Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, Helsinki)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki)"

Transkriptio

1 MMYL ry Hallituksen kokous 5/2011 Aika: klo 18:00. Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, Helsinki) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Ville Makkonen, Paavo Lyytikäinen, Eeva Puustjärvi, Charlotta Hyttinen, Eero Kananen, Hanna-Kaisa Mäkelä, Jenni Westerlund, Mikko Nieminen, Alpo Martikainen, Miiro Jääskeläinen ja Iiro Hämäläinen. Poissa: Iida Sivula ja Teija Hakkarainen. 1.Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:21. 2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3.Järjestäytyminen Myönnettiin Iiro Hämäläiselle läsnäolo-oikeus. Valittiin Paavo Lyytikäinen ja Eeva Puustjärvi ääntenlaskijoiksi. 4.Esityslistan hyväksyminen Lisättiin kohdaksi viisi (5) Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen ja kohdaksi kuusi (6) HYAL. Hyväksyttiin esityslista. 5.Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 6.HYAL Hyväksyttiin pöytäkirja nro. neljä (4). Iiro Hämäläinen kertoi HYAL:n toiminnasta. Keskustelimme HYAL:n kaksijakoisuudesta, syksyn edustajistovaaleista. Iiro kertoi, että HYAL ry:n tärkein tehtävä on tiedonvälitys järjestöjen ja ylioppilaskunnan välillä. Tulevana syksynä HYAL on yksi vaalirengas edustajistovaaleissa ja Ville Makkonen toimii toisena HYAL:n vaalilistavastaavana Viikissä. Lisäksi HYAL järjestää järjestöille yhteisiä tapaamisia, kuten järjestösaunoja. HYAL on suurin edustajistoryhmä ja sillä on hallussaan edustajiston 60 paikasta 18 paikkaa. HYAL pitää tärkeänä järjestöjen tukien säilyttämistä. Järjestöjen tukia ovat esim. vuosittain jaettava toiminta-avustus ja ilmaiset ja (rahallisesti) tuetut vuokratilat. HYAL on taho johon voi ottaa yhteyttä, kun haluaa vaikuttaa HYY:n toimintaan ja esim. tuoda esille jonkun epäkohdan, johon tulisi saada muutos. 7.Toimialakierros Bileet

2 Keskusteltiin Viikki GP:stä. Eeva kertoi, että Viikki GP:n jatkoilla oli 260 henkilöä. Charlotta kertoi, että Viikki GP jäi 5 euroa miinukselle. Viikki GP:tä pidettiin onnistuneena tapahtumana. Keskusteltiin vaahtobileistä. Vaahtobileisiin osallistui n. 320 henkilöä. Vaahtobileiden ennakkolippuja myytiin n. 200 lippua. Vaahtobileiden lopullisia laskelmia ei ole vielä tehty. Vaahtobileet onnistuivat kaikkien mielestä erittäin hyvin. Tiedotus KV Keskusteltiin toimiston avaimista. Nyt toimiston avaimia on Alpolla, Vertillä, Mikolla, Miirolla, Eevalla ja Eerolla. Mietittiin keillä vanhoilla hallituslaisilla on vielä avaimia. Yliopiston kirjanpidosta ei selviä tarpeeksi tarkasti ketkä ovat palauttaneet avaimensa. Päätettiin, että Alpo selvittää avain asiaa ja toimiston lukon uudelleen sarjoittamista. Jenni kertoi, että ilmeisesti vain Lipidillä on omaa KV-toimintaa. Paavo toi esille, että MYO ry:llä on myös aktiivista KV-toimintaa. Jenni on pitänyt järjestöjen KVvastaaville yhteisen tapaamisen. KV-tapaamiseen osallistui kuusi osallistujaa. Tapaamisessa selvisi, että yhdessä haluttaisiin järjestää tapahtumia, mutta yksin rahkeet eivät riitä. Ideoita tapaamisessa tuli paljon esim. alkoholittomia tapahtumia toivottiin. Yhteistyötä Biosfäärin kanssa ehdotettiin. Seuraava KVtapaaminen on sovittu pidettäväksi Jenni kertoi, että hän on KV-tutori tänä vuonna, asiaa pidettiin erinomaisena. Sovittiin, että Jenni tapaa Juha Töyrylän KV-asioiden tiimoilta. Motivaatio viikko järjestetään viikolla 17. Motivaatioviikon ideana on luoda uusia kontakteja ja esitellä ulkkareille Suomea. Motivaatioviikolle osallistuu tänä vuonna 25 opiskelijaa. Keskusteltiin IAAS:n pöytäkirjoista. Pidettiin hyvänä asiana, että IAAS:n tapaamisesta saataisiin hallituksen s-posti-listalle jonkinlainen yhteenveto, jotta saadaan esim. kirjanpitoon kuittien tueksi materiaalia. Vertti kertoi, että tiedekunnan pj-tapaamisessa puhuttiin KV-asioista. Haluttaisiin, että järjestettäisiin enemmän kansainvälisiä tapahtumia. Tapaamisessa tuli esille, että esim. juomalistat olisi hyvä olla myös englanniksi. Opinto Opintovastaavat ovat tavanneet Petri Ollilan. Tapaamisessa keskusteltiin Aarresaari-kannanotosta ja kursseille ilmoittautumisten paremmasta kontrolloimisesta. Päätettiin osallistua Aarresaari-kannanottoon. Aarresaari on harjoittelupaikkailmoitusportaali, johon yritykset saavat ilmoittaa harjoittelupaikkoja, joihin ei tarvita harjoitteluapurahaa. Aikaisemmin palveluun ilmoitetut harjoittelupaikat järjestettiin ja jäsennettiin keskushallinnon piirissä,

3 mutta nyt tämä työ on siirretty laitoksille ja osastoille. On vahva epäily, että työmäärä kasvoi suuresti ja lajittelu toimii nyt monin paikoin huonosti tai ei ollenkaan vastuuhenkilön puuttuessa. Näin aiheutuu ikävä tilanne paitsi opiskelijalle, joka ei löydä harjoittelupaikkaa, ja yritykselle, joka ilmoituksesta huolimatta ei saa hakemuksia. Ilmoittautumisten kontrolloiminen herätti paljon keskustelua hallituksen kesken. Kontrollin tiukentumista ei pidetty opiskelijan kannalta hyvänä asiana. Ymmärrettiin kuitenkin väljän kontrollin aiheuttamat vaikeudet, kuten oikean kokoisen luentosalin varaaminen. Jos todellinen kurssille osallistuvien määrä ei kohtaa ilmoittautuneiden määrää, saatetaan maksaa turhaa liian suuresta luentosalista. Miiro ja Hanna ovat ilmoittautuneet HYY:n hallintovaaliyhdyshenkilöiksi ja siten hallitsemaan mmtdk:n hallintovaalilistaa ja ehdokasasettelua. Yliopiston strategiaa ollaan kirjoittamassa ja sen kirjoittamiseen voi osallistua. Osallistuminen onnistuu osallistumalla kaikille opiskelijoille avoimeen HYY:n strategiariiheen tiistaina klo 17:30 Uuden ylioppilastalon Mannerheimsalissa (Mannerheimintie 5 A, 5. krs). Lisätietoa tapahtumasta hyy.helsinki.fi/suomi/3/news/978/ Miiro kertoi, että Oppimisseikkailu projekti on menossa. Oppimisseikkailun 2011 tavoitteena on tuoda esiin tutkimukseen perustuvan opetuksen ja opetuksen kehittämistoiminnan merkitystä yliopistossa. Päivillä esitellään oppimiseen ja opetukseen liittyviä hyviä käytänteitä eri tieteenaloilta sekä tarkastellaan näitä kokemuksia suhteessa yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Päivien aikana käsitellään myös ajankohtaisia opintohallinnon kysymyksiä sekä keskustellaan hallinnollisten ja opetuksen kehittämisprosessien välisestä vuorovaikutuksesta. Lisätietoa Oppimisseikkailu 2011:sta Opintotukiuudisttuksen jälkeen asumislisää ei voi nostaa menettämättä tukikuukausia. Uudistus on voimassa alkaen. Lisätietoja opintotukiuudistuksesta Keskusteltiin SORA, eli soveltuvuuden rajoittamis - lakiesityksestä. Se tulee mahdollistamaan opiskelijoiden soveltuvuuden seurannan ja tutkimisen virallisten rekisterien perusteella ja esimerkiksi huumetestein sopivilla perusteilla. Yliopistot ja korkeakoulut saisivat myös tietyin ehdoin kerätä näitä tietoja omaan rekisteriinsä ja luovuttavaa sopivasta perusteeta niitä esim. harjoittelua tekevän opiskelijan työnantajayritykselle. Sopivia perusteita ovat lakiluonnoksessa tällä hetkellä esimerkiksi opiskelu sosiaali- ja terveysalalla tai opiskelu lasten toimimiseen suuntaavaan ammattiin tai ympäristön palaute. Lisätietoja Yliopistolla ollaan kautta linjan nostamassa rehtorin ohjeen perusteella yliopiston hallinto- ja järjestötoiminnasta kandi- ja maisterivaiheessa myönnettäviä opintopisteitä 10:een. Miiro on selvittänyt mahdollisuuksia laajentaa pistemäärää mmtdk:ssä kymmenen yli, alkaa myöntää niitä vielä erikseen tohtorikoulutettaville ja mahdollisuuksia porrastaa pisteiden myöntö

4 kolmiportaisen tutkintojärjestelmän kanssa osoittamaan, että yliopistolla voi ja kuuluu osallistua koko ajan yhteisöön. Talous PR Mikko kertoi, että rahatilanne ei ole juurikaan muuttunut. Laskut ja kulukorvaushakemukset on maksettu. Keskusteltiin tilinkäyttöoikeuksista. Käsiteltiin tilinkäyttöoikeusvaltakirja (liite 1) ja hyväksyttiin se. Mikko ja Ville menevät pankkiin keskustelemaan lisää MMYL ry:n osakkeista. Ville ja Mikko kertovat pankkikäynnistä seuraavassa kokouksessa. Eeva kertoi, että hänellä ei ole kuittia Zetorin vedon palkinnoista. Hyväksyttiin Eevan kulukorvaus (40,5 euroa) Zetorin vedon palkinnoista. Villen mielestä tapahtumat ovat olleet hyviä MMYL:n kasvojenkohotuksen kannalta. Ville kertoi, että MMYL-painatukset on saatu telttaan. Keskusteltiin mainoksien hankkimisesta telttaan. 8.Logokilpailun voittajan valitseminen Logokilpailu 9.Nettisivut 10.Vappu Paavo esitteli logoehdotukset. Logoja tuli yli 20 kpl:ta. Puheenjohtaja ja Sihteeri halusivat logoista suljetun lippuäänestyksen. Äänestys käytiin kahden logoehdotuksen, nro. 11 ja 1, välillä. Logo nro. 11 voitti äänestyksen yksimielisesti. Keskusteltiin palautteen antamisesta kilpailuun osallistuneille. Paavo lähettää viestin osallistujille. Paavo ja Vertti tapaavat logokilpailun voittajan ja keskustelevat logon mahdollisesta hienosäädöstä. Paavo esitteli nettisivuehdotukset. Nettisivutarjouksia tuli neljältä taholta. Hyväksyttiin Hilla Eskolan nettisivutarjous. Eskolan tarjous oli kustannusten ja laadun kannalta paras vaihtoehto. Paavo sopii tapaamisen Hillan kanssa. Zetorin veto järjestetään klo Liitot tapahtumassa läsnä klo Osmo on lupautunut järkkäriksi. Ville, Hanna ja Alpo on mahdollisesti myös järkkäreitä. Alpo kyselee dj:tä Zetorin vetoon. Logo julkaistaan Zetorin vedossa. Vertti avaa kilpailut. Keskusteltiin vappubileistä. Alpo ja Vertti ottavat vastuun vappupäivästä. Keskusteltiin auton ja kuskin hankkimisesta vapputavaroiden kuljettamista varten. Päätettiin vapun autokuluiksi 200 euroa. 11.Järjestöjen kuulumiset Ohitettiin kohta. 12.Vuosijuhlapaikka Keskusteltiin vuosijuhlista. Kannustetaan Heliä kokoamaan vuosijuhlatoimikunta ja annetaan valtuudet toimikunnalle päättää vuosijuhlista. Toivotaan Helin

5 valitsevan paikan, joka laskuttaa henkilömäärän mukaan, jolloin ei tule suurta tappiota, vaikka ei saataisikaan tavoiteosallistujamäärää täyteen. 13.Latokartanon urheilu ja kulttuurisäätiön hallituksen jäsenen valitseminen Keskusteltiin jäsenen valinnasta. Latokartanon urheilu ja kulttuurisäätiön hallituksen jäsen valitaan joka kolmas vuosi. Jäsenen olisi hyvä asua Viikissä ja mielellään Latokylässä. Lisäksi jäsenen olisi hyvä kuulua MMYL ry:n hallitukseen. Päätettiin kysyä Teijaa Latokartanon urheilu ja kulttuurisäätiön hallituksen jäseneksi. 14.Hallituksen kevätvirkistys Keskusteltiin hallituksen virkistyksen päivämäärästä. Hallitusvirkistys pidetään Ilmoitusasiat Mikko osallistui Alinakoulutukseen. Tekoa pidettiin lähes sankarillisena. 16.Muut esille tulevat asiat Kukaan ei pääse Conduksen vuosijuhliin. Alpo lähettää kiitoksen kutsusta. 17.Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään MMYL ry:n kerhotilassa 4.5. klo 17:30. Sihteeri järjestää kokoukseen tarjoilun. 18.Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi!!! Puheenjohtaja!!!!! Sihteeri!!! Nimenselvennys!!!!! Nimenselvennys

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011 MMYL ry Hallituksen kokous 6/2011 Aika: 4.5.2011 klo 17:30. Paikka: MMYL ry:n kerhohuone (Latokartanonkaari 7, 1. krs.) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Paavo Lyytikäinen, Eeva Puustjärvi, Charlotta Hyttinen,

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja Aika: 17.2.2014, klo 14.15 Paikka: Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 Paikalla: Laura Niiranen (pj), Tommi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme European Law Students Association - ELSA Turku ry Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 12.1.201 klo 14.15 Paikka: SH

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX inter vivos05 Pykälä ry:n jäsenlehti. 2008 Totuus Saarikoskesta henkilökuvassa Michael Saarikoski Sivaltaja s. 18 IV:n Suuren Duunikyselyn purku miten oikkarin työolot lepäävät tänä päivänä? s. 22 Helsinki

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Aika perjantai 25.3.2011, klo 10.25 15.30 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika perjantai 25.3.2011, klo 10.25 15.30 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen viittomakielen lautakunnan 42. kokouksesta 25.3.2011. Pöytäkirjan käänsi suomalaiselle viittomakielelle ja viittoi Pia Taalas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 2/2015 Helsinki 17.3.2015 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

PÄÄTÖSLUETTELO 2/2015 Helsinki 17.3.2015 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÄÄTÖSLUETTELO 2/2015 Helsinki 17.3.2015 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Su 8.3.2015 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja Juha Ojaniemi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lipidin jäseneksi liittyminen

Sisällysluettelo. Lipidin jäseneksi liittyminen Sisällysluettelo Sivu 3 Pääkirjoitus Sivu 4 Puheenjohtajan palsta Sivu 5-11 Lipidin hallitus 2008 esittäytyy Sivu 12-13 Fuksivuosi viikossa Sivu 14-15 Haalarinkäytön ABC Sivu 16-18 Tuutorinne, olkaa hyvä!

Lisätiedot