Maanmittauslaitoksen väliraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen väliraportti MAANMITTAUSLAITOS 2010

2

3 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Yhteiskunnallinen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Koko laitosta koskevat tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tuotokset ja niiden kehitys Toimitustuotannon yhteiset tiedot Perustoimitusprosessi (PETO) Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Kirjaamisprosessi (KIR) Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Tietopalvelut-prosessi (TIETO) Tukitoiminta Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Palvelukyky Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet TALOUDELLISET VOIMAVARAT LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tuloksellisuuden tunnusluvut Taloudelliset voimavarat Uusjakojen valmiusaste

4

5 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (20) ELOKUUN 2010 VÄLIRAPORTTI 1 Toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maanmittaustoimitusten vuonna 2008 alkanut kysynnän voimakas lasku on tasaantunut ollen kuitenkin noin 2 % alhaisempi kuin vuonna Kysynnän lasku kohdistuu pääasiassa lohkomisiin. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelua käyttävien asiakkaiden määrä jatkaa kasvuaan. Verkkopalvelujen kysyntä on vilkastunut. Ammattilaisen Karttapaikan ja rajapintapalvelujen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet. Kansalaisille viranomaispalveluna asiakaspalvelussa tarjottavan ilmaispalvelun kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Kirjaamisasioiden kysyntä on elokuun lopussa 5 % korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tietovarastojen käyttö Ajantasaisuus Viranomaisten välinen yhteistyö Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä. Maksuttomien hakujen määrä elokuun lopussa oli n. 2,2 milj. kpl. Mikäli hakujen määrässä ei tapahdu loppuvuonna huomattavaa notkahdusta, hakujen määrän uskotaan kasvavan edellisvuodesta. Maastotietokannan ajantasaisuustavoite saavutetaan. A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuustavoitteet saavutetaan. KR:n perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite saavutettaneen. Yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa on jatkettu. Olemassa olevia kumppanuuksia on ylläpidetty ja kehitetty. Uusia kumppanuuksia on pohjustettu organisaatioiden ylimmän johdon tapaamisilla joissa on luotu edellytyksiä eri organisaatiotasojen käytännön toiminnalle. Vuoden 2010 aikana yhteistyön toimenpideohjelmia on laadittu mm. Liikenneviraston ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa.

6 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 2 (20) Tilusjärjestelyt Palvelujen kattavuus Paikkatietojen infrastruktuuri Lähialueyhteistyö Sidosryhmien ja maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin on edelleen pysynyt korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminta kohdistuu pelto- ja metsäalueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön ja tiedottamisen seurauksena yhteismetsien muodostamisia on tullut vireille selvästi aikaisempaa enemmän. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on saatavissa kaikista asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Asiakaspalvelun yhtenäinen toimintamalli, joka määriteltiin v. 2009, on toteutunut kaikissa toimipisteissä hyvin. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on jatkunut INSPIRE- direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten mukaisesti. Inspire-pikaopasta ja tukisivustoa Paikkatietoikkunassa on pidetty ajantasalla. Kansallisen paikkatietoportaalin tuotantoversio julkaistiin kesäkuussa. Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu. Metatietojen laatimista koskeva JHS 158 on päivitetty vastaamaan Inspire-vaatimuksia. Paikkatietohakemistossa on yhteensä 50 aineiston metatiedot. Maa- ja metsätalousministeriötä on avustettu Suomen Inspire-raportoinnissa komissiolle. Inspire-verkoston sihteeristötyö on hoidettu verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Verkoston strategiaprosessia on tuettu ja kansallinen paikkatietostrategia esiteltiin verkoston vuosikokouksessa kesäkuussa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteerintehtävät on hoidettu. Maanmittauslaitos on toteuttanut lähialueyhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittua maanhallinnan kehittämisohjelmaa. Sopimusta jatkettiin maanhallinnan kehittämisohjelmaan liittyvän venäläisten asiantuntijoiden koulutuksen loppuunsaattamiseksi kesän 2010 aikana ministeriön kanssa sovitulla tavalla. Yhteistyö perustana on ollut Venäjän Federaation maakatasterilaitoksen kanssa sovittu aiesopimus vuosille Uusi Maanmittauslaitoksen ja Rosreestrin välinen aiesopimus vuosille allekirjoitettiin Tämän sopimuksen mukaisesti on sovittu uuden, Maanhallinnan kehittämisohjelma, osa II -nimisen hankkeen toteuttamisesta. Tästä on allekirjoitettu sopimus maa- ja metsätalousministeriön ja MML:n välillä

7 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 3 (20) 2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Kustannukset Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannusten 13 % kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu kirjaamisasioista. Vuoden 2010 tavoitteeseen verrattuna kustannuksista on toteutunut 62 %. Elokuussa 2009 toteutuma oli 59 %. Maksullisen toiminnan kustannukset ovat pääasiassa kirjaamisasioiden vuoksi 29 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset vähentävien erien jälkeen (valmistus omaan käyttöön ja maksulliselle toiminnalle kuuluvat kustannusten siirrot) ovat pienentyneet 4 %, 1,4 milj. euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2010 kustannusbudjetti alittunee jonkin verran. (milj. ) 08/ / / /2010 Muutos % Suunnitelma 2010 Budjettirahoitteinen toiminta Säädösperusteisten rekisterien ylläpito 6,5 6,6 7,1 7,0-1 % 12,0 Budjettirahoitteiset kirjaamisasiat 0,4 4,1 Budjettirahoitteiset tilusjärjestelyt 2,6 2,8 2,4 2,6 10 % 4,1 Budjettirahoitteiset varsinaiset toimitukse 1,8 1,7 2,1 2,0-4 % 2,7 Maasto- ja rajatietojen tuotanto 10,7 11,8 11,6 11,0-5 % 17,7 Kehittäminen 3,9 4,5 4,8 5,3 10 % 7,6 Tuotannon tuki 1,9 1,2 1,1 0,8-24 % 2,1 Muu budjettirahoitteinen toiminta 6,7 8,1 8,9 8,5-4 % 12,5 Yhteensä 34,2 36,7 38,0 37,7-1 % 62,8 Valmistus omaan käyttöön -1,3 0,0 0,0 0,0-2,0 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,8-0,8-0,7-1,7 143 % -2,0 Osuus kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta -2,2-2,2-1,8-1,6-3,7 Aineistokustannusten siirto -0,5-0,5-0,4-0,7 75 % -0,7 Yhteensä 29,2 33,2 35,1 33,7-4 % 54,4 Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 25,5 27,1 26,4 26,8 2 % 47,0 Kirjaamisasiat 9,6 12,1 Muut julkisoik. suoritteet 0,8 0,9 0,8 1,2 55 % 1,4 KTJ-tietopalvelu 4,2 4,6 4,1 4,2-11 % 7,3 Muut suoritteet 4,0 3,7 3,3 2,9-12 % 4,5 Yhteensä 34,5 36,3 34,6 44,8 29 % 72,3 YHTEENSÄ 63,7 69,5 69,7 78,5 13 % 126,7

8 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 4 (20) Yksikkökustannukset Tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Maanmittaustoimitukset Lohkomistoimitusten yksikkökustannusten (euroa/lohkokiinteistö) toteutuma oli elokuun lopussa 970 euroa (elokuu 2009, 1093 euroa). Vuoden 2010 tavoite on 800 euroa. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Maastotietotuotanto kustannuksineen toteutuu suunnitellusti. Tavoitteen mukainen (174 euroa/km 2 ) maastotietotuotannon yksikkökustannus on mahdollista saavuttaa. Tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi tuottavuuden parantaminen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tuottavuuden mittaaminen tapahtuu jälkikäteen. Laitostasoinen tuottavuuden mittaus perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan tuottavuusindeksiin, joka valmistuu jälkikäteen. Kesäkuussa 2010 valmistui vuotta 2009 koskeva virallinen tuottavuustilasto, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen kokonaistuottavuus verrattuna edelliseen vuoteen on laskenut nut 2,11 prosenttia (vuotta aiemmin kasvanut 0,5 prosenttia) ja työn tuottavuus heikentynyt 0,25 prosenttia (vuotta aiemmin työn tuottavuus heikentyi 1,4 prosenttia). Syitä on raportoitu vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Suunnitelma (1 000 ) 08/ / / Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -15,9 % -13,4 % -0,1 % -0,2 % Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 0,1 prosentin alijäämää. Vuotta aiemmin alijäämä elokuun lopussa oli 13,4 % ja koko vuoden tulos jäi noin 1 % alijäämäiseksi. Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuotoilla. Tänä vuonna tavoitteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta.

9 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 5 (20) Kirjaamisasiat Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuustavoite on 91 %. Elokuun lopussa tulos on 35 % alijäämäinen. Tavoitteena olevaa tulosta ei vuonna 2010 saavuteta. Merkittävä vaikutus menojen ja tulojen epätasapainoon on sillä, että kirjaamistuotteiden hinnoittelu ei vielä tällä hetkellä vastaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Alkuvuodesta kustannusvastaavuutta heikensi myös kirjaamisasioiden laskutuksen jälkeenjääneisyys, mutta tämä tilanne on korjaantumassa. Kirjaamistuotteiden hinnastolaskenta on meneillään ja tavoitteena on tarkistaa hintoja siten, että kirjaamismaksut kattaisivat tulevaisuudessa kokonaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. (1 000 ) 08/2010 Suunnitelma 2010 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -35 % -9 % Muut julkisoikeudelliset suoritteet Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tulokertymä on aiempia vuosia suurempi. Tavoitteena oleva tulos saavutetaan. Suunnitelma (1 000 ) 08/ / / Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -7,3 % -5,8 % 5,4 % 0,4 %

10 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 6 (20) Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu (1 000 ) 08/ / /2010 Suunnitelma 2010 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -32,1 % -11,6 % 16,7 % 0,1 % Muut suoritteet Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoite saavutetaan. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Muiden suoritteiden kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 9,4 prosentin ylijäämää. Tavoitteen mukainen tulos saavutetaan. (1 000 ) 08/ / /2010 Suunnitelma 2010 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% 3,9 % -2,7 % 9,4 % 5,0 % Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelun toteuttamishankkeelle asetettiin helmikuussa ohjausryhmä. Sovellusten käytettävyyden turvaaminen on jatkunut keskeisenä kehittämisja ylläpitotoiminnan muotona. Tietovarantojen tietoturvan ja tietosuojan varmistamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti. ICT-varautumisen tasojen määrittely siirtyy vuodelle 2011, koska lainsäädäntö on vielä kesken.

11 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 7 (20) Tuotokset ja niiden kehitys Suoritteiden määrä Toimitustuotannon yhteiset tiedot Perustoimitusprosessi (PETO) Toimitusten tuotantotavoite on toimitusta. Tällä tuotantomäärällä tilauskanta pienenee. Toimitustuotannossa on tärkeää saavuttaa vuodelle asetetut määrälliset tuotantotavoitteet. Siinä onnistuminen luo edellytykset myös muiden keskeisten tavoitteiden toteutumiselle. Maanmittaustoimitusten kokonaiskysyntä oli elokuun lopussa 2,4 % (334 kpl) pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Toimitusten tuotanto oli 3,5 % (388 kpl) suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuoden 2010 tuotantotavoite (21500 kpl) on saavutettavissa. Tilauskanta oli elokuun lopussa 6,9 % (1399 kpl) pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Tilauskanta oli elokuun lopussa toimitusta. Kysyntä Tot. 08/2008kpl Tot. 08/2009 kpl Tot. 08/2010 kpl Er o kpl Lohkominen % Yksityistietoimitus % Rajankäynnit % Muut PETOtoimitukset % PETO-toimitukset yhteensä % Er o % Perustoimitusten kysyntä on laskenut hieman lohkomisten, yksityistietoimitusten ja rajankäyntien osalta. Muita PETO-toimituksia tuli vireille hieman viimevuotista enemmän. Perustoimitusten kysyntä on kokonaisuutena laskenut 4 %. Tuotanto Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Tot. 08/2010 kpl Er o kpl Lohkominen % Yksityistietoimitus % Rajankäynnit % Muut PETOtoimitukset % PETO-toimitukset yhteensä % Er o % Lohkomistuotanto ja PETO-toimitusten tuotanto on kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuosi sitten.

12 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 8 (20) Tilauskanta Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Kysyntä Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Tot. 08/2010 kpl Er o kpl Lohkominen % Yksityistietoimitus % Rajankäynnit % Muut PETOtoimitukset % PETO-toimitukset yhteensä % Perustoimitusten tilauskanta on pienentynyt lohkomisten osalta 9 % ja koko prosessin osalta 8 %. Lohkomisten tilauskannan keski-ikä oli 6,0 kk (md), kun vuotta aikaisemmin se oli 6,7 kk. Jäljempänä olevissa taulukoissa esitetyt kysyntä, tuotanto ja tilauskanta ovat maksulliseen toimitustuotantoon kuuluvia toimituksia. Budjettirahoitteiset ja maanmittaustoimistojen itse vireille panemat osakasluetteloiden vahvistamiseksi tehtävät toimitukset eivät sisälly taulukoiden lukuihin. Er o % Tuotanto Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Toteuma 08/2010 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus Halkominen Lunastustoimitus Muut ARTO-toimitukset ARTO-toimitukset yhteensä Maantietoimituksissa on vuoden 2007 jälkeen yhdessä tiehallinnon kanssa sovittu toimitusmäärien lisäämisestä, jotta maanteiden rajaamiset saataisiin tehtyä vuoteen 2012 mennessä. Merkittävä osa tähän liittyvistä toimituksista on laitettu vireille jo ennen vuotta 2010, joten maantietoimitusten kysynnän lasku selittyy tällä. Muu toimituskysyntä on hienoisessa kasvussa vuoteen 2009 verrattuna. Budjettirahoitteisia osakasluettelotoimituksia on maanmittaustoimistoisssa laitettu vireille 730 joka on noin 30 % aiempien vuosien tasoa enemmän. Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Toteuma 08/2010 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus Halkominen Lunastustoimitus Muut ARTO-toimitukset ARTO-toimitukset yhteensä

13 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 9 (20) Tilauskanta Rajaamistoimituksissa aiempina vuosina työ oli painottunut maastotyöhön ja toimitusten valmistuminen kangerteli. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja nyt myös toimitusten valmistuminen on kohonnut kohtuulliselle tasolle. Arviointitoimituksissa on kauttaaltaan saatu tuotanto nousemaan vuoden 2009 aikaiseen tilanteeseen verrattuna. Arviointitoimituksissa toimitusten valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Sen vuoksi tilauskannan kasvun pysäyttäminen näyttää mahdolliselta, vaikka elokuun lopun tilanteessa kysyntä onkin ollut tuotantoa isompi. Budjettirahoitteisia osakasluettelotoimituksia on valmistunut 594, joka on noin 20 % enemmän kuin 2009 vastaavana aikana Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Kirjaamisprosessi (KIR) Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Toteuma 08/2010 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus Halkominen Lunastustoimitus Muut ARTO-toimitukset ARTO-toimitukset yhteensä Kuluvan vuoden tavoitteena on saada kuusi uusjakotoimitusta lopetetuksi. Tämänhetkisen arvion mukaan tämä tavoite toteutuu. Sen sijaan muunnettujen hehtaareiden tavoitetta ( mha) ei arvion mukaan kyetä saavuttamaan. Tavoitteesta jäädään erityisesti Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, jossa tukemisvarojen niukkuus viivästyttää hankkeita. Toiminnan painopiste on peltouusjaoissa, joita jää vuoden lopussa ennusteen mukaan keskeneräisenä vireille 73 kpl kohdistuen noin ha alueeseen. Liitteenä yhteenvetotaulukko uusjakotoimituksista. Tilusjärjestelytoiminnasta tiedottamista ja tarveselvityksiä on jatkettu lähes koko Suomen alueella. Tarveselvityksiä on vireillä 36 kpl noin ha:n alueella. Varsinais-Suomen ensimmäinen tarveselvitys tuli vireille elokuussa Metsätilusjärjestelyjen tarveselvitykset pilotteina ovat jatkuneet Pirkanmaan-Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistoissa. SUTO-hankeuusjaot etenevät suunnitelmien mukaan. Keskeneräisenä oli elokuun 2010 lopussa SUTO-hankeuusjakoja 24 kpl, joista 7 kpl on tullut vireille vuonna Vuosina on saatettu loppuun kaikkiaan 129 kpl SUTO-hankeuusjakoa. Kirjaamisasioiden siirtoprojekti (KIRSI) siirsi kirjaamisasiat ja -henkilöstön käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Ratkaisutoiminta käynnistyi maanmittaustoimistoissa KIRSI-projekti suoritti keväällä KIR-

14 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 10 (20) prosessin auditoinnin ja projekti päättyi suunnitelmien mukaisesti Kirjaamisratkaisujen tuotantotavoite on kappaletta. Kirjaamisasioiden siirron yhteydessä käräjäoikeuksilta siirtyi ennakoitua enemmän ns. vaikeita asioita, mikä on kasvanneen kysynnän lisäksi aiheuttanut ennakoitua enemmän työtä kirjaamishenkilöstölle, erityisesti lakimiehille. Elokuun loppuun mennessä kirjaamisratkaisuja oli tehty kappaletta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vuoden 2010 tuotantotavoite saavutetaan. Elokuun loppuun mennessä oli saapuneita asioita kappaletta, joista oli vireillä kappaletta. Tammikuun lopussa oli vireillä asiaa, joten ratkaisemattomien hakemusten määrä on kasvanut huomattavasti. Vaikka tavoitteena oleva tuotantotavoite todennäköisesti saavutetaan, on tärkeää huolehtia myös siitä, että vireillä olevien hakemusten suhteellinen määrä saapuneisiin hakemuksiin verrattuna pysyy hallinnassa Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Useimmat suoritetavoitteet tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Vuodenvaihteessa voimaantulevien kuuden kuntaliitoksen rekisteröinnin valmistelut ovat käynnissä. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin tallennettavien kiinteistönluovutusilmoitusten määrä on lisääntynyt 11 % edellisestä vuodesta. Sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus on ollut kaupanvahvistajien käytössä toukokuusta alkaen. Itella Oyj:n toteuttamassa järjestelmässä on vielä paljon kehitettävää. Määräaikaisen ajantasaistuksen tuotanto toteutuu suunnitellusti. Kiinteistörekisterikartan sijaintitietojen perusparannuksen tuotantotavoite saavutetaan. Kiintopistemittaukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tuhkapilviongelmista huolimatta ilmakuvaukset ja laserkeilaukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Peruskarttoja 1: painetaan suunniteltu määrä. Maastokarttojen 1:50000 valmistelusta tehdään merkittävä osa loppuvuodesta, jolloin osa suunnitellusta tuotannosta on painettavissa vasta seuraavana vuonna. Karttapaikan ja rajapintapalvelun 1: ja 1: rasteriaineistojen viikottainen ajantasallapito on ollut toiminnassa muutamaa teknistä katkosta lukuun ottamatta. Uusi 1: mittakaavainen karttatietokanta (M100) on tuotteistettu ja vastaava maastokarttarasteri otettu käytöön Karttapaikalla.

15 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 11 (20) Tietopalvelut-prosessi (TIETO) EuroGeographicsin aineistojen (ERM ja EBM) vaaditut täydentämiset ja päivitykset on tehty. Prosessin tulot kääntyivät kasvuun ja tulotavoitteesta oli elokuun lopussa toteutunut 72 %. Erityisesti kiinteistötietojärjestelmästä myytyjen otteiden ja todistusten määrä ja siten myös niistä saadut tulot ovat kasvaneet. Tulotavoite saavutetaan. Tietopalvelun, tilaustuotannon sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulokertymien kehitykset viiden viimeisen vuoden ajalta on esitetty seuraavassa kuvassa Tulokertymä elokuun lopussa TIETO-tuotanto yht. Tietopalvelu Tilaustuotanto KTJ Muu julkisoikeudellinen tuotanto Muun julkisoikeudellisen tuotannon (sisältää myös RETI-prosessin tulot) tulotavoitteesta oli toteutunut 91 %. Tulotavoite saavutetaan. Kirjaamisasioiden Maanmittauslaitokseen siirtymisen myötä käräjäoikeuksissa ei enää myydä kiinteistötietojärjestelmän otteita ja todistuksia. Niiden myynti on ollut ennakoitua suurempaa. Koko vuoden arvioitu kappalemäärä tullee olemaan 1,5 -kertainen tavoitteeseen verrattuna. Kiinteistöjen yhdistämispäätöksistä ja muista maksullisista päätöksistä saatujen tulojen määrä oli viime vuoden elokuun lopun tasolla. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulotavoitteesta oli toteutunut elokuun loppuun mennessä 69 %. Tavoite on mahdollista saavuttaa. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut vuoden alusta 10 %.

16 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 12 (20) Muut suoritteet Tukitoiminta Muiden suoritteiden (ts. markkinasuoritteiden) tulotavoitteesta oli toteutunut 70 %. Tulotavoite saavutettaneen. Digitaalisten tuotteiden tulomäärä on selvästi kasvanut edellisvuodesta. Kysyntä on palannut taantumaa edeltäneelle tasolle. Graafisten karttojen myynti vähenee edelleen. Tulokertymä oli 13 % pienempi kuin vuosi sitten. Graafisten karttojen osalta tulotavoitteen saavuttaminen on epävarmaa. Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjien määrä on kasvanut 7 %viime vuoden lopusta ja oli Verkkopalvelun tulojen ennustetaan ylittävän tavoitteen. Tietojärjestelmien toimivuus on ollut hyvällä tasolla. Maanmittausarkistoon kohdistuvien tilausten määrä on ollut alkuvuodesta noin 15 prosenttia suurempi edellisiin vuosiin verrattuna. KIRSI-projektin loput arkistosiirrot toteutettiin tammikuussa. ARKKI /KIILA- kirjaston lataukset valmistuivat keväällä ja kirjaamisarkistojen tilauksissa siirryttiin kattavaan ARKKI-järjestelmän käyttöön. Atk-keskuksessa on otettu käyttöön kolme ITIL:in mukaista palveluprosessia ja ITILin mukaisesia prosesseja tukeva työnohjausjärjestelmä (ITMS). Järjestelmän sisäänajo on menossa Atk-keskusksessa. Työasemien täyspalvelu asennuksissa (TATTI) on otettu käyttöön vuoden alussa. Asennusprosessia on hiottu. Toimitusaikojen suhteen on ollut synkronointiongelmia. Liikkuvan työn pilotin työasemien toimivuus on saatu vakioitua kevään aikana, ja muiden kuin JAKO-käyttäjien määrää on nostettu tarpeen mukaan. Johdon uusi suunnittelu- ja seurantajärjestelmä on otettu pääosin käyttöön. Laitostietokuutio ja suunnittelumalli ovat viimeistely- ja testausvaiheessa. Kaikkiin Maanmittauslaitoksen yksiköihin on varustettu videoneuvotteluhuone yhteensopivilla videoneuvottelulaitteilla. Samalla on käynnistetty työasemien videoneuvotteluohjelmistojen vaihto em. laitteistojen kanssa yhteensopivaksi. Kauppalehden eportin lisäksi Suomen Asiakastieto Oy on tullut KTJ-tietojen jakelijaksi kesäkuusta lähtien Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Maanmittauslaitos toimii koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaisesti. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia.

17 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 13 (20) Palvelukyky Aineistojen laatua on parannettu Kiinteistörekisteri ja Yleisten kartastotöiden strategian mukaisesti. Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina yksiköiden sisäisin toimenpitein, ristiin tarkastamalla sekä valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laadunvalvontaa teetetään myös ulkopuolisella auditoijalla. Maanmittauslaitoksen edustajat ovat hoitaneet Suomen Laatupalkintokilpailun voittajan velvoitteita aktiivisesti mm. esiintymällä Laatukeskuksen ja laadun kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden tilaisuuksissa. Laatupalkintokilpailun arviointiraporttia ja tehtyjä auditointeja hyödyntämällä on aloitettu seuraavien laadunhallinnan askeleiden suunnittelu. Lohkomisten kestoaikatavoitteeksi on kuluvalle vuodelle asetettu 6,0 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli 7,2 kk (elokuu 2009 / 7,8 kk). Lohkomisten läpimenoaikatavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä. Lainhuutohakemusten laitostasoinen käsittelyaikatavoite (20 päivää) on erittäin haastava. Elokuun lopussa ratkaistujen lainhuutoasioiden keskiarvo oli 32 päivää ja vaikuttaa siltä, että tälle vuodelle asetettua laitostasoista käsittelyaikatavoitetta ei tulla saavuttamaan, vaikka resursseja on lisätty. Arviointitoimituksissa on infrahankkeisiin liittyvät haltuunottokatselmukset pystytty suorittamaan luvatussa aikataulussa. Myös tuotanto on saatu kasvuun, joten vuoden lopussa tilauskannan ja tuotannon suhde on pienempi kuin vuoden alussa. Tämä ennakoi toimitusten kestoaikojen lyhentymistä. Palveluodotuksiin asiakaspalveluissa on pystytty vastaamaan melko hyvin, vaikka asiakas- ja puhelumäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet. Rajapintapalveluiden tuotantosopimuksia elokuun lopussa oli 30 kpl. Määrä on kasvanut vuoden vaihteeseen verrattuna, jolloin niitä oli 20 kpl. Paikkatietoikkunan tuotantoversio julkaistiin Siihen on liitetty vapaasti selattavia katselupalveluja noin 20 teemasta yhteensä yli 60 eri karttatasoa 12 eri organisaatiosta. Palautejärjestelmän käyttö lisääntyi selvästi alkuvuoden aikana kirjaamisasioiden siirtymisen jälkeen, mutta on nyt tasaantunut. Elokuussa palautetta saatiin 13 % enemmän kuin keskimäärin aikaisempina vuosina elokuussa. Palautteen luonne on pysynyt edellisten vuosien kaltaisena, kiitoksen määrä on lähes puolet palautteesta. Asiakaspalautejärjestelmä uudistettiin toukokuussa.

18 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 14 (20) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Elokuun toteutuma ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska henkilötyövuosimäärä kasvoi vuoden 2010 alussa 216 henkilötyövuodella kirjaamisasioiden vuoksi. 08/ / /2010 Tulossopimus 2010 Budjettirahoitteinen toiminta Varsinaiset toimitukset Muu maksullinen tuotanto Yhteiset TOIMINTA YHTEENSÄ Johtaminen Etelä-Suomen maanmittaustoimiston toiminta on käynnistynyt. Entisen Uudenmaan maanmittaustoimiston henkilöstö on sijoittunut Lahteen, Hämeenlinnaan, Lohjalle ja Porvooseen. Toimintayksikön henkilöstöstä 39 työskentelee Helsingissä kiinteistöjen kirjaamis- ja asiakaspalvelutehtävissä. Luvussa on mukana myös lähiaikoina eläkkeelle siirtyvä muu henkilöstö. Maanmittauslaitoksen työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken on kehitetty palkkausjärjestelmän vaativuuden mukaista palkanosaa. Tavoitteena on läpinäkyvä, urakehitystä tukeva ja ulkoisesti vertailtavissa oleva palkkausjärjestelmä. Osaaminen Kirjaamisasioiden siirron johdosta on järjestetty koulutusta siirtyneelle, rekrytoidulle ja palveluksessa olleelle henkilöstölle. Kirjaamispäälliköt ovat osallistuneet esimiesvalmennukseen. Maanmittaustoimistojen koko henkilöstölle järjestettiin työyhteisöpäivät. Vuoteen 2015 ulottuva henkilöstöstrategia valmistui. Sen linjausten mukainen oppimispolkujen suunnittelu on käynnistynyt. Laitos- ja yksikkökohtaiset mentorointiohjelmat ovat käynnissä senioriosaajien hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi ja moniosaamisen edistämiseksi. Esimiestyön osaamisen tueksi on valmistunut intranet-pohjainen kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet kattava käsikirja. JET- tutkinnon sai alkuvuonna valmiiksi 5 esimiestä ja MBA -tutkinnon yksi toimintayksikön johtajista. 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Kehittäminen Tuottavuusohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on jatkettu mm. kehittämällä prosesseja edelleen. Taloushallinnon palveluiden siirtoa lukien Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen on valmisteltu asiakkuusprojektissa.

19 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 15 (20) 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamista on jatkettu. Tietojärjestelmän määrittelyprojekti päättyi Toteutusprojekti kilpailutettiin ja on käynnistynyt. Alustava aikataulu uuden tietojärjestelmän käyttöönotolle on vuosi Maanmittauslaitos on osallistunut yleisten kartastotöiden strategian ja kansallisen paikkatietostrategian uusimiseen. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä Inspire-verkoston kanssa. Portaalina toimivan Paikkatietoikkunan tuotantoversio julkaistiin kesäkuussa ja sen karttajulkaisutoiminto otettiin käyttöön elokuussa. Seuraavia julkaisuja on työn alla portaalin kokonaissuunnitelman mukaisesti. Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämistä on edistetty toteuttamalla avoimen lähdekoodin yleiskäyttöisiä komponentteja verkkopalvelujen rajapintojen käyttämiseen. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista on jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja selvitelty INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa edellytettävää yhteentoimivuutta. Maanmittauslaitos on jatkanut yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän sekä uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän tukityötä. Maanmittauslaitos otti ETRS89-koordinaattijärjestelmän käyttöön omissa tuotantojärjestelmissään helmikuussa Tietopalvelussa on kehitetty sähköisten jakelukanavien, erityisesti sanomarajapintapalvelujen lisäämistä ja valmistauduttu kansallisten ja INSPIREn mukaisten MML:n paikkatietoaineistojen katselu ja latauspalvelujen toteuttamiseen. Kaupanvahvistajan ilmoitukset on ollut Suomi.fi:n kautta tehtävissä sähköisinä kesäkuusta lähtien. Uusi kaupalliseen tuotteeseen perustuva käyttäjien pääsynhallinta otettiin käyttöön alkuvuodesta. Sähköiseen identiteettiin perustuvaa käyttäjähallinnan kehittämistä on jatkettu määrittelyprojektilla. Maanmittauslaitoksen tietoturvallisuustasoja on auditoitu tavoitteena saavuttaa VIRTU- luottamusverkoston edellyttämä taso vielä tänä vuonna. Tilusjärjestelyjen alueellinen laajeneminen ja kysynnän kasvu on ylittänyt tukemisvarojen mahdollistaman toiminnan laajuuden. priorisoi määrärahojen jakoa toimintayksiköille, jotka priorisoivat hankkeet kohteittain. Tukemisvarojen käytön kriteeristöä on tiukennettu. Peltouusjakojen läpimenoajat pitenevät. Vuonna 2010 toteutettiin tilusjärjestelijöille asiakaslähtöisyyskoulutus aikaisemmin toteutettujen projektien "asiakaslähtöinen tilusjärjestely" ja tilusjärjestelyiden viestintä pohjalta.

20 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 16 (20) 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toimintamenot Tilusjärjestelyn hyötylaskelmien yhtenäistämisprojektin valmistuttua syksyllä 2009 otettiin uusi yhtenäinen hyötylaskelmien laskentapohja käyttöön. Huhtikuussa 2010 toteutettiin laskentapohjan käyttöönoton koulutus. Järjestelyiden hyöty- ja kustannuslaskelmien yhtenäisyydellä sekä yhtenäisellä raportoinnilla saadaan aineistoa tilusjärjestelyhankkeiden priorisoinnille. Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma: 08/ / / /2010 Tavoite 2010 TA 2010 Muutos ed. vuodesta Tulot Maanmittaustoimitukset ,3 % Kirjaamisasiat Muut julkis.oik.suoritteet ,2 % Kiinteistötietojärjestelmän tietopa Muut suoritteet ,3 % Muut tuotot ,9 % Yhteistoiminnan tuotot ,5 % Tulot yhteensä ,5 % Menot Palkkausmenot ,8 % Palvelujen ostot ,1 % Muut menot ,2 % Käyttöomaisuuden ostot ,2 % Menot yhteensä ,7 % Edellisen vuoden säästön käyttö Nettomenot ,7 % Määrärahat Siirtynyt edelliseltä vuodelta Talousarvio Määrärahat yhteensä Tulot Toimintamenomomentin määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 35,8 milj. euroa ja se tulee riittämään. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 43,8 milj. euroa Tavoitteesta on toteutunut 61 % 2009 elokuussa oli 52 %. Kasvua edellisestä vuodesta on 39,5 %, 12,4 milj. euroa. Toimitusten tulot ovat 14 % (3,3 milj. euroa) suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan huolimatta siitä, että kiinteistötoimitusmaksuja ei tälle vuodelle korotettu. Tulotavoitteesta on toteutunut 57% (Vuotta aiemmin 48 %). Tulotavoite saavutetaan. Kirjaamisasioiden tulot ovat 7,1 milj. euroa, 64 % tulotavoitteesta. Yhteen lasketut muut maksullisen toiminnan tulot ovat 28 % (2,1 milj. euroa) suuremmat kuin viime vuoden elokuun lopussa. Muutosta on analysoitu edellä kohdasssa Yhteistoiminnan tuotot ovat romahtaneet verrattuna viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen.

21 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 17 (20) Menot Kiinteistötoimitusten tukeminen Menot yhteensä ovat 7,9 milj. euroa, 11 % suuremmat kuin viime vuoden elokuun lopussa. Suunnitellusta on toteutunut 63 % (Vuotta aiemmin 62 %). Palkkausmenot ovat kasvaneet 5,7 milj. euroa,10,8% henkilöstömäärän kasvusta johtuen. Muut menot (vuokrat, palvelujen ostot) ovat kasvaneet kirjaamisasioista johtuen 2 milj.euroa, 10 %. Suunnitellusta on toteutunut 62%. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (1 000 ) Määrärahat Talousarvio /2010, Uusjaot Palkkaukset 17 Muut menot 25 Arvonlisäverot 2 Toimitusmenot 45 Asianosaisilta perittävä osuus Pääomatalouden kulut Yhteensä Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnettiin talousarviossa 6,5 milj. euroa. Määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 57 %. Jäljellä oleva määräraha on kiinnitetty käynnissä oleviin hankkeisiin ja tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. Tilusjärjestelyiden useita vuosia jatkunut kysynnän kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa kysyntä ylittää käytettävissä olevien tukemisvarojen määrän. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa hankkeita on jouduttu lykkäämään. Tarkempi erittely uusjakojen tilanteesta on liitteessä.

22 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 18 (20) LIITE 1 Toteuma Tot Toteuma Tavoite Tot Arvio Tuloksellisuuden tunnusluvut 2008 elo elo Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (UTM-lehtijaossa 90 % 91 % 93 % 93 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta 91 % 95 % 97 % 97 % alasta Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 1) 48,2 % - 53,7 % 62,8 % - 62,8 % Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta 2) 0 % 5 % 2 % 2 % Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, kustannukset yhteensä budjettirahoitteinen toiminta yhteensä maksullinen toiminta yhteensä jakamattomat yhteiskustannukset Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km Tuottavuus - kokonaistuottavuus 3) 106,4 104,2 - - työn tuottavuus 3) 109,8 109,5 - Maksullinen toiminta, 1000 Varsinaiset toimitukset - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Kirjaamisasiat - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 2 ) - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Muut julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Muut suoritteet - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % ) Arvio jäljellä olevata työmäärästä on tarkentunut ja eri vuosien tiedot on muutettu yhteismitallisiksi 2) Tietovarastojen hyödyntäminen: mittarilla mitataan KTJ- elainteitopalvelun maksuttomien hakujen määrää 3) Tuottavuusindeksien vertailuvuotena on käytetty vuotta Indeksi on laskettu Tilastokeskuksen vuosittain kesäkuussa julkaiseman valtion tuottavuustilaston perusteella

23 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 19 (20) LIITE 1,s2 Tuloksellisuuden tunnusluvut Tot Tavoite Tot Arvio 2008 elo elo Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl kirjaamisratkaisujen määrä, kpl kiinteistörekisterikartan perusparannus, km maastotietotuotanto yhteensä, km korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km peruskartat 1: maastokartat 1: Laadunhallinta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,68/7,43 7,87/7,58 7,70/7,48 - lohkomisten kestoaika, kk 8,1 7,8 7,7 6,0 7,2 7,0 - lainhuutojen käsittelyaika, pv 20 -maastotiedon keruun täydellisyys 97 % 97 % 96 % Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä budjettirahoitteinen toiminta maksullinen toiminta yhteiset 203 Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 70 % 70,8 % 69 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,7 3,8 3,8 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 8,7 % 8,8 % 4,6 %

24 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 20 (20) Uusjakojen valmiusaste Ennuste LIITE 2 Maanmittaustoimisto Tarveselvitykset Uusjaot Yhteensä Muunnettu ha kpl ha kpl ha kpl ha ennuste tavoite PISA * lopetetaan 2010 * vireillä KASU * lopetetaan 2010 * vireillä ESAVO * lopetetaan 2010 * vireillä PSAVO * lopetetaan * vireillä PKAR * lopetetaan 2010 * vireillä KESU * lopetetaan * vireillä VASU * lopetetaan 2010 * vireillä POH * lopetetaan * vireillä PPOH * lopetetaan 2010 * vireillä Yhteensä ,6 % tavoitteesta Lopetetaan Jää vireille

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002 TULOSSOPIMUS 2002 1 (11) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002 1 VUOSIEN 2003-2006 STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta-ajatus Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnallisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013 1 (12) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013 1 VUOSIEN 2013 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Hallitusohjelman

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö Ajantasaisten kiinteistö-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS 2005 1 (8) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 VUOSIEN 2005-2009 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

MML 3242/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen väliraportti 30.9.2014

MML 3242/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen väliraportti 30.9.2014 MML 322/2 2/ Maanmittauslaitoksen väliraportti 3.9. MAANMITTAUSLAITOS MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (13) 1 JOHDON KATSAUS Maanmittauslaitokselle asetetut tulostavoitteet saavutetaan suunnitelman

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvioesitys 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvio 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2010

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2010 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN 19.9.2011 johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern Maanmittauslaitos keskushallinto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Kirjaamisasioiden siirrosta (KIRSI)

Lisätiedot

MML 2565/ /2013. Maanmittauslaitoksen väliraportti

MML 2565/ /2013. Maanmittauslaitoksen väliraportti MML 2565/02 00 02/2013 Maanmittauslaitoksen väliraportti 27.9.2013 MAANMITTAUSLAITOS 2013 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 VUOSIEN 2013-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 1 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

MML/15/211/2012. Maanmittauslaitoksen väliraportti

MML/15/211/2012. Maanmittauslaitoksen väliraportti MML/15/211/2012 Maanmittauslaitoksen väliraportti 28.9.2012 MAANMITTAUSLAITOS 2012 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 Vuosien 2012-2016 strategiset tavoitteet... 1 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot Talousarvioesitys 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toiminnalla

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2012 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuus vuoden lopussa oli 75,6 % haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta pinta-alasta.

A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuus vuoden lopussa oli 75,6 % haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta pinta-alasta. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(7) Päivämäärä Dnro 1.6.2005 36/06/2004 Maanmittauslaitos Viite Asia Maanmittauslaitoksen vuoden 2004 tilinpäätös MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2004 TOIMINTA JA SILLE ASETETTUJEN

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2009

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2009 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2010 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös Sisällys: 1. Toimintakertomus... 1 1.1. Johdon katsaus... 1 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007 MAANMITTAUSLAITOS 2008 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus...1 1.1 Johdon katsaus...1 1.2 Vaikuttavuus...3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Laadukasta tietoa maasta. Yhteenveto Maanmittauslaitoksen Suomen laatupalkintokilpailun 2009 voittajan hakemuksesta

Laadukasta tietoa maasta. Yhteenveto Maanmittauslaitoksen Suomen laatupalkintokilpailun 2009 voittajan hakemuksesta Laadukasta tietoa maasta Yhteenveto Maanmittauslaitoksen Suomen laatupalkintokilpailun 29 voittajan hakemuksesta Sisällysluettelo Tuomariston perustelut 3 Yleiskuvaus maanmittauslaitoksen toiminnasta 4

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

MMM 72/031/2015 MML 3937/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015 2019

MMM 72/031/2015 MML 3937/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015 2019 MMM 72/031/2015 MML 3937/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015 2019 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015-2019 1 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2002

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2002 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2002 MAANMITTAUSLAITOS 2003 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKATSAUS...2 1.1 LIITE...5 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 2.1 VAIKUTTAVUUS...6 2.1.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...6

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

. puh.(09)16001 faksi(o9) tfn (09) lax (09) tel. +35R lax

. puh.(09)16001 faksi(o9) tfn (09) lax (09) tel. +35R lax SOPIMUS 12.1.2009 Maanmittauslaitos MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsatalousministeriö hyväksyy oheisessa Maanmittauslaitoksen kanssa tekemässaan tulossopimuksessa Maanmittauslaitokselle

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005 MAANMITTAUSLAITOS 2006 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...3 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

MML/11/211/2013. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2012

MML/11/211/2013. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2012 MML/11/211/2013 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2013 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1.

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyt Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 21.10.2015 Pelto- ja metsätilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Toteutuksessa olevat hankkeet 56 700 ha 39 kpl ->

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

MML: n sähköisten arkistoaineistojen käyttö

MML: n sähköisten arkistoaineistojen käyttö 1 MML: n sähköisten arkistoaineistojen käyttö Toimitusasiakirjat, -kartat ja kirjaamisaineistot Kari Rantalainen 31.5.2017, Maanmittauspäivät 2 MML:n sähköisen arkiston aineistot Maanmittauslaitoksen tai

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot