1(5) ASIAKASTIEDOTE Uudet arvonlisäverokannat voimaan alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(5) ASIAKASTIEDOTE 18.6.2010. Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen"

Transkriptio

1 1(5) Uudet arvonlisäverokannat voimaan alkaen Kaikki arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä alkaen lukuun ottamatta ravintolapalveluiden arvonlisäveroa, joka laskee 22 %:sta 13 %:iin. Muutos koskee kaikkia yrityksiä. Uudet verokannat Arvonlisäverokantojen korotus nostaa verokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä. Näin ollen yleinen verokanta nousee 22 %:sta 23 %:iin. Vastaavasti viime syksynä 12 %:iin alennettu elintarvikkeiden ja rehujen verokanta nousee 13 %:iin. Poikkeuksen verokantojen korotukseen tuo kuitenkin ravintolapalveluiden verokanta, jota alennetaan yhdeksällä prosenttiyksiköllä 22 %:sta 13 %:iin. Muutoksen jälkeen ravintolapalveluiden ja elintarvikkeiden myynnin verokannat ovat yhtenäiset, joten ravintolassa nautitun ruoan verokanta ei ole enää suurempi kuin take away -annosten verokanta. On kuitenkin huomattava, että alennettua verokantaa ei sovelleta alkoholijuomien ja tupakkavalmisteiden myyntiin tarjoilupalveluiden yhteydessäkään, vaan niiden verokanta on aina 23 %. Alennetun 8 % verokannan alaisiin tavaroihin ja palveluihin, kuten kulttuuri- ja viihdepalveluihin, kirjoihin, lääkkeisiin, henkilökuljetuksiin, sekä majoituspalveluihin, sovelletaan muutoksen jälkeen 9 %:n verokantaa. Siirtymävaiheen verokanta Verokantojen muutos nostaa esille kysymyksiä erityisesti siirtymävaiheessa sovellettavasta verokannasta. Pääsäännön mukaan sovellettava verokanta määräytyy toimitus- tai suorituspäivän mukaan. Näin ollen uutta verokantaa sovelletaan silloin kun tavara on toimitettu asiakkaalle tai palvelu suoritettu tai sen jälkeen. Palvelusuorituksiin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on tosiasiallisesti asiakkaan käytettävissä. Esimerkiksi asiakas ostaa autokorjaamolta korjauspalvelun, joka valmistuu Asiakkaalle palvelu luovutetaan Autokorjaamon myyntiin asiakkaalle sovellettava verokanta on 23 %. Autokorjaamo käytti palveluun alihankkijaa, joka luovutti työnsä autokorjaamolle Alihankkijan myyntiin autokorjaamolle sovellettava verokanta on 22 %. Poikkeuksen pääsääntöön muodostavat ennakkomaksut. Ennakkomaksujen verokanta määräytyy kertymisajankohdan perusteella, eli sen hetken mukaan, jolloin ennakkomaksu on konkreettisesti kertynyt myyjän tilille. Sovellettavaan verokantaan ei näin ollen vaikuta esimerkiksi tilauspäivä tai ennakkolaskuun merkitty eräpäivä. Esimerkiksi asiakas tilaa sohvan. Sohva tullaan toimittamaan hänelle elokuussa. Asiakas maksaa ensimmäisen osan myyntihinnasta kesäkuun aikana ja loput heinäkuussa. Sohvan myyntiin sovelletaan kahta eri verokantaa. Ensimmäiseen erään sovelletaan 22 %:n verokantaa, sillä kyseinen ennakkomaksu on kertynyt myyjän tilille ennen verokantamuutosta. Heinäkuussa kertyneeseen maksuun puolestaan sovelletaan uutta 23 %:n verokantaa. Yksi siirtymävaiheen käytännön ongelma liittyy jatkuvaluonteisiin palveluihin. Eli palveluihin, joiden vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Tällaisia ovat mm. vuokrauspalvelut. Jatkuvaluonteisten palveluiden suorituspäivä määräytyy tilitysjakson päättymispäivän perusteella. Esimerkiksi myyntitiloista on tehty verollinen vuokrasopimus. Vuokranmaksukaudeksi on sovittu kolme kuukautta. Vuokraan, joka maksetaan ajalta sovelletaan kokonaisuudessaan 23 %:n verokantaa. Jos vuokra maksetaankin etuajassa kesäkuussa, on kysymys ennakkomaksusta. Tällöin sovelletaan 22 %:n verokantaa kertymisajankohdan perusteella.

2 2(5) Annettuihin alennuksiin, syntyneisiin luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Esimerkiksi asiakkaalle on luovutettu auto helmikuussa Heinäkuussa 2010 autossa ilmenee vika, joka oikeuttaa hinnan alennukseen. Hinnanalennukseen sovelletaan auton luovutushetkellä voimassa ollutta 22 % arvonlisäverokantaa. Esimerkiksi rakennusurakka valmistuu elokuussa 2010, jolloin lähetetään loppulasku euroa + alv 23 %. Koko urakan hinnasta eurosta on maksettu ennakkomaksuina ennen euroa + alv 22 %. Marraskuussa 2010 havaitaan virhe, jonka seurauksena myyjä hyvittää ostajalle euroa. Hyvitykseen sovelletaan 23 %:n verokantaa, koska rakentamispalvelu on valmistunut jälkeen. Jälkikäteen maksettavat vuosi- tai muut kausialennukset ja vastaavat erät, jotka kohdistuvat sekä ennen että sen jälkeen toimitettuihin tavaroihin ja palveluihin, voidaan jakaa eri verokannan alaisiin osiin voimaantulosäännöksestä poiketen ajan kulumisen mukaisessa suhteessa. Esimerkiksi koko vuodelle 2010 kohdistuvista yleisen verokannan alaisista myynneistä annetuista vuosialennuksista 50 % voidaan katsoa kohdistuvan 22 %:n verokannan alaisiin myynteihin ja 50 % 23 %:n alaisiin myynteihin. Laskutusjärjestelmä päivitettävä Arvonlisäverokannan muutos edellyttää kassa- ja laskutusjärjestelmien päivittämistä, jotta vero voidaan ilmoittaa oikeamääräisenä. Suosittelemme myös laskuttamaan kaikki kesäkuun loppuun mennessä toimitetut tavarat ja palvelut jo kesäkuussa ennen verokannan muutosta järjestelmiin. Saapuneet laskut kannattaa tarkistaa Myös saapuneiden laskujen käsittelyssä kannattaa olla huolellinen. Jos yritys saa heinäkuun alun jälkeen laskun, jossa on virheellisesti vanha alv-kanta, on pyydettävä uusi lasku korjatuin alv-tiedoin. Itse ei saa muuttaa saapuneen laskun tietoja. SEPA koskee kaikkia yrityksiä SEPA on suurempi muutos kuin euroon siirtyminen. Se tuo kolme muutosta maksamiseen eli tilisiirtoihin, korttimaksuihin ja suoraveloituksiin. Yrityksiltä muutos vaatii investointeja järjestelmiin ja laitteisiin. Kaikkien yritysten on varmistettava joitakin asioita voidakseen toimia yhtenäisellä euromaksualueella. Vaikka yrityksellä ei olisikaan toimintaa ulkomailla, sen tulee selvittää sekä omat että kauppakumppaniensa kansainväliset pankkiyhteystiedot IBAN- ja BICmuodoissa. Ne on oltava laskuissa ja tilisiirtolomakkeilla lukien. Myös pankkiviivakoodin sisältö muuttuu. Kotimaiseen tilinumeroon perustuva tilisiirtopalvelu poistuu. SEPA vaikuttaa myös palkkojen maksuun. Palkkapäivän sijasta annetaan maksupäiväksi eräpäivä, joka on palkanmaksupäivää edeltävä pankkipäivä. Maksukortit uudistuvat sirullisiksi SEPA-korteiksi. EMVsirut korvaavat aiemmat magneettijuovat ja antavat näin parempaa turvaa korttien kopiointia vastaan. SEPA tuo myös kotimaiseen suoraveloitukseen suuren muutoksen, aivan erilaisen suoraveloituksen. SEPAsuoraveloituksessa asiakas antaa valtakirjan laskuttavalle yritykselle, ei enää pankille. SEPAsuoraveloitus on käynnistysvaiheessa, ja sen pitäisi olla halukkaille tarjolla viimeistään Kotimainen suoraveloitus lakkaa siirtymäajan jälkeen. Tuleva suoraveloitus aiheuttaa merkittäviä järjestelmämuutoksia. Kotimaista suoraveloitusta käyttäville yrityksille suositellaan e-laskuun perustuvia palveluja. Vanhat järjestelmät uudistettava Yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtyminen edellyttää yrityksiltä investointeja järjestelmiin ja laitteisiin. Vanhat järjestelmät eivät kykene käsittelemään pitkiä IBAN- ja BIC-tunnuksia. Tilinumeropäivitys tarkoittaa näiden tunnusten käyttöön ottamista. Kassajärjestelmäpäivitykset käsittävät maksupäätteiden päivityksen sirupäätteiksi ja itse järjestelmän muuttamisen hyväksymään sirupäätteet.

3 3(5) Myymäläyritysten, jotka saavat maksuja käteisellä tai kortilla, on huolehdittava tilinumeroiden, kassajärjestelmien ja reskontran päivittämisestä. Sellaisten yritysten, jotka myyvät tuotteitaan asiakkaille lähettämällä laskun jälkikäteen, on tilinumeroiden ja reskontran päivittämisen lisäksi uudistettava laskutusohjelmansa. Yrityksen kannattaa seurata myös oman pankkinsa SEPA-tiedotusta ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Muistilista SEPA-asioista Yleiset asiat: Käy läpi yrityksesi käytössä olevat maksukanavat. Selvitä oman yrityksesi tilien IBAN-numerot ja pankkisi BIC-koodi, esim. tiliotteelta tai nettipankista. Selvitä pankkisi tarjoamat SEPA-palvelut ja aikataulut pankeittain. Selvitä ohjelmistotoimittajasi SEPA-palvelut ja aikataulut. Ole yhteydessä tilitoimistoosi ja sovi SEPAtoimenpiteistä. Jos otat vastaan korttimaksuja, hanki sirumaksupääte sekä varmista ohjelmiston ja sopimuksen ajantasaisuus ohjelmatoimittajalta. Muodosta SEPA-aikataulu omalle yrityksellesi sopivaksi kuitenkin huomioiden pakolliset aikarajat. Laskutus: Huolehdi, että käyttämälläsi laskulla ja tilisiirtolomakkeella on mennessä sekä kotimainen tilinumero että IBAN ja BIC. Pyri laskuttamaan euromääräisenä myös ulkomaille, koska näin toimien maksuliikenne on edullisempaa. Jos käytät pankkiviivakoodia, huomioi laskuille pankkiviivakoodiin tuleva muutos 12/2010, kotimaisen tilinumeron tilalle tulee IBAN. Uusi pankkiviivakoodi on otettava käyttöön mennessä. Jos käytät verkkolaskutusta, varmista, että käytössäsi oleva ratkaisu käyttää jatkossa tilinumerona IBANia eikä kotimaista tilinumeroa. o IBAN pakolliseksi mennessä. o Maksullisena, pankin erityispalveluna verkkolaskuaineistot mahdollisia kotimaisilla tilinumeroilla saakka. o alkaen ilman IBANia lähetettävät verkkolaskut hylätään. Reskontrat: Varmista, että reskontrajärjestelmissäsi on IBAN- ja BIC-valmius. Päivitä reskontriin tilinumerot IBAN-muodossa tai sovi tilitoimiston kanssa päivityksestä. Huomioi myös BIC! o Sekä pankeilla että ohjelmistotaloilla on tilinumeroiden muuntopalveluita kotimaisista tilinumeroista IBANeihin. o Huomioi vastuukysymykset, jos tilaat muuntamisen muualta kuin pankeilta. o Tilitoimisto Yli-Rahkon järjestelmissä olevien reskontrien osalta Tilitoimisto Yli-Rahko hoitaa SEPA-muunnokset erillisenä palveluna. Laskujen maksaminen: Huomioi kansainvälisen standardin käyttöönotto maksuaineistoissa siirtymäaika päättyy SEPA-maksut koskevat vain euromaksuja. Pankkiin lähetettävän maksuaineiston muoto muuttuu. o Pankkiin lähetettävistä maksuaineistoista poistuvat laskujenmaksupalvelu (LMP, LM02, LM03) ja palkkojen maksamiseen käytetty toistuvaissuorituspalvelu (TS). o Myös ulkomaanmaksujen maksamiseen käytetty LUM poistuu pankkikohtaisin aikatauluin. Varmista, että ostoreskontrajärjestelmäsi kykenee tuottamaan uudenmuotoista SEPA-maksuaineistoa. o Tilitoimisto Yli-Rahkon järjestelmissä olevien reskontrien osalta Tilitoimisto Yli-Rahko hoitaa SEPA-muunnokset erillisenä palveluna. o Jos käytät verkkopankkia, kotimaan tilisiirtojen sijasta käytetään SEPA-tilisiirtoa, jossa tarvitaan IBANia ja BICiä. Turvajärjestelyt muuttuvat siten, että PATU muuttuu WebService-palveluksi, jossa on PKI-varmenne.

4 4(5) o Jos hoidat maksatukset yrityksesi osalta itse omilla järjestelmillä, sovi muutoksesta pankkisi ja järjestelmätoimittajasi kanssa. o Jos Tilitoimisto Yli-Rahko hoitaa palveluna maksatukset puolestasi, muutokset hoidetaan Tilitoimisto Yli-Rahkon toimesta ja sinuun ollaan yhteydessä tarvittaessa. Ostatko/tilaatko EU- tai Eta-maista? o Pyydä EU-/Eta-maista laskut euromääräisinä aina kun mahdollista, säästät palvelumaksuissa. o Pyydä SEPA-alueella olevalta maksunsaajalta aina IBAN-tilinumero ja saajan pankin BIC-koodi. o SEPA-alueen ulkopuolella IBANin ja BICin käyttäminen ei ole kovin yleistä tällaisissa maksuissa käytetään laskuilla olevia muita saajan ilmoittamia tilitietoja. Palkkojen maksaminen: Palkkojen maksamisessa siirrytään SEPA-aikaan viimeistään o Toistuvaissuorituspalvelu lakkaa. Henkilöstön tilitietojen muuntaminen SEPAmuotoon (IBAN ja BIC): o Jos hoidat palkanlaskennan ja/tai maksatukset yrityksesi osalta itse omilla järjestelmillä, sovi muutoksesta pankkisi ja järjestelmätoimittajasi kanssa. Pyydä henkilöstön tilitiedot palkkojen maksamista varten SEPA-muodossa tai sovi niiden muuntamisesta esim. pankin kanssa. o Jos palkat lasketaan Tilitoimisto Yli-Rahkolla, hoidamme muunnon erillisenä palveluna. Palkkapäivän sijasta maksutiedoissa annetaan eräpäivä, joka on palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. Palkat näkyvät saajien tileillä aamuyöllä muutaman tunnin nykyistä myöhemmin. Korttimaksut Sirukortteja lukevat päätteet on otettava käyttöön vuoden 2010 aikana alkaen asiakkaan maksaessa sirukortilla kortin tiedot on aina luettava sirulta ja asiakkaan on hyväksyttävä maksu PINillä; ei enää magneettijuovalta lukua sirukorteilla. Ota yhteyttä maksupäätetoimittajaasi ja varmista, että maksupäätteesi on sertifioitu sirumaksupääte. o Maksupääteohjelmasi on ajan tasalla. o Turvallisuusmääräykset (kuten PCI) on huomioitu ja ajan tasalla. o Maksupäätteessä on oltava päivitettynä viimeisin ohjelmaversio. Tulevia muutoksia: Kotimaisen viitteen rinnalle tai tilalle on mahdollista ottaa käyttöön kansainvälinen viite joulukuussa o Mahdollistaa viitetiedon välittymisen maksajalta saajalle myös rajat ylittävissä maksuissa SEPAalueella. o Kotimaisen viitteen käyttöä voi jatkaa kuten ennenkin. Myöhemmin sähköisen tiliotteen ja saapuvien viitemaksujen muoto muuttuu kansainvälisen standardin mukaiseksi. o Sovi uudenlaisen tiliotteen ja saapuvien viitemaksujen käyttöönotosta pankkisi, ohjelmistotalosi ja tilitoimistosi kanssa. SEPA aikataulu Laskuissa ja tilisiirtolomakkeista on pakollista ilmoittaa IBAN ja BIC kotimaisen tilinumeron rinnalle Tilisiirron siirtymäaika päättyy Pankit ja ohjelmistotalot voivat tarjota poistuvia palveluita (maksullisina) Pankit eivät ota vastaan maksuja kansallisia maksuaineistomuotoja käyttäen eivätkä ilman saajan IBANtilinumeroa Kotimaisessa pankkien välisessä maksujärjestelmässä ei välitetä tilisiirtoja eikä toistuvaissuorituksia kuten palkkoja tai eläkkeitä.

5 5(5) SEPA yksinkertaistaa yritysten maksuliikennettä tilisiirroissa Nykyisin käytössä olevista tilisiirtotavoista: kotimaanmaksut (tilisiirrot), toistuvaissuoritukset (palkat, eläkkeet, etuudet), EU-maksut (alle euroa, EU/ETA-maihin tai - maista) ja ulkomaanmaksut (yli euroa, EU/ETA-maihin tai -maista) korvataan SEPA-tilisiirroilla. Ulkomaanmaksut muihin maihin tai muista maista säilyvät. SEPA-sanastoa BIC Bank Identifier Code, käytetään myös nimeä SWIFTosoite IBAN International Bank Account Number SEPA Single Euro Payments Area SEPA-maat 27 EU-maata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Romania, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro sekä ETA-maat: Islanti, Lichtenstein ja Norja sekä Monaco ja Sveitsi. SEPA-tilisiirto Heinäkuusta 2010 lähtien ns. SEPA-tilisiirto, jossa pankkitili esitetään sekä perinteisessä että IBANmuodossa. Web Service ja PKI-varmenne Web Service: Avoimiin standardeihin perustuva ohjelmisto, joka tukee interaktiivista tiedonsiirtoa tietokoneiden välillä. Salatun yhteyden ansiosta (HTTPS) ei tarvita erillistä salaustekniikkaa. Suomessa Web Serviceä ollaan ottamassa käyttöön ensi vaiheessa SEPA-maksuihin, myöhemmin muihin aineistoihin (suunnitelmat vaihtelevat pankeittain). Suojaus tehdään PKI-avaimella. Siirryttäessä PKIavaimeen, PATU poistuu. PKI Public Key Infrastructure, julkisen avaimen menetelmä. Suomessa ja EU:ssa ei ole yhtä avaimen jakajaa, joten jokainen pankki tekee omat ratkaisunsa PKI-avaimen jakamisesta asiakkailleen. Lisää ajankohtaista tietoa SEPAsta löydät pankkien internet-sivuilta ja osoitteesta Toivotamme oikein hyvää ja aurinkoista kesää! TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY Timo Nurmela toimitusjohtaja

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta SEPA-asiaa pankin näkökulmasta Sampo Pankki Manu Kauppila 30.09.2009 Sisältö 1. SEPA:n eteneminen ja maksupalvelulaki 2. SEPA:n vaikutuksista tilisiirtoihin, suoraveloitukseen ja kortteihin 3. Sampo Pankin

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 Glögille 16.12.2010... 2 Kurssit helmikuussa 2011... 2 Päivitä Asteri ohjelma... 3 SEPA-aikatauluja... 4 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Rakennusalan käännetty

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 SEPA:n lähtökohdat Yhtenäinen euromaksualue tekee EU:n sisämarkkinoista ja yhteisestä valuutasta entistä

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010 Talousluvut kasvun perustana Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset Pääkirjoitus toukokuu 2010 Palvelukartoitus kannattaa Osaava tilitoimisto

Lisätiedot

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alkusanat Korttimaksaminen uudistuu Muistilista SEPAan siirtymiseen SEPAn käyttöönotto etenee Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset

Lisätiedot

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 1.11.2010 Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisissa

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia TAUSTA 1) Koska suoraveloitus päättyy? Suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014. Pankit hylkäävät aineistot, joissa suoraveloituksen

Lisätiedot

International Matchmaking 10.-11.5.2010 Tromssa. Ilmoittaudu

International Matchmaking 10.-11.5.2010 Tromssa. Ilmoittaudu International Matchmaking 10.-11.5.2010 Tromssa. Ilmoittaudu www.imm2010.no 2 2010 Rajaton osaaminen Avain yhteisiin työmarkkinoihin Torniossa 6. toukokuuta. Katso lisää www.yrittajat.fi/lansipohja Tässä

Lisätiedot

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Ohjelma Eurooppalainen maksualue SEPA käynnistyy tänä vuonna! Mikä on SEPAn tavoite Mitä SEPA merkitsee yrityksellenne

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

MARKAT EUROIKSI. PK-yrityksen euro-opas KESKEISET EUROKYSYMYKSET. Vastaukset sivuilla 2-7.

MARKAT EUROIKSI. PK-yrityksen euro-opas KESKEISET EUROKYSYMYKSET. Vastaukset sivuilla 2-7. MARKAT EUROIKSI PK-yrityksen euro-opas 2001 KESKEISET EUROKYSYMYKSET Milloin yritys siirtyy euroon? Miten siirrytään taloushallinnossa euroon? Miten muunnetaan pankkitilit euroiksi? Miten hoidetaan kirjanpito

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

4/2012 Cash Management

4/2012 Cash Management 4/2012 Cash Management Pohjoismaista kassanhallintaa Payment Gatewayllä s. 2 Factoringrahoituksella nopeutta myyntisaatavien kiertoon s. 6 SEPAsta säästöjä kansainväliselle yritykselle s. 10 2 Cash Management

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

STEP2-järjestelmän kuvaus

STEP2-järjestelmän kuvaus Julkinen BoF Online 13 2014 STEP2-järjestelmän kuvaus Timo Iivarinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

MAKSAMISEN ERI VAIHTOEHDOT NYT JA TULEVAISUUDESSA

MAKSAMISEN ERI VAIHTOEHDOT NYT JA TULEVAISUUDESSA MAKSAMISEN ERI VAIHTOEHDOT NYT JA TULEVAISUUDESSA Luotonhallintaseminaari Helsinki 12.11. ja 13.11.2012 Ari Kämäri, AK-Asianohjauskonsultointi Oy, 07.11.2012 Esityksen sisältö Maksamisen lyhyt historiikki

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot