V U O S I Luovan työn asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I 2012. Luovan työn asialla"

Transkriptio

1 V U O S I 2012 Luovan työn asialla

2 AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataidetta. AVEKin tukea saa vuosittain noin 40 elokuvahanketta ja 70 mediataidehanketta. Lisäksi AVEK tukee tekijöiden ja tuottajien täydennyskoulutusta, suomalaisen elokuva-alan kansainvälistymistä sekä alan festivaaleja ja tapahtumia. Tässä vuosikertomuksessa olemme halunneet valokuvin nostaa esiin joitakin teoksia, joiden tekijöitä ja tuotantoyhtiöitä AVEK on tukenut. Toimitus Johanna Haapiainen-Makkonen Graafinen suunnittelu Hahmo Design Oy Painopaikka Erweko, Oulu 2013 Paperit Galerie Art Matt 200 g, Munken Polar 120 g KANNESSA: Mikko Kuparinen: Sirocco (2012) Kuva: Juice Huhtala Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) Arto Koskinen: Kuningas Litmanen (2012) Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa TÄLLÄ SIVULLA: Kimmo Koskela: Soundbreaker (2012)

3 SISÄLLYS KOPIOSTO RY 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 KOPIOSTON TALOUS 5 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 6 JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7 Käyttöluvat 8 Käyttötutkimukset 8 Valokopiointikorvausten tilitys 11 Lainauskorvaus 12 AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 14 Tv-kanavien edelleenlähettäminen 15 Suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla 17 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU 20 Yksityisen kopioinnin tutkimukset 20 Hyvitysmaksu vuonna AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK 22 Toimikauden 2012/2013 näkymät 22 Luovan kulttuurin määrärahat 22 Projektit ja erilliset kehityshankkeet 26 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JA TEKIJÄNOIKEUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 27 Oppilaitosviestintä 27 Kotimainen yhteistyö 28 Kansainvälinen yhteistyö 28 Opetus- ja tallennekäyttö 17 Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys 18 TIETOISKUT: FINLANDIA JUNIOR KURKISTUS KOPIOSTON MESSUOSASTOLLE 13 KOURA-KOULUTUSRAHASTO 16 AVEK-PALKINTO KOPIOSTON VUOSI

4 KOPIOSTO RY Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 44 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää kerätyt korvaukset teosten oikeudenomistajille. Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko oikeudenomistajille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne oikeudenomistajille suoraan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina. Kopioston asema teosten käyttäjiä ja luovaa toimialaa yhdistävänä linkkinä perustuu yhtäältä jäsenistöltä saatuun kattavaan valtuutukseen ja toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tekijöitä edustavan järjestön määräajaksi toimimaan käyttölupia myöntävänä ja korvaustuottoja keräävänä järjestönä. KOPIOSTON HALLITUS VUONNA 2012 Hallituksen puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Raimo Söder 1. varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 2. varapuheenjohtaja: Johtaja Sakari Laiho Pääluottamismies Pirkko Epstein Valokuvaaja Boris Fagerström Tietokirjailija Jaakko Heinimäki Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Johtaja Elina Nissi Kirjailija Jarkko Tontti Puheenjohtaja Ahti Vänttinen KOPIOSTON JOHToryhmä VUONNA 2012 Toimitusjohtaja Pekka Rislakki Varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen Johtaja Arto Tamminen, av-osasto Hallintojohtaja Pirjo Tuunanen Tietohallintojohtaja Matti Jämbäck, tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala alkaen Pääsihteeri Juha Samola, AVEK Viestintäpäällikkö Maria Bregenhøj 2 KOPIOSTON VUOSI 2012

5 Jari Kokko: Rakastan sinut kyyneliin (Cry Tears of Happiness) (2012) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pekka Rislakki Kopioston vuosi 2012 oli taloudellisesti hyvä: tuotot lisääntyivät, ja kulut pidimme kurissa. Tyytyväisenä voimme myös todeta, että työmme on oikeansuuntaista, oikeisiin asioihin keskittyvää. Kopiosto kehittyi vuonna 2012 kohti uusia lisensiointialueita ja säilytti samalla perinteisillä alueillaan asemansa suomalaisen tekijänoikeuskentän tärkeänä mahdollistajana. Kopiostolla on valtakirja yli :lta tekijänoikeuden omistajalta. Tämä luottamuksen osoitus sekä Kopioston asema opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä sopimuslisenssijärjestönä takaavat Kopiostolle ainutlaatuisen, sekä oikeudenomistajia että oikeuksien käyttäjiä palvelevan paikan tekijänoikeuksien, median ja kulttuurin kentässä. Kopioston euromääräisesti tärkein asiakaskohderyhmä ovat oppilaitokset. Järjestö tekee jatkuvaa työtä antaakseen omalta osaltaan oppilaitossektorille alakouluista yliopistoihin parhaat välineet oppimisen tueksi. Kopioston vanhin lisensioitava tuote, valokopiointi, on yhä arkipäivää peruskouluissa ja lukioissa, mutta on vähentynyt nopeasti muun muassa yliopistoissa. Tilalle tulevat verkkomateriaalin käyttö sekä skannaus kuuluvat nekin Kopioston repertuaariin, ja niiden lisensiointi edistyi vauhdikkaasti vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty keskitetty sopimus oppimateriaalin digitaalisesta käytöstä seurasi sitä kehitystä, joka oppilaitoksissa oli jo aiemmin Kopioston tutkimuksin todettu. Näin saatiin vihdoin vauhtia tämän tekijänoikeuksien nopeasti lisääntyvän käytön keskitettyyn lisensiointiin ja sitä kautta käytön laillistamiseen. Digitalisoidun materiaalin uusiin liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikoihin perustuva verkkokäyttö on ollut trendi jo pitkään. Kopioston ydintehtävä tänä päivänä on siksi tarjota oikeudenomistajille ja tekijän- oikeudella suojatun materiaalin käyttäjille helppoja ja samalla oikeudenomistajien etuja suojaavia ratkaisuja. Vuonna 2012 Kopiosto kehitti siksi valmiuksiaan monella eri tavalla: tutkimuksia, neuvotteluita, teknisen tietämyksen lisäämistä, pilotti-casejä. Kopioston taloudellinen selkäranka oli vuonna 2012 sama kuin edellisenäkin vuonna, mikä luo jatkuvuutta toimintaan. Valokopiointi, tv-ohjelmien edelleenlähettäminen sekä av-materiaalin tallennus oppilaitoksissa toivat suurimman osan tuotoista. Vakiintuneista tuotoista vain yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on jäänyt kuoppaan, josta se ei vuonna 2012 tullut ylös. Tuottojen myönteisestä kehityksestä kertovien lukujen tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että minkään tuotteiden osalta tilanne ei ollut yksioikoinen. Vaikka kokonaisluvut kehittyivät edullisesti, monilla osaalueilla oli turbulenssia; lisensiointi ja sen myötä tuotot vähenivät. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

6 Konkreettinen työ Kopioston toimintaedellytysten kohentamiseksi jatkui. Käytännössä tämä tarkoitti jäsenten antamien valtuuksien rakenteen ja sisällön uudelleentarkastelua sekä aktiivista vaikuttamista joustavan ja moniin teosten massakäyttötilanteisiin sopivan sopimuslisenssijärjestelmän kehittämiseksi. Kopiosto toivoi, että valtiovalta olisi edistänyt lainsäädäntöä eräillä Kopiostolle tärkeillä alueilla. Näin ei kuitenkaan käynyt. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua koskeva uudistus ei edistynyt. Laittomat verkkotallennuspalvelut ovat saaneet rehottaa jo vuosia, mutta asian ratkaisevaa lainsäädäntöä ei ole kuulunut. Tällaiset hidasteet vaikuttivat Kopioston suunnitelmiin ja tulokseen negatiivisesti. Toisaalta valtion budjetin rajoitukset eli poliittisen tahdon puute estivät opetus- ja kulttuuriministeriötä hankkimasta kaikkia kouluihin toivottuja kopiointi- ja käyttölupia. Tämä aiheutti sen, että Kopioston oli myytävä digitaalisen käytön lupia kuntatasolla. Valitettavasti koulut ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla kunnilla ei ollut taloudellisia resursseja luvan hankintaan. Myös Kopioston tuotot olivat tämän vuoksi pienemmät kuin niiden toivoimme olevan. Kopiosto hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön niin tekijänoikeusalalla kuin asiakkaidensa kanssa, mistä osoituksena ovat useat sopimusneuvottelut, joissa Kopiosto pyrkii saamaan aikaan uusien lisensiointialueiden osalta ratkaisuja. Yhteistyö on useimmiten hyvää ja hedelmällistä. Yhteistyötä naarmuttaa joissain tapauksissa se, että tekijänoikeuksiin liitetään poliittista keskustelua, jonka taustat ovat näennäisesti ideologisia, mutta tosiasiassa taloudellisten etujen tavoitteluun liittyvää reaalipolitiikkaa. Kopiosto pitää oikeudenomistajien puolta, mutta pyrkii silti aina toimimaan ratkaisuhakuisesti. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. Sen on tarkoitettava sopimushalukkuutta mikä on eri asia kuin varallisuuden siirtyminen tekijänoikeuden haltijoilta muille elinkeinoelämän aloille. Verkossa toimivan tiedonvälityksen edistäminen on kansakunnan yhteinen asia. 4 KOPIOSTON VUOSI 2012

7 Jouko Aaltonen: Taistelu Turusta (Battle for the City) (2011) Kuva: Turun museokeskus KOPIOSTON TALOUS Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2012 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,7 %. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensiointituotot olivat yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, joka on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kasvua oli etenkin julkaisujen digitaalisessa kopioinnissa, josta vuonna 2012 saatiin euroa tuottoja edellisen vuoden tuottojen ollessa euroa. Lainauskorvausja verkkopalvelutuotot olivat euroa, jossa oli kasvua 12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Radio- ja televisio-ohjelmien lisensioinnista perittiin vuonna 2012 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 nähden oli 20,5 %. Kopioston korvaustuotoista merkittävä osa on peräisin hyvitysmaksusta, jolla korvataan teosten kopiointia yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun korvaustuotot olivat toimintavuonna 2,7 miljoonaa euroa, joka on euroa eli 5,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. DigiDemo on opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha, jonka AVEK suuntaa kulttuuristen sisältö- ja palveluhankkeiden kehittämiseen. Vuoden 2012 määrärahan kokonaissumma oli euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi AVEKille euron määrärahan luovien sisältöjen CreaDemo-ohjelmaan. Kopiostolle syntyi vuonna 2012 palvelutuottoja YLEn freelancejournalisteille maksamien tv- ja radio-ohjelmien uusintapalkkioiden tilityksen hoitamisesta. Kopiosto sijoittaa saadut tuotot perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Vuonna 2012 Kopioston rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa. Vuokralla olevista toimistotiloista saatiin tuottoja euroa. Kopioston kulut olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Kaikki kulut poistoineen olivat 4,5 miljoonaa euroa, ja niiden osuus laskettuna kaikista tuotoista oli 16,4 %. Kopioston toimistossa työskenteli 44 henkilöä. Kopioston tuotot Muutos-% Valokopiointi ja digitaalinen käyttö ,2 Lainauskorvaus ja verkkopalvelut ,5 Radio- ja tv-ohjelmat ,5 Hyvitysmaksu ,7 DigiDemo ja CreaDemo ,1 Yhteensä ,7 Palvelutuotot ,0 Rahoitus- ja sijoitustuotot ,8 Jäsen- ja liittymismaksutuotot ,6 Kaikki yhteensä ,3 KOPIOSTON TALOUS 5

8 KORVAUSTUOTOT JA TILITYKSET 2012 Julkaisujen valokopiointi ja digitaalinen käyttö Oppilaitokset 7,8 milj. euroa TILITYS JÄRJESTÖILLE Kotimaiset korvaukset 10,2 milj. euroa Julkishallinto 3,3 milj. euroa Elinkeinoelämä 1,7 milj. euroa Digitaalinen kopiointi 1,9 milj. euroa LAINAUSKORVAUS JA VERKKOPALVELUT 0,5 milj. euroa Ulkomaiset korvaukset 0,9 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS 0,46 milj. euroa Audiovisuaalisten teosten käyttö Edelleenlähettäminen 3,5 milj. euroa TILITYS YHTEISÖILLE 2,8 milj. euroa Tallennekäyttö 3,6 milj. euroa HYVITYSMAKSU 2,7 milj. euroa Nuolen paksuus korreloi siirtyvän rahan määrän kanssa. Vuoden korvaustuotot ja edelleen tilitetyt varat ovat erisuuruisia johtuen suurimmaksi osaksi hallintokuluista, tilitysaikataulusta ja ulkopuolisten varausten palautuksista. TILITYS KOURA- KOULUTUS rahastolle 0,6 milj. euroa HENKILÖKOHTAINEN TILITYS Muut 2,5 milj. euroa Hyvitysmaksu 1 milj. euroa DIGIDEMO JA CREADEMO 2,0 milj. euroa AVEKIN MYÖNTÄMÄ TUKI 2,7 milj. euroa 6 KOPIOSTON VUOSI 2012

9 Virpi Suutari: Hilton! Täällä ollaan elämä (2013) Filmimaa JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ Julkaisujen valokopioinnin ja digitaalisen käytön osalta toimintavuoden tärkein tavoite oli saada mahdollisimman suuri osa oppilaitoksista uuden Digiluvan piiriin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin osittain, kun opetus- ja kulttuuriministeriö hankki keskitetyn Digiluvan kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Peruskoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset jäivät ilman keskitettyä lupaa. Ministeriön ratkaisu oli Kopioston kannalta pettymys, erityisesti kun otetaan huomioon asian painoarvo opetuksessa. Kopiosto oli varautunut siihen, ettei ministeriö hanki keskitettyä Digilupaa kaikille oppilaitoksille laatimalla suunnitelman siitä, kuinka lupaa markkinoitaisiin suoraan oppilaitoksille ja kunnille. Kun OKM-neuvottelujen tulos keväällä 2012 selvisi, kaikille kunnille ja kaikkiin oppilaitoksiin toimitettiin tiedote- ja tilausaineisto lupaan liittyen. Kaiken kaikkiaan Digiluvan markkinoimiseksi lähetettiin markkinointikirjettä ja tiedotetta. Toimintavuoden aikana luvan hankki 25 kuntaa ja niiden lisäksi 190 oppilaitosta. Tuotot näistä olivat noin euroa. Sekä asiakaskontaktien että tutkimusten viesti on selvä opetuksessa käytetään teoksia digitaalisesti ja Digiluvalle on selvä tarve. Kunnallinen päätöksenteko on kuitenkin hidasta ja kuntien huono taloudellinen tilanne heikentää valmiutta tehdä uusia hankintoja. Lupien hankinta onkin osoittautunut ennakoitua hitaammaksi. Ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen valokopiointikorvaukset pienenivät toimintavuonna miljoonalla eurolla, mikä antoi ministeriölle tavallista paremmat resurssit neuvotella digitaalista käyttöä koskevista luvista. Myös korvauksiin varattujen budjettimäärärahojen kasvu 1,9 miljoonalla eurolla oli tärkeä elementti neuvottelutuloksen syntymisessä. Valokopiointikorvauksissa tapahtui myös myönteistä kehitystä, kun kuntien korvaus nousi sopimuksen mukaisesti toisena vuotena peräkkäin. Toimintavuoden aikana Kopioston jäsenjärjestöt siirsivät Kopiostolle oikeudet kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa sijaitsevien sanoma- ja aikakauslehtiarkistojen käytön lisensiointiin. Kansalliskirjaston kanssa laadittiin yhteinen toimintasuunnitelma rahoituksen saamiseksi hankkeeseen, jossa digitoitaisiin ja saatettaisiin verkon kautta vanhoja sanomalehtiä yleisön, ensi vaiheessa oppilaitosten ja tutkijoiden saataville. Euroopan komission, Kopioston jäsenjärjestöjen ja 15 sanomalehtikustantajan kanssa päästiin sopimukseen periaatteista, joilla suomalaisten sanomalehtien sisältöä voidaan käyttää digitaalisesti komission sisäisessä verkossa. Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista jatkuivat vielä vuoden 2013 puolelle. Taloudellisesti vuosi oli edelliseen vuoteen verrattuna melko hyvä. Julkaisujen käytön korvauskertymä ylitti ensimmäisen kerran 15 miljoonaa, kun korvaustuotot olivat yhteensä 15,3 miljoonaa euroa. JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 7

10 digilupa helpottaa opettajan arkea. KÄYTTÖLUVAT Kopiosto myöntää julkaisujen valokopioimiseen ja internetistä tulostamiseen lupia oppilaitoksille, julkishallinnolle, yrityksille ja muille organisaatioille. Digitaalisen käytön lupaa myydään toistaiseksi vain oppilaitoksille. Vuonna 2012 lisensiointia tehostettiin palkkaamalla uusi myyntikoordinaattori pääasiallisena työtehtävänään Digiluvan myynti ja markkinointi. Opetus ja koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii keskitetysti valokopiointiluvat peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Toimintavuoden kopiointikorvauksista päästiin OKM:n kanssa hyvään neuvottelutulokseen. Kopiosto myy valokopiointilupia suoraan sellaisille oppilaitoksille, jotka perivät kurssi- tai kopiointimaksuja. Kansalais- ja työväenopistojen maksamat korvaukset nousivat reippaasti. Myös kansanopistojen osalta korvaustuotot olivat edelleen hienoisessa nousussa. Sitä vastoin opiskelijoille maksua vastaan jaettavien kopioiden määrä laski edelleen. Julkishallinto Kopiosto neuvottelee valtionhallinnon valokopiointiluvista keskitetysti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Korvaustaso pysyi entisellään vuonna Suomen Kuntaliiton kanssa solmittu sopimus kuntien hallinnollisesta kopioinnista on voimassa vuoden 2013 loppuun. Kaikki Suomen kunnat ovat solmineet valokopiointisopimuksen Kopioston kanssa. Korvaustaso nousi vuonna 2012 sopimuksen mukaisesti. Kopiosto myöntää valokopiointilupia kirkollishallinnolle ja uskonnollisille yhteisöille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa solmitut sopimukset valokopioinnista ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Muut uskonnolliset yhteisöt hankkivat kopiointiluvat vuosittain. Elinkeinoelämä Kopiosto tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille vuosilupia valokopiointiin. Toimialakohtaista lupaa tarjotaan niille yrityksille, joiden toimialalta on tutkittua tietoa kopioinnista. Muut yritykset ja yhteisöt voivat hankkia konekohtaisia ennalta määriteltyyn kopiomäärään perustuvia vuosilupia. Elinkeinoelämän tuotot pysyivät vakaina. Julkaisujen digitaalinen käyttö Kopioston Digilupa helpottaa opettajan arkea. Digiluvalla opettaja saa skannata julkaisuja sekä kopioida teoksia avoimilta verkkosivuilta osaksi opetusmateriaalia ja oppilaan tekemää harjoitustyötä tai esitelmää. Kopiosto neuvotteli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen Digiluvasta. Neuvotteluissa päästiin hyvään tulokseen toimintavuoden korvauksista. Digilupaa markkinoitiin toimintavuonna suoraan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppilaitoksissa on selkeä tarve Digiluvalle, ja koulut ovatkin ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan. Oppilaitosten lisäksi Digilupaa markkinoitiin myös suoraan kunnille. Kunnille tarjottiin mahdollisuutta hankkia lupa keskitetysti kaikille kunnan oppilaitoksille kustannushyödyn aikaansaamiseksi. Vuoden aikana Digilupa oli esillä myös monissa tapahtumissa, kuten tammikuun Educamessuilla ja syyskuussa järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Tapahtumien myötä Digilupaa saatiin markkinoitua sekä oppilaitosten henkilökunnalle että kunta- ja opetusalan päättäjille. KÄYTTÖtutkimukset Kopiosto toteutti keväällä 2012 yliopistoissa tutkimuksen, jolla selvitettiin internetissä olevien aineistojen tallentamista ja käyttöä. Tutkimuksen mukaan yliopistoissa tallennetaan internetistä opetus- ja tutkimuskäyttöön aineistoa noin kertaa vuodessa. Tutkijat tallentavat internetistä aineistoa peräti 70 kertaa vuodessa ja opettajatkin 44 kertaa vuodessa. Opettajien kohdalla tallennusten määrä on kasvanut huomattavasti vuoteen 2004 verrattuna, jolloin opettajat tallensivat internetistä noin 2,5 kertaa vuodessa. Tallennetusta aineistosta yli 60 % on tieteellisiä artikkeleita. Kolmannes tallennetusta aineistosta jaetaan opiskelijoille. 8 KOPIOSTON VUOSI 2012

11 valokopiointikorvauksilla tunnustusta tekijöille Kopioston keräämillä valokopiointikorvauksilla rahoitetaan monia keskeisiä kulttuurialan palkintoja, kuten Finlandia-, Tieto-Finlandia ja Finlandia Junior -palkinnot. Finlandia Juniorin eli ansiokkaalle lasten- tai nuortenkirjalle myönnettävän palkinnon vuonna 2012 voitti Christel Rönns kirjallaan Det vidunderliga ägget. vuonna 2012 FINLANDIA juniorin VOITTI cristel rönns. KUVA: CRISTEL RÖNNS KOPIOSTON VUOSI

12 KORVAUSTUOTOT JULKAISUJEN VALOKOPIOINNISTA JA DIGITAALISESTA KÄYTÖSTÄ Oppilaitokset { (-12,2 %) Julkishallinto { (+6,6 %) Elinkeinoelämä { (+4,7 %) Yhteensä { (-5,8 %) Digitaalinen käyttö { (+387,0 %) Muut tuotot { (+14,9 %) Kaikki yhteensä { (+5,5 %) Oppilaitokset Muutos-% Koulukopiointi, keskitetty ,7 % Koulukopiointi, hajautettu ,0 % Yhteensä ,2 % julkishallinto Muutos-% Valtionhallinto ,8 % Kunnallishallinto ,7 % Kirkollishallinto ja uskonnolliset yhteisöt ,6 % Yhteensä ,6 % elinkeinoelämä Muutos-% Toimialakohtaiset luvat ,4 % Konekohtaiset luvat ja erillissopimukset ,7 % Yhteensä ,7 % muut tuotot Muutos-% Lainauskorvaus ,0 % Verkkopalvelut ,7 % Ulkomaiset korvaukset ,6 % Yhteensä ,2 % 10 KOPIOSTON VUOSI 2012

13 valokopiointikorvausten tilitykset kotimaahan ,6 10,0 10,2 10,7 10,5 DIGILUPA mahdollistaa julkaisujen digitaalisen käytön oppilaitoksissa. Hankittuaan Kopioston Digi luvan oppilai toksen henkilökunta ja oppilaat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, kuten kuvia ja tekstiä, avoimilta verkkosivuilta. Aineiston voi liittää osaksi opetusmateriaalia, esitystä tai oppilaan harjoitustyötä. Lupa mahdollistaa myös aineiston jakamisen oppilaille oppilaitoksen sisä verkon kautta. Etäopetuksessa, jossa käytetään tekijänoikeuden suojaamia teoksia, oppitunnin voi välittää suljetun tietoverkon kautta tv-kuvana tai vastaavana tai tallentaa opetusryhmän myöhemmin käytettäväksi. Verkkosivujen selaamiseen ja näyttämiseen opetuksen tai luennon yhteydessä ei tarvita erillistä lupaa. Vapaasti voidaan käyttää myös sellaisia internetissä olevia teoksia, joiden opetuskäytön oikeudenomistaja on sallinut niin sanotulla avoimella lisenssillä tai esimerkiksi sivuston käyttöehdoissa. Kopioston Digilupa ei koske niitä käyttötilanteita, joissa käyttäjällä on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta. Digilupa ei myöskään koske työ- ja harjoituskirjoja, nuotteja, musiikkia, videoklippejä tai muuta av-aineistoa. Milj. euroa Valtionhallinnossa selvitettiin valokopioinnin ja tulostamisen määrää. Tutkimus osoitti korvattavan valokopioinnin määrän vähentyneen merkittävästi vuoden 2002 tasosta. Internetistä tulostaminen on kuitenkin tällä välin kasvanut huomattavasti, ja se onkin tutkimuksen mukaan jo yleisempää kuin valokopiointi. Valokopiointia ja tulostamista tutkittiin myös musiikkioppilaitoksissa. Tulostamisen määrää mitattiin nyt ensimmäistä kertaa. Valokopioinnin määrän havaittiin vähentyneen vuoden 2003 tutkimuksesta, mutta musiikkiaineistojen käyttö on silti pysynyt lähes ennallaan. Lisäksi vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön kaksi uutta tutkimusmenetelmää: Kopiosto-paneeli ja sisällön lisäselvitys. Sisällön lisäselvitys on tavanomaisen tutkimuksen yhteydessä tehtävä selvitys, joka kohdistuu erityisesti korvauksenalaisen aineiston sisällön selvittämiseen. Selvityksen avulla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten aineistoja käytetään, jolloin korvaukset saadaan kohdistettua oikeudenomistajille entistä paremmin. Kopioston paneeliin on tutkimusten yhteydessä kerätty mukaan henkilöitä, jotka ovat lupautuneet vastaamaan aika ajoin Kopioston kyselyihin. Paneelin avulla on arvioitu muun muassa Kopioston raportointi- ja leimauspalvelun toimivuutta. Paneeli mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin tutkimusta vaativiin kysymyksiin. Valokopiointikorvausten tilitys Kopiosto jakaa julkaisujen valokopioinnista ja tulostamisesta kerätyt korvaukset kotimaisia tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen sekä vastavuoroisuussopimusten perusteella ulkomaisille sisarjärjestöilleen. Vuonna 2012 valokopiointikorvauksia tilitettiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, josta 10,5 miljoonaa euroa kotimaisille jäsenjärjestöille ja ulkomaille 0,9 miljoonaa euroa. Tilitysten kokonaismäärä kotimaassa oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuonna. JULKAISUJEN VALOKOPIOINTI JA DIGITAALINEN KÄYTTÖ 11

14 valokopiointikorvaukset aineistoryhmittäin vuonna % Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus 2 % Kuva 17 % Lehti 19 % Nuotit 7 % Lainauskorvaus Lainauskorvaus on tekijälle maksettavaa korvausta siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoista. Kopiosto hallinnoi ja tilittää opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Kopioston toimimaan tekijänoikeuslain 19 a :ssä tarkoitettuna lainauskorvausta hallinnoivana järjestönä kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta. Hyväksymispäätös on voimassa Ensimmäinen kausi oli voimassa Lainauskorvausten laskemisessa hyödynnetään yleisten kirjastojen antamia tietoja lainausten määrästä. Axiellin ja HelMetin yhdistetyt lainausmäärätiedot otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa. Kahdesta lähteestä saatavat lainaustiedot monipuolistavat valikoimaa. HelMet kattaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen lainausmäärätiedot ja Axiellin tarjoamien tietokantojen kautta saadaan kattavasti tietoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien kirjastojen lainausmääristä. Aiempaa suuremman otoksen myötä lainaustietoihin saadaan vuosittain noin 4000 uutta julkaisua aiemman noin 1000 julkaisun sijaan. Kaiken kaikkiaan uusi otos sisältää noin julkaisua, kun aiemmin vastaava luku oli noin julkaisua. Kopioston lainauskorvaustyöryhmässä tehtiin merkittävä päätös uudesta tilityssäännöstä. Vuoden 2012 lainauskorvausten tilitystä koskeva tilitysuudistus vastaa Sanaston kanssa tehtyä sopimusta kuvaosuudesta. Uusi tilityssääntö vahvistettiin Kopioston hallituksessa joulukuussa. Vuonna 2012 tilitettiin korvaukset vuodelta Yhteensä haettavissa oli euroa. VALOKOPIOINTI - KO R VAU K S E T jaetaan oikeudenomistajille Kopioston jäsenjärjestöjen kautta. Kopioston toteuttamista käyttötutkimuksista saadaan tietoa siitä, miten paljon erilaisia aineistoja kopioidaan. Korvaukset tilitetään tutkimusten osoittamassa suhteessa viiteen eri aineistoryhmään: tietokirjallisuus, lehti, kuva, nuotit ja kaunokirjallisuus. Kopiointikorvaukset maksetaan näitä aineistolajeja edustaville Kopioston jäsen järjestöille. Aineistoryhmien sisällä korvaukset jaetaan Kopioston jäsenjärjestöjen neuvottelemien suhteiden mukaisesti. Järjestöjen välisistä jakosuhteista neuvotellaan aina, kun tietyltä sopimusalueelta valmistuu uusi tutkimus. Vuonna 2012 neuvoteltiin ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä kunnallisten sopimusalueiden korvauksista. Kopioston jäsenjärjestöt jakavat korvaukset edelleen esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Useat tunnetuista kirjallisuus- ja kuvapalkinnoista, kuten Finlandiapalkinnot ja Fotofinlandia, rahoitetaan Kopioston keräämillä valo kopiointikorvauksilla. 12 KOPIOSTON VUOSI 2012

15 kurkistus kopioston messuosastolle Kopiosto osallistuu eri alojen ammattilaisille ja myös suurelle yleisölle suunnatuille messuille vuosittain. Vuonna 2012 Kopiosto pystytti messuosastonsa opetusalan ammattilaisille suunnatuille Educa-messuille, Itä-Suomen opettajapäiville ja Valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville, isännöintialan ammattilaisille tarkoitetuille Isännöintipäiville, kunta-alan päättäjille suunnatuille Kuntamarkkinoille sekä kirjallisuuden ystäville järjestetyille Helsingin kirjamessuille. Kopiosto osallistui lokakuussa Kirjamessuille yhdessä jäsenjärjestönsä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n kanssa. Yhteisellä messuosastolla oli esillä valokuvaaja Hannu Hautalan teoksia. Kopioston messuosastolla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua palkitun luontovalokuvaajan teoksiin sekä saada käytännön vinkkejä siitä, miten tavoittaa luonto omalla kameralla. Kokemuksiaan luontokuvaamisesta jakoi Hautalan lisäksi vapaa kirjoittaja, valokuvaaja ja kouluttaja Pekka Punkari. Messuosastolla päivysti Kopioston ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n edustajia, joille yleisö kävi esittämässä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Osastolla esiteltiin myös Kopioston keräämillä valokopioinnin tekijänoikeuskorvauksilla rahoitettuja palkintoja. Hannu Hautala ja Pekka Punkari edustivat tekijöitä, jotka on palkittu valokopiointikorvauksilla rahoitetulla Finnfoto-palkinnolla. Viime vuosina Kirjamessujen osasto on toteutettu yhteistyössä Kopioston jäsenjärjestöjen kanssa. Osastolla ovat aiemmin esittäytyneet Sarjakuvantekijät ry ja Kuvittajat ry. hannu hautala jakoi kuvausvinkkejä messuosastolla. KUVA: PEKKA PUNKARI KOPIOSTON VUOSI

16 El Aboudi Mohamed: Häätanssi (Dance of Outlaws) (2012) Illume Ltd AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ Audiovisuaalisten teosten lisensioinnin tuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kehitys edelliseen vuoteen nähden oli 20,5 prosenttia. Positiivisen kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea Suomessa Yle Fem -kanavapaikalla edelleenlähetetyn SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta sekä av-aineiston opetuskäytöstä neuvoteltu korvaus. Vuonna 2012 Kopiosto sai hyvitysmaksusta noin 1,3 miljoonaa euroa tilitettäväksi av-teosten oikeudenomistajille henkilökohtaisina korvauksina. Hyvitysmaksun kokonaiskertymä on ollut laskussa useiden vuosien ajan, vaikka yksityisen kopioinnin määrä on tutkimusten mukaan lisääntynyt. Hyvitysmaksun saattaminen yksityisen kopioinnin määrää vastaavalle tasolle on Kopioston edunvalvonnan pääpainopistealueita. Kopiosto jatkoi päättäjien tapaamista asiaan liittyen sekä yksin että yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Siirtovelvoitteen eli niin sanotun must carryn ulkopuolella ovat tällä hetkellä kanavat Sub, TV5, Kutonen, Jim, Liv ja AVA. Kyseisten kotimaisten kanavien edelleenlähettämiseen liittyvistä tekijänoikeuksista ja kaapelijakelun ehdoista tulee tekijänoikeuslain mukaan sopia oikeudenomistajien edustajien kanssa. Kopiosto jatkoi neuvotteluja näiden kanavien lisensioinnista vuonna Kopiosto on ollut yhteydessä tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden tarjoajiin ja ilmoittanut, että av-teosten hyödyntämiseen tarvitaan Kopioston edustamien oikeudenomistajien luvat. Kopioston kantana on, että käytännössä toimivin tapa lisensioida nämä palvelut olisi täydentää tekijänoikeuslakia verkkotallennuspalveluita koskevalla sopimuslisenssipykälällä. Oikeudenomistajia edustavien järjestöjen ja lähettäjäyritysten tekemä tutkintapyyntö verkkotallennuspalvelua tarjoavan TVkaista Oy:n toiminnasta eteni ja lokakuussa 2012 syyttäjä päätti syytteiden nostosta. Av-teosten uusien käyttöalueiden jatkuva seuranta ja edunvalvonta sekä niihin liittyvien tekijänoikeusratkaisujen kehittäminen kuuluu pysyvästi Kopioston tehtäviin. Kopiosto osallistui av-tekijänoikeusjärjestöjen käynnistämään projektiin, jossa kehitetään EU:n sisärajat ylittäviä lisensiointiratkaisuja av-teosten onlinekäyttöön. 14 KOPIOSTON VUOSI 2012

17 Tv-kanavien edelleenlähettäminen Neuvotteluja siirtovelvoitteen ulkopuolelle jääneiden kotimaisten televisiokanavien edelleenlähettämisen lisensioinnista jatkettiin vuonna Ulkomaisten tv-kanavien edelleenlähettäminen kaapeli- ja iptv-verkoissa sekä yhteisantenniverkoissa, esimerkiksi taloyhtiöissä ja hotelleissa on mahdollista Kopioston luvalla. Kopiosto edustaa yli 100 ulkomaista kanavaa, joiden osalta se myöntää asiakkailleen kaikki tekijänoikeudet sisältävän jakeluluvan. Yhteisantenniverkoille Kopiosto lisensioi Teoston valtuuttamana musiikin oikeuksia myös muihin kanaviin. Kopioston edustamista kanavista suosituimmat vuonna 2012 olivat ruotsalaiset TV4, TV3, SVT1, SVT2 ja Barnkanalen/ SVT24. Keskieurooppalaisista kanavista suosituimpia olivat saksalainen RTL, italialainen Rai Uno ja espanjalainen TVE Internacional. Kopioston edustamien ulkomaisten kanavien iptv-jakelu lisääntyi vuoden aikana merkittävästi. Maanpäällisessä verkossa Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla jaetaan Kopioston lisensioimana useita ruotsalaisia kanavia. Lisäksi SVT Worldin ohjelmistoa on mahdollista seurata Manner-Suomessa samalla kanavapaikalla Yle Fem:n kanssa. Edelleenlähettämisestä saatujen tuottojen positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti SVT World -kanavan lisensiointi koko vuoden ajalta. Kopiosto on lisensioinut Yleisradion urheiluohjelmien edelleenlähettämistä osana Veikkauksen Live-veto -palvelua. Yle Areenan ohjelmia on ollut saatavilla osana Elisa Viihde -palvelua. verkkotallennuspalveluissa HYÖDYNNETÄÄN AV-TEOKSIA ILMAN OIKEUDENOMISTAJIEN LUPAA. SIIRTOVELVOITE tarkoittaa kaapelioperaattoreiden velvoitetta edelleenlähettää tietyt radio- ja televisiokanavat kaapelitelevisioverkossa. Näitä niin sanottuja must carry -kanavia ovat nykyisin YLEn kanavat, MTV3, Nelonen ja FOX. Siirtovelvoitteen alaisesta jakelusta on vuoden 2006 alusta alkaen ollut voimassa tekijänoikeuden rajoitus, minkä vuoksi tästä jakelusta ei peritä tekijänoikeuskorvausta. Tosiasiallisesti siirtovelvoite ja siihen liittyvä tekijänoikeuden rajoitus on kaapelioperaattoreille oikeus: niiden ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvauksia siirtovelvoitteeseen perustuvista lähetyksistä, jotka muodostavat operaattoreiden liiketoiminnan ytimen. VERKKOTALLENNUS- PALVELUT ovat kuluttajille maksullisia palveluita, jotka tarjoavat asiakkailleen internetin välityksellä tapahtuvaa televisio-ohjelmien tallennuttamispalvelua. Palveluja tarjoavat käytännössä kaikki Suomessa toimivat merkittävät operaattorit. Verkkotallennuspalveluissa hyödynnetään av-teoksia ilman oikeudenomistajien lupaa, eivätkä oikeudenomistajat saa tällä hetkellä korvauksia teostensa käytöstä. Palvelut kilpailevat muun muassa tallentavien digisovittimien ja tallennemyynnin kanssa. AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 15

18 kourakoulutusrahasto Opetustallennuskorvauksesta noin viidennes tilitetään Koura-koulutusrahastolle, joka jakaa rahat eteenpäin stipendeinä, palkintoina ja apurahoina. Vuonna 2012 Kouralle jaettu summa oli euroa. Loput opetustallennuskorvauksista Kopiosto tilittää freelancetekijöille henkilökohtaisina korvauksina. Koura on Yleisradion ja MTV3:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastajain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto, jonka varat tulevat Yleisradion ja MTV3:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista. Vuonna 1985 perustettu Koura myöntää stipendejä, projektirahoitusta ja palkintoja. Stipendit myönnetään journalistiseen ja taiteelliseen jatko-opiskeluun, media-alaa kehittävään selvitys- tai tutkimustyöhön sekä alan koulutukselliseen sisältöjen kehittämiseen. Projektirahaa myönnetään radio- ja tv-osaamista kehittävän oppimateriaalin valmistukseen, toimittajien opintomatkoihin sekä näyttelytoimintaan. Koura-palkinnot jaetaan vuosittain YLEn ja MTV3:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille tv- ja radio-ohjelmille sekä verkkosisällöille. Koura-palkinnot jaetaan kuudessa kategoriassa: fiktio, dokumentti, kulttuuri, lapset ja nuoret, viikoittaiset asiaohjelmat sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmat. Koura-palkinnot ovat pääsääntöisesti suuruudeltaan euroa ja kunniamaininnat euroa. kouran Fiktio-sarjan pääpalkinto annettiin vuonna 2012 tapio piiraisen tv-elokuvalle lumihiutalemuodostelma. KUVA: YLEN KUVAPALVELU 16 KOPIOSTON VUOSI 2012

19 TELEVISIO- JA RADIO-OHJELMIEN korvaustuotot sekä hyvitysmaksu Edelleenlähettäminen { Opetus- ja tallennekäyttö { Korvaukset ulkomailta { Yhteensä { (+33,2 %) (+13,7 %) (+27,1 %) (+20,5 %) Hyvitysmaksu, henkilökohtaiset korvaukset { (+6,6 %) Kaikki yhteensä { (+18,0 %) suomalainen tv-ohjelmisto maailmalla Suomalaisia tv-ohjelmia on mahdollista seurata ulkomailla. Kopioston ulkomaiset sisarjärjestöt keräävät korvaukset suomalaisten ohjelmien edelleenlähettämisestä ja välittävät ne Kopiostolle, joka tilittää korvaukset ohjelmien tekijöille. Suomalaisista ohjelmista koostettua TV Finland -kanavaa on mahdollista seurata Ruotsissa ja satelliitin välityksellä myös muualla Euroopassa. Jakelun Ruotsissa lisensioi tekijänoikeusjärjestö Copyswede ja satelliittijakelun Kopiosto. MTV3 jättäytyi loppuvuodesta 2012 pois TV Finland -kanavasta, joka koostuu nyt ainoastaan Yleisradion ohjelmista. opetus- ja tallennekäyttö Kopiosto sopii opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tv-ohjelmien käytöstä opetuksessa. Kouluissa saa sopimuksen perusteella tallentaa tiettyjä televisio-ohjelmia opetusta varten. Perinteisten tallennealustojen, kuten videokasettien ja dvdlevyjen lisäksi ohjelmia voi tallentaa ja välittää oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa. Tallenteiden lainaaminen kirjastoista ja käyttäminen erilaisissa laitoksissa on mahdollista Kopioston, Suomen Kuntaliiton ja Yleisradion välisten sopimusten perusteella. Vuonna 2011 kirjastot hankkivat poikkeuksellisen runsaasti Kopioston lisensioimia tallenteita. EDELLEENLÄHETTÄMINEN tarkoittaa tv-kanavien jakelua esimerkiksi kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa. Jakelusta kuuluu teosten eli tv-ohjelmien tekijöille korvaus. Kopiosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen sekä tv-yhtiöiden ja tekijä- ja tuottajajärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten nojalla tv-kanavien edelleenlähettämistä lisensioivana järjestönä. Se kerää edelleenlähettämisestä korvaukset ja tilittää ne edelleen oikeudenomistajille. AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KÄYTTÖ 17

20 Edelleenlähettäminen Muutos-% Kaapelitelevisioverkot ja IPTV-jakelu ,0 Yhteisantenniverkot ja hotellit ,6 Maanpäällinen jakelu ja satelliittivälitys ,4 Kotimaiset kanavat ,4 Yhteensä ,7 opetus- ja Tallennekäyttö Muutos-% Opetuskäyttö ,1 Kirjastot ja laitokset ,9 Yhteensä ,1 Audiovisuaalisten teosten käyttökorvausten tilitys Henkilökohtainen tilitys Lokakuussa 2012 Kopiosto tilitti vuoden 2011 tvohjelmien opetustallennuksesta kerätyt korvaukset. Koti- ja ulkomaisille freelancereille tilitettiin kaikkiaan reilut 1,6 miljoonaa euroa. Henkilökohtaisia korvauksia sai yhteensä tekijää ja esittäjää. YLE Fem -kanavalla esitettyjen ohjelmien freelancer-tekijöiden opetustallennusosuuden, euroa, Kopiosto jakoi hakemusten perusteella apurahoina. KOURA-koulutusrahastolle siirrettiin vakinaisessa palveluksessa olleiden oikeudenomistajien osuus, noin euroa. Kopiosto tilitti vuoden 2011 yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta reilut miljoona euroa. Joulukuussa 2012 suoritetussa tilityksessä korvauksia sai yhteensä vajaat tekijää ja esittäjää. Korvaukset maksettiin sekä lähettäjäyritysten vakituisessa työsuhteessa oleville että freelancereille niistä ohjelmista, jotka on esitetty kanavilla YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen tai Sub. Muiden pienempien korvauslajien, kuten Nackan, merimiespalvelun, laitoskäytön ja kirjastokäytön korvausten, tilitykset olivat yhteensä noin euroa. Tilitys yhteisöille Henkilökohtaisten tilitysten lisäksi televisio-ohjelmien korvauksia maksetaan oikeudenomistajia edustaville järjestöille kotimaassa ja ulkomailla. Kopiosto tilitti tv-ohjelmien musiikkia koskevat osuudet Teostolle ja Gramexille, jotka tilittävät korvaukset edelleen omille jäsenilleen tai sisarjärjestöilleen. Av-tuottajien korvausosuudet Kopiosto tilitti Tuotos/AGICOA Finlandille ja Musiikkituottajat IFPI Finlandille, jotka välittävät korvaukset edustamilleen koti- ja ulkomaisille tuotantoyhtiöille. Tv-ohjelmien edelleenlähettämisestä kertyneitä korvauksia Kopiosto tilitti ulkomaisille tuottajille euroa, lähettäjäyrityksille euroa ja tekijöille euroa. KOPIOSTO tallentaa joka vuosi tietokantaansa noin :n tv- ja radio-ohjelman esitys- ja tekijätiedot. 18 KOPIOSTON VUOSI 2012

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

VUOSI 2013. Luovan työn asialla

VUOSI 2013. Luovan työn asialla VUOSI 2013 Luovan työn asialla sisällys AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Äänitteet ja tallenteet

Äänitteet ja tallenteet Äänitteet ja tallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: video, elokuva, tekijänoikeus, YouTube, lähioikeudet, TV-ohjelma, kuvauslupa, Creative Commons, CC, avoimet aineistot,

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN KUV/8427/48/2010 7.10.2010 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN Asia Kuluttajavirasto on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa 30.1.2017 Sisällys Taustaa...2 Selvityksen toteutus...2 Aineistojen digitointi ja saattaminen asiakkaiden ulottuville...

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet Suomalainen televisiotarjonta 013 Juha Herkman Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Viestinnän tutkimuskeskus CRC Tausta, tavoitteet ja toteutus Seurantaraportointi vuodesta 000 alkaen Hankkeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: esitysmateriaali, luentotallenne, avoimet aineistot, CC, Creative Commons, jakaminen, OER, tekijänoikeus

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuosikertomus

Vuosikertomus Vuosikertomus 2015 1 S I S Toimitusjohtajan katsaus 4 Ä L L Y S Tilitykset ja tuet 18 Kopiosto lyhyesti Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. vaukset

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Gramex ja Kuntaliitto ovat sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto suosittelee sopimuksen päivittämistä.

Gramex ja Kuntaliitto ovat sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto suosittelee sopimuksen päivittämistä. T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N Syyskuu 2015 Arvoisa asiakkaamme Gramex ja Kuntaliitto ovat sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto

Lisätiedot

Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä

Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä Finnan metatiedon avaaminen CC0-lisenssillä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 9.11.2013 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Finnan metatieto On tekstimuotoista kuvailutietoa arkistojen, kirjastojen ja

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Musiikin tekijänoikeusasiat

Musiikin tekijänoikeusasiat Musiikin tekijänoikeusasiat MUPE-seminaari 1 Esittely 2000-2003 IFPI Finland 2004- Oikeuspalvelu Vire 2007-2010 Kansanmusiikki-instituutti 2011- PKAMK 2 Miksi lupa-asiat ovat vaikeita? Juridiikan soveltaminen

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015 Sivu 1 / 6 Liittokokous 18. 19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HALLITUKSEN

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Toiminnan tunnuslukuja 2015 9 Jäsenistö ja hallinto 11 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 14

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot