Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys Luovan alan asialla luova100 toimitusjohtajan katsaus strategia Vuoden aikana Kopiostossa käynnistettiin Luova100-hanke, joka juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä vuonna Hanke suuntautuu tulevaisuuteen ja tähtää luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseen siten, että ne voisivat toimia seuraavatkin 100 vuotta Suomen kielen ja kulttuurin tukipilareina sekä talouden ja työllisyyden moottorina talous tuotteet ja asiakkaat tilitykset ja tuet 18 tutkimus toiminnan kehittäminen jäsenjärjestöt organisaatio avek Toimitus: Jaana Nissinen Kuvaaja: Sebastian Visa Taitto: Mainostoimisto Redland Painopaikka: Espoon Painovoima Oy Syksyn 2016 aikana tuotettiin lähes 70 hankkeeseen liittyvää videota. Videoissa Kopioston jäsenjärjestöjen ehdottamat luovien alojen ammattilaiset esittävät onnentoivotuksen tai toiveensa Suomelle sekä kertovat oman tarinansa, miten hakeutuivat alalle ja minkälaista työ on. Vuoden 2017 aikana hanke näkyy, kuuluu ja osallistuu laajasti eri kanavissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lisäksi Luova100 kutsuu kaikki luovien alojen tekijät mukaan esittämään oman toiveensa tai tarinansa Luova100- sivustolla. Toiveiden avulla alaa voidaan kehittää yhä elinvoimaisemmaksi ja tarinoita voi hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi ammatinvalinnassa. Vuosikertomuksen kuvitus koostuu Luova100-hankkeen kuvamateriaaleista. YouTube luova100 Instagram luova

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suotuisaa lisensiointia ja yhteishallintolakia VA L N I T T I A R Kuluneena vuonna Kopioston toiminnassa ja ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtui monia muutoksia, joiden vaikutukset toimintaan jatkuvat myös vuoden 2017 aikana. Lisensiointituotot kehittyivät vuonna 2016 suotuisasti kustannusten pysyessä samalla maltillisella tasolla kuin aikaisempinakin vuosina. Kesällä 2015 alkanut televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden lisensiointi yhdessä muun hyvin sujuneen lisensioinnin kanssa nosti tuotot melkein 50 miljoonaan euroon. Tämä ennätyksellinen kokonaislisensiointituotto on monen tekijän summa, joihin kuuluu myös aktiivinen ja tuloksellinen työ yritysten digitaalisten lupien myynnissä. Korvaustuottojen tilityksissä päästiin alkuvuonna normaaliin rytmiin hieman alkuperäisestä aikataulusta myöhästyneen uuden tilitysjärjestelmän käyttöönoton myötä. Kuva: Riitta Supperi E R I N N E Vuonna 2017 lisensointituottojen odotetaan kehittyvän suotuisasti. Hyvitysmaksutason odotetaan pysyvän vuoden 2016 tasolla. Kuvantekijöiden korvauksiin vaikuttaa vuoden 2017 alusta merkittävästi kohonnut lainauskorvauksen korvaustaso. Kotimaisten kanavien edelleen lähettämisen lisensioinnin aloittaminen nostaisi kokonaiskorvaustuotot selvästi yli 50 miljoonaan euroon. Yksi merkittävimmistä Kopioston toimintaan liittyvistä asioista oli tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevan lain valmistelu ja säätäminen. Laki hyväksyttiin joulukuussa 2016, ja se tuli voimaan Lain tavoitteena on turvata tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoiden itsemääräämisoikeus, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta sekä varmistaa, että yhteishallinnoinnissa toimitaan vastuullisesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi suhteessa oikeudenhaltijoihin ja käyttäjiin. Uudella lailla on useita käytännöllisiä ja oikeudellisia vaikutuksia Kopioston toimintaan suhteessa valtakirjan tai tekijänoikeussopimuksen antaneisiin oikeudenhaltijoihin sekä viranomaisiin ja asiakkaisiin. Vaikutuksia ovat muun muassa oikeudenhaltijan oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio, vuosittaisen avoimuusraportin antaminen, tekijänoikeuskorvausten hallinnointi ja korvausten tilittäminen sekä velvollisuus tarjota käyttäjäasiakkaille lisenssejä. Vuoden aikana Kopiostossa vaikutettiin lain sisältöön valmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana sekä valmistauduttiin lain voimaantuloon erilaisilla hankkeilla. Vuonna 2017 laki edellyttää erilaisten päätösten ja linjausten tekemistä sekä Kopioston hallituksessa että yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa. Tärkeän osan lakiin liittyvistä velvollisuuksista muodostaa oikeuksista ja oikeuksien käyttämiseen liittyvistä asioista tiedottaminen oikeudenhaltijoille. Vuoden aikana käynnistyi Luova100-hanke, jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä tietoa tekijänoikeuksista ja luovista aloista sekä niiden merkityksestä Suomen kielelle, kulttuurille, taloudelle ja työllisyydelle sekä kannustaa 5 nuoria luoville aloille. Tavoitteena on myös lisätä eri luovia aloja edustavien tekijöiden ammattiylpeyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteistyötä toteuttamalla hanke yhdessä. Hanke on suunnattu kaikille suomalaisille, erityisesti nuorille sekä luovan alan tekijöille ja päättäjille. Luova100:n parissa työskentelee useita kopiostolaisia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, jotta hankkeen tavoitteet toteutuisivat Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Kopioston yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja suhde päättäjiin ovat toimivan johdon asialistalla myös kuluvana vuonna. Vuoden aikana luodaan jäsenjärjestöjen kanssa yhteinen näkemys siitä, mitä tekijänoikeudellisia asioita ja aloitteita Kopioston on syytä edistää vuonna 2018, ajatellen kevään 2019 eduskuntavaalia ja sen jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaa. EU:n toimielimet jatkavat digitaalisen sisämarkkina-agendan kehittämistä tekijänoikeusnäkökulmasta syksyllä 2016 julkaistun Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla -direktiiviehdotuksen pohjalta. Kopiosto vaikuttaa prosessiin sekä kotimaassa että Brysselissä siellä toimivien kansainvälisten järjestöjen kautta. Vuosi 2016 oli myös luottamushenkilömuutoksen vuosi Kopiostossa. Hallituksen puheenjohtajana pitkään toiminut Raimo Söder jätti täysin palvelleena tehtävänsä, ja hänen seuraajakseen valittiin vapaa toimittaja ja kriitikko Heikki Jokinen syyskokouksessa Omasta ja Kopioston henkilökunnan puolesta kiitän lämpimästi Raimo Söderiä hänen merkittävästä panoksestaan kollektiivihallinnon kehittämisessä sekä uusien lisensiointiratkaisujen löytämisessä. Valtteri Niiranen toimitusjohtaja

4 STRATEGIA Uudet arvot: yhdessä, rohkeasti ja avoimesti ARVOT Yhdessä Rohkea Avoin LUOVAN TYÖN ASIALLA VISIO Tekijänoikeudet ovat arvossaan PERUSTEHTÄVÄ Mahdollistamme teosten laajan ja laillisen käytön tekijänoikeudenhaltijoiden yhteistyöllä. STRATEGIA Saanko luvan? Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeudenhaltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset. Laajan jäsenkuntamme vahva yhteinen ääni varmistaa tekijänoikeuksien arvostuksen kasvamisen. Toimimme monikanavaisen mediamaailman ytimessä tehokkaasti, avoimesti ja yhteistyöhakuisesti. STRATEGIAN KULMAKIVET JA LÄPIMURROT KÄYTTÄJIEN TARPEIDEN SYVÄ YMMÄRRYS Meillä on kyky ja taito ratkaista eri käyttötarpeet Kehitämme tuotteet jäsenistön selvällä mandaatilla Ratkaisumme ovat helpot ymmärtää ja hankkia Olemme haluttu neuvottelukumppani JÄSENILLE TÄRKEÄT PALVELUT JA TIETO Jäsenistö ymmärtää ja hyväksyy mitä teemme, miksi ja miten Loppuunsaatamme tilitysten periaate- ja järjestelmäkeskustelun ja toteutamme muutokset Vahvistamme luottamusta suunnitelmallisella vuorovaikutuksella TEKIJÄNOIKEUKSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN Laadimme tekijänoikeusstrategian yhdessä jäsenten kanssa Verkostoidumme ja vaikutamme laajemmin Teemme ennakoivaa, myönteistä tekijänoikeusviestintää TEHOKAS JA AVOIN TOIMINTA Meillä on selkeä, tehokas ja nopea päätöksentekomalli Käsittelemme ja ratkaisemme eturistiriidat avoimesti Meillä on yhteistyötä tekevä, innostunut henkilöstö. 6 7

5 TALOUS TALOUS Tuotot lähes 50 miljoonaa euroa KOPIOSTON TUOTOT JA KULUT Vuosi 2016 oli Kopiostolle taloudellisesti erittäin hyvä. Tuotot kasvoivat 30 % edelliseen vuoteen käytännön laskutus- ja raportointiasioita palveluita tarjoavien operaattoreiden kanssa. Tuotot, 1000 Av-teosten käyttö Muutos-% 65,4 verrattuna ja olivat 49,7 miljoonaa euroa. Kas- Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,1 vu johtui ensisijaisesti televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden lisensioinnista, ulkomailta saaduista lisensiointikorvauksista ja hyvitysmaksusta, jota tuloutui kahdelta vuodelta. Kopiostolle osoitettu hyvitysmaksukertymä kasvoi 71 %, ja oli 8,3 miljoonaa euroa. Kasvu johtui siitä, että hyvitysmaksua maksettiin poikkeuksellisesti kahdelta vuodelta, vuodelta ,1 miljoonaa euroa ja vuodelta ,2 mil- Hyvitysmaksu Digi- ja CreaDemo Lainauskorvaus, Elektra, Laulut.fi Rahoitus- ja sijoitustuotot ,8 0,0 3,8-68,1 Kopiointiluvista saadut tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 17,6 miljoonaa euroa. Audiovisuaalisten teosten käyttöluvista kertyi 21 miljoonaa euroa, 65 % enemmän joonaa euroa. Vuonna 2016 maksetusta summasta AVEKin osuus oli 3,9 miljoonaa euroa. Hyvitysmaksu maksetaan valtion budjetista opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Palvelutuotot Jäsen- ja liittymismaksut Tuotot yhteensä ,0 0,0 29,6 kuin vuonna Kasvun taustalla oli tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut, joiden lisensiointi aloitettiin vuoden 2015 heinäkuussa. Vuonna 2016 kyseiset tuotot kertyivät koko vuodelta. Verkkotallennuspalveluiden lisensioinnissa Kopiosto toimii neljän lisensoivan tekijänoikeusjärjestön (Gramex, Kopiosto, Teosto, Tuotos) yhteisenä palvelupisteenä, joka hoitaa OKM:n maksama lainauskorvaus pysyi edellisen vuoden tasolla. Kopioston osuus lainauskorvauksesta kattaa kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille korvattavan summan. Niin ikään OKM:n maksamat Digi- ja CreaDemo-määrärahat pysyivät edellisen vuoden tasolla, ja olivat 1,4 miljoonaa euroa. Kulut, 1000 Toiminnan kulut Poistot Arvonalennukset Kulut yhteensä Siirto jakovaroihin, ,3 8,5-14,6 31,8 Kulut, % kaikista tuotoista 11,5 13,0 TUOTTOJEN JAKAUMA Digi- ja CreaDemo 3 % Hyvitysmaksu 17 % Valokopiointi ja digitaalinen käyttö 35 % Muut 1 % Muusikko Roope Salminen roudaamassa kamoja Luova100-videolla. Audiovisuaalisten teosten käyttö 42 % Lainauskorvaus ja välityspalvelut 2 % 8 9

6 TUOTTEET JA ASIAKKAAT Tuotot käyttöluvista kasvoivat lähes 30 % Kopiosto tarjoaa erilaisia käyttölupia tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttöön. Tällaisia käyttötapoja ovat esimerkiksi oppilaitoskäytös- - Kopiointilupa Kopioston tuotteet ja palvelut - Tv- ja radio-ohjelmien opetuskäyttölupa - Tv-kanavien edelleen lähettäminen - Tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut - Elektra-, Kuorolaulut.fi- ja Laulut.fi-palvelu sä aineiston kopiointi täydentämään varsinaista oppimateriaalia tai yrityksissä lehtiaineiston kopiointi sisäistä tiedotuskäyttöä varten. Käyttöluvista saadut tuotot kasvoivat lähes 30 % johtuen lähinnä verkkotallennuspalveluista koko vuodelta kertyneistä tuotoista. Verkkotallennuspalvelujen lisensiointi aloitettiin vuonna 2015 kesällä, joten tuottoja kertyi sinä vuonna lyhyemmältä ajalta. Tuotot valokopioinnista ja digitaalisesta käytöstä pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kopioston lupa-asiakkaita ovat oppilaitokset, yritykset sekä valtion-, kirkollis- ja kunnallishallinto. Tuottojen mukaan jaoteltuna yritykset nousivat viime vuonna suurimmaksi asiakasryhmäksi. Nousu johtuu edellä mainituista Kopiosto on seurannut kopioinnin kehitystä tutkimuksin kymmeniä vuosia. Oheisessa graafissa on nähtävissä tapahtunut muutos. Perinteinen valokopiointi vähenee, ja tilalle tulee muita materiaalin hyödyntämisen tapoja, kuten skannaus, verkkotallennuspalvelutuotoista. Seuraavaksi internetistä tulostaminen ja kopioiminen. suurin asiakasryhmä tuottojen perusteella on oppilaitossektori, jonka osalta tuotot pysyivät Yhteensä laskettuna kopiointi on lisääntynyt selkeästi viime vuosina. edellisen vuoden tasolla. TUTKIMUSTEN MUKAINEN KOPIOINNIN AINEISTOJAKAUMA TUOTOT KÄYTTÖLUVISTA Tuotot, Muutos-% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö Oppilaitokset Yritykset ,8 15,1 Sivua (milj.) Kunnat ,1 Valtionhallinto ,1 Kirkollishallinto ,7 Muut tuotot ,2 Yhteensä ,1 Audiovisuaalisten teosten käyttö Verkkotallennuspalvelut , Opetus- ja tallennekäyttö Edelleen lähettäminen Korvaukset ulkomailta ,1-0,6 85,5 Valokopioidut julkaisut Internet-tulosteet Skannatut julkaisut Internet-tallentaminen Yhteensä ,

7 TILITYKSET JA TUET Rahaa jaettiin lähes 36 miljoonaa euroa TILITYKSET JA TUET MAKSETUT KORVAUKSET JA TUET Muutos-% Kopiosto tilittää kertyneet varat eteenpäin oikeudenomistajille. Vuonna 2016 tilityksiä ja oikeudenhaltijoille. Valokopioinnin ja digitaalisen käytön korvaukset jäsenjärjestöille ,5 tukia maksettiin lähes 36 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin selkeästi edellisvuotta Valokopioinnin ja digitaalisen käytön korvaukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Ulkomail- Av-teosten opetuskäytön ja yksityisen kopioinnin korvaukset av-tekijöille * 3 113,7 enemmän johtuen verkkotallennuspalvelukorvauksista ja siitä, että vuoden 2015 av-korvauk- le maksetut osuudet pienenivät jonkin verran. Verkkotallennuspalvelukorvaukset Gramexille, Teostolle ja Tuotokselle ** - set sekä lainauskorvaus maksettiin tilitysjärjestelmäuudistuksen vuoksi vasta vuonna Verkkotallennuspal- Tekijänoikeuskorvauksista saadut tuotot maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko suoraan oikeudenomistajille tai jä- Ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisen korvaukset ulkomaisille sisarjärjestöille, tuottajille ja lähettäjäyrityksille Lainauskorvaus kuvantekijöille * -19,6 - velujen lisensioinnista kertyneiden korvausten tilittäminen käynnistyi aikana. vuoden Korvauksia maksettiin Gra- Tekijänoikeuskorvauksista saadut tuotot maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko suoraan oikeudenomistajille tai jäsenjärjestöille. senjärjestöille, jotka jakavat ne edelleen muun muassa apurahoina tai palkintoina. Ulkomaisten teosten kopiointikorvaukset ulkomaisille sisarjärjestöille Av-teosten opetuskäyttökorvaukset Koulutustusrahasto Kouralle Elektra-palvelun käyttökorvaus tieteellisten artikkeleiden tekijöille ja kustantajille ,4 18,4-4,0 mexille, Teostolle ja Tuotokselle. Kopiosto toimii verkkotallennuspal- AVEK tuki kotimaista av-alaa 3 miljoonalla eurolla erilaisina tukina. AVEKin jakamat tuet yksityisen kopioinnin korvauksista sekä Digi- ja CreaDemo-määrärahoista ,8 velujen lisensioinnissa oikeudenhaltijoiden yhteisenä palvelupisteenä asiakkaille ja maksaa kerätyt korvaukset edelleen muille järjestöille ja AVEKin toiminnasta lisää AVEK-osiossa sekä Yhteensä * maksatus siirtyi alkuvuoteen 2016 tilitysjärjestelmäuudistuksesta johtuen ** lisensiointi alkoi ,5 Tv-ohjaaja Tapani Parm ohjaamassa taitoluistelukilpailujen televisiointia Luova100-videolla. Säveltäjä Pekka Jalkanen kirjoittamassa nuotteja Luova100-videolla

8 viestintää ja lupatiedottamista edistävä Kopiraittilan koulu -verkkopalvelu. Kopiraittilan koulu tarjoaa eri koulu- ja luokka-asteille sopivaa opetusmateriaalia verkossa. Palvelu on saanut runsaasti positiivista palautetta, ja se on otettu hyvin käyttöön. Kopiraittilan koululla on kuukausittain noin käyttäjää. O I R Kopiraittilan koulu vastaa vuonna 2016 uudistuneisiin perusopetuksen opetussuunnitelmiin, jotka toi- Case TI K P AIT L N A KO LU U Vuoden aikana avattiin tekijänoikeus- vat tekijänoikeudet osaksi monilukutaitoa sekä vastuullista tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kaikilla luokka-asteilla ja osana kaikkia oppiaineita. Kopiraittilan koulussa tekijänoikeuksia opitaan hauskojen pelillisten tehtävien ja testien kautta. Palvelussa oleva opetusmateriaali on tuotettu yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Sisällön ovat laatineet pedagogiikan ja tekijänoikeuden asiantuntijat. TUTKIMUS Tutkimuksia ja selvityksiä aineiston käytöstä Vuoden aikana toteutettiin useita tutkimuksia, joilla selvitettiin aineistojen käyttöä sekä kerättiin tietoa luparatkaisujen kehittämiseksi. Tutkimustuloksia käytetään käyttölupien korvausten määrittelyssä sekä kerättyjen korvausten jakamisessa. Keväällä 2016 toteutettiin selvitys työssäkäyvien kopioinnin määrästä ja laadusta. Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon työssäkäyvät henkilöt valokopioivat, skannaavat, tulostavat ja tallentavat työkäyttöön tekstiä, kuvaa tai nuotteja. Kyselyyn vastasi yli julkisella tai yksityisellä sektorilla työskentelevää henkilöä. Vuoden aikana tehtiin paneelikysely, jonka tavoitteena oli selvittää, miten paljon suomalaiset kopioivat tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, kuten kirjoja, lehtiä ja nuotteja, yksityiseen käyttöön. Selvitys kattoi painettujen julkaisujen valokopioinnin ja skannauksen, muun kuin itse tehdyn aineiston tulostamisen ja internetissä olevan kuva- ja tekstiaineiston tallentamisen. Selvitykseen vastasi yli henkilöä. Selvityksen tulosten perusteella suomalaiset kopioivat erilaisia aineistoja yksityiseen käyttöön keskimäärin 31,4 kertaa vuodessa. Kopiointikerrat jakautuvat seuraavasti: valokopiointi 4,8, skannaus 1,7, tulostus 13,3 ja tallennus 11,6 kertaa/vuosi. Sirkustaiteilija Katja Kortström esiintymässä rengastrapetsilla Luova100-videolla

9 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toimintaa kehitetään jatkuvasti EU:n digitaaliseen sisämarkkinastrategiaan liittyvä tekijänoikeuksien modernisointi ete- Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisäävä yhteishallinnointilaki tuli voimaan Vuoden aikana valmistauduttiin tekijänoikeuden Yhteistyö Kansalliskirjaston ja kustantajilyttämiin yhteishallinnointia koskevan lain edelen kanssa jatkui vanhojen sanomalehtien muutoksiin, järjestettiin Opetuksen saamiseksi laajemman käyttäjäkunnan digiloikka -seminaari sekä vaikutettiin muun muassa EU:sta tulleisiin lakialoitteisiin. Lisäksi saataville digitoimalla. Kopiosto laati vuoden aikana vanhojen sanomalehtien tekijänoikeuksiin osallistuttiin sekä koti- että ulkomaisten alan liittyvän hinnoittelumallin organisaatioiden toimintaan. Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisäävä tekijänoikeuden yhteishallinnointilaki tuli voimaan sanomalehtikustantajille. Kopiosto osallistui yhdessä Gramexin, MTV:n, Sanaston ja Teoston kanssa Suomi Areenaan Vuoden 2016 aikana Kopiostossa vaikutettiin järjestämällä oman keskustelutilaisuuden lain sisällölliseen valmisteluun osal- listumalla kuulemisiin ja lausumalla asiasta. Lisäksi valmistauduttiin siihen, miten laki Suomi, sisu, sisältö!. Tilaisuuden teemoja olivat luovien alojen merkitys ja potentiaali kasvulle, hyvinvoinnille ja työpaikoille. vaikuttaa Kopioston ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan. Syksyllä 2016 Kopiosto järjesti Opetuksen digiloikka -seminaarin, jossa opetusalan ammattilaiset keskustelivat opetuksen ni vuoden aikana. Syksyllä 2016 annettu ehdotus ja oppimisympäristöjen digitalisoitumisesta direktiiviksi sisälsi Kopioston kannalta ja oppilaitosten edellytyksistä ottaa digiloik- merkittäviä muutosehdotuksia, kuten opetuksen ka. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja havainnollistaminen ja tiedon louhinta. Kopiosto vaikutti näihin antamalla lausuntoja, osallistumalla kuulemisiin sekä tekemällä yhteistyötä ministeriöiden kanssa. muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä OAJ:n edustajilta. Seminaari nosti esiin tarpeen tukea opettajia, oppilaita ja oppilaitoksia digiloikan ottamisessa siten, että tarjolla ei olisi vain laitteita, Kopiosto haki neuvotteluyhteyttä tv-yhtiöiden ja operaattoreiden kanssa, jotta kotimaisten vaan myös pedagogista sisältöä ja tietoa tekijänoikeuksista. televisiokanavien edelleen lähettämiseen liittyvistä tekijänoikeuksista olisi voitu sopia. Toistaiseksi tämä ei ole johtanut varsinaisten sopimusneuvotteluiden käynnistymiseen. Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty -yhteenliittymän toimintaan Kopiosto osallistui aktiivisesti, ja oli mukana vaikuttamassa muun muassa Euroopan sisämarkkinastrategiassa oleviin tekijänoikeutta koskeviin esityksiin, kuten tiedon louhintaan ja arvokuiluun. Lisäksi Kopiosto on TTVK:n eli Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen jäsen, ja osallistuu sen toimintaan muun muassa hallitusjäsenyyden ja erilaisten työryhmäjäsenyyksien muodossa. Kopiosto on mukana myös kansainvälisissä organisaatioissa, kuten valokopiojärjestöjen keskusjärjestössä IFRROssa (International Federation of Reproduction Rights Organisations) sekä av- ja musiikkialan järjestöjen yhteenliittymässä CISACissa (Confédération Internationale des Sociétés d Auterus et Compositeurs). Lisäksi Kopiosto kuuluu Society of Audiovisual Authors (SAA) -järjestöön. Kaikkien näiden toimintaan Kopiosto osallistui vuoden aikana erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Päätoimittaja Anni Lintula kommentoimassa tekstejä Luova100-videolla. Kopiosto järjesti Opetuksen digiloikka -seminaarin, jossa opetusalan ammattilaiset keskustelivat opetuksen ja oppimis- ympäristöjen digitalisoitumisesta

10 JÄSENJÄRJESTÖT JÄSENJÄRJESTÖT Edustaa laajasti luovaa alaa TEKIJÄJÄRJESTÖT Aikakauslehtien Päätoimittajat ry Suomen Kirjailijaliitto ry Kopioston jäsenpohjassa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Kopiosto edustaa 45 jäsenjärjestön kautta yli suomalaista oikeudenomistajaa. Lisäksi se edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan alan toimijoita. AKAVA ry Animaatioklinikka Suomen animaationtekijät ry Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Finlands svenska författareförening rf Finlands Svenska Skådespelarförbund rf Finnfoto - Suomen valokuvajärjestöt ry Freelance Ohjelmatyöntekijät ry Grafia ry Kuvittajat ry Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry Päätoimittajien yhdistys ry Radio- ja televisiotoimittajien liitto Sarjakuvantekijät ry Suomen arvostelijain liitto ry Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Journalistiliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen Nuorisokirjailijat ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry Suomen Näyttelijäliitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen Säveltäjät ry Suomen Taiteilijaseura ry Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry Suomen tiedetoimittajain liitto ry Suomen tietokirjailijat ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry TV-kuvaajat ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry Kirjailija Tapani Bagge editoimassa tekstiä Luova100-videolla. KUSTANTAJAJÄRJESTÖT Aikakauslehtien Liitto ry Sanomalehtien Liitto ry Suomen Kustannusyhdistys ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Tekniset Kustantajat ry Suomen tiedekustantajien liitto ry 18 19

11 OR G A N I S A A T I O Kopiosto lyhyesti Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. JÄSENKOKOUKSET Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtuutus yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Lisäksi Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Kopiosto myöntää käyttölupia muun muassa tekijänoikeuden suojaamien teosten valokopiointiin, internetistä tulostamiseen ja digitointiin, tv-ohjelmien tallentamiseen ja televisiokanavien edelleen lähettämiseen, ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne suoraan oikeudenomistajille tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta monipuolisina av-alan tukina. Kopioston tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen oikeudenhaltijoiden aseman parantamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi. HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Johto ja hallinto Asiakasosasto Oikeudenomistajapalvelut Laki- ja tutkimuspalvelut AVEK Näyttelijä Laura Birn valmistautumassa esitykseen Luova100-videolla. Hallitus Hallituksen puheenjohtaja ( alkaen) Heikki Jokinen vapaa toimittaja Hallituksen puheenjohtaja ( saakka) Raimo Söder emeritus Temen toiminnanjohtaja Karola Baran toiminnanjohtaja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Anna-Liisa Haavikko toimittaja Mikko Hoikka liittojohtaja Aikakauslehtien liitto ry Elina Kuusikko toiminnanjohtaja Suomen Näyttelijäliitto ry Sakari Laiho johtaja Suomen Kustannusyhdistys ry Tommi Nilsson toiminnanjohtaja Kuvasto ry Jukka-Pekka Pietiäinen toiminnanjohtaja Suomen tietokirjailijat ry Pekka Sipilä toiminnanjohtaja Suomen Musiikkikustantajat ry Jyrki Vainonen kirjailija, suomentaja, kirjallisuuden opettaja Ahti Vänttinen puheenjohtaja Suomen Muusikkojen Liitto ry Johtoryhmä Valtteri Niiranen toimitusjohtaja Sari Ahonen johtaja, oikeudenomistajapalvelut Maria Bregenhøj viestintäpäällikkö Juha Jukkara johtaja, asiakasosasto Juha Samola pääsihteeri, AVEK Arto Tamminen johtaja Jukka-Pekka Timonen varatoimitusjohtaja laki- ja tutkimuspalvelut Pirjo Tuunanen hallintojohtaja Henkilöstö Vuonna 2016 Kopiostossa työskenteli 42,5 henkilöä kokoaikaisiksi muutettuna (vuonna ,1). Henkilökunnan keski-ikä oli 46 vuotta, ja keskimääräinen työsuhteen kesto oli 11 vuotta. Henkilöstöstä 70 % oli naisia ja 30 % miehiä.

12 Tukea av-kulttuurille 3 miljoonaa euroa Kopioston yhteydessä toimivan AVEKin vuosi oli taloudellisesti varsin hyvä, sillä sille osoitetut hyvitysmaksuvarat kasvoivat 59 % ja olivat 3,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksamat Digi- ja CreaDemo-määrärahat pysyivät edellisen vuoden tasolla ollen 1,4 miljoonaa euroa. Erilaisia tukia AVEK jakoi vuoden 2016 aikana yhteensä 3 miljoonaa euroa. Tukimuodoista käsikirjoitus- ja tuotantotuen osuus on selvästi suurin. Muita tukimuotoja ovat kulttuurivienti, koulutus ja festivaalien järjestäminen. Lisäksi summa pitää sisällään vuoden aikana jaetut Digi- ja CreaDemo-tuet. Vuosittain AVEKissa käsitellään lähes 1300 tukihakemusta. Käsikirjoitus- ja tuotantotuki kohdistuu lyhyt- ja dokumenttielokuvien tukemiseen sekä mediatuotantoihin. Koulutustuki puolestaan on tarkoitettu tekijöiden täydennyskoulutukseen ja festivaalituki audiovisuaalisen alan festivaaleihin. Yksittäisten tukipäätösten lisäksi tukea jaettiin erilaisten hankkeiden muodossa. käynnistettiin alkuvuodesta Yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön ja Ylen kanssa toteutetun hankkeen tavoitteena oli tuottaa lapsille suunnattuja, nettiympäristöön suunniteltuja dokumentaarisia teoksia. Hankkeeseen valittiin neljä tuotantoa, jotka valmistuvat maaliskuussa Nykytaiteen museo Kiasman kanssa käynnistettiin mediataiteen yhteistuotantohanke, jon- ka tavoitteena oli tuottaa maaliskuussa 2017 Ars17-näyttelyssä esitettävä teos. Taiteilijaksi hankkeeseen valittiin Tuomas A. Laitinen. Vuosittain jaettava Suomen merkittävin mediataiteen palkinto, AVEK-palkinto, annettiin taiteilija Salla Tykälle. Palkinto on arvoltaan euroa. Innovatiivisia tuote- ja palveluideoiden pitchaajia palkittiin cd²-tapahtumassa euron palkinnon päivän parhaasta pitchauksesta voitti Miia Liesegang Belightful-konseptilla. Mediataiteen tuotantoneuvoja vaihtui vuoden aikana, kun Elena Näsäsen toimikausi päättyi kesäkuussa 2016, ja uutena tuotantoneuvojana aloitti Tuuli Penttinen-Lampisuo. Tuotantoneuvojan toimikausi kestää enintään neljä vuotta. Kauden aikana AVEKille laadittiin uusi strategia vuosille AVEKin missiona on edistää kotimaista av-kulttuuria tukemalla alan ammattilaisten hankkeita tekijänoikeusvaroilla. AVEKin strategisissa valinnoissa keskitytään edistämistoiminnan tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen. AVEKin tukimuotojen tulee vastata av-alan todellisia ja muuttuvia tarpeita. Lisäksi keskitytään av-alan ja viestinnän kehittämiseen sekä rahoituksen varmistamiseen. Lisätietoa AVEKin toiminnasta AVEKin toimintakertomuksesta sekä nettisivuilta Elokuvaaja Sari Aaltonen Luova100-videolla

13 24

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2015 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Ä L L Y S Tilitykset ja tuet 18 Kopiosto lyhyesti Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. vaukset

Lisätiedot

VALOKOPIOINTILUPA Lupa-asiakirja

VALOKOPIOINTILUPA Lupa-asiakirja VALOKOPIOINTILUPA Lupa-asiakirja Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry on myöntänyt luvansaajalle luvan tekijänoikeuslain (404/61) suojaamien teosten osittaiseen

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus 2016 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 0 Hallituksen toimintakertomus 2016 Kopioston toimintaympäristön ja -edellytysten muutoksista vuonna 2016 Toimintavuonna Kopioston omassa toiminnassa sekä ulkoisessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

38 miljoonaa euroa tuottoja. 33 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 45 työntekijää.

38 miljoonaa euroa tuottoja. 33 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 45 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Lottaliina Lehtinen lakiasiainpäällikkö Suomen Muusikkojen Liitto ry Tekijäfoorumin työvaliokunnan jäsen Tekijäfoorumi Animaatioklinikka

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA - LUPAEHDOT

KOPIOINTILUPA - LUPAEHDOT KOPIOINTILUPA - LUPAEHDOT Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry on myöntänyt luvansaajalle luvan tekijänoikeuslain (404/61) suojaamien teosten osittaiseen kopiointiin ja käyttöön

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA PERUSKOULUT, LUKIOT JA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Digitoimalla ja verkosta lisämateriaalia opetukseen Opetushallitus on hankkinut peruskouluille, lukioille ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 2014 1

Vuosikertomus 2014 2014 1 Vuosikertomus 2014 2014 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 8 Avaintapahtumia 10 Talous 12 Tuotteet ja asiakkaat 14 Tilitykset 18 Ä KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden,

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Toiminnan tunnuslukuja 2015 9 Jäsenistö ja hallinto 11 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 14

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.7.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuden yhteishallinnointi

Lausuntopyyntö 14.7.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuden yhteishallinnointi Lausuntopyyntö OKM/35/010/2014 14.7.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM063:00/2014 Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuden yhteishallinnointi Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry Faktoja Teostosta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry 2013 Tekijänoikeus lyhyesti Tekijä päättää teostensa käytöstä Teosto - yhdysside musiikin tekijöiden ja musiikin käyttäjien välillä. lakiin

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

1 / EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE

1 / EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE 1 / 5 27.2.2017 EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp)

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2014 7 Jäsenistö ja hallinto 10 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 13 - Tase 14 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet 1 Johdanto Kopiosto myöntää oikeudenhaltijoiden puolesta käyttölupia tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöön, kerää korvauksia ja jakaa

Lisätiedot

ITK-konferenssi Kirsi Salmela ja Juha Kallanranta, Kopiosto ry

ITK-konferenssi Kirsi Salmela ja Juha Kallanranta, Kopiosto ry Opettaja ja tekijänoikeudet - Opettajan kolme roolia ITK-konferenssi 7.4.2017 Kirsi Salmela ja Juha Kallanranta, Kopiosto ry TEKIJÄNOIKEUKSIA! MIKSI? Digiloikka Digitaalitekniikka Laitteet, internet, some,

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut ammatillisille oppi laitoksille perustutkintoon johtavaan koulutukseen

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA PERUSKOULUT JA LUKIOT Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan painettujen jen osittaiseen

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lausuntomme pääkohdat EU-tutkimuksen mukaan tekijänoikeuden merkitys työllisyydelle on Suomessa toiseksi merkittävin koko EU-alueella. Siksi on myönteistä että tekijänoikeus

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon myöntää

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 9.10.2014

Lausuntopyyntö 9.10.2014 Lausuntopyyntö OKM/56/010/2014 9.10.2014 Saaja Viite Asia Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla SISÄLLYS AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

VUOSI 2013. Luovan työn asialla

VUOSI 2013. Luovan työn asialla VUOSI 2013 Luovan työn asialla sisällys AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 14.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 25.1.2013. Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausuntopyyntö 25.1.2013. Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta Lausuntopyyntö OKM/5/010/2013 25.1.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN

TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN TEKIJÄNOIKEUDET HALTUUN ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä tekijänoikeus on? Miten voin hyödyntää aineistoja opetuksessa? Miten opetan tekijänoikeuksia? Mitä tekijänoikeus on? Luovan työn suojaa Laissa annettu oikeus

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Tuunaa tuntisi digiaikaan Opettajan kolme roolia

Tuunaa tuntisi digiaikaan Opettajan kolme roolia Tuunaa tuntisi digiaikaan Opettajan kolme roolia Juha Kallanranta Helsinki 3.10.2016 Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Tekijänä Valmistaa itse materiaalia Käyttäjänä Käyttää toisten

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016) Talousvaliokunta 18.2.2016

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

Luovien sisältöjen käyttö verkossa

Luovien sisältöjen käyttö verkossa Luovien sisältöjen käyttö verkossa Arvonsiirrosta oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön Mikä on muuttunut Mitä muutos tarkoittaa Ongelma Ratkaisu Alustapalvelut hallitsevat luovien sisältöjen verkkomarkkinoita

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX missio Favex edistää suomalaisen

Lisätiedot

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden

Lisätiedot

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten VUOSIKERTOMUS 2013 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys,

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu 14.6.2012 kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa

Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa Lauri Kaira 2.4.2010 Muistio kulttuuriopetuksen tekijänoikeusfoorumin 2010 alustusten ja paneelikeskustelujen pohjalta Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa 1 Yleistä Yksikään kirja, laulu tai

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

V U O S I 2011. Luovan työn asialla

V U O S I 2011. Luovan työn asialla V U O S I 2011 Luovan työn asialla Juha Suonpää: Holy Melancholy: Uncommunicative 2010 Niina Suominen: Kutsun itseäni terveeksi 2010 SISÄLLYS Milla Moilanen: Cycle tekeillä oleva teos KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP)

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle 23.9.2016 TEKIJÄNOIKEUKSIEN KÄYTTÄJIEN NEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus suojaa? Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Oletko jo käynyt Kopiraittilan koulussa? Mitä tekijänoikeus on?

Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus suojaa? Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Oletko jo käynyt Kopiraittilan koulussa? Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tämä esite sisältää perustietoa tekijän oikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia koulumaailman tekijän oikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeus järjestö

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

ETUKANSI Kuvasto Vuosi 2013 1

ETUKANSI Kuvasto Vuosi 2013 1 ETUKANSI Kuvasto Vuosi 2013 1 Kannen kuva: 2Susanna Majuri Falling, 2011 Sisällysluettelo 1 1.1. 1.2. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5 5.1. 5.2. 6 7 8 Kuvasto ry visuaalisen alan

Lisätiedot