Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi"

Transkriptio

1 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn lähteitä Finlex Edilex Eduskunta Eduskunnan kirjast Asiintipalveluja ja asiakirjamalleja Valikima viranmaistieta yritystiminnan tueksi Yritys-Sumi.fi ELY-keskukset Verhallint Vertili-palvelu Palkka.fi Ilmitin.fi Kilpailu- ja kuluttajavirast Työ- ja elinkeinpalveluja HILMA - julkiset hankinnat HARE - Valtineuvstn hankerekisteri YTJ, Yritys- ja yhteisötietjärjestelmä Virre-tietpalvelu Viestintävirastn fi-verkktunnuspalvelu Tiednlähteitä eri timialjen ja markkiniden seuraamiseen Työ- ja elinkeinministeriön palveluita yrityksille Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) TEM Timialapalvelu Elinkeinelämän tutkimuslaits ETLA Sumen pankki Muita yritystiedn lähteitä Tilasttiedn hyödyntäminen Tilastkeskus Findikaattri Eurstat Paikallisia tiedntuttajia: Helsingin tietkeskus Muita tilasttiedn tuttajia Teknisen tutekehityksen seuraaminen Patentit ja tutemerkit EU-tiednlähteitä EUR-Lex - Eurpan uninin ikeus TED - Tenders Electrnic Daily Eurppalainen pk-yritys -prtaali Muita EU-tiednlähteitä Eurpa EU - Eurpan uninin prtaali Eurpan parlamentin Sumen tiedtustimist Eurpe Direct -palvelut Valikima ulkmaankaupan tiednlähteitä ja -tuttajia Tullin ulkmaankauppatilastt ULJAS Julkiset hankinnat Kansainvälistyminen ja kauppa Tietja ja rekistereitä

2 2 / 21 Ajantasaisen lakitiedn lähteitä Sumessa sitvia nrmeja vat kansallinen lainsäädäntö, perustuslaki, lait, asetukset, valtineuvstn ja ministeriöiden päätökset, muut viranmaispäätökset, valtispimukset ja EUsäädökset asetukset, direktiivit, päätökset sekä EU-tumiistuimen ratkaisut. Miten löydän lakitieta? Finlexistä vi etsiä tieta ajantasaisesta lainsäädännöstä. Edilexistä vi tarkistaa uusimmat säädösmuutkset. Eduskunnan sivuilta vi etsiä tieta suunnitteilla ja meneillään levista asiista. Eduskunnan kirjast n ikeudellisen alan erikiskirjast, jka palvelee kaikkia kansalaisia aiheeseen liittyvässä tiednhaussa. Finlex Finlex - valtin säädöstietpankki n ikeusministeriön mistama ja Edita Publishing Oy:n ylläpitämä maksutn ja verkssa avimesti käytettävä tiednlähde lainsäädännöstä ja ikeuskäytännöistä. Se kstuu useista eri tietkannista ja sisältää: tieta ajantasaisesta lainsäädännöstä (päivitetään viikittain; ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kkelmat) tieta ikeuskäytännöistä (ktimaisten ja eurppalaisten tumiistuinten ratkaisuja usean vusikymmenen ajalta) viranmaisnrmit (mm. yleissitvat työehtspimukset) hallituksen esitykset valtispimukset Ajantasaisessa lainsäädännössä n useita hakumahdllisuuksia. Pikahaussa vi hakea: - säädöksen nimellä esim. tekijänikeuslaki. Hakusanan vi katkaista tähdellä esim. ver*, avipul* - säädöksen tekstissä esiintyvillä sanilla tai fraasihaulla. Hakusanat ertetaan tisistaan välilyönnillä esim. pinttu* ja takaisinpe* - suraan säädöksen numerlla vusikansiiden yläpulelta, esim. 1281/2003 Tarkennetussa haussa: - vidaan rajata pis yksittäisiä sanja esim. - hakusanja vi yhdistellä tai käyttää etäisyyshakua. Esimerkiksi etsitään lakitieta ajkrtin E-lukasta. Kaikilla sanilla kirjitetaan ajkrt* e-luk* Tai etsitään tieta henkilötietlaista ja arkaluntisuudesta. Etäisyyshakuun kirjitetaan arkalun* lähellä henkilötie* Etäisyys sanjen välillä saa lla enintään 10 sanaa. Finlexistä löytyvät myös kumtut säädökset, rutsinkieliset säädökset, säädökset alkuperäisinä sekä säädösmuutkset masta hakemiststaan.

3 3 / 21 Edilex Edilex n pääasiassa maksullinen lakitietpalvelu. Ajantasaisimmat säädösmuutkset vi tarkastaa viikittain päivitettävästä Edilexista maksutta. Myös kirjastssa sitä vi käyttää maksutta. Edilex kstuu kymmenistä eri tietkannista ja se sisältää mm. juridisen uutispalvelun, sähköisiä artikkeleita sekä ajantasaiset säädöstietkannat. Se n laadittu työvälineeksi ikeudellista tieta tarvitseville ammattilaisille ja sitä päivitetään jatkuvasti. Vit tarkistaa uusimmat muutkset säädösmuutsrekisteristä, jka löytyy sivun vasemmalta pulelta. Pikahakulaatiksta vi hakea esimerkiksi sanalla kalastuslaki. Avaa laki ja kats muutkset. Muutssäädös vie suraan Finlexiin. Eduskunta Eduskunnan sivuilta vi seurata päätöksenteka ja meneillään levien asiiden käsittelyä. Palvelussa vi seurata esimerkiksi jnkin käsittelyssä levan asian etenemistä ja siihen liittyviä kannanttja. Etusivun vasemmasta alalaidasta pääsee Usein kysytyt kysymykset -sin. Sen kautta löytyvät hjeet erilaisten asiiden ja puheenvurjen etsimiseen. Asiahaku -hakutavassa n käytössä ns. vapaa haku eli kenttään vi kirjittaa minkä tahansa sanan (katkaisumerkkinä *). Tulksena vat asiat, jiden tsikssa tai viitetiedissa sana n mainittu. Viite kert, missä vaiheessa kyseisen asian käsittely n ja tarjaa surat linkit asiaan liittyviin asiakirjihin. Etusivulta pääsee Ajankhtaisiin asiihin, jsta löytyy tiedtteita ja esimerkiksi puhemiehen puheet. Oikplkuja käyttämällä löytyvät npeasti esim. EU-asiat ja tiedt valikuntien kkuksista. Valtipäiväasiat ja asiakirjat Oikpluilta löytyvät Valtipäivät ja asiakirjat, jtka sisältävät tieta mm. käsittelyvaiheessa levista asiista. Valtipäiväasiista vi hakea hakusanalla tai asiasanastn sanalla asiatyypin mukaan (esim. hallituksen esitykset, alitteet)

4 4 / 21 asian tunnuksella tai säädöskkelman numerlla valtipäivittäin tai vaalikausittain tai määritellä aikaväli Esimerkki: Hae hakusanilla pienyrittäjät tai vit katkaista tähtimerkillä esim. naisyrittäj* Eduskunnan kirjast Eduskunnan kirjast n ikeudellisen tiedn erikiskirjast, jka n avin kaikille kansallaisille ja jnka tietpalvelu palvelee jkaista, jka tarvitsee tieta eduskunnasta, päätöksentesta, ikeudesta, yhteiskunnasta, kansainvälisistä järjestöistä tai Eurpan uninia kskevista asiista tai päätöksentesta. Tietpalvelu n maksutnta. Tietpalvelukysymyksiä vi jättää myös puhelimitse, sähköpstilla tai verkssa, jk palvelulmakkeella tai yleisten kirjastjen Kysy kirjastnhitajalta -palvelun kautta (http://www.kirjastfi/kysy). Selma-kkelmatietkanta https://selma.linneanet.fi/vwebv/searchbasic?dbcde=local Eduskunnan kirjastn tekset löytyvät Selma-tietkannasta, mutta teksia pystyy hakemaan myös pikahaulla suraan Eduskunnan kirjastn etusivun kautta. Hakulaatikkn vi kirjittaa minkä tahansa sanan hakusanaksi ja sanan vi katkaista kysymysmerkillä (?). Esimerkkihaku: maahanmuutta? yrittäj? Lakihankkeiden tietpaketti LATI Keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineista ktaan tietpaketeiksi. Niihin liitetään mukaan hankkeiden uutisintia, kirjallisuutta, tutkimusaineista ja tieta esimerkiksi kansalaisten mahdllisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen. Myös valmistuneisiin lakihankkeisiin liittynyt aineist säilytetään ja siirretään maan sinsa. Harjitusesimerkki: Hae lakihankkeista esim. Vanhuspalvelulakipaketti, ja etsi asiaa kskevia puheenvurja. Elki-linkkitietkanta Elki sisältää Eduskunnan kirjastn asiantuntijiden valikimia laadukkaita verkkpalveluita, jiden aiheina n ikeus, plitiikka ja hallint. Linkit n jateltu aiheittain ja maittain. Harjituksia: Etsi tieta jstakin kansanedustajasta ja hänen viimeaikaisesta timinnastaan (Puheenvurt ja Valtipäivätimet).

5 Hae hallituksen esityksiä hakusanalla kuluttajansuja. Etsi hallituksen esitykset työaikalain muuttamisesta. Etsi Krkeimman ikeuden ennakkratkaisu aiheesta cd-levyjen luvatn kpiinti, Etsi työtapaturmiin liittyviä vakuutusikeuden päätöksiä. Mntak työtumiistuimen päätöstä löytyy aiheesta vusilman määräytyminen v ? Saak internetin kautta myydä lutta? Etsi aiheesta KHO:n päätös. 5 / 21 Asiintipalveluja ja asiakirjamalleja YritysSumi -puhelinpalvelu alittaville yrittäjille Työlinja-puhelinpalvelu Neuvntaa henkilöstön rekrytintiin, kehittämiseen ja työyhteisön muutstilanteisiin. Talusapu: Maksutn neuvnta yrittäjille. JULHA- Julkishallinnn yhteyshakemist Julha eli Julkishallinnn yhteyshakemist n kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektrin yhteystiethakemist. KELA > Työnantajan asiat Pienen yrityksen arjessa vi hyödyntää verksta löytyviä asiintipalveluja ja asiakirjamalleja. Yritys-Sumi.fi -prtaalin lisäksi asiakirjaphjia vi löytää mm. seuraavilta sivuilta: Valikima viranmaistieta yritystiminnan tueksi Yritys-Sumi.fi Yrittäjille suunnatut asiintipalvelut ja lmakkeet vat saatavilla Yritys-Sumi -verkkpalvelusta maksuttmasti.

6 Prtaali tarjaa tieta yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Sumi n suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Yritys-Sumea krdini Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) ja siihen ktut tiedt julkisista yrityspalveluista pidetään ajantasaisina ja kattavina. Sivust n käännetty myös rutsiksi ja englanniksi. Esimerkki 1: Lmakkeiden hakeminen > Asii verkssa. Lmakkeet ja asiinti -haulla vi hakea aiheen mukaan tai sanalla, jka visi esiintyä lmakkeen nimessä, esimerkiksi työspimus. Esimerkki 2: Työntekijän palkkaaminen > Yrityksenä timiminen» Timiminen työnantajana > (Humii sisäinen linkitys!) Kats myös -khdasta Työnantajuus, jsta löydät työntekijän palkkaamiseen liittyvää tieta. Tarkastele lähemmin Työnantajuus-aihetta. Ota humin viittaukset muihin verkn palveluihin. 6 / 21 Alueelliset ELY-keskukset ELY-keskukset tukevat alueensa pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjamalla neuvnta-, kulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahitusta. Yleisimpiä tukia vat investinti-, startti- ja kehitystuet. Rahituskatsauksista saa vinkkejä siitä, minkälaisia tukia vi saada. Verhallint Vertieta ja -palveluja yritysasiakkaille, kullekin yritystyypille ma sivust. Lisäksi rekisteröintitimenpiteet sekä hjeita verilmitusten jättämiseen. Yritys- ja yhteisöasiakkaat Vertili-palvelu Vertilistä vi: tarkistaa ja nähdä vertilitteen selata tilitapahtumia lähettää kausiverilmituksen laskea maksettavan määrän valitulle ajankhdalle Palveluun vi myös tutustua sen demversissa. Palkka.fi https://www.palkka.fi/

7 7 / 21 Palkka.fi verhallinnn ja työeläkeyhtiöiden ylläpitämä maksutn yritysten ja ktitaluksien palkanlaskentahjelma. Palkka.fi:ssä n ilmainen palkkalaskuri, jnka avulla vi arviida palkan sivukuluja sekä työntekijälle maksettavan palkan määrää. Palvelua vi hyödyntää ennaknpidätysten ja ssiaaliturvamaksujen tilityksessä. Vit kkeilla vierailijana esim. mahdllisen työntekijän palkan laskemisen sivukuluineen. Ilmitin.fi Verkkpalvelu, jssa vi lähettää ilmituksia ja hakemuksia, myös Kelaan. Palvelu n maksutn ja sitä vivat hyödyntää yritykset, jilla n ilmitustiedstja tuttava palkkahjelmist. Kilpailu- ja kuluttajavirast Tieta yrityksille mm. seuraavista aiheista: markkininnin ja mainnnan pelisäännöt spimusten laatiminen ja muuttaminen maksaminen ja laskutus tutteen takuu ja virheen hyvitys etä- ja ktimyynti sekä verkkkauppa. Työ- ja elinkeinpalveluja (TE-palvelut) Tieta yrittäjyyteen liittyen sekä palveluita yrittäjälle työnantajan rlissa. Työnantajan palvelut TE-timistjen kautta löytyy maksuttmia työpaikkailmittamisen kanavia ja neuvntaa rekrytintiin ja tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämiseen. TE-timistista saat tarvittaessa apua myös ulkmaalaisen työviman palkkaamiseen. Työ- ja elinkeinhallinnn verkkpalvelut vat npeita ja ajantasaisia. Niitä vi käyttää itse kellnajasta riippumatta. Tiet avimesta työpaikasta kannattaa laittaa reaaliaikaiselle ml.fi -rekrytintisivustlle, jka n käytetyin rekrytintikanava ja tavittaa siten aktiiviset työnhakijat. Yrittäjyyspalvelut Liikeidean arviinti ja kehittämisneuvnta Lisätieta yrittäjäksi ryhtymisen eri vaihtehdista ja yleensä yrittämisestä.yrittäjäksi kuluttautuminen ja yritystiminnan käynnistäminen Yrityksen perustamisen jälkeen palveluja ja tieta liiketiminnan kehittämiseksi.

8 8 / 21 Tietja erilaisista seudullisista ja alueellisista prjekteista, jihin sallistumalla yritys vi kehittyä, verkstitua ja rakentaa kumppanuuksia muiden yritysten kanssa. Yrittäjätyön välitys sekä yrittäjäkumppaneiden tai yrityksen jatkajan haku. Rahituksesta alittelevalle yrittäjälle. HILMA julkiset hankinnat HILMA n työ- ja elinkeinministeriön ylläpitämä maksutn, sähköinen ilmituskanava, jssa hankintayksiköt ilmittavat julkisista hankinnistaan. Yritykset pulestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tieta käynnissä levista hankintamenettelyistä ja ennakktieta tulevista hankinnista. HILMAssa ilmitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvn ylittävät hankinnat. Valtineuvstn hankerekisteri - HARE Hankerekisteri n eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkpalvelu ja kansalaistiedttamisen väline. Kun päätös hankkeen käynnistämisestä n tehty, se viedään hankerekisteriin. Siinä n tietja eduskunnan, valtineuvstn ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista kmiteista, timikunnista, neuvttelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtin virastjen, laitsten ja liikelaitsten jhtelimistä. Rekisterissä n myös tietja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. YTJ yritys- ja yhteisötietjärjestelmä YTJ n Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verhallituksen ylläpitämä tietjärjestelmä, jsta löytyy yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jtka n merkitty kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvnlisävervelvllisten rekisteriin, ennakkperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, tai jista n tehty perustamisilmitus. Täältä selviää myös Y-tunnus, jnka avulla varmistat, että kyselyt muista rekistereistä khdistuvat ikeaan yritykseen. Useimmin tarvittava tiet kskee merkintää ennakkperintärekisteriin. YTJ:stä vi myös tarkastaa, että jkin tietty yritys n lemassa ja siitä annetut tiedt täsmäävät rekisteriin annettujen tietjen kanssa. Js haluaa kartittaa lemassa levia yrityksiä paikkakunnittain, tietpalvelusta n mahdllisuus hakea esim. tietyn paikkakunnan yrityksiä. Esimerkki: Hakusana: Lhja, yritysmut: sakeyhtiö (tai muu yritysmut). YTJ-asiintipalvelussa vit tehdä yrityksen site- ja yhteystietmuutksen sähköisesti Y-lmakkeet vat dkumenttiphjia (pdf / wrd), jiden avulla erilaisten ilmitusten tekemisen ja tulstamisen vi hitaa malla tietkneella.

9 9 / 21 Virre-tietpalvelu Viralliset rekisteritiedt yrityksistä Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietpalvelu n kaikille avin verkkpalvelu, jta vi käyttää ilman rekisteröitymistä. Tietpalvelusta löytyy niin kaupparekisterin, säätiörekisterin kuin yrityskiinnitysrekisterinkin tiedt. Perustiedt vat maksuttmia. Muut tiedt vat maksullisia. Tietpalvelun tilinpäätöshaussa vi hakea yritysten tai säätiöiden tilinpäätöksiä: Tilinpäätöshaku tuttaa listauksen rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Vit valita listauksesta vi tilikauden, jnka tietihin haluat tutustua. Haku n maksutn, mutta itse tilinpäätös n maksullinen. Vit seurata yrityksen tai yritysten kaupparekisteritietjen muutksia tilaamalla Virretietpalvelusta hälytyspalvelun, jka n maksullinen. Virre-tietpalvelu n tiednlähde sillin, kun haluat tutkia rekisterissä levia timinimiä ja tilinpäätöstietja etsiä kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden rleja yrityksissä hankkia sähköisen kaupparekisteritteen tai erilaisia tdistuksia tutustua yrityksen tekemiin ilmituksiin tai laatia tilastja tai pimintja haluamillasi ehdilla. Viestintävirastn fi-verkktunnuspalvelu https://dmain.fi/ Tieta mm. fi-verkktunnuksesta ja sen hakemisesta. Verkktunnuksia käytetään sitteina internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten verkksivujen ja sähköpstien sitteissa. Viestintävirast vastaa fi-päätteisten sitteiden hallinninnista ja myöntää päätettä edeltävän sanan eli fi-verkktunnuksen. Fi-verkktunnus antaa mahdllisuuden käyttää maa yksilöllistä nimeä sähköpstin ja www-sivujen sitteena. Tunnukset myöntää Viestintävirast, mutta tunnuksia vit hankkia myös lähes tuhannen palveluntarjajan kautta. Vit tarkistaa etusivulla levalla ETSI- timinnlla, nk verkktunnus vapaa tai varattu. Verkktunnuspalveluja tuttavat sekä Sumessa että ulkmailla timivat palveluntarjajat. Välilehdeltä Palveluntarjajat linkkiä Etsi palveluntarjajaa fi-verkktunnukselle klikkaamalla vi etsiä palveluntarjajia esim. malta paikkakunnalta.

10 10 / 21 Tiednlähteitä eri timialjen ja markkiniden seurantaan Mitä tulevaisuus tu tullessaan ja mistä tieta taluden ennusteista ja alueellisesta kehityksestä? Timiala- ja aluekatsauksista vi lukea timialjen kannattavuudesta, näkemyksiä eri alueiden nykytilasta sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Lisäksi sieltä löytyy tieta yrittämisen tukimudista ja palveluista. Työ- ja elinkeinministeriön palveluita yrityksille Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) Tieta, tiednlähteitä ja palveluita yritystiminnan tueksi: yrityksen kehittämiseen, rahitukseen, hallinnllisen työn vähentämiseen, kirjanpitn ja viranmaisten tiedtteisiin. Eri aiheiden yhteydessä n usein maininta niiden keskeisestä lainsäädännöstä ja linkkejä aihealuetta kskeviin tiednlähteisiin. TEM Timialapalvelu TEM Timialapalvelu n työ- ja elinkeinministeriön asiantuntijatimint, jka krdini ja kehittää pk-yritystimintaan keskittynyttä timialapäälliköiden työskentelyä sekä tietpalvelua. Asiakkaat saavat tietpalvelun käyttöönsä timialaraprttien ja alueellisten talusnäkymien mudssa sekä Timiala Online -tilastkuvien kautta. HUOM! Timiala Online n maksullinen tietpalvelu ja se n tistaiseksi käytössä vain julkisella sektrilla. Alueelliset talusnäkymät Alueelliset talusnäkymät vat työ- ja elinkeinministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vudessa (verkssa) ilmestyvä julkaisu, jhn n kttu ELY-keskusten näkemyksiä alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Timialaraprtit Timialaraprtit vat analyyttinen ja vusittain päivitettävä julkaisusarja eri timialjen liiketiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Sumessa. Raprteista saa vinkkejä esimerkiksi teknlgian hyödyntämiseen, palveluinnvaatiihin, eri aljen keskeisistä menestystekijöistä, ngelmista ja kehittämistarpeista. Timialaraprteissa n tiivistelmät rutsiksi. Raprtit vat ladattavissa velituksetta, mutta se edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

11 11 / 21 Rekisteröitymällä n mahdllista lukea Timialaraprtteja, jtka kertvat eri timialjen liiketiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Sumessa. Elinkeinelämän tutkimuslaits ETLA Yritystiminnan tueksi tutkimustieta talusennusteista, suhdannenäkymistä, eri timialjen kannattavuudesta ja kulutusmarkkinista. Sumen pankki Tieta ja ennusteita talusnäkymistä Esimerkiksi: Julkaisut > Eur & talus - Taluden näkymät (ennuste) Kun tarvitset tieta asiakkaiden ja yrityskumppaneiden kehitysnäkymistä Yritysten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden timialan ja kehitysnäkymien tunteminen n sa riskienhallintaa. Internetin kautta peruslutttietjen tarkistaminen n kätevää: 1. Tarkasta, että yritys n lemassa ja siitä annetut tiedt vat samat rekisteriin annettujen tietjen kanssa: 2. Tilinpäätökset vat julkisia ja ne tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Sähköistä arkista vit selata Virrestä https://virre.prh.fi/prtal/dt. 3. Lutttietjen tarkastamiseen n maksullisia palveluita esimerkiksi asiakastiet.fi:n palvelu matiet.fi. Muita yritystietja vi hakea, esimerkiksi: Lehdistä ja lehtien arkistista Paikallisista uutisista ja talusuutisista - mm. yrityskauppahaku - vi hakea maksuttmasti perustietja yrityksistä timialittain ja paikkakunnittain. - ulstttieta velkjille ja velallisille sekä valtakunnallinen lista ulstn myyntikhteista. Kats lisää yrityshakemistja yleisten kirjastjen verkkpalvelusta: Tilasttiedn hyödyntäminen

12 Arkikielessä tilast tarkittaa yleensä taulukita ja kuviita, jtka esittävät numerin jukkilmiöiden minaisuuksia. Valti ja muut viranmaiset tarvitsevat suunnittelun ja timintansa phjaksi tilastja lukuisista eri yhteiskuntailmiöistä. Yritykset ja elinkeinelämän järjestöt perustavat suunnitelmansa ja päätöksensä tilastjen kuvaan ajankhtaisista lista ja kehityssuunnista. Tutkimus käyttää tilastja yhteiskunta-analyyseissään. Myös kansalaiset haluavat perustaa mielipiteensä ja arvinsa tilasttietihin, jita heille välittävät muun muassa sanmalehdet. Tilastkeskus n sumalainen viranmainen, jka tuttaa valtasan maamme virallisista tilastista ja myös yhteiskuntalja kuvaavia tilastja, selvityksiä ja aineistja. Kaupan alalta löytyy myös runsaasti tilastja. Tilastkeskuksen tiedt linkitetään esimerkiksi Tullin ulkmaankauppatilastihin, jista löytyy yksityiskhtaista tieta tavariden viennistä ja tunnista sekä tarjaa väylän myös eurppalaisiin ja kansainvälisiin tilastihin (esim. Eurstat). (Lähde: 12 / 21 Tilastkeskus RSS-syötteen avulla vi seurata Tilastkeskuksen sivuille ilmestyvää uutta tieta. Etusivulta löytyvät uutiset ja ikteitä tilastihin, kuten Sumi lukuina, Kansainvälistä tilasttieta ja suhdannetilastja sekä avainlukuja kuten Elinkustannusindeksi. Uutisia ja tiedtteita -sivulla n ajankhtaista tieta tapahtumista, tutteista ja palveluista. Tilastt - palkista löytyy sivun vasemmalta Tilastjulkistukset. Esimerkki: Kats Tilastjulkistukset aikajärjestyksessä ja valitse ilmestynyt Väestön tiet- ja viestintätekniikan käyttö Julkistuksessa kerrtaan sumalaisten internetin ja verkkkaupan käytöstä Tilastkeskuksen sivuilta vi hakea tieta aakksittain, aihealueittain tai asiasanittain. Aiheista vi valita esim. Yritykset. Aihealue käsittelee yritysten tilinpäätöksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja niiden timipaikkja kuvaavia tilastja sekä liiketiminnan kuukausikuvaajia. Findikaattri - valtineuvstn kanslian ja Tilastkeskuksen tteuttama maksutn verkkpalvelu. Sitä vi hyödyntää, kun tarvitaan ajantasaista lutettavaa tieta yhteiskunnan kehitysnäkymistä ja ilmiöistä eri alilla. Palvelussa löytyy lähes sata yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattria, jita vi tarkastella teemittain: talus, hyvinvinti, ympäristö, yhteiskuntarakenne ja lunnnvarat. Indikaattri kert ilmiöstä tilastkuvin, taulukn ja analyysitekstin avulla.

13 13 / 21 Palvelusta löytyy helpsti ajantasaista tieta mm. työmarkkinista, työllisyydestä ja palkista. Tiedt n helpsti siirrettävissä jatkkäsittelyä varten malle kneelle jk kuvana, tekstinä tai taulukkmudssa. Tilastkeskuksen yritysrekisteri löytyy Tutteet ja palvelut -sivuilta. Tilastkeskus ylläpitää yritysrekisteriä, jka sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinnharjittajat, jtka vat liiketiminnasta arvnlisävervelvllisia tai timivat työnantajina. Julkisyhteisöjen rekisterin palvelutietkannassa vat kaikki valtin virastt, kunnat ja kuntayhtymät. Yritysrekisterin tietja vat mm. yritysten sitteet, timialat, henkilöstön ja liikevaihdn suuruuslukat, alittamisaika sekä tuja/viejä-tiet. Tietja saa niin yritys- kuin timipaikkataslla. Yritysrekisteristä löytyy timipaikkalaskuri, jsta vi tarkastella timipaikkjen lukumääriä alueittain, timialittain ja henkilöstön suuruuslukittain. Esimerkkiharjitus: Haluat tietää, minkä verran parturi- ja kampaamliikkeitä n Keravalla. Valitse Kunnittainen timipaikkalaskuri, jsta valitaan kunta, timialaksi Parturit ja kampaamt (96021) ja timipaikkjen lukumäärä yhteensä. Sen jälkeen paina Jatka ja saat taulukn ja tiedn k. yritysten määrästä. Tilastkeskuksen timialakatsaukset Timialakatsaukset vat verkkartikkeleja, jka helpttavat ja yhdistävät suhdannetilastjen tarkastelua. Suhdannekehityksen kannalta keskeiset tilasttiedt n kttu timialittain katsauksiin, jtka sisältävät myös syvemmälle tilastihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa käsitellään päätimialjen (kauppa, palvelut, rakentaminen, tellisuus) kehitystä mm. liikevaihdn, tutannn, työllisyyden, investintien ja suhdannedtusten kautta. Lisäksi kunkin timialakatsauksen Fkus-sissa käsitellään tarkemmin alan ajankhtaisia ilmiötä ja kiinnstavia alatimialja. Ulkmaankauppaa harjittavalle yritykselle: Kansainväliset tilastt tai etusivun Oiktiet khdasta Kansainvälistä tilasttieta Prtaaliin n kttu keskeisiä kansainvälisiä tilasttietja ja tietlähteitä. Mukaan n valikitu tärkeimpien ja lutettavampien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuttamia velituksettmia tietlähteitä. Eurstat

14 Avaintaulukt: yli tilasttaulukka EU-jäsenmaista ja jistakin EU:n ulkpulisista maista. Taulukt vat haettavissa sumenkielisen aiheen mukaan, mutta taulukiden sisällöstä n käännetty vain maiden nimet. Taulukita vi hakea myös vapaasanahaulla. Maat n taulukissa aakkstettu EU-käytännön mukaisesti maiden makielisten nimien mukaan. Järjestyksen vi muuttaa sumen- tai englanninkielen mukaiseksi valintaikkunan alasvetvaliksta. Taulukn alaviitteessä n linkki Eurstatin pääsivulle. Alaviitteessä levalla taulukkkdilla vit hakea kyseisen taulukn ja siihen liittyvät metatiedt Eurstatin ktisivuilta. 14 / 21 Alueellisia tiedntuttajia, esimerkkinä: Helsingin tietkeskus Helsingin kaupungin tietkeskus n tilastn, tutkimuksen ja arkisttimen asiantuntija- ja vastuurganisaati. Tietkeskus hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tieta Helsingistä ja sen alueista - nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tuttaa ja julkaisee Uudenmaan alueellisia tilastja. Julkaisut-tietkannasta vi hakea julkaisuja nimekkeen tai asiasanjen mukaan. Helsingin tietkeskus n knnut Helsingin seudun alueellisia tilastja nimellä Seudullisena yhteistyönä tteutetussa tietkannassa n perustilastja aikasarjina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain, Helsingin seutu sekä Uusimaa ja Itä-Uusimaa kunnittain. Esimerkki: Vit tarkastella alueittain työpaikkatietja tai perheiden sijittumista. Pääkaupunkiseutu alueittain -aiheen alta näkee tarkemman alueellisen jan. Muita tilasttiedn lähteitä Elinkeinelämän keskusliitt, EK Sumen Pankki Tieta ulkmaankauppatilastista ks. tarkemmin Tullin palvelut. Teknisen tutekehityksen seuraaminen Tutekehityksessä ja markkinatiedssa tarvitaan tieta esimerkiksi: kilpailuympäristöstä, (valtakunnallisia ja alueellisia tiedntuttajia, Tilastkeskus ja esim. Helsingin tietkeskus)

15 15 / 21 man alan timijista ja tekniikista, (esim. rekisterit, tutekehitystieta mm. juridisista ikeuksista, (esim. Tellisikeudet ja tutekehitys Tellisikeudet vat immateriaaliikeuksia, jilla tarkitetaan aineettmia ikeuksia eli henkistä maisuutta. Immateriaaliikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, tellis- ja tekijänikeuteen. Tellisikeuksilla tarkitetaan yksinikeuksia, jilla sujataan keksintöjä, tavariden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkmudn esikuvaa. Tellisikeuksia vat patentit, hyödyllisyysmallit, malliikeudet, tavaramerkit, timinimet sekä eräät muut harvinaisemmat sujamudt, kuten integritujen piirien suja ja kasvinjalstajan ikeus. Myös suja spimatnta menettelyä vastaan luetaan tellisikeuksiin. Patentti- ja rekisterihallituksen ktisivuilla n yksityiskhtaista tieta eri sujamudista sekä rekisteröintimenettelystä. Patentti- ja rekisterihallitus Tieta patenteista Tieta patenteista kannattaa ja tulee käyttää tutekehityksessä, uusien ideiden saamiseen, man alan tekniikan ja kilpailijiden seuraamiseen ja patenttilukkausten välttämiseen. Kannattaa tarkistaa, nk tutteeseen, valmistusmenetelmään tai käyttöön kenelläkään vimassalevaa patenttia aina sillin, kun suunnitellaan uuden tutteen valmistamista, markkinintia tai maahantuntia tai uuden valmistusmenetelmän ttamista käyttöön tai uutta käyttötapaa j lemassa levalle tutteelle Patentti n keksijälle myönnetty yksinikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Patenttien keskeinen ajatus n, että patentilla yritys saa stettua tutteelleen sujan tietyksi aikaa. Sujan saamisen edellytyksenä n tutteen ja tutekehityksen julkistaminen. Patentit vat myös väline uusimpaan tekniseen tietn. Ne antavat kuvan tutkimus- ja tutekehitystiminnasta maailmanlaajuisestikin ja niistä löytää tieta myös tekniikan histriasta. Patenttijulkaisuista nkin rakentunut maailman merkittävin teknisen tiedn lähde. Se kattaa kaikki tekniikan eri sa-alueet ja n myös ajallisesti ja maantieteellisesti kattavampi kuin mikään muu yksittäinen tietlähde. Teknisen tiedn lisäksi patentti-infrmaati n kaupallista tieta. Patenteista käy ilmi, mihin tekniikkaan ja mille markkina-alueille kilpailijat panstavat.

16 16 / 21 Mihin maksutn patenttitietkanta sveltuu? Internetin ilmaistietkannat sveltuvat lähinnä uusimpien esim. mahdllisen kilpailijan patenttihakemusten seurantaan sekä patenttijulkaisujen selaamiseen. Tekniikan tiednhauissa vidaan näitä tietkantja käyttää yksinkertaisiin hakuihin, kun halutaan tuntumaa siihen, mitä malla tekniikan alalla patentidaan. Kattaviin uutuustutkimuksiin tai tekniikan tasn selvityksiin ne sen sijaan eivät le sisällöltään eivätkä hakuminaisuuksiltaan riittäviä. Kaupallisissa tietkannissa pulestaan n mahdllista tehdä laajja, mnipulisia selvityksiä ja tarkkja patenttihakuja npeasti. Lisätieta ja lähde: PRH. Usein kysyttyä: Myös Ggle-hakukneella vi löytää patentteja, mutta sumalaiset ja kattavat ulkmaiset patentit löytyvät kattavasti PRH:n kautta. Patenttitietkantja: Espacenet : Espacenet-palvelu sisältää patenttitieta yli 90 maasta, useimmista maista tunnistetietjen lisäksi hakemus- ja patenttijulkaisuja. Julkaisuissa keksintö, tekninen ratkaisu, n kuvattu yksityiskhtaisesti. Espacenet n tietpankki, jssa vi tehdä hakuja, kun mietit, nk keksintösi uusi, kun haluat selvittää man alasi viimeisimmän tekniikan, seurata kilpailijan patentintia tai etsiä tieta yksittäisestä patenttijulkaisusta. ESIMERKKI: espacenet pikahaku: valitse patenttitietkanta Wrldwide > valitse hakutyyppi henkilöt tai rganisaatit > kirjita hakusana/hakusanat esim. Nkia, Mtrla tai Samsung. Patentin tiivistelmästä näkee päivän, jllin patentti n myönnetty ja tiivistelmästä patentin kuvauksen. espacenet tarkennettu haku: sanahaku kannattaa tehdä timialan mukaan. Valitse patenttitietkanta Wrldwide > Hakusana(t) keksinnön nimityksessä tai tiivistelmässä esim.: lwer* AND high AND chlesterl* > Hakija esim.:raisi PatInf Sisältää perustietja sumalaisista patenteista ja hyödyllisyysmalleista. FI-EP-tietkanta Sisältää perustietja Sumessa vimassa levista eurppapatenteista. Julkaisupalvelu Sisältää eurppapatenttien käännökset sumeksi tukkuusta 2007, sumalaiset patentit tammikuusta 2009 ja sumalaiset hyödyllisyysmallit helmikuusta 2009 alkaen.

17 17 / 21 Hymanetti ja hyödyllisyysmalli Hymanetti sisältää tieta sumalaisista hyödyllisyysmalleista. Hyödyllisyysmalli n patentin tapainen kielt-ikeus, sen haltijalla n ikeus kieltää muilta man mallinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Hymanetti n hyvä lähde, kun halutaan tietää, mihin keksintöön tietty hyödyllisyysmalli liittyy, mikä n sen itsenäinen sujavaatimus ja nähdä esim. kuva jstain tietystä keksinnöstä. Tavaramerkkitietkanta Tavaramerkki n tunnusmerkki, jka erttaa yrityksen valmistamat tai tuttamat tavarat ja palvelut muiden yritysten tutteista. Tavaramerkki timii markkinilla eräänlaisena erttamisvälineenä. Tavaramerkki n myös yksinikeus. Se antaa haltijalleen yksinikeuden käyttää kyseistä merkkiä tavariden ja palveluiden markkininnissa, päällyksessä, liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, kuten suullisesti. Tavaramerkkejä n erilaisia. Se vi lla mm. sana, kuvi, iskulause tai vaikka äänimerkki. Tavaramerkkitietkannasta saa perustiedt Sumessa vireillä levista tavaramerkkihakemuksista ja vimassa levista rekisteröinneistä. Hakemus- tai rekisterinumerlla haettaessa tietja saa myös peruutetuista, keskeytyneistä ja hylätyistä hakemuksista. Tavaramerkkitietkannasta vi npeasti ja vaivattmasti tutkia esimerkiksi, millaisia merkkejä n j rekisteröity tai mikä n tietyn hakemuksen tila. Tieta vit hakea seuraavilla tavilla: Yksilöllisellä hakemus- tai rekisterinumerlla Sanahaulla vi hakea tietyn sanan sisältäviä merkkejä. Asiakashaulla vi hakea tietyn asiakkaan rekisteröinnit ja hakemukset. EU-tiednlähteitä EUR-Lex - Eurpan uninin ikeus EUR-Lex n vapaasti verkssa leva EU:n asiakirjakkelmien prtaali. Sen kautta pääsee keskitetysti Eurpan uninin ikeudellisten tekstien täydelliseen kkelmaan, jita vat EY-tumiistuimen ratkaisut, säädöstekstit ja lainsäädäntömenettelyt. Prtaali kattaa seuraavat alakknaisuudet: EU:n virallinen lehti

18 18 / 21 perustamisspimukset lainsäädäntö ja valmisteilla leva lainsäädäntö ikeuskäytäntö parlamentin jäsenten kysymykset yleisesti kiinnstavat asiakirjat Eurpan Uninin ikeudesta n lemassa tiivistelmät, esimerkiksi yrityksiin liittyvä löytyy plkua: Etusivu >Tietja EU:n ikeudesta > tiivistelmät EU:n ikeudesta > Yritykset Liiketimintamahdllisuuksen seuraaminen: 1) liiketimintasektrit > FI 2) timituspaikka > FI Haku EUR-Lexistä timii sanahakuna: hakea vi yhdellä tai useammalla sanalla. katkaisumerkkejä n kaksi: js haluaa krvata vain yhden merkin, hakusana katkaistaan kysymysmerkillä (?). Js n tarkituksen krvata useita merkkejä, käytetään katkaisuna asteriskiä (*). Katkaisumerkkejä vi käyttää sanan keskellä tai lpussa. Esimerkki: k?ljet* löytää sanat kuljetus, kuljetuksen, kuljetin mutta js aineista lisi termillä kyljet sekin löytyisi. Hakuperaattreina timivat SEKÄ ja ILMAN sanat. Esimerkiksi haku liikenne SEKÄ energia rajittaa haun asiakirjihin, jista löytyvät mlemmat termit. Haku liikenne ILMAN energia löytää asiakirjat, jissa n sana liikenne, mutta ei sanaa energia. TED - Tenders Electrnic Daily Tietkanta julkisista hankinnista Eurpassa ja Sumessa TED n Eurpan uninin virallisen lehden täydennyssan verkkversi, jssa n keskitetysti Eurpan talusalueella levia julkisia hankintja ja hankintailmituksia. Palvelua päivitetään useasti ja viikttain. TEDin kautta vi vapaasti tutustua liiketimintamahdllisuuksiin ja selailla, etsiä ja lajitella hankintailmituksia mm. maan, alueen tai liiketimintasektrin mukaan. Palveluun rekisteröityminen mahdllistaa laajemmat palvelut. Esimerkiksi tietihin vi tallentaa man hakuprfiilin sen mukaan, millaisista ilmituksista n kiinnstunut. Esimerkki: Liiketimintamahdllisuuksien seuraaminen TED:n sivustlla: 1) etsi liiketimintamahdllisuudet (tai liiketimintasektrit) 2) valitse maa, esim. FI - Sumi. Hankintailmitukset vi tilata RSS-syötteinä sitteesta

19 19 / 21 Esimerkki: Klikkaa maa: Sumi ja sen jälkeen valitse haluamasi liiketimintsektri sivulla levasta listasta. Hum! Sumessa hankintayksiköt ilmittavat julkisista kynnysarvn ylittävistä hankinnistaan HILMA tietkannassa. HILMAssa EU-ilmitukset julkaistaan heti kun ne n lähetetty julkaistavaksi TED-tietkannassa. Eurppalainen pk-yritys prtaali Eurpan kmissin yritys- ja tellisuustiminnan sastn hallinnima prtaali. Se kkaa yhteen kaiken EU:n tarjaman tiedn pk-yrityksistä, tieta käytännön neuvista aina markkinita, timialja ja innvaatita kskeviin kysymyksiin. Prtaalin aihealueina n mm. rahitus, liikekumppanit ja julkisia hankintja kskevat spimukset. Sivustilta löytyy myös tieta EU:n pk-yrityksiä kskevasta plitiikasta. Prtaalissa n esimerkiksi laaja si, jssa selvitetään PK-yritysten rahitusvaihtehtja. Lisäksi sivustilla n linkkejä yritysten verkttumiseen sekä vinkkejä ja hjeita vastata julkisten hankintjen ilmituksiin. Tieta vi hakea myös sumeksi, mutta lpulliset asiakirjat vat usein luettavissa esim. englanniksi. Sivustlla n yksinkertainen hakulaatikk, jssa kannattaa käyttää lyhyttä sumenkielistä hakua itse asiasta (esim. alv). Haulla löytää sanat vain täsmälleen siinä mudssa, jssa ne n kirjitettu (vertaa esimerkiksi hakuja reilu kauppa ja reilua kauppaa.) Tietja etsivä vi kuitenkin löytää tarvitsemansa parhaiten selailemalla. Muita EU-tiednlähteitä Eurpa EU - Eurpan uninin prtaali EU:n tarjuskilpailut ja hankintaspimukset löytyvät näin: Eurpa > Plitiikka ja timinta > Tarjuskilpailut ja spimukset. Eurpa > Plitiikka ja timinta > rahitus ja avustukset > rahitus ja hjelmat Eurpan parlamentin Sumen tiedtustimist Eurpan parlamentin tiedtustimist jakaa tieta parlamentin timinnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

20 20 / 21 Helsingin ylipistn EU-tietkeskus EU-tietkeskus palvelee tiedn tarvitsijita vastaamalla kysymyksiin, jtka kskevat esim. EU:n lainsäädäntöä sekä antamalla pastusta EU- lähteiden tiednhankinnassa. Eurpe Direct- palvelut Eurpan uninin virallinen verkksivust. Se n hyvä lähtökhta, kun hakee perustieta EU:n timintatavista EU:n tureita uutisia ja tieta tulevista tapahtumista linkkejä EU:n timielinten ja virastjen verkksivustilla leviin tietihin Valikima ulkmaankaupan tiednlähteitä ja -tuttajia Finpr maaraprtteja, markkinatieta, mm. taluden avaintietja ja tiednlähteitä, viejätietkanta, EU:n julkiset hankinnat ja liikeyhteyspalvelu Elinkeinelämän keskusliitt, EK Elinkeinelämän keskusliitt tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, jilla kartitetaan Sumen yksityisen sektrin suhdannetilannetta ja lähiaikjen näkymiä. FITA, The Federatin f Internatinal Trade Assciatins Tulli yrityksille Tullin ulkmaankauppatilastt Tavarat n lukiteltu* ja lukat n löydettävissä Tullin sivuilta. - Aikasarja -khdasta löytyvät vienti, tunti ja kauppatase vudesta 1970 lähtien. - Tavaratilastja -khdasta löytyy esim. Sumen tunnin ja viennin rakenne tavararyhmittäin - Maatilastja -khdasta saa selville esim. Sumen ja Venäjän välisen kaupan rakenteen tavararyhmittäin. - Indeksejä -khdasta löytyvät Tullihallituksen julkaisemien yksikköarv- ja vlyymiindeksien luvut taulukkina. - Kuljetustilastja -khdassa n taulukita ulkmaankaupan kuljetuksista.

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot