Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?"

Transkriptio

1 Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA Lotta Hämeen-Anttila

2 Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä: SHL-väliraportti 6/2010: STM selvityksiä 2010:19. SHL-loppuraportti 9/2012: STM raportteja ja muistioita 2012:21. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta annettu lausuntoja yhteensä 130 kpl. Lastensuojelun selvitysryhmän väliraportti 11/2012: STM 2012:28. Lastensuojelun selvitysryhmän loppuraportti 6/2013: STM 2013:19. Selvitysryhmän raportista lausuntoja 140 kpl. Lakiluonnos lausuntokierroksella luonnoksesta lausuntoja 177 kpl, lisäksi erillisiä kuulemisia

3 Aikataulu eduskuntakäsittelyyn ehdotetaan tulevaksi voimaan asteittain, alkaen 2015: kotipalvelua koskevat säännökset voimaan muu lainsäädäntö voimaan kuitenkin niin, että vasta : lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukkeneminen sekä SHL 46, 48 ja 49 (Hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta)

4 HALLITUKSEN ESITYKSEEN SISÄLTYVÄT LAIT UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI LAKI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA LAKI TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA MUITA LIITÄNNÄISLAKEJA HUOM! tulossa uusi perhehoitolaki sekä asiakasasiakirjalaki, sote-laki, työelämäosallisuutta koskeva laki jne. sote-lakiin samat asiaryhmät sosiaali- ja terveydenhuollosta

5 Sosiaalihuoltolain uudistamisen tarkoitus siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä tiivistää viranomaisten yhteistyötä Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja lyhytkestoinen tuki. Pidempiaikaiset palvelut turvataan niitä tarvitseville.

6 Sosiaalihuoltolain rakenteesta palvelut ja oikeus palvelujen saamiseen määritellään laissa, mutta lähtökohtana on asiakaslähtöisyys: palvelukokonaisuus muotoutuu asiakkaan tarpeiden mukaan asiakaslähtöisyyden turvaava asiakasprosessi määritellään laissa

7

8 Asiakasprosessi tehokkaalla asiakasprosessilla nopeutetaan asiakkaan ohjautumista tarvittaviin palveluihin lyhennetään asiakkuuksien kestoa asiakasprosessia koskevia säännöksiä ovat ohjaus ja neuvonta palveluntarpeesta ilmoittaminen palveluntarpeen arviointi: tilapäinen, määräaikainen tai pitkäaikainen tuentarve omatyöntekijä monialainen yhteistyö asiakassuunnitelma läheisverkoston kartoittaminen ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta

9 Sosiaalihuoltolaissa säädettyjä palveluja ja tukitoimia ovat mm: sosiaalityö sosiaaliohjaus sosiaalinen kuntoutus perhetyö päihdetyö asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut kotipalvelu, kotihoito kasvatus- ja perheneuvonta valvotut ja tuetut tapaamiset sosiaalipäivystys muut sosiaalipalvelut, kuten lomanviettopalvelut, vertaisryhmätoiminta, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta yms.

10 Tuki lapsiperheille osaa niistä palveluista, joita nyt tarjotaan lastensuojelun avohuollon tukitoimina olisi mahdollista saada myös yleisinä perhepalveluina oikeus palvelujen saamiseen olisi yhtä vahva kuin nykyisin lastensuojelulain kautta saatuna Samanaikaisesti vahvistetaan oikeutta kotipalvelun saamiseen, joka jo nykyisin sosiaalihuoltolain mukainen palvelu lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta olisi uusi tehtävä kunnalle lisärahoitusta ohjattaisiin myös nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen

11 Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus lastensuojeluun Lastensuojelun asiakasmäärät pienenevät välittömästi, kun palveluja on mahdollista saada myös muuta kautta. Kotipalvelun lisääminen vähentää muiden palvelujen tarvetta jo lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä raskaiden korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee merkittävästi, kun tukea pystytään antamaan ajoissa.

12 Lisäksi uusi laki antaa mahdollisuuden toimia viisaasti tai möhliä kuninkaallisesti kun asiakasmäärät lastensuojelussa pienenevät ja samalla lisätään henkilöstöä kotipalveluun, on mahdollista mitoittaa lastensuojelun henkilöstö oikein, jolloin mm. huostaanottojen määrä vähenee, kun lastensuojelussa pystytään auttamaan asiakkaita entistä paremmin tai voidaan siirtää niin paljon henkilökuntaa ehkäiseviin palveluihin, että lastensuojelutyön tekeminen lainmukaisesti ei ole mahdollista

13 Miten arvioida oikein tarvittava työntekijämäärä? varmin tapa arvioida pieleen, on arvioida summamutikassa, mikä osuus asiakkaista jatkossa tarvitsee lastensuojelun palveluja ja mikä osuus ehkäiseviä sosiaalipalveluja varmin tapa arvioida oikein on perustaa arviointi olemassa olevaan tietoon: nykyisten lastensuojeluasiakkaiden tietojen perusteella voidaan arvioida, kuinka moni tarvitsee jatkossa lastensuojelun asiakkuuden

14 Miten arvioida oikein jatkuu Samalla kun arvioidaan asiakasmäärät nykyisten asiakkuuksien perusteella, tulisi arvioida, ovatko resurssit olleet riittävät, jotta työtä on ollut mahdollista tehdä lastensuojelulain ja laatusuositusten mukaisesti. HUOM! Laki ei edellytä työntekijämuutoksia. Samalla työntekijällä voi olla sekä lastensuojelun, että yleisten perhepalvelujen asiakkaita. Asiakkaan edun mukaista on välttää työntekijämuutoksia.

15 LASTENSUOJELULAIN MUUTOKSET

16 Mikä ei muutu? Lastensuojelun avohuollon palveluina voidaan myöntää samoja palveluja kuin ennenkin Huostaanottoa koskeva sääntely pysyy ennallaan Kun lastensuojeluasia tulee vireille, lähdetään toimimaan kuten ennenkin:

17 LASTENSUOJELUN ASIAKASPROSESSI ASIAKAS, VIRANOMAINEN, LÄHEINEN TMS EI ASIAKKUUTTA ASIAKKUUS PÄÄTTYY KUN TUEN TARVETTA EI OLE LASTENSUOJELUASIAN VIREILLE- TULO KIIREELLINEN APU TARVITTAESSA HETI LASTENSUOJELU TARPEEN SELVITTÄMINEN LASTENSUOJELUN ASIAKKUUS MUU ASIAKKUUS

18 ASIAKASPROSESSISSA: SAMAA KUIN ENNEN lastensuojeluasia tulee vireille, silloin kuin lastensuojeluun tulee tieto mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta lastensuojelun tarve on selvitettävä ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun toimia tarvita UUTTA lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä silloin kun vasta selvitetään lastensuojelun tarvetta myös niille asiakkaille, joiden ei arvioida tarvitsevan lastensuojelun palveluja, tehdään palvelutarpeen arviointi heti asiakkuuden alussa

19 Asiakkuus lastensuojelussa Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja tarvitaan lastensuojelulain mukaisia tukitoimia Lastensuojelun asiakkuudessa lapsi saa oman vastuusosiaalityöntekijän ja tukitoimina voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen lisäksi: tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen taloudellista tukea tehostettua perhetyötä lapsen ja hänen perheenjäsentensä kuntoutumista tukevia hoitoja terapiapalveluja lapsen tai perheen sijoittamista kodin ulkopuolelle

20 Kiireellinen sijoitus Kiireellinen sijoitus voitaisiin tehdä, kun huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on välittömässä vaarassa tai tilanne edellyttää rajoitustoimenpiteiden käyttämistä. Kiireellisen sijoituksen sijaan mahdollista käyttää avohuollon sijoitusta tai muita avohuollon tukitoimia, jos ei rajoitustoimenpiteiden tarvetta

21 Muutoksia ilmoitusvelvollisuuteen Velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen myös tullille, rajavartiolaitokselle ja ulosottoviranomaisille Lastensuojelun ilmoitusvelvollisille viranomaisille ja ammattihenkilöille velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä lapsen joutuneen henkeen tai terveyteen kohdistuneen rikoksen uhriksi. (Vastaava sääntely kuin seksuaalirikosten osalta, koskee rikoksia, joista enimmäisrangaistus vähintään 2 vuotta vankeutta)

22 Esityksen eteneminen Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle Itse hallituksen esitys + muuta asiaan liittyvää tietoa saatavissa: Lisätietoja: Hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p , sähköposti muotoa

23 KIITOS

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

P E R H E S O V I T T E L U

P E R H E S O V I T T E L U P E R H E S O V I T T E L U Selvitys avioliittolaissa 1987 säädetystä perheasioiden sovittelusta lähtökohtana lapsen aseman turvaaminen vanhempien erossa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti 31.1.2008

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi 14.4.2011 Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati. 4. tapaaminen 12.2.2015

Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati. 4. tapaaminen 12.2.2015 Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati MUISTIO 4. tapaaminen 12.2.2015 Paikka: Neuvotteluhuone 201, Harjukatu 21. Paikalla: 7/8 asiakasraatilaista sekä raadin vetäjät Helvi Ulvila ja Marianne Kukkasniemi-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Dnro 321/54/2010 Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Tarkastuskertomus 6/2012 Lastensuojelu JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot