PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia vastaavat säästöt. Kotona asuvia 18 vuotta täyttäneitä nuoria ei oteta huomioon perheen toimeentulotukilaskelmassa, vaan heille laaditaan oma laskelma. Nuoren täyttäessä 18 vuotta hänet kutsutaan vastaanotolle yhdessä vanhempien kanssa. Nuorelle ja vanhemmille ilmoitetaan muutoksesta ja suositellaan, että nuori maksaa vanhemmilleen 100 /kk ruoasta. 18 vuotta täyttäneen opiskelevan (ammattikoulu, lukio, YA, kansanopisto) ja kotona asuvan nuoren ei tarvitse nostaa opintolainaa. Jos nuori asuu itsenäisesti, tulee hänen hankkia toimeentulonsa ensisijaisesti opintotukipaketilla, ts. opintorahalla, asumislisällä ja opintolainalla. Kohtuulliset asumismenot (sisältää lämmityskulut) ~ 6 %:n korotus (2012) Opiskelija 252 (252 ) 1 henkilö 462 (436 ) 2 henkilöä 522 (492 ) 3 henkilöä 617 (582 ) 4 henkilöä 699 (659 ) 5 henkilöä 791 (+60 henkilöltä, joka lisäksi asuu (746 ) asunnossa) Jos lapset yöpyvät vanhemman luona tietyn määrän öitä kuukaudessa huoltajuussopimuksen mukaisesti, lasketaan vuokrakatto harkinnan mukaan. Vuokra- ja omistusasuntoon on sovellettava samaa kulukattoa. Jos jollakulla katsotaan olevan kohtuuttoman suuret asumismenot, hänelle on annettava vähintään 3 kuukauden siirtymäaika uuden asunnon hankkimiseen. Omistusasunnon asumiskustannuksiin luetaan vuokravastike, asuntolainojen korot ja asunnon muutostöiden korot, maksetut lämmityskulut, vesimaksut ja muut asumiskulut, kuten kiinteistövero, jätehuolto, nuohous ja tontinvuokra. Uusista lainoista huomioidaan asuntolainan korot kauppakirjan mukaan. Edellä mainitun lisäksi huomioidaan muut asumismenot, kuten taloussähkö 35 /hlö/kk, vesi 25 /hlö/kk sekä kotivakuutus. Asiakkaita, joilla on vain poste restante -osoite, kehotetaan ilmoittamaan todellisen asuinpaikkansa osoite. Muuten heille ei voida myöntää toimeentulotukea.

2 Terveydenhuoltomenot. Asiakkaita kehotetaan käyttämään julkista terveydenhuoltoa. Yksityisen terveydenhuollon kustannukset harkinnan mukaan. Sairaalalasku huomioidaan kokonaan. Ruokanormi (49 %) poistuu sairaalassa tai laitoksessa oleskelun kestettyä 7 päivää kuukaudessa. Julkisessa terveydenhuollossa annettu fysikaalinen hoito korvataan kokonaan. Muu fysikaalinen hoito ja hieronta lääkärin lähetteen ja tarveharkinnan mukaan, enintään 10 kertaa/vuosi. Mielenterveyskeskuksen päiväosastohoidosta alennetaan perusnormia 20 %:lla 7 päivän jälkeen. Hammashoito. Asiakkaat ohjataan ensisijaisesti terveyskeskuksen hammashoidon vastaanotolle. Myönnetään kiireellinen hoito ja vuositarkastukset. Muutoin pyydetään kustannusarvio ja annetaan maksusitoumus harkinnan mukaan. Sairauden hoitoon määrätyt reseptilääkkeet korvataan. Muut ja reseptittömät lääkkeet sisältyvät perusnormiin. Asiakkaita tulee kehottaa vaihtamaan reseptilääkkeensä vastaavaan halvempaan vaihtoehtoon nykyisten lääkkeitä koskevien periaatteiden mukaisesti. Potenssilääkkeet voidaan hyväksyä menoiksi vain, jos lääke on määrätty selkeästi sairauden tai vamman hoitoon ja hakija on esittänyt asiasta perusteellisen lääkärintodistuksen. Silmälasit. Linssit korvataan kokonaan (värjäys ym. ainoastaan lääkärin suosittaessa). Kehyksiin myönnetään enintään 100 /yleensä joka kolmas vuosi. Lapsille harkinnan mukaan. Lääkärin määräämät piilolinssit korvataan kokonaan. Palveluasuminen. Käyttövaroina huomioidaan 180. Vankilassa oleville toimeentulotuen saajille huomioidaan käyttövaroina 99. Tilillepanojen ylittäessä kuukauden aikana 50 huomioidaan ylimenevä osa tulona.

3 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI 7C Työmatkat ja työstä aiheutuvat kustannukset (sisältää opintomatkat ym. matkat) Kilometrikorvaus enintään 0,20. Työstä aiheutuvat menot korvataan toimeentulotukilain mukaisesti kohtuullisuusharkinnan mukaan. Seutulippu maksaa Pietarsaressa 79 /kk, Luodossa ja Uudessakaarlepyyssä 70 /kk ja Pedersöressä 65 /kk. Opiskelijoille voidaan myöntää korvaus päivittäisistä matkoista opiskelupaikkaan lähialueella, elleivät he saa korvausta muualta. Yksityisyrittäjiä koskevista asioista päätetään tapauskohtaisesti. Lasten päivähoitomenot ja kotipalvelusta ja vanhushuollon palveluista aiheutuvat menot huomioidaan. Periaatteena on, että asiakkaat hakevat kunnallisia palveluja ja että tarvittaessa anotaan maksun alentamista tai perimättä jättämistä. Sovelletaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Lasten päivähoidon, kotipalvelun ja vanhushuollon palvelujen yksityisiä palveluntuottajia käyttäneet asiakkaat ohjataan hakemaan kunnallisia palveluja toimeentulonsa turvaamiseksi. HENKILÖN TAI PERHEEN ERITYISISTÄ TARPEISTA TAI OLOSUHTEISTA JOHTUVAT TARPEELISIKSI HARKITUT MENOT Myönnettävät kulut lapsen oleskellessa tapaajavanhemman luona vuotiaat 9,23 /vrk vuotiaat 10,34 /vrk Kulut myönnetään tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Tapaajavanhemman tulee täyttää lomake selvitys lapsen tapaamisesta ja liittää se toimeentulotukihakemukseensa. Lasten harrastustoiminta, jonka ei voida katsoa sisältyvän perusosaan Polkupyörä 100 (aikaisintaan siitä vuosiluokasta alkaen, jolloin lapsi alkaa kulkea koulumatkat polkupyörällä) Sukset 100 Luistimet 30 Lisäksi leirimaksut ja seurojen jäsenmaksut harkinnan mukaan, mutta enintään 400. Huomioon voidaan ottaa vain yksi harrastus/lapsi. Erityisruokavaliosta aiheutuvat kulut lääkärinmääräyksen mukaisesti, ellei niitä korvata muulla tavalla. Avustus romanihametta varten voidaan myöntää joka toinen vuosi, á 500.

4 Välttämätön irtaimisto voidaan myöntää harkinnan mukaan, jos perhe on ollut pitkään riippuvainen toimeentulotuesta (sänky, vuodevaatteet, ruokapöytä, tuolit ja erityistapauksissa jääkaappi). Ensiasunnon irtaimistoon Pesukone ja pölynimuri voidaan myöntää vain lapsiperheille. Pesukone enintään 350 sillä ehdolla, että taloyhtiössä ei ole käytettävissä pesukonetta. Pölynimuri enintään 60. Tarpeellisten vauvantarvikkeiden hankintaan ensimmäiselle lapselle voidaan myöntää enintään 400 :n avustus kuittia vastaan. Seuraavia lapsia varten myönnetään avustusta tapauskohtaisesti. Lastenvaunut, 170 Lastensänky, 85 Vauvan turvaistuin, 60 Lapsen turvaistuin, 60 Istumarattaat, 85 Kirjat lukiossa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleville I vuosi 300 II vuosi 200 III vuosi 100 IV vuosi 100 Yhdistelmäopintoja varten tarveharkinnan mukaan. Kirjat tai tarvikkeet ammattikoulussa, kansanopistossa, YA:ssa opiskeleville I vuosi 200 II vuosi 100 III vuosi 100 Takuuvuokra voidaan myöntää, jos muutto voidaan katsoa aiheelliseksi/perustelluksi opiskelu- tai työpaikan vuoksi tai jos asiakkaan vuokra halpenee huomattavasti, mikä edistää hänen taloutensa paranemista. Muussa tapauksessa takuuvuokra myönnetään harkinnan mukaan. Myönnetty takuuvuokra peritään takaisin. Muuttoavustus myönnetään kohtuullisuusperiaatteella ja jos asiakas on ollut riippuvainen toimeentulotuesta kolmen kuukauden ajan. Kaupunki myöntää enintään 55 yksin muuttaville ja 110 perheille. Toiselle paikkakunnalle muuttoa varten myönnetään enintään 600, jos muutto parantaa asiakkaan mahdollisuuksia toimeentulon hankkimiseen. Hautauskulut. Myöntämisperustana on perunkirjoitus. Myönnetään enintään 1350, kun vainajalla ei ole ollut varoja eikä omaisuutta eikä korvausta saada muualta.

5 Hautajaisvaatteita ja kukkavihkoa varten myönnetään avustus vain silloin, kun vainaja on hakijan puoliso/avopuoliso, sisarus tai sukua suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa. Vaatteisiin myönnetään enintään 50 /hlö ja kukkiin 50 /hlö. Matkakorvaukset läheisen ollessa hoidossa toisella paikkakunnalla. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Lapsen ja muualle muuttaneen vanhemman tapaamisista aiheutuvat matkakulut voidaan myöntää, ellei lapsen vanhemmalla ole varaa matkojen kustantamiseen. Hakijan on esitettävä tapaamisoikeutta koskeva sopimus ja tarvittaessa kuitit maksetuista matkakuluista. Jäännösvero ei ole hakijan tai hänen perheensä erityisistä tarpeista johtuva meno, joten sitä ei oteta huomioon toimeentulotuen lisäosassa. Mahdollista jäännösverosta vapauttamista voi hakea kaupungin-/kunnanhallituksen tai verohallinnon paikallisen perintäyksikön kautta. Ehkäisevä toimeentulotuki 13 Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Sosiaalista luottoa ei myönnetä.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN RAKENNE 3 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 1, Perusturvalautakunta 19.2.2014 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 20.2.2014 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 1, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemis-... 4 menettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 5 2.1 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta 10.6.2015 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 11.6.2015 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 Yhteislautakunnan liite nro 1 / 15.8.2013 JUVAN JA RANTASALMEN KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2013 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUS

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta 3.3.2015 Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä / 2014 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 3 2. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 26.2.2015 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Johtava sosiaalityöntekijä 29.4.2015 SISÄLLYSLUETTTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3. 2.1. Varat 3. 2.2. Tulot 3. 2.3. Opiskelijat 4

1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3. 2.1. Varat 3. 2.2. Tulot 3. 2.3. Opiskelijat 4 1 1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3 2.1. Varat 3 2.2. Tulot 3 2.3. Opiskelijat 4 2.4. Yrittäjät 5 2.5. Vangit 6 2.6. Varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat 6 3. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT 7

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa päättäessään perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen. 1.5.2012 alkaen. 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 10.11.2011/päivitys 19.9.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot