Liite kohtaan 12.1 Taloushallinnon palvelut (asiakasmaksut ja laskutus sekä kuntalaskutus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite kohtaan 12.1 Taloushallinnon palvelut (asiakasmaksut ja laskutus sekä kuntalaskutus)"

Transkriptio

1 1 LIITTEET Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja Terveystalon väliseen sopimukseen Liite kohtaan 12.1 Taloushallinnon palvelut (asiakasmaksut ja laskutus sekä kuntalaskutus) Taloushallinnon Palvelusopimus koskee kaikkia niitä Rantasalmen terveysaseman perusterveydenhuollon asiakas- ja kuntalaskutuksen maksuja, jotka sisältyvät Kunnan ja Terveystalon väliseen sopimukseen. Sosiaalitoimen maksut eivät sisälly tähän taloushallinnon Palvelusopimukseen. Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta päättää Tilaajan tuottaman perusterveydenhuollon asiakkailta perittävistä maksuista. Tilaaja puolestaan määrittelee palvelusta perittävät ulkokuntahinnat. Laskutus Laskutustiedot kerätään hoidollisista ja hallinnollisista tiedoista laskutettaviksi palveluiksi. Asiakaslaskutuksen poiminta-ajot tehdään päivittäin avohoidon osalta ja vuodeosastohoidossa hoitojakson päätyttyä tai pitkäaikaispotilailla kerran kuukaudessa. Ulkokuntalaskutus tehdään 1xkk, seuraavan kuukauden 10. Päivään mennessä. Täyskustannuslaskutus vakuutusyhtiöille tehdään mikäli työ- tai liikennevahinkoihin perustuvia palvelutapahtumia ilmaantuu samoin täyskorvauslaskutus (vangit, varusmiehet etc.) Laskutuksen jälkeen laskut siirretään Finvoice-aineistona Trust Kapitalin tulostuspalveluun. Laskutusprosessin jatko tapahtuu Trust Kapitalin toimesta reskontran hoidon, kirjanpitoaineiston sekä perinnän osalta. Tulostuspalvelusta ja reskontranhoidosta sekä kirjanpidon vientitiedostojen siirroista on erillinen sopimus Tilaajan ja Tust Kapitalin kesken. Raportointi: Laskutus- ja suorite ym. raportointi tapahtuu erillisen sovelluksen Exreportin kautta, jotka myös Isshp:n käytössä. Raporttimäärittelyt tehdään Neotiden ja Tilaajan välillä. Muutoin sopimusteknisesti sisältyy kohdan liitteeseen. Lääkärin toimenpidepalkkioiden listaus tarvittaessa erikseen Effica Raportoinnista. Laskutusprosessiin liittyvistä Palveluista Tuottaja veloittaa 27,00 + alv / tunti / työntekijä. Pienin veloitusyksikkö on tunti. Laskutuksen vaatimien tausta- ja ohjaustietojen rakentaminen perusjärjestelmään sekä laskutusjärjestelmän vaatimat taustat sekä välivaihetta että lopullista toteutusta varten sekä hinnastot ja niiden yläpito sovitaan erikseen. : Laskutusjärjestelmää koskevista muutoksista on sovittava etukäteen erikseen, huomioiden laskutusjärjestelmän toimittajan toimitusajat ja -ehdot ja mahdolliset rajoitukset.

2 2 Liite kohtaan 12.2 Erikoissairaanhoito ja päivystys Erikoissairaanhoito Kunta on edelleen sairaanhoitopiirin jäsenkunta. Erikoissairaanhoidon palveluja tarjotaan Savonlinnan keskussairaalassa sekä vuodeosastotoimintana että poliklinikkatoimintana. Vuoden 2015 alusta huomioidaan päivystysasetuksen asettamat rajoitukset toiminnassa. Hoidon porrastuksen mukaisesti potilaita ohjataan lääketieteellisin perustein erityisvastuualueella Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan tai muihin yliopistollisiin sairaaloihin tarvittavista hoitotoimenpiteistä riippuen. Erikoissairaanhoidon Päivystys Päivystys toimii ympäri vuorokauden ilman ajanvarausta. Päivystysalueella siirrytään vuoden 2015 alusta yhden päivystyksen malliin, mikä häivyttää rajat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen väliltä. Potilaita ei enää erotella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaiksi, vaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella päivystykseen tulevat potilaat jaetaan suoraan nopeaan fast track -linjaan, konservatiiviseen ja operatiiviseen linjaan. Päivystyksen tiloissa toteutetaan vuoden 2015 alusta iltaisin maanantaista torstaihin perusterveydenhuollon lääkärivastaanottotoimintaa, jonne ohjataan ns. puolikiireellisiä potilaita, jotka eivät tarvitse välitöntä päivystyksellistä hoitoa. Rantasalmen kunnan asukkaat voivat käyttää Tuottajan järjestämää perusterveydenhuollon iltavastaanottoa. Hammashuolto Hammaslääkäripäivystys toteutetaan siinä muodossa, kun Sosteri sitä tuottaa. Apuvälinekeskus Alueellinen apuvälinekeskuksen toiminta sisältyy erikoissairaanhoidon palveluihin. Tuottaja laskuttaa Tilaajalta Rantasalmen kunnan asukkaiden saamat erikoissairaanhoidon palvelut erikoissairaanhoidon kulloinkin voimassaolevan kuntalaskutushinnaston ja palvelujen käytön mukaan. Perusterveydenhuollon iltavastaanotoista Tuottaja laskuttaa ja saa asiakasmaksun. Kuntalaskutusosuuden maksaa Tilaaja. Jos asiakkaan kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu maksukatto on täyttynyt ja hänellä on vapaakortti, Tuottaja laskuttaa vain Tilaajalle kuuluvan kuntaosuuden. Apuvälinekeskuksen osalta veloitetaan asukaslukuperusteinen vuosimaksu kuukausierissä.

3 3 Liite kohtaan 12.3 Kuvantaminen Tuottajan radiologian yksikkö tuottaa radiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset. Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, Savonlinna Toiminta osastolla alkaa klo 7:00 18:00 (ma-pe) Radiologisia tutkimuksia tehdään sekä avohoidon sekä osastojen perusterveydenhuollon potilaille. Tutkimukset tehdään Savonlinnan keskussairaalan tiloissa ja laitteilla. Röntgentutkimuksiin varataan ajat Effica-ajanvarausjärjestelmästä. Päivystyksenä tulevat potilaat pyritään kuvaamaan välittömästi. Hinta: Tilaaja käyttää Tuottajan kuvantamispalveluja, joista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen tutkimus- / toimenpidehinta.

4 4 Liite kohtaan 12.4 Materiaalikeskus ja lääkehuolto Materiaalikeskus Avoinna maanantaista torstaihin klo 07:00-15:00, perjantaisin Yhteystiedot Työnjohtaja Mervi Turunen, puh Sähköposti: Palvelusopimus: Tuottaja toimittaa sopimusten mukaisia kulutustarvikkeita Tilaajalle Kulutustarvikkeiden tilaukset tehdään yksiköihin Osti - tilausjärjestelmällä. Tilaukset ja toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti kerran viikossa yksiköihin. Toimitukset dokumentoidaan ja arkistoidaan. Tilaaja sitoutuu itse hankkimaan laitteet, kalusteet ja instrumentit. Kuljetus Materiaalikeskuksesta järjestetään Tuottajan toimesta ja Tilaajan kustannuksella. Sopimuksen voimaan tulo hetkellä kuljetuksista vastaa Kuljetusliike Mustapää. Hinnoittelu ja laskutus: Tilaaja maksaa sopimusvalikoimaan kuuluvista kulutustavaroista Tuottajan noudattamien sopimusten mukaisen hinnan, johon lisätään laskutuksen yhteydessä arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolainsäädännön mukaan. Tavaroiden laskutus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen. Sopimuslaskutuksen lisäksi ostaja maksaa toimitusmaksuna 6,00 toimitettua tilausriviä kohden. Laskutuksessa toimitusmaksuun lisätään arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan. Toimitusmaksut veloitetaan kuukausittain ja suuruus tarkistetaan vuosittain. Toimitusmaksuun kuuluvat seuraavat Toimittajan antamat palvelut: tavaroiden hankinnasta, varastoinnista ja jakelusta aiheutuvat kustannukset varastotyöntekijöiden ja työnjohtajan antama tuoteinformaatio tarvittaessa tuotteiden sopimusten uusiminen Kuljetusliike Mustapään kustannukset eivät kuulu hintaan

5 5 Lääkehuolto Tuottaja toimittaa peruslääkevalikoiman mukaisia lääkkeitä. Lääkehuollon palvelut Lääkkeiden hintakilpailutus o Lääkkeet sairaala-apteekkiin hankintaan KYS Erva- yhteiskilpailutuksen tuloksena tehdyillä hankintasopimuksilla ja sopimushinnoilla Lääkkeiden hankinta, varastointi ja lääkeinformaatio Velvoitevarastointilaissa velvoitevarastoitaviksi määriteltyjen lääkkeiden velvoitevarastointi o Sairaala-apteekki hoitaa Rantasalmen terveysaseman lääkkeiden velvoitevarastoinnin sairaalaapteekin tiloissa ja velvoitevarastointi-ilmoituksen Fimealle. Lääkkeiden pakkaaminen kuljetusta varten säilytyslämpötilojen mukaan ja kuljetuslämpötilojen seuranta sekä dokumentointi. Tyhjät lääkkeen kuljetuslaatikot ja lämpötilan seurantalaitteet palautetaan viipymättä sairaala-apteekkiin. Erityisluvan vaativien lääkkeiden lupien anominen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta, lupien arkistointi. Luvan hinta laskutetaan sen hakeneelta yksiköltä. Toimintayksiköissä syntyvien lääkejätteiden kerääminen, käsittely ja toimittaminen hävitettäväksi. Lääkkeet palautetaan sairaala-apteekkiin apteekin toimintaohjeen mukaisesti lääkekuljetuksia hoitavan kuljetusliikkeen kyydissä. Lääkkeellisen hapen kaasuverkoston analysointi kerran vuodessa (sairaala-apteekki vastaa lääkkeellisistä kaasuista) Lääkkeiden koneellinen annosjakelu vuodeosaston potilaille o Annosjakelu sisältää lääkitystarkistukset aina lääkemuutosten yhteydessä Mm. tarkastetaan päällekkäiset lääkitykset, yhteisvaikutukset, antoajankohdat, iäkkäille sopimattomat lääkkeet o Annosjakelun piirissä olevien potilaiden potilaskohtaisten lääkityksien hallinnointiin osastolla ja tilaamiseen sairaala-apteekista käytetään ATCHost- ohjelma o Lääkkeet jaetaan kerran viikossa viikon ajalle kerrallaan. Juhlapyhien aikana jakso voi poiketa tästä. Jakelun aikataulusta sovitaan Tilaajan kanssa erikseen ottaen huomioon lääkärin kiertoaika vuodeosastolla ja kuljetusaikataulu. Osastofarmaseutin palvelut o Sairaala-apteekin tulee vuosittaisella osastokäynnillä sisäisen tarkastuksen keinoin varmistua, että osastoilla ja muissa toimintayksiköissä noudatetaan lääke- ja lääkitysturvallisuutta. Lääkehoitosuunnitelman noudattamisen valvonta yksiköissä ja suunnitelman päivittäminen yhdessä toimintayksiköitten henkilökunnan kanssa Osastofarmaseutin järjestämät koulutukset lääkkeiden käyttöön, käsittelyyn ja säilytykseen liittyen toimintayksiköissä joko tietoiskuina osastotunneilla että pidempinä ½ päivän koulutuksina kaksi kertaa vuodessa. Lääkärien kierroille osallistuminen ja siihen liittyen lääkitysarvioinnit Osastofarmaseutti käy Rantasalmen toimipisteessä kerran kuukaudessa. Muut osastofarmaseutin palvelut sovitaan erikseen. Lääkkeet veloitetaan lääkelistan mukaisella hinnalla ja palvelusta peritään toimitusrivihintana 7,50 / toimitusrivi. Laskutuksessa toimitusmaksuun lisätään arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan.

6 6 Liite kohtaan 12.5 VÄLINEHUOLTOKESKUS Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, Savonlinna Keskussairaalan välinehuolto palveluaika klo Osastonhoitaja Mirja Leinikka Välinehuolto tuottaa hoitovälineiden puhdistus- ja sterilointipalveluja. Lisäksi välinehuoltokeskus toimii asiantuntijana välineiden huoltoon ja hankintaan liittyvissä asioissa Välineet toimitetaan 2xviikossa pääterveysasemalle. Kuljetuksen hoitaa sopimuksen voimaan tulo hetkellä Kuljetusliike Mustapää. Laskutus perustuu käyttöön ja laskutus toimitetaan kerran kuukaudessa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv. Hinnoittelu: Yksittäinen instrumentti: 6,55 Instrumenttisetti pussi: 6,75 Instrumenttisetti kääre ja pussi: 9,75 Desinfioitu tuote: 3,95

7 7 Liite kohtaan 12.6 Päihdehuolto Toiminta on luottamuksellista, yksilöllistä, vapaaehtoista ja asiakkaalle maksutonta Tuottaja tarjoaa seuraavia hoitopalveluja: ILMAN AJANVARAUSTA päivystys, ma - pe klo Avokatkaisu, kriisihoito, neuvonta ja ohjaus AJANVARAUKSELLA terveydenhoitajien vastaanotto, yksilöterapia, pari- ja perheterapia, lääkärin vastaanotto MUU TOIMINTA ryhmähoito esim. naisten-, miesten- ja perheryhmät akupunktio, kirkasvalohoito, à palveluohjaus Tilaaja maksaa Tuottajalle kulloinkin voimassa olevan kuntalaskutushinnan ja tarvittaessa ostopalveluhinnan jos asiakas ohjataan muualle hoitoon (Tilaajan lääkärin antama maksusitoumus).

8 8 Liite kohtaan 12.7 Perhepalvelukeskus Käyntiosoite: Pihlajavedentie 4, Savonlinna Postiosoite: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky., Perhepalvelukeskus, PL 111, Savonlinna Avoinna maanantaista torstaihin klo 8 16, perjantaisin 8 14 Tulosyksikköpäällikkö Riitta Hyttinen puh Neuvontapuhelin ma pe klo puh Palvelukuvaus: Perhepalvelukeskus on Itä-Savon sairaanhoitopiirin ylläpitämä moniammatillinen asiantuntijaorganisaatio. Perhepalvelukeskus tarjoaa asiantuntija-apua erityistukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen ilman lähetetä. Perhepalvelukeskus toimii alueellisena yksikkönä, jonka palveluja tarjotaan myös lähipalveluina Sosterin jäsenkunnissa. Osa toimintaa ovat myös lastenpsykiatria, lasten terapiat, perheterapia ja vuorovaikutukselliset hoidot. Yläikäraja on 18 vuotta. Ohjaus ja neuvonta: Ohjausta ja neuvontaa saa lapsen kehitykseen, kasvuun sekä perhe-elämän pulmiin ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Tutkimus, hoito ja seuranta: Perhepalvelukeskukselle kuuluvat kehitystasoarviotutkimukset, oppimisvaikeustutkimukset, puheen ja kielen kehityksen tutkimukset sekä vuorovaikutushavainnointi. Perhepalvelukeskuksessa voidaan hoitaa myös lapsen käyttäytymis- ja sopeutumisvaikeuksia, perhe-elämän kriisejä ja tunne-elämän vaikeuksia. Osa toimintaa ovat myös lasten terapiat, perheterapia ja vuorovaikutukselliset hoidot. Perhepalvelukeskuksen asiantuntijat ovat usein mukana, kun lapselle laaditaan moniammatillisesti kuntoutussuunnitelmaa. Työryhmät: Lastenpsykiatrian työryhmä Kasvatus- ja perheneuvolatyöryhmä Perusterveydenhuollon työryhmä Puheterapia Ohjaus ja uusien asiakkaiden vastaanottaminen Vastaanottoajat ilmoitetaan asiakkaiden kotiin kirjeitse tai puhelimitse viikoittaisen ajanvarausneuvottelun jälkeen, jossa sovitaan työntekijä tai työpari. Tilaaja maksaa Tuottajalle kulloinkin voimassa olevan kuntalaskutushinnan ja tarvittaessa ostopalveluhinnan jos asiakas ohjataan muualle hoitoon (Tilaajan lääkärin antama maksusitoumus).

9 9 Liite kohtaan 12.8 potilas-/sosiaaliasiamies Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, Savonlinna potilas-/sosiaaliasiamies Heli Korhonen Kuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja heidän omaisiaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantioikeus, hoitoon liittyvät asiat ja saatu kohtelu. Potilas- ja sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa ja neuvoo menettelytavoista. Tarvittaessa asiamies avustaa muistutuksen tekemisessä. Asiamieheltä saa myös apua potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Potilasasiamiehen yhteystiedot tulee olla saatavilla terveydenhuollon toimintayksiköstä. Hinta: Tilaaja maksaa Tuottajalle potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluista 200,00 /kk. Lisäksi asiakaskohtaisesta neuvontatyöstä maksetaan tuntikorvaus 37,00 /tunti. Sopimuskausi ja voimassaoloaika noudattaa puitesopimuksessa kohdassa 13 mainittuja ehtoja

10 10 Liite kohtaan 12.9 Kuljetukset Materiaalikeskuksen, lääkehuollon, laboratorionäytteiden- ja vastausten kuljetukset sekä välinehuollon kuljetukset Tuottaja on kilpailuttanut kuljetukset ja Kuljetusliike Mustapää Oy:ltä on hankittu tavarakuljetus, lääkekuljetus, sisäinen kirjeposti, laboratorionäytteiden ja -vastausten kuljetus. Uusi sopimuskausi alkaa ja Tuottaja valitsee kilpailutuksen perusteella Kuljetuspalveluiden palveluntuottajan. Potilaskuljetukset: Potilaiden siirto vuodeosastolta sairaalaan tai sairaalan vuodeosastolta terveysaseman vuodeosastolle. Tilaaja maksaa Tuottajalle kuljetuksista kohdan (Materiaalikeskus ja lääkehuolto) palveluihin perustuvan osuuden kuljetuspalvelulaskusta. Potilaskuljetukset maksaa Tilaaja. Muista mahdollisista kuljetuspalveluista sovitaan erikseen. Sopimuskausi ja voimassaoloaika noudattaa puitesopimuksessa kohdassa 13 mainittuja ehtoja, koskien toistaiseksi voimassaolevien sopimuksia.

11 11 Liite kohtaan Sairaanhoidollisten kojeiden ja laitteiden huolto ja korjaus Lääkintälaitetekniikka Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, Savonlinna Avoinna ma - pe klo 07:00 15:00 Sairaalainsinööri Unto Tolvanen, puh Tuottaja huoltaa ja korjaa Tilaajan Rantasalmen terveysasemalla käytössä olevat sairaanhoidolliset kojeet ja laitteet. Työtilaukset ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimella. Erittäin kiireelliset asiat myös puhelimitse. Pienlaitteet korjataan Savonlinnan keskussairaalan tiloissa tai tarvittaessa paikan päällä, hankalasti kuljetettavat sekä kiinteät laitteet korjataan/huolletaan Rantasalmella. Hinta: Sairaanhoidollisten kojeiden ja laitteiden huolto- ja korjaus palvelun ALV 0% hinta on 74,00 / tunti. Tarvittavat varaosat veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Matkakustannuksen veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. :

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot