Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk."

Transkriptio

1 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime sijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti. Henkilön tai perheen asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot: * Vuokra, hoitovastike, lämmityskustannukset, myös lämmityssähkö (60 % laskusta ellei muuta selvitystä saatavilla), vesimaksut, jätehuolto, tontin vuokra, asuntolainan tai perusparannusta varten otetun lainan korot, palovakuutus, kiinteistövero, nuohous. Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 hlö 460 euroa 2 hlö 540 euroa 3 hlö 670 euroa 4 hlö 730 euroa 5 hlö 800 euroa 6 hlö 870 euroa euroa/hlö henkilöluvun kasvaessa Kohtuullisten asumiskulujen käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisesti harkitaan alaikäisiä lapsiaan säännöllisesti tapaavan vanhemman asumiskulut ja mikäli asunnossa asuu yksi vanhempi ja lapsi. Yksinasuvan henkilön tulisi ensisijaisesti asua yksiössä, mutta asuntotilanteen vuoksi hyväksytään lyhytaikaisesti asuminen kaksiossa. Lisäksi asumiskuluina huomioidaan taloussähkö (sähkölaskusta 40 % sähkölämmitystaloissa) ja kotivakuutus Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot a) Pääsääntöisesti huomioidaan julkisen terveydenhuollon lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet. (Lääkekatto 610 vuonna 2014) E-pillerit ja muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet huomioidaan menona. Potenssilääkkeet ja tupakanvieroituslääkkeet hyväksytään menoksi vain Kelan hyväksymän perussairauden hoitoon, pyydetään lääkärintodistus.

2 Työmatkakulut Toimeentulotukena korvataan vain apteekin vaihtamista koskevan lain perusteella määrittämä edullisin vaihtoehto paitsi, jos lääkäri on kieltänyt lääkkeen vaihdon. Vitamiini- ja hivenainevalmisteita ei korvata, koska ne eivät ole sairauden hoitoon myönnettyjä lääkkeitä. b) Lääkärinpalkkiot Pääsääntöisesti on käytettävä terveyskeskuslääkäreiden palveluja ja heidän kauttaan pyydettävä lähete keskussairaalaan erikoislääkäreille. c) Matkakulut Mikäli sairaudesta johtuvia matkoja useita vuodessa, matkakulut huomioidaan Kelan matkakorvauksen jälkeen (sv-omavastuu 14,25 /matka ja 242,25 /v 2014) d) Hammashoito Pääsääntöisesti hyväksytään vain julkisen hammashoidon kustannukset. Proteesista tai niiden korjaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin voidaan antaa avustusta myös hammasteknikon kustannusarvion perusteella. Toimeentulotukea ei myönnetä siltoihin, kruunuihin eikä nastahampaisiin. e) Fysikaalinen hoito: Pääsääntöisesti fysikaalinen tai muu hoito ja tutkimus tulee hakea terveyskeskuksen kautta. Jos terveyskeskus ei Keuruulla pysty ottamaan ulkopuolisia asiakkaita, hyväksytään yksityinen hoito, lääkärin lähete välttämätön. Tilanteen mukaan yksi hoitojakso/vuosi. f) Silmälasit Silmälasien hankinta otetaan huomioon toimeentulotuessa neljän vuoden välein, ellei näössä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Silmälasien kehyksien hinnasta korvataan enintään 100 euroa. Erikoiskäsitellyt linssit ainoastaan lääkärin määräyksestä. Silmälääkärin kustannukset huomioidaan tarvittaessa toimeentulotukeen oikeuttavana menona. g) Sairaalahoito Jos laitoshoito ylittää 14 vuorokautta, lasketaan normiin perusosa ravintomenot vähennettynä ( - 49 % päivänormista). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun asetuksen 15 :n mukainen käyttövara (105 /kk 2014). Halvimman matkustustavan mukaan kohtuullisten työmatkojen osalta. Oman auton kilometrikorvaus 0,20 euroa/kilometri. Tulisi vähentää tulosta, voidaan myös laittaa menoksi laskelmaan.

3 3 2. Täydentävää toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1) Lasten päivähoitomenot kunnallisten taksojen mukaan. Pitempiaikaisen tuen tarpeessa olevilla ohjataan asiakasta hakemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen vapautus päivähoitomaksusta. Iltapäiväkerhotoiminnasta aiheutuvat menot huomioidaan laskelmassa menona. 2) Muut kuin perustoimeentulotukeen sisältyvät asumismenot ovat takuuvuokra, vuokraennakko, kohtuulliset muuttokustannukset, sauna, pesutupamaksut ja kertaluonteiset menot. Toimeentulotukena myönnetään maksusitoumus yhden kuukauden suuruiseen kohtuuhintaiseen vuokravakuuteen, jos hakija on oikeutettu toimeentulotukeen ja asunnon tarve on välttämätön. Muuttokuluihin voidaan myöntää toimeentulotukea, mikäli muutto on välttämätöntä perhetilanteen, opiskelun tai työpaikan takia. 3) Välttämättömät kodin irtaimiston hankkimisesta aiheutuvat menot: Kodin perustamiskustannuksiin voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa. Pyykinpesukoneeseen voidaan lapsiperheille myöntää avustusta, mikäli taloyhtiössä ei ole yleistä pyykinpesupaikkaa (esim. pyykkitupa) tai se katsotaan muuten tarpeelliseksi. Lasten pinnasänkyyn/sänkyyn ja patjaan 200 euroa. Lastenvaunuihin 250 euroa ja -rattaisiin 135 euroa. 4) Lasten harrastusmenot Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaille enintään 200 euroa/lapsi/vuosi. Suksipakettiin enintään 120 euroa, luistimiin 50 euroa ja polkupyörään 100 euroa. 5) Lasten tapaamiskulut Tukea tapaamisiin myönnetään tavallisesti perusturvalautakunnan vahvistaman tapaamissopimuksen tai oikeuden päätöksen mukaisesti, kuitenkin todellisen luona pidon mukaan (2 pvä=viikonloppu). Pääsääntöisesti pyydetään tapaamisten toteutumisesta todistus huoltajalta. Tapaamiskuluista korvaus lapsen perusosa/pvä. Tapaamisista aiheutuvia matkakuluja korvataan yhteen suuntaan yli 60 km matkan osalta. Mikäli lapsi sovitusti asuu puoliksi molemmilla vanhemmilla, perusosa jaetaan myös puoliksi. 6) Elatusmaksut Lapselle maksettavaan elatusmaksuun ei lähtökohtaisesti myönnetä toimeentulotukea. Maksettu elatusapu voidaan kuitenkin tilapäisesti ottaa

4 4 menona huomioon. Mikäli asiakkaan toimeentulotuen tarve muodostuu pitempiaikaiseksi, ohjataan asiakasta hakemaan elatusmaksun alentamista. 7) Romaaninaisen asukokonaisuuteen 400 euroa kahden vuoden välein. Käytäntönä on, että hameen teettämistä varten myönnetään maksusitoumus ompelijalle. 8) Opiskelusta aiheutuvat kulut Opiskelusta aiheutuvat kulut sisältyvät perusosaan. Opiskelumatkat Kelan maksaman matkakorvauksen jälkeen omavastuuosuus 43 euroa/kk. Muille kulut halvimman matkustustavan mukaan. Välttämättömiin oppikirjoihin ja opintojen alkaessa hankittaviin välttämättömiin opiskelutarvikkeisiin voidaan myöntää tukea tapauskohtaisesti. 9) Passit ja kansalaisuushakemukset Passin hankkimisesta aiheutuneet kulut hyväksytään menoksi maksettua kuittia vastaan ulkomaalaisille, joilla on vähintään vuoden oleskelulupa. Kansalaisuushakemus hyväksytään menona maksettua kuittia vastaan. Suomen kansalainen ei tarvitse Suomessa oleskeluun passia, eikä toimeentulotukea myönnetä. 10) Edunvalvonnan kulut Edunvalvojan palkkio samoin kuin muut edunvalvontaan liittyvät maksut esim. lupa-asioiden käsittelymaksut, oikeudenkäyntikulut ja maistraatin perimät maksut voidaan hyväksyä laskelmaan. 11) Hautausavustus Hautauskuluina huomioidaan välttämättömät hautauksesta johtuvat kulut, enintään 420 euroa arkkuun, vaatetus 30 euroa ja kohtuulliset kuljetuskulut. Tarpeen vaatiessa hautausmaksu ja hautapaikka. Ennen myöntämistä kirjallinen hakemus, jossa liitteenä perunkirjasta kopio.

5 5 Muuta toimeentulotuen myöntämiskäytäntöön liittyvää 1) Avustukset vankilassa olevalle Jos vankilassa on mahdollisuus tehdä työtä, ei avustusta myönnetä. Asumista voidaan tukea vain sen ajan kuin Kela maksaa asumistukea. Jos vankilassa olevan puoliso hakee toimeentulotukea, lasketaan hänelle yksin asuvan perusosa. 2) Avustukset varusmiehille Oikeutta toimeentulotukeen ei loma-ajoilla ole. Avio- tai avoliitossa olevien puolisoille voidaan laskea yksinäisen perusosa. 3) Omaisuuden/varallisuuden huomioiminen Jos muuta omaisuutta kuin omassa käytössä oleva asunto tai auto (esim. kesämökki, osuus kuolinpesään) ei toimeentulotukea voida myöntää kuin kertaluonteisesti tai annetaan määräaika, jona aikana omaisuus tulee realisoida (esim. 3kk). 4) Perhejuhliin (esim. ristiäiset, häät) ei myönnetä toimeentulotukea Pitkäaikaisille toimeentulotukiasiakasperheille voidaan myöntää oman seurakunnan rippikoulun käynnistä aiheutuva maksu. 5) Merkkipäivälahjat, palkat, veikkausvoitot ym. vähäiset avustukset (alle 100 euroa) jätetään huomioimatta. Opiskelijoiden kohdalla voidaan vanhemman maksamat jatkuvat vähäisetkin avustukset huomioida tulona. Lainat, jotka maksettu takaisin, eivät ole tuloa. Alaikäisten lasten kesätyöpalkkoja ei lasketa tuloksi. Veronpalautuksista huomioidaan yksinäisille yli 100 euron ylittävä osa ja perheellisille yli 200 euron ylittävä osa. Lisäveroja ei huomioida menona.

6 6 3. EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on edistää henkilön ja perheen sosiaalilista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. Tarkoituksena on, että ehkäisevään toimeentulotukeen käytettäisiin vähintään 3,3 prosenttia varsinaisen toimeentulotuen menoista. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnettäessä etusijalla ovat lapsiperheet ja tukea myönnetään ensisijassa seuraavissa tilanteissa: 3.1. Pitkäaikaisen toimeentulotuen varassa eläminen Tukea myönnetään esim. kodinhankinnoissa, tukea myönnetään muitten kuin toimeentulotuessa huomioitavien menojen vuoksi Asumisen turvaaminen Vuokrarästien maksuun varsinkin häädön uhatessa, isot sähkölaskut Sairaus tai kriisi Perheenjäsenen kuolema, vakava sairastuminen, onnettomuus, ero, rikoksen kohteeksi joutuminen Työllistymiseen ja koulutukseen liittyvät menot Tuen myöntäminen menoihin, jotka edesauttavat työllistymistä tai opiskelun turvaamiseen.

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemis-... 4 menettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 5 2.1 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2012 alkaen 2 1 SÄÄNNÖKSET Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (muutokset 29.12.2005/1218). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Hallintolaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä / 2014 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 3 2. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 26.2.2015 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta 3.3.2015 Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN RAKENNE 3 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 Yhteislautakunnan liite nro 1 / 15.8.2013 JUVAN JA RANTASALMEN KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2013 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUS

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot