Euler Hermes Suomi. Simplicity. Yleiset ehdot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euler Hermes Suomi. Simplicity. Yleiset ehdot. www.eulerhermes.fi"

Transkriptio

1 Euler Hermes Suomi Simplicity Yleiset ehdot

2 Euler Hermes Simplicity Simplicity - Yleiset ehdot 1 Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on Euler Hermes Europe S.A., Suomen sivuliike. Lihavoidut termit on määritelty kohdassa Korvaamme teille tämän vakuutuksen mukaiset maksamatta olevat vakuutetut laskut 120 päivän kuluessa siitä, kun olette esittäneet meille vahinkoilmoituksen tämän vakuutuksen mukaisesti. 1.3 Edellyttäen, että olette maksaneet kokonaan vakuutusmaksunne sekä käsittelykulut viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä, tulee tavaroiden ja/tai palveluiden toimituksia koskeva suoja voimaan aloituspäivästä ja jatkuu alkuperäisen vakuutuskauden loppuun. Vakuutus uusiutuu automaattisesti seuraaville vakuutuskausille, ellei vakuutusta irtisanota kirjallisesti jommankumman osapuolen toimesta vähintään 60 päivää ennen vakuutuskauden päättymistä. 2 Vakuutetut laskut 2.1 Ollakseen vakuutettu tämän vakuutuksen mukaisesti, laskun tulee olla lähetetty 30 päivän kuluessa toimituksesta ja kohdistua tavaran ja/tai palvelun toimitukseen: a. aloituspäivän jälkeen ja ennen päivää, jolloin vakuutus päättyy; b. ostajalle, joka sijaitsee Erityisehtojen kohdassa 2 listatussa maassa; c. jonka maksuehto ei ylitä pisintä sallittua maksuaikaa; ja d. toimituksille on olemassa teidän ja ostajan välinen kirjallinen myynti- tai toimitussopimus. 2.2 Meillä on oikeus milloin tahansa muuttaa listaa Erityisehtojen kohdassa 2 luetelluista vakuutetuista maista lähettämällä teille kirjallinen ilmoitus asiasta. Edellä mainitut muutokset tulevat voimaan tavaroiden ja palveluiden toimituksista syntyvien vakuutettujen laskujen osalta 5 päivää sen jälkeen, kun olemme lähettäneet teille kirjallisen ilmoituksen muutoksesta. 3 Vahinkoja rajoittavat toimenpiteet Jotta laskunne olisivat vakuutettuja tämän vakuutuksen mukaisesti, teidän tulee: a. noudattaa riittävää varovaisuutta ja harkintaa sekä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai minimoimiseksi tämän vakuutuksen mukaisesti, ja b. ostajan tullessa maksukyvyttömäksi, tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet suoritusten saamiseksi avoimena oleville laskuille sekä turvata omistuksenpidätysehdon mukaiset oikeutenne. 4 Ostajaluokitus (EH Grade), vakuutettu prosenttiosuus ja vakuutuskorvauksen enimmäismäärä 4.1 Voitte tiedustella meiltä asiakkaan ostajaluokitusta saadaksenne muuta vakuutussuojaa kuin perussuojan vakuutuksen mukaisesti perustuen ostajan luottokelpoisuuteen. 4.2 Ostajaluokitusta ei saa käyttää mihinkään muuhun, kuin tämän vakuutuksen mukaisiin tarkoituksiin. 4.3 Vakuutettu prosenttiosuus vaihtelee ostajaluokituksesta riippuen siten, kuin Erityisehtojen 3.1 kohdassa on esitetty. 4.4 Kun muutamme ostajaluokitusta, vakuutettu prosenttiosuus muuttuu samalla automaattisesti. Muutos koskee tavaroiden ja palveluiden toimituksia, jotka tehdään 30 päivää onlinejärjestelmä Eoliksessa antamamme kirjallisen ilmoituksen jälkeen. 4.5 Ostajakohtainen vakuutuskorvauksen enimmäismäärä vaihtelee ostajaluokituksesta ja ilmoittamastanne 1

3 Lihavoidut termit on määritelty kohdassa 11 vuosittaisesta liikevaihdosta riippuen siten, kuin Erityisehtojen 4.2 kohdassa on esitetty. 4.6 Vuosittainen vakuutuskorvauksen enimmäismäärä vaihtelee ilmoittamastanne vuosittaisesta liikevaihdosta riippuen siten, kuin Erityisehtojen 4.1 kohdassa on esitetty. 5 Vahingot ja perintätoimenpiteet 5.1 Tämän vakuutuksen voimaantulon edellytys on, että laaditte sopimuksen perintäpalveluiden tarjoajan kanssa ostajan maksamattomien laskujen perimiseksi. 5.2 Tämän vakuutuksen mukaisen vakuutuskorvauksen hakemiseksi teidän tulee esittää meille vahinkoilmoitus, jonka liitteenä ovat kaikki kyseiselle ostajalle kohdistetut avoinna olevat laskut (riippumatta siitä, ovatko laskut vakuutettuja laskuja) sekä kaikki muut asian käsittelyssä tarpeelliset asiakirjat seuraavasti: a. os ostaja on maksukyvytön, riippumatta siitä ovatko laskut erääntyneet vai erääntymättä: 30 päivän kuluessa maksukyvyttömyydestä (tai 30 päivää ennen sitä viimeistä hetkeä, jolloin olette lain mukaan oikeutettuja ilmoittamaan saatavanne maksukyvytöntä ostajaa vastaan, jos tämä tapahtuu aiemmin); tai b. jos ostaja ei ole maksukyvytön: 90 päivän kuluessa ensimmäisestä eräpäivästä. 5.3 Jos lasku on erääntynyt ja kyseinen ostaja myöhemmin tulee maksukyvyttömäksi, teidän tulee esittää vahinkoilmoitus kohdassa 5.2 a esitetyn aikarajan kuluessa (tai alkuperäisen, kohdassa 5.2 b esitetyn aikarajan kuluessa, jos tämä tapahtuu aiemmin). 5.4 Jos lasku on erääntynyt ja te ette jätä meille vahinkoilmoitusta kohdassa 5.2 b esitetyn aikarajan kuluessa, ette ole oikeutettuja esittämään meille vahinkoilmoitusta, jos sama ostaja myöhemmin tulee maksukyvyttömäksi. 2

4 Euler Hermes Simplicity 5.5 Tämän vakuutuksen mukainen suoja koskien ostajaa katkeaa välittömästi sillä hetkellä, kun olette esittäneet meille vahinkoilmoituksen kyseisestä ostajasta. 5.6 Esittäessänne meille vahinkoilmoituksen kohdan 5.2 tai 5.3 mukaisesti, tulee teidän lisäksi jättää meille toimeksianto maksamattomien laskujen perimiseksi perintäsopimuksen mukaisesti, kuten kohdassa 5.1 on esitetty. 6 Korvauslaskelma, korvauksen maksaminen ja suoritusten kohdentaminen 6.1 Teille tämän vakuutuksen mukaisesti suoritettavan korvaussumman laskemiseksi, selvitämme ensiksi: a. vakuutetut laskunne esittämästänne vahinkoilmoituksesta, sisältäen mahdolliset kuljetus- ja pakkauskulut sekä vakuutusmaksut, jotka ostajalta on veloitettu alkuperäisessä laskussa tavaran toimituksiin liittyen (pois lukien arvonlisävero sekä muut mahdolliset myynnin verot); ja b. vakuutuskelpoiset perintäkulut c. joista tarvittaessa vähennämme: ennen korvauksen saamista vastaanotetut suoritukset; laskennallisen arvon, jonka omistuksenpidätysehto, takaus tai muut vakuudet teille turvaavat kauppasopimuksenne mukaisesti, mutta jota ette ole panneet täytäntöön; oikeuden kuittaukseen, hinnan alennukseen tai muuhun vastaavaan hyvitykseen, jonka ostaja voi teitä kohtaan esittää. Edellä laskettu vähennys kohdistetaan aikajärjestyksessä vakuutetuille laskuille vanhimmasta vakuutetusta laskusta alkaen. 6.2 Jäljelle jäävään summaan sovelletaan seuraavaksi: a. vakuutettuun prosenttiosuuteen soveltuvia ehtoja Erityisehtojen 3.1 kohdan mukaisesti; sen jälkeen b. ostajakohtaiseen vakuutuskorvauksen enimmäismäärään soveltuvia ehtoja Erityisehtojen 4.2 kohdan mukaisesti; sen jälkeen c. vuosittaisen vakuutuskorvauksen enimmäismäärään soveltuvia ehtoja Erityisehtojen 4.1 kohdan mukaisesti. 6.3 Edellyttäen, että olette noudattaneet kaikkia tämän vakuutuksen ehtoja, maksamme teille korvauksen 120 päivän kuluessa siitä, kun olette esittäneet vahinkoilmoituksenne tämän vakuutuksen mukaisesti. Korvausvaluutta on Euro. Muunnettaessa muuta valuuttaa Euroiksi, käytämme Euroopan Keskuspankin keskikurssia siltä kuukaudelta, jolloin tavara on toimitettu tai palvelun toimittaminen aloitettu. 6.4 Kaikki suoritukset, jotka on saatu ennen vahinkoilmoitushetkeä, kohdistetaan ostajan velalle (riippumatta sitä, onko kyseessä vakuutettu lasku vai ei) vanhimmasta laskusta uusimpaan laskuun. 6.5 Kaikki suoritukset, jotka on saatu vahinkoilmoitushetken jälkeen, jaetaan teidän ja meidän kesken. Meidän osamme suorituksista lasketaan seuraavasti: Suoritukset x (korvaussumma / ostajan kokonaisvelka teille vahinkoilmoituksen hetkellä) 3

5 7 Poikkeukset 7.1 Vakuutuksen mukainen suoja ei ole voimassa, jos: a. vakuutettu saatava kyseiselle ostajalle on pienempi kuin 250 EUR; b. toimitukset kyseiselle ostajalle on tehty hetkellä, jolloin ostaja oli maksukyvytön (riippumatta siitä, onko virallista maksukyvyttömyysmenettelyä ostajaa kohtaan aloitettu), c. toimitukset kyseiselle ostajalle on tehty yli 60 päivää ensimmäisen eräpäivän jälkeen, d. saatava on maksamatta poliittisesta toimesta, luonnonmullistuksesta, ydinonnettomuudesta taikka teidän, asiamiehenne tai alihankkijanne petoksellisesta toiminnasta johtuen, e. toimitukset on tehty ostajalle, johon teillä on omistusyhteys, jolla on teihin tai johon teillä on tosiasiallista valvontaja/tai vaikutusvaltaa, taikka kyseessä on yksityishenkilö tai julkinen ostaja (viranomainen, liikelaitos tai muu vastaava), f. saatava koostuu arvonlisäverosta tai muista veroista, valuutan arvon muutoksista tai valuuttakurssiriskistä, koroista tai vahingonkorvausvaateesta, g. lasku on riitautettu. 8 Vakuutusmaksut 8.1 Teidän tulee maksaa meille vakuutusmaksu ennakkoon jokaiselta vakuutuskaudelta siten, kuin Erityisehtojen 4.3 kohdassa on esitetty ja käsittelykuluja siten, kuin Erityisehtojen 3.3 on esitetty (huomioiden se, mitä näiden ehtojen kohdassa 8.3 on esitetty). Toisin kuin vakuutussopimuslain ( /543) 11 :ssä on säädetty, tämän vakuutuksen mukainen suoja tulee voimaan vasta, kun kaikki vakuutuskaudelle kohdistuvat maksut on kokonaan maksettu. 8.2 Jokaisen vakuutuskauden alussa voitte valita todellista liikevaihtoanne korkeamman suojan tason Erityisehtojen 4.1 kohdan mukaisesti. Ette voi valita matalampaa liikevaihtoluokitusta, kuin todellinen liikevaihtonne on. 8.3 Ennen jokaista uutta vakuutuskautta vakuutusmaksua sekä käsittelykuluja tarkistetaan inflaation sekä kuluttajahintaindeksin muutokset huomioiden. 8.4 Riippumatta siitä ovatko laskut vakuutettuja, teidän tulee maksaa perintäpalveluiden tarjoajalle: a. perintäkulut perintäpalveluiden tarjoajan ehtojen ja hinnaston mukaisesti, ja b. kaikki asiaan liittyvät oikeudenkäyntikulut, viranomaismaksut, kolmannen osapuolen kulut sekä muut kustannukset. 9 Irtisanominen ja vastuunrajoitukset Jos yritystoimintanne päättyy tai toimintanne lakkaa taikka tulette maksukyvyttömäksi, päättyy tämä vakuutus 14 päivää kirjallisen irtisanomisilmoituksemme jälkeen. Meillä on oikeus alentaa korvausta tai evätä se, jos tahallisesti tai huolimattomuudesta, joka ei ole vähäinen, ette täytä tämän vakuutuksen mukaisia velvollisuuksianne tai muutoin rikotte vakuutuksen ehtoja. Tämä pätee, vaikka emme irtisanoisikaan vakuutusta. Jos irtisanomme vakuutuksenne olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, vakuutussuoja ei ole voimassa tavaroiden tai palveluiden toimituksille, jotka tehdään vakuutuksen irtisanomisen jälkeen. Meillä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään myös muista kuin edellä luetelluista syistä siten kuin näiden ehtojen kohdassa 1.3 on esitetty. Meillä on oikeus muuttaa tämän vakuutuksen ehtoja, jos katsomme sen tarpeelliseksi. Muutos astuu voimaan 30 päivää kirjallisen ilmoituksemme jälkeen, ellei muualla tässä vakuutuksessa ole muutoksen voimaantulosta toisin sovittu. 4

6 Euler Hermes Simplicity 10 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Tähän vakuutukseen ei sovelleta vakuutussopimuslain ( /543) 2 luvun säännöksiä. Tästä vakuutuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Helsingin käräjäoikeuden toimiessa ensimmäisenä oikeusasteena. 11 Määritelmät Aloituspäivä tarkoittaa päivää joka on esitetty Erityisehtojen 5 kohdassa. Ensimmäinen eräpäivä tarkoittaa sitä päivää, jolloin mikä tahansa ostajalle kohdistettu lasku (riippumatta siitä, onko kyse vakuutetusta laskusta) ensimmäisenä on maksamatta alkuperäisenä eräpäivänään. Erityisehdot tarkoittavat Erityisehdot otsikon alla olevaa vakuutuksen osaa, jonka olette allekirjoittaneet vahvistaaksenne vakuutuksen sitovuuden. Maksukyvyttömyys ja maksukyvytön tarkoittavat: a) ostajalle on nimetty konkurssitoimitsija, pesänhoitaja tai vastaava virallinen taho, b) velan uudelleenjärjestelytoimenpiteet on hyväksytty ja tehty ostajaanne sekä tämän velkojia sitovaksi tai c) olosuhteet muutoin meidän mielestämme ovat verrattavissa edellä mainittuihin (tätä määritelmää sovelletaan koskemaan myös teitä silloin, kun vakuutuksen kohta 9 tulee arvioitavaksi). Ostaja tarkoittaa oikeussubjektia, jolle olette toimittaneet ja jolta olette laskuttaneet tavaroita ja/tai palveluita, ja joka sijaitsee Erityisehtojen kohdassa 2 listatussa maassa. Ostajakohtainen vakuutuskorvauksen enimmäismäärä tarkoittaa Erityisehtojen kohdassa 4.2 esitettyä suurinta tämän vakuutuksen mukaista korvaussummaa, joka yhdelle ostajalle toimitetuista tavaroista ja/tai palveluksista voi tulla maksettavaksemme. Siinä tapauksessa, että vahinkoilmoitukseen liitetyt Vakuutetut laskut koskevat toimitettuja tavaroita ja/tai palveluksia aikajaksolta, jolloin kaksi tai useampia ostajakohtaisia vakuutuskorvauksen enimmäismääriä on ollut sovellettavana, rajoittuu korvauksemme määrä seuraavista summista pienempään: i) kunkin Ostajakohtaisen vakuutuskorvauksen enimmäismäärän voimassaoloajan vakuutetuista laskuista koostuvat laskennalliset korvausmäärät yhteenlaskettuina tai ii) koko toimitusaikajakson aikana voimassa ollut suurin Ostajakohtainen vakuutuskorvauksen enimmäismäärä Ostajaluokitus (= EH Grade) tarkoittaa meidän arviotamme ostajan luottokelpoisuudesta, joka ilmoitetaan teille onlinejärjestelmä Eoliksen kautta kirjallisena vastauksena pyyntöönne ostajan luokituksesta. Perintäyhtiö tarkoittaa Euler Hermes Suomen yksikköä, joka on valtuutettu perimään maksamattomia laskusaatavianne Pisin sallittu maksuaika tarkoittaa pisintä maksuaikaa, jonka voitte ostajalle myöntää, jotta toimitukseen liittyvät laskut ovat määriteltävissä vakuutetuiksi laskuiksi siten, kuin Erityisehtojen 3.2 kohdassa on määritelty (tai tätä lyhyempää lain sallimaa pisintä maksuaikaa, joka toimituksia sitovasti on laissa määrätty). Riitautus tarkoittaa selvittämätöntä erimielisyyttä teidän ja ostajan välillä liittyen mihin tahansa teidän tai ostajan velvollisuuteen, jonka seurauksena ostaja kieltäytyy maksamasta osaa tai koko vakuutettua laskua. Riitautus päättyy, kun 5

7 ostajan maksuvelvollisuus vakuutettujen laskujen koko määrään on vahvistettu kirjallisella sopimuksella tai lainvoiman saaneella tuomioistuimen päätöksellä tai välimiestuomiolla. Suoritukset tarkoittavat a) ostajalta tai keneltä tahansa ostajan puolesta toimivalta taholta vastaanotettua rahasuoritusta b) ostajan konkurssipesältä tai vastaavalta velalle saatuja tai vielä saamatta olevia jako-osuuksia c) korvauksia, takauksia tai muita realisoituja vakuuksia d) takaisinotettua ja jälleenmyytyä tavaraa e) vastasaatavia tai jo kuitattuja vastasaatavia tai f) muuta etua tai oikeutta, jota voidaan vaatia ostajalta tai kolmannelta taholta. Toimitettu ja toimitus tarkoittavat a) että tavara on luovutettu ensimmäiselle itsenäiselle rahdintoimittajalle toimitettavaksi paikkaan, jossa ostaja on velvollinen sen vastaanottamaan tai b) jos itsenäistä rahdinkuljettajaa ei käytetä, kun tavara on toimitettu ostajalle tai kolmannelle taholle, joka on sitoutunut säilyttämään tavaraa ostajan lukuun tai c) palvelu on suoritettu sopimuksella määrätyin tavoin. Vakuutettu prosenttiosuus tarkoittaa sitä osaa avoinna olevien vakuutettujen laskujen yhteismäärästä yhdeltä ostajalta, mikä oikeuttaa korvaukseen tämän vakuutuksen mukaisesti. Vakuutetut laskut tarkoittavat laskuja, jotka te olette ostajalle osoittaneet liittyen tavaroiden ja/tai palvelujen toimituksiin kyseiselle ostajalle ja jotka täyttävät 2.1 kohdan ehdot sekä kaikki muut tämän vakuutuksen vaatimukset. Vakuutuksenottaja tarkoittaa Erityisehtojen kohdassa 1 määriteltyä oikeussubjektia. Vakuutus tarkoittaa näitä Yleisiä ehtoja, Erityisehtoja sekä kaikkia myönnettyjä ostajaluokituksia. Vakuutuskausi tarkoittaa vuoden mittaista kautta, joka alkaa aloituspäivästä, sekä seuraavia vuoden mittaisia kausia, jolloin vakuutus automaattisesti uudistuu, ellei sitä irtisanota kohdan 1.3 mukaisesti. Vakuutuskelpoiset perintäkulut tarkoittavat perintäpalvelun tarjoajalle korvaushetkeen mennessä maksamianne perinnästä aiheutuneita kuluja kohdan 8.4 a mukaisesti. Vuosittainen liikevaihto tarkoittaa liikevaihtoa vuosittaisen vakuutuskauden aikana, joka teidän tulee meille osoittaa Erityisehtojen kohdan 4 mukaisesti. Vuosittainen vakuutuskorvauksen enimmäismäärä tarkoittaa suurinta yhteenlaskettua summaa, jonka olemme tämän vakuutuksen mukaisesti velvollisia maksamaan tekemiinne vahinkoilmoituksiin liittyen ja kaikkia ostajia koskien vuosittaisen vakuutuskauden aikana siten, kuin Erityisehtojen 4.1. kohdassa on esitetty. 6

8 Euler Hermes Europe S.A., Suomen sivuliike Mannerheimintie 105, Helsinki Y-tunnus Lähettämällä sähköpostia: Lähettämällä faksin: +358 (0) Puhelimitse: +358 (0) EH Simplicity

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot