1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta / 28 (Dnro TRE: 1393 / /2011) 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1. Kohtuulliset asumiskustannukset Aikaisempi terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan vahvistamat ( ) kohtuulliset asumiskustannukset ovat osoittautuneet liian alhaisiksi ottaen huomioon yleiset vuokrankorotukset sekä paikkakunnalla yleisesti kohtuullisena pidettävä vuokrataso. Asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon asuinpaikkakunnalla kohtuullisina pidettävät asumiskustannukset sen mukaan, missä asunto sijaitsee ja onko kysymyksessä vanha asunto, peruskorjattu asunto tai uustuotanto. Hämeenlinnan hallinto oikeuden ja Sosiaali ja terveysministeriön toimeentulotukea koskevien kannanottojen mukaan vuokra tulee ottaa huomioon todellisen suuruisena, jos sen on katsottava olevan kohtuullinen paikkakunnan ja asuinalueen asumiskustannukset huomioiden. Tampereella vuonna 2009 vuokrat olivat keskimäärin 11,15 euroa/neliö/kk (muutos edelliseen vuoteen + 4,7 %).Keskimääräinen kuukausivuokra Tampereella vuonna 2010 vapaarahoitteisissa yksiöissä oli 12,68 euroa/neliö/kk (muutos edelliseen vuoteen + 3,8 %). Kuntakohtaiset soveltamisohjeet on tarkoitettu ohjeellisiksi toimeentulotukea myöntäville viranhaltijoille ja tavoitteena on asiakkaiden yhdenmukainen palvelu ja samansuuntainen harkinta. Ohjeet eivät rajoita viranhaltijoiden yksilökohtaista harkintaa, koska toimeentulotukea myönnettäessä on aina erityistapauksia, joihin ei voida antaa yksityiskohtaisia ohjeita pyrittäessä luomaan yksilölle tai perheelle edellytykset selviytymiseen taloudellisesti ja toimintakykyä edistävästi. Ensisijaisesti sovelletaan sosiaali ja terveysministeriön soveltamisohjeita (Opas 2007:11) ja sosiaali ja terveyslautakunnan vahvistamat perusteet tarkentavat joiltakin osin lain tulkintaa ja sitä, mitä paikkakuntakohtaisesti pidetään kohtuullisina kustannuksina.

2 2 Toimeentulotuessa huomioitavat kohtuulliset asumiskustannukset: 1 henkilö 510 euroa /kk 2 henkilöä 620 euroa /kk 3 henkilöä 710 euroa /kk 4 henkilöä 790 euroa /kk 5 henkilöä 870 euroa /kk 6 henkilöä 960 euroa /kk 7 henkilöä 1030 euroa/kk 8 henkilöä 1120 euroa /kk Henkilömäärän noustessa yli kahdeksan huomioidaan tapauskohtaisesti kohtuullisena pidettävät asumiskustannukset. Alivuokralaissuhteessa (eli osassa asuntoa asumisen osalta) huomioidaan seuraavat maksimiylärajat: 1 henkilö 320 euroa/kk 2 henkilöä 480 euroa/kk Henkilömäärän noustessa yli kahden huomioidaan tapauskohtaisesti kohtuullisena pidettävät asumiskustannukset. Jatkossa asumiskustannusten osalta kaupunki määrittää vuosittain kohtuullisina pidettävät asumiskustannukset Terveydenhuoltomenot Terveydenhuoltomenoina otetaan huomioon kohtuulliset ja välttämättömät menot. Tarvittaessa voidaan käyttää kaupungin terveydenhuollon asiantuntijoita lausunnonantajina. Terveydenhuoltomenot otetaan huomioon siltä osin kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain nojalla tai muulla tavoin. Terveydenhuoltomenoja ovat mm. lääkärin määräämät lääkekulut, sairaalamaksut, hammashoidosta ja silmälasien hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Julkisten terveydenhuoltopalveluitten käyttäminen on ensisijaista. Hammashoidon osalta käytetään ensisijaisesti kunnan omia hammashoitoloita ja silmälasien osalta sopimusliikkeitä. Kiireellisissä tapauksissa voidaan käyttää muitakin yksityishammaslääkäripalveluita esim. särkevän hampaan hoidon osalta, jos ei ole mahdollisuutta päästä kunnalliseen hammashoitoon tai sopimushammaslääkärille. Yksityislääkärin palkkiot huomioidaan vain, jos ei ole mahdollista saada kunnallista palvelua tai asiakas on saanut julkisesta terveydenhuollosta lähetteen yksityiselle lääkärille tai hoitosuhteen

3 3 katkaisemisen katsotaan aiheuttavan asiakkaalle kohtuuttoman tilanteen ja hoitosuhteen jatkamiselle on hyväksyttävät perusteet. Tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijan arviota. Kuntoutus ja fysikaalinen hoito huomioidaan vain julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämin perustein Käyttöraha / lyhytaikainen sairaalahoito Kun päätetään asiakasmaksun alentamisesta tai maksuvapauden myöntämisestä lyhytaikaisen sairauden aikana, menopuolella huomioidaan henkilölle käyttövaroiksi voimassaolevasta perusosasta 51% Käyttöraha / päihdehuollon asumispalvelut ja kuntouttava laitoshoito Päihdehuollon asumispalveluissa, esim. asuntolassa asuessa henkilölle syntyy ylimääräisiä menoja, jotka hänen on käyttövaroistaan kustannettava. Käyttörahana asuntolassa olevien osalta huomioidaan 160 euroa/kk. Jos aikuisella on lapsi mukana, lapselle huomioidaan 80 euroa/kk. Matkakustannusten osalta sovelletaan sosiaali ja terveysministeriön soveltamisohjeita. 2. Täydentävää toimeentulotukea koskevat sovel tamisohjeet: 2.1. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa asuvien käyttövara Mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa ja osittain palveluasumisessa (ennen tehdyt sopimukset) asiakasmaksuun sisältyy ateriat. Näissä yksiköissä asuville käyttörahana otetaan huomioon toimeentulotuessa yksin asuvan perusosasta 51 %:n vastaava osuus. Vuonna 2009 käyttörahan osuus on 213 / kk. Niiden yksiköiden asiakkaille, joiden asiakasmaksuun ei sisälly aterioita, tehdään tarvittaessa normaali toimeentulotukilaskelma, jossa otetaan huomioon todelliset ravintokulut ja asumiskulut. Tarkempi ohjeistus on tehty toimeentulotuen linjauspalaverissa ( ). Asumispalveluyksiköissä asuu sekä nuoria että vanhempia eri kuntoutumisvaiheissa olevia mielenterveyskuntoutujia. Asumispalveluyksiköt järjestävät retkiä ja potilaat osallistuvat erilaisiin tapahtumiin. Kuntoutuksessa pidetään tärkeänä sosiaalisesti ulospäin

4 4 suuntautuvaa toimintaa. Elämänhallintaan kuuluu myös rahankäytön hallinta. Itsestään huolehtiminen on osa kuntoutusta. Sosiaalinen integroituminen yhteiskuntaan on kuntouttavan asumisen tavoitteena. Suurimmalla osalla kuntoutujista tavoitteena on päästä siirtymään itsenäisempään elämään ja omaan asuntoon, jota myös pyritään tukemaan. Käyttöraha kattaa seuraavat menot: Matkat työsaleille ja päivätoimintakeskuksiin, henkilökohtaiset tarvikkeet, vaatteet, harrastukset, terveydenhuollon potilasmaksut, käsikauppalääkkeet ja puhelimen käyttökulut. Käyttörahaan ei sisälly: Edunvalvonnasta aiheutuvat kulut ja palkkiot, reseptilääkkeet ja säännölliset terveydenhoitokulut. Asumiskulut ja asiakasmaksu huomioidaan kokonaisuudessaan hyväksyttävänä menona toimeentulotuen oikeutta määriteltäessä. Ensisijaisesti asiakkaan toimeentulon vaarantuessa haetaan asiakasmaksuun Asiakasmaksulain mukaista alennusta tai vapautusta ja tarvittaessa viimesijaisesti toimeentulotukea Harrastusmenot Jos perhe on saanut pitkään toimeentulotukea, voidaan lasten harrastusmenoja tukea enintään 250 eurolla/lapsi/vuosi. Aikuiselle voidaan tarvittaessa myöntää tukea harrastustoimintaan enintään 150 euroa vuodessa erityisin perustein. Tavoitteena on tukea ja lisätä asiakkaitten omatoimisuutta ja aktivoitumista Vuokravakuus Pääsääntöisesti voidaan myöntää yhden kuukauden vuokran suuruinen vakuussitoumus asuntoon, jossa asumiskustannukset ovat perheen olosuhteet huomioiden kohtuulliset ja asunnon vaihtaminen tai muutto on perusteltua. Erityisryhmien (mm. asunnottomat, päihde ja mielenterveyskuntoutujat) asuttamisessa voidaan myöntää 2 kuukauden vuokravakuus ja käyttää suurempaa harkintaa kohtuullisissa asumiskustannuksissa.

5 5 3. Ehkäisevää toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 3.1. Työllistymiseen ja koulutukseen liittyvät menot Pitkään työttömänä olleille ja/tai pitkään toimeentulotukea saaneille perheille voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin menoihin, jotka edesauttavat ja merkittävästi helpottavat henkilön työllistymistä tai työelämään palaamista. Kustannukset voivat olla enintään 300 euroa/vuosi Velkaantuminen Velkaantuminen voidaan ottaa huomioon myönnettäessä ehkäisevää toimeentulotukea järjestelyajalle (1 3 kk). Tavoitteena on perheen talouden tasapainoon saattaminen ja jatkuvan tuen tarpeen ehkäiseminen Asumisen turvaaminen Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti erityisellä harkinnalla vuokravelkoihin asumisen turvaamiseksi.

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.5.2013 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.5.2013 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.5.2013 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta 3.3.2015 Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3. 2.1. Varat 3. 2.2. Tulot 3. 2.3. Opiskelijat 4

1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3. 2.1. Varat 3. 2.2. Tulot 3. 2.3. Opiskelijat 4 1 1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3 2.1. Varat 3 2.2. Tulot 3 2.3. Opiskelijat 4 2.4. Yrittäjät 5 2.5. Vangit 6 2.6. Varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat 6 3. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT 7

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki OKULIN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2013 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008 OHJE Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta 2.6.2015 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.7.2015 alkaen 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Ohjeet käsitelty Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12.12.2012 92

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Johtava sosiaalityöntekijä 29.4.2015 SISÄLLYSLUETTTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot