Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014 2014 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 8 Avaintapahtumia 10 Talous 12 Tuotteet ja asiakkaat 14 Tilitykset 18 Ä KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Lisäksi Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Toimitus: Jaana Nissinen Graafinen suunnittelu ja valokuvat: Redland Painopaikka: Espoon Painovoima Oy Paperit: Munken Amber Graphic 240 g/m² ja 150 g/m² Tutkimus 22 Toiminnan kehittäminen 24 AVEK 27 Organisaatio, hallitus ja johtoryhmä 30 L L Kopiosto myöntää teosten käyttölupia mm. teosten valokopiointiin, internetistä tulostamiseen ja digitointiin, tv-kanavien edelleen lähettämiseen ja ohjelmien tallentamiseen, ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeuden- Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko Yomistajille. oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne oikeudenomistajille suoraan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina. Kopioston tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen oikeudenhaltijoiden aseman parantamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja Stekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi. 2 3

3 I P E K K TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MENESTYSTÄ MONELLA RINTAMALLA Muutosten vuotemme 2014 onnistui osin odotetusti, osin yli odotusten. Muutoksille pohjaa loi hallituksen vuonna 2013 tekemä strategiatyö: Strategian ytimessä olivat Kopioston yhtenäisyys ja laajapohjaisuuden hyödyntäminen, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen entistäkin paremmin ja kyky tarjota uusia tekijänoikeudellisia ratkaisuja alati muuttuvassa mediakentässä. Kopioston henkilökunta käynnisti ja toteutti vuonna 2014 useita strategiaa täytäntöönpanevia laadullisia hankkeita, jotka tähtäsivät muun muassa asiakasrajapinnan parantamiseen sekä jäsenjärjestöjemme parempaan palvelemiseen. Kopioston organisaatio uudistettiin vuoden kuluessa strategisten linjausten pohjalta. Aiemmasta jaosta valokopio-osastoon ja audiovisuaaliseen osastoon luovuttiin. Tilalle tuli paremmin nykymaailmaa ja ennen kaikkea tulevaisuutta kuvastava jako asiakasosastoon ja oikeudenomistajapalveluiden osastoon. Samalla luotiin erillinen kehitysosasto, jonka päätehtävänä on kehittää uusia tekijänoikeudellisia palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikeudenomistajia parhaalla mahdollisella tavalla palvellen. Perustettiin myös erillinen edunvalvontaosasto korostamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja muun edunvalvonnan merkitystä Kopioston toiminnassa. Kopioston tuotoista liki 60 prosenttia tulee oppilaitoksista, joko suoraan niille lisensioiden tai keskitetystä sopimuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia Kopiostolle oli siksi muutos ministeriön kanssa tehdyssä sopimuksessa. Valtio osti ensimmäisen kerran keskitetysti valokopiointiluvan K Toisten lakihankkeiden kohtalo selvisi vasta vuoden 2015 puolella Kopiostolle positiivisella tavalla. Korvausoikeus palautettiin ja mahdollisuus lisensioida verkkotallennuspalveluja vahvistettiin laissa alan toivomusten mukaisesti. Kopiostolla on nyt mahdollisuus neuvotteluteitse lisensioida näiden uusien lakien perusteella kahta taloudellisesti hyvinkin merkittävää aluetta. K L A I S lisäksi Digiluvan kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Samalla Kopiosto siirtyi lisensioimaan vastaavia lupia suoraan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tässä muutoksessa onnistuttiin, ja vuosi oppilaitossektorilla oli Kopiostolle erittäin hyvä. Av-puolen lisensioinnin suhteen elettiin mielenkiintoisia aikoja, sillä eduskunnassa oli käsiteltävänä kolme Kopiostolle tärkeää asiaa: yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu, siirtovelvoitteen alaisten ( must carry ) tv-kanavien edelleen lähettämisen korvausoikeus sekä tv-ohjelmien R verkkotallennuspalvelujen lisensiointi sopimuslisenssin nojalla. Hyvitysmaksu siirtyi maksettavaksi valtion budjetista ja kaksinkertaistui samalla nykyisestä, päätyen ainakin seuraaviksi pariksi vuodeksi suunnilleen samalle euromääräiselle tasolle kuin ennen viime vuosina tapahtunutta romahdusta. Vuosien 2015 ja 2016 aikana nähdään, minkälaiseen tulokseen taloudellisesti päädytään. Kopioston edunvalvonnallinen työ laajasti käsitettynä kantoi paljon hedelmiä vuonna Kopiosto käytti varsin onnistuneesti asiantuntemusta ja resursseja sekä teki pitkäjänteistä työtä yllä mainittujen saavutusten maaliin saamiseksi. Vuosi 2014 oli Kopiostolle menestystarina, joka perustui pitkälti henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen ja omistautumiseen sekä useita vuosia pitkäjänteisesti kehitettyyn strategiseen näkemykseen, joka on mahdollistanut oikeisiin tavoitteisiin pyrkimisen. Taloudellisesti vuosi oli hyvä. Eri lisensiointialueiden tuotto oli parempi kuin edellisenä vuonna. Vain hyvitysmaksun määrä väheni lisääntyäkseen taas vuonna A 4 5

4 Jättäessäni työni Kopiostossa toukokuun lopussa 2015 katson mielihyvin niitä kahtatoista vuotta, jona olen johtanut tätä mielenkiintoista tekijänoikeuksien, luovan alan ja media-alan ytimessä toimivaa organisaatiota. Vuodet ovat osoittaneet Kopioston tarpeellisuuden ja kyvyn toimia muuttuvilla markkinoilla. Kopiosto on kyennyt ennakoimaan ja visioimaan tulevaisuutta ja etsimään oikeita reittejä palvella oikeudenomistajia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaksi Kopioston ulkopuolisista syistä johtunutta muutosta laskivat vuosien varrella tuottoja jonkin verran, mutta oikeat näkemykset, onnistuneet neuvottelut ja tehokas, faktaan perustuva edunvalvonta saivat silti aikaan, että tuotot näinä 12 vuotena kasvoivat noin 20 miljoonasta noin 29 miljoonaan euroon. Kiitos erityisesti Kopioston henkilöstölle, mutta myös kaikille yhteistyötahoille näistä onnistuneista vuosista! Pekka Rislakki ilmoitti syksyllä 2014 siirtyvänsä toukokuun lopussa 2015 muihin tehtäviin Kopioston uutena toimitusjohtajana aloittaa Valtteri Niiranen. Kansainvälisesti palkitun graafikon Janine Rewellin Kopiostolle suunnitteleman työn lähtökohtana on Kopioston asema teoksen tekijän ja käyttäjän välillä. Keskellä oleva pino kuvaa teosta ja sen kopioita. Pinon ylä- ja alapuolella olevat pallot kuvastavat tekijää ja käyttäjää, ja pinon läpikulkeva dynaaminen linja visualisoi Kopioston roolia puolet toisiinsa linkittävänä tekijänä. 6 7

5 VISIO Tekijänoikeudet ovat arvossaan. STRATEGIA Saanko luvan? Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeudenhaltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset. Laajan jäsenkuntamme vahva yhteinen ääni varmistaa tekijänoikeuksien arvostuksen kasvamisen. Toimimme monikavaisen mediamaailman ytimessä tehokkaasti, avoimesti ja yhteistyöhakuisesti. KÄYTTÄJIEN TARPEIDEN SYVÄ YMMÄRRYS Meillä on kyky ja taito ratkaista eri käyttötarpeet. Kehitämme tuotteet jäsenistön selvällä mandaatilla. Ratkaisumme ovat helpot ymmärtää ja hankkia. Olemme haluttu neuvottelukumppani. TEKIJÄNOIKEUKSIEN JATKUVA KEHITTÄMINEN Laadimme TO-strategian yhdessä jäsenten kanssa. Verkostoidumme ja vaikutamme laajemmin, sisältäen 2015 hallitusohjelmavaikuttamisen. Teemme ennakoivaa, myönteistä tekijänoikeusviestintää. STRATEGIAN KULMAKIVET JA LÄPIMURROT PERUSTEHTÄVÄ JÄSENILLE TÄRKEÄT PALVELUT JA TIETO Mahdollistamme teosten laajan ja laillisen käytön tekijänoikeudenhaltijoiden yhteistyöllä. Jäsenistö ymmärtää ja hyväksyy, mitä teemme, miksi ja miten. Loppuunsaatamme tilitysten periaate- ja järjestelmäkeskustelun ja toteutamme muutokset. Vahvistamme luottamusta suunnitel- mallisella vuorovaikutuksella. TEHOKAS JA AVOIN TOIMINTA Seuraamme ja uudistamme strategiaa jatkuvasti. Meillä on selkeä, tehokas ja nopea päätöksentekomalli. Käsittelemme ja ratkaisemme eturisti- riidat avoimesti. Meillä on yhteistyötä tekevä, innostunut henkilöstö. STRATEGIA: ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Kopioston strategia uudistettiin loppuvuodesta Vuonna 2014 strategiaa toteutettiin monin tavoin. Organisaatio muutettiin tuotelinjaperusteisesta toimintoperusteiseksi. Tällä tavalla pystytään palvelemaan paremmin asiakkaita ja jäsenjärjestöjä sekä vaikuttamaan tehokkaammin tekijänoikeuksien suotuisaan kehitykseen. Kopiostossa aloitettiin vuonna 2014 useita strategisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää toimintaa strategian mukaisesti. Hankkeista mainittakoon mm. kesällä toteutettu jäsenjärjestökysely, jossa kartoitettiin jäsenjärjestöjen toiveita Kopioston toiminnalle. Myös tehokkaaseen ja avoimeen toimintaan liittyen tehtiin selvityksiä sekä kehittämissuunnitelmia, joiden toteuttaminen jatkuu vuonna Strategisen tavoitteen mukaisesti Kopiosto teki hedelmällistä yhteistyötä monilla eri alueilla eri toimijoiden kanssa. Erinomainen esimerkki on televisio- ohjelmien verkkotallennuspalvelujen osalta teleoperaattoreiden, tv-yhtiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen yhdessä tekemä ratkaisuehdotus OKM:lle, joka johti hallituksen esitykseen verkkotallennuspalveluihin sovellettavan sopimuslisenssin säätämiseksi tekijänoikeuslakiin. Kopiosto oli näissä neuvotteluissa keskeinen toimija. Yhteistyötä tehtiin myös Kansallisgallerian ja Kuvaston kanssa, jotta Suomeen saatiin virtuaalinen taidegalleria. Lisäksi Kansalliskirjaston kanssa on jo vuosia tehty työtä vanhojen sanomalehtien digitoimisen mahdollistamiseksi ja aineistojen saamiseksi eri käyttäjäryhmien ulottuville. 8 9

6 A V A VUOSIKERTOMUS 2014 A I N I M YHTEISKANNANOTTO TEKIJÄNOIKEUKSIEN PUOLESTA Kopiosto oli mukana muiden luovan alan edustajien ryhmittymässä, TEKIJÄNOIKEUS JA TUTKIMUS SELVITYS TUTKIJOIDEN NÄKE- MYKSISTÄ Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, IPR University Centerin, Taideyliopiston ORGANISAATIO- UUDISTUS Kopioston organisaatio uudistettiin ja nimitettiin uusia johtajia. Aiemmin DIGILUPA PERUSKOU- LUILLE, LUKIOILLE JA AMMATILLISILLE OPPILAITOKSILLE Opetus- ja kulttuuriministeriö hankki Kopiostolta T valokopiointi-, av-ai- SIRPA PIETIKÄINEN AVEKIN JOHTOKUN- NAN PUHEENJOHTA- JAKSI Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 22,5 MILJOONAA EUROA OIKEUDEN- HALTIJOILLE Kopiosto tilitti vuoden aikana useissa erissä yhteensä yli 20 miljoonaa TILITYSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU Kopioston tilitysjärjestelmän uudistus on mittava projekti, jossa HYVITYSMAKSU- JÄRJESTELMÄ MUUTTUU U Eduskunta päätti joulukuussa 2014 siirtää yksityisen kopioinnin joka otti kantaa Järkeä ja Kopioston tekemän tuotelinjoihin, av- ja valo- neiston tallentaminen AVEKin johtokunnan euroa tekijänoikeuskorva- yhtenäistetään eri tuote- korvauksen eli hyvitys- tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ehdotusten vaikutuksiin luovalle alalle. Ehdotukset olisivat selvityksen tulokset julkaistiin. Selvityksessä kartoitettiin, missä määrin tekijänoikeuskysymykset kopio-osasto, perustunut organisaatio muutettiin toimintoperusteiseksi. Uudessa organisaatiossa ja käyttö -lupien lisäksi myös Digiluvan kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppi- A P puheenjohtajaksi nimitettiin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. uksia. Korvauksia maksettiin sekä jäsenjärjestöille että henkilökohtaisina tilityksinä. Kopioston T linjojen tilitysjärjestelmät. Projektin tavoitteena on helpottaa tilityksiä. maksun budjettirahoitteiseksi vuoden 2015 alusta alkaen. Aiemmin yksityisen kopioinnin korvaus toteutuessaan oleellisesti vaikuttavat yliopistoissa asiakasosasto vastaa laitoksille. Digiluvalla keräämillä kopiointikor- sisältyi tallennuslaitteiden heikentäneet oikeuden- tehtävään tutkimukseen sekä av- että valoko- opettajat voivat skannata vauksilla rahoitetaan ja -alustojen myyntihintoi- haltijoiden asemaa ja sekä kuinka usein ja millä piopuolen asiakkaista sekä kopioida ja tulos- mm. Finlandia-palkinnot. hin. Valtion talousarvioon pienentäneet tuloja. Yhteiskannanotossa olivat mukana mm. LYHTYn tavoin tutkijat käyttävät eri tilanteissa muiden tekijöiden teoksia. Lisäk- ja oikeudenomistajapalvelut puolestaan hoitaa kaikki tilitykset ja jäsen- taa aineistoja avoimilta internetsivuilta sekä välittää niitä sisäverkossa. H sisältyvä määräraha vuosina on 11 miljoonaa euroa. Kopios- jäsenet (ml. Kopiosto ja sen jäsenjärjestöt), MTV ja Sanoma Media Finland. si selvitettiin, millaisia kehitystarpeita asiassa nähdään. Vastauksista kävi ilmi, että tutkijat järjestösuhteet. Lisäksi lisensioinnin kehitystä vahvistettiin perustamalla erillinen kehitysosasto. A ton osuus hyvitysmaksukertymästä on viime vuosina ollut noin 40 %. kohtaavat tutkimustyössään ratkaisematta jääviä tekijänoikeudellisia ongelmia vain harvoin

7 TUOTOT Kopioston tuotot, MUUTOS -% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,4 Lainauskorvaus, Elektra, Laulut.fi ,8 Audiovisuaalisten teosten käyttö ,7 Hyvitysmaksu ,8 TALOUS: KASVUA DigiDemo ja CreaDemo Yhteensä Palvelutuotot ,0 4,2 39,6 Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2014 yhteensä 28,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,2 %. Rahoitus- ja sijoitustuotot Jäsen- ja liittymismaksutuotot ,0-23,7 Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensiointituotot olivat yh- Kaikki yhteensä ,2 teensä 16,1 miljoonaa euroa, joka oli 8,4 % enemmän kuin vuonna Lainauskorvaus- ja verkkopalvelutuotot olivat euroa, jossa oli kasvua 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Audiovisuaalisten teosten käytöstä perittiin vuonna 2014 yhteensä 8,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2013 nähden oli 4,7 %. TUOTTOJEN JA TILITYSTEN KEHITYS Kopioston korvaustuotoista osa on peräisin hyvitysmaksusta, jolla korvataan milj. euroa Tuotot Siirto tilityksiin teosten kopiointia yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun korvaustuotot olivat toimintavuonna 2,7 miljoonaa euroa, joka on 12,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämät, kulttuuristen sisältö- ja palveluhankkeiden kehittämiseen tarkoitetut DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahat olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Kopiosto sijoittaa saadut tuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Vuonna 2014 Kopioston rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa. Vuokraamattomat toimistotilat tuottivat tappiota euroa. Kopioston kulut olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Kaikki kulut poistoineen olivat 4,9 miljoonaa euroa, ja niiden osuus laskettuna kaikista tuotoista oli 16,7 %. Vuonna 2014 Kopioston toimistossa työskenteli 42,5 henkilöä

8 TUOTOT KÄYTTÖLUVISTA milj. euroa Valokopiointi ja digitaalinen käyttö, MUUTOS -% Oppilaitokset ,1 Valtionhallinto ,7 Kirkollishallinto ,3 Kunnallishallinto ,7 Yritykset ,6 TUOTTEET JA ASIAKKAAT: ASIAKASLÄHTÖISIÄ LUPARATKAISUJA Muut tuotot Yhteensä ,5 8,4 KÄYTTÖLUVAT Vuonna 2014 Kopioston käyttöluvista saadut tuotot kasvoivat 7 % edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa siitä, että OKM hankki Digiluvan keskitetysti lähes kaikille oppilaitoksille. Audiovisuaalisten teosten käyttö Opetus- ja tallennekäyttö Edelleen lähettäminen MUUTOS -% , ,6 Opettajat ovat Kopioston lupien tärkein käyttäjäkunta. Kopioston luvilla opettajat voivat käyttää kopioimaansa aineistoa opetuksensa tukena lisämateriaalina. Vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö hankki keskitetysti kaikki oppilaitosluvat peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille sekä lisäksi av-teosten käyttöluvat korkeakouluille ja yliopistoille. Luvat kattavat julkaisujen valokopioinnin ja skannaamisen, digitaalisesta lähteestä tulostamisen ja teksti- ja kuva-aineiston kopioinnin internetistä, digitaalisen aineiston välittämisen sisäverkossa sekä televisio- ja radio-ohjelmien tallentamisen ja tallenteiden esittämisen opetuksessa. Lisäksi lupa kattaa YLE Areena - ja Elävä arkisto -verkkopalveluissa olevien kotimaisten televisio-ohjelmien julkisen esittämisen oppilaitoksissa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valokopiointi- ja digiluvista sovittiin keskitetysti Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Keskitettyjen sopimusten ulkopuolelle jääneet oppilaitokset hankkivat luvat suoraan Kopiostolta. Korvaukset ulkomailta Yhteensä ,8 4,7 Käyttöluvat yhteensä ,1 ASIAKASJAKAUMA* Muut * tulojen mukaan Yritykset Oppilaitosten lupaehtoja kehitettiin vuoden aikana vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusta koskevien kopiointilupien lupaehtoja muutettiin yhdessä yliopistojen kanssa tehdyn Tekijänoikeus ja tutkimus -selvityksen tulosten perusteella. Kunnallishallinto Kirkollishallinto Valtionhallinto Oppilaitokset 14 15

9 KOPIOSTOSTA SAA LUVAN: teksti- ja kuva-aineiston tallentamiseen internetistä ja tallennetun aineiston välittämiseen digitaalisesta lähteestä tulostamiseen aineiston skannaamiseen ja digitaalisen aineiston välittämiseen valokopiointiin av-aineiston tallentamiseen ja käyttöön tv-ohjelmien edelleen lähettämiseen Valtionhallinnon valokopiointiluvista sovittiin vuonna 2014 keskitetysti OKM:n kanssa. Kuntien sisäisessä hallinnollisessa käytössä otettuja valokopioita koskeva suositussopimus Suomen Kuntaliiton kanssa on voimassa vuoden 2016 loppuun. Vuonna 2014 Kopiostolla oli voimassaoleva valokopiointisopimus kaikkien kuntien samoin kuin Suomen evankelisluterilaisen kirkkohallituksen ja Suomen ortodoksisen kirkkohallituksen kanssa. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvat vuosittain suoraan Kopiostolta. Yrityksille ja muille yhteisöille Kopiosto tarjoaa lupia julkaisujen kopiointiin organisaation sisäistä hallinnollista ja koulutuskäyttöä varten. Lupia on saatavilla kahta eri tyyppiä. Toimialakohtaista lupaa tarjotaan niille, joiden toimialalta on tutkittua tietoa kopioinnista. Toimialakohtaisen luvan hinta perustuu organisaation henkilöstömäärään. Muut yritykset ja yhteisöt hankkivat kopiokonekohtaisia, asiakkaan tilaamaan kopiomäärään perustuvia vuosilupia. Vuonna 2014 asiakkaiden määrässä tai myynnissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Televisiokanavien edelleen lähettämisen osalta Kopiosto lisensioi yli sataa ulkomaista tv-kanavaa, joita edelleen lähetetään kaapeli- ja IPTV-verkoissa sekä yhteisantenniverkoissa, esimerkiksi taloyhtiöissä ja hotelleissa. Suosituimmat kanavat ovat Sveriges Televisionin kanavat sekä niin ikään ruotsalaiset TV3, TV4 ja TV6. Muita eurooppalaisia suosikkeja ovat esimerkiksi saksalainen RTL ja italialainen Rai Uno. Myös maanpäällisessä verkossa Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla jaetaan Kopioston lisensioimana useita ruotsalaisia kanavia. SVT Worldin ohjelmistoa oli vuonna 2014 katsottavissa koko Suomen alueella Yle Femin kanavapaikalla silloin, kun Yle ei lähettänyt omaa ohjelmaa samalla kanavapaikalla sekä Yle Areenassa. KOULUTUS JA TIEDOTUS Kopioston edustajat kouluttavat opettajia ja oppilaita tekijänoikeudellisissa asioissa. Vuonna 2014 tehtiin noin 100 koulukäyntiä. Kaikkiaan erilaisissa tilaisuuksissa tavoitettiin vuoden aikana jopa opettajaa. Lisäksi neuvontapalvelut vastasivat satoihin kyselyihin luvista ja tekijänoikeuksista. Kopiraitti.fi-sivusto on Kopioston ylläpitämä, yhdessä OKM:n kanssa toteutettu, sivusto, jossa on tarjolla tietoa luvista sekä tekijänoikeudesta yleensä. Vuoden aikana aloitettiin sivuston kehitysprojekti, ja uusittu sivusto on tarkoitus julkaista vuoden 2016 aikana. Sivuston lisäksi Kopiraitti-tiedotusta tehdään uutiskirjeen ja Facebook-sivun kautta. Vuonna 2014 Kopiosto oli mukana opettajille suunnatuilla Educa-messuilla. Messuosastolla jaettiin tietoa Kopioston luvista, erityisesti Digiluvasta

10 TILITYKSET: TILITYKSIÄ OIKEUDENOMISTAJILLE Kopiosto tilitti vuonna 2014 tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Valokopioinnista ja digitaalisesta kopioinnista kertyneistä korvauksista 13 milj. euroa maksettiin kotimaisille ja 0,6 milj. euroa ulkomaisille sisarjärjestöille. Av-teosten tekijänoikeuskorvauksia maksettiin yhteensä 6,3 milj. euroa. Lisäksi yksityisen kopioinnin korvausta tilitettiin reilu miljoona euroa ja lainauskorvauksia reilu 0,5 milj. euroa kuvantekijöille. Kopiointikorvausten jako perustuu Kopioston tekemiin käyttötutkimuksiin, joissa selvitetään, mitä aineistoja on käytetty ja miten paljon. Valokopioinnissa ja digitaalisessa kopioinnissa käytettyjä aineistoryhmiä ovat tietokirjallisuus, lehti, kuva, nuotit ja kaunokirjallisuus. Suurin aineistolaji on tietokirjallisuus, jonka osuus korvauksista on 53 %. Korvaukset tilitetään tutkimusten osoittamassa suhteessa eri aineistolajeja edustaville jäsenjärjestöille jakoneuvottelujen perusteella. Vuonna 2014 musiikkioppilaitosten sopimusalueella laskettiin uudet ryhmäjaot ja sovittiin jäsenjärjestöjen välisistä jakosuhteista uuden tutkimustiedon perusteella. Av-teosten korvausten jako perustuu televisioyhtiöiltä saatavaan tietoon ohjelmista ja niiden tekijöistä sekä Kopioston jäsenjärjestöjen vuosittain vahvistamiin tilitysperiaatteisiin. Tilitettävät korvaukset peritään ohjelmien jälkikäytöstä, kuten tallentamisesta kodeissa ja oppilaitoksissa. Jälkikäytön määrä selvitetään vuosittaisilla tutkimuksilla. Korvauksia maksetaan sekä jäsen- tai sisarjärjestöille että henkilökohtaisina korvauksina. Kopiointikorvaukset maksetaan jäsenjärjestöille, ulkomaisen aineiston käyttökorvaukset ulkomaisille sisarjärjestöille ja audiovisuaalisen aineiston käyttökorvaukset pääsääntöisesti henkilökohtaisina tilityksinä kuten myös yksityisen kopioinnin korvaus ja lainauskorvaus. KOLLEKTIIVITILITYKSET Tekijöitä edustavat järjestöt jakavat pääosan kopiointikorvauksista apurahoina. Kustantajajärjestöt puolestaan jakavat korvaukset suoraan jäsenkustantajilleen. Tunnetuimpia kopiointikorvausten käyttökohteita ovat Kopioston jäsenjärjestöjen jakamat kirjallisuus- ja kuvapalkinnot. Esimerkiksi marraskuussa jaetut Finlandia-palkinnot rahoitetaan kopiointiluvista kertyneillä varoilla. Vuonna 2014 kopiointikorvauksia maksettiin 13 milj. euroa. Ulkomaisen aineiston kopioinnista kerättyjä korvauksia maksetaan niille ulkomaisille tekijänoikeusjärjestöille, joilla on vastavuoroisuussopimus korvausten tilittämisestä Kopioston kanssa. Vuonna 2014 kopiointikorvauksia tilitettiin ulkomaille euroa. Lisäksi Kopiosto tilitti ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä korvauksia ulkomaisille, ohjelmien tekijöitä ja esittäjiä edustaville sisarjärjestöille, lähettäjäyhtiöille ja tuottajia edustaville Tuotos/ AGICOA Finlandille ja Musiikkituottajat IFPI Finlandille yhteensä 2,5 milj. euroa. Televisio-ohjelmien opetuskäytöstä ja edelleen lähettämiseen liittyvistä käyttökorvauksista Kopiosto tilittää musiikkia koskevat osuudet Teostolle ja Gramexille. HENKILÖKOHTAISET TILITYKSET Audiovisuaalisten teosten käyttökorvaukset maksetaan pääsääntöisesti henkilökohtaisina korvauksina. Opetuksessa käytettyjen av-teosten tekijänoikeuskorvauksia tilitettiin vuonna 2014 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa noin tekijälle tai esittäjälle. Yle Fem -kanavalla esitettyjen ohjelmien freelancer-tekijöiden osuus, noin euroa, jaettiin apurahoina hakemusten perusteella. Lisäksi lähettäjäyritysten aikapalkkaisessa työsuhteessa olleiden oikeudenhaltijoiden osuus, noin euroa, siirrettiin Koura-koulutusrahastolle jaettavaksi tekijöille apurahoina ja palkintoina

11 TILITYKSET milj. euroa Valokopiointi- ja digikorvaukset kotimaisille järjestöille Valokopiointi- ja digikorvaukset ulkomaisille järjestöille Lainauskorvaus, Elektra Av-korvaukset henkilökohtaisina tilityksinä Hyvitysmaksu henkilökohtaisina tilityksinä 13,3 0,9 0,6 3,1 1,1 10,0 0,3 0,5 2,9 1,3 Av-korvaukset yhteisöille Av-korvaukset, siirto Koura-rahastoon Yhteensä 3,1 0,5 22,6 HYVITYSMAKSUN KOKONAISKERTYMÄ JA KOPIOSTON OSUUS Hyvitysmaksun kokonaiskertymä* Audio Video Yhteensä Kopioston osuus hyvitysmaksukertymästä* Henkilökohtaiset korvaukset AVEK ,9 0,5 18,4 MUUTOS -% -2,5-12,9-9,1 MUUTOS -% -12,4-13,3 Yhteensä ,8 * Vuoden 2014 hyvitysmaksu on kerätty vuonna HYVITYSMAKSU Yksityisen kopioinnin korvauksia maksettiin noin 7 000:lle televisio-ohjelman tekijälle tai esittäjälle reilu miljoona euroa. Tämän lisäksi Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakoi hyvitysmaksua reilu miljoona euroa erilaisina tukina. Yksityisen kopioinnin korvaus eli hyvitysmaksu on tekijänoikeuslakiin perustuva korvaus teosten tekijöille, esittäjille ja tuottajille siitä, että heidän tekemiään teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Se sisältyy kopiointiin soveltuvien laitteiden ja tallennusalustojen myyntihintaan. Vuoden 2014 kokonaiskertymä oli 6,1 milj. euroa, josta Kopioston osuus oli 2,7 milj. euroa. Hyvitysmaksukertymä on merkittävästi pienentynyt viimeisten vuosien aikana, koska maksun piiriin kuuluvaa tallennuslaitelistaa ei ole päivitetty teknologian kehityksen mukaisesti. Vuoden 2014 lopulla hallitus päätti, että hyvitysmaksu rahoitetaan alkaen valtion budjetista ja että sen taso tulee olemaan 11 miljoonaa euroa. Tasoa seurataan kopioinnin määrää kartoittavilla tutkimuksilla. maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille vuonna 2014 reilu 0,5 milj. euroa. Yhteensä lainauskorvausta jaettiin reilu 4 milj. euroa vuonna Kopioston lisäksi korvauksia jakoivat Sanasto kirjallisten teosten tekijöille ja Teosto musiikin tekijöille. Lainauskorvaus on tekijänoikeuslakiin perustuva tekijälle maksettava korvaus siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoissa. Vuoden 2014 lopulla hallitus päätti korottaa lainauskorvauksen tasoa 8,2 miljoonaan euroon vuodelle JÄRJESTELMÄUUDISTUS Kopioston tilitysjärjestelmäuudistus jatkui vuonna Tavoitteena on yhdenmukaistaa tilitystyökalu ja -toiminnot sekä helpottaa tilityksiä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuonna VALTUUDET Kopiosto edustaa 45:n eri kulttuurin ja viestinnän aloja edustavan jäsenjärjestön kautta yli suomalaista oikeudenomistajaa sekä ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan alan toimijoita. LAINAUSKORVAUS Kopiosto tilitti opetus- ja kulttuuriministeriön 20 21

12 T U T VUOSIKERTOMUS : I K I 11 eri tutkimusta tai selvitystä noin vastaajaa S TUTKIMUS: TUTKIMUSTIETOA TOIMINNAN PERUSTAKSI Kopioston tutkimusten keskeisin tehtävä on lisenssien hinnoittelun sekä kerättyjen korvausten jakamisen mahdollistaminen. Yhä tärkeämmässä asemassa viime vuosien aikana ovat olleet lisensioinnin kehitystä tukevat tutkimukset, kuten digitaalisen kopioinnin tutkimukset, eri yhteiskuntaelämän sektoreilla. Selvitysten avulla kehitetään myös erilaisia palveluita. Tästä esimerkkinä Kopiraitti-verkkopalvelun kehitystarpeita kartoittava kysely, joka toteutettiin vuonna M U S V U O Kopioston toiminnan kannalta on tärkeää seurata tekijänoikeuspoliittista ympäristöä ja ilmapiiriä. Tämän tueksi toteutettiin yliopistojen tutkijoiden keskuudessa selvitys, jonka tarkoituksena oli saada tietoa tutkijoiden mahdollisesti kohtaamista tekijänoikeudellisista ongelmista ja niiden yleisyydestä. Vuonna 2014 julkistettujen selvityksen tulosten perusteella nähtiin, että tutkijat kohtaavat tutkimustyössään ratkaisematta jääviä tekijänoikeudellisia ongelmia vain harvoin. Ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, kirkollishallinnossa ja kansanopistoissa selvitettiin valokopioinnin, tulostamisen, skannaamisen ja internetistä tallentamisen määrää sekä sisältöä. Näissä tutkimuksissa havaittiin muilla sektoreilla jo aiemmin kohdattu ilmiö: valokopiointi näyttää vähenevän. Valokopiointi on osittain korvautunut tulostamisella sekä digitaalisten aineistojen käytöllä. Korvausten jakamisen tueksi jatkettiin kopioinnin sisällön seuraamista peruskouluissa ja lukioissa. Vuonna 2014 seurantaan otettiin mukaan lisäksi ammatillisia oppilaitoksia. Näillä tutkimuksilla kerättävät tiedot auttavat Kopiostoa kohdistamaan korvaukset tarkemmin niille oikeudenomistajille, joille ne kuuluvat. Lisensioinnin kehittämiseksi Kopioston asiakasyrityksissä tehtiin mittava tutkimus (n vastaajaa), jossa selvitettiin yritysten sisäistä aineistojen digitaalista kopiointia ja käyttöä. Tutkimuksen perusteella yritysten toimihenkilöt skannaavat painettuja julkaisuja työkäyttöön keskimäärin noin 7 kertaa vuodessa ja tallentavat aineistoa internetistä työkäyttöä varten noin 18 kertaa vuodessa. Kopioston paneelissa selvitettiin Kopiraitti-sivuston toimivuuden lisäksi panelistien julkisissa tiloissa tapahtuvaan televisionkatseluun liittyviä kokemuksia. Edellä mainittujen tutkimusten ja selvitysten lisäksi tehtiin vuosittainen televisio-ohjelmien kotitallennustutkimus

13 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN: UUSIA LISENSIOINTIALUEITA Kopiostossa tehtiin vuonna 2014 työtä uusien tuotteiden lisensioimiseksi. Loppuvuonna 2013 OKM:lle toimitettu tekijänoikeusjärjestöjen, televisioyhtiöiden ja operaattoreiden yhteinen ratkaisuehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen toteuttamisesta eteni vuonna 2014 hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn. Ratkaisuehdotus poistaisi palvelujen oikeudellisen epävarmuuden, takaisi tekijöille kohtuulliset korvaukset sekä toisi sisällöt jatkossakin laajasti kuluttajien saataville. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi asiaa edistettiin osapuolten välisissä, palvelun toteuttamista koskevissa neuvotteluissa. Ratkaisuehdotus perustuu sekä tarkkarajaiseen sopimuslisenssiin että osapuolten väliseen suoraan sopimiseen. Sopimuslisenssisäännöksen odotetaan tulevan voimaan kevään 2015 aikana. Siirtovelvoitteen alaisten televisiokanavien edelleen lähettämiseen liittyvä korvausoikeus poistettiin EU-direktiivien vastaisesti Suomen tekijänoikeuslaista vuonna Vuonna 2014 Euroopan komissio antoi asiasta Suomen valtiolle virallisen huomautuksen perustuen Kopioston, Gramexin ja Teoston vuonna 2007 tekemään viralliseen valitukseen. Komission huomautuksen vuoksi hallitus antoi loppuvuonna 2014 eduskunnalle esityksen, jonka mukaan korvausoikeus Suomen lakiin palautetaan. Lain odotetaan tulevan voimaan kevään 2015 aikana. Kopiosto jatkoi vuonna 2014 aktiivista vaikuttamistyötä korvausoikeuden palauttamiseksi, sillä se edustaa laajasti avalan tekijöitä, ja pyrkii strategiansa mukaisesti takaamaan oikeudenhaltijoille oikeudenmukaiset korvaukset työstään. Kopiosto on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Kansalliskirjaston ja kustantajien kanssa vanhojen sanomalehtien digitalisoimiseksi sekä verkkopalvelun kautta laajemman yleisön tavoitettavaksi. Vuonna 2014 julkaistiin Kopioston ja muiden osapuolten toimesta tehty tutkimus, jossa selvitettiin, mikä olisi kustantajien kannalta kiinnostavin tapa järjestää sanomalehtiarkistojen digitointi ja avaaminen verkkokäyttöön. Tutkimuksen mukaan kustantajat näkevät vanhat sanomalehtiaineistot arvokkaana ja niiden saaminen laajempaan käyttöön parantaisi lehtien palvelutasoa. Kopiosto valmistautui julkisen esittämisen lisensioinnin aloittamiseen ja laati vuonna 2014 liiketoimintasuunnitelman sekä kävi neuvotteluja muiden av-alan järjestöjen kanssa palvelun toteuttamisesta. Tekijänoikeuslain mukaan oikeudenhaltijat ovat oikeutettuja korvaukseen, kun televisio-ohjelmia esitetään julkisissa tiloissa. Euroopan komissio sääti vuonna 2014 tekijänoikeuksien yhteishallinnointidirektiivin. Direktiivin tavoitteena on avoimuuden ja läpinäkyvyyden tehostaminen tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestöjen toiminnassa sekä rajat ylittävän lisensioinnin mahdollistaminen verkossa musiikin osalta. Kopiosto analysoi vuoden aikana, miten se tulee vaikuttamaan Kopioston toimintaan. Myös lupia kehitettiin, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden käyttötarpeita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Digiluvan ehtoja muutettiin vuoden aikana siten, että aineiston käyttö tutkimuksessa on helpompaa. Kopiosto kehittää yhdessä oikeudenhaltijoiden kanssa digitaalisen aineiston kopiointi- ja käyttölupia myös yritysten ja hallinnon sisäiseen käyttöön. Vuonna 2014 esitettiin OKM:lle nykyisen sopimuslisenssisäännöksen laajentamista kattamaan kaikkia kirjallisia teoksia. Yritysten valokopiointilupaa laajennettiin kattamaan lehtiartikkelien skannaaminen sisäistä tiedotuskäyttöä varten. Pilotointi käynnistettiin alkuvuonna ICT-kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen jatkui vuonna Kopioston tärkein ICT-projekti oli uuden, sekä av- että valokopiotuotelinjojen käyttöön tulevan, tilitysjärjestelmän tekeminen. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä kiinnitetään erityishuomiota siihen, että Kopioston liiketoimintakriittisen perustiedon hallinta on jatkossa keskitettyä. YHTEISTYÖ Kopiosto on Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY -yhteenliittymän jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen työhön erilaisissa työryhmissä. Kopiosto, LYHTY ja laaja-alainen joukko muita toimijoita ottivat vuonna 2014 yhdessä kantaa 24 25

14 mm. Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ehdotuksiin, jotka olisivat toteutuessaan merkittävästi vähentäneet oikeudenhaltijoiden tuloja. Kopiosto on jäsenenä myös TTVK:ssa eli Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksessa, jonka tehtävät ovat piratismin vastustaminen ja tekijänoikeudellinen tiedotus. Vuonna 2014 Kopiosto osallistui TTVK:n eri työryhmien toimintaan. AVEK: TUKEA AV-KULTTUURILLE Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin vuotta sävyttivät AVEKin tukeman lyhytelokuvan saama Oscar-ehdokkuus, uudenlainen dokumenttielokuvahanke sekä johtokunnan puheenjohtajan ja tuotantoneuvojan vaihtuminen. Tukitoiminta pysyi pääsääntöisesti ennallaan. Kansainvälisesti Kopiosto on mukana valokopiojärjestöjen kansainvälisessä keskusjärjestössä IFRROssa (International Federation of Reproduction Rights Organisations) sekä av- ja musiikkialan järjestöjen kansainvälisessä yhteenliittymässä CISACissa (Confédération Internationale des Sociétés d Auteurs et Compositeurs) ja osallistui vuonna 2014 aktiivisesti niiden työryhmiin. Kopiosto kuuluu myös kansainväliseen Society of Audiovisual Authors -järjestöön (SAA), joka eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen yhteenliittymänä edistää av-alan tekijöiden etuja erityisesti EU:ssa. Lisäksi Kopiosto tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. Syyskuussa 2014 Kopiosto oli mukana järjestämässä pohjoismaista kuva-alan tekijänoikeusseminaaria Nordic conference on copyright and visual arts, joka pidettiin Helsingissä. Seminaariin osallistui edustajia 16 eri järjestöstä kaikista Pohjoismaista. Edistämistoiminnan perusrakenne säilytettiin eikä tukiryhmien keskinäisiin suhteisiin tehty suuria muutoksia, jolloin tasapaino tekijänoikeudellisten ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden välillä säilyi. Tuotantotuen osuus edistämisvaroista on edelleen selvästi suurin (74 %). Toimikauden 2013/2014 taloudellinen tilanne oli jonkin verran edelliskautta parempi, joten tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri avattiin uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen. Lisäksi lisättiin koulutustuen määrää. AVEKin jakamista tuista Vieteri, kulttuurivienti-, koulutus-, tuotantoja festivaalituet perustuvat hyvitysmaksukertymään. CreaDemo ja DigiDemo puolestaan valtion budjetista rahoitettaviin, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin erillismäärärahoihin. CreaDemo on tarkoitettu luovan kulttuurin ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, kun taas DigiDemo on tarkemmin määritelty kulttuuristen sisältöjen tukemiseen. DigiDemo-tukea jaettiin sisältöhankkeiden konseptisuunnitteluun, demoversioiden 26 27

15 AVEKIN JAKAMA TUKI TOIMIKAUDELLA 2013/2014 Myönnetyt tuet, 2013/ /2013 Vieterituki Kulttuurivientituki MUUTOS -% 8,3 AVEK VERKOSSA Koulutustuki ,7 henkilökohtaiset apurahat ,6 muu koulutustuki ,8 Tuotantotuki ,3 tekemiseen sekä televisio-ohjelman pilottijakson avannut uuden luvun kotimaiseen dokument- käsikirjoitustuki ,8 tuottamiseen. Kaikkiaan AVEK jakoi toimikau- tielokuvaan. Kiinnostavat aiheet ja näkökul- lyhyt- ja dokumenttielokuvat mediataidetuotannot Festivaalituki Yhteensä ,6-1,7 3,4 11,7 della 2013/14 ( ) tukea yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Loppuvuonna 2014 tehty päätös hyvitysmaksun muuttumisesta budjettiperusteiseksi, ja koko- mat haastavat katsojan ottamaan kantaa. Kerronta ja muoto on sovitettu tämän päivän nettimaailmaan, ja elokuvat ovat helposti katsojan saatavilla. DigiDemo ,9 naiskertymän selkeä nousu tulevat lisäämään euron AVEK-palkinto myönnettiin syys- CreaDemo Kaikki yhteensä ,4-1,5 AVEKin jakamia tukia vuonna AVEKin johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi kuussa 2014 taiteilija Annette Arlanderille. Suomen merkittävin, mediataiteelle kohdennettu palkinto myönnettiin yhdennettätoista kertaa. valittiin kauden 2014/15 aluksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kun entinen puheen- AVEK jakoi elokuussa CreMA-tukea 20 hank- johtaja Georg Dolivo luopui tehtävästä. keelle yhteensä euroa. Tuki on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaa- Aiemmin kaksi kertaa toteutettua Hetki hauskaa misen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoi- -hanketta, jossa tuotetaan 5 8-minuuttisia koko mintamallien kehittämiseen. CreMA-hanke to- perheen komedioita, päätettiin jatkaa Hetki teutettiin yhteistyössä 13 ELY-keskuksen kanssa, hauskaa 3 -hankkeella. Määräaikaan mennessä ja on osa CreaDemo-määrärahaa. ehdotuksia tuli 87, joista valittiin toteutettavaksi viisi hanketta. on AVEKin, Suomen elokuvasäätiön ja Yleisradion yhteinen dokumenttielokuvahanke, johon vuonna 2014 valittiin viisi provokatiiviseen sisältöön tai kiinnostavaan elokuvalliseen muotoon perustuvaa elokuvakokonaisuutta, joiden ensisijainen jakelukanava on internet. AVEKin näkökulmasta on 28 29

16 HALLITUS 2014 JOHTORYHMÄ O HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA RAIMO SÖDER Pääluottamusmies TOIMITUSJOHTAJA PEKKA RISLAKKI Johtaja, oikeudenomistajapalvelut I Pike Epstein Sari Ahonen JÄSENKOKOUKSET Tietokirjailija Johtaja, asiakasosasto Ari Hakkarainen Vapaa toimittaja Juha Jukkara Kehitysjohtaja HALLITUS T Heikki Jokinen Maija-Kaisa Kuoppala Johtaja, hallituksen 2. varapj. Sakari Laiho Viestintäpäällikkö Jaana Nissinen O R G TOIMITUSJOHTAJA A N I S A A Toiminnanjohtaja, hallituksen 1. varapj. AVEKin pääsihteeri Elina Kuusikko (ent. Mäntylä) Juha Samola Asiakasosasto Oikeudenomistajapalvelut Edunvalvonta Kehitys Lakiasiat Hallinto AVEK Toimitusjohtaja Lakiasiainjohtaja, toimitusjohtajan varamies Valtteri Niiranen Jukka-Pekka Timonen Toiminnanjohtaja Hallintojohtaja Tommi Nilsson Pirjo Tuunanen Toimitusjohtaja Katri Sipilä Kirjailija Jyrki Vainonen Puheenjohtaja Ahti Vänttinen 30 31

17 Kopiosto Hietaniemenkatu Helsinki VUOSIKERTOMUS Vaihde: twitter.com/kopiosto KOPIOSTON keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan monia keskeisiä kulttuurialan palkintoja. 32

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

VUOSI 2013. Luovan työn asialla

VUOSI 2013. Luovan työn asialla VUOSI 2013 Luovan työn asialla sisällys AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA PERUSKOULUT, LUKIOT JA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Digitoimalla ja verkosta lisämateriaalia opetukseen Opetushallitus on hankkinut peruskouluille, lukioille ja

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla SISÄLLYS AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

V U O S I 2011. Luovan työn asialla

V U O S I 2011. Luovan työn asialla V U O S I 2011 Luovan työn asialla Juha Suonpää: Holy Melancholy: Uncommunicative 2010 Niina Suominen: Kutsun itseäni terveeksi 2010 SISÄLLYS Milla Moilanen: Cycle tekeillä oleva teos KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet 1 Johdanto Kopiosto myöntää oikeudenhaltijoiden puolesta käyttölupia tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöön, kerää korvauksia ja jakaa

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2015 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Ä L L Y S Tilitykset ja tuet 18 Kopiosto lyhyesti Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. vaukset

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut ammatillisille oppi laitoksille perustutkintoon johtavaan koulutukseen

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA PERUSKOULUT JA LUKIOT Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan painettujen jen osittaiseen

Lisätiedot

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013)

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) KESKEISET HUOMIOT Hallituksenesitys

Lisätiedot

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry Faktoja Teostosta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry 2013 Tekijänoikeus lyhyesti Tekijä päättää teostensa käytöstä Teosto - yhdysside musiikin tekijöiden ja musiikin käyttäjien välillä. lakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten VUOSIKERTOMUS 2013 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Toiminnan tunnuslukuja 2015 9 Jäsenistö ja hallinto 11 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 14

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2016 1 Sisällys Luovan alan asialla 3 4 6 luova100 toimitusjohtajan katsaus strategia Vuoden aikana Kopiostossa käynnistettiin Luova100-hanke, joka juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2014 7 Jäsenistö ja hallinto 10 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 13 - Tase 14 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Asia: EU: Tekijänoikeus osaamistaloudessa, vihreä kirja, 16.7.2008 Lausunnon antajasta Kopiosto ry on tekijöitä,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen European Commission Internal Market markt-d1@ec.europa.eu 15.11.2011 Asia: Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen Kopiosto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa

Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa Lauri Kaira 2.4.2010 Muistio kulttuuriopetuksen tekijänoikeusfoorumin 2010 alustusten ja paneelikeskustelujen pohjalta Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa 1 Yleistä Yksikään kirja, laulu tai

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon myöntää

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016) Talousvaliokunta 18.2.2016

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat 11.12.2017 Ehdotuksen käsittelyvaihe Neuvoston pj:n konsolidoitu kompromissiesitys 30.10.2017 Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä Bulgarian pj-kaudella Keskeiset

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Lisätietoja tekijänoikeusjärjestö. tekijänoikeusluvista www.kopiosto.fi

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Lisätietoja tekijänoikeusjärjestö. tekijänoikeusluvista www.kopiosto.fi Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tässä esitteessä annetaan perustietoja tekijänoikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia ajankohtaisiin koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeusjärjestö

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Mitä tekijänoikeus suojaa?

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tässä esitteessä annetaan perustietoja tekijänoikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia ajankohtaisiin koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeusjärjestö

Lisätiedot

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto anna.vuopala@minedu.fi Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Luovien sisältöjen käyttö verkossa

Luovien sisältöjen käyttö verkossa Luovien sisältöjen käyttö verkossa Arvonsiirrosta oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön Mikä on muuttunut Mitä muutos tarkoittaa Ongelma Ratkaisu Alustapalvelut hallitsevat luovien sisältöjen verkkomarkkinoita

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

ETUKANSI Kuvasto Vuosi 2013 1

ETUKANSI Kuvasto Vuosi 2013 1 ETUKANSI Kuvasto Vuosi 2013 1 Kannen kuva: 2Susanna Majuri Falling, 2011 Sisällysluettelo 1 1.1. 1.2. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5 5.1. 5.2. 6 7 8 Kuvasto ry visuaalisen alan

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa 30.1.2017 Sisällys Taustaa...2 Selvityksen toteutus...2 Aineistojen digitointi ja saattaminen asiakkaiden ulottuville...

Lisätiedot

Aluetoimijat Lakipaja

Aluetoimijat Lakipaja Aluetoimijat Lakipaja 7.2.2017 Sanna Haanpää Lakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 1 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyy alueilla 2 Erkki Mustonen, OAJ 4 Erkki Mustonen, OAJ 5

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu 14.6.2012 kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot