V U O S I Luovan työn asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I 2012. Luovan työn asialla"

Transkriptio

1 V U O S I 2012 Luovan työn asialla

2 SISÄLLYS AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataidetta. AVEKin tukea saa vuosittain noin 40 elokuvahanketta ja 70 mediataidehanketta. Lisäksi AVEK tukee tekijöiden ja tuottajien täydennyskoulutusta, suomalaisen elokuva-alan kansainvälistymistä sekä alan festivaaleja ja tapahtumia. Tässä vuosikertomuksessa olemme halunneet valokuvin nostaa esiin joitakin teoksia, joiden tekijöitä ja tuotantoyhtiöitä AVEK on tukenut. Toimitus Johanna Haapiainen-Makkonen Graafinen suunnittelu Hahmo Design Oy Painopaikka Erweko, Oulu 2013 Paperit Galerie Art Matt 200 g, Munken Polar 120 g KANNESSA: Mikko Kuparinen: Sirocco (2012) Kuva: Juice Huhtala Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) Arto Koskinen: Kuningas Litmanen (2012) Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa TÄLLÄ SIVULLA: Kimmo Koskela: Soundbreaker (2012) KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 KOPIOSTON TALOUS 5 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 6 JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7 Käyttöluvat 8 Käyttötutkimukset 8 Valokopiointikorvausten tilitys 11 Lainauskorvaus 12 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 14 Tv-kanavien edelleenlähettäminen 15 Suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla 17 Opetus- ja tallennekäyttö 17 Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys 18 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU 20 Yksityisen kopioinnin tutkimukset 20 Hyvitysmaksu vuonna AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK 22 Toimikauden 2012/2013 näkymät 22 Luovan kulttuurin määrärahat 22 Projektit ja erilliset kehityshankkeet 26 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JA TEKIJÄNOIKEUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 27 Oppilaitosviestintä 27 Kotimainen yhteistyö 28 Kansainvälinen yhteistyö 28 TIETOISKUT: FINLANDIA JUNIOR KURKISTUS KOPIOSTON MESSUOSASTOLLE 13 KOURA-KOULUTUSRAHASTO 16 AVEK-PALKINTO KOPIOSTON VUOSI

3 KOPIOSTO RY Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 44 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne oikeudenomistajille suoraan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina. Kopioston asema teosten käyttäjiä ja luovaa toimialaa yhdistävänä linkkinä perustuu yhtäältä jäsenistöltä saatuun kattavaan valtuutukseen ja toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tekijöitä edustavan järjestön määräajaksi toimimaan käyttölupia myöntävänä ja korvaustuottoja keräävänä järjestönä. KOPIOSTON HALLITUS VUONNA 2012 Hallituksen puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Raimo Söder 1. varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 2. varapuheenjohtaja: Johtaja Sakari Laiho Pääluottamismies Pirkko Epstein Valokuvaaja Boris Fagerström Tietokirjailija Jaakko Heinimäki Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Johtaja Elina Nissi Kirjailija Jarkko Tontti Puheenjohtaja Ahti Vänttinen KOPIOSTON JOHToryhmä VUONNA 2012 Toimitusjohtaja Pekka Rislakki Varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen Johtaja Arto Tamminen, av-osasto Hallintojohtaja Pirjo Tuunanen Tietohallintojohtaja Matti Jämbäck, tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala alkaen Pääsihteeri Juha Samola, AVEK Viestintäpäällikkö Maria Bregenhøj Kopioston vuosi 2012 oli taloudellisesti hyvä: tuotot lisääntyivät, ja kulut pidimme kurissa. Tyytyväisenä voimme myös todeta, että työmme on oikeansuuntaista, oikeisiin asioihin keskittyvää. Kopiosto kehittyi vuonna 2012 kohti uusia lisensiointialueita ja säilytti samalla perinteisillä alueillaan asemansa suomalaisen tekijänoikeuskentän tärkeänä mahdollistajana. Kopiostolla on valtakirja yli :lta tekijänoikeuden omistajalta. Tämä luottamuksen osoitus sekä Kopioston asema opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä sopimuslisenssijärjestönä takaavat Kopiostolle ainutlaatuisen, sekä oikeudenomistajia että oikeuksien käyttäjiä palvelevan paikan tekijänoikeuksien, median ja kulttuurin kentässä. Kopioston euromääräisesti tärkein asiakaskohderyhmä ovat oppilaitokset. Järjestö tekee jatkuvaa työtä antaakseen omalta osaltaan oppilaitossektorille alakouluista TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pekka Rislakki yliopistoihin parhaat välineet oppimisen tueksi. Kopioston vanhin lisensioitava tuote, valokopiointi, on yhä arkipäivää peruskouluissa ja lukioissa, mutta on vähentynyt nopeasti muun muassa yliopistoissa. Tilalle tulevat verkkomateriaalin käyttö sekä skannaus kuuluvat nekin Kopioston repertuaariin, ja niiden lisensiointi edistyi vauhdikkaasti vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty keskitetty sopimus oppimateriaalin digitaalisesta käytöstä seurasi sitä kehitystä, joka oppilaitoksissa oli jo aiemmin Kopioston tutkimuksin todettu. Näin saatiin vihdoin vauhtia tämän tekijänoikeuksien nopeasti lisääntyvän käytön keskitettyyn lisensiointiin ja sitä kautta käytön laillistamiseen. Digitalisoidun materiaalin uusiin liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikoihin perustuva verkkokäyttö on ollut trendi jo pitkään. Kopioston ydintehtävä tänä päivänä on siksi tarjota oikeudenomistajille ja tekijän- oikeudella suojatun materiaalin käyttäjille helppoja ja samalla oikeudenomistajien etuja suojaavia ratkaisuja. Vuonna 2012 Kopiosto kehitti siksi valmiuksiaan monella eri tavalla: tutkimuksia, neuvotteluita, teknisen tietämyksen lisäämistä, pilotti-casejä. Kopioston taloudellinen selkäranka oli vuonna 2012 sama kuin edellisenäkin vuonna, mikä luo jatkuvuutta toimintaan. Valokopiointi, tv-ohjelmien edelleenlähettäminen sekä av-materiaalin tallennus oppilaitoksissa toivat suurimman osan tuotoista. Vakiintuneista tuotoista vain yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on jäänyt kuoppaan, josta se ei vuonna 2012 tullut ylös. Tuottojen myönteisestä kehityksestä kertovien lukujen tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että minkään tuotteiden osalta tilanne ei ollut yksioikoinen. Vaikka kokonaisluvut kehittyivät edullisesti, monilla osaalueilla oli turbulenssia; lisensiointi ja sen myötä tuotot vähenivät. 2 KOPIOSTON VUOSI 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

4 Jouko Aaltonen: Taistelu Turusta (Battle for the City) (2011) Kuva: Turun museokeskus Konkreettinen työ Kopioston toimintaedellytysten kohentamiseksi jatkui. Käytännössä tämä tarkoitti jäsenten antamien valtuuksien rakenteen ja sisällön uudelleentarkastelua sekä aktiivista vaikuttamista joustavan ja moniin teosten massakäyttötilanteisiin sopivan sopimuslisenssijärjestelmän kehittämiseksi. Kopiosto toivoi, että valtiovalta olisi edistänyt lainsäädäntöä eräillä Kopiostolle tärkeillä alueilla. Näin ei kuitenkaan käynyt. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskeva uudistus ei edistynyt. Laittomat verkkotallennuspalvelut ovat saaneet rehottaa jo vuosia, mutta asian ratkaisevaa lainsäädäntöä ei ole kuulunut. Tällaiset hidasteet vaikuttivat Kopioston suunnitelmiin ja tulokseen negatiivisesti. Toisaalta valtion budjetin rajoitukset eli poliittisen tahdon puute estivät opetus- ja kulttuuriministeriötä hankkimasta kaikkia kouluihin toivottuja kopiointi- ja käyttölupia. Tämä aiheutti sen, että Kopioston oli myytävä digitaalisen käytön lupia kuntatasolla. Valitettavasti koulut ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla kunnilla ei ollut taloudellisia resursseja luvan hankintaan. Myös Kopioston tuotot olivat tämän vuoksi pienemmät kuin niiden toivoimme olevan. Kopiosto hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön niin tekijänoikeusalalla kuin asiakkaidensa kanssa, mistä osoituksena ovat useat sopimusneuvottelut, joissa Kopiosto pyrkii saamaan aikaan uusien lisensiointialueiden osalta ratkaisuja. Yhteistyö on useimmiten hyvää ja hedelmällistä. Yhteistyötä naarmuttaa joissain tapauksissa se, että tekijänoikeuksiin liitetään poliittista keskustelua, jonka taustat ovat näennäisesti ideologisia, mutta tosiasiassa taloudellisten etujen tavoitteluun liittyvää reaalipolitiikkaa. Kopiosto pitää oikeudenomistajien puolta, mutta pyrkii silti aina toimimaan ratkaisuhakuisesti. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. Sen on tarkoitettava sopimushalukkuutta mikä on eri asia kuin varallisuuden siirtyminen tekijänoikeuden haltijoilta muille elinkeinoelämän aloille. KOPIOSTON TALOUS Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2012 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,7 %. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensiointituotot olivat yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, joka on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kasvua oli etenkin julkaisujen digitaalisessa kopioinnissa, josta vuonna 2012 saatiin euroa tuottoja edellisen vuoden tuottojen ollessa euroa. Lainauskorvausja verkkopalvelutuotot olivat euroa, jossa oli kasvua 12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Radio- ja televisio-ohjelmien lisensioinnista perittiin vuonna 2012 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 nähden oli 20,5 %. Kopioston korvaustuotoista merkittävä osa on peräisin hyvitysmaksusta, jolla korvataan teosten kopiointia yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun korvaustuotot olivat toimintavuonna 2,7 miljoonaa euroa, joka on euroa eli 5,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. DigiDemo on opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha, jonka AVEK suuntaa kulttuuristen sisältö- ja palveluhankkeiden kehittämiseen. Vuoden 2012 määrärahan kokonaissumma oli euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi AVEKille euron määrärahan luovien sisältöjen CreaDemo-ohjelmaan. Kopiostolle syntyi vuonna 2012 palvelutuottoja YLEn freelancejournalisteille maksamien tv- ja radio-ohjelmien uusintapalkkioiden tilityksen hoitamisesta. Kopiosto sijoittaa saadut tuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Vuonna 2012 Kopioston rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa. Vuokralla olevista toimistotiloista saatiin tuottoja euroa. Kopioston kulut olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Kaikki kulut poistoineen olivat 4,5 miljoonaa euroa, ja niiden osuus laskettuna kaikista tuotoista oli 16,4 %. Kopioston toimistossa työskenteli 44 henkilöä. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. Kopioston tuotot Muutos-% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,2 Lainauskorvaus ja verkkopalvelut ,5 Radio- ja tv-ohjelmat ,5 Hyvitysmaksu ,7 DigiDemo ja CreaDemo ,1 Yhteensä ,7 Palvelutuotot ,0 Rahoitus- ja sijoitustuotot ,8 Jäsen- ja liittymismaksutuotot ,6 Kaikki yhteensä ,3 4 KOPIOSTON VUOSI 2012 KOPIOSTON TALOUS 5

5 Julkaisujen valokopiointi ja digitaalinen käyttö Oppilaitokset 7,8 milj. euroa Julkishallinto 3,3 milj. euroa Elinkeinoelämä 1,7 milj. euroa Digitaalinen kopiointi 1,9 milj. euroa LAINAUSKORVAUS JA VERKKOPALVELUT 0,5 milj. euroa Audiovisuaalisten teosten käyttö Edelleenlähettäminen 3,5 milj. euroa KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 2012 Tallennekäyttö 3,6 milj. euroa HYVITYSMAKSU 2,7 milj. euroa DIGIDEMO JA CREADEMO 2,0 milj. euroa Nuolen paksuus korreloi siirtyvän rahan määrän kanssa. Vuoden korvaustuotot ja edelleen tilitetyt varat ovat erisuuruisia johtuen suurimmaksi osaksi hallintokuluista, tilitysaikataulusta ja ulkopuolisten varausten palautuksista. TILITYS JÄRJESTÖILLE Kotimaiset korvaukset 10,2 milj. euroa Ulkomaiset korvaukset 0,9 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS 0,46 milj. euroa TILITYS YHTEISÖILLE 2,8 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS Muut 2,5 milj. euroa Hyvitysmaksu 1 milj. euroa AVEKIN MYÖNTÄMÄ TUKI 2,7 milj. euroa TILITYS KOURA- KOULUTUS rahastolle 0,6 milj. euroa JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ Julkaisujen valokopioinnin ja digitaalisen käytön osalta toimintavuoden tärkein tavoite oli saada mahdollisimman suuri osa oppilaitoksista uuden Digiluvan piiriin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin osittain, kun opetus- ja kulttuuriministeriö hankki keskitetyn Digiluvan kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Peruskoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset jäivät ilman keskitettyä lupaa. Ministeriön ratkaisu oli Kopioston kannalta pettymys, erityisesti kun otetaan huomioon asian painoarvo opetuksessa. Kopiosto oli varautunut siihen, ettei ministeriö hanki keskitettyä Digilupaa kaikille oppilaitoksille laatimalla suunnitelman siitä, kuinka lupaa markkinoitaisiin suoraan oppilaitoksille ja kunnille. Kun OKM-neuvottelujen tulos keväällä 2012 selvisi, kaikille kunnille ja kaikkiin oppilaitoksiin toimitettiin tiedote- ja tilausaineisto lupaan liittyen. Kaiken kaikkiaan Digiluvan markkinoimiseksi lähetettiin markkinointikirjettä ja tiedotetta. Toimintavuoden aikana luvan hankki 25 kuntaa ja niiden lisäksi 190 oppilaitosta. Tuotot näistä olivat noin euroa. Sekä asiakaskontaktien että tutkimusten viesti on selvä opetuksessa käytetään teoksia digitaalisesti ja Digiluvalle on selvä tarve. Kunnallinen päätöksenteko on kuitenkin hidasta ja kuntien huono taloudellinen tilanne heikentää valmiutta tehdä uusia hankintoja. Lupien hankinta onkin osoittautunut ennakoitua hitaammaksi. Ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen valokopiointikorvaukset pienenivät toimintavuonna miljoonalla eurolla, mikä antoi ministeriölle tavallista paremmat resurssit neuvotella digitaalista käyttöä koskevista luvista. Myös korvauksiin varattujen budjettimäärärahojen kasvu 1,9 miljoonalla eurolla oli tärkeä elementti neuvottelutuloksen syntymisessä. Valokopiointikorvauksissa tapahtui myös myönteistä kehitystä, kun kuntien korvaus nousi sopimuksen mukaisesti toisena vuotena peräkkäin. Toimintavuoden aikana Kopioston jäsenjärjestöt siirsivät Kopiostolle oikeudet kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa sijaitsevien sanoma- ja aikakauslehtiarkistojen käytön lisensiointiin. Kansalliskirjaston kanssa laadittiin yhteinen toimintasuunnitelma rahoituksen saamiseksi hankkeeseen, jossa digitoitaisiin ja saatettaisiin verkon kautta vanhoja sanomalehtiä yleisön, ensi vaiheessa oppilaitosten ja tutkijoiden saataville. Euroopan komission, Kopioston jäsenjärjestöjen ja 15 sanomalehtikustantajan kanssa päästiin sopimukseen periaatteista, joilla suomalaisten sanomalehtien sisältöä voidaan käyttää digitaalisesti komission sisäisessä verkossa. Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista jatkuivat vielä vuoden 2013 puolelle. Taloudellisesti vuosi oli edelliseen vuoteen verrattuna melko hyvä. Julkaisujen käytön korvauskertymä ylitti ensimmäisen kerran 15 miljoonaa, kun korvaustuotot olivat yhteensä 15,3 miljoonaa euroa. Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa 6 KOPIOSTON VUOSI 2012 JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7

6 digilupa helpottaa opettajan arkea. valokopiointikorvauksilla tunnustusta tekijöille KÄYTTÖLUVAT Kopiosto myöntää julkaisujen valokopioimiseen ja internetistä tulostamiseen lupia oppilaitoksille, julkishallinnolle, yrityksille ja muille organisaatioille. Digitaalisen käytön lupaa myydään toistaiseksi vain oppilaitoksille. Vuonna 2012 lisensiointia tehostettiin palkkaamalla uusi myyntikoordinaattori pääasiallisena työtehtävänään Digiluvan myynti ja markkinointi. Opetus ja koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii keskitetysti valokopiointiluvat peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Toimintavuoden kopiointikorvauksista päästiin OKM:n kanssa hyvään neuvottelutulokseen. Kopiosto myy valokopiointilupia suoraan sellaisille oppilaitoksille, jotka perivät kurssi- tai kopiointimaksuja. Kansalais- ja työväenopistojen maksamat korvaukset nousivat reippaasti. Myös kansanopistojen osalta korvaustuotot olivat edelleen hienoisessa nousussa. Sitä vastoin opiskelijoille maksua vastaan jaettavien kopioiden määrä laski edelleen. Julkishallinto Kopiosto neuvottelee valtionhallinnon valokopiointiluvista keskitetysti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Korvaustaso pysyi entisellään vuonna Suomen Kuntaliiton kanssa solmittu sopimus kuntien hallinnollisesta kopioinnista on voimassa vuoden 2013 loppuun. Kaikki Suomen kunnat ovat solmineet valokopiointisopimuksen Kopioston kanssa. Korvaustaso nousi vuonna 2012 sopimuksen mukaisesti. Kopiosto myöntää valokopiointilupia kirkollishallinnolle ja uskonnollisille yhteisöille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa solmitut sopimukset valokopioinnista ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvat vuosittain. Elinkeinoelämä Kopiosto tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille vuosilupia valokopiointiin. Toimialakohtaista lupaa tarjotaan niille yrityksille, joiden toimialalta on tutkittua tietoa kopioinnista. Muut yritykset ja yhteisöt voivat hankkia konekohtaisia ennalta määriteltyyn kopiomäärään perustuvia vuosilupia. Elinkeinoelämän tuotot pysyivät vakaina. Julkaisujen digitaalinen käyttö Kopioston Digilupa helpottaa opettajan arkea. Digiluvalla opettaja saa skannata julkaisuja sekä kopioida teoksia avoimilta verkkosivuilta osaksi opetusmateriaalia ja oppilaan tekemää harjoitustyötä tai esitelmää. Kopiosto neuvotteli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen Digiluvasta. Neuvotteluissa päästiin hyvään tulokseen toimintavuoden korvauksista. Digilupaa markkinoitiin toimintavuonna suoraan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppilaitoksissa on selkeä tarve Digiluvalle, ja koulut ovatkin ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan. Oppilaitosten lisäksi Digilupaa markkinoitiin myös suoraan kunnille. Kunnille tarjottiin mahdollisuutta hankkia lupa keskitetysti kaikille kunnan oppilaitoksille kustannushyödyn aikaansaamiseksi. Vuoden aikana Digilupa oli esillä myös monissa tapahtumissa, kuten tammikuun Educamessuilla ja syyskuussa järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Tapahtumien myötä Digilupaa saatiin markkinoitua sekä oppilaitosten henkilökunnalle että kunta- ja opetusalan päättäjille. KÄYTTÖtutkimukset Kopiosto toteutti keväällä 2012 yliopistoissa tutkimuksen, jolla selvitettiin internetissä olevien aineistojen tallentamista ja käyttöä. Tutkimuksen mukaan yliopistoissa tallennetaan internetistä opetus- ja tutkimuskäyttöön aineistoa noin kertaa vuodessa. Tutkijat tallentavat internetistä aineistoa peräti 70 kertaa vuodessa ja opettajatkin 44 kertaa vuodessa. Opettajien kohdalla tallennusten määrä on kasvanut huomattavasti vuoteen 2004 verrattuna, jolloin opettajat tallensivat internetistä noin 2,5 kertaa vuodessa. Tallennetusta aineistosta yli 60 % on tieteellisiä artikkeleita. Kolmannes tallennetusta aineistosta jaetaan opiskelijoille. Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan monia keskeisiä kulttuurialan palkintoja, kuten Finlandia-, Tieto-Finlandia ja Finlandia Junior -palkinnot. Finlandia Juniorin eli ansiokkaalle lasten- tai nuortenkirjalle myönnettävän palkinnon vuonna 2012 voitti Christel Rönns kirjallaan Det vidunderliga ägget. vuonna 2012 FINLANDIA juniorin VOITTI cristel rönns. KUVA: CRISTEL RÖNNS 8 KOPIOSTON VUOSI 2012 KOPIOSTON VUOSI

7 KORVAUSTUOTOT JULKAISUJEN VALOKOPIOINNISTA JA DIGITAALISESTA KÄYTÖSTÄ valokopiointikorvausten tilitykset kotimaahan Oppilaitokset { Julkishallinto { (+6,6 %) (-12,2 %) ,6 10,0 10,2 10,7 10,5 Elinkeinoelämä { (+4,7 %) Yhteensä { Digitaalinen käyttö { Muut tuotot { Kaikki yhteensä { (+387,0 %) (+14,9 %) Oppilaitokset Muutos-% Koulukopiointi, keskitetty ,7 % Koulukopiointi, hajautettu ,0 % Yhteensä ,2 % julkishallinto Muutos-% Valtionhallinto ,8 % Kunnallishallinto ,7 % Kirkollishallinto ja uskonnolliset yhteisöt ,6 % Yhteensä ,6 % elinkeinoelämä Muutos-% Toimialakohtaiset luvat ,4 % Konekohtaiset luvat ja erillissopimukset ,7 % Yhteensä ,7 % muut tuotot Muutos-% Lainauskorvaus ,0 % Verkkopalvelut ,7 % Ulkomaiset korvaukset ,6 % Yhteensä ,2 % (-5,8 %) (+5,5 %) DIGILUPA mahdollistaa julkaisujen digitaalisen käytön oppilaitoksissa. Hankittuaan Kopioston Digi luvan oppilai toksen henkilökunta ja oppilaat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, kuten kuvia ja tekstiä, avoimilta verkkosivuilta. Aineiston voi liittää osaksi opetusmateriaalia, esitystä tai oppilaan harjoitustyötä. Lupa mahdollistaa myös aineiston jakamisen oppilaille oppilaitoksen sisä verkon kautta. Etäopetuksessa, jossa käytetään tekijänoikeuden suojaamia teoksia, oppitunnin voi välittää suljetun tietoverkon kautta tv-kuvana tai vastaavana tai tallentaa opetusryhmän myöhemmin käytettäväksi. Verkkosivujen selaamiseen ja näyttämiseen opetuksen tai luennon yhteydessä ei tarvita erillistä lupaa. Vapaasti voidaan käyttää myös sellaisia internetissä olevia teoksia, joiden opetuskäytön oikeudenomistaja on sallinut niin sanotulla avoimella lisenssillä tai esimerkiksi sivuston käyttöehdoissa. Kopioston Digilupa ei koske niitä käyttötilanteita, joissa käyttäjällä on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta. Digilupa ei myöskään koske työ- ja harjoituskirjoja, nuotteja, musiikkia, videoklippejä tai muuta av-aineistoa. Milj. euroa Valtionhallinnossa selvitettiin valokopioinnin ja tulostamisen määrää. Tutkimus osoitti korvattavan valokopioinnin määrän vähentyneen merkittävästi vuoden 2002 tasosta. Internetistä tulostaminen on kuitenkin tällä välin kasvanut huomattavasti, ja se onkin tutkimuksen mukaan jo yleisempää kuin valokopiointi. Valokopiointia ja tulostamista tutkittiin myös musiikkioppilaitoksissa. Tulostamisen määrää mitattiin nyt ensimmäistä kertaa. Valokopioinnin määrän havaittiin vähentyneen vuoden 2003 tutkimuksesta, mutta musiikkiaineistojen käyttö on silti pysynyt lähes ennallaan. Lisäksi vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön kaksi uutta tutkimusmenetelmää: Kopiosto-paneeli ja sisällön lisäselvitys. Sisällön lisäselvitys on tavanomaisen tutkimuksen yhteydessä tehtävä selvitys, joka kohdistuu erityisesti korvauksenalaisen aineiston sisällön selvittämiseen. Selvityksen avulla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten aineistoja käytetään, jolloin korvaukset saadaan kohdistettua oikeudenomistajille entistä paremmin. Kopioston paneeliin on tutkimusten yhteydessä kerätty mukaan henkilöitä, jotka ovat lupautuneet vastaamaan aika ajoin Kopioston kyselyihin. Paneelin avulla on arvioitu muun muassa Kopioston raportointi- ja leimauspalvelun toimivuutta. Paneeli mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin tutkimusta vaativiin kysymyksiin. Valokopiointikorvausten tilitys Kopiosto jakaa julkaisujen valokopioinnista ja tulostamisesta kerätyt korvaukset kotimaisia tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen sekä vastavuoroisuussopimusten perusteella ulkomaisille sisarjärjestöilleen. Vuonna 2012 valokopiointikorvauksia tilitettiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, josta 10,5 miljoonaa euroa kotimaisille jäsenjärjestöille ja ulkomaille 0,9 miljoonaa euroa. Tilitysten kokonaismäärä kotimaassa oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuonna. 10 KOPIOSTON VUOSI 2012 JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 11

8 valokopiointikorvaukset aineistoryhmittäin vuonna % Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus 2 % Lainauskorvaus Lainauskorvaus on tekijälle maksettavaa korvausta siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoista. Kopiosto hallinnoi ja tilittää opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Kopioston toimimaan tekijänoikeuslain 19 a :ssä tarkoitettuna lainauskorvausta hallinnoivana järjestönä kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta. Hyväksymispäätös on voimassa Ensimmäinen kausi oli voimassa Lainauskorvausten laskemisessa hyödynnetään yleisten kirjastojen antamia tietoja lainausten määrästä. Axiellin ja HelMetin yhdistetyt lainausmäärätiedot otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa. Kahdesta lähteestä saatavat lainaustiedot monipuolistavat valikoimaa. HelMet kattaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen lainausmäärätiedot ja Axiellin tarjoamien tietokantojen kautta saadaan kattavasti tietoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien kirjastojen lainausmääristä. Aiempaa suuremman otoksen myötä lainaustietoihin saadaan vuosittain noin 4000 uutta julkaisua aiemman noin 1000 julkaisun sijaan. Kaiken kaikkiaan uusi otos sisältää noin julkaisua, kun aiemmin vastaava luku oli noin julkaisua. Kopioston lainauskorvaustyöryhmässä tehtiin merkittävä päätös uudesta tilityssäännöstä. Vuoden 2012 lainauskorvausten tilitystä koskeva tilitysuudistus vastaa Sanaston kanssa tehtyä sopimusta kuvaosuudesta. Uusi tilityssääntö vahvistettiin Kopioston hallituksessa joulukuussa. Vuonna 2012 tilitettiin korvaukset vuodelta Yhteensä haettavissa oli euroa. Kuva Lehti Nuotit 17 % 19 % 7 % VALOKOPIOINTI - KO R VAU K S E T jaetaan oikeudenomistajille Kopioston jäsenjärjestöjen kautta. Kopioston toteuttamista käyttötutkimuksista saadaan tietoa siitä, miten paljon erilaisia aineistoja kopioidaan. Korvaukset tilitetään tutkimusten osoittamassa suhteessa viiteen eri aineistoryhmään: tietokirjallisuus, lehti, kuva, nuotit ja kaunokirjallisuus. Kopiointikorvaukset maksetaan näitä aineistolajeja edustaville Kopioston jäsen järjestöille. Aineistoryhmien sisällä korvaukset jaetaan Kopioston jäsenjärjestöjen neuvottelemien suhteiden mukaisesti. Järjestöjen välisistä jakosuhteista neuvotellaan aina, kun tietyltä sopimusalueelta valmistuu uusi tutkimus. Vuonna 2012 neuvoteltiin ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä kunnallisten sopimusalueiden korvauksista. Kopioston jäsenjärjestöt jakavat korvaukset edelleen esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Useat tunnetuista kirjallisuus- ja kuvapalkinnoista, kuten Finlandiapalkinnot ja Fotofinlandia, rahoitetaan Kopioston keräämillä valo kopiointikorvauksilla. kurkistus kopioston messuosastolle Kopiosto osallistuu eri alojen ammattilaisille ja myös suurelle yleisölle suunnatuille messuille vuosittain. Vuonna 2012 Kopiosto pystytti messuosastonsa opetusalan ammattilaisille suunnatuille Educa-messuille, Itä-Suomen opettajapäiville ja Valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville, isännöintialan ammattilaisille tarkoitetuille Isännöintipäiville, kunta-alan päättäjille suunnatuille Kuntamarkkinoille sekä kirjallisuuden ystäville järjestetyille Helsingin kirjamessuille. Kopiosto osallistui lokakuussa Kirjamessuille yhdessä jäsenjärjestönsä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n kanssa. Yhteisellä messuosastolla oli esillä valokuvaaja Hannu Hautalan teoksia. Kopioston messuosastolla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua palkitun luontovalokuvaajan teoksiin sekä saada käytännön vinkkejä siitä, miten tavoittaa luonto omalla kameralla. Kokemuksiaan luontokuvaamisesta jakoi Hautalan lisäksi vapaa kirjoittaja, valokuvaaja ja kouluttaja Pekka Punkari. Messuosastolla päivysti Kopioston ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n edustajia, joille yleisö kävi esittämässä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Osastolla esiteltiin myös Kopioston keräämillä valokopioinnin tekijänoikeuskorvauksilla rahoitettuja palkintoja. Hannu Hautala ja Pekka Punkari edustivat tekijöitä, jotka on palkittu valokopiointikorvauksilla rahoitetulla Finnfoto-palkinnolla. Viime vuosina Kirjamessujen osasto on toteutettu yhteistyössä Kopioston jäsenjärjestöjen kanssa. Osastolla ovat aiemmin esittäytyneet Sarjakuvantekijät ry ja Kuvittajat ry. hannu hautala jakoi kuvausvinkkejä messuosastolla. KUVA: PEKKA PUNKARI 12 KOPIOSTON VUOSI 2012 KOPIOSTON VUOSI

9 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ Audiovisuaalisten teosten lisensioinnin tuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kehitys edelliseen vuoteen nähden oli 20,5 prosenttia. Positiivisen kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea Suomessa Yle Fem -kanavapaikalla edelleenlähetetyn SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta sekä av-aineiston opetuskäytöstä neuvoteltu korvaus. Vuonna 2012 Kopiosto sai hyvitysmaksusta noin 1,3 miljoonaa euroa tilitettäväksi av-teosten oikeudenomistajille henkilökohtaisina korvauksina. Hyvitysmaksun kokonaiskertymä on ollut laskussa useiden vuosien ajan, vaikka yksityisen kopioinnin määrä on tutkimusten mukaan lisääntynyt. Hyvitysmaksun saattaminen yksityisen kopioinnin määrää vastaavalle tasolle on Kopioston edunvalvonnan pääpainopistealueita. Kopiosto jatkoi päättäjien tapaamista asiaan liittyen sekä yksin että yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Siirtovelvoitteen eli niin sanotun must carryn ulkopuolella ovat tällä hetkellä kanavat Sub, TV5, Kutonen, Jim, Liv ja AVA. Kyseisten kotimaisten kanavien edelleenlähettämiseen liittyvistä tekijänoikeuksista ja kaapelijakelun ehdoista tulee tekijänoikeuslain mukaan sopia oikeudenomistajien edustajien kanssa. Kopiosto jatkoi neuvotteluja näiden kanavien lisensioinnista vuonna Kopiosto on ollut yhteydessä tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden tarjoajiin ja ilmoittanut, että av-teosten hyödyntämiseen tarvitaan Kopioston edustamien oikeudenomistajien luvat. Kopioston kantana on, että käytännössä toimivin tapa lisensioida nämä palvelut olisi täydentää tekijänoikeuslakia verkkotallennuspalveluita koskevalla sopimuslisenssipykälällä. Oikeudenomistajia edustavien järjestöjen ja lähettäjäyritysten tekemä tutkintapyyntö verkkotallennuspalvelua tarjoavan TVkaista Oy:n toiminnasta eteni ja lokakuussa 2012 syyttäjä päätti syytteiden nostosta. Av-teosten uusien käyttöalueiden jatkuva seuranta ja edunvalvonta sekä niihin liittyvien tekijänoikeusratkaisujen kehittäminen kuuluu pysyvästi Kopioston tehtäviin. Kopiosto osallistui av-tekijänoikeusjärjestöjen käynnistämään projektiin, jossa kehitetään EU:n sisärajat ylittäviä lisensiointiratkaisuja av-teosten onlinekäyttöön. El Aboudi Mohamed: Häätanssi (Dance of Outlaws) (2012) Illume Ltd Tv-kanavien edelleenlähettäminen Neuvotteluja siirtovelvoitteen ulkopuolelle jääneiden kotimaisten televisiokanavien edelleenlähettämisen lisensioinnista jatkettiin vuonna Ulkomaisten tv-kanavien edelleenlähettäminen kaapeli- ja iptv-verkoissa sekä yhteisantenniverkoissa, esimerkiksi taloyhtiöissä ja hotelleissa on mahdollista Kopioston luvalla. Kopiosto edustaa yli 100 ulkomaista kanavaa, joiden osalta se myöntää asiakkailleen kaikki tekijänoikeudet sisältävän jakeluluvan. Yhteisantenniverkoille Kopiosto lisensioi Teoston valtuuttamana musiikin oikeuksia myös muihin kanaviin. Kopioston edustamista kanavista suosituimmat vuonna 2012 olivat ruotsalaiset TV4, TV3, SVT1, SVT2 ja Barnkanalen/ SVT24. Keskieurooppalaisista kanavista suosituimpia olivat saksalainen RTL, italialainen Rai Uno ja espanjalainen TVE Internacional. Kopioston edustamien ulkomaisten kanavien iptv-jakelu lisääntyi vuoden aikana merkittävästi. Maanpäällisessä verkossa Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla jaetaan Kopioston lisensioimana useita ruotsalaisia kanavia. Lisäksi SVT Worldin ohjelmistoa on mahdollista seurata Manner-Suomessa samalla kanavapaikalla Yle Fem:n kanssa. Edelleenlähettämisestä saatujen tuottojen positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta. Kopiosto on lisensioinut Yleisradion urheiluohjelmien edelleenlähettämistä osana Veikkauksen Live-veto -palvelua. Yle Areenan ohjelmia on ollut saatavilla osana Elisa Viihde -palvelua. verkkotallennuspalveluissa HYÖDYNNETÄÄN AV-TEOKSIA ILMAN OIKEUDENOMISTAJIEN LUPAA. SIIRTOVELVOITE tarkoittaa kaapelioperaattoreiden velvoitetta edelleenlähettää tietyt radio- ja televisiokanavat kaapelitelevisioverkossa. Näitä niin sanottuja must carry -kanavia ovat nykyisin YLEn kanavat, MTV3, Nelonen ja FOX. Siirtovelvoitteen alaisesta jakelusta on vuoden 2006 alusta alkaen ollut voimassa tekijänoikeuden rajoitus, minkä vuoksi tästä jakelusta ei peritä tekijänoikeuskorvausta. Tosiasiallisesti siirtovelvoite ja siihen liittyvä tekijänoikeuden rajoitus on kaapelioperaattoreille oikeus: niiden ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvauksia siirtovelvoitteeseen perustuvista lähetyksistä, jotka muodostavat operaattoreiden liiketoiminnan ytimen. VERKKOTALLENNUS- PALVELUT ovat kuluttajille maksullisia palveluita, jotka tarjoavat asiakkailleen internetin välityksellä tapahtuvaa televisio-ohjelmien tallennuttamispalvelua. Palveluja tarjoavat käytännössä kaikki Suomessa toimivat merkittävät operaattorit. Verkkotallennuspalveluissa hyödynnetään av-teoksia ilman oikeudenomistajien lupaa, eivätkä oikeudenomistajat saa tällä hetkellä korvauksia teostensa käytöstä. Palvelut kilpailevat muun muassa tallentavien digisovittimien ja tallennemyynnin kanssa. 14 KOPIOSTON VUOSI 2012 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 15

10 TELEVISIO- JA RADIO-OHJELMIEN korvaustuotot sekä hyvitysmaksu kourakoulutusrahasto Opetustallennuskorvauksesta noin viidennes tilitetään Koura-koulutusrahastolle, joka jakaa rahat eteenpäin stipendeinä, palkintoina ja apurahoina. Vuonna 2012 Kouralle jaettu summa oli euroa. Loput opetustallennuskorvauksista Kopiosto tilittää freelancetekijöille henkilökohtaisina korvauksina. Koura on Yleisradion ja MTV3:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastajain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto, jonka varat tulevat Yleisradion ja MTV3:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista. Vuonna 1985 perustettu Koura myöntää stipendejä, projektirahoitusta ja palkintoja. Stipendit myönnetään journalistiseen ja taiteelliseen jatko-opiskeluun, media-alaa kehittävään selvitys- tai tutkimustyöhön sekä alan koulutukselliseen sisältöjen kehittämiseen. Projektirahaa myönnetään radio- ja tv-osaamista kehittävän oppimateriaalin valmistukseen, toimittajien opintomatkoihin sekä näyttelytoimintaan. Koura-palkinnot jaetaan vuosittain YLEn ja MTV3:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille tv- ja radio-ohjelmille sekä verkkosisällöille. Koura-palkinnot jaetaan kuudessa kategoriassa: fiktio, dokumentti, kulttuuri, lapset ja nuoret, viikoittaiset asiaohjelmat sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmat. Koura-palkinnot ovat pääsääntöisesti suuruudeltaan euroa ja kunniamaininnat euroa Edelleenlähettäminen { Opetus- ja tallennekäyttö { 2012 Korvaukset ulkomailta { Yhteensä { Hyvitysmaksu, henkilökohtaiset korvaukset { Kaikki yhteensä { (+33,2 %) (+6,6 %) (+13,7 %) (+27,1 %) (+20,5 %) (+18,0 %) suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla EDELLEENLÄHETTÄMINEN kouran Fiktio-sarjan pääpalkinto annettiin vuonna 2012 tapio piiraisen tv-elokuvalle lumihiutalemuodostelma. Suomalaisia tv-ohjelmia on mahdollista seurata ulkomailla. Kopioston ulkomaiset sisarjärjestöt keräävät korvaukset suomalaisten ohjelmien edelleenlähettämisestä ja välittävät ne Kopiostolle, joka tilittää korvaukset ohjelmien tekijöille. Suomalaisista ohjelmista koostettua TV Finland -kanavaa on mahdollista seurata Ruotsissa ja satelliitin välityksellä myös muualla Euroopassa. Jakelun Ruotsissa lisensioi tekijänoikeusjärjestö Copyswede ja satelliittijakelun Kopiosto. MTV3 jättäytyi loppuvuodesta 2012 pois TV Finland -kanavasta, joka koostuu nyt ainoastaan Yleisradion ohjelmista. opetus- ja tallennekäyttö Kopiosto sopii opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tv-ohjelmien käytöstä opetuksessa. Kouluissa saa sopimuksen perusteella tallentaa tiettyjä televisio-ohjelmia opetusta varten. Perinteisten tallennealustojen, kuten videokasettien ja dvdlevyjen lisäksi ohjelmia voi tallentaa ja välittää oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa. Tallenteiden lainaaminen kirjastoista ja käyttäminen erilaisissa laitoksissa on mahdollista Kopioston, Suomen Kuntaliiton ja Yleisradion välisten sopimusten perusteella. Vuonna 2011 kirjastot hankkivat poikkeuksellisen runsaasti Kopioston lisensioimia tallenteita. tarkoittaa tv-kanavien jakelua esimerkiksi kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa. Jakelusta kuuluu teosten eli tv-ohjelmien tekijöille korvaus. Kopiosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen sekä tv-yhtiöiden ja tekijä- ja tuottajajärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten nojalla tv-kanavien edelleenlähettämistä lisensioivana järjestönä. Se kerää edelleenlähettämisestä korvaukset ja tilittää ne edelleen oikeudenomistajille. KUVA: YLEN KUVAPALVELU 16 KOPIOSTON VUOSI 2012 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 17

11 Edelleenlähettäminen Muutos-% Kaapelitelevisioverkot ja IPTV-jakelu ,0 Yhteisantenniverkot ja hotellit ,6 Maanpäällinen jakelu ja satelliittivälitys ,4 Kotimaiset kanavat ,4 Yhteensä ,7 Kopioston hyvitysmaksuja opetustallennus - korvaustilitykset * 2,6 2,4 Kopioston hyvitysmaksutilityksen henkilökohtaisten korvausten jakautuminen eri tekijä- ja esittäjäryhmien kesken Näyttelijät 23 % opetus- ja Tallennekäyttö Muutos-% Opetuskäyttö ,1 1,2 1,3 1,8 1,5 1,6 1,6 1,2 1,0 Käsikirjoittajat ja toimittajat 24 % Kirjastot ja laitokset ,9 Yhteensä ,1 Milj. euroa Ohjaajat 21 % Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys Henkilökohtainen tilitys Lokakuussa 2012 Kopiosto tilitti vuoden 2011 tvohjelmien opetustallennuksesta kerätyt korvaukset. Koti- ja ulkomaisille freelancereille tilitettiin kaikkiaan reilut 1,6 miljoonaa euroa. Henkilökohtaisia korvauksia sai yhteensä tekijää ja esittäjää. YLE Fem -kanavalla esitettyjen ohjelmien freelancer-tekijöiden opetustallennusosuuden, euroa, Kopiosto jakoi hakemusten perusteella apurahoina. KOURA-koulutusrahastolle siirrettiin vakinaisessa palveluksessa olleiden oikeudenomistajien osuus, noin euroa. Kopiosto tilitti vuoden 2011 yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta reilut miljoona euroa. Joulukuussa 2012 suoritetussa tilityksessä korvauksia sai yhteensä vajaat tekijää ja esittäjää. Korvaukset maksettiin sekä lähettäjäyritysten vakituisessa työsuhteessa oleville että freelancereille niistä ohjelmista, jotka on esitetty kanavilla YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen tai Sub. Muiden pienempien korvauslajien, kuten Nackan, merimiespalvelun, laitoskäytön ja kirjastokäytön korvausten, tilitykset olivat yhteensä noin euroa. Tilitys yhteisöille Henkilökohtaisten tilitysten lisäksi televisio-ohjelmien korvauksia maksetaan oikeudenomistajia edustaville järjestöille kotimaassa ja ulkomailla. Kopiosto tilitti tv-ohjelmien musiikkia koskevat osuudet Teostolle ja Gramexille, jotka tilittävät korvaukset edelleen omille jäsenilleen tai sisarjärjestöilleen. Av-tuottajien korvausosuudet Kopiosto tilitti Tuotos/AGICOA Finlandille ja Musiikkituottajat IFPI Finlandille, jotka välittävät korvaukset edustamilleen koti- ja ulkomaisille tuotantoyhtiöille. Tv-ohjelmien edelleenlähettämisestä kertyneitä korvauksia Kopiosto tilitti ulkomaisille tuottajille euroa, lähettäjäyrityksille euroa ja tekijöille euroa Hyvitysmaksu Opetustallennus * Vuosiluvut viittaavat tilitysvuoteen. Tilitys tapahtuu kertymävuotta seuraavana vuonna. HENKILÖKOHTAISET KORVAUKSET AV-TEOSTEN KÄYTÖSTÄ tilitetään ohjelmien tekijöille ja esittäjille, kuten näyttelijöille, käsikirjoittajille ja toimittajille. Kopiosto tilittää vuosittain tekijänoikeuskorvauksia yli :lle tv-ohjelman oikeu den - omistajalle ja muutamille sadoille radio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Korvausten tilittämistä varten Kopiosto tallentaa joka vuosi tietokantaansa noin :n tv- ja radio-ohjelman esitys- ja tekijätiedot. Kuvaajat, leikkaajat, lavastajat, kuvittajat ja pukusuunnittelijat Kääntäjät ja selostajat opetustallennustilitysten jakauma Näyttelijät Käsikirjoittajat ja toimittajat 15 % 17 % 1 % 44 % KOPIOSTO tallentaa joka vuosi tietokantaansa noin :n tv- ja radio-ohjelman esitys- ja tekijätiedot. Korvausten tilitys Kopiostosta ulkomaille sekä ulkomailta Kopiostoon edellyttää osallistumista kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa yhdenmukaistetaan eri maiden tilitys- ja raportointikäytäntöjä. Kopiosto osallistuu erilaisten tietokantatyökalujen kehittämiseen ja rekisteröi edustamansa oikeudenomistajat sekä heidän audiovisuaaliset teoksensa kansainvälisiin tietokantoihin. Ohjaajat Kuvaajat, leikkaajat, lavastajat, kuvittajat ja pukusuunnittelijat Kääntäjät ja selostajat 32 % 16 % 7 % 18 KOPIOSTON VUOSI 2012 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 19

12 Arto Koskinen: Kuningas Litmanen (2012) Hyvitysmaksun perintä ja tuloutus HYVITYSMAKSUN KOKONAISPERINTÄ* Audio { Video { Yhteensä { Henkilökohtaiset korvaukset (-14,7 %) * Vuoden 2012 hyvitysmaksu on kerätty vuonna (8,2 %) KOPIOSTON OSUUS HYVITYSMAKSUN TUOTOSTA { AVEK { Yhteensä { (6,6 %) (4,7 %) (5,6 %) (-2,0 %) H Y V I T YS M A K S U eli yksityisen kopioinnin korvaus mahdollistaa kuluttajille laillisen ja helpon tavan kopioida teoksia omaan tai lähipiirin käyttöön. Laitteiden ja tallennusalustojen myyntihintaan sisältyvä maksu on teosten tekijöille, esittäjille ja tuottajille korvaus siitä, että heidän tekemiään teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Lain mukaan hyvitysmaksua tulee periä kaikista laitteista ja tallennusalustoista, joihin tallennetaan merkittävässä määrin tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia. Valtioneuvosto päättää vuodeksi kerrallaan hyvitysmaksun tasosta ja maksun piiriin kuuluvista laitteista. YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYS MAKSU Kerätty hyvitysmaksu ohjataan eteenpäin teosten oikeudenomistajille muun muassa Kopioston, Teoston ja Gramexin kautta. Iso osa hyvitysmaksun liikkuvan kuvan tallentamiseen liittyvistä korvauksista jaetaan Kopioston kautta. Kopiosto tilittää hyvitysmaksua sekä henkilökohtaisina korvauksina av-alan tekijöille että AVEKin välityksellä kotimaisen audiovisuaalisen kulttuurin edistämistoimintaan. Kopioston osuus hyvitysmaksun tuotoista oli vuonna 2012 vain 2,6 miljoonaa euroa. Tuotot kertyivät vuonna 2011 kerätyistä korvauksista. Vuoteen 2009 asti Kopioston saaman hyvitysmaksun osuus oli noin 5 6 miljoonaa euroa. Sen jälkeen hyvitysmaksun kokonaiskertymä on ollut laskussa. Negatiivista kehitystä selittää muun muassa tallentamisen siirtyminen enenevässä määrin uusiin laitteisiin, kuten tietokoneisiin ja matkapuhelimiin, jotka on valtioneuvoston päätöksellä jätetty hyvitysmaksun ulkopuolelle. Vuonna 2012 hyvitysmaksua perittiin analogisista ääni- ja kuvanauhoista, digitaalisista tallennusalustoista, kuten cdr- ja dvdr-levyistä sekä ulkoisista kovalevyistä. Lisäksi hyvitysmaksun piiriin kuuluivat muistilliset digitaaliset tallennuslaitteet, kuten mp3-soittimet ja digisovittimet. Yksityisen kopioinnin tutkimukset Teoston hyvitysmaksuyksikkö teettää vuosittain useita tutkimuksia yksityisestä kopioinnista. Tutkimukset toteutetaan yhteistyössä tekijänoikeusjärjestöjen ja laiteteollisuuden kanssa. Vuonna 2012 teetetyt tutkimukset osoittivat kuluttajien kopioivan merkittävissä määrin suojattuja teoksia. Taloustutkimuksen vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan noin 1,8 miljoonaa suomalaista oli kopioinut laillisen yksityisen kopioinnin piiriin laskettavaa materiaalia viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisimmiksi tallennusalustoiksi osoittautuivat tietokone, USB-muistitikku ja matkapuhelin. 3,7 miljoonalla suomalaisella on yksityiskäytössä tietokone. Muistitikkuja on käytössä 3,2 miljoonalla ja musiikkitiedostoja toistava matkapuhelin yli 2,5 miljoonalla vuotiaalla. Tulosten mukaan tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluja käyttää jo suomalaista. Tablet-laitteiden käyttäjien määräksi arvioidaan henkilöä. Yksityinen kopiointi lisääntyy jatkuvasti sellaisissa laitteissa, jotka ovat hyvitysmaksun ulkopuolella. Hyvitysmaksu vuonna 2013 Tutkimuksiin pohjautuen tekijänoikeusjärjestöt esittivät valtioneuvostolle hyvitysmaksun ulottamista vuonna 2013 tietokoneisiin, tablet-laitteisiin, tallentaviin kännyköihin muistikortteineen sekä USB-muisteihin. Valtioneuvosto päätti joulukuussa, ettei uusia laitteita vieläkään oteta hyvitysmaksun piiriin eikä nykyisiä tariffeja koroteta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee vuoden 2013 aikana ehdotuksen hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiseksi. Milj. euroa kopioston tilitettäväksi tullut hyvitysmaksun av-osuus ,0 5,8 4,8 4,9 4,5 4,4 2,5 2, KOPIOSTON VUOSI 2012 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU 21

13 Wille Hyvönen: Kummisetäni thaimorsian (2012) Kuva: Jarmo Kiuru AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK demoversioille sekä näitä edeltävään konseptisuunnitteluun. Tuen kohteena voivat olla myös televisio-ohjelmien pilottiversiot. Avustuksia myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2012 DigiDemo-määräraha oli euroa, joka on lähes viidenneksen edellisvuoden määrärahaa ( ) suurempi. Määrärahaan liittyvä D²-päivä järjestettiin kolmannen kerran Helsingin Musiikkitalossa. Tapahtuma oli samalla DigiDemo-määrärahan 10-vuotisjuhla. D²-päivä tarjosi osallistujille mahdollisuuden esittää ideoita tuomaristolle pitchaamalla eli kertomalla tiivistetysti tuotteen, palvelun tai liikeidean pääkohdista. Parhaat ideat sekä päivän paras pitchaus palkittiin 2500 euron palkinnoilla. Tapahtuman seminaariosiossa käsiteltiin sisältötuotannon tuotekehitystä ja rahoitusmahdollisuuksia. AVEKin edistämistoiminta jakaantuu kolmeen hyvitysmaksupohjaiseen ja yhteen valtion budjetista rahoitettavaan tukiryhmään: 1. Koulutus-, kehittelyja kulttuurivientituet Tukiryhmän tuet on tarkoitettu laajasti elokuvan ja muiden audiovisuaalisen kulttuurin osa-alueiden tukemiseen. Tukea myönnetään tekijöiden täydennyskoulutukseen sekä kotimaisten elokuvien ja mediataiteen kulttuurivientiin. AVEKin edistämistoiminta perustuu hyvitysmaksukertymään, jonka taso on viimeisen kahden vuoden ajan ollut poikkeuksellisen matala. Tämän seurauksena edistämistoiminnan laajuutta ja määrää on jouduttu supistamaan huomattavasti. Tilannetta on helpottanut opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamat luovan kulttuurin määrärahat, joiden määrällinen kehitys on ollut positiivinen. Voimakkaasti huonontunut rahatilanne näkyy selvästi vertailtaessa kahta viimeistä toimikautta (2010/2011 ja 2011/2012). Haetun tuen määrässä ei ole suuria eroja, mutta myönnetyn tuen puolella erot ovat suuret. Hyväksyttyjen hakemusten määrä on laskenut neljänneksellä, ja tukea on voitu myöntää lähes 40 % edellistä kautta vähemmän. Tilanne ei käynnissä olevan toimikauden aikana tule muuttumaan olennaisesti paremmaksi. AVEKin toimikausi on heinäkuusta seuraavan kesäkuun loppuun. Toimintakertomus julkaistaan syksyllä, ja siinä raportoidaan kaikki toimikauden aikana tehdyt tukipäätökset. Toimikauden 2012/2013 näkymät Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti AVEKille yhteensä euroa hyvitysmaksuvaroja toimikaudelle 2012/2013. Varat olivat peräisin vuosien 2010 ja 2011 hyvitysmaksukertymistä. AVEKilla oli toimikaudella 2012/2013 lisäksi käytettävissään Kopioston hallituksen osoittamat kansallisiin tarkoituksiin suunnatut edelleenlähetyskorvaukset, euroa. Toimikauden tekijänoikeudelliset edistämisvarat olivat yhteensä euroa, joka on noin kolme prosenttia vähemmän kuin kaudella 2011/2012. Luovan kulttuurin määrärahat Toisin kuin hyvitysmaksuvarat, luovan kulttuurin määrärahat ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Käytössä on kaksi erillistä määrärahaa: DigiDemo ja CreaDemo. DigiDemo Digidemo-määräraha on suunnattu digitaalisen sisältötuotannon kehittämiseen. Sitä myönnetään sisältöjen tai niihin liittyvien palveluiden CreaDemo Creademo-määrärahaa jaettiin vuoden 2012 tammikuussa ensimmäisen kerran. Määräraha on tarkoitettu laajasti luovan kulttuurin ja kulttuuriyrittäjyyden tukemiseen. Tukea myönnetään hankkeiden konseptisuunnitteluun tai niiden demo-, proto- ja pilottivaiheille. Opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittama määräraha oli suuruudeltaan euroa. luovan kulttuurin määrärahat ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. 2. Käsikirjoitus- ja tuotantotuet Tuotantotukea myönnetään lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuville sekä mediataidetuotannoille. Lisäksi käytössä on erillinen televisiodraamalle myönnettävä käsikirjoitustuki. 3. Muu audiovisuaalisen kulttuurin tuki Kolmanteen tukiryhmään kuuluvat av-alan festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen suunnattu tuki sekä mediataiteen AVEKpalkinto. 4. Luovan kulttuurin määrärahat Oman tukiryhmänsä muodostavat luovan kulttuurin määrärahat, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa AVEKille luovan kulttuurin kehittämiseen. Näitä määrärahoja ovat DigiDemo ja CreaDemo. 22 KOPIOSTON VUOSI 2012 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK 23

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 2014 1

Vuosikertomus 2014 2014 1 Vuosikertomus 2014 2014 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 8 Avaintapahtumia 10 Talous 12 Tuotteet ja asiakkaat 14 Tilitykset 18 Ä KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2013 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Gramexin tutkimuksen mukaan Chisu oli vuoden 2012 radiotähti. Gramexpress 2/2013 3 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2013 * Gramex tekee

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex

VUOSIKERTOMUS 2007. Tekijänoikeusjärjestö Gramex VUOSIKERTOMUS 2007 Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Sisällysluettelo Yleistä Gramexin toiminnasta vuonna 2007 * Kun käyttää toisen työn tulosta, on reilua maksaa siitä hänelle korvaus 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012 Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 1 Tiivistelmä Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle esitetään

Lisätiedot

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriön julkaisuja 2006:12 Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet

Lisätiedot

Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö ja käyttötarpeet valtionhallinnon sisäisessä tiedotuksessa

Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö ja käyttötarpeet valtionhallinnon sisäisessä tiedotuksessa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö ja käyttötarpeet valtionhallinnon sisäisessä tiedotuksessa Opetusministeriön julkaisuja 2006:35 Tekijänoikeudella

Lisätiedot

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet 6. 1.1. Tukitoiminta 8. Tuotannon tuki 9.

Toimitusjohtajan katsaus 4. Toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet 6. 1.1. Tukitoiminta 8. Tuotannon tuki 9. SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Suomen elokuvasäätiö Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Elokuvasäätiö myöntää

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010. Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010. Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010 Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta 1. Säädösperusta - maksun soveltamisala ja suuruus säädetään valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2012

Musiikkialan talous Suomessa 2012 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 4 Musiikkialan talous Suomessa 2012 Eero Tolppanen Elements Music Oy Lokakuu 2013 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Kirjoittaja

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain 25 g. Nykyinen 25 g :n sopimuslisenssisäännös

Lisätiedot

TV- JA RADIOARKISTOJEN AINEISTOJEN KÄYTTÖLUVAT

TV- JA RADIOARKISTOJEN AINEISTOJEN KÄYTTÖLUVAT 1 (40) Tekijänoikeusselvitykset 2002 TV- JA RADIOARKISTOJEN AINEISTOJEN KÄYTTÖLUVAT OTL, AA Jyrki Siivola/ Asianajotalo ANPR maaliskuu 2002 1 (32) 1 Tehtävänanto Selvityksen tarkoituksena on ollut selvittää

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot