HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE"

Transkriptio

1 Kuusikko LIITE 1( 1) LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU 435 KUUSIKKO 0-17 v. väestö vv 2004/ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olleet lapset ja nuoret vuoden 2004 aikana Alle 18v v Yhteensä Tukitoimien piirissä alle 18 v vuonna 2004 / 0-17 v. väestö 6,3 4,1 6,0 9,7 3,9 5,9 5,9 1. Lasten sijaishuolto yhteensä 1. 1 Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet b Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Ikäryhmä vuotiaat sisältää vuotiaat v.2004 aikana 21v. täyttäneet Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet % 0-17v. ikäryhmästä 2,2 1,0 1,6 1,9 1,9 1,6 1,8 1.1b Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat % 0-17 v. ikäryhmästä 1,9 0,9 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 0-2 vuotiaat 0,89 0,52 0,83 0,54 1,44 0,79 0, vuotiaat 1,37 0,64 1,18 1,24 1,48 1,24 1, vuotiaat 1,90 0,67 1,24 1,53 1,41 1,42 1, vuotiaat 2,79 1,44 2,07 2,32 2,62 2,00 2, vuotiaat 3,49 2,01 2,57 3,00 2,21 2,62 2, vuotiaat 1,59 0,74 0,94 1,06 0,60 0,58 1, Vuoden 2004 aikana uudet sijoitetut vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuoden 2004 aikana uudet sijoitetut % ikäryhmästä 0,82 0,53 0,68 0,57 1,02 0,74 0, vuotiaat 0,67 0,48 0,71 0,44 1,15 0,67 0, vuotiaat 0,81 0,52 0,73 0,52 1,02 0,81 0, vuotiaat 0,75 0,30 0,53 0,44 0,76 0,49 0, vuotiaat 1,00 0,67 0,80 0,70 1,40 0,87 0, vuotiaat 0,59 1,03 0,67 0,82 1,00 1,12 0, vuotiaat 0,22 0,13 0,12 0,12 0,05 0,07 0,14 Sijoitettuja vuoden 2004 aikana / 0-17 v. väestö 2,2 1,0 1,6 1,9 1,9 1,6 1,8 Alle 18 vuotiaita sijoitettuja vuoden 2004 aikana/0-17v. väestö 1,9 0,9 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 1.2 Sijoitetut Sijoitetut / 0-17 v. väestö 1,4 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % Sijoitetuista eri hoitomuotojen piirissä % Laitoshoito% 51,6 48,8 53,4 59,4 37,6 32,2 48,9 Ammatilliset perhekodit % 5,0 11,3 9,9 7,9 9,5 4,7 7,3 Perhehoito(sijaisperheet) % 43,4 39,9 36,7 36,8 52,8 63,2 43,8 1

2 LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä Josta oman toiminnan kustannukset Josta perhehoidon kustannukset (sijaisperheet) Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset Josta oma toiminta +perhehoito sijaisperheissä LIITE 1( 2) Josta oman toiminnan kustannukset % 45,7 28,5 28,7 53,4 27,7 25,3 39,2 Josta perhehoidon kustannukset % 16,3 11,7 12,6 10,8 19,8 26,2 15,4 Josta ostopalvelutoiminnan kustannukset % 38,0 59,8 58,7 35,9 52,6 48,5 45,4 Laitoshoito % 78,9 77,8 76,2 81,2 64,6 64,6 76,5 Kunnalliset laitokset % 45,6 28,5 28,7 53,4 27,7 25,3 39,1 Ostopalvelulaitokset % 33,3 49,3 47,5 27,8 36,9 39,3 37,3 Ammatilliset perhekodit % 4,8 10,5 11,2 8,0 15,6 9,2 8,2 Perhehoito(sijaisperheet) % 16,3 11,7 12,6 10,8 19,8 26,2 15,4 EUR / 0-17 v. väestö (oma+osto) EUR / vuoden aikana sijoitettuna ollut Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet 2004 yhteensä Laitoshoito% 50,1 49,9 51,9 57,9 35,5 34,2 48,3 Kunnalliset laitokset % 27,6 17,8 19,3 35,9 14,2 13,2 23,6 Ostopalvelulaitokset % 22,6 32,1 32,7 22,0 21,3 21,0 24,7 Ammatilliset perhekodit % 4,8 10,4 10,9 7,1 11,5 5,2 7,3 Ostopalvelulaitokset ja ammatilliset perhekodit yhteensä % 27,3 42,5 43,6 29,1 32,8 26,1 31,9 Perhehoito(sijaisperheet) % 45,1 39,7 37,1 35,0 53,0 60,7 44,5 Hoitovuorokaudet/vuoden aikana sijoitettuna olleet EUR / hoitovrk koko sijaishuollossa Lasten sijaishuollon laitoshoito 2.1 Laitoksiin sijoitetut vuonna omien laitosten asiakkaat ostopalvelulaitosten asiakkaat Laitoksiin sijoitetuista vuoden aikana % kunnallisissa laitoksissa 74,8 58,9 59,2 78,9 71,8 64,0 69,7 Laitoksiin sijoitetuuista vuoden aikana % ostopalvelulaitoksissa 49,6 65,3 61,2 33,7 34,9 46,2 49,0 2.2 Laitoksiin sijoitetut omiin laitoksiin sijoitetut ostopalvelulaitoksiin sijoitetut Laitosten hoitovuorokaudet Espoo:sisältää perhekun- - omien laitosten hoitovuorokaudet toutuksen lasten vrk.3311, - ostopalvelulaitosten hoitovuorokaudet mutta ei aikuisten vrk =3899. Hoitovrk/sijoitetut laitoksissa Hoitovrk/sijoitetut kunnallisissa laitoksissa Hoitovrk/sijoitetut ostopalvelulaitoksissa Lasten sijaishuollon laitoshoidon kustannukset omien laitosten kustannukset ostopalvelulaitosten kustannukset EUR/hoitovrk EUR / hoitovrk kunnallinen laitos EUR / hoitovrk ostopalvelulaitos Kunnallisten lastensuojelulaitosten henkilöstö 1. Koko henkilöstö Joista erityishenkilöstö Työllistetyt Työllistettyjä vuoden aikana

3 LASTEN SIJAISHUOLTO 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Kunnallisten laitosten henkilöstömenot/työntekijämäärä Erityishenkilöstön osuus % koko henkilöstöstä 3,6 9,1 6,7 7,7 16,2 4,4 6,2 Työllistettyjä % koko henkilöstöstä 0,8 0,0 0,0 1,0 1,9 2,2 0,9 Lapset /koko henkilöstö ,67 0,75 0,81 0,67 0,70 0,69 0,69 Lapset /henkilöstö-erityishenkilöstö ,70 0,82 0,87 0,73 0,84 0,72 0,74 Koko henkilöstö /lapset ,5 1,3 1,2 1,5 1,4 1,5 1, vuotiaita/kunnallisten lastensuojelulaitosten työntekijät 161,3 556,4 417,0 149,1 344,2 587,4 249,5 2.6 Kunnallisten lastensuojelulaitosten paikat, joista vastaanottopaikkoja vastaanottopaikat % 25,7 37,7 36,1 26,8 40,0 41,2 29,7 Kunnalliset paikat/1000 alle 18v 4,3 1,3 1,7 4,9 1,8 1,3 2,8 2.7 Joista lastensuojelun koko perheen hoitoon tarkoitettujen YMPÄRIVUOROKAUTISTEN kunnallisten hoitopaikkojen määrä Lastensuojelun ammatilliset perhekodit 3.1 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut vuonna kunnallisten ammatillisten perhekotien asiakkaat ostopalvelu ammatillisten perhekotien asiakkaat Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut omien perhekotien asiakkaat ostopalveluperhekotien asiakkaat Perhekotien hoitovuorokaudet vuonna kunnallisten ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet ostopalvelu ammatillisten perhekotien hoitovuorokaudet Hoitovrk /sijoitetut ammatillisissa perhekodeissa Hoitovrk/sijoitetut kunnallisissa ammatillisissa perhekodeissa 366 Hoitovrk /sijoitetut ostopalvelun ammatillisissa perhekodeissa Ammatillisten perhekotien kustannukset kunnallisten ammatillisten perhekotien kustannukset ostopalvelu ammatillisten perhekotien kustannukset EUR/ hoitovrk ammatillinen perhekoti Lastensuojelun perhehoito (sijaisperheet) 4.1 Perhehoidon asiakkaat Pitkäaikaisen perheoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perheoidon asiakkaat Lyhytaikaisessa hoidossa olleet % sijaisperheasiakkaista 41,4 13,5 36,5 29,6 46,1 0,0 34,6 4.2 Sijaisperheissä olevat asiakkaat Pitkäaikaisen perheoidon asiakkaat Lyhytaikaisen perheoidon asiakkaat Sijaisperheiden hoitovuorokaudet Pitkäaikaisen perheoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikaisen perheoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikaisen perhehoidon vuorokaudet % 6,8 3,8 3,8 4,9 7,3 0,0 5,3 Hoitovrk/sijoitetut sijaisperheissä Hoitovrk/pitkäaikaisesti sijoitetut sijaisperheissä Hoitovrk/lyhytaikaisesti sijoitetut sijaisperheissä Sijaisperhetoiminnan kustannukset EUR / hoitovrk sijaisperhehoidossa EUR / 0-17 v. väestö EUR / vuoden aikana sijoitetut EUR / pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitetut vuoden 2004 aikana EUR / lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetut vuoden 2004 aikana LIITE 1( 3) 3

4 Kuusikko 2005 LIITE 1B KUNNALLISTEN LASTEN SIJAISHUOLLON LAITOSTEN KUSTANNUKSET 2004 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU Kuusikko LASTENSUOJELUN LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET YHT , , , , HENKILÖSTÖMENOT (tp) yhteensä , , , , , , ,3 Palkat , Muut henkilöstömenot (sotu,eläke ym vak.maksut) , KIINTEISTÖMENOT (tp) yhteensä , , , , , , ,4 Vuokrat, vastikkeet , Vesi, sähkö, lämpö, vakuutusmaksut, jätehuolto, kunnossapito Korot ja poistot(rakennukset) MUUT MENOT(tp) yhteensä , , , , , , ,5 Materiaalit Palvelut Muut menot Korot ja poistot (irtain) Poistetaan laitoshoitoon kuulumattoman avotoiminnan kustannukset , ,0 0,0 0,0 0,0 EUR/HPV Hoitopäivät

5 LIITE 2(1) Kuusikkko LASTEN SIJAISHUOLTO HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos % % % % % % % % 0-17 v. väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0-17v määrän muutos , , , , , ,3 Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien Piirissä olleet alle 18v lapset ja nuoret , , ,1 2234* 70, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1. Lasten sijaishuolto yhteensä 1. 1 Vuoden aikana sijoitettuna olleet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Alle 18 vuotiaita sijoitettuja vuoden aikana/0-17v. väestö ,9 0,8 1,1 1,6 1,1 1, ,9 0,9 1,2 1,6 1,2 1, ,0 0,9 1,3 1,5 1,8 1, ,9 0,8 1,4 1,7 2,0 1,5 1, ,9 0,9 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 1.2 Sijoitetut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1.3 Lasten sijaishuollon kustannukset yhteensä , , , , , ,9 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1.4 Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1

6 LIITE 2(2) LASTEN SIJAISHUOLTO Lasten sijaishuollon laitoshoito HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos 2.1 Asiakkaat laitoksissa vuoden aikana , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 2.2 Laitoshoidon asiakkaat , , , ,6 65 1, , , , , ,7 61-6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2.3 Laitosten hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kunnallisten laitosten hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostopalvelulaitosten hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 2.4 Laitoshoidon kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 2.4 Laitoshoidon kustannukset , , , , , ,2 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kunnallisen laitoshoidon kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kunnallisen laitoshoidon kustannukset , , , , , ,9 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostopalvelulaitosten kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ostopalvelulaitosten kustannukset , , , , , ,3 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2

7 LIITE 2(3) LASTEN SIJAISHUOLTO Lastensuojelun ammatilliset perhekodit HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos 3.1 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut vuoden aikana , , ,4 43 7, , , , ,2 53-5, , , , ,6 39-7,1 57 7,5 51-3, , , , , , , , , , , ,9 61-4, , , , , ,2 3.2 Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut , ,6 41 5,1 37 8, , , , ,8 41 0, , , , ,4 34 3, , , , , ,4 34 0,0 48 4, , , , , , , , , ,0 12 9, , ,1 3.3 Perhekotien hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ammatillisten perhekotien kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 3.4 Ammatillisten perhekotien kustannukset (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4. Lastensuojelun perhehoito (sijaisperheet) 4.1 Sijaisperheissä olleet lapset vuoden aikana , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Lyhytaikaisessa perhehoidossa olleet , , ,5 47-9, , , , , , , , , , ,4 26 0,0 84-7, , , , , , Pitkäaikaisessa perhehoidossa olleet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4.2 Sijaisperheissä olleet lapset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 4.3 Sijaisperheiden hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 3

8 LIITE 2(4) LASTEN SIJAISHUOLTO HELSINKI Muutos ESPOO Muutos VANTAA Muutos TURKU Muutos TAMPERE Muutos OULU Muutos VIISIKKO Muutos KUUSIKKO Muutos Lyhytaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pitkäaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 4.4 Perhehoidon kustannukset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4.4 Perhehoidon kustannukset , , , , , ,0 (deflatoitu vuoden 2004 arvoon) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4

9 Kuusikko 2004 Liite 3 Lasten sijaishuolto Vuoden 2004 aikana sijoitettuna olleet lapset, % kunkin ikäryhmän lapsiväestön määrästä (väestö ) 4,00 3,50 3,5 %-osuus ikäryhmästä 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,8 1,9 1,4 0,9 1,6 2,0 1,4 0,7 0,60,7 0,5 2,6 2,1 1,2 1,2 0,9 0,8 3,0 2,3 1,5 1,2 1,1 0,5 2,8 2,6 2,6 2,2 2,3 2,0 1,41,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,00 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vuonna 2004 uudet sijoitetut lapset, % kunkin ikäryhmän lapsiväestön määrästä (väestö ) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,4 1,00 0,50 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 1,1 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,00 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7-12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

10 Kuusikko-työryhmä Liite 4 Lasten sijaishuolto Kuusikon kuntien käyttämiä päihdehuollon hoitoja antavia lastensuojelulaitoksia: Helsingin kaupunki: Outamon oppilaskoti/päihdeyksikkö ja Ensihuoltolaitoksen Vega Iloisten selviytyjien tuki ry: Iloisten selviytyjien kuntoutumiskeskus (ISKK) Karvoshovi Oy: Karvoshovin kuntoutumiskeskus Merimajakka ry: Roinilan kartano Kymen A-klinikkasäätiö: Hamina, Kiviniemi, Miehikkälä, Stoppari, Lahden Stoppari Tampereen huumeklinikkayhdistys ry: Villa Hockey Kalliolan kannatusyhdistys ry: Nuorten Kisko, Mäkirinteen nuorisokoti Nuorten ystävät: Huumehoitoyhteisö Salorinne ( 18+v.) Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys ry: Mikkeli-yhteisö (18+v.) Myllyhoitoyhdistys ry A-klinikkasäätiö: Kankaanpään A-koti, Hietalinna-yhteisö Helsingin Diakonissalaitos: Breikki, Pikkupellas Keltaisen kartanon kuntoutus oy: Sutela-koti Jyrkkähoito yhdistys ry: Tosi Paikka Nousevan Auringon Talon huumekuntoutus ry : Kuntoutuskoti Nousevan auringon talo Lastensuojelulain perusteella intensiivistä määräaikaista erityishoitoa antavat yhteisöt: Helsingin kaupunki: Etappi Ilmaria oy: Pisan Ilmaria-koti Nuorten ystävät: Toivola-koti, Toukola ja Koivulehto Etappi-ryhmä ry: Nuorisokoti Nummela Helsingin Diakonissalaitos: BreikkiPlus, Mäntyrinteen lastenkoti, Pitäjänmäen lastenkoti Valtion koulukotien yhteydessä: Limingan koulutuskeskus: Lähihoito-osasto Joukola Kasvun yhteisöt: Keltainen talo, Jarru Sippolan koulukoti: EHO -erityisen huolenpidon osasto

11 LIITE 5 Kuusikko-työryhmä Sijaishuollon hoitovuorokausien määrät eri hoitomuodoissa Lasten sijaishuollon hoitovuorokaudet yhteensä Vuosi Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Viisikko Oulu Kuusikko Kaikki hoitovuorokaudet, muutos % ( ) 9,4 19,9 29,9 4,2 11,2 12,7 10,6 3, Kunnallisten laitosten hoitovuorokaudet Kunnalliset laitokset, muutos % ( ) 5,1 19,2 11,9-1,8 11,2 6,1 29,6 4,7 2.3 Ostopalveluvuorokaudet (laitokset+amm pk) Ostopalvelut, muutos % ( ) 24,9 29,0 82,9 35,7 51,5 38,8 38,6 7,6 4.3 Sijaisperheiden hoitovuorokaudet Perhehoito, muutos % ( ) 3,3 11,9 3,4-6,3-4,5 2,0-1,1-0,1 Perhehoidon muutokset Lyhytaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet Lyhytaikainen perhehoito, muutos % ( ) -18,0 13,8-17,6 64,2-19,8-12,8-100,0-25, Pitkäaikaisen perhehoidon hoitovuorokaudet Pitkätaikainen perhehoito, muutos % ( ) 4,6 8,9 1,9-12,7-5,3 1,2 0,3 1,9

12 Liite 6 STAKESIN LASTEN SIJOITUSTEN KESTO -TILASTON POIMINTA: Tietopyyntöön on poimittu ne kuusikkokuntien sijoitetut lapset joilla on sijoitus/sijoituksia vuonna Mukana on siis kaikki avohuollon tukitoimena tehdyt sijoitukset, huostaanottopäätöksellä sijoitetut sekä jälkihuollon sijoitukset. Ns kasvattilapsia tai oikeammin yksityisen sijoituksen jaksoja ei ole aineistoon otettu mukaan lainkaan. Nämä yksityiset sijoitukset sovimme jätettäväksi pois koska niistä ei koidu kunnalle kustannuksia. Mikäli sijoituskuntia on useampi samalla lapsella, kirjataan lapsi viimeisimpään sijoituskuntaan. Ikäryhmiin on otettu mukaan vuonna 1991 tai sen jälkeen syntyneet lapset/nuoret, koska Stakes aloitti lastensuojelutilastojen toimittamisen tilastovuodesta 1991 alkaen. Tätä vanhempien lasten sijoitushistoriasta ei ole kaiken kattavaa tietoa. Lastensuojeluaineisto on muista aineistoista poikkeava siinä mielessä ettei sen aineistoa ole rajattu selvästi tilastovuosiin. Aineiston perusyksikkönä on lapsi, jolla on sijoitusjaksot peräkkäisinä janoina ja kullakin sijoitusjanalla on myös oma muu täydentävä sijoitustieto kuten mm sijoitusperuste, paikka ja sijoituskunta. Kullakin sijoitusjaksoilla on todelliset, ilmoitetut alkamis- ja loppupäivämääränsä, tietyn tilastovuoden materiaali on poimittava näistä sijoitusjaksoista. Poiminta on tehty poistamalla kaikki lapsen eri sijoitusjaksojen välillä olevat ajalliset katkot. Sijoitusjaksot on laskettu yhteen ja näin syntyy lapsikohtainen sijoituksen/sijoitusten ajallinen kesto. Aineisto ei kerro mitään siitä, onko esim.12-vuotias lapsi, jonka sijoitusaika on 4 vuotta, ollut sijoitettuna viimeiset 4 vuotta, vai muodostuuko sijoitusaika (4 vuotta) useammasta sijoitusjaksosta. Tuula Kuoppala Stakes

13 Liite 7 ( 1) StakesTieto/Lastensuojelu JOUNIM.KUUSIKKOKUNNAT: V.1991 tai sen jälkeen syntyneiden lasten sijoitusaika vuosina (ei kasvattilapsia) Lukumäärä Koko maa IKÄ Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa IKÄ 38,1 14,1 10,2 8,1 7,1 4,9 4,3 3,6 2,7 2,6 2,3 1,4 0,6 100 Koko maa 0 100,0 100 Koko maa 1 80,0 19,7 0,3 100 Koko maa 2 58,1 23,1 18,8 100 Koko maa 3 50,7 21,7 15,7 11,9 100 Koko maa 4 44,8 14,5 14,8 11,9 14,0 100 Koko maa 5 41,3 11,7 12,0 12,2 12,5 10,3 100 Koko maa 6 35,8 13,9 9,5 12,2 9,7 7,9 11,1 100 Koko maa 7 30,6 16,0 9,8 9,8 9,4 9,1 7,0 8,3 100 Koko maa 8 29,5 15,0 11,1 11,1 8,3 6,5 5,9 6,7 5,8 100 Koko maa 9 28,4 13,7 10,7 7,5 8,0 5,7 6,4 6,4 6,0 7,3 100 Koko maa 10 27,2 11,5 8,8 7,8 7,6 5,7 5,4 5,9 5,5 7,5 7,2 100 Koko maa 11 21,9 12,5 9,8 7,5 6,2 6,9 5,6 5,1 5,1 5,3 8,5 5,6 100 Koko maa 12 23,3 11,6 9,0 7,1 7,5 4,4 5,3 5,1 4,2 4,7 5,5 7,1 5, Helsinki IKÄ Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki IKÄ 51,3 11,2 8,1 7,2 4,5 3,7 2,7 2,7 2,2 2,9 2,2 0,8 0, Helsinki 0 100, Helsinki 1 81,6 17,3 1, Helsinki 2 74,4 11,5 14, Helsinki 3 61,6 21,9 8,2 8, Helsinki 4 70,2 9,5 8,3 7,1 4, Helsinki 5 62,2 12,2 4,9 9,8 3,7 7, Helsinki 6 44,7 12,8 5,3 16,0 8,5 6,4 6, Helsinki 7 43,3 10,0 11,1 6,7 7,8 10,0 3,3 7, Helsinki 8 33,7 10,5 8,4 9,5 8,4 7,4 5,3 8,4 8, Helsinki 9 42,6 7,8 13,0 7,0 7,0 2,6 6,1 3,5 4,3 6, Helsinki 10 38,5 10,8 7,7 8,5 3,8 1,5 2,3 6,2 3,1 10,0 7, Helsinki 11 25,4 14,0 12,3 7,0 5,3 6,1 1,8 2,6 4,4 7,0 8,8 5, Helsinki 12 22,7 8,2 8,2 10,9 6,4 5,5 6,4 3,6 4,5 7,3 6,4 3,6 6,4 100

14 Liite 7 ( 2) 049 Espoo IKÄ Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo IKÄ 34,9 15,1 10,7 6,7 9,5 7,1 4,8 2,8 1,6 1,6 2,8 1,6 0, Espoo 0 100, Espoo 1 76,9 23, Espoo 2 40,0 25,0 35, Espoo 3 42,9 21,4 7,1 28, Espoo 4 41,7 25,0 12,5 12,5 8, Espoo 5 26,3 10,5 10,5 5,3 15,8 31, Espoo 6 56,3 18,8 0,0 6,3 12,5 6,3 0, Espoo 7 23,5 11,8 0,0 5,9 23,5 5,9 23,5 5, Espoo 8 36,8 10,5 5,3 5,3 10,5 5,3 10,5 10,5 5, Espoo 9 19,0 14,3 4,8 4,8 14,3 23,8 0,0 4,8 4,8 9, Espoo 10 5,3 10,5 21,1 10,5 26,3 5,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5, Espoo 11 7,7 11,5 15,4 3,8 3,8 3,8 19,2 0,0 3,8 0,0 23,1 7, Espoo 12 15,4 15,4 15,4 7,7 7,7 7,7 0,0 7,7 3,8 3,8 0,0 7,7 7, Vantaa IKÄ Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa IKÄ 42,9 17,6 14,6 4,3 4,6 3,0 4,0 2,4 0,9 1,8 1,5 1,5 0, Vantaa 0 100, Vantaa 1 85,7 14, Vantaa 2 62,5 25,0 12, Vantaa 3 53,8 19,2 23,1 3, Vantaa 4 42,3 23,1 11,5 3,8 19, Vantaa 5 48,0 12,0 24,0 4,0 4,0 8, Vantaa 6 41,4 13,8 17,2 10,3 10,3 3,4 3, Vantaa 7 59,3 11,1 11,1 3,7 3,7 0,0 3,7 7, Vantaa 8 25,0 28,6 21,4 3,6 3,6 0,0 10,7 0,0 7, Vantaa 9 24,0 20,0 20,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 12, Vantaa 10 29,6 22,2 14,8 3,7 0,0 14,8 3,7 0,0 0,0 7,4 3, Vantaa 11 23,3 13,3 16,7 3,3 10,0 6,7 10,0 6,7 0,0 3,3 3,3 3, Vantaa 12 25,6 17,9 7,7 5,1 2,6 2,6 5,1 5,1 2,6 0,0 7,7 10,3 7,7 100

15 Liite 7 ( 3) 853 Turku IKÄ Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku IKÄ 42,2 13,3 5,1 6,1 5,1 3,7 4,1 4,4 4,8 5,1 3,4 2,0 0, Turku 0 100, Turku 1 76,5 23, Turku 2 50,0 33,3 16, Turku 3 47,6 9,5 19,0 23, Turku 4 47,6 4,8 9,5 19,0 19, Turku 5 53,6 17,9 3,6 10,7 7,1 7, Turku 6 69,2 7,7 0,0 0,0 7,7 0,0 15, Turku 7 40,0 25,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 5, Turku 8 31,0 24,1 13,8 3,4 0,0 3,4 6,9 6,9 10, Turku 9 25,9 3,7 0,0 11,1 0,0 3,7 3,7 14,8 14,8 22, Turku 10 25,8 6,5 3,2 0,0 12,9 0,0 12,9 0,0 6,5 16,1 16, Turku 11 25,0 14,3 3,6 0,0 3,6 7,1 7,1 3,6 10,7 3,6 7,1 14, Turku 12 34,2 7,9 0,0 0,0 2,6 7,9 2,6 13,2 5,3 7,9 7,9 5,3 5, Tampere IKÄ Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere IKÄ 49,0 11,7 6,0 8,4 5,4 3,7 6,0 2,3 3,7 2,3 0,7 0,7 0, Tampere 0 100, Tampere 1 86,7 13, Tampere 2 57,9 31,6 10, Tampere 3 81,8 13,6 4,5 0, Tampere 4 50,0 17,9 7,1 10,7 14, Tampere 5 52,2 13,0 0,0 21,7 8,7 4, Tampere 6 30,0 20,0 15,0 10,0 0,0 10,0 15, Tampere 7 48,0 0,0 12,0 12,0 0,0 4,0 20,0 4, Tampere 8 37,0 14,8 7,4 18,5 7,4 0,0 11,1 3,7 0, Tampere 9 43,3 6,7 0,0 6,7 10,0 10,0 6,7 3,3 6,7 6, Tampere 10 31,4 8,6 8,6 8,6 2,9 5,7 8,6 0,0 8,6 11,4 5, Tampere 11 31,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 12,5 18,8 0,0 0,0 0, Tampere 12 37,0 7,4 3,7 3,7 11,1 3,7 3,7 7,4 11,1 3,7 0,0 7,4 0,0 100

16 Liite 7 ( 4) 564 Oulu IKÄ Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu IKÄ 54,0 11,2 3,2 8,4 8,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,2 1,2 0,8 0, Oulu 0 100, Oulu 1 89,7 10, Oulu 2 90,0 0,0 10, Oulu 3 50,0 33,3 8,3 8, Oulu 4 66,7 4,8 0,0 19,0 9, Oulu 5 55,6 0,0 5,6 5,6 27,8 5, Oulu 6 20,0 26,7 6,7 13,3 6,7 13,3 13, Oulu 7 41,7 8,3 0,0 12,5 4,2 12,5 12,5 8, Oulu 8 54,5 18,2 0,0 4,5 9,1 0,0 0,0 9,1 4, Oulu 9 25,0 15,0 5,0 5,0 20,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5, Oulu 10 37,5 16,7 4,2 8,3 4,2 8,3 0,0 4,2 4,2 8,3 4, Oulu 11 29,4 17,6 0,0 11,8 11,8 5,9 5,9 0,0 11,8 0,0 0,0 5, Oulu 12 42,9 0,0 9,5 19,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 4,8 4,8 100 Kuusikko IKÄ Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko Kuusikko IKÄ 47,7 12,7 8,1 6,9 5,5 4,0 3,6 2,8 2,4 2,7 2,0 1,1 0,6 100 Kuusikko 0 100,0 100 Kuusikko 1 82,9 16,6 0,5 100 Kuusikko 2 65,8 18,1 16,1 100 Kuusikko 3 58,9 19,6 11,3 10,1 100 Kuusikko 4 57,8 13,2 8,3 10,3 10,3 100 Kuusikko 5 53,8 11,8 7,2 9,7 8,2 9,2 100 Kuusikko 6 43,3 15,0 7,5 12,3 8,0 6,4 7,5 100 Kuusikko 7 43,8 10,3 7,9 7,9 7,4 7,9 7,9 6,9 100 Kuusikko 8 35,0 15,9 9,5 8,2 6,8 4,1 6,8 6,8 6,8 100 Kuusikko 9 35,3 9,7 9,2 7,1 7,6 5,5 5,9 5,5 5,5 8,8 100 Kuusikko 10 32,7 11,7 8,6 7,1 6,0 4,1 4,5 3,8 3,8 10,2 7,5 100 Kuusikko 11 23,8 13,4 10,8 5,6 6,1 6,1 6,1 3,5 6,1 4,3 8,2 6,1 100 Kuusikko 12 27,2 9,6 7,3 8,0 6,1 5,0 4,2 5,7 4,6 5,0 5,7 5,7 5,7 100

17 Kuusikko-työryhmä Liite 8 Lasten sijaishuolto LASTEN SIJOITUSPROSESSI ERI KAUPUNGEISSA Helsinki Helsingissä siirryttiin keskitettyyn asiakasohjaukseen joulukuussa 2003, jolloin kaikki sijoitukset niin omiin kuin ostopalvelusopimusyksiköihin ja maksusitoumusyksiköihin tulivat tapahtumaan keskitetysti lohkojen asiakasohjausryhmissä (kokoperhehoidon asiakasohjausryhmäkokoperhehoitopaikat, lastenkotilohkon asiakasohjausryhmä-lastenkotipaikat, ITU-lohkon asiakasohjausryhmä (itsenäistymistä tukeva toiminta) - nuorisokodit, päihdeasiakasohjausryhmä - päihdehoitoyksiköt, maksusitoumus asiakasohjausryhmä - ulkopuoliset sijoitukset). Edellytyksenä ns. lohkoasiakasohjauskäsittelyyn on, että lapsen/nuoren asia tulee olla ennen sijaishuollon keskitettyyn asiakasohjaukseen siirtymistä avohuollon moniammatillisessa alueellisessa arviointiryhmässä arvioitavana (Seitsemän alueellisia arviointiryhmää). Arviointiryhmän tehtävänä on arvioida suoritetun avohuollon vaikuttavuutta ja samalla arvioida, onko avohuollon lisä- toimenpitein mahdollista poistaa/vähentää lapsen kasvun ja kehityksen riskejä riittävässä määrin ja riittävän nopeasti. Mikäli avohuollon tukitoimet todetaan riittämättömiksi, arviointiryhmä määrittelee tarpeellisen sijaishuollon laadun ja todennäköisen keston (lyhytaikainen, pitkäaikainen, pysyvä). Tämän jälkeen asia siirtyy lasten sijaishuollon keskitettyyn asiakasohjaukseen ja lapselle/nuorelle osoitetaan hänen tarvettaan vastaava sijaishuoltopaikka. Viime vuosina sekä vastaanottopaikoilla laitoksissa ja perheissä on ollut ylipaikoilla pääsääntöisesti koko ajan lapsia ja nuoria. Kriisisijoitukset ovat lisääntyneet. Espoo Asiakasohjautuminen Espoossa tapahtuu vastaanottotoimintojen kautta, alle 13-vuotiaat pienten lasten vastaanottokodin ja 13 vuotta täyttäneet nuorten vastaanottokodin kautta. Kaikki eivät fyysisesti mene vastaanottoyksikköön, mutta ohjautuminen tapahtuu aina niiden kautta. Viime vuonna sijoitettiin suoraan ilman vastaanottojaksoa 44 lasta ja nuorta. Vastaanottotoiminnan arviointijakso on ajateltu noin 4 kk:n pituiseksi, voi olla lyhyempiä tai pidempiäkin riippuen tilanteesta. Pienten lasten vastaanottotoimintaa on ylikuormittanut lapset, jotka jäävät sinne odottamaan sijoitusta sijaisperheeseen tai oikeuskäsittelyä. Kumpikin vastaanottoyksikkö on toiminut lähes koko vuoden siten, että lapsia on ollut sijoitettuna ylipaikoille joskus jopa 130 %:n käyttöasteella Asiakasohjaus ulkopuolisiin sijoituspaikkoihin tapahtuu ns. asiakasohjaus- eli ASO-ryhmän kautta. Ryhmässä on vastaanottoyksiköiden, päihdehoidon, perhehoidon ja jälkihuollon edustus. Vastaanottopaikkojen riittämättömyyden vuoksi Espoo on tänä vuonna tehnyt ostopalvelusopimuksen Kalliolan kanssa, yhteensä 8 vastaanottopaikkaa. Lähes kaikissa laitoksissa on tehty sijoitusprosessikuvaukset ja työskentely on selvästi terävöitynyt. Hiomista on vielä mm.tiedonkulussa, alueellisen sosiaalityön ja laitosten välillä ja huomioiden, että sosiaalityöntekijän tulee olla mukana päätöksentekijänä. Työtä vaikeuttaa sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen. Jälkihuollon nuoret valitaan naapuritukiasuntoihin, tukiasuntoihin, sekä Diakonia- säätiön solu- ja tukiasuntoihin jälkihuollon asiakasohjausryhmän eli JASO-ryhmän kautta. Ryhmän vetäjänä on nuo risohuollon johtava sosiaalityöntekijä, ryhmän muut jäsenet ovat Diakoniasäätiön, jälkihuollon ja nuorisokotien edustajat. Kaupungin vuokra-asuntoihin valinta tapahtuu kiinteistöpalv.keskuksessa. 1

18 Vantaa Vantaalla lastensuojelun sijoitustilanteissa käytetään ensisijaisesti Vantaan omia laitoksia Tammirinteen vastaanottokotia (alle 12-vuotiaat), Viertolan vastaanottokotia (yli 12-vuotiaat) tai Kuuselan perhekuntoutuskeskusta. Alueen sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä yksikön vastaavaan ohjaajaan varmistaakseen, onko vastaanottokodissa tilaa. Vuoden 2004 loppupuolella vastaanottokotien jatkuvaan ylipaikkatilanteeseen oli välttämätöntä puuttua, jotta kyettiin turvaamaan vastaanotto-osastoilla olevien lasten turvallisuus, henkilöstön työsuojelulliset näkökulmat ja henkilöstön määrän riittävyys suhteessa sijoitettuihin lapsiin. Jos vastaanottokodeissa ei ole tilaa, sieltä annetaan tieto missä laitoksessa on tilaa, mikäli heillä se tieto sillä hetkellä on. Mikäli vastaanottokodissa ei ole tietoa paikasta otetaan alueelta yhteys sijaishuollon konsultoivaan/päivystävään sosiaalityöntekijään, jolle annetaan tarvittavat taustatiedot ostopalvelupaikan etsintää varten (lyhyt yhteenveto lapsen ongelmista, oirehdinnasta, terveydentilasta, mahdollisesta lapsen tai vanhempien väkivaltaisuudesta, odotuksista arviointityölle jne.) Paikan löydyttyä sijaishuollon työntekijä ilmoittaa sijoituspaikan yhteystiedot alueen työntekijälle. Alueen sosiaalityöntekijä varaa paikan viipymättä nimenomaiselle lapselle ja antaa sijoituspaikkaan tarvittavat tiedot. Vastaanotto- ja kriisipaikoista on ollut pula pääkaupunkiseudulla. Arviointi- ja selvittelyvaiheen jälkeen, mikäli lapsi tarvitsee pitempiaikasta hoitoa tai kuntoutusta sijaisperheessä, laitoksessa tai jossain erityisyksikössä, viedään hänen asiansa siitä päättäviin ja prosessia ohjaaviin laitos- ja perhehoidon asiakasohjaus- ryhmiin, jotka jatkossa vastaavat lapsen tarpeiden mukaisen paikan löytymisestä ja tarvittavasta tuesta ja sosiaalityöstä. Turku Vuoden 2002 alusta muuttui avo- ja sijaishuollon lastensuojelun organisaatio ja silloin otettiin käyttöön uusi toimintamalli. Sijoitusten järjestäminen keskitettiin Sijoitusten hallinta-yksikköön (Siha). Järjestelyn tarkoituksena on saada tieto ja kokemus sijoituspaikoista keskitettyä yhteen paikkaan, jolloin sijoituspaikan löytäminen helpottuisi ja kustannusvastuun keskittäminen. Sihan sosiaalityöntekijät järjestävät sijoituspaikan omiin lastensuojelulaitoksiin, perhehoitoon tai yksityisiin lastensuojelupaikkoihin. Kaikki sijoitettavat lapset menevät pääsääntöisesti ensin omiin vastaanottoyksiköihin tutkimus- ja arviointijaksolle, Pienten lasten vastaanottokoti (tarkoitettu 0-6 vuotiaille), Mäntymäen perhekeskus (7-14-v.) ja Nuorten vastaanottokoti (15-17). Tutkimus- ja arviointijakson pituus on 3 kk ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa + 3 kk huostaanoton valmistelua varten. Vastaanottokodeissa on käytössä psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut, Mäntymäen perhekeskuksessa myös psykiatrin palvelut, ja jakson toteutumisesta kirjoitetaan aina lausunto. Pienten lasten vastaanottokodissa voidaan tehdä myös vanhemmuuden arviointi. Mutta jos lapsi on ollut esim. psykiatrisella osastolla tutkimusjaksolla, hänet voidaan sijoittaa suoraan pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan. Avohuollon sosiaalityöntekijä tekee Sihan sosiaalityöntekijöille sijoituspyynnön, jossa on lyhyt kuvaus lapsen tilanteesta ja arvio sijoituspaikan tarpeesta. Pyyntöjen perusteella Sihan sosiaalityöntekijät laittavat paikan tarvitsijat kiireellisyyden perusteella jonoon odottamaan vapautuvaa paikkaa. Kaikki jonossa olevat eivät aina päädy sijoitukseen asti, mutta kiireellisesti huostaanotetut menevät jonon ohi ja heille järjestetään sijoituspaikka välittömästi vastaanottokodista. Jos tutkimusja arviointijaksosta tehty lausunto puoltaa huostaanottoa, avohuollon sosiaalityöntekijä ryhtyy valmistelemaan huostaanottoa ennen kuin kk:n jakso on päättymässä. Avohuollon työntekijä vastaa lapsen asioista siihen asti, kunnes lapsi on otettu huostaan. Huostaanoton jälkeen avohuollon sosiaalityöntekijä siirtää lapsen sijaishuollon sosiaalityöntekijän vastuulle. Kun lapsi on huostaan otettu, Sihan työntekijät järjestävät hänelle paikan omasta laitoksesta, perhehoidosta tai yksityisestä 2

19 sijoituspaikasta. Sijoituspaikka pyritään valitsemaan yksiköllisesti vastaamaan kunkin lapsen tarpeita. Turussa on 10 omaa lastensuojelulaitosta, joissa paikkoja yhteensä 142, niistä 38 on vastaanottopaikkaa. Tampere Tampereella ostopalveluihin sijoitettavien lasten sijoitusprosessi kesti 2004 keskimäärin n. 7 viikkoa. Kyseisen ajan lapset odottivat kaupungin omissa vastaanottoyksiköissä (perhehoidon osalta myös päivystysperheissä). Omien laitospaikkojen vähäisyyden vuoksi pitempikestoisia suunnitelmallisia sijoituksia ei omiin yksiköihin Tampereella pystytä tekemään, kuin poikkeus- tapauksissa. Oulu Oulun kaupungilla on kolme omaa kunnallista lastensuojelulaitosta, joissa on yhteensä 30 asiakaspaikkaa. Näistä varsinaisia vastaanottopaikkoja oli v yht. 14 (-> Onnelan lastenkodin kaikki paikat). Lisäksi kaupungilla on oma 4-paikkainen perhekuntoutusyksikkö. Omissa kunnallisissa laitoksissa oli v sekä lyhytaikaisesti sijoitettuja kiireellisesti huostaanotettuja tai avohuollon sijoituspäätöksellä olevia että pitkäaikaisesti sijoitettuja huostaan otettuja lapsia/nuoria. Omien kunnallisten laitosten vastaanottopaikkojen määrä ei ole riittävä vastaamaan tarpeeseen. Ongelmia aiheuttaa muun muassa se, että hyvin eri ikäiset lapset/nuoret joudutaan sijoittamaan samaan yksikköön. Ikäjakauma saattaa pahimmillaan olla 0-17v, joka ei ole lasten edun mukainen tilanne ja joka voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä sijoitetuille lapsille, että henkilökunnalle. Lisäksi kiireellisiä sijoituksia joudutaan tekemään suoraan ostopalveluyksiköihin. Oulussa toimii moniammatillinen asiakasohjaustyöryhmä, jossa on edustettuna muun muassa mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, omat kunnalliset laitokset sekä alueen johtavat sosiaalityöntekijät. Puheenjohtajana työryhmässä toimii lastensuojelun palveluyksikköpäällikkö. Kaikki ostopalveluyksiköihin menevät sijoitukset sekä Onnelan perhekuntoutukseen menevät asiakasperheet ohjautuvat palveluun asiakasohjaustyöryhmän kautta, jossa arvioidaan/kartoitetaan sijoitukseen ehdolla olevan lapsen tilanne ja mietitään sijoitukselle vaihtoehtoisia palveluja ja tukitoimia. Oulussa sosiaalityöntekijät tekevät sijoituspäätökset omiin lastenkoteihin, ostopalvelujen osalta päätökset tekee lastensuojelun palveluyksikköpäällikkö. Perhehoidon asiakkaat ohjautuvat sijaisperheisiin keskitetyn sijaishuollon kautta. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työntekijät aloittavat yhteistyön huostaanoton valmisteluvaiheessa ja sijaishuoltosuunnitelma tehdään yhdessä. Huostaanoton jälkeen lapsen/nuoren asiat siirtyvät kokonaisuudessaan sijaishuoltoon, joka alkaa hakemaan lapselle/nuorelle sopivaa sijaisperhettä. Sijoituksen valmistelusta ja sijoitetun huostaan otetun lapsen/nuoren asioista vastaa sijaishuollon sosiaalityöntekijä. Sijaisperhepaikkaa odottava lapsi/nuori on laitoksessa keskimäärin 3kk ennen sijaisperheeseen siirtymistä. Oulun kaupungissa pyritään siihen, että kaikki sijoitukset menevät aina omien lastenkotien kautta (suunnitelmallinen arviointi.) Tällä hetkellä omissa lastenkodeissa olevat huostaan otetut lapset/nuoret pyritään sijoittamaan mahdollisimman pian ensisijaisesti perhehoitoon ja toissijaisesti ostopalveluyksiköihin. Ostopalveluyksiköihin (ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset) sijoitetaan jatkossa pääsääntöisesti vain huostaan otettuja pitkäaikaisesti sijoitettavia lapsia/nuoria, sekä mahdollisesti kiireellistä sijoitusta tarvitsevat lapset/nuoret, joille ei löydy paikkaa omista laitoksista. Pääsääntöisesti kaikki avohuollon tukitoimisijoitukset pyritään tekemään omiin laitoksiin. Mikäli omat lastenkotipaikat ovat täynnä eikä kiireellisen huostaan oton / varsinaisen huostaanoton kriteerit täyty, jää lapsi jonottamaan vapautuvaa avohuollon tukitoimipaikkaa omasta lastenkodista. Poikkeustapauksissa avohuollon tukitoimisijoitus voidaan tehdä myös ostopalveluihin. 3

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen kilpailutus ja hankinta Hiiden seudulla

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen kilpailutus ja hankinta Hiiden seudulla Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen kilpailutus ja hankinta Hiiden seudulla Heino Petteri Hyrske Tapio Mäkeläinen Pia Salmi Merja Sosiaalitaito 2 Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Hiiden kunnat lastensuojelun

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla

Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla Annina Myllärniemi Huhtikuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh.

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA

KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA Marjut Patama Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ Patama, Marjut. Kuinka perustan nuorisokodin?,

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot