Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana"

Transkriptio

1 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana Tapio Juntunen Artikkeli Aloite Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä vakiintui kylmän sodan edetessä lähes pysyvältä vaivahvistamisen lisäksi alueelliset ydinasevalvonta-aloitteet tarjosivat Suomelle ulkopoliittisen kanavan suurvaltojen ydinasepolitiikan Pohjolaan tuottamien heijastevaikutusten käsittelemiseksi. Tultaessa 1980-luvulle vyöhykealoitteen ympärille kypsyi Pohjoismaiden välinen käytäntöyhteys, jonka ylläpitämisestä muodostui Suomen ulkopolitiikassa lähes itseisarvoinen tavoite. Käytännön kypsyessä siihen limittynyt kokemusperäinen tieto alkoi myös ohjata Suomessa tehtyjä tulkintoja ydinasepolitiikassa sekä eurooppalaisessa turvallisuusjärjestyksessä tapahtuneiden heilahdusten vaikutuksista Pohjolan vakauspolitiikkaan. Suomen Pohjolan ydinaseetonta vyöhykettä koskevan politiikan historia tarjoaakin mielenkiintoisen esimerkin itseään toistavan tavanomaisuuden logiikan sekä käytännöllisen viisauden välisestä jännitteestä ulkopolitiikan tekemisessä ja käytännöissä. Avainsanat: käytäntökäänne, Pohjolan ydinaseeton vyöhyke, Suomen ulkopolitiikka, ydinaseet, ydinaseriisunta Johdanto 1 ± ± ± ƒ ± ƒ ± ± ƒ) ƒ ; ± ± ; ± ± ± ± ± ) ) ; ± ± ± ƒ ± ± ± ± ƒ ƒ ƒ ƒ ;± ± ; ƒ ± ± ± ± ± ƒ ) ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ƒ ± ± ä ƒ ± ƒ ± ƒ ± ± ± ƒ ; ± ƒ ± ± ± ä ± ; ƒ ± ± ± ± ; ± ± ± ƒ) ± ± ± ƒ ± ± ƒ) ƒ ± ƒ ƒ ; ± ± ƒ ; ; ± ± ƒ ;± ± ±;ƒ ;ƒ ƒ; ± ; ƒ) ƒ ± ± ;;± ± ± ; ± ± ;ƒ ;± ) ± ;;± ƒ ± 1 Tutkimus on tehty osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Reimagining Futures in the European North at the End of the Cold War (SA268669). Kahden nimettömän vertaisarvioitsijan arvokkaiden nä - kemysten lisäksi haluan kiittää tutkimushankkeeseen osallistuvia kollegoitani artikkelin aikaisemman version kommentoinnista. Kosmopolis Vol. 46: 1/

2 Tapio Juntunen ; ; ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ±; ± ƒ) ƒ ± ± ± ± ƒ ; ;; ) ; ± ± ± ;ƒ ;±±) ± ± ; ± ;±± ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ; ± ± ;ƒ ;± ) ± ƒ ;± ± ; ); ± ƒ) ± ± ± ± ƒ ± ± ƒ ƒ ; ± ± ± ± ± ƒ± ;ƒ ;± )ƒ ƒ ± ƒ ; ± ± ± ± ± ± ± ± ;;± ) ± ± ± ± ± ± ± ƒ ƒ ƒ ; ± ± ± ; ± ± ± ± ƒ ; ± ƒƒ ; ±± ƒ ± ƒ± ±; å ± å ± ± ä ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ± ;ƒ ;±±)± ;; ƒ± ± å å ±; ± ± ; ± ;; ;; ± ± ; ; ; ; ; ƒ) ƒ ± ± ±± ±± ± ± ± ; ± ± ± ; ± ± ; ± ; ± ± ; ± ± ;ƒ ;± ) ;;± ± ; ) ± ƒ ; ; ;± ; ± ;;± ± ± ± ± ± ; ; ± ± ; ± ± ± ± ± ± ± ƒƒ ± ƒ) ƒ ± ±± ± ± ;±± ± ± ; ± ƒ ± ± ; ± ; ; ƒ ƒ ; ± ƒƒ ; ƒ ±± ;;± ± ± ± )± ± ; ƒ ; ± ±± ± ±± ;ƒ ;±±)± ;; ƒ ; ± ± ; ± ƒƒ ± ;; ) Käytännöllisyyden logiikka ± ; ) ± ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ; ± ±; ) ± ƒ ; ± ± ; ; ; ƒ ± ± ± ± ; ± ± ;ƒ ;± ) ;;± ƒ ) ± ± ± ± ± ) ; ;ƒ ;±±)± ; ; ± ƒ ƒ ƒƒ ; ± ± ± ± ± ± ± ; ; ±; 28 Kosmopolis

3 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ±;ƒ ;ƒ ƒ ±± ;;±±) ± ± ä ;;±±) ) ± ± ± ± ± ;;± ± ± ;± ± ;ƒ ;± ))± ± ±± ; ƒ ;ƒ ;±±) ƒ) ± ± ä ;ƒ ;± ) ; ƒ± ƒƒ ± ± ± ; ; ;ƒ ;±±) ƒ ;;± ƒ ± ; ; ± ± ; ± ± ± ± ; ± ;±± ± ; ) ± ± ± ;ƒ ;± ) ;;± ± ; ; ) ä ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ± ± ± ; ƒ ± ; ; ƒ ƒƒ ; ± ; ; ± ;ƒ ;± ) ;;± ± ± ± ± ; ; ± ± ; ) ± ƒ ƒ ƒ ; ) ±; ± ± ± ;; ; ;ƒ ;± ) ± ± ± ƒ ; ; ; ;;± ± ± ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±; ± ± ± ä ± ± ƒƒ ; ƒ ƒ ƒ ± ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ± ± ; ± ± ± ; ± ;; ƒ; ± ;; ;; ; ; ± ±± ±± ± ;; ƒƒ ± ± ± 6 ± ƒ) ä ± ƒ ± ;; ;; ;; ± ;; ) ± ± ± ;; ) ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ±; ) ± ; ± ± ± ± ± ± ± ;ƒ ;± ) ;;± ± ; ; ± ±± ±± ± ;; ƒ± ±± ± ƒ ƒ ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± ;ƒ ;±±)± ± ± ; ;± ; ƒ ;± ± ±± ± ± ± ± ;; ) ± ± ±± ƒ) ± ä ± ± ± ; ƒ ; ;; ±; ± ƒ ƒ ; ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ä ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ± ± ±± ± ±; ) ; ± ; ) ƒƒ ; ;ƒ ;± ) ± ;; ;; ; ± ± ±± ;ƒ ;±±) ; ± ± ± ;; ;; ± ;ƒ ) ; ± ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ± ƒ ±; ± ± ± ± ± ;ƒ ;±±)± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Kosmopolis 29

4 Tapio Juntunen ± ± ± ; ƒ ±; ± ƒ) ± ± ;ƒ ;± ) ;;± ± ±± ± ±± ƒ ;;± ;ƒ ;± ) ± ± ± ± ± ± ± ; ƒ) ±; ƒ ± ± ± ) ± ± ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ± ± ± ƒ ; ± ± ± ;ƒ ;± ); ƒ ; ; ± ;;± ) ± ± ± ; ; ± ±; ± ;ƒ ;± ) ± ± ; ƒ ± ± ± ± ± ± ± ; ; ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ± ; ; ; ± ƒ) ƒ±± ;;± ±± ± ;;± ± ± ƒƒ ±; ± ±; ± ± ± ;; ± ± ± ±± ± ± ;ƒ ;±±)± ;; ƒ± ; ) ; ±± ; ) ± ± ± ; ; ;±± ; ; ƒ ± ƒ) ƒ ± ± ± ; ) ; ; ± ± ± ± ± ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ± ± Historiallinen taustoitus: PYV-politiikan kaksi ensimmäistä aaltoa ± ± ± ; ± ± ;ƒ±± ƒ ± ± ; ; ; ± ± ä ; ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± å ± ± ± ; ƒ ± ± ƒ ± ± ; ;± ± ƒ ƒ ± ± ± ; ± ;±± ƒ ± å ƒ) ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 6± ± ±± ± ± ƒ ƒ ƒ ; ; ; ±± ± ± ± ± ± Ι ± ± 6± ƒ ± ± ; ± ± ± ; ; ± ä ± ± ± ä ä ± ƒ ± ± ;ƒ ƒ ; ± ; ± ± ± õr ƒ ± ƒ) ƒ ; ± ;; ƒ ± ± ; ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ; ƒ ; ;± ;±± ± ;ƒ ; ; ± ; ; ; ± ± ƒ ä ± ƒ ± ± ± ; )± ;±±; ; ± ±± ƒ ± 2 Käytäntökäänne eroaa valtioiden ulkopolitiikan oppirakenteiden, doktriinien ja julkilausuttujen ohjelmien muutosta selittämään pyrkivistä teorioista ja malleista. Käytäntökäänteestä nouseva tutkimus on sen sijaan kiinnostunut ulkopolitiikan toimintatapojen historiallisesta tarkastelusta sekä toimijalähtöisten merkitysten ja käytännön päättelyn tulkinnasta. (Ks. Pouliot 2010; Neumann 2002; Lequesne 2015; vrt. Herman 1990; ks. myös Pursiainen & Forsberg 2015, , ) 30 Kosmopolis

5 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ± ± ± ;;±±ƒ ; ; ± ± ± ) ) ; ä ± ± ; ±; ± ± ± ±± ; ; ; ± ± Ü ± ƒ ± ƒ) ƒ ; ± ä ± ± ä ± ƒ) ƒ ƒ ± ± ± ± ± ƒ) ; ± ;; ± ± ± ± ƒ ± ± ± ; ± ; ; ;ƒ ƒ± ± ± ±; ± ± ƒ ± ± ± ± ± ; ± ; ; ± ;±± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ; ± ± ; ± ± ± ± ä ; ) ;;± ± ± ± ± ± ± ä ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ) ƒ ± ƒ ƒ ± ± ;± ± ± ± ± ± ±± ± ± ± ƒ) ƒ ± ± ± ± ; ƒ ƒ ƒ ; ± ƒ ± ± ± ± ä ± ± ± ± ƒ) ± ä ; ;; ; ; ± ± ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ± ± ; ) ; ± ± ± ± ƒ ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ;;± ± ±± ± ± ± ƒ± ± ± ± ±; ± ± ± ä ± ± ± ; ± ± ƒ) ƒ ± ƒ ƒ ± ± ± ± ; ƒ ƒ) ƒ ± ± ± ±± ± ;± ;±± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ä ) ) ;± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ƒ ; ;; ±± å ± ; ;;± ± ± ± ƒ) ; ± ± ± ±å ƒ ± ±± ± ± ± ƒ ƒ ± ± ± ± ± ±; ƒƒ ; ± ƒ ƒ ƒ ± ± ± ±± ±; ± ƒ) ; ) ; ; ± ± ± ± ± ; ; ;ƒ ƒ; ± ± ƒ ; ;; ± ±± ± ± ± ± ƒ ± Kosmopolis 31

6 Tapio Juntunen ;;± ± ± ± ; ± ± ; ; ± ± ±; ; ± ± ± ± ƒ± ƒ ; ± ± ä ±± ƒ± ± ± ± ± ä ± ä ; ± ± ± ± ; ; ;± ƒ ± ; ± ± ± ± ± å ± ± å ±± ± ƒ ± ± ; ± ± ; ±ƒƒ ± ä ± ± ±± ± ± ± ± ;; ;± ± ± ƒ ± ± ± ± ƒ ;± ± ± ± ± ; ±; ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ƒ) ƒ± ; ; ±± ± ±± ± ± ± ± ± ) ä ± ± ; ± ±± ± ; ; ± ± ƒ ± ƒ ± ± ± ƒ) ƒ± ; ; ƒ ± ±± ± ; ± ±; ;; ) ƒ ± ƒ) ƒ ; ƒ ± ± ; ; ƒ ; ± ± ± ± ± ƒ ;± å ± ± ƒ ± ƒ) ƒ å ƒ ; ± ± ± ƒ) ;; ƒ) ƒ ± ± ; ƒ ƒ ; ± ± ± ; ± ± ;;± ) ± ± ± ± ± ± ± ) ± ± ä ƒ) ƒ ± ± ƒ ; ƒ ƒ ± ;ƒ ;±±)± ƒ) ± ƒ ; ± ± ƒ ƒ; ± ± ± ƒ) ƒ ;± ± ± ± ± ± ±± ± ± ; ƒ ; ƒƒ ƒ ± ±± ± ƒ ± ± ƒ) ƒ ± ± ± ± ) ± ± ± ƒ ƒ ± ;; ± ƒ ± ± ; ƒ ; ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ± ±±ƒ ƒ ƒ ± ± ± ±; ± ƒ ± ; ± ; ± ; ;;± ± ± ; ; ;; ;;± ± ± ± ± ± ± ± ; ; ± ; ± ƒ ± ± ± ± ± ; ± ± ± ±±ƒ ƒ ƒ ± ; ± ± ƒ ± ; ± ± ) ä ± ± ± ; ; ± ; ± ±; ; ; ± ; ä ± ) ) ; ; ƒ ä ± ƒ) ƒ ± ± ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ± ± ± ; ; ƒ)± ; ± ± ± 32 Kosmopolis

7 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ±± ; ƒ ; ; ±; ± ;; ± ƒ ƒ ƒ ; ± ± ± ±± ± ± ± ; ; ƒ ƒ ; ± ± ± ± ±; ± ; ± ± ± ± å ; ; ± ; ± ± ± ± ±± ƒ) ƒ ; ± ± ± ± ± ƒ ; ƒ ƒ ƒ ; ± ± ± ƒ ; ; ± ± ± ± ± ; ;± ± ± ± ± ± ± ;; ± ƒ ± ± ± ±±ƒ ƒ ƒ ± ; ± ± ; ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± PYV-politiikan kolmas aalto ja risteilyohjusuhka 1970-luvun lopussa ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± å ± ±å ± ± ; ) ƒƒ ; ± ± ) ) ; ä ±;ƒ ;ƒ ƒƒ ± ƒ ƒ ƒ ± ;; ) ± ; ± ƒ ; ; ± ;±; ±± ± ± ± ä ± ±± ± ; ; ƒƒ ± ƒ ; ± ± ± ± ±± ±± ± ± ;; ƒ ± ± ; ; ƒ ƒ ; ±± ± ± ± ; ; ± ± ± ä ± ± ; ; å ƒ å ;;± ƒ ± ± ±± ± ± ± ± ±± ± ; ;± ± ƒ) )± ± ƒ ƒ ± ) ) ;; ± ± ; ;;± ; ; ± ± ± ± ƒ ; ; ± ± ; ; ± ; )± ± ± ; ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ±; ) ± ± ±± ± ± ±;ƒ ;ƒ ƒƒ ƒ ± ± ± ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ƒ ±; ;; ;ƒ ;± ); ± ± ± ± ± ƒ± ±± ä ± ± ± ) ; ± ƒ) ƒ ; ± ƒ ; ± ƒ) ƒ ± ƒ ƒ ± ± ƒ ± ± ± ±; ) ƒ ƒ) ; ± ± ± ƒ ± ± ± 3 UMA 89 H PYV 1976, Pohjolan ydinaseetonta vyöhykettä koskevat kannanotot Pohjoismaissa ja Neuvostoliitossa, Kosmopolis 33

8 Tapio Juntunen ;; ; ± ; ;ƒ ƒ ; ± ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ƒ) ƒ ; ± ƒ ± ± ± ± ± ä ±± ; ƒ ± ; ; ;;± ± ƒ ƒ ± ; ;± ƒ ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ± ± ±; ) ± ;; ; ; ± å ± ± å ;ƒ ;±±) ; ± ± ± ± ±± ± ± ±± ƒ ; ± ± ƒ ± ± ± ƒ ƒ ± ± ± ±± ƒ ± ± ± ƒ ± ± ; ; ; ± ± ; ; ± ± ƒ ƒ ƒ ± ± ;; ± ä ± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ƒ)±± ƒ ± ƒ ± ; ± ± ± ± ± ± ; ± ƒ ƒ ƒ ± ± ± ƒ ± ; ; ;±± ; ƒ ± ± ƒ ± ± ± ;±± ƒ ; ƒ ƒ ; ± ;± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ; ±; ± ä ± ; ± ± ± ƒƒ± ;; ) ± ± ± ; ± ± ± ; ± ±± ƒ ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ; ± ± ± ; ± ƒ ä ± ± ± ± ƒ ; ;±± ; ± ± ; ;± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ± ± ± ƒ ;±± ± ;; ± ± ± ± ƒ) ; ± ±± ; ;;± ± ±± ƒ ± ± ± ä ; ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± ƒ ± ± ; ; ;ƒ ; ;± ± ±±; ) ƒƒ ; ; ± ƒ ± ± ± ;;± ± ± ± ± ; ± ± ± ;; ) ± ƒ ± ±; ± ; ƒ ± ± ± ± ± ± ± ±± ± ƒ ± ƒ ± ± ± ± ± ± 4 UMA erittäin salaiset, Pohjolan ydinaseeton vyöhyke ja siihen liittyvät toimenpiteet, UKA, TPK, PM/JK/77, Carterin ulkopolitiikan lähtökohdista, tavoitteista ja tähänastisista tuloksista, Myös tutkijayhteisö kiinnitti varhain huomiota risteilyohjusteknologian vaikutuksiin, ks. Väyrynen Kosmopolis

9 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ± ; ; ± ± ± ±; ) ± ƒ± ƒ ; ; ± ± ± ± ±± ± ƒ ± ± ± ; ƒ ± ± ;ƒ ); ƒ) ± ± ± ± ± ƒ ƒ±; ± ± ;; ;;± ;±± ; ± ƒ ; ƒ ± ± ƒ ± ; ±±; ± ± ƒ ƒ; ; ; ±± ± ä ƒ ± ± ± ± ƒ ƒ ± ; ; ± ± ± ± ± ± ± ƒ ƒ ƒ ± ± ƒ) ƒ ;±± ± ± ± ; ± ± ƒ ±± ± ; ; ;ƒ ; ± ± ± ; ± ± ± ± ± ± ; ± ; ƒ ; ; ; ± ± ± ;ƒ ± ƒ ; ƒ ±; ± ± ; ; ± ± ± ± ä ± ± ± ;; ; ± ± ƒ ± ƒ ± ± ± ƒ± ; ƒ ± ± ± ;ƒ ƒ; ± ; ± ± ± ± ; ; ± ± ± ± ±ƒ ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ;ƒ ; ± ± ± ± ± ± ± ± ; ± ; ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± ; ± ± ± ± ; ± ± ƒ ± ± ± ± ; ± ± ƒ ± ± ±± ± ± ƒ ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ±ƒ ƒ ± ƒ) ) ) ; ä ± ± ± ± ± ±ƒ ;;±±ƒ ;; ± ± ; ; ƒ ; ± ± ƒ ± ± ±± ƒ ; ±± ± ± ;;±±ƒ ; ± ±± ± ƒ ± ± ± ; ;± ± ± ± ±; ± ± ± ä ± ±± ƒ ƒ ƒ ƒ ± ± ƒ ± ± ± ; ± ± )± ƒ ; ; ± ± ± ± ± ; ƒ ; ;; ± ± ± ± ; ± ƒ ± ;;± ± ± ; ± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Kosmopolis 35

10 Tapio Juntunen ± ± ± ± ; ± ± ; ; ; ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ) ; ƒ ± ; ƒ ; ƒ ± ± ± ƒ ±; ƒƒ ; ± ; ;± ± ƒ ± ± ± ± ± ; ±±; ± ± ± ƒ ; ; ; ; ; ; ± ± ± ;± ± ± ± ±; ) ± ± ± ± ± ± ; ƒ) ;;± ƒ ± ± ƒ ; ); ± ± ƒ ƒ ± ± ± ƒ) ƒ ± ƒ ; ± ± ± ± ± ; ± ± ; ± ƒ ; ± ± ± ±± ± ± ± ± ƒ ƒ ƒ ± ; ƒ; ; ƒ) ± ± ±; ƒ ; ± ± ± ± ±± ± ± ± ; ; ±± ƒƒ ;; ± õr ±;± ; ä ; ; ± ± ±± ƒ ; ƒ ; ; õr ± ƒ ƒ ± ; ± ± ± ± )± ± ; ƒ ; ; ± ± ±± ± ; ±; ) ± ƒ ; ; ± ; ± ± ;;± ± ; ;± ± ± ± ± ; )± ± ± ± ± ± ± ± ± ; ± ± ; ; ; ; ± ;;± ) ± ; ; ƒ ± ± ± ± ä ƒ) ƒ ƒ ƒ ƒ ± ± ± ƒ) ƒ± ; ± ± ± ± ± ; ± ƒ ± ± ± ; ± ±± ;ƒ ;±±)± ;; ƒ; ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ) ± ± ± ± ± ƒ ; ; ƒƒ ± ± ± ± ± ± ;ƒ ;± )±; Pohjoismaisen käytäntöyhteyden vakiintuminen 1980-luvulla ± ± ;; ) ; ± ƒ) ;ƒ ± ± ± ; ;± ± ƒ ;± ± ± ± ±±;± ± ƒ ± ± ; ; ± ± ; ± ƒ ± ± ± 6 UMA PYV-PAJ , kc 15, Yhteenveto tähänastisista Pohjolan asevalvontajärjestelmää (PAJ) koskevista keskusteluista, Kosmopolis

11 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ; ± ƒ ƒ±; ± ± ± ±±;± ±; ƒ ƒ) ± ;;± ƒ± ±; ±± ± ƒ ± ± ± ƒ) ƒ ƒ) ; ; ± ;; ± ƒ) ; ± ± ± ä ; ; ;;± ; ; ƒ) ± ;± ± ± ± ± ± ; å ± ƒ) ƒ ;å ; ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ;;±± ± ƒ) ƒ ± ƒ ; ;;± ƒ±ƒ ± ; ± ƒ ± ± ± ± ä ;ƒ ;± )ƒ ƒ ± ± ± ƒƒ ± ± ± ± ; ± ± ƒ ƒ ƒ ; ± ± ± ± ± ; ± ± ± ± ; ƒ ; ± ± ƒ ± ; ƒ ; ) ) ; ± å ƒ ƒ ;å ± ± ± ± ± ƒ ƒ ƒ ± ; ƒ ; ; ± ; å ± ± ± ± ; ƒ; ; ;;å ± ±± ;;±± ƒ)± ± ± ±; ± ± ƒ ± ± ;;± ƒ± ± ± ;ƒ ; ± ± ƒ ± ;ƒ ;;± ± ± ; ; ± ± ± ± ƒ) ƒ ± ± ± ± ± ±± ƒ ;ƒ ± ; ; ; ± ± ± ± ƒ ; ; ƒ ä ƒ ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ; ± ± ƒ ;± ƒ) ƒ ± ± ± ± ± ±± ƒ) ± ƒ ± ± ; ± ä ƒ ± ; ; ; ; ƒ) ;;± ±±; ) ; ; ƒ ± ;ƒ ƒ ± ; ± ± ± ± ± ;ƒ±± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ä ± ± ± ƒ ± ; ± ± ± ; ƒ ;± ± ; ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ± ± ; ± ;± ƒ ƒ ƒ ± ± ± 7 UMA PYV 89 H 1981 III-IV, Pohjolan ydinaseeton vyöhyke Pohjoismaiden ulkoministerien kokouksessa ; Ydinaseeton Pohjola, Kosmopolis 37

12 Tapio Juntunen ; ; ; ± ± ± ± ƒ ƒ; ; ä ƒ ± ± ± ± ± ƒ ± ± ; ± ± ± ƒ ± ; ± ± ;; ;± ± ± ; ± ± ƒ ± ƒ ; ±; ) ƒ ± ± ; ± ± ± ± ; ± ƒ)±± ƒ; ± ± ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ± ± Ü ± ± ± ; ± ; ± ± ± ± ± ƒ ±; ± ± ± ƒ ƒ)± ±; ) ±; ± ± ± ; ± ± ±± ; ± ± ƒ ;± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ± ±±ƒ ƒ ƒ ± ;± ± ± ± ;±± ±; ƒ ƒ) ± ;; ±± ± ± ± ± ) ƒ ; ± ƒ ; ƒ ƒ ƒ ± ± ± ± )± ± ± ƒ) ƒ ± ± ± ; ƒ ± ± ± ± ; ± ƒ) ƒ ; ± ƒ ; ± ± ; ƒ ; ± ; ƒ) ƒ ± ƒ±±ƒ ; ; ; ; ƒƒ ; ± ƒ ± ± ƒ ; ƒ ; ± ± ± ± ± ƒ ± ± ; ; ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ) ±; ±; ) ;; ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ;±± ± ; ± ;;± ƒ ;± ƒ ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ;±± ± ± ± ; ;; ; ;; ; ± ± ; ± ± ± ± ± ± ± ä ±± ; ; ;;± ± ± ± ± ƒ ± ± ; ;± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ;± ±± ± ä ä ; ± ; 8 UMA 14 1 INF/Suomi , Arvio keskimatkan ydinohjussopimuksen ja strategisten aseiden supistamisen vaikutuksista Suomen asemaan, UMA 14 4 PYV Suomen toiminta ja kannanotot , PYV: jatkoselvitys sotilaallisista näkökohdista, Kosmopolis

13 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ± ± ± ƒ ± ƒ± ± ;; ; ± ± ± ± ;; ± ± ; ± ± ; ƒ ± ; ± ; ä ; ± ± ä ± ± ; ± ± ƒ ± ± ± ; ƒƒ± ± ; ± ± ± ± ± ± ± ;; Ü ; ± ; ; ;;± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ; ; ± ± ;±ƒ ƒ ƒ ƒ ; ± ; ± ) ) ; ƒ ± ± ƒ ƒ ƒ ƒ ; ± ; ; ; ± ; ; ± ± ± )± ± ± ; ; ; ± ± ± å å ; ƒ ± ± ± ± ± ±; ± ƒ ƒ ; ƒ ± ± ± ± ± ± ƒƒ ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ± ± ±± ± ± ± ; ƒ± ; ± ± ƒ ± ; ; ± ± ± ; ƒ ± ƒ ± ± ƒ ± ±± ± ƒ ƒ ƒ ; ± ; ± ± ; ± ± ± ± ± ± ; ƒ; ± ± ä ƒ ƒ ; ± ƒ ƒ ± ƒ ± ± ƒ) ƒ ± ± ƒ ; ; ± ƒ ƒ ƒ ± ± ;; ± ± ± ± ± ; ƒ) ± ± ; ± ± ± ;ƒ ;± )ƒ ƒ ƒ ƒ ± ƒ) ƒ ;± ƒ) ± ƒ ; ± ä ƒ) ƒ ± ± ±± ƒ ; ± ƒ ; ; ;± ƒ ± ; ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ; å å ±; ± ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ƒ ƒ ± ± ± ƒ) ; ;ƒ ;± ) ± ;;± ±; ƒ ± ± ± ; ƒ ; ƒ ; )± ± ä ± ± ± ƒ ƒ ± ± ä ± ± ± ± ± ± ± ; ƒ ± 10 UMA 14 4 PYV Suomen toiminta ja kannanotot , Pohjolan ydinaseeton vyöhyke: poliittisen osaston selvitys, Kosmopolis 39

14 Tapio Juntunen ± ± ; ; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ;ƒ ;± )±; ; ;;± ; ± ± ; ; ; ; ± ; ) ± ƒ ± ± ±± ± ƒ ; ƒ ± ± ± ; ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ± ;ƒ ;±±)± ; ƒ ; ± Johtopäätökset ± ± ƒ ± ± ± ;ƒ ;±±)± ± ± ± ƒ ; ± ± ± ± ± ± ± ± ± ; ± ± ± ; ± ± ;ƒ ;± ) ± ±± ± ± ± ƒ ;; ; ); ± ± ± ± ± ± ± ;± ; ± ;± ± ± ;ƒ ;±±)± ± ; ; ƒƒ ± ± ±± ± ± ± ; ; ± ± ± ; ; ;±± ; ± ± ± 6 6 ± ± ± ; ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ; ± ; ; ƒ ; ± ƒ) ƒƒ ; ; ; ) ;± ± ; ƒ ; ; ƒ) ± ä ;± ± ± ± ± ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ; ; ± ±± ± ± ±± ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ; ƒ ± ± ± ±± ±± ± ƒƒ ± ;ƒ ;± ) ± ± ± ±; ) ± ± )ƒ ; ; ; ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ± ; ; ± ±± ± ± ± ± ± ± ƒ±ƒ ; ƒ ƒ) ƒ ± ; ± ± ƒ ± ± ± ; ; ƒ ƒ ; ; ƒ ± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ƒ ;± ± ± ± ; ;± ƒ ƒ ; ± ; ;± ± ± ± ± ƒ) ƒ ±; ± ƒ ; ± ; ± ±; ± ± ± ; ± ± ± ƒ ; ; ± ± ; ± ± ± ± ± ; ± ± ± ± ± ƒ ± ±± ± ƒ ± ± ± ±± ± 6 ± ±± ± ;ƒ ;± ) ± ;; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ;; ) ± ± ± ± ± ± ; ƒ ± ± ± ± ± ± ± ± ;ƒ ;±±) ±± ± 40 Kosmopolis

15 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ± ƒ ;; ; ± ;;± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ;ƒ ;± ±) ± ± ƒ ± ± ± ± ƒ ± ± ± ƒ) ± ;ƒ ;± ); ± ± ± ± ± ± ± ±;ƒ ;ƒ ƒƒ ± ± ƒ ; )± ± ± ± ; ± ; ± ± ƒ ± ± ƒ) ƒ± ; ;;± ;ƒ ;±±) ƒƒ ± ± ƒ ± ±± ± ; ; ƒ ƒ ; ± ; ; ± ƒ) ;ƒ ;± ± ± ± ; ± ; ; ; ± ±; ƒ ; ± ± ± ± ± ± ± ±± ±± ± ƒ) ;; ) ± ƒ ; ƒ ƒ ± ; ;ƒ ;± )ƒ ƒ ± ± ƒ ƒ)± ƒ ; ±± ± ; ; ± ;ƒ ;± )ƒ ƒ ± ± ±± ± ƒ ± ± ± ; ;± ± ± ; ± ƒ ) ± ± ƒ ) ± ± ± ± ä ± ; ± ƒ) ± Lähteet å ± ƒ ƒ ± ± ± ƒ ± ±± ± ƒå ä ± ± ± å ± ± ± å ± ± ± ± ƒ ä ± å ± ±å ± ± ± ± ± ± ± ± ä å ± ± ± å ä ± ± ± ± ± ± ± ± å ± ± ƒ) ƒ ± å ä ä ± ± ± ± ± ± ± ;± ± ± ± ä ± ± ± ±ƒ ± ; ± ± ± ± ƒ ± ± ƒ ± ± å ± ƒ 6 ± ± ± å ± ä ± ƒ ;± ± ± ;;± ƒ Kosmopolis 41

16 Tapio Juntunen ƒ ä ± ± ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ä ± ± ± ± ± ±± ± ± ±±ƒ ƒ ± ƒ ± ± ± ± ± ± ; ± ; ;± ƒ ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ƒ± ƒ ± Ò ƒƒ å ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± å ± ± ± ± Ò ± ± ;;± ± ± ± ± ± ± å ± ± ± å ƒ ± ± ± ± ä ± ± å é ± ± ƒ ± å ƒ ± ± ± ± ä ± ± ± ±± å ± ± ± ± ± ± ƒå ± ± ± ƒ ä ; ± ± ± ± ä ± ± ± ± ;; ± ƒ ± ± ä ä ä ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ä ± ± ƒ ± ± ); ä ± å ƒ ƒ ±é å ± ƒ ä ±± ƒ ± ;ƒ ƒ± ± å ± ± ± å ± ± ; ± ± ä ± ƒ ƒ ; ä ± ±± ± ƒ ± ±± ± ƒ ± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ± ± ä ± ± ± ±± ± ± ± ± ; ; ä ä ± 42 Kosmopolis

17 Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ± ± ; ± ƒ ƒ ; ± ± ± ± å ± ± ± ± ± ± ä å ± ± è ± ± ± éå ± ± ± ± ƒ ä ± Ò ƒƒ å ± ± ± å ±± ± ± ± ± ± ± ± å ä ± ± ± ± ƒ ä ± ± å ±± ± ± ± ± ä å ä ± ± ± ± ) ) ; å ± ± ƒ ± ± ƒ) ƒ å ± ± ± ± ; ; ± ± ± ± ä ä ± ± ± ± ä ± ± ± ± ± ± ±± ± å ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± å ±± ± ± ± ± ä ± ± ± ±± ± ± ± ± ± ) ± ± ± ± ± ± ä ± ± ± ƒ ± å ä ± ± ± ± ± ± ± ± å ä ƒ ; ± ƒ ) ± ± ± å ± ƒ è ƒ éå ± ± ± ä ± å é ± å ƒ ± ± ± ± ä Kosmopolis 43

18 Tapio Juntunen ± ± ƒ ± ä å ± ± ± ä ± ± ± ä ± ± ä ) ± å ± ƒ) ƒ å ± ± ± ± ; ; ± ± ± ± ä ± ± ) ± ± ± ± ± ± ) ± ± ± ; ± ± ± ± ± ± ± å ± ± ± å ± ± ± ± ; ; ± ± ± ± ä å ± ± ± ± ± å ± ± ± ± ä ;ƒ ƒ± ± ƒ ± ± ± ± ƒ ;ƒ ƒ± ± ± ± ± ± ± ± ± ƒ 44 Kosmopolis

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Virta, Mikko Antero Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri

Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri Hybridisota: uutta viiniä vanhoissa leileissä? Pekka Visuri 18.11.2015 Raamatullinen vertaus: uutta viiniä vanhoissa leileissä Jeesus esitti heille vielä vertauksen: 'Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta

Lisätiedot

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys. HYOL ry:n syyspäivät Helsinki, Kristi Raik

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys. HYOL ry:n syyspäivät Helsinki, Kristi Raik Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys HYOL ry:n syyspäivät Helsinki, 18.11.2017 Kristi Raik Kylmän sodan viimeisiä henkäyksiä: Neuvostotankit matkalla Tallinnaan, 20.8.1991 Geopolitiikan paluu?

Lisätiedot

Nordic Islands. Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä. Things look different here

Nordic Islands. Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä. Things look different here Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä Things look different here Kiteytys LOGIIKKA KILPAILUKENTTÄ (KILPAILUKYKY): Pohjoinen merellinen luontomatkailu. Kilpailijat Pohjoismaat

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ±± ± ±± ±± ) ± 6± ± ± ; ; ± ± ± ± ±± ) ± ± ± ± ± ;; ± ± ± ± ; ; ; ± ± ± ; ) ; ± ± ƒ ; 6± ± ± ± ± Ι ± ; ) ± ± ± ƒ ; ± ±± ; ƒ ƒ) ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ± ; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ; ± ± ;±

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

- materiaalia ehdokkaille

- materiaalia ehdokkaille KUNTAVAALEISSA VAIKUTETAAN ASUMISEN HINTAAN - materiaalia ehdokkaille 2017 1. Kaikki maapolitiikan keinot käyttöön asuntotuotannon edistämiseksi T u l e v i e n k u n t a p ä ä t t ä j i e n t o i v o

Lisätiedot

Kohti eurooppalaista verkkoa

Kohti eurooppalaista verkkoa 1 Kohti eurooppalaista verkkoa Pertti Kuronen Verkkopalvelu 2 Tulevaisuus: eurooppalaiset järjestelmävastaavat ovat yhdistämässä voimiaan ENTSO-E Markkina Käyttö Käyttö Järjestelmän kehittäminen Eurooppalainen

Lisätiedot

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8 HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Lisätiedot

Mielipidemittaus maailman muutoksen kuvaajana

Mielipidemittaus maailman muutoksen kuvaajana Mielipidemittaus maailman muutoksen kuvaajana Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimusseminaari 8..017 Hanna Wass akatemiatutkija, yliopistonlehtori hanna.wass@helsinki.fi @hanna_wass Esityksen

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ

± ± ± ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ± ±± ± ƒ ±± ± ƒ ; ± ; ) ± ± ; ) 1.1 Yleiskaavan toteuttamisohjelman tavoite ja tehtävät... 4 1.2 Yleiskaavan toteuttamisohjelman lähtökohdat... 5 1.2.1 Kaupungin

Lisätiedot

Työssäoppimisjakson päiväkirja

Työssäoppimisjakson päiväkirja 1 1. työviikko Päivämäärä alkoi - päättyi Työaika tuntia Poissaolot tuntia (* 2. työviikko Työaika Poissaolot 2 3. työviikko Työaika Poissaolot 4. työviikko Työaika Poissaolot 3 5. työviikko Työaika Poissaolot

Lisätiedot

Sekularisaatio ja kaksi valtiokirkkoa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa

Sekularisaatio ja kaksi valtiokirkkoa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa Sekularisaatio ja kaksi valtiokirkkoa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa HUMANISMILLA TULEVAISUUTEEN, 11.4.2017 Ilkka Huhta, Dosentti Kirkot ja sekularisaatio - tutkimushanke In/visible churches

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

MX methods and prediction of longterm media behaviour

MX methods and prediction of longterm media behaviour MX methods and prediction of longterm media behaviour Simo Järvelä J. Matias Kivikangas & Niklas Ravaja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Mitä tutkittiin? Helsingin Sanomien Digilehden lukukokemusta ipadilla

Lisätiedot

Jussila ym: Miten Suomen asema muuttui vuoden 1899 jälkeen?

Jussila ym: Miten Suomen asema muuttui vuoden 1899 jälkeen? P4. Suomalaisten maailmat 18.2.2015 (SUONPÄÄ) Jussila ym: Miten Suomen asema muuttui vuoden 1899 jälkeen? 13.6.2014 Jussila ym. Miten Suomen ja Venäjän suhteet kehittyivät Krimin sodasta ensimmäiseen maailmansotaan?

Lisätiedot

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta 1 Lähtökohtia: sotilaallinen globaalissa turvallisuudessa 2 Sodan luonne ja sen muutos 3 Sotilaallinen työkaluna 4 Seurauksia Itämerellä ja Pohjolassa

Lisätiedot

PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS

PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS 12.12.2014 (Wiberg) Peters: Mitkä ovat historiallisen, empiirisen ja sosiologisen institutionalismin oleellisimmat erot ja yhtenevyydet? Knill & Tosum: Mitkä ovat julkispolitiikan

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen 1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed

Lisätiedot

Valtioneuvoston puolustuselonteko (vnk 5/2017)

Valtioneuvoston puolustuselonteko (vnk 5/2017) Pekka Visuri Helsinki 9.3.2017 LAUSUNTO Eduskunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle Valtioneuvoston puolustuselonteko 16.2.2017 (vnk 5/2017) Olen perehtynyt valtioneuvoston puolustusselontekoon 2017

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki Työrauhaprojektin taustaa Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilashuoltotyöryhmä alkoi keväällä 2009 valmistella projektia, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Maahanmuuttokeskustelu Tutkimusprojektin kuvaus ja tuloksia. Tutkimusjohtaja Kimmo Grönlund Dosentti Kaisa Herne Dosentti Maija Setälä

Maahanmuuttokeskustelu Tutkimusprojektin kuvaus ja tuloksia. Tutkimusjohtaja Kimmo Grönlund Dosentti Kaisa Herne Dosentti Maija Setälä Maahanmuuttokeskustelu Tutkimusprojektin kuvaus ja tuloksia Tutkimusjohtaja Kimmo Grönlund Dosentti Kaisa Herne Dosentti Maija Setälä Åbo Akademi Samforsk 20.4.2012 1 Tutkimusprojektin taustaa, I Demokratiassa

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma Vastaavuuksia uusiin koulutusohjelmiin siirtyville (polhis & talsoshist) [luonnos] Uusi maisteriohjelma Kandiksi valmistuneen tai juuri maisteriopinnot aloittaneen kannattaa siirtyä Gradu 30 op Työharjoittelusta

Lisätiedot

YDINASEETON POHJOLA JA SEN VAIKUTUS EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTISEEN TILANTEESEEN

YDINASEETON POHJOLA JA SEN VAIKUTUS EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTISEEN TILANTEESEEN 36 YDINASEETON POHJOLA JA SEN VAIKUTUS EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTISEEN TILANTEESEEN Majuri T J u n t u n e n Tutkittavan aihepiirin rajaamiseksi on tehty seuraavat olettamukset: 1) Suomi, Ruotsi, Norja

Lisätiedot

Vastaajan nimi: 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet tai ilmiöt: a) Checks and balances järjestelmä (1 piste)

Vastaajan nimi: 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet tai ilmiöt: a) Checks and balances järjestelmä (1 piste) 1 Vastaajan nimi: 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet tai ilmiöt: a) Checks and balances järjestelmä (1 piste) b) Semipresidentiaalinen järjestelmä (1 piste) c) Digitaalinen kuilu (1 piste) 2 d) Valtiojärki

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

Kaupunki- ja aluekehitys ja tilastot

Kaupunki- ja aluekehitys ja tilastot Kaupunki- ja aluekehitys ja tilastot Maaseudun ja kaupungin määrittely tilastoissa ja tilastojen avulla seminaari Tilastokeskuksessa Janne Antikainen SM/AHO/AKO 24.8.2005 Neljä kansallista projektia Osaamis-Suomi

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskit ja rajaturvallisuus Riskit, riskiyhteiskunta, riskikäyttäytyminen, riskianalyysi,

Lisätiedot

Hallintotieteen ja soveltavan psykologian sekä johtamisen valintakoe 2016

Hallintotieteen ja soveltavan psykologian sekä johtamisen valintakoe 2016 Hallintotieteen ja soveltavan psykologian sekä johtamisen valintakoe 2016 Kokeen osat Kirjallisuusosio (enimmäispistemäärä 45) Tehtävä I Prosessikonsultoinnin uusi aalto (enimmäispistemäärä 15) Tehtävä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Pakolliset kurssit. ,KPLQHQ\PSlULVW MDNXOWWXXUL+,

Pakolliset kurssit. ,KPLQHQ\PSlULVW MDNXOWWXXUL+, Pakolliset kurssit,kplqhq\pslulvw MDNXOWWXXUL+, Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

NAHKAMARKKINOIDEN SUHDANTEET JA NIIDEN ENNUSTAMINEN. TAPIO HERNESNIEMI Turkistuotannon lehtori Evijärvi

NAHKAMARKKINOIDEN SUHDANTEET JA NIIDEN ENNUSTAMINEN. TAPIO HERNESNIEMI Turkistuotannon lehtori Evijärvi NAHKAMARKKINOIDEN SUHDANTEET JA NIIDEN ENNUSTAMINEN TAPIO HERNESNIEMI Turkistuotannon lehtori Evijärvi 19.2.2016 Nahkamarkkinoiden historiaa Nahkamarkkinat ovat kautta historian seilanneet nousu- ja laskusuhdanteissa

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006)

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) Salausmenetelmät Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA 3. Kongruenssit à 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi Määritelmä 3.1 Kaksi lukua a ja b ovat keskenään kongruentteja (tai

Lisätiedot

Outo Eurooppa. Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta

Outo Eurooppa. Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta Outo Eurooppa Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta Kulttuurien kohtaamisia Levantissa ja Ottomaanien imperiumissa 1500-1700-luvuilla:

Lisätiedot

Mistä johtuu lähiöiden huono maine? Matti Kortteinen, Kaupunkisosiologian professori Helsingin yliopisto

Mistä johtuu lähiöiden huono maine? Matti Kortteinen, Kaupunkisosiologian professori Helsingin yliopisto Mistä johtuu lähiöiden huono maine? Matti Kortteinen, Kaupunkisosiologian professori Helsingin yliopisto Esipuhe Olen ollut alalla vsta 1978 lähtien (Kortteinen: Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutoksesta.

Lisätiedot

Ketterät kaupunkiseudut ja demokratian dilemma

Ketterät kaupunkiseudut ja demokratian dilemma Ketterät kaupunkiseudut ja demokratian dilemma BEMINE: Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG) Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Historia. Pakolliset kurssit. 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)

Historia. Pakolliset kurssit. 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Historia Pakolliset kurssit 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tilanne ilmailujohtaja Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 28/05/2012 - Trafi - Turvallisuusnäkymiä - kaupallinen - yleisilmailu 2 Historia i palvelunäkökulma l l VIRANOMAISUUS

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kreml päätti, vai Tamminiemi?

Kreml päätti, vai Tamminiemi? Kreml päätti, vai Tamminiemi? Nordek-hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana ~SANTERI-INSTITU UTT1 l-ielsingin yliopisto Suvi Helena Kansikas Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00451 LAS Manner Olessia(LVM) 21.11.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :31:32

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :31:32 Naantalin kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Reaalipolitiikka vs. haaveet : Suomen aluerakenteen kehitys ja kysymys kulttuurista. Sami Moisio Oulun yliopisto Kajaani 4.9.2013

Reaalipolitiikka vs. haaveet : Suomen aluerakenteen kehitys ja kysymys kulttuurista. Sami Moisio Oulun yliopisto Kajaani 4.9.2013 Reaalipolitiikka vs. haaveet : Suomen aluerakenteen kehitys ja kysymys kulttuurista Sami Moisio Oulun yliopisto Kajaani 4.9.2013 Esitelmän tarkoitus 1. Erittelen Suomen aluerakenteen peruselementit 2.

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Marû ja modaalit. Aleksi Sahala

Marû ja modaalit. Aleksi Sahala Marû ja modaalit Aleksi Sahala 27.09.2015 Marû Intransitiivitaivutus Marûn intransitiivinen persoonataivutus muodostetaan ensimmäisellä suffiksisarjalla, sekä preesens-futurin tunnuksella {ed} Yksikkö

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Riku Poser. Suomen ja Saksan suhteet kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa

Tampereen yliopisto. Riku Poser. Suomen ja Saksan suhteet kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa Tampereen yliopisto Riku Poser Suomen ja Saksan suhteet kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa Yhdistyneen Saksan vaikutus Suomen ulkopolitiikan muutoksessa Yleisen historian pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJELUN UHKAMALLIT

VÄESTÖNSUOJELUN UHKAMALLIT Maanpuolustuskorkeakoulu VÄESTÖNSUOJELUN UHKAMALLIT Kapteeni Olli Teirilä/Strategian laitos 0 Väestönsuojelun uhkamallit Yleistä Uhkamalli, -kuva ja arvio Valtioneuvoston selonteko lähteenä Sodankuvan

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

UNTO HÄMÄLÄINEN Arkistoluettelo

UNTO HÄMÄLÄINEN Arkistoluettelo UNTO HÄMÄLÄINEN rkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1 B Muut asiakirjat 8 UNTO HÄMÄLÄISEN RKISTO rkistonmuodostaja Unto Kalle Hämäläinen (s. 28.2.1954 Viitasaari) toimi amulehden eduskuntatoimittajan vuosina

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee)

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe 6.6.2016 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tehtävät

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu - Muuttuvatko vakuutukset? Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari, 16.11.2010 Timo Silvola

Toimintaympäristö muuttuu - Muuttuvatko vakuutukset? Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari, 16.11.2010 Timo Silvola Toimintaympäristö muuttuu - Muuttuvatko vakuutukset? Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari, 16.11.2010 Timo Silvola Hyvinvointimallimme sisältö ja kehittyminen riippuu monista asioista Arvopohja

Lisätiedot

Ajattelutapa. Toimintatapa

Ajattelutapa. Toimintatapa Menneisyydestä ja tilanteista ohjautuva menneisyys kaatuu tulevaisuudeksi, tilanteisiin reagoidaan nykyisin toimintataipumuksin Tulevaisuudesta ohjautuva tavoitteista ohjautuva muutos, luodaan uusia toimintataipumuksia

Lisätiedot

d+tv 1 S l x 2 x 1 x 3 MEI Mallintamisen perusteet Harjoitus 6, kevät 2015 Tuomas Kovanen

d+tv 1 S l x 2 x 1 x 3 MEI Mallintamisen perusteet Harjoitus 6, kevät 2015 Tuomas Kovanen MEI-55100 Mallintamisen perusteet Harjoitus 6, kevät 2015 Tuomas Kovanen Tehtävä 1: Tarkastellaan luentojen esimerkkiä, jossa johepalkki liikkuu kahen johelevyn välissä homogeenisessä magneettikentässä,

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research

Lisätiedot

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland FL-199 Audio Visual Policy D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA] [END

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Uusi tunnus, uusi ilme

Uusi tunnus, uusi ilme Uusi tunnus, uusi ilme Johdanto Ulkoasiainministeriö uudistuu. Uudistumisesta kertoo ajanmukaistettu tunnus ja uusi, yhtenäinen visuaalinen ilme. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ulkoasiainministeriö edistää

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :17:22

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :17:22 Naantalin Kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2017-31.12.2017 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:22 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous Liisa Laakso GLOBALISAATIO finanssimarkkinoiden vapautuminen o USA:n pankkikriisi o uusliberalismi (Washingtonin konsensus) uusliberalismi (Washingtonin konsensus)

Lisätiedot

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu 12.4.2017 Asmo Kalpala Vastuullisuus on sydämen sivistystä, tietoa ja tahtoa tuottaa hyvää. Kysymys: Oletteko valinneet kaupalliset opinnot vaikuttaaksenne maailmaan?

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

5.14 Historia. Opetuksen tavoitteet

5.14 Historia. Opetuksen tavoitteet 5.14 Historia Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa.

Lisätiedot

Vallattomat ryhmät kaupungissa VTT ENNAKOINTISEMINAARI // Liisa Häikiö / Tampereen yliopisto/ Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Vallattomat ryhmät kaupungissa VTT ENNAKOINTISEMINAARI // Liisa Häikiö / Tampereen yliopisto/ Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Vallattomat ryhmät kaupungissa VTT ENNAKOINTISEMINAARI 11.10.2017 // Liisa Häikiö / Tampereen yliopisto/ Yhteiskuntatieteiden tiedekunta KEITÄ OVAT VALLATTOMAT RYHMÄT? Enemmän tai vähemmän työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

POHJOISMAAT TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEISEN KYLMÄN SODAN V AIKUTUS KENTÄSSÄ

POHJOISMAAT TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEISEN KYLMÄN SODAN V AIKUTUS KENTÄSSÄ POHJOISMAAT TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEISEN KYLMÄN SODAN V AIKUTUS KENTÄSSÄ Majuri Kalevi Iskani us JOHDANTO Tarkastelun lähtökohtana on kylmä sota, sen osapuolten pyrkimykset ja keinot, joita on käytetty

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON TARPEET JA ROOLI 27.3.2013 SYKE Noora Raasakka ELINYMPÄRISTÖJEN PIRSTALOITUMINEN SUURIN UHKA EKOLOGISISTEN YHTEYKSIEN SÄILYMISELLE Alueiden käytön ja

Lisätiedot

Tiivistelmä yhteiskunnalliset aineet

Tiivistelmä yhteiskunnalliset aineet Tiivistelmä yhteiskunnalliset aineet Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 11 (Ouakrim- Soivio, N. & Kuusela, J.) Opetushallitus arvioi keväällä 11 historian ja yhteiskuntaopin

Lisätiedot

Idealismi ja realismi globalisaation aikakaudella

Idealismi ja realismi globalisaation aikakaudella S U U N T A V I I V O J A... Idealismi ja realismi globalisaation aikakaudella Kun ulkopolitiikan tehtävänä tulee olla kaikin keinoin varjella ja edistää kyseisen maan etuja, niin silloin ei ole syytä

Lisätiedot

Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo

Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma on osa Euroopan laajuista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (TYNDP) -Miksi tehdään -Miten

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 11.3.2016 Alue-ennakointi Pirkanmaalla Pirkanmaan alue-ennakoinnin lyhyt historia Hankkeita, organisaatiokohtaista ennakointi, mallinnusyrityksiä

Lisätiedot