NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot"

Transkriptio

1 NUORI Koulu ja koulutus Kelan tukimuodot Ihmissuhteet Työ Toimeentulo Ympäristö Koti ja asuminen Harrastukset Kuntoutuminen Nivelvaiheen nuotit-projekti Varsinais-Suomen alueellinen kehittämistyöryhmä TATU ry

2 Tapaturman jälkeen nuori tarvitsee tukea läheisiltä ihmisiltä. Tärkeää on, että nuori saa tietoa tilanteestaan sopivalla tavalla ja onnettomuudesta puhumista ei vältellä. Nuori, joka joutuu yhtäkkiä sidotuksi sairaalasänkyyn pitkäksi aikaa, kokee monenlaisia tuntemuksia henkisesti. Nuorelle tärkeitä ovat kaverit. Tiedonantaminen ystäville ja kavereiden mukana olo muuttuneessa elämäntilanteessa olisikin tärkeää. Perheen tukena voi olla hyvin erilainen joukko läheisiä ihmisiä ja ammattihenkilöitä. Joskus joukko voi tuntua jopa liian suurelta. Silloin on hyvä keskustella esimerkiksi kuntoutusohjaajan tai muun luottohenkilön kanssa, voisiko asioita hoitaa keskitetysti jonkin ammattilaisen kautta. Lähde:

3 Koulutus Nivelvaiheella tarkoitetaan yleensä peruskoulun jälkeistä aikaa, jolloin nuori selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan ja harjaannuttaa taitojaan jatko-opiskelua tai itsenäistä elämää varten. Nivelvaiheessa on tärkeää tehdä yhteistyötä nuoren, perheen, palveluverkoston ja oppilaitosten kesken. Tiedon siirtyminen mahdollistaa tarvittavien tukitoimien järjestämisen uuteen oppilaitokseen. Lue lisää nivelvaiheen tuesta: 1.Perusopetus Ohjaamo: Ilman opiskelupaikkaa jääneillä turkulaisilla vuotiailla nuorilla on mahdollisuus saada apua toisen asteen opiskelupaikan löytämiseen syksyksi. Uraohjaaja Ilona Varjonen, puh tai nivelvaiheen uraohjaaja, Sari Ahanen, puh Sairaalakoulu Peruskoululaisilla on oikeus saada opetusta hoitojakson aikana. Hoitotaho tekee lapsen ja nuoren kohdalla arvion sairaalakoulujakson tarpeellisuudesta yhdessä huoltajan, oppilaan oman koulun ja sairaalakoulun edustajien kanssa. KIINAMYLLYN KOULU, LASTENKLINIKAN YKSIKKÖ Kiinamyllynkatu 4-8, U-sairaala 12. krs, Turku Opettajat: , Nivelvaiheen koulutustarjonta Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettu koulutus. Koulutus tukee ammatillisessa perustutkinnossa tarvittavia valmiuksia ja auttaa selkiyttämään tulevaisuudensuunnitelmia mm. koulutuskokeilujen ja työharjoittelujen avulla. Ammattistartti on tarkoitettu niille peruskoulun päättäneille oppilaille, jotka eivät ole vielä ratkaisseet ammatinvalintaansa tai joilla muista syistä ei ole riittäviä valmiuksia osallistua jatko-opintoihin heti perusopetuksen jälkeen. Nivelvaiheen koulutusta järjestävät Varsinais-Suomessa: Turun ammatti-instituutti Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali/Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Salon seudun ammattiopisto ja Turun kristillinen opisto Ruskeasuon oppimis- ja ohjauskeskus on yksi Opetushallituksen toimialaan kuuluva Valteri-keskus. Ruskis tarjoaa ohjausta ja tukea yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, heidän perheilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Oppimis- ja ohjauskeskuksen yhteydessä toimii myös Ruskeasuon koulu, jossa voi opiskella esi-, perus- tai lisäopetuksessa. Opas siirtymisestä toiselle asteelle: 3. Toisen asteen koulutus Peruskoulun jälkeistä toisen asteen koulutusta ovat ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus.kunnan lukiotarjonnan löydät kunnan nettisivuilta. Myös lukiossa on mahdollisuus saada erityisopetusta ja tukea opiskeluun. 4. Ammatilliset erityisoppilaitokset (www.ammatillinenerityisopetus.fi) Luovi Ammatillisia opintoja monilla eri aloilla. Bovallius-ammattiopisto on ammatillista erityisopetusta järjestävä oppilaitos, joka toimii useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Bovallius-ammattiopistossa opetus on yksilöllistä ja käytännönläheistä ja tarkoitettu opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opintoja voi suorittaa joko valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa tai tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Arkielämän taitojen oppiminen ja itsenäistyminen ovat olennainen osa opinpolkua. Opiskelijan kokonaiskuntoutuksen edistämiseksi oppilaitos toimii yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja muiden kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus eli Mahdollisuuksien talo on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa yksilöllistä ja tuettua opiskelua. Koulutamme nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve ammatilliseen perustutkintoon tai valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa.

4 Työ- ja elinkeinotoimistosta saat apua, kun mietit: millainen työ tai koulutus minulle sopii? voinko jatkaa työssäni vai onko tarpeen harkita ammatin vaihtoa? mikä on minun kohdallani oikea kuntoutustaho? Ammatilliseen kuntoutukseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa voit selvittää sellaisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, joissa mahdollisen vamman tai sairauden asettamat rajoitukset on otettu huomioon. On tärkeää selvittää, mikä taho on vastuussa ammatillisen kuntoutuksesi järjestämisestä. Työkokeilujen avulla voidaan selvittää työkykyä tai tietyn ammatin ja työtehtävän soveltuvuutta. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea työn saamista työkokeilupaikalla. Työkokeilu voidaan järjestää valtion virastossa, kunnan/ kuntayhtymän tehtävissä, yhteisön tai säätiön työtehtävissä tai yrityksessä. Työkokeilija ei ole työsuhteessa työkokeilupaikan järjestäjään eikä työ- ja elinkeinotoimistoon. Työkokeilusta työpaikalla tehdään kirjallinen sopimus. Sen sujumisesta antavat palautetta sekä työkokeilun järjestäjä että työkokeilija. Varsinais-Suomen TE-toimisto, Turun toimipaikka Käyntiosoite: Linnankatu 52 B Postiosoite: PL 235, TURKU Puhelin: Nuorten palvelut, Turun alue (ma-to klo 9-10) Oppisopimus-koulutus Oppisopimuksessa voi kouluttautua yli 300 toisen asteen tutkintoon työtä tekemällä. Oppisopimus mahdollistuu, kun löydät alan työpaikan, johon saat koulutusajalle työtunteja vähintään 25 h/vko. Työnantaja maksaa palkan, sivukulut ja vakuutukset ja tarvittaessa oppisopimustoimisto maksaa opintososiaalisia etuja oppilaitospäivien ajalta. Lisäksi työnantaja saa oppisopimustoimistolta koulutuskorvausta /kk ja mikäli opiskelija on työtön työnhakija, työnantajalla on mahdollisuus hakea hänestä palkkatukea. Myös vakuutus-/eläkeyhtiön kuntoutustuki voidaan maksaa työnantajalle. Lisätietoa tai tai oppisopimusinfot tiistaisin klo 14:00 tai torstaisin klo 16:30 osoitteessa Turun oppisopimustoimisto, Yliopistonkatu 31, 4. krs., Turku puh. (02) Työhönvalmennus Työhönvalmennus on ohjattua käytännön harjoittelua työpaikalla. Työvalmentaja perehdyttää työhön ja on tukena arjessa. Työvalmennusta voidaan hyödyntää koulutuksen jälkeen työllistymisen tukemiseksi sen ajan mikä koetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan tarpeelliseksi. Työpaja valmentaa nuoria ja aikuisia heidän kykyjensä mukaiseen osallistumiseen työelämässä ja koulutuksessa. Työpaja on tarkoitettu alle 25 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan, työllistymiseen tai opintojen aloittamiseen. Työpajoilla työtä tehdään yhteisöllisissä pienryhmissä. Työpäivät ja ajat sovitaan jokaisen valmentautujan kanssa yksilöllisesti. Lue lisää: Turku Nuorten työpaja Fendarissa on tekstiili-, kädentaito-, korjaus-, puu-, vene-, retki-, metalli-, startti- ja sekä maalaamo. Pajojen työt ovat monipuolisia! Ja vaikka et olisi ennen tehnyt vastaavia töitä, se ei haittaa. Pajalla opit uusia tietoja ja taitoja ohjaajien opastuksella. Starttipajan osoite on Pernontie 16 rakennus A tai lähde käymään nuorten työpajalla. Nuorten työpaja Fendarin löydät Amiraalistonkatu 6 :sta, bussi nro 4 päätepysäkin välittömästä läheisyydestä. Pajat ovat auki ma-pe klo Urasuunnittelija p tai starttipajan osalta nuorisotyöntekijä p Kaarina Kaarinan Nuoret Pajamestarit Ry. Hallimestarinkatu Kaarina P

5 NUORTEN KOHTAAMISPAIKKA TOIVO aktivoiva ja kuntouttava päivätoiminta Kohderyhmät: vuotiaat nuoret aikuiset Toimipiste/toiminta-alue: Turku/Varsinais-Suomi Yhteystiedot: Puh Facebook: Nuorten kohtaamispaikka Toivo AURALAN KERHOKESKUS RY, TURUN TYTTÖJEN TALO Avoin toiminta Pop In seksuaalineuvontavastaanottotoiminta Ryhmätoiminta; vuorovaikutteiset sekä harrasteryhmät yksilöllinen tuki Tapahtumat ja loma-ajan toiminta Kohderyhmät: kaikki vuotiaat tytöt ja nuoret naiset nuoret äidit erityisesti tukea tarvitsevat sekä monikulttuurisen taustan omaavat tytöt ja nuoret naiset Toimipiste/toiminta-alue: Turku/Varsinais-Suomi Yhteystiedot: Yliopistonkatu 26 B, 6. krs Turku Puhelin / / Sähköposti Turun Tyttöjen Talon nettisivut: Turun Tyttöjen Talon Blogi sivut: Turun Tyttöjen Talon facebook sivut: VIMMA Taide- ja toimintatalo

6 Tämä sivu täydentyy vielä

7 KUNTOUTUMINEN Kuntoutumisen päämääränä on, että nuori saa elää omien toiveiden ja haaveiden mukaista, mahdollisimman itsenäistä elämää. Keskeistä kuntoutumisessa on sopeutuminen uuteen tilanteeseen ja vähitellen omien mahdollisuuksien ja tilanteen ymmärtäminen. Sopeutumisvalmennus ja perhekuntoutus ovat myös usein hyödyllinen osa nuoren kuntoutuskokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja voi tarvittaessa neuvoa perhettä kuntoutukseen hakeutumisessa sekä etuus- ja korvauskysymyksissä. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö tuottaa kuntoutuspalveluja lapsilla ja nuorille perheineen joilla on erityinen tuentarve. Lisäksi säätiö tuottaa koulutus- ja työnohjauspalveluja ammattihenkilöille. Aivovamman saaneille lapsille ja nuorille perheineen Säätiö on tuottanut kuntoutuspalveluja vuodesta 1994 lähtien. HOPE-kuntoutusohjelma, joka on jaksotettu kokonaisvaltainen perhekuntoutusohjelma aivovamman saaneille lapsille ja nuorille, on ollut valikoimassa vuodesta 2002 lähtien. Mari Saarinen PsM, neuropsykologi(erikoistuva) toimii HOPE-kuntoutusohjelman moniammatillisen työryhmän neuropsykologina. Työnkuvaan kuuluu mm. lapsen ja nuoren aivovamman jälkioireiden arviointi perhekuntoutuksen kannalta, vanhempien ohjaus ja neuvonta, psykoedukaatio, perheenjäsenten vammautumiseen liittyvän psyykkisen toipumisen tukeminen sekä verkostotyö muiden kuntoutustahojen kanssa.nina Mellenius KM, erityisluokanopettaja Toimii moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä HOPE -kuntoutuksessa: perheiden ohjaus kuntoutukseen, lapsen kouluun palaaminen vammautumisen jälkeen, lapsen aivovamman jälkioireiden huomioiminen HOJKS:ssa, koulunkäyntijärjestelyt, lapsen oppimisessa ja taidoissa tapahtuneista muutoksista keskustelu lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa, yhteistyö sekä konsultaatiot lapsen päiväkodin ja koulun kanssa. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Humalistonkatu 3 B Turku Kuntoutuskeskus Petrea Peltolantie 3, TURKU Kuntoutusopäällikkö Sarita Michelsson, p , Tapaturmaisesti vammautuneen nuoren kuntoutuksen osalta Petreassa on mahdollisuus tehdä Kelan kustantamina mm. näitä kuntoutuspalveluita: kuntoutustarveselvitys, kuntoutustutkimus, työkokeilu ja työhönvalmennus, ammatilliset kuntoutuskurssit. Kts. tarkemmin Nuori oikeaan kuntoutukseen oppaasta (www.petrea.fi). Kuntoutuspalvelun aikana pyritään selvittämään työ- ja toimintakykyä ammatillisesti ottaen huomioon suunniteltu työ- tai opiskeluala. Myös mahdollisesti vammautumisesta aiheutuneet seurannaissairaudet, kuten mielenterveysongelmat voivat vaatia kuntoutusta, jota Petreassa on myös tarjolla. Steppi kurssit ovat suunnattu masennuksesta ja ahdistuksesta kärsiville vuotiaille nuorille. Kaikkeen kuntoutukseen hakeudutaan terveydenhuollon kautta lääkärin B-lausunnolla ja Kelan kuntoutushakemuksella. Tapaturmaisesti loukkaantuneen nuoren kuntoutus on ajankohtaista Petreassa siis siinä vaiheessa, kun ammatilliset asiat ovat ajankohtaisia ja tulee aika miettiä opiskelu- tai työelämän asioita vammautuminen huomioiden. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelevat 14 vuorokaudesta puoleen vuoteen ja se toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisena. Kuntoutuksen aikana luodaan toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon tukiverkostoja. Kuntoutusjaksolta laaditaan kuntoutusyhteenveto suositukseksi jatkoseurannalle ja kuntoutukselle. Sairaalahoitovaiheen jälkeen viiveettä toteutettavien kuntoutusjaksojen ja kertauskuntoutusjaksojen ohella totutetaan myös viiden vuorokauden räätälöityjä arviointi- ja hoitokokeilujaksoja selkäydinvamman saaneille henkilöille, joille pelkkä poliklinikkakäynti on riittämätön. Käpylän kuntoutuskeskus Synapsia Nordenskiöldinkatu 18 B PL HELSINKI Puhelin Faksi Sähköposti muotoa: Vakuutuskuntoutus VKK ry on tapaturma-, liikenne ja työeläkevakuutuslaitosten yhteinen palveluyritys. Kuntoutusselvittely alkaa VKK:ssa aina oman vakuutuslaitoksen toimeksiannosta. Kuntoutussuunnittelija suunnittelee ammatillista kuntoutusta ja toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää kuntoutusta yhdessä kuntoutujan, yhteistyöverkoston ja vakuutuslaitosten kanssa. VKK:n kuntoutussuunnittelija ohjaa, neuvoo ja tukee asiakkaidensa kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta palveluohjauksen keinoin. VKK:n toimintaan kuuluu: kuntoutujan kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arviointi, tarkoituksenmukaisen ja kuntoutuslakien mukaisen kuntoutusohjelman laatiminen yhdessä kuntoutujan kanssa ja kuntoutusohjelman käytännön toteuttamisesta huolehtiminen. Lue lisää: Postiosoite: Hämeentie 19 B Helsinki Käyntiosoite: Käenkuja 1 B Puhelinvaihde: Sähköposti: Internet: TATU ry Järjestää perhe- ja sopeutumisvalmennuskursseja Kelan kuntoutuksena. Nivelvaiheeseen suunnattu Mitä peruskoulun jälkeen -kurssi on suunnattu luokkalaisille tapaturmaisesti vammautuneille nuorille. Kurssi toteutetaan vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon maksamana. Vuonna 2014 järjestetään Oma suunta-kurssi yhteistyössä Aivovammaliiton kanssa vuotiaille nuorille itsenäistymisen ja tulevaisuuden suunnittelun tukemiseksi. Kysy lisää: Timo Rautiainen

8 Vammaiselle henkilölle järjestetään palvelukokonaisuus, joka perustuu yksilölliseen kuntoutus- ja/tai palvelusuunnitelmaan. Tavoitteena on turvata vammaisen henkilön osallistumismahdollisuus yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. (www.turku.fi) Vaikeavammaisten nuorten (alle 21-v) vammaispalvelulain mukaiset palvelut (Turku) Puhelin Palveluasuminen Turun Nuortentalo Suvilinnantie 10, Turku p TURUN KAUPUNKILÄHETYS RY TUETTU ASUMINEN - TUAS Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta Verkostotyö Kohderyhmät: Erityistä tukea itsenäistymisessä, yksin asumisessa ja arjenhallinnassa tarvitsevat vuotiaat nuoret Toimipiste/toiminta-alue: Turku Yhteystiedot: Puh TURUN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY nuorisoasunnot asumisohjaus ja neuvonta asumistietokurssit nuorille Kohderyhmät: ensisijaisesti vuotiaat työssäkäyvät tai työelämään pyrkivät, työtä etsivät sekä perheelliset nuoret. Palvelut ovat myös asunnottomien ja itsenäiseen asumiseen tukea tarvitsevien saatavilla. Toimipiste/toiminta-alue: nuorisoasuntokohde Ratapiha toiminta-alue Turku ja seutukunnat Yhteystiedot: Ratapihankatu 28, Turku puh ASUMISNEUVONTA TVT ASUNNOT OY Asumisneuvojan työn keskeisempiä tavoitteita on vuokrarästien ja häätöjen ennaltaehkäiseminen sekä vähentäminen ja asumisviihtyvyyden parantaminen. Tavoitteena on myös mahdollisimman monen asukkaan asumisen onnistuminen sekä vuokranantajan että asukkaan näkökulmasta. Asumisneuvojan tehtävänä on tarjota asukkaille ohjausta ja neuvontaa sekä aktivoida asukkaita tarvittaessa käyttämään tarjolla olevia palveluja sekä tukijärjestelmiä Lisätietoa:www.tvt.fi

9 KELAn tukimuodot Vammaistuet: Alle 16 -vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Kuntoutusta Kelan kautta Lääkinnällistä kuntoutusta vaikeavammaiselle lapselle, joka saa korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea. Jos lääkinnällinen kuntoutus liittyy välittömästi sairaanhoitoon, kuntouttajana on julkinen terveydenhuolto (esim. sairaala tai terveyskeskus). Esimerkiksi jos lapsi on vielä sairaalahoidossa ja aloittaa kuntoutuksen sairaalassa, kuntoutuksesta vastaa hoitava sairaala. Sopeutumisvalmennus- ja perhekursseja. Sopeutumisvalmennuskurssi voi tukea lasta ja hänen perhettään sekä lähiyhteisöään selviämään sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamassa elämäntilanteessa. Yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutuslaitoksessa. Yksilöllisen kuntoutusjakson tulee perustua sen hetkiseen kuntoutustarpeeseen. Jaksot ovat tehostettuja ja yksilöllisesti suunniteltuja. 16-vuotta täyttäneelle voidaan myöntää myös kuntoutuspsykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Nuoren kuntoutusraha myönnetään vuotiaalle nuorelle, kun nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS) Tietoa ja tukea sairauteen Kelalta voi saada tukea ammatilliseen koulutukseen, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa tai hidastaa opiskelua tai opiskelu tuntuu sairauden vuoksi raskaalta. Useimmilla Kelan järjestämillä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla on omat nuorille suunnitellut palvelulinjat. Kursseja järjestetään esimerkiksi aivovamman tai liikuntavamman saaneille nuorille. Kelan kuntoutuksena järjestettäviä kursseja voidaan myöntää vaikeavammaisen lääkinnällisenä, ammatillisena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kelan kuntoutuskurssihausta löytyy tarkemmat tiedot siitä, mille ryhmille kuntoutuskursseja järjestetään, mitä kukin kurssi sisältää ja missä se järjestetään. Apuvälineitä opiskeluun ja työhön

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot