V U O S I Luovan työn asialla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I 2012. Luovan työn asialla"

Transkriptio

1 V U O S I 2012 Luovan työn asialla

2 AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataidetta. AVEKin tukea saa vuosittain noin 40 elokuvahanketta ja 70 mediataidehanketta. Lisäksi AVEK tukee tekijöiden ja tuottajien täydennyskoulutusta, suomalaisen elokuva-alan kansainvälistymistä sekä alan festivaaleja ja tapahtumia. Tässä vuosikertomuksessa olemme halunneet valokuvin nostaa esiin joitakin teoksia, joiden tekijöitä ja tuotantoyhtiöitä AVEK on tukenut. Toimitus Johanna Haapiainen-Makkonen Graafinen suunnittelu Hahmo Design Oy Painopaikka Erweko, Oulu 2013 Paperit Galerie Art Matt 200 g, Munken Polar 120 g KANNESSA: Mikko Kuparinen: Sirocco (2012) Kuva: Juice Huhtala Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) Arto Koskinen: Kuningas Litmanen (2012) Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa TÄLLÄ SIVULLA: Kimmo Koskela: Soundbreaker (2012)

3 SISÄLLYS KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 KOPIOSTON TALOUS 5 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 6 JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7 Käyttöluvat 8 Käyttötutkimukset 8 Valokopiointikorvausten tilitys 11 Lainauskorvaus 12 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 14 Tv-kanavien edelleenlähettäminen 15 Suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla 17 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU 20 Yksityisen kopioinnin tutkimukset 20 Hyvitysmaksu vuonna AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK 22 Toimikauden 2012/2013 näkymät 22 Luovan kulttuurin määrärahat 22 Projektit ja erilliset kehityshankkeet 26 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JA TEKIJÄNOIKEUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 27 Oppilaitosviestintä 27 Kotimainen yhteistyö 28 Kansainvälinen yhteistyö 28 Opetus- ja tallennekäyttö 17 Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys 18 TIETOISKUT: FINLANDIA JUNIOR KURKISTUS KOPIOSTON MESSUOSASTOLLE 13 KOURA-KOULUTUSRAHASTO 16 AVEK-PALKINTO KOPIOSTON VUOSI

4 KOPIOSTO RY Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 44 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne oikeudenomistajille suoraan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina. Kopioston asema teosten käyttäjiä ja luovaa toimialaa yhdistävänä linkkinä perustuu yhtäältä jäsenistöltä saatuun kattavaan valtuutukseen ja toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tekijöitä edustavan järjestön määräajaksi toimimaan käyttölupia myöntävänä ja korvaustuottoja keräävänä järjestönä. KOPIOSTON HALLITUS VUONNA 2012 Hallituksen puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Raimo Söder 1. varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 2. varapuheenjohtaja: Johtaja Sakari Laiho Pääluottamismies Pirkko Epstein Valokuvaaja Boris Fagerström Tietokirjailija Jaakko Heinimäki Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Johtaja Elina Nissi Kirjailija Jarkko Tontti Puheenjohtaja Ahti Vänttinen KOPIOSTON JOHToryhmä VUONNA 2012 Toimitusjohtaja Pekka Rislakki Varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen Johtaja Arto Tamminen, av-osasto Hallintojohtaja Pirjo Tuunanen Tietohallintojohtaja Matti Jämbäck, tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala alkaen Pääsihteeri Juha Samola, AVEK Viestintäpäällikkö Maria Bregenhøj 2 KOPIOSTON VUOSI 2012

5 Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pekka Rislakki Kopioston vuosi 2012 oli taloudellisesti hyvä: tuotot lisääntyivät, ja kulut pidimme kurissa. Tyytyväisenä voimme myös todeta, että työmme on oikeansuuntaista, oikeisiin asioihin keskittyvää. Kopiosto kehittyi vuonna 2012 kohti uusia lisensiointialueita ja säilytti samalla perinteisillä alueillaan asemansa suomalaisen tekijänoikeuskentän tärkeänä mahdollistajana. Kopiostolla on valtakirja yli :lta tekijänoikeuden omistajalta. Tämä luottamuksen osoitus sekä Kopioston asema opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä sopimuslisenssijärjestönä takaavat Kopiostolle ainutlaatuisen, sekä oikeudenomistajia että oikeuksien käyttäjiä palvelevan paikan tekijänoikeuksien, median ja kulttuurin kentässä. Kopioston euromääräisesti tärkein asiakaskohderyhmä ovat oppilaitokset. Järjestö tekee jatkuvaa työtä antaakseen omalta osaltaan oppilaitossektorille alakouluista yliopistoihin parhaat välineet oppimisen tueksi. Kopioston vanhin lisensioitava tuote, valokopiointi, on yhä arkipäivää peruskouluissa ja lukioissa, mutta on vähentynyt nopeasti muun muassa yliopistoissa. Tilalle tulevat verkkomateriaalin käyttö sekä skannaus kuuluvat nekin Kopioston repertuaariin, ja niiden lisensiointi edistyi vauhdikkaasti vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty keskitetty sopimus oppimateriaalin digitaalisesta käytöstä seurasi sitä kehitystä, joka oppilaitoksissa oli jo aiemmin Kopioston tutkimuksin todettu. Näin saatiin vihdoin vauhtia tämän tekijänoikeuksien nopeasti lisääntyvän käytön keskitettyyn lisensiointiin ja sitä kautta käytön laillistamiseen. Digitalisoidun materiaalin uusiin liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikoihin perustuva verkkokäyttö on ollut trendi jo pitkään. Kopioston ydintehtävä tänä päivänä on siksi tarjota oikeudenomistajille ja tekijän- oikeudella suojatun materiaalin käyttäjille helppoja ja samalla oikeudenomistajien etuja suojaavia ratkaisuja. Vuonna 2012 Kopiosto kehitti siksi valmiuksiaan monella eri tavalla: tutkimuksia, neuvotteluita, teknisen tietämyksen lisäämistä, pilotti-casejä. Kopioston taloudellinen selkäranka oli vuonna 2012 sama kuin edellisenäkin vuonna, mikä luo jatkuvuutta toimintaan. Valokopiointi, tv-ohjelmien edelleenlähettäminen sekä av-materiaalin tallennus oppilaitoksissa toivat suurimman osan tuotoista. Vakiintuneista tuotoista vain yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on jäänyt kuoppaan, josta se ei vuonna 2012 tullut ylös. Tuottojen myönteisestä kehityksestä kertovien lukujen tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että minkään tuotteiden osalta tilanne ei ollut yksioikoinen. Vaikka kokonaisluvut kehittyivät edullisesti, monilla osaalueilla oli turbulenssia; lisensiointi ja sen myötä tuotot vähenivät. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

6 Konkreettinen työ Kopioston toimintaedellytysten kohentamiseksi jatkui. Käytännössä tämä tarkoitti jäsenten antamien valtuuksien rakenteen ja sisällön uudelleentarkastelua sekä aktiivista vaikuttamista joustavan ja moniin teosten massakäyttötilanteisiin sopivan sopimuslisenssijärjestelmän kehittämiseksi. Kopiosto toivoi, että valtiovalta olisi edistänyt lainsäädäntöä eräillä Kopiostolle tärkeillä alueilla. Näin ei kuitenkaan käynyt. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskeva uudistus ei edistynyt. Laittomat verkkotallennuspalvelut ovat saaneet rehottaa jo vuosia, mutta asian ratkaisevaa lainsäädäntöä ei ole kuulunut. Tällaiset hidasteet vaikuttivat Kopioston suunnitelmiin ja tulokseen negatiivisesti. Toisaalta valtion budjetin rajoitukset eli poliittisen tahdon puute estivät opetus- ja kulttuuriministeriötä hankkimasta kaikkia kouluihin toivottuja kopiointi- ja käyttölupia. Tämä aiheutti sen, että Kopioston oli myytävä digitaalisen käytön lupia kuntatasolla. Valitettavasti koulut ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla kunnilla ei ollut taloudellisia resursseja luvan hankintaan. Myös Kopioston tuotot olivat tämän vuoksi pienemmät kuin niiden toivoimme olevan. Kopiosto hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön niin tekijänoikeusalalla kuin asiakkaidensa kanssa, mistä osoituksena ovat useat sopimusneuvottelut, joissa Kopiosto pyrkii saamaan aikaan uusien lisensiointialueiden osalta ratkaisuja. Yhteistyö on useimmiten hyvää ja hedelmällistä. Yhteistyötä naarmuttaa joissain tapauksissa se, että tekijänoikeuksiin liitetään poliittista keskustelua, jonka taustat ovat näennäisesti ideologisia, mutta tosiasiassa taloudellisten etujen tavoitteluun liittyvää reaalipolitiikkaa. Kopiosto pitää oikeudenomistajien puolta, mutta pyrkii silti aina toimimaan ratkaisuhakuisesti. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. Sen on tarkoitettava sopimushalukkuutta mikä on eri asia kuin varallisuuden siirtyminen tekijänoikeuden haltijoilta muille elinkeinoelämän aloille. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. 4 KOPIOSTON VUOSI 2012

7 Jouko Aaltonen: Taistelu Turusta (Battle for the City) (2011) Kuva: Turun museokeskus KOPIOSTON TALOUS Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2012 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,7 %. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensiointituotot olivat yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, joka on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kasvua oli etenkin julkaisujen digitaalisessa kopioinnissa, josta vuonna 2012 saatiin euroa tuottoja edellisen vuoden tuottojen ollessa euroa. Lainauskorvausja verkkopalvelutuotot olivat euroa, jossa oli kasvua 12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Radio- ja televisio-ohjelmien lisensioinnista perittiin vuonna 2012 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 nähden oli 20,5 %. Kopioston korvaustuotoista merkittävä osa on peräisin hyvitysmaksusta, jolla korvataan teosten kopiointia yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun korvaustuotot olivat toimintavuonna 2,7 miljoonaa euroa, joka on euroa eli 5,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. DigiDemo on opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha, jonka AVEK suuntaa kulttuuristen sisältö- ja palveluhankkeiden kehittämiseen. Vuoden 2012 määrärahan kokonaissumma oli euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi AVEKille euron määrärahan luovien sisältöjen CreaDemo-ohjelmaan. Kopiostolle syntyi vuonna 2012 palvelutuottoja YLEn freelancejournalisteille maksamien tv- ja radio-ohjelmien uusintapalkkioiden tilityksen hoitamisesta. Kopiosto sijoittaa saadut tuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Vuonna 2012 Kopioston rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa. Vuokralla olevista toimistotiloista saatiin tuottoja euroa. Kopioston kulut olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Kaikki kulut poistoineen olivat 4,5 miljoonaa euroa, ja niiden osuus laskettuna kaikista tuotoista oli 16,4 %. Kopioston toimistossa työskenteli 44 henkilöä. Kopioston tuotot Muutos-% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,2 Lainauskorvaus ja verkkopalvelut ,5 Radio- ja tv-ohjelmat ,5 Hyvitysmaksu ,7 DigiDemo ja CreaDemo ,1 Yhteensä ,7 Palvelutuotot ,0 Rahoitus- ja sijoitustuotot ,8 Jäsen- ja liittymismaksutuotot ,6 Kaikki yhteensä ,3 KOPIOSTON TALOUS 5

8 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 2012 Julkaisujen valokopiointi ja digitaalinen käyttö Oppilaitokset 7,8 milj. euroa TILITYS JÄRJESTÖILLE Kotimaiset korvaukset 10,2 milj. euroa Julkishallinto 3,3 milj. euroa Elinkeinoelämä 1,7 milj. euroa Digitaalinen kopiointi 1,9 milj. euroa LAINAUSKORVAUS JA VERKKOPALVELUT 0,5 milj. euroa Ulkomaiset korvaukset 0,9 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS 0,46 milj. euroa Audiovisuaalisten teosten käyttö Edelleenlähettäminen 3,5 milj. euroa TILITYS YHTEISÖILLE 2,8 milj. euroa Tallennekäyttö 3,6 milj. euroa HYVITYSMAKSU 2,7 milj. euroa Nuolen paksuus korreloi siirtyvän rahan määrän kanssa. Vuoden korvaustuotot ja edelleen tilitetyt varat ovat erisuuruisia johtuen suurimmaksi osaksi hallintokuluista, tilitysaikataulusta ja ulkopuolisten varausten palautuksista. TILITYS KOURA- KOULUTUS rahastolle 0,6 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS Muut 2,5 milj. euroa Hyvitysmaksu 1 milj. euroa DIGIDEMO JA CREADEMO 2,0 milj. euroa AVEKIN MYÖNTÄMÄ TUKI 2,7 milj. euroa 6 KOPIOSTON VUOSI 2012

9 Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ Julkaisujen valokopioinnin ja digitaalisen käytön osalta toimintavuoden tärkein tavoite oli saada mahdollisimman suuri osa oppilaitoksista uuden Digiluvan piiriin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin osittain, kun opetus- ja kulttuuriministeriö hankki keskitetyn Digiluvan kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Peruskoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset jäivät ilman keskitettyä lupaa. Ministeriön ratkaisu oli Kopioston kannalta pettymys, erityisesti kun otetaan huomioon asian painoarvo opetuksessa. Kopiosto oli varautunut siihen, ettei ministeriö hanki keskitettyä Digilupaa kaikille oppilaitoksille laatimalla suunnitelman siitä, kuinka lupaa markkinoitaisiin suoraan oppilaitoksille ja kunnille. Kun OKM-neuvottelujen tulos keväällä 2012 selvisi, kaikille kunnille ja kaikkiin oppilaitoksiin toimitettiin tiedote- ja tilausaineisto lupaan liittyen. Kaiken kaikkiaan Digiluvan markkinoimiseksi lähetettiin markkinointikirjettä ja tiedotetta. Toimintavuoden aikana luvan hankki 25 kuntaa ja niiden lisäksi 190 oppilaitosta. Tuotot näistä olivat noin euroa. Sekä asiakaskontaktien että tutkimusten viesti on selvä opetuksessa käytetään teoksia digitaalisesti ja Digiluvalle on selvä tarve. Kunnallinen päätöksenteko on kuitenkin hidasta ja kuntien huono taloudellinen tilanne heikentää valmiutta tehdä uusia hankintoja. Lupien hankinta onkin osoittautunut ennakoitua hitaammaksi. Ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen valokopiointikorvaukset pienenivät toimintavuonna miljoonalla eurolla, mikä antoi ministeriölle tavallista paremmat resurssit neuvotella digitaalista käyttöä koskevista luvista. Myös korvauksiin varattujen budjettimäärärahojen kasvu 1,9 miljoonalla eurolla oli tärkeä elementti neuvottelutuloksen syntymisessä. Valokopiointikorvauksissa tapahtui myös myönteistä kehitystä, kun kuntien korvaus nousi sopimuksen mukaisesti toisena vuotena peräkkäin. Toimintavuoden aikana Kopioston jäsenjärjestöt siirsivät Kopiostolle oikeudet kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa sijaitsevien sanoma- ja aikakauslehtiarkistojen käytön lisensiointiin. Kansalliskirjaston kanssa laadittiin yhteinen toimintasuunnitelma rahoituksen saamiseksi hankkeeseen, jossa digitoitaisiin ja saatettaisiin verkon kautta vanhoja sanomalehtiä yleisön, ensi vaiheessa oppilaitosten ja tutkijoiden saataville. Euroopan komission, Kopioston jäsenjärjestöjen ja 15 sanomalehtikustantajan kanssa päästiin sopimukseen periaatteista, joilla suomalaisten sanomalehtien sisältöä voidaan käyttää digitaalisesti komission sisäisessä verkossa. Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista jatkuivat vielä vuoden 2013 puolelle. Taloudellisesti vuosi oli edelliseen vuoteen verrattuna melko hyvä. Julkaisujen käytön korvauskertymä ylitti ensimmäisen kerran 15 miljoonaa, kun korvaustuotot olivat yhteensä 15,3 miljoonaa euroa. JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7

10 digilupa helpottaa opettajan arkea. KÄYTTÖLUVAT Kopiosto myöntää julkaisujen valokopioimiseen ja internetistä tulostamiseen lupia oppilaitoksille, julkishallinnolle, yrityksille ja muille organisaatioille. Digitaalisen käytön lupaa myydään toistaiseksi vain oppilaitoksille. Vuonna 2012 lisensiointia tehostettiin palkkaamalla uusi myyntikoordinaattori pääasiallisena työtehtävänään Digiluvan myynti ja markkinointi. Opetus ja koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii keskitetysti valokopiointiluvat peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Toimintavuoden kopiointikorvauksista päästiin OKM:n kanssa hyvään neuvottelutulokseen. Kopiosto myy valokopiointilupia suoraan sellaisille oppilaitoksille, jotka perivät kurssi- tai kopiointimaksuja. Kansalais- ja työväenopistojen maksamat korvaukset nousivat reippaasti. Myös kansanopistojen osalta korvaustuotot olivat edelleen hienoisessa nousussa. Sitä vastoin opiskelijoille maksua vastaan jaettavien kopioiden määrä laski edelleen. Julkishallinto Kopiosto neuvottelee valtionhallinnon valokopiointiluvista keskitetysti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Korvaustaso pysyi entisellään vuonna Suomen Kuntaliiton kanssa solmittu sopimus kuntien hallinnollisesta kopioinnista on voimassa vuoden 2013 loppuun. Kaikki Suomen kunnat ovat solmineet valokopiointisopimuksen Kopioston kanssa. Korvaustaso nousi vuonna 2012 sopimuksen mukaisesti. Kopiosto myöntää valokopiointilupia kirkollishallinnolle ja uskonnollisille yhteisöille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa solmitut sopimukset valokopioinnista ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvat vuosittain. Elinkeinoelämä Kopiosto tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille vuosilupia valokopiointiin. Toimialakohtaista lupaa tarjotaan niille yrityksille, joiden toimialalta on tutkittua tietoa kopioinnista. Muut yritykset ja yhteisöt voivat hankkia konekohtaisia ennalta määriteltyyn kopiomäärään perustuvia vuosilupia. Elinkeinoelämän tuotot pysyivät vakaina. Julkaisujen digitaalinen käyttö Kopioston Digilupa helpottaa opettajan arkea. Digiluvalla opettaja saa skannata julkaisuja sekä kopioida teoksia avoimilta verkkosivuilta osaksi opetusmateriaalia ja oppilaan tekemää harjoitustyötä tai esitelmää. Kopiosto neuvotteli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen Digiluvasta. Neuvotteluissa päästiin hyvään tulokseen toimintavuoden korvauksista. Digilupaa markkinoitiin toimintavuonna suoraan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppilaitoksissa on selkeä tarve Digiluvalle, ja koulut ovatkin ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan. Oppilaitosten lisäksi Digilupaa markkinoitiin myös suoraan kunnille. Kunnille tarjottiin mahdollisuutta hankkia lupa keskitetysti kaikille kunnan oppilaitoksille kustannushyödyn aikaansaamiseksi. Vuoden aikana Digilupa oli esillä myös monissa tapahtumissa, kuten tammikuun Educamessuilla ja syyskuussa järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Tapahtumien myötä Digilupaa saatiin markkinoitua sekä oppilaitosten henkilökunnalle että kunta- ja opetusalan päättäjille. KÄYTTÖtutkimukset Kopiosto toteutti keväällä 2012 yliopistoissa tutkimuksen, jolla selvitettiin internetissä olevien aineistojen tallentamista ja käyttöä. Tutkimuksen mukaan yliopistoissa tallennetaan internetistä opetus- ja tutkimuskäyttöön aineistoa noin kertaa vuodessa. Tutkijat tallentavat internetistä aineistoa peräti 70 kertaa vuodessa ja opettajatkin 44 kertaa vuodessa. Opettajien kohdalla tallennusten määrä on kasvanut huomattavasti vuoteen 2004 verrattuna, jolloin opettajat tallensivat internetistä noin 2,5 kertaa vuodessa. Tallennetusta aineistosta yli 60 % on tieteellisiä artikkeleita. Kolmannes tallennetusta aineistosta jaetaan opiskelijoille. 8 KOPIOSTON VUOSI 2012

11 valokopiointikorvauksilla tunnustusta tekijöille Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan monia keskeisiä kulttuurialan palkintoja, kuten Finlandia-, Tieto-Finlandia ja Finlandia Junior -palkinnot. Finlandia Juniorin eli ansiokkaalle lasten- tai nuortenkirjalle myönnettävän palkinnon vuonna 2012 voitti Christel Rönns kirjallaan Det vidunderliga ägget. vuonna 2012 FINLANDIA juniorin VOITTI cristel rönns. KUVA: CRISTEL RÖNNS KOPIOSTON VUOSI

12 KORVAUSTUOTOT JULKAISUJEN VALOKOPIOINNISTA JA DIGITAALISESTA KÄYTÖSTÄ Oppilaitokset { (-12,2 %) Julkishallinto { (+6,6 %) Elinkeinoelämä { (+4,7 %) Yhteensä { (-5,8 %) Digitaalinen käyttö { (+387,0 %) Muut tuotot { (+14,9 %) Kaikki yhteensä { (+5,5 %) Oppilaitokset Muutos-% Koulukopiointi, keskitetty ,7 % Koulukopiointi, hajautettu ,0 % Yhteensä ,2 % julkishallinto Muutos-% Valtionhallinto ,8 % Kunnallishallinto ,7 % Kirkollishallinto ja uskonnolliset yhteisöt ,6 % Yhteensä ,6 % elinkeinoelämä Muutos-% Toimialakohtaiset luvat ,4 % Konekohtaiset luvat ja erillissopimukset ,7 % Yhteensä ,7 % muut tuotot Muutos-% Lainauskorvaus ,0 % Verkkopalvelut ,7 % Ulkomaiset korvaukset ,6 % Yhteensä ,2 % 10 KOPIOSTON VUOSI 2012

13 valokopiointikorvausten tilitykset kotimaahan ,6 10,0 10,2 10,7 10,5 DIGILUPA mahdollistaa julkaisujen digitaalisen käytön oppilaitoksissa. Hankittuaan Kopioston Digi luvan oppilai toksen henkilökunta ja oppilaat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, kuten kuvia ja tekstiä, avoimilta verkkosivuilta. Aineiston voi liittää osaksi opetusmateriaalia, esitystä tai oppilaan harjoitustyötä. Lupa mahdollistaa myös aineiston jakamisen oppilaille oppilaitoksen sisä verkon kautta. Etäopetuksessa, jossa käytetään tekijänoikeuden suojaamia teoksia, oppitunnin voi välittää suljetun tietoverkon kautta tv-kuvana tai vastaavana tai tallentaa opetusryhmän myöhemmin käytettäväksi. Verkkosivujen selaamiseen ja näyttämiseen opetuksen tai luennon yhteydessä ei tarvita erillistä lupaa. Vapaasti voidaan käyttää myös sellaisia internetissä olevia teoksia, joiden opetuskäytön oikeudenomistaja on sallinut niin sanotulla avoimella lisenssillä tai esimerkiksi sivuston käyttöehdoissa. Kopioston Digilupa ei koske niitä käyttötilanteita, joissa käyttäjällä on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta. Digilupa ei myöskään koske työ- ja harjoituskirjoja, nuotteja, musiikkia, videoklippejä tai muuta av-aineistoa. Milj. euroa Valtionhallinnossa selvitettiin valokopioinnin ja tulostamisen määrää. Tutkimus osoitti korvattavan valokopioinnin määrän vähentyneen merkittävästi vuoden 2002 tasosta. Internetistä tulostaminen on kuitenkin tällä välin kasvanut huomattavasti, ja se onkin tutkimuksen mukaan jo yleisempää kuin valokopiointi. Valokopiointia ja tulostamista tutkittiin myös musiikkioppilaitoksissa. Tulostamisen määrää mitattiin nyt ensimmäistä kertaa. Valokopioinnin määrän havaittiin vähentyneen vuoden 2003 tutkimuksesta, mutta musiikkiaineistojen käyttö on silti pysynyt lähes ennallaan. Lisäksi vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön kaksi uutta tutkimusmenetelmää: Kopiosto-paneeli ja sisällön lisäselvitys. Sisällön lisäselvitys on tavanomaisen tutkimuksen yhteydessä tehtävä selvitys, joka kohdistuu erityisesti korvauksenalaisen aineiston sisällön selvittämiseen. Selvityksen avulla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten aineistoja käytetään, jolloin korvaukset saadaan kohdistettua oikeudenomistajille entistä paremmin. Kopioston paneeliin on tutkimusten yhteydessä kerätty mukaan henkilöitä, jotka ovat lupautuneet vastaamaan aika ajoin Kopioston kyselyihin. Paneelin avulla on arvioitu muun muassa Kopioston raportointi- ja leimauspalvelun toimivuutta. Paneeli mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin tutkimusta vaativiin kysymyksiin. Valokopiointikorvausten tilitys Kopiosto jakaa julkaisujen valokopioinnista ja tulostamisesta kerätyt korvaukset kotimaisia tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen sekä vastavuoroisuussopimusten perusteella ulkomaisille sisarjärjestöilleen. Vuonna 2012 valokopiointikorvauksia tilitettiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, josta 10,5 miljoonaa euroa kotimaisille jäsenjärjestöille ja ulkomaille 0,9 miljoonaa euroa. Tilitysten kokonaismäärä kotimaassa oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuonna. JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 11

14 valokopiointikorvaukset aineistoryhmittäin vuonna % Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus 2 % Kuva 17 % Lehti 19 % Nuotit 7 % Lainauskorvaus Lainauskorvaus on tekijälle maksettavaa korvausta siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoista. Kopiosto hallinnoi ja tilittää opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Kopioston toimimaan tekijänoikeuslain 19 a :ssä tarkoitettuna lainauskorvausta hallinnoivana järjestönä kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta. Hyväksymispäätös on voimassa Ensimmäinen kausi oli voimassa Lainauskorvausten laskemisessa hyödynnetään yleisten kirjastojen antamia tietoja lainausten määrästä. Axiellin ja HelMetin yhdistetyt lainausmäärätiedot otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa. Kahdesta lähteestä saatavat lainaustiedot monipuolistavat valikoimaa. HelMet kattaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen lainausmäärätiedot ja Axiellin tarjoamien tietokantojen kautta saadaan kattavasti tietoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien kirjastojen lainausmääristä. Aiempaa suuremman otoksen myötä lainaustietoihin saadaan vuosittain noin 4000 uutta julkaisua aiemman noin 1000 julkaisun sijaan. Kaiken kaikkiaan uusi otos sisältää noin julkaisua, kun aiemmin vastaava luku oli noin julkaisua. Kopioston lainauskorvaustyöryhmässä tehtiin merkittävä päätös uudesta tilityssäännöstä. Vuoden 2012 lainauskorvausten tilitystä koskeva tilitysuudistus vastaa Sanaston kanssa tehtyä sopimusta kuvaosuudesta. Uusi tilityssääntö vahvistettiin Kopioston hallituksessa joulukuussa. Vuonna 2012 tilitettiin korvaukset vuodelta Yhteensä haettavissa oli euroa. VALOKOPIOINTI - KO R VAU K S E T jaetaan oikeudenomistajille Kopioston jäsenjärjestöjen kautta. Kopioston toteuttamista käyttötutkimuksista saadaan tietoa siitä, miten paljon erilaisia aineistoja kopioidaan. Korvaukset tilitetään tutkimusten osoittamassa suhteessa viiteen eri aineistoryhmään: tietokirjallisuus, lehti, kuva, nuotit ja kaunokirjallisuus. Kopiointikorvaukset maksetaan näitä aineistolajeja edustaville Kopioston jäsen järjestöille. Aineistoryhmien sisällä korvaukset jaetaan Kopioston jäsenjärjestöjen neuvottelemien suhteiden mukaisesti. Järjestöjen välisistä jakosuhteista neuvotellaan aina, kun tietyltä sopimusalueelta valmistuu uusi tutkimus. Vuonna 2012 neuvoteltiin ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä kunnallisten sopimusalueiden korvauksista. Kopioston jäsenjärjestöt jakavat korvaukset edelleen esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Useat tunnetuista kirjallisuus- ja kuvapalkinnoista, kuten Finlandiapalkinnot ja Fotofinlandia, rahoitetaan Kopioston keräämillä valo kopiointikorvauksilla. 12 KOPIOSTON VUOSI 2012

15 kurkistus kopioston messuosastolle Kopiosto osallistuu eri alojen ammattilaisille ja myös suurelle yleisölle suunnatuille messuille vuosittain. Vuonna 2012 Kopiosto pystytti messuosastonsa opetusalan ammattilaisille suunnatuille Educa-messuille, Itä-Suomen opettajapäiville ja Valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville, isännöintialan ammattilaisille tarkoitetuille Isännöintipäiville, kunta-alan päättäjille suunnatuille Kuntamarkkinoille sekä kirjallisuuden ystäville järjestetyille Helsingin kirjamessuille. Kopiosto osallistui lokakuussa Kirjamessuille yhdessä jäsenjärjestönsä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n kanssa. Yhteisellä messuosastolla oli esillä valokuvaaja Hannu Hautalan teoksia. Kopioston messuosastolla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua palkitun luontovalokuvaajan teoksiin sekä saada käytännön vinkkejä siitä, miten tavoittaa luonto omalla kameralla. Kokemuksiaan luontokuvaamisesta jakoi Hautalan lisäksi vapaa kirjoittaja, valokuvaaja ja kouluttaja Pekka Punkari. Messuosastolla päivysti Kopioston ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n edustajia, joille yleisö kävi esittämässä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Osastolla esiteltiin myös Kopioston keräämillä valokopioinnin tekijänoikeuskorvauksilla rahoitettuja palkintoja. Hannu Hautala ja Pekka Punkari edustivat tekijöitä, jotka on palkittu valokopiointikorvauksilla rahoitetulla Finnfoto-palkinnolla. Viime vuosina Kirjamessujen osasto on toteutettu yhteistyössä Kopioston jäsenjärjestöjen kanssa. Osastolla ovat aiemmin esittäytyneet Sarjakuvantekijät ry ja Kuvittajat ry. hannu hautala jakoi kuvausvinkkejä messuosastolla. KUVA: PEKKA PUNKARI KOPIOSTON VUOSI

16 El Aboudi Mohamed: Häätanssi (Dance of Outlaws) (2012) Illume Ltd AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ Audiovisuaalisten teosten lisensioinnin tuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kehitys edelliseen vuoteen nähden oli 20,5 prosenttia. Positiivisen kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea Suomessa Yle Fem -kanavapaikalla edelleenlähetetyn SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta sekä av-aineiston opetuskäytöstä neuvoteltu korvaus. Vuonna 2012 Kopiosto sai hyvitysmaksusta noin 1,3 miljoonaa euroa tilitettäväksi av-teosten oikeudenomistajille henkilökohtaisina korvauksina. Hyvitysmaksun kokonaiskertymä on ollut laskussa useiden vuosien ajan, vaikka yksityisen kopioinnin määrä on tutkimusten mukaan lisääntynyt. Hyvitysmaksun saattaminen yksityisen kopioinnin määrää vastaavalle tasolle on Kopioston edunvalvonnan pääpainopistealueita. Kopiosto jatkoi päättäjien tapaamista asiaan liittyen sekä yksin että yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Siirtovelvoitteen eli niin sanotun must carryn ulkopuolella ovat tällä hetkellä kanavat Sub, TV5, Kutonen, Jim, Liv ja AVA. Kyseisten kotimaisten kanavien edelleenlähettämiseen liittyvistä tekijänoikeuksista ja kaapelijakelun ehdoista tulee tekijänoikeuslain mukaan sopia oikeudenomistajien edustajien kanssa. Kopiosto jatkoi neuvotteluja näiden kanavien lisensioinnista vuonna Kopiosto on ollut yhteydessä tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden tarjoajiin ja ilmoittanut, että av-teosten hyödyntämiseen tarvitaan Kopioston edustamien oikeudenomistajien luvat. Kopioston kantana on, että käytännössä toimivin tapa lisensioida nämä palvelut olisi täydentää tekijänoikeuslakia verkkotallennuspalveluita koskevalla sopimuslisenssipykälällä. Oikeudenomistajia edustavien järjestöjen ja lähettäjäyritysten tekemä tutkintapyyntö verkkotallennuspalvelua tarjoavan TVkaista Oy:n toiminnasta eteni ja lokakuussa 2012 syyttäjä päätti syytteiden nostosta. Av-teosten uusien käyttöalueiden jatkuva seuranta ja edunvalvonta sekä niihin liittyvien tekijänoikeusratkaisujen kehittäminen kuuluu pysyvästi Kopioston tehtäviin. Kopiosto osallistui av-tekijänoikeusjärjestöjen käynnistämään projektiin, jossa kehitetään EU:n sisärajat ylittäviä lisensiointiratkaisuja av-teosten onlinekäyttöön. 14 KOPIOSTON VUOSI 2012

17 Tv-kanavien edelleenlähettäminen Neuvotteluja siirtovelvoitteen ulkopuolelle jääneiden kotimaisten televisiokanavien edelleenlähettämisen lisensioinnista jatkettiin vuonna Ulkomaisten tv-kanavien edelleenlähettäminen kaapeli- ja iptv-verkoissa sekä yhteisantenniverkoissa, esimerkiksi taloyhtiöissä ja hotelleissa on mahdollista Kopioston luvalla. Kopiosto edustaa yli 100 ulkomaista kanavaa, joiden osalta se myöntää asiakkailleen kaikki tekijänoikeudet sisältävän jakeluluvan. Yhteisantenniverkoille Kopiosto lisensioi Teoston valtuuttamana musiikin oikeuksia myös muihin kanaviin. Kopioston edustamista kanavista suosituimmat vuonna 2012 olivat ruotsalaiset TV4, TV3, SVT1, SVT2 ja Barnkanalen/ SVT24. Keskieurooppalaisista kanavista suosituimpia olivat saksalainen RTL, italialainen Rai Uno ja espanjalainen TVE Internacional. Kopioston edustamien ulkomaisten kanavien iptv-jakelu lisääntyi vuoden aikana merkittävästi. Maanpäällisessä verkossa Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla jaetaan Kopioston lisensioimana useita ruotsalaisia kanavia. Lisäksi SVT Worldin ohjelmistoa on mahdollista seurata Manner-Suomessa samalla kanavapaikalla Yle Fem:n kanssa. Edelleenlähettämisestä saatujen tuottojen positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta. Kopiosto on lisensioinut Yleisradion urheiluohjelmien edelleenlähettämistä osana Veikkauksen Live-veto -palvelua. Yle Areenan ohjelmia on ollut saatavilla osana Elisa Viihde -palvelua. verkkotallennuspalveluissa HYÖDYNNETÄÄN AV-TEOKSIA ILMAN OIKEUDENOMISTAJIEN LUPAA. SIIRTOVELVOITE tarkoittaa kaapelioperaattoreiden velvoitetta edelleenlähettää tietyt radio- ja televisiokanavat kaapelitelevisioverkossa. Näitä niin sanottuja must carry -kanavia ovat nykyisin YLEn kanavat, MTV3, Nelonen ja FOX. Siirtovelvoitteen alaisesta jakelusta on vuoden 2006 alusta alkaen ollut voimassa tekijänoikeuden rajoitus, minkä vuoksi tästä jakelusta ei peritä tekijänoikeuskorvausta. Tosiasiallisesti siirtovelvoite ja siihen liittyvä tekijänoikeuden rajoitus on kaapelioperaattoreille oikeus: niiden ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvauksia siirtovelvoitteeseen perustuvista lähetyksistä, jotka muodostavat operaattoreiden liiketoiminnan ytimen. VERKKOTALLENNUS- PALVELUT ovat kuluttajille maksullisia palveluita, jotka tarjoavat asiakkailleen internetin välityksellä tapahtuvaa televisio-ohjelmien tallennuttamispalvelua. Palveluja tarjoavat käytännössä kaikki Suomessa toimivat merkittävät operaattorit. Verkkotallennuspalveluissa hyödynnetään av-teoksia ilman oikeudenomistajien lupaa, eivätkä oikeudenomistajat saa tällä hetkellä korvauksia teostensa käytöstä. Palvelut kilpailevat muun muassa tallentavien digisovittimien ja tallennemyynnin kanssa. AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 15

18 kourakoulutusrahasto Opetustallennuskorvauksesta noin viidennes tilitetään Koura-koulutusrahastolle, joka jakaa rahat eteenpäin stipendeinä, palkintoina ja apurahoina. Vuonna 2012 Kouralle jaettu summa oli euroa. Loput opetustallennuskorvauksista Kopiosto tilittää freelancetekijöille henkilökohtaisina korvauksina. Koura on Yleisradion ja MTV3:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastajain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto, jonka varat tulevat Yleisradion ja MTV3:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista. Vuonna 1985 perustettu Koura myöntää stipendejä, projektirahoitusta ja palkintoja. Stipendit myönnetään journalistiseen ja taiteelliseen jatko-opiskeluun, media-alaa kehittävään selvitys- tai tutkimustyöhön sekä alan koulutukselliseen sisältöjen kehittämiseen. Projektirahaa myönnetään radio- ja tv-osaamista kehittävän oppimateriaalin valmistukseen, toimittajien opintomatkoihin sekä näyttelytoimintaan. Koura-palkinnot jaetaan vuosittain YLEn ja MTV3:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille tv- ja radio-ohjelmille sekä verkkosisällöille. Koura-palkinnot jaetaan kuudessa kategoriassa: fiktio, dokumentti, kulttuuri, lapset ja nuoret, viikoittaiset asiaohjelmat sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmat. Koura-palkinnot ovat pääsääntöisesti suuruudeltaan euroa ja kunniamaininnat euroa. kouran Fiktio-sarjan pääpalkinto annettiin vuonna 2012 tapio piiraisen tv-elokuvalle lumihiutalemuodostelma. KUVA: YLEN KUVAPALVELU 16 KOPIOSTON VUOSI 2012

19 TELEVISIO- JA RADIO-OHJELMIEN korvaustuotot sekä hyvitysmaksu Edelleenlähettäminen { Opetus- ja tallennekäyttö { Korvaukset ulkomailta { Yhteensä { (+33,2 %) (+13,7 %) (+27,1 %) (+20,5 %) Hyvitysmaksu, henkilökohtaiset korvaukset { (+6,6 %) Kaikki yhteensä { (+18,0 %) suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla Suomalaisia tv-ohjelmia on mahdollista seurata ulkomailla. Kopioston ulkomaiset sisarjärjestöt keräävät korvaukset suomalaisten ohjelmien edelleenlähettämisestä ja välittävät ne Kopiostolle, joka tilittää korvaukset ohjelmien tekijöille. Suomalaisista ohjelmista koostettua TV Finland -kanavaa on mahdollista seurata Ruotsissa ja satelliitin välityksellä myös muualla Euroopassa. Jakelun Ruotsissa lisensioi tekijänoikeusjärjestö Copyswede ja satelliittijakelun Kopiosto. MTV3 jättäytyi loppuvuodesta 2012 pois TV Finland -kanavasta, joka koostuu nyt ainoastaan Yleisradion ohjelmista. opetus- ja tallennekäyttö Kopiosto sopii opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tv-ohjelmien käytöstä opetuksessa. Kouluissa saa sopimuksen perusteella tallentaa tiettyjä televisio-ohjelmia opetusta varten. Perinteisten tallennealustojen, kuten videokasettien ja dvdlevyjen lisäksi ohjelmia voi tallentaa ja välittää oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa. Tallenteiden lainaaminen kirjastoista ja käyttäminen erilaisissa laitoksissa on mahdollista Kopioston, Suomen Kuntaliiton ja Yleisradion välisten sopimusten perusteella. Vuonna 2011 kirjastot hankkivat poikkeuksellisen runsaasti Kopioston lisensioimia tallenteita. EDELLEENLÄHETTÄMINEN tarkoittaa tv-kanavien jakelua esimerkiksi kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa. Jakelusta kuuluu teosten eli tv-ohjelmien tekijöille korvaus. Kopiosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen sekä tv-yhtiöiden ja tekijä- ja tuottajajärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten nojalla tv-kanavien edelleenlähettämistä lisensioivana järjestönä. Se kerää edelleenlähettämisestä korvaukset ja tilittää ne edelleen oikeudenomistajille. AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 17

20 Edelleenlähettäminen Muutos-% Kaapelitelevisioverkot ja IPTV-jakelu ,0 Yhteisantenniverkot ja hotellit ,6 Maanpäällinen jakelu ja satelliittivälitys ,4 Kotimaiset kanavat ,4 Yhteensä ,7 opetus- ja Tallennekäyttö Muutos-% Opetuskäyttö ,1 Kirjastot ja laitokset ,9 Yhteensä ,1 Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys Henkilökohtainen tilitys Lokakuussa 2012 Kopiosto tilitti vuoden 2011 tvohjelmien opetustallennuksesta kerätyt korvaukset. Koti- ja ulkomaisille freelancereille tilitettiin kaikkiaan reilut 1,6 miljoonaa euroa. Henkilökohtaisia korvauksia sai yhteensä tekijää ja esittäjää. YLE Fem -kanavalla esitettyjen ohjelmien freelancer-tekijöiden opetustallennusosuuden, euroa, Kopiosto jakoi hakemusten perusteella apurahoina. KOURA-koulutusrahastolle siirrettiin vakinaisessa palveluksessa olleiden oikeudenomistajien osuus, noin euroa. Kopiosto tilitti vuoden 2011 yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta reilut miljoona euroa. Joulukuussa 2012 suoritetussa tilityksessä korvauksia sai yhteensä vajaat tekijää ja esittäjää. Korvaukset maksettiin sekä lähettäjäyritysten vakituisessa työsuhteessa oleville että freelancereille niistä ohjelmista, jotka on esitetty kanavilla YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen tai Sub. Muiden pienempien korvauslajien, kuten Nackan, merimiespalvelun, laitoskäytön ja kirjastokäytön korvausten, tilitykset olivat yhteensä noin euroa. Tilitys yhteisöille Henkilökohtaisten tilitysten lisäksi televisio-ohjelmien korvauksia maksetaan oikeudenomistajia edustaville järjestöille kotimaassa ja ulkomailla. Kopiosto tilitti tv-ohjelmien musiikkia koskevat osuudet Teostolle ja Gramexille, jotka tilittävät korvaukset edelleen omille jäsenilleen tai sisarjärjestöilleen. Av-tuottajien korvausosuudet Kopiosto tilitti Tuotos/AGICOA Finlandille ja Musiikkituottajat IFPI Finlandille, jotka välittävät korvaukset edustamilleen koti- ja ulkomaisille tuotantoyhtiöille. Tv-ohjelmien edelleenlähettämisestä kertyneitä korvauksia Kopiosto tilitti ulkomaisille tuottajille euroa, lähettäjäyrityksille euroa ja tekijöille euroa. KOPIOSTO tallentaa joka vuosi tietokantaansa noin :n tv- ja radio-ohjelman esitys- ja tekijätiedot. 18 KOPIOSTON VUOSI 2012

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla SISÄLLYS AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

VUOSI 2013. Luovan työn asialla

VUOSI 2013. Luovan työn asialla VUOSI 2013 Luovan työn asialla sisällys AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

V U O S I 2011. Luovan työn asialla

V U O S I 2011. Luovan työn asialla V U O S I 2011 Luovan työn asialla Juha Suonpää: Holy Melancholy: Uncommunicative 2010 Niina Suominen: Kutsun itseäni terveeksi 2010 SISÄLLYS Milla Moilanen: Cycle tekeillä oleva teos KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 2014 1

Vuosikertomus 2014 2014 1 Vuosikertomus 2014 2014 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 8 Avaintapahtumia 10 Talous 12 Tuotteet ja asiakkaat 14 Tilitykset 18 Ä KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon myöntää

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA PERUSKOULUT, LUKIOT JA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Digitoimalla ja verkosta lisämateriaalia opetukseen Opetushallitus on hankkinut peruskouluille, lukioille ja

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut ammatillisille oppi laitoksille perustutkintoon johtavaan koulutukseen

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA PERUSKOULUT JA LUKIOT Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan painettujen jen osittaiseen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet 1 Johdanto Kopiosto myöntää oikeudenhaltijoiden puolesta käyttölupia tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöön, kerää korvauksia ja jakaa

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten VUOSIKERTOMUS 2013 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys,

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu 14.6.2012 kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin

Lisätiedot

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Asia: EU: Tekijänoikeus osaamistaloudessa, vihreä kirja, 16.7.2008 Lausunnon antajasta Kopiosto ry on tekijöitä,

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014 Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppimateriaalit muutoksessa Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa

Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa Lauri Kaira 2.4.2010 Muistio kulttuuriopetuksen tekijänoikeusfoorumin 2010 alustusten ja paneelikeskustelujen pohjalta Sävel- ja AV-teosten käyttö opetustoiminnassa 1 Yleistä Yksikään kirja, laulu tai

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry Faktoja Teostosta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry 2013 Tekijänoikeus lyhyesti Tekijä päättää teostensa käytöstä Teosto - yhdysside musiikin tekijöiden ja musiikin käyttäjien välillä. lakiin

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto anna.vuopala@minedu.fi Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Kansallinen radio- ja televisioarkisto Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Lasse Vihonen 29.12.2008 Uusi kulttuuriaineistolaki Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

Televisio- ja radiotutkimukselle KAVA:n kautta avautuvat ulottuvuudet

Televisio- ja radiotutkimukselle KAVA:n kautta avautuvat ulottuvuudet Televisio- ja radiotutkimukselle KAVA:n kautta avautuvat ulottuvuudet Digiaika Talteen! - seminaari 16.5.2008, Kansalliskirjasto Ajoitus Ikävää: Olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten kysymys vanhoista

Lisätiedot

Äänitteet ja tallenteet

Äänitteet ja tallenteet Äänitteet ja tallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: video, elokuva, tekijänoikeus, YouTube, lähioikeudet, TV-ohjelma, kuvauslupa, Creative Commons, CC, avoimet aineistot,

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2016 1 Sisällys Luovan alan asialla 3 4 6 luova100 toimitusjohtajan katsaus strategia Vuoden aikana Kopiostossa käynnistettiin Luova100-hanke, joka juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2015 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Ä L L Y S Tilitykset ja tuet 18 Kopiosto lyhyesti Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. vaukset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN KUV/8427/48/2010 7.10.2010 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN Asia Kuluttajavirasto on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa 30.1.2017 Sisällys Taustaa...2 Selvityksen toteutus...2 Aineistojen digitointi ja saattaminen asiakkaiden ulottuville...

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon

Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoitus on edistää museoiden kokoelmissa olevien suomalaisten tekijöiden taideteosten

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot