Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi"

Transkriptio

1 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn lähteitä Finlex Edilex Eduskunta Eduskunnan kirjast Asiintipalveluja ja asiakirjamalleja Valikima viranmaistieta yritystiminnan tueksi Yritys-Sumi.fi ELY-keskukset Verhallint Vertili-palvelu Palkka.fi Ilmitin.fi Kilpailu- ja kuluttajavirast Työ- ja elinkeinpalveluja HILMA - julkiset hankinnat HARE - Valtineuvstn hankerekisteri YTJ, Yritys- ja yhteisötietjärjestelmä Virre-tietpalvelu Viestintävirastn fi-verkktunnuspalvelu Tiednlähteitä eri timialjen ja markkiniden seuraamiseen Työ- ja elinkeinministeriön palveluita yrityksille Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) TEM Timialapalvelu Elinkeinelämän tutkimuslaits ETLA Sumen pankki Muita yritystiedn lähteitä Tilasttiedn hyödyntäminen Tilastkeskus Findikaattri Eurstat Paikallisia tiedntuttajia: Helsingin tietkeskus Muita tilasttiedn tuttajia Teknisen tutekehityksen seuraaminen Patentit ja tutemerkit EU-tiednlähteitä EUR-Lex - Eurpan uninin ikeus TED - Tenders Electrnic Daily Eurppalainen pk-yritys -prtaali Muita EU-tiednlähteitä Eurpa EU - Eurpan uninin prtaali Eurpan parlamentin Sumen tiedtustimist Eurpe Direct -palvelut Valikima ulkmaankaupan tiednlähteitä ja -tuttajia Tullin ulkmaankauppatilastt ULJAS Julkiset hankinnat Kansainvälistyminen ja kauppa Tietja ja rekistereitä

2 2 / 21 Ajantasaisen lakitiedn lähteitä Sumessa sitvia nrmeja vat kansallinen lainsäädäntö, perustuslaki, lait, asetukset, valtineuvstn ja ministeriöiden päätökset, muut viranmaispäätökset, valtispimukset ja EUsäädökset asetukset, direktiivit, päätökset sekä EU-tumiistuimen ratkaisut. Miten löydän lakitieta? Finlexistä vi etsiä tieta ajantasaisesta lainsäädännöstä. Edilexistä vi tarkistaa uusimmat säädösmuutkset. Eduskunnan sivuilta vi etsiä tieta suunnitteilla ja meneillään levista asiista. Eduskunnan kirjast n ikeudellisen alan erikiskirjast, jka palvelee kaikkia kansalaisia aiheeseen liittyvässä tiednhaussa. Finlex Finlex - valtin säädöstietpankki n ikeusministeriön mistama ja Edita Publishing Oy:n ylläpitämä maksutn ja verkssa avimesti käytettävä tiednlähde lainsäädännöstä ja ikeuskäytännöistä. Se kstuu useista eri tietkannista ja sisältää: tieta ajantasaisesta lainsäädännöstä (päivitetään viikittain; ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kkelmat) tieta ikeuskäytännöistä (ktimaisten ja eurppalaisten tumiistuinten ratkaisuja usean vusikymmenen ajalta) viranmaisnrmit (mm. yleissitvat työehtspimukset) hallituksen esitykset valtispimukset Ajantasaisessa lainsäädännössä n useita hakumahdllisuuksia. Pikahaussa vi hakea: - säädöksen nimellä esim. tekijänikeuslaki. Hakusanan vi katkaista tähdellä esim. ver*, avipul* - säädöksen tekstissä esiintyvillä sanilla tai fraasihaulla. Hakusanat ertetaan tisistaan välilyönnillä esim. pinttu* ja takaisinpe* - suraan säädöksen numerlla vusikansiiden yläpulelta, esim. 1281/2003 Tarkennetussa haussa: - vidaan rajata pis yksittäisiä sanja esim. - hakusanja vi yhdistellä tai käyttää etäisyyshakua. Esimerkiksi etsitään lakitieta ajkrtin E-lukasta. Kaikilla sanilla kirjitetaan ajkrt* e-luk* Tai etsitään tieta henkilötietlaista ja arkaluntisuudesta. Etäisyyshakuun kirjitetaan arkalun* lähellä henkilötie* Etäisyys sanjen välillä saa lla enintään 10 sanaa. Finlexistä löytyvät myös kumtut säädökset, rutsinkieliset säädökset, säädökset alkuperäisinä sekä säädösmuutkset masta hakemiststaan.

3 3 / 21 Edilex Edilex n pääasiassa maksullinen lakitietpalvelu. Ajantasaisimmat säädösmuutkset vi tarkastaa viikittain päivitettävästä Edilexista maksutta. Myös kirjastssa sitä vi käyttää maksutta. Edilex kstuu kymmenistä eri tietkannista ja se sisältää mm. juridisen uutispalvelun, sähköisiä artikkeleita sekä ajantasaiset säädöstietkannat. Se n laadittu työvälineeksi ikeudellista tieta tarvitseville ammattilaisille ja sitä päivitetään jatkuvasti. Vit tarkistaa uusimmat muutkset säädösmuutsrekisteristä, jka löytyy sivun vasemmalta pulelta. Pikahakulaatiksta vi hakea esimerkiksi sanalla kalastuslaki. Avaa laki ja kats muutkset. Muutssäädös vie suraan Finlexiin. Eduskunta Eduskunnan sivuilta vi seurata päätöksenteka ja meneillään levien asiiden käsittelyä. Palvelussa vi seurata esimerkiksi jnkin käsittelyssä levan asian etenemistä ja siihen liittyviä kannanttja. Etusivun vasemmasta alalaidasta pääsee Usein kysytyt kysymykset -sin. Sen kautta löytyvät hjeet erilaisten asiiden ja puheenvurjen etsimiseen. Asiahaku -hakutavassa n käytössä ns. vapaa haku eli kenttään vi kirjittaa minkä tahansa sanan (katkaisumerkkinä *). Tulksena vat asiat, jiden tsikssa tai viitetiedissa sana n mainittu. Viite kert, missä vaiheessa kyseisen asian käsittely n ja tarjaa surat linkit asiaan liittyviin asiakirjihin. Etusivulta pääsee Ajankhtaisiin asiihin, jsta löytyy tiedtteita ja esimerkiksi puhemiehen puheet. Oikplkuja käyttämällä löytyvät npeasti esim. EU-asiat ja tiedt valikuntien kkuksista. Valtipäiväasiat ja asiakirjat Oikpluilta löytyvät Valtipäivät ja asiakirjat, jtka sisältävät tieta mm. käsittelyvaiheessa levista asiista. Valtipäiväasiista vi hakea hakusanalla tai asiasanastn sanalla asiatyypin mukaan (esim. hallituksen esitykset, alitteet)

4 4 / 21 asian tunnuksella tai säädöskkelman numerlla valtipäivittäin tai vaalikausittain tai määritellä aikaväli Esimerkki: Hae hakusanilla pienyrittäjät tai vit katkaista tähtimerkillä esim. naisyrittäj* Eduskunnan kirjast Eduskunnan kirjast n ikeudellisen tiedn erikiskirjast, jka n avin kaikille kansallaisille ja jnka tietpalvelu palvelee jkaista, jka tarvitsee tieta eduskunnasta, päätöksentesta, ikeudesta, yhteiskunnasta, kansainvälisistä järjestöistä tai Eurpan uninia kskevista asiista tai päätöksentesta. Tietpalvelu n maksutnta. Tietpalvelukysymyksiä vi jättää myös puhelimitse, sähköpstilla tai verkssa, jk palvelulmakkeella tai yleisten kirjastjen Kysy kirjastnhitajalta -palvelun kautta (http://www.kirjastfi/kysy). Selma-kkelmatietkanta https://selma.linneanet.fi/vwebv/searchbasic?dbcde=local Eduskunnan kirjastn tekset löytyvät Selma-tietkannasta, mutta teksia pystyy hakemaan myös pikahaulla suraan Eduskunnan kirjastn etusivun kautta. Hakulaatikkn vi kirjittaa minkä tahansa sanan hakusanaksi ja sanan vi katkaista kysymysmerkillä (?). Esimerkkihaku: maahanmuutta? yrittäj? Lakihankkeiden tietpaketti LATI Keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineista ktaan tietpaketeiksi. Niihin liitetään mukaan hankkeiden uutisintia, kirjallisuutta, tutkimusaineista ja tieta esimerkiksi kansalaisten mahdllisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen. Myös valmistuneisiin lakihankkeisiin liittynyt aineist säilytetään ja siirretään maan sinsa. Harjitusesimerkki: Hae lakihankkeista esim. Vanhuspalvelulakipaketti, ja etsi asiaa kskevia puheenvurja. Elki-linkkitietkanta Elki sisältää Eduskunnan kirjastn asiantuntijiden valikimia laadukkaita verkkpalveluita, jiden aiheina n ikeus, plitiikka ja hallint. Linkit n jateltu aiheittain ja maittain. Harjituksia: Etsi tieta jstakin kansanedustajasta ja hänen viimeaikaisesta timinnastaan (Puheenvurt ja Valtipäivätimet).

5 Hae hallituksen esityksiä hakusanalla kuluttajansuja. Etsi hallituksen esitykset työaikalain muuttamisesta. Etsi Krkeimman ikeuden ennakkratkaisu aiheesta cd-levyjen luvatn kpiinti, Etsi työtapaturmiin liittyviä vakuutusikeuden päätöksiä. Mntak työtumiistuimen päätöstä löytyy aiheesta vusilman määräytyminen v ? Saak internetin kautta myydä lutta? Etsi aiheesta KHO:n päätös. 5 / 21 Asiintipalveluja ja asiakirjamalleja YritysSumi -puhelinpalvelu alittaville yrittäjille Työlinja-puhelinpalvelu Neuvntaa henkilöstön rekrytintiin, kehittämiseen ja työyhteisön muutstilanteisiin. Talusapu: Maksutn neuvnta yrittäjille. JULHA- Julkishallinnn yhteyshakemist Julha eli Julkishallinnn yhteyshakemist n kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektrin yhteystiethakemist. KELA > Työnantajan asiat Pienen yrityksen arjessa vi hyödyntää verksta löytyviä asiintipalveluja ja asiakirjamalleja. Yritys-Sumi.fi -prtaalin lisäksi asiakirjaphjia vi löytää mm. seuraavilta sivuilta: Valikima viranmaistieta yritystiminnan tueksi Yritys-Sumi.fi Yrittäjille suunnatut asiintipalvelut ja lmakkeet vat saatavilla Yritys-Sumi -verkkpalvelusta maksuttmasti.

6 Prtaali tarjaa tieta yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Sumi n suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Yritys-Sumea krdini Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) ja siihen ktut tiedt julkisista yrityspalveluista pidetään ajantasaisina ja kattavina. Sivust n käännetty myös rutsiksi ja englanniksi. Esimerkki 1: Lmakkeiden hakeminen > Asii verkssa. Lmakkeet ja asiinti -haulla vi hakea aiheen mukaan tai sanalla, jka visi esiintyä lmakkeen nimessä, esimerkiksi työspimus. Esimerkki 2: Työntekijän palkkaaminen > Yrityksenä timiminen» Timiminen työnantajana > (Humii sisäinen linkitys!) Kats myös -khdasta Työnantajuus, jsta löydät työntekijän palkkaamiseen liittyvää tieta. Tarkastele lähemmin Työnantajuus-aihetta. Ota humin viittaukset muihin verkn palveluihin. 6 / 21 Alueelliset ELY-keskukset ELY-keskukset tukevat alueensa pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjamalla neuvnta-, kulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahitusta. Yleisimpiä tukia vat investinti-, startti- ja kehitystuet. Rahituskatsauksista saa vinkkejä siitä, minkälaisia tukia vi saada. Verhallint Vertieta ja -palveluja yritysasiakkaille, kullekin yritystyypille ma sivust. Lisäksi rekisteröintitimenpiteet sekä hjeita verilmitusten jättämiseen. Yritys- ja yhteisöasiakkaat Vertili-palvelu Vertilistä vi: tarkistaa ja nähdä vertilitteen selata tilitapahtumia lähettää kausiverilmituksen laskea maksettavan määrän valitulle ajankhdalle Palveluun vi myös tutustua sen demversissa. Palkka.fi https://www.palkka.fi/

7 7 / 21 Palkka.fi verhallinnn ja työeläkeyhtiöiden ylläpitämä maksutn yritysten ja ktitaluksien palkanlaskentahjelma. Palkka.fi:ssä n ilmainen palkkalaskuri, jnka avulla vi arviida palkan sivukuluja sekä työntekijälle maksettavan palkan määrää. Palvelua vi hyödyntää ennaknpidätysten ja ssiaaliturvamaksujen tilityksessä. Vit kkeilla vierailijana esim. mahdllisen työntekijän palkan laskemisen sivukuluineen. Ilmitin.fi Verkkpalvelu, jssa vi lähettää ilmituksia ja hakemuksia, myös Kelaan. Palvelu n maksutn ja sitä vivat hyödyntää yritykset, jilla n ilmitustiedstja tuttava palkkahjelmist. Kilpailu- ja kuluttajavirast Tieta yrityksille mm. seuraavista aiheista: markkininnin ja mainnnan pelisäännöt spimusten laatiminen ja muuttaminen maksaminen ja laskutus tutteen takuu ja virheen hyvitys etä- ja ktimyynti sekä verkkkauppa. Työ- ja elinkeinpalveluja (TE-palvelut) Tieta yrittäjyyteen liittyen sekä palveluita yrittäjälle työnantajan rlissa. Työnantajan palvelut TE-timistjen kautta löytyy maksuttmia työpaikkailmittamisen kanavia ja neuvntaa rekrytintiin ja tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämiseen. TE-timistista saat tarvittaessa apua myös ulkmaalaisen työviman palkkaamiseen. Työ- ja elinkeinhallinnn verkkpalvelut vat npeita ja ajantasaisia. Niitä vi käyttää itse kellnajasta riippumatta. Tiet avimesta työpaikasta kannattaa laittaa reaaliaikaiselle ml.fi -rekrytintisivustlle, jka n käytetyin rekrytintikanava ja tavittaa siten aktiiviset työnhakijat. Yrittäjyyspalvelut Liikeidean arviinti ja kehittämisneuvnta Lisätieta yrittäjäksi ryhtymisen eri vaihtehdista ja yleensä yrittämisestä.yrittäjäksi kuluttautuminen ja yritystiminnan käynnistäminen Yrityksen perustamisen jälkeen palveluja ja tieta liiketiminnan kehittämiseksi.

8 8 / 21 Tietja erilaisista seudullisista ja alueellisista prjekteista, jihin sallistumalla yritys vi kehittyä, verkstitua ja rakentaa kumppanuuksia muiden yritysten kanssa. Yrittäjätyön välitys sekä yrittäjäkumppaneiden tai yrityksen jatkajan haku. Rahituksesta alittelevalle yrittäjälle. HILMA julkiset hankinnat HILMA n työ- ja elinkeinministeriön ylläpitämä maksutn, sähköinen ilmituskanava, jssa hankintayksiköt ilmittavat julkisista hankinnistaan. Yritykset pulestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tieta käynnissä levista hankintamenettelyistä ja ennakktieta tulevista hankinnista. HILMAssa ilmitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvn ylittävät hankinnat. Valtineuvstn hankerekisteri - HARE Hankerekisteri n eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkpalvelu ja kansalaistiedttamisen väline. Kun päätös hankkeen käynnistämisestä n tehty, se viedään hankerekisteriin. Siinä n tietja eduskunnan, valtineuvstn ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista kmiteista, timikunnista, neuvttelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtin virastjen, laitsten ja liikelaitsten jhtelimistä. Rekisterissä n myös tietja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. YTJ yritys- ja yhteisötietjärjestelmä YTJ n Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verhallituksen ylläpitämä tietjärjestelmä, jsta löytyy yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jtka n merkitty kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvnlisävervelvllisten rekisteriin, ennakkperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, tai jista n tehty perustamisilmitus. Täältä selviää myös Y-tunnus, jnka avulla varmistat, että kyselyt muista rekistereistä khdistuvat ikeaan yritykseen. Useimmin tarvittava tiet kskee merkintää ennakkperintärekisteriin. YTJ:stä vi myös tarkastaa, että jkin tietty yritys n lemassa ja siitä annetut tiedt täsmäävät rekisteriin annettujen tietjen kanssa. Js haluaa kartittaa lemassa levia yrityksiä paikkakunnittain, tietpalvelusta n mahdllisuus hakea esim. tietyn paikkakunnan yrityksiä. Esimerkki: Hakusana: Lhja, yritysmut: sakeyhtiö (tai muu yritysmut). YTJ-asiintipalvelussa vit tehdä yrityksen site- ja yhteystietmuutksen sähköisesti Y-lmakkeet vat dkumenttiphjia (pdf / wrd), jiden avulla erilaisten ilmitusten tekemisen ja tulstamisen vi hitaa malla tietkneella.

9 9 / 21 Virre-tietpalvelu Viralliset rekisteritiedt yrityksistä Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietpalvelu n kaikille avin verkkpalvelu, jta vi käyttää ilman rekisteröitymistä. Tietpalvelusta löytyy niin kaupparekisterin, säätiörekisterin kuin yrityskiinnitysrekisterinkin tiedt. Perustiedt vat maksuttmia. Muut tiedt vat maksullisia. Tietpalvelun tilinpäätöshaussa vi hakea yritysten tai säätiöiden tilinpäätöksiä: Tilinpäätöshaku tuttaa listauksen rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Vit valita listauksesta vi tilikauden, jnka tietihin haluat tutustua. Haku n maksutn, mutta itse tilinpäätös n maksullinen. Vit seurata yrityksen tai yritysten kaupparekisteritietjen muutksia tilaamalla Virretietpalvelusta hälytyspalvelun, jka n maksullinen. Virre-tietpalvelu n tiednlähde sillin, kun haluat tutkia rekisterissä levia timinimiä ja tilinpäätöstietja etsiä kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden rleja yrityksissä hankkia sähköisen kaupparekisteritteen tai erilaisia tdistuksia tutustua yrityksen tekemiin ilmituksiin tai laatia tilastja tai pimintja haluamillasi ehdilla. Viestintävirastn fi-verkktunnuspalvelu https://dmain.fi/ Tieta mm. fi-verkktunnuksesta ja sen hakemisesta. Verkktunnuksia käytetään sitteina internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten verkksivujen ja sähköpstien sitteissa. Viestintävirast vastaa fi-päätteisten sitteiden hallinninnista ja myöntää päätettä edeltävän sanan eli fi-verkktunnuksen. Fi-verkktunnus antaa mahdllisuuden käyttää maa yksilöllistä nimeä sähköpstin ja www-sivujen sitteena. Tunnukset myöntää Viestintävirast, mutta tunnuksia vit hankkia myös lähes tuhannen palveluntarjajan kautta. Vit tarkistaa etusivulla levalla ETSI- timinnlla, nk verkktunnus vapaa tai varattu. Verkktunnuspalveluja tuttavat sekä Sumessa että ulkmailla timivat palveluntarjajat. Välilehdeltä Palveluntarjajat linkkiä Etsi palveluntarjajaa fi-verkktunnukselle klikkaamalla vi etsiä palveluntarjajia esim. malta paikkakunnalta.

10 10 / 21 Tiednlähteitä eri timialjen ja markkiniden seurantaan Mitä tulevaisuus tu tullessaan ja mistä tieta taluden ennusteista ja alueellisesta kehityksestä? Timiala- ja aluekatsauksista vi lukea timialjen kannattavuudesta, näkemyksiä eri alueiden nykytilasta sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Lisäksi sieltä löytyy tieta yrittämisen tukimudista ja palveluista. Työ- ja elinkeinministeriön palveluita yrityksille Työ- ja elinkeinministeriö (TEM) Tieta, tiednlähteitä ja palveluita yritystiminnan tueksi: yrityksen kehittämiseen, rahitukseen, hallinnllisen työn vähentämiseen, kirjanpitn ja viranmaisten tiedtteisiin. Eri aiheiden yhteydessä n usein maininta niiden keskeisestä lainsäädännöstä ja linkkejä aihealuetta kskeviin tiednlähteisiin. TEM Timialapalvelu TEM Timialapalvelu n työ- ja elinkeinministeriön asiantuntijatimint, jka krdini ja kehittää pk-yritystimintaan keskittynyttä timialapäälliköiden työskentelyä sekä tietpalvelua. Asiakkaat saavat tietpalvelun käyttöönsä timialaraprttien ja alueellisten talusnäkymien mudssa sekä Timiala Online -tilastkuvien kautta. HUOM! Timiala Online n maksullinen tietpalvelu ja se n tistaiseksi käytössä vain julkisella sektrilla. Alueelliset talusnäkymät Alueelliset talusnäkymät vat työ- ja elinkeinministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vudessa (verkssa) ilmestyvä julkaisu, jhn n kttu ELY-keskusten näkemyksiä alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Timialaraprtit Timialaraprtit vat analyyttinen ja vusittain päivitettävä julkaisusarja eri timialjen liiketiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Sumessa. Raprteista saa vinkkejä esimerkiksi teknlgian hyödyntämiseen, palveluinnvaatiihin, eri aljen keskeisistä menestystekijöistä, ngelmista ja kehittämistarpeista. Timialaraprteissa n tiivistelmät rutsiksi. Raprtit vat ladattavissa velituksetta, mutta se edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

11 11 / 21 Rekisteröitymällä n mahdllista lukea Timialaraprtteja, jtka kertvat eri timialjen liiketiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Sumessa. Elinkeinelämän tutkimuslaits ETLA Yritystiminnan tueksi tutkimustieta talusennusteista, suhdannenäkymistä, eri timialjen kannattavuudesta ja kulutusmarkkinista. Sumen pankki Tieta ja ennusteita talusnäkymistä Esimerkiksi: Julkaisut > Eur & talus - Taluden näkymät (ennuste) Kun tarvitset tieta asiakkaiden ja yrityskumppaneiden kehitysnäkymistä Yritysten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden timialan ja kehitysnäkymien tunteminen n sa riskienhallintaa. Internetin kautta peruslutttietjen tarkistaminen n kätevää: 1. Tarkasta, että yritys n lemassa ja siitä annetut tiedt vat samat rekisteriin annettujen tietjen kanssa: 2. Tilinpäätökset vat julkisia ja ne tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Sähköistä arkista vit selata Virrestä https://virre.prh.fi/prtal/dt. 3. Lutttietjen tarkastamiseen n maksullisia palveluita esimerkiksi asiakastiet.fi:n palvelu matiet.fi. Muita yritystietja vi hakea, esimerkiksi: Lehdistä ja lehtien arkistista Paikallisista uutisista ja talusuutisista - mm. yrityskauppahaku - vi hakea maksuttmasti perustietja yrityksistä timialittain ja paikkakunnittain. - ulstttieta velkjille ja velallisille sekä valtakunnallinen lista ulstn myyntikhteista. Kats lisää yrityshakemistja yleisten kirjastjen verkkpalvelusta: Tilasttiedn hyödyntäminen

12 Arkikielessä tilast tarkittaa yleensä taulukita ja kuviita, jtka esittävät numerin jukkilmiöiden minaisuuksia. Valti ja muut viranmaiset tarvitsevat suunnittelun ja timintansa phjaksi tilastja lukuisista eri yhteiskuntailmiöistä. Yritykset ja elinkeinelämän järjestöt perustavat suunnitelmansa ja päätöksensä tilastjen kuvaan ajankhtaisista lista ja kehityssuunnista. Tutkimus käyttää tilastja yhteiskunta-analyyseissään. Myös kansalaiset haluavat perustaa mielipiteensä ja arvinsa tilasttietihin, jita heille välittävät muun muassa sanmalehdet. Tilastkeskus n sumalainen viranmainen, jka tuttaa valtasan maamme virallisista tilastista ja myös yhteiskuntalja kuvaavia tilastja, selvityksiä ja aineistja. Kaupan alalta löytyy myös runsaasti tilastja. Tilastkeskuksen tiedt linkitetään esimerkiksi Tullin ulkmaankauppatilastihin, jista löytyy yksityiskhtaista tieta tavariden viennistä ja tunnista sekä tarjaa väylän myös eurppalaisiin ja kansainvälisiin tilastihin (esim. Eurstat). (Lähde: 12 / 21 Tilastkeskus RSS-syötteen avulla vi seurata Tilastkeskuksen sivuille ilmestyvää uutta tieta. Etusivulta löytyvät uutiset ja ikteitä tilastihin, kuten Sumi lukuina, Kansainvälistä tilasttieta ja suhdannetilastja sekä avainlukuja kuten Elinkustannusindeksi. Uutisia ja tiedtteita -sivulla n ajankhtaista tieta tapahtumista, tutteista ja palveluista. Tilastt - palkista löytyy sivun vasemmalta Tilastjulkistukset. Esimerkki: Kats Tilastjulkistukset aikajärjestyksessä ja valitse ilmestynyt Väestön tiet- ja viestintätekniikan käyttö Julkistuksessa kerrtaan sumalaisten internetin ja verkkkaupan käytöstä Tilastkeskuksen sivuilta vi hakea tieta aakksittain, aihealueittain tai asiasanittain. Aiheista vi valita esim. Yritykset. Aihealue käsittelee yritysten tilinpäätöksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja niiden timipaikkja kuvaavia tilastja sekä liiketiminnan kuukausikuvaajia. Findikaattri - valtineuvstn kanslian ja Tilastkeskuksen tteuttama maksutn verkkpalvelu. Sitä vi hyödyntää, kun tarvitaan ajantasaista lutettavaa tieta yhteiskunnan kehitysnäkymistä ja ilmiöistä eri alilla. Palvelussa löytyy lähes sata yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattria, jita vi tarkastella teemittain: talus, hyvinvinti, ympäristö, yhteiskuntarakenne ja lunnnvarat. Indikaattri kert ilmiöstä tilastkuvin, taulukn ja analyysitekstin avulla.

13 13 / 21 Palvelusta löytyy helpsti ajantasaista tieta mm. työmarkkinista, työllisyydestä ja palkista. Tiedt n helpsti siirrettävissä jatkkäsittelyä varten malle kneelle jk kuvana, tekstinä tai taulukkmudssa. Tilastkeskuksen yritysrekisteri löytyy Tutteet ja palvelut -sivuilta. Tilastkeskus ylläpitää yritysrekisteriä, jka sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinnharjittajat, jtka vat liiketiminnasta arvnlisävervelvllisia tai timivat työnantajina. Julkisyhteisöjen rekisterin palvelutietkannassa vat kaikki valtin virastt, kunnat ja kuntayhtymät. Yritysrekisterin tietja vat mm. yritysten sitteet, timialat, henkilöstön ja liikevaihdn suuruuslukat, alittamisaika sekä tuja/viejä-tiet. Tietja saa niin yritys- kuin timipaikkataslla. Yritysrekisteristä löytyy timipaikkalaskuri, jsta vi tarkastella timipaikkjen lukumääriä alueittain, timialittain ja henkilöstön suuruuslukittain. Esimerkkiharjitus: Haluat tietää, minkä verran parturi- ja kampaamliikkeitä n Keravalla. Valitse Kunnittainen timipaikkalaskuri, jsta valitaan kunta, timialaksi Parturit ja kampaamt (96021) ja timipaikkjen lukumäärä yhteensä. Sen jälkeen paina Jatka ja saat taulukn ja tiedn k. yritysten määrästä. Tilastkeskuksen timialakatsaukset Timialakatsaukset vat verkkartikkeleja, jka helpttavat ja yhdistävät suhdannetilastjen tarkastelua. Suhdannekehityksen kannalta keskeiset tilasttiedt n kttu timialittain katsauksiin, jtka sisältävät myös syvemmälle tilastihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa käsitellään päätimialjen (kauppa, palvelut, rakentaminen, tellisuus) kehitystä mm. liikevaihdn, tutannn, työllisyyden, investintien ja suhdannedtusten kautta. Lisäksi kunkin timialakatsauksen Fkus-sissa käsitellään tarkemmin alan ajankhtaisia ilmiötä ja kiinnstavia alatimialja. Ulkmaankauppaa harjittavalle yritykselle: Kansainväliset tilastt tai etusivun Oiktiet khdasta Kansainvälistä tilasttieta Prtaaliin n kttu keskeisiä kansainvälisiä tilasttietja ja tietlähteitä. Mukaan n valikitu tärkeimpien ja lutettavampien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuttamia velituksettmia tietlähteitä. Eurstat

14 Avaintaulukt: yli tilasttaulukka EU-jäsenmaista ja jistakin EU:n ulkpulisista maista. Taulukt vat haettavissa sumenkielisen aiheen mukaan, mutta taulukiden sisällöstä n käännetty vain maiden nimet. Taulukita vi hakea myös vapaasanahaulla. Maat n taulukissa aakkstettu EU-käytännön mukaisesti maiden makielisten nimien mukaan. Järjestyksen vi muuttaa sumen- tai englanninkielen mukaiseksi valintaikkunan alasvetvaliksta. Taulukn alaviitteessä n linkki Eurstatin pääsivulle. Alaviitteessä levalla taulukkkdilla vit hakea kyseisen taulukn ja siihen liittyvät metatiedt Eurstatin ktisivuilta. 14 / 21 Alueellisia tiedntuttajia, esimerkkinä: Helsingin tietkeskus Helsingin kaupungin tietkeskus n tilastn, tutkimuksen ja arkisttimen asiantuntija- ja vastuurganisaati. Tietkeskus hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tieta Helsingistä ja sen alueista - nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tuttaa ja julkaisee Uudenmaan alueellisia tilastja. Julkaisut-tietkannasta vi hakea julkaisuja nimekkeen tai asiasanjen mukaan. Helsingin tietkeskus n knnut Helsingin seudun alueellisia tilastja nimellä Seudullisena yhteistyönä tteutetussa tietkannassa n perustilastja aikasarjina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain, Helsingin seutu sekä Uusimaa ja Itä-Uusimaa kunnittain. Esimerkki: Vit tarkastella alueittain työpaikkatietja tai perheiden sijittumista. Pääkaupunkiseutu alueittain -aiheen alta näkee tarkemman alueellisen jan. Muita tilasttiedn lähteitä Elinkeinelämän keskusliitt, EK Sumen Pankki Tieta ulkmaankauppatilastista ks. tarkemmin Tullin palvelut. Teknisen tutekehityksen seuraaminen Tutekehityksessä ja markkinatiedssa tarvitaan tieta esimerkiksi: kilpailuympäristöstä, (valtakunnallisia ja alueellisia tiedntuttajia, Tilastkeskus ja esim. Helsingin tietkeskus)

15 15 / 21 man alan timijista ja tekniikista, (esim. rekisterit, tutekehitystieta mm. juridisista ikeuksista, (esim. Tellisikeudet ja tutekehitys Tellisikeudet vat immateriaaliikeuksia, jilla tarkitetaan aineettmia ikeuksia eli henkistä maisuutta. Immateriaaliikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, tellis- ja tekijänikeuteen. Tellisikeuksilla tarkitetaan yksinikeuksia, jilla sujataan keksintöjä, tavariden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkmudn esikuvaa. Tellisikeuksia vat patentit, hyödyllisyysmallit, malliikeudet, tavaramerkit, timinimet sekä eräät muut harvinaisemmat sujamudt, kuten integritujen piirien suja ja kasvinjalstajan ikeus. Myös suja spimatnta menettelyä vastaan luetaan tellisikeuksiin. Patentti- ja rekisterihallituksen ktisivuilla n yksityiskhtaista tieta eri sujamudista sekä rekisteröintimenettelystä. Patentti- ja rekisterihallitus Tieta patenteista Tieta patenteista kannattaa ja tulee käyttää tutekehityksessä, uusien ideiden saamiseen, man alan tekniikan ja kilpailijiden seuraamiseen ja patenttilukkausten välttämiseen. Kannattaa tarkistaa, nk tutteeseen, valmistusmenetelmään tai käyttöön kenelläkään vimassalevaa patenttia aina sillin, kun suunnitellaan uuden tutteen valmistamista, markkinintia tai maahantuntia tai uuden valmistusmenetelmän ttamista käyttöön tai uutta käyttötapaa j lemassa levalle tutteelle Patentti n keksijälle myönnetty yksinikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Patenttien keskeinen ajatus n, että patentilla yritys saa stettua tutteelleen sujan tietyksi aikaa. Sujan saamisen edellytyksenä n tutteen ja tutekehityksen julkistaminen. Patentit vat myös väline uusimpaan tekniseen tietn. Ne antavat kuvan tutkimus- ja tutekehitystiminnasta maailmanlaajuisestikin ja niistä löytää tieta myös tekniikan histriasta. Patenttijulkaisuista nkin rakentunut maailman merkittävin teknisen tiedn lähde. Se kattaa kaikki tekniikan eri sa-alueet ja n myös ajallisesti ja maantieteellisesti kattavampi kuin mikään muu yksittäinen tietlähde. Teknisen tiedn lisäksi patentti-infrmaati n kaupallista tieta. Patenteista käy ilmi, mihin tekniikkaan ja mille markkina-alueille kilpailijat panstavat.

16 16 / 21 Mihin maksutn patenttitietkanta sveltuu? Internetin ilmaistietkannat sveltuvat lähinnä uusimpien esim. mahdllisen kilpailijan patenttihakemusten seurantaan sekä patenttijulkaisujen selaamiseen. Tekniikan tiednhauissa vidaan näitä tietkantja käyttää yksinkertaisiin hakuihin, kun halutaan tuntumaa siihen, mitä malla tekniikan alalla patentidaan. Kattaviin uutuustutkimuksiin tai tekniikan tasn selvityksiin ne sen sijaan eivät le sisällöltään eivätkä hakuminaisuuksiltaan riittäviä. Kaupallisissa tietkannissa pulestaan n mahdllista tehdä laajja, mnipulisia selvityksiä ja tarkkja patenttihakuja npeasti. Lisätieta ja lähde: PRH. Usein kysyttyä: Myös Ggle-hakukneella vi löytää patentteja, mutta sumalaiset ja kattavat ulkmaiset patentit löytyvät kattavasti PRH:n kautta. Patenttitietkantja: Espacenet : Espacenet-palvelu sisältää patenttitieta yli 90 maasta, useimmista maista tunnistetietjen lisäksi hakemus- ja patenttijulkaisuja. Julkaisuissa keksintö, tekninen ratkaisu, n kuvattu yksityiskhtaisesti. Espacenet n tietpankki, jssa vi tehdä hakuja, kun mietit, nk keksintösi uusi, kun haluat selvittää man alasi viimeisimmän tekniikan, seurata kilpailijan patentintia tai etsiä tieta yksittäisestä patenttijulkaisusta. ESIMERKKI: espacenet pikahaku: valitse patenttitietkanta Wrldwide > valitse hakutyyppi henkilöt tai rganisaatit > kirjita hakusana/hakusanat esim. Nkia, Mtrla tai Samsung. Patentin tiivistelmästä näkee päivän, jllin patentti n myönnetty ja tiivistelmästä patentin kuvauksen. espacenet tarkennettu haku: sanahaku kannattaa tehdä timialan mukaan. Valitse patenttitietkanta Wrldwide > Hakusana(t) keksinnön nimityksessä tai tiivistelmässä esim.: lwer* AND high AND chlesterl* > Hakija esim.:raisi PatInf Sisältää perustietja sumalaisista patenteista ja hyödyllisyysmalleista. FI-EP-tietkanta Sisältää perustietja Sumessa vimassa levista eurppapatenteista. Julkaisupalvelu Sisältää eurppapatenttien käännökset sumeksi tukkuusta 2007, sumalaiset patentit tammikuusta 2009 ja sumalaiset hyödyllisyysmallit helmikuusta 2009 alkaen.

17 17 / 21 Hymanetti ja hyödyllisyysmalli Hymanetti sisältää tieta sumalaisista hyödyllisyysmalleista. Hyödyllisyysmalli n patentin tapainen kielt-ikeus, sen haltijalla n ikeus kieltää muilta man mallinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Hymanetti n hyvä lähde, kun halutaan tietää, mihin keksintöön tietty hyödyllisyysmalli liittyy, mikä n sen itsenäinen sujavaatimus ja nähdä esim. kuva jstain tietystä keksinnöstä. Tavaramerkkitietkanta Tavaramerkki n tunnusmerkki, jka erttaa yrityksen valmistamat tai tuttamat tavarat ja palvelut muiden yritysten tutteista. Tavaramerkki timii markkinilla eräänlaisena erttamisvälineenä. Tavaramerkki n myös yksinikeus. Se antaa haltijalleen yksinikeuden käyttää kyseistä merkkiä tavariden ja palveluiden markkininnissa, päällyksessä, liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, kuten suullisesti. Tavaramerkkejä n erilaisia. Se vi lla mm. sana, kuvi, iskulause tai vaikka äänimerkki. Tavaramerkkitietkannasta saa perustiedt Sumessa vireillä levista tavaramerkkihakemuksista ja vimassa levista rekisteröinneistä. Hakemus- tai rekisterinumerlla haettaessa tietja saa myös peruutetuista, keskeytyneistä ja hylätyistä hakemuksista. Tavaramerkkitietkannasta vi npeasti ja vaivattmasti tutkia esimerkiksi, millaisia merkkejä n j rekisteröity tai mikä n tietyn hakemuksen tila. Tieta vit hakea seuraavilla tavilla: Yksilöllisellä hakemus- tai rekisterinumerlla Sanahaulla vi hakea tietyn sanan sisältäviä merkkejä. Asiakashaulla vi hakea tietyn asiakkaan rekisteröinnit ja hakemukset. EU-tiednlähteitä EUR-Lex - Eurpan uninin ikeus EUR-Lex n vapaasti verkssa leva EU:n asiakirjakkelmien prtaali. Sen kautta pääsee keskitetysti Eurpan uninin ikeudellisten tekstien täydelliseen kkelmaan, jita vat EY-tumiistuimen ratkaisut, säädöstekstit ja lainsäädäntömenettelyt. Prtaali kattaa seuraavat alakknaisuudet: EU:n virallinen lehti

18 18 / 21 perustamisspimukset lainsäädäntö ja valmisteilla leva lainsäädäntö ikeuskäytäntö parlamentin jäsenten kysymykset yleisesti kiinnstavat asiakirjat Eurpan Uninin ikeudesta n lemassa tiivistelmät, esimerkiksi yrityksiin liittyvä löytyy plkua: Etusivu >Tietja EU:n ikeudesta > tiivistelmät EU:n ikeudesta > Yritykset Liiketimintamahdllisuuksen seuraaminen: 1) liiketimintasektrit > FI 2) timituspaikka > FI Haku EUR-Lexistä timii sanahakuna: hakea vi yhdellä tai useammalla sanalla. katkaisumerkkejä n kaksi: js haluaa krvata vain yhden merkin, hakusana katkaistaan kysymysmerkillä (?). Js n tarkituksen krvata useita merkkejä, käytetään katkaisuna asteriskiä (*). Katkaisumerkkejä vi käyttää sanan keskellä tai lpussa. Esimerkki: k?ljet* löytää sanat kuljetus, kuljetuksen, kuljetin mutta js aineista lisi termillä kyljet sekin löytyisi. Hakuperaattreina timivat SEKÄ ja ILMAN sanat. Esimerkiksi haku liikenne SEKÄ energia rajittaa haun asiakirjihin, jista löytyvät mlemmat termit. Haku liikenne ILMAN energia löytää asiakirjat, jissa n sana liikenne, mutta ei sanaa energia. TED - Tenders Electrnic Daily Tietkanta julkisista hankinnista Eurpassa ja Sumessa TED n Eurpan uninin virallisen lehden täydennyssan verkkversi, jssa n keskitetysti Eurpan talusalueella levia julkisia hankintja ja hankintailmituksia. Palvelua päivitetään useasti ja viikttain. TEDin kautta vi vapaasti tutustua liiketimintamahdllisuuksiin ja selailla, etsiä ja lajitella hankintailmituksia mm. maan, alueen tai liiketimintasektrin mukaan. Palveluun rekisteröityminen mahdllistaa laajemmat palvelut. Esimerkiksi tietihin vi tallentaa man hakuprfiilin sen mukaan, millaisista ilmituksista n kiinnstunut. Esimerkki: Liiketimintamahdllisuuksien seuraaminen TED:n sivustlla: 1) etsi liiketimintamahdllisuudet (tai liiketimintasektrit) 2) valitse maa, esim. FI - Sumi. Hankintailmitukset vi tilata RSS-syötteinä sitteesta

19 19 / 21 Esimerkki: Klikkaa maa: Sumi ja sen jälkeen valitse haluamasi liiketimintsektri sivulla levasta listasta. Hum! Sumessa hankintayksiköt ilmittavat julkisista kynnysarvn ylittävistä hankinnistaan HILMA tietkannassa. HILMAssa EU-ilmitukset julkaistaan heti kun ne n lähetetty julkaistavaksi TED-tietkannassa. Eurppalainen pk-yritys prtaali Eurpan kmissin yritys- ja tellisuustiminnan sastn hallinnima prtaali. Se kkaa yhteen kaiken EU:n tarjaman tiedn pk-yrityksistä, tieta käytännön neuvista aina markkinita, timialja ja innvaatita kskeviin kysymyksiin. Prtaalin aihealueina n mm. rahitus, liikekumppanit ja julkisia hankintja kskevat spimukset. Sivustilta löytyy myös tieta EU:n pk-yrityksiä kskevasta plitiikasta. Prtaalissa n esimerkiksi laaja si, jssa selvitetään PK-yritysten rahitusvaihtehtja. Lisäksi sivustilla n linkkejä yritysten verkttumiseen sekä vinkkejä ja hjeita vastata julkisten hankintjen ilmituksiin. Tieta vi hakea myös sumeksi, mutta lpulliset asiakirjat vat usein luettavissa esim. englanniksi. Sivustlla n yksinkertainen hakulaatikk, jssa kannattaa käyttää lyhyttä sumenkielistä hakua itse asiasta (esim. alv). Haulla löytää sanat vain täsmälleen siinä mudssa, jssa ne n kirjitettu (vertaa esimerkiksi hakuja reilu kauppa ja reilua kauppaa.) Tietja etsivä vi kuitenkin löytää tarvitsemansa parhaiten selailemalla. Muita EU-tiednlähteitä Eurpa EU - Eurpan uninin prtaali EU:n tarjuskilpailut ja hankintaspimukset löytyvät näin: Eurpa > Plitiikka ja timinta > Tarjuskilpailut ja spimukset. Eurpa > Plitiikka ja timinta > rahitus ja avustukset > rahitus ja hjelmat Eurpan parlamentin Sumen tiedtustimist Eurpan parlamentin tiedtustimist jakaa tieta parlamentin timinnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

20 20 / 21 Helsingin ylipistn EU-tietkeskus EU-tietkeskus palvelee tiedn tarvitsijita vastaamalla kysymyksiin, jtka kskevat esim. EU:n lainsäädäntöä sekä antamalla pastusta EU- lähteiden tiednhankinnassa. Eurpe Direct- palvelut Eurpan uninin virallinen verkksivust. Se n hyvä lähtökhta, kun hakee perustieta EU:n timintatavista EU:n tureita uutisia ja tieta tulevista tapahtumista linkkejä EU:n timielinten ja virastjen verkksivustilla leviin tietihin Valikima ulkmaankaupan tiednlähteitä ja -tuttajia Finpr maaraprtteja, markkinatieta, mm. taluden avaintietja ja tiednlähteitä, viejätietkanta, EU:n julkiset hankinnat ja liikeyhteyspalvelu Elinkeinelämän keskusliitt, EK Elinkeinelämän keskusliitt tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, jilla kartitetaan Sumen yksityisen sektrin suhdannetilannetta ja lähiaikjen näkymiä. FITA, The Federatin f Internatinal Trade Assciatins Tulli yrityksille Tullin ulkmaankauppatilastt Tavarat n lukiteltu* ja lukat n löydettävissä Tullin sivuilta. - Aikasarja -khdasta löytyvät vienti, tunti ja kauppatase vudesta 1970 lähtien. - Tavaratilastja -khdasta löytyy esim. Sumen tunnin ja viennin rakenne tavararyhmittäin - Maatilastja -khdasta saa selville esim. Sumen ja Venäjän välisen kaupan rakenteen tavararyhmittäin. - Indeksejä -khdasta löytyvät Tullihallituksen julkaisemien yksikköarv- ja vlyymiindeksien luvut taulukkina. - Kuljetustilastja -khdassa n taulukita ulkmaankaupan kuljetuksista.

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille Valtiknttri Yhteenvet 1 (7) Kiekun Lmasuunnittelu-svelluksen muutkset virka- ja esimiehille 25.2.2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333,

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot