Kansalliset toimintamallit. eresepti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalliset toimintamallit. eresepti"

Transkriptio

1 Kansalliset toimintamallit eresepti

2 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet Lääkkeen määrääminen, korjaus, mitätöinti ja uudistaminen Lääkkeen noutaminen apteekista Kotihoito ja palveluasuminen Osastohoito Poikkeustilanteet Potilaan oikeudet Tietojen käytön valvonta Kansallinen Terveysarkisto 2

3 Toimintamallien tausta Yhtenäinen käytäntö koko Suomessa Toimintamallit perustuvat lainsäädäntöön ja ereseptin määrityksiin Ammattilaisten lisäksi otettu huomioon myös kansalaisnäkökulma ja käytettävyys eresepti vaatii edelleen kehittämistä -> palaute on toivottua Kansallinen Terveysarkisto 3

4 Terveydenhuollon varmennekortti ereseptin kirjoitus, Reseptikeskuksen käyttö ja uudistamispyynnön käsittely edellyttävät käyttäjän vahvaa tunnistamista Tunnistamiseen käytetään terveydenhuollon varmennekorttia Varmennepalveluista vastaa Väestörekisterikeskus (VRK) Varmennekortteja saa rekisteröintipisteistä Kansallinen Terveysarkisto 4

5 Terveydenhuollon varmennekortti Korttia ei luovuteta toiselle henkilölle sitä tulee säilyttää yhtä huolellisesti kuin pankkikorttia PIN-tunnusluvut säilytetään erillisenä kortista Kortteja on kolmenlaisia Terveydenhuollon ammattikortti Terveydenhuollon henkilöstökortti Terveydenhuollon toimijakortti Kansallinen Terveysarkisto 5

6 Terveydenhuollon ammattikortti Terveydenhuollon ammattihenkilöille, joiden tiedot löytyvät Valviran Terhikki -rekisteristä Henkilökohtainen (ei luovuteta pois organisaatiota vaihdettaessa) Kansallinen Terveysarkisto 6

7 Terveydenhuollon henkilöstökortti Terveydenhuollon henkilöille, joilla ei ole terveydenhuollon ammattikoulutusta mm. potilastyössä työskenteleville, jotka kohdistavat ereseptejä lääkäreille uudistettavaksi Organisaatiokohtainen (luovutetaan pois organisaatiota vaihdettaessa) Kansallinen Terveysarkisto 7

8 Terveydenhuollon toimijakortti Muille terveydenhuollon toimijoille mm. teknisille asiantuntijoille Organisaatiokohtainen (luovutetaan pois organisaatiota vaihdettaessa) Kansallinen Terveysarkisto 8

9 Henkilöllisyyden varmistaminen Terveydenhuollossa pitäisi aina varmistua asioijan henkilöllisyydestä - korostuu ereseptin käytössä Vastaanotolla: joko kuvallisen kortin avulla tai henkilö tunnetaan Puhelinkontaktissa: kysymyksiin saatujen vastausten perusteella Huumausaine määräyksissä : passin, ajokortin tai henkilökortin avulla muu keino esim. potilas tunnetaan tunnistamistapa on kirjattava potilastietojärjestelmään Kansallinen Terveysarkisto 9

10 Henkilöllisyyden varmistaminen Alaikäisen osalta, jolla ei ole kuvallista korttia tai jota ei tunneta kysymysten perusteella esim. osoite, vanhemmat, sisarukset ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä Omia asioitaan hoitamaan kykenemättömän potilaan osalta, joka asioi toisen henkilön avustamana eikä potilaalla ole kuvallista korttia eikä häntä tunneta potilaan Kela-kortin avulla ja toiselle henkilölle esitettyjen kysymysten perusteella esim. potilaan osoite ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä Kansallinen Terveysarkisto 10

11 Potilaan informointi Terveydenhuollon on informoitava potilasta ennen ensimmäisen ereseptin kirjoittamista suullisesti (valmis sisältöesimerkki) ja kirjallisesti (Kelan valmis esite) vastuu informoinnista on syytä jakaa, viimekädessä lääkärin vastuulla merkitään potilastietojärjestelmään Kansallinen Terveysarkisto 11

12 Potilaan suullinen informointi Laki edellyttää, että Suomessa siirrytään vaiheittain sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Meillä ereseptin käyttö on aloitettu nyt. Kun sinulle määrätään lääke sähköisesti, reseptisi tiedot tallennetaan Reseptikeskukseen. Se on yhteinen tietokanta kaikille Suomessa kirjoitetuille sähköisille resepteille. Kun reseptitietosi ovat yhdessä paikassa, kokonaislääkityksesi arviointi helpottuu ja haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan ehkäistä aiempaa paremmin. Paperireseptin sijasta saat potilasohjeen. Siinä on vastaavat tiedot kuin paperireseptissä. Apteekki hakee tarvitsemansa reseptitiedot Reseptikeskuksesta. Asiointi apteekissa on sujuvaa, kun mukana on potilasohje. Potilasohje ei kuitenkaan ole välttämätön. Kela-kortti täytyy olla mukana sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi. Myös apteekissa opastetaan tarvittaessa ereseptin käytöstä. Terveydenhuollossa sinua hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat voivat katsoa Reseptikeskuksessa olevia tietojasi sinun luvallasi. Seuraavan kohdan sisältö riippuu potilaasta. Potilas 18 vuotta täyttänyt: Voit katsoa omia Reseptikeskuksessa olevia tietojasi Internetissä olevan palvelun avulla. Palveluun tunnistaudutaan luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla. Potilas alle 18-vuotias, mutta arvioitu kykeneväksi hoitamaan omia terveysasioitaan: Täysi-ikäiset voivat katsoa omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan Internetissä olevan palvelun avulla. Palveluun tunnistaudutaan luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla. Huoltajallasi on oikeus saada apteekista ereseptitietosi. Potilaan puolesta asioiva huoltaja: Huoltaja ei voi katsoa lapsensa eresepti-tietoja Internetissä olevan palvelun avulla. Halutessasi voit kieltäytyä ereseptistä. Tällöin saat entiseen tapaan paperireseptin. Onko sinulla jotain kysyttävää? Kansallinen Terveysarkisto 12

13 Potilaan suostumukset Suulliset suostumukset (lakiin perustuva) pyydettävä joka kerta kaikkien Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun uudistamispyynnön tuloksen välittämiseen tekstiviestillä suullinen suostumus voidaan pyytää potilaalta usealla tavalla joko vastaanotolla tai puhelimitse suostumuksen pyytää potilaan kanssa asioiva henkilö joko terveydenhuollossa tai apteekissa ja välittää tiedon eteenpäin esim. lääkärille Kirjallinen suostumus (lakiin perustuva) Reseptikeskuksen tietojen katselu hoitoon liittymättömissä tilanteissa Arkistointiaika 12 v Kansallinen Terveysarkisto 13

14 Potilaan suostumukset Muut kirjalliset suostumukset (toimintaa helpottava) Potilaan puolesta asioivalle henkilölle, voimassa 3 v. Potilaan puolesta asioiva organisaatio (terveydenhuollon toimintayksikkö, palveluyksikkö, apteekki), voimassa toistaiseksi Arkistointiaika 12 v. suostumuksen päättymisestä Kansallinen Terveysarkisto 14

15 Kirjalliset suostumuslomakkeet SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Tietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Annetaan potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten SUOSTUMUS / Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas Annetaan palvelujen tuottajan edustajalle, terveydenhuollolle ja apteekille SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN / Terveydenhuolto ja apteekki Sähköiseen reseptiin annetun suostumuksen peruuttaminen Arkistointi keskitetysti Kansallinen Terveysarkisto 15

16 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 1/7 Terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan puolesta ereseptiin liittyviä suostumuksia voivat antaa potilaan huoltaja tai laillinen edustaja, jolla on oikeus potilaan terveysasioiden hoitoon potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja muut tahot eivät voi antaa potilaan puolesta suostumuksia, vaikka he voivat hoitaa joitakin asioita, esimerkiksi esittää ereseptin uudistamispyynnön terveydenhuollolle Kansallinen Terveysarkisto 16

17 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 2/7 Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Huoltaja tai laillinen edustaja voi antaa potilaan puolesta ereseptiin liittyviä suostumuksia kuten potilas itse. Tieto alaikäisen potilaan huoltajasta/huoltajista näkyy potilastietojärjestelmässä Laillisella edustajalla tarkoitetaan muun kuin alaikäisen henkilön virallista edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Potilaan edunvalvojan tehtävän voi osoittaa otteella holhousrekisteristä Kansallinen Terveysarkisto 17

18 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 3/7 Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö Potilaan nimeämän henkilön pitää olla täysi-ikäinen. Suostumukseen sisältyvät seuraavat asiat: Toimintayksikkö voi uudistaa potilaan ereseptejä nimetyn henkilön pyynnöstä ja tällöin hoitavalla lääkärillä ja sairaanhoitajalla on oikeus potilaan kaikkiin Reseptikeskuksen tietoihin. Jos ereseptiä ei uudisteta, asiasta ilmoitetaan soittamalla tai kirjeitse potilaan nimeämälle henkilölle. Lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi hoitava lääkäri ja sairaanhoitaja voivat tarkastella Reseptikeskuksen tietoja muissakin hoitoon liittyvissä tilanteissa Kansallinen Terveysarkisto 18

19 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 4/7 Potilaan nimeämä henkilö voi tarvittaessa antaa suullisen suostumuksen ereseptin mitätöintiin. Terveydenhuollon toimintayksikkö voi antaa potilaan nimeämälle henkilölle pyynnöstä yhteenvedon Reseptikeskuksen tiedoista. Suostumus on voimassa kolme vuotta, jos potilas ei sitä ennen kirjallisesti peruuta. Tieto suostumuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään (potilaan nimeämän henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä suostumuksen voimassaolo) Mahdollisesta peruutuksesta tehdään potilastietojärjestelmään tarvittavat merkinnät Kansallinen Terveysarkisto 19

20 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 5/7 Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja Pääsääntöisesti organisaatio on kotihoidon tai palveluasumisen yksikkö, jonka asiakas potilas on. Kotihoito huolehtii jokaiselle suostumuksessa nimetylle organisaatiolle suostumuksesta alkuperäiskappaleen. Potilaan suostumus on voimassa toistaiseksi, kunnes palveluasumisen tai kotihoidon asiakkuus päättyy. Potilas voi peruuttaa antamansa suostumuksen jo aiemmin. Peruutus tehdään kirjallisena niille toimijoille, joille suostumus on annettu Kansallinen Terveysarkisto 20

21 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 6/7 Tieto suostumuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään. Kirjaukseen tulee sisältyä kotihoidon tai palveluasumisen palvelun tuottaja, potilaan lääkeasioista ko. organisaatiossa vastaavan työntekijän (esimies) nimi ja yksikön puhelinnumero sekä apteekin tiedot. Mahdollisesta peruutuksesta tehdään potilastietojärjestelmään tarvittavat merkinnät. Vastaavasti menetellään suostumuksen antajan asiakassuhteen päättyessä Kansallinen Terveysarkisto 21

22 Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia 7/7 Suostumukseen sisältyvät seuraavat asiat: Terveydenhuollon toimintayksikkö voi uudistaa ereseptin ja uudistava lääkkeen määrääjä saa katsoa Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Jos reseptiä ei voi uudistaa, asiasta saa ilmoittaa soittamalla palvelujen tuottajan yhteyshenkilölle. Apteekki voi pyytää ereseptin uudistamista terveydenhuollosta, jolloin apteekki ja uudistava lääkkeen määrääjä saavat tarvittaessa katsoa Reseptikeskuksessa olevia tietoja. Hoitava lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekki voi tarvittaessa tarkastella Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja, jotta hän voi varmistua lääkehoidon turvallisuudesta (kokonaislääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset). Nimetyn palvelujen tuottajan edustaja voi antaa suostumuksen reseptin mitätöintiin. Nimetyn palvelujen tuottajan edustajalle voi pyydettäessä antaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä Kansallinen Terveysarkisto 22

23 Tietojen katselu Reseptikeskuksesta Toimija Katselun peruste Katselussa nähtävät tiedot Potilaan suostumus Hoitava lääkkeen määrääjä Hoito, omat määräykset Omat määräykset toimitustiedoin Ei tarvita Hoitava lääkkeen määrääjä tai sairaanhoitaja Hoito, kaikki määräykset Kaikki määräykset toimitustiedoin Suullinen Hoitava lääkäri Kiireellinen hoito (potilaslaki 8 ) Kaikki määräykset toimitustiedoin Ei tarvita Lääkäri tai sairaanhoitaja Hoitoon liittymätön Kaikki määräykset, ei toimitustietoja Kirjallinen Hoitava lääkkeen määrääjä tai sairaanhoitaja Yhteenveto Suullinen pyyntö Kansallinen Terveysarkisto 23

24 Tietojen katselu Reseptikeskuksesta Tiedot voi hakea eri rajauksilla Kaikki ereseptit edellisen 30 kuukauden ajalta Tietyltä ajanjaksolta kaikki ereseptit Toimituskelpoiset ereseptit Potilaan suostumus tietojen katseluun on palvelutapahtumakohtainen Kansallinen Terveysarkisto 24

25 Lääkkeen määrääminen Edellyttää, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana Tutkimusta ei tarvita, jos lääkäri voi varmistua potilaan lääkityksen tarpeesta esim. potilasasiakirjojen perusteella. Sairaanhoitaja saa antaa lääkemääräyksen vain vastaanotolla. Varmistettava kokonaislääkitys, potilaalta lupa Reseptikeskuksen tietojen katseluun Kansallinen Terveysarkisto 25

26 Lääkkeen määrääminen Potilastietojärjestelmästä näkee, onko lääke määrätty ereseptillä vai paperireseptillä Myös huumausainelääkkeet voi määrätä ereseptillä ei erillistä kirjanpitoa paperimääräyksissä entinen käytäntö eresepti ei ole säilytettävä lääkemääräys ereseptissä ei käytetä uusimiskieltomerkintää (ne rep) Kansallinen Terveysarkisto 26

27 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 1/8 Lääkkeenmääräämisoikeuden rajoitukset Rajoitustiedot tulevat Valvirasta Määräämisehto Lääkkeen määrääjä saa määräämisehdoista ilmoituksen, jos määrääminen on sallittua ainoastaan tietyin ehdoin. Jos ehto ei täyty, määrääminen pitää lopettaa. Potilas vailla henkilötunnusta ereseptin laatiminen edellyttää, että potilaalla on virallinen henkilötunnus Kansallinen Terveysarkisto 27

28 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 2/8 Huumausaine lääkkeet Lääkärin merkittävä ereseptiin, miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu (passi, henkilökortti, ajokortti tai muu tapa, esimerkiksi potilas tunnetaan) Apteekissa valmistettava lääke Ex tempore -valmiste suositellaan määrättävän rakenteisesti kirjattuna. Myös tekstimuotoa voidaan käyttää. Valtakunnallisen lääketietokannan ulkopuolinen valmiste Voidaan määrätä ereseptillä lukuun ottamatta erityislupavalmisteet Kansallinen Terveysarkisto 28

29 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 3/8 Määräys pakkauksina, kokonaismääränä tai tietyksi ajaksi Pakkaus - pääsääntöisesti aina, kun määrätään kauppanimellä, koska toimitus kokonaisina pakkauksina. Kokonaismääränä - kun määrätään geneerisesti (vaikuttavalla aineella) tai ex tempore -valmisteita. Tietyksi ajaksi - kun valmisteen käyttötarkoitus on esim. astman, diabeteksen tai muun kroonisen sairauden hoito ja päivittäinen annostus vaihtelee. (Suositellaan myös annosjakelun yhteydessä) Kansallinen Terveysarkisto 29

30 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 4/8 Iterointi Merkinnät pitää tehdä ereseptissä asianomaisiin kohtiin. Tietoa ei saa kirjoittaa esim. annostusohjeen yhteyteen. Potilaan paino Alle 12-vuotiaan paino ilmoitettava määräyksessä. Annostusohje Annostusohje kirjoitettava selkeästi, ei 2X2ml/vrk vaan 2 millilitraa 2 kertaa vuorokaudessa. Kun annostusohje ylittää hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa olevan annostusohjeen, on käytettävä Sic-merkintää. Annostusohjeesta tulee ilmetä, käytetäänkö lääkettä ainoastaan tarvittaessa Kansallinen Terveysarkisto 30

31 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 5/8 (Merkintä annosjakelusta) (Potilaan jokaiseen ereseptiin merkintä annosjakelusta.) (Annosjakelumerkintä on oleellinen tieto, jonka perusteella potilas saa annosjakeluun liittyvän korvauksen.) Käyttötarkoitus ja erillisselvitys Käyttötarkoitus on ilmoitettava aina, jollei sen poisjättämiseen ole perusteltua syytä ja se on merkittävä sille varattuun kenttään, ei annostusohjeeseen Erillisselvitys pitää kirjata ereseptissä ko. tiedolle varattuun kohtaan, jotta potilaan oikeus Kela-korvaukseen ei vaarannu Kansallinen Terveysarkisto 31

32 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 6/8 Sairauden hoito/muu ja työtapaturma Ei muutoksia lääkkeiden korvattavuuksiin eikä lääkkeiden määräämiseen työtapaturmiin. Lääkemääräyksen poikkeuksellinen voimassaolo Toimitettavissa alle vuoden, on merkittävä ereseptiin. Viesti apteekille Lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa Lääkärin palkkiot, jotka apteekki perii potilaalta Poikkeuksellisesti pyyntö potilaalle, että ottaa yhteyden lääkkeen määrääjään. Muita hoitoon liittyviä viestejä ei saa välittää. Uusimiskieltomerkintä Kansallinen Terveysarkisto 32

33 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 7/8 Lääkkeen käyttöön liittyvät muut tiedot Merkittävä, jos kyseessä on lääkkeen käytön aloittaminen tai lääke on pysyvä. Potilasohje Määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen ellei potilas kiellä Potilasohjeen voi tulostaa 12 tunnin kuluessa määräyksestä. Ohjeen voi tulostaa myös sairaanhoitaja. Tulostetaan korjatusta ereseptistä, jos alkuperäisen määräyksen laatimisesta on kulunut alle 12 tuntia Kansallinen Terveysarkisto 33

34 Lääkkeen määräämisen yksityiskohdat 8/8 Yhteenveto Yhteenvedon voi tulostaa eri tietosisällöin. Kaikki potilaan ereseptit edellisen 30 kuukauden ajalta Tietyltä ajanjaksolta kaikki potilaan ereseptit Toimituskelpoiset potilaan ereseptit Yhteenvetoon tulostuu myös ereseptin viivakoodi ja voimassa olevien ereseptien viimeisin toimitus. Terveydenhuollon toimintayksikössä yhteenveto tulostetaan ainoastaan vastaanottokäynnillä. Tulostamista voi pyytää potilas itse tai potilaan kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta asioiva. Yhteenvedon voi tulostaa sairaanhoitaja tai lääkäri Kansallinen Terveysarkisto 34

35 ereseptin korjaus Virheen ereseptissä voi havaita joko lääkkeen määrääjä tai apteekki Lääkkeen määrääjä Voi korjata virheen ilman potilaan suostumusta, kun korjaus tehdään samassa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa virheellinen lääkemääräys on laadittu. Toisessa toimintayksikössä laaditun ereseptin virhe todetaan pääsääntöisesti Reseptikeskuksen tietojen katselussa hoitotilanteessa. Tietojen katselu edellyttää suostumusta, todetun virheen korjaaminen ei Kansallinen Terveysarkisto 35

36 ereseptin korjaus Potilaan nimeä, henkilötunnusta, alkuperäisen ereseptin määrääjän tietoja eikä päiväystä voi korjata. Potilastietojärjestelmästä riippuen lääkkeen määrääjä voi korjata kaikkia muita ereseptin tietoja. Kokonaan toimitettua ereseptiä ei voi korjata. Sairaanhoitaja voi korjata lääkemääräystä ainoastaan, kun hänellä on oikeus määrätä kyseistä lääkettä. Korjaukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Jos määrääjä korjaa toimitusvarattua, varattua tai (annosjakelussa) olevaa lääkemääräystä, hänen tulee ottaa yhteyttä ao. varauksen tehneeseen apteekkiin Kansallinen Terveysarkisto 36

37 ereseptin korjaus Apteekki Voi korjata virheen lääkkeen määrääjän suullisella ohjeistuksella. Apteekin korjaus ei välity potilastietojärjestelmään. Lääkkeen määrääjän tulee päivittää tieto. Voi lukita ereseptin odottamaan lääkkeen määrääjän tavoittamista ja virheen korjausta. Lukitun ereseptin voi korjata lääkkeen määrääjä tai apteekki. Lukitus purkaantuu korjauksen yhteydessä Potilasohje korjatusta lääkemääräyksestä Potilasohje tulostetaan korjatusta ereseptistä, jos korjaus tehdään 12 tunnin sisällä lääkkeen määräämisestä Kansallinen Terveysarkisto 37

38 ereseptin mitätöinti Lääkkeen määrääjä voi mitätöidä lääkemääräyksen, kun hänellä on oikeus määrätä kyseistä lääkettä. Apteekki voi mitätöidä lääkemääräyksen lääkkeen määrääjän ohjeistuksesta. Mitätöinti vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. ereseptin voi mitätöidä kolmesta syystä: Hoidollisesta syystä Teknisestä syystä eresepti on tehty potilaan pakottamana Kansallinen Terveysarkisto 38

39 ereseptin mitätöinti Hoidollinen syy Lääkkeen määrääjä voi mitätöidä potilaan suullisella suostumuksella. Tekninen syy Kun lääkkeen määrääjä on kirjoittanut lääkemääräyksen väärälle potilaalle. Ei edellytä potilaan suostumusta. Potilaan pakottamana Potilaan pakottamana laadittu lääkemääräys voidaan mitätöidä ilman potilaan suostumusta. Mikäli mitätöitävät ereseptit ovat lukittuja tai (annosjakelumerkittyjä), informoi käyttäjä mitätöinnistä merkinnän tehnyttä apteekkia Kansallinen Terveysarkisto 39

40 Uudistaminen Uudistamispyyntö on käsiteltävä 8 vrk:n kuluessa, kun se on saapunut terveydenhuoltoon ereseptin uudistamista voi pyytää apteekista terveydenhuollosta Uudistamispyynnön voi antaa Potilas itse Potilaan puolesta toimiva henkilö Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta toimiva henkilö Terveydenhuollossa ilman kirjallista suostumusta potilaan puolesta toimiva henkilö Kansallinen Terveysarkisto 40

41 Uudistaminen ereseptiä ei voi uudistaa, jos ereseptin määräämisestä on kulunut yli 16 kuukautta Potilaan tiedoissa ei ole merkintöjä uudistettavaksi pyydettävän pitkäaikaissairauden hoitoon käytettävän lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta edellisen 16 kuukauden ajalta Kansallinen Terveysarkisto 41

42 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 1/8 Uudistamispyynnön voi antaa Potilas itse Potilaan puolesta toimiva henkilö Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta toimiva henkilö Ilman kirjallista suostumusta potilaan puolesta toimiva henkilö Kansallinen Terveysarkisto 42

43 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 2/8 Potilas itse Voi esittää uudistamispyynnön terveydenhuollolle puhelimitse tai käymällä terveydenhuollon yksikössä. Vastaanottaja selvittää: Henkilöllisyyden Minkä ereseptin potilas pyytää uudistamaan? Voiko ereseptin uudistaa? Ei voi uudistaa, jos ereseptin määräämisestä on kulunut yli 16 kuukautta. Määräys on kuuriluontoinen valmiste esim. antibiootti Potilaan tiedoissa ei ole merkintöjä ko. lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta edellisen 16 kuukauden ajalta. Alkuperäinen eresepti on määrätty muualla kuin julkisessa terveydenhuollossa, eikä käytössä ole hoitokertomusta Kansallinen Terveysarkisto 43

44 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 3/8 Antaako potilas suullisen suostumuksen Reseptikeskuksen kaikkien tietojen katseluun? 1. Vastaanottaja kirjaa annetun suostumuksen uudistamispyyntöön. Antaako potilas yhteystietonsa tekstiviesti-ilmoittamiseen? 1. Potilasta informoidaan, että tekstiviesti sisältää lääkkeen nimen ja että uudistamispyynnön tulos voidaan ilmoittaa muillakin tavoilla. Työntekijä tarkistaa numeron, johon potilas haluaa tiedon tekstiviestinä. Mitkä ovat potilaan muut yhteystiedot, jos potilas ei anna yhteystietojaan tekstiviesti-ilmoittamista varten? Potilaalle ilmoitetaan soittamalla tai kirjeitse uudistamisen tulos silloin, kun uudistettavaksi otettua ereseptiä ei uudisteta Kansallinen Terveysarkisto 44

45 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 4/8 Potilaan puolesta toimiva henkilö Voi esittää uudistamispyynnön terveydenhuollolle puhelimitse tai käymällä terveydenhuollon toimintayksikössä. Esittäjä voi olla potilaan huoltaja tai laillinen edustaja potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö satunnaisesti myös ilman kirjallista suostumusta toimiva Kansallinen Terveysarkisto 45

46 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 5/8 Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Käytäntö on sama kuin potilaan pyytäessä uudistamista itse. Uudistamispyyntöä vastaanottavan tulee varmistua asioijan henkilöllisyydestä ja tarkistaa hänen oikeutensa hoitaa potilaan eresepti-asioita potilaan huoltajana tai laillisena edustajana. Huumausaine-eResepti voidaan ottaa uudistettavaksi, kun potilas tunnetaan uudistamispyyntöä vastaanottavassa yksikössä. Huoltaja tai laillinen edustaja voi antaa oman matkapuhelinnumeronsa tekstiviestin lähettämiseksi hänelle potilaan ereseptin uudistamisen tuloksesta Kansallinen Terveysarkisto 46

47 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 6/8 Kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta toimiva henkilö Vastaanottaja selvittää: 1. Henkilöllisyyden ja oikeuden asiointiin 2. Mistä ereseptistä on kyse? Voidaan hyödyntää potilastietojärjestelmää tai Reseptikeskusta 3. Voidaanko eresepti uudistaa? Huumausaine-eResepti voidaan ottaa uudistettavaksi, kun potilas tunnetaan. Suostumukseen sisältyy suostumus kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun, joka kirjataan uudistamispyyntöön. Uudistamispyynnön hylkäämisestä välitetään tieto soittamalla potilaan puolesta asioivalle henkilölle Ei voi antaa lupaa tekstiviestin lähettämiseksi Kansallinen Terveysarkisto 47

48 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 7/8 Ilman kirjallista suostumusta potilaan puolesta toimiva henkilö Voi esittää uudistamispyynnön satunnaisesti, mutta ei voi antaa suostumuksia Reseptikeskuksen tietojen katseluun tai tekstiviestin lähettämiseen Pyynnön esittäjän on tiedettävä potilaan henkilötunnus ja lääkkeen nimi. Työntekijä ei voi käyttää potilastietojärjestelmää tai Reseptikeskusta lääkkeen selvittämiseen Työntekijä selvittää: 1. mihin puhelinnumeroon potilaalle voidaan soittaa, jos uudistettavaksi otettua ereseptiä ei uudisteta. Ko. numeroa voidaan hyödyntää myös, kun epäillään väärinkäytöstä. Huume-eReseptin uudistamispyyntöä ei vastaanoteta. Kun kyseessä on PKV-lääke, uudistamispyynnön vastaanottamisessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta Kansallinen Terveysarkisto 48

49 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - hoitajat ja avustajat 8/8 Potilaan puolesta toimiva organisaation edustaja kirjallisella luvalla Työntekijä selvittää: 1. Organisaation edustajan oikeuden potilaan asioiden hoitamiseen. Tieto löytyy järjestelmästä. 2. Mistä ereseptistä on kyse? Voidaan hyödyntää järjestelmää ja Reseptikeskusta Huumausaine-eResepti voidaan ottaa uudistettavaksi, koska potilas on tunnistettu organisaatiossa, jonka edustaja asioi potilaan puolesta. Kirjalliseen suostumukseen sisältyy suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun. Suostumus viestitään lääkärille. Uudistamispyynnön hylkäämisestä välitetään soittamalla tieto organisaatiolle, sen edustajan ilmoittamaan puhelinnumeroon Kansallinen Terveysarkisto 49

50 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - apteekki Apteekista tulleet uudistamispyynnöt kohdistetaan lääkärille potilastietojärjestelmän uusimistyökalun kautta Uudistamispyyntö pitää käsitellä 8 vrk:n kuluessa terveydenhuoltoon saapumisesta Apteekki on selvittänyt: Potilaan henkilöllisyyden Suostumuksen kaikkien Reseptikeskuksessa olevien tietojensa katseluun ja tekstiviestin lähettämiseen Tiedot tulevat uudistajalle uusimispyynnössä Kansallinen Terveysarkisto 50

51 Uudistamispyynnön vastaanottaminen - lääkäri Lääkkeen määrääjän vastaanotolla Lääkkeen määrääjä käsittelee uudistamispyynnön välittömästi, eikä erillistä uudistamispyyntöä tehdä. Lääkkeen määrääjä saa potilaan suostumuksen Reseptikeskuksen tietojen katseluun ja potilas tiedon uudistamispyynnön tuloksesta. Uudistamispyyntö tulee uudistamistyökalun kautta uudistamispyynnön vastaanottaja on selvittänyt seuraavat asiat: saako lääkäri katsoa Reseptikeskuksen tiedot saako potilaalle lähettää tekstiviestin huume-eresepteissä potilaan tunnistamisen Kansallinen Terveysarkisto 51

52 Uudistamispyynnön käsittely Uudistamispyyntö voidaan palauttaa, hylätä tai hyväksyä. Uudistamispyyntöjen käsittelijä (hoitaja tai avustaja) voi Kohdistaa/siirtää pyynnön potilasta hoitavalle lääkärille, Palauttaa pyynnön apteekkiin Hylätä pyynnön Lääkäri voi Palauttaa pyynnön Hylätä pyynnön Hyväksyä pyynnön/uudistaa Kansallinen Terveysarkisto 52

53 Uudistamispyynnön käsittely Uudistamispyynnön palauttaminen Uudistamispyyntöjen käsittelijä tai lääkäri voi palauttaa uudistamispyynnön Reseptikeskukseen, kun pyyntö on tullut apteekista virheellisesti. Palautettu uudistamispyyntö voidaan apteekista kohdistaa uudelleen toiseen toimintayksikköön uudistettavaksi. Terveydenhuollon toimintayksikölle esitettyä ja siellä vastaanotettua pyyntöä ei voi palauttaa Reseptikeskukseen Kansallinen Terveysarkisto 53

54 Uudistamispyynnön käsittely Uudistamispyynnön hylkääminen Uudistamispyynnön voi hylätä sekä lääkäri että uudistamispyyntöjen käsittelijä. Uudistamispyyntöjen käsittelijä voi hylätä pyynnön esimerkiksi, kun potilaan tiedoissa ei ole riittäviä merkintöjä uudistettavaksi pyydettävän lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta edellisen 16 kuukauden ajalta. Kun ereseptin uudistamispyyntö hylätään, sen uudistamista ei voi pyytää miltään terveydenhuollon toimintayksiköltä Kansallinen Terveysarkisto 54

55 Uudistamispyynnön tuloksen ilmoittaminen Hylkääminen pitää aina ilmoittaa potilaalle. Muissa tapauksissa terveydenhuollon toimintayksikön ei tarvitse ilmoittaa uudistamispyynnön tulosta potilaalle. Tieto hylkäämisestä välitetään potilaalle joko: Tekstiviestinä, jos on potilaan suostumus. Tällöin potilas saa tiedon myös uudistamispyynnön hyväksymisistä. Kirjeitse Soittamalla Sähköisen palvelun välityksellä, kun potilas on esittänyt uudistamispyynnön tätä palvelukanavaa käyttäen Kansallinen Terveysarkisto 55

56 Uudistamispyynnön tuloksen ilmoittaminen Informointi muulle kuin potilaalle Uudistamisen tuloksesta ei informoida potilasta, kun hän on kirjallisella suostumuksella oikeuttanut jonkun muun hoitamaan eresepti-asioitaan. Tieto uudistamatta jättämisestä ilmoitetaan muulle taholle pääsääntöisesti soittamalla. Tekstiviestiä tähän ei saa käyttää. Potilaan huoltajaa ja laillista edustajaa uudistamispyynnön tuloksesta informoidaan kuten potilasta itseään Kansallinen Terveysarkisto 56

57 Oikeus saada tietoa uudistamispyynnön tilasta Potilaalla on oikeus kysyä käsittelyn etenemisestä (uudistettu, hylätty, vanhentunut) soittamalla tai käymällä toimintayksikössä, johon pyyntö on jätetty tai apteekissa Kysyä voi aikaisintaan viikon kuluttua siitä, kun uudistamispyyntö on esitetty. Uudistamispyynnöstä voi kysyä potilas itse tai potilaan kirjallisella suostumuksella asioiva (lääkkeen tarkkaa nimeä ei tarvitse tietää) joku muu potilaan puolesta (kysyjän pitää tietää potilaan henkilötunnus ja lääkkeen nimi) Kansallinen Terveysarkisto 57

58 Lääkkeen noutaminen apteekista Asiakas voi noutaa lääkkeensä mistä tahansa apteekista, joka on ottanut käyttöönsä sähköisen lääkemääräyksen. Lääkkeen voi noutaa asiakas itse tai jokin muu hänen puolestaan asioiva henkilö tai organisaatio. Asiakkaan tulee osoittaa luotettavasti oikeus vastaanottaa lääke (potilasohje, Kelakortti tai muu luotettava tapa) Kansallinen Terveysarkisto 58

59 Lääkkeen noutaminen apteekista Alaikäinen potilas Alle 15-vuotias voi noutaa hänelle itselleen ereseptillä määrätyn lääkkeen. Hän ei voi antaa suullista tai kirjallista suostumusta muihin toimenpiteisiin. Huoltaja voi antaa suostumuksen. Kun asiakas on täyttänyt 15-vuotta, hän voi antaa suullisen tai kirjallisen suostumuksen myös muihin kuin lääkkeen ostamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Huoltajalla on samat oikeudet eresepteihin, kun hän hoitaa 15 vuotta täyttäneen alaikäisen asiaa Kansallinen Terveysarkisto 59

60 Lääkkeen noutaminen apteekista Alaikäinen voi toimia lääkkeen ostajana toisen henkilön puolesta, mikäli lääkkeen osto-oikeus osoitetaan luotettavasti. Alle 18-vuotiaalle ei voi antaa kirjallista suostumusta muihin toimenpiteisiin. Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hän voi antaa suullisen tai kirjallisen suostumuksen lapsensa puolesta. ereseptin toimittaminen apteekissa Farmaseutin tulee varmistaa ostajan oikeus luotettavalla tavalla. Apteekeilla on epäselvissä tilanteissa oikeus olla toimittamatta ereseptiä Kansallinen Terveysarkisto 60

61 Apteekkisopimuspotilaat Lääkemääräykset suositellaan tehtävän paperiresepteinä apteekkisopimusmenettely valmisteilla Kansallinen Terveysarkisto 61

62 Kotihoito ja palveluasuminen 1/10 eresepti-käytännöt ovat yhtenäiset Kotihoito varmistaa potilaan henkilöllisyyden hoitosuhteen alussa Huumausaine-eReseptiin voidaan kirjata kotihoidon potilaan tunnistamistavaksi Muu ja tieto potilas tunnetaan. Lääkehoidon pääasiallisin toteuttaja on potilas itse tai joku muu henkilö potilaan puolesta (esim. omainen) kotihoito ilman suostumusta kotihoito, terveydenhuolto ja apteekki apteekki annosjakeluna Kansallinen Terveysarkisto 62

63 Kotihoito ja palveluasuminen 2/10 Potilas itse tai joku muu henkilö Kun kotihoidon potilaan lääkeasiat hoitaa potilas itse tai joku muu henkilö potilaan puolesta, eresepti-käytännöt vastaavat avohoidon käytäntöjä Kotihoito ilman suostumusta Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on vaikeaa Sen puuttuminen tarkoittaa, että eresepti voidaan uudistaa ainoastaan potilaan pyynnöstä suostumus kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun on kysyttävä potilaalta jokaista katselukertaa varten jokaiseen ereseptin mitätöintiin on pyydettävä potilaalta suostumus yhteenvetotuloste voidaan tulostaa ainoastaan potilaan pyynnöstä Kansallinen Terveysarkisto 63

64 Kotihoito ja palveluasuminen 3/10 Lääkityksen muuttaminen ilman lääkärin vastaanottoa Hoitaja arvioi, että potilaan lääkitystä pitäisi muuttaa. Hoitajan on pyytää Reseptikeskuksen tietojen katseluun potilaalta suullisen suostumuksen Hoitaja viestii lääkärille havaintonsa ja potilaan mahdollisen suostumuksen Reseptikeskuksen tietojen katseluun Lääkäri tekee tarvittavat muutokset potilaan lääkitykseen ja eresepteihin Lääkäri viestii muutoksista tarvittaessa hoitajalle erikseen. Muutokset hoitaja näkee myös potilaan lääkitystiedoista Kansallinen Terveysarkisto 64

65 Kotihoito ja palveluasuminen 4/10 Uudistaminen Hoitaja toteaa uudistamistarpeen ja pyytää potilaalta suullisen suostumuksen Reseptikeskuksen tietoihin Hoitaja kohdistaa uudistamispyynnön lääkärille ja merkitsee mahdollisen suostumuksen lääkärille Reseptikeskuksen tietojen katseluun Lääkäri käsittelee ereseptin uudistamispyynnön. Jos lääkäri ei uudista ereseptiä, hän ilmoittaa asiasta hoitajalle. Tarvittaessa hän viestii myös uudistamisesta. Hoitaja viestii potilaalle uudistamispyynnön tuloksesta Lääke on noudettavissa apteekista, kun uudistamispyyntö on hyväksytty Kansallinen Terveysarkisto 65

66 Kotihoito ja palveluasuminen 5/10 Lääkkeiden noutaminen apteekista Kotihoito noutaa lääkkeet apteekista Kotihoidon työntekijä todistaa apteekissa oikeutensa lääkkeiden noutamiseen potilasohjeella tai potilaan Kela-kortilla Kotihoidon työntekijä maksaa potilaan lääkkeet apteekissa potilaan hänelle tätä tarkoitusta varten antamilla rahoilla, kun potilas ei ole apteekin tiliasiakas. Lääkkeet toimitetaan potilaalle joko kotihoidon jakamina tai apteekin toimittamina pakkauksina Kansallinen Terveysarkisto 66

67 Kotihoito ja palveluasuminen 6/10 Kotihoito, terveydenhuolto ja apteekki Kotihoidon, terveydenhuollon ja apteekin toteuttama potilaan lääkehoito ereseptillä edellyttää potilaan kirjallista suostumusta kaikille toimijoille Lääkityksen muuttaminen ilman lääkärin vastaanottoa Hoitaja arvioi, että potilaan lääkitystä pitäisi muuttaa. Hoitaja viestii havaintonsa lääkärille ja sisällyttää viestiin tiedon potilaan suostumuksesta Lääkäri tekee tarvittavat muutokset potilaan lääkitykseen ja eresepteihin. Lääkäri viestii muutoksista tarvittaessa hoitajalle. Muutokset hoitaja näkee myös potilaan lääkitystiedoista. Tarvittaessa lääkkeen määrääjä voi mitätöidä potilaan ereseptin Kansallinen Terveysarkisto 67

68 Kotihoito ja palveluasuminen 7/10 Uudistaminen Uudistamisen käynnistämisestä voi vastata joko kotihoito tai apteekki. Kun kotihoito on vastuullinen toimija uudistamispyynnön tekemisessä: Hoitaja toteaa potilaan ereseptin uudistamistarpeen. Hoitaja kohdistaa pyynnön lääkärille sekä merkitsee pyyntöön potilaan suostumuksen kaikkien Reseptikeskuksen tietojen katseluun, jos potilastietojärjestelmä ei tee sitä automaattisesti Kansallinen Terveysarkisto 68

69 Kotihoito ja palveluasuminen 8/10 Kotihoito on vastuullinen toimija uudistamispyynnön tekemisessä: 1. Hoitaja toteaa potilaan ereseptin uudistamistarpeen Hoitaja kohdistaa pyynnön lääkärille sekä merkitsee pyyntöön potilaan suostumuksen Reseptikeskuksen tietoihin Kun apteekki on vastuullinen toimija uudistamisessa: Apteekki toteaa potilaan ereseptin uudistamistarpeen ja lähettää uudistamispyynnön potilaan suostumuksen osoittaman terveydenhuollon toimintayksikön palveluyksikköön. Apteekki merkitsee pyyntöön potilaan suostumuksen Reseptikeskuksen tietoihin. Lääkäri käsittelee ereseptin uudistamispyynnön. Kun lääkäri ei uudista ereseptiä, hän ilmoittaa siitä kotihoidon hoitajalle. Hoitaja viestii potilaalle sekä apteekkiin mahdollisesta hylkäämisestä Kansallinen Terveysarkisto 69

70 Kotihoito ja palveluasuminen 9/10 Lääkkeiden noutaminen apteekista Kotihoito noutaa lääkkeet apteekista tai apteekki toimittaa lääkkeet kotihoitoon. Käytäntö riippuu kotihoidon ja apteekin välisestä sopimuksesta. 1. Kotihoidon työntekijä todistaa apteekissa oikeutensa lääkkeiden noutamiseen kotihoidon henkilökuntakortilla tai muulla kotihoidon ja apteekin yhteisesti sopimalla tavalla. Kotihoito voi jättää apteekkiin myös tilauslistan seuraavaa noutokertaa varten. 2. Apteekki toimittaa lääkkeet kotihoitoon kotihoidolta saamiensa tilausten perusteella. Lääkkeet toimitetaan potilaalle joko kotihoidon jakamina tai alkuperäispakkauksina Kansallinen Terveysarkisto 70

71 Kotihoito ja palveluasuminen 10/10 Apteekki annosjakeluna Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus suosittelevat annosjakelussa mukana olevien potilaiden lääkkeiden määräämistä ja toimittamista paperiresepteillä kunnes uusi seurantamenettely on otettu apteekeissa käyttöön Kansallinen Terveysarkisto 71

72 Osastohoito eresepti tuo muutoksia ainoastaan osastolle tulo- ja kotiutusvaiheeseen Siirtyminen osastohoitoon Informoiminen ereseptistä Annetaan suullisesti ja kirjallisesti ellei aiemmin informoitu ja merkitään potilastietojärjestelmään Suullinen suostumus Reseptikeskuksen tietoihin Pyydetään lääkkeen määrääjälle ja sairaanhoitajalle Reseptikeskuksen tietojen katsomiseen Suostumus on voimassa koko osastojakson Kotihoidon/palveluasumisen asiakkaan antama kirjallinen suostumus on voimassa myös suostumuksessa nimetyn terveydenhuollon toimintayksikön vuodeosastoilla Kansallinen Terveysarkisto 72

73 Osastohoito Potilaan kotiuttaminen Uusista reseptilääkkeistä laaditaan ereseptit Aikaisemmin käytössä olleiden lääkkeiden ereseptit korjataan tai uudistetaan tarvittaessa ereseptit, joilla määrättyjä lääkkeitä potilaan ei tule käyttää, mitätöidään potilaan suullisella suostumuksella Potilaalle annettavat tulosteet Uusista eresepteistä potilasohje, jos potilas ei kiellä. Myös uudistetuista eresepteistä voidaan tulostaa potilasohje. Kotiuttamisen yhteydessä potilaalle voidaan tulostaa myös yhteenveto helpottamaan lääkehoidon toteuttamista kotona. Mahdollisesti tulostetaan myös lääkkeiden jako-ohje Kansallinen Terveysarkisto 73

74 Poikkeustilanteet Terveydenhuollossa Poikkeustilanne aiheutuu pääasiassa kahdesta syystä joko potilastietojärjestelmän toimimattomuudesta tai Reseptikeskuksen käyttöön liittyvästä tekijästä Kun yksikön potilastietojärjestelmä ei toimi, noudatetaan yksikön omia poikkeustilanteita varten laadittuja sääntöjä. Poikkeustilanteiden aikana paperireseptejä tulee laatia mahdollisimman vähän. Poikkeustilanteen päätyttyä kaikkien paperireseptien tiedot on kirjattava potilastietojärjestelmään. Kun poikkeustilanne aiheutuu Reseptikeskuksen käyttöön liittyvästä tekijästä. Lääkäri laatii reseptin muulla tavalla. Uudistamispyyntöjä ei tule käsitellä poikkeustilanteen aikana Kansallinen Terveysarkisto 74

75 Poikkeustilanteet Apteekissa Jos häiriötilanne on yksittäistä apteekkia koskeva, apteekki ohjaa asiakakkaan toiseen apteekkiin Jos asiakasta ei ohjata muualle, apteekissa selvitetään asiakkaan Reseptikeskuksessa oleva lääkemääräyksen sisältö mm. potilasohjeesta, yhteenvedosta tai aikaisemmin toimitettuun lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, apteekki ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai terveydenhuollon toimintayksikköön. Mikäli apteekki ei tavoita lääkäriä tai potilaan lääkemääräystiedot eivät ole saatavissa terveydenhuollon yksiköstä, apteekki ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle, esimerkiksi päivystykseen Kansallinen Terveysarkisto 75

76 Potilaan oikeudet tarkistaa tietojaan Tarkastusoikeus Potilaalla on oikeus saada tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon. Tietojen luovuttamisesta potilaalle päättää Kela. Lomakkeen täyttämisestä ja toimittamisesta Kelaan huolehtii potilas Potilas voi jättää tarkastuspyynnön myös terveydenhuoltoon tai apteekkiin, joilla on velvollisuus toimittaa se Kelaan Käsittelystä ei saa periä potilaalta maksua, eikä asiaa kirjata potilaan kertomukseen Kansallinen Terveysarkisto 76

77 Potilaan oikeudet tarkistaa tietojaan Oikeus saada itseään koskevat virheelliset tiedot korjatuksi Kun virheellinen tieto perustuu lääkkeen määrääjän merkintään, korjausvaatimus osoitetaan merkinnän tehneelle lääkkeen määrääjälle tai terveydenhuollon toimintayksikölle, jossa virheellinen merkintä on tehty Lääkkeen määrääjä tekee tarvittavat korjausmerkinnät, jos tiedon korjaaminen on mahdollista. Korjauksesta ei tehdä potilaskertomukseen erillistä merkintää. Reseptiarkistoon siirtyneen ereseptin voi korjata Kela. Toimintayksikkö toimittaa Kelalle kirjallisen toimeksiannon Kansallinen Terveysarkisto 77

78 Potilaan oikeudet tarkistaa tietojaan Mikäli toimintayksikkö katsoo, ettei korjaamiselle ole edellytyksiä, vaatimus ja toimintayksikön selvitys toimitetaan Kelalle kieltäytymistodistuksen antamisen harkintaa varten. Potilas voi kieltäytymistodistuksen saatuaan saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Vaatimuksen käsittelystä ei saa periä potilaalta maksua. Virheellisen merkinnän korjaamiseen liittyvät asiakirjat säilytetään toimintayksikön arkistossa 12 vuotta Kansallinen Terveysarkisto 78

79 Potilaan oikeudet tarkistaa tietojaan Tiedonsaantioikeus oikeus saada lokitiedot, ketkä ovat katselleet ja käsitelleet potilaan Reseptikeskuksessa tai Reseptiarkistossa olevia tietoja. Lomakkeen täyttämisestä ja toimittamisesta Kelaan huolehtii potilas. Potilas voi kuitenkin jättää lomakkeen myös terveydenhuoltoon tai apteekkiin, joilla on velvollisuus toimittaa se Kelaan. Käsittelystä ei saa periä potilaalta maksua, eikä asiaa kirjata potilaan kertomukseen. Jos potilas on lokitietojen perusteella sitä mieltä, että tietoja on katsottu ilman riittäviä perusteita, hän voi tehdä selvityspyynnön tietojensa käytön perusteista Kelalle Kansallinen Terveysarkisto 79

80 Potilaan oikeudet Kieltäytyä ereseptistä Kieltäytyä potilasohjeesta Antaa suullinen suostumus Reseptikeskuksen tietojen katseluun, mitätöintiin, uudistamispyynnön tuloksen ilmoittamiseen tekstiviestillä Antaa kirjallinen suostumus hoitoon liittymättömissä tilanteissa Pyytää Yhteenvetoa lääkitystiedoista Kansallinen Terveysarkisto 80

81 Reseptikeskuksen käyttöä valvovat Kela Säännöllinen lokienseuranta Terveydenhuollon toimintayksikkö Säännöllinen lokienseuranta Potilas Omien tietojen katselu Kansallinen Terveysarkisto 81

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 26.11.2013 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet Lääkkeen

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 11.11.2015 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset,

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit 1.1.2017 alkaen Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan

Lisätiedot

ereseptin toimintamallit

ereseptin toimintamallit ereseptin toimintamallit Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt 23.9.2011 Dokumentin versiohistoria Tässä dokumentissa on kuvattu ereseptin käytön toimintamallit julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys. Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys. Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Sisältö Toimintamallien tausta Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila ei hoitava 1,14 lääketieteen

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt VERSIOHISTORIA: Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit julkisen ja

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Sähköinen resepti 1 (27) KanTa Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 21.12.2009 KanTa-palveluryhmä, Kela 1.0 30.6.2010 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA VAIHE 1: RESEPTIN RAKENTEISUUDEN LAAJENNUS JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Potilastietojärjestelmien prosessit v. 0.8 Luonnos 26.3.2018 1 Lääkkeen määrääminen Ohjaa käsittelyyn

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 2: Reseptien Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti

Lisätiedot

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset ACUTE eresepti Muutokset ja korjaukset Sisällysluettelo Johdanto Resepti Lääkkeen tiedot Ulkomaanresepti Sähköinen lääkemääräys ilman henkilötunnusta Reseptin korjaus Reseptin mitätöinti Uusimispyyntöjen

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala 11.12.2018 Kanta-palveluiden tavoite Kanta-palvelut edistävät hoidon jatkuvuutta

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto eresepti asiakkaan informointi Lääkkeen määrääminen eresepti Lääkkeen hakeminen...

Sisällysluettelo 1 Johdanto eresepti asiakkaan informointi Lääkkeen määrääminen eresepti Lääkkeen hakeminen... ACUTE eresepti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 eresepti asiakkaan informointi... 1 3 Lääkkeen määrääminen... 1 3.1 eresepti... 2 3.2 Lääkkeen hakeminen... 3 3.2.1 Pikahaku... 3 3.2.2 Lääkehaku... 4

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Reseptikeskus Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos. Puhelin Postinumero Postiosoite PL 450

Tietosuojaseloste Reseptikeskus Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos. Puhelin Postinumero Postiosoite PL 450 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos TIETOSUOJASELOSTE Postiosoite Postinumero Puhelin PL 78 00381 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA 1.1.2017 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi (010) 680 1424 2.11.2016 Iiro Salonen

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA Varmennekortit / toimikortit yksityisellä sektorilla Ammattikortit Terhikki-rekisterissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt: Ammatinharjoittajat, yrityksissä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu Palvelukuvaus 1 (6) on Kansaneläkelaitoksen (jäljempänä Kela) Kanta-palvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, joka käsittää Reseptikeskuksen ylläpidon reseptien tallentamista ja toimittamista

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2018 2 Vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Informointi, kielto, suostumus 2.1 Informointi 2.2 Suostumus 2.3 Kielto 1 Johdanto Asiakkaan informointi, suostumus ja kieltomerkintöjä

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Kela Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lääkelista ja lääkitys OHJE

Lääkelista ja lääkitys OHJE Lääkelista ja lääkitys OHJE Sisällysluettelo: Johdanto Terminologia Lääkelista Voimassa oleva lääkitys Lääkelista Lääkelista kertomukselta Lääkemerkinnän tiedot Sähköiset lääkemääräykset kertomukselta

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (7) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 3: Reseptien Reseptikeskuksesta / Apteekkijärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköisestä

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE 1 Yksityisyytesi suojaaminen Pitää kaikkien palveluitani käyttävien asiakkaiden/ potilaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: ,

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: , TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, III luku 12 artikla Laatimispäivä/päivitetty: 12.2.2019 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus

Lisätiedot

Tietopyyntö 1 (5) Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero

Tietopyyntö 1 (5) Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Tietopyyntö 1 (5) Saapumispäivä / / 20 Pyytäjän henkilötiedot Sukunimi Mahdolliset entiset nimet Etunimi Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Henkilö, jonka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2014 251/2014 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 30.10.2015 Versio 2.8 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

tietoa kansalaisille

tietoa kansalaisille tietoa kansalaisille Kanta-tietoa kansalaisille Kanta-palveluja rakennetaan siksi, että sinun terveytesi, hyvinvointisi ja turvallisuutesi paranisi. Kanta-palveluiden avulla terveydenhuollon ammattilaisilla

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: 0505490789 Sp: mikko.lounela@hahmoterapia.com REKISTERIN NIMI Tmi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5)

LAUSUNTO 1 (5) LAUSUNTO 1 (5) 09.03.2017 Dnro Fimea 001710/00.04.05/2017 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi maritta.korhonen@stm.fi Viite: STM015:00/2015 Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot Pirjo Ikävalko 27.02.2018 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI Tiedotteella pyrimme kertomaan asiakkaillemme ja häntä edustavalle henkilölle, miten asiakkaita koskevat potilastiedot ja muut asiakirjat laaditaan, säilytetään ja arkistoidaan. Asiakkaalla on oikeus tutustua

Lisätiedot

Rekisteriseloste GDPR Henkilötietolaki (523/99) 10

Rekisteriseloste GDPR Henkilötietolaki (523/99) 10 Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 ). 1.REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 / 5. Rekisteripitäjän informointiasiakirja. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, artiklat 13 ja 14) 10.7.

Tietosuojaseloste 1 / 5. Rekisteripitäjän informointiasiakirja. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, artiklat 13 ja 14) 10.7. Tietosuojaseloste 1 / 5 1. Rekisterin nimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lääkehuollon asiakasrekisteri 1. Reseptipäiväkirja 2. Potilaskohtaisten lääkeannosten tilaukset 3. Huumausaineiden kulutuskortit

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, Rovaniemi

REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, Rovaniemi Tietosuojaseloste REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi 2515689-6 Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, 96200 Rovaniemi Ranuan toimipiste, Keskustie 28, 97700 Ranua YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot