Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.10.2013"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kokousaika 16:15-18:22 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Kolanen, Risto puheenjohtaja Alaja, Jaana Muttilainen, Sami Relander, Jukka saapui 16:23, poissa: 122, 123, 124 Vuori, Timo Väisänen, Juha-Pekka poistui 16:41, saapui 16:51, poissa: 129 af Enehielm, Andreas varajäsen Castrén, Verna varajäsen Haavisto, Tuula Kunnas, Veikko Piepponen, Anna Kaarina Stenbäck, Michaela Tirri, Ari Tyrväinen, Paiju von Bagh, Anna Sopanen, Terttu Rostedt, Petri Toiviainen, Miska kirjastotoimen johtaja va. kulttuurijohtaja yhteispalvelupäällikkö poistui 16:41, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 kulttuurituottaja saapui 16:33, poistui 17:40, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134 talouspäällikkö poistui 16:33, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 osastopäällikkö kulttuurisuunnittelija saapui 16:33, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127 viestintäpäällikkö suunnittelija suunnittelija

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Asia 122 Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Yhpa/Kult j/1 127 Yhpa/Kult j/2 128 Kupo/Kult j/1 129 Kupo/Kult j/2 130 Kupo/Kult j/3 131 Kupo/Kult j/4 132 Kupo/Kult j/5 133 Kupo/Kult j/6 134 Kupo/Kult j/7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta Ilmoitusasiat Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako Taideapurahat vuodelle 2013 Vuoden 2013 kulttuuripalkinto Pinta-työryhmän oikaisuvaatimus Helmut ry:n oikaisuvaatimus Muut mahdolliset asiat

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/1 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta päätti kulttuuri- ja kirjastolautakunta valita iältään vanhimman jäsenensä Risto Kolasen johdolla kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Risto Kolasen. Lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja ja Timo Vuori tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja (varalla Jani Ryhänen) ja Timo Vuori (varalla Marja Suuronen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/2 123 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 124 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf 2 KIR käyttö pdf Päätösehdotus päättänee merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä. Talous- ja suunnittelukeskuksen lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään: 1. ennuste klo ennuste klo ennuste klo 16.00

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 4. ennuste klo Ennusteen perustelut Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginkirjaston vuoden 2013 talousarvioon on myönnetty euron ylitysoikeus (Kvsto ), perusteena vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2012 keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kustannusten siirryttyä osin vuodelle Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio on euroa. Investointeihin vuodelle 2013 osoitettua määrärahaa euroa on korotettu eurolla vuodelta 2012 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto ). Kaupunginkirjaston määrärahasäästö vuodelta 2012 ei muodostunut kuitenkaan esityksen mukaisesti, vaan vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä euroa, joten käytettävissä oleva määräraha on euroa. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa. Toteutumisprosentti on 136. Käyttötulojen ennustetaan toteutuvan euron suuruisena eli euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste ( euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin. Kaupunginkirjaston käyttömenot on ennustettu euron suuruisena. Ennuste on euroa yli korotetun talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu talousarvion ylitysoikeus ( euroa) sekä ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen ja tarkistetun hankkeiden toteutusaikataulun vuoksi tämän kokouksen asiakohdassa Verha/Ktj/4 esitetään kaupunginhallitukselle, että käyttötalousarvioita korotettaisiin eurolla.

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin euroa, mikä on noin 21 % kaikista käyttömenoista. Sisäisiä tuloja ennakoidaan kertyvän noin euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta ( euroa) on mennessä käytetty euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on talousarvion mukainen euroa. Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2013 tammi syyskuun kumulatiivinen lainaus oli lainaa, mikä on lainaa (3,3 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli , mikä on kävijää (3,5 %) vähemmän kuin tammi- syyskuussa Verkkokäyntien määrä oli laskenut edellisvuodesta käynnillä (1,9 %). Verkkokäyntien alhaisempaan tasoon vuonna 2013, verrattuna vuoteen 2012, vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä tilastointimuutos, jossa verkkokäyntien kokonaismäärä jaetaan kaupunkien asukasmäärien suhteessa HelMet-kirjastoille. Aukiolotuntikertymä oli elokuun 2013 lopussa tuntia. Vuoden 2012 tammi-elokuun yhteenlaskettu aukiolotuntimäärä oli tuntia. Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän tuntia, mikä ylittää tunnilla tavoitetason. Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 13,2 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 0,7 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,5 milj. ja verkkokäyntejä 6,7 milj. Lainoja on ennustettu kertyvän tavoitetason (9,0 milj.) mukaisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 Tiedoksi 2 KIR käyttö pdf Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto Päätöshistoria HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi Ehdotuksen mukaan Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 125 Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta HEL T Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on euroa, henkilösivukulujen korotustarve on euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätösehdotus päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on euroa, henkilösivukulujen korotustarve on euroa. Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille. Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään Kaupunginkirjasto on useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteuttavia hankkeita. Saadun ulkopuolisen rahoituksen määrä on vuosittain vaihdellut. Vuosina on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin euroa/vuosi. Vuonna 2012 ulkopuolista rahoitusta kirjattiin euroa. Vuonna 2013 ulkopuolista rahoitusta koskevia päätöksiä on saatu merkittävästi. Rahoituskertymää on viime vuosina lisännyt myös se, että valtionavustus keskuskirjastotehtävien hoitamiseen on maksettu vuodesta 2010 alkaen kaupunginkirjastolle eikä enää keskushallinnolle kuten aiemmin. Hankkeiden toteuttamisaikataulut on tarkistettu Ulkopuolista rahoitusta arvioidaan tulevan kirjatuksi vuoden 2013 kirjanpitoon kaikkiaan euroa. Vajaa puolet vuonna 2013 saadusta ulkopuolisesta rahoituksesta on sellaista rahoitusta, johon on voitu varautua vuoden 2013 talousarvion valmisteluvaiheessa. Valtaosa saadusta rahoituksesta on sellaisia hankkeita, joihin on saatu projektiavustuspäätökset vasta vuoden 2013 aikana. Vuodelle 2013 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei ole voitu ottaa korottavasti huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia henkilöstömenojen osalta. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetusministeriöltä (OKM), EUlta, ELY keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2013 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä euroa, johon sisältyy euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2013 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta. Anottavan ylitysoikeuden määrää arvioitaessa on huomioitu tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto hankkeiden toteutumisasteista ja aikatauluista. Osa hankkeista siirtyy vuodelle Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2014 on euroa. Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kaupunginkirjaston henkilöstömenojen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 talousarviota 2013 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat ja palkkiot euroa sekä henkilösivukulut euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätöshistoria HEL T Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2013 tulosbudjetin. Lisätiedot va. kirjastotoimen johtaja Anna-Maria Soininvaara Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/1 126 Ilmoitusasiat Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti ( / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan lukien. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti ( / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan lukien. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 127 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys HEL T Päätös Käsittely päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( ) määrärahan korottamista eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna Veikko Kunnas: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( ) määrärahan korottamista eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna Lautakunta hyväksyi esittelijän lisäyksen yksimielisesti. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi Liitteet 1 Seurantaraportti Toteutumisennuste Päätösehdotus päättänee merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 vuoden kolmas ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä ja riskeissä. Kulttuurikeskuksen talousarviokohtien seurantaraportit, tilanne ja niitä koskevat talousarviovuoden toteutumisennusteet ovat tämän esityslistan liitteenä. Kulttuurikeskus (kohta ) Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoista euroa on mennessä käytetty euroa. Toteutumisprosentti on 71,7. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa, toteutumisprosentti on 79,8. Tulot ja menot tulevat ylittymään arviolta euroa. Tuloja, joita ei ole talousarviossa otettu huomioon on kertynyt muun muassa EUrahoitusosuuden palautuksesta aiemmin päättyneen EU-hankkeen (CTUR) osalta, Koneen säätiön ja WSOY:n apurahasta. Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Annantalo on hakenut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taikalamppu-projektiin. Rahoitusta myönnettiin euroa, joka on toteutunut. Ulkopuolisen rahoituksen varoin toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Taivex-., Melliferopolis, Kulttuurikurssit - ja Kino Helios hankkeet. Lisäksi erillisellä talousarviotilillä olevia hankkeita ovat Osaattori, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit. Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2013 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta, kaksi näistä koskee kulttuurikeskusta ja ne ovat Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200, toteutuma 869 ja Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä , toteutuma Kolmas tavoite koskee Savoy-yksikköä.

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 Savoy-yksikkö (kohta ) Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2013 talousarviossa on vahvistettu euroa. Menot ovat ja tulot euroa. Savoy-yksikön toteutuma mennessä on katteen osalta euroa, toteutumisprosentti on 77,1. Savoy- teatterin ja Esplanadin lavan sitova tavoite on esitykset yhteensä 320. Tällä hetkellä toteutuma on 318. Avustukset (kohdat , ) Yhteisöjen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta, euroa, on käytetty euroa, toteutuma on 94,8 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tarkoitetusta määrärahasta, euroa, on maksettu euroa. Toteutumisprosentti on 91,0 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Investointiosa (kohta ) Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä euroa. Määrärahaa on käytetty euroa. Toteutumisprosentti on 60,8. Määräraha tullaan ylittämään elokuvateatterin digitalisoinnin osalta euroa. Malmitaloon on tehty elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo oli euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä euroa. Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen investointeihin kokonaisuudessaan, jolloin kaupungin osuuden osalta investointien määrärahoihin anotaan ylitysoikeus. Muutoin määräraha kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto- ja näyttämöteknisten laitteiden uusimiseen sekä atk-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan. Toteutumisennuste ja raportti käyttösuunnitelman 2013 toteutumisesta ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 Liitteet Tiedoksi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi 1 Seurantaraportti Toteutumisennuste Talous- ja suunnittelukeskus Päätöshistoria HEL T Päätös päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi Ehdotuksen mukaan Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 128 Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako HEL T Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry PopSlut -työryhmä Elementti ry euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä euroa euroa euroa euroa euroa Yhteensä: euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 Elementti ry:lle ei myönnetä avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toimintaavustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei myönnetä avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle myönnetääni kohdeavustusta WÄRK:fest tee-se-itse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus päättänee myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry euroa euroa euroa euroa euroa euroa

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 PopSlut -työryhmä Elementti ry euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä euroa euroa euroa euroa euroa Yhteensä: euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Elementti ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi kohdeavustusta WÄRK:fest tee-seitse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen.

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 on hyväksynyt kohdeavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan ( 177). Lautakunta käsittelee kohdeavustuksia kaikissa kokouksissaan. Kohdeavustuksiin on kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla vuonna 2013 käytettävissä euroa (2012; ). Lautakunta on syyskuun kokoukseen mennessä käyttänyt kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista euroa. Lautakunnalla on käytettävissä euroa kohdeavustuksiin ennen tämän kokouksen päätöksiä. Kohdeavustuksiin varatun määrärahan käyttöprosentti on lokakuuhun mennessä 82,5 (2012; 88,2). Lokakuun kokouksessa on käsiteltävänä 16 avustushakemusta, joista 13:lle hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä euroa. Hakemusten tarkemmat kuvaukset löytyvät listan liitteestä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus Taloushallintopalvelu-liikelaitos

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 129 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako HEL T Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! euroa Charango Festival & the Music of Los euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: euroa Käsittely Myönnetyt avustukset kohdennetaan hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus kohdennetaan hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei myönnetä avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Esteelliset: Juha-Pekka Väisänen

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 Vastaehdotus: Timo Vuori: Ehdotan, ettei Pand:in viisikko -työryhmälle myönnetä euron avustusta. Perustelut: Matkaohjelman syvempi tarkastelu paljastaa, että se on luonteeltaan mitä suurimmassa määrin poliittinen, pitäen sisällään mm. aikavälillä USA:n Guantánamon sotilastukikohdan vastaisen tilaisuuden. Kohdeavustusten kohdalla on linjattu, ettei niitä saa myöntää tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa harjoitetaan politiikkaa. Samaa käytäntöä tulisi noudattaa myös kansainväliseen toimintaan suunnatuissa avustuksissa. Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Jäsen Timo Vuori jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kokouksessaan myöntää euron matka-avustuksen Pand viisikko -työryhmälle. Kyseinen ryhmä oli saanut asiaankuuluvan kutsun ja se esiintyy viidessä eri tilaisuudessa Kuubassa marraskuussa Koska tällä hetkellä kansainväliseen toimintaan myönnettävien avustusten kriteerit ovat varsin löysät, mahdollistaa tämä avustusten hyödyntämisen kulttuurin ohella myös muunlaiseen toimintaan. Kyseisen Pand viisikko -työryhmän matkaohjelmaan sisältyy itse kulttuuripitoisten esiintymisten ohella osallistuminen mm. Guantánamon sotilastukikohdan sulkemista vaativaan tilaisuuteen, jota voidaan pitää puhtaasti poliittisena toimintana. Tämän vuoksi on perusteltua, että vastaisuudessa kansainvälisen toimintaan suunnattujen avustusten kriteereitä tullaan tarkentamaan, ottaen esimerkiksi mallia kohdeavustusten myöntämiskriteereistä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! euroa Charango Festival & the Music of Los euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: euroa Myönnetyt avustukset ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla on vuodelle 2013 käytettävissä euroa (2012; euroa) kansainväliseen taide- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettuihin avustuksiin. Lautakunnalla on ennen tämän kokouksen päätöksiä käytettävissä ,74 euroa kansainväliseen toimintaan tarkoitettuihin avustuksiin.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (5) Kulttuuri- ja 88 Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako HEL 2016-009893 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuri- ja päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/1 12.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/1 12.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) 29 Kohdeavustusten myöntäminen, 2. jako HEL 2013-002910 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Bulevardin teatteriyhdistys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) 39 Jälkitila-työryhmän oikaisuvaatimus kohdeavustuspäätökseen HEL 2014-001771 T 02 05 01 00 Päätös päätti hylätä Jälkitila-työryhmän oikaisuvaatimuksen. Esittelijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 5 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 7. jako HEL 2013-011436 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 36 Kansainväliset matka-avustukset, 3. jako HEL 2014-003735 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainvälisiä matkaavustuksia seuraavasti: Hakija Kohdemaa Avustus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/6 14.05.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/6 14.05.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 78 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 4. jako HEL 2013-006400 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (9) 145 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2015 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jaettavissa olevien avustusmäärärahojen kohdentaminen HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) 221 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen HEL 2013-002020 T 02 02 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 5 Kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetti HEL 2017-000648 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetin.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/4 24.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/4 24.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 42 Kohdeavustusten myöntäminen, 3. jako HEL 2015-003273 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Akrobaatti-työryhmä Puistokabaree-työryhmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Kokousaika 15:00-15:06 Kokouspaikka Keskuspelastusaseman neuvotteluhuone 338 Läsnä Jäsenet Raatikainen, Mika Olin, Venla Aivio, Sanna Eklund, Merja Huru, Nina Jauhiainen,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA n:o 2 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka Pykälät Opistokulttuurilautakunta Torstai 7.4.2016 Merikarvian kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 280 Lapsiperheiden palvelujen vastuualueen avustukset vuonna 2012 Pöydälle 29.5.2012 HEL 2011-008910 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää lapsiperheiden

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (7) 5 Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2017 HEL 2016-013185 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää myöntää taide- ja kulttuuriyhteisöjen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Finlandia talo, Mannerheimintie 13 e Tällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivela 5.2.2009 Tilaajapäällikkö Tuula Martikainen: Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2008 kokouksessaan vuoden 2009 talousarvion.

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 Kokousaika 16:15-17:56, keskeytetty 17:06-17:08, 17:17-17:19 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Sinnemäki, Anni Sydänmaa, Johanna Alaja, Jaana

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) 138 Sosiaalitoimen talousarvion toteuttamisennuste tilanteessa 31.3.2012 HEL 2012-006203 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisennusteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (6) 123 Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. tarkentaa 28.1.2016 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä jätettyjen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 657 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot vuonna 2012 HEL 2012-016414 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti siirtää tilakeskuksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05.

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05. Maaseutulautakunta 11 18.02.2015 Maaseutulautakunta 18 15.04.2015 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/02.05.01/2015, 178/02.05.01/2015 MAALTK 18.02.2015 11 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 5-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (11) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (11) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (11) 145 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2016 sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jaettavissa olevien varojen kohdentaminen HEL 2015-006751

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin maaseutuelinkeinojen kehittämistuen myöntämisperusteet

Pudasjärven kaupungin maaseutuelinkeinojen kehittämistuen myöntämisperusteet Kaupunginhallitus 110 18.03.2014 Kaupunginhallitus 271 17.06.2014 Pudasjärven kaupungin maaseutuelinkeinojen kehittämistuen myöntämisperusteet KH 18.03.2014 110 Alueyhteystyön ja elinvoimavaliokunta on

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2 / 2015

Sivistyslautakunta 2 / 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hakemukset ja niiden arviointi

Hakemukset ja niiden arviointi Sivistyslautakunta 80 28.10.2015 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2015, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2015 mennessä 983/02.05.01.01/2014 Sivistyslautakunta 80 Kirkkonummen kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(7) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 6.10 klo 17.00 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot