1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)"

Transkriptio

1 SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Veikkaus Oy:n (jäljempänä Veikkaus) ja SLU:n yhteinen verkkokumppanuushankkeen pilottivaihe käynnistyi ja pilottivaihe päättyi Pilotin tulosten perusteella Veikkaus ja SLU päättivät jatkaa verkkokumppanuuteen liittyvää yhteistyötä. Verkkokumppanuuden tavoitteena on, että seurassa lisääntyy tietämys Veikkauksesta ja veikkausvarojen merkityksestä suomalaiselle liikunnalle, nuorisotyölle, taiteelle ja tieteelle sekä vastuullisen pelitoiminnan merkityksestä ja urheilupeleistä osana urheilun seuraamista. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia keinoja rahapelien sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisemiseen osana urheiluseuratoimintaa. Verkkokumppanuus mahdollistaa seuran toimijoille Veikkauksen pelien pelaamisen seuran verkkosivuilta. Seurassa tehtävien toimenpiteiden vastikkeeksi seura saa verkkosivujensa kautta pelatuista peleistä palkkiot tässä sopimuksessa mainitulla tavalla. 3. Sopimuksen voimassaoloaika Tämä sopimus on voimassa..201 alkaen toistaiseksi ja on molempien osapuolten irtisanottavissa 3.kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen voimassaolon päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta niiden sopimuskohtien voimassaoloon, joiden on tarkoitus olla voimassa Sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta. Tällaisia sopimuskohtia ovat mm. kohdat "Seuran palkkiot" ja "Palkkion maksaminen". Tämä sopimus korvaa mahdollisen aiemman SLU:n ja Seuran välisen vastaavansisältöisen sopimuksen verkkokumppanuudesta. 4. Toimintaperiaate Seura sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin; Seura lähettää verkkokumppanuutta varten tuotettua materiaalia ja informaatiota kaikille yli 18 vuotta täyttäneille jäsenilleen, alaikäisten jäsentensä vanhemmille, muille seuran toimintaan osallistuville henkilöille sekä muille sidosryhmille.

2 Seuran verkkosivuilla toteutetaan verkkokumppanuuden vaatimat tekniset toimenpiteet. Seuran tilaisuuksissa esitellään yhteistyötä sekä jaetaan verkkokumppanuutta varten tuotettua materiaalia. Seura sitoutuu osallistumaan verkkokumppanuutta käsitteleviin koulutus- ja suunnittelutilaisuuksiin sekä toteuttamaan yhdessä suunniteltuja viestintätoimenpiteitä. Seura sitoutuu sopimuskauden aikana pidättäytymään kaikesta yhteistyöstä Veikkauksen kanssa samalla toimialalla olevien yhteisöjen kanssa. Seura sitoutuu toteuttamaan muut Valon ja seuran yhdessä sopimat toimenpiteet ValoIla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin mikäli Seura rikkoo sopimuksen toimintaperiaatteita. 5. Verkkokumppanuuden markkinointi 5.1 Seuran verkkosivuille tuotettava materiaali Seuran verkkosivuille asetetaan verkkokumppanuuden vaatimat linkit. Valon ja Veikkauksen ylläpitämällä nettisivustolla löytyvät tuoreimmat informaatiot sekä sähköiset materiaalit Verkkokumppanuuteen liittyen. Seuroille ja muille kiinnostuneille esitellään tuolla nettisivuilla mm. yhteistyön tarkoitus ja toiminta. 5.2 Verkkokumppanuuden markkinoinnin ja myynnin edistämisen tapoja koskevat kriteerit Seura sitoutuu noudattamaan Veikkauksen kulloinkin voimassa olevia markkinoinnin eettisiä ohjeita erityisesti silloin, kun samassa yhteydessä näkyy Veikkaus. Sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevat Veikkauksen markkinoinnin eettiset ohjeet ovat tämän sopimuksen liitteessä 1. Verkkokumppanuuden markkinoinnille on asetettu Veikkausta, Valoa sekä verkkokumppaniseuroja koskevia kriteerejä. Nämä on kuvattu verkkokumppanuuden internet -sivuilla osoitteessa Veikkaus voi asettaa verkkokumppanuushankkeessa mukana oleville seuroille pelimyynnin määriä ja/tai muita toimintaa tai myynnin edistämisen tapaa koskevia kriteereitä. 6. PELAAMINEN 6.1 Seuran verkkosivujen kautta Veikkauksen asiakas avaa seuran kotisivuilla olevasta Iinkistä veikkaus.fi sivun. Veikkaus.fi sivulla asiakas joko rekisteröityy Veikkauksen uudeksi asiakkaaksi tai kirjautuu jo olemassa olevilla tunnuksillaan sisään veikkaus.fi sivun asiakassivuille, jossa hän voi rahansiirron jälkeen pelata kaikkia Veikkauksen nettipalvelun kautta tarjolla olevia pelejä. Verkkokumppaniseuran tunnistaminen tapahtuu myyntipistetunnuksen eli Seura-

3 ID:n avulla. Asiakas joka on rekisteröitynyt verkkokumppaniseuran kautta, mutta pelaa suoraan Veikkaus.fi:ssä, tunnistetaan myös Seura-ID:n avulla. Rekisteröitymisen ja rahansiirron jälkeen asiakas voi pelata samoilla tunnuksilla minkä tahansa Veikkauksen verkkokumppanin sivuilla olevien linkkien kautta tai suoraan Veikkaus.fi -pelipalvelussa. Pelit veloitetaan pelitililtä ja voitot maksetaan joko pankki- tai pelitilille. Verkkokumppanuuden kautta pelatut pelit näkyvät normaalisti Veikkaus.fi sivuston pelitilillä. Kunkin verkkokumppaniseuran kotisivuilla oleva linkki toteutetaan Veikkauksen ja Valon yhteisesti sopimalla tavalla ja sisällöllä. Veikkaus vastaa linkkien ulkoasusta ja Valo vastaa Iinkkien käytännön ohjeistamisesta sekä liittämisestä verkkokumppaniseurojen kotisivuille. 6.2 Veikkauksen mobiilikanavan kautta Veikkauksen asiakas näppäilee seuran printtimateriaalista (tai vastaavasta) Seura- ID:llä varustetun Veikkauksen mobiilikanavan osoitteen. Seuran mobiilikanavan osoite voidaan lukea ja myös esimerkiksi QR-koodina. Asiakas tallentaa sivuston osoitteen puhelimeensa ja joko rekisteröityy Veikkauksen uudeksi asiakkaaksi tai kirjautuu jo olemassa olevilla tunnuksillaan sisään m.veikkaus.fi asiakassivuille, jossa hänen voi rahansiirron jälkeen pelata kaikkia Veikkauksen mobiilikanavan kautta tarjolla olevia pelejä. Verkkokumppaniseuran tunnistaminen tapahtuu myös mobiilikanavan kautta pelaamisessa myyntipistetunnuksen eli Seura ID:n avulla. Kun asiakas tallentaa verkkokumppaniseuran Seura-ID:llä varustetun Veikkauksen mobiilikanavan osoitteen, niin asiakas tunnistetaan aina automaattisesti Seura-ID:n avulla hänen pelatessaan Veikkauksen mobiilikanavan kautta. 7. Seuran palkkiot 7. 1 Seuran palkkiot peleistä sekä muut korvaukset pilottiin osallistumisesta Palkkioita maksetaan seuraavasti; 1. Pelien vaihdosta maksettava palkkio 2. Rekisteröitymisestä maksettava palkkio Palkkioiden suuruudet eri pelimuodoista on määritelty liite 2:ssa. 7.2 Palkkion maksaminen Veikkaus maksaa peleistä koostuvat palkkiot suoraan seuralle seuraavasti; Veikkaus maksaa pelien vaihdosta maksettavat palkkiot (em. kohta 1) Seuralle tai Seuran osoittamalle taholle viikoittain. Palkkioiden maksu seuroille tapahtuu eräpäivällä seuraavan viikon keskiviikkona ja pankin hyvitys on seuran tilillä saman viikon perjantaina. Rekisteröitymisestä maksettavat palkkiot (em. kohta 2) Veikkaus maksaa Seuralle tai Seuran osoittamalle taholle kerran kuukaudessa. Palkkioiden maksu seuroille tapahtuu kunkin sellaisen kalenterikuukauden, jonka aikana Seuralle on syntynyt

4 oikeus palkkioon, päättymisen jälkeisen viikon keskiviikkona ja pankin hyvitys on seuran tilillä saman viikon perjantaina. Mikäli Veikkauksen ja Valon välinen verkkokumppanuussopimus päättyy syystä tai toisesta ennen aikaisesti, on Valolla kuitenkin em. voimassaoloajasta riippumatta oikeus purkaa tämä sopimus. Sopimuksen purkautuessa Seuran oikeus tässä sopimuksessa määritettyihin palkkioihin päättyy välittömästi kaikilta osin. 8. Vastuurajoitukset ja purkuehdot Valolla on Veikkauksen vaatimuksesta yksipuolinen oikeus purkaa Verkkokumppanisopimus esim. pelien sääntöihin tai muuttuneeseen markkinatilanteeseen tai pelimoduulien kannattamattomuuteen perustuen. Purkaminen tapahtuu kuitenkin yhteisymmärryksessä Osapuolten kesken perustellusta syystä. Sopimuksen purkautuessa verkkokumppanuusseuran oikeus tässä sopimuksessa määritettyihin palkkioihin päättyy välittömästi kaikilta osin. Valolla on Veikkauksen vaatimuksesta oikeus ilman irtisanomisaikaa päättää tämä sopimus, mikäli arpajaislaki ja/tai sen toimeenpanoon liittyvät viranomaistoimet vaikuttavat Veikkauksen näkemyksen mukaan estävästi tämän yhteistyön toteuttamismahdollisuuksiin. Valolla on Veikkauksella vaatimuksesta oikeus purkaa sopimus yksittäisen seuran kanssa perustellusta syystä. 9. Sopimuksen muut ehdot Osapuolet sitoutuvat pitämään kaikki tämän sopimuksen sekä sopimusneuvottelujen perusteella saamansa tiedot luottamuksellisina, elleivät osapuolet ole etukäteen kirjallisesti toisin sopineet. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen. 10. Yhteydenotot Sopijaosapuolten tulee tehdä kaikki tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset toisen osapuolen alla määritellylle yhteyshenkilölle sähköpostitse tai postitse seuraavasti; A) jos seuralle: Seura: Vastuuhenkilö: Osoite: Sähköposti: B) jos Valolle: Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Yhteyshenkilö: Osoite: Radiokatu 20, Helsinki Sähköposti: Päiväys ja allekirjoitukset

5 Hyväksymme tämän sopimuksen sisällön yhdistyksemme nimenkirjoittajina. Päiväys SEURA Allekirjoitus Nimenselvennys Asema yhteisössä Allekirjoitus Nimenselvennys Asema yhteisössä LIITTEET 1) Veikkauksen markkinoinnin eettiset ohjeet 2) Seuran palkkiot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS

VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS VEIKKAUKSEN VERKKOKUMPPANUUS Verkkokumppanuus on Veikkauksen ja Valon kehittämä yhteistyömuoto seuroille. Pelaamalla Veikkauksen pelejä netissä tai mobiilissa seuran omalla nettisivulla olevien linkkien

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 1 (10) RAY Etuasiakkuuden voimaan Nämä korvaavat 29.1.2013 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit. Yrityksen tiedot Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.org 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot