Potilasasiamiestoiminnan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasasiamiestoiminnan perusteet"

Transkriptio

1 Potilasasiamiestoiminnan perusteet Yksikön lakimies Saija Mäenpää Esityksen sisältö Potilasvakuutuskeskus Potilasvahingon käsittelyprosessi Kuka on velvollinen informoimaan potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä? Mitä tietoja potilaan pitää ilmoittaa vahinkoilmoituksessa? Korvausperusteet Kohtuuttoman vahingon käsite Tavallisimmat potilasvahinkotapaukset, erityisesti infektiovahingot Lääkevahingot Potilasvakuutuskeskus

2 PVK on osa Vakuutuskeskusta Lisäksi eräitä pooleja Liikennevakuutuskeskus 3 Mikä on Potilasvakuutuskeskus? Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. Potilasvakuutuskeskus 4 2

3 Potilasvakuutuskeskuksen tehtävästä Vahinkoilmoitus muotoillaan usein kysymyksiksi, PVK kuitenkaan ei ole valvontaviranomainen voi langettaa seuraamuksia ammattihenkilöille valvo terveydenhoidon laatua yleisellä tasolla ota kantaa kohteluun ja käytökseen liittyviin seikkoihin anna lausuntoja hoidon asianmukaisuudesta päätä, mikä on oikea tapa tutkia ja hoitaa sairauksia vaan ottaa kantaa siihen, onko potilaalle aiheutunut potilasvahinkolain perusteella korvattava henkilövahinko ja maksaa sen johdosta korvaukset! Potilasvakuutuskeskus Potilasvahinkolaki Potilasvahinkolaki 1987 ja 1999, uudistus tulossa 2019 Terveydenhuollossa sattuu paljon mahdollisia vahinkoja Perinteinen yksilövastuu ei toiminut monimutkaistuvassa terveydenhuollossa Ei etsitä syyllistä, vaan korvataan aiheutunut henkilövahinko rahalla (vrt. muistutukset, kantelut AVI, Valvira) Vahvistaa potilaan asemaa myös henkilökunnan turva Nopea ja yhdenmukainen korvauskäsittely Oikeudenkäyntien välttäminen Potilasvakuutuskeskus

4 Terveydenhuollon toiminnan valvojia Terveydenhuollon toimintayksikkö Muistutukset toiminnasta - kohtelu Yksikön vastaava käsittelee Selvitykset, toiminnan parantaminen Potilasasiamiestoiminta Aluehallintovirasto- Valvira - ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Käsittelevät kanteluja Huomautukset ammattihenkilölle, ohjaus ja neuvonta Kuluttajansuojaviranomaiset Yksityisen terveydenhuollon ja kuluttajan väliset sopimukset ja niihin liittyvät Potilasvakuutuskeskus Korvauskäsittely Vahinkoilmoituksen tietojen perusteella hankitaan tarvittavat selvitykset Puolueettoman asiantuntijalääkärin arvio Kirjallinen korvauspäätös Keskitetty korvauskäsittely Jos todetaan korvattavaksi potilasvahingoksi, toisessa vaiheessa selvitetään maksettavien korvausten suuruus erikseen Muutoksenhaku joka vaiheessa Potilasvakuutuskeskus

5 Terveydenhuollon selvitys -lomake Pyydetään siltä taholta, jonka toiminnasta vahinko on ilmoituksen tietojen mukaan voinut aiheutua Selvityksessä hoitanut taho voi kertoa oman käsityksensä ilmoitetusta vahingosta Selvitykseen vastaamista tai vastaamatta jättämistä ei tulkita vahingon myöntämiseksi, ratkaisun korvattavuudesta tekee aina Potilasvakuutuskeskus (potilasvahinkolaki) Hoitavan tahon tulee ohjata potilas tekemään vahinkoilmoitus, mutta hoitavan tahon ei tule ilmaista potilaalle pitävänsä tapausta korvattavana Potilasvakuutuskeskus Asiantuntijalääkärit Omia asiantuntijalääkäreitä eri aloilta 20 Ulkopuolisia asiantuntijalääkäreitä noin 150 Erityisalat Esteellisyys Toimistolääkärit 3 lääkäriä käy paikan päällä vastaamassa nopeisiin käsittelijöiden kysymyksiin Potilasvakuutuskeskus

6 Käsittelyprosessi Vahinkoilmoitus Terveydenhuollon selvitys Vahvistuskirje Asiantuntijalääkärin arvio Selvitykset muista hoitolaitoksista Asianosaisen kuuleminen Korvauspäätöksen antaminen Korvaushakemuslomake Korvausten maksaminen Oikaisupyyntö Potilasvahinkolautakunta Yleinen alioikeus Potilasvakuutuskeskus Miten PVK:n päätöksiin saa muutosta? Oikaisupyyntö Potilasvahinkolautakunta antaa ratkaisusuosituksia potilasvahinkoja koskeviin asioihin Antaa suositukset sekä potilaan että terveydenhuollon pyynnöstä PVK noudattaa näitä suosituksia Tuomioistuimet Yleiset tuomioistuimet käsittelevät potilasvahinkoasioita tapausta vuosittain Potilasvakuutuskeskus

7 Saapuneet vahinkoilmoitukset Potilasvakuutuskeskus 13 Ratkaistut vahinkoilmoitukset Evätyt vahinkoilmoitukset Korvatut potilasvahingot Potilasvakuutuskeskus 14 7

8 Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutuskeskus

9 Maksetut korvaukset 2015 lajeittain Kosmeettinen haitta 1 % Hautauskulut 1 % Kohonneet elinkustannukset 5 % Muut kulut 16 % [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI] Sairaanhoito ja kuntoutus 12 % Pysyvä haitta 15 % Tilapäinen haitta 15 % Potilasvakuutuskeskus 17 Kuka on velvollinen informoimaan potilasvahinkoilmoituksen tekemisestä? Jokaisen Suomen kansalaisen oletetaan tuntevan lait Potilasvakuutuksesta pitäisi informoida potilasta hoitolaitoksessa - jos herää epäily mahdollisesta vahingon aiheutumisesta - jos potilas on tyytymätön hoitoonsa Potilasasiamiehet avustavat ilmoituksen tekemisessä kun potilas on ensin ohjattu heidän luokseen 18 9

10 Mitä tietoja vahinkoilmoitukseen? Hoitolaitos tai hoitolaitokset, joiden toiminnasta vahingon katsotaan aiheutuneen Jatkohoitopaikat Yhteystiedot Kuvaus vahingosta, mistä henkilövahingosta korvausta vaaditaan Allekirjoitukset, valtuutus Vahinkoilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muutakaan selvitystä maksetuista maksuista Ilmoituslomake löytyy pvk.fi sivulta. Sen voi tulostaa ja lähettää PVK:lle postitse tai sähköisesti. Ilmoitusta ei vielä voi täyttää nettisivuilla. 19 Mitä tietoja vahinkoilmoitukseen? 20 10

11 Mitä tietoja vahinkoilmoitukseen? 21 Mitä tietoja vahinkoilmoitukseen? 22 11

12 Potilasvahinkolain soveltamisala Potilasvahinkolain perusteella voidaan korvata Suomessa potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä - myös esteettinen kirurgia, lasik-leikkaukset aiheutunut henkilövahinko. Vain Suomessa annettu hoito arvioidaan. Sosiaalihuollon alan laitosten toiminta jää pääosin soveltamisen ulkopuolelle. Henkilövahinko = terveydentilan heikkeneminen tai kuolema Potilasvakuutuskeskus Korvausperusteet Hoitovahinko Infektiovahinko Tapaturmavahinko Sairaanhoitolaitteen tai -välineen vika Palovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko Kohtuuton vahinko Jonkun korvausperusteista on täytyttävä, jotta vahinko voidaan korvata Korvausta voi saada vain kertaalleen, vaikka useampi peruste täyttyisi Potilasvakuutuskeskus

13 Korvausperusteet toisin ryhmiteltynä Vältettävyys Hoitovahinko => silmäasioissa yleisin korvausperuste Lääkkeen toimittamisvahinko Objektiivisiin olosuhteisiin perustuvat Tapaturmavahinko Sairaanhoitolaitteen tai -välineen vika Hoitohuoneiston vahinko Sosiaaliset perusteet Infektiovahinko Kohtuuton vahinko Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutuksesta ei korvata Hoidosta aiheutuneita puhtaita taloudellisia vahinkoja Muille kuin potilaalle aiheutuneita vahinkoja Poikkeuksena läheisten korvaukset erityistilanteissa Esimerkiksi hoitohenkilökunnan huonosta käytöksestä aiheutunutta mielipahaa tai muutakaan sinänsä epäasianmukaista toimintaa, jollei siitä ole aiheutunut henkilövahinkoa => Valvira, Avi Potilaan oikeuksien rikkomista - potilasinformaatio Potilasvakuutuskeskus

14 Syy-yhteys Syy-yhteys hoidon ja aiheutuneen komplikaation välillä on oltava => kysymys pakollisesta vakuutuksesta, terveydenhuolto vastaa vain niistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä Pelkkä ajallinen yhteys ei riitä => lääketieteellinen arvio Yksittäisen henkilön vammoihin tai sairauksiin voi olla useita mahdollisia syitä - tapaturma / perussairaus - hoito tai hoitamattomuus - sisäsyntyiset syyt Potilasvakuutuksesta voidaan korvata vain terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutunut lisävahinko. Potilasvakuutuskeskus Todennäköinen syy-yhteys erittäin todennäköinen todennäköinen mahdollinen (± 0) epätodennäköinen erittäin epätodennäköinen Kokonaisuutena arvioiden todennäköisin syy, eli todennäköisyys vähintään 50,1 %. Komplikaation on todennäköisesti oltava tutkimuksen tai hoidon seuraus ja se olisi todennäköisesti voitu välttää toisin toimien.. Potilasvakuutuskeskus

15 Esimerkki, syy-yhteys puuttuu Avomurtuma, johon liittyy ihorikko - infektio Infektio ei ole syy-yhteydessä murtuman hoitoon, koska kontaminoituminen on todennäköisesti tapahtunut jo vammahetkellä. Siksi siitä aiheutuvan vahingon korvattavuutta ei käsitellä. Potilaan murtuman hoidon yhteydessä aiheutuu infektio, joka korvataan. Myöhemmin potilaalla todetaan nivelrikko ja hän vaatii korvausta myös tämän hoidosta. Jos nivelrikon kehittymisen arvioidaan todennäköisesti olevan seurausta perusvammasta (murtumasta), korvausta ei makseta. Jos taas nivelrikko on seurausta infektiosta, korvaus maksetaan (lääketieteellinen arvio) Potilasvakuutuskeskus Hoitovahinko Korvataan tutkimuksesta, hoidosta tai niiden laiminlyönnistä todennäköisesti aiheutunut henkilövahinko jos Kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut tai hoitanut potilasta toisin ja Todennäköisesti toimimalla toisin olisi välttänyt aiheutuneen vahingon - Esimerkiksi terveen suolen tähystystoimenpiteessä aiheutunut suolivaurio tulisi voida välttää - Haavatyrä tai hermovaurio toimenpiteeseen liittyen ei yleensä ole vältettävissä Potilasvakuutuskeskus

16 Hoitovahinko Sama hoidon taso läpi koko maan hoidon porrastus huomioiden Ei edellytetä huippuasiantuntijan taitotasoa Myös diagnoosin tekemisen yhteydessä voi aiheutua korvattava hoitovahinko (lähettäminen eteenpäin, ei edellytä oikeaan diagnoosiin pääsemistä) Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi (puhelimessa) Jälkihoidon ja potilaan ohjeistuksen asianmukaisuus (potilasasiakirjamerkinnät) Potilasvakuutuskeskus Hoitovahinko Potilaalle annetun riski-informaation asianmukaisuus (potilasasiakirjamerkinnät) Puutteellisista resursseista aiheutunut seuraus ei ole korvattava potilasvahinko Huono hoitotulos ei ole potilasvahinko Alun perin hoidettavana olevan sairauden eteneminen hyvästä hoidosta huolimatta tai hoitoon liittyvät aina mahdolliset komplikaatiot eivät ole korvattavia hoitovahinkoja Potilasvakuutuskeskus

17 Esimerkkitapauksia korvaamatta jääneistä vahingoista Värttinähermon vaurioituminen valtimokanyylin laiton yhteydessä, ei vältettävissä Puudutuksen epäonnistuminen ja asianmukainen vaihto yleisanestesiaan Sytostaattihoidon yhteydessä liuoksen valuminen kudokseen ei ole yleensä vältettävissä, jos vuoto huomataan oikea-aikaisesti ja siihen reagoidaan asianmukaisesti Painehaavojen kehittyminen tehohoidossa olevalla potilaalla, jolla merkittäviä ihovaurion riskiä lisääviä sairauksia ja asentohoito on toteutettu asianmukaisesti Intubaatioon liittyviä hammasvaurioita Heikkokuntoisen hampaan vaurioituminen asianmukaisesta suojaamisesta huolimatta intubaation yhteydessä ei ole vältettävissä Hätäintubaatiossa terveidenkin hampaiden vaurioituminen ei ole vältettävissä Potilasvakuutuskeskus Esimerkkitapauksia korvattavista vahingoista Spinaalipuudutus lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä. Lannepisto väärään kohtaan, josta potilaalle tuntohäiriöitä sekä häiriöitä virtsan ja ulosteen pidätyskyvyssä Puutteellinen anestesia. Potilas oli hereillä ja tunsi kipua ja pelkoa. Anestesian seuranta ei ole ollut riittävää. Naamarinukutuksen yhteydessä happi syttyi palamaan ja potilaalle aiheutui palovamma Trakeostomiakanyylin irtoaminen hoitotoimenpiteen yhteydessä, eikä kanyyliä saatu takaisin riittävän nopeasti. Seurauksena oli potilaan kuolema. PEG-letkun vaihdon yhteydessä tullut ruokatorven repeämä ja siitä seurannut potilaan menehtyminen olisi ollut vältettävissä. Paksusuolen tähystyksessä tapahtunut sigmasuolen repeämä. Terveen suolen tähystyksessä olisi repeämä tullut voida välttää. Potilasvakuutuskeskus

18 Infektion aiheuttama vahinko Voidaan korvataan tutkimuksen tai hoidon yhteydessä alkaneesta infektiosta todennäköisesti aiheutunut henkilövahinko Ei laiminlyöntiä Kaikkia hoitoon liittyviä infektioita ei voida korvata Siedettävyysarviointi infektion ennakoitavuus (infektioriski) - 2 %:n raja vahingon vakavuus perussairauden tai -vamman vaikeusaste - mitä vaikeampi hoidettava sairaus, sitä rajumpi infektio tulee sietää potilaan muu terveydentila Potilasvakuutuskeskus Vahingon kohtuuttomuus Voidaan korvata tutkimuksesta tai hoidosta todennäköisesti aiheutunut henkilövahinko, josta aiheutuu pysyvä vaikea sairaus tai vamma (vähintään haittaluokka 7) taikka kuolema. Ei laiminlyöntiä Kohtuuttomuusarvioinnissa otetaan huomioon: 1. Vahingon vakavuus 2. Perussairauden tai -vamman laatu ja vaikeusaste 3. Potilaan muu terveydentila 4. Vahingon harvinaisuus 5. Vahingonvaaran suuruus yksittäistapauksessa Potilasvakuutuskeskus

19 Muut korvausperusteet Tutkimuksen tai hoidon yhteydessä aiheutunut tapaturma Sairaanhoitolaitteen tai välineen vika Esim. sairaalasänky, leikkauksessa käytetyt porat. Ei kuitenkaan potilaaseen kiinteästi asennetut laitteet ja välineet Hoitohuoneiston vahinko -Esim. tulipalosta aiheutunut vahinko Lääkkeen toimittamisvahinko -Reseptilääkkeet apteekista Potilasvakuutuskeskus Kohtuuttomuus Tyypillisesti varsin terveelle potilaalle, tai pienehkössä toimenpiteessä aiheutunut pysyvä, vaikea seuraus tai kuolema Hoidon lopputulos on merkittävässä epäsuhdassa lähtötilanteeseen nähden. On hoidettu kohtalaisen lievää sairautta. Seuraus on harvinainen. Potilaalla ei ole erityistä riskiä kyseiseen seuraukseen. Esim. sokeutuminen varsin relatiivisen toimenpiteen yhteydessä Potilasvakuutuskeskus

20 Kohtuuttomuus Kilpirauhasesta otettiin ohutneulanäyte tuumorin vuoksi. Tämän jälkeinen verenvuoto aiheutti hengitysteiden tukkeutumisen ja potilaan kuoleman. Kipsihoito nilkkamurtuman vuoksi. Potilaalle aiheutui kipsihoidon seurauksena laskimotukos ja myöhemmin keuhkoveritulppa, johon hän menehtyi. vasemman silmän verkkokalvon irtoaminen silmän iskuvammassa, hoidettiin leikkauksella. Tehtiin myöhemmin kaihileikkaus ja vitrektomia. Potilas kuoli leikkauksessa äkilliseen sydänkuolemaan. Leikkaus epilepsian vuoksi. Aiheutui aivoinfarkti ja vasemman puoleinen hemipareesi. Tp oli perusteltu, kun muuta vaikuttavaa hoitoa ei ollut. Aiheutunut seuraus oli pvltk:n näkemyksen mukaan kohtuuton. Potilasvakuutuskeskus Kohtuuttomuus Polven nivelrikon vuoksi tehdyn toimenpiteen yhteydessä aiheutui aivoinfarkti ja vasemman puolen halvaus. Polven nivelrikon vuoksi annetun leikkaushoidon yhteydessä aiheutui eteisvärinä ja aivoinfarkti. Skolioosi ja ryhtivirhe. Leikkaushoidon jälkeen alaraajat liikkumattomat, liikkuminen pyörätuolilla. Indikaatio erittäin suhteellinen kohtuuton potilasvahinkolain varaventtiili Äkillinen elottomuus synnytyksessä. Epiduraalipuudutuksen jälkeen hengityspysähdys. Aivovamma. Selkeä syy jää epäselväksi, mutta liittyy kuitenkin todennäköisesti hoitoon => Kohtuuton. Potilasvakuutuskeskus

21 Kohtuuttomat kiputilat Verinäyte keliakian ja laktoosi-intoleranssin poissulkemiseksi. Näytteen ottamisen jälkeen yläraaja turposi kyynärnivelen seudusta eikä oiennut kunnolla. ENMGtutkimuksessa todettiin poikkeava löydös, mutta ei hermovauriota. Kipupoliklinikalla aloitettiin lääkitys neuropaattiseen kipuun. Kokeiltiin stellum-blokadeita, joista ei ollut hyötyä. TNS-hoidostakaan ei ollut hyötyä kivun hoidossa. Kokeiltiin lisäksi botulinumtoksiini-, akupunktio- ja hypnoosihoitoja. Kädessä on tuntohäiriötä, motorista kömpelyyttä ja hikoilua ja voimattomuutta kaikissa liikkeissä. Potilas tarvitsee apuvälineitä päivittäisissä toiminnoissa, ei pysty ajamaan autoa, unihäiriöitä esiintyy, ei selviydy kotitöistä. Lautakunnan mukaan kiputila syy-yhteydessä verinäytteen ottamiseen ja siitä seuranneeseen verenpurkaumaan. Verinäyte otettiin keliakian ja laktoosi-intoleranssin poissulkemiseksi. Komplikaatio oli erittäin harvinainen, altistavia tekijöitä ei ollut. Pysyvä haitta vastaa hll 10. Potilasvakuutuskeskus Ei kohtuuton Lukinkalvon alaisen verenvuodon vuoksi tehtiin aivovaltimoiden angiografia, jossa todettiin aivoverisuonten valtimo-laskimoepämuodostuma. Suonensisäisen liimauksen yhteydessä aiheutui aivoinfarkti ja sen seurauksena pysyvä hengitys-, nielu- ja neliraajahalvaus. Jatkuva avun- ja valvonnan tarve sekä respiraattorihoito Ilman komplikaatiota potilas olisi todennäköisesti toipunut täysin, mutta hoitamattomana hän olisi todennäköisesti saanut pian uuden vuodon. Hoidettaessa sellaista sairautta, joka hoitamattomana sisältää selvän riskin pysyvästä vaikeasta vammautumisesta tai kuolemasta, ei vaikeitakaan komplikaatioita korvata -> kyseessä ei ollut hoidon kohtuuton seuraus. Potilasvakuutuskeskus

22 Infektiovahinko Sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa, läppävuotoa, munuaisten vajaatoimintaa, kihtiä sekä komplisoitunutta II-tyypin diabetesta sairastavalle potilaalle tehtiin suonikohjuleikkaus uusiutuneiden suonikohjujen vuoksi. Potilas oli ylipainoinen ja hänellä oli todettu laajentunut sydämen vasen kammio Aiheutui ennakoitu infektio, jonka seurauksena pitkä tehohoitojakso, revisioita, paheneva sydämen vajaatoiminta ja munuaistoiminnan loppuminen sekä lopulta menehtyminen Suonikohjutoimenpiteeseen liittyi kohonnut infektioriski johtuen potilaan sairastamista perussairauksista. Terveellä potilaalla infektio suonikohjuleikkauksen jälkeen on ennakoimaton Vaikka kysymys oli ennakoidusta infektiosta, toimenpide oli rutiiniluonteinen ja seuraus siitä oli erittäin vakava ja harvinainen Potilasvakuutuskeskus Infektiovahinko Tehtiin tekonivelleikkaus polven nivelrikon vuoksi, toimenpidettä seurasi infektio. Infektion hoidoksi aloitettiin ab-hoito, jolla infektio rauhoittui. Polveen jäi turvottelutaivutus ja haavan erittämistaipumus. 4 vuoden kuluttua tekoniveltoimenpiteestä potilaalle asennettiin hammasimplantti. Tämän jälkeen aiheutui proteesi-infektio. Tehtiin polven kirurginen puhdistus ja huuhtelu. Nivelen muoviosa vaihdettiin. Sairaalahoitoa infektion vuoksi 16 vrk. Pvltk katsoi ajallisen yhteyden (tekonivelinfektio ilmaantui 2 päivää hammasimplanttitoimenpiteen jälkeen) viittaavan voimakkaasti siihen, että infektio on syntynyt hematogeenisesti hammasimplanttileikkauksen seurauksena. Hammasimplanttien asennukseen liittyvä leukojen ulkopuolisen infektion riski on alhainen. Lautakunnan arvion mukaan kysymys oli korvattavasta infektion aiheuttamasta vahingosta. Potilasvakuutuskeskus

23 Infektiovahinko Potilaalla on perussairauksina II-tyypin diabetes, ASO ja COPD. Hänelle oli tehty oikean alaraajan ohitusleikkaus proteesilla. Vasempaan alaraajaan oli aikaisemmin tehty useita pallolaajennuksia. Nyt tehtiin alaraajan verisuonten varjoainekuvaus, jossa todettiin verisuoniproteesin tukos. Tukos liuotettiin ja hoitokatetri jätettiin paikoilleen kontrollikuvaukseen saakka. Potilaalle kehittyi sepsis ja aorttaläpän endokardiitti. Infektio oli syy-yhteydessä varjoainekuvaukseen. Angiografiaan liittyvä infektion riski on alhainen. Tässä tapauksessa potilaalla oli riskiä kohottavia sairauksia ja lisäksi hän oli merkittävästi ylipainoinen => infektio oli ennakoitavissa. Infektion vuoksi iv ab-hoito, verisuoniproteesin korjausleikkaus siirtyi, sla-hoito 1,5 kk. Tehtiin aorttaläpän korjausleikkaus, joka aikaistui infektion takia. Abhoito jäi pysyväksi. Infektiosta jäi enintään lievä pysha. Ottaen huomioon muut sairaudet, infektion aiheuttaman vahingon ei katsottu olevan vakavuudeltaan niin harvinainen ja yllättävä, että vahinko olisi oikeuttanut korvaukseen potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuskeskus Infektiovahinko Sappirakon poistoleikkauksen jälkeen todettiin haavainfektio, minkä vuoksi aloitettiin antibioottihoito ja paikallishoidot. Hoidosta huolimatta oireet pahenivat. Infektion vuoksi useita sairaalahoitojaksoja ja haavaan tehtiin lukuisia kirurgisia toimenpiteitä muun muassa haavan avauksia lihaskalvoon asti, vatsan avoin leikkaus ja fistelikäytävien poistoja. Lisäksi haavaa hoidettiin alipaineimuhoidolla. Näytteiden perusteella haavassa kasvoi harvinainen mykobakteeri (syy-yhteys?) Potilasvahinkolautakunta katsoi, että infektio oli saanut alkunsa sappirakon poistamisen yhteydessä. Infektioriski on alhainen tähystyksellisiin sappirakon poistoleikkauksiin liittyen. Potilaalla ollut lääkitys (Trexan) nosti riskiä. Lautakunta arvioi infektion olleen ennakoitavissa. Vahingon vakavuus oli poikkeuksellisen hankalahoitoinen ja pitkäkestoinen (noin vuosi), kysymys ei ollut vakavasta sairaudesta. Kysymys oli korvattavasta infektion aiheuttamasta vahingosta. Potilasvakuutuskeskus

24 Infektiovahinko Ympäröivään kudokseen levinnyt peräsuolen syöpä, jossa oli runsaasti metastaaseja. Leikkauksen jälkeen kehittyi vaikea yleisinfektio ja septinen shokki. Tehtiin 2 uusintaleikkausta ja avanne. Tilanne huononi hoidosta huolimatta. Kehittyi akuutti munuaisten vajaatoiminta ja lopulta potilas menehtyi noin 2 viikkoa toimenpiteen jälkeen. Suolistoleikkaukseen liittyy kohonnut infektioriski. Lautakunnan mukaan kysymyksessä ei olisi ollut korvattava vahinko. Ilman infektiota potilaan ennuste olisi lyhyellä tähtäimellä ollut hyvä, mutta tämän tyyppinen tauti uusiutuu lähes aina. Uusiutuneena peräsuolisyöpä ei ole kokonaan parannettavissa. Lautakunnan saamassa asiantuntijalausunnossa potilaan elinajan ennusteeksi on arvioitu 6-18 kuukautta. Kuolemaankaan johtanut infektio ei välttämättä tule korvattavaksi, jos perussairaus on riittävän vakava. Potilasvakuutuskeskus Lääkevahingot Asianmukaisen lääkityksen sivuvaikutuksia voidaan korvata lääkevahinkovakuutuksesta Lääkevahinkovakuutuspooli hoitaa v loppuun mennessä sattuneet, Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö sen jälkeen sattuneet - Pandemrix-vahingot poikkeus Tarvittaessa potilasvakuutuksen korvauspäätöksessä annetaan ohjaus kääntyä lääkevahinkovakuutuksen puoleen Potilasvakuutuskeskus

25 Potilasvakuutuskeskus

Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen. Aluehallintoviraston koulutus

Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen. Aluehallintoviraston koulutus Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen Aluehallintoviraston koulutus 12.5.2017 Potilasvahingot Korvauspäällikkö Elina Muukkonen Esityksen sisältö Potilasvakuutuskeskus Kuka on velvollinen informoimaan

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos sinulle syntyy henkilövahinko terveydenhuollossa. Henkilövahinko tarkoittaa

Lisätiedot

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen MÄÄRITELMIÄ Komplikaatio lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus aikaisempaan

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä Tausta-aineistoa toimittajille Muutama keskeinen termi Yleiskielessä hoitovirhe tarkoittaa kaikkia potilaan hoidossa tapahtuneita virheitä tai

Lisätiedot

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta Infektioturvallisuus Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden-

Lisätiedot

Potilasvahingot ja niistä oppiminen. Maiju Welling /Essote

Potilasvahingot ja niistä oppiminen. Maiju Welling /Essote Potilasvahingot ja niistä oppiminen Maiju Welling 22.1.2019/Essote Luennon 23.1.2019 2 Potilasvakuutuskeskus 23.1.2019 Suomi24 21.11.2017 3 Potilasvakuutuksen taustaa ja pääperiaatteita Terveydenhuollon

Lisätiedot

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA Dos., yl, Ville Remes TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA 25.4.2019 Turku VTK IX 2 3 4 UUSI POTILASVAHINKOLAKI VOIMAAN 1.1.2021 Korvattavia vahinkoja koskeva sääntely laajenee Uutena korvausperusteena

Lisätiedot

Potilasvahingot ja laiteturvallisuus. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Asko Nio, lainsäädäntöjohtaja

Potilasvahingot ja laiteturvallisuus. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Asko Nio, lainsäädäntöjohtaja Potilasvahingot ja laiteturvallisuus Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 25.10.2017 Asko Nio, lainsäädäntöjohtaja Potilasvahinkolain soveltamisala Potilasvahinkolain perusteella voidaan korvata Suomessa

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuksen tarkoitus Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenja sairaanhoidon yhteydessä

Lisätiedot

Potilasvahinkolautakunta

Potilasvahinkolautakunta Potilasvahinkolautakunta Yleislääkäripäivät 29.11.2018 Kaisa Nissinen-Paatsamala Terveyspalveluiden johtaja Salon kaupunki Potilasvahinkolautakunta Toimivaltana Potilasvahinkolakiin liittyvät korvausasiat

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1/2018

Osavuosiraportti 1/2018 Potilasvahinkoilmoitukset ja ratkaistut tapaukset 1.1. 30.6.2018 Potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana Huolehdimme keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Toimimme potilaiden

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Vauva kärsi hapenpuutteesta synnytyksessä, tämä on maksanut sairaalalle jo 2,7 miljoonaa euroa Näin kalliiksi virheet tulevat

Vauva kärsi hapenpuutteesta synnytyksessä, tämä on maksanut sairaalalle jo 2,7 miljoonaa euroa Näin kalliiksi virheet tulevat Vauva kärsi hapenpuutteesta synnytyksessä, tämä on maksanut sairaalalle jo 2,7 miljoonaa euroa Näin kalliiksi virheet tulevat Yle selvitti, miten kalliiksi potilasvahingot tulevat suomalaisille sairaanhoitopiireille.

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI

Potilasvakuutus kaikille HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI Potilasvakuutus kaikille HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI HOITOVIRHEEN SATTUESSA KOHDALLESI Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi EV 124/1998 vp - HE 91/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 9111998

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM 16.11.2018 Millaisia palautteita saamme 1 2 3 Jatkuva palaute Suullinen palaute Kirjallinen palaute Sähköinen

Lisätiedot

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa Jos vahingoitut sairaanhoidon yhteydessä, on sinulla oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain

Lisätiedot

Lakisääteiset vakuutukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Vakuutuskeskus-ryhmä

Lakisääteiset vakuutukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Vakuutuskeskus-ryhmä Lakisääteiset vakuutukset muuttuvassa toimintaympäristössä Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Vakuutuskeskus-ryhmä Vakuutuskeskus Ulla Niku-Koskinen 31.3.2017 1 Neljän vakuutuslajin osaamiskeskus ja toimisto

Lisätiedot

Lausunto potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän raporttiin 2017

Lausunto potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän raporttiin 2017 Lausunto potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän raporttiin 2017 STM 129:00/2014 Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.1.2015 työryhmän, jonka tavoitteeksi annettiin potilasvakuutusta

Lisätiedot

PVK 30 vuotta Miksi yleiset vahingot toistuvat voidaanko vahingoista oppia?

PVK 30 vuotta Miksi yleiset vahingot toistuvat voidaanko vahingoista oppia? PVK 30 vuotta Miksi yleiset vahingot toistuvat voidaanko vahingoista oppia? Eero Hirvensalo, ylilääkäri Potilasvahingoista on syytä ottaa opiksi Eero Hirvensalo, ylilääkäri, PVK Potilasvahinkoilmoitusten

Lisätiedot

Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri

Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri n. 7 % kansantuotteesta eli yli n 10 mrd euroa/vuosi yli 250 000 terveydenhuollon ammattihenkilöä n. 10 milj. perusterveydenhuollon lääkärissä käyntiä/vuosi ja n.

Lisätiedot

POTILASVAHINKOJEN KORVAUSTOIMINNAN REKISTERI

POTILASVAHINKOJEN KORVAUSTOIMINNAN REKISTERI 1 (5) POTILASVAHINKOJEN KORVAUSTOIMINNAN REKISTERI EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista 1. Rekisterin nimi Potilasvahinkojen korvaustoiminnan rekisteri

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

POTILASVAHINKOJÄRJESTELMÄ JA VAHINGOISTA AIHEUTUVAT KOMPLIKAATIOT/ HUS NÄKEMYS

POTILASVAHINKOJÄRJESTELMÄ JA VAHINGOISTA AIHEUTUVAT KOMPLIKAATIOT/ HUS NÄKEMYS HE 16/2018 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA: POTILASVAHINKOJÄRJESTELMÄ JA VAHINGOISTA AIHEUTUVAT KOMPLIKAATIOT/ HUS NÄKEMYS PETRI BONO VS. JOHTAJAYLILÄÄKÄRI 14.5.2018

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN, TORNION SAAREN VIREEN, POTILASASL4MIEHEEN VUONNA2 0 1 1. Outi Rämö

TERVEYSKESKUKSEN, TORNION SAAREN VIREEN, POTILASASL4MIEHEEN VUONNA2 0 1 1. Outi Rämö POTILASASIAMIESKONTAKTIT TORNION TERVEYSKESKUKSEN, TORNION SAAREN VIREEN, KOIVUKODIN JA HOPEARANNAN POTILASASL4MIEHEEN VUONNA2 0 1 1. Outi Rämö potilasasiamies 2 9. 1 2. 2 0 1 1 z POTILASASIAMIESKONTAKTIT

Lisätiedot

Potilaan ongelmat oikeuden saannissa

Potilaan ongelmat oikeuden saannissa Potilaan ongelmat oikeuden saannissa - liittyen erityisesti vahinkojen korvaamiseen, kriittinen käytännön näkökulma. Potilasliiton puheenvuoro. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.5.2017 Varatuomari, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

POTILAAN OIKEUDET POTILASVAHINKOASIASSA

POTILAAN OIKEUDET POTILASVAHINKOASIASSA Opinnäytetyö AMK Liiketalous Juridiikka 2017 Janica Stenius POTILAAN OIKEUDET POTILASVAHINKOASIASSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Juridiikka 2017 39 Tapio Jaakkola

Lisätiedot

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2009-2014 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7271 7328 7735 7797 7 951 7 952 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2009-2014 RATKAISTUT

Lisätiedot

Miten toimin, kun epäilen potilasvahinkoa - ja muiden ongelmatilanteiden selvittäminen

Miten toimin, kun epäilen potilasvahinkoa - ja muiden ongelmatilanteiden selvittäminen Miten toimin, kun epäilen potilasvahinkoa - ja muiden ongelmatilanteiden selvittäminen Potilaan päivä Turussa 16.11.2017 Varatuomari, toimitusjohtaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Joni Siikavirta,

Lisätiedot

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen Lääkevahinkovakuutus Petri Ahonen 12.5.2017 Vakuutusturvan järjestäminen LÄÄKKEIDEN VALMISTAJAT, MAAHANTUOJAT, JAKELIJAT JA MUUT TOIMIJAT OSUUSKUNTA Ostaa vakuutuksen yhtiöltä Ottaa vakuutuksen jäsentensä

Lisätiedot

Kun potilas kirjelmöi, mielessä kihelmöi. Kaija Hannula, Kristiina Patja ja Satu-Maaria Walle

Kun potilas kirjelmöi, mielessä kihelmöi. Kaija Hannula, Kristiina Patja ja Satu-Maaria Walle Kun potilas kirjelmöi, mielessä kihelmöi Kaija Hannula, Kristiina Patja ja Satu-Maaria Walle Lausunnon valmisteleminen Potilasasiakirjojen kokoaminen Aikajanan muodostaminen: mitä tapahtui, missä järjestyksessä?

Lisätiedot

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset 5.5.2015 Jarkko Pärssinen 2 Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia Suomessa Sairausvakuutus - Vakuutus sairauskulujen varalta - Vakuutus vakavan sairauden

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan. Lääkäri

Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan. Lääkäri Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan Lääkäri 2018 12.1.2018 Miten opin potilasvahingoista? Muutama sana potilasvahingoista, potilasturvallisuudesta ja ammatillisesta kehittymisestä

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2011-2016 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 7735 7798 7 954 8089 8 382 8 834 3000 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2011-2016

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Ohje Xarelto -lääkkeen käyttäjälle

Ohje Xarelto -lääkkeen käyttäjälle Ohje Xarelto -lääkkeen käyttäjälle 2 Ohje Xarelto -lääkkeen käyttäjälle Lääkärisi on määrännyt Sinulle Xarelto - lääkevalmistetta. Tekonivelleikkauksen jälkeen laskimotukoksen eli veritulpan riski on tavallista

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä

Tietoa eteisvärinästä Tietoa eteisvärinästä Mikä eteisvärinä eli flimmeri on? Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö, joka yleistyy 60 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää

Lisätiedot

KAUNEUSKIRURGISET TOIMENPITEET KUULUVAT TERVEYDENHUOLLON VALVONTAAN

KAUNEUSKIRURGISET TOIMENPITEET KUULUVAT TERVEYDENHUOLLON VALVONTAAN 23.9.2015 Dnro 3737/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen KAUNEUSKIRURGISET TOIMENPITEET KUULUVAT TERVEYDENHUOLLON VALVONTAAN 1 KANTELU

Lisätiedot

Rokotukseen liittyvät potilasvahingot. Kaivola, Juhani.

Rokotukseen liittyvät potilasvahingot. Kaivola, Juhani. https://helda.helsinki.fi Rokotukseen liittyvät potilasvahingot Kaivola, Juhani 2016 Kaivola, J & Lehtonen, L 2016, ' Rokotukseen liittyvät potilasvahingot ' Suomen lääkärilehti, Vuosikerta. 71, Nro 10,

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Vanhus päivystyspotilaana. TPA Tampere: Vanhus päivystyspotilaana

Vanhus päivystyspotilaana. TPA Tampere: Vanhus päivystyspotilaana Vanhus päivystyspotilaana 1 Perustieto Päivystyksen käytön perusteet Esitiedot Mitä tehdä ennen konsultaatiota? Mitä mukaan päivystykseen Milloin päivystykseen ja milloin ei? Edut ja haitat Syventävätieto

Lisätiedot

Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus. Lääkäri

Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus. Lääkäri Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus Lääkäri2019 10.1.2019 Ylilääkäri Eero Hirvensalo Hallitusneuvos Anne Ilkka Vastuut ja velvoitteet konsultointiin liittyvissä potilasvahingoissa Potilasvakuutuskeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018

Potilasturvallisuuskysely Tulokset. Sairaanhoitajapäivät 2018 Potilasturvallisuuskysely Tulokset Sairaanhoitajapäivät 2018 1. Kuinka pitkään olet toiminut sairaanhoitajana? Vastaajien määrä 712 En ole vielä valmistunut 20% Alle 5 vuotta 17% 5 10 vuotta 13% 10 15

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 1 Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 Helsinki-Turku-Tukholma-Turku-Helsinki Ari Koski 2 Pohjolan kuulumiset Pohjolan väen esittely Ilona Erkkilä Tommi Siren Erja Luoto Ari Koski Ajankohtaista Pohjolasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta Sisällys T2D lisäsairaudet Sydän ja verisuonet Munuaiset Hermosto Jalat Silmät Suu 4 7 10 11 12 13 14 Sydän ja verisuonet Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI POTIILAAN HOIITOON TAII KOHTELUUN LIIIITTYVÄ MUIISTUTUS Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI Saapumispäivämäärä: Vastaanottaja: Diariointinumero: POTILAS Sukunimi, etunimet Osoite:

Lisätiedot

Potilas- ja lääkevahingot

Potilas- ja lääkevahingot Potilas- ja lääkevahingot Lasse Lehtonen, dos., lääk.tri, oik.tri 11.10.2005 Lasse Lehtonen 1 Terveydenhuolto n. 7 % kansantuotteesta eli yli n 10 mrd euroa/vuosi yli 270 000 terveydenhuollon ammattihenkilöä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2015

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2015 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2015 1. Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2015 Haipro tietojärjestelmästä Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2015

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

MRSA-kantajuuden seuranta

MRSA-kantajuuden seuranta MRSA-kantajuuden seuranta Hygieniahoitaja Minna Nieminen Tays, Infektioyksikkö 400 PSHP:n uudet MRSA-kantajat ikäryhmittäin 2005-2017 (tammi-lokakuu 2017) 350 300 250 200 >65 15-64V

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 VUOSINA 2008-2013 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7972 7271 7328 7735 7797 7 788 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2008-2013 RATKAISTUT

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Suomessa! 14.3.2017 Sairaalahygieniapäivät Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA 1. VIRTSAKATETRI-INFEKTION EHKÄISY 2. KANYYLI-INFEKTION EHKÄISY 3. KEUHKOKUUMEEN EHKÄISY 4. KÄSIHYGIENIA 5. MIKROBILÄÄKKEET 1 VIRTSAKATETRI-INFEKTION EHKÄISYKEINOJA

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY Selkälähete: uusi sähköinen työkalu Jaro Karppinen, professori, OY Selkäpotilaan anamneesi Oire (tai oireet) joka tuo potilaan vastaanotolle Kivun voimakkuus Kivun sijainti Yökipu/leposärky? Mikä pahentaa

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhusten sairaudet ja toimintakyky. Pertti Karppi Geriatrian ylilääkäri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 30.1.2012

Vanhusten sairaudet ja toimintakyky. Pertti Karppi Geriatrian ylilääkäri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 30.1.2012 Vanhusten sairaudet ja toimintakyky Pertti Karppi Geriatrian ylilääkäri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 30.1.2012 Oma esittäytyminen LL 1976 Sisätautien erikoislääkäri 1982 Sisätauti-geriatri 1984 LKT 1993

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä Sydän ja ajokyky Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä 29.3.2017 Sidonnaisuudet Työnantajan määräämä koulutus Boston scientific Medtronic finland St Jude Medical Sydän Ihmisen

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 282 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-1722 Esityslistan asia TJA/7 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen Käsikirurgisen potilaan hoito 22.9.17 Heidi Pehkonen Käsipäikissä hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyksellisiä käsikirurgisia leikkauspotilaita Elektiivisistä yleisimmät: canalis carpi, napsusormi,

Lisätiedot

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 Yhteydenottojen kehitys vuosina 2008-2013 900 870 800 700 733 675 645 708 600 577 500 400 300 200 100 0 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 Yhteydenotoista

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PEOL Aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen,

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PEOL Aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen, Terveydenhuollon kantelujen ja muiden valvonta-asioiden asioiden tilastoja vv. 1999 2013 ISAVIssa Aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen 26.2.2014 1 Terveydenhuollon kaikki valvonta-asiat asiat ISLHssa

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Osaaminen työkykyä arvioitaessa eläke- ja kuntoutusratkaisuissa. Osaaminen osana työkykyä seminaari 21.1.2010 Seppo Kettunen, ylilääkäri

Osaaminen työkykyä arvioitaessa eläke- ja kuntoutusratkaisuissa. Osaaminen osana työkykyä seminaari 21.1.2010 Seppo Kettunen, ylilääkäri Osaaminen työkykyä arvioitaessa eläke- ja kuntoutusratkaisuissa Osaaminen osana työkykyä seminaari 21.1.2010 Seppo Kettunen, ylilääkäri Mitä on työkyky? Työn vaatimukset ja työympäristö Osaaminen Terveydentila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 7 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemat hammashoitoon liittyvät vahingot vuosina 2000 2008

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemat hammashoitoon liittyvät vahingot vuosina 2000 2008 Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010: 47 244 249 A r t i k k e l i Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemat hammashoitoon liittyvät vahingot vuosina 2000 2008 Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2016 Potilasturvallisuusilmoitukset vuonna 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 2332 potilaaseen/asiakkaaseen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 16.12.2008 Dnro 3602/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen OIKEUS HYVÄÄN HOITOON JA SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2010-2015 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 7329 7735 7797 7 954 8 077 8 242 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2010-2015 RATKAISTUT

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen ESH:n palveluseteli Kuusamossa Jonkun on oltava ensimmäinen Palvelusetelin soveltuvuus ja tavoitteet Palvelut tuotteistettuja Palvelujen hinnoista ja laadusta on sekä kunnalla että asiakkaalla riittävästi

Lisätiedot