Koulutus- ja palvelukalenteri POKE. Alueensa johtava aikuiskouluttaja. Aikuiskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja palvelukalenteri POKE. Alueensa johtava aikuiskouluttaja. Aikuiskoulutus"

Transkriptio

1 Kolts- ja palvelkalenteri POKE 2011 Aleensa johtava aikiskolttaja Aikiskolts

2 Tlevaiss on täynnä mahdollisksia Hei, oletko valmis siin haasteisiin tai kaipaatko yrityksellesi tta potentiaalia? Kädessäsi on Pohjoisen Keski-Somen oppimiskesks POKEn aikiskoltspalvelja esittelevä jlkais, josta löydät 2011 alkavat koltkset ja valmennkset sekä mn palvel- ja tilaskoltstarjontamme. Udistvilta verkkosiviltamme voit tarkistaa viimeisimmät ja ajantasaisimmat tietomme. Työelämän voimavara on ihmisissä. Tlevaiss on täynnä mahdollisksia. Ttst tarjontaamme ja hyödynnä omassa tekemisessäsi. Ota yhteyttä. Tavataan! Rani Gyldén, aikiskoltsjohtaja Organisaatiostamme Pohjoisen Keski-Somen oppimiskesksta POKEa yllä pitää Äänekosken ammatillisen koltksen knta yhtymä, jonka modostavat 13 jäsenkntaa. Kiinteät toimipisteet ovat Äänekoskella (Piilolantie ja Opinahjontie), Saarijärvellä (Tarvaala ja Kolkanlahti) sekä Viitasaarella (Teollisstie). POKE järjestää sekä norison toisen asteen ammatillista koltsta Aikiskoltksesta Aikiskolts antaa työnhakijalle, työntekijälle ja työnantajalle hyvät mahdollisdet ammattitaidon kehittämiseen ja den oppimiseen. Koltsohjelmat ja oppimisjärjestelyt mahdollistavat sen, että aikinen voi jostavasti opiskellen saavttaa tarvitsemansa osaamisen ja toisaalta työyhteisö voi snnitelmallisesti kehittää oman henkilöstönsä ammatillista osaamista. että aikiskoltsta. Oppimiskeskksemme on Opetsministeriön valvoma oppilaitos, joka saa toimintaansa tkea opetshallitksen perskoltksen ja lisä koltksen rahoitksen katta. Ammatillisessa perskoltksessa on 1500 opiskelijaa. Päätoimista henkilökntaa on 260. Koltstarjontaa on mtaman tnnin mittaisista krsseista pitkäkestoiseen ttkintotavoitteiseen koltkseen. Palvelt snnitellaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan tai yritysasiakkaan kanssa. Opiskelijoita aikiskoltksessa on vosittain yli Oppisopimsopiskelijoita on noin 600. VISIO: POKEn aikiskolts on haltt yhteistyö kmppani, palveljen tottaja ja opiskelpaikka. POKEssa järjestetään ammatillista koltsta seraavilla koltsaloilla: Yhteiskntatieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala Liiketalos ja kappa Sisällys Tlevaiss on täynnä mahdollisksia Sisällys Organisaatiostamme Aikiskoltksesta Koltsalat Henkilöknnastamme Aikiskoltksen toimisto Aikiskoltksen vastryhmä Oppisopimskoltksen yhteyshenkilöt Opiskelsta Koltskalenteri: Yhteiskntatieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala , 7 Tietotekniikka-ala Tekniikan ja liikenteen ala , 9, 10 Lonnonvara- ja ympäristöala , 12 Sosiaali- ja terveysala , 14 His- ja kanedenhoitoala , 15 Matkail-, ravitsemis- ja talosala , 16 Viestintä ja moniklttriss Henkilöstöalan koltkset Voden aikisopiskelija Tilaskoltkset Yritys- ja työelämäpalvelt , 21 Palvelt Hakemisto , 23 Kartat ja yhteystiedot Lonnontieteiden ala Tietojenkäsittely Tekniikan ja liikenteen ala Ajonevo- ja kljetstekniikka Arkkitehtri ja rakentaminen Kone-, metalli- ja energiatekniikka Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sähkö- ja atomaatiotekniikka Lonnonvara- ja ympäristöala Maatilatalos Metsätalos Lonto- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liiknta-ala Sosiaali- ja terveysala His- ja kanedenhoitoala Matkail-, ravitsemis- ja talosala Matkailala Majoits- ja ravitsemisala Kotitalos- ja klttajapalvelt Lisäksi kattamme saa myös mita ammatillisia krsseja, työyhteisövalmennksia, koltsten snnitteltkea ja osaamiskartoitksia. Tilat ja ravintolapalvelt ovat myös asiakkaittemme vokrattavissa. Oppisopimsta järjestetään edellä mainittjen lisäksi kaikkiin toisen asteen ttkintoihin. Kyyjärvi Karstla Mltia Kinnla Kivijärvi Saarijärvi Kannonkoski Urainen Pihtipdas Viitasaari Äänekoski Lakaa Konnevesi 2 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Tlevaiss on täynnä mahdollisksia! Sisällys. Organisaatiostamme. Aikiskoltksesta. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

3 Henkilöknnastamme Opiskelsta Aikiskoltksen toimisto Aikiskoltksen toimisto Piilolantiellä vastaa yksikön toimisto- ja asiakaspalvelsta. Ph. (014) , fax (014) Aikiskoltksen vastryhmä Aikiskoltksen vastryhmän tehtävänä on snnitella, ohjata ja koordinoida keskitetysti POKEn aikiskoltsta ja palveljen snnittela. Reijo Heinänen, tki palveljen vasthenkilö ph , (014) Keskeisenä tehtävänä vastata tkipalvelista kten tiloista, laitteista ja palatteista, kol tsten totetksen testa ja sisäisistä prosesseista. Maija Salmelin, palvel alojen koltssnnittelija ph , (014) Toimiale: kappa, tietotekniikka, catering, ph dists, sosiaali- ja terveys, hisala ja ka nedenhoito, matkail ja erä. Keskeisenä tehtävänä toimialeen koltsten snnittel ja järjestelyt s ekä alakohtainen kokonaissnnittel. Oppisopimskolts Heli Skantz, kolts tarkastaja Ph , (014) Keskeisenä tehtävänä on vastata kokonaisvaltaisesti oppisopimskoltksesta, sen snnittelsta, johtamisesta, henkilöstöhallinnosta POKEssa. Lisäksi sopimsten teko, ohjas ja nevonta palvelaloilla. Aikiskoltksen vastryhmän jäsen. Koltssihteeri Hannamaija Penttilä Ph. (014) Toimistopalvelt, yleisinfo ja maksliikenne. Toimistosihteeri Leena Myllypakka Ph. (014) Koltsten ja valmennsten snnittelssa ja totetksessa avainhenkilöitä ovat eri alojen ammatinopettajat, kolttajat ja asiantntijat. Päätoimista henkilöstöä on noin kolmekymmentä sekä lisäksi vahva jokko tntiopettajina toimivia kolttajia. Oman henkilöknnan lisäksi mkana koltsten totetksessa on laaja asiantntijoiden verkosto. Ammattitaitoinen hallinto- ja tkipalvelhenkilöstö, joka on osittain yhteinen norisoasteen kanssa, mahdollistaa toiminnan omalta osaltaan. Heitä ovat hallinto-, talos ja tieto hallintohenkilöstö sekä kiinteistö-, ateria-, asntolapalvel- ja kolmaatilan henkilöstö. Toimistosihteeri Minna Ronkainen Ph. (014) Sosiaali- ja terveysala Kapan ja hallinnon ala Opinahjontie 1, Äänekoski Rani Gyldén, aikis koltsjohtaja Ph , (014) Keskeisenä tehtävänä johtaa ja snnitella aikiskoltstoimintaa, vastata henkilöstö- ja talosjohtamisesta sekä aikiskoltsyksikön toiminnasta. Tarja Naskila, yritys palveliden vasthenkilö ph , (014) Keskeisenä tehtävänä yritys- ja työelämäpalvelt, markkinointi, hanketoiminta ja sisäiset kehittämishankkeet. Mervi Tall, pedagoginen vasthenkilö Ph , Keskeisenä tehtä vänä on vastata ohjaskäytänteiden ja henkilökohtaistamis prosessin yhtenäistämisestä, opetssnnitelmien ja järjestämissopimsten valmistelsta ja koordinoinnista sekä koltssnnitteltyön ennakoinnista ja organisoinnista. Rano Viir, totanto alojen koltssnnittelija Ph , (014) Toimiale: metalli, sähkö, talo/kiinteistö, p, bio energia, maa ja metsä sekä ympäristö. Keskeisenä tehtävänä toimialeen koltsten snnittel ja järjestelyt s ekä alakohtainen kokonaissnnittel. Janne Ationiemi, koltssnnittelija ph , (014) Sopimsten teko, ohjas ja nevontatyö: tekniikka ja liikenne lonnonvara- ja ympäristöala lonnontieteiden ala yhteisknta tieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala Maarit Ikonen, koltssnnittelija ph , (014) Sopimsten teko, ohjas ja nevontatyö: hmanistinen ja kasvatsala sosiaali-, terveys- ja liiknta-ala yhteisknta tieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala klttriala Opintosihteeri Sirkk Närhi Ph. (014) Aikisopiskelijalla on mahdolliss haketa järjestämäämme koltkseen eri väylien katta. Koltsta snnitellessa kannattaakin ttsta eri vaihtoehtoihin ja rahoitsmotoihin. Omaehtoinen kolts on pääosin Opetsministeriön rahoittamaa koltsta. Persttkintokolts on opiskelijalle pääsääntöisesti makstonta lkn ottamatta ttkinto maksa 50,50 e. Ammatti- ja erikoisammattittkinto tai mssa koltksessa opiskelija maksaa krssimaksn. Kolts voi olla joko pää- tai sivtoimista. Päätoiminen opiskelija voi saada Kelan maksamaa opintotkea. Lisätietoja: Työttömyysetdella tett omaehtoinen opiskel Voden 2010 alsta lkien voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysettta. Opinnoista on esitettävä kolts- tai opintosnnitelma etkäteen TE-toimistolle. Mikäli tensaannin edellytykset täyttyvät, maksetaan opintojen ajalta työttömyys päivärahaa tai työmarkkinatkea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvasta. Työttömyysetden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta. Jos opintoja ei voida tkea työttömyysetdella, voi silti olla mahdolliss opiskella työttömyysettta menettämättä sivtoimisesti. Työvoimakolts on työvoimahallinnon rahoittamaa koltsta, joka on tarkoitett työttömille tai työttömyyshan alaisille henkilöille. Se on opiskelijoille makstonta ja siihen hakedtaan TE-toimistojen katta. Opiskelijan toimeentlo opiskeln aikana määräytyy työttömyystrvan mkaisesti. Lisätietoja: --> Kolts ja ammatinvalinta. Oppisopimskolts Oppisopimksen perstana on työshde, jonka ajalta maksetaan työehtosopimksen mkaista palkkaa. Oppisopims on aina määräaikainen. Oppisopimksella on mahdollista sorittaa ammatillinen persttkinto, ammattittkinto, erikoisammatti ttkinto tai m lisäkolts. Se on monimoto-opiskela, joka koost työssä oppimisesta, lähiopiskelsta oppilaitoksessa ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskelija maksaa vain mahdollisen ttkintomaksn 50,50 e. Tietopolisen koltksen ajalta on mahdollista saada opintososiaalisia etja. Lisätietoja: >Oppi sopims tai Opiskelmodot Aikisopiskelssa voi opiskella eri tavoin ja sein koltskokonaiss koostkin eri opiskelmotojen yhdistelmästä, monimoto-opiskelsta. Lähiopets voi olla päivällä, illalla tai viikonloppna. Etäopiskel koost tiedonhankinnasta, itsenäisestä tai ryhmänä soritettavien tehtävien tekemisestä tai verkko-opiskelsta Työssä oppiminen on keskeinen aikisopiskeln moto. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen snnitelma ja se totetetaan yhteistyössä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja kolttajan kanssa. Ttkinnoista Ammattikolts modost ammatillisista persttkinnoista ammattittkinnoista erikoisammattittkinnoista Opiskel tapaht oppilaitoksissa, mtta myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä. Alemmasta ttkinnosta voi edetä ylempään, mtta ammattittkinnon tai erikoisammattittkinnon voi sorittaa myös soraan. Ammatillisesta persttkinnosta on mahdollista edetä työelämän näyttöttkintoihin sekä jatko-opintoihin ammattikorkeakolihin ja korkeakolihin. Vastaavasti lkio-opinnoista voidaan edetä paitsi yliopistottkintoihin, myös ammatillisiin persttkintoihin, työelämän näyttöttkintoihin ja ammattikorkeakolttkintoihin. Ttkintotavoitteisessa koltksessa opiskel on hyvin käytännön läheistä. Ttkintoon vaadittavan ammattitaidon voi hankkia koltkseen osallistmalla, mtta myös työelämässä ja aiempaa osaamista hyödyntämällä. Näyttöttkinto on erityisesti aikisille snnitelt, jostava ttkinnon sorittamistapa. Siihen voi osallista kka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito ttkinnon sorittamiseksi. Näyttöttkinnon ja siihen valmistavan koltksen voi sorittaa myös työn ohella. Opiskelijaksi haketminen, opiskeln aloits ja ohjas Hakohjeita ja lisätietoja saa POKEn aikiskoltksen toimistosta. Opiskelijaksi voi ilmoittata toimistoon täyttämällä haklomakkeen verkkosivllamme tai tlostamalla ja lähettämällä sen toimistoon. Ttkintotavoitteisiin koltksiin täytetään aina haklomake. Oppisopimskoltkseen hakedtaan oppisopimstoimiston katta ja työvoimakoltksiin TE-toimistojen katta. POKEn koltksiin hak on kaksi viikkoa ennen koltksen alka, ellei koltksen kohdalla ole erikseen mainitt mta hakmenettelyä tai -aikaa. Koltksesta riippen valinta tapaht haklomakkeiden, haastatteljen ja joissakin tapaksissa soveltvstestin persteella. Lyhyempiin koltksiin opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittatmisjärjestyksessä. Haketmisvaiheessa opiskelijalle tehdään alkkartoits, jolla saadaan tieto nykyisestä osaamisesta ja oppimistarpeista. Osaamisen tnnistamisen ja tnnstamisen jälkeen opiskelija ohjataan joko soraan ttkinnon sorittamiseen tai valmistavan koltksen katta ttkintoa sorittamaan. Näyttöttkintoon valmistavissa koltksissa sekä missa pitkäkestoisissa koltksissa opiskeleville laaditaan henkilökohtainen opiskelsnnitelma. Asiakirja on opiskeln sitotmisen ja onnistneen opiskeln totettamisen väline sekä opiskelijan kehittymissnnitelma, jonka tehtävänä on tkea itsearviointia ja rasnnitteltaitojen kehittymistä. Ohjaspalvel Harkitsetko opiskeljen aloittamista? Saat henkilökohtaista ohjasta ja nevontaa makstta ottamalla yhteyttä ohjaspalvelmme. POKE Aikiskolts tarjoaa sinlle ohjaspalvelja, kn olet miettimässä opiskelvaihtoehtoja, vaihtamassa alaa tai olet rakentamassa mten omaa tlevaisdensnnitelmaasi. Ohjasta saat missä elämäntilanteessa vaan. Kartoitetaan yhdessä sinn kiinnostksen kohteesi, osaamisesi ja kolttatmismahdollistesi. Saat henkilökohtaista ohjasta ja nevontaa makstta. Ohjaspalvelmme ovat Sina varten! Tle käymään, soita ja kysy. Tai varaa aika henkilökohtaiseen tapaamiseen! Tavoitat meidät nmerosta tai Lisätietoja ja ilmoittatmiset Riitta-Liisa Tolvanen, koltssnnittelija POKE Aikiskolts, Piilolantie 17, Äänekoski, ph. (014) ja 4 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Henkilöknnastamme. Toimisto. Vastryhmä. Oppisopimskolts. Opiskelsta. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

4 Yhteiskntatieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala Ttkintoon valmistavat koltkset: Liiketaloden persttkinto, merkonomi Liiketaloden persttkinto antaa valmidet toimia liiketalodellista osaamista vaativissa tehtävissä kten asiakaspalvelssa ja toimistopalvelssa eri elinkeino elämän toimialoilla. Ttkinnon sorittant voi myös työskennellä ammatinharjoittajana kapan ja hallinnon ammattitaitoa vaativassa tehtävässä , hinta 50,50 e, Äänekoski Markkinointiviestinnän ammattittkinto, visaalinen markkinoija Visaalinen markkinoija toimii mm. tavaratalojen, kesks- ja tkkliikkeiden tai mess- ja näyttelysnnitteltoimistojen palvelksessa tai freelancerina. Koltkseen sisältyvät ttkinnon osat markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistel, visaalisen snnitelman laatiminen ja totets , hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski Markkinointiviestinnän ammattittkinto, markkinointiassistentti Markkinointiassistentin kolts on snnatt henkilöille, jotka toimivat yritysten tiedots- ja markkinointitehtävissä ja osallistvat erilaisten tilaisksien järjestämiseen. Kolts antaa valmiksia myös erilaisten markkinointimateriaalien tottamiseen. Koltkseen sisältyvät ttkinnon osat markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistel, projektisnnitelman laatiminen ja totets , hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski Myynnin ammattittkinto Myynnin ammattittkinnon sorittaneet henkilöt työskentelevät monipolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden myynti- tai palveltehtävissä. Klttajamyynti-osaamisala on tarkoitett henkilöille, jotka myyvät erilaisia totteita tai palvelja yksityishenkilöille vähittäiskapan alalla. Yritysmyynti-osaamisala on tarkoitett henkilöille, jotka toimivat yrityksissä myymässä asiakasyrityksille erilaisia totteita tai palvelja. Kodintekniikan ja -kalsteiden myynti-osaamisala on tarkoitett henkilöille, jotka myyvät klttajille koneita, kalsteita ja laitteita, esim. viihde-elektroniikkaa ja mobiililaitteita , hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski (osaamisala klttajamyynti) , hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski (osaamisalat klttajamyynti, yritysmyynti ja kodintekniikan- ja kalsteiden myynti) , hinta 200 e + 50,50 e, Lakaa (osaamisala klttajamyynti) Taloshallinnon ammattittkinto Taloshallinnon ammattittkintoon valmistava kolts on tarkoitett henkilöille, jotka hoitavat taloshallinnon tehtäviä kattavasti pienissä tai keskisrissa organisaatioissa tai sren organisaation taloshallinnon osastolla , hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski (osaamisala kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaminen) , hinta 200 e + 50,50 e, Lakaa (osaamisala kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaminen) , hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski (osaamisalat kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaminen, palkkahallinto ja sisäinen laskenta) , hinta 200 e + 50,50 e, Viitasaari (osaamisala palkkahallinto) , hinta 200 e + 50,50 e, Karstla (osaamisala palkkahallinto) Yrittäjän ammattittkinto Yrittäjän ammattittkintoon valmistava kolts on tarkoitett yritystoimintaa aloittaville tai jo yrittäjinä toimiville henkilöille. Hoiva-alan yrittäjyydestä kiinnostneille tarjotaan mahdollistta sosiaali- ja terveysalan täydennyskoltspäiviin (jatkva hak), hinta 100 e + 50,50 e, Äänekoski Yritysjohtamisen erikoisammattittkinto Ttkinto on tarkoitett yrittäjille, pienten ja keskisrten yritysten omistajajohtajille tai palkatille johtajille, jotka johtavat itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä. Kolts antaa lisävalmiksia myyntiin, markkinointiin, projektiosaamiseen ja taloden hallintaan. Sen aikana totetetaan oman yrityksen kehittämisprojekti asiantntijoiden tella , hinta 400 e + 50,50 e, Pohjoinen Keski-Somi Mt koltkset: Ammatinharjoittajan kirjanpito ja verots Koltksen tavoitteena on antaa yleiskva ammatinharjoittajan kirjanpidosta ja verotksesta. Koltksen sisältönä on yhden- ja kahdenkertainen kirjanpito, kirjanpidon käytännön totets, arvonlisäverots ja tloverots (4 iltaa), hinta 75 e, Äänekoski Esimiesvalmenns Kolts on snnatt henkilöille, joilla on vahva toimialansa, organisaationsa ja sen toiminnan osaaminen ja asiantntems, ja joiden työn keskeinen osa on toiminnan snnittela ja esimiestyötä. Koltksen keskeiset aleet ovat: esimiehenä tlosta tekevässä työyhteisössä, työntekijän rekrytointi, palkka- ja henkilöstöasioiden hoito, atk, esimiehen vorovaiktstaidot, henkilöstö ohjaksen haasteet sekä esimiestyö mtosja ongelmatilanteissa , hinta 200 e, Äänekoski Starttikolts yrittäjille Kolts aloittelevalle yrittäjälle! Koltksen sisältönä on yrityksen liikeidea ja toiminta-ajats, markkinointi ja myynti, sopimkset, yrityksen henkilöstö asiat, yrityksen taloshallinto sekä toimivan yrityksen ostaminen (15 iltaa), hinta 100 e, Äänekoski Uhkatilanteet ja niiden ennaltaehkäisy Koltksen sisältönä on työtrvalliss asiakaspalveltehtävissä, hkatilanteiden ennaltaehkäisy ja tnnistaminen, toiminta hkaavassa tilanteessa ja aggressiivisen henkilön käsittely , klo 9 15, hinta 50 e, Äänekoski Tnne yrityksesi talos-valmennsohjelma Valmennsohjelma on snnatt pienyrityksille, jotka halavat parantaa osaamistaan talodellisten asioiden osalta. Tavoitteena on syventää taloshallinnon osaamista, vahvistaa tloslaskelman ja taseen tlkintaa ja yrityksen keskeisten tnnslkjen hyödyntämistä, lisätä valmiksia ymmärtää päätösten talodel lisia vaiktksia yrityksen toiminnalle, kehittää sisäisen laskennan taitoja sekä käytännönläheisiä malleja pk-yrityksen taloden snnitteln, serantaan ja hallitsemiseen , oppisopimskolts, makston, Äänekoski Sähköinen markkinointi avaa sia mahdollisksia Koltksen tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kva mitä, miten ja kinka sähköistä markkinointia voi hyödyntää yrityksen markkinoinnissa. Koltksen aikana kartoitetaan yritysten markkinoinnin tarpeet ja tavoitteet, ttsttaan sähköisen markkinoinnin hyödyntämiseen, käydään läpi käytännön työkalja ja laaditaan yrityksille sähköisen markkinoinnin toimintasnnitelmat sparrasta hyödyntäen. Kolttajina Mikko Kalliola ja Joni Stinen, Aava&Bang Oy sekä Kalle Kastikainen, FlowHose Oy , oppisopimskolts, makston, Äänekoski Sijoittajan perskrssi Krssi aikana ttsttaan osake-, rahasto- ja kiinteistösijoittamisen persasioihin sekä erilaisiin työkalihin sijoittamisen välineinä. Kolttajana Tapio Haavisto, sijoitsnevoja, Somen Sijoittajaopasts Oy klo ja , klo , hinta 90 e, Äänekoski Sijoittajan jatkokrssi Krssi on tarkoitett henkilöille, jotka ovat käyneet perskrssin tai joilla on kokemsta osakesijoittamisesta. Krssin aikana syvennetään tietämystä sijoittamisen eri mahdollisksista. Kolttajana Tapio Haavisto, sijoitsnevoja, Somen Sijoittajaopasts Oy klo ja , klo , hinta 90 e, Äänekoski Maatalosyritysten kahdenkertainen kirjapito Koltksen tavoitteena on antaa lisävalmiksia kahdenkertaisen kirjanpidon hyödyntämiseen maa- ja metsätaloden talos- ja verosnnittelssa ja kirjanpidossa. Kolts on snnatt tilitoimistoille, kirjanpitäjille ja maa- ja metsätalosyrittäjille ja klo 9 15, hinta 80 e, Äänekoski PK-yrityksen menestysmarkkinointi Krssin aikana ttsttaan markkinointiajatteln sekä markkinoinnin viestintäratkaisihin. Koltkseen sisältyviä teemoja ovat mm. markkinointiajattel yritystoiminnan perstana, segmentointi, tietoiss imagotyössä, markkinoinnillisen menestyksen avaintekijöiden rakentminen, viestintäkeinot ja niiden tarkoitksenmkainen käyttö, mainosviestinnän totettaminen ja rakentaminen sekä viestintään bdjetointi. Kolttajana Timo Rope (johtava konsltti, KTM, Rope-Yhtiöt) ja , klo , hinta 100e, Äänekoski Siellä missä kaikki ajattelevat samoin, kkaan ei ajattele kovin paljon. Timo Rope, johtava konsltti, KTM Management Conslting Rope Oy. Markkinoinnin kehittämistehtävissä vodesta Markkinoinnin, yrittäjyyden ja johtamisen tietokirjoja 27 kpl Tietotekniikka-ala Office 2007 ttksi Ttsttaan Office 2007-ohjelmaan ja sen käyttöön ja , klo 12 16, hinta 60 e, Äänekoski 5.9. ja , klo 12 16, hinta 60 e, Äänekoski Photoshopin persteet Krssilla käydään läpi digitaalisen kvankäsittelyn persteet ja olennaiset ominaisdet Photoshop-ohjelmasta (versio CS5). 2.2., 9.2. ja , klo , hinta 60 e, Äänekoski Windows 7 ttksi Ttsttaan Windows 7 -käyttöjärjestelmään ja sen käyttöön , klo 13 15, hinta 20 e, Äänekoski , klo 13 15, hinta 20 e, Saarijärvi, Tarvaala , klo 13 15, hinta 20 e, Saarijärvi, Kolkanlahti Kotisivjen snnittel ja valmists Kolts tarjoaa mahdollisdet lisätä valmiksia yrityksen, yhdistyksen, perheen jne. kotisivjen snnittelemiseen, valmistamiseen tai päivittämiseen (2 iltaa ja 2 laantaita), hinta 80 e, Äänekoski (2 iltaa ja 2 laantaita), hinta 80 e, Äänekoski Ilmaisohjelmien hyötykäyttö Ttsttaan erilaisiin Internetistä löytyviin hyödyllisiin ilmaisohjelmiin (mm. OpenOffice, Picasa), niiden asentamiseen ja tietotrva-asioihin (3 iltaa), hinta 50e, Äänekoski sisältöihin klvat tietotekniikan persvalmidet kten käyttöjärjestelmän käyttö ja tiedonhallinta, tiedonhak ja sähköposti sekä valittjen ohjelmien perskäyttö. Office (80h), hinta 120 e, Äänekoski (80h) hinta 120 e, Äänekoski Tietokoneen käyttäjän A-korttikolts Tietokoneen käyttäjän A-kortti on snnatt hyötykäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. Ttkinnon sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaavat työelämän tarpeisiin sisältäen tärkeimmät tietotekniikan osa-aleet. A-kortti-ttkinnon sorittant osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkalohjelmien perskäytön, tntee tietotekniikan perskäsitteet sekä tnnistaa tietotekniikan soveltamisaleet. Office (120h) hinta 150 e, Äänekoski Tietokoneen käyttäjän korttikoltksien osioita Mahdolliss sorittaa yksittäisiä tai seampia osioita seraavista atk-ajokorttiperheeseen klvista osioista Office 2007-ohjelmalla. Tekstinkäsittely (6 iltaa), hinta 50 e, Äänekoski (6 iltapäivää), hinta 50 e, Äänekoski Internet ja sähköposti (4 iltaa), hinta 50 e, Äänekoski (4 iltapäivää), hinta 50 e, Äänekoski Talkkolaskenta (4 iltaa), hinta 50 e, Äänekoski (4 iltapäivää), hinta 50 e, Äänekoski Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta (5 iltaa), hinta 50 e, Äänekoski (5 iltapäivää), hinta 50 e, Äänekoski 6 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Yhteiskntatieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala. Tietotekniikka-ala. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

5 Tekniikan ja liikenteen ala Ttkintoon valmistavat koltkset: Kone- ja metallialan persttkinto: levyseppähitsaaja tai koneen asenns tai koneistaja tai knnossapidon asenns Kone- ja metallialan persttkinnon yleistavoitteena on laaja-alaiset persvalmidet teollisden, erityisesti metalliteollisden, erilaisiin valmiststehtäviin sekä yhdyskntateknisiin ja totantolaitosten knnossapitotehtäviin. Opiskelijalla on mahdolliss sntata joko koneistkseen tai levyseppähitsakseen. Kolts tarkoitett henkilöille joilla ei ole metallialan koltsta tai ttkintoa tai jotka halavat laajentaa tai vahvistaa omaa osaamistaan , hinta 50,50 e, Äänekoski Prosessiteollisden persttkinto: prosessinhoitaja Koltksen tavoitteena on saavttaa prosessiteollisden persttkinnon edellyttämä pätevyys. Kolts antaa valmidet työskennellä mm. palan jalostsprosessin työtehtävissä ja sahatavaran jaloststehtävissä. Kolts on hyvä paloilla työskenteleville , hinta 50,50 e, Äänekoski Sähköalan persttkinto Koltksessa soritetaan sähköalan persttkinto sntaten atomaatiotekniikkaan ja knnossapidon osaamisalaan. Koltksen soritettaan opiskelija pystyy työskentelemään atomaatiojärjestelmien asennkseen, holtoon ja knnossapitoon liittyvissä työtehtävissä. Henkilöillä on metallialan persosaaminen, sekä bioenergialaitteiden- ja atomaation tntems. Koltksessa osaaminen vahvist erityisesti liittyen energiatalodelliseen ajatteln, sekä menetelmiin tehtäessä atomaatiorakentamiseen liittyviä ratkaisja , hinta 50,50 e, Äänekoski Talotekniikan persttkinto Ptkiasentaja Lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasentaja Kylmäasentaja Koltksen tavoitteena on saavttaa talotekniikan persttkinnon edellyttämä pätevyys. Kolts antaa valmidet työskennellä ilmastointi-asenns tehtävissä , hinta 50,50 e, Äänekoski Kiinteistöpalveljen persttkinto Kiinteistöhoitaja Toimitilaholtaja Koltksen tavoitteena on saavttaa kiinteistöhoitajan tai toimitilaholtajan ammatillinen pätevyys. Kolts antaa valmiksia työskennellä kiinteistöjen hoitoon, -holtoon ja teknisten järjestelmien holtotöihin liittyvissä tehtävissä , hinta 50,50 e Äänekoski (Saarijärvi, Viitasaari) Kiinteistönhoitajan ammattittkinto Koltksen tavoitteena on saavttaa kiinteistönhoitoalan ammatillinen pätevyys. Kolts antaa valmiksia työskennellä kiinteistöjen hoitoon, holtoon ja knnossa pitoon liittyvissä tehtävissä , hinta 320 e + 50,50 e,äänekoski (Saarijärvi, Viitasaari) Lämmityslaiteasentajan ammattittkinto Koltksen tavoitteena on saavttaa lämmityslaiteasentajan ammatillinen pätevyys. Henkilö, joka on sorittant hyväksytysti lämmityslaiteasentajan ammattittkinnon ja siihen sisältyvänä tämän osan ja sen jälkeen hankkint voden työkokemksen kyseisistä sähköalan töistä, katsotaan riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kyseisiä, yksittäiseen sähkölaite- tai laitteistoryhmään kohdistvia sähköalan töitä (kappa- ja teollissministeriön asets 28/2003, jolla on mtett kappa- ja teollissministeriön päätöstä 516/1996). Kolts on snnatt henkilöille, joilla on lvi ja/tai sähköalan kokemsta , hinta 300 e + 50,50 e, Äänekoski Koneistajan ammattittkinto, osattkinto Koltksessa on mahdolliss sorittaa koneistajan ammattittkinnon/ osattkintoja henkilökohtaisen snnitelman katta. Kolts on tarkoitett henkilöille, jotka työskentelevät koneistsalalla tai metallialan yrityksissä ja halavat monipolistaa ammattitaitoaan. Koltksen kesto on yksilöllinen modosten opiskelijan aikaisemmasta työkokemksesta ja/tai koltksesta sekä hänen tavoitteistaan. Koltkseen voi haketa jatkvasti , hinta 250 e/osa, Äänekoski Raskaskalstomekaanikon ammattittkinto, osattkinto Koltksessa on mahdolliss sorittaa raskaskalstomekaanikon osattkintoja henkilökohtaisen snnitelman katta. Sntatminen työkonetekniikan osaamisalalle. Kysy myös mita vaihtoehtoja. Liikkeelle lähdemme seraavilla: Raskaskalstomekaanikon yleistaidot Raskaskalstotekniikan perstaidot Raskaskalstosähkötekniikan yleistaidot , hinta 300 e/osa, Äänekoski Ympäristöhollon ammattittkinto Koltksen tavoitteena on saavttaa ympäristöhoitolan ammatillinen pätevyys. Kolts antaa valmiksia työskennellä ympäristön hoitoon, holtoon, tiedottamiseen liittyvissä tehtävissä, yrityksissä ja knnissa , hinta 200 e + 50,50 e, Saarijärvi Sähköasentajan ammattittkinto Opiskelijalta vaaditaan sähköasentajan kolts ja vähintään voden työkokems sähköalalta tai vähintään kolmen voden sähköalan työkokems. Koltksen tavoitteena on kohottaa henkilön osaamista kiinteistöjen sähköasennstehtävissä itseohjatvaan ja aktiiviseen toimintaan knnioittaen sähkö trvallissmääräyksiä. Koltksen päätavoitteena on sorittaa sähköasentajan ammattittkinto. Lisäksi tavoitteena parantaa osaamista ja tntemsta antennijärjestelmissä (analogia-/digitaalitekniikka) , hinta 350 e+ 50,50 e, Äänekoski Maataloskoneasentajan ammattittkinto Koltksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiksia traktoreiden ja maataloskoneiden testaksessa, ohjelmoinnissa, kalibroinnissa, holtamisessa ja vikadiagnostiikassa sekä päivittää Valtra-holloissa toimivien asentajien ja holtoyrittäjien ammattitaitoa. Toisena tavoitteena on maataloskoneasentajan ammattittkinnon sorittaminen. Kolts on snnatt henkilöille, jotka toimivat Valtra-sopimsholloissa yrittäjinä ja asentajina , Saarijärvi ja Äänekoski Hinta oppisopimskoltksena soritettaessa on vain ttkintomaks 50,50 e. Oppilaitokseen soraan haettaessa krssimaks on 330 e + 50,50 e ttkintomaks. Knnossapidon ammattittkinto; osattkintona Kolts sovelt käyttö- sekä knnossapitotehtävissä työskenteleville, joilla on perstiedot knnossapidon tehtävistä. Knnossapitoasentajan ammattittkinto antaa valmidet työskennellä knnossapitotehtävissä teollisdessa ja knnossapitoyrityksissä. Tavoite on vahvistaa ennakoivaa knnossapitoa sekä riskien hallintaa , Äänekoski Hinta oppisopimskoltksena soritettaessa on vain ttkintomaks 50,50 e. Oppilaitokseen soraan haettaessa krssimaks on 330 e + 50,50 e ttkintomaks. Mt koltkset: Särmäyskoltksen persteet Koltksen keskeisenä tavoitteena on antaa persvalmidet särmäyksestä (14 h), hinta 250 e, Äänekoski CNC:n persteet Kolts antaa valmidet CNC-koneen ohjelmoinnin persteiden hallintaan. Koltksen jälkeen henkilöt osaavat ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia. He tntevat koordinaatiston, perskoodit, käsitteet ja ohjelmoinnin persteet. Osallistjilta edellytetään osaamista ATK:n perstaidoista sekä koneistspolen persttkinto tai vähintään kolmen voden työkokems koneistsalalta (14 h), hinta 250 e, Äänekoski Särmäyskolts: (CNC) Koltksen keskeisenä tavoitteena on antaa persvalmidet CNC-särmäyksestä ja (14 h), hinta 260 e, Äänekoski Hitsashenkilöstön täydennyskolts NONSTOP, hinta 165 e/menetelmä, Äänekoski Yhden hengen saama opets (7h), raaka-aineet ja lisäaineet pien ryhmäopetksessa. Mahdolliss yrityskohtaiseen kolttamiseen. Kysy päivähinta. Hitsaslokkien vastaanotto NONSTOP, hinta määräytyy menetelmän mkaan. Kokeet järjestetään Pohjoisen Keski-Somen oppimiskeskksen Äänekosken, Saarijärven tai Viita saaren toimipisteessä. Myös mahdolliss ottaa hitsaskokeet vastaan yrityksessä. WinCam-kolts Koltksen tavoitteena on antaa persvalmidet sorvas- tai jyrsintäkappaleiden työstöratojen ohjelmointiin WinCAM-ohjelmistolla. Kolts sovelt koneistajille, kolttajille sekä koneistksen ostajille ja myyjille, joilla ei vielä ole tai on vain vähäinen sovellksen käyttötaito , hinta 940 e, Äänekoski Solid Work 3D-ohjelmiston persteet Kolts perehdyttää henkilön 3D-piirremallinnksen persteisiin. Opiskelijat pystyvät koltksen jälkeen mallintamaan osia, kokoonpanoja ja tekemään piirstksia sekä ymmärtävät näiden väliset shteet. Kolts on tarkoitett työssään tai opinnoissaan 3D-snnitteltaitoa tarvitseville henkilöille. Krssi sovelt myös aloitteleville käyttäjille (210h), hinta 980 e, Äänekoski Cad-persteet Tällä krssilla opiskellaan CAD-persteita AtoCAD-versiolla. Kolts on tarkoitett kaikille AtoCAD-ohjelman käytöstä kiinnostneille henkilöille ja Ato- CAD-ohjelmiston käyttöä aloittaville, sekä CAD-työskentelyn yleisiä perstaitoja tarvitseville (70 h), hinta 460e, Äänekoski Märkätilojen vedeneristykset (40 h), hinta 210 e, Saarijärvi Laatoitskolts (40 h) hinta 210 e, Saarijärvi Mraksen ja rappaksen persteet (40 h), hinta 210 e, Saarijärvi Phdasmras (40 h), hinta 210 e, Saarijärvi Standardin SFS6002 Sähkötyötrvalliss + koe klo 8, hinta 195 e, 7 h Viitasaari klo 8, hinta 195 e, 7 h Äänekoski klo 17, hinta 195 e, 7 h Karstla klo 8, hinta 195 e, 7 h Äänekoski Sähkötrvallissttkintoon S2 ja S3 valmistava kolts klo 17 (35 h), hinta 235 e, Äänekoski klo 17 (35 h), hinta 235 e, Äänekoski Sähkötrvallissttkinto S2 ja S klo 12 (3h), 160 e, Äänekoski klo 12 (3h), 160 e, Äänekoski Tietrva 1-kolts , hinta 105 e, Äänekoski , hinta 105 e, Äänekoski , hinta 105 e, Viitasaari Henkilönostinkolts , hinta 125 e, Äänekoski , hinta 125 e, Äänekoski Trkkikolts 2 pv 7.3. ja , hinta 203 e, Äänekoski 5.5. ja , hinta 203 e, Äänekoski 8.6. ja , hinta 203 e, Saarijärvi 8 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Tekniikan ja liikenteen ala. Tekniikan ja liikenteen ala. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

6 Tlityökolts 9.2., 9.3., 13.4., ja , hinta 109 e, Äänekoski 11.2., ja hinta 109 e, Saarijärvi ja hinta 109 e, Karstla ja hinta 109 e, Viitasaari hinta 109 e, Kyyjärvi 7.5. ja hinta 109 e, Pihtipdas hinta 109 e, Kinnla Työtrvallisskolts 10.2., 10.3., 14.4., ja hinta 109 e,äänekoski 14.2.,18.4. ja hinta 109 e, Saarijärvi 20.4.,17.3. ja hinta 109 e, Viitasaari hinta 109 e, Kyyjärvi hinta 109 e, Kinnla Seminaarit Omakotitalon ja pienrakennsten tehokas snnittelpäivä klo. 9, (8h), hinta 50 e, Äänekoski, aditorio Robotiikka ja atomaatio tlevaisden mahdollistajana klo. 9, (8h), hinta 70 e, Karstla Udet mahdollisdet hitsaksessa ja atomatisoinnissa klo. 9, (8h), hinta 70 e, Äänekoski Lonnonvara- ja ympäristöala Lonnonvara- ja ympäristöalan toimipaikka Saarijärven Tarvaalassa. Kva: Vesa Kärkkäinen, Forest-Linna Oy. Udenlainen totekehitysohjelma Ideasta eteenpäin - Totekehittelyä teknisille ja palvelaloille klo. 12 (makston informatiivinen tilaiss) Omalla idealla totteeksi! ohjelmaan voi hakea Somen kansalainen, jolla on oma idea tai ajats totteen tai palveln kehittämiseksi hakijat ktstaan haastatteln, jossa ideaa arvioi lottamksellisesti PRH:n keksintösäätiön edstajasta ja asiantntijoista koostva arviointi raati kehityskelpoiselle idean keksijälle on tarjolla valmennspaikka knkin hakijan idea sojataan kehitysohjelman/ valmennksen ajaksi ja patenttiasiat hoidetaan asiakaskohtaisesti sopimksen mkaan Omalla idealla totteeksi -valmenns Valmenns etenee jaksottain tarjoten aihekokonaisksia, joiden pohjalta jokainen voi kehittää ideaansa eteenpäin. Valmenns sisältää sekä kolttajaettä asiantntijapalvelita. Tämän lisäksi on tarjolla POKEn laite ympäristö tote kehityksen teksi. Valmennsohjelma sisältää seraavia mm. aihealeita: idean sojas, kvat/kvas, kehittely ja parantaminen mahdollinen yhteistyökmppaneiden hak valmistkseen liittyvien asioiden tarkastel ja idean valmists sekä käytettävyyden parantaminen idean totteistaminen: markkinattkims, valmistskstannkset, valmists, proto, tarvittavat ttkimkset ja kokeilt yritystoiminta ja talos: yrityksen perstaminen, yritystalos, kannattavs, yrityksen johtaminen, totannon johtaminen, kilpailija-analyysi , hinta 650 e(lisäksi mahdolliset materiaalikstannkset sekä sojas omaan ideaan) Äänekoski Vaiheet 1) Infotilaiss 2) Hak ohjelmaan 3) Valinta/arviointi ja sojasvaihe 4) Valmenns Omalla idealla totteeksi Kevään hak mennessä Syksyn hak mennessä 10 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Tekniikan ja liikenteen ala. Lonnonvara-ala. Lonnonvara-ala. POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014)

7 Ttkintoon valmistavat koltkset: Metsäalan persttkinto, metsäenergian tottaja, metsri-metsäpalveljen tottaja Metsäalan persttkinnon sorittaneella on laaja-alaiset valmidet ja perstiedot metsäalan työtehtäviä ja bioenergian totantoa ja hyödyntämista varten. Koltksen katta voi edetä myös koneellisen metsänkäsittelyn töihin. Opetksen käytössä ovat ajokoneetsekä harvesterit , hinta 50,50 e, Saarijärvi Lonto- ja ympäristöalan persttkinto, ympäristönhoitaja Ympäristönhoitaja on kestävän kehityksen asiantntija ja ympäristöalan moniosaaja. Hän voi sijoitta mm. kapnkien ja kntien ympäristönholtoon, teollisden, yritysten, maa- ja metsätaloden ympäristönhoitotehtäviin sekä jäte- ja energiahollon tehtäviin. Sijoitta voi myös ympäristönäytteenottotehtäviin ja maa- ja vesialeiden knnosts- ja hoitotehtäviin sekä nevontaja opaststehtäviin , hinta 50,50 e, Saarijärvi Maatalosalan persttkinto, eläintenhoitaja Kolts antaa valmidet sekä totanto- että pien- ja seraeläinten kanssa työskentelyyn. Koltksen jälkeen voit toimia mm. karjatalosyrittäjänä, totantoeläinten hoitajana ja lomittajana sekä itsenäisenä yrittäjänä. Sntatmisvaihtoehtoina ovat totantoeläimet ja hevonen , hinta 50,50 e, Saarijärvi Viljelijän ammattittkinto Koltksen keskeisiä sisältöjä ovat tilan hoito, tilan kehittäminen ja kasvinviljely , hinta 150 e, Saarijärvi Metsätalosyrittäjän ammattittkinto Opiskel metsätalosyrittäjäksi perehdyttää opiskelijat metsäomaisden monipoliseen hoitoon , hinta 150 e, Saarijärvi Mehiläistarhaajan ammattittkinto Mehiläistarhaajan ammattittkintoon valmistavassa koltksessa panedtaan mehiläistarhakseen, mehiläistotteiden käsittelyyn ja markkinointiin sekä yritystoimintaan. Kolts antaa valmidet toimia pää- tai sivtoimisena mehiläistarhaajana , hinta 200 e. Saarijärvi Bioenergia-alan ammattittkinto Kolts ohjaa bioenergia-alan tehtäviin ja/tai toimimaan yrittäjänä. Ttkinto koost yhteisestä osasta, sekä yhdestä valinnaisesta osasta, joita ovat energiapn korj, hakets ja mrskas, trvetotanto, energiakasvitotanto, lämmöntotanto tai bioraaka-aineen jalostaminen , hinta 150 e, Saarijärvi Erä- ja lonto-oppaan ammattittkinto Tavoitteena kolttaa erä- ja lonto-oppaita matkailyritysten palvelkseen, itsenäisiksi yrittäjiksi tai maatilataloden sivelinkeinon harjoittajiksi. Koltksen läpi käynyt osaa itsenäisesti snnitella ja totettaa erilaisille ryhmille tarkoitettja erä- ja lontoretkiä kaikkina vodenaikoina , hinta 315 e, Saarijärvi Karjataloden ammattittkinto Kohderyhmänä ovat mm. karjatalosyrittäjät ja -työntekijät, maa talos- ja johtavat lomittajat sekä alan mt työntekijät. Sisältöinä ovat mm. tilan hoito ja kehittäminen, lypsykarjatalos, nadanlihantotanto sekä rehntotanto , hinta 150 e, Saarijärvi Maataloskoneasentajan ammattittkinto Kolts on tarkoitett Valtra-sopimsholloissa toimiville yrittäjille ja asentajille. Koltksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiksia Valtra-traktoreiden ja maataloskoneiden testaksessa, ohjelmoinnissa, kalibroinnissa, holtamisessa ja vikadiagnostiikassa, sekä päivittää Valtra-holloissa toimivien asentajien ja holtoyrittäjien ammattitaitoa , hinta 380 e, Saarijärvi Mt koltkset: Energiaa aringosta - arinkokeräinten rakentamiskrssi Koltksessa perehdytään arinkoenergian hyödyntämiseen arinkokeräinten avlla ja myös rakennetaan keräin. Keväällä 2011, hinta 60e + materiaalit, Saarijärvi Tlossa tänä vonna lisäksi: Lammaskoirakrssi (1 pv) kesällä 2011 Lonnonväreillä värjääminen (16 h) kesäkn alk 2011 Sientenkerkrssi (16 h) elo-syysk 2011 Kappasienet ja tavallisimmat myrkkysienet Kengityksen perskrssi Sosiaali- ja terveysala Ttkintoon valmistavat koltkset: Sosiaali- ja terveysalan persttkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan persttkinnon sorittaminen antaa laaja- alaiset mahdollisdet toimia sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä lähellä ihmistä. Lähi hoitajana voit työskennellä päiväkodeissa, kolissa, terveyskeskksissa, osastoilla ja vastaanotoissa, koti hoidossa, toimintakeskksissa sekä erilaisissa hoito- ja palvelkodeissa , hinta 50,50 e, Äänekoski (hakaika päättyy , soveltvskoe ) , hinta 50,50 e, Äänekoski (hakaika päättyy , soveltvskoe viikolla 46) Yksi seraavista osaamisaloista sisältyy sosiaali- ja terveysalan persttkintoon. Osaamisalaopinnot soveltvat myös jo aikaisemmin lähihoitajan persopinnot tai sosiaali- ja/tai terveysalan toisen asteen ttkinnon sorittaneelle. asiakaspalvel ja tietohallinta lasten ja norten hoito ja kasvats mielenterveys- ja päihdetyö sairaanhoito ja holenpito vammaistyö vanhstyö , hinta 50,50 e, Äänekoski , hinta 50,50 e, Äänekoski Kehitysvamma-alan ammattittkinto Koltksen sisältönä mm. ammatillinen toiminta kehitysvamma- alalla, hyvinvointi, elämänhallinta, toimintakyky, yksilöllinen tki ja hoito, vorovaikts ja kommnikaatio, arjen taitojen edistäminen ja oppimisen tkeminen, yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa sekä sosioklttrinen työ. Kolts on tarkoitett henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen persttkinnon tasoiset tiedot ja taidot ja n. kolme votta alan työkokemsta , Äänekoski, hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski Mt koltkset EA1 (16h) Äänekoski Saarijärvi Viitasaari Äänekoski syysk 2011, Äänekoski lokak 2011, Saarijärvi marrask 2011, Viitasaari jolk 2011, Äänekoski hinta 90 e EA2 (16h) , Äänekoski jolk 2011, Äänekoski hinta 110e Hätäensiap/Ensiapkortin päivityskolts (8h) syysk 2011, hinta 60 e, Äänekoski Sosiaali- ja terveydenhollon trvakorttikolts (8h) Henkilötrvallisskoltksella varmistetaan hoiva-alan asiakastyössä olevan henkilöknnan trvalliss ja näin ennalta ehkäistään hkatilanteita, sekä minimoidaan mahdollisten hkatilanteiden seraksia. Koltksessa käydään läpi mm. trvallisssnnitelman laadintaa, työn tekijän vastta osana trvallissjärjestelmää, tlipalojen ehkäisyä ja toimintaa tlipalotilanteessa, laitoksen ensiapvalmiksia, väkivaltatilanteita ja niistä selviytymistä (8h), hinta 111 e, Äänekoski (8h), hinta 111 e, Äänekoski Lääkehoitokolts Koltkseen sisältyy lääkehoidon lait, lääkehoitosnnitelma, lääkehoidon persteet, lääkkeiden antomodot, käsittely, säilytys ja jakaminen, lääkeaineryhmät, injektion pistäminen ja lääkelaskenta (klo 12 16, 40h), hinta 70 e, Äänekoski (klo 12 16, 40h), hinta 70 e, Viitasaari (klo 12 16, 40h), hinta 70 e, Äänekoski (klo 12 16, 40h), hinta 70 e, Saarijärvi Käsillä kätevästi -kädentaitojen koltsta päivähoidon työntekijöille Koltksen tavoitteena on ttsta erilaisiin käsityötekniikoihin sekä oppia hyödyntämään kierrätys- ja lonnonmateriaaleja lasten taidekasvatksessa. Tekniikoissa hyödynnetään halpoja ja helposti saatavia materiaaleja. Lisäksi käymme läpi taidekasvatksen merkitystä varhaiskasvatksessa (torstaisin, 24h), hinta 75 e, Äänekoski Ryhmä 1 klo 13 16, ryhmä 2 klo Msiikki työvälineenä vanhstyössä Antaa valmiksia hyödyntää msiikkia monipolisesti vanhstyössä asiakkaiden hyvinvoinnin tkena. Osallistjilla ei tarvitse olla minkäänlaista msiikillista pohjaa tai msiikillisia taitoja. Tavoitteena on oppia hyödyntämään valmista äänitemsiikkia msiikkitoiminnan ohjaamisessa (keskiviikkoisin, 28h), hinta 75 e, Äänekoski Msiikki työvälineenä päivähoidossa Antaa valmiksia hyödyntää msiikkia monipolisesti lasten kasvn ja kehityksen tkemisessa. Osallistjilla ei tarvitse olla minkäänlaista msiikillista pohjaa tai msiikillisia taitoja. Tavoitteena on oppia hyödyntämään valmista äänite msiikkia msiikkitoiminnan ohjaamisessa (tiistaisin, yht. 24h), hinta 75 e, Äänekoski ryhmä 1 klo 13 16, ryhmä 2 klo Virikettä vanhksille -viriketoiminnan krssi vanhstyönammattilaisille Koltksen tavoitteena on ttsta vanhsten viriketoiminnan mahdollisksiin. Ttstmme erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin, esimerkiksi misteln ja kvalliseen ilmaisn jotka tkevat vanhksen virikkeellisyyttä (torstaisin, 16h), hinta 75 e, Äänekoski ryhmä 1 klo 13 16, ryhmä 2 klo Diabeteksen hyvä hoito -lentopäivä/1. tyyppi Päivä tietosi 1. tyypin diabeteksen hoidosta simpien ttkimstlosten ja ohjeiden mkaisesti , hinta 60e, Äänekoski , hinta 60e, Äänekoski Diabeteksen hyvä hoito -lentopäivä/2. tyyppi Päivä tietosi 2. tyypin diabeteksen hoidosta simpien ttkimstlosten ja ohjeiden mkaisesti , hinta 60e, Äänekoski , hinta 60e, Äänekoski Mistisairaan kokonaisvaltainen hoito oppisopimskoltksena Kolts antaa mistisairaiden kanssa työskenteleville kokonaisvaltaisesti tietoa vanhden fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista mtoksista, mistihäiriöitä aihettavista sairaksista ja mistihäiriöiden lääkehoidosta sekä validoivan työotteen käytöstä. Lisäksi perehdytään internetin katta tapahtvaan tiedonhakn, järjestöjen toimintaan sekä omaisten näköklmaan mistisairaan hoidossa (9 lähipäivää), osallistjalle makston, Äänekoski Msiikin ja kädentaitojen hyödyntäminen päivähoidossa - oppisopimskolts Kolts antaa valmiksia hyödyntää msiikkia ja erilaisia käsityötekniikoita monipolisesti lasten kasvn ja kehityksen tkemisessa sekä taidekasvatksessa. Koltksen aikana harjoitellaan äänitemsiikin käyttöä msiikkitoiminnassa, laljen ja leikkien ohjaamista ja rytmiikkaa. Kädentaitojen osalta 12 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Lonnonvara- ja ympäristöala. Sosiaali- ja terveysala. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

8 ttsttaan kierrätys- ja lonnonmateriaalien hyödyntämiseen lasten taidekasvatksessa. Tekniikoissa käytetään halpoja ja helposti saatavia materiaaleja (9 lähipäivää), osallistjille makston, Äänekoski Saattohoito -lentopäivä Lentopäivänä käsitellään saattohoitoa kotona, sairaalassa tai palvelkodeissa, hyvää pershoitoa ja psyykkisen ten motoja. lokak 2011, hinta 60e, Äänekoski His- ja kanedenhoitoala Ttkintoon valmistavat koltkset: Hisalan persttkinto, partri-kampaaja Seraava koltksemme alkaa Haketminen ja soveltvskokeet syksyllä Lisätietoa www-siviltamme. Kanedenhoitoalan persttkinto, kosmetologi Seraava koltksemme alkaa Haketminen ja soveltvskokeet syksyllä Lisätietoa www-siviltamme. Hisalan erikoisammattittkinto Koltksen tavoitteena on sorittaa kampaajamestarin, partrimestarin tai partrikampaajamestarin erikois ammattittkinto. Koltksen kohderyhmänä ovat vähintään 3-5 votta alalla toimineet hisalan ammattilaiset. Monimotokolts onnist jostavasti työn ohessa alkaen 24 kk. Hak mennessä. Hinta 400 e + 50,50 e, Saarijärvi Mt koltkset Hisala on nosst yhdeksi sositimmista aloista POKEssa. Tänä vonna on tarjolla mm. täydennyskoltsta jo alalla toimiville ammattilaisille. Intialainen päähieronta Tavoitteena on ttsta intialaisen päähieronnan persteisiin, käydään läpi hierontaotteet ja miten hieronta vaikttaa. Harjoitellaan hierontaa käytännössä , klo 10 14, hinta 90 e, Äänekoski , klo , hinta 90 e, Äänekoski , klo , hinta 90 e, Äänekoski Jalkojenhoidon perskrssi Kolts sisältää persjalkahoidon alkeet eli jalkojenhoidon eri työvaiheet, jalkojen hieronnan persteet, käytännön harjoittela ja työvälineet , klo , hinta 150 e, Saarijärvi Jalkojenhoidon jatkokrssi Jalkojenhoidon jatkokrssilla syvennetään teoriaa ja käytännön harjoittelssa ttsttaan mm. poran käyttöön , klo , hinta 150 e, Saarijärvi Omien jalkojen hoitovinkit klo 9 15, hinta 50 e, Saarijärvi klo 9 15, hinta 50 e, Äänekoski Meikkiopaststa arkiehostkseen klo , hinta 40 e, Saarijärvi klo , hinta 40 e, Äänekoski Lara-Liisa Hyytiäinen hisalan kolttaja Päivityskolts hisalan ammattilaisille Kolts on tarkoitett hisalalla toimiville, ammattitaitoaan päivittäville tai pitkään alalta pois olleille hisalan ammattilaisille. Kolts koost kdesta lähipäivästä: , klo 9 16: Värikäsittelyt I (ajankohtaiset värjäys- ja raidoitstekniikat) , klo 9 16: Värikäsittelyt II (vaalentaminen) , klo 9 16: Histen leikkaaminen (ajankohtaiset leikkastekniikat) , klo 9 16: Partakäsittelyt (amerikkalainen parranajo) , klo 9 16: Kampaskolts (mm. ratojen käyttö, nttrakampakset) , klo 9 16: Kihartamiskäsittelyt (teoria, tekniikka) Koltspäivä pitää sisällään teoria- ja/tai demo-osden sekä rnsaasti ohjatta käytännön harjoittela. Haltessasi voit osallista yhteen tai seampaan koltspäivään ja toda mkanasi oman mallin työskentelyä varten. Ota mkaan omat työvälineet. Yhden koltksen hinta 95 e, ksi koltsta 490 e, Saarijärvi. Sositt kosmetologiksi valmistava kanedenhoitoalan persttkintokolts käynnistyy seraavan kerran voden 2013 alssa. Tarjoamme siihen asti erilaisia alaan liittyviä lyhytkoltksia, kten jalkojenhoitoon ja meikkakseen liittyvää täydennyskoltsta. Katja Järvikona, kanedenhoitoalan kolttaja Hisalan totteet ja tekniikat - jokanaisen kampaskolts Koltksessa ttsttaan kampaksen teossa käytettäviin totteisiin, välineisiin ja tekniikoihin sekä harjoitellaan tekemään erilaisia kampaksia. Kolts sisältää ennakkomateriaalin, lyhyen teoria- ja demo-osden sekä rnsaasti ohjatta käytännön harjoittela. Voit ottaa krssille mkaan oman mallin tai harjoitella kampasten tekemistä harjoitspäälle , klo 9 15, hinta 60 e, Saarijärvi Matkail-, ravitsemis- ja talosala Ttkintoon valmistavat koltkset: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan persttkinto, kokin osaamisala Kokin työpaikkoja ovat kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, srkeittiöt ja jhla- ja pitopalvelyritykset sekä lasti- ja matkstajalaivat. Kokki tntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa makasta, ravitsevaa ja terveellistä rokaa myös erityisrokavalioasiakkaille. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan, hygieniavaatimsten ja anniskelmääräyksien mkaisesti sekä nodattaa mita alan sopimksia ja säädöksiä. Kolts sovelt myös maahanmttajille! , hinta 50,50 e, Äänekoski Matkailalan persttkinto, matkailpalveljen tottaja Matkailpalveljen tottaja myy, markkinoi ja totettaa matkailn liittyviä ohjelma- ja oheispalvelja sekä mita hyvinvointiin liittyviä palvelja. Matkailpalveljen tottaja voi työskennellä yrityksissä, kylpylöissä, hotelleissa ja maatilamatkailn parissa. Kolts sovelt myös maahanmttajille! , hinta 50,50 e, Äänekoski Kotityöpalveljen ammattittkinto Koltksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa toimimaan kotityöpalveljen ammattilaisena eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten parissa. Kolts on tarkoitett henkilöille, jotka ovat kiinnostneita kotityöpalveljen ammattilaisena toimimisesta. Nonstop (kysy vapaita opiskelpaikkoja), hinta 220 e + 50,50 e, Äänekoski Laitosholtajan ammattittkinto Laitosholtajan ammattittkinnon sorittant saa monipoliset valmidet työskennellä itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä erilaisissa siivos- ja asiakaspalvel tehtävissä erityyppisissä laitoksissa ja toimipaikoissa. Nonstop (kysy vapaita opiskelpaikkoja), hinta 200,50 e + 50,50 e, Äänekoski Srtaloskokin ammattittkinto Srtaloskokin ammattittkinnon sorittant hallitsee monipoliset valmidet työskennellä itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä erilaisissa roanvalmists- ja asiakaspalveltehtävissä srtaloden toimipaikoissa. Mahdolliss sorittaa ttkinnon osia ranvalmists srtalodessa, tilasja jhlapalvelt, erityis rokavalioaterioiden valmists, kasvisrokavalioaterioiden valmists ja yrittäjyys (jatkva hak, lähipäiviä 2/kk), hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski (jatkva hak, lähipäiviä 2/kk), hinta 200 e + 50,50 e, Äänekoski Lpakortit: Alkoholilainsäädännön testi 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja , klo 17, hinta 40 e, Äänekoski 1.8., 5.9., 3.10., ja , klo 17, hinta 40 e, Äänekoski Alkoholilainsäädännön kolts Koltksen sisältönä alkoholijomien anniskela koskeva lainsäädäntö ja mahdolliss testin sorittamiseen , klo 12 16, hinta 60 e Äänekoski 14 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Sosiaali- ja terveysala. His- ja kanedenhoitoala. His- ja kanedenhoitoala. Matkail-, ravitsemis- ja talosala. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

9 Viestintä ja moniklttriss English on the phone Vieraan kielen phminen phelimessa on vaativa viestintätilanne kn elekieli ptt. Lisäksi tekniset ongelmat voivat vaikettaa pheen klemista ja ymmärtämistä. Tarvitsetko varmtta yllättäviinkin phelihin? Rnsas harjoittel antaa rohketta ja taitoja englanninkieliseen phelintilanteeseen (2 iltaa), hinta 50 e, Äänekoski Sjva sähköposti Sähköposti on helppo ja nopea tapa kommnikoida. Saako sähköpostin sisältö olla sitten helppo ja nopea? Ei välttämättä, jos viestisi vastaanottaja on vieraskielinen. Tle hiomaan englanninkielisiä sähköpostiviestejä diplomaattisemmiksi ja asiakasystävällisemmiksi , (2 iltaa) hinta 50 e, Äänekoski Venäjän kielen alkeiskrssi Koltksen tavoitteena on opiskella venäjän kielen alkeita. Koltksen aikana opiskellaan venäjän kielen aakkoset ja opetellaan tavallisimpia persfraaseja. Kolts sovelt hyvin erilaisissa asiakaspalveltilanteissa venäjän kieltä tarvitseville henkilöille , 16.5., 18.5., ja , klo 17 20, hinta 90 e, Saarijärvi Saksan kielen alkeiskrssi Koltksen tavoitteena on opiskella saksan kielen alkeita. Koltksen aikana opiskellaan saksan kielen persteita ja tavallisimpia persfraaseja. Kolts sovelt hyvin erilaisissa asiakaspalveltilanteissa saksan kieltä tarvitseville henkilöille. syysk 2011, hinta 90 e, Äänekoski Somen kielellä kohti ammattia Tämän koltksen kohderyhmänä ovat kaikki maahanmttajat, jotka hallitsevat somen kielen persteet. Päätavoitteena on somen kielen taitojen kohentaminen ja ttstminen eri ammatti-aloihin ja niiden aikiskoltkseen POKEssa. Kysy vapaita paikkoja! Äänekoski, kolts on makston. We organize integration edcation for immigrants in Finnish and also professional edcation, if yor langage skills are good enogh. Kansainvälinen toiminta näkyy seissa yrityksissä niin, että viestintää tapaht myös englannin kielellä. Olennainen osa onnistntta viestintää on myös eri maiden klttrien tntems - ei vain se mitä sanotaan. Kielen ja klttrin koltksen pääpaino on sllisen taidon vahvistaminen käytännöllisten harjoitsten avlla. Tilaamalla koltksen omaan yritykseesi saat sisällön parhaiten vastaamaan tarpeitasi. Diane Rppert, yrittäjä, kielen ja klttrin kolttaja, DRive commnications Henkilöstöalan koltkset Järjestyksenvalvojan perskrssi ja , 32 h (4 pv), hinta 190 e, Äänekoski Järjestyksenvalvojan kertaskrssi 8. ja , 8 h (kaksi iltaa), hinta 80 e, Äänekoski Hygieniaosaamiskolts ja osaamistesti 25.1 ja klo , hinta 60 e, Äänekoski klo , hinta 60 e, Kannonkoski 8.2 ja klo , hinta 60 e Saarijärvi klo , hinta 60 e, Kyyjärvi klo , hinta 60 e, Äänekoski klo , hinta 60 e, Saarijärvi klo , hinta 60 e, Äänekoski Hygieniaosaamistesti 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja , klo 17, hinta 35 e, Äänekoski 1.8., 5.9., 3.10., ja , klo 17, hinta 35 e, Äänekoski Matkailalan trvallisspassikolts (8h) Matkailalan trvallisspassi on majoits- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelalan ja rinnekesksten työntekijöille räätälöity kolts. Päätavoite on asiakastrvallisden lisääminen, onnettomksien ennaltaehkäiseminen ja matkailtotteen laadn parantaminen. Trvallisspassikolts sopii hyvin kaikille matkailn, hotelli- ja ravintolaalan, liiknta- ja lkoilpalveliden, festivaalien, elämyspistojen ja tapahtmien piirissä toimiville , hinta 110 e, Äänekoski , hinta 110 e, Äänekoski Mt koltkset: Jomien myynti ja tarjoil Koltksen sisältönä on mm. asiakaspalveltaidot, asiakastilojen knnostaminen ja holtaminen, jomasekoitsten valmists, jomatotteiden myynti ja tarjoil, alkoholijomien anniskelmääräykset, kassanhoito, laskts ja tilitykset ja alakohtainen kielitaito , (8 lähipäivää) hinta 100 e, Äänekoski Tilas- ja jhlarokien valmists Koltksen sisältönä on mm. tilaskäytänteet, tilas- ja jhlarokien snnittel, valmists, pakkas ja kljettaminen, rokalajien tarjollepano, asiakaspalveltaidot, toimintaympäristön holtaminen ja omavalvonta , (8 lähipäivää) hinta 100 e, Äänekoski Ammattikeittiön roanvalmistksen kehittäminen Koltksen tavoitteena on päivittää roanvalmistsprosessissa tarvittavia tietoja talodellisden, asiakaslähtöisen laadn ja rationaalisten työtapojen parantamiseksi. Koltksessa käsiteltäviä teemoja ovat ennakkosnnitteln merkitys, työtä ohjaava reseptiikka, roanvalmistsprosessin kehittäminen ja lisäksi käytännön demoja. Kolttajana Sisko Mano, ProfKit Oy. 22. ja , klo 12 16, hinta 100 e, Äänekoski Salaattien salat - sia ideoita salaattien käyttöön Ttsttaan erilaisiin salaattilajikkeisiin ja -sekoitksiin sekä niiden ravintoarvoihin, salaattien käsittelyyn, käyttöön ja säilytykseen, kastikkeisiin ja esillepanoon. Käytännön harjoitksia, ohjeita ja vinkkejä , klo 9 15, hinta 50 e, Äänekoski Leivotaan herkkja keliaakikolle Ajankohtaista keliakiarokavalioista ja keliaakikoille soveltvista totteista. Glteenittomia totteita koskeva lainsäädäntödists. Kokeillaan reseptejä käytännössä ja , klo 13 16, hinta 80 e, Äänekoski Etninen roka Koltksessa ttsttaan klttristen ja skonnollisten tastojen merkitykseen ja periaatteisiin aterioiden snnittelssa, tottamisessa ja asiakaspalvelssa , klo 9 15, hinta 50 e, Äänekoski Rokapalveln ammattilaisen täydennyskolts oppisopimskoltksena Kolts tarjoaa sinta tietoa ravitsemksesta, erityisrokavalioista, erityiselintarvikkeista sekä ttsttaan Jamix-roka-ohjelman hyödyntämiseen reseptiikassa. Lisäksi käsitellään aiheita oman työn arviointi, organisointi ja kehittäminen sekä työyhteisön hyvinvointi ja asiakaspalvel (9 lähipäivää), osallistjalle makston, Äänekoski Työnohjaspalvel Työnohjas on tapa tarkastella omaa ja yhteisön työtä. Työnohjaksessa voidaan tarkastella työyhteisön kehittämisideoita ja -ongelmia. Työn ohjasta on käytetty erilaisissa mtostilanteissa sekä mm. kehittämisprojektien tai laattyöskentelyn rinnalla. Työnohjas attaa työntekijää prosessoimaan työtään, oppimaan työstään ja jaksamaan työssään. Siinä käsitellään työtä, joten se ei ole terapiaa. Työn ohjas on lottamksellista. Yritys voi tilata työn ohjasta yksittäiselle henkilölle esimerkiksi esimiehelle tai se voi kohdista johonkin ryhmään yrityksen sisällä tai ryhmään koottna eri yrityksistä. Pirkko Pinola, työnohjaaja, kolttaja, THM Mtoksen jäsentäminen työyhteisössä Koltksen tavoitteena on jäsentää mtosta työyhteisössä niin, että mtoksen aihettamat ilmiöt olisivat tnnistettavissa ja hallittavissa. Teemoina ovat mm. ihminen ja ammatillinen osaaminen mtoksessa, työyhteisön vorovaikts mtoksessa sekä organisaatioklttri ja mtos ja , hinta 60 e, Äänekoski 9.2. ja , hinta 60 e, Saarijärvi ja , hinta 60 e, Äänekoski Työyhteisötaidot alaistaitojen näköklmasta Päivä on tarkoitett kaikille, jotka halavat kehittää itseään ja työyhteisöään alaisena olemisen näköklmasta. Teemoina ovat mm. alainen ja esimies ovat ihmisiä, alais- ja esimiestyypit ja rakentava vorovaikts. 9.3., ja (3 x ½ pv), hinta 60 e, Äänekoski 30.3., 6.4. ja (3 x ½ pv), hinta 60 e, Saarijärvi 6.10., ja (3x ½ pv), hinta 60 e, Äänekoski Työpaikkaohjaajakoltspäivät Koltksen tavoitteena on kehittää työssä oppimisen ohjas- ja arviointitaitoja, monipolistaa yhteistyötä ja parantaa omaa ja työyhteisön toimintaa ja (2 x ½ pv), osallistjalle makston, Äänekoski ja (2 x ½ pv) osallistjalle makston, Äänekoski Arvioijakolts Näyttöttkintojen arvioijakolts. Kolts koost aampäivän yleisestä osasta sekä iltapäivän alakohtaisesta koltksesta , osallistjalle makston, Äänekoski , osallistjalle makston, Äänekoski Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti tarjoaa maahanmttajille, lkomaalaisille ja myös somalaisille työntekijöille ja työnhakijoille tietoa työelämän pelisäännöistä ja työlainsäädännön persasioista. Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, mikä on yksi tapa parantaa työllistymismahdollisksia, työelämän avain-asioiden tntemsta ja sitä katta myös vaikttaa moniin tärkeisiin asioihin työelämässä. Sertifikaatin avlla yritykset voivat tehostaa perehdytystä ja se voi helpottaa sien työntekijöiden rekrytointia. Järjestämme koetilaisksia ja tarjoamme valmennsta erillisenä palvelna tai osana laajempaa koltskokonaistta. pages provide information for employers hiring foreigners andforeigners coming to work in Finland or already living in Finland. 16 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Matkail-, ravitsemis- ja talosala. Yritys- ja työelämäpalvelt. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

10 ti nä nyt elmieni a, äänearianne en hyvotta e työshdessa eritehhdessa ä votn opis- matti- skies- atet- lta ja apokseen ne- Sisä-Somen Lehti Torstaina 19. elokta 2010 Voden aikisopiskelija Tilaskoltkset Totetamme tilaksesta eripitisia kolts- ja valmennskokonaisksia aina ttkintotavoitteisiin koltksiin saakka. Asiakkaan kanssa sovitaan tarkemmin sisältö, totetsaika ja kesto. Koltkset ja valmennkset voidaan totettaa joko asiakkaan valitsemissa tiloissa tai POKEn tiloissa. Koltksen tilaaja voi olla yksittäinen yritys tai organisaatio tai seampi asiakas yhdessä. Ole hyvä ja pyydä meiltä tarjos! Esimerkkejä tilaskoltksista Yhteiskntatieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala Asiakaspalvelkolts alkaen 1 pv Kapan alan trvallisskolts pv Yhdistyskolts alkaen 2 pv Tietotekniikka Ensitntma tietotekniikkaan, alkeet alkaen 1 pv Esitysgrafiikan persteet pv Esitysgrafiikan jatkokrssi pv Kotisivjen tekeminen, persteet pv Kotisivjen tekeminen, jatkokrssi pv Kvankäsittelyn persteet pv Office 2007 ttksi alkaen ½ pv Talkkolaskennan persteet pv Talkkolaskennan jatkokrssi pv Tekstinkäsittelyn persteet pv Tekstinkäsittelyn jatkokrssi pv Tietokannat, persteet pv Tietokannat, jatkokrssi pv n. 70 h Tietokoneenkäyttäjän A-kortti n. 100 h Tietokoneenkäyttäjän AB-kortti n. 100 h Tietokoneenkäyttäjän korttikokeet min/osio Tietotrva alkaen ½ pv leva ellt stt- en kän- l- ko- tet- saa- tt- äs- ln totta an ka äls- m- ta, O- i- s- in n s- n i- - ä - Työ vaneritehtaalla vaihti opintojen jälkeen omaan kaneshoitolaan. Marianne Pssar-Soninen on ensimmäisiä POKElta valmistvia kosmetologeja. Kva: Sanna Kitnen. Vaneritehtaalta nelma-ammattiin Sanna Kitnen Tässä minä nyt olen, nelmieni ammatissa, äänekoskelainen Marianne Pssar-Soninen hymyilee. Vielä parisen votta sitten Marianne työskenteli Solahdessa Finnforestin vaneritehtaalla. Olin Solahdessa töissä vajaat neljä votta ja ehdin silloin opiskella levyalan ammattittkinnon. Taantman iskiessä Marianne lomatettiin vaneritehtaalta ja hän pääsi työvoimapoliittiseen koltkseen opiskelemaan kanedenhoitoalan persttkintoa POKElle. Virosta Someen opiskelemaan Virosta kotoisin oleva Marianne on opiskellt oikeastaan koko ikänsä. Virossa soritin lkion ja opiskelin kokiksi. Someen mtettani opiskelin Viitasaarella laitosholtajan ttkinnon ja sitten Jyväskylässä roka palveln persttkinnon. Valmistn kosmetologiksi jolna, mtta päätin perstaa oman yrityksen jo nyt, koska löysin liiketilan hyvältä paikalta Äänekosken keskstasta. Marianne on ensimmäisiä opiskelijoita, jotka valmistvat POKEn kanedenhoitoalan koltksesta. Kolts aloitettiin Saarijärvellä POKEn Kolkanlahden yksikössä Tekniikan ja liikenteen ala Hitsashenkilöstön täydennyskolts alkaen 8 h Hitsaslokkien vastaanotto alkaen 8 h Trkkikolts pv Tlityökolts h Työtrvallisskolts h Sosiaali- ja terveysala Ensiapkolts EA h Ensiapkolts EA h Hätäensiap/ensiavn päivityskolts h Lääkehoitokolts h Sosiaali- ja terveydenhollon trvakorttikolts h Kädentaitojen kolts päivähoidossa/vanhstyössä h Msiikki työvälineenä päivähoidossa/vanhstyössä h Matkail-, ravitsemis- ja talosala Ajankohtaista erityisrokavalioista /2 pv Alkoholilainsäädännön testi h Erärokakrssi alkaen 8 h Haasteena hyvä hygienia - ajankohtaista asiaa hoitolaitosten ongelmamikrobeista pv Hygieniaosaamiskolts- ja testi pv Hygieniaosaamistesti h Kasvisrokavaliot /2 pv Onko omavalvontasnnitelmasi ajan tasalla? pv Pienten yritysten phdistspalveln päivitys pv Tapa ja etiketti pv Viinin valinta aterialle pv Voileipäkakn valmists pv Henkilöstöala Mtoksen jäsentäminen työyhteisössä pv Työnohjas (yksilö- tai ryhmätyönohjas).... sovitaan erikseen Työnopastajakolts alkaen 1 pv Työyhteisötaidot x ½ pv Kielet Asiakaspalvelenglantia pv Asiakaspalvelvenäjää pv English on the phone pv Esittele työpaikkasi lyhyesti in English pv Jst talk - phekielen krssi valitista aiheista..... alkaen 1 pv Saksan kielen intensiivikrssi alkaen 2 pv Sjva sähköposti in English pv Työelämän kansainvälistyvä arki alkaen 1 pv Venäjän kieltä alkeet osaaville alkaen 3 pv Mt koltkset Järjestysmieskolts pv Koskenlaskveneen kljettajakolts pv 18 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Yritys- ja työelämäpalvelt. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014) kaksi votta sitten ja se on snnatt aikisopiskelijoille, kten samassa yksikössä toimiva hisalan koltskin.

11 Yrittäjyysopinnot tovat sytykkeitä, tietoa, taitoa, tkea, verkostoja ja yhteistyökmppaneita! Projektit käynnissä olevista projekteista voi löytyä rahoitstkea koltksiin ja kehittämishankkeisiin Yrityksen/työyhteisön rahoittama kolts mikäli yrityksen tai työyhteisön koltksen totettamiseen ei löydy valmista rahoitksen tkea Yrittäjä, yrityksen henkilöstön kehittämisestä vastaava! Ttst yhteishankintakoltksen mahdollisksiin. POKE Aikiskolts voi totettaa tarpeen mkaan seraavia koltksia v. 2011: Moniala tavoitteena on täsmäkolttaa opiskelija/ työnhakija sopivaan avoimena olevaan työpaikkaan, rekrykolts. (Äänekosken TE-toimiston ale) Yhteishankinta taloshallinnon ammattittkinto tavoitteena on antaa pätevyydet toimia erilaisissa taloshallinnon tehtävissä. Koltksen aikana soritetaan taloshallinnon ammattittkinto, sen osa tai osan osa, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen tai palkkahallinnon hoitaminen osaamisalojen mkaisesti, rekrykolts. (Äänekosken ja Jyväskylän TE-toimiston ale) Koltsten sisällöt, kesto ja opetsmenetelmät määritellään knkin henkilön kohdalla henkilökohtaistamisen persteella rahoitkseen osallistvan työnantajan tai työnantajien kanssa. Hakeminen koltksiin tapaht TE-toimistojen katta. Lisätietoja: >Työnantajan palvelt> Kolts valtion ja työnantajan yhteishankintana Yhteishankinnan laajakaista kolts snnataan työvoiman osaamistarpeisiin ato-, elintarvike-, graafiselle, lvi-, logistiikka-, kapan ja hallinnon, majoits-, ravitsemis- ja talos-, movi-, p-, sosiaali- ja terveys-, sähkö- ja vartiointialalle. (Äänekosken TEtoimiston ale) Yritys- ja työelämäpalvelt Yrityksen ja yhteisön voimavara on ihmisissä. Työelämässä tarvitaan rataista ammattitaitoa, moniosaamista, den oppimista ja jatkvaa kehittämistä. Henkilöstön kehittäminen on kokonaisvaltaista, parempaan tlevaisteen tähtäävää snnitelmallista toimintaa, joka rakent monista eri vaiheista. Osaamista yrittäjyyteen sekä aloittavalle että toimivalle yrittäjälle Starttikolts aloitteleville yrittäjille antaa vankan ja käytännönläheisen tieto paketin liiketoiminnan eri aleista. Yrittäjän ammattittkinto parantaa jo yrittäjänä toimivien yrittäjävalmiksia ja lisää taitoa totettaa menestyvää liiketoimintaa. Yritysjohtamisen erikoisammattittkinto vankan kokemksen yritystoiminnasta omaaville to mahdollisden kehittää toimintaa sekä myynti- ja markkinointitaitoja, projektiosaamista ja välineitä oman taloden johtamiseen. Koltsten aikana tai erillisenä kokonaistena asiakkaalla on mahdollista saada yrityskohtaista asiantntijapalvela esimerkiksi yrityksen taloteen, henkilöstöhallintoon tai markkinointiin liittyen. Palvelt henkilöstön osaamisen kehittämiseen: osaamiskartoitkset koltssnnittel henkilöstökoltkset: ammatilliset ttkintotavoitteiset ja täydennyskoltkset kortti-, sertifiointi- ja passikoltkset yleiset työelämätaidot: kieli-, atk-, viestintä- ja vorovaiktskoltkset henkilöstön kehittämispalvelt työnohjas työyhteisövalmennkset Lähtötilanteen selvitys, osaamiskartoitkset, koltssnnittel, totets ja seranta kaikki yhdessä Snnittelemme asiakkaan kanssa koltksen sisällön ja aikataltksen sekä kartoitamme myös eri rahoitsmahdollisdet. Hankimme asiantntijat ja kolttajat joko POKElta tai laajan yhteistyöverkostomme katta. Kolttajien valinnassa asiakkaan toiveet ovat lähtökohta. Snnittelvaiheessa selvitetään myös, miten yrityksessä olevaa asiantntemsta ja osaajia voidaan hyödyntää totetksessa. Rahoitsvaihtoehtoja Opetshallitksen henkilöstön lisäkoltksen tki voidaan käyttää silloin kn yritys tai ryhmä yrityksiä tilaa totettamamme koltksen henkilöknnalleen voidaan totettaa lähi- tai monimoto-opiskelna Opetshallitksen lisäkoltksen tki omaehtoiseen koltkseen srin osa koltksistamme on oph:n tkemaa ja siten edllista opiskelijalle yrityksen työntekijän tai työntekijöiden on mahdollista ilmoittata tarjonnassamme oleviin koltksiin edllisinta yritykselle silloin, kn vain mtama on lähdössä ko. koltkseen Oppisopimskolts sovelt parhaiten yksittäisten henkilöiden kolttamiseen tai sien henkilöiden rekrytointiin opiskelija on työshteessa työnantajaan kolts makstonta työnantajalle koost työssä oppimisesta, lähiopiskelsta oppilaitoksessa ja itsenäisestä työskentelystä Yhteishankintakolts on työvoimakoltsta, jonka rahoittavat yhdessä TE-kesks ja työnantaja(t) Rekrykoltksen katta työnantaja voi hankkia sia osaajia Täsmäkolts tähtää henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen tlevia työtehtäviä varten Mtoskolts sovelt tilanteeseen, jossa työnantaja jot irtisanomaan henkilöstöään, mtta halaa attaa heitä löytämään den ammatin tai työpaikan Palvelt Tilat POKE vokraa tiloja monenlaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi Äänekosken Piilolantien yksikössä on 184-paikkainen AV-välineistöllä varstett aditorio. Valikoimistamme löytyy kokos- ja rokailtilojen lisäksi myös majoitstiloja. Kokostarjoilina on valittavissa lonas ja/tai kahvit. Lisätietoja: ph. (014) tai tilojen vokras. Saarijärven Kolkanlahdessa POKE toimii 1880-lvlla rakennetissa entisessä Saarijärven reservikomppanian rakennksissa. Koln ale on historiansa ja rakennshistoriansa voksi maaknnallisesti merkittävä, yhtenäisesti säilynyt 1800-lvn lopn kasarmiale. Palvelina Kolkanlahdessa tarjotaan mm. kolts- ja kokostiloja, majoitsta ja rokailja. Käytössä on mm. 7 lokka honetta, 6 ryhmätyöhonetta, lento/liikntasali, kntosali, atk-lokka, 80-paikkainen ravintola, rantasanat, majoitstiloina 7 kpl kahden hengen honeita ja 8 kpl kahdeksan hengen solasntoa. Yhteystiedot: Toimistosihteeri Riitta Pekkanen (014) , tai tilojen vokras. Työhyvinvointi- ja elämyspalvelt ryhmille Kolkanlahdessa voidaan järjestää tilaksesta erilaisia palvelpaketteja ryhmille. Voimme koostaa erilaisia palvelkokonaisksia erä- ja lonto-oppaiden sekä his- ja kanedenhoitoalan opiskelijoiden toimesta. Paketteihin voidaan liittää roka- ja tilapalvelt. Erä- ja lonto-oppaiden palvelita Retket ja vaellkset, makkaran- ja lettjen paisto notiolla, nokipannkahvit, riistaran valmists, kalasts, melonta, hiihto, lmikenkäily, laskettel, jolksen hak hevosella, talvi- ja kesäkisat, teema illat, tieto kilpailt ja ryhmäyt täminen, historia/maantieto/ onnon tntems Kolkanlahden aleella. Yhteystiedot: Kari Knelis (014) tai His- ja kanedenhoitoalan palvelita Histen- ja hispohjan hoidot, histen leikkas ja kampakset, hieronnat ja vartalohoidot, kasvo-, käsi- ja jalkahoidot, ehostkset, ripsien ja klmien kestovärjäykset, karvan poistot Yhteystiedot ja varakset: Kolkanlahdentie 280, Saarijärvi, ph. (014) Kahvila- ja ravintolapalvelt Opetsravintola Oppikokki Oppikokki on catering-alan opetsravintola, joka on avoinna kolpäivinä klo Ravintolassa on valittavana kasvis-, kala- ja liha-ateria. Ateriat sisältävät pääran lisäksi joman, leivän, salaatin ja jälkiran. Tilaksesta valmistetaan myös leivonnaisia ja rokia sekä järjestetään opetksen pitteissa pitopalveltoimintaa. Oppikokki on avoinna kaikille asiakkaille. Ryhmistä pyydetään ilmoittamaan etkäteen. Kokinpoti Avoinna kolpäivinä klo Myynnissä on opiskelijoiden valmistamia rokia, salaatteja, jälkirokia, leivonnaisia ym. Valikoima ja saatavs vaihtelevat päivittäin. Lisätiedot ja rokalistat: palvelt Oppikokki ja Kokinpoti, ph. (014) , Piilolantie 17, Äänekoski. Lisäksi jokaisessa yksikössä on kolpäivinä toimiva opiskelijoille ja omalle henkilöstölle tarkoitett rokala, jossa voi rokailla opiskelijahinnoin. Hisalan partri-kampaamopalvelt Saarijärvellä Kolkanlahdessa hisalan persttkinnon opiskelijat tekevät asiakkaille erilaisia partri-kampaamotöitä opiskelijahinnoin. Palvelihin klvat: leikkakset, värjäykset, kihartamiskäsittelyt, histen- ja hispohjan hoidot, kampakset, partakäsittelyt sekä erikoistyöt kten histenpidennykset. Yhteystiedot ja varakset: Kolkanlahdentie 280, Saarijärvi, ph. (014) palvelt, partri-kampaamo. Kanedenhoitoalan kosmetologipalvelt Saarijärvellä Kolkanlahdessa kanedenhoitoalan persttkinnon kosmetologiopiskelijat sorittavat asiakkaille erilaisia hoitoja opiskelijahinnoin. Palvelihin klvat: erilaiset kasvo-, käsi-, ja jalkahoidot, ehostkset, ripsien ja klmien kestovärjäykset, karvanpoistot, hieronnat ja vartalohoidot. Yhteystiedot ja varakset: Kolkanlahdentie 280, Saarijärvi, ph. (014) POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Yritys- ja työelämäpalvelt. Yritys- ja työelämäpalvelt. Palvelt. Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

12 Hakemisto A Alkoholilainsäädännön kolts Alkoholilainsäädännön testi Ammatinharjoittajan kirjanpito ja verots Ammattikeittiön roanvalmistksen kehittäminen Arvioijakolts B Bioenergia-alan ammattittkinto C Cad-persteet CNC:n persteet D Diabeteksen hyvä hoito -lentopäivä/1. tyyppi Diabeteksen hyvä hoito -lentopäivä/2. tyyppi E EA1 (16h) EA2 (16h) Energiaa aringosta - arinkokeräinten rakentamiskrssi English on the phone Erä- ja lonto-oppaan ammattittkinto Esimiesvalmenns Etninen roka H Henkilönostinkolts Henkilöstöala Hitsashenkilöstön täydennyskolts Hitsaslokkien vastaanotto Hisalan erikoisammattittkinto Hisalan persttkinto, partri-kampaaja Hisalan totteet ja tekniikat - jokanaisen kampaskolts Hotelli-, ravintola- ja cateringalan persttkinto, kokin osaamisala. 15 Hygieniaosaamiskolts ja osaamistesti Hygieniaosaamistesti Hätäensiap/Ensiapkortin päivityskolts (8h) I Ideasta eteenpäin - Totekehittelyä teknisille ja palvelaloille Ilmaisohjelmien hyötykäyttö Internet ja sähköposti Intialainen päähieronta J Jalkojenhoidon jatkokrssi Jalkojenhoidon perskrssi Jomien myynti ja tarjoil Järjestyksenvalvojan kertaskrssi Järjestyksenvalvojan perskrssi K Karjataloden ammattittkinto Kanedenhoitoalan persttkinto, kosmetologi Kehitysvamma-alan ammattittkinto Kengityksen perskrssi Kielet Kiinteistönhoitajan ammattittkinto Kiinteistöpalveljen persttkinto Koneistajan ammattittkinto, osattkinto Kone- ja metallialan persttkinto: levyseppähitsaaja tai koneen asenns tai koneistaja tai knnossapidon asenns Kotisivjen snnittel ja valmists Kotityöpalveljen ammattittkinto Knnossapidon ammattittkinto; osattkintona Käsillä kätevästi -kädentaitojen koltsta päivähoidon työntekijöille 14 Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta L Laatoitskolts Laitosholtajan ammattittkinto Lammaskoirakrssi (1 pv) kesällä Leivotaan herkkja keliaakikolle Liiketaloden persttkinto, merkonomi Lonnonväreillä värjääminen (16 h) kesäkn alk Lonto- ja ympäristöalan persttkinto,ympäristönhoitaja Lämmityslaiteasentajan ammattittkinto Lääkehoitokolts M Maatalosalan persttkinto, eläintenhoitaja Maataloskoneasentajan ammattittkinto Maataloskoneasentajan ammattittkinto Maatalosyritysten kahdenkertainen kirjapito Markkinointiviestinnän ammattittkinto, markkinointiassistentti Markkinointiviestinnän ammattittkinto, visaalinen markkinoija Matkailalan persttkinto, matkailpalveljen tottaja Matkailalan trvallisspassikolts (8h) Matkail-, ravitsemis- ja talosala Mehiläistarhaajan ammattittkinto Meikkiopaststa arkiehostkseen Metsäalan persttkinto, metsäenergian tottaja, metsri-metsäpalveljen tottaja Metsätalosyrittäjän ammattittkinto Moniala Mistisairaan kokonaisvaltainen hoito oppisopimskoltksena.. 14 Msiikin ja kädentaitojen hyödyntäminen päivähoidossa - oppisopimskolts Msiikki työvälineenä päivähoidossa Msiikki työvälineenä vanhstyössä Mraksen ja rappaksen persteet Mt koltkset Mtoksen jäsentäminen työyhteisössä Myynnin ammattittkinto Märkätilojen vedeneristykset O Office 2007 ttksi Oma idealla totteeksi Omakotitalon ja pienrakennsten tehokas snnittelpäivä Omalla idealla totteeksi Omalla idealla totteeksi -valmenns Omien jalkojen hoitovinkit Opetshallitksen henkilöstön lisäkoltksen tki Opetshallitksen lisäkoltksen tki omaehtoiseen koltkseen. 20 Oppisopimskolts P Photoshopin persteet PK-yrityksen menestysmarkkinointi Projektit Prosessiteollisden persttkinto: prosessinhoitaja Phdasmras Päivityskolts hisalan ammattilaisille R Raskaskalstomekaanikon ammattittkinto, osattkinto Robotiikka ja atomaatio tlevaisden mahdollistajana Rokapalveln ammattilaisen täydennyskolts oppisopimskoltksena S Saattohoito -lentopäivä Saksan kielen alkeiskrssi Salaattien salat - sia ideoita salaattien käyttöön Sientenkerkrssi (16 h) elo-syysk Sijoittajan jatkokrssi Sijoittajan perskrssi Solid Work 3D-ohjelmiston persteet Sosiaali- ja terveydenhollon trvakorttikolts (8h) Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan persttkinto, lähihoitaja Standardin SFS6002 Sähkötyötrvalliss + koe Starttikolts yrittäjille Sjva sähköposti Somen kielellä kohti ammattia Srtaloskokin ammattittkinto Sähköalan persttkinto Sähköasentajan ammattittkinto Sähköinen markkinointi avaa sia mahdollisksia Sähkötrvallissttkintoon S2 ja S3 valmistava kolts Sähkötrvallissttkinto S2 ja S Särmäyskoltksen persteet Särmäyskolts: (CNC) T Talotekniikan persttkinto Taloshallinnon ammattittkinto Talkkolaskenta Tekniikan ja liikenteen ala Tekstinkäsittely Tietokoneen käyttäjän A-korttikolts Tietokoneen käyttäjän korttikoltksien osioita Tietokoneen 7 Tietotekniikka Tietrva 1-kolts Tilas- ja jhlarokien valmists Trkkikolts 2 pv Tlityökolts Tnne yrityksesi talos-valmennsohjelma Työpaikkaohjaajakoltspäivät Työtrvallisskolts Työyhteisötaidot alaistaitojen näköklmasta U Uhkatilanteet ja niiden ennaltaehkäisy Udet mahdollisdet hitsaksessa ja atomatisoinnissa V Venäjän kielen alkeiskrssi Viljelijän ammattittkinto Virikettä vanhksille -viriketoiminnan krssi vanhstyön ammattilaisille W WinCam-kolts Windows 7 ttksi Y Yhteishankinnan laajakaista Yhteishankintakolts Yhteishankinta taloshallinnon ammattittkinto Yhteiskntatieteiden, liiketaloden ja hallinnon ala Ympäristöhollon ammattittkinto Yrittäjän ammattittkinto Yrityksen/työyhteisön rahoittama kolts Yritysjohtamisen erikoisammattittkinto Kvassa Kolkanlahden toimipaikka Saarijärvellä. 22 POKE aikiskolts (014) ja oppisopims (014) Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta tai ph. (014)

13 Aikiskolts Aikiskolts tiee ennti määe ln m Ko e nti ee m m HHää ÄÄNEKOSKEN ÄÄ Ä ÄNEKOS ÄN EK SK SKEN KESKUSTA K KE SKU SKUS KU USTTA A Torikat Ka Kap ppa ppa akka ka at t t PL 41, Äänekoski Ph. (014) POKE Aikiskolts Fax (014) tai PL 41, Äänekoski yllää KKoottaakkeen nnnääään sskky ä ä nttie iie v e JJyyv ttieie eenn lm lm ssaa enn Kartat ja yhteystiedot myös osoitteessa POKE Aikiskolts mm Kartat jatoimitiloja. yhteystiedot myös osoitteessa aikaisia Mä yksiköissä sekä vokraa tarpeen mkaan myös väli- EE44 ll OO sekä vokraa tarpeen mkaan myös väli aikaisia toimitiloja. iiee nntt kkee ooss eekk änn ÄÄä att skka llis Aikiskolts toimii kaikissa alla alla olevissa kiinteissä yksiköissä Aikiskolts toimii kaikissa olevissa kiinteissä VVee llam on nti e POKE o Te POKE MATKAH. KAUPUNGINKAU UPUNG GINTA O + KIRJ. KIRJ. TALO Solahti - tie 642 Khnamo Khnamo namontie Khn K tai M-REAL at aank Teht Terve ysk. Fax (014) Piiiilo Pi iilo lolantie Ph. (014) Äänekoski,Piilolantie Piilolantie 17, Äänekoski, 17 vaihde (014) , aikiskolts (014) Aikiskoltksen kesksyksikkö, oppisopimstoimisto, kntayhtymän hallinto, Aikiskoltksen kesksyksikkö, oppisopimstoimisto, kntayhtymän hallinto, matkail-, ravitsemis- ja talosala sekä kone- ja metalliala matkail-, ravitsemis ja talosala sekä kone ja metalliala LIIKUNTALIIKUNTAPUISTO PUISTO VVe ellllaam moon nnnti tiee a Teht Piilolantie MATKAH. MATKAH. KAUPUNGINKAUPUNGINKAU UPUNG GINTALO TALO TA O ++KIRJ. KKIRJ. IRJ. t anka Kolkanlahti lk l ht METSÄKOULU 3 Sa lä Jyväsky Saarijärvi, Saarijärvi,Tarvaala, Tarvaala,Uraistentie Uraistentie , (014) Lonnonvara Lonnonvara-jajaympäristöala ympäristöala ie ittie KKeesskkit VIITASAAREN KESKUSTA Viitasaari, Viitasaari,Teollisstie Teollisstie , (014) Matkail-, ravitsemis ja ja talosala kone ja metalliala Matkail-, ravitsemistalosalasekä sekä koneja metalliala Keitele Poke 2011 Ulkoas: Mainostoimisto AD Alfred Oy Paino: Keski-Somen Painotote Oy Stdiokvat: Kvapalvel Poikolainen tie kaaaanntie okaannk HHeeppok ja inkkja taarrin imeesst LLaassim Tarvaalan kylä Tarvaalan kylä Mannila ie sttie llisiss TTeeooll M-REAL vi Saarijärvi, Kolkanlahti, Kolkanlahti, Kolkanlahdentie Kolkanlahdentie , (014) Saarijärvi, Lonnonvara- ja ja ympäristöala, ympäristöala,his his-jajakanedenhoitoala kanedenhoitoala Lonnonvara KAUPUNGINTALO + KIRJ. Smmanen Smmanen jär l EE44 OOl Jyvä Jyvä skylän skyl tie - t änt ie - ie 13 tie 1 3 Saarijärvi ari tie en em niie paan aaap HHa UrU ais rtaeis ntie entie 13 Ka ka Kap t ppa pa pak kaat t Torik rikatat To Terve ysk. Sa arijä rvi Sa arijä rvi ie e ntitei ääeen nnmm l l KKoo ÄÄNEKOSKEN ÄÄNEKOSKEN ÄÄ Ä ÄNEKOS ÄN EK SK SKEN KKESKUSTA KE SKU SKUS KU USTTA A KESKUSTA Äänekoski,Opinahjontie Opinahjontie Äänekoski, 1 1, (014) Kapanjajahallinnon hallinnonala, ala,sosiaali sosiaali-ja ja terveysala Kapan terveysala -t - tie 648 tiee ennti me alm nssal meen äm mm M Mä tiiee en t skken koos neek Äään Ä at skkat s lis olllis TTeeo E44 ll E O O ä ylyäl KKootatakkeennn säksk näääännt ä tiieeie vv JyJy eie nntit eee m m HHää kk ola an Kannonkoski HHoonnkk oolalannkk aatt METSÄKOULU 1 Ko iteie jojonntie ninaahhjo OOppiin

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE LOIMAAN SEUTUKUNNAN Koulutuskalenteri 2012 KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Hyvä lukija Seutukunnan vireä ja ajantasainen koulutustarjonta on taas koottu kevään koulutuskalenteriin. Suuri osa

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ?

ETSITKÖ KESÄTYÖN- TEKIJÖITÄ? 1 Askelklinikalta saat asiantuntevaa palvelua jalkojesi hyväksi Varaa aikasi alaraajatutkimukseen! Askelklinikka Tampere Väinö Linnan aukio 5 (Finlayson), 33210 Tampere Ajanvaraus puh. 020 1122 435 info.tampere@askelklinikat.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA amiedu Amiedun asiakaspalvelu Puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi Vaihde 020 7461 200 amiedu.fi Toimipaikat Valimotie 8, 00380 Helsinki Valimotie 17-19, 00380 Helsinki Hiomotie 6, 00380 Helsinki

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot