Säästä ja sijoita Nordeassa. Johanna Holopainen Private Banking Etelä-Pohjanmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästä ja sijoita Nordeassa. Johanna Holopainen 8.11.2014 Private Banking Etelä-Pohjanmaa"

Transkriptio

1 Säästä ja sijoita Nordeassa Johanna Holopainen Private Banking Etelä-Pohjanmaa

2 Kotitalouksien rahoitusvarallisuus, 1979Q1-2010Q Käteinen Markka- ja euromääräiset talletukset Sijoitusrahastovarat Milj. euroa Obligaatiot Henki- ja eläkevakuutussäästöt Pörssiosakkeet (noteeratut osakkeet) Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Finanssialan keskusliitto, OMX.

3 Eri omaisuuslajien tuotto Suomessa

4 Metsänomistajan sijoitusvaihtoehdot Raha takaisin metsään Sijoittaminen korkomarkkinoille Talletukset Joukkolainat ja indeksilainat Rahastot Sijoittaminen osakemarkkinoille Suorat osakesijoitukset Rahastot Osakeobligaatiot Sijoittaminen kiinteistömarkkinoille Suora sijoittaminen Välillinen sijoittaminen: sijoitusobligaatiot, Selekta-tuottokori, kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeet Muu sijoittaminen; Kulta, valuutta raaka-aineet 4

5 Korot ennätyksellisen alhaalla

6 Nordea säästöhenkivakuutus; edut Voit sijoittaa varojasi rahastoihin, vakuutustilille tai Tuottokoriin Voit vaihtaa sijoituskohteita ilman kuluja ja veroseuraamuksia Voit nostaa varoja käyttöösi. Nostat ensin sijoittamaasi pääomaa ja vasta lopuksi tuottoa, josta menee myyntivoitonveroa. Varallisuus siirtyy käytännöllisesti lähiomaisillesi sinun jälkeesi Voit jättää perintöä perintöverovapaasti jopa euroa/ lähiomainen Voit tehdä itse edunsaajamäärityksen Voit valita kuolintapauksessa pääomaturvatun Perintöturvan

7 Vakuutussäästöjesi suojaksi Perintöturva Pääomaturva kuolintapauksessa (vähintään maksetut maksut + 1%) Yksi sijoituskohde Tuottokori Säästöjen kehittyessä positiivisesti, pääomaturva on sinulle ilmainen Säästöjen kehittyessä negatiivisesti, pääomaturvan hintaan vaikuttaa ikä ja arvon alenemisen määrä Mahdollisuus luopua Nordea Perintöturvasta

8 Perintöturva 9/2014 Tuottokorin kuukausikatsaus

9 Kiinteistösijoitusten rooli salkussa: Tuottokomponenttina erittäin vakaata vuokratuottoa. Parantaa korin hajautusta ja tehostaa tuotto/riski suhdetta. Konkreettisuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuokrakassavirta on inflaatiosuojattua. Ei rahoitusriskiä - Tuottokori ei käytä velkavipua.

10 Suomi 0,3 % maailman osakemarkkinoista MSCI World All Country, aluepainot Suomi 0,3 % Muut Pohjoismaat 1,9 % Latinalainen Amerikka Itä-Eurooppa 1,1 % 2,9 % Muut 4,7 % Kiinnostaisivatko myös nämä? Aasia 9,6 % Eurooppa 20,9 % Japani 7,8 % Pohjois-Amerikka 50,8 % Lähde: Bloomberg 10 30/04/2012

11 Ajankohtaiset tuotteet European Value -rahasto Yrityslaina Pohjoismaat BQP -rahasto Osakerahasto, jonka sijoitukset keskittyvät Euroopan päämarkkina-alueille, erityisesti Iso-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan ja Sveitsiin. Sijoittaa yhtiöihin, joiden osakekurssi on alhainen verrattuna kirjanpitoarvoon tai todelliseen arvoon. Pitkän koron rahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin yrityslainoihin. Sijoitukset kohdistuvat sekä vakavaraisten yritysten lainoihin että riskiyrityslainoihin. North American All Cap BP - rahasto Osakerahasto, joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Sijoittaa aliarvostettuihin laatuyhtiöihin, joilla salkunhoitajan näkemyksen mukaan on hyvät tulevaisuuden kasvunäkymät. Maailma Osinko A -rahasto Osakeobligaatio Eurooppa Osakeobligaatio Terveydenhuolto Maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto, jonka sijoitukset on hajautettu usealle eri sektorille. Sijoitukset keskittyvät yhtiöihin, joilla on vahva tase ja hyvä osingonmaksukyky. Sijoittaa Euroopan johtaviin yrityksiin. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä viiteindeksin arvonkehityksestä riippumatta. Sijoittaa Euroopan johtaviin terveydenhuoltoalan yrityksiin. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä viiteindeksin arvonkehityksestä riippumatta. 11

12 Miksi Maailma Osinko? Hyvä osinko kertoo yrityksen tilasta, tasaisesti nouseva osinko merkki tuloksen kasvusta Kansainvälisillä markkinoilla valinnanvara osinkopapereissa laajempi Ulkomaisten osinkotuottojen tavoittelu rahaston kautta järkevää myös lähdeverojen hankalan takaisinperinnän vuoksi Vaivaton ja hyvin hajautettu jälleensijoituskohde osinkosijoittajalle Maailma Osinko lyhyesti Sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka jakavat osakkeelleen korkeaa osinkoa Sijoituskohteina eri toimialojen vakaasti kasvavia yrityksiä, joiden maksamat osingot kasvavat tasaisesti Sijoittaa keskeisille markkina-alueille, pääpaino Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa

13 Miksi Euroopan Pienet Yhtiöt? Pienet yhtiöt ovat perinteisesti tuottaneet suuria paremmin Pienemmät yhtiöt kiinnostavat laajentumishakuisia suuryhtiötä Pienten yhtiöiden velkaantumisaste yleensä suuryhtiöitä vähäisempi Pienten yhtiöiden joukosta voi löytää hioutumattomia timantteja, tulevaisuuden suuryhtiöitä Euroopan Pienet Yhtiöt lyhyesti Pieniin, markkina-arvoltaan enintään 10 miljardin euron, eurooppalaisyrityksiin sijoittava osakerahasto Sijoituskohteiden arvonvaihtelu vähäisempää kuin omaisuuslajissa keskimäärin Avoinna 2 kertaa kuukaudessa voi sijoittaa myös kiinnostaviin epälikvidimpiin yhtiöihin Pitkällä aikavälillä vakaampien osakkeiden tuotto on ollut parempaa kuin osakemarkkinoilla keskimäärin Rahaston rakenteen ansiosta salkunhoitaja voi sijoittaa myös epälikvidimpiin yhtiöihin

14 Miksi North American All Cap? Yhdysvaltain talousnäkymät hyvät talous kasvaa, työttömyys on laskenut, talousnäkymät ovat positiiviset Yritysten kannattavuus on korkealla tasolla. Taseet ovat vakaita ja maksuhäiriöt vähäiset. Laadukkaita ja järkevästi arvostettuja sijoituskohteita on edelleen löydettävissä Monipuolinen osakkeeseen hajautettu rahasto, erikokoisia yhtiöitä useilta eri toimialoilta North American All Cap lyhyesti Sijoittaa markkina-arvoltaan kaikenkokoisiin yhdysvaltalaisyhtiöihin ja useille toimialoille Rahastossa keskitytään valikoituihin laatuyhtiöihin, joilla salkunhoitaja arvioi olevan hyvät kasvumahdollisuudet Sijoitukset edullisiin yhtiöihin, joiden arvostus historiallista ja yhtiön toimialan keskiarvoa alempi Paikallinen alisalkunhoitaja, joka tuntee markkinat ja sijoituskohteet

15 Osakeobligaatio Eurooppa Perus ja Ekstra Osakeobligaatio Eurooppa lyhyesti Viiteindeksi S&P Europe 350 Low Volatility - indeksi. Tuotto eräpäivänä Indeksissä on sata eurooppalaista pienimmän hintavaihtelun yhtiötä S&P Europe 350 -indeksistä. Tuottokerroin Perus-erä 50 % Ekstra-erä 150 % Loppuarvo keskiarvotetaan puolivuosittan alkaen. Merkintähinta Perus-erä: vaihtuva, noin 100 % Ekstra-erä: vaihtuva, noin 110 % Laina-aika Strukturointikustannus Noin 6 vuotta Perus-erä: noin 0,4 % p.a. Ekstra-erä: noin 0,8 % p.a. Tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Euroopan johtaviin yrityksiin. Euroopan talouskasvu on osoittanut elpymisen merkkejä viimeaikaisista pettymyksistä ja geopoliittisista kriiseistä huolimatta. Jos tilanne Euroopassa helpottaa, osakkeilla on runsaasti nousuvaraa. EKP:n pyrkimykset heikentää euroa parantavat eurooppalaisten vientiyhtiöiden hintakilpailukykyä. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä viiteindeksin arvonkehityksestä riippumatta. Osakeobligaatioon liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Jälkimarkkinoilla takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. 15

16 Osakeobligaatio Terveydenhuolto Perus ja Ekstra Osakeobligaatio Terveydenhuolto lyhyesti Viiteindeksi Tuotto eräpäivänä Laina-aika Stoxx 600 Health Care indeksi. Indeksissä on 32 eurooppalaista terveydenhuoltosektorin yhtiötä. Tuottokerroin Perus-erä 60 % Ekstra-erä 150 % Loppuarvo keskiarvotetaan puolivuosittan alkaen. Perus-erä: vaihtuva, noin 103 % Ekstra-erä: vaihtuva, noin 110 % Noin 6 vuotta Tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Euroopan johtaviin terveydenhuoltoalan yrityksiin. Länsimaiden väestön ikääntyminen ja kehittyvien maiden keskiluokkaistuminen, luovat kysyntää terveydenhuollon palveluille. Terveydenhuolto on osakesijoittajan kannalta merkittävä toimiala, sillä se on historiallisesti pärjännyt suhteellisen hyvin myös taantumassa. Alan suurilla yhtiöillä on tavallisesti vahva kassavirta, vähävelkainen tase ja ennen kaikkea suhdanteista kohtuullisen riippumaton kysyntäpohja. Merkintähinta Strukturointikustannus Perus-erä: noin 0,6 % p.a. Ekstra-erä: noin 0,7 % p.a. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä viiteindeksi arvonkehityksestä riippumatta. Osakeobligaatioon liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Jälkimarkkinoilla takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. 16

17 Säästäjän rahastot Osakepaino Täysipainoista arvonnousua riskinottajalle Osakesalkku 100 % Voimakasta arvonnousua riskiä sietävälle Tasapainoa tuoton ja riskin suhteen Tasaista arvonnousua maltillisella riskillä Säästö 75 Säästö 50 Säästö % 50 % 25 % Säästöaika pitenee Hajautettu korkotuottoa riskinkarttajalle Säästö Korko 0 % 17

18 Nordean rahastot menestyvät vertailussa Morningstarin tähtiluokituksessa Nordea-rahastojen tähtikeskiarvo on 3,60*. Nordea on vertailuryhmänsä kärjessä. Viiden tähden Nordea-rahastot Korkotuotto Nordic Small Cap Pro Euro Obligaatio Pro Stable Return Suomi Indeksirahasto Säästö 10 Säästö 25 Säästö 50 Vakaa Tuotto Neljän tähden Nordea-rahastot Corporate Bond Euro Midi Korko Euro Obligaatio Eurooppa Indeksirahasto European New Frontiers Japani Kehittyvät Korkomarkkinat Kehittyvät Osakemarkkinat Premium Varainhoito Maltti Premium Varainhoito Tasapaino Pro Suomi Säästö 75 Säästö Korko Yrityslaina Plus Nordea 1 - European Small & Mid Cap Nordea 1 - Latinalainen Amerikka *Heinäkuu 2014 Lähde: Morningstar 18

19 Selekta Capital; edut Vaivatonta sijoittamista - yksi sopimus Nosto Rahasto A Selekta Tili Rahasto B Indeksilaina A Selekta tuottokori Verotus Monipuoliset sijoitusvaihtoehdot Maksuttomat sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä tuottoa ei veroteta Sijoituskohteiden vaihtoja ei tarvitse ilmoittaa verotuksessa 19 19

20 Säästä ja Sijoita Nordeassa Erinomainen sijoitusneuvontaprosessi 20

21 Nordean ylpeyden aihe: Sijoitusneuvonnan prosessi! Sijoitusneuvontamme kolme + yksi askelta Sijoitusprofilointi Omaisuuslajihajautus Tuoteratkaisut Suunnitelman päivittäminen Määrittelemme asiakkaalle sopivan sijoitusprofiilin. Sijoitusprofiili = tuottotavoite + sekä pitkän että lyhyen aikavälin riskinsietokyky. Ei tuottoa ilman riskiä mutta vain harkittuja riskejä. Omaisuuslajihajautus on pitkällä tähtäimellä tärkein tuottoa määrittävä päätös. Jokaisen henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja tarpeisiin sopivat tuotteet, joilla sijoittamisen tavoitteet täytetään. Sijoitussuunnitelmaa tulee päivittää säännöllisesti. Perusrakenteen ylläpitäminen on tärkeää markkinoiden muutoksissa. 21

22 Tehokkaiden työkalujen avulla asiakkaalle laadukas dokumentti 22

23 Ratkaisut varallisuutesi hoitoon Nordea Private Banking

24 Private Banking -palvelut sinun parhaaksesi Lähtökohtanamme on sinun tarpeesi ja elämäntilanteesi. Valintasi mukaan 1. Henkilökohtainen sijoitusjohtajasi tekee kanssasi yksilöllisen varallisuudenhoidon suunnitelman tai 2. Sinulla on näkemys tavoitteistasi ja toteutat sitä oman meklarisi, sijoitusjohtajasi ja verkkopankin kaupankäynti- sekä markkinatietopalvelujen avulla. Yksityishenkilöille Yrityksille Säätiöille ja yhteisöille Kun sijoitettava varallisuus ylittää euroa. 24

25 Kuinka paljon haluat osallistua varallisuutesi hoitoon? Sijoitusneuvonta Perustuu sinulle räätälöityyn sijoitussuunnitelmaan. Asioit oman sijoitusjohtajasi kanssa. Saat sijoitussuunnitelmaasi pohjautuvia ehdotuksia, päätös on sinun tai Voit rakentaa salkkusi myös osittain tai kokonaan täyden valtakirjan tuotteilla ja hyötyä vaivattomasti ammattimaisesta salkunhoidosta. Täyden valtakirjan salkunhoito Konsultatiivinen neuvonta Itsenäisen sijoittajan palvelu Kun et tarvitse sijoitusneuvontaa vaan omien ideoiden tehokasta toteutusta. Asioit kauppaa käydessäsi oman meklarisi kanssa. Sijoituspäätöstesi tueksi saat Nordean markkinatiedon ja sijoittajan työkalut. Käytössäsi myös valtakirjaratkaisut ja juristipalvelut. Osallistun vähän Osallistun paljon 25

26 Täyden valtakirjan salkunhoito - Soveltuu kokonaisuutesi perusratkaisuksi - Salkuissa on laaja hajautus, yksittäisen sijoituskohteen riski on koko salkkuun suhteutettuna alhainen - Salkunhoitoa suorilla osakkeilla, joukkolainoilla ja rahastoilla - Erilaisilla riski/tuottosuhteilla

27

28 Private Banking asiakkaita palvelevat myös kokonaisvaltaiseen suunnitteluun erikoistuneet juristit Sijoitusomaisuus ja omistusrakenne Riski-/ sijoitusvakuutus Listaamattomien yritysten omistukset ja sijoitukset Perheoikeus ja jäämistösuunnittelu Kiinteistöt, metsä Luotot rakenteellisia järjestelyjä varten Varallisuuden siirrot perillisille Asunnot 28

29 Miksi Nordea? Erinomaiset asiakaskokemukset Vahva taloudellinen asema ja hyvä luottoluokitus Osaava ja sitoutunut henkilöstö Laaja tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoima 29

30 Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni Nordea = Nordic ideas 11 miljoonaa asiakasta 8 kotimarkkina-aluetta Noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta yritysasiakasta, mukaan lukien Pohjoismaiden 500 suurinta yritystä Laaja jakeluverkosto Yhteensä noin 800 toimipaikkaa Noin 7 miljoonaa verkkopankkiasiakasta Vahva taloudellinen asema Tuotot 10,0 miljardia euroa (2013) Taseen loppusumma 630 miljardia euroa (Q1/2014) Oma pääoma 28,2 miljardia euroa (Q1/2014) Luottoluokitus AA Ydinvakavaraisuussuhde 14,9 % (Q1/2014) Markkina-arvo noin 41,6 miljardia euroa Yksi Pohjoismaiden suurimmista yhtiöistä Euroopan 10 suurimman vähittäispankin joukossa 30

31 Työllämme on vain yksi tarkoitus luoda erinomaisista asiakaskokemuksia! - Christian Clausen, konsernijohtaja 31

32 Tervetuloa Nordeaan! Kiitos! 32

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosi 2009 lyhyesti Ålandsbanken Abp on kauden aikana ostanut osia Kaupthing Bank Sverige AB:stä, nykyisin Ålandsbanken Sverige AB, (käsittäen Kaupthing

Lisätiedot

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm okoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kok ankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot