A S I A L U E T T E L O :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A L U E T T E L O :"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus: 3. seurakuntapastori 94 Virkamääräyksen jatkopyyntö 3. seurakuntapastorin viransijaiselle 95 Virkavapausanomus: 5. seurakuntapastori 96 Virkamääräyksen jatkopyyntö 5. seurakuntapastorin viransijaiselle 97 Anomus osittaisesta virkavapaudesta: kanttori 98 Diakonian työalajohtaja 99 Diakoniatyön viransijainen ja kausityöntekijä 100 Vuorotteluvapaa-anomus: lastenohjaaja 101 Sivutoimiluvan jatkohakemus: eritysnuorisotyönohjaaja 102 Määräaikaisten palvelussuhteiden tilanne 103 Jumalanpalvelukset ja Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen 105 Vuoden 2012 talousavioavustusten jakaminen 106 Imatran seurakunnan liittyminen jäseneksi Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:hyn 107 Vuoden 2012 talousarvioavustusten jakaminen paikallisille kristillisille järjestöille 108 Tilapäisasunnon tarve 109 Seurakunnan omaisuuden lainaaminen 110 Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko 111 Talousarviokehykset vuodelle Imatran seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma 113 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 114 Verotulokertymät Kirkkoherran päätösluettelo 116 Talousjohtajan päätösluettelo 117 Kolehtisuunnitelma Seuraava kokous 119 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja, puheenjohtajana 107 Haakana Leena Hirvonen Esa poistui 99 käsittelyn ajaksi Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa poissa Marttinen Leena Pihkala Arno Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vepsä Kari Pöyhönen Sari Leena Marttisen varajäsen Muut osallistujat poissa Ollonen Ilkka KV:n puheenjohtaja Mynttinen Rauni KV:n varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri 88 Kokouksen avaus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 90 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Arno Pihkala ja Hannu Sopanen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 13 jälkeen. Hyväksyttiin. 91 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Hyväksyttiin. 92 Työjärjestys Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Esittelijä ilmoitti vetävänsä pois asian: Muualle kuin hautausmaille haudattujen tuhkattujen vainajien muistomerkki. Lisäasiana työjärjestykseen lisättiin kolehtisuunnitelma ajalle Työjärjestys hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 93 Virkavapausanomus: 3. seurakuntapastori 94 Virkamääräyksen jatkopyyntö 3. seurakuntapastorin viransijaiselle 95 Virkavapausanomus: 5. seurakuntapastori 96 Virkamääräyksen jatkopyyntö 5. seurakuntapastorin viransijaiselle 97 Anomus osittaisesta virkavapaudesta: kanttori 98 Diakonian työalajohtaja 99 Diakoniatyön viransijainen ja kausityöntekijä 100 Vuorotteluvapaa-anomus: lastenohjaaja 101 Sivutoimiluvan jatkohakemus: eritysnuorisotyönohjaaja

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 102 Määräaikaisten palvelussuhteiden tilanne Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki on rakennemuutosneuvottelun aikana jättänyt vakinaisesti täyttämättä vapautuneita palvelussuhteita. Seurakunnan strategian luominen on kesken ja sen osana henkilöstöstrategia luominen. Koska kirkkoneuvosto päätti lopettaa rakennemuutosneuvottelut Rautjärven seurakunnan kanssa, kirkkoneuvoston on käytävä periaatekeskustelu siitä, mitä tehdään rakennemuutosneuvottelujen aikana määräaikaisesti täytetyille palvelussuhteille. Palvelussuhteet, jotka ovat määräaikaisesti täytettynä tai täyttämättä: Kirkkoherran alaiset palvelussuhteet: - Kappalaisen virka - Nuorisonohjaajan virka - Kirkkoherranvirastossa kaksi kanslistin virkaa Talousjohtajan alaiset palvelussuhteet: - Rakennusmestarin virka / Päivärannan isäntä - Kurssikeskuksen johtajan virka - Seurakuntamestarin virka (kiertävä suntio) - Seurakuntakeskuksen vahtimestarin virka - Olavinkulman työsuhteinen siivooja-vahtimestari - Hautausmaan työsuhteinen seurakuntamestari Liitteenä on henkilöstö Seurakunnan taloudellinen tilanne luo paineita henkilöstön vähentämiseen. Mistä vähennykset tehdään ja millaisia palvelussuhteita jatkossa tarvitaan, ovat kysymyksiä, joihin strategiaa tarvitsemme. käy periaatekeskustelun määräaikaisista palvelussuhteista. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto antoi johtavien viranhaltijoiden tehtäväksi laatia päätösehdotukset seuraavaan kokoukseen edellä mainituista palvelussuhteista.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 103 Jumalanpalvelukset ja Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Jos seurakunnalla on useita kirkkoja, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään (KJ 2:2). Kirkkolain selitysosan mukaan päiväjumalanpalvelus yleensä pidetään ainakin pääkirkossa, mutta kirkkoneuvosto voi päättää, että päiväjumalanpalvelus pidetään muualla kuin pääkirkossa. Syksykaudella 2012 on kaksi sunnuntaita, jolloin olisi perusteltua pitää päiväjumalanpalvelus vain yhdessä kirkossa: Sunnuntaina Kolmen Ristin Kirkossa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden kirkkopyhä. Perusteluna on se, että näin panostettaisiin vapaaehtoisten omaan kirkkopyhään. Tämän edellytys on, että kirkkoneuvosto myöntää luvan viettää päiväjumalanpalvelus muualla kuin pääkirkossa, joka on Tainionkosken kirkko. Sunnuntai neljännen adventtisunnuntain messu Tainionkosken kirkossa. Perusteluna on se, että seuraava päivä on jouluaatto, joten seurakuntalaiset eivät juuri tule kirkkoon aaton aattona. Tämän päivän osalta päiväjumalanpalvelus säilyy Tainionkosken kirkossa. päättää, että päiväjumalanpalvelus pidetään ainoastaan yhdessä kirkossa sunnuntaina Kolmen Ristin Kirkossa ja sunnuntaina Tainionkosken kirkossa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 104 Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Edellisen kirkkoneuvoston alainen jumalanpalvelustyöryhmä kokoontui pohtimaan jumalanpalveluselämää. Muistion 5 toteaa aikaporrastuksista: kokeilut Imatralla ovat osoittaneet, että kirkossakävijät haluavat tulla klo 10. Mahdollisina porrastusaikoina esiteltiin klo 10, 15 ja 18. Työryhmän ajatukset tarkentuivat , jolloin tuli ehdotus, että kahdessa kirkossa jumalanpalvelus olisi klo 10 ja yhdessä klo 12. Nykyisen kirkkoneuvoston alaisuudessa jumalanpalveluksen porrastamista on pohdittu ja Näissä kokouksissa ei tehty muistioihin tallennettua konkreettista ehdotusta jumalanpalvelusten porrastamiseksi. Erityisjumalanpalvelukset, esimerkiksi klo 16 pidetyt Tuomas-messut ovat osoittaneet, että kirkossakävijät tulevat kirkkoon muulloinkin kuin klo 10. Toisaalta klo 10 on koettu ajaksi, joka on se kaikkein oikein. Jos jumalanpalvelusaika muuttuu pysyvästi, se aiheuttaa voimakkaan reaktion, koska erilaisten ajassa liikkuvien muutosten keskellä kirkolta odotetaan muuttumattomuutta ja pysyvyyttä. Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen olisi käytännöllistä etua tuottava siis järkevä - ratkaisu, sillä jumalanpalveluksissa käyvä seurakuntalainen saisi enemmän ajallisia vaihtoehtoja. Porrastus ei myöskään veisi miltään alueelta pois oman kirkon jumalanpalvelusta. Jokaisella kirkolla säilyisi viikoittain jumalanpalvelus, muutamia poikkeuspyhiä lukuun ottamatta. Aikaisemmat kokeilut ovat osoittaneet, että pitkää perinnettä ei voi katkaista kertarysäyksellä. Vanhan perinteen rinnalle on ensin luotava uutta rinnakkaisperinnettä. Siksi on aiheellista päättää ensin tavoite, johon tähdätään. Sen jälkeen on päätettävä keinot ja aikataulu tavoitteeseen pääsemiseksi. Imatran kolmelle kirkolle sopiva porrastus on klo 10, 13 ja 16. Kirkkojen osalta tämä merkitsee: klo 10 Tainionkoski (pääkirkko), klo 13 Imatrankoski ja klo 16 Kolmen Ristin Kirkko. Tässä suunnitelmassa kaikki jumalanpalvelukset ovat päiväsaikaan. Ilta- ja yökirkkoja on järjestettävä tämän porrastuksen ulkopuolella.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Aikataulusuunnitelma on seuraavanlainen. Vuonna 2013 Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa järjestetään vähintään kerran kuukaudessa uutena porrastusaikana jumalanpalvelus. Vuonna 2014 näitä jumalanpalveluksia on joka toinen kuukausi kerran ja joka toinen kuukausi kaksi kertaa. Vuonna 2015 porrastettuja jumalanpalveluksia on joka toinen sunnuntai. Vuonna 2016 kaikki jumalanpalvelukset ovat Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa mahdollisia poikkeusjumalanpalveluksia kuten BB-jumalanpalvelus - lukuun ottamatta porrastuksen mukaisia. päättää, että Imatran seurakunnassa otetaan käyttöön jumalanpalvelusaikojen porrastus vaiheittain. Tainionkosken kirkko on pääkirkko, joten sen päiväjumalanpalvelukset ovat jatkossakin klo 10. Imatrankoskella porrastuksen mukainen jumalanpalvelusaika on klo 13 ja Kolmen Ristin Kirkossa klo 16. Vuonna 2013 Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa järjestetään vähintään kerran kuukaudessa uutena porrastusaikana jumalanpalvelus. Vuonna 2014 näitä jumalanpalveluksia on joka toinen kuukausi kerran ja joka toinen kuukausi kaksi kertaa. Vuonna 2015 porrastettuja jumalanpalveluksia on joka toinen sunnuntai. Vuonna 2016 kaikki jumalanpalvelukset ovat Imatrankoskella ja Kolmen Ristin Kirkossa mahdollisia poikkeusjumalanpalveluksia lukuun ottamatta porrastuksen mukaisia. päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jumalanpalvelustyöryhmälle. 105 Vuoden 2012 talousavioavustusten jakaminen Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun avustukset ovat piispain kokouksen suositusten mukaisesti olleet noin 2-3 prosenttia kirkollisverotuloista (Kirkon lähetystyön toimikunta ). Kirkon lähetystyön keskus (KLK) suosittaa, että talousarvioavustuksien jakamisessa huomioidaan seuraavat seikat:

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) - lähetysjärjestön seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus - seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset - lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä - seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu - seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kirkon lähetysjärjestöjä tulee kohdella keskenään tasavertaisesti siten, että ne järjestöt, joilla on yhteistyö- tai nimikkosopimus Imatran seurakunnan kanssa, saavat avustusmäärärahasta ensin voimassa olevien sopimuksien mukaiset tavoitesummat. Tavoitesummat ylittävästä avustusmäärärahasta jaetaan lähetysjärjestöille avustusta niiden edellisen vuoden aikana Imatran seurakunnasta saaman vapaaehtoisen taloudellisen tuen suhteessa. Avustusten ehtona on, että avustusta saavan tulee toimittaa seurakuntaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys avustuksen käytöstä. Taloustoimisto ei ole maksanut muuten jo myönnettyä avustusta, ellei selvitystä ole saatu. päättää myöntää vuoden 2012 talousarvioavustukset avustukset seuraavasti (suluissa vuoden 2011 luvut): Kirkon lähetysjärjestöille yhteensä (54.500) - Suomen Lähetysseura (SLS) (17.510) - Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) (15.860) - Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) (8.150) - Evankelis-luterilainen Lähetysjärjestö Kylväjä (ELK) (6.280) - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) (4.080) - Suomen Pipliaseura (SPS) (2.620) hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 106 Imatran seurakunnan liittyminen jäseneksi Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:hyn Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:llä on ollut Imatran seurakunnan kanssa yhteistyösopimus radiolähetystyöstä alkaen. Toiminnalleen ja lähetystyöhön SANSA on saanut Imatralta tukea perustamisestaan v alkaen. SANSA on suositellut Imatran seurakunnalle jäsenyyttä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:ssä. Jäsenenä seurakunta voi osallistua haluamallaan panostuksella myös medialähetystyön suunnitteluun ja strategiatyöhön SANSA:ssa. SANSA:lla on voimassa olevien sääntöjen mukaan vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta, joihin jäsenillä on osallistumisoikeus. Jäsenmaksu vuonna 2012 on 150 /vuosi. Osallistumalla lähetysjärjestöjen toimintaan, strategiatyöskentelyyn ja päätöksentekoon seurakunta pystyy paremmin pitämään oman lähetystyönsä suunnittelun ja toteutuksen yhteistyökumppaniensa toimintaresurssien mukaisena ja huomioida niiden asettamat edellytykset seurakunnan omissa lähetystyön strategioissa ja toiminnoissa. Ote yhdistyksen säännöistä: Yhdistyksen oppiperustana on Pyhä Raamattu ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Yhdistyksen tarkoituksena on oppiperustansa mukaisesti toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä levittämällä maailmaan kaikkivaltiaan Jumalan avulla Raamatussa ilmoitettua evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta ihmisille pelastukseksi sekä syventää kristittyjen hengellistä elämää ja ohjata heitä lähetysvastuuseen Yhdistyksen henkilöjäseniksi sen hallitus voi hyväksyä yksityishenkilöitä ja yhteisöjäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä kuten seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen oppiperustan, tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyys astuu voimaan yhden kuukauden kuluttua hallituksen päätöksestä.

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja oppiperustaa tai rikkonut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai kahtena perättäisenä vuotena jättänyt suorittamatta määrätyn jäsenmaksun tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. --- Medialähetystyön osuus ja merkitys on kasvanut lähetystyön edetessä niille alueille, joihin lähetystyöntekijöiden lähettäminen on estetty tai se on vaarallista. Medialähetystyö on osoittautunut myös kustannustehokkaaksi toimintamuodoksi tukea niiden lähetyskenttien ja kielialueiden työtä, joissa ei ole seurakuntia tai on vähän pieniä kristillisiä seurakuntia suureten väestömäärien keskellä. Imatran seurakunta hakee jäsenyyttä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:ssä. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 107 Vuoden 2012 talousarvioavustusten jakaminen paikallisille kristillisille järjestöille Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkoherra Arto Marttinen on esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja puheenjohtajana toimii Liisa Teräslahti. Arto Marttinen poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Seurakunta on tukenut edellisinä vuosina paikallisia kristillisiä järjestöjä ja yhteistyökumppaneita talousarvioon varatulla määrärahalla seuraavasti:

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) - Jaakkiman kristillinen opisto Oronmyllyn toimintakeskus (KRS) Imatran Katulähetys Imatran Kristillinen Työväenyhdistys 250 Avustusten ehtona on, että avustusta saavan järjestön on toimitettava talousarviovuoden aikana seurakuntaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys avustuksen käytöstä. Myönnettyä avustusta ei tilitetä, mikäli vaadittuja asiakirjoja ei toimiteta. Vuoden 2011 talousarviomäärärahasta jäi käyttämättä 500, koska tarvittavia asiapapereita ei toimitettu määräaikaan mennessä. Koska kyse on pienten järjestöjen vähäisistä avustusmäärärahoista, on kohtuullista suorittaa tilittämättä jääneet vuoden 2011 avustukset kirkkoneuvostolle varatusta vuoden 2012 avustusmäärärahasta. päättää myöntää vuoden 2012 talousarvioavustukset paikallisille kristillisille järjestöille seuraavasti: - Jaakkiman kristillinen opisto Oronmyllyn toimintakeskus (KRS) Imatran Katulähetys Imatran Kristillinen Työväenyhdistys 250 Lisäksi Imatran Katulähetykselle ja Imatran Kristilliselle Työväenyhdistykselle tilitetään kummallekin 250 kirkkoneuvoston avustusmäärärahasta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 108 Tilapäisasunnon tarve Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalla on omistuksessaan kiinteistöjä ja osakehuoneistoja, joissa on työsuhdeasuntoja sekä vapaille markkinoille suunnattuja vuokra-asuntoja. Työsuhdeasuntojen kysyntä on vähentynyt ja työsuhdeasunnoksi tarkoitettuun on voinut jäädä asumaan myös palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Oheisena liitteenä on luettelo työsuhde- ja vuokra-asunnoista. Edellisten asuntojen lisäksi seurakunnalla on hallinnassaan viisi Y-säätiön asuntoa, jotka on tarkoitettu yksinäisille, asuntovaikeuksissa oleville, itsenäiseen tai lähes itsenäiseen asumiseen kykeneville henkilöille. Diakoniatyö osallistuu asukkaiden valintaan ja pitää yhteyttä vuokralaisiin. Näidenkin asuntojen vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia tai useiden kuukausien määräaikaisia sopimuksia. Aika ajoin olisi diakoniatyöllä tarvetta myös lyhytaikaisesta tilapäisasunnosta. Postillassa on tällä hetkellä yksi asunto ilman vuokralaista. Asuntoa kohtaan on ollut mielenkiintoa, mutta asunnon varustetaso ei vastaa nykyaikaista asumista (säilytystilojen vähäisyys, ikkunat ylhäällä kaltereineen, sokkeloinen, muutettu toimitilasta asunnoksi). hyväksyy talousjohtajan toimen antaa Postillan vapaana oleva asunto tilapäisasunnoksi toistaiseksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 109 Seurakunnan omaisuuden lainaaminen Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Suoritetussa vuoden 2011 tilintarkastuksessa tilintarkastajat antoivat suullisen kehoituksen kehittää sisäistä valvontaa ja antaa sitä koskevat ohjeet. on antanut periaatteellisen lyhyen ohjeen sisäisestä valvonnasta, ohje on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaisten ohjeiden ja valvonnan puuttuminen on johtanut siihen, että seurakunnan omaisuutta on käytetty myös muuhun kuin seurakunnan oman toiminnan toteuttamiseen. Mm. soittimia on lainattu tilivelvollisten tietämättä ulkopuoliseen käyttöön.

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Sisäisen valvonnan ohjeistuksella, valvonnalla ja tiedottamisella pyritään ohjaamaan seurakunnan omaisuudesta huolehtimista ja varmistaa siten myös seurakunnan etujen turvaamisen. päättää ottaa huomioon tilintarkastajien antama kehoitus sisäisen valvonnan kehittämisestä ja pyytää talousjohtajaa valmistelemaan uudet ohjeet sisäisestä valvonnasta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 110 Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkovaltuusto on tehnyt vuosina 2007 ja 2008 päätökset lainan ottamisesta hautainhoitorahastolta. Lainan koroksi on tällöin päätetty 3,5 % todellisen laina-ajan mukaan. Päätöksistä ei ilmene, millä perusteella korko määräytyi. Vuoden 2007 lopulla peruskorko on ollut 4,25 % ja vuoden 2008 lopulla 4,75 %. Vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella peruskorko on 2 %. Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden Euribor-korkojen keskiarvosta. Peruskorko vahvistetaan pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan. Koska lainan nostamisen jälkeen on lainan koroissa tapahtunut merkittävää laskua, on seurakunnan edun mukaista, että jäljellä olevalle velkapääomalle määritellään uusi korko. Myös koron määräytymisperuste on hyvä määritellä. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston velan korko määräytyy valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron mukaisesti puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäljellä olevan velan korko määräytyy peruskoron mukaisesti alkaen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 111 Talousarviokehykset vuodelle 2013 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukaisesti on seurakunnalle jokaista varainhoitovuotta varten hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on kirkkovaltuuston hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta aloitetaan yleensä keskustelemalla seurakunnan strategioista, tavoitteista, toimintatavoista sekä seurakuntalaisten palautteista ja tarpeista. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto päättää talousarviokehyksistä sekä antaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnittelun laadintaohjeen. Toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen taloudellinen tilanne sekä Imatran alueen olosuhteet: erityisesti väestörakenteen muutos ja väestön väheneminen. Tilinpäätös vuodelta 2011 oli reilusti ylijäämäinen ja vaikutti positiivisuudellaan seurakunnan maksuvalmiuteen. Kuitenkin edelleen monet talouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ovat keskimääräistä heikommat ja rahoitusomaisuutta koskeva tunnusluku huono. Tästä syystä seurakunnan taloutta tulee vähintään seuraavan viiden vuoden ajan hoitaa tiukasti menoja karsien, uusiin määrärahoihin ei ole mahdollisuuksia, jollei samanaikaisesti löydetä uusia tuloja. Ainoastaan omaisuuden myyntituloilla on mahdollista varautua tuleviin investointitarpeisiin.

17 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) päättää, että vuoden 2013 talousarviossa a) varaudutaan henkilöstömenoissa 1,6 % vuosikustannusnousuun; b) kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousuun varataan 5 %; c) uuteen eläkerahastomaksuun varataan 1,2 % laskennallisesta kirkollisverosta; d) muut käyttötalousmenot eivät saa nousta ja niiden tulee olla enintään vuoden 2012 tasossa; e) kirkollisveroa ja yhteisöveroa arvioidaan kertyvän saman verran kuin vuonna 2012; f) sijaisten ja muiden tilapäisten työntekijöiden palkkaustarve esitettävä toimintasuunnitelmassa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 112 Imatran seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Imatran seurakunnalla on toistaiseksi voimassaoleva sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Imatran työterveys ry:n kanssa. Liitteenä Imatran seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma merkitsee tiedoksi työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Merkittiin tiedoksi.

18 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 113 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Valmistelija: yhteistyötoimikunta Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Esityslistan liitteenä on pidetyn yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja. päättää merkitä tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 114 Verotulokertymät Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja toukokuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,33 Tot 5/ , ,59 Tot-% (keskim-%) 49,4 (41,7) 47,3 (41,7) Ylitys/alitus , ,26 Kertymä ed. v. vast , ,14 Muutos ed.v. vast , ,45 Muutos-% ed. v. vast. 0,0 6,8 merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi.

19 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 115 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Päätös Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 116 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Päätös Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 117 Kolehtisuunnitelma Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Liitteenä kolehdit Imatran seurakunnassa vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle Päätös hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 118 Seuraava kokous n seuraava kokous on keskiviikkona klo

20 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) 119 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen Liisa Teräslahti Sirpa Paakki puheenjohtaja puheenjohtaja 107 aikana sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Arno Pihkala Hannu Sopanen Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25:3 ja KJ 23:2,1 mukaan ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (12) A S I A L U E T T E L O: 115. Kokouksen avaus 116. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 117. Pöytäkirjantarkastajien valinta 118. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Ääntenlaskijoiden valinta 15 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (16) A S I A L U E T T E L O: 96. Kokouksen avaus 97. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98. Pöytäkirjan tarkastus 99. Ääntenlaskijat 100. Työjärjestys 101.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 39 Kokouksen avaus 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan tarkastus 42 Ääntenlaskijat 43 Työjärjestys 44 Henri Sepposen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) A S I A L U E T T E L O 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. Ääntenlaskijoiden valinta 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (8) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (8) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 64. Kokouksen avaus 65. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 67. Ääntenlaskijoiden valinta 68.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (6) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (6) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 (6) A S I A L U E T T E L O: 120. Kokouksen avaus 121. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 123. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 37. Ääntenlaskijoiden valinta 38.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 94. Kokouksen avaus 95. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 96. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 97. Ääntenlaskijoiden valinta 98.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 123. Kokouksen avaus 124. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 126. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 66. Kokouksen avaus 67. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 69. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (10) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 165 Kokouksen avaus 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 168 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 97. Kokouksen avaus 98. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 100. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 8. Kokouksen avaus 9. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 11. Ääntenlaskijoiden valinta 12.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) Kirkkoneuvosto 29.5.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) Kirkkoneuvosto 29.5.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 82 Kokouksen avaus 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 84 Pöytäkirjan tarkastus 85 Ääntenlaskijat 86 Työjärjestys 87 Henkilöstöasia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Ääntenlaskijat 32 Työjärjestys 33 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 (12) A S I A L U E T T E L O : 174 Kokouksen avaus 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastus 177 Ääntenlaskijat 178 Työjärjestys 179

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Kirkkovaltuusto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Kirkkovaltuusto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) A S I A L U E T T E L O 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Ohjeet vaalien toimittamiseen 4. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (12) A S I A L U E T T E L O 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. Ääntenlaskijoiden valinta 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (10) A S I A L U E T T E L O 31. Kokouksen avaus 32. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 34. Ääntenlaskijoiden valinta 35.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 29 Kokouksen avaus 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastus 32 Ääntenlaskijat 33 Työjärjestys 34 Ostotarjous

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (11) A S I A L U E T T E L O 20. Kokouksen avaus 21. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 23. Ääntenlaskijoiden valinta 24.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastus 4. Ääntenlaskijat 5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Ääntenlaskijoiden valinta 5 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 37 Kokouksen avaus 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 40 Ääntenlaskijoiden valinta 41 Työjärjestyksen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 102. Kokouksen avaus 103. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 104. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 105. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo

Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo 18 18.40 Jäsenet Seurantaryhmien työskentelyssä mukana Suni Hannu pj Peura Tuula Elonsalo Raimo vpj Nyman Ilona Fager-Pintilä Rose-Marie Siltala

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 108. Kokouksen avaus 109. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 111. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) Kirkkoneuvosto 13.6.2012

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) Kirkkoneuvosto 13.6.2012 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) ASIALUETTELO 120 Kokouksen avaus 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 Pöytäkirjan tarkastus 123 Ääntenlaskijat 124 Työjärjestys 125 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 (14) A S I A L U E T T E L O 50. Kokouksen avaus 51. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 52. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 53. Ääntenlaskijoiden valinta 54.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (7) A S I A L U E T T E L O 42. Kokouksen avaus 43. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 45. Ääntenlaskijoiden valinta 46.

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (15) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ääntenlaskijat 4 Työjärjestys 5 Henkilöstöasia 6 Henkilöstöasia

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTAKIRJA 10/ (10) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTAKIRJA 10/ (10) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTAKIRJA 10/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 227 Kokouksen avaus 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastus 230 Ääntenlaskijat 231 Työjärjestys 232

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.11.2017 klo 17 17.50 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntasali Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kartano

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 173. Kokouksen avaus 174. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 175. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 176. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 154. Kokouksen avaus 155. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 156. Pöytäkirjantarkastajien valinta 157. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1 TIKKAKOSKEN AENEUVOSTO AIKA klo 18.58 20.25 PAIKKA Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 81 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Ahti Ranto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri, poissa 114 ajan

Ahti Ranto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri, poissa 114 ajan KIRKKONEUVOSTO 8/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.20 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj, poissa 114 ajan Henry Hautala Jarkko Hautala Vappu Kuivamäki Heikki Lintala

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (13) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (13) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 (13) A S I A L U E T T E L O: 131. Kokouksen avaus 132. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 133. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 134. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (19) Kirkkoneuvosto 26.6.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (19) Kirkkoneuvosto 26.6.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (19) A S I A L U E T T E L O : 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjan tarkastus 108 Ääntenlaskijat 109 Työjärjestys 110

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 6/2015 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 6/2015 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 8.6.2015 Kokous 6/2015 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 8.6.2015 klo 18.00 19.15 Läsnäolevat jäsenet: Posti Timo pj Elonsalo Raimo vpj Harinen Ari Haukijärvi Eino Kivistö Jaakko

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 (15) A S I A L U E T T E L O : 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastus 36 Ääntenlaskijoiden valinta 37 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (17) A S I A L U E T T E L O: 135 Kokouksen avaus 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137 Pöytäkirjan tarkastus 138 Ääntenlaskijat 139 Työjärjestys 140 Lausunto

Lisätiedot

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 Aika Perjantai 12.5.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Helinä Ylikännö Anni Rantalan varajäsen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 11. Kokouksen avaus 12. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 14. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 3/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 3/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 3/2016 Kokousaika Tiistai 13.12.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 28 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot