HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE"

Transkriptio

1 Kuusikko LIITE 1( 1) LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU 435 KUUSIKKO 0-17 v. väestö vv 2004/ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olleet lapset ja nuoret vuoden 2004 aikana Alle 18v v Yhteensä Tukitoimien piirissä alle 18 v vuonna 2004 / 0-17 v. väestö 6,3 4,1 6,0 9,7 3,9 5,9 5,9 1. Lasten sijaishuolto yhteensä 1. 1 Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet b Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Ikäryhmä vuotiaat sisältää vuotiaat v.2004 aikana 21v. täyttäneet Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet % 0-17v. ikäryhmästä 2,2 1,0 1,6 1,9 1,9 1,6 1,8 1.1b Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat % 0-17 v. ikäryhmästä 1,9 0,9 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 0-2 vuotiaat 0,89 0,52 0,83 0,54 1,44 0,79 0, vuotiaat 1,37 0,64 1,18 1,24 1,48 1,24 1, vuotiaat 1,90 0,67 1,24 1,53 1,41 1,42 1, vuotiaat 2,79 1,44 2,07 2,32 2,62 2,00 2, vuotiaat 3,49 2,01 2,57 3,00 2,21 2,62 2, vuotiaat 1,59 0,74 0,94 1,06 0,60 0,58 1, Vuoden 2004 aikana uudet sijoitetut vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuoden 2004 aikana uudet sijoitetut % ikäryhmästä 0,82 0,53 0,68 0,57 1,02 0,74 0, vuotiaat 0,67 0,48 0,71 0,44 1,15 0,67 0, vuotiaat 0,81 0,52 0,73 0,52 1,02 0,81 0, vuotiaat 0,75 0,30 0,53 0,44 0,76 0,49 0, vuotiaat 1,00 0,67 0,80 0,70 1,40 0,87 0, vuotiaat 0,59 1,03 0,67 0,82 1,00 1,12 0, vuotiaat 0,22 0,13 0,12 0,12 0,05 0,07 0,14 Sijoitettuja vuoden 2004 aikana / 0-17 v. väestö 2,2 1,0 1,6 1,9 1,9 1,6 1,8 Alle 18 vuotiaita sijoitettuja vuoden 2004 aikana/0-17v. väestö 1,9 0,9 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 1.2 Sijoitetut Sijoitetut / 0-17 v. väestö 1,4 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % Sijoitetuista eri hoitomuotojen piirissä % Laitoshoito% 51,6 48,8 53,4 59,4 37,6 32,2 48,9 Ammatilliset perhekodit % 5,0 11,3 9,9 7,9 9,5 4,7 7,3 Perhehoito(sijaisperheet) % 43,4 39,9 36,7 36,8 52,8 63,2 43,8 1

2 LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä Josta oman toiminnan kustannukset Josta perhehoidon kustannukset (sijaisperheet) Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset Josta oma toiminta +perhehoito sijaisperheissä LIITE 1( 2) Josta oman toiminnan kustannukset % 45,7 28,5 28,7 53,4 27,7 25,3 39,2 Josta perhehoidon kustannukset % 16,3 11,7 12,6 10,8 19,8 26,2 15,4 Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset % 38,0 59,8 58,7 35,9 52,6 48,5 45,4 Laitoshoito % 78,9 77,8 76,2 81,2 64,6 64,6 76,5 Kunnalliset laitokset % 45,6 28,5 28,7 53,4 27,7 25,3 39,1 Ostopalvelulaitokset % 33,3 49,3 47,5 27,8 36,9 39,3 37,3 Ammatilliset perhekodit % 4,8 10,5 11,2 8,0 15,6 9,2 8,2 Perhehoito(sijaisperheet) % 16,3 11,7 12,6 10,8 19,8 26,2 15,4 EUR / 0-17 v. väestö (oma+osto) EUR / vuoden aikana sijoitettuna ollut Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet 2004 yhteensä Laitoshoito% 50,1 49,9 51,9 57,9 35,5 34,2 48,3 Kunnalliset laitokset % 27,6 17,8 19,3 35,9 14,2 13,2 23,6 Ostopalvelulaitokset % 22,6 32,1 32,7 22,0 21,3 21,0 24,7 Ammatilliset perhekodit % 4,8 10,4 10,9 7,1 11,5 5,2 7,3 Ostopalvelulaitokset ja ammatilliset perhekodit yhteensä % 27,3 42,5 43,6 29,1 32,8 26,1 31,9 Perhehoito(sijaisperheet) % 45,1 39,7 37,1 35,0 53,0 60,7 44,5 Hoitovuorokaudet/vuoden aikana sijoitettuna olleet EUR / hoitovrk koko sijaishuollossa Lasten sijaishuollon laitoshoito 2.1 Laitoksiin sijoitetut vuonna omien laitosten asiakkaat ostopalvelulaitosten asiakkaat Laitoksiin sijoitetuista vuoden aikana % kunnallisissa laitoksissa 74,8 58,9 59,2 78,9 71,8 64,0 69,7 Laitoksiin sijoitetuuista vuoden aikana % ostopalvelulaitoksissa 49,6 65,3 61,2 33,7 34,9 46,2 49,0 2.2 Laitoksiin sijoitetut omiin laitoksiin sijoitetut ostopalvelulaitoksiin sijoitetut Laitosten hoitovuorokaudet Espoo:sisältää perhekun- - omien laitosten hoitovuorokaudet toutuksen lasten vrk.3311, - ostopalvelulaitosten hoitovuorokaudet mutta ei aikuisten vrk =3899. Hoitovrk/sijoitetut laitoksissa Hoitovrk/sijoitetut kunnallisissa laitoksissa Hoitovrk/sijoitetut ostopalvelulaitoksissa Lasten sijaishuollon laitoshoidon kustannukset omien laitosten kustannukset ostopalvelulaitosten kustannukset EUR/hoitovrk EUR / hoitovrk kunnallinen laitos EUR / hoitovrk ostopalvelulaitos Kunnallisten lastensuojelulaitosten henkilöstö 1. Koko henkilöstö Joista erityishenkilöstö Työllistetyt Työllistettyjä vuoden aikana

3 LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Kunnallisten laitosten henkilöstömenot/työntekijämäärä Erityishenkilöstön osuus % koko henkilöstöstä 3,6 9,1 6,7 7,7 16,2 4,4 6,2 Työllistettyjä % koko henkilöstöstä 0,8 0,0 0,0 1,0 1,9 2,2 0,9 Lapset /koko henkilöstö ,67 0,75 0,81 0,67 0,70 0,69 0,69 Lapset /henkilöstö-erityishenkilöstö ,70 0,82 0,87 0,73 0,84 0,72 0,74 Koko henkilöstö /lapset ,5 1,3 1,2 1,5 1,4 1,5 1, vuotiaita/kunnallisten lastensuojelulaitosten työntekijät 161,3 556,4 417,0 149,1 344,2 587,4 249,5 2.6 Kunnallisten lastensuojelulaitosten paikat, joista vastaanottopaikkoja vastaanottopaikat % 25,7 37,7 36,1 26,8 40,0 41,2 29,7 Kunnalliset paikat/1000 alle 18v 4,3 1,3 1,7 4,9 1,8 1,3 2,8 2.7 Joista lastensuojelun koko perheen hoitoon tarkoitettujen YMPÄRIVUOROKAUTISTEN kunnallisten hoitopaikkojen määrä Lastensuojelun ammatilliset perhekodit 3.1 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut vuonna kunnallisten ammatillisten perhekotien asiakkaat ostopalvelu ammatillisten perhekotien asiakkaat Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut omien perhekotien asiakkaat ostopalveluperhekotien asiakkaat Perhekotien hoitovuorokaudet vuonna kunnallisten ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet ostopalvelu ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet Hoitovrk /sijoitetut ammatillisissa perhekodeissa Hoitovrk/sijoitetut kunnallisissa ammatillisissa perhekodeissa 366 Hoitovrk /sijoitetut ostopalvelun ammatillisissa perhekodeissa Ammatillisten perhekotien kustannukset kunnallisten ammatillisten perhekotien kustannukset ostopalvelu ammatillisten perhekotien kustannukset EUR/ hoitovrk ammatillinen perhekoti Lastensuojelun perhehoito (sijaisperheet) 4.1 Perhehoidon asiakkaat Pitkäaikaisen perheoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perheoidon asiakkaat Lyhytaikaisessa hoidossa olleet % sijaisperheasiakkaista 41,4 13,5 36,5 29,6 46,1 0,0 34,6 4.2 Sijaisperheissä olevat asiakkaat Pitkäaikaisen perheoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perheoidon asiakkaat Sijaisperheiden hoitovuorokaudet Pitkäaikaisen perheoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikaisen perheoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikaisen perhehoidon vuorokaudet % 6,8 3,8 3,8 4,9 7,3 0,0 5,3 Hoitovrk/sijoitetut sijaisperheissä Hoitovrk/pitkäaikaisesti sijoitetut sijaisperheissä Hoitovrk/lyhytaikaisesti sijoitetut sijaisperheissä Sijaisperhetoiminnan kustannukset EUR / hoitovrk sijaisperhehoidossa EUR / 0-17 v. väestö EUR / vuoden aikana sijoitetut EUR / pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitetut vuoden 2004 aikana EUR / lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetut vuoden 2004 aikana LIITE 1( 3) 3

4 Kuusikko 2005 LIITE 1B KUNNALLISTEN LASTEN SIJAISHUOLLON LAITOSTEN KUSTANNUKSET 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU Kuusikko LASTENSUOJELUN LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET YHT , , , , HENKILÖSTÖMENOT (tp) yhteensä , , , , , , ,3 Palkat , Muut henkilöstömenot (sotu,eläke ym vak.maksut) , KIINTEISTÖMENOT (tp) yhteensä , , , , , , ,4 Vuokrat, vastikkeet , Vesi, sähkö, lämpö, vakuutusmaksut, jätehuolto, kunnossapito Korot ja poistot(rakennukset) MUUT MENOT(tp) yhteensä , , , , , , ,5 Materiaalit Palvelut Muut menot Korot ja poistot (irtain) Poistetaan laitoshoitoon kuulumattoman avotoiminnan kustannukset , ,0 0,0 0,0 0,0 EUR/HPV Hoitopäivät

5 LIITE 2(1) Kuusikkko LASTEN SIJAISHUOLTO HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos % % % % % % % % 0-17 v. väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0-17v määrän muutos , , , , , ,3 Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien Piirissä olleet alle 18v lapset ja nuoret , , ,1 2234* 70, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1. Lasten sijaishuolto yhteensä 1. 1 Vuoden aikana sijoitettuna olleet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Alle 18 vuotiaita sijoitettuja vuoden aikana/0-17v. väestö ,9 0,8 1,1 1,6 1,1 1, ,9 0,9 1,2 1,6 1,2 1, ,0 0,9 1,3 1,5 1,8 1, ,9 0,8 1,4 1,7 2,0 1,5 1, ,9 0,9 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 1.2 Sijoitetut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä , , , , , ,9 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1.4 Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1

6 LIITE 2(2) LASTEN SIJAISHUOLTO Lasten sijaishuollon laitoshoito HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos 2.1 Asiakkaat laitoksissa vuoden aikana , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 2.2 Laitoshoidon asiakkaat , , , ,6 65 1, , , , , ,7 61-6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2.3 Laitosten hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kunnallisten laitosten hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostopalvelulaitosten hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 2.4 Laitoshoidon kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 2.4 Laitoshoidon kustannukset , , , , , ,2 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kunnallisen laitoshoidon kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kunnallisen laitoshoidon kustannukset , , , , , ,9 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostopalvelulaitosten kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostopalvelulaitosten kustannukset , , , , , ,3 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2

7 LIITE 2(3) LASTEN SIJAISHUOLTO Lastensuojelun ammatilliset perhekodit HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos 3.1 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut vuoden aikana , , ,4 43 7, , , , ,2 53-5, , , , ,6 39-7,1 57 7,5 51-3, , , , , , , , , , , ,9 61-4, , , , , ,2 3.2 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut , ,6 41 5,1 37 8, , , , ,8 41 0, , , , ,4 34 3, , , , , ,4 34 0,0 48 4, , , , , , , , , ,0 12 9, , ,1 3.3 Perhekotien hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ammatillisten perhekotien kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 3.4 Ammatillisten perhekotien kustannukset (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4. Lastensuojelun perhehoito (sijaisperheet) 4.1 Sijaisperheissä olleet lapset vuoden aikana , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Lyhytaikaisessa perhehoidossa olleet , , ,5 47-9, , , , , , , , , , ,4 26 0,0 84-7, , , , , , Pitkäaikaisessa perhehoidossa olleet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4.2 Sijaisperheissä olleet lapset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 4.3 Sijaisperheiden hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 3

8 LIITE 2(4) LASTEN SIJAISHUOLTO HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos Lyhytaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pitkäaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 4.4 Perhehoidon kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4.4 Perhehoidon kustannukset , , , , , ,0 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4

9 Kuusikko 2004 Liite 3 Lasten sijaishuolto Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet lapset, % kunkin ikäryhmän lapsiväestön määrästä (väestö ) 4,00 3,50 3,5 %-osuus ikäryhmästä 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,8 1,9 1,4 0,9 1,6 2,0 1,4 0,7 0,60,7 0,5 2,6 2,1 1,2 1,2 0,9 0,8 3,0 2,3 1,5 1,2 1,1 0,5 2,8 2,6 2,6 2,2 2,3 2,0 1,41,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,00 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuonna 2004 uudet sijoitetut lapset, % kunkin ikäryhmän lapsiväestön määrästä (väestö ) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,4 1,00 0,50 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 1,1 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,00 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

10 Kuusikko-työryhmä Liite 4 Lasten sijaishuolto Kuusikon kuntien käyttämiä päihdehuollon hoitoja antavia lastensuojelulaitoksia: Helsingin kaupunki: Outamon oppilaskoti/päihdeyksikkö ja Ensihuoltolaitoksen Vega Iloisten selviytyjien tuki ry: Iloisten selviytyjien kuntoutumiskeskus (ISKK) Karvoshovi Oy: Karvoshovin kuntoutumiskeskus Merimajakka ry: Roinilan kartano Kymen A-klinikkasäätiö: Hamina, Kiviniemi, Miehikkälä, Stoppari, Lahden Stoppari Tampereen huumeklinikkayhdistys ry: Villa Hockey Kalliolan kannatusyhdistys ry: Nuorten Kisko, Mäkirinteen nuorisokoti Nuorten ystävät: Huumehoitoyhteisö Salorinne ( 18+v.) Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys ry: Mikkeli-yhteisö (18+v.) Myllyhoitoyhdistys ry A-klinikkasäätiö: Kankaanpään A-koti, Hietalinna-yhteisö Helsingin Diakonissalaitos: Breikki, Pikkupellas Keltaisen kartanon kuntoutus oy: Sutela-koti Jyrkkähoito yhdistys ry: Tosi Paikka Nousevan Auringon Talon huumekuntoutus ry : Kuntoutuskoti Nousevan auringon talo Lastensuojelulain perusteella intensiivistä määräaikaista erityishoitoa antavat yhteisöt: Helsingin kaupunki: Etappi Ilmaria oy: Pisan Ilmaria-koti Nuorten ystävät: Toivola-koti, Toukola ja Koivulehto Etappi-ryhmä ry: Nuorisokoti Nummela Helsingin Diakonissalaitos: BreikkiPlus, Mäntyrinteen lastenkoti, Pitäjänmäen lastenkoti Valtion koulukotien yhteydessä: Limingan koulutuskeskus: Lähihoito-osasto Joukola Kasvun yhteisöt: Keltainen talo, Jarru Sippolan koulukoti: EHO -erityisen huolenpidon osasto

11 LIITE 5 Kuusikko-työryhmä Sijaishuollon hoitovuorokausien määrät eri hoitomuodoissa Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet yhteensä Vuosi Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Oulu Kuusikko Kaikki hoitovuorokaudet, muutos % ( ) 9,4 19,9 29,9 4,2 11,2 12,7 10,6 3, Kunnallisten laitosten hoitovuorokaudet Kunnalliset laitokset, muutos % ( ) 5,1 19,2 11,9-1,8 11,2 6,1 29,6 4,7 2.3 Ostopalveluvuorokaudet (laitokset+amm pk) Ostopalvelut, muutos % ( ) 24,9 29,0 82,9 35,7 51,5 38,8 38,6 7,6 4.3 Sijaisperheiden hoitovuorokaudet Perhehoito, muutos % ( ) 3,3 11,9 3,4-6,3-4,5 2,0-1,1-0,1 Perhehoidon muutokset Lyhytaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikainen perhehoito, muutos % ( ) -18,0 13,8-17,6 64,2-19,8-12,8-100,0-25, Pitkäaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet Pitkätaikainen perhehoito, muutos % ( ) 4,6 8,9 1,9-12,7-5,3 1,2 0,3 1,9

12 Liite 6 STAKESIN LASTEN SIJOITUSTEN KESTO -TILASTON POIMINTA: Tietopyyntöön on poimittu ne kuusikkokuntien sijoitetut lapset joilla on sijoitus/sijoituksia vuonna Mukana on siis kaikki avohuollon tukitoimena tehdyt sijoitukset, huostaanottopäätöksellä sijoitetut sekä jälkihuollon sijoitukset. Ns kasvattilapsia tai oikeammin yksityisen sijoituksen jaksoja ei ole aineistoon otettu mukaan lainkaan. Nämä yksityiset sijoitukset sovimme jätettäväksi pois koska niistä ei koidu kunnalle kustannuksia. Mikäli sijoituskuntia on useampi samalla lapsella, kirjataan lapsi viimeisimpään sijoituskuntaan. Ikäryhmiin on otettu mukaan vuonna 1991 tai sen jälkeen syntyneet lapset/nuoret, koska Stakes aloitti lastensuojelutilastojen toimittamisen tilastovuodesta 1991 alkaen. Tätä vanhempien lasten sijoitushistoriasta ei ole kaiken kattavaa tietoa. Lastensuojeluaineisto on muista aineistoista poikkeava siinä mielessä ettei sen aineistoa ole rajattu selvästi tilastovuosiin. Aineiston perusyksikkönä on lapsi, jolla on sijoitusjaksot peräkkäisinä janoina ja kullakin sijoitusjanalla on myös oma muu täydentävä sijoitustieto kuten mm sijoitusperuste, paikka ja sijoituskunta. Kullakin sijoitusjaksoilla on todelliset, ilmoitetut alkamis- ja loppupäivämääränsä, tietyn tilastovuoden materiaali on poimittava näistä sijoitusjaksoista. Poiminta on tehty poistamalla kaikki lapsen eri sijoitusjaksojen välillä olevat ajalliset katkot. Sijoitusjaksot on laskettu yhteen ja näin syntyy lapsikohtainen sijoituksen/sijoitusten ajallinen kesto. Aineisto ei kerro mitään siitä, onko esim.12-vuotias lapsi, jonka sijoitusaika on 4 vuotta, ollut sijoitettuna viimeiset 4 vuotta, vai muodostuuko sijoitusaika (4 vuotta) useammasta sijoitusjaksosta. Tuula Kuoppala Stakes

13 Liite 7 ( 1) StakesTieto/Lastensuojelu JOUNIM.KUUSIKKOKUNNAT: V.1991 tai sen jälkeen syntyneiden lasten sijoitusaika vuosina (ei kasvattilapsia) Lukumäärä Koko maa IKÄ Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa IKÄ 38,1 14,1 10,2 8,1 7,1 4,9 4,3 3,6 2,7 2,6 2,3 1,4 0,6 100 Koko maa 0 100,0 100 Koko maa 1 80,0 19,7 0,3 100 Koko maa 2 58,1 23,1 18,8 100 Koko maa 3 50,7 21,7 15,7 11,9 100 Koko maa 4 44,8 14,5 14,8 11,9 14,0 100 Koko maa 5 41,3 11,7 12,0 12,2 12,5 10,3 100 Koko maa 6 35,8 13,9 9,5 12,2 9,7 7,9 11,1 100 Koko maa 7 30,6 16,0 9,8 9,8 9,4 9,1 7,0 8,3 100 Koko maa 8 29,5 15,0 11,1 11,1 8,3 6,5 5,9 6,7 5,8 100 Koko maa 9 28,4 13,7 10,7 7,5 8,0 5,7 6,4 6,4 6,0 7,3 100 Koko maa 10 27,2 11,5 8,8 7,8 7,6 5,7 5,4 5,9 5,5 7,5 7,2 100 Koko maa 11 21,9 12,5 9,8 7,5 6,2 6,9 5,6 5,1 5,1 5,3 8,5 5,6 100 Koko maa 12 23,3 11,6 9,0 7,1 7,5 4,4 5,3 5,1 4,2 4,7 5,5 7,1 5, Helsinki IKÄ Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki IKÄ 51,3 11,2 8,1 7,2 4,5 3,7 2,7 2,7 2,2 2,9 2,2 0,8 0, Helsinki 0 100, Helsinki 1 81,6 17,3 1, Helsinki 2 74,4 11,5 14, Helsinki 3 61,6 21,9 8,2 8, Helsinki 4 70,2 9,5 8,3 7,1 4, Helsinki 5 62,2 12,2 4,9 9,8 3,7 7, Helsinki 6 44,7 12,8 5,3 16,0 8,5 6,4 6, Helsinki 7 43,3 10,0 11,1 6,7 7,8 10,0 3,3 7, Helsinki 8 33,7 10,5 8,4 9,5 8,4 7,4 5,3 8,4 8, Helsinki 9 42,6 7,8 13,0 7,0 7,0 2,6 6,1 3,5 4,3 6, Helsinki 10 38,5 10,8 7,7 8,5 3,8 1,5 2,3 6,2 3,1 10,0 7, Helsinki 11 25,4 14,0 12,3 7,0 5,3 6,1 1,8 2,6 4,4 7,0 8,8 5, Helsinki 12 22,7 8,2 8,2 10,9 6,4 5,5 6,4 3,6 4,5 7,3 6,4 3,6 6,4 100

14 Liite 7 ( 2) 049 Espoo IKÄ Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo IKÄ 34,9 15,1 10,7 6,7 9,5 7,1 4,8 2,8 1,6 1,6 2,8 1,6 0, Espoo 0 100, Espoo 1 76,9 23, Espoo 2 40,0 25,0 35, Espoo 3 42,9 21,4 7,1 28, Espoo 4 41,7 25,0 12,5 12,5 8, Espoo 5 26,3 10,5 10,5 5,3 15,8 31, Espoo 6 56,3 18,8 0,0 6,3 12,5 6,3 0, Espoo 7 23,5 11,8 0,0 5,9 23,5 5,9 23,5 5, Espoo 8 36,8 10,5 5,3 5,3 10,5 5,3 10,5 10,5 5, Espoo 9 19,0 14,3 4,8 4,8 14,3 23,8 0,0 4,8 4,8 9, Espoo 10 5,3 10,5 21,1 10,5 26,3 5,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5, Espoo 11 7,7 11,5 15,4 3,8 3,8 3,8 19,2 0,0 3,8 0,0 23,1 7, Espoo 12 15,4 15,4 15,4 7,7 7,7 7,7 0,0 7,7 3,8 3,8 0,0 7,7 7, Vantaa IKÄ Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa IKÄ 42,9 17,6 14,6 4,3 4,6 3,0 4,0 2,4 0,9 1,8 1,5 1,5 0, Vantaa 0 100, Vantaa 1 85,7 14, Vantaa 2 62,5 25,0 12, Vantaa 3 53,8 19,2 23,1 3, Vantaa 4 42,3 23,1 11,5 3,8 19, Vantaa 5 48,0 12,0 24,0 4,0 4,0 8, Vantaa 6 41,4 13,8 17,2 10,3 10,3 3,4 3, Vantaa 7 59,3 11,1 11,1 3,7 3,7 0,0 3,7 7, Vantaa 8 25,0 28,6 21,4 3,6 3,6 0,0 10,7 0,0 7, Vantaa 9 24,0 20,0 20,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 12, Vantaa 10 29,6 22,2 14,8 3,7 0,0 14,8 3,7 0,0 0,0 7,4 3, Vantaa 11 23,3 13,3 16,7 3,3 10,0 6,7 10,0 6,7 0,0 3,3 3,3 3, Vantaa 12 25,6 17,9 7,7 5,1 2,6 2,6 5,1 5,1 2,6 0,0 7,7 10,3 7,7 100

15 Liite 7 ( 3) 853 Turku IKÄ Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku IKÄ 42,2 13,3 5,1 6,1 5,1 3,7 4,1 4,4 4,8 5,1 3,4 2,0 0, Turku 0 100, Turku 1 76,5 23, Turku 2 50,0 33,3 16, Turku 3 47,6 9,5 19,0 23, Turku 4 47,6 4,8 9,5 19,0 19, Turku 5 53,6 17,9 3,6 10,7 7,1 7, Turku 6 69,2 7,7 0,0 0,0 7,7 0,0 15, Turku 7 40,0 25,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 5, Turku 8 31,0 24,1 13,8 3,4 0,0 3,4 6,9 6,9 10, Turku 9 25,9 3,7 0,0 11,1 0,0 3,7 3,7 14,8 14,8 22, Turku 10 25,8 6,5 3,2 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 6,5 16,1 16, Turku 11 25,0 14,3 3,6 0,0 3,6 7,1 7,1 3,6 10,7 3,6 7,1 14, Turku 12 34,2 7,9 0,0 0,0 2,6 7,9 2,6 13,2 5,3 7,9 7,9 5,3 5, Tampere IKÄ Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere IKÄ 49,0 11,7 6,0 8,4 5,4 3,7 6,0 2,3 3,7 2,3 0,7 0,7 0, Tampere 0 100, Tampere 1 86,7 13, Tampere 2 57,9 31,6 10, Tampere 3 81,8 13,6 4,5 0, Tampere 4 50,0 17,9 7,1 10,7 14, Tampere 5 52,2 13,0 0,0 21,7 8,7 4, Tampere 6 30,0 20,0 15,0 10,0 0,0 10,0 15, Tampere 7 48,0 0,0 12,0 12,0 0,0 4,0 20,0 4, Tampere 8 37,0 14,8 7,4 18,5 7,4 0,0 11,1 3,7 0, Tampere 9 43,3 6,7 0,0 6,7 10,0 10,0 6,7 3,3 6,7 6, Tampere 10 31,4 8,6 8,6 8,6 2,9 5,7 8,6 0,0 8,6 11,4 5, Tampere 11 31,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 12,5 18,8 0,0 0,0 0, Tampere 12 37,0 7,4 3,7 3,7 11,1 3,7 3,7 7,4 11,1 3,7 0,0 7,4 0,0 100

16 Liite 7 ( 4) 564 Oulu IKÄ Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu IKÄ 54,0 11,2 3,2 8,4 8,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,2 1,2 0,8 0, Oulu 0 100, Oulu 1 89,7 10, Oulu 2 90,0 0,0 10, Oulu 3 50,0 33,3 8,3 8, Oulu 4 66,7 4,8 0,0 19,0 9, Oulu 5 55,6 0,0 5,6 5,6 27,8 5, Oulu 6 20,0 26,7 6,7 13,3 6,7 13,3 13, Oulu 7 41,7 8,3 0,0 12,5 4,2 12,5 12,5 8, Oulu 8 54,5 18,2 0,0 4,5 9,1 0,0 0,0 9,1 4, Oulu 9 25,0 15,0 5,0 5,0 20,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5, Oulu 10 37,5 16,7 4,2 8,3 4,2 8,3 0,0 4,2 4,2 8,3 4, Oulu 11 29,4 17,6 0,0 11,8 11,8 5,9 5,9 0,0 11,8 0,0 0,0 5, Oulu 12 42,9 0,0 9,5 19,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 4,8 4,8 100 Kuusikko IKÄ Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko IKÄ 47,7 12,7 8,1 6,9 5,5 4,0 3,6 2,8 2,4 2,7 2,0 1,1 0,6 100 Kuusikko 0 100,0 100 Kuusikko 1 82,9 16,6 0,5 100 Kuusikko 2 65,8 18,1 16,1 100 Kuusikko 3 58,9 19,6 11,3 10,1 100 Kuusikko 4 57,8 13,2 8,3 10,3 10,3 100 Kuusikko 5 53,8 11,8 7,2 9,7 8,2 9,2 100 Kuusikko 6 43,3 15,0 7,5 12,3 8,0 6,4 7,5 100 Kuusikko 7 43,8 10,3 7,9 7,9 7,4 7,9 7,9 6,9 100 Kuusikko 8 35,0 15,9 9,5 8,2 6,8 4,1 6,8 6,8 6,8 100 Kuusikko 9 35,3 9,7 9,2 7,1 7,6 5,5 5,9 5,5 5,5 8,8 100 Kuusikko 10 32,7 11,7 8,6 7,1 6,0 4,1 4,5 3,8 3,8 10,2 7,5 100 Kuusikko 11 23,8 13,4 10,8 5,6 6,1 6,1 6,1 3,5 6,1 4,3 8,2 6,1 100 Kuusikko 12 27,2 9,6 7,3 8,0 6,1 5,0 4,2 5,7 4,6 5,0 5,7 5,7 5,7 100

17 Kuusikko-työryhmä Liite 8 Lasten sijaishuolto LASTEN SIJOITUSPROSESSI ERI KAUPUNGEISSA Helsinki Helsingissä siirryttiin keskitettyyn asiakasohjaukseen joulukuussa 2003, jolloin kaikki sijoitukset niin omiin kuin ostopalvelusopimusyksiköihin ja maksusitoumusyksiköihin tulivat tapahtumaan keskitetysti lohkojen asiakasohjausryhmissä (kokoperhehoidon asiakasohjausryhmäkokoperhehoitopaikat, lastenkotilohkon asiakasohjausryhmä-lastenkotipaikat, ITU-lohkon asiakasohjausryhmä (itsenäistymistä tukeva toiminta) - nuorisokodit, päihdeasiakasohjausryhmä - päihdehoitoyksiköt, maksusitoumus asiakasohjausryhmä - ulkopuoliset sijoitukset). Edellytyksenä ns. lohkoasiakasohjauskäsittelyyn on, että lapsen/nuoren asia tulee olla ennen sijaishuollon keskitettyyn asiakasohjaukseen siirtymistä avohuollon moniammatillisessa alueellisessa arviointiryhmässä arvioitavana (Seitsemän alueellisia arviointiryhmää). Arviointiryhmän tehtävänä on arvioida suoritetun avohuollon vaikuttavuutta ja samalla arvioida, onko avohuollon lisä- toimenpitein mahdollista poistaa/vähentää lapsen kasvun ja kehityksen riskejä riittävässä määrin ja riittävän nopeasti. Mikäli avohuollon tukitoimet todetaan riittämättömiksi, arviointiryhmä määrittelee tarpeellisen sijaishuollon laadun ja todennäköisen keston (lyhytaikainen, pitkäaikainen, pysyvä). Tämän jälkeen asia siirtyy lasten sijaishuollon keskitettyyn asiakasohjaukseen ja lapselle/nuorelle osoitetaan hänen tarvettaan vastaava sijaishuoltopaikka. Viime vuosina sekä vastaanottopaikoilla laitoksissa ja perheissä on ollut ylipaikoilla pääsääntöisesti koko ajan lapsia ja nuoria. Kriisisijoitukset ovat lisääntyneet. Espoo Asiakasohjautuminen Espoossa tapahtuu vastaanottotoimintojen kautta, alle 13-vuotiaat pienten lasten vastaanottokodin ja 13 vuotta täyttäneet nuorten vastaanottokodin kautta. Kaikki eivät fyysisesti mene vastaanottoyksikköön, mutta ohjautuminen tapahtuu aina niiden kautta. Viime vuonna sijoitettiin suoraan ilman vastaanottojaksoa 44 lasta ja nuorta. Vastaanottotoiminnan arviointijakso on ajateltu noin 4 kk:n pituiseksi, voi olla lyhyempiä tai pidempiäkin riippuen tilanteesta. Pienten lasten vastaanottotoimintaa on ylikuormittanut lapset, jotka jäävät sinne odottamaan sijoitusta sijaisperheeseen tai oikeuskäsittelyä. Kumpikin vastaanottoyksikkö on toiminut lähes koko vuoden siten, että lapsia on ollut sijoitettuna ylipaikoille joskus jopa 130 %:n käyttöasteella Asiakasohjaus ulkopuolisiin sijoituspaikkoihin tapahtuu ns. asiakasohjaus- eli ASO-ryhmän kautta. Ryhmässä on vastaanottoyksiköiden, päihdehoidon, perhehoidon ja jälkihuollon edustus. Vastaanottopaikkojen riittämättömyyden vuoksi Espoo on tänä vuonna tehnyt ostopalvelusopimuksen Kalliolan kanssa, yhteensä 8 vastaanottopaikkaa. Lähes kaikissa laitoksissa on tehty sijoitusprosessikuvaukset ja työskentely on selvästi terävöitynyt. Hiomista on vielä mm.tiedonkulussa, alueellisen sosiaalityön ja laitosten välillä ja huomioiden, että sosiaalityöntekijän tulee olla mukana päätöksentekijänä. Työtä vaikeuttaa sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen. Jälkihuollon nuoret valitaan naapuritukiasuntoihin, tukiasuntoihin, sekä Diakonia- säätiön solu- ja tukiasuntoihin jälkihuollon asiakasohjausryhmän eli JASO-ryhmän kautta. Ryhmän vetäjänä on nuo risohuollon johtava sosiaalityöntekijä, ryhmän muut jäsenet ovat Diakoniasäätiön, jälkihuollon ja nuorisokotien edustajat. Kaupungin vuokra-asuntoihin valinta tapahtuu kiinteistöpalv.keskuksessa. 1

18 Vantaa Vantaalla lastensuojelun sijoitustilanteissa käytetään ensisijaisesti Vantaan omia laitoksia Tammirinteen vastaanottokotia (alle 12-vuotiaat), Viertolan vastaanottokotia (yli 12-vuotiaat) tai Kuuselan perhekuntoutuskeskusta. Alueen sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä yksikön vastaavaan ohjaajaan varmistaakseen, onko vastaanottokodissa tilaa. Vuoden 2004 loppupuolella vastaanottokotien jatkuvaan ylipaikkatilanteeseen oli välttämätöntä puuttua, jotta kyettiin turvaamaan vastaanotto-osastoilla olevien lasten turvallisuus, henkilöstön työsuojelulliset näkökulmat ja henkilöstön määrän riittävyys suhteessa sijoitettuihin lapsiin. Jos vastaanottokodeissa ei ole tilaa, sieltä annetaan tieto missä laitoksessa on tilaa, mikäli heillä se tieto sillä hetkellä on. Mikäli vastaanottokodissa ei ole tietoa paikasta otetaan alueelta yhteys sijaishuollon konsultoivaan/päivystävään sosiaalityöntekijään, jolle annetaan tarvittavat taustatiedot ostopalvelupaikan etsintää varten (lyhyt yhteenveto lapsen ongelmista, oirehdinnasta, terveydentilasta, mahdollisesta lapsen tai vanhempien väkivaltaisuudesta, odotuksista arviointityölle jne.) Paikan löydyttyä sijaishuollon työntekijä ilmoittaa sijoituspaikan yhteystiedot alueen työntekijälle. Alueen sosiaalityöntekijä varaa paikan viipymättä nimenomaiselle lapselle ja antaa sijoituspaikkaan tarvittavat tiedot. Vastaanotto- ja kriisipaikoista on ollut pula pääkaupunkiseudulla. Arviointi- ja selvittelyvaiheen jälkeen, mikäli lapsi tarvitsee pitempiaikasta hoitoa tai kuntoutusta sijaisperheessä, laitoksessa tai jossain erityisyksikössä, viedään hänen asiansa siitä päättäviin ja prosessia ohjaaviin laitos- ja perhehoidon asiakasohjaus- ryhmiin, jotka jatkossa vastaavat lapsen tarpeiden mukaisen paikan löytymisestä ja tarvittavasta tuesta ja sosiaalityöstä. Turku Vuoden 2002 alusta muuttui avo- ja sijaishuollon lastensuojelun organisaatio ja silloin otettiin käyttöön uusi toimintamalli. Sijoitusten järjestäminen keskitettiin Sijoitusten hallinta-yksikköön (Siha). Järjestelyn tarkoituksena on saada tieto ja kokemus sijoituspaikoista keskitettyä yhteen paikkaan, jolloin sijoituspaikan löytäminen helpottuisi ja kustannusvastuun keskittäminen. Sihan sosiaalityöntekijät järjestävät sijoituspaikan omiin lastensuojelulaitoksiin, perhehoitoon tai yksityisiin lastensuojelupaikkoihin. Kaikki sijoitettavat lapset menevät pääsääntöisesti ensin omiin vastaanottoyksiköihin tutkimus- ja arviointijaksolle, Pienten lasten vastaanottokoti (tarkoitettu 0-6 vuotiaille), Mäntymäen perhekeskus (7-14-v.) ja Nuorten vastaanottokoti (15-17). Tutkimus- ja arviointijakson pituus on 3 kk ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa + 3 kk huostaanoton valmistelua varten. Vastaanottokodeissa on käytössä psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut, Mäntymäen perhekeskuksessa myös psykiatrin palvelut, ja jakson toteutumisesta kirjoitetaan aina lausunto. Pienten lasten vastaanottokodissa voidaan tehdä myös vanhemmuuden arviointi. Mutta jos lapsi on ollut esim. psykiatrisella osastolla tutkimusjaksolla, hänet voidaan sijoittaa suoraan pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan. Avohuollon sosiaalityöntekijä tekee Sihan sosiaalityöntekijöille sijoituspyynnön, jossa on lyhyt kuvaus lapsen tilanteesta ja arvio sijoituspaikan tarpeesta. Pyyntöjen perusteella Sihan sosiaalityöntekijät laittavat paikan tarvitsijat kiireellisyyden perusteella jonoon odottamaan vapautuvaa paikkaa. Kaikki jonossa olevat eivät aina päädy sijoitukseen asti, mutta kiireellisesti huostaanotetut menevät jonon ohi ja heille järjestetään sijoituspaikka välittömästi vastaanottokodista. Jos tutkimusja arviointijaksosta tehty lausunto puoltaa huostaanottoa, avohuollon sosiaalityöntekijä ryhtyy valmistelemaan huostaanottoa ennen kuin kk:n jakso on päättymässä. Avohuollon työntekijä vastaa lapsen asioista siihen asti, kunnes lapsi on otettu huostaan. Huostaanoton jälkeen avohuollon sosiaalityöntekijä siirtää lapsen sijaishuollon sosiaalityöntekijän vastuulle. Kun lapsi on huostaan otettu, Sihan työntekijät järjestävät hänelle paikan omasta laitoksesta, perhehoidosta tai yksityisestä 2

19 sijoituspaikasta. Sijoituspaikka pyritään valitsemaan yksiköllisesti vastaamaan kunkin lapsen tarpeita. Turussa on 10 omaa lastensuojelulaitosta, joissa paikkoja yhteensä 142, niistä 38 on vastaanottopaikkaa. Tampere Tampereella ostopalveluihin sijoitettavien lasten sijoitusprosessi kesti 2004 keskimäärin n. 7 viikkoa. Kyseisen ajan lapset odottivat kaupungin omissa vastaanottoyksiköissä (perhehoidon osalta myös päivystysperheissä). Omien laitospaikkojen vähäisyyden vuoksi pitempikestoisia suunnitelmallisia sijoituksia ei omiin yksiköihin Tampereella pystytä tekemään, kuin poikkeus- tapauksissa. Oulu Oulun kaupungilla on kolme omaa kunnallista lastensuojelulaitosta, joissa on yhteensä 30 asiakaspaikkaa. Näistä varsinaisia vastaanottopaikkoja oli v yht. 14 (-> Onnelan lastenkodin kaikki paikat). Lisäksi kaupungilla on oma 4-paikkainen perhekuntoutusyksikkö. Omissa kunnallisissa laitoksissa oli v sekä lyhytaikaisesti sijoitettuja kiireellisesti huostaanotettuja tai avohuollon sijoituspäätöksellä olevia että pitkäaikaisesti sijoitettuja huostaan otettuja lapsia/nuoria. Omien kunnallisten laitosten vastaanottopaikkojen määrä ei ole riittävä vastaamaan tarpeeseen. Ongelmia aiheuttaa muun muassa se, että hyvin eri ikäiset lapset/nuoret joudutaan sijoittamaan samaan yksikköön. Ikäjakauma saattaa pahimmillaan olla 0-17v, joka ei ole lasten edun mukainen tilanne ja joka voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä sijoitetuille lapsille, että henkilökunnalle. Lisäksi kiireellisiä sijoituksia joudutaan tekemään suoraan ostopalveluyksiköihin. Oulussa toimii moniammatillinen asiakasohjaustyöryhmä, jossa on edustettuna muun muassa mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, omat kunnalliset laitokset sekä alueen johtavat sosiaalityöntekijät. Puheenjohtajana työryhmässä toimii lastensuojelun palveluyksikköpäällikkö. Kaikki ostopalveluyksiköihin menevät sijoitukset sekä Onnelan perhekuntoutukseen menevät asiakasperheet ohjautuvat palveluun asiakasohjaustyöryhmän kautta, jossa arvioidaan/kartoitetaan sijoitukseen ehdolla olevan lapsen tilanne ja mietitään sijoitukselle vaihtoehtoisia palveluja ja tukitoimia. Oulussa sosiaalityöntekijät tekevät sijoituspäätökset omiin lastenkoteihin, ostopalvelujen osalta päätökset tekee lastensuojelun palveluyksikköpäällikkö. Perhehoidon asiakkaat ohjautuvat sijaisperheisiin keskitetyn sijaishuollon kautta. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työntekijät aloittavat yhteistyön huostaanoton valmisteluvaiheessa ja sijaishuoltosuunnitelma tehdään yhdessä. Huostaanoton jälkeen lapsen/nuoren asiat siirtyvät kokonaisuudessaan sijaishuoltoon, joka alkaa hakemaan lapselle/nuorelle sopivaa sijaisperhettä. Sijoituksen valmistelusta ja sijoitetun huostaan otetun lapsen/nuoren asioista vastaa sijaishuollon sosiaalityöntekijä. Sijaisperhepaikkaa odottava lapsi/nuori on laitoksessa keskimäärin 3kk ennen sijaisperheeseen siirtymistä. Oulun kaupungissa pyritään siihen, että kaikki sijoitukset menevät aina omien lastenkotien kautta (suunnitelmallinen arviointi.) Tällä hetkellä omissa lastenkodeissa olevat huostaan otetut lapset/nuoret pyritään sijoittamaan mahdollisimman pian ensisijaisesti perhehoitoon ja toissijaisesti ostopalveluyksiköihin. Ostopalveluyksiköihin (ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset) sijoitetaan jatkossa pääsääntöisesti vain huostaan otettuja pitkäaikaisesti sijoitettavia lapsia/nuoria, sekä mahdollisesti kiireellistä sijoitusta tarvitsevat lapset/nuoret, joille ei löydy paikkaa omista laitoksista. Pääsääntöisesti kaikki avohuollon tukitoimisijoitukset pyritään tekemään omiin laitoksiin. Mikäli omat lastenkotipaikat ovat täynnä eikä kiireellisen huostaan oton / varsinaisen huostaanoton kriteerit täyty, jää lapsi jonottamaan vapautuvaa avohuollon tukitoimipaikkaa omasta lastenkodista. Poikkeustapauksissa avohuollon tukitoimisijoitus voidaan tehdä myös ostopalveluihin. 3

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien suuruus vaikuttaa suoraan keskiarvoihin.

Taulukoissa käytetyt Kuusikon keskiarvotiedot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jolloin kaupunkien suuruus vaikuttaa suoraan keskiarvoihin. 22.5.2006 Liite 0 (1) Kuusikko.. Lasten sijaishuollon tiedonkeruun määritelmät vuoden 2005 tiedoille Tämän raporttiin tietoihin sisältyvät vain lastensuojelulain mukaisin päätöksin sijoitettujen lasten

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Lasten sijaishuollon kustannukset kootaan kohdassa III olevien ohjeiden mukaan. (sisältävät avohuollon sijoitusten kustannukset)

Lasten sijaishuollon kustannukset kootaan kohdassa III olevien ohjeiden mukaan. (sisältävät avohuollon sijoitusten kustannukset) 23.4.2008 Liite 1 (1) Kuusikko.. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä I. Lastensuojelun kokonaisuutta koskevat tiedot 1. Lastensuojelun kokonaiskustannukset 2007 Lasten sijaishuollon kustannukset kootaan kohdassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002 Stakes/StakesTieto 12.12.2002 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2064 Salla Säkkinen Puh. (09) 3967 2234 Tuula Kuoppala Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 15.4.2013 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 4/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 27.5.2014 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 3.2.2014 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuolto seudullisen perhepankkihankkeen

Lastensuojelun sijaishuolto seudullisen perhepankkihankkeen Lastensuojelun sijaishuolto seudullisen perhepankkihankkeen kunnissa 2009 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTAA... 4 3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO PERHEPANKKI- HANKKEEN KUNNISSA 2009... 6 3.1 Sijaishuollon

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 2.3.2016 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista?

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Lastensuojelun laatupäivä Tampereella 6.10.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu Muuronen,

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2002

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2002 Tilastotiedote 20/2003 9.10.2003 Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2002 Salla Säkkinen +358 9 3967 2064 salla.sakkinen@stakes.fi Tuula Kuoppala +358 9 3967 2234 tuula.kuoppala@stakes.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Juha Jokinen, Asiakasohjausyksikön päällikkö Sijaishuollon asiakasohjaus HELSINKI Yleistä - Hki kilpailutti sijaishuollon palvelut

Lisätiedot

Sadoissa verkoissa sukkulointia kumppanuudet sijaishuollossa. Hanna Heinonen

Sadoissa verkoissa sukkulointia kumppanuudet sijaishuollossa. Hanna Heinonen Sadoissa verkoissa sukkulointia kumppanuudet sijaishuollossa Hanna Heinonen l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro?

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Tutkimusprofessori Mika Gissler 18.8.2016 1 THL on sosiaali- ja terveysalan tilastoviranomainen Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja

Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Sosiaalitalous

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Viisi vuotta huostaanotosta

Viisi vuotta huostaanotosta Viisi vuotta huostaanotosta Seurantatutkimus vuonna 2006 huostaanotettujen lasten institutionaalisista poluista Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 1.10.2013, Tampere Tuija Eronen, YTT Yhteiskunta- ja

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja Lastensuojelun laatupäivä Järvenpäässä 30.9.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? - Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

SoTen tilaustaulukon toteutuminen 1-6/2015/Hyvinvointi ja terveyden edistämisen palvelut Palvelu

SoTen tilaustaulukon toteutuminen 1-6/2015/Hyvinvointi ja terveyden edistämisen palvelut Palvelu SoTen tilaustaulukon toteutuminen 1-6//Hyvinvointi ja terveyden edistämisen palvelut nkuvaus Laatu n myöntämisen n tarve/ HYVINVOINTI- JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Neuvolapalvelut Äitiysneuvola lla turvataan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ

TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ 1 Oheismateriaali ltk 27.2.2013 TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ 1.7-31.12.2012 I. Tiivistelmä lastensuojelua koskevasta kantelupäätöksestä Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 17.12.2012

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2006 aikana käyttäneet asiakkaat

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2006 aikana käyttäneet asiakkaat Kuusikko 2006 Liite 1 Kehitysvammahuolto 7.3.2007 Kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten määritelmät ja tietojen keruu 2006 Yleisiä määritelmiä Tässä raportissa kuvataan kuntien kehitysvammahuollon

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009 Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1Selvityksen kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet... 5 2 LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT... 9 2.1 Lastensuojeluilmoitukset...

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lastenkoteja koskeva tilatarveselvitys

Lastenkoteja koskeva tilatarveselvitys Lastenkoteja koskeva tilatarveselvitys 5.10.2016 1 (43) Sisällys 1 YHDYSHENKILÖT... 5 2 NYKYTILANNE... 6 2.1 NYKYINEN TOIMINTA... 6 2.2 LAPSEN EDUN TOTEUTUMINEN MUUTOKSESSA... 7 2.2.1 Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kouluttajien valmistautuminen

Kouluttajien valmistautuminen 4 Kouluttajien valmistautuminen Jokaisessa tapaamisessa tarvitset: fläppitaulu, tusseja, maalarinteippiä kyniä piirtoheitin ja valkokangas kouluttajien ja osallistujien nimikyltit Tapaamisen ohjelma (fläppi)

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Postipuun lastensuojelupalvelujen (entinen Auroran vastaanottokoti) tarveselvityksen tarkistaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Postipuun lastensuojelupalvelujen (entinen Auroran vastaanottokoti) tarveselvityksen tarkistaminen 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4232/02.08.00/2014 81 Postipuun lastensuojelupalvelujen (entinen Auroran vastaanottokoti) tarveselvityksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot

SOTE rajapinnat nuorisopsykiatrialta katsoen. Juha T. Karvonen Vs.oyl. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue OYS

SOTE rajapinnat nuorisopsykiatrialta katsoen. Juha T. Karvonen Vs.oyl. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue OYS SOTE rajapinnat nuorisopsykiatrialta katsoen Juha T. Karvonen Vs.oyl. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue OYS 18.2.2016 Juha T. Karvonen, vs.oyl 2 Miten hoitoprosesseihin liittyy yhteistyö

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät Tampere L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx;

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx; Oikaisuvaatimus - Hyvinvointitoimiala Kirjaamo Sivu 111 Oikaisuvaatimus Joanna Nurminen su 7.2.2016 13:04 Vastaanottaja:Hyvinvointitoimiala Kirjaamo < hyvinvointitoimiala@turku.fi>;

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 1 LIITE Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-vertailussa vuodelta 2014 Vanhuspalvelut Asiakkaat Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 Barnskydd 2014 Child welfare 2014

Lastensuojelu 2014 Barnskydd 2014 Child welfare 2014 Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2014 Barnskydd 2014 Child welfare 2014 Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 13/2014 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelun johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 13/2014 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelun johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 30 tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-007563 HEL 2014-007563 T 13 02 01 päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Päiväosaston hoitoprosessin kehittäminen".

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi ASKELMERKKI Ammatillinen tukihenkilötyö www.askelmerkki.fi Ongelmista tavoitteisiin Askelmerkin ammatillinen tukihenkilötyö on aina yksilöllistä ja tapauskohtaisen tarpeen mukaan rakennettua työtä. Tärkeää

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot