VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

2

3 LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen kaikkea Veikkauksen sosiaalisesta vastuusta yhteiskunnassa. Perehdymme myös talou dellisen vastuun kantamiseen sekä ympäristövastuuseen. Raportti on tarkoitettu lähinnä Veikkauksen sidosryhmäkentälle ja se kuvaa laajasti Veikkauksen liiketoimintaa. Yksinoikeudella toimivalla yhtiöllä on suuri vastuu. Veikkaus tarjoaa suomalaisille pelaajille rahapeliviihdettä luotettavasti ja vastuullisesti järjestettynä. Veikkauksen vuosi 2006 oli menestyksekäs, mistä saavat osansa myös kaikki suomalaiset. Yhtiön toiminnan tuotto on elintärkeä suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Raportissa tunnetut suomalaiset kertovat itsestään ja yhteiskunnallisesta roolistaan. Raportin sisältö ja raportointiperiaatteet mukailevat kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI G3) uusia, syksyllä 2006 käyttöön tulleita suosituksia. Raportin lopussa on vertailutaulukko raportissa käsitellyistä aihepiireistä ja GRI:n suosituksista. Loppuosasta löytyvät myös Veikkauksen yhteystiedot. Veikkaus Oy

4 SISÄLLYSLUETTELO Avainluvut... 5 Veikkaus lyhyesti... 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 8 OSANA YHTEISKUNTAA Iloa ja hyötyä kaikille suomalaisille Laaja sidosryhmäkenttä Yhteiskuntavastuuohjelma ja keskeiset tunnusluvut SOSIAALINEN VASTUU Veikkaus sosiaalisesti vastuullinen pelintekijä Tiesitkö, että sinäkin voitat aina? Isot haaveet, pienet panokset turvalliset tuotteet Pelaaminen ei ole lasten leikkiä Peliyhtiöt rahoittavat peliongelmaa kartoittavan tutkimustoiminnan Luotettavuus ja avoimuus viestinnän avainsanoja Hyvinvoiva henkilöstö menestyksen tukipilarina YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövastuu osa toimintaa Palkittu Ekotiimi vaikuttaa ruohonjuuritasolla TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellisesta menestyksestä etua kaikille Rahapeleistä toimeentulo monelle Pelinjärjestäjän suuri vastuu Väärinkäytösten minimointi yhteinen tavoite Veikkauksen myyntiverkosto henkilökohtaista palvelua läpi Suomen Mukana niin asiakkaan arjessa kuin vapaa-ajallakin Pelaajat verkottuvat yhä enemmän Haaveita, urheilua ja ajanvietettä Hallinto Organisaatio Hallitus Johtoryhmä TILINPÄÄTÖS 2006 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Laatimisperiaatteet Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Vuosiraportin vertailu GRI:n suosituksiin Sanasto Yhteystiedot... 90

5 AVAINLUVUT LIIKEVAIHDON KEHITYS MILJ. EUROA Milj. euroa Milj. euroa Muutos-% Liikevaihto 1 361, ,8 +3,4 Myyntikate 489,6 468,3 +4,6 Liikevoitto 403,3 397,2 +1,5 Tulos ennen tp-siirtoja 407,7 400,7 +1,7 Tulos 407,7 400,4 +1, Henkilöstön määrä Myyntipaikkojen määrä Rekisteröityneet asiakkaat VEIKKAUSEURON JAKAUTUMINEN 2006 VEIKKAUSVOITTOVAROJEN JAKO 2006 TULOKSEN KEHITYS MILJ. EUROA VOITOT PELAAJILLE TAIDE LIIKUNTA TIEDE NUORISOTYÖ 51,6 snt 13,5 snt 6,9 snt 5,5 snt 2,5 snt TAIDE 47,5 % 190,6 milj. euroa sis. KIRJASTOT 9,9 % 39,9 milj. euroa LIIKUNTA 24,4 % 97,8 milj. euroa TIEDE 19,4 % 77,9 milj. euroa NUORISOTYÖ 8,8 % 35,2 milj. euroa 100 KÄYTTÖRAHASTO ARPAJAISVERO 1,5 snt 4,6 snt ASIAMIESPALKKIOT TOIMINTAKULUT 5,9 snt 8,0 snt Vuosiraportti

6 SUOMALAINEN VOITTAA AINA Veikkaus tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. VEIKKAUS ON EDELLÄKÄVIJÄ Veikkaus on vuonna 2010 maailman johtava rahapeliyhtiö asiakaslähtöisyydessä, osaamisessa ja tehokkuudessa. Veikkaus on edelläkävijä toimintaympäristön ja viihteen markkinoiden muuttuessa. Omistajalle Veikkaus on paras vaihtoehto pitkäjänteisesti edistää taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön toimintaedellytyksiä.

7 ARVOT VEIKKAUS TOIMII YHTEISEKSI HYVÄKSI Veikkaus tuottaa monipuolista arvoa suomalaisille. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden osallistua pelaamalla yhteisen hyvän edistämiseen turvallisesti ja luotettavasti. Veikkaus antaa suomalaisille mahdollisuuden myös työskennellä yhteiseksi hyväksi. Veikkaus työllistää välillisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia. VASTUULLISESTI Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Veikkauksen strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakkaan on voitava luottaa sataprosenttisesti Veikkaukseen. Raportoinnin on oltava avointa ja laajaa, koska yhtiö on toiminnastaan vastuussa yhteiskunnalle. LUOTETTAVASTI Veikkauslaiset voivat luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Luotettavaan toimintaan liittyy myös avoin vuorovaikutus. Asiakkaat voivat aina luottaa yhtiön tarjoamiin pelituotteisiin. LUOVASTI Veikkauksen pelituotteiden, palvelujen ja toimintatavan halutaan heijastavan luovuutta ja iloa. Myös henkilökuntaa kannustetaan uuden luomiseen. LIIKETOIMINTA- STRATEGIA VEIKKAUKSEN LIIKETOIMINTA- STRATEGIAN YTIMEN MUODOSTAVAT TOIMINTA YMPÄRISTÖ- JA ASIAKASSTRATEGIA. Yhteiskuntavastuu on luonnollinen osa Veikkauksen toimintaa. Se on vastuuta yrityksen ympäristöstä, asiakkaista ja henkilöstöstä, hyvän hallintotavan noudattamista kaikessa toiminnassa, tasa-arvon toteuttamista sekä eettisesti kestävän liiketoiminnan harjoittamista. Veikkaus kehittää tarjoamaansa sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Pelaamisen perustana ovat laaja osanotto ja pienet panokset. Yhtiön pelitoiminta on järjestetty vastuullisesti ja luotettavasti. Tämän varmistavat tarkka viranomaisvalvonta sekä yhtiön omat pelaamista valvovat ja rajoittavat toimet. Veikkaus palauttaa koko liikevoittonsa suomalaiselle yhteiskunnalle jaettavaksi taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön parissa jokaista kansalaista hyödyttävällä tavalla. Veikkaus toimii vapaa-ajan ja elämysten markkinoilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen merkit tävänä lisäarvona mahdollisuuden raha voittoihin sekä erittäin merkittävää yhteiskunnallista etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET Veikkaus tavoittelee 3 % liikevaihdon kasvua vuonna Valtion talousarvioon kirjattu veikkausvoitto varojen tuotto-odotus vuodelle 2007 on 397,3 milj. euroa, joka on 2,6 % enemmän kuin luovutus opetusministeriölle vuonna Liiketoiminnan lähtökohtana on asiakas ja tavoitteena on erilaistaa tarjoamaa eri asiakastarpeiden mukaan. Asiakasstrategia perustuu kykyyn tarjota asiakkaille ainutlaatuista arvoa, josta syntyy pitkäkestoisia asiakkuuksia. Tavoitteena on olla läsnä tilanteissa ja paikoissa, jotka luontevasti liittyvät haaveiluun, ajanvietteeseen sekä urheilun seuraamiseen. Vuosiraportti

8 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUOROUORO Veikkauksen missio on SUOMALAINEN VOITTAA AINA! Veikkaus tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Veikkauksen vision ydinosa on puolestaan edelläkävijyys. Edelläkävijyys asettaa vaatimuksia! Ja vaatimuksiin Veikkaus vastaa arvojensa pohjalta: yhteiseksi hyväksi, vastuullisesti, luotettavasti, luovasti. Veikkauksen missio, visio ja arvot eivät ole sanahelinää. Ne toisaalta kuvaavat rahapelien yksinoikeuden perustaa. Ja toisaalta ne osoittavat Veikkauksen vastuullisen kunnianhimon palvella suomalaisia mahdollisimman korkealaatuisesti. Yksinoikeuden saaneen rahapeliyhteisön tulee voida tarjota luotettava, mutta samalla houkutteleva vaihtoehto. Tämä edellyttää, että asiakkaan saataville asetetaan nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen laaja valikoima pelejä, joita tulee voida mainostaa ja markkinoida. Edellinen kappale ei ole peräisin Veikkauksen materiaaleista, vaikka se hyvin voisi olla. Rahapeliyhteisön tehtävän luonnehdinta on EY-tuomioistuimen tuoreimmasta rahapelialaa koskevasta päätöksestä, niin sanotusta Placanicapäätöksestä, jossa rahapelien kansallinen päätöksenteko jälleen kerran sai selkeän tuen. Näin on käynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan jokaisessa EY:n tuomioistuimen rahapelejä koskevassa päätöksessä. Vuonna 2006 EU-komissio antoi Suomelle ja kahdeksalle muulle EU-maalle virallisen huomautuksen. Suomen osalta huomautus koski urheiluvedon-

9 lyönnin ja vakioveikkauksen tarjoamista ja markkinointia. Tämän EU-normeihin kuuluvan menettelyn taustalla olivat yksityisten vedonlyöntiyhtiöiden komissiolle tekemät kantelut vedonlyönnin kansallisesta yksinoikeudesta. Vastauksia EU-mailta pyytäessään komissio on useaan kertaan korostanut, että komission tarkoituksena ei millään tavoin ole yksinoikeuden uhkaaminen tai lakkauttaminen, vaan vain kansallisen järjestelmän johdonmukaisuuden varmistaminen. Selvää tietysti on, että rahapelien tuotto vietäisiin kernaasti suomalaiselta yhteiskunnalta yksityisiin taskuihin maailmalle. Kaikki mahdolliset väylät tämän mahdollistamiseksi yritetään käyttää hyväksi. Onneksi Eurooppa ajattelee toisin. Euroopan parlamentti ennätti jo helmikuussa 2006 ylivoimaisella enemmistöllä jättää rahapelit EU: n palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Alkuperäinen ajatushan oli direktiivin kautta vapauttaa pelimarkkinat. Monet kansallisten oikeusistuimien päätökset eri jäsenmaissa ovat vahvistaneet yksinoikeuden asemaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa syksyllä 2006 kansallisen tason lainsäädännöllä kiellettiin kategorisesti ja ankarin rangaistuksin internetin kautta tapahtuva ulkomainen pelitarjonta. Rahapelien yksinoikeuden myötä yhteiskunta voi omien arvojensa pohjalta itse säädellä suotavan pelaamisen määrän ja laadun. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kansallinen rahapelipolitiikka, lainsäädäntö ja viranomaisten toimenpiteet sekä rahapeliyhteisöjen toiminta ovat jatkossakin linjak kaita ja johdonmukaisia yksinoikeuden perustan näkökulmasta. Kansallinen laajasti yhteiskuntaa edustanut rahapelifoorumi kokosi yhteen alkuvuodesta Suomen rahapelipolitiikan ja yksinoikeus järjestelmän peruslinjaukset. Kertomusvuoden lopulla valtioneuvosto myönsi uudet rahapeliluvat Veik kaukselle, RAY:lle ja Fintotolle vuosiksi Viittasin alussa kunnianhimoiseen visioon olla edelläkävijä. Tämän vision mukainen kehitystyö jatkui Veikkauksessa erittäin tiiviinä. Strategisena perustana visiolle on asiakasstrategia ja siihen pohjautuva liiketoimintamalli. Veikkauksen tarjoamaa kehitettiin ja erilaistettiin lisääntyvän asiakastiedon pohjalta yhä paremmin kohtaamaan eri asiakasryhmien tarpeita. Analyyttinen ja operatiivinen asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön. Veikkauksen pelijärjestelmän tekniikan uudistuksen ensimmäinen vaihe, Veikkauksen verkkopelipalvelun uudistus, toteutettiin syksyllä. Sitä seuraa vuoden 2007 kevään ja kesän aikana Veikkauksen asiamiespisteiden online-päätteiden vaihto uuden sukupolven laitteisiin. Kesällä 2008 siirrytään täysin uuteen pelijärjestelmään. Veikkauksen menestyksen tärkein perusta on loppujen lopuksi yhtiön suhde omaan asiakkaaseensa. Tässä suhteessa on kyse luonnollisesti tuotteiden ja palvelun korkealaatuisuudesta sekä sopivuudesta suomalaiselle pelienharrastajalle. Luotettavuudesta ja luovuudesta. Kyse on myös yhteisestä ajatusmaailmasta. Yhteisestä ymmärryksestä ja tuesta sille, että pelien tuotto käytetään tarkoituksiin, jotka ovat merkityksellisiä jokaiselle suomalaiselle. Veikkauksen brändistrategian mukainen uusi brändiidentiteetti lanseerattiin huhtikuussa Brändistrategian tärkein päämäärä on, että pelaajat tunnistavat yhtiön pelituotteet juuri Veik kauksen tarjoamiksi. Näin asiakas voi olla varma, että tuotteen takana on Veikkaus vastuullinen ja koko yhteiskuntaa hyödyttävä kansallinen pelinjärjestäjä. Asiakassuhteen kehittämisen konkreettinen esimerkki on Veikkaus-kortti, joka otettiin käyttöön syksyllä. Kortin käyttö, niin kuin rekisteröityneenä pelaaminen muutenkin, tuottaa asiakasetuja ja palkitsee Veikkaukselle ominaisilla myönteisillä ja yllättävilläkin tavoilla vastuullisesta pelaamisesta. Veikkauskorttilaisia saatiin Suomeen vuoden loppuun mennessä jo lähes ! Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa Veikkauksen toimintaa. Yksinoikeudella toimivan yhtiön vastuu asiakkailleen ja yhteiskunnalle on suuri. Vastaamme rahapelituotteiden kysyntään kansallisen rahapeliperinteemme mukaisesti eettisesti harkitulla, järkevästi ja luonnollisesti säännellyllä tavalla. Veikkauksen yhteiskuntavastuuohjelma sisältää pitkän listan konkreettisia toimia, joilla ennaltaehkäistään pelaamisen haitallisia vaikutuksia. Veikkaus käyttää sekä uusien peli-ideoiden että jakelukanavien kehittämisessä eettisyyttä arvioivaa työkalua. Vastuullisuus merkitsee myös varmaa kuluttajansuojaa sekä tarpeelliseksi katsottua pelaamisen rajoittamista. Yhtiö on asettanut kaikkia pelejä koskevat ikärajat sekä pelikohtaisia panosrajoituksia. Veikkaus ylsi 66. toimintavuotenaan 1 361,2 milj. euron liikevaihtoon, joka on yhtiön tähänastisen toimintahistorian korkein. Viidessä vuodessa yhtiön liikevaihto on kasvanut lähes 30 %. Yhtiön tulos nousi 407,7 milj. euroon, josta yhtiö luovuttaa opetusministeriölle valtion talousarvion mukaisesti 387,2 milj. euroa jaettavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Pelaajille jaettiin pelivoittoina kaikkiaan 701,8 milj. euroa (+3,4 %). Tuotemainontaan käytettiin 10,3 milj. euroa (+2,2 %) eli 0,8 % liikevaihdosta. Asiamiehille maksetut myyntipalkkiot olivat 5,9 % liikevaihdosta eli 80,3 milj. euroa. Yhtiö maksoi valtiolle arpajaisveroa 62,9 milj. euroa (+3,8 %) ja arvonlisäveroja kaikkiaan 17,7 milj. euroa (+22,4 %) opetusministeriölle luovutetun voiton (387,2 milj. euroa) lisäksi. Vuonna 2006 luovutettiin opetusministeriölle lisäksi 14 milj. euroa edellisten vuosien voittovaroista. Veikkaus on perustamisestaan, vuodesta 1940 lähtien tulouttanut kaiken tuottonsa yhteiskunnalle käytettäväksi liikunnan ja sittemmin myös taiteen, tieteen ja nuorisotyön hyväksi. Veikkaus todellakin tuottaa suomalaisille monipuolista arvoa yhteiseksi hyväksi, vastuullisesti, luotettavasti ja luovasti! Menestyksellisestä ja mainiosta toimintavuodesta kuuluvat lämpimät kiitokset Veikkauksen asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle! Risto Nieminen Vuosiraportti

10

11 ILOA JA HYÖTYÄ KAIKILLE SUOMALAISILLE VEIKKAUKSEN VUOSI 2006 Veikkauksen rahapelit ovat tarjonneet haaveita, huvia ja hyötyä jo yli 65 vuoden ajan. Veikkaus on mukana lähes kaikkien aikuisikäisten suomalaisten elämässä. Melkein jokainen suomalainen on joskus laittanut muutaman euron peliin haaveensa tai kannattamansa urheilujoukkueen puolesta. Veikkauksen tehtävänä on tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuulli sesti. Pelaamisen perustana ovat laaja osanotto ja hallitut panokset. Vastaamme rahapelituotteiden kysyntään kansallisen rahapeliperinteemme mukaisesti eettisesti harkitulla, järkevästi ja luonnollisesti säännellyllä tavalla. Tällä tavoin voidaan myös pelaamisesta mahdollisesti aiheutuvat haitat pitää mahdollisimman vähäisinä. Suomalainen rahapelijärjestelmä perustuu vastuuajatteluun. Yksinoikeus on viranomaisten keino hallita pelaamista ja kilpailua, joka sääntelemättömänä johtaisi pelaajien aggressiiviseen houkuttelemiseen. Veikkaukselle on myönnetty yksinoikeus veikkaus- ja vedonlyönti pelien sekä raha-arpajaisten tarjoamiseen. Oikeuden rahapelien järjestämiseen valtioneuvosto on antanut myös kahdelle muulle rahapeliyhteisölle, Rahaautomaattiyhdistykselle ja Fintotolle. Vuonna 2006 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli milj. euroa ja tuotto yhteiskunnalle 968 milj. euroa. Nykyiset rahapeliluvat ovat voimassa vuoden 2011 loppuun. TAMMIKUU Lotto 35 vuotta. Uusi SuperMoniveto tuli markkinoille. HELMIKUU Torinon olympiakisat vedonlyönnissä ennätysvaihto. HUHTIKUU Veikkauksen brandi uudistui. Keskiviikko-Jokeri markkinoille. Suomi sai kuuden muun EU-maan kanssa Euroopan yhteisöjen komissiolta virallisen huomautuksen koskien urheiluvedonlyöntiä. TOUKOKUU Jalkapallon MM-nettiarpa julkaistiin. KESÄKUU Uudet Satumaa- ja Jazz-arvat tulivat markkinoille. Ässä-arvasta nettiversio. HEINÄKUU Jalkapallon MM-kisoissa vedonlyönnin ennätysvaihto. SYYSKUU Veikkaus-kortti otettiin käyttöön. LOKAKUU Veikkauksen pelijärjestelmän uudistuksen ensimmäinen vaihe käynnistyi. Mini-Ässä tuli markkinoille. MARRASKUU Veikkaus.fi -nettipelipalvelu vietti 10-vuotisjuhlaansa. Veikkaus, Yle ja Urheilutelevisio solmivat yhteistyösopimuksen. Risto Nieminen WLA:n varapuheenjohtajaksi. Osana yhteiskuntaa 11

12 LAAJA SIDOSRYHMÄ- KENTTÄ Veikkauksella on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen sidosryhmien kenttä. Lähes kaikki aikuiset suomalaiset ovat Veikkauksen asiakkaita ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Pelasi tai ei, hyötyy jokainen suomalainen edunsaajana rahapelitoiminnasta monissa eri arkipäivän yhteyksissä, harrastusten ja muun toiminnan yhteydessä. Veikkausvoittovarat ovat elintärkeitä tuhansille edunsaajajärjestöille ja niiden työllistämisvaikutus on merkittävä. TAITEILIJA PAOLA SUHONEN Partiolainen Siis siellä oli jotkut partiotaitokilpailut ja siellä oli varmaan kaksikymmentäviisi astetta pakkasta. Sä ensin hiihdät itsesi ihan hikeen ja sitten nukutaan avolaavulla. Sitten pakkanen vielä kiristyy siinä yön aikana ja vähäsen siinä tulen kanssa pelattiin, niin ne kostuivat siinä kaikki kamat. Tavallaan elämän varrella on sellaisia palasia, joita sä et välttämättä osaa linkittää tähän hetkeen, että mikä merkitys niillä on ollut. Tai että niillä ei ole mitään semmoista selkeää suoraa yhteyttä. Niillä on joku tärkeä rooli kuitenkin sen tämänhetkisen minuuden rakennuspalikoina. Veikkauksella on kattava, noin jälleenmyyjän verkosto ympäri Suomea. Rahapelitoimintaan liittyy yhteiskunnan näkökulmasta erittäin merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Kaikessa toiminnassaan Veikkaus huomioi myös ympäristövastuun näkökulman. TASAPAINOTTELUA ERILAISTEN ODOTUSTEN KESKEN Veikkaus hoitaa sidosryhmäsuhteitaan useilla eri tavoilla ja tasoilla. Yhtiöllä on erilaisia palautejärjestelmiä, tutkimusmenetelmiä sekä käytäntöjä, joilla systemaattisesti kerätään asiakaspalautetta pelitarjoaman kehittämiseksi. Sidosryhmiensä odotusten selvittämiseksi Veikkaus käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa monin eri tavoin. Yhteiskuntavastuun tuloksia arvioitaessa jokaisella sidosryhmällä on omat odotuksensa, jotka ovat toisinaan myös ristiriitaisia keskenään. Onnistuneet sidosryhmäsuhteet vaativat erilaisten odotusten tasapainottamista. Tässä onnistumista mitataan useilla tutkimuksilla. Vastuullisena raha pelien järjestäjänä Veikkaus pyrkii avoimeen ja vuorovaikutteiseen keskusteluun sidosryhmiensä kanssa. 12 Osana yhteiskuntaa

13 VEIKKAUKSEN KESKEISET SIDOSRYHMÄT SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄN ODOTUKSIA VEIKKAUKSEN TOIMENPITEITÄ MITTAREITA PELAAJAT, ASIAKKAAT Mielenkiintoista, viihdyttävää ja luotettavaa pelitarjontaa. Tuotteiden ja palvelujen lupaus täytetään. Varma ja luotettava voitonmaksu. Oikeaa ja selkeää tietoa peleistä ja pelaamisesta. Viihdyttävät pelit, haaveita, jännitystä ja ajanvietettä. Monipuolinen tarjoama kohdennetaan asiakasryhmittäin. Alueellisesti kattava myyntiverkosto. Luotettava voitonmaksu. Asiantunteva neuvonta ja peliohjeet. Toiminnan läpinäkyvyys. Kuluttajansuoja ja vastuullinen tuotekehitys. Peliongelmien tutkimuksen ja Peluuri-puhelinpalvelun rahoitus. Myynnin kehitys. Kulutuskäyttäytymisen ja asiakasprofiilien muutokset. Yrityskuva- ja asiakastyytyväisyystutkimukset. Palautteen ja ratkaisusuositushakemusten määrä ja laatu. Peluuri- palvelun puhelujen määrän kehitys ja laatu. OMISTAJA opetusministeriö Hallittu, pitkäjänteinen ja varma tuoton kehitys. Toiminnan tehokkuus. Vastuullinen pelitoiminta. Vakaa tuotto. Säännöllinen yhteydenpito. Tietoa tuloksen kehittymisestä ja toiminnasta yleensä. Tuottotavoitteen toteutuminen. Kansainväliset toimialavertailut. EDUSKUNTA, KESKEISET MINISTERIÖT Vakaa tuotto, verovarat. Vastuullinen pelitoiminta, erityisesti sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisyn toimenpiteet. Työllisyysvaikutus maanlaajuisesti. Arpajaislain ja kansallisen rahapelipolitiikan linjan tarkka noudattaminen. Tehokas ja vastuullinen toiminta. Aktiivinen toiminta pelaamisen haittojen ehkäisyyn. Välittömät ja välilliset työllistämisvaikutukset. Tilitetyt tuotot ja verot. Myyntiverkoston alueel linen kattavuus. Pelaamisen sosiaalisten haittojen esiintyminen. Työpaikkojen määrä, maksetut palkat. HENKILÖSTÖ Turvallinen työpaikka. Tasa-arvo. Kehittymismahdollisuudet. Motivoiva työyhteisö ja palkitseva työ. Vastuullinen ja tasapuolinen johtaminen. Vakaa talous. Laaja koulutusohjelma, sisäinen tehtävänkierto, työkyvyn ylläpitäminen, kannustava palkitsemisjärjestelmä, panostaminen sisäiseen viestintään. Tasa-arvo-ohjelma. Johta misen ja toiminnan suunnittelun aktiivinen kehittäminen. Henkilöstö- ja työkykytutkimukset, kehityskeskustelut. Henkilöstön vaihtuvuus, poissaolot, eläkkeellesiirtymisikä. Palkitsemisjärjestelmä. ASIAMIEHET JA VEIKKAUSMYYJÄT Toimeentulo. Selkeät toimintaperiaatteet. Luotettava ja vastuullinen kumppani. Kilpailukykyinen tarjoama. Myynnin tukitoiminta. Ajantasainen, laaja informaatio ja koulutus. Monipuolinen tarjoama, luotettava voitonmaksu. Huolehtiminen tietojärjestelmistä, pääte laitteista, myyntikalustosta, neuvonnasta sekä markkinoinnista ja tiedotuksesta. Kattava koulutusohjelma. Myynnin kehitys ja jakautuminen alueittain sekä myyntipaikkatyypeittäin. Myyntipaikkojen vaihtuvuus, myyntitulojen maksuaika. Asia kas- ja asiamiestyytyväisyystutkimukset. EDUNSAAJAT taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön piirissä Tuotot, tuloutus. Järjestelmän jatkuvuuden turvaaminen. Mahdolliset markkinointiyhteistyömuodot. Vakaa tuotto. Toiminnan tehokkuus. Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö. Tuoton kehitys. Markkinointi- ja peli kohdeyhteistyön tavoitteiden täyttyminen. Yrityskuvatutkimukset. KUMPPANIT ja muut yhteistyötahot Reiluus, avoimuus, innovatiivisuus. Sopimusten pitävyys. Pitkä yhteistyösuhde. Strategiset kumppanuudet, kumppanuussopimukset ja -strategiat. Monipuoliset yhteistyösopimukset. Rahapelien asiantuntemuksen tarjoaminen yhteistyöhön. Kumppanuuksien määrä, sisältö ja laatu. Yhteistyösopimusten määrä, sisältö ja laatu. Uudet tarjoamat, tuotekehitys. MUIDEN MAIDEN KANSALLISET PELIYHTIÖT ja yhteistyöjärjestöt EL ja WLA Yksinoikeusjärjestelmän jatkuvuuden turvaaminen. Vastuullisen rahapelitoiminnan edistäminen. Aktiivinen yhteistyö ja tiedonvaihto, benchmarking. Aktiivinen toimija yhteistyöjärjestöjen hallituksissa ja työryhmissä. Aloitteellinen ja edistyksellinen yhteistyötaho. Kannustaa tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön. Rahapelitoiminnan kansallisen yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen. Osallistuminen seminaareihin ja kokouksiin. Kansainväliset vertailut ja tilastot sekä tutkimukset. EU:N KOMISSIO ja europarlamentaarikot Vastuullinen rahapelipolitiikka. Sosiaalisten haittojen ehkäiseminen sekä rikollisuuden torjunta. Rahapelaamisen ohjaaminen lailliseen pelaamiseen. Yhteiskuntavastuun edistäminen, erityisesti toimenpiteet sosiaalisten haittojen ja rikollisuuden torjuntaan. Avoin ja aktiivinen tiedonjako. Aktiivinen yhteydenpito suomalaisiin europarlamentaarikkoihin. Pelaamisen sosiaalisten haittojen kehitys ja niiden laatu. Peluurin tilastot. Sosiaali- ja terveys ministeriön tutkimukset. Kansainväliset vertailut, tilastot ja tutkimukset. MEDIA Avoin yhteistyö. Sosiaalinen vastuu ja luotettavuus. Tehokkuus, nopeus ja toiminnan läpinäkyvyys. Tavoitettavuus. Avoin, nopea, luotettava ja monipuolinen viestintä. Tavoitettavuus ja aktiivinen tiedon tarjonta. Laaja yhteistyö. Julkisen keskustelun laatu, päivittäinen media seuranta. Yhteydenottojen ja tiedottamisen määrä. Yrityskuva- ja yritysviestintätutkimukset. LÄHIYHTEISÖT Vuorovaikutus. Ennustettavuus. Rakentava, aktiivinen paikallinen toimija ja työllistäjä. Yhteydenpito ja yhteistyö. Vastuullinen, vakaa toiminta. Ympäristökuormitus. Työpaikkojen määrä. Yrityskuvatutkimukset. Osana yhteiskuntaa 13

14 VEIKKAUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUOHJELMA Veikkauksen tavoitteena on ylläpitää laajaa ja kohtuullisin panoksin pelaavaa asiakaskuntaa niin, että yksilöiden peleihin käyttämä rahamäärä ei merkittävästi rasita heidän talouttaan. Veikkaus kehittää tarjoamaansa sosiaalisesti vastuullisella tavalla tämä tarkoittaa rajoituksia pelaamiseen, kuten esimerkiksi: Ikärajat myyntipisteessä 15 vuotta ja sähköisissä kanavissa 18 vuotta. Panos- ja päiväkohtaiset rajoitukset nopearytmisissä peleissä kuten Livevedossa ja nettiarvoissa. Nettipelaajalla mahdollisuus henkilökohtaiseen pelin estoon kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Rahapelien velaksi myyminen on kielletty. Yöaikaan pelaaminen ei ole mahdollista. Veikkaus käyttää sekä uusien peli-ideoiden että jakelukanavien kehittämisessä eettisyyttä arvioivaa työkalua, jolla tunnistetaan ne mahdolliset addiktoivat piirteet, jotka saattavat edistää peliongelman syntyä. Eettinen arvio on osa tuotekehitysprosessia. Veikkauksen markkinointiviestintää ohjaavat tiukat eettiset ohjeet: Veikkauksen mainonnassa ei anneta vääriä tietoja tai väärää kuvaa todellisista mahdolli suuksista voittaa. Markkinoinnissaan Veikkaus välttää pelaamisen ihannointia ja siihen yllyttävää mainontaa sekä kun nioittaa kuluttajan yksilönvapautta. Markkinointiviestintää ei kohdisteta sellaisiin kuluttajaryhmiin, jotka ovat erityisen haavoittuvia ikänsä, sosiaalisen asemansa tai muun ominaispiirteensä osalta. Veikkaus kantaa vastuunsa ongelmapelaamisesta: Veikkaus tiedottaa ja jakaa informaatiota peliongelmasta pelipisteissä ja internet-sivuilla. Veikkaus huolehtii, että henkilökunta ja veikkauspelien myyjät tietävät peliongelmasta ja mistä siihen saa apua. Veikkaus osallistuu peliongelmaisille ja heidän läheisilleen suunnatun Peluuripuhelinpalvelun kustannuksiin ja kehittämiseen. Veikkaus rahoittaa rahapelaamisesta syntyvien ongelmien tutkimusta. Veikkaus pyrkii toiminnallaan torjumaan rikollista toimintaa ja auttamaan rahan pesun vastaisessa toiminnassa. Veikkaus kantaa ympäristövastuun yhtiön omasta toiminnasta ja kumppanuussuhteista. Veikkaus edellyttää kaikilta yhteistyökumppaneiltaan yhteiskuntavastuullista toimintaa. Veikkauksen tavoitteena on, että yhtiön tuotto kasvaa maltillisesti ja pitkäjänteisesti. Veikkauksen yhteiskuntavastuun edistäminen on jokaisen veikkauslaisen velvollisuus ja se on luonteva osa kaikkea tekemistä ja käytännön työtä. 14 Osana yhteiskuntaa

15 Veikkauksen asiakaspalvelu on syksyllä 2006 toteutetun tutkimuksen perusteella huippuluokkaa. YHTEISKUNTAVASTUUN KESKEISET TUNNUSLUVUT Taloudellisen vastuun mittarit Liikevaihto (milj. euroa) 1 361, , ,8 Liikevoitto (milj. euroa) 403,3 397,2 394,5 Investoinnit (milj. euroa) 38,6 22,5 6,7 Pelaajille maksetut voitot (milj. euroa) 701,8 678,7 631,2 Maksetut palkat ja palkkiot (milj. euroa) 18 16,5 15,6 Henkilökunnan määrä (vuoden lopussa) Myyntipaikkojen määrä (vuoden lopussa) Myyntipalkkiot (milj. euroa) 80,3 80,6 80,8 Arpajaisverot (milj. euroa) 62,9 60,6 60,0 Luovutus opetusministeriölle (milj. euroa) 401,4 381,4 375,8 Sosiaalisen vastuun mittarit Työtyytyväisyys (asteikko 1 5) 3,87 3,91 3,82 Työntekijöiden vaihtuvuus (%) 8,7 10,9 8,0 uusia (hlö) lähteneitä (hlö) eläkkeelle siirtyneitä (hlö) Työntekijöiden keski-ikä 42,2 42,5 42,4 Työsuhteen keskipituus 12,7 13,1 13,5 Sairaspoissaolot (työpäiviä/henkilö) 11,4 14,5 12,8 Terveydenhuoltoon käytetyt varat (euroa) Virkistys- ja harrastustoiminta (euroa) Keskimääräinen kuukausipalkka (euroa) Koulutuspäiviä/koko henkilöstö * 413 * Ympäristövastuun mittarit Pääkonttorin sähköenergian kulutus (MWh) Pääkonttorin lämpöenergian kulutus (MWh) Pääkonttorin veden kulutus (m 3 ) * ainoastaan Veikkauksen Peliakatemian koulutukset VEIKKAUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUTA ARVOSTETAAN Mielikuvat Veikkauksesta ovat pääasiassa positiivisia. Vuonna 2006 tehdyssä bränditutkimuksessa yli puolet vastanneista arvioi Veikkauksen brändin hyväksi tai erittäin hyväksi. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Veikkauksen asiakaspalvelu on syksyllä 2006 toteutetun tutkimuksen perusteella huippuluokkaa. Asiakkaista 96 % kertoi saaneensa vastauksen ongelmaansa heti ensimmäisen puhelun aikana. Vastaajat antoivat arvosanaksi kiitettävän 3,7 asteikolla 1 4. Tutkimuksen teki TNS Gallup. Suomalaisista 69 % pitää tärkeänä, että yritykset huolehtivat yhteiskuntavastuustaan. Tätä on selvitetty Marketing Radarin vuonna 2006 tekemässä yhteiskuntavastuututkimuksessa. Tutkimuksen mukaan Veikkauksen yhteiskuntavastuu on koettu erittäin hyvin hoidetuksi, sillä Veikkaus koettiin toiseksi parhaaksi yhteiskuntavastuun kantajaksi tutkituista 28 yrityksestä. Kokonaisarvostus Veikkauksen yhteiskuntavastuussa kohosi edellisestä vuodesta keskiarvoon 3,71 (3,61) asteikolla 1 5. Veikkauksen sosiaalinen vastuu nousi 3,83 keskiarvoon, taloudellinen vastuu 3,81 ja ympäristövastuu 3,57. Veikkauksen sosiaalinen raportointi arvioitiin erinomaiseksi: vuoden 2005 vuosi- ja yhteis - kuntavastuun raportti sai erityismaininnan sosiaalisen vastuun raportoinnista Ympäristö ja Yhteiskuntavastuun raportointi kilpailussa. Osana yhteiskuntaa 15

16

17 VEIKKAUS SOSIAALISESTI VASTUULLINEN PELINTEKIJÄ Yhteiskuntavastuun kolmesta osa-alueesta sosiaalinen vastuu on aina ollut Veikkauksen toiminnan punaisena lankana. Yhtiö tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Rahapelitoiminnassa vastuu pelaajille korostuu. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kattavaa kuluttajansuojaa sekä läpinäkyvää pelitoimintaa. Rahapelitoiminnassa vastuu pelaajille korostuu. Sosiaalinen vastuu yhtiön toiminnassa näkyy myös siinä, että Veikkauksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan suomalaisten hyväksi. Veikkauksen pelaajat ovat suurin yksittäinen ryhmä suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön rahoittajana. Veikkaus toimii Suomessa yksin oikeudella. Tämä on päättä jien tahto ja enemmistö suomalaisista tukee järjestelmää. Arpajais lainsäädännössä lähdetään siitä, että Suomessa kullekin pelityypille on yksi järjestäjä. Tämä on luonut Suomeen toimintamallin, joka on hyvin hallittavissa ja tehokasta valvoa. Tällainen rahapelitoiminnan malli ei ole poikkeuksellinen, sillä suurimmassa osassa EU-maista toimitaan rahapeleissä yksinoikeusperiaatteella. Yksinoikeus on myös maailmanlaajuisesti yleisesti hyväksytty ja toimivimmaksi havaittu järjestelmä. Sosiaalinen vastuu 17

18 TIESITKÖ, ETTÄ SINÄKIN VOITAT AINA? Veikkauksen toiminnasta hyötyvät kaikki suomalaiset. Liikuntapaikkojen, elokuvien, teattereiden, partion ja monen muun toiminnan kautta meistä jokainen on veikkausvoittaja. Ilman hävittyjen pelieurojen tarkkaa ja suunnitelmallista jakamista moni mukava asia jäisi tekemättä ja moni unohtumaton elämys kokematta. On siis kaikkien etu, että pelitoiminnasta kertyvät tuotot ohjautuvat takaisin yhteiskuntaan meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi. Vuonna 2006 Veikkaus tuloutti opetusministeriölle veikkausvoittovaroja 401,4 milj. euroa eli reilut miljoona euroa joka päivä. Veikkauspelit ovat merkittävä tulonlähde yhteiskunnalle. Veikkauksen tuotto muodostaa pääosan varsinkin liikunnalle (99 %) ja nuorisotyölle (88 %) opetusministeriön osoittamasta kokonaisrahoituksesta. Taiteen rahoituksen osalta veikkausvoittovarojen osuus koko budjetista on noin 48 % ja tieteen 29 %. Edunsaajaryhmien osuus veikkausvoittovaroista TAITEELLE, LIIKUNNALLE, TIETEELLE JA NUORISOTYÖLLE Opetusministeriö jakaa Veikkauksen tuotosta varoja suomaiselle kulttuurille eduskunnan säätämän jakosuhdelain 1 mukaisesti. Laki määrittää, että veikkausvoittovaroista taide saa 38,5 %, liikunta 25 %, tiede 17,5 % ja nuorisotyö 9 %. Tämän lisäksi kohdennetaan talousarviossa vuosittain 10 % erikseen päätettävällä tavalla edellä mainituille edunsaajille. Veikkausvoittovarojen osuus opetusministeriön kanavoimista määrärahoista 2006 Taide ja kulttuuri Liikuntatoimi Tiede Nuorisotyö Määrärahat yhteensä milj. euroa Veikkausvoittovarojen %-osuus 48 % 99 % 29 % 88 % Milj. euroa 2006 % Taide* 190,6 47,5 185,1 187,5 190,5 183,0 Liikunta 97,8 24,4 90,0 84,2 83,7 83,5 Tiede 77,9 19,4 75,7 75,5 75,5 76,2 Nuorisotyö 35,2 8,8 31,7 28,6 20,7 20,4 Yhteensä 401,4 100,0 382,6 375,8 370,4 363,1 * Taiteen määrärahat sisältävät opetusministeriön maksamat valtionosuudet kirjastoille. Tämä oli 39,9 milj. euroa vuonna Ilman veikkausvoitto varoja moni unohtumaton elämys jäisi kokematta. Vuonna 2001 säädetyn lain määräämiin jakosuhteisiin siirrytään asteittain vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2005 alkuperäiseen aika tauluun, jossa kirjastojen valtionosuuksien oli tarkoitus poistua veikkausvoitto varojen piiristä vuoteen 2012 mennessä, tehtiin kahden vuoden aikaistus. Tänä aikana lakisääteiset kirjastojen valtionosuudet siirretään asteittain veikkausvoittovarojen piiristä takaisin rahoitettavaksi verovaroin. TUHANSIA TUENSAAJAYHTEISÖJÄ YMPÄRI MAAN Kaikkiaan veikkausvoittovaroja sai vuonna 2006 yli yhteisöä. Nämä tahot voivat jakaa rahaa edelleen lukuisille hankkeille. Liikunnan veikkausvoittovaroja jaetaan muun muassa liikuntapaikka rakentamiseen, liikuntajärjestöille, liikunnan tutkimukseen sekä lasten ja nuorten liikuntaan. Esimerkiksi Nuori Suomi jakoi vuonna 2006 veikkaus voittovaroja seuratukena yli 1,4 milj. euroa. Tämä tuki jakautui lähes tuhannen urheiluseuran kesken ympäri Suomea. Tieteen tärkein edunsaaja on Suomen Akatemia, joka rahoittaa vuosittain satoja tieteellisiä tutkimushankkeita. Nuorisotoiminnan varoista suurin osa on suunnattu nuorten kansalaisjärjestötoiminnan tukemiseen sekä harrastetoimintaan kuten nuorisoseuroille. 1 Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettu laki 18 Sosiaalinen vastuu

19 KIRJAILIJA KARI HOTAKAINEN Tyylissä pitää olla aina jotain tiedostamatonta, jotain mitä ei itse tajua. Ihminen kehittää omaa tyyliään 25 vuotta. Sitten kun se tyyli on valmis, sen nimi on maneeri. Ja loppuelämä menee siitä maneerista pois pääsemiseksi. Epäreilua. Mä yritän kirjoittaa aina silleen intensiivisesti, että mä olen loppuvaiheessa ihan puhki. Että jos on henkisesti ja fyysisesti ihan siinä rajoilla, niin loppu tulee yleensä ikään kuin maailman kaltainen, eli jotenkin aukinainen tai sopivalla tavalla löysä. Että jos on koko ajan kirjailija ikään kuin hirveän hyvässä timmissä, niin se kirjoittaa sen kuin viisaat. Martikainen katsoi kaukaisuuteen ja tajusi isän ja äidin perinnön merkityksen. Se ei näytä hyvältä, pitemmän päälle. Sosiaalinen vastuu 19

20 ISOT HAAVEET, PIENET PANOKSET TURVALLISET TUOTTEET Rahapeliyhtiön toimiala on monella tapaa ainutlaatuinen. Rahapelit tarjoavat pelaajille mahdollisuuden haaveilla ja onnistuessaan toteuttaa haaveitaan. Pelinjärjestäjän tehtävänä on paitsi tarjota pelielämyksiä myös kantaa vastuunsa turvallisesta ja luotettavasta pelaamisesta. Veikkauksella on oikeus järjestää veikkaus- ja vedonlyöntipelejä sekä raha-arpajaisia. Yhtiön pelivalikoima on laaja käsittäen lähes 30 tuotetta. Kattavalla valikoimalla pyritään siihen, että rahapeleihin osallistuminen kiinnostaisi mahdollisimman monia, mutta panokset pysyisivät maltillisina. VEIKKAUSPELIEN KULUTUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA PROSENTTEINA Veikkaus osallistui kertomusvuotena Marketing Radarin yhteiskuntavastuu tutki mukseen, jossa mitattiin 28 suomalais yrityksen yhteiskuntavastuuta. Tutki muk sessa Veikkauksen yhteiskuntavastuusta tiedottamisen arvosanat olivat toiseksi parhaat. Veikkaus sai jokaisesta yhteiskuntavastuun osa-alueista erittäin hyvän arvion ja sijoittui tutkimuksen kolmen parhaan joukkoon kaikilla osa-alueilla Sosiaalinen vastuu

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen rahapelit ovat tarjonneet haaveita, huvia ja hyötyä jo melkein 70 vuoden ajan. Veikkaus on mukana lähes kaikkien aikuisikäisten

Lisätiedot

RAY:n yhteiskuntavastuu 2004. 16.6.2005 RAY, Saija Hotti

RAY:n yhteiskuntavastuu 2004. 16.6.2005 RAY, Saija Hotti RAY:n yhteiskuntavastuu 2004 1 Miksi RAY julkaisee yhteiskuntavastuuraportin? Vastuullisuus on edellytys rahapelitoiminnan järjestämiselle yhteiskunnan antamalla yksinoikeudella Mukana jo toiminnan perusperiaatteissa

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

KENO PELI- JA JÄRJESTELMÄOPAS

KENO PELI- JA JÄRJESTELMÄOPAS KENO PELI- JA JÄRJESTELMÄOPAS KENO JA KUNKKUKERTOIMET Kenossa arvotaan kaksi kertaa päivässä 20 numeroa väliltä 1 70. Pelin voittoon vaikuttavat rastien määrä (= kenotaso), valittu panos sekä osumien määrä.

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy VEIKKAUksen vuosi yhteiskuntavastuuraportti vuosikertomus VEIKKAUKSEN VUOSI 2009 Veikkauksen toiminnan ja olemassaolon perustana on vastuullisuus. Veikkauksen vuosi 2009 on yhdistetty vuosikertomus ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012 Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho Komission valvontamenettely komission virallinen ilmoitus Suomelle 10.4.2006, jonka mukaan Suomi on laiminlyönyt

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

voittaa SUOMALAINEN VEIKKAUKSEN VUOSI 2005 LÖYTÖ VASTUULLINEN PELITOIMINTA TAKAA ILOA JA HYVINVOINTIA KAIKILLE SUOMALAISILLE LÖYTÄJÄ

voittaa SUOMALAINEN VEIKKAUKSEN VUOSI 2005 LÖYTÖ VASTUULLINEN PELITOIMINTA TAKAA ILOA JA HYVINVOINTIA KAIKILLE SUOMALAISILLE LÖYTÄJÄ SUOMALAINEN voittaa AINA VEIKKAUKSEN VUOSI 2005 LÖYTÖ VASTUULLINEN PELITOIMINTA TAKAA ILOA JA HYVINVOINTIA KAIKILLE SUOMALAISILLE LÖYTÄJÄ ASIAKASTA KUUNNELLEN TARJOLLA ELÄMYKSIÄ HAAVEILUN, URHEILUN JA

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

SUOMALAINEN VOITTAA AINA

SUOMALAINEN VOITTAA AINA VEIKKAUKSEN VUOSI 2004 SUOMALAINEN VOITTAA AINA RAHAPELEJÄ KEHITETÄÄN SOSIAALISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA EU-SUOMEN MALLI PERUSTUU VASTUUAJATTELUUN VEIKKAUS VAIHTOI KURSSIA ASIAKASKESKEISYYS TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAKSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Sisällysluettelo YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2015. Yhteiskuntavastuuraportti 2015. Vastuullista rahapelitarjontaa 75 vuotta 16 miljardia edunsaajille

Sisällysluettelo YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2015. Yhteiskuntavastuuraportti 2015. Vastuullista rahapelitarjontaa 75 vuotta 16 miljardia edunsaajille 1 Sisällysluettelo Yhteiskuntavastuuraportti 2015 Vastuullista rahapelitarjontaa 75 vuotta 16 miljardia edunsaajille Strategia 2014 2017 Arvot Yhteiskuntavastuun johtaminen Veikkauksessa Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN:

VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: Veikkauksen toinen vuosineljännes oli menestyksekäs. Onnistuimme tasoittamaan taloudellisen taantuman ja heikon kulutuskysynnän

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN:

VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2014 VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: Alkuvuonna Veikkauksen liiketoimintaan vaikutti edelleen talouden taantuma. Olemme kuitenkin onnistuneet tasoittamaan kulutuskysynnän

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS

VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS Verkkokumppanuus on Veikkauksen ja Valon kehittämä yhteistyömuoto seuroille. Pelaamalla Veikkauksen pelejä netissä tai mobiilissa seuran omalla nettisivulla olevien linkkien

Lisätiedot

VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS

VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS sivu MIKÄ VERKKOKUMPPANUUS? Seuranne nettisivuille asennetaan nettibanneri, josta on linkkaus Veikkauksen sivuille Aktivoimalla seuran jäsenet, kannattajat ja

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta KULTTUURILLA ON KESKEINEN ASEMA yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot