Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.10.2013"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kokousaika 16:15-18:22 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Kolanen, Risto puheenjohtaja Alaja, Jaana Muttilainen, Sami Relander, Jukka saapui 16:23, poissa: 122, 123, 124 Vuori, Timo Väisänen, Juha-Pekka poistui 16:41, saapui 16:51, poissa: 129 af Enehielm, Andreas varajäsen Castrén, Verna varajäsen Haavisto, Tuula Kunnas, Veikko Piepponen, Anna Kaarina Stenbäck, Michaela Tirri, Ari Tyrväinen, Paiju von Bagh, Anna Sopanen, Terttu Rostedt, Petri Toiviainen, Miska kirjastotoimen johtaja va. kulttuurijohtaja yhteispalvelupäällikkö poistui 16:41, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 kulttuurituottaja saapui 16:33, poistui 17:40, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134 talouspäällikkö poistui 16:33, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 osastopäällikkö kulttuurisuunnittelija saapui 16:33, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127 viestintäpäällikkö suunnittelija suunnittelija

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Asia 122 Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Verha/Ktj/ Yhpa/Kult j/1 127 Yhpa/Kult j/2 128 Kupo/Kult j/1 129 Kupo/Kult j/2 130 Kupo/Kult j/3 131 Kupo/Kult j/4 132 Kupo/Kult j/5 133 Kupo/Kult j/6 134 Kupo/Kult j/7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta Ilmoitusasiat Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako Taideapurahat vuodelle 2013 Vuoden 2013 kulttuuripalkinto Pinta-työryhmän oikaisuvaatimus Helmut ry:n oikaisuvaatimus Muut mahdolliset asiat

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/1 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta päätti kulttuuri- ja kirjastolautakunta valita iältään vanhimman jäsenensä Risto Kolasen johdolla kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Risto Kolasen. Lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja ja Timo Vuori tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja (varalla Jani Ryhänen) ja Timo Vuori (varalla Marja Suuronen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/2 123 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 124 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf 2 KIR käyttö pdf Päätösehdotus päättänee merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä. Talous- ja suunnittelukeskuksen lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään: 1. ennuste klo ennuste klo ennuste klo 16.00

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 4. ennuste klo Ennusteen perustelut Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginkirjaston vuoden 2013 talousarvioon on myönnetty euron ylitysoikeus (Kvsto ), perusteena vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2012 keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kustannusten siirryttyä osin vuodelle Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio on euroa. Investointeihin vuodelle 2013 osoitettua määrärahaa euroa on korotettu eurolla vuodelta 2012 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto ). Kaupunginkirjaston määrärahasäästö vuodelta 2012 ei muodostunut kuitenkaan esityksen mukaisesti, vaan vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä euroa, joten käytettävissä oleva määräraha on euroa. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa. Toteutumisprosentti on 136. Käyttötulojen ennustetaan toteutuvan euron suuruisena eli euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste ( euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin. Kaupunginkirjaston käyttömenot on ennustettu euron suuruisena. Ennuste on euroa yli korotetun talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu talousarvion ylitysoikeus ( euroa) sekä ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen ja tarkistetun hankkeiden toteutusaikataulun vuoksi tämän kokouksen asiakohdassa Verha/Ktj/4 esitetään kaupunginhallitukselle, että käyttötalousarvioita korotettaisiin eurolla.

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin euroa, mikä on noin 21 % kaikista käyttömenoista. Sisäisiä tuloja ennakoidaan kertyvän noin euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta ( euroa) on mennessä käytetty euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on talousarvion mukainen euroa. Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2013 tammi syyskuun kumulatiivinen lainaus oli lainaa, mikä on lainaa (3,3 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli , mikä on kävijää (3,5 %) vähemmän kuin tammi- syyskuussa Verkkokäyntien määrä oli laskenut edellisvuodesta käynnillä (1,9 %). Verkkokäyntien alhaisempaan tasoon vuonna 2013, verrattuna vuoteen 2012, vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä tilastointimuutos, jossa verkkokäyntien kokonaismäärä jaetaan kaupunkien asukasmäärien suhteessa HelMet-kirjastoille. Aukiolotuntikertymä oli elokuun 2013 lopussa tuntia. Vuoden 2012 tammi-elokuun yhteenlaskettu aukiolotuntimäärä oli tuntia. Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän tuntia, mikä ylittää tunnilla tavoitetason. Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 13,2 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 0,7 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,5 milj. ja verkkokäyntejä 6,7 milj. Lainoja on ennustettu kertyvän tavoitetason (9,0 milj.) mukaisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/3 Tiedoksi 2 KIR käyttö pdf Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto Päätöshistoria HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi Ehdotuksen mukaan Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 125 Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta HEL T Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on euroa, henkilösivukulujen korotustarve on euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätösehdotus päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on euroa, henkilösivukulujen korotustarve on euroa. Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille. Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään Kaupunginkirjasto on useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteuttavia hankkeita. Saadun ulkopuolisen rahoituksen määrä on vuosittain vaihdellut. Vuosina on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin euroa/vuosi. Vuonna 2012 ulkopuolista rahoitusta kirjattiin euroa. Vuonna 2013 ulkopuolista rahoitusta koskevia päätöksiä on saatu merkittävästi. Rahoituskertymää on viime vuosina lisännyt myös se, että valtionavustus keskuskirjastotehtävien hoitamiseen on maksettu vuodesta 2010 alkaen kaupunginkirjastolle eikä enää keskushallinnolle kuten aiemmin. Hankkeiden toteuttamisaikataulut on tarkistettu Ulkopuolista rahoitusta arvioidaan tulevan kirjatuksi vuoden 2013 kirjanpitoon kaikkiaan euroa. Vajaa puolet vuonna 2013 saadusta ulkopuolisesta rahoituksesta on sellaista rahoitusta, johon on voitu varautua vuoden 2013 talousarvion valmisteluvaiheessa. Valtaosa saadusta rahoituksesta on sellaisia hankkeita, joihin on saatu projektiavustuspäätökset vasta vuoden 2013 aikana. Vuodelle 2013 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei ole voitu ottaa korottavasti huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia henkilöstömenojen osalta. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetusministeriöltä (OKM), EUlta, ELY keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2013 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä euroa, johon sisältyy euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2013 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta. Anottavan ylitysoikeuden määrää arvioitaessa on huomioitu tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto hankkeiden toteutumisasteista ja aikatauluista. Osa hankkeista siirtyy vuodelle Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2014 on euroa. Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kaupunginkirjaston henkilöstömenojen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Verha/Ktj/4 talousarviota 2013 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat ja palkkiot euroa sekä henkilösivukulut euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätöshistoria HEL T Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2013 tulosbudjetin. Lisätiedot va. kirjastotoimen johtaja Anna-Maria Soininvaara Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/1 126 Ilmoitusasiat Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti ( / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan lukien. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti ( / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan lukien. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 127 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys HEL T Päätös Käsittely päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( ) määrärahan korottamista eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna Veikko Kunnas: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( ) määrärahan korottamista eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna Lautakunta hyväksyi esittelijän lisäyksen yksimielisesti. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi Liitteet 1 Seurantaraportti Toteutumisennuste Päätösehdotus päättänee merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 vuoden kolmas ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä ja riskeissä. Kulttuurikeskuksen talousarviokohtien seurantaraportit, tilanne ja niitä koskevat talousarviovuoden toteutumisennusteet ovat tämän esityslistan liitteenä. Kulttuurikeskus (kohta ) Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoista euroa on mennessä käytetty euroa. Toteutumisprosentti on 71,7. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa, toteutumisprosentti on 79,8. Tulot ja menot tulevat ylittymään arviolta euroa. Tuloja, joita ei ole talousarviossa otettu huomioon on kertynyt muun muassa EUrahoitusosuuden palautuksesta aiemmin päättyneen EU-hankkeen (CTUR) osalta, Koneen säätiön ja WSOY:n apurahasta. Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Annantalo on hakenut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taikalamppu-projektiin. Rahoitusta myönnettiin euroa, joka on toteutunut. Ulkopuolisen rahoituksen varoin toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Taivex-., Melliferopolis, Kulttuurikurssit - ja Kino Helios hankkeet. Lisäksi erillisellä talousarviotilillä olevia hankkeita ovat Osaattori, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit. Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2013 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta, kaksi näistä koskee kulttuurikeskusta ja ne ovat Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200, toteutuma 869 ja Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä , toteutuma Kolmas tavoite koskee Savoy-yksikköä.

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 Savoy-yksikkö (kohta ) Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2013 talousarviossa on vahvistettu euroa. Menot ovat ja tulot euroa. Savoy-yksikön toteutuma mennessä on katteen osalta euroa, toteutumisprosentti on 77,1. Savoy- teatterin ja Esplanadin lavan sitova tavoite on esitykset yhteensä 320. Tällä hetkellä toteutuma on 318. Avustukset (kohdat , ) Yhteisöjen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta, euroa, on käytetty euroa, toteutuma on 94,8 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tarkoitetusta määrärahasta, euroa, on maksettu euroa. Toteutumisprosentti on 91,0 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Investointiosa (kohta ) Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä euroa. Määrärahaa on käytetty euroa. Toteutumisprosentti on 60,8. Määräraha tullaan ylittämään elokuvateatterin digitalisoinnin osalta euroa. Malmitaloon on tehty elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo oli euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä euroa. Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen investointeihin kokonaisuudessaan, jolloin kaupungin osuuden osalta investointien määrärahoihin anotaan ylitysoikeus. Muutoin määräraha kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto- ja näyttämöteknisten laitteiden uusimiseen sekä atk-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan. Toteutumisennuste ja raportti käyttösuunnitelman 2013 toteutumisesta ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Yhpa/Kultj/2 Liitteet Tiedoksi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi 1 Seurantaraportti Toteutumisennuste Talous- ja suunnittelukeskus Päätöshistoria HEL T Päätös päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi Ehdotuksen mukaan Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 128 Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako HEL T Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry PopSlut -työryhmä Elementti ry euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä euroa euroa euroa euroa euroa Yhteensä: euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 Elementti ry:lle ei myönnetä avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toimintaavustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei myönnetä avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle myönnetääni kohdeavustusta WÄRK:fest tee-se-itse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus päättänee myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry euroa euroa euroa euroa euroa euroa

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 PopSlut -työryhmä Elementti ry euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä euroa euroa euroa euroa euroa Yhteensä: euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Elementti ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi kohdeavustusta WÄRK:fest tee-seitse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen.

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/1 on hyväksynyt kohdeavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan ( 177). Lautakunta käsittelee kohdeavustuksia kaikissa kokouksissaan. Kohdeavustuksiin on kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla vuonna 2013 käytettävissä euroa (2012; ). Lautakunta on syyskuun kokoukseen mennessä käyttänyt kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista euroa. Lautakunnalla on käytettävissä euroa kohdeavustuksiin ennen tämän kokouksen päätöksiä. Kohdeavustuksiin varatun määrärahan käyttöprosentti on lokakuuhun mennessä 82,5 (2012; 88,2). Lokakuun kokouksessa on käsiteltävänä 16 avustushakemusta, joista 13:lle hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä euroa. Hakemusten tarkemmat kuvaukset löytyvät listan liitteestä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus Taloushallintopalvelu-liikelaitos

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 129 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako HEL T Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! euroa Charango Festival & the Music of Los euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: euroa Käsittely Myönnetyt avustukset kohdennetaan hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus kohdennetaan hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei myönnetä avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Esteelliset: Juha-Pekka Väisänen

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 Vastaehdotus: Timo Vuori: Ehdotan, ettei Pand:in viisikko -työryhmälle myönnetä euron avustusta. Perustelut: Matkaohjelman syvempi tarkastelu paljastaa, että se on luonteeltaan mitä suurimmassa määrin poliittinen, pitäen sisällään mm. aikavälillä USA:n Guantánamon sotilastukikohdan vastaisen tilaisuuden. Kohdeavustusten kohdalla on linjattu, ettei niitä saa myöntää tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa harjoitetaan politiikkaa. Samaa käytäntöä tulisi noudattaa myös kansainväliseen toimintaan suunnatuissa avustuksissa. Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Jäsen Timo Vuori jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kokouksessaan myöntää euron matka-avustuksen Pand viisikko -työryhmälle. Kyseinen ryhmä oli saanut asiaankuuluvan kutsun ja se esiintyy viidessä eri tilaisuudessa Kuubassa marraskuussa Koska tällä hetkellä kansainväliseen toimintaan myönnettävien avustusten kriteerit ovat varsin löysät, mahdollistaa tämä avustusten hyödyntämisen kulttuurin ohella myös muunlaiseen toimintaan. Kyseisen Pand viisikko -työryhmän matkaohjelmaan sisältyy itse kulttuuripitoisten esiintymisten ohella osallistuminen mm. Guantánamon sotilastukikohdan sulkemista vaativaan tilaisuuteen, jota voidaan pitää puhtaasti poliittisena toimintana. Tämän vuoksi on perusteltua, että vastaisuudessa kansainvälisen toimintaan suunnattujen avustusten kriteereitä tullaan tarkentamaan, ottaen esimerkiksi mallia kohdeavustusten myöntämiskriteereistä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: anna.vonbagh(a)hel.fi Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (47) Kupo/Kultj/2 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! euroa Charango Festival & the Music of Los euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: euroa Myönnetyt avustukset ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla on vuodelle 2013 käytettävissä euroa (2012; euroa) kansainväliseen taide- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettuihin avustuksiin. Lautakunnalla on ennen tämän kokouksen päätöksiä käytettävissä ,74 euroa kansainväliseen toimintaan tarkoitettuihin avustuksiin.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (8) 129 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako HEL 2013-012674 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 28.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 28.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (7) 8 Kohdeavustusten myöntäminen, 1. jako HEL 2014-000381 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Susanna Kuparisen politiikkakollektiivi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (8) 87 Kohdeavustusten myöntäminen, 6. jako HEL 2014-007049 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Teatteriyhdistys Pensas

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 14.05.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 14.05.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) 77 Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako HEL 2013-006399 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Suomen Komediateatteri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (5) Kulttuuri- ja 88 Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako HEL 2016-009893 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuri- ja päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/1 12.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/1 12.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) 29 Kohdeavustusten myöntäminen, 2. jako HEL 2013-002910 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Bulevardin teatteriyhdistys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/5 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (6) 39 Jälkitila-työryhmän oikaisuvaatimus kohdeavustuspäätökseen HEL 2014-001771 T 02 05 01 00 Päätös päätti hylätä Jälkitila-työryhmän oikaisuvaatimuksen. Esittelijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 5 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 7. jako HEL 2013-011436 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (5) 10 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 1. jako HEL 2013-001336 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 36 Kansainväliset matka-avustukset, 3. jako HEL 2014-003735 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainvälisiä matkaavustuksia seuraavasti: Hakija Kohdemaa Avustus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (5) 19 Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 tulosbudjetti HEL 2016-001432 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Helsingin kulttuurikeskuksen vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (6) 3 Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 talousarvion 1. toteutumisennuste HEL 2017-003291 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä kulttuurikeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/6 14.05.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/6 14.05.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 78 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 4. jako HEL 2013-006400 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurikeskus Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurikeskus Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 8 Kaupunkikulttuuriavustukset, 7. jako HEL 2017-006014 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuripolitiikan osastopäällikkö päätti myöntää kaupunkikulttuuriavustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (9) 145 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2015 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jaettavissa olevien avustusmäärärahojen kohdentaminen HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 12:00 Kokouspaikka Käsitellään Unioninkatu 20, Bank Meeting

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 Suomenkielisen työväenopiston jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 Suomenkielisen työväenopiston jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 Kokousaika 17:00-18:02 Kokouspaikka Opistotalo, Helsinginkatu 26 Läsnä Jäsenet Hautakorpi, Johanna Korpela, Merja Takkinen, Heikki Björkman, Risto Liuksiala, Harri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 25.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (5) 221 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen HEL 2013-002020 T 02 02 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (5) 88 Kehittämisavustukset 2014 HEL 2014-000453 T 02 05 01 00 Päätös päätti hyväksyä vuoden 2014 kehittämisavustukset seuraavasti: Hakija DanceAbility Finland ry

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (6) 14 Lauttasaari-Seura ry:n oikaisuvaatimus HEL 2012-016385 T 02 05 01 00 Päätös päätti, ettei oikaisuvaatimus anna perustetta ottaa Lauttasaari-Seura ry:n hakemusta

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/4 24.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/4 24.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 42 Kohdeavustusten myöntäminen, 3. jako HEL 2015-003273 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Akrobaatti-työryhmä Puistokabaree-työryhmä

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 5 Kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetti HEL 2017-000648 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetin.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 17:00-19:10 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Arajärvi, Pentti Gayer, Patrik Haglund, Mia Holopainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/4 21.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/4 21.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 51 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Relanderin toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 27.08.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 27.08.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (9) 2 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 6. jako HEL 2013-010685 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (5) 205 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2012 ja talousarvion seurantaraportti 31.10.2012 HEL 2012-006097 T 02 02 00 Päätös Käsittely Lautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (6) 56 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset 2013 HEL 2013-000494 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää avustuksia vuoden 2013 avustuskuulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 94 Kehityshankkeet HEL 2013-001362 T 02 05 01 00 Päätös päätti hyväksyä Urbaanin taidetanssin tuki ry:n toteuttaman UrbanApan Stepping Stone -kehityshankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 61 Vuoden 2014 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen HEL 2013-001691 T 02 05 01 00 Päätös

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 77 Vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn, merkityn avustusmäärärahan jakaminen HEL 2012-003621 T 02 05 01 00 Päätös päätti jakaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurikeskus 2/2014 Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurikeskus 2/2014 Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Kaupunkikulttuuriavustukset, 1. jako HEL 2014-000553 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuripolitiikan osastopäällikkö päätti myöntää kaupunkikulttuuriavustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (9) 132 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2017 HEL 2016-006328 T 02 05 01 00 Päätös päätti maksaa vuoden 2017 talousarvioavustukset kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (7) 5 Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2017 HEL 2016-013185 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää myöntää taide- ja kulttuuriyhteisöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (6) 89 Yhteisölliset kehityshankkeet 2014 HEL 2014-005821 T 02 05 01 00 Päätös päätti hyväksyä loput vuoden 2014 ammattiteattereiden yhteisölliset kehityshankkeet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA n:o 2 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka Pykälät Opistokulttuurilautakunta Torstai 7.4.2016 Merikarvian kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 Kokousaika 16:15-17:56, keskeytetty 17:06-17:08, 17:17-17:19 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Sinnemäki, Anni Sydänmaa, Johanna Alaja, Jaana

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 11:00-11:15 Kokouspaikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik (Majvikintie 1, 02430 Masala) Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Honkasalo, Veronika Lindell, Harri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 280 Lapsiperheiden palvelujen vastuualueen avustukset vuonna 2012 Pöydälle 29.5.2012 HEL 2011-008910 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää lapsiperheiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika 8:00-9:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 Läsnä Jäsenet Muut Karvinen, Marko strategiapäällikkö saapui 8:03 Enroos, Asta yksikön

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurikeskus Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurikeskus Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Kaupunkikulttuuriavustukset, 5. jako HEL 2017-004487 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuripolitiikan osastopäällikkö päätti myöntää kaupunkikulttuuriavustuksia seuraavasti:

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 23.04.2015 43 08.10.2015 Kulttuurijärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Opetusvirasto 30/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Opetusvirasto 30/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (29) 82 Syyslomatoiminnan avustus Jamkicks Osakeyhtiölle 12.10.- 16.10.2015 HEL 2015-009348 T 02 05 01 00 Päätös merkitsi tiedoksi, että Jamkicks Osakeyhtiö on vetänyt pois

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 76 Liikuntalautakunnan myöntämät muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustukset 2017 HEL 2017-003005 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää muiden liikuntaa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2013 1 (5) 5 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 3. jako HEL 2013-004809 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 74 Liikuntalautakunnan myöntämät toiminta-avustukset vuodelle 2017 HEL 2017-003001 T 02 05 01 00 Päätös Lautakunta päätti myöntää liikuntatoimen varsinaista toiminta-avustusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) 26 Kansainväliset matka-avustukset vuodelle 2017 HEL 2017-003175 T 02 05 01 00 Esitys päätti myöntää kansainvälisiä matkaavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Kokousaika 15:00-15:06 Kokouspaikka Keskuspelastusaseman neuvotteluhuone 338 Läsnä Jäsenet Raatikainen, Mika Olin, Venla Aivio, Sanna Eklund, Merja Huru, Nina Jauhiainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

VUODEN 2008 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

VUODEN 2008 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEN 2008 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivela 24.1.2008 Tilaajapäällikkö Tuula Martikainen: Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2007 kokouksessaan vuoden 2008 talousarvion.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (6) 76 Nuorisolautakunnan toiminta-avustukset vuodelle 2016 HEL 2016-000124 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. myöntää toiminta-avustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 Kokousaika 14:00-14:37 Kokouspaikka Kokoushuone Tase 7 krs. Läsnä Jäsenet Korhonen, Tapio Lahdenranta, Matti Lind, Jussi Sermilä, Paula Sieranoja, Tauno rahoitusjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 15:00-16:31 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Koulumies, Terhi puheenjohtaja Gayer, Patrik saapui 15:07, poissa: 40-41

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1145 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätös päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Finlandia talo, Mannerheimintie 13 e Tällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2017 HEL 2017-004308 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää myöntää taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kokousaika kello 16.03 17.00 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Koski Olli puheenjohtaja Laine Hanna klo 16.10 ( 23)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan setlementtitalon peruskorjausta koskevasta lainahakemuksesta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (14) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot