SUOSITUSLUONTEISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISELLE Hyväksytty yhtymähallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUSLUONTEISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISELLE Hyväksytty yhtymähallituksessa 13.12.2012"

Transkriptio

1 SUOSITUSLUONTEISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISELLE Hyväksytty yhtymähallituksessa HUOMIOITAVAT NETTOTULOT / KK Tuloina otetaan huomioon asiakkaan palkka- ja yrittäjätulot, työttömyyskorvaukset, svpäivärahat, kotihoidontuet, lapsilisät, elatusavut ja tuet, asumistuet, opintotuet, omaishoidontuki yms. Tuloina ei oteta huomioon äitiysavustusta, alle 16-vuotiaan tai aikuisen vammaistukea ja eläkkeen saajan hoitotukea eikä satunnaisia tuloja (enintään 50 ). Säästöt huomioidaan 170 ylittävältä osalta. Edunvalvonnan asiakkailla saa olla 1 kk:n perusmenojen verran rahaa tilillä. Työttömyyspäiväraha lasketaan tulona maksetun erän mukaisena. Sivu 1 / 9

2 HUOMIOITAVAT NETTOMENOT Perustoimeentulotuki 1. Perusosa Toimeentulotuen perusosien määrät lukien: Tuen saaja euro/kk euro/pv 1) Yksin asuva 2) 477,26 15,91 - alennettu (- 20 %) 381,81 12,73 - alennettu (- 40 %) 286,36 9,55 Yksinhuoltaja 524,99 17,50 - alennettu 20% 419,99 14,00 - alennettu 40% 314,99 10,50 Muu 18 vuotta täyttänyt Avio- ja avopuolisot, kumpikin 405,67 13,52 - alennettu (- 20 %) 324,54 10,82 - alennettu (- 40 %) 243,40 8,11 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 348,40 11,61 - alennettu (- 20 %) 278,72 9,29 - alennettu (- 40 %) 209,04 6, vuotias lapsi 1. lapsi 334,08 11,14 2. lapsi 310,22 10,34 3. jne. lapsi 286,36 9,55 Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 300,67 10,02 2. lapsi 276,81 9,23 3. jne. lapsi 252,95 8,43 1) 2) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (TOTUL 15 ), toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotukilain 3 :n 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 ) Sivu 2 / 9

3 Perusosalla katettavia menoja ovat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosaa ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti. Laitoshoidossa oloaikana hakijan perusosaksi lasketaan 99 /kk. Kun asiakas on sairaalassa/laitoshoidossa yli 14 pv, pienennetään perusosaa. Asunnottoman (Poste restante tai kavereiden luona) perusosa muu 18 vuotta täyttänyt. Palvelukodeissa asuvilla voidaan huomioida vaatekuluja tarpeen mukaan. Opiskelijat velvoitetaan hakemaan opintolainaa ja opiskelijan tuloina huomioidaan aina opintolaina, vaikka hän ei olisi sitä hakenutkaan. Poikkeuksena opiskelijat, jotka eivät voi saada valtiontakausta. Opintolainatakauksen hylkäys yksittäisen lievähkön maksuhäiriön takia ei välttämättä estä opintolainan valtiontakauksen saamista lopullisesti. Tällaisessa tapauksessa opintolainaa hakevan henkilön tulee itse ryhtyä toimenpiteisiin opintolainan saamiseksi, esimerkiksi ehdottamalla perinnässä olevaan velkaansa maksusuunnitelmaa. Opintolainan hakeminen voidaan jättää vaatimatta kotona asuvilta lukiolaisilta tai muussa peruskoulun jälkeisessä lukiota vastaavassa koulutuksessa olevilta, jotka eivät valmistu suoraan ammattiin. Alle 25-vuotiaan perusosaa voidaan alentaa 20 %, jos hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan olisi turvannut hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota. Tai jos ammatillista koulutusta vailla oleva täysi-ikäinen on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt siitä. Alentaminen tulee kirjata päätökseen. 2. A s u m i s m e n o t Asumismenot lasketaan kuukautta kohti kohtuullisen asumispinta-alan mukaan. Asumismenoihin huomioidaan vuokra, yhtiövastike, asuntolainojen korot, lämmityskustannukset, sähkö- ja vesimaksut, jätehuolto-, koti- ja palovakuutus- ja nuohousmaksut sekä kiinteistövero ja tontin vuokra. Sivu 3 / 9

4 Lämmityskulut huomioidaan kohtuullisten neliöiden mukaan. Hyväksytään puulämmityksestä keskikokoisessa talossa pääsääntöisesti 1-2 mottia/kk. Öljylasku voidaan pyytää kuukausittaisella laskulla. Taloussähkön osuus sähkökuluista on 30%. Taloussähkö max. 40 /hlö/kk, perhe max. 80 /kk. Vesimaksusta hyväksytään max.20 /hlö/kk tai muuten kohtuulliset kulut. Koti- ja palovakuutus: huomioidaan max. 17 /hlö/kk, perheellä enintään 35. Asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista huomioidaan kohtuulliset kulut. Korkokuluja ja asumisen kokonaiskuluja tarkastellaan suhteessa vuokra-asumisen kustannuksiin. Asuntolainojen korot voidaan jättää huomioimatta 6 kk jälkeen harkinnan perusteella, jos on ilmeistä, että asuntovelallinen ei pysty suoriutumaan niistä tai on jättänyt ne suorittamatta. Kirjataan päätökseen. Jos ylisuuri ja kallis asunto annetaan 3 kk aikaa vaihtaa. Mikäli asuntoa ei ole vaihdettu sopivampaan, huomioidaan sen jälkeen vain kohtuulliset kustannukset. Kohtuulliset vuokrat vuokra-asunnossa perhekoko vuokra/vastike/kk/ pelkkä vuokra sis.lämmitys+vesi Asunnon pinta-ala max./ henkilöluku perhekoko asunnon koko m Vuokraa ei huomioida ilman virallista asumisoikeutta asuvilta. Vuokrasta huomioidaan pääluvun mukainen osuus. Pääsääntöisesti asumiskuluna huomioidaan vain asumistukilain mukaiset asumismenot ja asumiskulujen huomioimisen edellytyksenä on kelan myöntämä asumistuki. Sivu 4 / 9

5 Alivuokralaisen osalta edellytetään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus, joka täyttää myös yleisen asumistuen myöntämisen edellytykset. Vuokrataso huomioidaan kohtuullisena yleensä enimmillään 200 /kk. Alivuokralaisella on oltava käytössään vähintään yksi huone. Mikäli alivuokralaisasunto vastaa itsenäistä asumista (esim. omakotitalon yläkerta), voidaan huomioida korkeampi vuokra. Tällöin on edellytyksenä kelan asumistuki kelpoisuus. Vanhempien luona asuvien nuorten (yli 18 v.) asumismenot voidaan ottaa huomioon silloin, kun nuori on itse tosiasiallisesti maksanut asumiskuluista kotiin. Jos asumiskuluja otetaan huomioon, lasketaan nuorelle perheen pääluvun mukainen osuus todellisista kustannuksista (vuokra, sähkö, vesi). Osuus maksetaan sille, joka on maksanut kulut (useimmiten vanhemmalle). Vuokravakuus huomioidaan poikkeustapauksissa ja silloinkin enintään kahden kuukauden vuokra. Pääsääntöisesti edellyttää aikaisempaa asiakkuutta. Vuokravakuus edellyttää aina etukäteen yhteydenottoa sosiaalityöntekijään ja asiakkaan tulee esittää hyväksyttävä todistus muuttoperusteista (esim. opiskelutodistus, työtodistus) sekä tiedot asunnosta (varausilmoitus, vuokrasopimus). Esim. opiskelu lähikunnissa ei pääsääntöisesti oikeuta vuokravakuuteen. Myönnetty vuokravakuus on voimassa vuokrasuhteen ajan. Pääsääntö: jos kerran saanut takuuvuokran ja se ei ole palautunut, ei voi saada uutta. Vuokravakuus kattaa vuokrarästit ja vuokralaisen asunnolle aiheuttamat vahingot. Pääsääntöisesti myönnetty vuokravakuus annetaan kirjallisena maksusitoumuksena. 3. T e r v e y d e n h u o l t o m e n o t Erillisinä terveydenhuoltomenoina huomioidaan pääasiassa julkisen terveydenhuoltotaksan mukaiset hoitomaksut (sisältäen perushammashoidon). Hyväksytään vain SAI- RAUDEN HOITOON tarkoitetut lääkkeet (kuitenkin myös ehkäisyvalmisteet) reseptien ja kuittien mukaan. Lääkkeiden omavastuuosuudet halvimman lääkevaihtoehdon mukaan ja yksityislääkärin määräämät reseptilääkkeet huomioidaan yleensä vain kertaluontoisesti. Silmälasien hankinnasta silmälääkäripalkkiot (mikäli optikko ei voi määrätä silmälaseja) sankojen kustannukset enintään 80 ja peruslinssien kustannukset. Silmälasit huomioidaan enintään kolmen vuoden välein. Tulee pyytää tarjous vähintään kahdelta liikkeeltä. Silmälasien myöntäminen vaatii pääsääntöisesti pitkäaikaista toimeentulotukiasiakkuutta. Sivu 5 / 9

6 Hammasproteesi, hammassilta- tms. kustannukset huomioidaan julkisen terveydenhuollon taksoilla. Implantteja ei huomioida. Suuret hammashoidon kulut voidaan jakaa kahdelle kuulle (Akselista voi pyytää osamaksuna kahdelle kuulle). Sairaudenhoitoon liittyvät lääkekulut Toimeentulotukena ei myönnetä tupakoinnin vieroitukseen tarkoitettujen valmisteiden eikä laihdutusvalmisteiden kustannuksia eikä potenssilääkkeitä ilman hoitavan lääkärin antamaa lausuntoa, että valmiste on tarpeellinen asiakkaan sairaudenhoidon kannalta. 4. M a t k a k u s t a n n u k s e t Työmatkakustannukset, myös opiskelijat, huomioidaan halvimman matkustustavan mukaan, esim. seutulippuna tai sarjalippuina. Julkisten kulkuneuvojen sopimattomuuden vuoksi (esim. vuorotyö) voidaan työmatkakustannuksista huomioida 0,20 /km oman auton käytöstä. Oman auton käyttö tulisi olla huomioituna asiakkaan kuukausittaisessa veroprosentissa (ei opiskelija). Pelkästään työmatkakustannuksista ei voi aiheutua toimeentulotukiasiakkuutta. 5. Erityisasiakkaat Vangeilla huomioidaan kohtuulliset asumiskustannuksen 2-3kk. Jos asiakkaalla on pidempiaikainen tuomio, on syytä miettiä asunnon irtisanomista. Tutkintavangin käyttörahaa ei tarvitse myöntää kunnasta, sen maksaa vankila. Yrittäjältä pyydetään riittävä selvitys yrityksen tilanteesta ja yrittäjän omasta tulonmuodostuksesta (yrityksen tase ja tuloslaskelma sekä kirjanpitäjän todistus tuloista ja nostetusta palkasta). Yrittäjille annetaan 3 kk aikaa lopettaa kannattamaton yritystoiminta. Kannattamattoman toiminnan jatkaminen ks. ajan jälkeen, synnyttää oikeuden alentaa perusosasta 20% - 40%. Sivu 6 / 9

7 Täydentävä toimeentulotuki 1. P ä i v ä h o i t o m a k s u t Päivähoitomaksut huomioidaan kunnallisen hoitomaksun mukaan enintään 3 kk. Asiakkaita ohjataan hakemaan muutosta maksuun tai maksuvapautusta perusturvalautakunnalta. Myös iltapäiväkerhon kustannukset hyväksytään. 2. E l a t u s m a k s u t Todelliset elatusmaksut hyväksytään. Jos ei pysty maksamaan, haettava vapautusta maksusta tai yritettävä muuttaa sopimusta. Elatusmaksut hyväksytään määräajan (enintään 3 kk), kunnes asia on ratkaistu (jos todelliset maksut). 3. K o h t u u l l i s e t m u u t t o k u s t a n n u k s e t Huomioidaan erityisen harkinnan perusteella kohtuulliset muuttokustannukset (muuttoauto, erityisen harkinnan perusteella myös apumies). Vaaditaan vertailevat kustannusarviot. Muuttoon tulee olla hyväksyttävä/perusteltu syy, esim. avioero, opiskelu toisella paikkakunnalla, työ. Koskee aikuista jatkuvasti toimeentulotuen varassa elävää henkilöä. 4. K o h t u u l l i s e t h a u t a u s m e n o t -arkku enintään 455 -arkun kukkalaite enintään 50 -hautapaikka tai uurnapaikka -polttohautaus ilman hautapaikkaa (465 ) -haudan kaivuu -kuljetus -toimitusmaksut -kantajat -kirkon, kappelin vuokra, ilmainen, jos kuuluu srk Jos vainajan taloudellisesta tilanteesta ei ole aikaisempaa tietoa sosiaalitoimessa saatavissa, myönnetään hautauskulut vasta perunkirjan esittämisen jälkeen. Jos vainajan hautauskuluja ei ole pystytty maksamaan, on paikallinen hautaustoimisto yleensä odottanut, että perunkirjan kirjoittamisen jälkeen on vasta hoidettu laskut. Mikäli vainaja haudataan muualle, huomioidaan kustannukset oman kunnan hintatason mukaan, paitsi jos paikkakunnalla on halvempi hintataso. Sivu 7 / 9

8 5. M u u t h a r k i n n a n v a r a i s e t e r i t y i s o l o s u h t e i s t a j o h t u v a t m e n o t kulkijan matka-avustus kotipaikkakunnalle ja korkeintaan päivän ruokaraha Etävanhemman ja lapsen tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset (huolto- ja tapaamissopimuksen mukaan) halvimman vaihtoehdon mukaan. Oma auto 0,20 /km, bussi- tai junamatkat kuittien mukaan. Myös lapsen luonapito kustannuksista voidaan huomioida lapsen perusosaa vastaava normi toteutuneilta tapaamisvuorokausilta lähivanhemman todistuksen perusteella. lapsiperheille lastenvaunut käytettynä korkeintaan 200, rattaat 100, pesukone 280, lasten sänky patjoineen 80, auton turvaistuin 100, turvakaukalo 50. Maksusitoumus tai kuitti. Romaninaiset hamekustannukset kustannusarvion mukaan max Joka toinen vuosi, vähintään vuoden asiakkuus. Edellytyksenä, että käyttää romaanivaatteita jatkuvasti. vaateavustusta voidaan myöntää pitkäaikaisasiakkaille (n. vuoden asiakkuus) lapselle 80 /vuosi ja erityistilanteissa myös aikuiselle enintään 100 /vuosi. Lasten harrastemenoja voidaan huomioida pitkäaikaisasiakkaiden kohdalla kohtuullinen määrä vuodessa, enintään 240 /vuosi/lapsi. Eivät pääsääntöisesti yksistään voi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta. Pääsääntöisesti myönnetään asiakassuunnitelman mukaisesti. Ehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin: asumisen turvaaminen (rästivuokrat, sähkölaskut, asuntolainan korot kriisitilanteessa) aktivointia tukevat ja lisäävät toimenpiteet (opiskelu- ja kurssimaksut, tutkintomaksut, uudelleen koulutus, työnhakumatkat), omatoimisen suoriutumisen edistäminen (sairauden tai vamman aiheuttamia kuluja, jota ei korvata vammaispalveluista), Sivu 8 / 9

9 taloudellisen tilanteen äkillisen heikkenemisen tai ylivelkaantumisen aiheuttamiin haittoihin (velkakierteen katkaisu tai ehkäiseminen), akuutit kriisit (sairaudet, avioero, kuolemantapaus, tulipalo, rikoksen uhriksi joutuminen), syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen toimentulotuesta riippuvuuden ehkäisy. Ehkäisevä toimeentulotuki on tilapäistä sosiaalityöntekijän päätöksellä myönnettävää taloudellista apua. Päätös on aina perusteltava ja siitä on käytävä ilmi se yksilöity tilanne, jonka yli asiakasta autetaan. Menoja, joita ei oteta huomioon ulosotot ja aiheettomasti saatujen etuuksien perinnät, ellei ulosmitata suoraan palkasta/etuudesta. Kelan perintää hyväksytään enintään 20 /kk/etuus. Asiakkaalle annetaan enintään 3 kk aikaa järjestää perintä. asuntolainan lyhennykset ja opintolainojen lyhennykset ja korot autolainat, kulutusluotot tms. lainat autovakuutukset, henkivakuutukset tms. asumismenot otetaan huomioon vain vakituisen asumisen osalta Sivu 9 / 9

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm. /t Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (6) SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ Yleistä Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 (1133/2002). Sosiaalisen luototuksen

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot