A S I A L U E T T E L O :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A L U E T T E L O :"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) A S I A L U E T T E L O : 174 Kokouksen avaus 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastus 177 Ääntenlaskijat 178 Työjärjestys 179 Kanslistin virkavaali 180 Lausunnon antaminen IV seurakuntapastorin viransijaisesta 181 Irtisanoutuminen virasta: 182 Diakonia työalajohtajan valinta 183 Diakoniaviran haettavaksi julistaminen 184 Esitys Pirkko Purasen perinnön käyttämisestä 185 Y-säätiön asunnon irtisanominen 186 Siunauskappelin käyttö 187 Kolehtisuunnitelma Verotulokertymät Kirkkoherran päätösluettelo 190 Talousjohtajan päätösluettelo 191 Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen neuvottelukunnan kysely 192 Pappilan piharakennuksen purkaminen ja pysäköintipaikkojen rakentaminen 193 Seuraava kokous 194 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja poissa Haakana Leena Hirvonen Esa Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vepsä Kari Muut osallistujat Ollonen Ilkka KV:n puheenjohtaja Mynttinen Rauni KV:n varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri 174 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 176 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sirpa Koistinen ja Arno Pihkala. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Koistinen ja Arno Pihkala. 177 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 178 Työjärjestys Hyväksytään kokouksen työjärjestys. hyväksyi työjärjestyksen seuraavin lisäyksin: 191 Etelä-Karjalan Palvelevan Puhelimen neuvottelukunnan kysely, 192 Pappilan piharakennuksen purkaminen ja pysäköintipaikkojen rakentaminen. 179 Kanslistin virkavaali Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen julisti haettavaksi kirkkoherranviraston kanslistin määräaikaisen viran, jonka hakuaika päättyi Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti, että kanslistin virka täytetään vakinaisesti. jatkoi viran hakuaikaa Määräaikaiseen virkaan hakemuksensa jättäneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) Hakuaikana tehtävää haki 87 henkilöä. Hakuilmoituksessa kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva ammatillinen tutkinto, kokemus kirkkoherranviraston tai taloushallinnon tehtävistä sekä hyvät atk-taidot. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Arto Marttinen, talousjohtaja Sirpa Paakki, toimistonhoitaja Paula Markkanen ja henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen, kutsuivat haastatteluun yhden tehtävää hakeneen. Haastattelu pidettiin keskiviikkona Esityslistan liitteenä on yhteenveto hakijoista sekä haastatteluryhmän muistio. suorittaa virkavaalin. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli yksikin jäsen sitä vaatii. valitsee kanslistin virkaan alkaen. Kanslistin viran palkka määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan. Virassa noudatetaan virastotyöaikaa. Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla. valitsi yksimielisesti kanslistin virkaan ehdotuksen mukaisesti. 180 Lausunnon antaminen IV seurakuntapastorin viransijaisesta Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Seurakunnassamme on virkamääräyksellä täytettävänä IV seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle Tuomiokapituliin ilmoittautui määräajassa yksi hakija pastori Olli Hyvärinen. Kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki haastattelivat maanantaina viransijaisuutta hakeneen pastori Olli Hyvärisen. pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Olli Hyväriselle Imatran seurakunnan IV seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 181 Irtisanoutuminen virasta: Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Diakoni on ilmoittanut irtisanoutuvansa diakonian virasta alkaen. myöntää eron Imatran seurakunnan diakonian virasta alkaen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 182 Diakonia työalajohtajan valinta Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen valitsi kokouksessaan diakoni hoitamaan diakonian työalajohtajan tehtävää Hänen irtisanouduttuaan virasta diakonian työalajohtajan tehtävä on uudelleen täytettävänä. Tehtävää on hakenut virkavapaalla oleva diakoni, joka on ilmoittanut suostuvansa aikaistamaan työhön paluutaan. Kirkkoherra Arto Marttinen, talousjohtaja Sirpa Paakki ja henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen kuulivat diakoniatyöntekijöitä Keskustelun yhteydessä ilmeni, että tehtävää tulee mahdollisesti hakemaan myös toinen diakoniatyöntekijä. haastattelee hakijat, mutta diakonian työalajohtajaa ei valita tässä kokouksessa, vaan tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi. hyväksyi ehdotuksen.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 183 Diakoniaviran haettavaksi julistaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnassa on seitsemän diakonian virkaa: kansi diakonian virkaa on ilman vakituista viranhaltijaa (4.10. ja alkaen), kaksi viranhaltijaa on virkavapaalla (toisessa on viransijainen) ja kolme virkaa on täytettynä. Jotta diakonia voi vastata seurakuntalaisten tarpeisiin, on nyt vapautuva diakonian virka täytettävä. päättää julistaa diakonian viran haettavaksi mennessä. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Virkaan liitetään työalajohtajan tehtävä, josta suoritetaan erilliskorvaus. hyväksyi ehdotuksen. 184 Esitys Pirkko Purasen perinnön käyttämisestä Valmistelija: kasvun tukiryhmä, työalajohtajat Pirjo Tiippana ja Ismo Häyhä Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kasvun tukiryhmä on kokouksissaan ja laatinut esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen Pirkko Purasen perintövarojen käyttämisestä. n päätöksellä on kyseisiä varoja käytetty 1.705,00 Lähtölaukaus-tapahtumaan ja vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa on suunniteltu käytettäväksi laaditun ehdotuksen mukaisesti yhteensä seuraavasti: 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin (lapsityö) hiippakuntaleiri (varhaisnuorisotyö) leirien ja retkien osallistumismaksut (nuorisotyö) Pietarin matka/jopo-luokka (erityisnuorisotyö) Edellä mainittujen esitysten jälkeen varoja jää käytettäväksi ,25.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) päättää hyväksyä Pirkko Purasen testamenttivarojen käyttämisen esitetyn suunnitelman mukaisena. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 185 Y-säätiön asunnon irtisanominen Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Imatran seurakunnalla on tällä hetkellä hallinnassaan neljä Y-säätiön asuntoa. Aiemman suunnitelman mukaisesti kolme Y-säätiön asuntoa on riittävästi ja niiden hoitamiseen on seurakunnalla riittävät resurssit. As Oy Matinkatu 3 D 25 vuokralainen on sanonut vuokrasopimuksensa irti ja tästä syystä seurakunta on nyt valmis luopumaan tästä 23 m 2 asunnosta. päättää irtisanoa As Oy Matinkatu 3 D 25 koskevan Y- Säätiön kanssa solmitun vuokrasopimuksen siten, että se päättyy hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 186 Siunauskappelin käyttö Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnan voimassaolevan käytännön mukaan Karhumäen siunauskappelia ovat saaneet käyttää kaikki, jotka ovat halunneet toimittaa siellä hautaamisen tai muisteluhetken vainajalle. Käytäntö ei ole kirkkolain vastainen, koska sakraalikäyttöön tarkoitettujen muiden kuin varsinaisten kirkkotilojen kirkko-oikeudellinen asema on vielä tätä kirjoitettaessa säätämättä. Käytäntö on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä lähialueilla vastaava käytäntö on Kotkan seurakuntayhtymällä. Käytäntö on ongelmallinen, koska vainajan omaiset voivat sen avulla tehdä ratkaisuja, jotka eivät kunnioita kirkkoon kuulumattoman vainajan tahtoa.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) KJ 2:23:n mukaan kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita. Siunauskappelin käytön näkökulmasta ei ole mitään ongelma siinä, että seurakunnan pappi siunaa hautaan kirkkoon kuulumattoman henkilön. Ongelmallista ei ole myöskään se, että jonkin muun kristillisen kirkkokunnan tai liikkeen toimenhaltija toimittaa kristillisen siunaamisen oman yhteisönsä jäsenelle. Siunauskappeli on tässäkin tapauksessa luovutettu kristillistä hautaan siunaamista varten. Sakraalitila tarkoittaa tilaa, jossa ollaan pyhien asioiden äärellä ja jossa toimitetaan kirkon pyhiä toimituksia. Sakraalitilaa ei saa luovuttaa sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka on sakraalitilalle vieras. Karhumäen siunauskappeli on kristillisen seurakunnan sakraalitila. Sitä ei tule luovuttaa ei-kristillisiin muistohetkiin. Tällaisia ei kristillisiä yhteisöjä ovat Jehovan todistajista ja Mormoneista alkaen kaikki vieraiden uskontojen yhteisöt. Kirkon ja muiden sakraalikäyttöön tarkoitettujen seurakunnan tilojen käytöstä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä (KJ 14:2,1). Imatran seurakunnassa noudatetaan piispojen antamaa ohjetta seurakunnan tilojen lainaamisesta evankelis-luterilaisen kirkon ulkopuolisille yhteisöille. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 187 Kolehtisuunnitelma Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Liitteenä kolehdit Imatran seurakunnassa vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 188 Verotulokertymät Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja syyskuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,00 Tot 9/ , ,29 Tot-% (keskim-%) 86,2 (75,0) 74,8 (75,0) Ylitys/alitus , ,71 Kertymä ed. v. vast , ,06 Muutos ed. v. vast , ,77 Muutos-% ed. v. vast. + 1,1 % - 20,4 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 189 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 190 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 191 Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen neuvottelukunnan kysely Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen neuvottelukunta pyytää Imatran seurakunnalta mennessä vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1. Hyväksyykö seurakuntanne/seurakuntayhtymä Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen hallintorakenteen purkamisen? 2. Onko seurakuntanne/seurakuntayhtymä valmis ottamaan vastuulleen Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen hallinnoinnin kirkkolain 12. luvun ja kirkkojärjestyksen 11. luvun mukaisesti? 3. Jos vastaus edellisiin kysymyksiin on kielteinen, miten tai kenen tulisi seurakuntanne mielestä hoitaa Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen hallinto? 1. Imatran seurakunta hyväksyy Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen hallintorakenteen purkamisen. 2. Imatran seurakunta ei ole valmis ottamaan vastuulleen Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen hallinnointia. 3. Ensisijaisesti on pyrittävä siihen, että Etelä-Karjalan palveleva puhelin yhdistetään suuremmaksi yksiköksi esimerkiksi Kymenlaakson ja Etelä-Savon kanssa. Mikäli tällainen yhdistäminen ei onnistu, Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulee hoitaa Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen hallinto. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 192 Pappilan piharakennuksen purkaminen ja pysäköintipaikkojen rakentaminen Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Pirjo Tiippana on ilmaissut huolensa Pappilan kiinteistön (Kirkkokatu 4) piha-alueen turvallisuudesta ja liikennejärjestelyistä. Etenkin vilkkaana kerhoaamuna pihassa on runsaasti tulevia ja meneviä autoja, juoksevia lapsia, aikuisia, vaunuja ja rattaita. Liikennejärjestelyille tulee tehdä jotain ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Yhtenä vaihtoehtona pysäköintipaikkojen rakentamiseksi on ehdotettu huonokuntoisen ja lähes käyttämättömän ulkorakennuksen purkamista. Tämän tilalle olisi mahdollista saada pysäköintitilaa jopa kahdellekymmenelle autolle. Kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Asko Paukku, kiinteistölautakunnan ja kirkkoneuvoston jäsen Esa Hirvonen, talousjohtaja Sirpa Paakki ja vt. rakennusmestari Jari Nousiainen ovat käyneet tutustumassa pihaalueeseen. Työalajohtaja Pirjo Tiippana osallistui katselmukseen ja antoi lausuntonsa varhaiskasvatuksen toiveista piha-alueen ja liikennejärjestelyjen suhteen. Kuluvan vuoden 2012 talousarviossa on varattu määräraha seurakuntakeskuksen vieressä olevan asuinkelvottoman rakennuksen purkamista varten. Koska määräraha on edelleen käyttämättä, on se mahdollista käyttää pappilan piharakennuksen purkamiseen, pysäköinti- ja piha-alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. Pihaan tulee rakentaa varastorakennus jätehuoltoa sekä lasten ulkoilutarvikkeita varten. Ehdotus hyväksyy määrärahan käyttämisen pappilan ulkorakennuksen purkamiseen sekä pysäköinti- ja piha-alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 193 Seuraava kokous n seuraava kokous on keskiviikkona klo

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (12) 194 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Sirpa Koistinen Arno Pihkala Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Ääntenlaskijoiden valinta 15 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot