PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa (2,9) 1 eli 36,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tulosta paransi etenkin liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu OP- Eläkesäätiön ylikatteen palautus sekä osinkotuottojen kasvu. Luottojen nettomääräiset arvonalentumistappiot olivat edelleen alhaisella tasolla. Päijät-Hämeen Osuuspankin osavuosikatsauksen tuloslaskelma ja tase on laadittu luottolaitoslain tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaan. Kiinteistö Oy Heinolan Poppelia ei ole enää yhdistelty konsernitilinpäätökseen alkaen RATA:n standardin 3.1. kohdan 10.2 perusteella. Avainluvut 1-6/ /2005 Liikevoitto, milj. 4,0 2,9 Kulujen suhde tuottoihin, % 64,5 71,8 ROE, % 41,1 42,4 Vakavaraisuussuhde, % 10,0 9,7 Henkilöstö keskimäärin Olennaiset tapahtumat Hämeenkosken Osuuspankin sulautuminen Päijät-Hämeen Osuuspankkiin merkittiin kaupparekisteriin Kesäkuun lopussa pankilla oli pääkonttorin lisäksi kuusi täyden palvelun konttoria Lahden ja Heinolan kaupungeissa ja Hollolan, Hämeenkosken, Iitin ja Nastolan kunnissa kussakin yksi ja lisäksi Lahdessa Mariankadun henkilöasiakaskonttori ja sivukonttori Pohjois-Iitissä sekä 15 maksuautomaattia. Maaliskuussa aloitti toimintansa Päijät-Hämeen Osuuspankin ja Pohjolan yhteiskonttori Heinolassa, mistä lähtien asiakkaat ovat saaneet pankki- ja vakuutuspalvelut saman katon alta. Tuolloin muuttivat Heinolan Pohjolan konttorin työntekijät osuuspankin Heinolan konttorin tiloihin. Pankin henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 167, kun se vuotta aikaisemmin oli 169. Pankin jäsenmäärä kasvoi alkuvuoden aikana 306 jäsenellä ja oli kesäkuun lopussa Jäsenmäärän lisäys johtui tehostetusta jäsenhankinnasta, jota tukevat omistajajäsenedut. Päijät-Hämeen Osuuspankin tulos Päijät-Hämeen Osuuspankin katsauskauden liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa eli 36,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (2,9). Merkittävin tekijä oli jo edellä mainittu OP- Eläkesäätiön ylikatteen palautus, suuruudeltaan 1,2 miljoonaa euroa. Kasvu johtui myös tuottojen lisääntymisestä. Kulut olivat 0,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisellä katsauskaudella. Hämeenkosken Osuuspankin tuloslaskelma ja tase on yhdistelty Päijät-Hämeen Osuuspankkiin rivi riviltä. Vertailuajankohtaan on sisällytetty pankin tiedot niin kuin nämä olisi jo yhdistetty Päijät-Hämeen Osuuspankkiin. Hämeenkosken Osuuspankin taseen loppusumma oli 28,5 miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 3,7 miljoonaa euroa. Hämeenkosken Osuuspankin liikevoitto ajalta oli 0,2 miljoonaa euroa. 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2005 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ).

2 Päijät-Hämeen Osuuspankin tulosanalyysi Tuloslaskelman pääerät kehittyivät katsauskauden aikana seuraavasti: Milj. euroa Tuotot 1-6/ / /2005 Korkokate 5,9 5,7 11,4 Muut tuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0,5 0,4 0,4 Palkkiotuotot, netto 3,4 3,3 6,2 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,0 0,0 0,1 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 0,0 0,0 0,2 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0,3 0,2 0,6 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,2 0,9 Yhteensä 5,5 4,2 8,4 Tuotot yhteensä 11,5 9,8 19,8 Kulut Hallintokulut 5,9 5,7 11,4 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 0,2 0,2 0,5 Liiketoiminnan muut kulut 1,3 1,1 2,4 Kulut yhteensä 7,4 7,1 14,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,1-0,2 0,5 Liikevoitto (-tappio) 4,0 2,9 5,1 Korkokate kasvoi luottokannan sekä korkotason noususta johtuen 5,0 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon (5,7). Korkokatteeseen vaikutti edelleen pienentyneet asiakasmarginaalit. Muut tuotot kasvoivat 33,3 prosenttia 5,6 miljoonaan euroon (4,2). Tuottoja oman pääoman ehtoisista sijoituksista eli osinkotuottoja kertyi 0,5 miljoonaa euroa (0,4). Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ei ole odotettavissa enää merkittäviä osinkotuottoja. Palkkiotuotoista kasvoivat erityisesti arvopaperivälityksestä saadut palkkiot sekä muut palkkiotuotot. Palkkiotuottoihin sisältyy vähennyksenä myönnettyjä bonuksia 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Palkkiokulut olivat niinikään samalla tasolla kuin vuonna 2005 ollen 0,5 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen nettotuottojen kasvu johtui vuokratason ja vuokrausasteen paranemisesta. Kulut yhteensä olivat tammi-kesäkuussa 7,4 miljoonaa euroa (7,1) eli 5,1 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Hallintokuluista henkilöstökulut kasvoivat 4,1 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon (3,2) ja muut hallintokulut 3,5 prosenttia 2,6 miljoonaan euroon (2,5). Suunnitelman mukaiset poistot olivat samalla tasolla kuin vuonna 2005 (0,2). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,1). Luottojen ja pankkitakaussaamisten arvonalentumistappioiden bruttomäärä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,5). Ryhmäkohtaisia arvonalentumisia kirjattiin 0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla poistetuilla saamisilla oikaistu tappioiden nettomäärä oli 0,1 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden tammi-kesäkuussa oli 0,2 miljoonaa euroa positiivinen. 2

3 Tase 730 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin tase oli kesäkuun lopussa 730 miljoonaa euroa (680) eli 7,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lopussa. Keskeisiä tase- ja sitoumuseriä Milj. euroa Tase Luotot Osakkeet ja osuudet Talletukset Oma pääoma Taseen ulkopuoliset sitoumukset Yleisön talletukset kasvoivat vuoden alusta 4,8 prosenttia 532 miljoonaan euroon (508). Maksuliiketilien talletukset kasvoivat 1,6 prosenttia 273 miljoonaan euroon (269). Säästämistilien talletukset vähenivät 4,8 prosenttia 27 miljoonaan euroon (29). Sijoittamistilien talletukset kasvoivat 10,2 prosenttia 231 miljoonaan euroon (209). Muut velat yleisölle, jotka muodostuvat pääasiassa markkinarahaveloista, kasvoivat vuoden alusta 51,7 prosenttia 20 miljoonaan euroon (13). Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä eli annetut luotot lisääntyivät vuoden alusta 6,5 prosenttia 650 miljoonaan euroon (611). Uusia luottoja myönnettiin tammi-kesäkuussa 145 miljoonaa euroa, kun niitä koko edellisenä vuonna myönnettiin 264 miljoonaa euroa. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä oli 1,4 miljoonaa euroa (0,7) eli 96,2 prosenttia suurempi kuin vuoden alussa. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä oli 0,2 prosenttia koko luottokannasta, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden alussa. Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat valtaosaltaan saamisista OKO Pankki Oyj:ltä, kasvoivat vuoden alusta 97,5 prosenttia 24 miljoonaan euroon (12). Saamistodistusten määrä väheni vuoden alusta 3,4 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (0,1). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli 20 miljoonaa euroa (20). Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden määrässä ei tapahtunut oleellista muutosta. Kiinteistöihin sitoutunut pääoma supistui tammi-kesäkuussa 1,1 prosenttia 33,2 miljoonaan euroon. Sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 13,1 miljoonaa euroa (14,1). Näiden kohteiden vuokrausaste oli 97,7 prosenttia ja nettotuottoprosentti 5,7 prosenttia. Vuoden 2005 lopussa vastaavat luvut olivat 98,1 ja 4,9 prosenttia. Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrä oli 7 miljoonaa euroa (1). Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla (debentuurilainat ja perpetuaalit), vähenivät 1,1 prosenttia 35 miljoonaan euroon (36). Osuuspääoman määrä oli lähes samalla tasolla kuin vuoden vaihteessakin eli 3,2 miljoonaa euroa. Koko oman pääoman määrä kasvoi 23,7 prosenttia 16 miljoonaan euroon (13). Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 17,4 prosenttia 66 miljoonaan euroon (56). Omat varat ja vakavaraisuus Päijät-Hämeen Osuuspankin vakavaraisuussuhde laski vuodenvaihteesta 0,1 prosenttiyksikköä 10,0 prosenttiin (10,1) Omien varojen kokonaismäärä kasvoi alkuvuoden aikana 5,7 prosenttia 48 miljoonaan euroon (45). 3

4 Riskipainotettujen sitoumusten määrä oli kesäkuun päättyessä 477 miljoonaa euroa (446), kasvua 6,8 prosenttia. Vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuusprosentit ovat kehittyneet seuraavasti: Milj. euroa Omat varat Ensisijaiset omat varat josta pääomalainat josta irtisanottu osuuspääoma Toissijaiset omat varat Omat varat yhteensä Riskipainotet saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 10,0 10,1 9,7 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, % 7,3 7,2 7,0 Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde, % 13,9* 14,6 15,6 *maaliskuussa 2006 Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyvien pääomalainojen osuus oli 55,0 prosenttia ensisijaisista omista varoista. Osuuspääoman määrä ensisijaisissa omissa pääomissa kasvoi 0,4 miljoonaa euroa. Omien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 48 miljoonaa euroa ja taseen osoittama oma pääoma 16 miljoonaa euroa. Omien varojen ja taseen osoittaman oman pääoman erotus 32 miljoonaa euroa johtuu sellaisista omiin varoihin luettavista eristä, jotka eivät sisälly taseen omiin pääomiin sekä omista varoista vähennetyistä eristä. Merkittävimmät tällaiset erät ovat omiin varoihin luetut pääomalainat (19), perpetuaalilainat (6) ja debentuurilainat (7). Taseen osoittama katsauskauden voitto, 3,1 miljoonaa euroa on luettu omiin varoihin. Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Milj. euroa Tase-erien Riskipainotetut Riskipainotetut Riskipainotetut Riskiluokka kirjanpitoarvo erät Riskipaino erät erät Ryhmä I 49 0 % Ryhmä II % Ryhmä III % Ryhmä IV % Ryhmä V 0 10 % Yhteensä Taseen ulkopuoliset sitoumukset Riskipainonetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä Markkinariskin riskipainotettu arvo yhteensä Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankki on OP-ryhmän yhteenliittymän keskusyhteisön, Osuuspankkikeskus Osk:n (OPK) jäsen. Yhteenliittymässä OP-ryhmän voimavarat turvaavat kaikkien jäsenpankkien toiminnan, sillä ''lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista'' 2 luvun 3 pykälän mukaisesti OPK ja sen jäsenluottolaitokset ovat yhteisvastuussa niistä toistensa veloista ja muista sitoumuksista, joita ei saada suoritetuksi OPK:n tai jäsenluottolaitoksen varoista. OPK:n jäseniä olivat kesäkuun lopussa 236 osuuspankkia sekä OKO Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OPK antaa jäsenpankeilleen ohjeita niiden toiminnasta maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja riskienhallinnan turvaamiseksi sekä yhtenäisistä tilinpäätösperiaatteista. 4

5 Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankin on kuuluttava talletussuojarahastoon. OPryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Talletussuojarahastosta korvataan tallettajien saamiset OP-ryhmän talletuspankeilta enintään euroon asti. OPryhmässä talletuspankkeja ovat osuuspankit, OKO Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. Sijoittajien korvausrahasto maksaa korvauksia ei-ammattimaiselle sijoittajalle, mikäli sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Korvauksen määrä on 90 prosenttia saamisen määrästä, enintään euroa. OP-ryhmään kuuluvia pankkeja pidetään korvaussuojan osalta yhtenä pankkina. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoiton arvioidaan muodostuvan jonkin verran paremmaksi kuin vuonna Arviot liiketoiminnan ja tuloksen kehityksestä perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Tunnusluvut Oman pääoman tuotto (ROE), % Kulujen suhde tuottoihin, % 1-6/ / / ,1 42,4 35,4 64,5 71,8 71,9 Tunnuslukujen laskukaavat Oman pääoman tuotto (ROE), % Vuositasoiseksi muutettu liikevoitto (-tappio) - Tuloverot x 100 Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verolla vähennettynä (vuoden alun ja kesäkuun lopun keskiarvo) Kulujen suhde tuottoihin, % Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut Korkokate + Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + Nettopalkkiotuotot + Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Suojauslaskennan nettotulos + Sijoituskiinteistöjen nettotuotot + Liiketoiminnan muut tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) x 100 5

6 Johdannaissopimukset Milj. euroa Kohde-etuuksien nimellisarvot Korkojohdannaiset 35,2 14 5,6 Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut 17,6 7 2,8 Asetetut 17,6 7 2,8 Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Muut johdannaiset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Johdannaissopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Optiot on katettu täysimääräisesti. Kaikissa johdannaissopimuksissa vastapuolena on OKO Pankki Oyj. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Lahdessa, 8. päivänä elokuuta 2006 Päijät-Hämeen Osuuspankki Hallitus 6

7 PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI Osavuosikatsaustaulukko TULOS Tulosanalyysi (1000 euroa) 1-6/ /2005 Muutos-% 1-12/2005 Korkokate , Muut tuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista ,0 392 Palkkiotuotot, netto , Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot ,9 59 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot ,0 152 Suojauslaskennan nettotulos 0 0 0,0 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot ,1 573 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 934 Yhteensä , Tuotot yhteensä , Hallintokulut , Poistot ja arvonalentumiset aineell. ja aineett. hyödykkeistä ,8 474 Liiketoiminnan muut kulut , Kulut yhteensä , Kulujen suhde tuottoihin, % 64,51 71,83 71,87 Oman pääoman tuotto (ROE), % 41,11 35,35 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,87 0,60 Omavaraisuusaste, % 2,26 1,98 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista ,2 508 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0 0 0,0 0 Liikevoitto (-tappio) , Tuloslaskelma (1000 euroa) 1-6/ /2005 Muutos-% 1-12/2005 Korkotuotot , Korkokulut , Korkokate , Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista ,0 392 Ottolainaustuotot ,9 127 Tuotot antolainauksesta , Maksuliikennetuotot , Arvopapereiden välitys- ja liikkeeseenlaskutuotot ,3 967 Omaisuudenhoidon ja lainopillisten tehtävien palkkiot ,6 541 Takaustuotot ,1 167 Tuotot taseen ulkopuolisista eristä 0 0 0,0 0 Vakuutusten välityspalkkiot , Rahastojen tuotot 0 0 0,0 0 Muut palkkiotuotot (pl. bonukset) ,4 776 Bonukset ,0-949 Palkkiotuotot yhteensä , Palkkiokulut ,7 995 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot ,9 59 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot ,0 152 Suojauslaskennan nettotulos 0 0 0,0 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot ,1 573 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 934 Muut tuotot yhteensä , Henkilöstökulut , Muut hallintokulut , Hallintokulut yhteensä , Suunnitelman mukaiset poistot ,8 474 Arvonalentumispoistot 0 0 0,0 0 Poistot ja arvonalentumiset aineell. ja aineett. hyödykkeistä ,8 474 Liiketoiminnan muut kulut ,

8 Muut kulut yhteensä , Luottojen ja pankkitakaussaamisten arvonalentumiset ,2 508 Muiden rah.varojen arvonalentumistappiot 0 0 0,0 0 Liikevoitto (-tappio) , Luottojen ja pankkitakaussaamisten arvonalentumiset 86 - oikaisut -226 = Arvonalentumistappioiden bruttomäärä 312 Ryhmäkohtaiset arvonalentumiskirjaukset 71

9 PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI Osavuosikatsaustaulukko TASE Muutos-% (1000 euroa) ed.vuod.vast. vuod. alusta Käteiset varat ,3-10,8 Keskuspankkirahoitukseen oik. saamistod ,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta ,2 97,5 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,0 6,5 Leasing-kohteet ,0 0,0 Saamistodistukset ,6-3,4 Osakkeet ja osuudet yhteensä ,7-0,9 Osakkeet ja osuudet ,2-0,9 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä ,0 0,0 Osakkeet ja osuudet samaan kons.kuul.yr ,4-30,4 Johdannaissopimukset ,8 120,5 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ,7-0,7 Muut varat ,3-16,3 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot ,7-12,0 Laskennalliset verosaamiset ,3-13,5 Vastaavaa ,8 7,4 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille ,9 9,9 Talletusvelat yleisölle ja julkisyhteisöille ,9 4,8 Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille ,6 51,7 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,8 483,3 Velat, joilla on huon.etuoik.kuin muilla veloilla ,7-1,1 Muu vieras pääoma ,3 4,1 Tilinpäätössiirtojen kertymä ,8 0,0 Oma pääoma ,3 23,7 Osuuspääoma ,2-0,6 Muu oma pääoma ,3 31,7 Vastattavaa ,8 7,4 As.puolesta kolm.hyväksi annetut sitoumukset ,9 29,0 Takaukset ja pantit ,9 29,0 Muut ,0 0,0 As.hyväksi annetut peruuttamattomat sit ,4 15,1 Arvopapereiden takaisinostositoumukset ,0 0,0 Muut ,4 15,1 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ,5 17,4 Muutos-% Muut tiedot ed.vuod.vast. vuoden alusta Maksuliiketilit ,77 1,6 Säästämistilit ,97-4,8 Sijoittamistilit ,85 10,2 Uudet luotot *) ,35-45,1 Valtionvaroista välit. luottojen osuus luottokannasta 0,91 1,18 1,04 Järjestämättömät saamiset ,81 114,9 Nollakorkoiset saamiset ,50-19,2 Yhteensä ,91 96,2 Js ja nollakorkoiset % luotto- ja takauskannasta 0,21 0,41 0,11 Jäsenmäärä **) ,60 1,1 Henkilöstö työsuhteessa olevat ,18 5,7 paikalla olevat ,27 4,7 keskimäärin työssä ***) ,09 4,0 *) Nostetut luotot vuoden alusta, joissa mukana uusinnat **) Määrä on oikea, jos raportointikuukauden uudet vahvistettu ***) Tieto on raportointikuukautta edeltävältä kuukaudelta

10

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 11.8.2005 TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Asuntoluottopankki Oyj 10.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2010 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 5,0 miljoonaan euroon (10,1).

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 2 980 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 2 899 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta syyskuun lopun 4 213 miljoonaan euroon. Kesäkuussa OPA laski

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012, konserni Asiakkaita: 8 214(7 961) Vakavaraisuussuhde, %: Konserni 24,02 % (25,37 %), emoyhtiö 23,48 % (24,60 %) Liikevoitto (1 000 eur): Konserni

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2009 Tammi-syyskuu 2009 Avainlukuja 1-9/2009 1-9/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 393 357 10,1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 379 459-17,5 532 Vahinkovakuutus 89 73 23,2 55 Henkivakuutus

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 6/10.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Asuntoluottopankki Oyj 9.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2011 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 0,8 miljoonaan euroon (5,0).

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) luottokanta kasvoi 5 008 miljoonaan euroon (4 360) 1. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin touko- ja lokakuussa

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Asiakkaita: 45 368 (45 902), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 17,01 % (16,88 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

PEDERSÖRENEJDENS ANDB

PEDERSÖRENEJDENS ANDB PEDERSÖRENEJDENS ANDB Taloudelliset tunnusluvut, viiden vuoden aikasarja: 2012 2013 2014 2015 2016 Korkokate 5 239 5 521 5 896 5 729 5 797 t Palkkiotuotot, netto 1 181 1 441 1 768 2 022 2 071 t Hallintokulut

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6)

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6) VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) nnettu 240, 241, 242, 247, 249 Kotimaiset sijoituspalveluyritykset 246 Ulkomaiset sijoituspalveluyritykset Suomessa 248 rvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi joulukuun lopun 8 678 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 8 848 miljoonaan euroon. Yhtiön luottokantaa

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 : 25.10.2005 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006 : 23.10.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 23.10.2006 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2006 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma TÄYDENNYS 1/29.5.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 : 24.07.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 24.07.2006 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot