Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014 2014 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 8 Avaintapahtumia 10 Talous 12 Tuotteet ja asiakkaat 14 Tilitykset 18 Ä KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Lisäksi Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Toimitus: Jaana Nissinen Graafinen suunnittelu ja valokuvat: Redland Painopaikka: Espoon Painovoima Oy Paperit: Munken Amber Graphic 240 g/m² ja 150 g/m² Tutkimus 22 Toiminnan kehittäminen 24 AVEK 27 Organisaatio, hallitus ja johtoryhmä 30 L L Kopiosto myöntää teosten käyttölupia mm. teosten valokopiointiin, internetistä tulostamiseen ja digitointiin, tv-kanavien edelleen lähettämiseen ja ohjelmien tallentamiseen, ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeuden- Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko Yomistajille. oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne oikeudenomistajille suoraan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina. Kopioston tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen oikeudenhaltijoiden aseman parantamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja Stekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi. 2 3

3 I P E K K TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MENESTYSTÄ MONELLA RINTAMALLA Muutosten vuotemme 2014 onnistui osin odotetusti, osin yli odotusten. Muutoksille pohjaa loi hallituksen vuonna 2013 tekemä strategiatyö: Strategian ytimessä olivat Kopioston yhtenäisyys ja laajapohjaisuuden hyödyntäminen, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen entistäkin paremmin ja kyky tarjota uusia tekijänoikeudellisia ratkaisuja alati muuttuvassa mediakentässä. Kopioston henkilökunta käynnisti ja toteutti vuonna 2014 useita strategiaa täytäntöönpanevia laadullisia hankkeita, jotka tähtäsivät muun muassa asiakasrajapinnan parantamiseen sekä jäsenjärjestöjemme parempaan palvelemiseen. Kopioston organisaatio uudistettiin vuoden kuluessa strategisten linjausten pohjalta. Aiemmasta jaosta valokopio-osastoon ja audiovisuaaliseen osastoon luovuttiin. Tilalle tuli paremmin nykymaailmaa ja ennen kaikkea tulevaisuutta kuvastava jako asiakasosastoon ja oikeudenomistajapalveluiden osastoon. Samalla luotiin erillinen kehitysosasto, jonka päätehtävänä on kehittää uusia tekijänoikeudellisia palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikeudenomistajia parhaalla mahdollisella tavalla palvellen. Perustettiin myös erillinen edunvalvontaosasto korostamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja muun edunvalvonnan merkitystä Kopioston toiminnassa. Kopioston tuotoista liki 60 prosenttia tulee oppilaitoksista, joko suoraan niille lisensioiden tai keskitetystä sopimuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia Kopiostolle oli siksi muutos ministeriön kanssa tehdyssä sopimuksessa. Valtio osti ensimmäisen kerran keskitetysti valokopiointiluvan K Toisten lakihankkeiden kohtalo selvisi vasta vuoden 2015 puolella Kopiostolle positiivisella tavalla. Korvausoikeus palautettiin ja mahdollisuus lisensioida verkkotallennuspalveluja vahvistettiin laissa alan toivomusten mukaisesti. Kopiostolla on nyt mahdollisuus neuvotteluteitse lisensioida näiden uusien lakien perusteella kahta taloudellisesti hyvinkin merkittävää aluetta. K L A I S lisäksi Digiluvan kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Samalla Kopiosto siirtyi lisensioimaan vastaavia lupia suoraan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tässä muutoksessa onnistuttiin, ja vuosi oppilaitossektorilla oli Kopiostolle erittäin hyvä. Av-puolen lisensioinnin suhteen elettiin mielenkiintoisia aikoja, sillä eduskunnassa oli käsiteltävänä kolme Kopiostolle tärkeää asiaa: yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu, siirtovelvoitteen alaisten ( must carry ) tv-kanavien edelleen lähettämisen korvausoikeus sekä tv-ohjelmien R verkkotallennuspalvelujen lisensiointi sopimuslisenssin nojalla. Hyvitysmaksu siirtyi maksettavaksi valtion budjetista ja kaksinkertaistui samalla nykyisestä, päätyen ainakin seuraaviksi pariksi vuodeksi suunnilleen samalle euromääräiselle tasolle kuin ennen viime vuosina tapahtunutta romahdusta. Vuosien 2015 ja 2016 aikana nähdään, minkälaiseen tulokseen taloudellisesti päädytään. Kopioston edunvalvonnallinen työ laajasti käsitettynä kantoi paljon hedelmiä vuonna Kopiosto käytti varsin onnistuneesti asiantuntemusta ja resursseja sekä teki pitkäjänteistä työtä yllä mainittujen saavutusten maaliin saamiseksi. Vuosi 2014 oli Kopiostolle menestystarina, joka perustui pitkälti henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen ja omistautumiseen sekä useita vuosia pitkäjänteisesti kehitettyyn strategiseen näkemykseen, joka on mahdollistanut oikeisiin tavoitteisiin pyrkimisen. Taloudellisesti vuosi oli hyvä. Eri lisensiointialueiden tuotto oli parempi kuin edellisenä vuonna. Vain hyvitysmaksun määrä väheni lisääntyäkseen taas vuonna A 4 5

4 Jättäessäni työni Kopiostossa toukokuun lopussa 2015 katson mielihyvin niitä kahtatoista vuotta, jona olen johtanut tätä mielenkiintoista tekijänoikeuksien, luovan alan ja media-alan ytimessä toimivaa organisaatiota. Vuodet ovat osoittaneet Kopioston tarpeellisuuden ja kyvyn toimia muuttuvilla markkinoilla. Kopiosto on kyennyt ennakoimaan ja visioimaan tulevaisuutta ja etsimään oikeita reittejä palvella oikeudenomistajia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaksi Kopioston ulkopuolisista syistä johtunutta muutosta laskivat vuosien varrella tuottoja jonkin verran, mutta oikeat näkemykset, onnistuneet neuvottelut ja tehokas, faktaan perustuva edunvalvonta saivat silti aikaan, että tuotot näinä 12 vuotena kasvoivat noin 20 miljoonasta noin 29 miljoonaan euroon. Kiitos erityisesti Kopioston henkilöstölle, mutta myös kaikille yhteistyötahoille näistä onnistuneista vuosista! Pekka Rislakki ilmoitti syksyllä 2014 siirtyvänsä toukokuun lopussa 2015 muihin tehtäviin Kopioston uutena toimitusjohtajana aloittaa Valtteri Niiranen. Kansainvälisesti palkitun graafikon Janine Rewellin Kopiostolle suunnitteleman työn lähtökohtana on Kopioston asema teoksen tekijän ja käyttäjän välillä. Keskellä oleva pino kuvaa teosta ja sen kopioita. Pinon ylä- ja alapuolella olevat pallot kuvastavat tekijää ja käyttäjää, ja pinon läpikulkeva dynaaminen linja visualisoi Kopioston roolia puolet toisiinsa linkittävänä tekijänä. 6 7

5 VISIO Tekijänoikeudet ovat arvossaan. STRATEGIA Saanko luvan? Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeudenhaltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset. Laajan jäsenkuntamme vahva yhteinen ääni varmistaa tekijänoikeuksien arvostuksen kasvamisen. Toimimme monikavaisen mediamaailman ytimessä tehokkaasti, avoimesti ja yhteistyöhakuisesti. KÄYTTÄJIEN TARPEIDEN SYVÄ YMMÄRRYS Meillä on kyky ja taito ratkaista eri käyttötarpeet. Kehitämme tuotteet jäsenistön selvällä mandaatilla. Ratkaisumme ovat helpot ymmärtää ja hankkia. Olemme haluttu neuvottelukumppani. TEKIJÄNOIKEUKSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN Laadimme TO-strategian yhdessä jäsenten kanssa. Verkostoidumme ja vaikutamme laajemmin, sisältäen 2015 hallitusohjelmavaikuttamisen. Teemme ennakoivaa, myönteistä tekijänoikeusviestintää. STRATEGIAN KULMAKIVET JA LÄPIMURROT PERUSTEHTÄVÄ JÄSENILLE TÄRKEÄT PALVELUT JA TIETO Mahdollistamme teosten laajan ja laillisen käytön tekijänoikeudenhaltijoiden yhteistyöllä. Jäsenistö ymmärtää ja hyväksyy, mitä teemme, miksi ja miten. Loppuunsaatamme tilitysten periaate- ja järjestelmäkeskustelun ja toteutamme muutokset. Vahvistamme luottamusta suunnitel- mallisella vuorovaikutuksella. TEHOKAS JA AVOIN TOIMINTA Seuraamme ja uudistamme strategiaa jatkuvasti. Meillä on selkeä, tehokas ja nopea päätöksentekomalli. Käsittelemme ja ratkaisemme eturisti- riidat avoimesti. Meillä on yhteistyötä tekevä, innostunut henkilöstö. STRATEGIA: ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Kopioston strategia uudistettiin loppuvuodesta Vuonna 2014 strategiaa toteutettiin monin tavoin. Organisaatio muutettiin tuotelinjaperusteisesta toimintoperusteiseksi. Tällä tavalla pystytään palvelemaan paremmin asiakkaita ja jäsenjärjestöjä sekä vaikuttamaan tehokkaammin tekijänoikeuksien suotuisaan kehitykseen. Kopiostossa aloitettiin vuonna 2014 useita strategisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää toimintaa strategian mukaisesti. Hankkeista mainittakoon mm. kesällä toteutettu jäsenjärjestökysely, jossa kartoitettiin jäsenjärjestöjen toiveita Kopioston toiminnalle. Myös tehokkaaseen ja avoimeen toimintaan liittyen tehtiin selvityksiä sekä kehittämissuunnitelmia, joiden toteuttaminen jatkuu vuonna Strategisen tavoitteen mukaisesti Kopiosto teki hedelmällistä yhteistyötä monilla eri alueilla eri toimijoiden kanssa. Erinomainen esimerkki on televisio- ohjelmien verkkotallennuspalvelujen osalta teleoperaattoreiden, tv-yhtiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen yhdessä tekemä ratkaisuehdotus OKM:lle, joka johti hallituksen esitykseen verkkotallennuspalveluihin sovellettavan sopimuslisenssin säätämiseksi tekijänoikeuslakiin. Kopiosto oli näissä neuvotteluissa keskeinen toimija. Yhteistyötä tehtiin myös Kansallisgallerian ja Kuvaston kanssa, jotta Suomeen saatiin virtuaalinen taidegalleria. Lisäksi Kansalliskirjaston kanssa on jo vuosia tehty työtä vanhojen sanomalehtien digitoimisen mahdollistamiseksi ja aineistojen saamiseksi eri käyttäjäryhmien ulottuville. 8 9

6 A V A VUOSIKERTOMUS 2014 A I N I M YHTEISKANNANOTTO TEKIJÄNOIKEUKSIEN PUOLESTA Kopiosto oli mukana muiden luovan alan edustajien ryhmittymässä, TEKIJÄNOIKEUS JA TUTKIMUS SELVITYS TUTKIJOIDEN NÄKE- MYKSISTÄ Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, IPR University Centerin, Taideyliopiston ORGANISAATIO- UUDISTUS Kopioston organisaatio uudistettiin ja nimitettiin uusia johtajia. Aiemmin DIGILUPA PERUSKOU- LUILLE, LUKIOILLE JA AMMATILLISILLE OPPILAITOKSILLE Opetus- ja kulttuuriministeriö hankki Kopiostolta T valokopiointi-, av-ai- SIRPA PIETIKÄINEN AVEKIN JOHTOKUN- NAN PUHEENJOHTA- JAKSI Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 22,5 MILJOONAA EUROA OIKEUDEN- HALTIJOILLE Kopiosto tilitti vuoden aikana useissa erissä yhteensä yli 20 miljoonaa TILITYSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU Kopioston tilitysjärjestelmän uudistus on mittava projekti, jossa HYVITYSMAKSU- JÄRJESTELMÄ MUUTTUU U Eduskunta päätti joulukuussa 2014 siirtää yksityisen kopioinnin joka otti kantaa Järkeä ja Kopioston tekemän tuotelinjoihin, av- ja valo- neiston tallentaminen AVEKin johtokunnan euroa tekijänoikeuskorva- yhtenäistetään eri tuote- korvauksen eli hyvitys- tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ehdotusten vaikutuksiin luovalle alalle. Ehdotukset olisivat selvityksen tulokset julkaistiin. Selvityksessä kartoitettiin, missä määrin tekijänoikeuskysymykset kopio-osasto, perustunut organisaatio muutettiin toimintoperusteiseksi. Uudessa organisaatiossa ja käyttö -lupien lisäksi myös Digiluvan kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppi- A P puheenjohtajaksi nimitettiin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. uksia. Korvauksia maksettiin sekä jäsenjärjestöille että henkilökohtaisina tilityksinä. Kopioston T linjojen tilitysjärjestelmät. Projektin tavoitteena on helpottaa tilityksiä. maksun budjettirahoitteiseksi vuoden 2015 alusta alkaen. Aiemmin yksityisen kopioinnin korvaus toteutuessaan oleellisesti vaikuttavat yliopistoissa asiakasosasto vastaa laitoksille. Digiluvalla keräämillä kopiointikor- sisältyi tallennuslaitteiden heikentäneet oikeuden- tehtävään tutkimukseen sekä av- että valoko- opettajat voivat skannata vauksilla rahoitetaan ja -alustojen myyntihintoi- haltijoiden asemaa ja sekä kuinka usein ja millä piopuolen asiakkaista sekä kopioida ja tulos- mm. Finlandia-palkinnot. hin. Valtion talousarvioon pienentäneet tuloja. Yhteiskannanotossa olivat mukana mm. LYHTYn tavoin tutkijat käyttävät eri tilanteissa muiden tekijöiden teoksia. Lisäk- ja oikeudenomistajapalvelut puolestaan hoitaa kaikki tilitykset ja jäsen- taa aineistoja avoimilta internetsivuilta sekä välittää niitä sisäverkossa. H sisältyvä määräraha vuosina on 11 miljoonaa euroa. Kopios- jäsenet (ml. Kopiosto ja sen jäsenjärjestöt), MTV ja Sanoma Media Finland. si selvitettiin, millaisia kehitystarpeita asiassa nähdään. Vastauksista kävi ilmi, että tutkijat järjestösuhteet. Lisäksi lisensioinnin kehitystä vahvistettiin perustamalla erillinen kehitysosasto. A ton osuus hyvitysmaksukertymästä on viime vuosina ollut noin 40 %. kohtaavat tutkimustyössään ratkaisematta jääviä tekijänoikeudellisia ongelmia vain harvoin

7 TUOTOT Kopioston tuotot, MUUTOS -% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,4 Lainauskorvaus, Elektra, Laulut.fi ,8 Audiovisuaalisten teosten käyttö ,7 Hyvitysmaksu ,8 TALOUS: KASVUA DigiDemo ja CreaDemo Yhteensä Palvelutuotot ,0 4,2 39,6 Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2014 yhteensä 28,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,2 %. Rahoitus- ja sijoitustuotot Jäsen- ja liittymismaksutuotot ,0-23,7 Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensiointituotot olivat yh- Kaikki yhteensä ,2 teensä 16,1 miljoonaa euroa, joka oli 8,4 % enemmän kuin vuonna Lainauskorvaus- ja verkkopalvelutuotot olivat euroa, jossa oli kasvua 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Audiovisuaalisten teosten käytöstä perittiin vuonna 2014 yhteensä 8,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2013 nähden oli 4,7 %. TUOTTOJEN JA TILITYSTEN KEHITYS Kopioston korvaustuotoista osa on peräisin hyvitysmaksusta, jolla korvataan milj. euroa Tuotot Siirto tilityksiin teosten kopiointia yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun korvaustuotot olivat toimintavuonna 2,7 miljoonaa euroa, joka on 12,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämät, kulttuuristen sisältö- ja palveluhankkeiden kehittämiseen tarkoitetut DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahat olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Kopiosto sijoittaa saadut tuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Vuonna 2014 Kopioston rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa. Vuokraamattomat toimistotilat tuottivat tappiota euroa. Kopioston kulut olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Kaikki kulut poistoineen olivat 4,9 miljoonaa euroa, ja niiden osuus laskettuna kaikista tuotoista oli 16,7 %. Vuonna 2014 Kopioston toimistossa työskenteli 42,5 henkilöä

8 TUOTOT KÄYTTÖLUVISTA milj. euroa Valokopiointi ja digitaalinen käyttö, MUUTOS -% Oppilaitokset ,1 Valtionhallinto ,7 Kirkollishallinto ,3 Kunnallishallinto ,7 Yritykset ,6 TUOTTEET JA ASIAKKAAT: ASIAKASLÄHTÖISIÄ LUPARATKAISUJA Muut tuotot Yhteensä ,5 8,4 KÄYTTÖLUVAT Vuonna 2014 Kopioston käyttöluvista saadut tuotot kasvoivat 7 % edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa siitä, että OKM hankki Digiluvan keskitetysti lähes kaikille oppilaitoksille. Audiovisuaalisten teosten käyttö Opetus- ja tallennekäyttö Edelleen lähettäminen MUUTOS -% , ,6 Opettajat ovat Kopioston lupien tärkein käyttäjäkunta. Kopioston luvilla opettajat voivat käyttää kopioimaansa aineistoa opetuksensa tukena lisämateriaalina. Vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö hankki keskitetysti kaikki oppilaitosluvat peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille sekä lisäksi av-teosten käyttöluvat korkeakouluille ja yliopistoille. Luvat kattavat julkaisujen valokopioinnin ja skannaamisen, digitaalisesta lähteestä tulostamisen ja teksti- ja kuva-aineiston kopioinnin internetistä, digitaalisen aineiston välittämisen sisäverkossa sekä televisio- ja radio-ohjelmien tallentamisen ja tallenteiden esittämisen opetuksessa. Lisäksi lupa kattaa YLE Areena - ja Elävä arkisto -verkkopalveluissa olevien kotimaisten televisio-ohjelmien julkisen esittämisen oppilaitoksissa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valokopiointi- ja digiluvista sovittiin keskitetysti Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Keskitettyjen sopimusten ulkopuolelle jääneet oppilaitokset hankkivat luvat suoraan Kopiostolta. Korvaukset ulkomailta Yhteensä ,8 4,7 Käyttöluvat yhteensä ,1 ASIAKASJAKAUMA* Muut * tulojen mukaan Yritykset Oppilaitosten lupaehtoja kehitettiin vuoden aikana vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusta koskevien kopiointilupien lupaehtoja muutettiin yhdessä yliopistojen kanssa tehdyn Tekijänoikeus ja tutkimus -selvityksen tulosten perusteella. Kunnallishallinto Kirkollishallinto Valtionhallinto Oppilaitokset 14 15

9 KOPIOSTOSTA SAA LUVAN: teksti- ja kuva-aineiston tallentamiseen internetistä ja tallennetun aineiston välittämiseen digitaalisesta lähteestä tulostamiseen aineiston skannaamiseen ja digitaalisen aineiston välittämiseen valokopiointiin av-aineiston tallentamiseen ja käyttöön tv-ohjelmien edelleen lähettämiseen Valtionhallinnon valokopiointiluvista sovittiin vuonna 2014 keskitetysti OKM:n kanssa. Kuntien sisäisessä hallinnollisessa käytössä otettuja valokopioita koskeva suositussopimus Suomen Kuntaliiton kanssa on voimassa vuoden 2016 loppuun. Vuonna 2014 Kopiostolla oli voimassaoleva valokopiointisopimus kaikkien kuntien samoin kuin Suomen evankelisluterilaisen kirkkohallituksen ja Suomen ortodoksisen kirkkohallituksen kanssa. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvat vuosittain suoraan Kopiostolta. Yrityksille ja muille yhteisöille Kopiosto tarjoaa lupia julkaisujen kopiointiin organisaation sisäistä hallinnollista ja koulutuskäyttöä varten. Lupia on saatavilla kahta eri tyyppiä. Toimialakohtaista lupaa tarjotaan niille, joiden toimialalta on tutkittua tietoa kopioinnista. Toimialakohtaisen luvan hinta perustuu organisaation henkilöstömäärään. Muut yritykset ja yhteisöt hankkivat kopiokonekohtaisia, asiakkaan tilaamaan kopiomäärään perustuvia vuosilupia. Vuonna 2014 asiakkaiden määrässä tai myynnissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Televisiokanavien edelleen lähettämisen osalta Kopiosto lisensioi yli sataa ulkomaista tv-kanavaa, joita edelleen lähetetään kaapeli- ja IPTV-verkoissa sekä yhteisantenniverkoissa, esimerkiksi taloyhtiöissä ja hotelleissa. Suosituimmat kanavat ovat Sveriges Televisionin kanavat sekä niin ikään ruotsalaiset TV3, TV4 ja TV6. Muita eurooppalaisia suosikkeja ovat esimerkiksi saksalainen RTL ja italialainen Rai Uno. Myös maanpäällisessä verkossa Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla jaetaan Kopioston lisensioimana useita ruotsalaisia kanavia. SVT Worldin ohjelmistoa oli vuonna 2014 katsottavissa koko Suomen alueella Yle Femin kanavapaikalla silloin, kun Yle ei lähettänyt omaa ohjelmaa samalla kanavapaikalla sekä Yle Areenassa. KOULUTUS JA TIEDOTUS Kopioston edustajat kouluttavat opettajia ja oppilaita tekijänoikeudellisissa asioissa. Vuonna 2014 tehtiin noin 100 koulukäyntiä. Kaikkiaan erilaisissa tilaisuuksissa tavoitettiin vuoden aikana jopa opettajaa. Lisäksi neuvontapalvelut vastasivat satoihin kyselyihin luvista ja tekijänoikeuksista. Kopiraitti.fi-sivusto on Kopioston ylläpitämä, yhdessä OKM:n kanssa toteutettu, sivusto, jossa on tarjolla tietoa luvista sekä tekijänoikeudesta yleensä. Vuoden aikana aloitettiin sivuston kehitysprojekti, ja uusittu sivusto on tarkoitus julkaista vuoden 2016 aikana. Sivuston lisäksi Kopiraitti-tiedotusta tehdään uutiskirjeen ja Facebook-sivun kautta. Vuonna 2014 Kopiosto oli mukana opettajille suunnatuilla Educa-messuilla. Messuosastolla jaettiin tietoa Kopioston luvista, erityisesti Digiluvasta

10 TILITYKSET: TILITYKSIÄ OIKEUDENOMISTAJILLE Kopiosto tilitti vuonna 2014 tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Valokopioinnista ja digitaalisesta kopioinnista kertyneistä korvauksista 13 milj. euroa maksettiin kotimaisille ja 0,6 milj. euroa ulkomaisille sisarjärjestöille. Av-teosten tekijänoikeuskorvauksia maksettiin yhteensä 6,3 milj. euroa. Lisäksi yksityisen kopioinnin korvausta tilitettiin reilu miljoona euroa ja lainauskorvauksia reilu 0,5 milj. euroa kuvantekijöille. Kopiointikorvausten jako perustuu Kopioston tekemiin käyttötutkimuksiin, joissa selvitetään, mitä aineistoja on käytetty ja miten paljon. Valokopioinnissa ja digitaalisessa kopioinnissa käytettyjä aineistoryhmiä ovat tietokirjallisuus, lehti, kuva, nuotit ja kaunokirjallisuus. Suurin aineistolaji on tietokirjallisuus, jonka osuus korvauksista on 53 %. Korvaukset tilitetään tutkimusten osoittamassa suhteessa eri aineistolajeja edustaville jäsenjärjestöille jakoneuvottelujen perusteella. Vuonna 2014 musiikkioppilaitosten sopimusalueella laskettiin uudet ryhmäjaot ja sovittiin jäsenjärjestöjen välisistä jakosuhteista uuden tutkimustiedon perusteella. Av-teosten korvausten jako perustuu televisioyhtiöiltä saatavaan tietoon ohjelmista ja niiden tekijöistä sekä Kopioston jäsenjärjestöjen vuosittain vahvistamiin tilitysperiaatteisiin. Tilitettävät korvaukset peritään ohjelmien jälkikäytöstä, kuten tallentamisesta kodeissa ja oppilaitoksissa. Jälkikäytön määrä selvitetään vuosittaisilla tutkimuksilla. Korvauksia maksetaan sekä jäsen- tai sisarjärjestöille että henkilökohtaisina korvauksina. Kopiointikorvaukset maksetaan jäsenjärjestöille, ulkomaisen aineiston käyttökorvaukset ulkomaisille sisarjärjestöille ja audiovisuaalisen aineiston käyttökorvaukset pääsääntöisesti henkilökohtaisina tilityksinä kuten myös yksityisen kopioinnin korvaus ja lainauskorvaus. KOLLEKTIIVITILITYKSET Tekijöitä edustavat järjestöt jakavat pääosan kopiointikorvauksista apurahoina. Kustantajajärjestöt puolestaan jakavat korvaukset suoraan jäsenkustantajilleen. Tunnetuimpia kopiointikorvausten käyttökohteita ovat Kopioston jäsenjärjestöjen jakamat kirjallisuus- ja kuvapalkinnot. Esimerkiksi marraskuussa jaetut Finlandia-palkinnot rahoitetaan kopiointiluvista kertyneillä varoilla. Vuonna 2014 kopiointikorvauksia maksettiin 13 milj. euroa. Ulkomaisen aineiston kopioinnista kerättyjä korvauksia maksetaan niille ulkomaisille tekijänoikeusjärjestöille, joilla on vastavuoroisuussopimus korvausten tilittämisestä Kopioston kanssa. Vuonna 2014 kopiointikorvauksia tilitettiin ulkomaille euroa. Lisäksi Kopiosto tilitti ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä korvauksia ulkomaisille, ohjelmien tekijöitä ja esittäjiä edustaville sisarjärjestöille, lähettäjäyhtiöille ja tuottajia edustaville Tuotos/ AGICOA Finlandille ja Musiikkituottajat IFPI Finlandille yhteensä 2,5 milj. euroa. Televisio-ohjelmien opetuskäytöstä ja edelleen lähettämiseen liittyvistä käyttökorvauksista Kopiosto tilittää musiikkia koskevat osuudet Teostolle ja Gramexille. HENKILÖKOHTAISET TILITYKSET Audiovisuaalisten teosten käyttökorvaukset maksetaan pääsääntöisesti henkilökohtaisina korvauksina. Opetuksessa käytettyjen av-teosten tekijänoikeuskorvauksia tilitettiin vuonna 2014 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa noin tekijälle tai esittäjälle. Yle Fem -kanavalla esitettyjen ohjelmien freelancer-tekijöiden osuus, noin euroa, jaettiin apurahoina hakemusten perusteella. Lisäksi lähettäjäyritysten aikapalkkaisessa työsuhteessa olleiden oikeudenhaltijoiden osuus, noin euroa, siirrettiin Koura-koulutusrahastolle jaettavaksi tekijöille apurahoina ja palkintoina

11 TILITYKSET milj. euroa Valokopiointi- ja digikorvaukset kotimaisille järjestöille Valokopiointi- ja digikorvaukset ulkomaisille järjestöille Lainauskorvaus, Elektra Av-korvaukset henkilökohtaisina tilityksinä Hyvitysmaksu henkilökohtaisina tilityksinä 13,3 0,9 0,6 3,1 1,1 10,0 0,3 0,5 2,9 1,3 Av-korvaukset yhteisöille Av-korvaukset, siirto Koura-rahastoon Yhteensä 3,1 0,5 22,6 HYVITYSMAKSUN KOKONAISKERTYMÄ JA KOPIOSTON OSUUS Hyvitysmaksun kokonaiskertymä* Audio Video Yhteensä Kopioston osuus hyvitysmaksukertymästä* Henkilökohtaiset korvaukset AVEK ,9 0,5 18,4 MUUTOS -% -2,5-12,9-9,1 MUUTOS -% -12,4-13,3 Yhteensä ,8 * Vuoden 2014 hyvitysmaksu on kerätty vuonna HYVITYSMAKSU Yksityisen kopioinnin korvauksia maksettiin noin 7 000:lle televisio-ohjelman tekijälle tai esittäjälle reilu miljoona euroa. Tämän lisäksi Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakoi hyvitysmaksua reilu miljoona euroa erilaisina tukina. Yksityisen kopioinnin korvaus eli hyvitysmaksu on tekijänoikeuslakiin perustuva korvaus teosten tekijöille, esittäjille ja tuottajille siitä, että heidän tekemiään teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Se sisältyy kopiointiin soveltuvien laitteiden ja tallennusalustojen myyntihintaan. Vuoden 2014 kokonaiskertymä oli 6,1 milj. euroa, josta Kopioston osuus oli 2,7 milj. euroa. Hyvitysmaksukertymä on merkittävästi pienentynyt viimeisten vuosien aikana, koska maksun piiriin kuuluvaa tallennuslaitelistaa ei ole päivitetty teknologian kehityksen mukaisesti. Vuoden 2014 lopulla hallitus päätti, että hyvitysmaksu rahoitetaan alkaen valtion budjetista ja että sen taso tulee olemaan 11 miljoonaa euroa. Tasoa seurataan kopioinnin määrää kartoittavilla tutkimuksilla. maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille vuonna 2014 reilu 0,5 milj. euroa. Yhteensä lainauskorvausta jaettiin reilu 4 milj. euroa vuonna Kopioston lisäksi korvauksia jakoivat Sanasto kirjallisten teosten tekijöille ja Teosto musiikin tekijöille. Lainauskorvaus on tekijänoikeuslakiin perustuva tekijälle maksettava korvaus siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoissa. Vuoden 2014 lopulla hallitus päätti korottaa lainauskorvauksen tasoa 8,2 miljoonaan euroon vuodelle JÄRJESTELMÄUUDISTUS Kopioston tilitysjärjestelmäuudistus jatkui vuonna Tavoitteena on yhdenmukaistaa tilitystyökalu ja -toiminnot sekä helpottaa tilityksiä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuonna VALTUUDET Kopiosto edustaa 45:n eri kulttuurin ja viestinnän aloja edustavan jäsenjärjestön kautta yli suomalaista oikeudenomistajaa sekä ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan alan toimijoita. LAINAUSKORVAUS Kopiosto tilitti opetus- ja kulttuuriministeriön 20 21

12 T U T VUOSIKERTOMUS : I K I 11 eri tutkimusta tai selvitystä noin vastaajaa S TUTKIMUS: TUTKIMUSTIETOA TOIMINNAN PERUSTAKSI Kopioston tutkimusten keskeisin tehtävä on lisenssien hinnoittelun sekä kerättyjen korvausten jakamisen mahdollistaminen. Yhä tärkeämmässä asemassa viime vuosien aikana ovat olleet lisensioinnin kehitystä tukevat tutkimukset, kuten digitaalisen kopioinnin tutkimukset, eri yhteiskuntaelämän sektoreilla. Selvitysten avulla kehitetään myös erilaisia palveluita. Tästä esimerkkinä Kopiraitti-verkkopalvelun kehitystarpeita kartoittava kysely, joka toteutettiin vuonna M U S V U O Kopioston toiminnan kannalta on tärkeää seurata tekijänoikeuspoliittista ympäristöä ja ilmapiiriä. Tämän tueksi toteutettiin yliopistojen tutkijoiden keskuudessa selvitys, jonka tarkoituksena oli saada tietoa tutkijoiden mahdollisesti kohtaamista tekijänoikeudellisista ongelmista ja niiden yleisyydestä. Vuonna 2014 julkistettujen selvityksen tulosten perusteella nähtiin, että tutkijat kohtaavat tutkimustyössään ratkaisematta jääviä tekijänoikeudellisia ongelmia vain harvoin. Ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, kirkollishallinnossa ja kansanopistoissa selvitettiin valokopioinnin, tulostamisen, skannaamisen ja internetistä tallentamisen määrää sekä sisältöä. Näissä tutkimuksissa havaittiin muilla sektoreilla jo aiemmin kohdattu ilmiö: valokopiointi näyttää vähenevän. Valokopiointi on osittain korvautunut tulostamisella sekä digitaalisten aineistojen käytöllä. Korvausten jakamisen tueksi jatkettiin kopioinnin sisällön seuraamista peruskouluissa ja lukioissa. Vuonna 2014 seurantaan otettiin mukaan lisäksi ammatillisia oppilaitoksia. Näillä tutkimuksilla kerättävät tiedot auttavat Kopiostoa kohdistamaan korvaukset tarkemmin niille oikeudenomistajille, joille ne kuuluvat. Lisensioinnin kehittämiseksi Kopioston asiakasyrityksissä tehtiin mittava tutkimus (n vastaajaa), jossa selvitettiin yritysten sisäistä aineistojen digitaalista kopiointia ja käyttöä. Tutkimuksen perusteella yritysten toimihenkilöt skannaavat painettuja julkaisuja työkäyttöön keskimäärin noin 7 kertaa vuodessa ja tallentavat aineistoa internetistä työkäyttöä varten noin 18 kertaa vuodessa. Kopioston paneelissa selvitettiin Kopiraitti-sivuston toimivuuden lisäksi panelistien julkisissa tiloissa tapahtuvaan televisionkatseluun liittyviä kokemuksia. Edellä mainittujen tutkimusten ja selvitysten lisäksi tehtiin vuosittainen televisio-ohjelmien kotitallennustutkimus

13 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN: UUSIA LISENSIOINTIALUEITA Kopiostossa tehtiin vuonna 2014 työtä uusien tuotteiden lisensioimiseksi. Loppuvuonna 2013 OKM:lle toimitettu tekijänoikeusjärjestöjen, televisioyhtiöiden ja operaattoreiden yhteinen ratkaisuehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen toteuttamisesta eteni vuonna 2014 hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn. Ratkaisuehdotus poistaisi palvelujen oikeudellisen epävarmuuden, takaisi tekijöille kohtuulliset korvaukset sekä toisi sisällöt jatkossakin laajasti kuluttajien saataville. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi asiaa edistettiin osapuolten välisissä, palvelun toteuttamista koskevissa neuvotteluissa. Ratkaisuehdotus perustuu sekä tarkkarajaiseen sopimuslisenssiin että osapuolten väliseen suoraan sopimiseen. Sopimuslisenssisäännöksen odotetaan tulevan voimaan kevään 2015 aikana. Siirtovelvoitteen alaisten televisiokanavien edelleen lähettämiseen liittyvä korvausoikeus poistettiin EU-direktiivien vastaisesti Suomen tekijänoikeuslaista vuonna Vuonna 2014 Euroopan komissio antoi asiasta Suomen valtiolle virallisen huomautuksen perustuen Kopioston, Gramexin ja Teoston vuonna 2007 tekemään viralliseen valitukseen. Komission huomautuksen vuoksi hallitus antoi loppuvuonna 2014 eduskunnalle esityksen, jonka mukaan korvausoikeus Suomen lakiin palautetaan. Lain odotetaan tulevan voimaan kevään 2015 aikana. Kopiosto jatkoi vuonna 2014 aktiivista vaikuttamistyötä korvausoikeuden palauttamiseksi, sillä se edustaa laajasti avalan tekijöitä, ja pyrkii strategiansa mukaisesti takaamaan oikeudenhaltijoille oikeudenmukaiset korvaukset työstään. Kopiosto on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Kansalliskirjaston ja kustantajien kanssa vanhojen sanomalehtien digitalisoimiseksi sekä verkkopalvelun kautta laajemman yleisön tavoitettavaksi. Vuonna 2014 julkaistiin Kopioston ja muiden osapuolten toimesta tehty tutkimus, jossa selvitettiin, mikä olisi kustantajien kannalta kiinnostavin tapa järjestää sanomalehtiarkistojen digitointi ja avaaminen verkkokäyttöön. Tutkimuksen mukaan kustantajat näkevät vanhat sanomalehtiaineistot arvokkaana ja niiden saaminen laajempaan käyttöön parantaisi lehtien palvelutasoa. Kopiosto valmistautui julkisen esittämisen lisensioinnin aloittamiseen ja laati vuonna 2014 liiketoimintasuunnitelman sekä kävi neuvotteluja muiden av-alan järjestöjen kanssa palvelun toteuttamisesta. Tekijänoikeuslain mukaan oikeudenhaltijat ovat oikeutettuja korvaukseen, kun televisio-ohjelmia esitetään julkisissa tiloissa. Euroopan komissio sääti vuonna 2014 tekijänoikeuksien yhteishallinnointidirektiivin. Direktiivin tavoitteena on avoimuuden ja läpinäkyvyyden tehostaminen tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestöjen toiminnassa sekä rajat ylittävän lisensioinnin mahdollistaminen verkossa musiikin osalta. Kopiosto analysoi vuoden aikana, miten se tulee vaikuttamaan Kopioston toimintaan. Myös lupia kehitettiin, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden käyttötarpeita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Digiluvan ehtoja muutettiin vuoden aikana siten, että aineiston käyttö tutkimuksessa on helpompaa. Kopiosto kehittää yhdessä oikeudenhaltijoiden kanssa digitaalisen aineiston kopiointi- ja käyttölupia myös yritysten ja hallinnon sisäiseen käyttöön. Vuonna 2014 esitettiin OKM:lle nykyisen sopimuslisenssisäännöksen laajentamista kattamaan kaikkia kirjallisia teoksia. Yritysten valokopiointilupaa laajennettiin kattamaan lehtiartikkelien skannaaminen sisäistä tiedotuskäyttöä varten. Pilotointi käynnistettiin alkuvuonna ICT-kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen jatkui vuonna Kopioston tärkein ICT-projekti oli uuden, sekä av- että valokopiotuotelinjojen käyttöön tulevan, tilitysjärjestelmän tekeminen. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä kiinnitetään erityishuomiota siihen, että Kopioston liiketoimintakriittisen perustiedon hallinta on jatkossa keskitettyä. YHTEISTYÖ Kopiosto on Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY -yhteenliittymän jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen työhön erilaisissa työryhmissä. Kopiosto, LYHTY ja laaja-alainen joukko muita toimijoita ottivat vuonna 2014 yhdessä kantaa 24 25

14 mm. Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ehdotuksiin, jotka olisivat toteutuessaan merkittävästi vähentäneet oikeudenhaltijoiden tuloja. Kopiosto on jäsenenä myös TTVK:ssa eli Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksessa, jonka tehtävät ovat piratismin vastustaminen ja tekijänoikeudellinen tiedotus. Vuonna 2014 Kopiosto osallistui TTVK:n eri työryhmien toimintaan. AVEK: TUKEA AV-KULTTUURILLE Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin vuotta sävyttivät AVEKin tukeman lyhytelokuvan saama Oscar-ehdokkuus, uudenlainen dokumenttielokuvahanke sekä johtokunnan puheenjohtajan ja tuotantoneuvojan vaihtuminen. Tukitoiminta pysyi pääsääntöisesti ennallaan. Kansainvälisesti Kopiosto on mukana valokopiojärjestöjen kansainvälisessä keskusjärjestössä IFRROssa (International Federation of Reproduction Rights Organisations) sekä av- ja musiikkialan järjestöjen kansainvälisessä yhteenliittymässä CISACissa (Confédération Internationale des Sociétés d Auteurs et Compositeurs) ja osallistui vuonna 2014 aktiivisesti niiden työryhmiin. Kopiosto kuuluu myös kansainväliseen Society of Audiovisual Authors -järjestöön (SAA), joka eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteenliittymänä edistää av-alan tekijöiden etuja erityisesti EU:ssa. Lisäksi Kopiosto tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. Syyskuussa 2014 Kopiosto oli mukana järjestämässä pohjoismaista kuva-alan tekijänoikeusseminaaria Nordic conference on copyright and visual arts, joka pidettiin Helsingissä. Seminaariin osallistui edustajia 16 eri järjestöstä kaikista Pohjoismaista. Edistämistoiminnan perusrakenne säilytettiin eikä tukiryhmien keskinäisiin suhteisiin tehty suuria muutoksia, jolloin tasapaino tekijänoikeudellisten ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden välillä säilyi. Tuotantotuen osuus edistämisvaroista on edelleen selvästi suurin (74 %). Toimikauden 2013/2014 taloudellinen tilanne oli jonkin verran edelliskautta parempi, joten tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri avattiin uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen. Lisäksi lisättiin koulutustuen määrää. AVEKin jakamista tuista Vieteri, kulttuurivienti-, koulutus-, tuotantoja festivaalituet perustuvat hyvitysmaksukertymään. CreaDemo ja DigiDemo puolestaan valtion budjetista rahoitettaviin, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin erillismäärärahoihin. CreaDemo on tarkoitettu luovan kulttuurin ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, kun taas DigiDemo on tarkemmin määritelty kulttuuristen sisältöjen tukemiseen. DigiDemo-tukea jaettiin sisältöhankkeiden konseptisuunnitteluun, demoversioiden 26 27

15 AVEKIN JAKAMA TUKI TOIMIKAUDELLA 2013/2014 Myönnetyt tuet, 2013/ /2013 Vieterituki Kulttuurivientituki MUUTOS -% 8,3 AVEK VERKOSSA Koulutustuki ,7 henkilökohtaiset apurahat ,6 muu koulutustuki ,8 Tuotantotuki ,3 tekemiseen sekä televisio-ohjelman pilottijakson avannut uuden luvun kotimaiseen dokument- käsikirjoitustuki ,8 tuottamiseen. Kaikkiaan AVEK jakoi toimikau- tielokuvaan. Kiinnostavat aiheet ja näkökul- lyhyt- ja dokumenttielokuvat mediataidetuotannot Festivaalituki Yhteensä ,6-1,7 3,4 11,7 della 2013/14 ( ) tukea yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Loppuvuonna 2014 tehty päätös hyvitysmaksun muuttumisesta budjettiperusteiseksi, ja koko- mat haastavat katsojan ottamaan kantaa. Kerronta ja muoto on sovitettu tämän päivän nettimaailmaan, ja elokuvat ovat helposti katsojan saatavilla. DigiDemo ,9 naiskertymän selkeä nousu tulevat lisäämään euron AVEK-palkinto myönnettiin syys- CreaDemo Kaikki yhteensä ,4-1,5 AVEKin jakamia tukia vuonna AVEKin johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi kuussa 2014 taiteilija Annette Arlanderille. Suomen merkittävin, mediataiteelle kohdennettu palkinto myönnettiin yhdennettätoista kertaa. valittiin kauden 2014/15 aluksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kun entinen puheen- AVEK jakoi elokuussa CreMA-tukea 20 hank- johtaja Georg Dolivo luopui tehtävästä. keelle yhteensä euroa. Tuki on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaa- Aiemmin kaksi kertaa toteutettua Hetki hauskaa misen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoi- -hanketta, jossa tuotetaan 5 8-minuuttisia koko mintamallien kehittämiseen. CreMA-hanke to- perheen komedioita, päätettiin jatkaa Hetki teutettiin yhteistyössä 13 ELY-keskuksen kanssa, hauskaa 3 -hankkeella. Määräaikaan mennessä ja on osa CreaDemo-määrärahaa. ehdotuksia tuli 87, joista valittiin toteutettavaksi viisi hanketta. on AVEKin, Suomen elokuvasäätiön ja Yleisradion yhteinen dokumenttielokuvahanke, johon vuonna 2014 valittiin viisi provokatiiviseen sisältöön tai kiinnostavaan elokuvalliseen muotoon perustuvaa elokuvakokonaisuutta, joiden ensisijainen jakelukanava on internet. AVEKin näkökulmasta on 28 29

16 HALLITUS 2014 JOHTORYHMÄ O HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA RAIMO SÖDER Pääluottamusmies TOIMITUSJOHTAJA PEKKA RISLAKKI Johtaja, oikeudenomistajapalvelut I Pike Epstein Sari Ahonen JÄSENKOKOUKSET Tietokirjailija Johtaja, asiakasosasto Ari Hakkarainen Vapaa toimittaja Juha Jukkara Kehitysjohtaja HALLITUS T Heikki Jokinen Maija-Kaisa Kuoppala Johtaja, hallituksen 2. varapj. Sakari Laiho Viestintäpäällikkö Jaana Nissinen O R G TOIMITUSJOHTAJA A N I S A A Toiminnanjohtaja, hallituksen 1. varapj. AVEKin pääsihteeri Elina Kuusikko (ent. Mäntylä) Juha Samola Asiakasosasto Oikeudenomistajapalvelut Edunvalvonta Kehitys Lakiasiat Hallinto AVEK Toimitusjohtaja Lakiasiainjohtaja, toimitusjohtajan varamies Valtteri Niiranen Jukka-Pekka Timonen Toiminnanjohtaja Hallintojohtaja Tommi Nilsson Pirjo Tuunanen Toimitusjohtaja Katri Sipilä Kirjailija Jyrki Vainonen Puheenjohtaja Ahti Vänttinen 30 31

17 Kopiosto Hietaniemenkatu Helsinki VUOSIKERTOMUS Vaihde: twitter.com/kopiosto KOPIOSTON keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan monia keskeisiä kulttuurialan palkintoja. 32

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2015 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Ä L L Y S Tilitykset ja tuet 18 Kopiosto lyhyesti Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. vaukset

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Toiminnan tunnuslukuja 2015 9 Jäsenistö ja hallinto 11 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 14

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen European Commission Internal Market markt-d1@ec.europa.eu 15.11.2011 Asia: Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen Kopiosto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa 30.1.2017 Sisällys Taustaa...2 Selvityksen toteutus...2 Aineistojen digitointi ja saattaminen asiakkaiden ulottuville...

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Äänitteet ja tallenteet

Äänitteet ja tallenteet Äänitteet ja tallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: video, elokuva, tekijänoikeus, YouTube, lähioikeudet, TV-ohjelma, kuvauslupa, Creative Commons, CC, avoimet aineistot,

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtteri Niiranen 27.4.2004 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Hallituksen esitys (HE 28/2004) eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta TIIVISTELMÄ ehdotuksista 13 a : Sisäinen

Lisätiedot

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4 TEOSTO TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TULOSLASKELMA 3 TASE 4 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 6 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 10 4 Taseen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Ehdotettu opetusta koskeva rajoitus kaventaisi vakavalla tavalla digitaalisen oppimateriaalituotannon oikeudellisia perusedellytyksiä.

Ehdotettu opetusta koskeva rajoitus kaventaisi vakavalla tavalla digitaalisen oppimateriaalituotannon oikeudellisia perusedellytyksiä. 17.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Kopioston lausunto koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla, COM(2016) 593 Yleistä

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä

Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 9.11.2013 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Finnan metatieto On tekstimuotoista kuvailutietoa arkistojen, kirjastojen ja

Lisätiedot

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa 11.10.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Re: lausuntopyyntö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 119/2016 vp) Teema:

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate 3 Tarkoituksen toteuttaminen Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr. Säätiön nimi on ruotsiksi Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot