OP-ryhmän osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-ryhmän osavuosikatsaus"

Transkriptio

1 Osuuspankkikeskus Osk Pörssitiedote klo (35) OP-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. Katsauskausi tiivistetysti OP-ryhmän markkina-asema vahvistui ja katsauskauden tulos ennen veroja oli suurempi kuin koko vuoden tulos. Markkinaosuudet kasvoivat luotoissa, talletuksissa sekä henki- ja eläkevakuutuksessa. Sijoitusrahastoissa markkinaosuus aleni. OPryhmän tulos ennen veroja parani 32 prosenttia ja oli 598 miljoonaa euroa (452). Luottojen markkinaosuus kasvoi katsauskaudella 0,8 prosenttiyksikköä 31,3 prosenttiin. Asuntoluottojen markkinaosuuden kasvu oli 0,4 prosenttiyksikköä ja yritysluottojen 1,1 prosenttiyksikköä. Talletusten markkinaosuus kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä 33,1 prosenttiin. Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä kasvoi katsauskaudella 0,9 prosenttiyksikköä 18,6 prosenttiin. Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli 28,0 prosenttia, eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vertailukelpoisen maksutulon osuus vuotta aiemmin. Sijoitusrahastojen markkinaosuus supistui 0,8 prosenttiyksikköä vuodenvaihteesta 21,5 prosenttiin. OP-ryhmän tammi syyskuun tulos ennen veroja oli 598 miljoonaa euroa, eli 32 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (452). Tulos oli siten suurempi kuin koko viime vuoden tulos yhteensä (579). Pohjolan tulos on yhdistetty OP-ryhmän tulokseen vuonna ainoastaan marras-joulukuulta. OP-ryhmän riskinkantokyky on vahva ja riskiasema vakaa. Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla oli 12,4 prosenttia. Järjestämättömien saamisten määrä oli hieman alempi kuin vuotta aiemmin. Pohjolan yhdentyminen osaksi OP-ryhmää on edennyt suunnitelmien mukaan. Pankki- ja vakuutuspalveluiden ristiinmyynti on alkanut menestyksekkäästi. OP-ryhmä on katsauskaudella saanut nettomääräisesti uutta asiakasta (18 000). Syyskuun lopussa jo 147 OPryhmän toimipaikkaa tarjosi sekä pankki- että vahinkovakuutuspalveluita. OP-ryhmän markkina-asema on vahvistunut usean vuoden ajan. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa edelleen. Pohjola-kaupan myötä laajentuneen OP-ryhmän tulos ennen veroja vuodelta muodostuu selvästi suuremmaksi kuin vuonna. 1

2 OP-ryhmän avainlukuja 1 9/ 1 9/ Muutos 1 12/ Tulos ennen veroja, milj. e ,4* 579 Kulujen suhde tuottoihin, % ,4 55 Arvonalentumiset luottoja takauskannasta, % 0,01 0,01 0,0 0,02 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,3 12,5-0,2 11,2 Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Tase, mrd. e 59,9 13,3 28,5* Markkinaosuus, % Luotoista 31,3 0,8 1,0 Talletuksista 33,1 1,2 0,0 Rahastopääomista 21,5-0,8 4,9 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 18,6 0,9 6,7 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % 12,4-0,7-1,0 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä. Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden suhdannehuippu ajoittuu kuluvaan vuoteen. Yhdysvalloissa talouskasvu on hidastumassa asuntomarkkinoiden heikkenemisen rajoittaessa yksityisten kulutusmenojen lisäystä. Euroalueella kasvu on puolestaan tänä vuonna ollut aiempaa vahvempaa ja monipuolisempaa. Työttömyyden lasku on luonut edellytyksiä tyydyttävälle talouskasvulle myös ensi vuonna. Kiinan merkitys maailmantaloudessa korostuu entisestään, mutta ongelmana on maan erittäin nopean talouskasvun hallittavuus. Raakaöljyn hinnan tuntuva aleneminen viime kesän huipputasolta on vähentänyt lähiajan inflaatiopaineita. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaankin ensi vuonna aloittavan rahapolitiikan kevennyksen. Euroopan keskuspankki nostanee ohjauskorkonsa lähikuukausina ainakin 3,5 prosenttiin, mutta suurin osa lyhyiden korkojen noususta tässä syklissä on jo nähty. Suomen taloudessa eletään vahvaa nousukautta. Teollisuus ja vienti ovat nopeassa kasvussa. Yritysten näkymät kaikilla päätoimialoilla ovat edelleen hyvät. Kuluttajien tulojen ja varallisuuden nousu sekä paraneva työllisyys ylläpitävät kulutusmenojen kasvua ja tukevat siten kotimarkkinayritysten liiketoimintaa. Asuinrakentamisen vahvin kasvu on silti nähtävästi jo ohitettu. Euriborkorkojen nousu on hieman hidastanut asuntoluottokannan kasvua. Myös uusien asuntojen myyntimäärät ovat vähentyneet. Kaikki korkeampien korkojen vaikutukset asuntomarkkinoilla eivät ole vielä täysimääräisesti näkyneet. Kuluttajien halukkuus lainanottoon sekä oman asumistason nostamiseen on silti edelleen vahva. Lainanoton ohella pitkäaikaissäästämisen kasvu on jatkunut voimakkaana. Erityisesti rahastosäästäminen on kasvanut merkittävästi. Osakemarkkinat ovat toipuneet viime kevään notkahduksesta. Pörssiyritysten kannattava kasvu on jatkunut, ja odotus korkojen nousun päättymisestä ja käänteestä laskuun suosivat osakemarkkinoita. Vahinkovakuuttamisessa kotimaisen ensivakuutuksen maksutulon kasvun arvioidaan jatkuvan BKT:n nimelliskasvua nopeampana. Kasvua tukevat lisääntynyt vakuuttamisen tarve sekä vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailutilanne. Kotimaisten vakuutusyhtiöiden maksamia korvauksia ovat kasvattaneet suurvahingot sekä siirtyminen täyskustannusvastuuseen viime vuonna. Suurvahingoista aiheutuneiden korvausten määrä oli tänä vuonna jo syyskuun loppuun mennessä suurempi kuin vuonna tai vuonna 2004 koko vuoden osalta. Tuhopoltoista johtuneet vahingot ovat lisääntyneet ja kasvattavat vakuutusyhtiöiden maksettavaksi tulevia korvauksia. Moottoriajoneuvovakuutuksissa vahinkojen määrä on vähentynyt. 2

3 OP-ryhmän tulos OP-ryhmän tammi syyskuun tulos ennen veroja oli 598 miljoonaa euroa, eli 32 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin (452)*. Kasvuun vaikutti merkittävästi syksyllä toteutettu Pohjola-kauppa, jonka vaikutus ei näy vertailuajankohdan tiedoissa. Vuoden kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 209 miljoonaa euroa, eli 31 miljoonaa euroa suurempi kuin toisella vuosineljänneksellä. * Suluissa on vertailuluku vuodelta. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi syyskuun luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan (31.12.) luku. OP-ryhmän oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 12,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 12,5 prosenttia. Käyvän arvon rahaston muutos huomioon ottaen oman pääoman tuotto oli 11,3 prosenttia (15,3). Korkokate Katsauskauden korkokate oli 642 miljoonaa euroa (599). Se kasvoi 7,1 prosenttia vuotta aiemmasta huolimatta Pohjola-kaupan rahoituskustannuksista. Korkokatteen kasvu nopeutui kolmannella vuosineljänneksellä, sillä vielä tammi kesäkuussa kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli vain 3,6 prosenttia. Kolmannen neljänneksen korkokate 226 miljoonaa euroa on suurin OP-ryhmälle koskaan yhden vuosineljänneksen aikana kertynyt korkokate. Korkokatteen kehitystä tuki etenkin liiketoiminnan kasvu: luottokanta oli katsauskaudella keskimäärin 14 prosenttia ja talletuskanta 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden lopussa luotto- ja talletuskannan nimellinen korkoero oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden lopussa. Keskimääräinen korkoero katsauskaudella ei kuitenkaan ollut merkittävästi korkeampi kuin vertailukaudella, minkä vuoksi korkoeron kasvun vaikutus korkokatteeseen oli vielä varsin vähäinen. Arvonalentumiset saamisista säilyivät edelleen matalalla tasolla. Niitä kirjattiin katsauskaudella nettomääräisesti yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (3,0). Korkokate arvonalentumisten jälkeen oli 638 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 596 miljoonaa euroa. Tulosanalyysi 1 9/ 1 9/ Muutos, % 1 12/ Tulos ennen veroja ,4 579 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,3 12,5-0,2* 11,2 Tuotot Korkokate ,1 794 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,6 67 Palkkiotuotot, netto ,3 340 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot ,4 90 Liiketoiminnan muut tuotot ,8 68 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut tuotot yhteensä ,6 633 Yhteensä , Kulut Henkilöstökulut ,2 387 Muut hallintokulut ,4 220 Liiketoiminnan muut kulut ,7 183 Yhteensä ,3 790 Kulujen suhde tuottoihin, % ,4 55 3

4 Arvonalentumiset Saamisista ,3 6 Konserniliikearvosta Yhteensä ,3 6 Palautukset omistajajäsenille Bonukset ,8 38 Osuuspääoman korot ,7 15 Yhteensä ,8 53 * Prosenttiyksikköä. Muut tuotot OP-ryhmän tuotot kasvoivat 41 prosenttia miljoonaan euroon (1 019). Muut tuotot kuin korkokate kasvoivat 420 miljoonasta eurosta 795 miljoonaan euroon. Vertailukauden tuottoihin ja kuluihin ei sisälly Pohjola-yhtiöiden tuottoja ja kuluja. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot olivat 243 miljoonaa euroa (-) ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot 81 miljoonaa euroa (45). Palkkiotuotot olivat nettomääräisesti 295 miljoonaa euroa (251), eli 17 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Palkkiotuotoissa kasvoivat erityisesti sijoitusrahastoista ja omaisuudenhoidosta saadut palkkiot. Kaupankäynnin nettotuotot olivat 29 miljoonaa euroa (19) ja sijoitustoiminnan nettotuotot 92 miljoonaa euroa (61). Sijoitustoiminnan nettotuottoja kasvattivat OKO Pankki Oyj:n (OKO) kirjaamat yhteensä yli 10 miljoonan euron luovutusvoitot pörssikonserni OMX:n ja Eurocard Oy:n osakkeista sekä OPK-konsernin kirjaama 15 miljoonan euron luovutusvoitto yritys- ja luottotietoyhtiö Suomen Asiakastieto Oy:n osakkeista. Kulut OP-ryhmän tammi syyskuun kulut olivat 789 miljoonaa euroa (525), eli 50 prosenttia suuremmat kuin vertailukaudella. Henkilöstökulut olivat 378 miljoonaa euroa (266) ja muut hallintokulut 210 miljoonaa euroa (143). Liiketoiminnan muut kulut olivat 200 miljoonaa euroa (116). Niihin sisältyi Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä tehtyjä poistoja 36 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulosanalyysi 7 9/ 7 9/ Muutos, % 4 6/ Muutos, % Tulos ennen veroja , ,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 12,2 1,8* 11,8 2,2* Tuotot Korkokate , ,5 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot , ,9 Palkkiotuotot, netto ,2 92 0,6 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ,1 22 8,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,6 Muut tuotot yhteensä , ,0 Yhteensä , ,4 Kulut Henkilöstökulut , ,7 Muut hallintokulut , ,8 Liiketoiminnan muut kulut ,4 66-6,2 Yhteensä , ,9 Kulujen suhde tuottoihin, % ,9* 58-7,1* 4

5 Arvonalentumiset Saamisista ,7 3-6,5 Konserniliikearvosta Yhteensä ,7 3-6,5 Palautukset omistajajäsenille Bonukset ,1 11 3,2 Osuuspääoman korot ,5 4 74,8 Yhteensä , ,2 * Prosenttiyksikköä. Heinä syyskuun tulos OP-ryhmän tulos ennen veroja oli heinä syyskuussa 209 miljoonaa euroa, eli 31 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen tulosta ennen veroja paransi 15 miljoonan euron kertaluonteinen luovutusvoitto. Kolmannen vuosineljänneksen korkokate kasvoi 12 miljoonaa edellisestä neljänneksestä. Tulosta paransi myös kausiluonteinen kulujen supistuminen. Kulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 32 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä. Vakuutustoiminnan nettotuotot sen sijaan supistuivat; heinä syyskuussa vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot olivat 23 miljoonaa euroa ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot 5 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden 32 prosenttia eli 51 miljoonaa euroa. Tuloksen kasvuun ja yksittäisiin tuloslaskelmaeriin vaikuttaa merkittävästi se, että Pohjola-yhtiöiden tulosta ei ole yhdistelty vertailukauden tulokseen. Tase ja taseen ulkopuoliset erät OP-ryhmän tase oli syyskuun lopussa 59,9 miljardia euroa (52,8), eli 7,0 miljardia euroa suurempi kuin vuoden lopussa. Katsauskaudella luottokanta kasvoi 11 prosenttia 38,6 miljardiin euroon, ja sen osuus syyskuun lopun taseesta oli 64 prosenttia (66). Vahinkovakuutustoiminnan varat olivat 3,1 miljardia euroa (2,7) ja henkivakuutustoiminnan varat 5,8 miljardia euroa (5,4). Kaupankäynnin rahoitusvarat kasvoivat 36 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Talletusten määrä kasvoi katsauskaudella 25,4 miljardiin euroon (24,2). Yleiseen liikkeeseen laskettuja velkakirjoja oli 12,5 miljardia euroa (8,9) ja velkoja luottolaitoksille 2,6 miljardia euroa (2,0). Oma pääoma oli katsauskauden lopussa 4,9 miljardia euroa (4,8). Ilman vähemmistöosuutta oma pääoma kasvoi 392 miljoonalla eurolla. Katsauskauden tulos kasvatti omaa pääomaa 447 miljoonaa euroa. Markkinakorkojen nousu alensi myytävissä olevien rahoitusvarojen käypää arvoa. Käyvän arvon rahasto supistui katsauskaudella 38 miljoonalla 139 miljoonaan euroon. Kesäkuun lopusta käyvän arvon rahasto kasvoi kuitenkin 96 miljoonalla eurolla. Osuuspankkien osuuspääomaa sisältyi syyskuun lopussa OP-ryhmän omiin pääomiin 76 miljoonaa euroa (-). Osuuspankin varsinainen osuuspääoma on voitu lukea IFRS-standardien mukaiseen OP-ryhmän omaan pääomaan sen jälkeen, kun osuuspankki on tehnyt tarvittavat muutokset sääntöihinsä. Sääntömuutosprosessi oli syyskuun lopussa useissa jäsenosuuspankeissa vielä kesken. Vähemmistöosuus omasta pääomasta supistui 199 miljoonalla eurolla 4 miljoonaan euroon OPryhmän omistusosuuden Pohjolassa noustua 100 prosenttiin. Keskeisiä tase- ja sitoumuseriä Mrd. e Muutos vuoden alusta, % 12 kuukauden muutos, % Tase 59,9 13,3 28,5 Luottokanta 38,6 10,8 14,6 Talletukset 25,4 5,1 7,3 Vahinkovakuutuksen velat 2,3 19,8 - Henkivakuutuksen velat 5,4 9,6 72,1 Oma pääoma 4,9 4,0 30,6 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 9,8 23,7 27,1 Johdannaissopimukset 65,0 65,0 87,0 5

6 Osuuspankkien jäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat syyskuun lopussa 687 miljoonaa euroa (717). Osuuspankit maksoivat osuuspääoman korkoja tilikaudelta yhteensä noin 20 miljoonaa euroa (16). OKOn osakkeille maksettiin osinkoja tilikaudelta yhteensä 120 miljoonaa euroa (52), josta A-sarjan osakkeille 0,60 euroa osakkeelta (0,53) ja K-sarjan osakkeille 0,57 euroa osakkeelta (0,50). OP-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 233 osuuspankkia, OPK-konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä 6 osuuspankkien tytäryhtiötä. OP-ryhmän rakenteessa tapahtuneita muutoksia esitellään luvuissa "Pohjola-kauppa ja liiketoimintojen yhdistäminen / Ristiinmyynti käynnistynyt hyvin", "Liiketoiminta-alueet / Asuntoluottokanta kasvaa edelleen vahvasti" ja "OPK-konserni". Riskinkantokyky ja riskienhallinta Kaksi erilaista vakavaraisuussäännöstöä OP-ryhmälle lasketaan kaksi erilaista vakavaraisuussuhdelukua. OP-ryhmän toiminta perustuu osuuspankkilain osuuspankkien yhteenliittymä -normistoon. Laissa säädetyn yhteisvastuun ja -turvan vuoksi osuuspankkien yhteenliittymälle on asetettu omien varojen vähimmäismäärä, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (Osuuspankkikeskus Osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Vaikka OP-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään, on niihin tehdyillä sijoituksilla kuitenkin merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen. Tästä vakavaraisuudesta käytetään nimeä OP-ryhmän luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus. Pohjola-kaupan jälkeen OP-ryhmästä muodostui rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain tarkoittama rahoitus- ja vakuutusryhmittymä. Ryhmittymälle on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-ryhmä raportoi tässä laissa säädetyn vakavaraisuussuhteen ensimmäisen kerran vuoden lopusta. OP-ryhmän luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus OP-ryhmän luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 14,0 prosenttia (14,6). Ensisijaisilla omilla varoilla vakavaraisuussuhde oli 12,4 prosenttia, eli 0,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden lopussa. Alentumisesta huolimatta OP-ryhmän riskinkantokyky on edelleen vahva. Ensisijaiset omat varat olivat syyskuun lopussa miljoonaa euroa (3 951). Katsauskauden 447 miljoonan euron tulos ennakoidulla voitonjaolla vähennettynä on rinnastettu ensisijaisiin omiin varoihin. Ensisijaisten omien varojen määrää pienensi OKOn omistusosuuden kasvu Pohjolassa ja siitä aiheutunut ensisijaisista omista varoista vähennettävien aineettomien hyödykkeiden kasvu sekä omiin varoihin luettavan osuuspääoman pienentyminen 28 miljoonalla eurolla 687 miljoonaan euroon. Osuuspääomiin sisältyi irtisanottuja osuuspääomia 43 miljoonaa euroa (88). OKOn omistusosuus Pohjola-Yhtymä Oyj:ssä nousi katsauskaudella 86,3 prosentista 100 prosenttiin. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus päättää osakkeiden lunastushinnan niiden Pohjolan entisten vähemmistöosakkaiden osalta, jotka eivät hyväksyneet OKOn lunastustarjousta. Näiden osakkeiden hankintahintana on kirjanpidossa ja vakavaraisuuslaskennassa käytetty OKOn ostotarjouksen mukaista hintaa (13,35 euroa osakkeelta). Omistusosuuden nousu 86,3 prosentista 100 prosenttiin on lisännyt ensisijaisista omista varoista vähennettävien aineettomien hyödykkeiden määrää noin 140 miljoonalla eurolla sekä ensisijaisten ja toissijaisten omien varojen yhteismäärästä vähennettävien vakuutusyhtiösijoitusten määrää noin 30 miljoonalla eurolla. Syyskuun lopussa pääomalainojen suhde ensisijaisiin omiin varoihin oli 5,4 prosenttia (5,6). Ensisijaisiin omiin varoihin ei ole luettu sitä omien pääomien kasvua, joka on aiheutunut IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. OP-Eläkesäätiö palautti maaliskuussa ylikatetta OP-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellyille yhtiöille yhteensä 56 miljoonaa euroa. Ylikatteen palautus pienensi edellä mainittua IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta syntynyttä omaisuuserää ja kasvatti vastaavasti omiin varoihin luettavien omien pääomien määrää. 6

7 Toissijaisten omien varojen määrä kasvoi katsauskaudella 14 prosenttia 864 miljoonaan euroon. Toissijaisia omia varoja kasvatti OKOn alempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavan 325 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainan liikkeeseen lasku. Syyskuun lopussa toissijaisiin omiin varoihin sisältyi 139 miljoonaa euroa käyvän arvon rahastoon kirjattua realisoitumatonta arvonnousua, vuoden lopussa vastaava luku oli 38 miljoonaa euroa suurempi. Ensi- ja toissijaisten omien varojen yhteismäärästä vähennettävät sijoitukset vakuutusyhtiöihin olivat syyskuun lopussa 333 miljoonaa euroa (290). Vakuutusyhtiösijoituksina on vähennetty omistusosuutta vastaava osa vakuutusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäismäärästä. OP-ryhmän omat varat ja vakavaraisuus luottolaitoslain mukaan Muutos, % Omat varat Oma pääoma Pohjolan vähemmistöosuus -196 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan Pääomalainat Aineettomat hyödykkeet Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Suunniteltu voitonjako Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) Ensisijaiset omat varat Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Alempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Toissijaiset omat varat yhteensä Sijoitukset vakuutuslaitoksiin Muut vähennyserät Vähennyserät yhteensä Omat varat yhteensä Taseen riskiryhmittely vakavaraisuuslaskennassa (ennen riskipainokertoimia) Riskiryhmä I (riskipaino 0 %) Riskiryhmä V (riskipaino 10 %) Riskiryhmä II (riskipaino 20 %) Riskiryhmä III (riskipaino 50 %) Riskiryhmä IV (riskipaino 100 %) Vähennyserät omista varoista Muut erät (mm. vakuutustoiminnan varat) Tase yhteensä Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Saamiset ja sijoitukset Taseen ulkopuoliset erät Markkinariski Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Vakavaraisuussuhde, % 14,0 14,6-0,6* 14,6 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,4 13,5-1,0* 13,1 * Prosenttiyksikköä. 7

8 OP-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus OP-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida kuitenkaan sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan lasketut OP-ryhmän omat varat ylittivät syyskuun lopussa laissa määritellyn vähimmäismäärän miljoonalla eurolla (1 799). OPryhmän omien varojen ja omien varojen vähimmäismäärän suhde oli 1, Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat ,0 Toimialakohtaiset erät ,7 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet ,6 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin ,8 Ryhmittymän omat varat yhteensä ,4 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (= omien varojen vaatimus) ,5 Ryhmittymän vakavaraisuus ,6 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat / omien varojen vähimmäismäärä) 1,53 1,69-0,17* * suhdeluvun muutos. OP-ryhmän riskiasema OP-ryhmän järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä on edelleen alhaisella tasolla. Syyskuun lopussa niitä oli yhteensä 172 miljoonaa euroa, eli 6,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopusta järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi 31 prosenttia. Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat 90 miljoonan euron saamis- ja saamisryhmäkohtaiset arvonalentumiset (95). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luotto- ja takauskantaan supistui viime vuoden syyskuun lopusta 0,1 prosenttiyksikköä 0,4 prosenttiin. Arvonalentumisia saamisista kirjattiin tammi syyskuussa bruttomääräisesti 25 miljoonaa euroa (38), mikä oli vuositasoiseksi muutettuna 0,08 prosenttia (0,14) luotto- ja takauskannasta. OP-ryhmän luottoriskitilanne on edelleen vakaa, ja luottoriskit ovat säilyneet matalalla tasolla. OP-ryhmän luottokannan talletuskantaa nopeampi kasvu on lisännyt katsauskaudella markkinaehtoisen tukkuvarainhankinnan määrää ja osuutta kokonaisvarainhankinnasta. OP-ryhmän maksuvalmiusreservi on kuitenkin selvästi OP-ryhmälle määriteltyä vähimmäistasoa korkeampi. Korkoriskiasemassa ei ole katsauskauden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. OP-ryhmän luottoriskimittareita Muutos vuoden alusta, % 12 kuukauden muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet ,8 3,6 Yritykset 62 3,0-18,4 Asuntoyhteisöt ja muut 4-15,0 Yhteensä ,3-6,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,1* -0,1* 1 9/ Muutos vuotta aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,00* * Prosenttiyksikköä. 8

9 Luottoluokitukset hyvällä tasolla Kansainvälisistä luokituslaitoksista Fitch Ratings antaa Iuokituksen sekä OP-ryhmälle että sen keskuspankille OKOlle. OP-ryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus myös pelkästään OKOlle annettaviin luottoluokituksiin. Syyskuun lopussa luokitukset olivat seuraavat: Luokituslaitos Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Fitch Ratings (OP-ryhmä ja OKO) F1+ AA- Standard & Poor's (OKO) A-1+ AA- Moody's (OKO) P-1 Aa2 Pohjolan osake-enemmistön hankinnan jälkeen kaikki em. luokituslaitokset pitivät OKOn luokitukset ennallaan. Standard & Poor's ja Moody's asettivat kuitenkin OKOn luottokelpoisuuden tarkkailuun ja muuttivat luottokelpoisuusnäkymät vakaista negatiivisiksi. Syyskuussa Standard & Poor's muutti arvionsa OKOn näkymistä negatiivista takaisin vakaiksi. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan Standard & Poor'silta saama vakavaraisuusluokitus on A+ (negatiiviset näkymät). Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenten määrä kasvoi tammi syyskuussa :lla :een. Vuodessa omistajajäsenten määrä on kasvanut :llä. Pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä, jolla yhtiömuotonsa vuoksi ei ole omistajajäseniä, on etuasiakasta, joille myönnetään bonuksia samoin perustein kuin osuuspankkien omistajajäsenille. Omistajajäsenille ja Helsingin OP Pankin etuasiakkaille pankkipalvelujen käytön keskittämisestä tammi syyskuussa kertyneiden bonusten arvo oli 36 miljoonaa euroa (32) eli 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Omistajajäsenille kertyneet bonukset on kirjattu OP-ryhmän tuloslaskelmassa erään "Palautukset omistajajäsenille". Omistajajäsenet ja etuasiakkaat käyttivät katsauskaudella bonuksia pankkipalveluihin yhteensä 35 miljoonaa euroa (34), ja heille maksettiin aiempina vuosina kertyneitä bonuksia rahana yhteensä 9 miljoonaa euroa (8). Koko OP-ryhmän asiakasmäärä kasvoi katsauskaudella :lla ja oli syyskuun lopussa 4,0 miljoonaa. Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena :lla 0,8 miljoonaan. Syyskuun lopussa OP-ryhmällä oli pankkiasiakkaita 3,2 miljoonaa ja Pohjolan vakuutusasiakkaita 1,6 miljoonaa. Pohjolan etuasiakastalouksien määrä kasvoi viime vuoden lopusta :lla ja oli syyskuun lopussa Kasvu on kiihtynyt osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyön tiivistyttyä. Viime vuoden tammi syyskuussa etuasiakastalouksien määrän kasvu oli Koko viime vuoden kasvu oli taloutta. OP-ryhmän tavoitteena on lisätä Pohjolan etuasiakastalouksien määrä vuoteen 2010 mennessä :een. Markkinaosuudet Katsauskaudella OP-ryhmän markkina-asema vahvistui. Markkinaosuudet kasvoivat luotoissa, talletuksissa sekä henki- ja eläkevakuutuksessa. Sijoitusrahastoissa markkinaosuus pieneni. Asuntoluottojen ja yritysluottojen markkinaosuus kasvoi vahvasti. OP-ryhmän markkinaosuus luotoista kasvoi tammi syyskuussa 0,8 prosenttiyksikköä 31,3 prosenttiin. Syyskuun lopusta markkinaosuus kasvoi 1,0 prosenttiyksikköä. Katsauskaudella markkinaosuudet vahvistuivat sekä asunto- että yritysluotoissa. Asuntoluottojen markkinaosuus kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä viime vuoden syyskuusta ja 0,4 prosenttiyksikköä vuodenvaihteesta. Markkinaosuus yritysten euroluotoissa kasvoi katsauskaudella 1,1 prosenttiyksikköä. Markkinaosuus talletuksista oli syys- 9

10 kuun lopussa 33,1 prosenttia, eli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuodenvaihteessa. Syyskuun lopussa markkinaosuus oli samoin 33,1 prosenttia. OP-ryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli syyskuun lopussa 21,5 prosenttia, eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden lopussa. Verrattuna OP- Rahastoyhtiö Oy:n ja Pohjola Rahastoyhtiö Oy:n yhteenlaskettuun markkinaosuuteen syyskuussa markkinaosuus supistui 0,1 prosenttiyksikköä. OP-ryhmän markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä kasvoi vuodenvaihteesta 0,9 prosenttiyksikköä 18,6 prosenttiin. Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi-syyskuussa 28,0 prosenttia, eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin OP-Henkivakuutus Oy:n ja Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan yhteenlaskettu markkinaosuus vuotta aiemmin. OP-Henkivakuutus Oy:n ja Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan yhteenlaskettu markkinaosuus koko viime vuonna oli 30,4 prosenttia. Vahinkovakuutuksesta muodostui OP-ryhmälle Pohjola-kaupan jälkeen uusi liiketoiminta-alue. Vahinkovakuutuksen maksutulon markkinaosuudet ovat saatavilla ainoastaan vuositasolla. Pohjolan markkinaosuus vahinkovakuutuksen maksutulosta vuonna oli 26,0 prosenttia. Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta 31,3 0,8 1,0 Asuntoluotoista 34,4 0,4 0,3 Yritysluotoista 26,1 1,1 1,7 Talletuskannasta 33,1 1,2 0,0 Sijoitusrahastojen pääomista 21,5-0,8 4,9 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 18,6 0,9 6,7 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 28,0-7,1* Vahinkovakuutuksen maksutulo, Pohjola 1-12/ 26,0-0,0 Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiemmasta. Palveluverkko OP-ryhmän monikanavainen palveluverkko muodostuu toimipaikoista, verkkopalveluista ja yhteyskeskustoiminnasta. OP-ryhmällä oli syyskuun lopussa 692 toimipaikkaa (783). Toimipaikkojen lukumäärää on erityisesti vähentänyt se, että usealla paikkakunnalla osuuspankki ja Pohjola ovat siirtyneet yhteisiin toimitiloihin. Syyskuun lopussa OP-ryhmän toimipaikoista useampi kuin joka viides tarjosi sekä pankki- että vakuutuspalveluita. Toimipaikkojen määrää vähensi myös se, että osuuspankit yhdistivät pankkikonttoreidensa toimintoja. Katsauskaudella osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorien määrä supistui 29:llä 651:een. Maksuautomaattien määrä supistui tammi syyskuussa 40:llä 566:een, ja Internet-asiakaspäätteiden määrä 21:llä 610:een. Maksuautomaateilla maksettujen laskujen määrä supistui 19 prosenttia vuotta aiemmasta. Pankkiasiakkaiden verkkopalvelusopimukset lisääntyivät edelleen. Syyskuun lopussa verkkopalvelusopimusasiakkaita oli ( ). Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laskuja maksettiin Internetin kautta 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. OP-ryhmän asiakkaiden kaikista laskuista maksettiin Internetin kautta jo lähes 71 prosenttia. Enää noin 4 prosenttia laskunmaksuista tapahtui välittömänä asiakaspalveluna konttoreissa. Yhteyskeskus on OP-ryhmän keskitetty pankkiasiakkaiden palvelukanava, joka tarjoaa henkilökohtaista palvelua pankkiasiakkaille ja myynnin tukea osuuspankeille. Yhteyskeskuksen puhelimitse tai säh- 10

11 köisten kanavien kautta hoitamien asiakaskontaktien määrä oli , eli 21 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Pohjolan puhelinpalvelut tarjoavat yritys- ja yksityisasiakkaille kattavat vakuutus- ja korvauspalvelut. Tammi syyskuun aikana Pohjolan puhelinpalvelu hoiti yli asiakaskontaktia, eli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. OP-ryhmän palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Toimipaikat vain pankkipalveluja tarjoavat 504 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 41 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 147 Maksuautomaatit Internet-asiakaspäätteet Otto.-käteisautomaatit Verkkopalvelusopimukset Henkilöstö OP-ryhmän palveluksessa oli syyskuun lopussa (ilman kausiapulaisia) henkilöä, eli 202 enemmän kuin vuoden lopussa. Osuuspankeissa työskenteli syyskuun lopussa henkilöä, OPKkonsernissa 5 460, joista siihen kuuluvassa OKO-konsernissa henkilöä. Osuuspankkien henkilömäärä kasvoi vuoden lopusta 136:lla. Vuoden alusta toimintansa aloittaneessa OP-ryhmän henkilöstörahastossa oli syyskuun lopussa mukana 278 OP-ryhmän yritystä ja noin jäsentä eli noin 93 prosenttia OP-ryhmän (pl. Pohjola) henkilöstöstä. Ensimmäiseltä toimintavuodelta henkilöstörahastolle maksetut voittopalkkiot olivat yhteensä 6,0 miljoonaa euroa. Vuonna käyttöön otettu johdon palkitsemisjärjestelmä oli syyskuun lopussa käytössä 134:ssä OP-ryhmän yrityksessä. Vuodelta järjestelmän mukaiset palkkiot OP-ryhmän yrityksissä olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Palkkio maksetaan keväällä 2008 niille palkkioon oikeutetuille, jotka ovat edelleen työsuhteessa OP-ryhmän yritykseen palkkion maksamisajankohtana. Palkkion lopulliseen suuruuteen vaikuttaa OKOn A-osakkeen kurssikehitys. Yhteisvastuu ja -turva Lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista mukaan osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (Osuuspankkikeskus Osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OPK ja sen 237 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. OPK:n jäseniä olivat syyskuun lopussa OP-ryhmän 233 osuuspankkia sekä OKO, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OP-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin. OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, OKOa, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena. OP-ryhmän liiketoimintastrategiaa tarkistettiin Kesäkuussa OPK:n hallintoneuvosto täsmensi OP-ryhmän toiminnan perusteita ja tarkisti OP-ryhmän liiketoimintastrategiaa. Tarkistus ei muuttanut merkittävästi edellisissä strategiaprosesseissa vahvistettuja peruslinjauksia. Uudessa strategiassa korostuu kuitenkin aiempaa selvemmin OP-ryhmän osuustoiminnallinen luonne. Liiketoiminnan hyötyä ja lisäarvoa kanavoidaan nykyistä laajemmin asiakassuh- 11

12 teen kautta jäsenille ja asiakkaille. Osuustoiminnallisuus ja asiakkaiden taloudellisen menestymisen edistäminen konkretisoituvat OP-ryhmän uutena asiakaslupauksena markkinoiden parhaista keskittämiseduista. OP-ryhmän korkea tulostaso ja vahva vakavaraisuus mahdollistavat edelleen strategisen painopisteen säilyttämisen markkina-asemien vahvistamisessa. OP-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa ja sen tavoitteena on olla markkinajohtaja kaikilla ydinliiketoiminta-alueillaan. OP-ryhmän ydinliiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito, maksuliike ja vahinkovakuutus. OP-ryhmä pyrkii kasvuun erityisesti niillä liiketoiminta-alueilla ja maantieteellisillä alueilla, joilla OP-ryhmän markkinaosuus on tällä hetkellä alhaisin. Pohjola-kaupan myötä lähivuosina korostuu etenkin pankki- ja varallisuudenhoitotuotteiden myynti Pohjolan asiakkaille sekä vahinkovakuutustuotteiden myynti osuuspankkien ja OKOn asiakkaille. OP-ryhmän suhtautuminen riskinottoon säilyy edelleen maltillisena. OP-ryhmä kasvaa markkinoita nopeammin riskienhallinnasta tinkimättä. Kustannustehokkuudessa OP-ryhmän tavoitteena on olla vähintään samalla tasolla kuin pääkilpailijat. Pohjola-kauppa ja liiketoimintojen yhdistäminen OKOn omistusosuus Pohjolasta nousi 100 prosenttiin OP-ryhmän keskuspankki OKO Pankki Oyj (tuolloin OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj) hankki syyskuussa enemmistön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeista. Tammikuussa OKOn osuus Pohjolan osakkeista ja äänistä ylitti 90 prosenttia. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus vahvisti kesäkuussa, että OKOlla on riidaton oikeus lunastaa Pohjolan vähemmistöosakkeet. Kesäkuun lopussa OKO maksoi vähemmistöosakkaille lunastushinnan riidattoman osuuden (13,35 euroa / osake ja sille maksettavan koron). OKO on asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden välimiesoikeuden myöhemmin määrittämän mahdollisen lunastushinnan loppuosan maksamisesta. Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeen ja optio-oikeuksien noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla päättyi kesäkuussa. Ristiinmyynti käynnistynyt hyvin Liiketoimintojen yhdistäminen etenee suunnitelmien mukaan. Tähän mennessä saavutetut tulokset ovat rohkaisevia ja tukevat aiemmin annettuja arvioita saavutettavissa olevista tuotto- ja kulusynergioista, joiden on arvioitu nousevan runsaaseen 91 miljoonaan euroon ennen veroja vuoteen 2010 mennessä. OP-ryhmän ja Pohjolan varainhoito- ja sijoitusrahastotoiminnat on yhdistetty. Myös henkivakuutustoiminnan yhdistäminen on käytännössä pitkälle toteutettu. Konsernitoiminnot on uudelleenorganisoitu katsauskauden aikana. Syyskuun loppuun mennessä 67 Pohjolan toimipisteen toiminnot on siirretty osuuspankkien konttoreihin sekä yhden osuuspankin palvelupisteen toiminnot Pohjolan toimipisteeseen. Vuoden loppuun mennessä yhdistettyjä toimipisteitä arvioidaan olevan 70. Pohjola on lisäksi perustanut syyskuun loppuun mennessä 80 uutta asiamiespistettä osuuspankkien konttoreihin. Tähän mennessä tehdyillä päätöksillä arvioidaan OP-ryhmässä säästettävän noin 15 miljoonaa euroa vuonna. Tehtyjen päätösten vaikutusten arvioidaan ylittävän vuodessa yli 30 miljoonan euron tason vuonna ICT:n yhdistämisestä arvioituja säästöjä sisältyy edellä mainittuihin lukuihin ainoastaan vähäisessä määrin. Katsauskaudelle kohdistuneet integraatiokustannukset olivat noin 7 miljoonaa euroa. Pankki- ja vakuutuspalveluiden ristiinmyynti on lähtenyt liikkeelle hyvin. Etenkin Pohjolan vahinkovakuutusasiakkaiden määrä on kasvanut selvästi nopeammin kuin vuotta aiemmin. Katsauskaudella Pohjolan etuasiakastalouksien määrä kasvoi nettomääräisesti noin taloudella, kun koko viime vuonna kasvu oli Vuonna 2004 kasvu oli Pohjolan vakuutusasiakkaista OP-ryhmän pankkitoiminta sai katsauskaudella nettomääräisesti yli uutta asiakasta, joista saatiin osuuspankkiyhteistoiminnan tuloksena. 12

13 Syyskuun loppuun mennessä saavutettujen tuottosynergioiden arvioidaan olevan vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden aikana niiden vaikutus jää kuitenkin pienemmäksi. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja päällekkäisten liiketoimintojen yhdistämiseksi OPK osti Pohjola-Yhtymä Oyj:ltä tammikuussa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan osakekannan ja yhtiön liikkeeseen laskeman pääomalainan. Kokonaiskauppahinta oli 281 miljoonaa euroa. OKO osti samanaikaisesti Pohjola-Yhtymä Oyj:ltä Pohjola Omaisuudenhoito Oy:n osakekannan 118,5 miljoonalla eurolla. Pohjola Rahastoyhtiö Oy on siirtänyt liiketoimintansa sekä sijoitusrahastojensa hallinnoinnin OP- Rahastoyhtiö Oy:lle. Pohjola Rahastoyhtiö Oy sulautui OP-Rahastoyhtiö Oy:öön lokakuussa. OKOn investointipankkitoimintaa harjoittanut tytäryhtiö Opstock Oy sulautui OKOon syyskuussa. Katsauskauden aikana Opstock Oy:n corporate finance -toiminnot siirrettiin OKO Corporate Finance Oy:öön ja varainhoitoliiketoiminta Pohjola Omaisuudenhoito Oy:öön, jonka nimi muutettiin OKO Varainhoito Oy:ksi. OP-ryhmä ja K-ryhmä sopivat yhteistyöstä OP-ryhmä ja Kesko sopivat kesäkuussa pitkäaikaisesta ja laajasta yhteistyöstä. Se kattaa mm. korttien kehittämisen, maksuliikkeen, rahahuollon ja asiakasrahoituksen. Tulevaisuudessa yhteistyön piiriin kuuluvat myös Pohjolan vakuutustuotteet. Vuoden näkymät OP-ryhmän markkina-asema on vahvistunut usean vuoden ajan. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa edelleen. Pohjola-kaupan myötä laajentuneen OP-ryhmän tammi-syyskuun tulos ennen veroja ylitti jo koko vuoden tason. Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan suurempi kuin viime vuoden vastaavan ajanjakson. Näin ollen OP-ryhmän vuoden tulos ennen veroja muodostuu selvästi suuremmaksi kuin vuodelta. Myös OP-ryhmän pankkiliiketoiminnan tuloksen vuodelta arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuodelta. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen OP-ryhmän ja sen eri toimintojen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. Liiketoiminta-alueet OP-ryhmän liiketoiminta-alueet ovat vähittäispankki, varallisuudenhoito, yrityspankki, vahinkovakuutus ja varainhallinta. Vähittäispankkitoiminta muodostuu osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n muusta asiakasliiketoiminnasta (rahoitus-, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut) kuin varallisuudenhoitopalveluista. Vähittäispankkitoimintaan sisältyy myös OP-Kotipankki Oyj:n, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n sekä Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön toiminta kokonaisuudessaan. Varallisuudenhoitoon sisältyy OP-ryhmän henkivakuutusyhtiöiden (OP-Henkivakuutus Oy ja Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola), rahastoyhtiöiden (OP-Rahastoyhtiö Oy ja Pohjola Rahastoyhtiö Oy) ja Pohjola Omaisuudenhoito Oy:n toiminta kokonaisuudessaan, OKO Varainhoito Oy sekä osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n varallisuudenhoitopalvelut. Yrityspankkitoimintaan sisältyy OKO-konsernin yrityspankkitoiminta sekä corporate finance -palvelut. Yrityspankkitoimintaan kuuluvat käytännössä OP-ryhmän suurimpien yritys- ja yhteisöasiakkaiden palvelut sekä kohde- ja saatavavakuudellinen rahoitus. Vahinkovakuutusliiketoiminta-alueeseen sisältyy OP-ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden eli Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen, A-Vakuutus Oy:n, Baltiassa toimivien Seesam-yhtiöiden, Pohjola-konserniin kuuluvien run-off-yhtiöiden liiketoiminta sekä vahinkovakuutusta tukevien palveluyhtiöiden toiminta. Varainhallinta sisältää OPK:n, OKOn, osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n oman sijoitustoiminnan sekä toiminnan pääoma- ja rahamarkkinoilla. Varainhallinta kattaa OKOn liiketoiminta-alueista keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan. 13

14 Liiketoiminta-alueiden ulkopuolelle jää valtaosa OPK:n toiminnoista, FD Finanssidata Oy (FD) ja eräät Pohjolan palveluyhtiöt kokonaisuudessaan, OKO-konsernin konsernihallinto sekä osuuspankkien liiketoiminta-alueille kohdistamattomat, lähinnä pankin hallintoon ja liiketoiminnan tukitoimintoihin kohdistuvat erät. OPK:n ja FD:n liiketoiminta-alueita tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat liiketoiminta-alueille sisäisinä palveluveloituksina. Pankkitoiminnalle kohdistetaan omaa pääomaa 11 prosenttia luottolaitoslain mukaisista riskipainotetuista sitoumuksista. Allokoimaton oma pääoma kohdistuu liiketoiminta-alueiden ulkopuoliselle alueelle "muu toiminta". OP-ryhmän liiketoiminta-aluekohtainen raportointi muuttuu. OP-ryhmä raportoi tilinpäätöksestä alkaen kolme liiketoimintasegmenttiä: pankki- ja sijoituspalvelut, vahinkovakuutus ja henkivakuutus. Liiketoiminta-alueet tammi syyskuu, tiivistelmä Tuotot Kulut Arvonalentumiset Muut erät Vähittäispankki Varallisuudenhoito josta henki- ja eläkevakuutus Yrityspankki Vahinkovakuutus Varainhallinta Muu, ml. eliminoinnit Yhteensä Tulos ennen veroja, milj. e 1 9/ 1 9/ Muutos, % Vähittäispankki ,8 Varallisuudenhoito josta henki- ja eläkevakuutus Yrityspankki ,9 Vahinkovakuutus 58 0 Varainhallinta ,3 Muu, ml. eliminoinnit ,0 Yhteensä ,4 Asuntoluottokanta kasvaa edelleen vahvasti Katsauskaudella OP-ryhmän kotitalousasiakkaat nostivat uusia asuntoluottoja 5,2 miljardia euroa eli 8,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolmannella vuosineljänneksellä asuntoluottoja nostettiin 1,8 miljardia euroa, eli 6,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntoluottojen keskimarginaali oli katsauskaudella lähes 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Kolmannella vuosineljänneksellä keskimarginaali supistui edelleen. OP-ryhmän asuntoluottokanta oli syyskuun lopussa 18,4 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuusta kanta kasvoi 16 prosenttia ja vuoden lopusta 12 prosenttia. Katsauskauden aikana OP-Kiinteistökeskukset välittivät yhteensä kauppaa, eli 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien kulutusluottokanta kasvoi vuoden syyskuun lopusta 14 prosenttia ja oli katsauskauden lopussa 2,7 miljardia euroa. Kotitalouksien käyttely- ja maksuliiketalletusten kanta pysyi ennallaan 10,7 miljardissa eurossa (10,7). Asiakkaiden käytössä olevien korttien jakauma on muuttunut katsauskaudella merkittävästi: pankkikorttien määrä on supistunut 20 prosenttia ja kansainvälisten korttien määrä on kasvanut 15 prosenttia. Maksamiseen soveltuvien korttien osuus kaikista korteista oli syyskuun lopussa 92 prosenttia. Kansainvälisten korttien osuus oli 66 prosenttia, vuotta aiemmin osuus oli 57 prosenttia. Vähittäispankkitoimintaan sisältyvä yritysten luottokanta kasvoi katsauskaudella 7,3 prosenttia 3,7 miljardiin euroon. Vähittäispankin yritysasiakkaat nostivat uusia euromääräisiä luottoja miljoonaa euroa eli 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Yritysten maksuliiketalletukset kasvoivat viime vuoden syyskuun lopusta 4,0 prosenttia ja olivat syyskuun lopussa 2,4 miljardia euroa. 14

15 Vähittäispankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 405 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Korkokate kasvoi 9,1 prosenttia ja muut tuotot 3,3 prosenttia. Kulut olivat 0,9 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Pääosa osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n tuloksesta kohdistuu vähittäispankkiliiketoiminta-alueeseen. Kaikki OP-ryhmän tilinpäätökseen yhdisteltävät osuuspankit ja Helsingin OP Pankki Oyj tekivät tammi syyskuussa positiivisen liiketuloksen. Niiden yhteenlaskettu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaan laskettu liikevoitto oli katsauskaudella 389 miljoonaa euroa (310), eli 26 prosenttia suurempi kuin tammi syyskuussa. Katsauskauden tuottoihin sisältyy kertaluonteisena eränä OP-Eläkesäätiön ylikatteen palautusta 42 miljoonaa euroa (-). Osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n yhteenlaskettu korkokate kasvoi katsauskaudella 40 miljoonaa euroa 552 miljoonaan euroon (511). Palkkiotuotot kasvoivat 7,5 prosenttia 212 miljoonaan euroon (197). Arvopaperitoiminnan nettotuotot olivat 12 miljoonaa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Kulut kasvoivat 3,1 prosenttia 483 miljoonaan euroon (469). Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,1). Vähittäispankki 1 9/ Muutos vuotta aiemmasta, % 1 12/ Korkokate 540 9,1 665 Arvonalentumiset saamisista 4 2 Muut tuotot 178 3,3 227 Henkilöstökulut 120-1,0 163 Muut kulut 166 2,3 225 Palautukset omistajajäsenille 23 17,2 27 Tulos ennen veroja ,8 474 Nostetut asuntoluotot , Nostetut yritysluotot , Välitetyt kiinteistökaupat, kpl , Mrd. e Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Luottokanta Asuntoluotot 18,4 12,0 15,6 Muut kotitalouksien luotot 7,7 8,0 10,1 Yritysten luotot 3,7 5,6 7,3 Muut luotot 1,3 37,9 35,2 Yhteensä 31,1 11,1 13,9 Takauskanta 0,4-13,9 13,6 Käyttely- ja maksuliiketalletukset Kotitalouksien 10,7-0,6-0,3 Yritysten 2,4-0,3 4,0 Muiden 1,2 11,8 5,0 Yhteensä 14,2 0,3 0,8 Katsauskaudella OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien lukumäärä supistui sulautumisten seurauksena viidellä 233:een. Hämeenkosken Osuuspankki sulautui Päijät-Hämeen Osuuspankkiin ja Viekin Osuuspankki Lieksan Osuuspankkiin. Syyskuussa Eurajoen Osuuspankki, Kankaanpään Osuuspankki, Porin Seudun Osuuspankki sekä Rauman Seudun Osuuspankki sulautuivat uudeksi Länsi-Suomen Osuuspankiksi. Katsauskaudella päätettiin lisäksi myös kahdesta muusta sulautumisesta, Loimaan Seudun Osuuspankin ja Loimaan Osuuspankin sulautuminen uudeksi Loimaan Seudun Osuuspankiksi hyväksyttiin kummankin pankin osuuskunnan kokouksissa huhtikuussa. Lisäksi Pyhännän Osuuspankin osuuskunnankokous ja Oulun Osuuspankin edustajisto hyväksyivät syyskuussa Pyhännän Osuuspankin sulautumisen Oulun Osuuspankkiin. Sulautumiset pannaan täytäntöön vasta katsauskauden jälkeen. 15

16 Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi OP-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi katsauskaudella 2,7 prosenttia 593 miljoonaan euroon verrattuna OP-Henkivakuutus Oy:n ja Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan yhteenlaskettuun maksutuloon vuotta aiemmin. Katsauskauden lopussa OP-ryhmän vakuutussäästöt olivat 5,3 miljardia euroa, eli 0,4 miljardia euroa suuremmat kuin vuoden lopussa. Nettomerkinnät OP-ryhmän sijoitusrahastoihin olivat katsauskaudella miljoonaa euroa, eli 25 prosenttia pienemmät kuin yhteenlasketut nettomerkinnät OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja Pohjola Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin tammi syyskuussa (1 828). OP-ryhmän sijoitusrahastojen pääoma oli syyskuun lopussa 11,8 miljardia euroa, eli 26 prosenttia suurempi kuin OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja Pohjola Rahastoyhtiö Oy:n yhteenlaskettu pääoma vuotta aiemmin (9,4). Viime vuoden lopusta pääoma kasvoi 19 prosenttia. Syyskuun lopussa OP-ryhmän osuus sijoitusrahastoasiakkaista oli 21,5 prosenttia (21,7). Pohjola Rahastoyhtiö Oy siirsi maaliskuun lopussa liiketoimintansa ja Pohjola-sijoitusrahastojen hallinnoinnin OP-Rahastoyhtiö Oy:lle. Pohjola Rahastoyhtiö Oy sulautui OP-Rahastoyhtiö Oy:öön lokakuussa. Katsauskauden aikana OP-ryhmän sijoitusrahastovalikoimaa kehitettiin merkittävästi yhdistämällä OP- ja Pohjola-rahastoyhtiöiden päällekkäisiä sijoitusrahastoja. Syyskuun lopussa OPryhmällä oli yhteensä 57 sijoitusrahastoa eli 14 vähemmän kuin vuoden lopussa. Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa, eli lähes kolminkertainen verrattuna vuotta aiempaan. Pohjola-yhtiöiden tiedot eivät sisälly vertailukauden lukuihin. Liiketoiminta-alueeseen sisältyvän OP-Henkivakuutus Oy:n OP-ryhmän IFRS-tilinpäätökseen yhdistelty tulos ennen veroja oli 30 miljoonaa euroa (21). Yhtiö purki asiakashyvityksiin varattua lisäetuvastuuta katsauskaudella 8,0 miljoonaa euroa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumaton arvonmuutos on kirjattu verovelan vähentämisen jälkeen oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Syyskuun lopussa käyvän arvon rahasto oli verovelan huomioon ottamisen jälkeen 90 miljoonaa euroa, eli 32 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden lopussa. Kesäkuun lopusta käyvän arvon rahasto kasvoi 40 miljoonaa euroa. Rahoitusvarojen käyvät arvot vuoden alusta ovat pienentyneet lähinnä korkojen nousun takia. Yhtiön tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 8,4 miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 57 miljoonaa euroa. OP-Henkivakuutus Oy:n vakuutusmaksutulo kasvoi 7,6 prosenttia 469 miljoonaan euroon ennen jälleenvakuuttajan osuutta. Vaikka maksutulon kasvu on hidastunut alkuvuodesta, se on ollut kuitenkin toimialan keskimääräistä kasvua nopeampaa. Kappalemääräisesti uusia eläkevakuutuksia myytiin , eli 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Säästöhenkivakuutusten maksutulo oli 419 miljoonaa euroa (384), eläkevakuutusten 48 miljoonaa euroa (45) ja muiden vakuutusten 2,1 miljoonaa euroa (6,5). Sijoitussidonnaisen maksutulon osuus kokonaismaksutulosta oli 56 prosenttia (44). Eläkevakuutuksen maksutulosta sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 63 prosenttia. Liikekustannussuhde kuormitustulosta laskettuna oli 80,4 prosenttia (85,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot pienenivät 31 prosenttia 160 miljoonaan euroon. Katsauskaudella yhtiön sijoitustoiminnan tuotto oli käyvin arvoin 2,27 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 7,34 prosenttia. Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan OP-ryhmän IFRS-tilinpäätökseen yhdistelty tulos ennen veroja ja Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä tehtyjä poistoja oli 27 miljoonaa euroa (9,0). Yhtiön tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 15 miljoonaa euroa (53). Yhtiön vakuutusmaksutulo pieneni 16 prosenttia 124 miljoonaan euroon. Liikekustannussuhde kuormitustulosta laskettuna oli 52,7 prosenttia (79,1). Katsauskaudella yhtiön sijoitustoiminnan tuotto oli käyvin arvoin 2,0 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 6,1 prosenttia. Suunnitelmien mukaan yhtiö sulautuu OP- Henkivakuutus Oy:öön vuoden lopussa. 16

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu 2007 Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote 8.11. klo 08.00 1(35) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu Kasvu jatkui markkinoita nopeampana sijoitustalletusten kasvu nousi 22 %:iin* Luottokanta

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Luottokanta kasvoi viime vuoden kesäkuusta 13 prosenttia ja talletuskanta 8 prosenttia. Vakuutussäästöt kasvoivat

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola

Lisätiedot

Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote klo (30) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus

Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote klo (30) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote 10.5. klo 08.00 1(30) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-RYHMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. JA PÄÄJOHTAJAN KOMMENTIT OP-ryhmä saavutti uuden tulosennätyksen ensimmäisellä

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5 vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 06 SISÄLTÖ OP-ryhmän toimintakertomus 2006 Vuosi 2006 tiivistetysti 4 Toimintaympäristö 5 OP-ryhmän tulos ja tase 6 OP-ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote klo (32) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus

Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote klo (32) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Osuuspankkikeskus Osk Yhtiötiedote 9.8. klo 08.00 1(32) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-RYHMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. JA PÄÄJOHTAJAN KOMMENTIT Tammi kesäkuun tulos ennen veroja (523 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008 Tammi-syyskuu 2008 Avainlukuja 1-9/2008 1-9/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 466 757-38 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 473 536-12 706 Vahinkovakuutus 73 125-42 181 Henkivakuutus

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006 Tammi-joulukuu 2006 Avainlukuja 2006 2005 Muutos * Tulos ennen veroja, m ilj. e 800 579 38 Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 0,1 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,0 Om an pääom

Lisätiedot

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 taustamateriaali Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Osuuspankkikeskus Osk Pörssitiedote klo (41) OP-RYHMÄN TULOSTIEDOTE JA PÄÄJOHTAJAN KOMMENTIT

Osuuspankkikeskus Osk Pörssitiedote klo (41) OP-RYHMÄN TULOSTIEDOTE JA PÄÄJOHTAJAN KOMMENTIT Osuuspankkikeskus Osk Pörssitiedote 15.2.2007 klo 8.00 1(41) OP-RYHMÄN TULOSTIEDOTE 1.1. JA PÄÄJOHTAJAN KOMMENTIT Pääjohtajan kommentit "Ensimmäinen Pohjola-kaupan jälkeinen täysi tilikausi oli OP-ryhmälle

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005

OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 OP-RYHMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 05 SISÄLTÖ OP-ryhmän toimintakertomus 4 Vuosi 2005 tiivistetysti 5 Toimintaympäristö 5 OP-ryhmän tulos 8 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 9 Vakavaraisuus

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta syyskuun lopun 4 213 miljoonaan euroon. Kesäkuussa OPA laski

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 16.00 Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että segmentit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 28.5.2013 päivättyyn

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu 2008 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 7.8. klo 08.00 1(34) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Kasvu jatkui markkinoita nopeampana asema johtavana asuntorahoittajana vahvistui merkittävästi*

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu 2008 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 8.5. klo 08.00 1(33) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu Kasvu jatkui voimakkaana luotto- ja talletuskannan kasvu kiihtyi* Luottokannan kasvu kiihtyi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) luottokanta kasvoi 5 008 miljoonaan euroon (4 360) 1. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin touko- ja lokakuussa

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 4.8.2010 klo 08.00 1(41) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 3.11.2010 klo 08.00 1(44) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän tulos oli selvässä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 6.8. klo 08.00 1(40) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi kesäkuu Ryhmä saavutti alkuvuonna hyvän tuloksen tulos ennen veroja oli 281 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005

OKO osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2005 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu 2009 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 7.5. klo 08.00 1(35) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu Hyvä alkuvuosi haastavissa olosuhteissa tulos ennen veroja viime vuoden tasolla OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki-

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 1 OP-Keskus osk Yhtiötiedote 5.5.2010 klo 08.00 1(42) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi maaliskuu 2010 Tulos ennen veroja, 128 miljoonaa

Lisätiedot