V U O S I Luovan työn asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I 2012. Luovan työn asialla"

Transkriptio

1 V U O S I 2012 Luovan työn asialla

2 AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataidetta. AVEKin tukea saa vuosittain noin 40 elokuvahanketta ja 70 mediataidehanketta. Lisäksi AVEK tukee tekijöiden ja tuottajien täydennyskoulutusta, suomalaisen elokuva-alan kansainvälistymistä sekä alan festivaaleja ja tapahtumia. Tässä vuosikertomuksessa olemme halunneet valokuvin nostaa esiin joitakin teoksia, joiden tekijöitä ja tuotantoyhtiöitä AVEK on tukenut. Toimitus Johanna Haapiainen-Makkonen Graafinen suunnittelu Hahmo Design Oy Painopaikka Erweko, Oulu 2013 Paperit Galerie Art Matt 200 g, Munken Polar 120 g KANNESSA: Mikko Kuparinen: Sirocco (2012) Kuva: Juice Huhtala Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) Arto Koskinen: Kuningas Litmanen (2012) Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa TÄLLÄ SIVULLA: Kimmo Koskela: Soundbreaker (2012)

3 SISÄLLYS KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 KOPIOSTON TALOUS 5 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 6 JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7 Käyttöluvat 8 Käyttötutkimukset 8 Valokopiointikorvausten tilitys 11 Lainauskorvaus 12 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 14 Tv-kanavien edelleenlähettäminen 15 Suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla 17 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU 20 Yksityisen kopioinnin tutkimukset 20 Hyvitysmaksu vuonna AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK 22 Toimikauden 2012/2013 näkymät 22 Luovan kulttuurin määrärahat 22 Projektit ja erilliset kehityshankkeet 26 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JA TEKIJÄNOIKEUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 27 Oppilaitosviestintä 27 Kotimainen yhteistyö 28 Kansainvälinen yhteistyö 28 Opetus- ja tallennekäyttö 17 Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys 18 TIETOISKUT: FINLANDIA JUNIOR KURKISTUS KOPIOSTON MESSUOSASTOLLE 13 KOURA-KOULUTUSRAHASTO 16 AVEK-PALKINTO KOPIOSTON VUOSI

4 KOPIOSTO RY Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 44 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne oikeudenomistajille suoraan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina. Kopioston asema teosten käyttäjiä ja luovaa toimialaa yhdistävänä linkkinä perustuu yhtäältä jäsenistöltä saatuun kattavaan valtuutukseen ja toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tekijöitä edustavan järjestön määräajaksi toimimaan käyttölupia myöntävänä ja korvaustuottoja keräävänä järjestönä. KOPIOSTON HALLITUS VUONNA 2012 Hallituksen puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Raimo Söder 1. varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 2. varapuheenjohtaja: Johtaja Sakari Laiho Pääluottamismies Pirkko Epstein Valokuvaaja Boris Fagerström Tietokirjailija Jaakko Heinimäki Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Johtaja Elina Nissi Kirjailija Jarkko Tontti Puheenjohtaja Ahti Vänttinen KOPIOSTON JOHToryhmä VUONNA 2012 Toimitusjohtaja Pekka Rislakki Varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen Johtaja Arto Tamminen, av-osasto Hallintojohtaja Pirjo Tuunanen Tietohallintojohtaja Matti Jämbäck, tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala alkaen Pääsihteeri Juha Samola, AVEK Viestintäpäällikkö Maria Bregenhøj 2 KOPIOSTON VUOSI 2012

5 Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pekka Rislakki Kopioston vuosi 2012 oli taloudellisesti hyvä: tuotot lisääntyivät, ja kulut pidimme kurissa. Tyytyväisenä voimme myös todeta, että työmme on oikeansuuntaista, oikeisiin asioihin keskittyvää. Kopiosto kehittyi vuonna 2012 kohti uusia lisensiointialueita ja säilytti samalla perinteisillä alueillaan asemansa suomalaisen tekijänoikeuskentän tärkeänä mahdollistajana. Kopiostolla on valtakirja yli :lta tekijänoikeuden omistajalta. Tämä luottamuksen osoitus sekä Kopioston asema opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä sopimuslisenssijärjestönä takaavat Kopiostolle ainutlaatuisen, sekä oikeudenomistajia että oikeuksien käyttäjiä palvelevan paikan tekijänoikeuksien, median ja kulttuurin kentässä. Kopioston euromääräisesti tärkein asiakaskohderyhmä ovat oppilaitokset. Järjestö tekee jatkuvaa työtä antaakseen omalta osaltaan oppilaitossektorille alakouluista yliopistoihin parhaat välineet oppimisen tueksi. Kopioston vanhin lisensioitava tuote, valokopiointi, on yhä arkipäivää peruskouluissa ja lukioissa, mutta on vähentynyt nopeasti muun muassa yliopistoissa. Tilalle tulevat verkkomateriaalin käyttö sekä skannaus kuuluvat nekin Kopioston repertuaariin, ja niiden lisensiointi edistyi vauhdikkaasti vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty keskitetty sopimus oppimateriaalin digitaalisesta käytöstä seurasi sitä kehitystä, joka oppilaitoksissa oli jo aiemmin Kopioston tutkimuksin todettu. Näin saatiin vihdoin vauhtia tämän tekijänoikeuksien nopeasti lisääntyvän käytön keskitettyyn lisensiointiin ja sitä kautta käytön laillistamiseen. Digitalisoidun materiaalin uusiin liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikoihin perustuva verkkokäyttö on ollut trendi jo pitkään. Kopioston ydintehtävä tänä päivänä on siksi tarjota oikeudenomistajille ja tekijän- oikeudella suojatun materiaalin käyttäjille helppoja ja samalla oikeudenomistajien etuja suojaavia ratkaisuja. Vuonna 2012 Kopiosto kehitti siksi valmiuksiaan monella eri tavalla: tutkimuksia, neuvotteluita, teknisen tietämyksen lisäämistä, pilotti-casejä. Kopioston taloudellinen selkäranka oli vuonna 2012 sama kuin edellisenäkin vuonna, mikä luo jatkuvuutta toimintaan. Valokopiointi, tv-ohjelmien edelleenlähettäminen sekä av-materiaalin tallennus oppilaitoksissa toivat suurimman osan tuotoista. Vakiintuneista tuotoista vain yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on jäänyt kuoppaan, josta se ei vuonna 2012 tullut ylös. Tuottojen myönteisestä kehityksestä kertovien lukujen tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että minkään tuotteiden osalta tilanne ei ollut yksioikoinen. Vaikka kokonaisluvut kehittyivät edullisesti, monilla osaalueilla oli turbulenssia; lisensiointi ja sen myötä tuotot vähenivät. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

6 Konkreettinen työ Kopioston toimintaedellytysten kohentamiseksi jatkui. Käytännössä tämä tarkoitti jäsenten antamien valtuuksien rakenteen ja sisällön uudelleentarkastelua sekä aktiivista vaikuttamista joustavan ja moniin teosten massakäyttötilanteisiin sopivan sopimuslisenssijärjestelmän kehittämiseksi. Kopiosto toivoi, että valtiovalta olisi edistänyt lainsäädäntöä eräillä Kopiostolle tärkeillä alueilla. Näin ei kuitenkaan käynyt. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskeva uudistus ei edistynyt. Laittomat verkkotallennuspalvelut ovat saaneet rehottaa jo vuosia, mutta asian ratkaisevaa lainsäädäntöä ei ole kuulunut. Tällaiset hidasteet vaikuttivat Kopioston suunnitelmiin ja tulokseen negatiivisesti. Toisaalta valtion budjetin rajoitukset eli poliittisen tahdon puute estivät opetus- ja kulttuuriministeriötä hankkimasta kaikkia kouluihin toivottuja kopiointi- ja käyttölupia. Tämä aiheutti sen, että Kopioston oli myytävä digitaalisen käytön lupia kuntatasolla. Valitettavasti koulut ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla kunnilla ei ollut taloudellisia resursseja luvan hankintaan. Myös Kopioston tuotot olivat tämän vuoksi pienemmät kuin niiden toivoimme olevan. Kopiosto hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön niin tekijänoikeusalalla kuin asiakkaidensa kanssa, mistä osoituksena ovat useat sopimusneuvottelut, joissa Kopiosto pyrkii saamaan aikaan uusien lisensiointialueiden osalta ratkaisuja. Yhteistyö on useimmiten hyvää ja hedelmällistä. Yhteistyötä naarmuttaa joissain tapauksissa se, että tekijänoikeuksiin liitetään poliittista keskustelua, jonka taustat ovat näennäisesti ideologisia, mutta tosiasiassa taloudellisten etujen tavoitteluun liittyvää reaalipolitiikkaa. Kopiosto pitää oikeudenomistajien puolta, mutta pyrkii silti aina toimimaan ratkaisuhakuisesti. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. Sen on tarkoitettava sopimushalukkuutta mikä on eri asia kuin varallisuuden siirtyminen tekijänoikeuden haltijoilta muille elinkeinoelämän aloille. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. 4 KOPIOSTON VUOSI 2012

7 Jouko Aaltonen: Taistelu Turusta (Battle for the City) (2011) Kuva: Turun museokeskus KOPIOSTON TALOUS Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2012 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,7 %. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensiointituotot olivat yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, joka on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kasvua oli etenkin julkaisujen digitaalisessa kopioinnissa, josta vuonna 2012 saatiin euroa tuottoja edellisen vuoden tuottojen ollessa euroa. Lainauskorvausja verkkopalvelutuotot olivat euroa, jossa oli kasvua 12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Radio- ja televisio-ohjelmien lisensioinnista perittiin vuonna 2012 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 nähden oli 20,5 %. Kopioston korvaustuotoista merkittävä osa on peräisin hyvitysmaksusta, jolla korvataan teosten kopiointia yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun korvaustuotot olivat toimintavuonna 2,7 miljoonaa euroa, joka on euroa eli 5,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. DigiDemo on opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha, jonka AVEK suuntaa kulttuuristen sisältö- ja palveluhankkeiden kehittämiseen. Vuoden 2012 määrärahan kokonaissumma oli euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi AVEKille euron määrärahan luovien sisältöjen CreaDemo-ohjelmaan. Kopiostolle syntyi vuonna 2012 palvelutuottoja YLEn freelancejournalisteille maksamien tv- ja radio-ohjelmien uusintapalkkioiden tilityksen hoitamisesta. Kopiosto sijoittaa saadut tuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Vuonna 2012 Kopioston rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa. Vuokralla olevista toimistotiloista saatiin tuottoja euroa. Kopioston kulut olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Kaikki kulut poistoineen olivat 4,5 miljoonaa euroa, ja niiden osuus laskettuna kaikista tuotoista oli 16,4 %. Kopioston toimistossa työskenteli 44 henkilöä. Kopioston tuotot Muutos-% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,2 Lainauskorvaus ja verkkopalvelut ,5 Radio- ja tv-ohjelmat ,5 Hyvitysmaksu ,7 DigiDemo ja CreaDemo ,1 Yhteensä ,7 Palvelutuotot ,0 Rahoitus- ja sijoitustuotot ,8 Jäsen- ja liittymismaksutuotot ,6 Kaikki yhteensä ,3 KOPIOSTON TALOUS 5

8 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 2012 Julkaisujen valokopiointi ja digitaalinen käyttö Oppilaitokset 7,8 milj. euroa TILITYS JÄRJESTÖILLE Kotimaiset korvaukset 10,2 milj. euroa Julkishallinto 3,3 milj. euroa Elinkeinoelämä 1,7 milj. euroa Digitaalinen kopiointi 1,9 milj. euroa LAINAUSKORVAUS JA VERKKOPALVELUT 0,5 milj. euroa Ulkomaiset korvaukset 0,9 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS 0,46 milj. euroa Audiovisuaalisten teosten käyttö Edelleenlähettäminen 3,5 milj. euroa TILITYS YHTEISÖILLE 2,8 milj. euroa Tallennekäyttö 3,6 milj. euroa HYVITYSMAKSU 2,7 milj. euroa Nuolen paksuus korreloi siirtyvän rahan määrän kanssa. Vuoden korvaustuotot ja edelleen tilitetyt varat ovat erisuuruisia johtuen suurimmaksi osaksi hallintokuluista, tilitysaikataulusta ja ulkopuolisten varausten palautuksista. TILITYS KOURA- KOULUTUS rahastolle 0,6 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS Muut 2,5 milj. euroa Hyvitysmaksu 1 milj. euroa DIGIDEMO JA CREADEMO 2,0 milj. euroa AVEKIN MYÖNTÄMÄ TUKI 2,7 milj. euroa 6 KOPIOSTON VUOSI 2012

9 Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ Julkaisujen valokopioinnin ja digitaalisen käytön osalta toimintavuoden tärkein tavoite oli saada mahdollisimman suuri osa oppilaitoksista uuden Digiluvan piiriin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin osittain, kun opetus- ja kulttuuriministeriö hankki keskitetyn Digiluvan kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Peruskoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset jäivät ilman keskitettyä lupaa. Ministeriön ratkaisu oli Kopioston kannalta pettymys, erityisesti kun otetaan huomioon asian painoarvo opetuksessa. Kopiosto oli varautunut siihen, ettei ministeriö hanki keskitettyä Digilupaa kaikille oppilaitoksille laatimalla suunnitelman siitä, kuinka lupaa markkinoitaisiin suoraan oppilaitoksille ja kunnille. Kun OKM-neuvottelujen tulos keväällä 2012 selvisi, kaikille kunnille ja kaikkiin oppilaitoksiin toimitettiin tiedote- ja tilausaineisto lupaan liittyen. Kaiken kaikkiaan Digiluvan markkinoimiseksi lähetettiin markkinointikirjettä ja tiedotetta. Toimintavuoden aikana luvan hankki 25 kuntaa ja niiden lisäksi 190 oppilaitosta. Tuotot näistä olivat noin euroa. Sekä asiakaskontaktien että tutkimusten viesti on selvä opetuksessa käytetään teoksia digitaalisesti ja Digiluvalle on selvä tarve. Kunnallinen päätöksenteko on kuitenkin hidasta ja kuntien huono taloudellinen tilanne heikentää valmiutta tehdä uusia hankintoja. Lupien hankinta onkin osoittautunut ennakoitua hitaammaksi. Ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen valokopiointikorvaukset pienenivät toimintavuonna miljoonalla eurolla, mikä antoi ministeriölle tavallista paremmat resurssit neuvotella digitaalista käyttöä koskevista luvista. Myös korvauksiin varattujen budjettimäärärahojen kasvu 1,9 miljoonalla eurolla oli tärkeä elementti neuvottelutuloksen syntymisessä. Valokopiointikorvauksissa tapahtui myös myönteistä kehitystä, kun kuntien korvaus nousi sopimuksen mukaisesti toisena vuotena peräkkäin. Toimintavuoden aikana Kopioston jäsenjärjestöt siirsivät Kopiostolle oikeudet kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa sijaitsevien sanoma- ja aikakauslehtiarkistojen käytön lisensiointiin. Kansalliskirjaston kanssa laadittiin yhteinen toimintasuunnitelma rahoituksen saamiseksi hankkeeseen, jossa digitoitaisiin ja saatettaisiin verkon kautta vanhoja sanomalehtiä yleisön, ensi vaiheessa oppilaitosten ja tutkijoiden saataville. Euroopan komission, Kopioston jäsenjärjestöjen ja 15 sanomalehtikustantajan kanssa päästiin sopimukseen periaatteista, joilla suomalaisten sanomalehtien sisältöä voidaan käyttää digitaalisesti komission sisäisessä verkossa. Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista jatkuivat vielä vuoden 2013 puolelle. Taloudellisesti vuosi oli edelliseen vuoteen verrattuna melko hyvä. Julkaisujen käytön korvauskertymä ylitti ensimmäisen kerran 15 miljoonaa, kun korvaustuotot olivat yhteensä 15,3 miljoonaa euroa. JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7

10 digilupa helpottaa opettajan arkea. KÄYTTÖLUVAT Kopiosto myöntää julkaisujen valokopioimiseen ja internetistä tulostamiseen lupia oppilaitoksille, julkishallinnolle, yrityksille ja muille organisaatioille. Digitaalisen käytön lupaa myydään toistaiseksi vain oppilaitoksille. Vuonna 2012 lisensiointia tehostettiin palkkaamalla uusi myyntikoordinaattori pääasiallisena työtehtävänään Digiluvan myynti ja markkinointi. Opetus ja koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii keskitetysti valokopiointiluvat peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Toimintavuoden kopiointikorvauksista päästiin OKM:n kanssa hyvään neuvottelutulokseen. Kopiosto myy valokopiointilupia suoraan sellaisille oppilaitoksille, jotka perivät kurssi- tai kopiointimaksuja. Kansalais- ja työväenopistojen maksamat korvaukset nousivat reippaasti. Myös kansanopistojen osalta korvaustuotot olivat edelleen hienoisessa nousussa. Sitä vastoin opiskelijoille maksua vastaan jaettavien kopioiden määrä laski edelleen. Julkishallinto Kopiosto neuvottelee valtionhallinnon valokopiointiluvista keskitetysti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Korvaustaso pysyi entisellään vuonna Suomen Kuntaliiton kanssa solmittu sopimus kuntien hallinnollisesta kopioinnista on voimassa vuoden 2013 loppuun. Kaikki Suomen kunnat ovat solmineet valokopiointisopimuksen Kopioston kanssa. Korvaustaso nousi vuonna 2012 sopimuksen mukaisesti. Kopiosto myöntää valokopiointilupia kirkollishallinnolle ja uskonnollisille yhteisöille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa solmitut sopimukset valokopioinnista ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvat vuosittain. Elinkeinoelämä Kopiosto tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille vuosilupia valokopiointiin. Toimialakohtaista lupaa tarjotaan niille yrityksille, joiden toimialalta on tutkittua tietoa kopioinnista. Muut yritykset ja yhteisöt voivat hankkia konekohtaisia ennalta määriteltyyn kopiomäärään perustuvia vuosilupia. Elinkeinoelämän tuotot pysyivät vakaina. Julkaisujen digitaalinen käyttö Kopioston Digilupa helpottaa opettajan arkea. Digiluvalla opettaja saa skannata julkaisuja sekä kopioida teoksia avoimilta verkkosivuilta osaksi opetusmateriaalia ja oppilaan tekemää harjoitustyötä tai esitelmää. Kopiosto neuvotteli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen Digiluvasta. Neuvotteluissa päästiin hyvään tulokseen toimintavuoden korvauksista. Digilupaa markkinoitiin toimintavuonna suoraan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppilaitoksissa on selkeä tarve Digiluvalle, ja koulut ovatkin ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan. Oppilaitosten lisäksi Digilupaa markkinoitiin myös suoraan kunnille. Kunnille tarjottiin mahdollisuutta hankkia lupa keskitetysti kaikille kunnan oppilaitoksille kustannushyödyn aikaansaamiseksi. Vuoden aikana Digilupa oli esillä myös monissa tapahtumissa, kuten tammikuun Educamessuilla ja syyskuussa järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Tapahtumien myötä Digilupaa saatiin markkinoitua sekä oppilaitosten henkilökunnalle että kunta- ja opetusalan päättäjille. KÄYTTÖtutkimukset Kopiosto toteutti keväällä 2012 yliopistoissa tutkimuksen, jolla selvitettiin internetissä olevien aineistojen tallentamista ja käyttöä. Tutkimuksen mukaan yliopistoissa tallennetaan internetistä opetus- ja tutkimuskäyttöön aineistoa noin kertaa vuodessa. Tutkijat tallentavat internetistä aineistoa peräti 70 kertaa vuodessa ja opettajatkin 44 kertaa vuodessa. Opettajien kohdalla tallennusten määrä on kasvanut huomattavasti vuoteen 2004 verrattuna, jolloin opettajat tallensivat internetistä noin 2,5 kertaa vuodessa. Tallennetusta aineistosta yli 60 % on tieteellisiä artikkeleita. Kolmannes tallennetusta aineistosta jaetaan opiskelijoille. 8 KOPIOSTON VUOSI 2012

11 valokopiointikorvauksilla tunnustusta tekijöille Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan monia keskeisiä kulttuurialan palkintoja, kuten Finlandia-, Tieto-Finlandia ja Finlandia Junior -palkinnot. Finlandia Juniorin eli ansiokkaalle lasten- tai nuortenkirjalle myönnettävän palkinnon vuonna 2012 voitti Christel Rönns kirjallaan Det vidunderliga ägget. vuonna 2012 FINLANDIA juniorin VOITTI cristel rönns. KUVA: CRISTEL RÖNNS KOPIOSTON VUOSI

12 KORVAUSTUOTOT JULKAISUJEN VALOKOPIOINNISTA JA DIGITAALISESTA KÄYTÖSTÄ Oppilaitokset { (-12,2 %) Julkishallinto { (+6,6 %) Elinkeinoelämä { (+4,7 %) Yhteensä { (-5,8 %) Digitaalinen käyttö { (+387,0 %) Muut tuotot { (+14,9 %) Kaikki yhteensä { (+5,5 %) Oppilaitokset Muutos-% Koulukopiointi, keskitetty ,7 % Koulukopiointi, hajautettu ,0 % Yhteensä ,2 % julkishallinto Muutos-% Valtionhallinto ,8 % Kunnallishallinto ,7 % Kirkollishallinto ja uskonnolliset yhteisöt ,6 % Yhteensä ,6 % elinkeinoelämä Muutos-% Toimialakohtaiset luvat ,4 % Konekohtaiset luvat ja erillissopimukset ,7 % Yhteensä ,7 % muut tuotot Muutos-% Lainauskorvaus ,0 % Verkkopalvelut ,7 % Ulkomaiset korvaukset ,6 % Yhteensä ,2 % 10 KOPIOSTON VUOSI 2012

13 valokopiointikorvausten tilitykset kotimaahan ,6 10,0 10,2 10,7 10,5 DIGILUPA mahdollistaa julkaisujen digitaalisen käytön oppilaitoksissa. Hankittuaan Kopioston Digi luvan oppilai toksen henkilökunta ja oppilaat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, kuten kuvia ja tekstiä, avoimilta verkkosivuilta. Aineiston voi liittää osaksi opetusmateriaalia, esitystä tai oppilaan harjoitustyötä. Lupa mahdollistaa myös aineiston jakamisen oppilaille oppilaitoksen sisä verkon kautta. Etäopetuksessa, jossa käytetään tekijänoikeuden suojaamia teoksia, oppitunnin voi välittää suljetun tietoverkon kautta tv-kuvana tai vastaavana tai tallentaa opetusryhmän myöhemmin käytettäväksi. Verkkosivujen selaamiseen ja näyttämiseen opetuksen tai luennon yhteydessä ei tarvita erillistä lupaa. Vapaasti voidaan käyttää myös sellaisia internetissä olevia teoksia, joiden opetuskäytön oikeudenomistaja on sallinut niin sanotulla avoimella lisenssillä tai esimerkiksi sivuston käyttöehdoissa. Kopioston Digilupa ei koske niitä käyttötilanteita, joissa käyttäjällä on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta. Digilupa ei myöskään koske työ- ja harjoituskirjoja, nuotteja, musiikkia, videoklippejä tai muuta av-aineistoa. Milj. euroa Valtionhallinnossa selvitettiin valokopioinnin ja tulostamisen määrää. Tutkimus osoitti korvattavan valokopioinnin määrän vähentyneen merkittävästi vuoden 2002 tasosta. Internetistä tulostaminen on kuitenkin tällä välin kasvanut huomattavasti, ja se onkin tutkimuksen mukaan jo yleisempää kuin valokopiointi. Valokopiointia ja tulostamista tutkittiin myös musiikkioppilaitoksissa. Tulostamisen määrää mitattiin nyt ensimmäistä kertaa. Valokopioinnin määrän havaittiin vähentyneen vuoden 2003 tutkimuksesta, mutta musiikkiaineistojen käyttö on silti pysynyt lähes ennallaan. Lisäksi vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön kaksi uutta tutkimusmenetelmää: Kopiosto-paneeli ja sisällön lisäselvitys. Sisällön lisäselvitys on tavanomaisen tutkimuksen yhteydessä tehtävä selvitys, joka kohdistuu erityisesti korvauksenalaisen aineiston sisällön selvittämiseen. Selvityksen avulla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten aineistoja käytetään, jolloin korvaukset saadaan kohdistettua oikeudenomistajille entistä paremmin. Kopioston paneeliin on tutkimusten yhteydessä kerätty mukaan henkilöitä, jotka ovat lupautuneet vastaamaan aika ajoin Kopioston kyselyihin. Paneelin avulla on arvioitu muun muassa Kopioston raportointi- ja leimauspalvelun toimivuutta. Paneeli mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin tutkimusta vaativiin kysymyksiin. Valokopiointikorvausten tilitys Kopiosto jakaa julkaisujen valokopioinnista ja tulostamisesta kerätyt korvaukset kotimaisia tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen sekä vastavuoroisuussopimusten perusteella ulkomaisille sisarjärjestöilleen. Vuonna 2012 valokopiointikorvauksia tilitettiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, josta 10,5 miljoonaa euroa kotimaisille jäsenjärjestöille ja ulkomaille 0,9 miljoonaa euroa. Tilitysten kokonaismäärä kotimaassa oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuonna. JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 11

14 valokopiointikorvaukset aineistoryhmittäin vuonna % Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus 2 % Kuva 17 % Lehti 19 % Nuotit 7 % Lainauskorvaus Lainauskorvaus on tekijälle maksettavaa korvausta siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoista. Kopiosto hallinnoi ja tilittää opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Kopioston toimimaan tekijänoikeuslain 19 a :ssä tarkoitettuna lainauskorvausta hallinnoivana järjestönä kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta. Hyväksymispäätös on voimassa Ensimmäinen kausi oli voimassa Lainauskorvausten laskemisessa hyödynnetään yleisten kirjastojen antamia tietoja lainausten määrästä. Axiellin ja HelMetin yhdistetyt lainausmäärätiedot otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa. Kahdesta lähteestä saatavat lainaustiedot monipuolistavat valikoimaa. HelMet kattaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen lainausmäärätiedot ja Axiellin tarjoamien tietokantojen kautta saadaan kattavasti tietoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien kirjastojen lainausmääristä. Aiempaa suuremman otoksen myötä lainaustietoihin saadaan vuosittain noin 4000 uutta julkaisua aiemman noin 1000 julkaisun sijaan. Kaiken kaikkiaan uusi otos sisältää noin julkaisua, kun aiemmin vastaava luku oli noin julkaisua. Kopioston lainauskorvaustyöryhmässä tehtiin merkittävä päätös uudesta tilityssäännöstä. Vuoden 2012 lainauskorvausten tilitystä koskeva tilitysuudistus vastaa Sanaston kanssa tehtyä sopimusta kuvaosuudesta. Uusi tilityssääntö vahvistettiin Kopioston hallituksessa joulukuussa. Vuonna 2012 tilitettiin korvaukset vuodelta Yhteensä haettavissa oli euroa. VALOKOPIOINTI - KO R VAU K S E T jaetaan oikeudenomistajille Kopioston jäsenjärjestöjen kautta. Kopioston toteuttamista käyttötutkimuksista saadaan tietoa siitä, miten paljon erilaisia aineistoja kopioidaan. Korvaukset tilitetään tutkimusten osoittamassa suhteessa viiteen eri aineistoryhmään: tietokirjallisuus, lehti, kuva, nuotit ja kaunokirjallisuus. Kopiointikorvaukset maksetaan näitä aineistolajeja edustaville Kopioston jäsen järjestöille. Aineistoryhmien sisällä korvaukset jaetaan Kopioston jäsenjärjestöjen neuvottelemien suhteiden mukaisesti. Järjestöjen välisistä jakosuhteista neuvotellaan aina, kun tietyltä sopimusalueelta valmistuu uusi tutkimus. Vuonna 2012 neuvoteltiin ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä kunnallisten sopimusalueiden korvauksista. Kopioston jäsenjärjestöt jakavat korvaukset edelleen esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Useat tunnetuista kirjallisuus- ja kuvapalkinnoista, kuten Finlandiapalkinnot ja Fotofinlandia, rahoitetaan Kopioston keräämillä valo kopiointikorvauksilla. 12 KOPIOSTON VUOSI 2012

15 kurkistus kopioston messuosastolle Kopiosto osallistuu eri alojen ammattilaisille ja myös suurelle yleisölle suunnatuille messuille vuosittain. Vuonna 2012 Kopiosto pystytti messuosastonsa opetusalan ammattilaisille suunnatuille Educa-messuille, Itä-Suomen opettajapäiville ja Valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville, isännöintialan ammattilaisille tarkoitetuille Isännöintipäiville, kunta-alan päättäjille suunnatuille Kuntamarkkinoille sekä kirjallisuuden ystäville järjestetyille Helsingin kirjamessuille. Kopiosto osallistui lokakuussa Kirjamessuille yhdessä jäsenjärjestönsä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n kanssa. Yhteisellä messuosastolla oli esillä valokuvaaja Hannu Hautalan teoksia. Kopioston messuosastolla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua palkitun luontovalokuvaajan teoksiin sekä saada käytännön vinkkejä siitä, miten tavoittaa luonto omalla kameralla. Kokemuksiaan luontokuvaamisesta jakoi Hautalan lisäksi vapaa kirjoittaja, valokuvaaja ja kouluttaja Pekka Punkari. Messuosastolla päivysti Kopioston ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n edustajia, joille yleisö kävi esittämässä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Osastolla esiteltiin myös Kopioston keräämillä valokopioinnin tekijänoikeuskorvauksilla rahoitettuja palkintoja. Hannu Hautala ja Pekka Punkari edustivat tekijöitä, jotka on palkittu valokopiointikorvauksilla rahoitetulla Finnfoto-palkinnolla. Viime vuosina Kirjamessujen osasto on toteutettu yhteistyössä Kopioston jäsenjärjestöjen kanssa. Osastolla ovat aiemmin esittäytyneet Sarjakuvantekijät ry ja Kuvittajat ry. hannu hautala jakoi kuvausvinkkejä messuosastolla. KUVA: PEKKA PUNKARI KOPIOSTON VUOSI

16 El Aboudi Mohamed: Häätanssi (Dance of Outlaws) (2012) Illume Ltd AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ Audiovisuaalisten teosten lisensioinnin tuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kehitys edelliseen vuoteen nähden oli 20,5 prosenttia. Positiivisen kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea Suomessa Yle Fem -kanavapaikalla edelleenlähetetyn SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta sekä av-aineiston opetuskäytöstä neuvoteltu korvaus. Vuonna 2012 Kopiosto sai hyvitysmaksusta noin 1,3 miljoonaa euroa tilitettäväksi av-teosten oikeudenomistajille henkilökohtaisina korvauksina. Hyvitysmaksun kokonaiskertymä on ollut laskussa useiden vuosien ajan, vaikka yksityisen kopioinnin määrä on tutkimusten mukaan lisääntynyt. Hyvitysmaksun saattaminen yksityisen kopioinnin määrää vastaavalle tasolle on Kopioston edunvalvonnan pääpainopistealueita. Kopiosto jatkoi päättäjien tapaamista asiaan liittyen sekä yksin että yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Siirtovelvoitteen eli niin sanotun must carryn ulkopuolella ovat tällä hetkellä kanavat Sub, TV5, Kutonen, Jim, Liv ja AVA. Kyseisten kotimaisten kanavien edelleenlähettämiseen liittyvistä tekijänoikeuksista ja kaapelijakelun ehdoista tulee tekijänoikeuslain mukaan sopia oikeudenomistajien edustajien kanssa. Kopiosto jatkoi neuvotteluja näiden kanavien lisensioinnista vuonna Kopiosto on ollut yhteydessä tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden tarjoajiin ja ilmoittanut, että av-teosten hyödyntämiseen tarvitaan Kopioston edustamien oikeudenomistajien luvat. Kopioston kantana on, että käytännössä toimivin tapa lisensioida nämä palvelut olisi täydentää tekijänoikeuslakia verkkotallennuspalveluita koskevalla sopimuslisenssipykälällä. Oikeudenomistajia edustavien järjestöjen ja lähettäjäyritysten tekemä tutkintapyyntö verkkotallennuspalvelua tarjoavan TVkaista Oy:n toiminnasta eteni ja lokakuussa 2012 syyttäjä päätti syytteiden nostosta. Av-teosten uusien käyttöalueiden jatkuva seuranta ja edunvalvonta sekä niihin liittyvien tekijänoikeusratkaisujen kehittäminen kuuluu pysyvästi Kopioston tehtäviin. Kopiosto osallistui av-tekijänoikeusjärjestöjen käynnistämään projektiin, jossa kehitetään EU:n sisärajat ylittäviä lisensiointiratkaisuja av-teosten onlinekäyttöön. 14 KOPIOSTON VUOSI 2012

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö ja käyttötarpeet valtionhallinnon sisäisessä tiedotuksessa

Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö ja käyttötarpeet valtionhallinnon sisäisessä tiedotuksessa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö ja käyttötarpeet valtionhallinnon sisäisessä tiedotuksessa Opetusministeriön julkaisuja 2006:35 Tekijänoikeudella

Lisätiedot

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriön julkaisuja 2006:12 Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 1 Sisällys 1. Laaja-alainen ja moni-ilmeinen audiovisuaalinen ala...5 1.1. Monimuotoinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti 2 700 rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011 Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 Cuporen verkkojulkaisuja 9 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

Mediataiteen mahdollisuudet

Mediataiteen mahdollisuudet Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Mediataiteen mahdollisuudet Selvitys mediataiteesta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13 Asko Mäkelä Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Selvitykset lainvalmistelun tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:13 Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen

Lisätiedot