Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.10.2013"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kokousaika 16:15-18:22 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Kolanen, Risto puheenjohtaja Alaja, Jaana Muttilainen, Sami Relander, Jukka saapui 16:23, poissa: 122, 123, 124 Vuori, Timo Väisänen, Juha-Pekka poistui 16:41, saapui 16:51, poissa: 129 af Enehielm, Andreas varajäsen Castrén, Verna varajäsen Haavisto, Tuula Kunnas, Veikko Piepponen, Anna Kaarina Stenbäck, Michaela Tirri, Ari Tyrväinen, Paiju von Bagh, Anna Sopanen, Terttu Rostedt, Petri Toiviainen, Miska kirjastotoimen johtaja va. kulttuurijohtaja yhteispalvelupäällikkö poistui 16:41, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 kulttuurituottaja saapui 16:33, poistui 17:40, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134 talouspäällikkö poistui 16:33, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 osastopäällikkö kulttuurisuunnittelija saapui 16:33, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127 viestintäpäällikkö suunnittelija suunnittelija

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Asia 122 Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Yhpa/Kult j/1 127 Yhpa/Kult j/2 128 Kupo/Kult j/1 129 Kupo/Kult j/2 130 Kupo/Kult j/3 131 Kupo/Kult j/4 132 Kupo/Kult j/5 133 Kupo/Kult j/6 134 Kupo/Kult j/7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta Ilmoitusasiat Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako Taideapurahat vuodelle 2013 Vuoden 2013 kulttuuripalkinto Pinta-työryhmän oikaisuvaatimus Helmut ry:n oikaisuvaatimus Muut mahdolliset asiat

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/1 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta päätti kulttuuri- ja kirjastolautakunta valita iältään vanhimman jäsenensä Risto Kolasen johdolla kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Risto Kolasen. Lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja ja Timo Vuori tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja (varalla Jani Ryhänen) ja Timo Vuori (varalla Marja Suuronen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/2 123 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 124 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf 2 KIR käyttö pdf Päätösehdotus päättänee merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä. Talous- ja suunnittelukeskuksen lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään: 1. ennuste klo ennuste klo ennuste klo 16.00

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 4. ennuste klo Ennusteen perustelut Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginkirjaston vuoden 2013 talousarvioon on myönnetty euron ylitysoikeus (Kvsto ), perusteena vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2012 keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kustannusten siirryttyä osin vuodelle Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio on euroa. Investointeihin vuodelle 2013 osoitettua määrärahaa euroa on korotettu eurolla vuodelta 2012 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto ). Kaupunginkirjaston määrärahasäästö vuodelta 2012 ei muodostunut kuitenkaan esityksen mukaisesti, vaan vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä euroa, joten käytettävissä oleva määräraha on euroa. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa. Toteutumisprosentti on 136. Käyttötulojen ennustetaan toteutuvan euron suuruisena eli euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste ( euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin. Kaupunginkirjaston käyttömenot on ennustettu euron suuruisena. Ennuste on euroa yli korotetun talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu talousarvion ylitysoikeus ( euroa) sekä ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen ja tarkistetun hankkeiden toteutusaikataulun vuoksi tämän kokouksen asiakohdassa Verha/Ktj/4 esitetään kaupunginhallitukselle, että käyttötalousarvioita korotettaisiin eurolla.

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin euroa, mikä on noin 21 % kaikista käyttömenoista. Sisäisiä tuloja ennakoidaan kertyvän noin euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta ( euroa) on mennessä käytetty euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on talousarvion mukainen euroa. Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2013 tammi syyskuun kumulatiivinen lainaus oli lainaa, mikä on lainaa (3,3 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli , mikä on kävijää (3,5 %) vähemmän kuin tammi- syyskuussa Verkkokäyntien määrä oli laskenut edellisvuodesta käynnillä (1,9 %). Verkkokäyntien alhaisempaan tasoon vuonna 2013, verrattuna vuoteen 2012, vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä tilastointimuutos, jossa verkkokäyntien kokonaismäärä jaetaan kaupunkien asukasmäärien suhteessa HelMet-kirjastoille. Aukiolotuntikertymä oli elokuun 2013 lopussa tuntia. Vuoden 2012 tammi-elokuun yhteenlaskettu aukiolotuntimäärä oli tuntia. Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän tuntia, mikä ylittää tunnilla tavoitetason. Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 13,2 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 0,7 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,5 milj. ja verkkokäyntejä 6,7 milj. Lainoja on ennustettu kertyvän tavoitetason (9,0 milj.) mukaisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 Tiedoksi 2 KIR käyttö pdf Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto Päätöshistoria HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi Ehdotuksen mukaan Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 125 Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta HEL T Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on euroa, henkilösivukulujen korotustarve on euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätösehdotus päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on euroa, henkilösivukulujen korotustarve on euroa. Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille. Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään Kaupunginkirjasto on useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteuttavia hankkeita. Saadun ulkopuolisen rahoituksen määrä on vuosittain vaihdellut. Vuosina on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin euroa/vuosi. Vuonna 2012 ulkopuolista rahoitusta kirjattiin euroa. Vuonna 2013 ulkopuolista rahoitusta koskevia päätöksiä on saatu merkittävästi. Rahoituskertymää on viime vuosina lisännyt myös se, että valtionavustus keskuskirjastotehtävien hoitamiseen on maksettu vuodesta 2010 alkaen kaupunginkirjastolle eikä enää keskushallinnolle kuten aiemmin. Hankkeiden toteuttamisaikataulut on tarkistettu Ulkopuolista rahoitusta arvioidaan tulevan kirjatuksi vuoden 2013 kirjanpitoon kaikkiaan euroa. Vajaa puolet vuonna 2013 saadusta ulkopuolisesta rahoituksesta on sellaista rahoitusta, johon on voitu varautua vuoden 2013 talousarvion valmisteluvaiheessa. Valtaosa saadusta rahoituksesta on sellaisia hankkeita, joihin on saatu projektiavustuspäätökset vasta vuoden 2013 aikana. Vuodelle 2013 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei ole voitu ottaa korottavasti huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia henkilöstömenojen osalta. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetusministeriöltä (OKM), EUlta, ELY keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2013 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä euroa, johon sisältyy euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2013 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta. Anottavan ylitysoikeuden määrää arvioitaessa on huomioitu tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto hankkeiden toteutumisasteista ja aikatauluista. Osa hankkeista siirtyy vuodelle Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2014 on euroa. Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kaupunginkirjaston henkilöstömenojen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 talousarviota 2013 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat ja palkkiot euroa sekä henkilösivukulut euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätöshistoria HEL T Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2013 tulosbudjetin. Lisätiedot va. kirjastotoimen johtaja Anna-Maria Soininvaara Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/1 126 Ilmoitusasiat Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti ( / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan lukien. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti ( / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan lukien. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 127 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys HEL T Päätös Käsittely päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( ) määrärahan korottamista eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna Veikko Kunnas: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( ) määrärahan korottamista eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna Lautakunta hyväksyi esittelijän lisäyksen yksimielisesti. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi Liitteet 1 Seurantaraportti Toteutumisennuste Päätösehdotus päättänee merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 vuoden kolmas ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä ja riskeissä. Kulttuurikeskuksen talousarviokohtien seurantaraportit, tilanne ja niitä koskevat talousarviovuoden toteutumisennusteet ovat tämän esityslistan liitteenä. Kulttuurikeskus (kohta ) Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoista euroa on mennessä käytetty euroa. Toteutumisprosentti on 71,7. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa, toteutumisprosentti on 79,8. Tulot ja menot tulevat ylittymään arviolta euroa. Tuloja, joita ei ole talousarviossa otettu huomioon on kertynyt muun muassa EUrahoitusosuuden palautuksesta aiemmin päättyneen EU-hankkeen (CTUR) osalta, Koneen säätiön ja WSOY:n apurahasta. Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Annantalo on hakenut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taikalamppu-projektiin. Rahoitusta myönnettiin euroa, joka on toteutunut. Ulkopuolisen rahoituksen varoin toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Taivex-., Melliferopolis, Kulttuurikurssit - ja Kino Helios hankkeet. Lisäksi erillisellä talousarviotilillä olevia hankkeita ovat Osaattori, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit. Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2013 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta, kaksi näistä koskee kulttuurikeskusta ja ne ovat Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200, toteutuma 869 ja Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä , toteutuma Kolmas tavoite koskee Savoy-yksikköä.

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 Savoy-yksikkö (kohta ) Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2013 talousarviossa on vahvistettu euroa. Menot ovat ja tulot euroa. Savoy-yksikön toteutuma mennessä on katteen osalta euroa, toteutumisprosentti on 77,1. Savoy- teatterin ja Esplanadin lavan sitova tavoite on esitykset yhteensä 320. Tällä hetkellä toteutuma on 318. Avustukset (kohdat , ) Yhteisöjen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta, euroa, on käytetty euroa, toteutuma on 94,8 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tarkoitetusta määrärahasta, euroa, on maksettu euroa. Toteutumisprosentti on 91,0 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Investointiosa (kohta ) Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä euroa. Määrärahaa on käytetty euroa. Toteutumisprosentti on 60,8. Määräraha tullaan ylittämään elokuvateatterin digitalisoinnin osalta euroa. Malmitaloon on tehty elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo oli euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä euroa. Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen investointeihin kokonaisuudessaan, jolloin kaupungin osuuden osalta investointien määrärahoihin anotaan ylitysoikeus. Muutoin määräraha kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto- ja näyttämöteknisten laitteiden uusimiseen sekä atk-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan. Toteutumisennuste ja raportti käyttösuunnitelman 2013 toteutumisesta ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 Liitteet Tiedoksi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi 1 Seurantaraportti Toteutumisennuste Talous- ja suunnittelukeskus Päätöshistoria HEL T Päätös päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi Ehdotuksen mukaan Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 128 Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako HEL T Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry PopSlut -työryhmä Elementti ry euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä euroa euroa euroa euroa euroa Yhteensä: euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 Elementti ry:lle ei myönnetä avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toimintaavustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei myönnetä avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle myönnetääni kohdeavustusta WÄRK:fest tee-se-itse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus päättänee myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry euroa euroa euroa euroa euroa euroa

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 PopSlut -työryhmä Elementti ry euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä euroa euroa euroa euroa euroa Yhteensä: euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Elementti ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi kohdeavustusta WÄRK:fest tee-seitse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen.

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 on hyväksynyt kohdeavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan ( 177). Lautakunta käsittelee kohdeavustuksia kaikissa kokouksissaan. Kohdeavustuksiin on kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla vuonna 2013 käytettävissä euroa (2012; ). Lautakunta on syyskuun kokoukseen mennessä käyttänyt kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista euroa. Lautakunnalla on käytettävissä euroa kohdeavustuksiin ennen tämän kokouksen päätöksiä. Kohdeavustuksiin varatun määrärahan käyttöprosentti on lokakuuhun mennessä 82,5 (2012; 88,2). Lokakuun kokouksessa on käsiteltävänä 16 avustushakemusta, joista 13:lle hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä euroa. Hakemusten tarkemmat kuvaukset löytyvät listan liitteestä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus Taloushallintopalvelu-liikelaitos

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 129 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako HEL T Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! euroa Charango Festival & the Music of Los euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: euroa Käsittely Myönnetyt avustukset kohdennetaan hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus kohdennetaan hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei myönnetä avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Esteelliset: Juha-Pekka Väisänen

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 Vastaehdotus: Timo Vuori: Ehdotan, ettei Pand:in viisikko -työryhmälle myönnetä euron avustusta. Perustelut: Matkaohjelman syvempi tarkastelu paljastaa, että se on luonteeltaan mitä suurimmassa määrin poliittinen, pitäen sisällään mm. aikavälillä USA:n Guantánamon sotilastukikohdan vastaisen tilaisuuden. Kohdeavustusten kohdalla on linjattu, ettei niitä saa myöntää tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa harjoitetaan politiikkaa. Samaa käytäntöä tulisi noudattaa myös kansainväliseen toimintaan suunnatuissa avustuksissa. Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Jäsen Timo Vuori jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kokouksessaan myöntää euron matka-avustuksen Pand viisikko -työryhmälle. Kyseinen ryhmä oli saanut asiaankuuluvan kutsun ja se esiintyy viidessä eri tilaisuudessa Kuubassa marraskuussa Koska tällä hetkellä kansainväliseen toimintaan myönnettävien avustusten kriteerit ovat varsin löysät, mahdollistaa tämä avustusten hyödyntämisen kulttuurin ohella myös muunlaiseen toimintaan. Kyseisen Pand viisikko -työryhmän matkaohjelmaan sisältyy itse kulttuuripitoisten esiintymisten ohella osallistuminen mm. Guantánamon sotilastukikohdan sulkemista vaativaan tilaisuuteen, jota voidaan pitää puhtaasti poliittisena toimintana. Tämän vuoksi on perusteltua, että vastaisuudessa kansainvälisen toimintaan suunnattujen avustusten kriteereitä tullaan tarkentamaan, ottaen esimerkiksi mallia kohdeavustusten myöntämiskriteereistä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! euroa Charango Festival & the Music of Los euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: euroa Myönnetyt avustukset ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla on vuodelle 2013 käytettävissä euroa (2012; euroa) kansainväliseen taide- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettuihin avustuksiin. Lautakunnalla on ennen tämän kokouksen päätöksiä käytettävissä ,74 euroa kansainväliseen toimintaan tarkoitettuihin avustuksiin.

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 2.1 Jäsenet...3 2.2 Yleiskokoukset...4 2.3 Hallitus...4 2.4 Työntekijät...4 3 Toiminnan tavoitteet vuonna 2009...4

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot