1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen. 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen. 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen"

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 2/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin viran täyttäminen 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen 5. Plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan viran muuttaminen plastisen sommittelun lehtorin viraksi ja viran täyttäminen 6. Informaatioteknologian professorin viran perustaminen ja nimittäminen 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen 8. Muotoilun suunnitteluteknologian professorin viran lakkauttaminen ja muotoilun tutkimuksen professorin viran perustaminen 9. Tiedesihteerin määräaikaisen viran perustaminen 10. Kunniatohtorit 11. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvien henkilöiden nimeäminen 12. Vaalijohtosääntö 13. Vaalilautakunnan asettaminen 14. Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille Muut asiat

2 Tarja Särkkä Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 16 :n 1 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

3 Tarja Särkkä Kokous 02/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 2 Ilmoitusasiat -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti - Lapin yliopiston lausunto korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelmasta, liite 1. - Lapin yliopiston lausunto opintotukea ja opiskelijoiden opintososiaalista asemaa koskevasta toimenpidemuistiosta, liite 2. - Hallituksen ylimääräinen kokous ke klo alkaen hallituksen kokoushuoneessa. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

4 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 3 Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virka Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virka on perustettu Lapin yliopiston hallituksen päätöksellä Yliopiston rehtorin on hyväksynyt viran virantäyttöselosteen Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virkaa hakivat päättyneen hakuajan kuluessa: FT, KL dosentti Saila Anttonen FT, KT dosentti Matti Itkonen FM Reijo Kupiainen FL Leena Kuure KT Lasse Lipponen KT Heli Ruokamo MuT Sara Sintonen KT Juha Suoranta KT Aki Tornberg FT, dosentti Jarmo Valkola. FM Reijo Kupiainen on perunut hakemuksensa , FL Leena Kuure , KT Aki Tornberg , FT, KT dosentti Matti Itkonen ja KT Lasse Lipponen päivätyllä kirjeellä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan asiantuntijoiksi professori Jorma Enkenbergin Joensuun yliopistosta, professori Veijo Mei-

5 salon Helsingin yliopistosta ja professori Tapio Variksen Tampereen yliopistosta. Asia n- tuntijalausunnot saapuivat mennessä. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin, ettei ole tarpeen varata hakijoille mahdollisuutta opetusnäytteen antamiseen hakijoiden hakemusasiakirjoista ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti kutsua asiantuntijalausuntojen perusteella haastatteluun KT Lasse Lipposen, KT Heli Ruokamon ja KT Juha Suorannan. Hakijat Lipponen ja Suoranta ilmoittivat, etteivät osallistu haastatteluun. Tiedekuntaneuvosto haastatteli Heli Ruokamon Kokouksessaan kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti asettaa asiantuntijalausuntojen, virantäyttöselosteen sekä hakemusasiakirjoista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virkaan nimittämistä varten KT Heli Ruokamon ensimmäiselle ehdokassijalle ja KT Juha Suorannan toiselle ehdokassijalle. Yliopiston rehtori on tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan ehdollepanopäätöksen. Professorin virkojen täytössä käyttöön otettu rehtori, dekaanin ja ensimmäiselle ehdokassijalle asetettu hakija Heli Ruokamon välinen neuvottelu viran tehtävistä käytiin KM, KL, FT, dosentti Saila Anttonen on tehnyt yliopiston rehtorille muistutuksen , joka saapui yliopiston kirjaamoon myöhästyneenä Liitteenä virantäyttöseloste, hakijoiden Heli Ruokamon ja Juha Suorannan hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot sekä tiedekunnan ehdollepanopäätös, professorin virkaan nimitettävän, tiedekunnan ja yliopiston yhteinen näkemys professorin virkaan liittyvistä tehtävistä ja niiden hoitamisesta sekä dosentti Saila Anttosen muistutus. Esitys Päätettäneen nimittää KT Heli Ruokamo kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virkaan kasvatustieteiden tiedekuntaan alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

6 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 4 Saksan kielen lehtorin (A20) viran täyttäminen -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Yliopiston hallitus on perustanut kielikeskukseen saksan kielen lehtorin (A20) viran. Virka on ollut avoinna alkaen. Virka oli haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM Arja Hyvärinen, FM Kerstin Jokisalo, FL Teija Laiho, FT Jouko Parad, FL Jouni Rostila, FM Jörn Severidt, FM Dominika Trzcinska-Chudas, FM Iris Vansteelandt. Jouko Parad perui hakemuksensa , Teija La iho ja Iris Vansteelandt Yhteenveto hakijoista ja hakijoiden Rostila ja Severidt hakemusasiakirjat liitteenä 1. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (306/93, muut. 463/98 ) 3 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta päätti edellyttää hakijoilta käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Kielen lehtorilta vaaditaan sen lisäksi mitä 3 :ssä säädetään, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (4 ).

7 Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta asetti virantäyttöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi kielikeskuksen johtaja Heidi Strengell ja jäseninä lehtori Sinikka Koivurova, lehtori Pekka Vasari, professori Hannakaisa Isomäki ja opiskelija Sakari Heikkilä. Virantäyttöryhmä arvioi hakijoiden kokonaiskelpoisuutta kokouksessaan ja päätti kutsua opetusnäytteeseen ja haastatteluun kaikki hakijat. Opetusnäyte ja haastattelu järjestettiin FM Kerstin Jokisalo oli estynyt saapumasta 24.11, joten hakijalle järjestettiin opetusnäyte ja haastatteluaika Opetusnäytteeseen ja haastatteluun saapuivat FM Arja Hyvärinen, FL Jouni Rostila, FM Jörn Severidt. FM Dominka Trzcinska-Chudas ei tullut antamaan opetusnäytettä. Virantäyttötyöryhmä äänesti kokouksessaan hakijoiden virkaan nimittämisestä ja päätti esittää, että FM Jörn Severidt valitaan saksan kielen lehtorin virkaa. Virantäyttöryhmä esittää varasijalle FL Jouni Rostilaa. Virantäyttöryhmän lausunto on liitteenä 2. FM Kestin Jokisalon opetusnäyte arvioitiin mainesanalla tyydyttävä, joten hän ei täytä opetustaidon perusteella viran edellyttämiä vaatimuksia. FM Arja Hyvärisellä on pedagoginen koulutus ja opetusnäyte arvioitiin hyväksi. Opetuskokemusta hakijalla on n. 7 vuoden ajalta sivutoimisuuksista. Opetusansiona FM Hyvärisellä on myös yliopistossa kielten didaktikkona ja ohjaavana opettajana toimiminen. FM Jörn Severidtillä ei ole pedagogista koulutusta Hakijan opetusnäyte arvioitiin erinomaiseksi. Yliopiston opetustyöstä FM Jörn Severidtillä on kokemusta vuoden päätoimisuudesta ja usean vuoden sivutoimisuudesta. FM Jörn Severidtillä on cum laude opinnot germanistiikasta. FM Severidtin erityisinä ansiona on kulttuurinen osaaminen ja hän hallitsee erinomaisesti opettavan kielen. FL Jouni Rostila täyttää viran tieteelliset kelpoisuusvaatimukset (lisensiaatin tutkinto, eximia cum laude approbatur) ja hänellä on tutkimuksen kautta hankittua käytännöllistä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan (konferenssit 9, julkaisut 6, väitöskirjatyö). Hakijalla on lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. FL Jouni Rostilan maisterin tutkinnon pääaine on germaaninen filologia ja opintojen taso on arvosanoiltaan erinomaista. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää äänestyksen jälkeen, että FL Jouni Rostila nimitetään saksan kielen lehtorin (A20) virkaan alkaen. Liitteenä 3 yhteisen opetuksen yksikön johtokunnan pöytäkirja. Yliopiston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksiä pyydettiin Severidtin Saksassa suorittaman tutkinnon vastaavuudesta Suomessa ja Severidtin pedagogisesta koulutuksesta. Opetushallituksen ylitarkastajan mukaan Jörn Severidtin suorittama Magister Artium on ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa Goethe instituutissa tehty työ ei vastaa opettajan pedagogisia opintoja. Lisäksi Severidtiltä on pyydetty todistuksia, jotka vo i- sivat vaikuttaa valintaan, mutta hän ei ole toimittanut lisää asiakirjoja. Esitys Päätettäneen nimittää FL Jouni Rostila saksan kielen lehtorin (A20) virkaan alkaen.

8 Asia 5, hallitus 02/04 Päätös Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaan päätettiin asia jättää seuraavaan kokoukseen ja pyytää siihen kielikeskuksen lausunto asiasta. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

9 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 5 Plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan viran muuttaminen plastisen sommittelun lehtorin viraksi ja viran täyttäminen Tulosneuvottelujen mukaan plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajuuden virkanimike esitetään muutettavaksi lehtoraatiksi. Taiteiden tiedekunnan plastisen sommittelun päätoimisena tuntiopettajana on vuodesta 1991 toiminut kuvanveistäjä Tom Engblom. Tom Engblomin nimikirjanote ja opetusportfolio ovat liitteenä 1. Taiteellisen toiminnan portfolio on nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Valtion virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettuun virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan, että plastisen sommittelun lehtorin virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93) 5 :n mukaan tehtävän ho i- tamisen edellyttämät taiteelliset ansiot ja riittävä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Viran hoitamisen edellyttämiin taiteellisiin ansioihin luetaan suoritetut tutkinnot, alan opetustoiminta, taiteellinen tuotanto, erityisesti kuva n- veiston alalla sekä muu käytännöllinen ja teoreettinen kokemus alalla. Käytännöllinen perehtyneisyys edellyttää plastisen sommittelun ilmaisumenetelmien ja - tekniikoiden hallintaa. Samassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin pyytää professori Juhani Tuomiselta ja KuT, professori Jyrki Siukoselta lausunto Engblo min kelpoisuudesta plastisen sommittelun lehtorin virkaan. Lausunnot liitteenä 2.

10 Kuvanveistäjä Tom Engblom on antanut suostumuksensa siihen, että plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan virka muutetaan lehtorin viraksi alkaen ja että hänet nimitetään siihen. Taiteiden tiedekunta on todennut kokouksessaan , että kuvanveistäjä Tom Engblom täyttää plastisen sommittelun lehtorin (A21) virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto esittää yliopiston hallitukselle, että se lakkauttaisi plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan viran alkaen ja perustaisi tilalle plastisen sommittelun lehtorin (A 21) viran alkaen ja että se nimittäisi plastisen sommittelun lehtorin virkaan kuvanveistäjä Tom Engblom alkaen. Esitys Päätös Päätettäneen lakkauttaa taiteiden tiedekunnan plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan virka lukien ja perustaa plastisen sommittelun lehtorin (A21) virka lukien taiteiden tiedekuntaan ja nimittää virkaan kuvanveistäjä Tom Engblom lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

11 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 6 Informaatioteknologian professorin (A 28) viran perustaminen ja virkaan nimittäminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut informaatioteknologian määräaikaisen professorin viran väliseksi ajaksi. Yliopiston hallitus jatkoi kokouksessaan viran määräaikaisuutta saakka. Informaatioteknologian professorin viran hoito on järjestetty määräaikaisessa virkasuhteessa lähtien. Määräaikainen virkasuhde on ollut haettavana keväällä Ennen tehtävän täyttämistä professori Hannu Jaakkola ja professori Jari Multisilta antoivat lausunnon hakijoista. ja esittivät tehtävään Juha Lindforsia. TkT Juha Lindfors on hoitanut viran tehtäviä määräaikaisessa virkasuhteessa alkaen. Rehtorin hyväksymän virantäyttöselosteen mukaan viran alaa ei ole täsmennetty. Virkaan liittyvä opetus sijoittuu ohjelmistotuotantoa tukeville informaatioteknologian osa-alueille siten, että opetus palvelee myös Lapin yrityselämän tarpeita sekä elinkeinoelämän rakenteen monipuolistamista. Lisäksi professori vastaa informaatioteknologian muuntokoulutuksesta, oman alansa tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä Lapin yliopistossa sekä opetuksellisen ja tutkimuksellisen yhteistoiminnan kehittämisestä yliopiston muiden oppiaineiden kanssa. Virkaan kuuluu informaatioteknologian uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen. Virka on rahoitettu tietoteollisuusohjelman muuntokoulutusmäärärahoista, josta se myös rahoitetaan vuoden 2004 loppuun asti.

12 Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle informaatioteknologian professorin (A 28) viran ajalle ja että hallitus nimittäisi TkT Juha Lindforsin informaatioteknologian professorin virkaan ajalle Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätettäneen perustaa informaatioteknologian professorin (A 28) virka menetelmätieteiden laitokselle ajalle Päätettäneen nimittää TkT Juha Lindfors informaatioteknologian professorin (A28) virkaan ajalle Esityksen mukaan. Päätös 2 Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

13 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 7 Tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran perustaminen Lapin yliopiston johtosäännön mukaan menetelmätieteiden laitos on yliopiston erillinen laitos, joka tarjoaa koko yliopistolle monitieteellistä tutkimusmenetelmien ja yle i- sesti tutkimuksen tekoon liittyvien aihealueiden opetusta. Menetelmäopetus on suunnattu ja suunniteltu koko yliopistolle, kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Laitoksen järjestämä tutkimusmenetelmien opetus pitää sisällään yleisimmät tutkimukselliset johdantokurssit sekä erilaiset laadulliset ja määrälliset eli kvantitatiiviset tutkimustavat. Tutkimusmenetelmien jatkokursseilla pyritään syventämään tutkimusmenetelmien kursseilla opittuja valmiuksia. Kurssit järjestetään siten, että ne tukevat mahdollisimman tehokkaasti perus- ja jatko-opiskelijoiden tutkielmien tekemistä. Laadukas menetelmäopetus kehittää laadukkaan tutkimuksen tekemisen taitoja. Oman tutkimustoimintansa ohella menetelmätieteiden laitos tukee yliopiston tutkijakoulutusta ja yliopistossa tieteellistä tutkimusta. Laitokselle sijoitettu yliopiston yhteinen tutkijakoulu suunnittelee, koordinoi ja järjestää tutkijakoulutusta kaikille Lapin yliopiston jatko-opiskelijoille. Tutkijakoulu aktivoi jatko-opiskeluun sekä auttaa kehittämään omaa tutkijan ammattitaitoa, luomaan monitieteisiä tutkimusryhmiä sekä hyödyllisiä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja. Tutkijakoulu organisoi sekä tiedekuntien jatko-opiskelijoille että Lapin yliopiston koordinoimien valtakunnallisten tutkijakoulujen käyttöön suunnattua tutkimusmenetelmällistä ja tieteenfilosofista opetusta. Menetelmätieteiden laitoksen vuosien tulosopimusesityksessä sovittiin tutkimusmenetelmien professorin (A 28) viran perustamisesta alkaen. Tut-

14 kimusmenetelmien professorin viran hoito on järjestetty määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran alkaen. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa tutkimusmenetelmien professorin (A28) virka menetelmätieteiden laitokselle alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

15 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 8 Muotoilun suunnitteluteknologian professorin viran lakkauttaminen ja muotoilun tutkimuksen professorin viran perustaminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) viran alkaen. Virka kuuluu Lapin yliopistossa taiteiden tiedekuntaan. Tiedekuntaneuvoston esityksestä yliopiston rehtori hyväksyi virkaan liittyvän virantäyttöselosteen, jonka mukaan virkaa ei ollut tarkoituksenmukaista täyttää pysyvästi, vaan tehtävien hoito päätettiin hoitaa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viran tehtävät liittyivät opetusministeriön tietoteollisuuden muuntokoulutusohjelmasta rahoitetun MIND-maisteriohjelman toteuttamiseen. Maisteriohjelman toiminnan jatkumisesta ja mahdollisesta vakinaistumisesta ei ollut tietoa. Muuttamalla muotoilun suunnitteluteknologian professorin virkanimike muotoilun tutkimuksen professorin viraksi vahvistetaan muotoilualan koulutuksessa tutkimusta. Teollisen muotoilun tutkimusmenetelmien opinnoilla turvataan muotoilun tutkimustoiminnan kehittäminen. Tiedekunnan tulosneuvottelujen mukaisesti virka rahoitetaan vuonna 2004 opetusministeriön tietoteollisuusohjelmasta tiedekuntaan osoitetulla rahoituksella. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se lakkauttaisi muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) viran alkaen ja perustaisi tilalle muotoilun tutkimuksen professorin (A28) viran alkaen.

16 Yliopiston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Taiteiden tiedekunnan dekaani Mauri Ylä-Kotola on antanut yliopiston hallitukselle lisäselvityksen muotoilun tutkimuksen professorin virkanimikkeestä. Ylä-Kotolan antaman lisäselvityksen mukaan muotoilun tutkimuksen professuuri on virkanimekkeenä muodostettu siten, että taiteellista toimintaa kuvaava käsite muotoilu määrittää viran tutkimuksen kohteen, mutta muotoilua itseään ei pidetä tutkimuksena so. toimintana, jossa tieteellinen pätevyysvaatimus olisi perusteltu. Ylä-Kotolan lisäselvitys on liitteenä. Esitys Päätös Päätettäneen lakkauttaa muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) virka lukien ja perustaa muotoilun tutkimuksen professorin (A28) virka alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

17 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 9 Tiedesihteerin (A 24) määräaikaisen viran perustaminen Lapin yliopiston johtosäännön mukaan menetelmätieteiden laitos on yliopiston erillislaitos, joka tarjoaa koko yliopistolle monitieteellistä tutkimusmenetelmien sekä yleisesti tutkimuksentekoon liittyvien aihealueiden opetusta. Tämän ohella menetelmätieteiden laitos antaa filosofian, kulttuurihistorian, matematiikan ja tilastotieteen sekä sovellutun informaatioteknologian opetusta. Laitokseen kuuluu lisäksi yliopiston yhteinen tutkijakoulu, ennakointi- ja arviointikeskus sekä laitoksen sisäisenä tulosyksikkönä toimiva kansainvälisen opetuksen keskus. Menetelmätieteiden laitoksen kanslia vastaa laitoksen ja siihen kuuluvien yksiköiden hallintoon, talouteen ja opintopalveluihin liittyvistä palveluista. Yliopiston tutkijakoulussa on ollut määräaikainen tiedesihteerin (A 24) virka alkaen. Tiedesihteerin tehtävänkuvaan on kuulunut myös yhteisen opetuksen yksikön hallintopäällikön tehtäviä. Menetelmätieteiden laitokselle sovittiin vuosien tulossopimusneuvotteluissa perustettavaksi tiedesihteerin (A24) määräaikainen virka vuosille Tulossopimuskauden ajan tiedesihteeri hoitaa sekä yliopiston tutkijakoulun tiedesihteerin että menetelmätieteiden laitoksen hallintopäällikön tehtäviä. Menetelmätieteiden laitoksen hallintopäällikkönä tiedesihteeri koordinoi kanslian toimintaa, huolehtii laitoksen yleishallinto- ja henkilöstöasioista ja toimii johtokunnan esittelijänä. Yliopiston tutkijakoulun perustehtävänä on tutkijakoulutus, jota se toteuttaa monipuolisen opetusohjelmansa ja ammattitutkijakoulutuksen kautta. Tutkijakoulun tiedesihteerinä tiedesihteeri vastaa sen yleishallinnosta yhdessä tutkijakoulun joh-

18 tajan kanssa, avustaa kotimaisen tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä osallistuu tutkijakoulun suunnittelutyöryhmän työskentelyyn. Yhteisen opetuksen yksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle tiedesihteerin (A 24) määräaikaisen viran ajalle Esitys Päätös Päätettäneen perustaa tiedesihteerin (A 24) määräaikaisen viran menetelmätieteiden laitokselle ajalle Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

19 Tarja Särkkä Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 10 Kunniatohtorit -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestetään Kunniatohtoreiksi nimeäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa. Tästä syystä nimettävällä tulee olla merkittäviä ansioita tieteen, taiteen, yhteiskuntaelämän tai Lapin yliopiston kehittämisessä. Yliopiston johtosäännön 6 :n mukaan hallituksen tehtävänä on myöntää kunniatohtorin arvoja tiedekuntien esityksestä. Tiedekunnat ovat tehneet esityksensä kunniatohtoreiksi. Tiedekuntien ja hallituksen päätökset pidetään salaisina siihen saakka, kunnes asia julkistetaan yliopiston vuosipäivänä. Esitys Tehdään kokouksessa. Päätös Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan myöntää kunniatohtorin arvot henkilöille, joiden nimet julkaistaan yliopiston vuosipäivänä Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

20 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 11 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvien henkilöiden nimeäminen Lapin yliopiston hallitus perusti yliopistoon alkaen kauppatieteiden ja ma t- kailun tiedekunnan. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan muodostavat aiemmin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosyksikkönä toiminut talouden ja matkailun laitos henkilöstöineen ja opiskelijoineen. Lisäksi tiedekunnan henkilökuntaan verkottuu kauppatieteiden ja matkailun alojen lähtökohdista, alojen kehittämisen kannalta tärkeitä yhteiskuntatieteiden, oikeustieteiden ja taiteiden tiedekunnan sekä menetelmätieteiden laitoksen oppiaineita ja viranhaltijoita. Oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekunnat ja menetelmätieteiden laitos ovat tehneet esityksensä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvista henkilöistä. Oikeustieteiden tiedekunnan esityksenä on: professori Ahti Saarenpää, professori Esko Linnakangas, professori Juha Karhu ja professori Ari Huhtamäki. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esitys on: atk-amanuenssi Liisa Hokkanen (virkavapaana), tehtäviä hoitaa Mika Iivari saakka, hallintopäällikkö Tarmo Körkkö, opintopäällikkö Mervi Tikkanen, kv.asioiden suunnittelija Saara Koikkalainen, koordinaattori Mikko Vehkäperä saakka, hallintosihteeri Marketta Alakurtti, tutkimussihteeri Tuula Kreus, toimistosihteeri Riitta Laitinen ja toimistosihteeri Sari Mantila.

21 Taiteiden tiedekunnan esitys on: ma professori Tuija Hautala-Hirvioja, ma professori Petri Kivelä, professori Veikko Kamunen ja professori Mauri Ylä-Kotola. Menetelmätieteiden laitoksen esitys on: professori Hannakaisa Isomäki. Kasvatustieteiden tiedekunta toimittaa esityksensä hallituksen kokoukseen mennessä. Esitys Päätös Tehdään kokouksessa. Päätettäneen esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti nimetä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluviksi liitteessä mainitut henkilöt. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

22 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvat henkilöt: OTK professori Ahti Saarenpää professori Esko Linnakangas professori Juha Karhu professori Ari Huhtamäki YTK Julkishallinnon professori Jari Stenvall Sosiologian professori Asko Suikkanen Julkisoikeuden professori Ilpo Paaso hallintopäällikkö opintopäällikkö kv.asioiden suunnittelija koordinaattori atk-amanuenssi hallintosihteeri tutkimussihteeri sekä opintoasioita hoitavat toimistosihteerit TTK professori Mauri Ylä-Kotola professori Veikko Kamunen ma professori Tuija Hautala-Hirvioja ma professori Petri Kivelä KTK Kasvatustieteiden tiedekunnasta ei tule esitystä tässä vaiheessa Menetelmätieteiden laitos professori Hannakaisa Isomäki

23 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 12 Lapin yliopiston vaalijohtosääntö -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston vaalijohtosäännön uudistaminen tuli esille, kun yliopiston johtosääntö uudistui ja yliopistoon perustettiin uusi tiedekunta. Yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston johtosäännön kokouksessaan ja perusti kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan kokouksessaan Johtosäännön uudistuksessa painotutaan niihin muutoksiin, jotka keväällä 2004 pidettävien yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaaleja varten on tarpeellisia. Merkittävin muutos on tehty vaalijohtosäännön 7 :ään, jossa määritellään tiedekunt a- neuvoston vaalissa vaalioikeutetut henkilöt. Muutos mahdollistaa muiden tiedekuntien henkilökunnan vaalioikeuden kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekunt a- neuvoston vaalissa. Liitteenä luonnos yliopiston uudeksi vaalijohtosäännöksi. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä yliopiston uusi vaalijohtosääntö liitteen mukaisesti. Päätettiin hyväksyä yliopiston vaalijohtosääntö kokouksessa tehdyin muutoksin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

24 Mirja Väyrynen Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Esko Riepula (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu Asko Suikkanen Kari Hakapää Kaarina Määttä Riitta Brusila Marketta Alakurtti Mikko Hyötyniemi Jari Kuru Anneli Pohjola Juha-Pekka Hippi Marianne Hyvärinen Heidi Sinevaara-Niskanen Paula Vertainen 13 Vaalilautakunnan asettaminen Juha Perttula Maurice N. Andem Päivi Naskali Juhani Tuominen Aila Huhtala Raija Kivilahti Seija Ulkuniemi Petri Kinnunen Katja Heikkilä Elina Hakkarainen Jaana Saari Pasi Lintulahti Lapin yliopistossa järjestetään kevään 2004 aikana yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaalit. asettaa vaaleja varten yhteisen vaalilautakunnan, joka huolehtii vaalien toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Lapin yliopiston johtosäännön 5 :n mukaan hallitukseen kuuluvat rehtori ja vararehtori. Heidän lisäkseen hallitukseen valitaan kaksitoista muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä valitaan neljä kustakin yliopistolain 12 :n 1 momentin mukaisesta ryhmästä. Johtosäännön 18 :n mukaan tiedekuntaneuvostoon valitaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan yhdeksän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, kolme kustakin yliopistolain 12 :n 1 momentin mukaisesta ryhmästä. Vaalilautakunnan puheenjohtajana on yliopiston hallintojohtaja. Vaalilautakunnan muiksi jäseniksi valitaan kolme yliopiston eri henkilöryhmiin kuuluvaa henkilöä, joille kullekin valitaan varajäsen. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluyksikkö määrää vaalilautakunnalle sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Opiskelijaedustus on pyydetty ylioppilaskunnalta.

25 Asia 11, hallitus 02/04 Esitys Päätettäneen valita vaalilautakuntaan puheenjohtajana toimivan hallintojohtajan lisäksi: professori Jari Stenvall, varalle professori Hanna-Kaisa Isomäki hallintopäällikkö Kati Kärnä, varalle assistentti Markus Aarto tait. yo Antti Brunni, varalle yht. yo Hanna Setälä Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

26 Tarja Särkkä Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 14 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille Lapin yliopiston hallitus keskusteli yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvistä määrällisistä tavoitteista kaudelle sekä vuoden 2005 voimavaraesitykseen sisällytettävistä hankkeista kokouksessaan Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun perusteista on käyty keskustelua myös yliopiston yhteistoimintaneuvostossa sekä dekaanikokouksissa ja aiemmin syksyllä järjestettyjen yliopiston suunnittelupäivien yhteydessä. Yksiköiden esitysten ja käytyjen keskustelujen pohjalta on valmisteltu oheinen luonnos (liite 1) yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseksi vuosille Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää esityksen yliopiston voimavaroiksi vuodelle Esityksestä muotoutuu yliopiston ja opetusministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen jälkeen Lapin yliopiston vuoden 2005 voimavaroja koskeva liite yliopiston voimassa olevaan tulossopimukseen kaudelle Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liitetään liitemateriaalina mm. Lapin yliopiston ha r- joittelukoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys (liite 2) ja Arktisen keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys, kertomusluonnos Lapin yliopiston toiminnasta vuodelta 2003 (liite 4) sekä verkostoja ja virtuaaliyliopistohankkeita koskevat raportit ja toimintasuunnitelmat. Luonnos täydentyy hallituksen kokouksessa.

27 Asia 14, hallitus 2/04 Esitys Päätettäneen hyväksyä liitteessä 1 esitetty Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille esittelijän kokouksessa esittämin täydennyksin. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

28 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Esko Riepula (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu 15 Muut asiat Asko Suikkanen Kari Hakapää Kaarina Määttä Riitta Brusila Marketta Alakurtti Mikko Hyötyniemi Jari Kuru Anneli Pohjola Juha-Pekka Hippi Marianne Hyvärinen Heidi Sinevaara-Niskanen Paula Vertainen Juha Perttula Maurice N. Andem Päivi Naskali Juhani Tuominen Aila Huhtala Raija Kivilahti Seija Ulkuniemi Petri Kinnunen Katja Heikkilä Elina Hakkarainen Jaana Saari Pasi Lintulahti Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka HALLITUS 21.1.2004 Kokous 1/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Julkishallinnon professorin virka 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka 5. Saksan

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). + (pj) (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07 1 341 3236 Läsnä + (pj) =Anne Kontsas +Jörn Severidt 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS 2.3.2005 Kokous 03/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Kasvatustieteen, erityisesti

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka HALLITUS 16.6.2004 Kokous 07/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Sosiaalityön dosentuuri 4. Digitaalisen median lehtorin virka 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri HALLITUS 24.6.2003 Kokous 6/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri 4 Muodin tutkimuksen dosentuuri 5 Kuntoutuksen erityisesti

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi 1 LAPIN YLIOPISTO Tuula Tolppi 341 3236 Aika keskiviikko 26.1.2005 klo 10.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) =Kari E Nurmi +Marja Tuominen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen HALLITUS 29.1.2003 Kokous 1/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viran tehtävien hoito 4 Julkishallinnon

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen HALLITUS 10.9.2003 Kokous 7/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Soveltavan informaatioteknologian professorin määräaikaisen viran täyttö 4. Sosiaalityön lehtorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri HALLITUS 14.2.2006 Kokous 02/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito HALLITUS 19.4.2007 Kokous 4/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Valtiosääntöoikeuden dosentuuri 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8,E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka HALLITUS Kokous 8/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Matkailututkimuksen dosentuuri 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka 5. Lapin yliopiston

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka HALLITUS 26.5.2004 Kokous 06/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka 4. Julkisoikeuden, opetusalana hallinto-oikeus,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka HALLITUS 22.6.2005 Kokous 07/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Naistutkimuksen professorin virka 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin (A

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka HALLITUS Kokous 05/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri HALLITUS 14.5.2003 Kokous 5/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri 4 Ympäristö- ja perusoikeuksien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma HALLITUS 15.8.2006 Kokous 09/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen professorin virka 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma 5 Opetus-

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1)

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1) JOHTOKUNTA 2.3.2005 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2006 2009 (Liite 1) 4. Seuraavan kokouksen ajankohta LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 torstai 30.11.2006 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä +Jukka Mäkelä (pj) +Heikki Huilaja 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri HALLITUS 1.12.2004 Kokous 10/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri 4 Hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen. 5 Lapin yliopiston siirtyminen periodijärjestelmään

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen. 5 Lapin yliopiston siirtyminen periodijärjestelmään HALLITUS Kokous 02/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Opintopäällikön viran perustaminen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan 4 Tutkijan viran perustaminen ja

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Opetus- ja tutkimusneuvosto 19.10.2004 Tuula Tolppi 341 3236 Kokous 2/04 Aika tiistai 19.10.2004 klo 10.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros).

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka HALLITUS Kokous 5/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka 5 Graafisen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka PÖYTÄKIRJA HALLITUS 25.5.2007 Kokous 5/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

Lisätiedot

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 10/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kärkihankkeiden esittely 3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille 2013 2016 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi HALLITUS 19.3.2003 Kokous 3/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Media- ja informaatioteknologian filosofian ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimuksen dosentuuri

Lisätiedot

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten.

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten. LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne 3. Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA ASIALISTA 25.10.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 1.11.2016 Kokous 7/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Arktisen keskuksen ajankohtaiset asiat 3. Arktisen keskuksen johtokunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 4.4.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu YLIOPISTOKOLLEGIO 25.9.2014 Kokous 03/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu 3 Eron myöntäminen yliopistokollegion varajäsenyydestä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta HALLITUS Kokous 04/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Laskentatoimen dosentuuri 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus 5 Yliopistokollegion ja hallituksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 15.10.2008 10/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 FL Tarja Salmi Tolosen väitöskirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 7/2007, 29.8.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Ilmoitusasiat 4. Esitys tutkijan (opetus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri. 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri. 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka HALLITUS 16.4.2003 Kokous 4/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka 5 Lapin yliopiston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen HALLITUS 15.9.2004 Kokous 8/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön professorin viran täyttäminen kutsumismenettelyllä 4 Informaatioteknologian professorin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma HALLITUS 15.10.2004 Kokous 9/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Taidehistorian viran täyttö 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen 5 Lapin yliopiston

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle ASIALISTA UUSI HALLITUS 24.8.2009 Kokous 02/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Rehtorin katsaus 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 4 Rehtorisopimus 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 Opetus- ja tutkimusneuvosto 13.12.2004 Tuula Tolppi 341 3236 Kokous 4/04 Aika maanantai 13.12.2004 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros).

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 26.11.2008 12/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Maisteritutkielmien arvosteleminen 3 LL.M. Zuzanna

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 2/2009, 18.2.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2007, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2007, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 11/2007, 19.12.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran täyttöön liittyvät toimenpiteet 3.

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS Kokous 04/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Arktisen

Lisätiedot