PROJEKTIPOTTI, versio 1.0 ( ) PROJEKTIRAPORTOINNIN TYÖVÄLINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIPOTTI, versio 1.0 (14.1.2004) PROJEKTIRAPORTOINNIN TYÖVÄLINE"

Transkriptio

1 PROJEKTIPOTTI, versio 1.0 ( ) PROJEKTIRAPORTOINNIN TYÖVÄLINE SISÄLLYS sivu 1. Perusteluja raportointityövälineen laadinnalle Kulujen ja saamisten käsittely kirjanpidossa 1.2. Toiminnan jaksottuminen ja seuranta 2. Projektipotin rakenne ja hyödyntäminen Laskentataulukot 2.2. Tietojen syöttäminen taulukoihin Yhteenvetojen poikkeukset Kokonaistilanne ja projektin vuosiselvityslomakkeet 2.3. Työkirjan sulkeminen 5

2 1. Perusteluja raportointityövälineen laadinnalle Avustusosastolla on kehitelty raportointityöväline (Projektipotti) avustuskohteen (kustannuspaikan) toteutuneiden kulujen ja tuottojen seurantaan ja raportointiin. Sen avulla pyritään havainnollistamaan RAY:n seurantalogiikkaa. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa näkemystä projektin kokonaistilanteesta ts. että niin järjestön kuin sen kirjanpidosta vastaavan tahonkin näkemys projektin taloudesta sen eri vaiheissa vastaa valvontatoimiston tulkintaa. Valvontatoimistossa seurataan maksettua avustusta suhteessa toiminnosta aiheutuneisiin avustettaviin kuluihin. RAY:n ohjeistus kirjanpidon järjestämisestä edellyttää, että avustettavan toiminnon tuotot ja kulut ovat vaikeuksitta todennettavissa kirjanpidosta Kulujen ja saamisten käsittely kirjanpidossa Kulupuolen jaksotusongelmista tyypillisin lienee lomapalkkavelka ja sen muutos. Kirjanpitolain mukaan tilikaudelle tulee kirjata sille kuuluvat tuotot ja kulut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lomapalkat hyväksytään avustuksella katettaviksi eriksi. Yleensä suurin kirjaus toteutuu avustettavan toiminnon ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätökseen, kun palkkoihin sisällytetään projektityöntekijän / -tekijöiden ansaitsema lomapalkka. Seuraavina vuosina seurataan lomapalkkavelan muutosta. Yksittäistapauksissa järjestöissä on voitu ihmetellä tilillä olevaa rahaa, vaikka kirjanpidon mukaan avustus on käytetty kokonaisuudessaan. Ongelmaksi lomapalkkavelka muodostuu vasta realisoituessaan, mikäli RAY:n maksama ja järjestön tilillä ollut raha on käytetty muuhun toimintaan. Tämän vuoksi projektin varoista pitää "olla käyttämättä" lomapalkkavelkoja vastaava määrä projektin päättyessä, mikäli työntekijän lomakorvaus on maksamatta silloin. Järjestön tilinpäätöksissä esiintyy toisinaan sekä projektilta siirtynyttä avustusta että saamisia RAY:ltä. Tämä johtunee järjestön tai lähinnä tilitoimiston tavasta seurata yksittäisiä laskuja. Avustusten käytön valvonnan näkökannalta järjestölle on maksettu x euroa tilikaudella, johon kohdistuu erilliskuluja y erillistuottoja z euroa. RAY:n järjestelmissä järjestö on joko velkaa RAY:lle siirtyneen avustuksen muodossa tai sillä on saamista RAY:ltä, jolloin osa avustuksesta on nostamatta kalenterivuoden päättyessä. Nostamatta oleva avustus voi myös olla sellaista rahaa, jota vastaan ei ole muodostunut avustettavia kuluja eli projektin avustettavat kulut ovat olleet samansuuruiset kuin avustusta on maksettu, eikä koko myönnettyä määrää ole maksettu tilikauden aikana. Tällöin kyseessä ei ole saaminen RAY:ltä, vaan nostamatta oleva avustus Toiminnan jaksottuminen ja seuranta Kalenterivuoden päättymishetkellä on merkitystä, koska RAY:n tilikausi päättyy Avustusta saavissa järjestöissä tulkitaan joskus, että RAY:n avustussuunnitelmassa kolmivuotiseksi kaavailtu hanke jatkuisi kolme vuotta alkamishetkestä lukien. Käytännössä tällainen hanke jaksottuu neljän kalenterivuoden ( ) ajalle, mikäli avustusta on käyttämättä kolmannen kalenterivuoden päättyessä ja avustusta on myönnetty suunnitel- 1

3 man mukaisille vuosille. Avustuksen käyttöaika eli myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi mahdollistaa avustettavan toiminnon jaksottumisen neljälle kalenterivuodelle, vaikka se kestäisikin tasan kolme vuotta huhtikuun alusta neljännen toimintavuoden maaliskuun loppuun (esimerkiksi ). Korostettakoon, että Projektipotin käyttäminen ei ole itsetarkoitus. Osalla järjestöjä on käytettävissään taloushallinto-ohjelmisto, joka mahdollistaa mm. useamman vuoden esittämisen rinnakkain kustannuspaikan raportissa. Olennaista on, että hankkeen kumulatiivinen seuranta (= kokonaistilanne projektin alusta lukien) olisi ajan tasalla suurella osalla järjestöistä seuranta onkin hoidettu mallikkaasti. Kirjanpito on edelleen keskeisin seurantaväline. Riittävän yksityiskohtaisesta tilikartasta tiedot on helppo siirtää Exceliin. Siihen tehtyjen yksinkertaistusten vuoksi eri tilien saldoja joudutaan yhdistelemään. Työkirjan täyttäjän kannattaa merkitä muistiin, mistä tileistä Exceliin syötetyt tiedot koostuvat, jos tilejä on yhdistelty. Kirjanpidossa seurannan tuleekin olla yksityiskohtaisempi kuin Excelissä käytetyt esimerkinomaiset kululajinimikkeet antavat ymmärtää. 2. Projektipotin rakenne ja hyödyntäminen Projektipotti on laadittu Excelin 2002 versiolla. Se on kuitenkin tallennettu vanhaan Excel ja 5.0/95 muotoon, jotta se toimisi mahdollisimman monella. Useammasta laskentataulukosta koostuvan työkirjan avulla pystyy selvittämään projektin toteumaa alusta lukien. Työväline mahdollistaa hankkeen seuraamisen viiden vuoden ajan. Vuosiselvityslomakkeilla vaadittavat tiedot avustuksen käytöstä saa valmiiksi syöttämällä tietoja tositeyhteenvetoihin vuoden mittaan. Projektipotin avulla ei pysty seuraamaan sellaisia avustuskohteita, joilla on avustusprosentti, esimerkiksi 70 % hyväksyttävistä kuluista. Prosenttiehto mainitaan avustuspäätöksen yhteydessä. Mikäli mainintaa ei ole, avustus on sataprosenttinen. Työväline kannattaa tallentaa sellaisenaan omalle tietokoneelle johonkin kansioon. Kun tyhjään pohjaan syöttää tietoja, tallennus tulee tehdä eri nimellä, jotta alkuperäinen pohja säilyy ja sitä voi hyödyntää eri projekteissa. Taulukoiden joidenkin solujen yläkulmassa on punainen piste. Kyseisessä solussa olevaan termiin liittyviä lisätietoja saa näkyviin siirtämällä kohdistimen hiirellä punaisen pisteen kohdalle Laskentataulukot Excelin työkirja muodostuu laskentataulukoista, joiden enimmäismäärä voi vaihdella käytettävissä olevan ohjelmaversion mukaan. Projektipotissa on yksitoista toisiinsa linkitettyä laskentataulukkoa, joiden nimet näkyvät sinisellä pohjalla Excelin näytön alareunalla. Taulukoihin pääsee siirtymään klikkaamalla hiiren vasemmanpuoleista näppäintä kohdistimen ollessa taulukon nimen kohdalla. HUOM! Näyttää, että kaikki Excelin versiot eivät tue laskentataulukoiden nimien taustan väritystä. Nimet näkyvät silloin harmaalle 2

4 pohjalle kirjoitettuna, kuten muulla kuin väritulostimella tulostetussa paperiversiossakin. Viisi ensimmäistä taulukkoa (Vuosi_1... V_5) toimivat maksupyyntöjen liitteinä; niillä raportoidaan toteutumaa kyseisen vuoden ajalta. Toteumaa ei kannata jakaa osiin, jos projekti käynnistyy esimerkiksi 1.3. Silloin riittää, kun syöttää toteuman projektin alusta saakka toiseen sarakkeeseen (merkitty ) ja jatkaa neljännesvuosittain normaalisti sen jälkeen. Jos tiedot haluaa syöttää taulukoihin esimerkiksi projektin alusta lukien, vanhoja vuosia ei kannata jakaa osiin. Tietojen syöttäminen koko vuodelta sarakkeeseen riittää. Näin pitääkin menetellä, mikäli Projektipotin ottaa käyttöön takautuvasti vuonna 2001 alkaneen projektin tietojen syöttäminen vuodesta 2003 lähtien tuottaa virheellisen kokonaistilanteen. Nimien näkyminen edellyttää, että taulukonvalitsimet ovat päällä Excelissä. Mikäli nimet eivät näy, käyttäjän kannattaa varmistaa: Excelin työkalut-valikosta kohta Asetukset, josta Näkymä-välilehdeltä kohta Taulukonvalitsimet tulee olla valittu (eli olla merkittynä "väkäsellä"). Alla on esimerkki Excelin 2002 version näkymästä, joka saattaa vaihdella version mukaan. Eri versioissa näyttää olevan taulukonvalitsimet-täppä (kuvan alaosassa oikealla). 3

5 2.2. Tietojen syöttäminen taulukoihin Taulukoiden laskentakaavat ja muut valmiiksi annetut tiedot on suojattu. Käyttäjä pystyy syöttämään tietoja pääsääntöisesti vain kellertäviksi maalattuihin soluihin; poikkeustapauksesta enemmän tuonnempana. Lomakkeille syötettävät tiedot saadaan järjestön kirjanpitoraporteista. Työkirjan laskentataulukoiden kaavat on laadittu sellaisiksi, että kulut ja tuotot tulee syöttää positiivisina arvoina sentteineen taulukoihin. Tuhansien eurojen erotinta (piste tai pilkku) ei käytetä ja sentit erotetaan pilkulla. Vuoden aikana käytetyn avustuksen määrä samoin kuin selvityslomakkeiden kulujen ja tuottojen yhteissummat näkyvät kokonaisina euroina normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti Yhteenvetojen poikkeukset Yksittäistapauksissa jonkin jakson kulut voivat olla positiivisia : esimerkiksi vakuutusmaksu on maksettu liian suurena. Seuraavan kolmen kuukauden aikana ei tule laskua, vaan vakuutusyhtiö palauttaa vaikkapa 60 euroa. Kyseinen summa tulee merkitä Excelin yhteenvetoon avustetusta toiminnasta negatiivisena eli kuluja vähentävänä ko. jaksolle, jolla hyvityslasku on saatu. Vastaavasti menetellään tuottojen osalta, jos järjestön koulutukseen osallistunut henkilö tai taho ei maksa maksua ja tuotto on jo ennätetty kirjata. Luottotappiot sisällytetään avustetun toiminnan yhteenvetoihin kyseisiä tuottoja vähentäen. Yhteenveto avustetusta toiminnasta -lomakkeiden alaosassa oleva kohta kulut, joita ei voi kattaa avustuksella (-) muodostaa poikkeuksen: käyttäjä pystyy syöttämään arvoja kyseisiin soluihin. Projektin kokonaiskuluihin mahdollisesti sisältyviä poistoja, laskennallisia kulujyvityksiä jne. ei voi kattaa projektiavustuksella ne tulee syöttää negatiivisina niille varattuun paikkaan, jos ne sisältyvät myös taulukoihin yläpuolelle syötettyihin kuluihin. Olennaista on, että taulukoihin syötettävät tiedot täsmäävät kirjanpidon kanssa! Kokonaistilanne ja projektin vuosiselvityslomakkeet Avustetun toiminnan yhteenvedoiksi tarkoitettujen lomakkeiden jälkeen löytyy yhteensätaulukko, josta näkee vuosittaiset toteumat rinnakkain. Se tulee liittää maksupyyntöihin ja vuosiselvityslomakkeeseen projektin toisesta vuodesta lähtien. Varsinaiset vuosiselvityslomakkeet sijaitsevat yhteenveto-taulukon jälkeen ja ovat kaksisivuisia (Selvitysvuosi_1 Sv_5). Sisällöllisesti ne vastaavat käytössä olevia word- / 4

6 pdf-lomakkeita, vaikka otsikoiden numerointia typistettiin Excel-lomakkeelle. Vuosiselvityslomakkeille on sisällytetty tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjatut hankinnat erikseen. Lisätietoja hankintojen käsittelystä kirjanpidossa saa mm. järjestöille lähetetyistä kirjausohjeista. Vuosiselvityslomakkeella seurataan järjestölle maksetun avustuksen käyttöä suhteessa muilla tuotoilla netotettuihin kuluihin. Vuosiselvityslomakkeiden jälkimmäisen sivun alaosassa näkyvät avustetun toiminnon kokonaistuotot ja kulut. Jälkimmäisen sivun yläosassa seurataan maksetun avustuksen käyttöä. Laskentakaavan pitäisi tuottaa oikea lopputulos: ylijäämä on siirtyvää avustusta ja alijäämä pääsääntöisesti saamista, jos kyseiselle vuodelle myönnetystä avustuksesta osa on nostamatta. Nostettu avustus selvitysvuonna euroina 0 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus euroina, 1. tammikuuta (RAY-siirtovelka + / RAY-siirtosaaminen -) 0 = järjestöllä selvitysvuonna käytettävissä ollut avustus yhteensä euroina 0 Selvitysvuonna käytetty avustus 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus euroina (RAY-siirtovelka + / RAY-siirtosaaminen -) 0 HUOM! Ak-avustuskohteen alijäämä ei siirry Järjestö voi käyttää projektin raportoinnissa joko apuvälinettä tai nykyisiä vuosiselvityslomakkeita. Maksupyyntö-lomake täytyy toimittaa allekirjoitettuna. Siinä pitää edelleenkin eritellä ennakkoon haettavat erät samoin kuin mainita maksuun haettava avustusmäärä. Maksatuksessa pitäisi päästä rytmitykseen, jossa edellinen toteuma selvitetään seuraavaa avustusta maksuun haettaessa, mikäli avustusta nostetaan ennakoina. Vuosiselvitykseen tulostuvan toteuman rinnalle pystyy syöttämään budjetin. Budjetti tulee laatia vähintään selvityslomakkeella esitettyjen erittelyjen laajuisena. Järjestön ja avustuskohteen tiedot näkyvät selvityslomakkeilla, mikäli ne on täytetty ensimmäiseen taulukkoon (Vuosi_1) Työkirjan sulkeminen Työkirjaa suljettaessa Excel olettaa siihen tehdyn muutoksia mm. tulostuspäivämäärien päivittyessä automaattisesti, vaikka käyttäjä ei olisikaan kirjannut mitään syöttölomakkeille. Näytölle ilmaantuu teksti: 5

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot