ,4 Maatalous- ja konekesko , Muut 21 - K-maatalousyhtiöt Oy ,4 Rautia Oy Muut tytäryhtiöt /. keskinäiset myynnit Yhteensä ,8 Kansainvälinen ryhmä Kaukomarkkinat Oy ,8 VV-Auto Oy ,9 Muut tytäryhtiöt /. keskinäiset myynnit Yhteensä , Muut ,7 KONSERNI YHTEENSÄ ,5 Muihin liiketoiminnan tuottoihin sisältyy MTV Oy:n osakkeiden myyntivoittoa 83 Mmk. Emoyhtiön liikevoitto kasvoi 95 Mmk ja tytäryhtiöiden liikevoitto yhteensä laski 8 Mmk, vaikka sitä paransivat VV-Auto Oy:n, Kaukomarkkinat Oy:n ja K-noutotukku Oy:n hyvät tulokset. Tulos osaketta kohden oli 3,53 mk. Oma pääoma osaketta kohden oli 86, mk, kun varauksista johtuva laskennallinen verovelka oli käsitelty velkana. Katsauskauden tuloksesta lasketut verot olivat 129 Mmk. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8, ja oman pääoman tuottoprosentti 6,1. Konsernirakenteen muutos Osavuosikatsauksessa Tuko Oy, Rautia Oy ja Anttila Oy tytäryhtiöineen on yhdistetty Kesko-konserniin alkaen. Anttila Oy:n liikevaihto oli 2 1 Mmk, kasvua,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tavaratalokaupan luonteesta johtuen Anttila Oy:n alkuvuoden tulos oli tappiollinen myynnin painottuessa vuoden viimeiselle kolmannekselle. Tappio pieneni kuitenkin selvästi edellisestä vuodesta. Rautia Oy:n liikevaihto oli 627 Mmk. Tulos oli tappiollinen. Kaukomarkkinat-konsernin liikevaihto oli 2 43 Mmk, jossa oli laskua 11,8 % edellisestä vuodesta. Tulos oli hyvä ja se parani edellisestä vuodesta selvästi. Kaukomarkkinat-konserni luovutti huhtikuussa sopimuksen mukaisesti Panasonic-tuotteiden Venäjän kaupan päämiehelle. Kesko-konsernin edellisen vuoden vertailulukuihin sisältyy Rautaruukille myyty Keskometalli Oy. Kun konsernirakenteen muutokset otetaan huomioon, vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli 3, %. Väliaikaisesti omistetut ja edelleen myydyt Suomen Spar Oy ja TukoSpar Oy on käsitelty osakkuusyhtiöinä saakka. Tässä osavuosikatsauksessa tilanteen vertailu-

3 luvut on muutettu vastaamaan Tukokonsernin käsittelyä osakkuusyhtiönä vuoden 1996 tilinpäätöksen mukaisesti. Tuko Oy:n nimi muutettiin Hämeenkylän Kauppa Oy:ksi Investoinnit Konsernin investoinnit olivat yhteensä 551 Mmk eli 2,4 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna investoinnit olivat vastaavasti 457 Mmk ja 2,4 % liikevaihdosta. Investointien painopiste oli K- kauppojen uudistuksissa ja tietojärjestelmien parantamisessa. Merkittävimmät valmistuneet kauppapaikkakiinteistöt olivat Seinäjoen Citymarketin laajennus, uusi K-rauta Helsingin Oulunkylään, Porvoon K-raudan laajennus sekä K-supermarketit Keuruulle ja Pirkkalaan. Rakenteilla on Kajaanin Citymarketin laajennus, K-market Harjavaltaan ja Espoon Suomenojan liikekeskus. Tukholmassa avataan marraskuussa toinen K-rauta vuokratiloissa. Suunnitteilla on Anttila Kodin Ykkönen Ouluun, liikekeskus Riihimäelle ja Supermarket Helsingin Herttoniemeen. Rahoitus ja osakkeet Nettorahoitustuotot olivat alkuvuonna 11 Mmk. Edellisenä vuonna nettorahoitustuotot olivat 123 Mmk. Väheneminen johtui alentuneen korkotason lisäksi likvidien varojen sitoutumisesta Kaukomarkkinoiden ja Tukon osakekantojen hankintaan ennen Suomen Spar Oy:n ja TukoSpar Oy:n osakkeiden sekä Tuko Oy:n päivittäistavarakiinteistöjen myyntiä. Konsernin korollinen velka on vähentynyt katsauskauden aikana 2 45 Mmk. Konsernin nettovelka oli Mmk. Kesko Oy:n osakepääoma oli sama kuin vuoden alussa eli 92 Mmk. Elokuun lopussa Keskon osakekannasta 35,6 prosenttia oli perusosakkeita ja 64,4 prosenttia vaihto-osakkeita. Yhtiön osakkeen pörssikurssi oli vuoden 1996 lopussa 64,9 markkka ja katsauskauden lopussa 69,1 markkaa. Helsingin Arvopaperipörssissä osakkeita oli vaihdettu kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 26,2 miljoonaa kappaletta vaihtoarvon oltua Mmk. Henkilökunta Konsernin henkilökunta keskimäärin oli henkeä ja merkittävimmät muutokset olivat seuraavat: muutos Kesko Oy Anttila Oy Rautia Oy Carrols Oy Kaukomarkkinat Oy Muut konserniyhtiöt Konserni yhteensä Kesko-konsernin kaikissa yksiköissä toteutettiin laatuarviointi Suomen laatupalkinnon arviointiperusteiden mukaisesti sekä otettiin käyttöön uudistettu henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Alkuvuoden tapahtumia Keskon Tuko-kauppaan liittyviä tapahtumia alkuvuodelta on selostettu yksilöidysti konsernin osavuosikatsauksessa kaudelta Kesko Oy:n sopiman Tukon päivittäistavaraliiketoimintaa koskevan järjestelyn mukaisesti Tukon päivittäistavarakauppaan kuuluvat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet on luovutettu Vasa-Sijoituskiinteistöt Oy:lle. Vasa-Sijoituskiinteistöt Oy:n omistavat Eläke-Varma, keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosake-yhtiö Eläke-Sampo, Vakuutusosakeyhtiö Sampo ja Henkivakuutusosakeyhtiö Nova. Toteutuneiden kauppojen jälkeen Tuko Oy:n (1.6. lähtien Hämeenkylän Kauppa Oy) osakkeiden kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Hämeenkylän Kauppa Oy omistaa Mrd. mk Mmk Mmk Konsernin liikevaihto Konsernin liikevoitto Konsernin voitto ennen satunnaiseriä ja veroja

4 Rautia Oy:n osakekannan lisäksi kiinteistöjä kirjanpitoarvoltaan 954 Mmk. Keskon hallituksen käsityksen mukaan kiinteistöjen kirjanpitoarvot eivät ylitä niiden käypiä arvoja. Anttila Oy:n osakkeet ovat Keskon taseessa 433 Mmk:n kirjanpitoarvosta, jossa on liikearvoa 26 Mmk Kesko teki periaatepäätöksen Anttila-tavaratalojen elintarvikeosastojen eli Ruoka-Anttiloiden liiketoimintojen myymisestä kauppiaille. Ruoka-Anttilat jatkavat toimintaansa Anttila-tavaratalojen yhteydessä. Uudella toimintamallilla tavoitellaan kasvavaa myyntiä, parempaa tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä yhdistämällä yrittäjyyden tuomat edut paikallisella tasolla ja keskitetyn ketjutoiminnan edut valtakunnallisella tasolla ilmoitti Arthur Andersen Oy, joka on toiminut Tuko-järjestelyn uskottuna miehenä, että se on EU:n komissiolle antamassaan raportissa vahvistanut, että Kesko on toteuttanut komission tekemässä päätöksessä asetetut myyntivelvoitteet. Rautia Oy myi rauta-alan tukkutoiminnot Kesko Oy:lle alkaen, mutta jatkaa edelleen vähittäiskauppaa Rautia- ja Fixa-ketjuissa. Syyskuun lopussa Keskoon perustettiin mediayksikkö, jonka tehtävänä on hoitaa, kehittää ja koordinoida K- ryhmän mediatoimintaa. Mediayksikkö kuuluu Keskon kansainväliseen ryhmään. Mediayksikköön kuuluvat mainostoimisto MK-mainos Oy, tutkimusyhtiö SV-Tietopalvelu Oy, televisiotuotantoyhtiö Kauppiaiden Komedia-konserni, sähköisen kaupankäynnin kehittämisyksikkö sekä Kauppiaitten Kustannus Oy, jonka osake-enemmistön Kesko on ostanut K-kauppiasliitolta Kesko osti tietotekniikkalaitteita ja -palveluja myyvän Oy Academica Ab:n koko osakekannan. Kaupan avulla Kesko haluaa nopeuttaa etenemistään tietotekniikka-alalla. Taloudelliset tavoitteet Keskon hallitus on asettanut Keskokonsernin tavoitteiksi: 12% tuoton sijoitetulle pääomalle 1 % tuoton omalle pääomalle 5 % omavaraisuusasteen jakaa vuosituloksesta osinkoina vähintään kolmannes tai puolet, jos omavaraisuusaste on yli 5 %. Loppuvuoden näkymät Vuoden 1997 aikana yksityisen kulutuksen ja vähittäiskaupan arvioidaan Suomessa kasvavan 4 % ja tukkukaupan 3 %. Kestokulutustavaroiden kaupan ennakoidaan kasvavan yli 8 %, mikä luo hyvät kasvumahdollisuudet erikoistavarakaupalle. K-kauppojen uudistuvan kanta-asiakasmarkkinoinnin uskotaan tuovan lisämyyntiä kaikissa K-kaupoissa. Uudella konsernirakenteella Kesko-konsernin liikevaihdon arvioidaan ylittävän 35 mrd. mk ja kasvavan siten edellisestä vuodesta viidenneksellä. Päivittäistavararyhmän liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin prosentin ja olevan 17, mrd. mk. Käyttötavararyhmän liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5,3 mrd. markkaan eli kolminkertaistuvan edellisestä vuodesta. Parhaiten myynnin uskotaan lisääntyvän Kenkäkeskossa, Urheilukeskossa ja Kodintekniikkakeskossa. Uudella toimintamallilla toimivan Anttilan odotetaan lisäävän myyntiään ja tehokkuuttaan. Rauta-maatalousryhmän liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 7,9 mrd. markkaan eli 2 % edellisestä vuodesta. Kansainvälisen ryhmän liikevaihdoksi arvioidaan 4,9 mrd. mk ja kasvuksi 2 %. Kesko-konsernin tuloksen ennen veroja ja satunnaiseriä ennakoidaan olevan tänä vuonna 7 Mmk. Helsingissä 14. lokakuuta 1997 Kesko Hallitus Sijoitetun pääoman tuotto % % % Oman pääoman tuotto Omavaraisuusaste

5 Kesko-konsernin tuloslaskelma (Mmk) Muutos, % Liikevaihto , Kulut , Käyttökate ,4 864 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 379 Liikevoitto ,6 485 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 255 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja ,4 74 Satunnaiset tuotot ,1 322 Satunnaiset kulut ,8 411 Voitto ennen veroja ,1 651 Voitto ,5 481 Kesko-konsernin tase (Mmk) 8/1997 8/1996 Muutos, % 12/1996 Vastaavaa Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset , Vaihto-omaisuus , Rahoitusomaisuus , Yhteensä , Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma , Vähemmistöosuus ,2 45 Varaukset Pakolliset varaukset ,1 53 Vieras pääo ma Pitkäaikainen , Lyhytaikainen , Yhteensä , Kesko-konsernin tunnusluvut 8/1997 8/1996 Muutos, % 12/1996 Tulos/osake, mk 3,53 3,7 4,6 6,5 Oma pääoma/osake, mk 86, 84,1 2,4 84,26 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8, 8,1 9, Oman pääoman tuotto, % 6,1 6,7 7,3 Omavaraisuuaste, % 51,9 47,9 51,9 Investoinnit, Mmk , Henkilöstö keskimäärin ,8 6 53

6 Kesko-konsernin vastuusitoumukset (Mmk) 8/97 8/96 Muutos, % 12/96 Annetut pantit Omasta puolesta , 598 Osakkuusyhtiöiden puolesta Osakkeenomistajien puolesta Johdon puolesta Muiden puolesta Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Omasta puolesta ,2 472 Osakkuusyhtiöiden puolesta Osakkeenomistajien puolesta Johdon puolesta Muiden puolesta Takaukset Omasta puolesta 1 1, Osakkuusyhtiöiden puolesta 21 1, Osakkeenomistajien puolesta 2 2, 2 Johdon puolesta Muiden puolesta ,3 14 Muut vastuut ja vastuusitoumukset Omasta puolesta , 2 Osakkuusyhtiöiden puolesta Osakkeenomistajien puolesta Johdon puolesta Muiden puolesta 8 1, Leasingvastuut ,7 3 Johdannaissopimuksista johtuva vastuu 8/97 8/96 Käypä arvo 12/ Kohde-etuuksien arvot Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut 2 Koronvaihtosopimukset 2 1 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Valuutanvaihtosopimukset Satamakatu 3, PL 135, 16 Kesko, Helsinki, puhelin

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Perusarvomme. Asiakastyytyväisyys on tulos onnistuneesta palvelusta ja laadukkaista tuotteista. Se luo ja varmistaa pysyvän asiakassuhteen.

Perusarvomme. Asiakastyytyväisyys on tulos onnistuneesta palvelusta ja laadukkaista tuotteista. Se luo ja varmistaa pysyvän asiakassuhteen. Vuosikertomus 1997 Perusarvomme Asiakastyytyväisyys on tulos onnistuneesta palvelusta ja laadukkaista tuotteista. Se luo ja varmistaa pysyvän asiakassuhteen. Yrittäminen merkitsee luottamusta yrittäjyyteen

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Kesko Oyj Osavuosikatsaus. tammikuu joulukuu 2010

Kesko Oyj Osavuosikatsaus. tammikuu joulukuu 2010 Kesko Oyj Osavuosikatsaus Q4 tammikuu joulukuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 12/ Kesko Oyj Pörssitiedote 3.2.2011 klo 09.00 Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

KESKO VUOSIKERTOMUS 1998

KESKO VUOSIKERTOMUS 1998 KESKO VUOSIKERTOMUS 1998 Vuosikertomus 1998 Sisältö Kesko 1998... 1 Kesko lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Keskon tehtävät ja rooli... 4 Keskon tulevaisuudenkuva, strategia ja arvot... 6 Muutoksia

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2010 Suomen kansantalous kääntyi vuoden 2010 aikana ripeään kasvuun. Toissavuotisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ CITYCON on Suomen suurin pörssinoteerattu kauppakeskuksiin ja liikekiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö,

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS men hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden

Lisätiedot

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 1 KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 Liikevaihto ja tilaukset KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.412 miljoonaa euroa (8.398 Mmk), vastaavana aikana vuotta aikaisemmin 1.261

Lisätiedot

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2007 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002

The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Keskon vuosi 2011 61

TILINPÄÄTÖS. Keskon vuosi 2011 61 60 Keskon vuosi 2011 TILINPÄÄTÖS KESKON KASVU VAHVISTUI Vuoden 2011 taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 7,8 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa

Lisätiedot

1 Citycon. C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

1 Citycon. C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 1 Citycon C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon on Suomen suurin vähittäiskaupan toimitiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Cityconin toiminta keskittyy Suomen

Lisätiedot

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00 1 ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000. Osavuosi lyhyesti

5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000. Osavuosi lyhyesti 5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000 Osavuosi lyhyesti - Fortumin liikevaihto kasvoi selvästi ja jatkuvien liiketoimintojen kannattavuus oli ennakoitua parempi - Energiayhtiö Wesertalin

Lisätiedot