KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai klo paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen Esa, j Kesänen Tiina, j Kinnunen Helena, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Suorsa Asmo, valtuuston 1. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Marjatta Mattila Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Perjantai Sisällys REISJÄRVEN KUNNAN JA KARTANOHOTELLI SAARI OY:N VÄLISEN LUNASTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN... 2 TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA ELINTARVIKEHANKINNAT AJALLE ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 6 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN... 7 OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN JATKAMINEN / KAMUSEN LIIKENNE OY KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN PARAS-PUITELAIN MUKAISIA YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELYJÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus REISJÄRVEN KUNNAN JA KARTANOHOTELLI SAARI OY:N VÄLISEN LUNASTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 73 Kja Kunnan ja Kartanohotelli Saari Oy:n kesken on neuvoteltu yhteensä n. 1,52 ha:n suuruisten määräalojen myynnistä tiloista Susisaari R:no 11:118 ja Niemi 11:148 niillä sijaisevine rakennuksineen ja kalustoineen lunastussopimusmenettelyllä liitteenä 1 olevan lunastussopimuksen mukaisesti. Lunastussopimuksen ehtoihin sisältyy kunnan takaus Kartanohotelli Saari Oy:n lainalle, jolla se rahoittaa kaupasta heti maksettavan osuuden sekä osan tulevista investoinneista. Määräalojen myyntiä on käsitelty valtuuston iltakouluissa ja Kunnan työllisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää säilyttää nykyiset työpaikat ja saada niitä kuntaan lisää. Tästä syystä kunnalla on vahva intressi olla tukemassa po. työpaikkojen syntymistä ja säilymistä tukemalla yrityksen investointeja esitetyllä tavalla. Kuntalain 2 :n Kunnan tehtävät perusteluissa todetaan, että takauksen muodossa annettava tuki kuuluu kunnan toimialaan lähinnä silloin, kun tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen. Taattavina lainoina toimialaan ovat kuuluneet lähinnä investointilainat, joilla on luotu uusia pysyviä työpaikkoja tai varmistettu työpaikkojen pysyminen kunnassa. Perusteluissa todetaan myös, että kunnan edut on turvattava. Tässä järjestelyssä kunnan edut tulevat turvatuiksi lunastussopimukseen sisällytetyillä ehdoilla koskien vuokrasopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen sekä jo suoritettuihin lunastuseriin liittyvää menettelyä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kunnan ja Kartanohotelli Saari Oy:n välisen lunastussopimuksen koskien karttaliitteen mukaisia määräaloja tiloista Susisaari R:no 11:118 ja Niemi 11:148 niillä sijaitsevine rakennuksineen ja kalustoineen. Samalla valtuusto myöntää euron ( e ja e) suuruisen takauksen Kartanohotelli Saari Oy:n ottamalle 15 vuoden lainalle. Lainan korko ja laina-aika määräytyvät liitteen 2 (salainen) mukaisesti. Lainan ehtoja ei lainaaikana saa koron ja laina-ajan osalta muuttaa ilman kunnan suostumusta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KHALL 74 Kja Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle raportoidaan puolivuosittain talouden tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 3 ovat käyttötalousja investointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutumisvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012 KHALL 75 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Hakemukset on toimitettava mennessä Valtiovarainministeriöön. Talouden tasapainottamissuunnitelma toimitetaan hakemuksen liitteeksi valtuuston hyväksymisen jälkeen. Valtiovarainministeriön kirje liitteenä 4. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaista valtionosuuden korotusta vuonna euroa liitteen 5 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Kunnanhallitus ELINTARVIKEHANKINNAT AJALLE KHALL 45 Kja Elintarvikehankinnoista on laadittu liitteen 3 mukainen tarjouspyyntö. Sopimuskausi on yhden (1) vuoden optio. Hankinta on kilpailutettava hankinta-asetuksen sääntöjä noudattaen. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että elintarvikehankinnat ajalle ja mahdollinen optiovuosi kilpailutetaan liitteen 3 mukaisella tarjouspyynnöllä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KM/TK KHALL 76 Reisjärven kunta on pyytänyt tarjousta elintarvikkeista ajalle Hankintailmoitus EUkynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty HILMAilmoituskanavaan ja hankintailmoituksen korjausilmoitus Tarjouspyyntö liitteenä 6. Elintarviketarjoukset on tullut jättää mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät K- Market Reisjärvi, Kespro Oy ja Pulla-Pirtti Oy. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 7. Tarjoukset nähtävillä kokouksessa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä K-Market Reisjärven tarjouksen ja valita elintarvikkeiden hankintapaikaksi hankintakaudelle Reisjärven K-Marketin liitteen 8 mukaisin perustein, 2. hylätä Kespro Oy:n tarjouksen liitteen 9 (luottamuksellinen) mukaisin perustein 3. hylätä Pulla-Pirtti Oy:n tarjouksen liitteen 10 (luottamuksellinen) mukaisin perustein. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN KHALL 77 Koululautakunta esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle, että se harkitsee mahdollisuutta iltapäivätoiminnan käynnistämiseen, mikäli se taloudelliset seikat huomioiden on mahdollista ja mikäli osallistujia on riittävästi kunnanhallitus päätti, että kunta järjestää iltapäivätoiminnan kokeiluluontoisesti vuoden loppuun saakka ja kunnanhallitus päätti jatkaa kokeilua vielä kevätlukukauden Syyslukukaudella 2012 iltapäivätoimintaan osallistuu ilmoittautumisien mukaan 10 lasta. Kustannukset syyslukukaudelta tulevat olemaan n Sivistystoimen nettomeno on n Rahoitusosaan kirjautuva valtionosuus on n Jos toimintaa järjestetään myös Leppälahden ja Kalajan kouluilla, lisääntyvät menot seuraavasti: Ohjaaja molemmilla kouluilla n euroa/vuosi ja lasten ateriat 2 euroa/lapsi/päivä. Valtionosuus pysyy samana, vanhemmilta perittävä maksu on 60 euroa/kk, jos lapset ovat täysiaikaisesti mukana. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että iltapäivätoiminta järjestään Niemenkartanon koululla suunnitellusti syyslukukaudella Lisämäärärahaa tarkoitukseen ei osoiteta. Budjetin laadinnan yhteydessä selvitetään iltapäivätoiminnan tarve Leppälahden ja Kalajan kouluilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAA- LEJA VARTEN KHALL 78 Toimistosiht. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen kunnallisvaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Kunnassa on kaksi äänestysaluetta; Kirkonkylä 001 ja Kalaja 002 sekä laitosäänestyspaikat terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukeskus Honkalinnassa ja Palvelukoti Rantaniemessä. Varsinainen vaalipäivä on ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisinä. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia vaalissa ehdokkaana oleva henkilö. Vaalitoimikuntaan voidaan valita jäseniksi ja varajäseniksi myös vaalilautakuntaan valittavia henkilöitä. Tehtävät näissä vaaliviranomaisissa eivät mene päällekkäin. Kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita olivat: Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Vasemmistoliitto r.p., Suomen Keskusta r.p. ja Perussuomalaiset r.p. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAA- LEJA VARTEN (jatkoa) Kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten: Kirkonkylän 001 vaalilautakunnan - puheenjohtajan - varapuheenjohtajan - kolme jäsentä - seitsemän varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen Kalajan 002 vaalilautakunnan - puheenjohtajan - varapuheenjohtajan - kolme jäsentä - seitsemän varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen Vaalitoimikunnan - puheenjohtajan - varapuheenjohtajan - yhden jäsenen - viisi varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAA- LEJA VARTEN (jatkoa) Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti: Kirkonkylä 001 varsinaiset jäsenet Reijo Alakoski, pja Raija Aalto, vpja Tatu Säisä Sirpa Myllylä Heikki Jylkkä varajäsenet I Johannes Mattila II Anja Muuttola III Antti Heikkilä IV Tuija Niemi V Elena Kangasoja VI Reijo Honkaperä VII Juhani Lehto Kalaja 002 varsinaiset jäsenet Osmo Reinikainen, pja Kauko Mäntypuro, vpja Jukka Lähetkangas Jaana Markkinen Tuula Mirjami Hautala varajäsenet I Sanna Rajala II Raija Parkkila III Eira Heinonen IV Jukka Puranen V Rauno Niemi VI Asko Kestilä VII Kai Saarela Vaalitoimikunta varsinaiset jäsenet Tapio Järvenpää, pja Hanna Parkkila, vpja Marja-Leena Puurula varajäsenet I Päivi Autio II Esko Kirmanen III Veikko Aho IV Eeva Änäkkälä V Kauko Niemi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

10 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN JATKAMINEN / KAMUSEN LIIKENNE OY KHALL 79 Kamusen Liikenne Oy on tarjonnut kunnalle liitteen 11 Hallintosiht. ( ) mukaista ostoliikennesopimuksen jatkamista ajalle Tarjotun sopimuksen ajoreitit ja vuorot palvelevat hyvin erityisesti ammattikoululaisten tarpeita. Ostoliikenteen hinta on 27,52 /koulupäivä (sis. alv 9 %). Syys- - kevätkaudelta hinta oli 25,97 /koulupv. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa ostoliikennesopimusta Kamusen Liikenne Oy:n kanssa ja ostaa seuraavan peruspalveluliikenteen hintaan 27,52 /koulupäivä (sis. alv 9 %): Vuoro Reisjärvi (lähtö klo 6:45) kiertää ennen lähtöä Kalajan ja Köyhänperän kautta, ammattikoululaiset pääsevät Sievin kautta Nivalaan. Vuoro Sievi (lähtö klo 16:40) Kiiskilä Puskala Reisjärvi klo 17:20, jonka jälkeen Nivalassa opiskelevat kuljetetaan Kalajalle ja Köyhänperälle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

11 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 80 Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset: Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (kesätyöntekijät/selänne): Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: Maaseutujohtaja Pasi Liikasen viranhaltijapäätökset: - B 19- B 21 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

12 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 81 Jokilaaksojen pelastuslaitos - johtokunnan ptk Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA - ennakkotarkistusilmoitus Ylivieskan kaupunki - musiikkiopiston johtokunnan kokousptk , 2/12 Pyhäjärven kaupunki - kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maaseutuhallinnon järjestäminen Millespakka Oy - hallituksen kokousptk , 2/12 Pohjois-Pohjanmaan liitto - maakuntavaltuuston kokousptk , 1/12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - valtuuston kokousptk , 2/12 - hallituksen kokousptk ja , 5/12 Alajärven kaupunki - Järviseudun jätelautakunnan kokousptk , 1/12 Kunnallinen työmarkkinalaitos - yleiskirje , 9/12: Vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset Keski-Pohjanmaan liitto - maakuntahallituksen kokousptk , 7/12 PPKY Selänne - ympäristölautakunnan kokouskutsu , 3/12 - kuntayhtymähallituksen kokousptk , 6/12 - ympäristölautakunnan ptk , 3/12 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

13 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN PARAS-PUITELAIN MUKAISIA YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELYJÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN KHALL 82 Kja Valtiovarainministeriö on liitteen 12 mukaisella kirjeellään kutsunut PPKY Selänteen alueen kuntien edustajat (kaksi edustajaa/kunta) puitelain mukaisia yhteistoimintajärjestelyjä koskevaan neuvotteluun. Neuvottelu järjestetään ke klo valtiovarainministeriössä Helsingissä. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää neuvotteluun kaksi edustajaa. Päätös: Kunnanhallitus nimesi puitelain mukaisia yhteistoimintajärjestelyjä koskevaan neuvotteluun kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nymanin ja valtuuston puheenjohtaja Jyrki Halosen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2012 pöytäkirjanpitäjä

14 KHALL LIITE 1, 73 LUNASTUSSOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Reisjärven kunta, Y-tunnus (jäljempänä kunta) Reisjärven tie 8, Reisjärvi Kartanohotelli Saari Oy, Y-tunnus (jäljempänä yritys) Sievintie 858, Kangaskylä 1.2 Sopimuksen tarkoitus ja kohde Tällä sopimuksella määritellään yritystoiminnan edistämiseen liittyvästä kunnan ja yrityksen yhteistyöstä, vuokrattaessa ja lunastettaessa toimitilat maapohjineen hotelli- ravintola- ja matkailualan harjoittamista varten. Yritys sitoutuu vuokraamaan tässä kohdassa kuvatut toimitilat ja määräalan lunastusajaksi ja lunastamaan ne sanotun ajan kuluessa. Kunta sitoutuu myymään yritykselle Reisjärven kunnan Reisjärven kylässä, Susisaari Rno 11:118 -tilaan ( ) ja Niemi Rno 11:148 tilaan ( ) kuuluvat yhteensä n. 1,52 ha:n suuruiset määräalat ja niillä sijaitsevat rakennukset (hotelli, ravintola, muut) kalusteineen sen jälkeen, kun niiden omistusoikeus on tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla siirtynyt yritykselle (liitekartta). 2. VUOKRAAMINEN 2.1 Toiminnan määrittely Määräala rakennuksineen vuokrataan käytettäväksi hotelli- ravintola- ja matkailutoiminnan harjoittamista varten. 2.2 Vuokra-aika Yritys vuokraa määräalan rakennuksineen kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi. Vuokra -aika alkaa lukien, jolloin tilat luovutetaan yrityksen käyttöön. Sivu 1 / 5

15 2.3 Vuokranmaksu Vuokra, joka on sata (100) euroa vuokra-ajalta, kuitataan maksetuksi sen jälkeen, kun yritys on maksanut kokonaan kohdassa 3.2 mainitun lunastushinnan. 2.4 Käyttömaksut, ylläpito, perusparannukset ja laajentaminen Yritys huolehtii kaikista määräalalla olevien rakennusten ja niihin liittyvän irtaimiston käyttöön liittyvistä kustannuksista (lämmitys, sähkö, jätehuolto, vesi- ja jätevesi, kiinteistöhuolto, koneiden ja laitteiden huolto jne.). Yritys huolehtii myös tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvista kunnossapitokustannuksista ja myös rakennusten perusparannuksista. Yrityksellä on oikeus vuokra-aikana myös purkaa ja laajentaa rakennuksia. Yritys vastaa siitä, että sopimuksen kohteena olevat rakennukset täyttävät myös vuokra-aikana lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamat edellytykset ja vaatimukset, kuten esim. työturvallisuutta, rakentamista, terveydensuojelua ja paloturvallisuutta koskevien säännösten asettamia vaatimuksia. Yrityksellä ei ole oikeutta vuokrasuhteen aikana saada korvauksia suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista, eikä myöskään vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen arvoa nostaneista perusparannuksista, laajennuksista tai muista töistä, hankinnoista tai korvaushankinnoista. 2.5 Vahinkotapahtumat ja vakuutukset Yritys vakuuttaa kohteen sen jälleenhankinta-arvosta. Yritys suostuu siihen, että kohteen palovakuuttanut vakuutusyhtiö sitoutuu ilmoittamaan kunnalle välittömästi, jos kohteen vakuutus päättyy tämän sopimuksen voimassa ollessa. Tuhoutuipa kohde vahinkotapahtumassa kokonaan tai osittain, vakuutuskorvaus käytetään ensisijaisesti rakennuksen kunnostamiseen, elleivät osapuolet tuolloin sovi toisin. 3. LUNASTAMINEN 3.1 Lunastuksen suorittaminen ja omistusoikeuden siirto Yrityksellä on velvollisuus lunastaa määräala ja määräalalla sijaitsevat rakennukset kalusteineen sekä sähkö- ja kunnallistekniset liittymät omakseen kahdenkymmenen (20) vuoden aikana vuokrasopimuksen alkamisesta kohdassa 3.2 mainitulla lunastushinnalla. Sivu 2 / 5

16 Yrityksellä on aina oikeus maksaa lunastushinta sovittua aikaisemmin. Sen jälkeen, kun yritys on maksanut vuokranantajalle kaikki lunastuserät, ko. määräalan ja sillä sijaitsevien rakennusten ja irtaimiston omistusoikeus siirtyy yritykselle erillisen luovutuskirjan allekirjoittamisella. 3.2 Lunastushinta ja sen maksaminen Lunastushinta on kolmesataaviisikymmentätuhatta ( ) euroa. Siitä irtaimiston osuus on kymmenentuhatta (10 000) euroa. Lunastuserät maksetaan tasasuuruisina vuosierinä. Vuosierä maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, ensimmäinen kesäkuun ja toinen joulukuun loppuun mennessä. Lunastuserien maksu alkaa v Ensimmäinen erä maksetaan mennessä. Viimeinen erä erääntyy maksuun joulukuun lopussa v Kulloinkin puolivuosittain maksettavan erän suuruus on Ensimmäisenä vuonna lunastuserä joulukuussa 2013 on Lunastushinnan käsiraha Käsirahana yritys maksaa kunnalle sataseitsemänkymmentäviisituhatta ( ) euroa. Se maksetaan kunnan tilille viimeistään 14 vrk:n kuluttua siitä, kun valtuuston lunastussopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. 3.4 Omistusoikeuden siirtyminen Sen jälkeen kun yritys on maksanut kokonaisuudessaan kaikki tähän sopimukseen perustuvat kunnan saatavat, tämän sopimuksen kohteen omistusoikeus siirretään yritykselle erillisen luovutuskirjan allekirjoittamisella. Sopimuksen kohteen omistusoikeus voidaan siirtää yritykselle eri luovutuskirjan allekirjoittamisella sen jälkeen, kun vähintään 80 % lunastushinnasta on suoritettu. Edellytyksenä on, että yritys on asianmukaisesti täyttänyt tähän sopimukseen perustuvat velvoitteensa ja että yritys omalla kustannuksellaan järjestää maksamattomalle kauppahinnalle riittävän vakuuden. 4. MUUT SOPIMUSEHDOT 4.1 Kunnan takaus Kunta myöntää omavelkaisen takauksen yrityksen euron ja euron, yhteensä kahdensadankahdenkymmenenviidentuhannen ( ) euron pankkilainoille. Sivu 3 / 5

17 4.2 Tenniskenttä Yritys huolehtii alueella sijaitsevasta tenniskentästä. Aluetta voi käyttää vain sille alun perin määriteltyyn toimintaan tenniskenttänä. Tenniskenttä on vapaasti kuntalaisten käytössä korvauksetta. 4.3 Tietojen antaminen Yritys on velvollinen pyynnöstä antamaan kunnalle vuosittain tilinpäätöstietonsa. 4.4 Sopimuksen siirtäminen Yrityksellä ei ole oikeutta vuokra-aikana siirtää tätä sopimusta kolmannelle, ellei kunta anna siirtoon kirjallista suostumusta. 4.5 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. 4.6 Sopimuksen purkaminen Sopijapuolella on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta, eikä, saatuaan tästä kirjallisen kehotuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään. Maksettuja lunastuseriä, lukuun ottamatta lunastushinnan käsirahaa, ei palauteta sopimuksen purkaantuessa. Mikäli sopijapuoli rikkoo liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/95) säännöksiä tai tämän sopimuksen vuokraamista koskevia määräyksiä, noudatetaan mitä sanotun lain 8 luvussa on säädetty sopimuksen purkamisesta. 4.7 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa tai jommankumman osapuolen niin vaatiessa paikallisessa käräjäoikeudessa. Mikäli erimielisyydet jätetään välimiesoikeuden ratkaistavaksi, kumpikin osapuoli valitsee välimiesoikeuteen yhden jäsenen ja nämä puolestaan yhdessä puheenjohtajan. Siinä tapauksessa, etteivät osapuolten nimeämät välimiehet kahden viikon aikana pääse yksimielisyyteen puheenjohtajan valitsemisesta tai että toinen osapuoli laiminlyö välimiehen valitsemisen sanotussa ajassa, sopimukseen liittyvä riita tulee saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Sivu 4 / 5

18 4.8 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan yrityksen osalta allekirjoituksella ja kunnan osalta sen jälkeen, kun valtuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Reisjärvellä x REISJÄRVEN KUNTA Pekka Leppänen kunnanjohtaja Päivi Rossi hallintosihteeri KARTANOHOTELLI SAARI OY Hanna Niemi toimitusjohtaja Liitteet: liitekartta Sivu 5 / 5

19 REISJÄRVEN KUNTA KHALL LIITE, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU C61 VAALIT TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS TOT-% Toimintamenot , , ,40 0, ,40 Toimintatulot 5 000, , ,80 0, ,80 Toimintakate ,00 835, ,20 0, ,20 C62 TILINTARKASTUS TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,59 0, ,59 33,28 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,59 0, ,59 33,28 % C631 YLEISHALLINTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,69 0, ,69 36,57 % Toimintatulot , , ,17 0, ,17 13,18 % Toimintakate , , ,52 0, ,52 37,92 % C632 ELINKEINOTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,09 0, ,09 30,17 % Toimintatulot ,00 997, ,26 0, ,26 6,65 % Toimintakate , , ,83 0, ,83 32,25 % C633 SELÄNNEPALVELUT TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,70 0, ,70 51,17 % Toimintatulot 0,00 124,90-124,90 0,00-124,90 Toimintakate , , ,60 0, ,60 51,17 % C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,64 0, ,64 51,77 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,64 0, ,64 51,77 %

20 C64 MAASEUTUTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,82 0, ,82 52,53 % Toimintatulot , , ,22 0, ,22 52,43 % Toimintakate , , ,60 0, ,60 56,49 % C71 OPETUSTOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,75 0, ,75 49,71 % Toimintatulot , , ,12 0, ,12 198,77 % Toimintakate , , ,87 0, ,87 48,29 % C72 VAPAA-AIKATOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , ,29 0, ,29 51,29 % Toimintatulot , , ,35 0, ,35 132,73 % Toimintakate , , ,64 0, ,64 49,06 % C81 TEKNINEN TOIMI TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , , , ,39 51,24 % Toimintatulot , , ,82 0, ,82 47,72 % Toimintakate , , , , ,43 20,98 % KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Toimintamenot , , , , ,36 50,64 % Toimintatulot , , ,30 0, ,30 51,01 % Toimintakate , , , , ,06 50,42 %

21 REISJÄRVEN KUNTA KHALL LIITE, INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU KUNNANHALLITUS/KIINTEÄ OMAISUUS TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS % Menot ,00 0, ,00 0, ,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### 102 KUNNANHALLITUS/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto ,00 0, ,00 0, ,00 0, KUNNANHALLITUS/OSAKKEET JA OSUUDET TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , , , ,00 0,00 Tulot , , ,34 0, ,34 65,59 Netto , ,34 338, , ,66 99, SIVISTYSTOIMI/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot , , ,25 0, ,25 110,69 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,25 0, ,25 110, VAPAA-AIKATOIMI/IRTAIMISTO TALOUSARVIO TOTEUTUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS YLITYS/ALITUS Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #####

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot