A S I A L U E T T E L O :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A L U E T T E L O :"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus: 3. seurakuntapastori 94 Virkamääräyksen jatkopyyntö 3. seurakuntapastorin viransijaiselle 95 Virkavapausanomus: 5. seurakuntapastori 96 Virkamääräyksen jatkopyyntö 5. seurakuntapastorin viransijaiselle 97 Anomus osittaisesta virkavapaudesta: kanttori 98 Diakonian työalajohtaja 99 Diakoniatyön viransijainen ja kausityöntekijä 100 Vuorotteluvapaa-anomus: lastenohjaaja 101 Sivutoimiluvan jatkohakemus: eritysnuorisotyönohjaaja 102 Määräaikaisten palvelussuhteiden tilanne 103 Jumalanpalvelukset ja Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen 105 Vuoden 2012 talousavioavustusten jakaminen 106 Imatran seurakunnan liittyminen jäseneksi Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:hyn 107 Vuoden 2012 talousarvioavustusten jakaminen paikallisille kristillisille järjestöille 108 Tilapäisasunnon tarve 109 Seurakunnan omaisuuden lainaaminen 110 Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko 111 Talousarviokehykset vuodelle Imatran seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma 113 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 114 Verotulokertymät Kirkkoherran päätösluettelo 116 Talousjohtajan päätösluettelo 117 Kolehtisuunnitelma Seuraava kokous 119 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja, puheenjohtajana 107 Haakana Leena Hirvonen Esa poistui 99 käsittelyn ajaksi Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa poissa Marttinen Leena Pihkala Arno Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vepsä Kari Pöyhönen Sari Leena Marttisen varajäsen Muut osallistujat poissa Ollonen Ilkka KV:n puheenjohtaja Mynttinen Rauni KV:n varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri 88 Kokouksen avaus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 90 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Arno Pihkala ja Hannu Sopanen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 13 jälkeen. Hyväksyttiin. 91 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Hyväksyttiin. 92 Työjärjestys Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Esittelijä ilmoitti vetävänsä pois asian: Muualle kuin hautausmaille haudattujen tuhkattujen vainajien muistomerkki. Lisäasiana työjärjestykseen lisättiin kolehtisuunnitelma ajalle Työjärjestys hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 93 Virkavapausanomus: 3. seurakuntapastori 94 Virkamääräyksen jatkopyyntö 3. seurakuntapastorin viransijaiselle 95 Virkavapausanomus: 5. seurakuntapastori 96 Virkamääräyksen jatkopyyntö 5. seurakuntapastorin viransijaiselle 97 Anomus osittaisesta virkavapaudesta: kanttori 98 Diakonian työalajohtaja 99 Diakoniatyön viransijainen ja kausityöntekijä 100 Vuorotteluvapaa-anomus: lastenohjaaja 101 Sivutoimiluvan jatkohakemus: eritysnuorisotyönohjaaja

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 102 Määräaikaisten palvelussuhteiden tilanne Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki on rakennemuutosneuvottelun aikana jättänyt vakinaisesti täyttämättä vapautuneita palvelussuhteita. Seurakunnan strategian luominen on kesken ja sen osana henkilöstöstrategia luominen. Koska kirkkoneuvosto päätti lopettaa rakennemuutosneuvottelut Rautjärven seurakunnan kanssa, kirkkoneuvoston on käytävä periaatekeskustelu siitä, mitä tehdään rakennemuutosneuvottelujen aikana määräaikaisesti täytetyille palvelussuhteille. Palvelussuhteet, jotka ovat määräaikaisesti täytettynä tai täyttämättä: Kirkkoherran alaiset palvelussuhteet: - Kappalaisen virka - Nuorisonohjaajan virka - Kirkkoherranvirastossa kaksi kanslistin virkaa Talousjohtajan alaiset palvelussuhteet: - Rakennusmestarin virka / Päivärannan isäntä - Kurssikeskuksen johtajan virka - Seurakuntamestarin virka (kiertävä suntio) - Seurakuntakeskuksen vahtimestarin virka - Olavinkulman työsuhteinen siivooja-vahtimestari - Hautausmaan työsuhteinen seurakuntamestari Liitteenä on henkilöstö Seurakunnan taloudellinen tilanne luo paineita henkilöstön vähentämiseen. Mistä vähennykset tehdään ja millaisia palvelussuhteita jatkossa tarvitaan, ovat kysymyksiä, joihin strategiaa tarvitsemme. käy periaatekeskustelun määräaikaisista palvelussuhteista. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto antoi johtavien viranhaltijoiden tehtäväksi laatia päätösehdotukset seuraavaan kokoukseen edellä mainituista palvelussuhteista.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 103 Jumalanpalvelukset ja Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Jos seurakunnalla on useita kirkkoja, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään (KJ 2:2). Kirkkolain selitysosan mukaan päiväjumalanpalvelus yleensä pidetään ainakin pääkirkossa, mutta kirkkoneuvosto voi päättää, että päiväjumalanpalvelus pidetään muualla kuin pääkirkossa. Syksykaudella 2012 on kaksi sunnuntaita, jolloin olisi perusteltua pitää päiväjumalanpalvelus vain yhdessä kirkossa: Sunnuntaina Kolmen Ristin Kirkossa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden kirkkopyhä. Perusteluna on se, että näin panostettaisiin vapaaehtoisten omaan kirkkopyhään. Tämän edellytys on, että kirkkoneuvosto myöntää luvan viettää päiväjumalanpalvelus muualla kuin pääkirkossa, joka on Tainionkosken kirkko. Sunnuntai neljännen adventtisunnuntain messu Tainionkosken kirkossa. Perusteluna on se, että seuraava päivä on jouluaatto, joten seurakuntalaiset eivät juuri tule kirkkoon aaton aattona. Tämän päivän osalta päiväjumalanpalvelus säilyy Tainionkosken kirkossa. päättää, että päiväjumalanpalvelus pidetään ainoastaan yhdessä kirkossa sunnuntaina Kolmen Ristin Kirkossa ja sunnuntaina Tainionkosken kirkossa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 104 Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Edellisen kirkkoneuvoston alainen jumalanpalvelustyöryhmä kokoontui pohtimaan jumalanpalveluselämää. Muistion 5 toteaa aikaporrastuksista: kokeilut Imatralla ovat osoittaneet, että kirkossakävijät haluavat tulla klo 10. Mahdollisina porrastusaikoina esiteltiin klo 10, 15 ja 18. Työryhmän ajatukset tarkentuivat , jolloin tuli ehdotus, että kahdessa kirkossa jumalanpalvelus olisi klo 10 ja yhdessä klo 12. Nykyisen kirkkoneuvoston alaisuudessa jumalanpalveluksen porrastamista on pohdittu ja Näissä kokouksissa ei tehty muistioihin tallennettua konkreettista ehdotusta jumalanpalvelusten porrastamiseksi. Erityisjumalanpalvelukset, esimerkiksi klo 16 pidetyt Tuomas-messut ovat osoittaneet, että kirkossakävijät tulevat kirkkoon muulloinkin kuin klo 10. Toisaalta klo 10 on koettu ajaksi, joka on se kaikkein oikein. Jos jumalanpalvelusaika muuttuu pysyvästi, se aiheuttaa voimakkaan reaktion, koska erilaisten ajassa liikkuvien muutosten keskellä kirkolta odotetaan muuttumattomuutta ja pysyvyyttä. Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen olisi käytännöllistä etua tuottava siis järkevä - ratkaisu, sillä jumalanpalveluksissa käyvä seurakuntalainen saisi enemmän ajallisia vaihtoehtoja. Porrastus ei myöskään veisi miltään alueelta pois oman kirkon jumalanpalvelusta. Jokaisella kirkolla säilyisi viikoittain jumalanpalvelus, muutamia poikkeuspyhiä lukuun ottamatta. Aikaisemmat kokeilut ovat osoittaneet, että pitkää perinnettä ei voi katkaista kertarysäyksellä. Vanhan perinteen rinnalle on ensin luotava uutta rinnakkaisperinnettä. Siksi on aiheellista päättää ensin tavoite, johon tähdätään. Sen jälkeen on päätettävä keinot ja aikataulu tavoitteeseen pääsemiseksi. Imatran kolmelle kirkolle sopiva porrastus on klo 10, 13 ja 16. Kirkkojen osalta tämä merkitsee: klo 10 Tainionkoski (pääkirkko), klo 13 Imatrankoski ja klo 16 Kolmen Ristin Kirkko. Tässä suunnitelmassa kaikki jumalanpalvelukset ovat päiväsaikaan. Ilta- ja yökirkkoja on järjestettävä tämän porrastuksen ulkopuolella.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Aikataulusuunnitelma on seuraavanlainen. Vuonna 2013 Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa järjestetään vähintään kerran kuukaudessa uutena porrastusaikana jumalanpalvelus. Vuonna 2014 näitä jumalanpalveluksia on joka toinen kuukausi kerran ja joka toinen kuukausi kaksi kertaa. Vuonna 2015 porrastettuja jumalanpalveluksia on joka toinen sunnuntai. Vuonna 2016 kaikki jumalanpalvelukset ovat Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa mahdollisia poikkeusjumalanpalveluksia kuten BB-jumalanpalvelus - lukuun ottamatta porrastuksen mukaisia. päättää, että Imatran seurakunnassa otetaan käyttöön jumalanpalvelusaikojen porrastus vaiheittain. Tainionkosken kirkko on pääkirkko, joten sen päiväjumalanpalvelukset ovat jatkossakin klo 10. Imatrankoskella porrastuksen mukainen jumalanpalvelusaika on klo 13 ja Kolmen Ristin Kirkossa klo 16. Vuonna 2013 Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa järjestetään vähintään kerran kuukaudessa uutena porrastusaikana jumalanpalvelus. Vuonna 2014 näitä jumalanpalveluksia on joka toinen kuukausi kerran ja joka toinen kuukausi kaksi kertaa. Vuonna 2015 porrastettuja jumalanpalveluksia on joka toinen sunnuntai. Vuonna 2016 kaikki jumalanpalvelukset ovat Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa mahdollisia poikkeusjumalanpalveluksia lukuun ottamatta porrastuksen mukaisia. päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jumalanpalvelustyöryhmälle. 105 Vuoden 2012 talousavioavustusten jakaminen Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun avustukset ovat piispain kokouksen suositusten mukaisesti olleet noin 2-3 prosenttia kirkollisverotuloista (Kirkon lähetystyön toimikunta ). Kirkon lähetystyön keskus (KLK) suosittaa, että talousarvioavustuksien jakamisessa huomioidaan seuraavat seikat:

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) - lähetysjärjestön seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus - seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset - lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä - seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu - seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kirkon lähetysjärjestöjä tulee kohdella keskenään tasavertaisesti siten, että ne järjestöt, joilla on yhteistyö- tai nimikkosopimus Imatran seurakunnan kanssa, saavat avustusmäärärahasta ensin voimassa olevien sopimuksien mukaiset tavoitesummat. Tavoitesummat ylittävästä avustusmäärärahasta jaetaan lähetysjärjestöille avustusta niiden edellisen vuoden aikana Imatran seurakunnasta saaman vapaaehtoisen taloudellisen tuen suhteessa. Avustusten ehtona on, että avustusta saavan tulee toimittaa seurakuntaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys avustuksen käytöstä. Taloustoimisto ei ole maksanut muuten jo myönnettyä avustusta, ellei selvitystä ole saatu. päättää myöntää vuoden 2012 talousarvioavustukset avustukset seuraavasti (suluissa vuoden 2011 luvut): Kirkon lähetysjärjestöille yhteensä (54.500) - Suomen Lähetysseura (SLS) (17.510) - Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) (15.860) - Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) (8.150) - Evankelis-luterilainen Lähetysjärjestö Kylväjä (ELK) (6.280) - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) (4.080) - Suomen Pipliaseura (SPS) (2.620) hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 106 Imatran seurakunnan liittyminen jäseneksi Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:hyn Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:llä on ollut Imatran seurakunnan kanssa yhteistyösopimus radiolähetystyöstä alkaen. Toiminnalleen ja lähetystyöhön SANSA on saanut Imatralta tukea perustamisestaan v alkaen. SANSA on suositellut Imatran seurakunnalle jäsenyyttä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:ssä. Jäsenenä seurakunta voi osallistua haluamallaan panostuksella myös medialähetystyön suunnitteluun ja strategiatyöhön SANSA:ssa. SANSA:lla on voimassa olevien sääntöjen mukaan vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta, joihin jäsenillä on osallistumisoikeus. Jäsenmaksu vuonna 2012 on 150 /vuosi. Osallistumalla lähetysjärjestöjen toimintaan, strategiatyöskentelyyn ja päätöksentekoon seurakunta pystyy paremmin pitämään oman lähetystyönsä suunnittelun ja toteutuksen yhteistyökumppaniensa toimintaresurssien mukaisena ja huomioida niiden asettamat edellytykset seurakunnan omissa lähetystyön strategioissa ja toiminnoissa. Ote yhdistyksen säännöistä: Yhdistyksen oppiperustana on Pyhä Raamattu ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Yhdistyksen tarkoituksena on oppiperustansa mukaisesti toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä levittämällä maailmaan kaikkivaltiaan Jumalan avulla Raamatussa ilmoitettua evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta ihmisille pelastukseksi sekä syventää kristittyjen hengellistä elämää ja ohjata heitä lähetysvastuuseen Yhdistyksen henkilöjäseniksi sen hallitus voi hyväksyä yksityishenkilöitä ja yhteisöjäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä kuten seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen oppiperustan, tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyys astuu voimaan yhden kuukauden kuluttua hallituksen päätöksestä.

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja oppiperustaa tai rikkonut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai kahtena perättäisenä vuotena jättänyt suorittamatta määrätyn jäsenmaksun tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. --- Medialähetystyön osuus ja merkitys on kasvanut lähetystyön edetessä niille alueille, joihin lähetystyöntekijöiden lähettäminen on estetty tai se on vaarallista. Medialähetystyö on osoittautunut myös kustannustehokkaaksi toimintamuodoksi tukea niiden lähetyskenttien ja kielialueiden työtä, joissa ei ole seurakuntia tai on vähän pieniä kristillisiä seurakuntia suureten väestömäärien keskellä. Imatran seurakunta hakee jäsenyyttä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:ssä. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 107 Vuoden 2012 talousarvioavustusten jakaminen paikallisille kristillisille järjestöille Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkoherra Arto Marttinen on esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja puheenjohtajana toimii Liisa Teräslahti. Arto Marttinen poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Seurakunta on tukenut edellisinä vuosina paikallisia kristillisiä järjestöjä ja yhteistyökumppaneita talousarvioon varatulla määrärahalla seuraavasti:

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) - Jaakkiman kristillinen opisto Oronmyllyn toimintakeskus (KRS) Imatran Katulähetys Imatran Kristillinen Työväenyhdistys 250 Avustusten ehtona on, että avustusta saavan järjestön on toimitettava talousarviovuoden aikana seurakuntaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys avustuksen käytöstä. Myönnettyä avustusta ei tilitetä, mikäli vaadittuja asiakirjoja ei toimiteta. Vuoden 2011 talousarviomäärärahasta jäi käyttämättä 500, koska tarvittavia asiapapereita ei toimitettu määräaikaan mennessä. Koska kyse on pienten järjestöjen vähäisistä avustusmäärärahoista, on kohtuullista suorittaa tilittämättä jääneet vuoden 2011 avustukset kirkkoneuvostolle varatusta vuoden 2012 avustusmäärärahasta. päättää myöntää vuoden 2012 talousarvioavustukset paikallisille kristillisille järjestöille seuraavasti: - Jaakkiman kristillinen opisto Oronmyllyn toimintakeskus (KRS) Imatran Katulähetys Imatran Kristillinen Työväenyhdistys 250 Lisäksi Imatran Katulähetykselle ja Imatran Kristilliselle Työväenyhdistykselle tilitetään kummallekin 250 kirkkoneuvoston avustusmäärärahasta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 108 Tilapäisasunnon tarve Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalla on omistuksessaan kiinteistöjä ja osakehuoneistoja, joissa on työsuhdeasuntoja sekä vapaille markkinoille suunnattuja vuokra-asuntoja. Työsuhdeasuntojen kysyntä on vähentynyt ja työsuhdeasunnoksi tarkoitettuun on voinut jäädä asumaan myös palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Oheisena liitteenä on luettelo työsuhde- ja vuokra-asunnoista. Edellisten asuntojen lisäksi seurakunnalla on hallinnassaan viisi Y-säätiön asuntoa, jotka on tarkoitettu yksinäisille, asuntovaikeuksissa oleville, itsenäiseen tai lähes itsenäiseen asumiseen kykeneville henkilöille. Diakoniatyö osallistuu asukkaiden valintaan ja pitää yhteyttä vuokralaisiin. Näidenkin asuntojen vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia tai useiden kuukausien määräaikaisia sopimuksia. Aika ajoin olisi diakoniatyöllä tarvetta myös lyhytaikaisesta tilapäisasunnosta. Postillassa on tällä hetkellä yksi asunto ilman vuokralaista. Asuntoa kohtaan on ollut mielenkiintoa, mutta asunnon varustetaso ei vastaa nykyaikaista asumista (säilytystilojen vähäisyys, ikkunat ylhäällä kaltereineen, sokkeloinen, muutettu toimitilasta asunnoksi). hyväksyy talousjohtajan toimen antaa Postillan vapaana oleva asunto tilapäisasunnoksi toistaiseksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 109 Seurakunnan omaisuuden lainaaminen Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Suoritetussa vuoden 2011 tilintarkastuksessa tilintarkastajat antoivat suullisen kehoituksen kehittää sisäistä valvontaa ja antaa sitä koskevat ohjeet. on antanut periaatteellisen lyhyen ohjeen sisäisestä valvonnasta, ohje on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaisten ohjeiden ja valvonnan puuttuminen on johtanut siihen, että seurakunnan omaisuutta on käytetty myös muuhun kuin seurakunnan oman toiminnan toteuttamiseen. Mm. soittimia on lainattu tilivelvollisten tietämättä ulkopuoliseen käyttöön.

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Sisäisen valvonnan ohjeistuksella, valvonnalla ja tiedottamisella pyritään ohjaamaan seurakunnan omaisuudesta huolehtimista ja varmistaa siten myös seurakunnan etujen turvaamisen. päättää ottaa huomioon tilintarkastajien antama kehoitus sisäisen valvonnan kehittämisestä ja pyytää talousjohtajaa valmistelemaan uudet ohjeet sisäisestä valvonnasta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 110 Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkovaltuusto on tehnyt vuosina 2007 ja 2008 päätökset lainan ottamisesta hautainhoitorahastolta. Lainan koroksi on tällöin päätetty 3,5 % todellisen laina-ajan mukaan. Päätöksistä ei ilmene, millä perusteella korko määräytyi. Vuoden 2007 lopulla peruskorko on ollut 4,25 % ja vuoden 2008 lopulla 4,75 %. Vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella peruskorko on 2 %. Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden Euribor-korkojen keskiarvosta. Peruskorko vahvistetaan pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan. Koska lainan nostamisen jälkeen on lainan koroissa tapahtunut merkittävää laskua, on seurakunnan edun mukaista, että jäljellä olevalle velkapääomalle määritellään uusi korko. Myös koron määräytymisperuste on hyvä määritellä. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston velan korko määräytyy valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron mukaisesti puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäljellä olevan velan korko määräytyy peruskoron mukaisesti alkaen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 111 Talousarviokehykset vuodelle 2013 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukaisesti on seurakunnalle jokaista varainhoitovuotta varten hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on kirkkovaltuuston hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta aloitetaan yleensä keskustelemalla seurakunnan strategioista, tavoitteista, toimintatavoista sekä seurakuntalaisten palautteista ja tarpeista. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto päättää talousarviokehyksistä sekä antaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnittelun laadintaohjeen. Toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen taloudellinen tilanne sekä Imatran alueen olosuhteet: erityisesti väestörakenteen muutos ja väestön väheneminen. Tilinpäätös vuodelta 2011 oli reilusti ylijäämäinen ja vaikutti positiivisuudellaan seurakunnan maksuvalmiuteen. Kuitenkin edelleen monet talouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ovat keskimääräistä heikommat ja rahoitusomaisuutta koskeva tunnusluku huono. Tästä syystä seurakunnan taloutta tulee vähintään seuraavan viiden vuoden ajan hoitaa tiukasti menoja karsien, uusiin määrärahoihin ei ole mahdollisuuksia, jollei samanaikaisesti löydetä uusia tuloja. Ainoastaan omaisuuden myyntituloilla on mahdollista varautua tuleviin investointitarpeisiin.

17 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) päättää, että vuoden 2013 talousarviossa a) varaudutaan henkilöstömenoissa 1,6 % vuosikustannusnousuun; b) kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousuun varataan 5 %; c) uuteen eläkerahastomaksuun varataan 1,2 % laskennallisesta kirkollisverosta; d) muut käyttötalousmenot eivät saa nousta ja niiden tulee olla enintään vuoden 2012 tasossa; e) kirkollisveroa ja yhteisöveroa arvioidaan kertyvän saman verran kuin vuonna 2012; f) sijaisten ja muiden tilapäisten työntekijöiden palkkaustarve esitettävä toimintasuunnitelmassa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 112 Imatran seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Imatran seurakunnalla on toistaiseksi voimassaoleva sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Imatran työterveys ry:n kanssa. Liitteenä Imatran seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma merkitsee tiedoksi työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Merkittiin tiedoksi.

18 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 113 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Valmistelija: yhteistyötoimikunta Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Esityslistan liitteenä on pidetyn yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja. päättää merkitä tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 114 Verotulokertymät Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja toukokuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,33 Tot 5/ , ,59 Tot-% (keskim-%) 49,4 (41,7) 47,3 (41,7) Ylitys/alitus , ,26 Kertymä ed. v. vast , ,14 Muutos ed.v. vast , ,45 Muutos-% ed. v. vast. 0,0 6,8 merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi.

19 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 115 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Päätös Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 116 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Päätös Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 117 Kolehtisuunnitelma Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Liitteenä kolehdit Imatran seurakunnassa vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle Päätös hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 118 Seuraava kokous n seuraava kokous on keskiviikkona klo

20 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 119 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen Liisa Teräslahti Sirpa Paakki puheenjohtaja puheenjohtaja 107 aikana sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Arno Pihkala Hannu Sopanen Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25:3 ja KJ 23:2,1 mukaan ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot