AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011"

Transkriptio

1 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT Sirkka Hulkkonen Omnia

2 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 2 Sisältö TORSTAI ATOT JA AVAINTAIDOT 4 OMAT MUISTIINPANOT 4 Kello CASE ESITTELYT 4 Kello ALUSTUS - Yhteinen ymmärrys 5 ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 5 NÄMÄ ARVIOIDAAN ERIKSEEN NÄYTÖSSÄ 8 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 9 CASE YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO 10 CASE YHYR ja TYTI ALKUHARJOITUS 11 HARJOITUS VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ 11 HARJOITUS ALOITEKYKY JA YRITTÄJYYS 12 HARJOITUS AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA ERI KULTTUURIT 12 Kello RYHMÄTYÖ 13 TEEMARYHMÄN RYHMÄTYÖ haasteet esiin 13 TYÖOHJEET 13 TYÖKIRJAT /-ALUSTAT Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 24 Kello 16:15 NÄYTTELYN YHTEENVETO 25 POHDINTOJA - Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 25 TULOKSIA - AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT OPPIAINEITTAIN 26 PERJANTAI Osaamisportfolio - malli 30

3 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 3 OHJELMA TORSTAI Ohjelma teemaryhmittäin: Teemaryhmä 4) Monitoimitila Atot ja avaintaidot laajennetussa työssäoppimisessa Case Pirko: Matti Viertola ja Marjukka Pirinen Case SASKY: attojen organisoiminen osittain työssäoppien, Case Mänttä, lehtori Katri Isomäki Case Omnia: "Atto ja avaintaidot työssä" koulutuspäällikkö Tuula Sivén Case Tavastia: Ohjelma teemaryhmittäin: Teemaryhmä 4) Monitoimitila Atot ja avaintaidot laajennetussa työssäoppimisessa (jatkuu) Laajennetun työssäoppimisen haasteet tiimin aihepiirin näkökulmasta, pj KL, Omnia - alustus n 20 min - ryhmätyö n 20 min - keskustelut 20 min - yhteenvetoa 20 min PERJANTAI Ohjelma teemaryhmittäin: Teemaryhmä 4) Luentosali 1067 Atot ja avaintaidot laajennetussa työssäoppimisessa Haasteista nostettavat kehittämiskohteet, mihin tiimi paneutuu, millaisia malleja ollaan jo kehitetty ja Sirkka Hulkkonen, Omnia Verkostoitumista ja pienryhmätyöskentelyä hankkeiden tarpeiden mukaan; TEEMARYMÄ 4 - Hankkeiden välisestä yhteistyöstä sopiminen Monitoimitila / Luentosali 1067 / Auditorio

4 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4 TORSTAI ATOT JA AVAINTAIDOT OMAT MUISTIINPANOT Kello CASE ESITTELYT Case Pirko Case SASKY Case Mänttä Case Omnia Case Tavastia Yhteenveto: Mahdollisuudet Uhat

5 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5 Kello ALUSTUS - Yhteinen ymmärrys ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa Niillä on myös suuri merkitys yksilön persoonallisuuden kehittymiseen ja elämän laatuun Elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty voimassa olevien opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen, perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksien sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksien perusteella Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2 vuorovaikutus ja yhteistyö 3 ammattietiikka 4 terveys, turvallisuus ja työkyky 5 aloitekyky ja yrittäjyys 6 kestävä kehitys 7 estetiikka 8 viestintä- ja mediaosaaminen 9 matematiikka ja luonnontieteet 10 teknologia ja tietotekniikka 11 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

6 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 6 Elinikäisen oppimisen avaintaidot on avattu tutkinnon perusteissa seuraavasti 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään Hän arvioi omaa osaamistaan Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan 3 Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 4 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja 5 Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan

7 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 7 6 Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia 7 Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä 8 Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan Opiskelija tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja 9 Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa Hän käyttää esim kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään 10 Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa

8 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 8 NÄMÄ ARVIOIDAAN ERIKSEEN NÄYTÖSSÄ Arvioinnin kohde 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tarvitsee ohjausta ja toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii itsenäisesti erilaisis- tukea muuttuvissa tilanteissa tarkoituksa tilanteissa tarkoituk- ja valintatilanteissa senmukaisesti senmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoi- hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimistai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian sia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

9 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 9 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 16+4 = 20 ov 51 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov 511 Äidinkieli, Suomi 4 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7 Estetiikka, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 10 Teknologia ja tietotekniikka, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 512 Toinen kotimainen kieli 5121 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 513 Vieras kieli, englanti, 2 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 514 Matematiikka, 3 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9 Matematiikka ja luonnontieteet 515 Fysiikka ja kemia, 2 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4 Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6 Kestävä kehitys, 9 Matematiikka ja luonnontieteet, 10 Teknologia ja tietotekniikka 516 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 Aloitekyky ja yrittäjyys, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 517 Liikunta, 2 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4 Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky 518 Terveystieto, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3 Ammattietiikka, 4 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6 Kestävä kehitys, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 10 Teknologia ja tietotekniikka 519 Taide ja kulttuuri, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6 Kestävä kehitys, 7 Estetiikka + Valinnaisia 4 ov yhteensä 20 ov

10 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 10 CASE YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO Tämä tarkastelu perustuu yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteiden keskeiseen sisältöön Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto opintojen osaamistavoitteet voidaan tiivistää seitsemään arvioinnin kohteeseen Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoopintojen jälkeen opiskelija osaa 1 osallistua oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa yhteisten asioiden hoitamiseen 2 arvioida toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana 3 käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja 4 tehdä suunnitelman oman taloutensa hoitamisesta 5 arvioida yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle 6 hakea tietoa ammattialansa työpaikoista sekä Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa 7 elinikäisen oppimisen avaintaitoja seuraavilla aihealueilla: vuorovaikutus ja yhteistyö, aloitekyky ja yrittäjyys sekä aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Suoritetut lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Tämä aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa

11 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 11 CASE YHYR ja TYTI ALKUHARJOITUS Tavoitteena on kartoittaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja seuraavilla aihealueilla: vuorovaikutus ja yhteistyö, aloitekyky ja yrittäjyys sekä aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Seuraavassa on rakennettu esimerkkiharjoitukset / alkukartoitukset elinikäisten avaintaitojen kartoittamiseksi kolmelta avainalueelta Nämä käydään lyhyesti läpi jotta päästään koko ryhmän työskentelyyn HARJOITUS VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan YKSILÖTEHTÄVIÄ 1 Luettele erilaisia vuorovaikutustilanteita A) koulussa B) työssäoppimispaikassa C) kotona ja vapaa-aikana 2 Mitä tarkoitetaan kun ilmaistaan erilaisia näkökantoja? Onko näkökanta sama kuin mielipide? RYHMÄTYÖ (2-5 henkeä) 3 Pohtikaa yhdessä sellaisia tilanteita joissa ei ole asioita ilmaistu A) selkeästi B) rakentavasti C) luottamusta herättäen Kertokaa yksi esimerkki kustakin ja perustelkaa lyhyesti 4 Pohtikaa miten edellinen ryhmätyö toteutui A) Kuinka ryhmä toimi? B) Kuka johti puhetta? C) Kuka esitteli asiat / vastaukset muille? D) Annettiinko kaikille mahdollisuus sanoa jotakin? Sanoivatko kaikki näkemyksensä? 5 Minkälaisia yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja noudatettiin? 6 Jokaisen ryhmän jäsenen tulee arvioida lyhyesti omaa panostaan: mikä oli hyvää ja missä on varaa parantaa? 7 Muodostakaa yhteinen näkemys kuinka yhteistyö sujui tehtävien tekemisessä

12 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 12 HARJOITUS ALOITEKYKY JA YRITTÄJYYS Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan YKSILÖTEHTÄVIÄ 1 Minkälaisia tavoitteita sinulla on? Mitä erityisesti haluaisit tehdä, olla tai omistaa? 2 Minkälaisia keinoja olet ajatellut käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi? RYHMÄTYÖ (2-5 henkeä) 3 Esitelkää toisillenne omia tavoitteita ja keinoja 4 Valitkaa yksi tärkeältä tuntuva yhteinen tavoite ja muotoilkaa useita keinoja tämän keskeisen tavoitteen saavuttamiseksi 5 Mitä tai minkälaisia resursseja tarvitaan? Pohtikaa kuinka paljon tarvitaan aikaa ja rahaa tai muita ihmisiä? 6 Mitä ovat suurimmat uhat tai esteet keinojen käyttämiseksi - entä tavoitteiden saavuttamiseksi? 7 Voiko tavoitteen purkaa osavaiheisiin/ tavoitteisiin - siis voiko edetä pienin askelin kohti päämäärää? HARJOITUS AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA ERI KULTTUURIT Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa YKSILÖTEHTÄVIÄ 1 A) Olen mukana oppilaskunta- tai tutor-toiminnassa: Kyllä / Ei B) Kuulun harrastus- / vapaa-ajantoimintaan liittyvään seuraan: Kyllä / Ei C) Olen käynyt rippikoulun / prometheus - koulutuksen tai osallistunut muuhun elämänkatsomuksellisen koulutukseen: Kyllä / Ei 2 Pohdi miten / kuinka voisit osallistua johonkin koulun, harrastustoimen ja / tai työyhteisön toimintaan ja niihin liittyvään päätöksentekoon? Mikä estää? RYHMÄTYÖ (2-5 henkeä) POHTIKAA YHDESSÄ 3 Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on A) koulussa B) työssä C) vapaa-aikana 4 Mitä tarkoittaa tasa-arvo? 5 Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus? 6 Mitä tarkoittaa kulttuuritausta? 7 Suomesta muutettiin 1960 ja -70-luvuilla runsain mitoin erityisesti Ruotsiin työn ja paremman elintason vuoksi A) Pohtikaa mitä osaamista suomalaisilla oli ja mitä muuta osaamista tai kulttuurista tietoa heidän piti omaksua uudessa kotimaassaan Ruotsissa B) Joudutte lähtemään pois Suomesta huomenna halpalennolla - matkatavaroita saa olla mukana enintään 8 kiloa (ei nesteitä tms) Tehkää luettelo tavaroista joita pakkaatte mukaanne vähintään puolen vuoden oleskelua varten

13 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 13 Kello RYHMÄTYÖ TEEMARYHMÄN RYHMÄTYÖ haasteet esiin TYÖOHJEET Pienryhmissä laaditaan edellisen esimerkin mukaisesti toiminnallisia tehtäviä joiden avulla saadaan oppijoiden osaaminen esiin Avaintaidot ovat 1 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2 vuorovaikutus ja yhteistyö 3 ammattietiikka 4 terveys, turvallisuus ja työkyky 5 aloitekyky ja yrittäjyys 6 kestävä kehitys 7 estetiikka 8 viestintä- ja mediaosaaminen 9 matematiikka ja luonnontieteet 10 teknologia ja tietotekniikka 11 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Toiminnalliset tehtävä kustakin avaintaidosta kirjoitetaan muistiin taulukkoon Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Seuraavilla sivuilla on kaikkien avaintaitojen työkirjat tätä työskentelyä varten Työkirjat jaetaan ryhmille Aikaa kolmen toiminnallisen tehtävän laatimiseen on ryhmällä 10 minuuttia Tarkoituksena on laatia hahmotelmia aiheesta ei täydellistä vastausta tässä vaiheessa vaadita! Matalalla kynnyksellä hyviä vastauksia innovatiivista otetta! Lopuksi pidetään avaintaitonäyttely, jossa tulokset esitellään!

14 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 14 TYÖKIRJAT /-ALUSTAT Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään Hän arvioi omaa osaamistaan Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

15 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

16 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

17 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

18 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

19 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

20 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

21 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan Opiskelija tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

22 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa Hän käyttää esim kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

23 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

24 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa Yksilötehtävä(t) - herätys 1 Parityö tehtävä - peilaus 2 Ryhmätyö(t) - jäsentyminen 3 Avaintaitoa tarvitaan erityisesti seuraavissa työtilanteissa: Avaintaitoa voidaan kehittää erityisesti seuraavissa tehtävissä: 1 2 3

25 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 25 Kello 16:15 NÄYTTELYN YHTEENVETO POHDINTOJA - Elinikäisen oppimisen avaintaidoista Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2 vuorovaikutus ja yhteistyö 3 ammattietiikka 4 terveys, turvallisuus ja työkyky 5 aloitekyky ja yrittäjyys 6 kestävä kehitys 7 estetiikka 8 viestintä- ja mediaosaaminen 9 matematiikka ja luonnontieteet 10 teknologia ja tietotekniikka 11 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

26 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 26 TULOKSIA - AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKIN- NON OSAT OPPIAINEITTAIN Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 51 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov 511 Äidinkieli, Suomi 4 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7 Estetiikka, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 10 Teknologia ja tietotekniikka, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 512 Toinen kotimainen kieli 5121 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 513 Vieras kieli, englanti, 2 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 514 Matematiikka, 3 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9 Matematiikka ja luonnontieteet 515 Fysiikka ja kemia, 2 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4 Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6 Kestävä kehitys, 9 Matematiikka ja luonnontieteet, 10 Teknologia ja tietotekniikka

27 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 Aloitekyky ja yrittäjyys, 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 517 Liikunta, 2 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4 Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky 518 Terveystieto, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1 Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3 Ammattietiikka, 4 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6 Kestävä kehitys, 8 Viestintä- ja mediaosaaminen, 10 Teknologia ja tietotekniikka 519 Taide ja kulttuuri, 1 ov Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6 Kestävä kehitys, 7 Estetiikka + Valinnaisia 4 ov yhteensä 20 ov

28 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 28 PERJANTAI Case Pirko Case SASKY Case Mänttä Case Omnia Case Tavastia Yhteenveto: Mahdollisuudet Uhat TORSTAI PERJANTAI TULOSTEN POHJALTA LAADITAAN 8-kenttäinen SWOT Lisätietoa:

29 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 29 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 tammikuu huhtikuu Ulkoiset Sisäiset Sisäiset vahvuudet: Sisäiset heikkoudet: Ulkoiset mahdollisuudet Sisäiset vahvuudet ja ulkoiset mahdollisuudet = MENESTYSTEKIJÄT Sisäiset heikkoudet ja ulkoiset mahdollisuudet = MITEN HEIKKOUDET SAADAAN MAHDOLLISUUKSIKSI? Ulkoiset uhat Sisäiset vahvuudet ja ulkoiset uhat = MITEN ULKOISET UHAT TORJUTAAN eli SAADAAN VAHVUUKSIKSI? Sisäiset heikkoudet ja ulkoiset uhat = MAHDOLLISET KRIISIT TULOSKORTTI Mittarit OSAAMINEN Osaaminen Koulutus TOIMINTATAVAT JA PROSESSIT SIDOSRYHMÄT JA ASIAKKAAT Tehokas toiminta Tyytyväiset sidosryhmät Uusien toimintatapojen syntyminen Palautteet oppijoilta, työelämältä, oppilaitoksilta Valmistuvien määrät, osallistuvien määrät, TULOKSET JA Tulokset VAIKUTTAVUUS Elinikäisen oppimisen avaintaitoja seuraavilla aihealueilla: Vuorovaikutus ja yhteistyö, Aloitekyky ja yrittäjyys sekä Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit _ja_yrittajyys kansalaisuus_ja_eri_kulttuurit

30 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot 30 Osaamisportfolio - malli Arvioinnin kohde 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu TYÖTEHTÄVÄT: Vuorovaikutus ja yhteistyö TYÖTEHTÄVÄT: Ammattietiikka TYÖTEHTÄVÄT: Terveys, turvallisuus ja toimintakyky TYÖTEHTÄVÄT: Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tarvitsee ohjausta ja toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii itsenäisesti erilaisis- tukea muuttuvissa tilanteissa tarkoituksa tilanteissa tarkoituk- ja valintatilanteissa senmukaisesti senmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoi- hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimistai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian sia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot yksikön päällikkö, Opetusneuvos Ammattikoulutus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus2005/0221

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Ohje. Musiikkialan perustutkinto, muusikko (120 ov) Ammattiosaamisen näyttöjen. 2010 mukaan. Joensuun konservatorio

Ohje. Musiikkialan perustutkinto, muusikko (120 ov) Ammattiosaamisen näyttöjen. 2010 mukaan. Joensuun konservatorio Ohje Musiikkialanperustutkinto, muusikko(120ov) Ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit opetussuunnitelman 2010 mukaan Joensuun konservatorio 1 1 Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov Ammattitaitovaatimukset toimii vapaaehtoistyössä noudattaen säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita kertoo vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot kertoo vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot