VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

2

3 LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen kaikkea Veikkauksen sosiaalisesta vastuusta yhteiskunnassa. Perehdymme myös talou dellisen vastuun kantamiseen sekä ympäristövastuuseen. Raportti on tarkoitettu lähinnä Veikkauksen sidosryhmäkentälle ja se kuvaa laajasti Veikkauksen liiketoimintaa. Yksinoikeudella toimivalla yhtiöllä on suuri vastuu. Veikkaus tarjoaa suomalaisille pelaajille rahapeliviihdettä luotettavasti ja vastuullisesti järjestettynä. Veikkauksen vuosi 2006 oli menestyksekäs, mistä saavat osansa myös kaikki suomalaiset. Yhtiön toiminnan tuotto on elintärkeä suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Raportissa tunnetut suomalaiset kertovat itsestään ja yhteiskunnallisesta roolistaan. Raportin sisältö ja raportointiperiaatteet mukailevat kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI G3) uusia, syksyllä 2006 käyttöön tulleita suosituksia. Raportin lopussa on vertailutaulukko raportissa käsitellyistä aihepiireistä ja GRI:n suosituksista. Loppuosasta löytyvät myös Veikkauksen yhteystiedot. Veikkaus Oy

4 SISÄLLYSLUETTELO Avainluvut... 5 Veikkaus lyhyesti... 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 8 OSANA YHTEISKUNTAA Iloa ja hyötyä kaikille suomalaisille Laaja sidosryhmäkenttä Yhteiskuntavastuuohjelma ja keskeiset tunnusluvut SOSIAALINEN VASTUU Veikkaus sosiaalisesti vastuullinen pelintekijä Tiesitkö, että sinäkin voitat aina? Isot haaveet, pienet panokset turvalliset tuotteet Pelaaminen ei ole lasten leikkiä Peliyhtiöt rahoittavat peliongelmaa kartoittavan tutkimustoiminnan Luotettavuus ja avoimuus viestinnän avainsanoja Hyvinvoiva henkilöstö menestyksen tukipilarina YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövastuu osa toimintaa Palkittu Ekotiimi vaikuttaa ruohonjuuritasolla TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellisesta menestyksestä etua kaikille Rahapeleistä toimeentulo monelle Pelinjärjestäjän suuri vastuu Väärinkäytösten minimointi yhteinen tavoite Veikkauksen myyntiverkosto henkilökohtaista palvelua läpi Suomen Mukana niin asiakkaan arjessa kuin vapaa-ajallakin Pelaajat verkottuvat yhä enemmän Haaveita, urheilua ja ajanvietettä Hallinto Organisaatio Hallitus Johtoryhmä TILINPÄÄTÖS 2006 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Laatimisperiaatteet Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Vuosiraportin vertailu GRI:n suosituksiin Sanasto Yhteystiedot... 90

5 AVAINLUVUT LIIKEVAIHDON KEHITYS MILJ. EUROA Milj. euroa Milj. euroa Muutos-% Liikevaihto 1 361, ,8 +3,4 Myyntikate 489,6 468,3 +4,6 Liikevoitto 403,3 397,2 +1,5 Tulos ennen tp-siirtoja 407,7 400,7 +1,7 Tulos 407,7 400,4 +1, Henkilöstön määrä Myyntipaikkojen määrä Rekisteröityneet asiakkaat VEIKKAUSEURON JAKAUTUMINEN 2006 VEIKKAUSVOITTOVAROJEN JAKO 2006 TULOKSEN KEHITYS MILJ. EUROA VOITOT PELAAJILLE TAIDE LIIKUNTA TIEDE NUORISOTYÖ 51,6 snt 13,5 snt 6,9 snt 5,5 snt 2,5 snt TAIDE 47,5 % 190,6 milj. euroa sis. KIRJASTOT 9,9 % 39,9 milj. euroa LIIKUNTA 24,4 % 97,8 milj. euroa TIEDE 19,4 % 77,9 milj. euroa NUORISOTYÖ 8,8 % 35,2 milj. euroa 100 KÄYTTÖRAHASTO ARPAJAISVERO 1,5 snt 4,6 snt ASIAMIESPALKKIOT TOIMINTAKULUT 5,9 snt 8,0 snt Vuosiraportti

6 SUOMALAINEN VOITTAA AINA Veikkaus tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. VEIKKAUS ON EDELLÄKÄVIJÄ Veikkaus on vuonna 2010 maailman johtava rahapeliyhtiö asiakaslähtöisyydessä, osaamisessa ja tehokkuudessa. Veikkaus on edelläkävijä toimintaympäristön ja viihteen markkinoiden muuttuessa. Omistajalle Veikkaus on paras vaihtoehto pitkäjänteisesti edistää taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön toimintaedellytyksiä.

7 ARVOT VEIKKAUS TOIMII YHTEISEKSI HYVÄKSI Veikkaus tuottaa monipuolista arvoa suomalaisille. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden osallistua pelaamalla yhteisen hyvän edistämiseen turvallisesti ja luotettavasti. Veikkaus antaa suomalaisille mahdollisuuden myös työskennellä yhteiseksi hyväksi. Veikkaus työllistää välillisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia. VASTUULLISESTI Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Veikkauksen strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakkaan on voitava luottaa sataprosenttisesti Veikkaukseen. Raportoinnin on oltava avointa ja laajaa, koska yhtiö on toiminnastaan vastuussa yhteiskunnalle. LUOTETTAVASTI Veikkauslaiset voivat luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Luotettavaan toimintaan liittyy myös avoin vuorovaikutus. Asiakkaat voivat aina luottaa yhtiön tarjoamiin pelituotteisiin. LUOVASTI Veikkauksen pelituotteiden, palvelujen ja toimintatavan halutaan heijastavan luovuutta ja iloa. Myös henkilökuntaa kannustetaan uuden luomiseen. LIIKETOIMINTA- STRATEGIA VEIKKAUKSEN LIIKETOIMINTA- STRATEGIAN YTIMEN MUODOSTAVAT TOIMINTA YMPÄRISTÖ- JA ASIAKASSTRATEGIA. Yhteiskuntavastuu on luonnollinen osa Veikkauksen toimintaa. Se on vastuuta yrityksen ympäristöstä, asiakkaista ja henkilöstöstä, hyvän hallintotavan noudattamista kaikessa toiminnassa, tasa-arvon toteuttamista sekä eettisesti kestävän liiketoiminnan harjoittamista. Veikkaus kehittää tarjoamaansa sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Pelaamisen perustana ovat laaja osanotto ja pienet panokset. Yhtiön pelitoiminta on järjestetty vastuullisesti ja luotettavasti. Tämän varmistavat tarkka viranomaisvalvonta sekä yhtiön omat pelaamista valvovat ja rajoittavat toimet. Veikkaus palauttaa koko liikevoittonsa suomalaiselle yhteiskunnalle jaettavaksi taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön parissa jokaista kansalaista hyödyttävällä tavalla. Veikkaus toimii vapaa-ajan ja elämysten markkinoilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen merkit tävänä lisäarvona mahdollisuuden raha voittoihin sekä erittäin merkittävää yhteiskunnallista etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET Veikkaus tavoittelee 3 % liikevaihdon kasvua vuonna Valtion talousarvioon kirjattu veikkausvoitto varojen tuotto-odotus vuodelle 2007 on 397,3 milj. euroa, joka on 2,6 % enemmän kuin luovutus opetusministeriölle vuonna Liiketoiminnan lähtökohtana on asiakas ja tavoitteena on erilaistaa tarjoamaa eri asiakastarpeiden mukaan. Asiakasstrategia perustuu kykyyn tarjota asiakkaille ainutlaatuista arvoa, josta syntyy pitkäkestoisia asiakkuuksia. Tavoitteena on olla läsnä tilanteissa ja paikoissa, jotka luontevasti liittyvät haaveiluun, ajanvietteeseen sekä urheilun seuraamiseen. Vuosiraportti

8 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUOROUORO Veikkauksen missio on SUOMALAINEN VOITTAA AINA! Veikkaus tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Veikkauksen vision ydinosa on puolestaan edelläkävijyys. Edelläkävijyys asettaa vaatimuksia! Ja vaatimuksiin Veikkaus vastaa arvojensa pohjalta: yhteiseksi hyväksi, vastuullisesti, luotettavasti, luovasti. Veikkauksen missio, visio ja arvot eivät ole sanahelinää. Ne toisaalta kuvaavat rahapelien yksinoikeuden perustaa. Ja toisaalta ne osoittavat Veikkauksen vastuullisen kunnianhimon palvella suomalaisia mahdollisimman korkealaatuisesti. Yksinoikeuden saaneen rahapeliyhteisön tulee voida tarjota luotettava, mutta samalla houkutteleva vaihtoehto. Tämä edellyttää, että asiakkaan saataville asetetaan nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen laaja valikoima pelejä, joita tulee voida mainostaa ja markkinoida. Edellinen kappale ei ole peräisin Veikkauksen materiaaleista, vaikka se hyvin voisi olla. Rahapeliyhteisön tehtävän luonnehdinta on EY-tuomioistuimen tuoreimmasta rahapelialaa koskevasta päätöksestä, niin sanotusta Placanicapäätöksestä, jossa rahapelien kansallinen päätöksenteko jälleen kerran sai selkeän tuen. Näin on käynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan jokaisessa EY:n tuomioistuimen rahapelejä koskevassa päätöksessä. Vuonna 2006 EU-komissio antoi Suomelle ja kahdeksalle muulle EU-maalle virallisen huomautuksen. Suomen osalta huomautus koski urheiluvedon-

9 lyönnin ja vakioveikkauksen tarjoamista ja markkinointia. Tämän EU-normeihin kuuluvan menettelyn taustalla olivat yksityisten vedonlyöntiyhtiöiden komissiolle tekemät kantelut vedonlyönnin kansallisesta yksinoikeudesta. Vastauksia EU-mailta pyytäessään komissio on useaan kertaan korostanut, että komission tarkoituksena ei millään tavoin ole yksinoikeuden uhkaaminen tai lakkauttaminen, vaan vain kansallisen järjestelmän johdonmukaisuuden varmistaminen. Selvää tietysti on, että rahapelien tuotto vietäisiin kernaasti suomalaiselta yhteiskunnalta yksityisiin taskuihin maailmalle. Kaikki mahdolliset väylät tämän mahdollistamiseksi yritetään käyttää hyväksi. Onneksi Eurooppa ajattelee toisin. Euroopan parlamentti ennätti jo helmikuussa 2006 ylivoimaisella enemmistöllä jättää rahapelit EU: n palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Alkuperäinen ajatushan oli direktiivin kautta vapauttaa pelimarkkinat. Monet kansallisten oikeusistuimien päätökset eri jäsenmaissa ovat vahvistaneet yksinoikeuden asemaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa syksyllä 2006 kansallisen tason lainsäädännöllä kiellettiin kategorisesti ja ankarin rangaistuksin internetin kautta tapahtuva ulkomainen pelitarjonta. Rahapelien yksinoikeuden myötä yhteiskunta voi omien arvojensa pohjalta itse säädellä suotavan pelaamisen määrän ja laadun. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kansallinen rahapelipolitiikka, lainsäädäntö ja viranomaisten toimenpiteet sekä rahapeliyhteisöjen toiminta ovat jatkossakin linjak kaita ja johdonmukaisia yksinoikeuden perustan näkökulmasta. Kansallinen laajasti yhteiskuntaa edustanut rahapelifoorumi kokosi yhteen alkuvuodesta Suomen rahapelipolitiikan ja yksinoikeus järjestelmän peruslinjaukset. Kertomusvuoden lopulla valtioneuvosto myönsi uudet rahapeliluvat Veik kaukselle, RAY:lle ja Fintotolle vuosiksi Viittasin alussa kunnianhimoiseen visioon olla edelläkävijä. Tämän vision mukainen kehitystyö jatkui Veikkauksessa erittäin tiiviinä. Strategisena perustana visiolle on asiakasstrategia ja siihen pohjautuva liiketoimintamalli. Veikkauksen tarjoamaa kehitettiin ja erilaistettiin lisääntyvän asiakastiedon pohjalta yhä paremmin kohtaamaan eri asiakasryhmien tarpeita. Analyyttinen ja operatiivinen asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön. Veikkauksen pelijärjestelmän tekniikan uudistuksen ensimmäinen vaihe, Veikkauksen verkkopelipalvelun uudistus, toteutettiin syksyllä. Sitä seuraa vuoden 2007 kevään ja kesän aikana Veikkauksen asiamiespisteiden online-päätteiden vaihto uuden sukupolven laitteisiin. Kesällä 2008 siirrytään täysin uuteen pelijärjestelmään. Veikkauksen menestyksen tärkein perusta on loppujen lopuksi yhtiön suhde omaan asiakkaaseensa. Tässä suhteessa on kyse luonnollisesti tuotteiden ja palvelun korkealaatuisuudesta sekä sopivuudesta suomalaiselle pelienharrastajalle. Luotettavuudesta ja luovuudesta. Kyse on myös yhteisestä ajatusmaailmasta. Yhteisestä ymmärryksestä ja tuesta sille, että pelien tuotto käytetään tarkoituksiin, jotka ovat merkityksellisiä jokaiselle suomalaiselle. Veikkauksen brändistrategian mukainen uusi brändiidentiteetti lanseerattiin huhtikuussa Brändistrategian tärkein päämäärä on, että pelaajat tunnistavat yhtiön pelituotteet juuri Veik kauksen tarjoamiksi. Näin asiakas voi olla varma, että tuotteen takana on Veikkaus vastuullinen ja koko yhteiskuntaa hyödyttävä kansallinen pelinjärjestäjä. Asiakassuhteen kehittämisen konkreettinen esimerkki on Veikkaus-kortti, joka otettiin käyttöön syksyllä. Kortin käyttö, niin kuin rekisteröityneenä pelaaminen muutenkin, tuottaa asiakasetuja ja palkitsee Veikkaukselle ominaisilla myönteisillä ja yllättävilläkin tavoilla vastuullisesta pelaamisesta. Veikkauskorttilaisia saatiin Suomeen vuoden loppuun mennessä jo lähes ! Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa Veikkauksen toimintaa. Yksinoikeudella toimivan yhtiön vastuu asiakkailleen ja yhteiskunnalle on suuri. Vastaamme rahapelituotteiden kysyntään kansallisen rahapeliperinteemme mukaisesti eettisesti harkitulla, järkevästi ja luonnollisesti säännellyllä tavalla. Veikkauksen yhteiskuntavastuuohjelma sisältää pitkän listan konkreettisia toimia, joilla ennaltaehkäistään pelaamisen haitallisia vaikutuksia. Veikkaus käyttää sekä uusien peli-ideoiden että jakelukanavien kehittämisessä eettisyyttä arvioivaa työkalua. Vastuullisuus merkitsee myös varmaa kuluttajansuojaa sekä tarpeelliseksi katsottua pelaamisen rajoittamista. Yhtiö on asettanut kaikkia pelejä koskevat ikärajat sekä pelikohtaisia panosrajoituksia. Veikkaus ylsi 66. toimintavuotenaan 1 361,2 milj. euron liikevaihtoon, joka on yhtiön tähänastisen toimintahistorian korkein. Viidessä vuodessa yhtiön liikevaihto on kasvanut lähes 30 %. Yhtiön tulos nousi 407,7 milj. euroon, josta yhtiö luovuttaa opetusministeriölle valtion talousarvion mukaisesti 387,2 milj. euroa jaettavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Pelaajille jaettiin pelivoittoina kaikkiaan 701,8 milj. euroa (+3,4 %). Tuotemainontaan käytettiin 10,3 milj. euroa (+2,2 %) eli 0,8 % liikevaihdosta. Asiamiehille maksetut myyntipalkkiot olivat 5,9 % liikevaihdosta eli 80,3 milj. euroa. Yhtiö maksoi valtiolle arpajaisveroa 62,9 milj. euroa (+3,8 %) ja arvonlisäveroja kaikkiaan 17,7 milj. euroa (+22,4 %) opetusministeriölle luovutetun voiton (387,2 milj. euroa) lisäksi. Vuonna 2006 luovutettiin opetusministeriölle lisäksi 14 milj. euroa edellisten vuosien voittovaroista. Veikkaus on perustamisestaan, vuodesta 1940 lähtien tulouttanut kaiken tuottonsa yhteiskunnalle käytettäväksi liikunnan ja sittemmin myös taiteen, tieteen ja nuorisotyön hyväksi. Veikkaus todellakin tuottaa suomalaisille monipuolista arvoa yhteiseksi hyväksi, vastuullisesti, luotettavasti ja luovasti! Menestyksellisestä ja mainiosta toimintavuodesta kuuluvat lämpimät kiitokset Veikkauksen asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle! Risto Nieminen Vuosiraportti

10

11 ILOA JA HYÖTYÄ KAIKILLE SUOMALAISILLE VEIKKAUKSEN VUOSI 2006 Veikkauksen rahapelit ovat tarjonneet haaveita, huvia ja hyötyä jo yli 65 vuoden ajan. Veikkaus on mukana lähes kaikkien aikuisikäisten suomalaisten elämässä. Melkein jokainen suomalainen on joskus laittanut muutaman euron peliin haaveensa tai kannattamansa urheilujoukkueen puolesta. Veikkauksen tehtävänä on tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuulli sesti. Pelaamisen perustana ovat laaja osanotto ja hallitut panokset. Vastaamme rahapelituotteiden kysyntään kansallisen rahapeliperinteemme mukaisesti eettisesti harkitulla, järkevästi ja luonnollisesti säännellyllä tavalla. Tällä tavoin voidaan myös pelaamisesta mahdollisesti aiheutuvat haitat pitää mahdollisimman vähäisinä. Suomalainen rahapelijärjestelmä perustuu vastuuajatteluun. Yksinoikeus on viranomaisten keino hallita pelaamista ja kilpailua, joka sääntelemättömänä johtaisi pelaajien aggressiiviseen houkuttelemiseen. Veikkaukselle on myönnetty yksinoikeus veikkaus- ja vedonlyönti pelien sekä raha-arpajaisten tarjoamiseen. Oikeuden rahapelien järjestämiseen valtioneuvosto on antanut myös kahdelle muulle rahapeliyhteisölle, Rahaautomaattiyhdistykselle ja Fintotolle. Vuonna 2006 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli milj. euroa ja tuotto yhteiskunnalle 968 milj. euroa. Nykyiset rahapeliluvat ovat voimassa vuoden 2011 loppuun. TAMMIKUU Lotto 35 vuotta. Uusi SuperMoniveto tuli markkinoille. HELMIKUU Torinon olympiakisat vedonlyönnissä ennätysvaihto. HUHTIKUU Veikkauksen brandi uudistui. Keskiviikko-Jokeri markkinoille. Suomi sai kuuden muun EU-maan kanssa Euroopan yhteisöjen komissiolta virallisen huomautuksen koskien urheiluvedonlyöntiä. TOUKOKUU Jalkapallon MM-nettiarpa julkaistiin. KESÄKUU Uudet Satumaa- ja Jazz-arvat tulivat markkinoille. Ässä-arvasta nettiversio. HEINÄKUU Jalkapallon MM-kisoissa vedonlyönnin ennätysvaihto. SYYSKUU Veikkaus-kortti otettiin käyttöön. LOKAKUU Veikkauksen pelijärjestelmän uudistuksen ensimmäinen vaihe käynnistyi. Mini-Ässä tuli markkinoille. MARRASKUU Veikkaus.fi -nettipelipalvelu vietti 10-vuotisjuhlaansa. Veikkaus, Yle ja Urheilutelevisio solmivat yhteistyösopimuksen. Risto Nieminen WLA:n varapuheenjohtajaksi. Osana yhteiskuntaa 11

12 LAAJA SIDOSRYHMÄ- KENTTÄ Veikkauksella on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen sidosryhmien kenttä. Lähes kaikki aikuiset suomalaiset ovat Veikkauksen asiakkaita ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Pelasi tai ei, hyötyy jokainen suomalainen edunsaajana rahapelitoiminnasta monissa eri arkipäivän yhteyksissä, harrastusten ja muun toiminnan yhteydessä. Veikkausvoittovarat ovat elintärkeitä tuhansille edunsaajajärjestöille ja niiden työllistämisvaikutus on merkittävä. TAITEILIJA PAOLA SUHONEN Partiolainen Siis siellä oli jotkut partiotaitokilpailut ja siellä oli varmaan kaksikymmentäviisi astetta pakkasta. Sä ensin hiihdät itsesi ihan hikeen ja sitten nukutaan avolaavulla. Sitten pakkanen vielä kiristyy siinä yön aikana ja vähäsen siinä tulen kanssa pelattiin, niin ne kostuivat siinä kaikki kamat. Tavallaan elämän varrella on sellaisia palasia, joita sä et välttämättä osaa linkittää tähän hetkeen, että mikä merkitys niillä on ollut. Tai että niillä ei ole mitään semmoista selkeää suoraa yhteyttä. Niillä on joku tärkeä rooli kuitenkin sen tämänhetkisen minuuden rakennuspalikoina. Veikkauksella on kattava, noin jälleenmyyjän verkosto ympäri Suomea. Rahapelitoimintaan liittyy yhteiskunnan näkökulmasta erittäin merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Kaikessa toiminnassaan Veikkaus huomioi myös ympäristövastuun näkökulman. TASAPAINOTTELUA ERILAISTEN ODOTUSTEN KESKEN Veikkaus hoitaa sidosryhmäsuhteitaan useilla eri tavoilla ja tasoilla. Yhtiöllä on erilaisia palautejärjestelmiä, tutkimusmenetelmiä sekä käytäntöjä, joilla systemaattisesti kerätään asiakaspalautetta pelitarjoaman kehittämiseksi. Sidosryhmiensä odotusten selvittämiseksi Veikkaus käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa monin eri tavoin. Yhteiskuntavastuun tuloksia arvioitaessa jokaisella sidosryhmällä on omat odotuksensa, jotka ovat toisinaan myös ristiriitaisia keskenään. Onnistuneet sidosryhmäsuhteet vaativat erilaisten odotusten tasapainottamista. Tässä onnistumista mitataan useilla tutkimuksilla. Vastuullisena raha pelien järjestäjänä Veikkaus pyrkii avoimeen ja vuorovaikutteiseen keskusteluun sidosryhmiensä kanssa. 12 Osana yhteiskuntaa

13 VEIKKAUKSEN KESKEISET SIDOSRYHMÄT SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄN ODOTUKSIA VEIKKAUKSEN TOIMENPITEITÄ MITTAREITA PELAAJAT, ASIAKKAAT Mielenkiintoista, viihdyttävää ja luotettavaa pelitarjontaa. Tuotteiden ja palvelujen lupaus täytetään. Varma ja luotettava voitonmaksu. Oikeaa ja selkeää tietoa peleistä ja pelaamisesta. Viihdyttävät pelit, haaveita, jännitystä ja ajanvietettä. Monipuolinen tarjoama kohdennetaan asiakasryhmittäin. Alueellisesti kattava myyntiverkosto. Luotettava voitonmaksu. Asiantunteva neuvonta ja peliohjeet. Toiminnan läpinäkyvyys. Kuluttajansuoja ja vastuullinen tuotekehitys. Peliongelmien tutkimuksen ja Peluuri-puhelinpalvelun rahoitus. Myynnin kehitys. Kulutuskäyttäytymisen ja asiakasprofiilien muutokset. Yrityskuva- ja asiakastyytyväisyystutkimukset. Palautteen ja ratkaisusuositushakemusten määrä ja laatu. Peluuri- palvelun puhelujen määrän kehitys ja laatu. OMISTAJA opetusministeriö Hallittu, pitkäjänteinen ja varma tuoton kehitys. Toiminnan tehokkuus. Vastuullinen pelitoiminta. Vakaa tuotto. Säännöllinen yhteydenpito. Tietoa tuloksen kehittymisestä ja toiminnasta yleensä. Tuottotavoitteen toteutuminen. Kansainväliset toimialavertailut. EDUSKUNTA, KESKEISET MINISTERIÖT Vakaa tuotto, verovarat. Vastuullinen pelitoiminta, erityisesti sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisyn toimenpiteet. Työllisyysvaikutus maanlaajuisesti. Arpajaislain ja kansallisen rahapelipolitiikan linjan tarkka noudattaminen. Tehokas ja vastuullinen toiminta. Aktiivinen toiminta pelaamisen haittojen ehkäisyyn. Välittömät ja välilliset työllistämisvaikutukset. Tilitetyt tuotot ja verot. Myyntiverkoston alueel linen kattavuus. Pelaamisen sosiaalisten haittojen esiintyminen. Työpaikkojen määrä, maksetut palkat. HENKILÖSTÖ Turvallinen työpaikka. Tasa-arvo. Kehittymismahdollisuudet. Motivoiva työyhteisö ja palkitseva työ. Vastuullinen ja tasapuolinen johtaminen. Vakaa talous. Laaja koulutusohjelma, sisäinen tehtävänkierto, työkyvyn ylläpitäminen, kannustava palkitsemisjärjestelmä, panostaminen sisäiseen viestintään. Tasa-arvo-ohjelma. Johta misen ja toiminnan suunnittelun aktiivinen kehittäminen. Henkilöstö- ja työkykytutkimukset, kehityskeskustelut. Henkilöstön vaihtuvuus, poissaolot, eläkkeellesiirtymisikä. Palkitsemisjärjestelmä. ASIAMIEHET JA VEIKKAUSMYYJÄT Toimeentulo. Selkeät toimintaperiaatteet. Luotettava ja vastuullinen kumppani. Kilpailukykyinen tarjoama. Myynnin tukitoiminta. Ajantasainen, laaja informaatio ja koulutus. Monipuolinen tarjoama, luotettava voitonmaksu. Huolehtiminen tietojärjestelmistä, pääte laitteista, myyntikalustosta, neuvonnasta sekä markkinoinnista ja tiedotuksesta. Kattava koulutusohjelma. Myynnin kehitys ja jakautuminen alueittain sekä myyntipaikkatyypeittäin. Myyntipaikkojen vaihtuvuus, myyntitulojen maksuaika. Asia kas- ja asiamiestyytyväisyystutkimukset. EDUNSAAJAT taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön piirissä Tuotot, tuloutus. Järjestelmän jatkuvuuden turvaaminen. Mahdolliset markkinointiyhteistyömuodot. Vakaa tuotto. Toiminnan tehokkuus. Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö. Tuoton kehitys. Markkinointi- ja peli kohdeyhteistyön tavoitteiden täyttyminen. Yrityskuvatutkimukset. KUMPPANIT ja muut yhteistyötahot Reiluus, avoimuus, innovatiivisuus. Sopimusten pitävyys. Pitkä yhteistyösuhde. Strategiset kumppanuudet, kumppanuussopimukset ja -strategiat. Monipuoliset yhteistyösopimukset. Rahapelien asiantuntemuksen tarjoaminen yhteistyöhön. Kumppanuuksien määrä, sisältö ja laatu. Yhteistyösopimusten määrä, sisältö ja laatu. Uudet tarjoamat, tuotekehitys. MUIDEN MAIDEN KANSALLISET PELIYHTIÖT ja yhteistyöjärjestöt EL ja WLA Yksinoikeusjärjestelmän jatkuvuuden turvaaminen. Vastuullisen rahapelitoiminnan edistäminen. Aktiivinen yhteistyö ja tiedonvaihto, benchmarking. Aktiivinen toimija yhteistyöjärjestöjen hallituksissa ja työryhmissä. Aloitteellinen ja edistyksellinen yhteistyötaho. Kannustaa tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön. Rahapelitoiminnan kansallisen yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen. Osallistuminen seminaareihin ja kokouksiin. Kansainväliset vertailut ja tilastot sekä tutkimukset. EU:N KOMISSIO ja europarlamentaarikot Vastuullinen rahapelipolitiikka. Sosiaalisten haittojen ehkäiseminen sekä rikollisuuden torjunta. Rahapelaamisen ohjaaminen lailliseen pelaamiseen. Yhteiskuntavastuun edistäminen, erityisesti toimenpiteet sosiaalisten haittojen ja rikollisuuden torjuntaan. Avoin ja aktiivinen tiedonjako. Aktiivinen yhteydenpito suomalaisiin europarlamentaarikkoihin. Pelaamisen sosiaalisten haittojen kehitys ja niiden laatu. Peluurin tilastot. Sosiaali- ja terveys ministeriön tutkimukset. Kansainväliset vertailut, tilastot ja tutkimukset. MEDIA Avoin yhteistyö. Sosiaalinen vastuu ja luotettavuus. Tehokkuus, nopeus ja toiminnan läpinäkyvyys. Tavoitettavuus. Avoin, nopea, luotettava ja monipuolinen viestintä. Tavoitettavuus ja aktiivinen tiedon tarjonta. Laaja yhteistyö. Julkisen keskustelun laatu, päivittäinen media seuranta. Yhteydenottojen ja tiedottamisen määrä. Yrityskuva- ja yritysviestintätutkimukset. LÄHIYHTEISÖT Vuorovaikutus. Ennustettavuus. Rakentava, aktiivinen paikallinen toimija ja työllistäjä. Yhteydenpito ja yhteistyö. Vastuullinen, vakaa toiminta. Ympäristökuormitus. Työpaikkojen määrä. Yrityskuvatutkimukset. Osana yhteiskuntaa 13

14 VEIKKAUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUOHJELMA Veikkauksen tavoitteena on ylläpitää laajaa ja kohtuullisin panoksin pelaavaa asiakaskuntaa niin, että yksilöiden peleihin käyttämä rahamäärä ei merkittävästi rasita heidän talouttaan. Veikkaus kehittää tarjoamaansa sosiaalisesti vastuullisella tavalla tämä tarkoittaa rajoituksia pelaamiseen, kuten esimerkiksi: Ikärajat myyntipisteessä 15 vuotta ja sähköisissä kanavissa 18 vuotta. Panos- ja päiväkohtaiset rajoitukset nopearytmisissä peleissä kuten Livevedossa ja nettiarvoissa. Nettipelaajalla mahdollisuus henkilökohtaiseen pelin estoon kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Rahapelien velaksi myyminen on kielletty. Yöaikaan pelaaminen ei ole mahdollista. Veikkaus käyttää sekä uusien peli-ideoiden että jakelukanavien kehittämisessä eettisyyttä arvioivaa työkalua, jolla tunnistetaan ne mahdolliset addiktoivat piirteet, jotka saattavat edistää peliongelman syntyä. Eettinen arvio on osa tuotekehitysprosessia. Veikkauksen markkinointiviestintää ohjaavat tiukat eettiset ohjeet: Veikkauksen mainonnassa ei anneta vääriä tietoja tai väärää kuvaa todellisista mahdolli suuksista voittaa. Markkinoinnissaan Veikkaus välttää pelaamisen ihannointia ja siihen yllyttävää mainontaa sekä kun nioittaa kuluttajan yksilönvapautta. Markkinointiviestintää ei kohdisteta sellaisiin kuluttajaryhmiin, jotka ovat erityisen haavoittuvia ikänsä, sosiaalisen asemansa tai muun ominaispiirteensä osalta. Veikkaus kantaa vastuunsa ongelmapelaamisesta: Veikkaus tiedottaa ja jakaa informaatiota peliongelmasta pelipisteissä ja internet-sivuilla. Veikkaus huolehtii, että henkilökunta ja veikkauspelien myyjät tietävät peliongelmasta ja mistä siihen saa apua. Veikkaus osallistuu peliongelmaisille ja heidän läheisilleen suunnatun Peluuripuhelinpalvelun kustannuksiin ja kehittämiseen. Veikkaus rahoittaa rahapelaamisesta syntyvien ongelmien tutkimusta. Veikkaus pyrkii toiminnallaan torjumaan rikollista toimintaa ja auttamaan rahan pesun vastaisessa toiminnassa. Veikkaus kantaa ympäristövastuun yhtiön omasta toiminnasta ja kumppanuussuhteista. Veikkaus edellyttää kaikilta yhteistyökumppaneiltaan yhteiskuntavastuullista toimintaa. Veikkauksen tavoitteena on, että yhtiön tuotto kasvaa maltillisesti ja pitkäjänteisesti. Veikkauksen yhteiskuntavastuun edistäminen on jokaisen veikkauslaisen velvollisuus ja se on luonteva osa kaikkea tekemistä ja käytännön työtä. 14 Osana yhteiskuntaa

15 Veikkauksen asiakaspalvelu on syksyllä 2006 toteutetun tutkimuksen perusteella huippuluokkaa. YHTEISKUNTAVASTUUN KESKEISET TUNNUSLUVUT Taloudellisen vastuun mittarit Liikevaihto (milj. euroa) 1 361, , ,8 Liikevoitto (milj. euroa) 403,3 397,2 394,5 Investoinnit (milj. euroa) 38,6 22,5 6,7 Pelaajille maksetut voitot (milj. euroa) 701,8 678,7 631,2 Maksetut palkat ja palkkiot (milj. euroa) 18 16,5 15,6 Henkilökunnan määrä (vuoden lopussa) Myyntipaikkojen määrä (vuoden lopussa) Myyntipalkkiot (milj. euroa) 80,3 80,6 80,8 Arpajaisverot (milj. euroa) 62,9 60,6 60,0 Luovutus opetusministeriölle (milj. euroa) 401,4 381,4 375,8 Sosiaalisen vastuun mittarit Työtyytyväisyys (asteikko 1 5) 3,87 3,91 3,82 Työntekijöiden vaihtuvuus (%) 8,7 10,9 8,0 uusia (hlö) lähteneitä (hlö) eläkkeelle siirtyneitä (hlö) Työntekijöiden keski-ikä 42,2 42,5 42,4 Työsuhteen keskipituus 12,7 13,1 13,5 Sairaspoissaolot (työpäiviä/henkilö) 11,4 14,5 12,8 Terveydenhuoltoon käytetyt varat (euroa) Virkistys- ja harrastustoiminta (euroa) Keskimääräinen kuukausipalkka (euroa) Koulutuspäiviä/koko henkilöstö * 413 * Ympäristövastuun mittarit Pääkonttorin sähköenergian kulutus (MWh) Pääkonttorin lämpöenergian kulutus (MWh) Pääkonttorin veden kulutus (m 3 ) * ainoastaan Veikkauksen Peliakatemian koulutukset VEIKKAUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUTA ARVOSTETAAN Mielikuvat Veikkauksesta ovat pääasiassa positiivisia. Vuonna 2006 tehdyssä bränditutkimuksessa yli puolet vastanneista arvioi Veikkauksen brändin hyväksi tai erittäin hyväksi. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Veikkauksen asiakaspalvelu on syksyllä 2006 toteutetun tutkimuksen perusteella huippuluokkaa. Asiakkaista 96 % kertoi saaneensa vastauksen ongelmaansa heti ensimmäisen puhelun aikana. Vastaajat antoivat arvosanaksi kiitettävän 3,7 asteikolla 1 4. Tutkimuksen teki TNS Gallup. Suomalaisista 69 % pitää tärkeänä, että yritykset huolehtivat yhteiskuntavastuustaan. Tätä on selvitetty Marketing Radarin vuonna 2006 tekemässä yhteiskuntavastuututkimuksessa. Tutkimuksen mukaan Veikkauksen yhteiskuntavastuu on koettu erittäin hyvin hoidetuksi, sillä Veikkaus koettiin toiseksi parhaaksi yhteiskuntavastuun kantajaksi tutkituista 28 yrityksestä. Kokonaisarvostus Veikkauksen yhteiskuntavastuussa kohosi edellisestä vuodesta keskiarvoon 3,71 (3,61) asteikolla 1 5. Veikkauksen sosiaalinen vastuu nousi 3,83 keskiarvoon, taloudellinen vastuu 3,81 ja ympäristövastuu 3,57. Veikkauksen sosiaalinen raportointi arvioitiin erinomaiseksi: vuoden 2005 vuosi- ja yhteis - kuntavastuun raportti sai erityismaininnan sosiaalisen vastuun raportoinnista Ympäristö ja Yhteiskuntavastuun raportointi kilpailussa. Osana yhteiskuntaa 15

16

17 VEIKKAUS SOSIAALISESTI VASTUULLINEN PELINTEKIJÄ Yhteiskuntavastuun kolmesta osa-alueesta sosiaalinen vastuu on aina ollut Veikkauksen toiminnan punaisena lankana. Yhtiö tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Rahapelitoiminnassa vastuu pelaajille korostuu. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kattavaa kuluttajansuojaa sekä läpinäkyvää pelitoimintaa. Rahapelitoiminnassa vastuu pelaajille korostuu. Sosiaalinen vastuu yhtiön toiminnassa näkyy myös siinä, että Veikkauksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan suomalaisten hyväksi. Veikkauksen pelaajat ovat suurin yksittäinen ryhmä suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön rahoittajana. Veikkaus toimii Suomessa yksin oikeudella. Tämä on päättä jien tahto ja enemmistö suomalaisista tukee järjestelmää. Arpajais lainsäädännössä lähdetään siitä, että Suomessa kullekin pelityypille on yksi järjestäjä. Tämä on luonut Suomeen toimintamallin, joka on hyvin hallittavissa ja tehokasta valvoa. Tällainen rahapelitoiminnan malli ei ole poikkeuksellinen, sillä suurimmassa osassa EU-maista toimitaan rahapeleissä yksinoikeusperiaatteella. Yksinoikeus on myös maailmanlaajuisesti yleisesti hyväksytty ja toimivimmaksi havaittu järjestelmä. Sosiaalinen vastuu 17

18 TIESITKÖ, ETTÄ SINÄKIN VOITAT AINA? Veikkauksen toiminnasta hyötyvät kaikki suomalaiset. Liikuntapaikkojen, elokuvien, teattereiden, partion ja monen muun toiminnan kautta meistä jokainen on veikkausvoittaja. Ilman hävittyjen pelieurojen tarkkaa ja suunnitelmallista jakamista moni mukava asia jäisi tekemättä ja moni unohtumaton elämys kokematta. On siis kaikkien etu, että pelitoiminnasta kertyvät tuotot ohjautuvat takaisin yhteiskuntaan meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi. Vuonna 2006 Veikkaus tuloutti opetusministeriölle veikkausvoittovaroja 401,4 milj. euroa eli reilut miljoona euroa joka päivä. Veikkauspelit ovat merkittävä tulonlähde yhteiskunnalle. Veikkauksen tuotto muodostaa pääosan varsinkin liikunnalle (99 %) ja nuorisotyölle (88 %) opetusministeriön osoittamasta kokonaisrahoituksesta. Taiteen rahoituksen osalta veikkausvoittovarojen osuus koko budjetista on noin 48 % ja tieteen 29 %. Edunsaajaryhmien osuus veikkausvoittovaroista TAITEELLE, LIIKUNNALLE, TIETEELLE JA NUORISOTYÖLLE Opetusministeriö jakaa Veikkauksen tuotosta varoja suomaiselle kulttuurille eduskunnan säätämän jakosuhdelain 1 mukaisesti. Laki määrittää, että veikkausvoittovaroista taide saa 38,5 %, liikunta 25 %, tiede 17,5 % ja nuorisotyö 9 %. Tämän lisäksi kohdennetaan talousarviossa vuosittain 10 % erikseen päätettävällä tavalla edellä mainituille edunsaajille. Veikkausvoittovarojen osuus opetusministeriön kanavoimista määrärahoista 2006 Taide ja kulttuuri Liikuntatoimi Tiede Nuorisotyö Määrärahat yhteensä milj. euroa Veikkausvoittovarojen %-osuus 48 % 99 % 29 % 88 % Milj. euroa 2006 % Taide* 190,6 47,5 185,1 187,5 190,5 183,0 Liikunta 97,8 24,4 90,0 84,2 83,7 83,5 Tiede 77,9 19,4 75,7 75,5 75,5 76,2 Nuorisotyö 35,2 8,8 31,7 28,6 20,7 20,4 Yhteensä 401,4 100,0 382,6 375,8 370,4 363,1 * Taiteen määrärahat sisältävät opetusministeriön maksamat valtionosuudet kirjastoille. Tämä oli 39,9 milj. euroa vuonna Ilman veikkausvoitto varoja moni unohtumaton elämys jäisi kokematta. Vuonna 2001 säädetyn lain määräämiin jakosuhteisiin siirrytään asteittain vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2005 alkuperäiseen aika tauluun, jossa kirjastojen valtionosuuksien oli tarkoitus poistua veikkausvoitto varojen piiristä vuoteen 2012 mennessä, tehtiin kahden vuoden aikaistus. Tänä aikana lakisääteiset kirjastojen valtionosuudet siirretään asteittain veikkausvoittovarojen piiristä takaisin rahoitettavaksi verovaroin. TUHANSIA TUENSAAJAYHTEISÖJÄ YMPÄRI MAAN Kaikkiaan veikkausvoittovaroja sai vuonna 2006 yli yhteisöä. Nämä tahot voivat jakaa rahaa edelleen lukuisille hankkeille. Liikunnan veikkausvoittovaroja jaetaan muun muassa liikuntapaikka rakentamiseen, liikuntajärjestöille, liikunnan tutkimukseen sekä lasten ja nuorten liikuntaan. Esimerkiksi Nuori Suomi jakoi vuonna 2006 veikkaus voittovaroja seuratukena yli 1,4 milj. euroa. Tämä tuki jakautui lähes tuhannen urheiluseuran kesken ympäri Suomea. Tieteen tärkein edunsaaja on Suomen Akatemia, joka rahoittaa vuosittain satoja tieteellisiä tutkimushankkeita. Nuorisotoiminnan varoista suurin osa on suunnattu nuorten kansalaisjärjestötoiminnan tukemiseen sekä harrastetoimintaan kuten nuorisoseuroille. 1 Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettu laki 18 Sosiaalinen vastuu

19 KIRJAILIJA KARI HOTAKAINEN Tyylissä pitää olla aina jotain tiedostamatonta, jotain mitä ei itse tajua. Ihminen kehittää omaa tyyliään 25 vuotta. Sitten kun se tyyli on valmis, sen nimi on maneeri. Ja loppuelämä menee siitä maneerista pois pääsemiseksi. Epäreilua. Mä yritän kirjoittaa aina silleen intensiivisesti, että mä olen loppuvaiheessa ihan puhki. Että jos on henkisesti ja fyysisesti ihan siinä rajoilla, niin loppu tulee yleensä ikään kuin maailman kaltainen, eli jotenkin aukinainen tai sopivalla tavalla löysä. Että jos on koko ajan kirjailija ikään kuin hirveän hyvässä timmissä, niin se kirjoittaa sen kuin viisaat. Martikainen katsoi kaukaisuuteen ja tajusi isän ja äidin perinnön merkityksen. Se ei näytä hyvältä, pitemmän päälle. Sosiaalinen vastuu 19

20 ISOT HAAVEET, PIENET PANOKSET TURVALLISET TUOTTEET Rahapeliyhtiön toimiala on monella tapaa ainutlaatuinen. Rahapelit tarjoavat pelaajille mahdollisuuden haaveilla ja onnistuessaan toteuttaa haaveitaan. Pelinjärjestäjän tehtävänä on paitsi tarjota pelielämyksiä myös kantaa vastuunsa turvallisesta ja luotettavasta pelaamisesta. Veikkauksella on oikeus järjestää veikkaus- ja vedonlyöntipelejä sekä raha-arpajaisia. Yhtiön pelivalikoima on laaja käsittäen lähes 30 tuotetta. Kattavalla valikoimalla pyritään siihen, että rahapeleihin osallistuminen kiinnostaisi mahdollisimman monia, mutta panokset pysyisivät maltillisina. VEIKKAUSPELIEN KULUTUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA PROSENTTEINA Veikkaus osallistui kertomusvuotena Marketing Radarin yhteiskuntavastuu tutki mukseen, jossa mitattiin 28 suomalais yrityksen yhteiskuntavastuuta. Tutki muk sessa Veikkauksen yhteiskuntavastuusta tiedottamisen arvosanat olivat toiseksi parhaat. Veikkaus sai jokaisesta yhteiskuntavastuun osa-alueista erittäin hyvän arvion ja sijoittui tutkimuksen kolmen parhaan joukkoon kaikilla osa-alueilla Sosiaalinen vastuu

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2015 Sisäinen turvallisuus Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot