HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA"

Transkriptio

1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010

2 Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinto, 120 ov Ammatillisen tutkinnon osat, työssäoppiminen, niiden jakautuminen eri vuosille ja näyttöjen suorituspaikat Asiakaspalvelun koulutusohjelma, TARJOILIJA, 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov ov yht. 1v 2v 3v TO 20 Näyttö Kaikille pakollinen tutkinnon osa Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen 1 (to 2) 16 2 Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen 2 4 näyttö: tarjoilulinjaston asiakaspalvelu x oppil. näyttö: lounassalaattien valmistaminen x oppil. Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija 40 Asiakaspalvelu ja myynti (sis. to) 20 asiakaspalvelu ja myynti 1 8 asiakaspalvelu ja myynti työp. asiakaspalvelu ja myynti 3 6 Annosruokien ja juomien tarjoilu (sis. to) 20 Annosruokien ja juomien tarjoilu 1 12 Annosruokien ja juomien tarjoilu työp. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 Kahvilapalvelut 10 kahvilapalvelut 1 5 kahvilapalvelut 2 2 kahvilapalvelut 3 3 työp. Tilaus ja juhlatarjoilu 10 Tilaus ja juhlatarjoilu 1 4 Tilaus ja juhlatarjoilu 2 4 oppil. Tilaus ja juhlatarjoilu 3 2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa työp. laaja alaisuuden toteutumiseksi (sis. to) Vapaasti valittavat tutkinnonosat, 10 ov 10 Valitaan erikseen vuosittaisesta valintatarjottimesta 5 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnonosat 16 Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 1 Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto 1 1 Liikunta 1 1

3 Terveystieto 1 1 Taide ja kulttuuri 1 1 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien 4 valinnaiset lisäosat Valitaan erikseen vuosittaisesta valintatarjottimesta 2 2 Opinto ohjaus sisältyy tutkinnon osiin 1,5 0,5 0,5 0,5 Yrittäjyyskasvatus jakautuu seuraavasti: Asiakaspalvelu ja tarjoilu 1 ov Tarjoilijan tehtävissä toimiminen 1 ov Ammattiosaamisen näytöt 1 ov työssäoppiminen 2 ov Opinnäyte sisältyy ammatillisiin tutkinnonosiin 2 ov Asiakaspalvelun koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka, juhlapalvelu tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan ja hygieniavaatimusten, noudattaa anniskelumääräyksiä sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). AMMATTITAITOVAATIMUKSET Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov kunnostaa asiakas ja työtiloja valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä palvelee asiakkaita myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä järjestää ja siistii asiakas ja työtiloja toimii astiahuollon tehtävissä puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov

4 kunnostaa ja varustaa asiakas ja työtiloja palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa myy ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen toimii anniskelutehtävissä rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita siistii ja järjestää asiakas ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa varmistaa asiakastyytyväisyyden Annosruokien ja juomien tarjoilu 20 ov kunnostaa asiakas ja työtiloja ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa toimii anniskelutehtävissä rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita siistii ja järjestää asiakas ja työtiloja käyttää gastronomista perussanastoa varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioi omaa työtä ja toimintaansa Kahvilapalvelut 10 ov kunnostaa asiakas ja työtiloja valmistaa, valmistelee ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka ja juomatuotteita rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita toimii asiakaspalvelussa hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa siistii ja järjestää asiakas ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa varmistaa asiakastyytyväisyyden Tilaus ja juhlatarjoilu 10 ov perehtyy tilauksen ennakkotietoihin ja selvittää tilaisuuden luonteen kunnostaa ja varustaa tilaisuuden ja juhlan asiakas ja työympäristön tilaisuuden luonteen mukaan käyttää sujuvasti tilaisuuteen soveltuvia tarjoilutapoja tekee yhteistyötä keittiön ja muun tarvittavan henkilöstön kanssa toimii asiakaspalvelussa hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja anniskelumääräyksiä siistii ja järjestää asiakas ja työympäristön sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä

5 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa laaja alaisuuden toteutumiseksi 10 ov À la carte tarjoilu, palvelu ja jakelukeittiön toiminnot, pikaruokapalvelut, juomien myynti ja tarjoilu tai vaihtoehtoisesti suurkeittiön ruokatuotanto tai À la Carte ruoan valmistus. voi valita kokin koulutusohjelman tutkinnonosia tai oman koulutusohjelmansa syventäviä tutkinnonosia työllistymisensä edistämiseksi. Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä hotelli, ravintola ja catering alan perustutkinnon muodostuminen taulukossa. voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty valtakunnallisessa tutkinnon perusteissa, luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen.

6 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat oppiminen ja ongelmanratkaisu 1. vuorovaikutus ja yhteistyö 2. ammattietiikka 3. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 4. aloitekyky ja yrittäjyys 5. kestävä kehitys 6. estetiikka 7. viestintä ja mediaosaaminen 8. matematiikka ja luonnontieteet 9. teknologia ja tietotekniikka 10. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka toimii työssään ammatin arvoperustan. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ ja vapaa aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti

7 ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa mediaaineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa. soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa arvo ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. Yrittäjyys Opiskelijat HoRaCa alalla toimivat pääsääntöisesti jo opiskelun aikana yrittäjämäisesti. Opiskelijoiden valmistamat tuotteet tehdään asiakkaiden toivomusten, aterioita nauttivat oikeat asiakkaat, toiminta ammattikeittiöllä on sidottu aina ennakkoon sovittuihin kellonaikoihin ja asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta sen päättyessä.

8 Yrittäjyyskasvatusta ammattiopintoihin sisältyy 5 opintoviikkoa. Yrittäjyyskasvatus sisältyy erityisesti seuraaviin ammattiopintoihin: Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen. Opinnoissa opiskelijat perehtyvät asiakaspalveluun ja tarjoiluun erilaisten liikeideoiden ja tilaisuuksien, niin oppilaitoksessa kuin työpaikoilla. Tarjoilijan tehtävissä toimiminen. Opiskelijat osaavat noudattaa kestävän kehityksen periaatteita tarjoilijan työssä ja osaavat käsitellä raaka aineita, laitteita ja välineitä taloudellisesti sekä ergonomisesti ja työturvallisesti. Ammattiosaamisen näytöt. Näytöt annetaan aidossa työelämän tilanteessa oppilaitoksella tai työssäoppimisen yhteydessä työpaikoilla. Näytöt arvioidaan työelämälähtöisesti ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa on aina aito työelämän työprosessi. Työssäoppiminen. Työssäoppiminen toteutetaan ohjatusti ja tavoitteellisesti yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa työssäoppiminen ulkomailla. Jatko opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatkoopintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

9 Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis ja arviointisuunnitelma HOTELLI, RAVINTOLA JA CATERIN GALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Ammattiosaamisen näytöt mitä osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä? missä ammattiosaamisen näytöt toteutetaan? NÄYTÖN TOTEUTUS JA ARVIOIJAT Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattikeittiön ravitsemisalan tehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas ja työtiloja, valmistaa tuotteita ja palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan työprosessin hallinta kokonaan. työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallintaa kokonaan. työn perustana olevan tiedon hallinnasta raaka aineiden tunteminen sekä toimiminen työssä Näyttö toteutetaan toisen lukuvuoden alussa. (tai mahdollisesti jo ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Näyttö koostuu kolmesta osanäytöstä: - opiskelijaravintolan salaattien esivalmistus, valmistaminen ja tarjollepano, riittävyydestä huolehtiminen, omavalvonta sekä laitteiden ja välineiden työturvallinen käyttäminen - Opiskelijaravintolan asiakaspalvelulinjaston kunnostaminen, ruokailun kestävä linjaston hoitaminen ja jälkityöt sekä asiakaspalvelu - Opetusravintolan astiahuollosta vastaaminen

10 Asiakaspalvelu ja myynti 20 ov ja työyhteisössä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, ammattikeittiön kokki tai esimies ja opiskelija. osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus, ravitsemis tai cateringalan asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa ja asiakas ja työtiloja, myy ja tarjoilee toimipaikan tai yrityksen tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. Hän osallistuu tarvittaessa asiakkaiden majoittamiseen. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa myös kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään Näyttö toteutetaan toisen lukuvuoden aikana työssäoppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, työpaikkaohjaaja sekä opiskelija. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Kielitaidon osoittaminen näytössä ei paikkakunnan asiakaskunnan huomioiden ole aina mahdollista. Tältä osin näyttöä täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä suullisella ja kirjallisella kokeella, liittyen asiakastilan

11 Annosruokien ja juomien tarjoilu 20 ov Näyttö voi olla yhdistetty tilaus ja juhlatarjoilun (10 ov) näyttöön. työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan (alakohtainen kielitaito osoitetaan kielitaustan ) elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja terveys, turvallisuus ja toimintakyky. osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutehtävissä ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai ammattikeittiön edustusasiakkaille yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. teen hoitamiseen. Näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimisen yhteydessä. Opiskelija perehtyy liikeidean mukaiseen toimintaan ja toimii asiakaspalvelutehtävissä useamman päivän ajan. Hän kunnostaa asiakas ja työtiloja, esittelee, myy ja tarjoilee annos ja tilausruokia ja juomia, toimii alkoholin anniskelutehtävissä, rekisteröi ja tilittää myynnin sekä laskuttaa asiakkaita. osoittaa myös kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan Näyttöpaikkana voi olla myös hiihtokeskukset ja erilaiset ravintolat ulkomailla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja

12 ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, työpaikkaohjaaja sekä opiskelija. Kahvilapalvelut 10 ov työn perustana olevan tiedon hallinnasta ruokien ja juomien esitteleminen, kestävän kehityksen mukainen toiminta, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta, anniskelussa toimiminen sekä alakohtainen kielitaidon hallinta (alakohtainen kielitaito osoitetaan kielitaustan ) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.. Näyttö toteutetaan kahvilapalveluja tuottavassa yrityksessä tai oppilaitoksen kahvilassa kolmannen lukuvuoden aikana. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa (esim. kieli

13 osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. taitoa) ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, suullisten tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan (alakohtainen kielitaito osoitetaan kielitaustan ) - elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija

14 Tilaus ja juhlatarjoilu 10 ov Näyttö voi olla yhdistetty annosruokien ja juomien tarjoilun (20 ov) näyttöön. Näyttö voi olla yhdistettynä kolmannen opiskeluvuoden muihin näyttöihin, riippuen työssäoppimispaikan liikeideasta ja paikallisesti tarjottavan tutkinnonosan (10 ov) sisällöstä. osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan ennalta varattujen tilaus ja juhlatilaisuuksien asiakaspalvelutehtä vissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas ja työtiloja, tarjoilee ruoka ja juomatuotteita sekä huolehtii asiakas ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan (alakohtainen kielitaito osoitetaan kielitaustan ) - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttö annetaan toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana oppilaitoksessa asiakastilaisuuksien yhteydessä. Näytön keskeinen sisältö on: Erilaisten juhlien ja tilaisuuksien tarjoilun suunnittelu ja toteutus. Tarjoilujärjestyksen ja toteutuksen suunnittelu Tarjoilun ja asiakaspalvelun toteutus Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, ammattikeittiön kokki, esimies tai yhteistyössä toimiva kokkien opettaja ja opiskelija

15 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 10 ov laaja alaisuuden toteuttamiseksi Vaihtoehtoisesti: - À la Carte tarjoilu. - palvelu ja jakelukeittiön toiminnot - pikaruokapalvelut - juomien myynti ja tarjoilu - kahvilapalvelut - suurkeittiön ruokatuotanto - À la carte ruoanvalmistus Työelämän toiveiden ja työllistymisen edistämiseksi opiskelijoilla on mahdollisuus täydentää tarjoilijan ammattitaitoa syventämällä ruoanvalmistustaitoaan. osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravitsemisalan yrityksen, kahvilan tai pikaruokapalveluja tuottavan yrityksen tai toimipaikan tarjoilu ja/tai ruoanvalmistus tehtävissä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Tutkinnonosan sisältö toteutetaan kokonaisuudessaan työssäoppimisen yhteydessä kolmannen opiskeluvuoden aikana. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetus ja näyttösuunnitelma valtakunnallisten tutkinnon perusteiden. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija

16 TAVOITE MAJOITUS JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN 20 OV MAJOITUS JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN 1, 16 OV (2 OV TO) 4/16 ARVIOINTI SISÄLTÖ JA AJOITUS KRITEERIT 1. opintovuosi / 1. jakso TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Osaa toimia työvuorossa työskentely alalla työasu ja sen hoitaminen henkilökohtainen hygienia kokin ja tarjoilijan työt keittiötyön ajoitus lähtötason testit (äk, ma) ryhmäytyminen lajittelee jätteet oikein kestävä kehitys ja jätehuolto fain kestävän kehityksen ohjelma toimii astiahuollon eri vaiheissa sekä siistii astiahuollon tilat työvälineiden oikeaoppinen ja työturvallinen käyttäminen ja raakaaineiden ruoaksi valmistaminen koneen käyttäminen, työturvallisuus ja astioiden säilytys keittiön työtilojen puhtaanapitoharjoitukset pienet työvälineet veitsenkäyttöharjoitukset säilöntä työturvallisuus työpaikan järjestäminen työn suunnittelu keittäminen, ryöppäys, höyryttäminen, jäähdyttäminen salaattien valmistaminen tunnistaa tavallisimpia elintarvikkeita kananmuna kasvikset, marjat ja hedelmät laadun arviointi käsittely ja ruoanvalmistus ruokasienet tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan noudattaa työaikoja lajittelee jätteet ohjeen mukaan toimii astiahuollon tehtävissä ja siistii astiahuollon tilat käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia raaka aineita tai tuotteita ja arvioi opastettuna niiden laatua ennen käyttöä ja käytön aikana tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista lajittelee jätteet omatoimisesti toimii astiahuollon eri vaiheissa sekä siistii astiahuollon tilat käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksen tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raaka aineita tai tuotteita ja arvioi niiden laatua aistinvaraisesti tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista lajittelee jätteet omatoimisesti ja huolellisesti toimii astiahuollon eri vaiheissa omatoimisesti ja ripeästi sekä ylläpitää siisteyttä ja järjestystä työskentelyn aikana käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti, huolellisesti ja taloudellisesti tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raakaaineita tai tuotteita, arvioi niiden laatua aistinvaraisesti sekä ilmoittaa oma al. laadun poikkeamista Arviointimenetelmä jatkuva näyttö lajittelutesti 1 3 jatkuva näyttö Paloittelun täsmällisyys/testi esitelmä pienistä työvälineistä tunnistamiskoe 1 3

17 Opiskelutavat: Oppimateriaali: Teoriaopetusta 40h ja työsaliopetusta 88h Työsalityöskentely tapahtuu opetuskeittiöllä, jossa suoritetaan ruoanvalmistuksen ja puhtaanapidon harjoituksia. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia kotitehtäviä ja verkkomateriaalia (mm. alan lähihistoriasta) Lähtötason testit suoritetaan kaikille aloittaville ryhmille tukiopetustarpeen määrittämiseksi. (matematiikka ja äidinkieli) Kokkiprokkis, työturvallisuusaineisto, monisteet ja verkkomateriaali TAVOITE MAJOITUS JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN 1, 16 OV (2 OV TO) 8/16 ARVIOINTI SISÄLTÖ JA AJOITUS KRITEERIT 1. opintovuosi / 1. 2 jakso TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä toimialan tunteminen erilaiset liikeideat ja toimintaajatukset sekä niissä toimiminen tutustumiskäynnit yrityksissä on perehtynyt paikkakunnan majoitus ja ravitsemisalan toimipaikkoihin siten, että osaa nimetä majoitusyrityksiä, ravintoloita ja erilaisia toimipaikkoja on perehtynyt alueen majoitus ja ravitsemisalan toimipaikkoihin siten, että nimeää majoitusyrityksiä, ravintoloita ja erilaisia toimipaikkoja esittelee niiden tuotteita ja palveluita on perehtynyt valtakunnallisiin ja alueellisiin majoitus ja ravitsemisalan toimipaikkoihin, niiden tuotteisiin ja palveluihin siten, että pystyy vertailemaan niitä Yrittäjän haastattelu ryhmän jäsenenä toimiminen vuorovaikutus ja yhteistyötaidot työhyvinvointi perehdyttäminen työelämän pelisäännöt roolit viestintätaidot itsetuntemuksen lisääminen itsearvioinnin harjoitukset asiakaspalvelussa toimiminen keskustelutaito asiakaspalvelun puhekieli asiakas ja palvelutilojen kun liinat ja liinoittaminen astiat ja ruokailuvälineet hakee työhönsä tukea muilta työyhteisön jäseniltä pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa ja uskaltaa kommunikoida asiakkaiden kanssa toimii hyvien käyttäytymistapojen siistii ja kunnostaa toisen apuna asiakas ja työtiloja toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä toimii työssään luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenien kanssa toimii ystävällisesti palvelutilanteissa toimii hyvien käyttäytymistapojen toimii työssään aktiivisena työyhteisön jäsenenä toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä itsearviointi kirjalliset harjoitukset draamaharjoituksiin osallistuminen jatkuva näyttö siistii ja kunnostaa ohjeen mukaan asiakas ja työtilo toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten siistii ja kunnostaa itsenäisesti ohjeen mukaan asiakattamisharjoitukset ja koe 1 3

18 nostaminen linjastot ja annosteluvälineet peruskate, kestävä kehitys/materiaalit sovitulla tavalla asiakkaiden käyttöön ja asiakkaiden käyttöön kas ja työtiloja asiakkaiden käyttöön elintarviketuntemus ja ruokien esivalmistus sekä ruoan valmistaminen hävikin välttäminen Toimiminen työssä ja työyhteisössä maito ja maitotuotteet viljat ja viljavalmisteet liha ja lihatuotteet ruoanvalmistusmenetelmät leipominen hävikki ja sen estäminen ruokien pakkaaminen myyntiin eri keittiöiden työjärjestykset ammattinimikkeet ja työn sisällöt osallistuu opastettuna esivalmistustöihin ja aamiais tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä on perehtynyt opastettuna työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. osallistuu ohjeiden mukaan esivalmistustöihin aamiais tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä on perehtynyt ohjeen mukaan työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. osallistuu omatoimisesti esivalmistustöihin aamiaistai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä on perehtynyt omatoimisesti työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. Tunnistamiskokeet kirjallinen koe 1 3 Itsearviointi Opiskelutavat: Oppimateriaali: Teoriaopetusta 32h ja työsaliopetusta 96h Työsalityöskentely tapahtuu opetuskeittiöllä, jossa suoritetaan ruoanvalmistuksen ja puhtaanapidon harjoituksia, asiakaspalvelutiloissa ja opetuskeittiön ruokasalissa harjoitellaan kattamista ja tilojen kunnostamista. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia kotitehtäviä ja verkkomateriaalia. Opiskelijat suorittavat ohjeen mukaan yrityshaastattelun, jossa perehdytään yrittäjän työhön ja liikeideaan. Kokkiprokkis, työturvallisuusaineisto, monisteet ja verkkomateriaali, sekä harjoitusmateriaalit TAVOITE MAJOITUS JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN 1, 16 OV (2 OV TO) 12/16 ARVIOINTI SISÄLTÖ JA AJOITUS KRITEERIT 1. Opintovuosi 2. jakso TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä koneiden ja laitteiden puhtaanapito sekä työturvallinen käyttö koneiden ja laitteiden puhdistusharjoitukset työturvallisuus ja ergonomia puhdistusaineet ja välineet tavallisempien erityisruoka terveellinen ravinto ja ravintoaineet puhdistaa opastettuna koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa opastettuna astianpesukoneen on perehtynyt erityisruokavalioihin (laktoositon, puhdistaa puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen ohjeen mukaan on perehtynyt erityisruokavalioihin (laktoositon, puhdistaa omatoimisesti puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti on perehtynyt erityisruokavalioihin (laktoositon, kirjallinen koe 1 3 tai työkoe kirjallinen koe 1 3

19 valioiden tunteminen energiaravintoaineet suojaravintoaineet erityisruokavaliot maidoton, keliakia) siten, että pystyy opastettuna luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille maidoton, keliakia) siten, että pystyy ohjeen mukaan luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille maidoton, keliakia) siten, että pystyy luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille Aamiais tai lounasruokien valmistaminen ja esille laittaminen Elintarviketuntemus asiakaspalvelussa toimiminen rasvat kalat ruoanvalmistuksessa GN mitoitus elintarvikkeiden säilytys ja varastointi elintarvikkeiden vastaanottaminen ja tarkistaminen jakelulinjaston kokoaminen ja hoitaminen, ruokien esille laittaminen valmistaa toisen apuna erilaisista raaka aineista aamiais tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen ja laittaa ne tarjolle ohjeen mukaan sekä kunnostaa myyntilinjastoa asiakaspalvelu linjastossa palvelee asiakkaita ohjattuna valmistaa ohjeen mukaan erilaisista raaka aineista aamiais tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen ja laittaa ne tarjolle sekä kunnostaa myyntilinjaston palvelee asiakkaita ohjeen mukaan valmistaa itsenäisesti ohjeen mukaan erilaisista raaka aineista aamiais tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen ja laittaa ne tarjolle sekä kunnostaa itsenäisesti toimintaohjeen mukaan myyntilinjaston palvelee asiakkaita itsenäisesti Kirjallinen koe 1 3 Itsearviointi jatkuvanäyttö Itsearviointi omavalvonnasta huolehtiminen omavalvonnan perusteet mikrobiologia ja elintarvikehygienia noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa noudattaa vastuullisesti annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa hygieniapassi Opiskelutavat: Oppimateriaali: Teoriaopetusta 64h ja työsaliopetusta 64h Työsalityöskentely tapahtuu opetuskeittiöllä, jossa suoritetaan ruoanvalmistuksen ja puhtaanapidon harjoituksia, asiakaspalvelutiloissa ja opetuskeittiön ruokasalissa harjoitellaan kattamista ja tilojen kunnostamista sekä ammattikeittiöllä linjaston kokoamista ja hoitamista. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia kotitehtäviä ja verkkomateriaalia. Kokkiprokkis, työturvallisuusaineisto, hygieniaosaamistestin materiaali, monisteet ja verkkomateriaali, sekä harjoitusmateriaalit MAJOITUS JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN 1, 16 OV (2 OV TO) 16/16 ARVIOINTI TAVOITE SISÄLTÖ JA AJOITUS KRITEERIT 1. opintovuosi 4 ov/2 3. jakso TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä elintarviketuntemus ja ruokien esi liha ja sisäelimet sekä niiden ruoaksi valmistaminen osallistuu opastettuna lounasruokien ja leivonosallistuu ohjeiden mukaan lounasruokien osallistuu omatoimisesti lounasruokien ja leivonkirjallinen koe 1 3

20 valmistus ja raaka aineiden ruoaksi valmistaminen, hävikin välttäminen työvälineiden oikeaoppinen ja työturvallinen käyttäminen täyte ja voileipäkakut voileivät sarjatyömenetelmä ammattikeittiön koneet ja laitteet sekä niiden työturvallinen käyttö työskentelyolosuhteet asiakaspalvelussa ja ammattikeittiössä Työssäoppiminen 2 ov työelämän pelisääntöihin ja tehtäväkuvauksiin tutustuminen ammattikeittiön ruokatuotantoon ja asiakaspalveluun tutustuminen ammattikeittiön aputehtävissä toimiminen oppiminen ja ongelmanratkaisu oppiminen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät ongelmaperustainen oppiminen elintarviketuntemus ja ruokien esivalmistus ja raaka aineiden ruoaksi valmistaminen hävikin välttäminen salaattien käsittely ja kokoaminen salaatin kastikkeet omavalvonta ja näytteiden ottaminen raaka aineiden tuntemus hygieniaosaaminen aistinvarainen arviointi työvuorossa toimiminen tehtävien ajoitusharjoitukset ohjeiden suurentamismenetelmät työpisteen järjestäminen ja työvaihepuhtaanapito näyttösuunnitelman laatiminen naisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti työssäoppimisen arvioinnin tasokuvausten hankkii paikan autettuna tarvitsee opastusta arvioidessaan omien työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta osallistuu opastettuna lounasruokien ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjattuna ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksen ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle työssäoppimisen arvioinnin tasokuvausten hankkii paikan ohjeen mukaan arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta osallistuu ohjeiden mukaan lounasruokien ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjeen mukaan naisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti, huolellisesti ja taloudellisesti huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle työssäoppimisen arvioinnin tasokuvausten suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä omatoimisesti toimintaohjeen koe työturvallisuusmääräyksistä suoritettava ennen työssäoppimista hankkii paikan itsenäisesti arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja perustelee arviointiaan sekä muuttaa tarvittaessa työtapojaan osallistuu omatoimisesti lounasruokien ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä Työssäoppimisen kolmikantaarviointi työssäoppimispaikan hankinta Itsearviointi tehtävät

21 Opiskelutavat: Työssäoppimista 1.opiskeluvuotena 2 ov / 64h ja työsaliopetusta 32 h. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytöt (tarjoilulinjaston kunnostaminen ja hoitaminen sekä lounassalaattien valmistaminen ammattikeittiöllä) joko 1. opiskeluvuoden lopussa tai 2. opiskeluvuoden alussa. Työsalityöskentely tapahtuu ammattikeittiöllä, palvelulinjastossa ja erilaisissa asiakastilaisuuksissa. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia kotitehtäviä ja verkkomateriaalia. Oppimateriaali: Kokkiprokkis, työturvallisuusaineisto, hygieniaosaamistestin materiaali, monisteet ja verkkomateriaali, sekä harjoitusmateriaalit TAVOITE MAJOITUS JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN 2, 4 OV 20/20 ARVIOINTI SISÄLTÖ JA AJOITUS KRITEERIT 2. opintovuosi 4 ov/ 1. jakso TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ asiakastilojen kunnostaminen siivoussuunnitelmat käyttöturvallisuustiedotteet siivouskoneet ja laitteet laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ammattikeittiössä sekä yrittäjämäinen toiminta tarjoilussa, asiakaspalvelussa, myynnissä ja rahastuksessa toimiminen ammattikeittiön ruoanvalmistus ja lounasruokien tarjollepano sisäinen yrittäjyys kassakoneen käyttöharjoitukset rahasta vastaaminen maksuvälineet Myynnin rekisteröiminen kassaraportin laatiminen seurantajärjestelmät kannattavuuslaskenta hinnoittelu elintarviketuntemus ja ruokien esivalmistus ja raaka aineiden ruoaksi valmistaminen salaattien käsittely ja kokoaminen salaatin kastikkeet omavalvonta ja ruokanäytteet raaka aineiden tuntemus hygieniaosaaminen puhdistaa asiakastiloja tai muita tiloja opastettuna käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä pitää huolen toisen apuna myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä toimii toisen apuna tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä käyttää myynnin rekisteröinnissä tutussa työtilanteessa kassaa tai kassajärjestelmää opastettuna. osallistuu opastettuna lounasruokien ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä puhdistaa asiakastiloja tai muita tiloja ohjeen mukaan käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä pitää huolen ohjeiden mukaan myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä toimii ohjeen mukaan tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä käyttää myynnin rekisteröinnissä kassaa tai kassajärjestelmää ohjeen mukaan. osallistuu ohjeiden mukaan lounasruokien ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä puhdistaa asiakastiloja tai muita tiloja itsenäisesti käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä pitää huolen omatoimisesti ja vastuullisesti myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä toimii omatoimisesti toimintaohjeen mukaan tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä käyttää myynnin rekisteröinnissä luontevasti ja itsenäisesti kassaa tai kassajärjestelmää. osallistuu omatoimisesti lounasruokien ja leivonnaisten valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä Arviointimenetelmä työkoe jatkuva näyttö kirjallinen koe 1 3 kassaraportin laatiminen Näyttö

22 hävikin välttäminen aistinvarainen arviointi Terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen omavalvonta ja vastuut työhyvinvoinnista huolehtiminen taukoliikunta psyykkinen ja fyysinen kuormitus Ammattietiikan huomioiminen alan ammattietiikka käytös ja tapatieto kansainvälisyys ja vieraat kulttuurit etikettitieto noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ylläpitää ohjattuna toiminta ja työkykyä työssään noudattaa omavalvontasuunnitelmaa toimii hyvien käyttäytymistapojen noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ylläpitää toiminta ja työkykyä työssään noudattaa omavalvontasuunnitelmaa toimii hyvien käyttäytymistapojen noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. noudattaa vastuullisesti annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ylläpitää aktiivisesti toiminta ja työkykyä työssään noudattaa omavalvontasuunnitelmaa toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. jatkuva näyttö AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tarjoilulinjaston kunnostaminen ja hoitaminen ammattikeittiöllä Lounassalaattien valmistaminen ammattikeittiöllä Näytön arviointi 1 3 Näytön arviointi 1 3 Opiskelutavat: Oppimateriaali: Arviointi: Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytöt (tarjoilulinjaston kunnostaminen ja hoitaminen sekä lounassalaattien valmistaminen ammattikeittiöllä) joko 1. opiskeluvuoden lopussa tai 2. opiskeluvuoden alussa. Työsalityöskentely tapahtuu ammattikeittiöllä, palvelulinjastossa ja erilaisissa asiakastilaisuuksissa. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia kotitehtäviä ja verkkomateriaalia. Kokkiprokkis, näyttöaineisto, työturvallisuusaineisto, hygieniaosaamistestin materiaali, monisteet ja verkkomateriaali, sekä harjoitusmateriaalit Näytön arvioinnit, työkoe, kirjallinen koe, jatkuva näyttö, itsearviointi ja opettajan antama palaute.

23 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla oppilaitoksen ammattikeittiöllä ravitsemisalan työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas ja työtiloja, valmistaa tuotteita ja palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta raaka aineiden tunteminen sekä toimiminen työssä ja työyhteisössä elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytöistä on erilliset toimintakuvaukset ja kaavakkeet opiskelijan toimintasuunnitelmia varten. Ammattiosaamisen näytön arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Majoitus ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työvuorossa toimiminen Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksessa toimiminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tulee työvuoroon pukeutuneena tulee työvuoroon pukeutu tulee työvuoroon pukeutu tehtävän vaatimalla neena tehtävän vaatimalla neena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta tavalla ja huolehtii ulkoisesta tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan olemuksestaan olemuksestaan noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja sopii noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista tarvittaessa poikkeamista suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjattuna kunnostaa toisen apuna asiakas ja työtiloja sovitulla tavalla asiakkaiden käyttöön toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa ja uskaltaa kommunikoida asiakkaiden kanssa osallistuu opastettuna esivalmistustöihin ja aamiais tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä toimii toisen apuna tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä teh suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjeen mukaan kunnostaa ohjeen mukaan asiakas ja työtiloja asiakkaiden käyttöön toimii ystävällisesti palvelutilanteissa osallistuu ohjeiden mukaan esivalmistustöihin aamiais tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymisttoimii ohjeen mukaan tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä omatoimisesti toimintaohjeen kunnostaa itsenäisesti ohjeen mukaan asiakas ja työtiloja asiakkaiden käyttöön toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa osallistuu omatoimisesti esivalmistustöihin aamiaistai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä toimii omatoimisesti toimintaohjeen mukaan tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja

24 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Aamiais tai lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelussa toimiminen Työvälineiden ja menetelmien hallinta Asiakas ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puhtaanapito Myynnin rekisteröiminen tävissä tehtävissä rahastukseen liittyvissä tehtävissä pitää huolen toisen apuna pitää huolen ohjeiden mukaan pitää huolen omatoimisesti ja myytävien tuotteiden laadusta myytävien tuotteiden vastuullisesti myytävien tuot ja riittävyydestä laadusta ja riittävyydestä teiden laadusta ja riittävyydestä toimii astiahuollon tehtävissä ja siistii astiahuollon tilat lajittelee jätteet ohjeen mukaan siistii ja järjestää toisen apuna työ ja asiakastiloja. toimii astiahuollon eri vaiheissa sekä siistii astiahuollon tilat lajittelee jätteet omatoimisesti siistii ja järjestää työ ja asiakastilat ohjeen mukaan. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valmistaa toisen apuna erilaisista raaka aineista aamiaistai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa myyntilinjastoa palvelee asiakkaita ohjattuna käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti puhdistaa opastettuna koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa opastettuna astianpesukoneen puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja opastettuna käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä käyttää myynnin rekisteröinnissä tutussa työtilanteessa kassaa tai kassajärjestelmää opastettuna. valmistaa ohjeen mukaan erilaisista raaka aineista aamiais tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa myyntilinjaston palvelee asiakkaita ohjeen mukaan käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksen ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle puhdistaa puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen ohjeen mukaan puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja ohjeen mukaan käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä käyttää myynnin rekisteröinnissä kassaa tai kassajärjestelmää ohjeen mukaan. toimii astiahuollon eri vaiheissa omatoimisesti ja ripeästi sekä ylläpitää siisteyttä ja järjestystä työskentelyn aikana lajittelee jätteet omatoimisesti ja huolellisesti siistii ja järjestää omatoimisesti työ ja asiakastiloja sekä pitää ne siistinä ja järjestyksessä työskentelyn aikana. valmistaa itsenäisesti ohjeen mukaan erilaisista raakaaineista aamiais tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa itsenäisesti toimintaohjeen mukaan myyntilinjaston palvelee asiakkaita itsenäisesti käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti, huolellisesti ja taloudellisesti huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle puhdistaa omatoimisesti puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja itsenäisesti käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä käyttää myynnin rekisteröinnissä luontevasti ja itsenäisesti kassaa tai kassajärjestelmää.

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI KOKIN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinto, 120 ov Lukusuunnitelma Ammatillisen

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3.

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 2. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 3. OPINTOJEN AJOITUS, 3-vuoden kuvaus... 6 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 8 Majoitus-

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010

Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010 Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010 Asiakaspalvelun koulutusohjelma/osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma/osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin koulutusohjelma/osaamisala,

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA , SUU POHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Majoitus- ja ravitsemisala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ruokapalvelun osaamisala, kokki Opetushallituksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Kokki Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Hotellipalvelun osaamisala. Vastaanottovirkailija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Hotellipalvelun osaamisala. Vastaanottovirkailija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Hotellipalvelun osaamisala Vastaanottovirkailija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015,

Lisätiedot

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.)

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.) À la carte -ruoanvalmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. Kuvaus koulutusalasta... 4 2. Tutkinnon muodostuminen... 5 2.1 Lukusuunnitelma... 6 2.2 Tutkinnon osat... 9 a. Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 11.3.2009 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN MUISTIO 8.10.2009 Merja Lahdenkauppi HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Uudistamistyön tarkoitus Catering-alan perustutkinto yhdistettiin hotelli- ja ravintola-alan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp. Kokki

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp. Kokki Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp Kokki Hyväksytty johtokunnassa 16.6.2015 Sisällys HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAn perustutkinto...

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tarjoilija / Vastaanottovirkailija / Kokki

Tarjoilija / Vastaanottovirkailija / Kokki Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinto, 180 osp Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Ruokapalvelun osaamisala,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot