IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia 52 Vuosiloman myöntäminen talousjohtaja Sirpa Paakille 53 Ostotarjous Kyyhkysenkatu 1A asunnosta 54 Tilinpäätös vuodelta Hautaustoimen kesätyöntekijät Kolehtisuunnitelma Verotulokertymät maaliskuu Kirkkoherran päätösluettelo 59 Henkilöstöasia 60 Seuraava kokous 61 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, kokoussali Osallistujat: Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 52 Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Haakana Leena Hirvonen Esa läsnä Hämäläinen Tomi Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula poissa Sopanen Hannu poissa Meskanen Soini Hannu Sopasen varajäsen Muut osallistujat Vepsä Kari kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri, esteellinen Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 10/11.

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 48 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sari Pöyhönen ja Tuula Rahkonen Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina klo Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Pöyhönen ja Tuula Rahkonen. 49 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 50 Työjärjestys hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 51 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen 52 Vuosiloman myöntäminen talousjohtaja Sirpa Paakille Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Talousjohtaja Sirpa Paakki on esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja poistuu kokouksesta käsittelyn ajaksi. Talousjohtaja Sirpa Paakilla on jäljellä vuosilomaoikeutta lomakaudella arkipäivää. Hän anoo vuosilomaa ajaksi (10 ap). Talousjohtaja Sirpa Paakin vuosilomaoikeus lomakaudella 2013 on 38 arkipäivää. Hän anoo vuosilomaa ajaksi (10 ap), jonka jälkeen hänelle jää vuosilomaoikeutta 28 arkipäivää vuodelta 2013.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) päättää myöntää talousjohtaja Sirpa Paakille vuosilomaa anomuksensa mukaisesti. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian kohdalla. totesi talousjohtaja Sirpa Paakin esteellisyyden HL kohdan perusteella (asianosaisjäävi). hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 53 Ostotarjous Kyyhkysenkatu 1A asunnosta Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki 54 Tilinpäätös vuodelta 2012 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa positiivista vuosikatetta ,52 ja tilikauden ylijäämää ,71. Käyttötalouden ulkoisia toimintatuottoja kertyi ,23. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna toimintatuottoja kertyi ,46 vähemmän. Toimintamenoja kertyi ,17 ja menot toteutuivat vain 93,5 % talousarvioon verrattuna. Vuoteen 2011 verrattuna toimintamenot kasvoivat ,21 eli 2,5 %. Investointeihin käytettiin ,00 ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi ,00.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Kirkollisveroa kertyi ,41 (97,9%) eli ,59 alle arvion. Yhteisöveroa kertyi ,68 (94,5 %), mikä on ,32 alle tuloarvion. Verotuloja kertyi yhteensä ,09, mikä on ,91 edellisvuotista vähemmän. Maksuvalmius koheni tilanteen 40 päivästä 54 päivään. Lainaa hautainhoitorahastolle lyhennettiin vuoden 2012 aikana yhteensä ,25, lainaa oli jäljellä yhteensä ,59. Hautainhoitorahaston tilinpäätös on alijäämäinen ,06. Hautainhoitorahaston varat olivat yhteensä ,91 ja rahaston haudanhoitovastuut ,83. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen ,08. Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2012 ja alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2012, allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. esittää kirkkovaltuustolle, että ylijäämä ,51 vuodelta 2012 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston alijäämä ,06 vuodelta 2012 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Esa Hirvonen poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 55 Hautaustoimen kesätyöntekijät 2013 Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Hautausmaan vakituiset työntekijät toimivat työpareina ja ovat toistensa lomasijaisina. Osa toiminnoista siirtyy kuitenkin kokonaan kausityövoiman tehtäväksi, kuten haudankaivu ja jätehuolto sekä ruohonleikkuu. Näin hautausmaan ja hautainhoitorahaston työt nojautuvat kesäisin vahvasti kausityövoiman käyttöön. Vuositasolla kausityövoimaa käytetään noin 15 henkilötyövuotta. Vuosi Htv 14,3 14,3 14,3 14,7 15,3 15,4 15,6 14,3 14,9 14,9 15,1 Enimmillään työntekijämäärä on kesäkuun alussa kukkien istutuksen aikaan. Kausityövoima vuonna 2013: Työntekijöistä osa tulee vuosittain töihin. Heistä puolella on ollut vuonna 2012 viiden kuukauden työsopimus ja puolella neljän kuukauden sopimus. Tänä vuonna osat vaihtuvat viime vuonna pitemmän sopimuksen saaneet ovat tänä vuonna lyhyemmällä sopimuksella ja toiset pitemmällä. Järjestelystä on sovittu työntekijöitten kanssa yhteisessä palaverissa. Lisäksi kaksi työntekijää ovat syksyllä pitempään tekemässä varustehuoltoa ja viheralan syystöitä Henkilöt lkm Mikäli kevät tulee aikaisemmin aloittavat pitemmän työsopimuksen työntekijät jo huhtikuun lopulla. Edellisten lisäksi koululaisia opiskelijoita ja myös vanhempia henkilöitä toimii aputyövoimana. Heidän työsopimuksensa ovat kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen. Koululaisilla kolme viikkoa ja vanhemmilla, kokeneemmilla työntekijöillä jopa kolme kuukautta. Myös koululainen tai opiskelija voi saada pitemmän sopimuksen, jos hän osoittautuu ahkeraksi, hyväksi työntekijäksi. Aputyövoiman tarve on suurimmillaan istutuksen aikaan kesäkuun alussa

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Pvm Vakituinen kausityövoima Aputyövoima Yhteensä hyväksyy ylipuutarhuri Ari Ylähollon esityksen hautaustoimen kausityövoiman enimmäismäärästä kesäkaudelle Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että sää- ja muista olosuhteista johtuen voidaan työvoimaa vähentää suunnitellusta enimmäismäärästä ylipuutarhurin harkinnan mukaan. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 56 Kolehtisuunnitelma Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Liitteenä kolehdit Imatran seurakunnassa vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 57 Verotulokertymät maaliskuu 2013 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Verotuloja on kertynyt maaliskuun 2013 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. 3 kk kertymä , ,00 Tot 3/ , ,72 Tot-% (keskim-%) 30,3 (25,0) 20,7 (25,0) Ta ylitys/alitus , ,28 Kertymä ed. v. vast , ,65 Muutos ed.v. vast , ,07 Muutos-% ed. v. vast. - 4,8 1,5 merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 58 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) Henkilöstöasia Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 60 Seuraava kokous n seuraava kokous on klo Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Sari Pöyhönen Tuula Rahkonen Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013 Aika: 16.5.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 1/8

Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 1/8 Nastolan seurakunta Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2/2013 1/8 Kokousaika 21.05.2013 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalo, kahvitarjoilu 17.30 alkaen Läsnä puheenjohtaja Simo Kaukonen paikalla varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kulosen ja Susanna Kämäräisen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Aika: 21.10.2010 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot