HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA. HAKKU 2013-hankkeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA. HAKKU 2013-hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA HAKKU 3-hankkeen loppuraportti Hanna Sarkki 4

2 Sisällys. Yleistä neuvontahankkeesta Hankkeen suunnittelu, RAHOITUS ja hallinnointi Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät Jätevesineuvojien taustat, koulutus ja perehdytys Toimialueet ja tehtävät Tiedotus ja markkinointi Yleisneuvonta ja yksilöllinen neuvonta Puhelin- ja sähköpostineuvonta Neuvontapisteet tapahtumissa Yleisötilaisuudet Kiinteistökohtainen neuvonta Neuvonta-alueet ja kiinteistöjen tavoittaminen Kiinteistökohtainen neuvontakäynti Neuvontakäyntien tulokset Kiinteistöjen käyttötarkoitus, ikävapautus ja jätevesiselvitys Ikävapautus Jätevesiselvitys Kiinteistöjen veden hankinta Kiinteistöjen nykyiset jätevesijärjestelmät ja rakennusvuodet Jätevesien käsittelyjärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Jätevesien käsittelyjärjestelmät loma-asunnoilla Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Lainsäädännön vaatimusten täyttyminen Vakituisesti asutut kiinteistöt Loma-asunnot Jätevesineuvojan ehdottamat toimet kiinteistöille Hankkeen käyttämä neuvontamateriaali.... Hankkeen toteutuneet kustannukset.... Hankkeen tuloksellisuus ja vertailuluku Johtopäätökset ja asiakaspalaute... (3)

3 . YLEISTÄ NEUVONTAHANKKEESTA Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU 3) hanke oli jatkoa Varsinais- Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeelle ja vuoden HAKKU-jätevesihankkeelle. Hankkeissa on tarjottu puolueetonta ja kiinteistönomistajille ilmaista jätevesineuvontaa Varsinais-Suomessa. Hankekunnat ovat vaihtuneet projekteissa vuosittain. Hankkeen pääasiallisena rahoittajana toimi Ympäristöministeriö, joka on vuodesta lähtien tarjonnut valtion harkinnanvaraista avustusta haja-asutuksen jätevesineuvonnan toteuttamiseen. Neuvonnan pääpaino hankkeessa oli ns. kiinteistökohtaisessa neuvonnassa. Kiinteistökäyntejä tehtiin hankkeessa kahdella toteutustavalla, putkimiesmallilla ja nuohoojamallilla. Putkimiesmallissa kiinteistönomistaja ottaa neuvojaan yhteyttä ja pyytää kiinteistökäyntiä. Nuohoojamallissa neuvoja lähettää kiinteistölle ajanvarauskirjeen, jossa ehdotetaan neuvonta-aikaa kiinteistönomistajalle. Nuohoojamallissa neuvottavat alueet valittiin yhdessä kuntien kanssa. Hanke toteuttajia olivat Valonia, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys sekä hankealueen kunnat. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Valonia. Vuoden 3 hankkeessa neuvontaa annettiin Raisiossa, Liedossa, Ruskolla, Mynämäellä, Nousiaisissa ja Maskussa. Neuvonta painottui kesään ja syksyyn. Hankealueella oli yhteensä noin 5 vakituisesti asuttua kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella ja noin loma-asuntoa. Hankkeen kesto oli HANKKEEN SUUNNITTELU, RAHOITUS JA HALLINNOINTI Hankkeen suunnittelu aloitettiin kuntien kanssa jo rahoitushakemuksen laadinnan yhteydessä loppuvuodesta. Kuntien kanssa neuvoteltiin mm. neuvonnan toteutustavasta, kiinteistönomistajien tavoittamisesta ja tiedotuksesta. Neuvottelujen pohjalta Valonia laati hankesuunnitelman ja haki hankkeelle rahoitusta vuoden 3 valtion harkinnanvaraisista avustuksista, jotka oli tarkoitettu haja-asutuksen jätevesineuvontaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi päätöksellään (VARELY/37/7./) avustusta Valonian hallinnoimalle HAKKU 3 -hankkeelle yhtensä 9 euroa. Rahoituspäätöksen saavuttua hankkeen hallinnoinnista vastaava Valonia kävi vielä tarkemmat neuvottelut hankkeen toteutuksesta hankekuntien kanssa. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykselle ei maksettu erillistä korvausta hankkeesta aiheutuvista töistä. 3. HANKKEEN JÄTEVESINEUVOJAT JA MUUT TYÖNTEKIJÄT Hankkeen projektipäällikkönä toimi vesiasiantuntija Hanna Sarkki Valoniasta. Hankkeen jätevesineuvojina toimivat Minna Kivilähde ja Johanna Vattulainen, joiden vastuualueena oli Masku, Mynämäki ja Nousiainen. Raisiossa ja Ruskolla jätevesineuvonnasta vastasivat Valonian vesiasiantuntija Hanna Sarkki ja Valonian projektityöntekijä Janne Tolonen. Hankkeen tiedotukseen osallistui Valonian tiedottaja Ville Pyylampi. Minna Kivilähde ja Johanna Vattulainen työskentelivät hankkeessa %:n työajalla. Minna Kivilähde työskenteli hankkeessa ja Johanna Vattulainen Hanna Sarkki, Janne Tolonen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

4 ja Ville Pyylampi tekivät muiden projektitöiden ohelle tuntityötä hankkeelle. Janne Tolonen työskenteli hankkeessa välisenä aikana ja Hanna Sarkki välisenä aikana. Työntekijöiden hanketunnit on koottu taulukkoon. Taulukko. HAKKU 3 hankkeen hanketunnit. hanketunnit/kk Hanna Sarkki toukokuu 3,8 kesäkuu 3 98,6 heinäkuu 3 33,4 elokuu 3 87, syyskuu 3,8 lokakuu 3 33,4 marraskuu 3,8 joulukuu 3 4,4 tammikuu 4,8 helmikuu 4, YHTEENSÄ 54, Janne Tolonen toukokuu 3 5,5 kesäkuu 3 8,5 heinäkuu 3 45, elokuu 3 9, syyskuu 3 4,5 lokakuu 3 4, YHTEENSÄ 5,5 Pyylampi Ville toukokuu 3 6,5 heinäkuu 3 9,5 elokuu 3 37, syyskuu 3 3,5 YHTEENSÄ 3, Johanna Vattulainen työaika % ajalla Minna Kivilähde työaika % ajalla Jätevesineuvojien taustat, koulutus ja perehdytys Jätevesineuvojilla, kuin myös muilla hanketyöntekijöillä oli työhön soveltuva ympäristöalan koulutus ja he olivat toimineet jo aiemmin jätevesineuvojina. Jätevesineuvojat osallistuivat SYKEn järjestämään koulutuksen He olivat osallistuneet samaan koulutukseen myös edeltävänä vuonna, mutta kokivat koulutuksen hyvänä kertauksena. Kunnan yhteyshenkilöt vastasivat neuvojien perehdyttämisestä paikallisiin olosuhteisiin, määräyksiin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmiin. 4 (3)

5 3.. Toimialueet ja tehtävät Hankkeessa jätevesineuvojien toimialueet jaettiin siten, että Minna Kivilähde ja Johanna Vattulainen vastasivat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueella neuvontatyöstä. Mynämäellä oli hankealueen kunnista eniten kiinteistöjä haja-asutusalueella, noin 6 vakituisesti asuttua ja noin 8 loma-asuntoa. Maskussa vakituisen asutuksen kiinteistöjä oli ja loma-asuntoja 9. Nousiaisissa vakituisen asutuksen kiinteistöjä oli 9 ja lomaasuntoja. Raision ja Ruskon alueella neuvontatyötä vastasivat Hanna Sarkki ja Janne Tolonen. Raisiossa on hankealueen kunnista vähiten haja-asutusalueen kiinteistöjä, vain noin 4 ja ne sijoittuvat pirstaleisesti viemäröityjen alueiden väliin. Ruskolla vakituisesti asuttuja kiinteistöjä oli 85 ja loma-asuntoja. Janne Tolonen teki lisäksi muutamia käyntejä Maskuun ja Nousiaisiin. Hanna Sarkki toimi neuvontatyön lisäksi hankkeen projektipäällikkönä. Hänen työtehtäviin kuuluivat mm. yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, tiedotus, markkinointi, jätevesineuvojien opastus, taloushallinto, raportointi ja yleinen hankehallinnointi. Neuvojat tekivät kiinteistökäyntejä pääasiassa arkisin klo 8:-6:. Yhteen käyntiin oli varattu aikaa yksi tunti. Kiinteistönomistajien toivomuksesta käyntejä tehtiin myös normaalin työajan ulkopuolella. Minna Kivilähde ja Johanna Vattulainen pitivät puhelinpäivystystä keskiviikkoaamupäiväisin klo 9-. Raision ja Ruskon alueiden puhelinpäivystys hoidettiin Valonian perustoimintaan kuuluvan neuvontapuhelimen kautta. Valonian neuvontapuhelin päivysti kaksi kertaa viikossa tiistaisin klo 3-5 ja torstaisin klo TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Kiinteistökohtaisesta jätevesineuvonnasta tiedotettiin Valonian ja hankekuntien internetsivuilla, kuntatiedotteissa ja postilaatikkoihin jaetuissa tiedotteissa. Ruskolla neuvontaa mainostettiin kahteen kertaan jokaiseen kotitalouteen jaettavassa Ruskolanen-lehdessä. Jätevesi-iltoja markkinoitiin Valonian ja kuntien internet-sivuilla, kuntatiedotteissa ja lehtimainoksissa. Mynämäellä jätevesi-illat järjestettiin yhteistyössä Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistyksen kanssa, joka jakoi omia mainoksia tilaisuuksista jäsenilleen. Lehtimainokset on koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukko. Hankkeen lehtimainokset Ruskolainen, hankkeen yleismainos Ruskolainen, hankkeen yleismainos.9.3 Vakka Suomen Sanomat, jätevesi-illan mainos 7..3 Kaupunkiuutiset, ilmoitus Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

6 5. YLEISNEUVONTA JA YKSILÖLLINEN NEUVONTA Neuvonnan pääpaino hankkeessa oli kiinteistökohtaisessa neuvonnassa, mutta sen lisäksi hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa ja muuta yksilöllistä neuvontaa. Yleisneuvontaa tarjottiin jätevesi-illoissa, puhelimitse ja sähköpostitse. Yksilöllistä neuvontaa annettiin kiinteistökäyntien lisäksi kesätapahtumien neuvontapisteissä. 5.. Puhelin- ja sähköpostineuvonta Lähes kaikki puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä ottaneista halusi varata kiinteistökäynnin. Varsinaiset neuvontapuhelut liittyivät kunnan asioihin, liittymisvelvollisuuteen, kiinteistökauppoihin, jätevesijärjestelmien toimivuuteen ja kustannusarvioihin. Jätevesijärjestelmien toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä soittajat ohjattiin internetiin hakemaan lisätietoa puhdistustuloksista. Kiinteistökauppoihin liittyvissä riita-asioissa neuvojat eivät antaneet lausuntoja järjestelmän toimivuudesta. Kiinteistönomistajia neuvottiin puhelimitse yhteensä 88 kpl ja sähköpostitse 58 kpl. 5.. Neuvontapisteet tapahtumissa Hanke tarjosi jätevesineuvontaa kesän aikana vain muutamassa kesätapahtumassa, koska sopivia tapahtumia oli kunnissa vähän. Neuvontapisteellä oli jaossa jätevesien käsittelyyn liittyvää materiaalia sekä tietoa talousvesikaivoista ja kaivoveden analysoinnista. Kiinteistönomistajat saivat neuvontapisteillä yksilöllistä neuvontaa. Kiinteistönomistajat pystyivät varaamaan kesätapahtumissa neuvonta-aikoja suoraan neuvojilta. Kävijämäärät neuvontapisteissä vaihtelivat melko paljon, vaikka hankkeen neuvontapiste oli kaikissa tapahtumissa näkyvästi esillä. Mynämäellä sää suosi Laurin markkinoiden kävijöitä, jolloin neuvontapisteellä riitti kävijöitä mukavasti. Ruskopäivillä ja Nousiaisten Henrikin markkinoilla sää oli hyvin sateinen ja tuulinen. Säällä oli suora vaikutus tapahtumien kävijämääriin. Hankkeen neuvontapisteet ja kävijämäärät neuvontapisteissä on koottu taulukkoon 3. Taulukko 3. Hankkeen neuvontapisteet kesätapahtumissa. Ajankohta Tapahtuma Kunta Tavoitettu henkilömäärä.8. Jätevesineuvontaa Laurin markkinoilla Mynämäki Jätevesineuvontaa Ruskopäivillä Rusko 7.8. Jätevesineuvontaa Henrikin markkinoilla, Nousiainen Nousiainen Yhteensä: 6 6 (3)

7 5.3. Yleisötilaisuudet Hanke järjesti kaikkiaan neljä yleisötilaisuutta ja osallistui lisäksi yhteen kyläläisten koolle kutsumaan tilaisuuteen. Yleisötilaisuuksista tiedotettiin Valonian ja kuntien internet-sivujen kautta sekä lehtimainoksin. Mynämäellä paikallinen pienkiinteistöyhdistys jakoi jätevesiiltojen mainoksia postilaatikoihin. Myös jätevesineuvojat kertoivat tulossa olevista tilaisuuksista neuvontakäyntien yhteydessä. Jätevesi-illoissa esiteltiin hanke, käytiin läpi lainsäädännön vaatimukset, erilaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät sekä kuivakäymälävaihtoehdot sekä vastattiin kiinteistönomistajien esittämiin kysymyksiin. Kiinteistönomistajilla oli mahdollisuus varata kiinteistökäynti kaikissa jätevesi-illoissa. Hankkeen yleisötilaisuudet on koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukko 4. HAKKU-hankkeen yleisötilaisuudet. Mynämäki 3.6. Jätevesi-ilta Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistolla klo 8-.. Jätevesi-ilta, Mietoisten paloasemalla klo 8- Rusko Ajankohta Tilaisuus Osallistujamäärä Käyntivaraukset Kyläkokous Ruskolla.6. Jätevesi-ilta Ruskotalolla klo 8-57 Nousiainen 7.9. Jätevesi-ilta Nousiaisten kunnantalolla klo 8-3 Yhteensä: KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA Kiinteistökohtainen neuvonta suunnattiin vakituisesti asutuille kiinteistöille ja lomaasunnolle, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvonta oli kiinteistönomistajille vapaaehtoista ja maksutonta. Kiinteistönomistajia tiedotettiin neuvonnasta joko suorilla ajanvarauskirjeillä, joissa ehdotettiin aikaa käynnille tai neuvoja jätti hankkeen tiedotteen kiinteistön postilaatikkoon. Osa käynneistä varattiin hankkeen jätevesi-illoissa. Postitse lähetetyt ajanvarauskirjeet lähetettiin - viikkoa ennen ehdotettua käyntiajankohtaa. Kiinteistönomistajilla oli mahdollisuus peruuttaa tai siirtää neuvontakäynti. Neuvontakäyntejä ehdotettiin pääasiassa klo 8-6 väliselle ajalle. Neuvontakäyntiin varattiin aikaa yksi tunti. Käyntejä sai lisäksi tilata suoraan neuvojilta. Kiinteistökäynnit tehtiin tuokomarraskuun 3 välisenä aikana. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

8 6.. Neuvonta-alueet ja kiinteistöjen tavoittaminen Mynämäellä neuvonta painottui Aarlahden, Korvensuun alueille sekä Yläneentien varrelle Mynäjoen varteen. Neuvojat saivat kunnasta kiinteistöjen osoitetiedot ja neuvonta tehtiin pääosin nuohoojamallilla. Lisäksi muutamia käyntejä saatiin yleisötilaisuuden perusteella. Maskussa neuvojat saivat osan osoitetiedoista valmiiksi listattuna ja osan pääsivät itse hakemaan tietojärjestelmästä. Neuvojat kokivat hyvänä sen, että osoitetietoja pääsi hakemaan myös itse. Maskussa neuvontaa annettiin Taipaleen ja Maanpään alueilla. Maskussa kiinteistönomistajat olivat selvästi aktiivisia neuvonnan suhteen. Raisiossa viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt sijoittuvat hajanaisesti ja pirstaleisesti ympäri kaupunkia. Raision kaupunki toimitti hankkeelle 5 kiinteistön osoitetiedot. Kiinteistöt sijoittuivat Mahittulaan, Somersojalle ja Raisionlahden valuma-alueelle. Kaikkiin hankkeen saamiin osoitteisiin postitettiin hankkeen tiedote ajanvarausohjeineen. Kiinteistönomistajille ei ehdotettu suoraan aikaa neuvontakäynnille, vaan he saivat halutessaan varata käynnin. Nousiaisissa kiinteistöjen osoitetietoja ei saatu kunnalta, joten siellä jaettiin hankkeen neuvojien toimesta 36 hankkeen tiedotetta postilaatikkoihin sellaisille alueille, joihin ei ole tulossa kunnan viemäriä. Alueet valittiin yhdessä kunnan kanssa, mutta käytännössä tiedotteet jaettiin kaikkiin potentiaalisiin neuvontaa tarvitseviin kiinteistöihin. Lisäksi käyntivarauksia saatiin yleisötilaisuuksissa. Ruskolla hanke ei saanut kiinteistötietoja kunnalta käyttöönsä, joten sielläkin pyrittiin jakamaan hankkeen tiedote postilaatikkoihin kaikille sellaisille alueille, jonne ei ole tulossa kunnan tai osuuskunnan viemäröintiä. Ruskolla tiedotteita jaettiin noin 43 kappaletta. Lisäksi käyntejä varattiin yleisötilaisuudessa. Postitetuissa ajanvarauskirjeissä ja postilaatikkoihin jaetuissa tiedotteissa oli sama asiasisältö sillä erolla, että tiedotteissa ei ehdotettu neuvonta-aikaa, vaan annettiin ajanvarausohjeet. Hankkeen käyttämä kirjepohja on liitteessä. 6.. Kiinteistökohtainen neuvontakäynti Kiinteistökäynnillä neuvojat tutustuivat ensin kiinteistönomistajan kanssa nykyiseen jätevesijärjestelmään. Mikäli samalla kiinteistöllä oli useita rakennuksia, käytiin läpi myös niiden jätevesijärjestelmät. Kiinteistökäynnillä avattiin mahdollisuuksien mukaan saostussäiliöiden, tarkastuskaivojen ja laitteistojen kannet sekä maapuhdistamoista ilmastusputkien hatut. Saostussäiliöistä arvioitiin silmämääräisesti kaivojen kunto, tiiviys ja varmistettiin, että säiliöissä oli T-haarakappaleet paikoillaan. Jätevesijärjestelmän sijaintia arvioitiin vesistöön, talouskaivoihin ja naapurin rajaan nähden. Neuvontakäynnillä selvitettiin myös jäteveden purkupaikka, mutta kaikissa kohteissa sitä ei saatu tarkasti selville. Jätevesineuvojat tiedustelivat oliko jätevesijärjestelmässä esiintynyt ongelmia, jotka tulisi ottaa huomioon mahdollisen saneerauksen yhteydessä. 8 (3)

9 Silmämääräisen tarkastelun jälkeen jätevesineuvoja teki arvion täyttääkö järjestelmä nykyisellään lainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Mikäli järjestelmä ei täyttänyt vaatimuksia, keskusteli neuvoja kiinteistönomistajan kanssa kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesineuvojat eivät suositelleet minkään tietyn laitevalmistajan laitteita, vaan antoivat yleisen arvion siitä, tulisiko kyseeseen esimerkiksi laitepuhdistamo tai maaperäkäsittely. Kiinteistönomistajien kiinnostuksen mukaan jätevesineuvojat kertoivat myös kuivakäymälöistä ja talousveden laadun tutkituttamisesta. Neuvojat keräsivät kiinteistökäynnin tiedot tietojenkeruu-lomakkeelle, joka on liitteessä. Tietojenkeruu-lomake jäi hankkeen käyttöön. Kiinteistönomistajilta pyydettiin suostumus tietojen luovuttamisesta kunnalle. Kiinteistönomistajille jäi neuvontakäynnistä ja järjestelmän uusimistarpeesta kirjallinen arviolomake. Hankkeen käyttämä arviolomake on liitteessä 3. Arviolomakkeeseen kirjattiin kiinteistölle soveltuvat vaihtoehdot tai pienet parannustoimenpiteet, jos järjestelmä oli muutoin kunnossa. Neuvojat käyttivät jätevesijärjestelmän arvioissa neliportaista väriasteikkoa; Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia ja se on uusittava mennessä Jätevesijärjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti Järjestelmä on nykyisellään kunnossa Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä vaati saneerausta, jätevesineuvojat ohjasivat kiinteistönomistajia ottamaan yhteyttä puolueettomaan jätevesisuunnittelijaan. Suunnittelijoiden yhteystiedot annettiin kirjallisesti kiinteistönomistajalle. 7. NEUVONTAKÄYNTIEN TULOKSET 7.. Kiinteistöjen käyttötarkoitus, ikävapautus ja jätevesiselvitys Hankkeessa tehtiin yhteensä 39 neuvontakäyntiä, joista 379 käyntiä tehtiin vakituisesti asuttuihin kohteisiin ja loma-asuntoihin. Jos samalla tontilla on ollut kaksi eri taloa, on ne luettu omiksi neuvontakäynneiksi. Kuvaajaan on koottu kiinteistöjen käyttötarkoituksen jakauma kunnittain. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

10 Kuvaaja. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen jakauma kunnittain. % Kiinteistöjen käyttötarkoitus loma-asunto vakituinen,7, 5,4, 5, 98,3, 94,6, 95, Mynämäki Nousiainen Masku Raisio Rusko 7.. Ikävapautus Ikävapautettujen kiinteistöjen määrät suhteessa neuvontakäyntien kokonaismäärään on koottu kuvaajaan. Ikävapautetut kiinteistöt neuvottiin samalla tavalla kuin kaikki muutkin kohteet. Vaikka ikävapautettujen kiinteistöjen ei ole pakko tehdä uudistuksia, oli moni kiinteistönomistaja silti kiinnostunut tietämään mitä voisi tehdä. Moni oli ikävapautuksesta huolimatta kiinnostunut laittamaan järjestelmän kuntoon. Ikävapautetuille kiinteistöille annettiin myös ohjeita sen varalle, jos kiinteistö jossain vaiheessa myydään tai kiinteistöön muuttaa asumaan nuorempi sukupolvi, jotta he ovat tietoisia, mitkä vaihtoehdot kiinteistölle voisivat silloin tulla kysymykseen. (3)

11 kpl kpl Kuvaaja. Ikävapautettujen kiinteistöjen määrät kunnittain Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset vakituisesti asutuilla kiinteistöillä 69 3 Mynämäki Nousiainen Masku Raisio Rusko Ikäperusteisen vapautuksen edellytys olemassa neuvottuja vakituisia kiinteistöjä yhteensä 7.3. Jätevesiselvitys Neuvontakäyntien yhteydessä kiinteistönomistajilta kysyttiin oliko kiinteistöllä jätevesiselvitystä. Osa kiinteistönomistajista näytti selvityksen jätevesineuvojalle ja osa joko totesi sen olevan jossain tai ettei sitä ole lainkaan. Yhteenveto jätevesiselvitysten määristä on koottu kuvaajiin 3 ja 4. Kaikissa niissä tapauksissa kun selvityslomake puuttui, jätevesineuvoja antoi kiinteistönomistajalle tyhjän selvityslomakkeen. Kuvaajat 3 ja 4. Jätevesiselvitysten määrät kunnittain Jätevesiselvitys vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Mynämäki Nousiainen Masku Raisio Rusko Jätevesiselvitys olemassa kiinteistöllä neuvottuja vakituisia kiinteistöjä yhteensä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

12 kpl 6 Jätevesiselvitys loma-asunnoilla Jätevesiselvitys olemassa kiinteistöllä neuvottuja loma-asuntoja yhteensä Mynämäki Nousiainen Masku Raisio Rusko 7.4. Kiinteistöjen veden hankinta Valtaosa neuvotuista vakituisesti asutuista kiinteistöistä sai talousvetensä joko kunnan tai osuuskunnan vesijohdosta tai kiinteistöllä oli pora- tai rengaskaivo. Kiinteistökäynneillä kiinteistönomistajia opastettiin myös talousveden tutkituttamiseen liittyvissä asioissa, mikäli siihen katsottiin olevan tarvetta. Kuvaajan 5 ja 6 on koottu kiinteistöjen vedenhankinnan lähteet. Kuvaaja 5. Vedenhankinta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % % % % Vedenhankinta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä 9, 8,6 6,7 9,6 3,3 6, 69, 7, 7,3, 4, 4, 9,,8 69, Mynämäki Nousiainen Masku Raisio Rusko kantovesi yhteinen kaivo järvi rengaskaivo porakaivo vesijohto (kunnan tai osuuskunta) (3)

13 Kuvaaja 6. Vedenhankinta loma-asunnoilla. % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % % % % Vedenhankinta loma-asunnoilla 6,7 5, 6,7, 66,7 6,7 75, 5, 33,3 Mynämäki Nousiainen Masku Raisio Rusko kantovesi yhteinen kaivo järvi rengaskaivo porakaivo vesijohto (kunnan tai osuuskunta) 7.5. Kiinteistöjen nykyiset jätevesijärjestelmät ja rakennusvuodet Jätevesien käsittelyjärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Neuvontakäynneillä jätevesineuvoja kävi läpi yhdessä kiinteistönomistajan kanssa kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä 78 %:lla jätevedet johdettiin saostussäiliöiden kautta purkupaikalle. Oikeaoppisesti toteutettuja maapuhdistamoista tai laitepuhdistamoita tuli neuvontakäynneillä vastaan muutamia. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät koko hankealueelta on koottu kuvaajaan 7. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat jätevesijärjestelmistä ovat liitteessä 4. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

14 Kuvaaja 7. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä hankealueella (pl saunarakennukset) Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet, 3, 3,7 5,4,,,5 5,4,5 78, % Jätevesien käsittelyjärjestelmät loma-asunnoilla Loma-asunnoilla puutteita havaittiin vähemmän, kuin vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. Loma-asunnoista 54 %:a oli vähäisten vesien kohteita. Seuraavaksi tyypillisin käsittelymuoto jätevesille oli kaikkien vesien tai harmaiden vesien johtaminen saostussäiliöön. Kuvaajaan 8 on koottu loma-asuntojen olemassa olevat jätevesijärjestelmät. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat loma-asuntojen jätevesijärjestelmistä ovat liitteessä 5. 4 (3)

15 Kuvaaja 8. Loma-asuntojen jätevesijärjestelmät. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla hankealueella Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet (pl saunarakennukset) wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin,,,,, 7,7 7,7 7,7 3, 53, % 7.6. Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmien ikäjakauma on koottu kuvaajaan 9. Neuvontakäynneillä tuli eniten vastaan 97-, 98- ja 99-luvulla rakennettuja järjestelmiä. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat järjestelmien rakennusvuosista ovat liitteessä 6. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

16 Kuvaaja 9. Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet. Jätevesijärjestelmien ikäjakauma hankealueella ei tietoa 4,4 < 96 luku 3,7 96-luku,6 97-luku, 98-luku 8, 99-luku, -luku,9, 5,, 5,, 5, 3, % 8. LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN 8.. Vakituisesti asutut kiinteistöt Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä 8 prosenttia ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Järjestelmä vaati seurantaa tai pieniä parannuksia noin 8 %:lla kiinteistöjä. Tyypillistä oli, että umpisäiliöistä puuttui ylitäyttymishälytin ja saostussäiliöistä saattoi puuttua T-haarat. Tähän luokiteltiin myös sellaiset kohteet, joissa maasuodatuskenttä tai maaimeytyskenttä oli tullut lähelle käyttöiän loppua. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät täyttivät lainsäädännön vaatimukset %:lla kiinteistöjä. Tähän kategoriaan on laskettu mukaan ikävapautuksen edellytykset täyttävät kiinteistöt. Kuvaajaan on koottu yhteenveto jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä hankealueen vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. Tarkemmat kuntakohtaiset taulukot ja kuvaajat jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä ovat liitteessä 7 ja 9. 6 (3)

17 Kuvaaja. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen hankealueella (vakituisesti asutut kiinteistöt) % % 8 % jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi toimenpiteitä järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä 8 % järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti järjestelmä ei täytä vaatimuksia 8.. Loma-asunnot Loma-asuntojen jätevesijärjestelmistä 4 %:a ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Järjestelmän seurantaa tai pieniä kunnostustoimia tarvittiin vain 8 %:lla kiinteistöjä. Vähäisten vesien kiinteistöjä oli 4 %:a, eikä jätevesien käsittely edellyttänyt näillä kiinteistöillä uudistuksia. Jätevesijärjestelmä oli kunnossa 8 %:lla kiinteistöjä. Loma-asunnoilla harmaiden vesien käsittely vaati tyypillisesti tehostamista. Kuvaajaan on koottu yhteenveto jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttymisestä hankealueen loma-asunnoilla. Tarkemmat kuntakohtaiset kuvaajat loma-asuntojen jätevesijärjestelmien lainsäädännön vaatimusten täyttymisestä ovat liitteessä 8 ja. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

18 Kuvaaja. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen loma-asunnoilla. Jätevesijärjestelmien vaatimusten täyttyminen hankealueella (loma-asunnot) jätevesimäärä vähäinen nykyisellään, ei vaadi toimenpiteitä 4 % 8 % 8 % 4 % järjestelmä kunnossa, ei vaadi toimenpiteitä järjestelmä vaatii seurantaa ja kunnostustoimia tulevaisuudessa, tai pieniä parannuksia heti järjestelmä ei täytä vaatimuksia 9. JÄTEVESINEUVOJAN EHDOTTAMAT TOIMET KIINTEISTÖILLE Jätevesineuvojien ehdottamat toimet vakituisten kiinteistöjen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmiin on koottu kuvaajiin ja 3. Jätevesineuvojat keskustelivat kiinteistönomistajien kanssa erilaisista kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista ja kirjasivat kaikki kiinteistölle soveltuvat vaihtoehdot arviointilomakkeelle. Neuvojat eivät suositelleet mitään tiettyä järjestelmää, vaan kertoivat kaikista kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista. Neuvojat keskustelivat myös kuivakäymäläasioista ja moni olikin miettinyt kuivakäymälän hankkimista jo aikaisemmin. Moni kuitenkin halusi pitää vesivessan, mutta olivat kiinnostuneita hankkimaan kuivakäymälän vesivessan rinnalle. Kuivakäymälän valinnassa monia mietityttää sijoittelu, tyhjennys ja huolto. Monikaan ei ole tullut ajatelleeksi esim. pakastavaa käymälää. 8 (3)

19 Kuvaaja. Ehdotetut jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuille kiinteistöille. Jätevesineuvojien ehdottamat vaihtoehdot vakituisesti asutuille kiinteistöille liittyminen kunnan viemäriverkkoon yhteisratkaisu naapureiden kanssa laitepuhdistamo harmaavesisuodatin fosforinpoiston lisääminen maasuodattamon rakentaminen imeytyskentän rakentaminen maapuhdistamo, jonka tyypin hälyttimen lisäys umpisäiliöön umpisäiliö harmaille vesille Umpisäiliö mustille vesille umpisäiliö kaikille vesille saostussäiliöiden lisäys (esim. osasto lisää) saostussäiliöiden kunnostus wc:n uusinta vähävetiseksi wc:n vaihto kuivakäymäläksi tai Kuvaaja 3. Ehdotetut jätevesijärjestelmät loma-asunnolle. Jätevesineuvojien ehdottamat vaihtoehdot loma-asunnoille liittyminen kunnan viemäriverkkoon yhteisratkaisu naapureiden kanssa kannattaisi laitepuhdistamo harmaavesisuodatin fosforinpoiston lisääminen maasuodattamon rakentaminen imeytyskentän rakentaminen maapuhdistamo, jonka tyypin suunnittelija hälyttimen lisäys umpisäiliöön umpisäiliö harmaille vesille Umpisäiliö mustille vesille umpisäiliö kaikille vesille saostussäiliöiden lisäys (esim. osasto lisää) saostussäiliöiden kunnostus wc:n uusinta vähävetiseksi huutelukäymäläksi wc:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

20 . HANKKEEN KÄYTTÄMÄ NEUVONTAMATERIAALI Hankkeessa käytettiin neuvontamateriaalina pääasiassa Ympäristöhallinnon, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sekä Huussi ry:n esitteitä ja materiaaleja. Lähes jokaiseen kiinteistöön annettiin Jätevesiopas tai kesämökin jätevesiopas. Kaikkia neuvontamateriaaleja oli saatavilla myös neuvontapisteissä ja yleisötilaisuuksissa. Paraisilla käytettiin sekä suomen- että ruotsinkielistä materiaalia. Neuvontamateriaaliin kuuluivat seuraavat esitteet ja oppaat: Jätevesiopas (suomi/ruotsi), Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto Kesämökin jätevesiopas (suomi/ruotsi), Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto Askel askeleelta opas (suomi/ruotsi), Ympäristöhallinto Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut Maaimeyttämön käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton wwwsivut Laitepuhdistamon käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton www-sivut Saostussäiliön käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton wwwsivut Umpisäiliön käyttö- ja huolto-ohje, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton wwwsivut Suomalaiset kuivakäymälät esite (suomi), Huussi ry Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely esite (suomi), Huussi ry Kokemuksia kuivakäymälöistä sisätiloissa esite (suomi), Huussi ry Vanhan puuseen muuttaminen kompostikäymäläksi (suomi), Jukka Lindroos Huussi ry Kuivakäymäläjätteen kompostointi/sako- ja umpikaivolietteen kalkkistabilointi esite (suomi), Valonia Vesihuolto-osuuskunta opas (suomi), Varsinais-Suomen ELY-keskus Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle vesijohdon ja paineviemärin käyttö (suomi), Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry Kaivoveden analyysitulkki esite (suomi/ruotsi), Ympäristöhallinto Hyvä kaivo esite (suomi), Ympäristöhallinto Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, mallilomake SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto, sekä kuntien omat selvityslomakkeet Lista alueen jätevesisuunnittelijoista, Valonia ja kunnat (3)

21 . HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,84 euroa, josta hankkeen omarahoitusosuus oli 684,5 euroa. Hankkeen kustannukset on koottu taulukkoon 5. Taulukko 5. Hankkeen toteutuneet kustannukset, euroa Palkkakustannukset ,67 Matkakustannukset 5 88,8 Toimisto- ja yleiskulut 3 3,37 Tiedotus 89,5 TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,84. HANKKEEN TULOKSELLISUUS JA VERTAILULUKU Suomen ympäristökeskus on kehittänyt eri jätevesineuvontahankkeiden tuloksellisuuden arviointiin vertailuluvun. Vertailuluku lasketaan kaavalla Vertailuluku = hankkeen kokonaiskulut (ml omarahoitus) (x,) + (y,4) + (z) jossa x = yleisneuvonnan (puhelin, netti, yleisötilaisuudet) kautta tavoitettu henkilömäärä (kpl) y = yksilöllisen neuvonnan kautta tavoitettu henkilömäärä (kpl) z = kiinteistökohtaisen neuvonnan kautta tavoitettu henkilömäärä (kpl) HAKKU 3-hankkeen vertailuluku on täten:, 79537,84 (36,) + (6,4) , Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeessa (v. ) vertailuluku oli 7, ja vuoden HAKKU-hankkeessa 49,7. Mitä pienempi vertailuluku on, sitä tehokkaampaa neuvonta on hankkeessa ollut. 3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA ASIAKASPALAUTE Hankkeen tarjoama neuvonta otettiin vastaan hyvin positiivisesti niin kuntien viranomaisten kuin neuvontaa saaneiden kiinteistönomistajien keskuudessa. Neuvontakäynnit tehtiin pääasiassa vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin, joissa oli käytössä vanhat saostussäiliöt. Vähäisten vesien kiinteistöjä ei neuvottu kiinteistökäynneillä kuin muutamia. Neuvonta kohdentui tässä mielessä juuri sille alueelle, jossa jätevesijärjestelmien uusimistarve ja sitä kautta neuvonnan tarve oli olemassa. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

22 Hankkeessa oli potentiaalia tehdä enemmänkin neuvontakäyntejä, mutta melkein 4 käyntiä on kuitenkin hyvä saavutus. Kiinteistökäyntien määrään vaikuttivat osaltaan yleismarkkinoinnin vähyys ja kiinteistönomistajien tavoittaminen ilman osoitetietoja. Lehtimainontaa olisi saanut olla hankkeessa enemmän. Postilaatikkoon jaettujen tiedotteiden perusteella tuli yllättävän vähän yhteydenottoja ja käyntivarauksia, vaikka tiedotteita jaettiin paljon ja oikealle kohderyhmälle. Kunnista saatavat valmiit osoitelistat helpottavat käyntien aikataulutusta ja todennäköisesti nostavat käyntimääriä. Neuvojien työhön ei myöskään tule turhaa katkosta, jos edes osa osoitteista on valmiina odottamassa, kun neuvottava kunta vaihtuu. Nuohoojamallilla tehdyt käynnit onnistuvat hyvin kesäkuukausina, kun ihmiset ovat vapaalla, mutta syksyä kohden aikoja on vaikeampi löytää, käynnit peruuntuvat tai kiinteistöllä ei ole ketään paikalla. Tosiasia on myös se, että toisissa kunnissa neuvonta otetaan aktiivisemmin vastaan kuin toisissa. Tässä hankkeessa ei selvitetty edellisten neuvontahankkeiden neuvonnan vaikuttavuutta, eikä neuvontakäynneillä kysytty suoraa palautetta kiinteistökäynnistä. Neuvontakäynneillä kiinteistönomistajille on kuitenkin annettu kaikki mahdolliset eväät, joiden avulla heidän on mahdollista edetä jätevesijärjestelmän uudistamisessa. Hankkeen tarjoama valmis suunnittelijalista koettiin tärkeäksi, koska se madaltaa kynnystä edetä asiassa. Neuvonnasta jätevesijärjestelmien uudistaminen ei kuitenkaan enää jää kiinni. Neuvonta on tarpeellista, mutta moni kiinteistönomistaja jää silti neuvonnan jälkeen odottavalle kannalle. Moni saattaa lykätä jätevesijärjestelmän uudistamista esimerkiksi taloudellisista syistä. Kunnilta vaaditaan aktiivista työpanosta hankkeelle ja asiantuntija-apua mm. yleisötilaisuuksiin. Neuvontaa vaikeuttaa, jollei kunnalla ole selvästi tiedossa minne viemäriverkosto aiotaan ulottaa ja millä aikataululla. Ruskolla neuvonta ajoittui sopivaan ajankohtaan siihen nähden, että kunnassa oltiin parhaillaan rakentamassa Rusko-Vahto siirtoviemäriä, johon lähellä asuville kuntalaisille tarjoutui mahdollisuus liittyä. Moni ruskolainen pyysikin neuvojan käymään tontilla arvioimassa olisiko järkevämpää liittyä viemäriin vai rakentaa kiinteistökohtainen ratkaisu. Käynnit painottuivat Ruskolla vanhan Ruskon kunnan alueelle. Entisen Vahdon kunnan alueelle käyntejä tilattiin vähemmän. Tämä saattoi osaltaan johtua siitä, että vanhan Ruskon kunnan alueella siirtoviemärin rakentaminen herätti kiinnostusta myös neuvontaan. Jätevesineuvojille tuli muutamia puheluita, joissa tiedusteltiin jätevesijärjestelmän riittävyyttä kiinteistön myynnin yhteydessä. Kiinteistönomistajat olisivat toivoneet jätevesineuvojilta lausuntoa asiasta. Näitä ei annettu, koska se ei ole neuvojien tehtävä. Kiinteistönomistaja jää myös valitettavan usein yksin esim. väärin asennetun toimimattoman järjestelmän kanssa. Jätevesiasioissa kaikkien osapuolten neuvojista urakoitsijaan tulee tehdä laadukasta työtä, jotta jätevesijärjestelmien uudistaminen koetaan mielekkääksi. (3)

23 Liite. Kiinteistöille lähetetty ajanvarauskirje. TIEDOTE HYVÄ VASTAANOTTAJA Teillä on mahdollisuus saada maksutonta ja puolueetonta haja-asutusalueen asukkaille suunnattua jätevesineuvontaa omalla tontillanne! Valonian jätevesineuvoja kiertää tällä alueella kesä-heinäkuun 3 aikana ja antaa alueen kiinteistöille laitevalmistajista riippumatonta ja ilmaista jätevesineuvontaa. Ilmainen ja puolueeton neuvonta kannattaa hyödyntää, koska jatkossa kiinteistökohtaista neuvontaa ei näillä näkymin ole tiedossa tällä alueella. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Lisäksi neuvoja keskustelee kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa. Neuvonta on vapaaehtoista, eikä se sido kiinteistönomistajaa tekemään uudistuksia nykyiseen jätevesijärjestelmään. Neuvontakäynnin tietoja ei luovuteta kunnan tietoon ilman kiinteistönomistajan suostumusta. Jätevesineuvoja ei tee jätevesijärjestelmiä uudistamiseen liittyviä jätevesisuunnitelmia. Kiinteistökäynnin yhteydessä teillä on mahdollisuus kysyä neuvoja jäteveden käsittelystä, kuivakäymälöistä ja näihin liittyvästä lainsäädännöstä sekä saada vinkkejä asiassa etenemiseen. Kiinteistökäynnin tuloksena saatte kirjallisen arvion jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta. Kiinteistökäynti vie aikaa noin yhden tunnin. Mikäli haluatte neuvontaa, ottakaa yhteyttä mahdollisimman pian jätevesineuvojaan kiinteistökäynnin varaamiseksi (ajanvaraus ark. klo 9-6). Jätevesineuvojien yhteystiedot: Huom! Jos neuvoja ei heti vastaa puhelimeen, hän on todennäköisesti kiinteistökäynnillä ja soittaa takaisin, kun vapautuu. Neuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU 3- jätevesineuvontahanketta. Hankkeessa tarjotaan puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa kesän 3 aikana Raision kaupungin ja Mynämäen, Nousiaisen, Maskun ja Ruskon kuntien alueilla. Neuvonta on tarkoitettu vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Uudet haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn ja puhdistamisen vaatimukset astuivat voimaan maaliskuussa. Mm. perinteiset sakokaivot eivät enää yksinään riitä kiinteistön jätevedenkäsittelyjärjestelmäksi. Mahdolliset uudistukset jätevesijärjestelmään on tehtävä maaliskuuhun 6 mennessä. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Lisätietoa neuvonnasta: Lisätietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä: Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

24 Liite. Kiinteistökäynnin kartoituslomake /4 TIEDON KERÄYS Neuvojan nimi/allekirjoitus PVM Neuvontaan osallistunut henkilö: Neuvontaan osallistuneen henkilön allekirjoitus: Olen osallistunut neuvontaan vapaaehtoisesti ja allekirjoituksellani varmistan, että neuvonta on tapahtunut mainittuna ajankohtana Annan suostumukseni siihen, että neuvontakäynnillä kerätyt tiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojelutoimen käyttöön KIINTEISTÖN TIEDOT Kiinteistön osoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Kiinteistönomistaja: Asukkaan puhelinnumero: Asukkaan sähköpostiosoite: Kiinteistön rakennusvuosi: tiedossa: ei tarkkaan tiedossa Tontin pinta-ala ha KIINTEISTÖN SIJAINTI haja-asutusalueella pohjavesialueella ranta-alue, etäisyys rantaan taajaan rakennetulla alueella potentiaalisella vesiosuuskunta-alueella muu, mikä? m KIINTEISTÖN KÄYTTÖ ympärivuotinen asuminen erillinen sauna saunassa vähäinen vesimäärä vapaa-ajan asuminen, käyttö vrk/kk kesäasuminen, käyttö kk/vuosi Asuinrakennuksen huoneistoala m (mitattu/arvioitu) muu rakennus, käyttötarkoitus? ulkokäymälä Asukkaita, kpl VEDENHANKINTA vesijohto kunnan vesiosuuskunnan porakaivo järvi yhteinen kaivo vesimittari käytössä rengaskaivo muu kantovesi Arvioitu etäisyys talousvesikaivolta nykyiseen käsittelyjärjestelmään m Arvioitu veden käyttö l/hlö/vrk (m 3 /vuosi) VARUSTELU WC tiskikone pyykkikone sauna (sisällä) Muuta, mikä? Kuivakäymälä, malli: kompostoiva erotteleva Muu, mikä? suihku seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa muutoksia varustelutasossa 4 (3)

25 /4 VIEMÄRÖINTI -putkiviemäröinti -putkiviemäröinti WC:n erillisviemäröintimahdollisuus kyllä ei ei tietoa virtsan erillisviemäröinti, mihin? ulosteen erillisviemäröinti, mihin? alipainekäymälä, minne johdetaan? muuta, esim. keittiö erillisviemäröity? JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi: Tehdyt muutokset: Suunnittelija: Rakentaja/Asentaja: vastaava työnjohtaja: tarkastettu rakennusvaiheessa, kuka? jätevesisuunnitelma olemassa jätevesiselvitys olemassa toimenpidepäiväkirja ja kuitit olemassa huoltosopimus, yritys: käyttö- ja huolto-ohjeet olemassa Mitä johdetaan? WC-vedet harmaat vedet mitoituksen asukasmäärä tiedossa: mitoituksen vesimäärä tiedossa: puhdistustulos tutkittu vuosi: ESIINTYNEET ONGELMAT Hajuongelmia Tuuletuksen kanssa ongelmia Viemäreiden kanssa ongelmia Muuta, mitä? Muita ongelmia, mitä? JÄTEVEDEN PURKU oja salaoja muu, mikä? Purkupaikan etäisyys vesistöön m näytteenotto käsittelemättömästä vedestä erillinen näytteenottokaivo maaperä vesistö Ei tietoa purku naapurin tontille rasite olemassa näytteenotto käsitellystä vedestä näytteenotto ei ole mahdollista YKSINKERTAINEN MAAPERÄKÄSITTELY kivipesä tai imeytyskaivo (alleviivaa) Tilavuus: m 3 imeytysputki Pituus: m kasvillisuussaareke Pinta-ala: m Muu, mikä? saostussäiliö Järjestelmän sijanti ok? kyllä ei Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

26 3/4 SAOSTUSSÄILIÖ Kaikki Mustat vedet Harmaat vedet Rakennusvuosi: Tilavuus yhteensä: m 3 Muovi Teräs Muu, mikä? Osioita: kpl Nykyinen tyhjennysväli: krt/vuosi Tyhjentäjä: Lasikuitu Betoni Ei tietoa T-haarat Pohja Tarkistukset 5 vuoden välein Sijanti ok? kyllä ei PIENPUHDISTAMO Valmistaja Malli: Prosessi Aktiiviliete Biosuodin Bioroottori Toiminta Jatkuvatoiminen Panos (Ylijäämää)lietteen tyhjennys: krt/(vuosi/kk/viikko) Minne liete viedään: Biologisen prosessin toimivuus tarkistettu krt/(vuosi/kk/viikko) Kemiallisen prosessin toimivuus tarkistettu krt/(vuosi/kk/viikko) Rakenteen ja toiminnan tarkastukset vuoden välein Sijanti ok? kyllä ei UMPISÄILIÖ, valmistusvuosi: WC-vedet Tiskikoneen vedet Harmaat vedet Muovi Teräs Muu, mikä? Virtsa Kaikki jätevedet Muuta, mitä? Lasikuitu Betoni Ei tietoa Tilavuus: m 3 Täyttymishälytin Nykyinen tyhjennysväli: krt/vuosi Tyhjentäjä: Tarkistukset 5 vuoden välein Sijanti ok? kyllä ei MAAHANIMEYTTÄMÖ Saostussäiliö Kentän pinta-ala: m Imeytysputket: kpl Sijanti ok? kyllä ei Maaperän soveltuvuus tarkistettu (pvm): Menetelmä: Tehostettu imeytys levitys ja kasvualustojen avulla, merkki/malli: Pohjaveden ylin pinnankorkeus: m maanpinnan alapuolella Tuuletusputket: kpl Tarkistettu (pvm): Mittausmenetelmä: 6 (3)

27 4/4 MAASUODATTAMO Saostussäiliö Kentän pinta-ala: m Imeytysputket: kpl Kokoomakaivo Suodatusmateriaalin soveltuvuus tarkastettu (pvm): Menetelmä: Tehostettu suodatus levitys- ja kasvualustojen avulla, merkki/malli: Tehostettu fosforinpoisto (käytössä/vain asennettu) Esisaostus Jälkisaostus Rakennettu kenttään Muu, mikä? Tuuletusputket: kpl Eristys muusta maasta: Sijanti ok? kyllä ei JOHTOPÄÄTÖKSET - Jätevesijärjestelmän uusimistarve Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia ja se on uusittava Jätevesijärjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia Järjestelmä vaatii seurantaa Järjestelmä on nykyisellään kunnossa Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa Kyllä Ei JOHTOPÄÄTÖKSET Asukkaalle esitellyt vaihtoehdot ja ehdotetut toimet Laaditaan selvitys, alustava aikataulu: Laaditaan suunnitelma, alustava aikataulu: Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet jätetty kiinteistölle Neuvottu ottamaan yhteyttä kuntaan Neuvottu teettämään suunnitelma Kirstu-hankkeen kautta Neuvottu ottamaan yhteyttä suunnittelijaan Allekirjoitettu Kirstu-sopimus, ( kpl) Jätevesijärjestelmän kunnostaminen wc:n vaihto kuivakäymäläksi tai kuivakäymälä lisäksi saostussäiliöiden kunnostus hälyttimen lisääminen umpisäiliöön muu, mikä? wc:n uusiminen vähävetiseksi huuhtelukäymäläksi saostussäiliöiden lisäys (esim. osasto lisää) fosforinpoiston tehostaminen Jätevesijärjestelmän uudistaminen, jätevesien johtaminen: umpisäiliöön wc-vedet harmaat vedet kaikki vedet maapuhdistamoon, jonka tyypin suunnittelija valitsee imeytyskenttään laitepuhdistamoon yhteisratkaisu naapureiden kanssa kannattaisi selvittää (jätevesiyhtymä tai jätevesiosuuskunta) LISÄTIETOJA/MUISTIINPANOJA maasuodattamoon harmaavesisuodattimeen muu, mikä? liittyminen kunnan viemäriverkostoon Tämän lomakkeen tiedot arkistoidaan Valoniaan tutkimustarkoitusta varten. Tämä lomake ei korvaa kunnan jätevesijärjestelmän selvityslomaketta, eikä tämän lomakkeen perusteella voida lopullisesti arvioida jätevesijärjestelmän toimivuutta. Tämä lomake ei ole viranomaiskannanotto. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

28 Liite 3. Kiinteistökäynnin arviolomake. ARVIO jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta TAUSTATIEDOT Neuvojan nimi: Kiinteistökäynnin päivämäärä: Kiinteistönomistaja: Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka: Neuvontaan osallistunut henkilö (jos ei omistaja): Selvitys jätevesijärjestelmästä olemassa kyllä Ei Kiinteistön käyttö: ympärivuotinen asuminen vapaa-ajan asuminen, käyttö vrk / kk Käyttö- ja huolto-ohjeet olemassa kyllä Ei Neuvontakäynnillä päädyttiin pintapuolisen tarkastelun jälkeen siihen, että käytössä on Ikäperusteisen vapautuksen edellytykset olemassa neuvontaan osallistuneen henkilön mukaan kyllä Ei JOHTOPÄÄTÖKSET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISTARPEESTA*: Jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia ja se on uusittava Jätevesijärjestelmä ei nykyisellään täytä asetuksen 9/ puhdistusvaatimuksia. Jätevesijärjestelmän uusimista varten on tehtävä jätevesijärjestelmän suunnitelma ja haettava toimenpidelupa tai toimenpideilmoitus. Arvio kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista: Jätevesijärjestelmä vaatii kunnostustoimia tai pieniä parannuksia Järjestelmä vaatii seurantaa Suositellut toimenpiteet: Järjestelmä on nykyisellään kunnossa Jätevesijärjestelmän asianmukainen toimivuus edellyttää hyvää huoltoa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Jätevesimäärä on nykyisellään vähäinen, eikä vaadi toimenpiteitä Puhdistusvaatimus (Ympäristönsuojelulaki 86/) ei koske tätä kohdetta nykyisellään, siten järjestelmä on kunnossa. Kuvaus jätevesimäärästä: *Johtopäätös on tehty pintapuolisen tarkastelun ja kiinteistökäynnillä saatujen tietojen perusteella. Jos tilanne muuttuu, on uusimistarve arvioitava uudelleen. ALUSTAVA TOIMENPITEIDEN AIKATAULU Selvitys jätevesijärjestelmästä: Jätevesijärjestelmän suunnitelma: Muut: Tämä lomake ei korvaa kunnan jätevesijärjestelmän selvityslomaketta, eikä tämän lomakkeen perusteella voida lopullisesti arvioida jätevesijärjestelmän toimivuutta. Tämä lomake ei ole viranomaiskannanotto. 8 (3)

29 Liite 4. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asututuilla kiinteistöillä kunnittain. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Mynämäki Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Nousiainen Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

30 Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Masku Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Raisio Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet Olemassa olevat jätevesijärjestelmät vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Rusko Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet (3)

31 Liite 5. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla kunnittain. Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Mynämäki Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Masku Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet Olemassa olevat jätevesijärjestelmät loma-asunnoilla Rusko Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä suoraan vesistöön saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maasuodattamo saostuskaivokäsittely ja oikeaoppinen maahanimeyttämö wc-vedet umpisäiliöön kaikki jätevedet umpisäiliöön harmaavesisuodin laitepuhdistamo (kaikille jätevesille) saostuskaivokäsittely harmaille vesille saostuskaivokäsittely kaikille jätevesille kuivakäymälä ja vähäiset vedet 3 Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

Jätevesiklinikat. Liite 1.2.

Jätevesiklinikat. Liite 1.2. Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Hankkeen rahoitus... 5 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät... 6 4.1. Jätevesineuvojien taustat,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2016 Virve Ståhl, LUVY ry Jätevesiseminaari 29.3.2017 Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja kohteita Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2015

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Erkki Santala, Suomen ympäristökeskus Lammin ympäristönsuojelupäivät, Jätevesineuvonnan rooli - yleistä Tarjota puolueetonta,

Lisätiedot

JÄNES III Jätevesineuvontaa Satakunnassa III. Väliraportti

JÄNES III Jätevesineuvontaa Satakunnassa III. Väliraportti JÄNES III Jätevesineuvontaa Satakunnassa III Väliraportti 7.. 3.8.04 SISÄLLYSLUETTELO JÄNES III JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA III -HANKE.... Tausta.... Tavoitteet....3 Organisaatio ja yhteistyötahot...

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Imatran seudulla 2013

Jässi-jätevesihanke Imatran seudulla 2013 Jässi-jätevesihanke Imatran seudulla 2013 Loppuraportti Kirsi Mäkinen 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toimijat... 2 2.3 Toiminta-alue...

Lisätiedot

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Vesihuoltoseminaari 22.10.2015 Satu Heino, KVVY ry Esityksen sisältö Vesihuollon nykytila haja asutusalueella Pirkanmaan Haja apu hankkeiden

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan pilot-hanke. Loppuraportti

Varsinais-Suomen haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan pilot-hanke. Loppuraportti Varsinais-Suomen haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan pilot-hanke Loppuraportti 2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä hankkeesta... 3 2. Jätevesineuvonnan opasvideo... 3 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi...

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämiskeskus ry, JÄNES-hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Hämeen haja-apu -hanke

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämiskeskus ry, JÄNES-hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Hämeen haja-apu -hanke 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla sekä arvioida tapauskohtaisesti tarvitaanko käsittelyn tehostamistoimia. Asukas

Lisätiedot

KARKKILAN RAKENNUSVALVONTA MENOSSA MUKANA HAJAJÄTEVESIVIIKOLLA

KARKKILAN RAKENNUSVALVONTA MENOSSA MUKANA HAJAJÄTEVESIVIIKOLLA KARKKILAN RAKENNUSVALVONTA MENOSSA MUKANA HAJAJÄTEVESIVIIKOLLA Valtakunnallista hajajätevesiviikkoa vietetään 24.-30.4. Kesäsesonki kutsuu, kevät ja kesä ovat rakentamisen aikaa. Hajajätevesiviikko kannustaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014 Hajajätevesineuvoja Larissa Rimpiläinen Hajajätevesineuvonta Nurmijärven alueella 2014 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toteutti

Lisätiedot

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki Milloin tarvitaan Suunnitelma tarvitaan, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai vanhaa järjestelmää laajennetaan tai sen puhdistusta

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012 HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012 13.9.2012 Hajajätevesineuvoja, Sanna Laakso Hajajätevesineuvonta Espoossa 2012 Johdanto Espoon haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesineuvonta toteutettiin yhteistyössä

Lisätiedot

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Hirvijärvi elokuussa 2013. Jenni Korhonen 8.8.2013 Jätevesineuvoja Jenni Korhonen Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Johdanto Riihimäen haja-asutusalueilla toteutettiin

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 1 (22) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 2 (22) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi

Lisätiedot

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen täyttää)

Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen täyttää) KIINTEISTÖTIETOJEN ILMOITUSLOMAKE / HAJA-ASUTUSALUE 1 / 5 KIINTEISTÖN (MAA-ALUEEN) TIEDOT, 1 TONTTI / LOMAKE Kiinteistötunnus: 831- Katuosoite: Kiinteistölle on osoitenumerokyltti: kyllä ei (Viranomainen

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa Loppuraportti Loppuraportti 1 (44) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2015-2016 Loppuraportti Tuija Manerus Loppuraportti 2 (44) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013 Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013 Niina Tiainen 2014 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012

JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012 JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012 Niina Tiainen SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti. Kirsi Mäkinen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti. Kirsi Mäkinen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti Kirsi Mäkinen 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toimijat... 2 2.3 Toiminta-alue... 2

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2014-2015 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2014-2015 Loppuraportti Loppuraportti 1 (40) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2014-2015 Loppuraportti Nina Pimiä Loppuraportti 2 (40) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Jätevesien käsittely kuntoon Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen 28.5.2011 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

Kainuun jätevesi -hanke

Kainuun jätevesi -hanke Kainuun jätevesi -hanke 1.4.2013 31.3.2014 JOHDANTO Valtioneuvosto hyväksyi 10.3.2011 jätevesiasetuksen, jossa määritellään uudet vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011 Liite 5. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Lohja 2012 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla...5

Lisätiedot

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2012 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä hajaasutusalueilla,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE. Väliraportti III ( )

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE. Väliraportti III ( ) HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE Väliraportti III 24.3.2015 (1.3.2014-28.2.2015) Sisällysluettelo 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 3 1.1 Hankkeen rahoitus... 3 2. Hankkeen organisaatio, työntekijät

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka

Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka MIKÄ ON VALONIA? Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä V-S

Lisätiedot

Pakkaskestävä vesihuolto

Pakkaskestävä vesihuolto Pakkaskestävä vesihuolto PAVE-osahankkeen tuloksia 30.3.2010 Erkki Santala, Toivo Lapinlampi, Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus Vesivarayksikkö Miten vesihuolto loma-asunnoilla voidaan järjestää? Vesihuollon

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014 Vatsianjärvi Sanna Laakso 12.11.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Neuvontakäynti... 2 3. Neuvonnan toteutuminen 2014... 2 4. Kohdealueet 2014...

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä - Vuoden 2017 neuvonta ja kooste vuosien 2011 2017 tuloksista Vanhempi jätevesineuvoja Sanna Laakso 7.12.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kiinteistökäynti...

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013 HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013 Sanna Laakso Hajajätevesineuvoja 16.8.2013 Johdanto Espoon haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesineuvonta toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2016 Tiia Velin 2016 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Johdanto...2

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen hallinnointi... 3 2.3 Hankkeen työntekijät... 3 2.4 Yhteistyötahot... 4 3. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2017 Tiia Velin 2017 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Johdanto...2

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

KVVY ry, Lauri Sillantie KVVY:n jätevesineuvontatyö Pirkanmaalla , yhteenveto

KVVY ry, Lauri Sillantie KVVY:n jätevesineuvontatyö Pirkanmaalla , yhteenveto Tekijä Otsikko Hankeaika 2012-2016 Hankealue Rahoitus Tiivistelmä KVVY ry, Lauri Sillantie KVVY:n jätevesineuvontatyö Pirkanmaalla 2012-2016, yhteenveto Pirkanmaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU LOPPURAPORTTI Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jarkko Leka 31.10.2012

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet: kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa Teemu Haapala, Kirs Lah, Esra Marvin, Sanna Laakso, Roosa Jaakkola ja Asko Särkelä Rapor 1/2012 Kannen kuvat: Teemu Haapala Tekijät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 02.10.2004 1(7) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet Mitä tässä on? Itämeri-haasteen hajakuormitusseminaari, Turku 28.11.2011 - Petri Huovila ONGELMANA a) hajakuormitus = monta pistekuormittajaa, pellot ja metsät VAI b) suuret pistekuormittajat? - Helsinki,

Lisätiedot