Hallituksen kokous 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokous 1/2011"

Transkriptio

1 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!! Hanna-Kaisa Mäkelä, Eeva Puustjärvi, Teija Hakkarainen, Iida Sivula, Jenni!! Westerlund, Eero Kananen, Miiro Jääskeläinen, Paavo Lyytikäinen ja!! Charlotta Hyttinen Poissa:! Ville Makkonen 1.Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:24. 2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä se oli sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle ja edustajia oli tarpeeksi paikalla. Ote säännöistä: 21...hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa lukukausien aikana. Kokouksista on hyvissä ajoin ja vähintään kaksi päivää ennen kokouspäivää tiedotettava hallituksen jäsenille. Kokouskutsussa on mainittava ainakin tärkeimmät käsiteltävät asiat. 22 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä 3.Kokouskäytännöt Keskusteltiin pöytäkirjojen hyväksymisprosessista. Päätettiin, että hyväksytään pöytäkirjat aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. Keskusteltiin seuraavien kokousten ajankohtien päättämisestä. Päätettiin, että seuraava kokous pyritään sopimaan kokousten lopussa.

2 Keskusteltiin esityslistojen jakamisesta ennen kokousta. Päätettiin, että puheenjohtaja lähettää esityslistan sähköpostilla muulle hallitukselle vähintään kaksi päivää ennen kyseistä kokousta. Keskusteltiin Drop Box -palvelun käytöstä. Palvelu on kehitetty erilaisten tiedostojen jakoon. Palvelun käyttöönottoa harkitaan. 4.Järjestäytyminen Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa. Erillistä puheenjohtajaa tai sihteeriä ei tarvinnut valita, sillä puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla. 5.Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 6.Vuoden 2011 toimintasuunnitelma Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta (Liite 1). Paavo saapui 18:42. 7.Toimikunnat ja eri toimialojen vastaavien tapaamiset Keskusteltiin mitä toimikuntia tarvitaan tänä vuonna. Päätettiin, että opintotoimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja sen kutsuu koolle opintovastaava. Keskusteltiin vuosijuhlista ja valittiin Heli Suutarla vuosijuhlavastaavaksi. Päätettiin, että vuosijuhlavastaavalla on valtuudet perustaa vuosijuhlatoimikunta. Keskusteltiin mahdollisesta KV-toimikunnasta. KV-vastaavaa kiinnosti toimikunnan perustaminen, päätöstä perustamisesta ei kuitenkaan tehty. Keskusteltiin puheenjohtajien kokouksista, pj-iltakerhosta. Päätettiin, että puheenjohtaja kutsuu koolle pj-iltakerhon vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siirrettiin mmyl-pj-sähköpostilistan hallinnointioikeudet pj-iltakerhon perustajilta Alpolta ja Vertiltä MMYL ry:n tiedotusvastaavalle Paavo Lyytikäiselle. 8.PR-toiminta

3 Keskusteltiin nettisivujen, logon, haalarimerkin ja lipun uusimisesta. Nykyinen logo ei ole alkuperäinen, joten suurta historiapainetta logon uusimiselle ei ole. Lisäksi vanhat merkit on loppu. Ne on todennäköisesti varastettu MMYL ry:n toimistolta samalla kertaa kuin boomblaster. Logosta tehdään uusi haalarimerkki ja lippu. Logo, joka näkyisi sekä haalarimerkissä että lipussa, voitaisiin julkistaa esim. Fuksiaisissa. Käydyn keskustelun perusteella on selvää, että halutaan uudistaa MMYL ry:n ilmettä. Keskusteltiin, että uuden logon kehittäminen voitaisiin suorittaa suunnittelukilpailulla. Suunnittelukilpailua voitaisiin mainostaa julisteilla. Kilpailu olisi hyvää kokemusta suunnittelijoille ja voittaja saisi stipendi/ lahjakortti, jonka arvo voisi olla noin euroa. MMYL ry pidättäisi oikeudet kaikkeen tuotettuun materiaaliin. Logokilpailun ympärille voitaisiin hyvin rakentaa mainoskampanja. Keskusteltiin eduskuntavaaleihin liittyvän paneelikeskustelun järjestämisestä. Paneelikeskustelu pitäisi järjestää maaliskuussa. Paikalle voitaisiin kutsua tiedekunnasta dekaani ja laitosten henkilökuntaa. Paikalle olisi hyvä saada myös lehdistö. Paneelikeskustelu voitaisiin järjestää samana päivänä Viikki- GP:n kanssa. Hyviä tiloja keskustelun järjestämiseen olisivat B1- tai info-1- sali. Paneelikeskustelun järjestäminen vaatii paljon yhteydenottoja ja vie paljon aikaa. Ehdokkaista mielenkiintoisia olisivat nuoret ehdokkaat, joita olisi hyvä saada paikalle kaikista puolueista. Paavo ehdotti paneelikeskustelun järjestäjäksi Johanna Haapalaa. Paavo lupautui kysymään Haapalan suostumusta. Päätettiin kysyä apua myös tiedekunnan tiedottajalta (Sanna Schildt).! Asioista keskusteltiin ja päätökset tehdään seuraavissa kokouksissa. 9.Nettisivut ja tiedotus Puheenjohtaja ehdotti, että nettisivut teetettäisiin kyseiseen ammattiin opiskelevalla/ammattilaisella. Perustettiin työryhmä, jota vetää Paavo. Työryhmä tekee hallitukselle ehdotelman mitä nettisivuilla pitäisi olla. Hallituksen tulee hyväksyä nettisivuehdotelma, jonka jälkeen voidaan lähettää tarjouspyynnöt Tarjouksiin tulee sisältyä hinta-arvio ja malliesimerkki mahdollisista nettisivuista. Puheenjohtaja toi esille, että nyt ei pidä pelätä liikaa rahan käyttöä, jotta nettisivuista saadaan tarpeeksi hyvät ja toimivat. Taloudenhoitaja toi esille, että nettisivut tulee olla tehty käyttäen avointa lähdekoodia ja niiden päivittäminen pitää olla mahdollista ja helppoa myös sellaisille, jotka eivät ole alan ammattilaisia. 10.Sääntömuutokset Puheenjohtajan alustuksen perusteella kaikki olivat sitä mieltä, että MMYL ry:n sääntöjä on muutettava. Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa sääntömuutoksen vastuulleen ja hän kutsuu koolle tiimin, joka valmistelee

4 sääntömuutosehdotuksen hallitukselle. Puheenjohtaja toi esille, että yksi mahdollisuus olisi tehdä täysin uudet säännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) suositussääntöjen pohjalta. Nykyisissä säännöissä on lähes kaikissa kohdissa jotain korjattavaa, joten olisi helpompaa tehdä kokonaan uudet säännöt. Sääntömuutostiimi tekee esityksen sääntömuutoksista seuraavaan kokoukseen. 11.Talousarvio ja talousasiat Taloudenhoitajan selonteko MMYL ry:n varoista: Käyttötilillä on rahaa n euroa ja osakkeissa n euroa. LAWRA -tilillä on rahaa, joihin taloudenhoitaja ei osaa ottaa kantaa. MMYL ry:n varallisuus on kertynyt tilikausien voitoista. Omaisuutta ei tulisi kartuttaa enempää, sitä tulisi päinvastoin käyttää enemmän. Taloudenhoitaja käy osakesalkun läpi tullessaan matkalta Taloudenhoitajan mielestä rahaa on nyt hyvin käytettävissä MMYL ry:n kasvojenkohotukseen. Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Mikko Niemiselle (taloudenhoitaja) ja Vertti Virkajärvelle (puheenjohtaja). Tilinkäyttöoikeus LAWRA:n tilille myönnettiin Iida Sivulalle (kehy- ja ympäristövastaava). Päätettiin hankkia kaksi nimetöntä korttia, jos sellaisten hankkiminen on mahdollista. Jos nimettömiä ei ole mahdollista hankkia, niin silloin hankitaan kaksi nimellistä. Tällöin nimelliset kortit hankitaan Eero Kanaselle (tapahtumavastaava) ja Mikko Niemiselle. Aikaisemmin taloudenhoitajalla on ollut oikeudet hyväksyä 100 euron maksut ilman hallituksen kokouksen päätöstä. Taloudenhoitaja ehdotti, että hän saisi nyt hyväksyä normaalin talousliikenteen harkinnan mukaan. Erikoiset ja suuret summat pitäisi käydä läpi kokouksessa tapauskohtaisesti. Muut summat tuotaisiin hallituksen tietoisuuteen. Hallitus päätti muuttaa taloudenhoitajan valtuuksia hyväksyä laskuja taloudenhoitajan ehdotuksen mukaisesti. 12.Järjestövastaavat Puheenjohtaja ehdotti, että valittaisiin MMYL ry:n hallituksesta kaikille jäsenjärjestöillemme jäsenjärjestövastaavat. Järjestövastaavan toimenkuvaan kuuluu kertoa jäsenjärjestölle MMYL -kuulumiset ja kysellä järjestön kuulumiset jaa kuulla heidän toiveensa. Järjestövastaavan tulisi käydä vähintään kaksi kertaa vuodessa kummijärjestönsä kokouksessa. Ajatusta pidettiin hyvänä ja järjestövastaavat valittiin seuraavasti: Agro Forst; Charlotta Hyttinen, Boa; Miiro Jääskeläinen, Lipidi; Alpo Martikainen, Myo; Paavo Lyytikäinen, Myy; Iida Sivula, Oikos; Hanna-Kaisa Mäkelä, Sampsa; Teija Hakkarainen, Viri; Eero Kananen, Voluntas; Jenni Westerlund.

5 13.Järjestöilta Puheenjohtaja esitti, että voisimme pitää jäsenjärjestöillemme iltatapahtuman enne tulevaa ensimmäistä liittokokousta. Ilta voitaisiin järjestää kattosauna Sivistyksellä. Ilta tarjoaisi jäsenjärjestöille mahdollisuuden tavata toisiaan sekä MMYL ry:n hallituksen. Ilta sisältäisi MMYL ry:n toimintasuunnitelman esittelyn, ruokailua, saunomista, mahdollista pienryhmätyöskentelyä hallituspestin mukaisissa ryhmissä sekä vapaata keskustelua. Kyseinen tapahtuma olisi sopiva startti imagomme kohotukselle. Järjestöilta päätettiin järjestää. Illan budjetista päätettiin siten, että se on 7 euroa/henki + tila. Budjetin katoksi päätettiin 500 euroa. Tapahtuma on järjestöedustajille ilmainen. Ilta pidetään ja sinne kutsutaan kaikki jäsenjärjestöjen hallitukset sekä LAWRA:n hallitus. Paavo kutsuu järjestöt ja Vertti kutsuu esimiehen. 14.Ensimmäinen liittokokous Liittokokous päätettiin järjestää LAWRA järjestää tarjolle pientä suolasta. Liittokokous päätettiin järjestää iltakokouksena, jossa on tarjolla boolia. 15.Karonkka Karonkka järjestetään Järvenpäässä Stålhane -huvilalla 5.2. Karonkan budjetiksi päätettiin seuraavasti: Tila 350 euroa, kuljetus euroa, ruoat 200 euroa. Paikka on varattu, mutta kuljetusta selvitellään vielä. Tapahtumavastaavat hoitavat karonkan ruokatarjoilut. Karonkan juomina käytetään PM-kisoista jääneitä juomia. Osa juomista on Oikos ry:n ja osa Sampsan varastossa. Alpo (sihteeri) selvittää kuinka paljon juomia on Oikos ry:n varastossa ja Teija selvittää juomien määrän Sampsan (urheiluvastaava) varastosta. 16.Ajankohtaiset opintoasiat Hyvä opettaja -palkintohakemuksia on tullut vähän. Hakemuksia kaivataan lisää. 17.Ajankohtaiset KV-asiat ja LAWRA-projekti LAWRA:n pöytäkirjat halutaan nähtäväksi MMYL ry:n hallituslistalle. Keskusteltiin nimenkirjoitusoikeuksista. Iida antoi puheenjohtajalle LAWRA:n toimintakertomuksen, toimintakalenterin ja toimintasuunnitelman. Kokoustauko 22:02. Kokoustauko päättyi 22:12

6 18.Viikki-GP ja laskiainen Viikki-GP järjestetään todennäköisesti maaliskuussa viikolla 11 (mahdollisia päiviä ). Puheenjohtaja kertoi, että Ville (varapuheenjohtaja) on saanut Viikki-GP:hen Red Bull -tytöt. Päätettiin, että laskiaisena ei järjestetä toimintaa. 19.Vappu Keskusteltiin, että MMYL ry voisi näkyä tulevana vappuna Ulliksella teltan ja kuohuviinin merkeissä. Myös laitoksille voisi viestiä MMYL ry:n vapputeltasta. Päätettiin, että Alpo selvittää seuraavaan kokoukseen telttamahdollisuuksia. Päätettiin hankkia myös megafoni. Keskusteltiin Zetorin vedon alkamisajan siirtämisestä hieman myöhemmäksi. 20.Ilmoitusasiat MMYL ry:n tilinpäätös pitää lähettää Niklas Arajärvelle ei Nia Englundille. Tahlo -tunnukset löytyy edelliseltä taloudenhoitajalta. 21.Muut esille tulevat asiat Toimiston avaimet ovat Osmo Suomisella, Matti Peltolalla ja Christina Maksimowilla. Puheenjohtaja tiedustelee B- ja A-talon ja toimiston avaimia vahtimestarilta. Sihteeri hoitaa verhon toimistolle. 22.Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous klo 18:00. Paikka selviää myöhemmin. 23.Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:29. Pöytäkirjan vakuudeksi!!! Puheenjohtaja!!!!! Sihteeri!!! Nimenselvennys!!!!! Nimenselvennys

7 Liite 1. Toimintasuunnitelman luonnostelu Opintoasiat - Hallintovaalit - Edustajistovaalit - Opintotoimikuntapiiri vuodessa kaksi tapaamista - Torikokoukset - Tiedekunnan tyyppi puhuu - Opintovaliokunta - Opinto-ohjaus - Pitäisikö asiaan puuttua - Nettikysely? Leena Suominen - MMYL ottaa kantaa - Arvostelun aikataulu - Miksi tulokset viipyy - Kauanko saavat roikkua? - Yhteistyö laitoksen kanssa - Excel-kurssi - Vanhojen kurssimateriaalien ja -kirjojen kierrättäminen - Weboodi - Kalenteri, tulostaminen ja siirtäminen - Kurssien kuvaukset - Liian paljon oppimisympäristöjä - Ainejärjestöpäivän kehittäminen - Kuka järjestää ja kenen avulla? Kehy ja ympäristö - Toimiston roskien jaottelu - Tapahtumien jätteet - Yritetään saada osallistujat keräämään roskat - Ympäristövaliokunnan s-posti - Vihreiden s-posti - Hankinnat - Kertisten käyttö - Kokoustarjottavat - Ympäristömerkki - Luomu, lähituotanto - Ympäristötapahtuma - LAWRAn ja MMYLin yhteinen tapahtuma - Ympäristöohjelma - Toimii esimerkkinä jäsenjärjestöille - LAWRA kasvojenkohotus - Tiedotuksen laajentaminen? Tapahtumat - Viikki-GP - Vappu - Zetorin veto - Fuksiaiset - Pikkujoulut - Teemabileet - Paneelikeskustelu - Vuosijuhlat - Heli (Lipidi) voisi olla halukas auttamaan - Ainejärjestöiltapäivä - Ympäristötapahtuma

8 - Tapahtumien yhteyteen enemmän MMYL-mainosta - Haalarimerkki - Sedulat - Vieläkö jatketaan? Sopimus on uusittava, vuoden sopimus - Voidaan hakea myös joku muu - Muutos voisi olla hyvä - Sopimuksen tulee olla vähintään yhtä hyvä KV-asiat - Ei saanut vielä perehdytystä - Lisää näkyvyyttä - Yhteistyö järjestöjen kanssa - Ainejärjestöjen KV-vastaavat - IAAS-vaihtareille toimintaa - MMYL-KV-lista - Vaihtarit ei saa tarpeeksi tietoa bileistä - Vaihtarit ei tiedä listoista tai järjestöistä - Esittäytyminen vaihtareille heidän tullessa Viikkiin Urheilu - Ei ole saanut perehdytystä - PM-kisat - Hinta riippuu järjestäjistä, Ruotsista - Haluttaisiin isompi porukka lähtemään - Saa lähteä 100 henkeä - Syyskuussa - Yhteiset PM-kisasivustot? Millaiset nykyiset ovat? - - Ainejärjestöyhteistyö - Hiihtokisat - Sampsalla kiinnostusta - Koko tdk:n tapahtuma? Myös WiSki mukaan? Tiedotus - Nettisivujen - Kokonaan - Tapahtumakalenteri - Työryhmä - Sähköpostilistat - MMYL-hallitus - MMYL-kv tulevaisuus? - MMYL-english tulevaisuus? Jätetään tämä - MMYL-opinto - MMYL-iaas? Ei tiedetä kuka päivittää? - MMYL-pj siirretään Paavon hallintaan - Hallitukselle omat s-posti-osoitteet - Facebook - Tiedottaminen s-postin lisäksi - Tiedottajien kanssa yhteistyö

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja Aika: 17.2.2014, klo 14.15 Paikka: Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 Paikalla: Laura Niiranen (pj), Tommi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen.

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen. Hyvät immeiset, sukuseuran jäsenet! Vuosi on vaihtunut ja sukumme suuntaa taas kohti uusia seikkailuja. Tässä kuitenkin hiukan muistoja menneeltä vuodelta, joka olikin sukukokouksen vuosi. Sukukokouksiahan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat

PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat Aika: 21.11.2014 klo. 12:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R3 Kokouksen puheenjohtaja: Kokouksen sihteeri: Liitteet: Jussi Hietala Markus Rintala Liitee 1, läsnäolijat 1. KOKOUKSEN AVAUS.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Emil Virkki saapui 18.09. Emil Virkki poistui 18.10. Lauri Voipio saapui 18.22. Lauri Voipio poistui 18.25.

Emil Virkki saapui 18.09. Emil Virkki poistui 18.10. Lauri Voipio saapui 18.22. Lauri Voipio poistui 18.25. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 28/2014 Aika: 6.11.2014 klo 18.00 Paikka: TTalo, A106 Paikalla: Emmi Linkola, Tomi Laakso, Mikko LatvaKäyrä (poistui 19.13), Aleksi Talsi, Atte

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Julkaistu toimittajakoulutuksen 80-vuotisjuhlaa varten 6.10.2006 laaditussa monisteessa Dokumentteja toimittajakoulutuksesta

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 01/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 01/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 09.01.2015 kello 12.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 01/2015 Läsnä: Inarii, Elina, Tinja, Saara, Eetu A., Riikka, Charlotte, Veera, Eetu V., Tiina, Katri, Liisa. Arttu (saapui kello

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

Tukiryhmän organisoiminen

Tukiryhmän organisoiminen Tukiryhmän organisoiminen Lasse Miettinen Yksi kampanjoinnin kultaisia sääntöjä on, että vaalityö on yhteistyötä. Mikään ei ole niin tärkeää vaalikampanjalle kuin ihmiset: ei raha, ei asema, ei aiemmat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot