Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi"

Transkriptio

1 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn lähteitä Finlex Edilex Eduskunta Eduskunnan kirjast Asiintipalveluja ja asiakirjamalleja Valikima viranmaistieta yritystiminnan tueksi Yritys-Sumi.fi ELY-keskukset Verhallint Vertili-palvelu Palkka.fi Ilmitin.fi Kilpailu- ja kuluttajavirast Työ- ja elinkeinpalveluja HILMA - julkiset hankinnat HARE - Valtineuvstn hankerekisteri YTJ, Yritys- ja yhteisötietjärjestelmä Virre-tietpalvelu Viestintävirastn fi-verkktunnuspalvelu Tiednlähteitä eri timialjen ja markkiniden seuraamiseen Työ- ja elinkeinministeriön palveluita yrityksille Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) TEM Timialapalvelu Elinkeinelämän tutkimuslaits ETLA Sumen pankki Muita yritystiedn lähteitä Tilasttiedn hyödyntäminen Tilastkeskus Findikaattri Eurstat Paikallisia tiedntuttajia: Helsingin tietkeskus Muita tilasttiedn tuttajia Teknisen tutekehityksen seuraaminen Patentit ja tutemerkit EU-tiednlähteitä EUR-Lex - Eurpan uninin ikeus TED - Tenders Electrnic Daily Eurppalainen pk-yritys -prtaali Muita EU-tiednlähteitä Eurpa EU - Eurpan uninin prtaali Eurpan parlamentin Sumen tiedtustimist Eurpe Direct -palvelut Valikima ulkmaankaupan tiednlähteitä ja -tuttajia Tullin ulkmaankauppatilastt ULJAS Julkiset hankinnat Kansainvälistyminen ja kauppa Tietja ja rekistereitä

2 2 / 21 Ajantasaisen lakitiedn lähteitä Sumessa sitvia nrmeja vat kansallinen lainsäädäntö, perustuslaki, lait, asetukset, valtineuvstn ja ministeriöiden päätökset, muut viranmaispäätökset, valtispimukset ja EUsäädökset asetukset, direktiivit, päätökset sekä EU-tumiistuimen ratkaisut. Miten löydän lakitieta? Finlexistä vi etsiä tieta ajantasaisesta lainsäädännöstä. Edilexistä vi tarkistaa uusimmat säädösmuutkset. Eduskunnan sivuilta vi etsiä tieta suunnitteilla ja meneillään levista asiista. Eduskunnan kirjast n ikeudellisen alan erikiskirjast, jka palvelee kaikkia kansalaisia aiheeseen liittyvässä tiednhaussa. Finlex Finlex - valtin säädöstietpankki n ikeusministeriön mistama ja Edita Publishing Oy:n ylläpitämä maksutn ja verkssa avimesti käytettävä tiednlähde lainsäädännöstä ja ikeuskäytännöistä. Se kstuu useista eri tietkannista ja sisältää: tieta ajantasaisesta lainsäädännöstä (päivitetään viikittain; ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kkelmat) tieta ikeuskäytännöistä (ktimaisten ja eurppalaisten tumiistuinten ratkaisuja usean vusikymmenen ajalta) viranmaisnrmit (mm. yleissitvat työehtspimukset) hallituksen esitykset valtispimukset Ajantasaisessa lainsäädännössä n useita hakumahdllisuuksia. Pikahaussa vi hakea: - säädöksen nimellä esim. tekijänikeuslaki. Hakusanan vi katkaista tähdellä esim. ver*, avipul* - säädöksen tekstissä esiintyvillä sanilla tai fraasihaulla. Hakusanat ertetaan tisistaan välilyönnillä esim. pinttu* ja takaisinpe* - suraan säädöksen numerlla vusikansiiden yläpulelta, esim. 1281/2003 Tarkennetussa haussa: - vidaan rajata pis yksittäisiä sanja esim. - hakusanja vi yhdistellä tai käyttää etäisyyshakua. Esimerkiksi etsitään lakitieta ajkrtin E-lukasta. Kaikilla sanilla kirjitetaan ajkrt* e-luk* Tai etsitään tieta henkilötietlaista ja arkaluntisuudesta. Etäisyyshakuun kirjitetaan arkalun* lähellä henkilötie* Etäisyys sanjen välillä saa lla enintään 10 sanaa. Finlexistä löytyvät myös kumtut säädökset, rutsinkieliset säädökset, säädökset alkuperäisinä sekä säädösmuutkset masta hakemiststaan.

3 3 / 21 Edilex Edilex n pääasiassa maksullinen lakitietpalvelu. Ajantasaisimmat säädösmuutkset vi tarkastaa viikittain päivitettävästä Edilexista maksutta. Myös kirjastssa sitä vi käyttää maksutta. Edilex kstuu kymmenistä eri tietkannista ja se sisältää mm. juridisen uutispalvelun, sähköisiä artikkeleita sekä ajantasaiset säädöstietkannat. Se n laadittu työvälineeksi ikeudellista tieta tarvitseville ammattilaisille ja sitä päivitetään jatkuvasti. Vit tarkistaa uusimmat muutkset säädösmuutsrekisteristä, jka löytyy sivun vasemmalta pulelta. Pikahakulaatiksta vi hakea esimerkiksi sanalla kalastuslaki. Avaa laki ja kats muutkset. Muutssäädös vie suraan Finlexiin. Eduskunta Eduskunnan sivuilta vi seurata päätöksenteka ja meneillään levien asiiden käsittelyä. Palvelussa vi seurata esimerkiksi jnkin käsittelyssä levan asian etenemistä ja siihen liittyviä kannanttja. Etusivun vasemmasta alalaidasta pääsee Usein kysytyt kysymykset -sin. Sen kautta löytyvät hjeet erilaisten asiiden ja puheenvurjen etsimiseen. Asiahaku -hakutavassa n käytössä ns. vapaa haku eli kenttään vi kirjittaa minkä tahansa sanan (katkaisumerkkinä *). Tulksena vat asiat, jiden tsikssa tai viitetiedissa sana n mainittu. Viite kert, missä vaiheessa kyseisen asian käsittely n ja tarjaa surat linkit asiaan liittyviin asiakirjihin. Etusivulta pääsee Ajankhtaisiin asiihin, jsta löytyy tiedtteita ja esimerkiksi puhemiehen puheet. Oikplkuja käyttämällä löytyvät npeasti esim. EU-asiat ja tiedt valikuntien kkuksista. Valtipäiväasiat ja asiakirjat Oikpluilta löytyvät Valtipäivät ja asiakirjat, jtka sisältävät tieta mm. käsittelyvaiheessa levista asiista. Valtipäiväasiista vi hakea hakusanalla tai asiasanastn sanalla asiatyypin mukaan (esim. hallituksen esitykset, alitteet)

4 4 / 21 asian tunnuksella tai säädöskkelman numerlla valtipäivittäin tai vaalikausittain tai määritellä aikaväli Esimerkki: Hae hakusanilla pienyrittäjät tai vit katkaista tähtimerkillä esim. naisyrittäj* Eduskunnan kirjast Eduskunnan kirjast n ikeudellisen tiedn erikiskirjast, jka n avin kaikille kansallaisille ja jnka tietpalvelu palvelee jkaista, jka tarvitsee tieta eduskunnasta, päätöksentesta, ikeudesta, yhteiskunnasta, kansainvälisistä järjestöistä tai Eurpan uninia kskevista asiista tai päätöksentesta. Tietpalvelu n maksutnta. Tietpalvelukysymyksiä vi jättää myös puhelimitse, sähköpstilla tai verkssa, jk palvelulmakkeella tai yleisten kirjastjen Kysy kirjastnhitajalta -palvelun kautta (http://www.kirjastfi/kysy). Selma-kkelmatietkanta https://selma.linneanet.fi/vwebv/searchbasic?dbcde=local Eduskunnan kirjastn tekset löytyvät Selma-tietkannasta, mutta teksia pystyy hakemaan myös pikahaulla suraan Eduskunnan kirjastn etusivun kautta. Hakulaatikkn vi kirjittaa minkä tahansa sanan hakusanaksi ja sanan vi katkaista kysymysmerkillä (?). Esimerkkihaku: maahanmuutta? yrittäj? Lakihankkeiden tietpaketti LATI Keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineista ktaan tietpaketeiksi. Niihin liitetään mukaan hankkeiden uutisintia, kirjallisuutta, tutkimusaineista ja tieta esimerkiksi kansalaisten mahdllisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen. Myös valmistuneisiin lakihankkeisiin liittynyt aineist säilytetään ja siirretään maan sinsa. Harjitusesimerkki: Hae lakihankkeista esim. Vanhuspalvelulakipaketti, ja etsi asiaa kskevia puheenvurja. Elki-linkkitietkanta Elki sisältää Eduskunnan kirjastn asiantuntijiden valikimia laadukkaita verkkpalveluita, jiden aiheina n ikeus, plitiikka ja hallint. Linkit n jateltu aiheittain ja maittain. Harjituksia: Etsi tieta jstakin kansanedustajasta ja hänen viimeaikaisesta timinnastaan (Puheenvurt ja Valtipäivätimet).

5 Hae hallituksen esityksiä hakusanalla kuluttajansuja. Etsi hallituksen esitykset työaikalain muuttamisesta. Etsi Krkeimman ikeuden ennakkratkaisu aiheesta cd-levyjen luvatn kpiinti, Etsi työtapaturmiin liittyviä vakuutusikeuden päätöksiä. Mntak työtumiistuimen päätöstä löytyy aiheesta vusilman määräytyminen v ? Saak internetin kautta myydä lutta? Etsi aiheesta KHO:n päätös. 5 / 21 Asiintipalveluja ja asiakirjamalleja YritysSumi -puhelinpalvelu alittaville yrittäjille Työlinja-puhelinpalvelu Neuvntaa henkilöstön rekrytintiin, kehittämiseen ja työyhteisön muutstilanteisiin. Talusapu: Maksutn neuvnta yrittäjille. JULHA- Julkishallinnn yhteyshakemist Julha eli Julkishallinnn yhteyshakemist n kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektrin yhteystiethakemist. KELA > Työnantajan asiat Pienen yrityksen arjessa vi hyödyntää verksta löytyviä asiintipalveluja ja asiakirjamalleja. Yritys-Sumi.fi -prtaalin lisäksi asiakirjaphjia vi löytää mm. seuraavilta sivuilta: Valikima viranmaistieta yritystiminnan tueksi Yritys-Sumi.fi Yrittäjille suunnatut asiintipalvelut ja lmakkeet vat saatavilla Yritys-Sumi -verkkpalvelusta maksuttmasti.

6 Prtaali tarjaa tieta yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Sumi n suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Yritys-Sumea krdini Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) ja siihen ktut tiedt julkisista yrityspalveluista pidetään ajantasaisina ja kattavina. Sivust n käännetty myös rutsiksi ja englanniksi. Esimerkki 1: Lmakkeiden hakeminen > Asii verkssa. Lmakkeet ja asiinti -haulla vi hakea aiheen mukaan tai sanalla, jka visi esiintyä lmakkeen nimessä, esimerkiksi työspimus. Esimerkki 2: Työntekijän palkkaaminen > Yrityksenä timiminen» Timiminen työnantajana > (Humii sisäinen linkitys!) Kats myös -khdasta Työnantajuus, jsta löydät työntekijän palkkaamiseen liittyvää tieta. Tarkastele lähemmin Työnantajuus-aihetta. Ota humin viittaukset muihin verkn palveluihin. 6 / 21 Alueelliset ELY-keskukset ELY-keskukset tukevat alueensa pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjamalla neuvnta-, kulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahitusta. Yleisimpiä tukia vat investinti-, startti- ja kehitystuet. Rahituskatsauksista saa vinkkejä siitä, minkälaisia tukia vi saada. Verhallint Vertieta ja -palveluja yritysasiakkaille, kullekin yritystyypille ma sivust. Lisäksi rekisteröintitimenpiteet sekä hjeita verilmitusten jättämiseen. Yritys- ja yhteisöasiakkaat Vertili-palvelu Vertilistä vi: tarkistaa ja nähdä vertilitteen selata tilitapahtumia lähettää kausiverilmituksen laskea maksettavan määrän valitulle ajankhdalle Palveluun vi myös tutustua sen demversissa. Palkka.fi https://www.palkka.fi/

7 7 / 21 Palkka.fi verhallinnn ja työeläkeyhtiöiden ylläpitämä maksutn yritysten ja ktitaluksien palkanlaskentahjelma. Palkka.fi:ssä n ilmainen palkkalaskuri, jnka avulla vi arviida palkan sivukuluja sekä työntekijälle maksettavan palkan määrää. Palvelua vi hyödyntää ennaknpidätysten ja ssiaaliturvamaksujen tilityksessä. Vit kkeilla vierailijana esim. mahdllisen työntekijän palkan laskemisen sivukuluineen. Ilmitin.fi Verkkpalvelu, jssa vi lähettää ilmituksia ja hakemuksia, myös Kelaan. Palvelu n maksutn ja sitä vivat hyödyntää yritykset, jilla n ilmitustiedstja tuttava palkkahjelmist. Kilpailu- ja kuluttajavirast Tieta yrityksille mm. seuraavista aiheista: markkininnin ja mainnnan pelisäännöt spimusten laatiminen ja muuttaminen maksaminen ja laskutus tutteen takuu ja virheen hyvitys etä- ja ktimyynti sekä verkkkauppa. Työ- ja elinkeinpalveluja (TE-palvelut) Tieta yrittäjyyteen liittyen sekä palveluita yrittäjälle työnantajan rlissa. Työnantajan palvelut TE-timistjen kautta löytyy maksuttmia työpaikkailmittamisen kanavia ja neuvntaa rekrytintiin ja tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämiseen. TE-timistista saat tarvittaessa apua myös ulkmaalaisen työviman palkkaamiseen. Työ- ja elinkeinhallinnn verkkpalvelut vat npeita ja ajantasaisia. Niitä vi käyttää itse kellnajasta riippumatta. Tiet avimesta työpaikasta kannattaa laittaa reaaliaikaiselle ml.fi -rekrytintisivustlle, jka n käytetyin rekrytintikanava ja tavittaa siten aktiiviset työnhakijat. Yrittäjyyspalvelut Liikeidean arviinti ja kehittämisneuvnta Lisätieta yrittäjäksi ryhtymisen eri vaihtehdista ja yleensä yrittämisestä.yrittäjäksi kuluttautuminen ja yritystiminnan käynnistäminen Yrityksen perustamisen jälkeen palveluja ja tieta liiketiminnan kehittämiseksi.

8 8 / 21 Tietja erilaisista seudullisista ja alueellisista prjekteista, jihin sallistumalla yritys vi kehittyä, verkstitua ja rakentaa kumppanuuksia muiden yritysten kanssa. Yrittäjätyön välitys sekä yrittäjäkumppaneiden tai yrityksen jatkajan haku. Rahituksesta alittelevalle yrittäjälle. HILMA julkiset hankinnat HILMA n työ- ja elinkeinministeriön ylläpitämä maksutn, sähköinen ilmituskanava, jssa hankintayksiköt ilmittavat julkisista hankinnistaan. Yritykset pulestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tieta käynnissä levista hankintamenettelyistä ja ennakktieta tulevista hankinnista. HILMAssa ilmitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvn ylittävät hankinnat. Valtineuvstn hankerekisteri - HARE Hankerekisteri n eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkpalvelu ja kansalaistiedttamisen väline. Kun päätös hankkeen käynnistämisestä n tehty, se viedään hankerekisteriin. Siinä n tietja eduskunnan, valtineuvstn ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista kmiteista, timikunnista, neuvttelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtin virastjen, laitsten ja liikelaitsten jhtelimistä. Rekisterissä n myös tietja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. YTJ yritys- ja yhteisötietjärjestelmä YTJ n Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verhallituksen ylläpitämä tietjärjestelmä, jsta löytyy yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jtka n merkitty kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvnlisävervelvllisten rekisteriin, ennakkperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, tai jista n tehty perustamisilmitus. Täältä selviää myös Y-tunnus, jnka avulla varmistat, että kyselyt muista rekistereistä khdistuvat ikeaan yritykseen. Useimmin tarvittava tiet kskee merkintää ennakkperintärekisteriin. YTJ:stä vi myös tarkastaa, että jkin tietty yritys n lemassa ja siitä annetut tiedt täsmäävät rekisteriin annettujen tietjen kanssa. Js haluaa kartittaa lemassa levia yrityksiä paikkakunnittain, tietpalvelusta n mahdllisuus hakea esim. tietyn paikkakunnan yrityksiä. Esimerkki: Hakusana: Lhja, yritysmut: sakeyhtiö (tai muu yritysmut). YTJ-asiintipalvelussa vit tehdä yrityksen site- ja yhteystietmuutksen sähköisesti Y-lmakkeet vat dkumenttiphjia (pdf / wrd), jiden avulla erilaisten ilmitusten tekemisen ja tulstamisen vi hitaa malla tietkneella.

9 9 / 21 Virre-tietpalvelu Viralliset rekisteritiedt yrityksistä Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietpalvelu n kaikille avin verkkpalvelu, jta vi käyttää ilman rekisteröitymistä. Tietpalvelusta löytyy niin kaupparekisterin, säätiörekisterin kuin yrityskiinnitysrekisterinkin tiedt. Perustiedt vat maksuttmia. Muut tiedt vat maksullisia. Tietpalvelun tilinpäätöshaussa vi hakea yritysten tai säätiöiden tilinpäätöksiä: Tilinpäätöshaku tuttaa listauksen rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Vit valita listauksesta vi tilikauden, jnka tietihin haluat tutustua. Haku n maksutn, mutta itse tilinpäätös n maksullinen. Vit seurata yrityksen tai yritysten kaupparekisteritietjen muutksia tilaamalla Virretietpalvelusta hälytyspalvelun, jka n maksullinen. Virre-tietpalvelu n tiednlähde sillin, kun haluat tutkia rekisterissä levia timinimiä ja tilinpäätöstietja etsiä kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden rleja yrityksissä hankkia sähköisen kaupparekisteritteen tai erilaisia tdistuksia tutustua yrityksen tekemiin ilmituksiin tai laatia tilastja tai pimintja haluamillasi ehdilla. Viestintävirastn fi-verkktunnuspalvelu https://dmain.fi/ Tieta mm. fi-verkktunnuksesta ja sen hakemisesta. Verkktunnuksia käytetään sitteina internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten verkksivujen ja sähköpstien sitteissa. Viestintävirast vastaa fi-päätteisten sitteiden hallinninnista ja myöntää päätettä edeltävän sanan eli fi-verkktunnuksen. Fi-verkktunnus antaa mahdllisuuden käyttää maa yksilöllistä nimeä sähköpstin ja www-sivujen sitteena. Tunnukset myöntää Viestintävirast, mutta tunnuksia vit hankkia myös lähes tuhannen palveluntarjajan kautta. Vit tarkistaa etusivulla levalla ETSI- timinnlla, nk verkktunnus vapaa tai varattu. Verkktunnuspalveluja tuttavat sekä Sumessa että ulkmailla timivat palveluntarjajat. Välilehdeltä Palveluntarjajat linkkiä Etsi palveluntarjajaa fi-verkktunnukselle klikkaamalla vi etsiä palveluntarjajia esim. malta paikkakunnalta.

10 10 / 21 Tiednlähteitä eri timialjen ja markkiniden seurantaan Mitä tulevaisuus tu tullessaan ja mistä tieta taluden ennusteista ja alueellisesta kehityksestä? Timiala- ja aluekatsauksista vi lukea timialjen kannattavuudesta, näkemyksiä eri alueiden nykytilasta sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Lisäksi sieltä löytyy tieta yrittämisen tukimudista ja palveluista. Työ- ja elinkeinministeriön palveluita yrityksille Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) Tieta, tiednlähteitä ja palveluita yritystiminnan tueksi: yrityksen kehittämiseen, rahitukseen, hallinnllisen työn vähentämiseen, kirjanpitn ja viranmaisten tiedtteisiin. Eri aiheiden yhteydessä n usein maininta niiden keskeisestä lainsäädännöstä ja linkkejä aihealuetta kskeviin tiednlähteisiin. TEM Timialapalvelu TEM Timialapalvelu n työ- ja elinkeinministeriön asiantuntijatimint, jka krdini ja kehittää pk-yritystimintaan keskittynyttä timialapäälliköiden työskentelyä sekä tietpalvelua. Asiakkaat saavat tietpalvelun käyttöönsä timialaraprttien ja alueellisten talusnäkymien mudssa sekä Timiala Online -tilastkuvien kautta. HUOM! Timiala Online n maksullinen tietpalvelu ja se n tistaiseksi käytössä vain julkisella sektrilla. Alueelliset talusnäkymät Alueelliset talusnäkymät vat työ- ja elinkeinministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vudessa (verkssa) ilmestyvä julkaisu, jhn n kttu ELY-keskusten näkemyksiä alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Timialaraprtit Timialaraprtit vat analyyttinen ja vusittain päivitettävä julkaisusarja eri timialjen liiketiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Sumessa. Raprteista saa vinkkejä esimerkiksi teknlgian hyödyntämiseen, palveluinnvaatiihin, eri aljen keskeisistä menestystekijöistä, ngelmista ja kehittämistarpeista. Timialaraprteissa n tiivistelmät rutsiksi. Raprtit vat ladattavissa velituksetta, mutta se edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

11 11 / 21 Rekisteröitymällä n mahdllista lukea Timialaraprtteja, jtka kertvat eri timialjen liiketiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Sumessa. Elinkeinelämän tutkimuslaits ETLA Yritystiminnan tueksi tutkimustieta talusennusteista, suhdannenäkymistä, eri timialjen kannattavuudesta ja kulutusmarkkinista. Sumen pankki Tieta ja ennusteita talusnäkymistä Esimerkiksi: Julkaisut > Eur & talus - Taluden näkymät (ennuste) Kun tarvitset tieta asiakkaiden ja yrityskumppaneiden kehitysnäkymistä Yritysten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden timialan ja kehitysnäkymien tunteminen n sa riskienhallintaa. Internetin kautta peruslutttietjen tarkistaminen n kätevää: 1. Tarkasta, että yritys n lemassa ja siitä annetut tiedt vat samat rekisteriin annettujen tietjen kanssa: 2. Tilinpäätökset vat julkisia ja ne tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Sähköistä arkista vit selata Virrestä https://virre.prh.fi/prtal/dt. 3. Lutttietjen tarkastamiseen n maksullisia palveluita esimerkiksi asiakastiet.fi:n palvelu matiet.fi. Muita yritystietja vi hakea, esimerkiksi: Lehdistä ja lehtien arkistista Paikallisista uutisista ja talusuutisista - mm. yrityskauppahaku - vi hakea maksuttmasti perustietja yrityksistä timialittain ja paikkakunnittain. - ulstttieta velkjille ja velallisille sekä valtakunnallinen lista ulstn myyntikhteista. Kats lisää yrityshakemistja yleisten kirjastjen verkkpalvelusta: Tilasttiedn hyödyntäminen

12 Arkikielessä tilast tarkittaa yleensä taulukita ja kuviita, jtka esittävät numerin jukkilmiöiden minaisuuksia. Valti ja muut viranmaiset tarvitsevat suunnittelun ja timintansa phjaksi tilastja lukuisista eri yhteiskuntailmiöistä. Yritykset ja elinkeinelämän järjestöt perustavat suunnitelmansa ja päätöksensä tilastjen kuvaan ajankhtaisista lista ja kehityssuunnista. Tutkimus käyttää tilastja yhteiskunta-analyyseissään. Myös kansalaiset haluavat perustaa mielipiteensä ja arvinsa tilasttietihin, jita heille välittävät muun muassa sanmalehdet. Tilastkeskus n sumalainen viranmainen, jka tuttaa valtasan maamme virallisista tilastista ja myös yhteiskuntalja kuvaavia tilastja, selvityksiä ja aineistja. Kaupan alalta löytyy myös runsaasti tilastja. Tilastkeskuksen tiedt linkitetään esimerkiksi Tullin ulkmaankauppatilastihin, jista löytyy yksityiskhtaista tieta tavariden viennistä ja tunnista sekä tarjaa väylän myös eurppalaisiin ja kansainvälisiin tilastihin (esim. Eurstat). (Lähde: 12 / 21 Tilastkeskus RSS-syötteen avulla vi seurata Tilastkeskuksen sivuille ilmestyvää uutta tieta. Etusivulta löytyvät uutiset ja ikteitä tilastihin, kuten Sumi lukuina, Kansainvälistä tilasttieta ja suhdannetilastja sekä avainlukuja kuten Elinkustannusindeksi. Uutisia ja tiedtteita -sivulla n ajankhtaista tieta tapahtumista, tutteista ja palveluista. Tilastt - palkista löytyy sivun vasemmalta Tilastjulkistukset. Esimerkki: Kats Tilastjulkistukset aikajärjestyksessä ja valitse ilmestynyt Väestön tiet- ja viestintätekniikan käyttö Julkistuksessa kerrtaan sumalaisten internetin ja verkkkaupan käytöstä Tilastkeskuksen sivuilta vi hakea tieta aakksittain, aihealueittain tai asiasanittain. Aiheista vi valita esim. Yritykset. Aihealue käsittelee yritysten tilinpäätöksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja niiden timipaikkja kuvaavia tilastja sekä liiketiminnan kuukausikuvaajia. Findikaattri - valtineuvstn kanslian ja Tilastkeskuksen tteuttama maksutn verkkpalvelu. Sitä vi hyödyntää, kun tarvitaan ajantasaista lutettavaa tieta yhteiskunnan kehitysnäkymistä ja ilmiöistä eri alilla. Palvelussa löytyy lähes sata yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattria, jita vi tarkastella teemittain: talus, hyvinvinti, ympäristö, yhteiskuntarakenne ja lunnnvarat. Indikaattri kert ilmiöstä tilastkuvin, taulukn ja analyysitekstin avulla.

13 13 / 21 Palvelusta löytyy helpsti ajantasaista tieta mm. työmarkkinista, työllisyydestä ja palkista. Tiedt n helpsti siirrettävissä jatkkäsittelyä varten malle kneelle jk kuvana, tekstinä tai taulukkmudssa. Tilastkeskuksen yritysrekisteri löytyy Tutteet ja palvelut -sivuilta. Tilastkeskus ylläpitää yritysrekisteriä, jka sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinnharjittajat, jtka vat liiketiminnasta arvnlisävervelvllisia tai timivat työnantajina. Julkisyhteisöjen rekisterin palvelutietkannassa vat kaikki valtin virastt, kunnat ja kuntayhtymät. Yritysrekisterin tietja vat mm. yritysten sitteet, timialat, henkilöstön ja liikevaihdn suuruuslukat, alittamisaika sekä tuja/viejä-tiet. Tietja saa niin yritys- kuin timipaikkataslla. Yritysrekisteristä löytyy timipaikkalaskuri, jsta vi tarkastella timipaikkjen lukumääriä alueittain, timialittain ja henkilöstön suuruuslukittain. Esimerkkiharjitus: Haluat tietää, minkä verran parturi- ja kampaamliikkeitä n Keravalla. Valitse Kunnittainen timipaikkalaskuri, jsta valitaan kunta, timialaksi Parturit ja kampaamt (96021) ja timipaikkjen lukumäärä yhteensä. Sen jälkeen paina Jatka ja saat taulukn ja tiedn k. yritysten määrästä. Tilastkeskuksen timialakatsaukset Timialakatsaukset vat verkkartikkeleja, jka helpttavat ja yhdistävät suhdannetilastjen tarkastelua. Suhdannekehityksen kannalta keskeiset tilasttiedt n kttu timialittain katsauksiin, jtka sisältävät myös syvemmälle tilastihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa käsitellään päätimialjen (kauppa, palvelut, rakentaminen, tellisuus) kehitystä mm. liikevaihdn, tutannn, työllisyyden, investintien ja suhdannedtusten kautta. Lisäksi kunkin timialakatsauksen Fkus-sissa käsitellään tarkemmin alan ajankhtaisia ilmiötä ja kiinnstavia alatimialja. Ulkmaankauppaa harjittavalle yritykselle: Kansainväliset tilastt tai etusivun Oiktiet khdasta Kansainvälistä tilasttieta Prtaaliin n kttu keskeisiä kansainvälisiä tilasttietja ja tietlähteitä. Mukaan n valikitu tärkeimpien ja lutettavampien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuttamia velituksettmia tietlähteitä. Eurstat

14 Avaintaulukt: yli tilasttaulukka EU-jäsenmaista ja jistakin EU:n ulkpulisista maista. Taulukt vat haettavissa sumenkielisen aiheen mukaan, mutta taulukiden sisällöstä n käännetty vain maiden nimet. Taulukita vi hakea myös vapaasanahaulla. Maat n taulukissa aakkstettu EU-käytännön mukaisesti maiden makielisten nimien mukaan. Järjestyksen vi muuttaa sumen- tai englanninkielen mukaiseksi valintaikkunan alasvetvaliksta. Taulukn alaviitteessä n linkki Eurstatin pääsivulle. Alaviitteessä levalla taulukkkdilla vit hakea kyseisen taulukn ja siihen liittyvät metatiedt Eurstatin ktisivuilta. 14 / 21 Alueellisia tiedntuttajia, esimerkkinä: Helsingin tietkeskus Helsingin kaupungin tietkeskus n tilastn, tutkimuksen ja arkisttimen asiantuntija- ja vastuurganisaati. Tietkeskus hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tieta Helsingistä ja sen alueista - nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tuttaa ja julkaisee Uudenmaan alueellisia tilastja. Julkaisut-tietkannasta vi hakea julkaisuja nimekkeen tai asiasanjen mukaan. Helsingin tietkeskus n knnut Helsingin seudun alueellisia tilastja nimellä Seudullisena yhteistyönä tteutetussa tietkannassa n perustilastja aikasarjina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain, Helsingin seutu sekä Uusimaa ja Itä-Uusimaa kunnittain. Esimerkki: Vit tarkastella alueittain työpaikkatietja tai perheiden sijittumista. Pääkaupunkiseutu alueittain -aiheen alta näkee tarkemman alueellisen jan. Muita tilasttiedn lähteitä Elinkeinelämän keskusliitt, EK Sumen Pankki Tieta ulkmaankauppatilastista ks. tarkemmin Tullin palvelut. Teknisen tutekehityksen seuraaminen Tutekehityksessä ja markkinatiedssa tarvitaan tieta esimerkiksi: kilpailuympäristöstä, (valtakunnallisia ja alueellisia tiedntuttajia, Tilastkeskus ja esim. Helsingin tietkeskus)

15 15 / 21 man alan timijista ja tekniikista, (esim. rekisterit, tutekehitystieta mm. juridisista ikeuksista, (esim. Tellisikeudet ja tutekehitys Tellisikeudet vat immateriaaliikeuksia, jilla tarkitetaan aineettmia ikeuksia eli henkistä maisuutta. Immateriaaliikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, tellis- ja tekijänikeuteen. Tellisikeuksilla tarkitetaan yksinikeuksia, jilla sujataan keksintöjä, tavariden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkmudn esikuvaa. Tellisikeuksia vat patentit, hyödyllisyysmallit, malliikeudet, tavaramerkit, timinimet sekä eräät muut harvinaisemmat sujamudt, kuten integritujen piirien suja ja kasvinjalstajan ikeus. Myös suja spimatnta menettelyä vastaan luetaan tellisikeuksiin. Patentti- ja rekisterihallituksen ktisivuilla n yksityiskhtaista tieta eri sujamudista sekä rekisteröintimenettelystä. Patentti- ja rekisterihallitus Tieta patenteista Tieta patenteista kannattaa ja tulee käyttää tutekehityksessä, uusien ideiden saamiseen, man alan tekniikan ja kilpailijiden seuraamiseen ja patenttilukkausten välttämiseen. Kannattaa tarkistaa, nk tutteeseen, valmistusmenetelmään tai käyttöön kenelläkään vimassalevaa patenttia aina sillin, kun suunnitellaan uuden tutteen valmistamista, markkinintia tai maahantuntia tai uuden valmistusmenetelmän ttamista käyttöön tai uutta käyttötapaa j lemassa levalle tutteelle Patentti n keksijälle myönnetty yksinikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Patenttien keskeinen ajatus n, että patentilla yritys saa stettua tutteelleen sujan tietyksi aikaa. Sujan saamisen edellytyksenä n tutteen ja tutekehityksen julkistaminen. Patentit vat myös väline uusimpaan tekniseen tietn. Ne antavat kuvan tutkimus- ja tutekehitystiminnasta maailmanlaajuisestikin ja niistä löytää tieta myös tekniikan histriasta. Patenttijulkaisuista nkin rakentunut maailman merkittävin teknisen tiedn lähde. Se kattaa kaikki tekniikan eri sa-alueet ja n myös ajallisesti ja maantieteellisesti kattavampi kuin mikään muu yksittäinen tietlähde. Teknisen tiedn lisäksi patentti-infrmaati n kaupallista tieta. Patenteista käy ilmi, mihin tekniikkaan ja mille markkina-alueille kilpailijat panstavat.

16 16 / 21 Mihin maksutn patenttitietkanta sveltuu? Internetin ilmaistietkannat sveltuvat lähinnä uusimpien esim. mahdllisen kilpailijan patenttihakemusten seurantaan sekä patenttijulkaisujen selaamiseen. Tekniikan tiednhauissa vidaan näitä tietkantja käyttää yksinkertaisiin hakuihin, kun halutaan tuntumaa siihen, mitä malla tekniikan alalla patentidaan. Kattaviin uutuustutkimuksiin tai tekniikan tasn selvityksiin ne sen sijaan eivät le sisällöltään eivätkä hakuminaisuuksiltaan riittäviä. Kaupallisissa tietkannissa pulestaan n mahdllista tehdä laajja, mnipulisia selvityksiä ja tarkkja patenttihakuja npeasti. Lisätieta ja lähde: PRH. Usein kysyttyä: Myös Ggle-hakukneella vi löytää patentteja, mutta sumalaiset ja kattavat ulkmaiset patentit löytyvät kattavasti PRH:n kautta. Patenttitietkantja: Espacenet : Espacenet-palvelu sisältää patenttitieta yli 90 maasta, useimmista maista tunnistetietjen lisäksi hakemus- ja patenttijulkaisuja. Julkaisuissa keksintö, tekninen ratkaisu, n kuvattu yksityiskhtaisesti. Espacenet n tietpankki, jssa vi tehdä hakuja, kun mietit, nk keksintösi uusi, kun haluat selvittää man alasi viimeisimmän tekniikan, seurata kilpailijan patentintia tai etsiä tieta yksittäisestä patenttijulkaisusta. ESIMERKKI: espacenet pikahaku: valitse patenttitietkanta Wrldwide > valitse hakutyyppi henkilöt tai rganisaatit > kirjita hakusana/hakusanat esim. Nkia, Mtrla tai Samsung. Patentin tiivistelmästä näkee päivän, jllin patentti n myönnetty ja tiivistelmästä patentin kuvauksen. espacenet tarkennettu haku: sanahaku kannattaa tehdä timialan mukaan. Valitse patenttitietkanta Wrldwide > Hakusana(t) keksinnön nimityksessä tai tiivistelmässä esim.: lwer* AND high AND chlesterl* > Hakija esim.:raisi PatInf Sisältää perustietja sumalaisista patenteista ja hyödyllisyysmalleista. FI-EP-tietkanta Sisältää perustietja Sumessa vimassa levista eurppapatenteista. Julkaisupalvelu Sisältää eurppapatenttien käännökset sumeksi tukkuusta 2007, sumalaiset patentit tammikuusta 2009 ja sumalaiset hyödyllisyysmallit helmikuusta 2009 alkaen.

17 17 / 21 Hymanetti ja hyödyllisyysmalli Hymanetti sisältää tieta sumalaisista hyödyllisyysmalleista. Hyödyllisyysmalli n patentin tapainen kielt-ikeus, sen haltijalla n ikeus kieltää muilta man mallinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Hymanetti n hyvä lähde, kun halutaan tietää, mihin keksintöön tietty hyödyllisyysmalli liittyy, mikä n sen itsenäinen sujavaatimus ja nähdä esim. kuva jstain tietystä keksinnöstä. Tavaramerkkitietkanta Tavaramerkki n tunnusmerkki, jka erttaa yrityksen valmistamat tai tuttamat tavarat ja palvelut muiden yritysten tutteista. Tavaramerkki timii markkinilla eräänlaisena erttamisvälineenä. Tavaramerkki n myös yksinikeus. Se antaa haltijalleen yksinikeuden käyttää kyseistä merkkiä tavariden ja palveluiden markkininnissa, päällyksessä, liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, kuten suullisesti. Tavaramerkkejä n erilaisia. Se vi lla mm. sana, kuvi, iskulause tai vaikka äänimerkki. Tavaramerkkitietkannasta saa perustiedt Sumessa vireillä levista tavaramerkkihakemuksista ja vimassa levista rekisteröinneistä. Hakemus- tai rekisterinumerlla haettaessa tietja saa myös peruutetuista, keskeytyneistä ja hylätyistä hakemuksista. Tavaramerkkitietkannasta vi npeasti ja vaivattmasti tutkia esimerkiksi, millaisia merkkejä n j rekisteröity tai mikä n tietyn hakemuksen tila. Tieta vit hakea seuraavilla tavilla: Yksilöllisellä hakemus- tai rekisterinumerlla Sanahaulla vi hakea tietyn sanan sisältäviä merkkejä. Asiakashaulla vi hakea tietyn asiakkaan rekisteröinnit ja hakemukset. EU-tiednlähteitä EUR-Lex - Eurpan uninin ikeus EUR-Lex n vapaasti verkssa leva EU:n asiakirjakkelmien prtaali. Sen kautta pääsee keskitetysti Eurpan uninin ikeudellisten tekstien täydelliseen kkelmaan, jita vat EY-tumiistuimen ratkaisut, säädöstekstit ja lainsäädäntömenettelyt. Prtaali kattaa seuraavat alakknaisuudet: EU:n virallinen lehti

18 18 / 21 perustamisspimukset lainsäädäntö ja valmisteilla leva lainsäädäntö ikeuskäytäntö parlamentin jäsenten kysymykset yleisesti kiinnstavat asiakirjat Eurpan Uninin ikeudesta n lemassa tiivistelmät, esimerkiksi yrityksiin liittyvä löytyy plkua: Etusivu >Tietja EU:n ikeudesta > tiivistelmät EU:n ikeudesta > Yritykset Liiketimintamahdllisuuksen seuraaminen: 1) liiketimintasektrit > FI 2) timituspaikka > FI Haku EUR-Lexistä timii sanahakuna: hakea vi yhdellä tai useammalla sanalla. katkaisumerkkejä n kaksi: js haluaa krvata vain yhden merkin, hakusana katkaistaan kysymysmerkillä (?). Js n tarkituksen krvata useita merkkejä, käytetään katkaisuna asteriskiä (*). Katkaisumerkkejä vi käyttää sanan keskellä tai lpussa. Esimerkki: k?ljet* löytää sanat kuljetus, kuljetuksen, kuljetin mutta js aineista lisi termillä kyljet sekin löytyisi. Hakuperaattreina timivat SEKÄ ja ILMAN sanat. Esimerkiksi haku liikenne SEKÄ energia rajittaa haun asiakirjihin, jista löytyvät mlemmat termit. Haku liikenne ILMAN energia löytää asiakirjat, jissa n sana liikenne, mutta ei sanaa energia. TED - Tenders Electrnic Daily Tietkanta julkisista hankinnista Eurpassa ja Sumessa TED n Eurpan uninin virallisen lehden täydennyssan verkkversi, jssa n keskitetysti Eurpan talusalueella levia julkisia hankintja ja hankintailmituksia. Palvelua päivitetään useasti ja viikttain. TEDin kautta vi vapaasti tutustua liiketimintamahdllisuuksiin ja selailla, etsiä ja lajitella hankintailmituksia mm. maan, alueen tai liiketimintasektrin mukaan. Palveluun rekisteröityminen mahdllistaa laajemmat palvelut. Esimerkiksi tietihin vi tallentaa man hakuprfiilin sen mukaan, millaisista ilmituksista n kiinnstunut. Esimerkki: Liiketimintamahdllisuuksien seuraaminen TED:n sivustlla: 1) etsi liiketimintamahdllisuudet (tai liiketimintasektrit) 2) valitse maa, esim. FI - Sumi. Hankintailmitukset vi tilata RSS-syötteinä sitteesta

19 19 / 21 Esimerkki: Klikkaa maa: Sumi ja sen jälkeen valitse haluamasi liiketimintsektri sivulla levasta listasta. Hum! Sumessa hankintayksiköt ilmittavat julkisista kynnysarvn ylittävistä hankinnistaan HILMA tietkannassa. HILMAssa EU-ilmitukset julkaistaan heti kun ne n lähetetty julkaistavaksi TED-tietkannassa. Eurppalainen pk-yritys prtaali Eurpan kmissin yritys- ja tellisuustiminnan sastn hallinnima prtaali. Se kkaa yhteen kaiken EU:n tarjaman tiedn pk-yrityksistä, tieta käytännön neuvista aina markkinita, timialja ja innvaatita kskeviin kysymyksiin. Prtaalin aihealueina n mm. rahitus, liikekumppanit ja julkisia hankintja kskevat spimukset. Sivustilta löytyy myös tieta EU:n pk-yrityksiä kskevasta plitiikasta. Prtaalissa n esimerkiksi laaja si, jssa selvitetään PK-yritysten rahitusvaihtehtja. Lisäksi sivustilla n linkkejä yritysten verkttumiseen sekä vinkkejä ja hjeita vastata julkisten hankintjen ilmituksiin. Tieta vi hakea myös sumeksi, mutta lpulliset asiakirjat vat usein luettavissa esim. englanniksi. Sivustlla n yksinkertainen hakulaatikk, jssa kannattaa käyttää lyhyttä sumenkielistä hakua itse asiasta (esim. alv). Haulla löytää sanat vain täsmälleen siinä mudssa, jssa ne n kirjitettu (vertaa esimerkiksi hakuja reilu kauppa ja reilua kauppaa.) Tietja etsivä vi kuitenkin löytää tarvitsemansa parhaiten selailemalla. Muita EU-tiednlähteitä Eurpa EU - Eurpan uninin prtaali EU:n tarjuskilpailut ja hankintaspimukset löytyvät näin: Eurpa > Plitiikka ja timinta > Tarjuskilpailut ja spimukset. Eurpa > Plitiikka ja timinta > rahitus ja avustukset > rahitus ja hjelmat Eurpan parlamentin Sumen tiedtustimist Eurpan parlamentin tiedtustimist jakaa tieta parlamentin timinnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

20 20 / 21 Helsingin ylipistn EU-tietkeskus EU-tietkeskus palvelee tiedn tarvitsijita vastaamalla kysymyksiin, jtka kskevat esim. EU:n lainsäädäntöä sekä antamalla pastusta EU- lähteiden tiednhankinnassa. Eurpe Direct- palvelut Eurpan uninin virallinen verkksivust. Se n hyvä lähtökhta, kun hakee perustieta EU:n timintatavista EU:n tureita uutisia ja tieta tulevista tapahtumista linkkejä EU:n timielinten ja virastjen verkksivustilla leviin tietihin Valikima ulkmaankaupan tiednlähteitä ja -tuttajia Finpr maaraprtteja, markkinatieta, mm. taluden avaintietja ja tiednlähteitä, viejätietkanta, EU:n julkiset hankinnat ja liikeyhteyspalvelu Elinkeinelämän keskusliitt, EK Elinkeinelämän keskusliitt tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, jilla kartitetaan Sumen yksityisen sektrin suhdannetilannetta ja lähiaikjen näkymiä. FITA, The Federatin f Internatinal Trade Assciatins Tulli yrityksille Tullin ulkmaankauppatilastt Tavarat n lukiteltu* ja lukat n löydettävissä Tullin sivuilta. - Aikasarja -khdasta löytyvät vienti, tunti ja kauppatase vudesta 1970 lähtien. - Tavaratilastja -khdasta löytyy esim. Sumen tunnin ja viennin rakenne tavararyhmittäin - Maatilastja -khdasta saa selville esim. Sumen ja Venäjän välisen kaupan rakenteen tavararyhmittäin. - Indeksejä -khdasta löytyvät Tullihallituksen julkaisemien yksikköarv- ja vlyymiindeksien luvut taulukkina. - Kuljetustilastja -khdassa n taulukita ulkmaankaupan kuljetuksista.

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot