Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014"

Transkriptio

1 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014 Hajajätevesineuvoja Larissa Rimpiläinen

2 Hajajätevesineuvonta Nurmijärven alueella 2014 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toteutti yhteistyössä Nurmijärven kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa kesä-elokuussa Nurmijärvellä on aikaisemmin tehty neuvontaa kolmena edellisenä kesänä. Hankkeen rahoitus saatiin osittain kunnalta ja osittain valtionapuna Uudenmaan ELY-keskukselta. Kiinteistönomistajille neuvontakäynnit olivat maksuttomia. Neuvonnan tavoitteena Nurmijärvellä oli tavoittaa 120 kiinteistöä. Nurmijärven lisäksi neuvontaa tehtiin Espoossa, Riihimäellä ja Tuusulassa. Neuvontahankkeen tarkoituksena oli kertoa hajajätevesiasetuksesta (Vna 209/2011) ja opastaa kiinteistönomistajia oman jätevesijärjestelmänsä käytössä ja huollossa sekä käytön ja huollon dokumentoinnissa. Neuvontakäynnillä kiinteistölle jätettiin arvio (liite 1) siitä, onko jätevesijärjestelmä asetuksen mukainen. Kiinteistöt, joissa järjestelmä oli kunnossa, saivat varmuuden siitä, että järjestelmää ei tarvitse uusia ja jätevesijärjestelmän uudistamista tarvitsevilla kiinteistöillä rohkaistiin hankkimaan pätevä suunnittelija. Neuvontakäynnillä kiinteistönomistajille jaettiin Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ry Jätevesiopas sekä tarvittaessa kunnan ohjeet toimenpideluvan hakemiseen, järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä selvityspohja. Myös kaivoveden tutkimiseen ja pätevän suunnittelijan löytämiseen annettiin opastusta. Neuvonta toteutettiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valitsemilla alueilla Vaaksinjärven ranta-alueilla ja Kiljavalla. Neuvontaa tehtiin niin pohjavesi-, ranta- kuin perusvaatimustason alueilla. Tänä vuonna neuvonta kohdistettiin aikaisemmista vuosista poiketen myös lomaasuntoihin. Neuvonnasta tiedotettiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettiin lehdistötiedote paikallislehdille. Neuvonnan kohdentuminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus päätti neuvonnan kohdealueet, jotka olivat Vaaksi, Vaaksin alueen loma-asunnot sekä Kiljava. Kiinteistöistä 81 sijaitsi perusvaatimustason alueella, 10 pohjavesialueella ja 29 ranta-alueella. Yksi kiinteistö sijaitsi sekä pohjavesi- että ranta-alueella. Pohjavesi ja ranta-alueiden jätevesien käsittely perustuu Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ja on hieman tiukempi kuin asetuksen perusvaatimustaso. Neuvonta on aikaisempina vuosina pyritty kohdentamaan ympärivuotisessa käytössä oleviin kiinteistöihin, koska näissä kiinteistöissä ympäristön pilaantumisen vaara on suurempi. Tänä vuonna neuvottiin myös Vaaksinjärven alueen loma-asuntoja, sillä kunta on huolissaan Vaaksin veden laadusta tiheän ranta-asutuksen vuoksi. Neuvontaa tehtiin 84 ympärivuotisessa käytössä olevalla kiinteistöllä sekä 33 vapaa-ajan kiinteistöllä. Lisäksi neuvontaa tehtiin kolmella tyhjillään 1

3 olevalla kiinteistöllä. Vuoden 2004 jälkeen rakennetut kiinteistöt rajattiin pois, koska ne on rakennettu asetuksen voimaan tulon jälkeen, joten järjestelmien perusratkaisujen pitäisi jo olla asetuksen mukaisia. Neuvonta-alueilla ei ollut myöskään vireillä vesiosuuskuntahankkeita. Yhdistys sai Nurmijärven kunnalta 180 kiinteistön tiedot, joista 151 otettiin yhteyttä. Lisäksi viisi kiinteistöä neuvonta-alueiden ulkopuolelta otti yhteyttä, koska olivat kiinnostuneita neuvontakäynnistä. Kaikki viisi neuvontakäyntiä toteutuivat. Neuvonta-alueiden ulkopuoliset kiinteistöt sijaitsivat asetuksen perusvaatimustason piirissä tai pohjavesialueilla. Toteutuneita käyntejä tuli yhteensä 120 eli peruutuksia oli 36 (24 %). Peruuntuneista 15 kiinteistönomistajaa saatiin kiinni puhelimitse tai sähköpostitse. Heistä yhdeksän halusi perua neuvontakäynnin, koska olivat juuri uudistamassa jätevesijärjestelmäänsä tai uskoivat sen muuten olevan kunnossa ja puhelinkeskustelun perusteella näin voitiin olettaa. Loput eivät halunneet neuvontaa muista syistä. Kiinteistönomistajista yksi oli paikalla, mutta oli unohtanut perua neuvontakäynnin eikä halunnut neuvontaa. Kiinteistön omistajista 21 ei ollut perunut käyntiä, eikä ollut paikalla kiinteistöllä eikä heihin saanut yhteyttä puhelimitse. Kaksi kiinteistökäyntiä on tarkoitus tehdä vielä myöhemmin syksyllä, sillä kiinteistönomistajat pääsevät paikalle vasta silloin. Kiinteistönomistajia lähestyttiin kirjeellä noin kahta viikkoa ennen suunniteltua neuvontakäyntiä. Osa kiinteistönomistajista soitti siirtääkseen tai peruakseen oman käynnin, koska ehdotettu aika ei sopinut. Kirjeen saapumisajankohdan sopivuudesta oli mielipiteitä kumpaankin suuntaan. Osa koki, että kirje tuli liian myöhään lomamatkojen takia ja muutamat olivat jo ehtineet unohtaa neuvontakäynnin, koska kirje oli tullut niin ajoissa. Kohdealueet Neuvontaa järjestettiin Nurmijärvellä kolmella alueella (liite 2). Kiljavan alue rajautuu etelässä Korvintiehen ja Hangonväylään ja ulottuu Nurmijärven koillisrajalle, Sääksjärven länsipuolelle. Kiinteistötietoja yhdistys sai 46 kpl, joista 40 otettiin yhteyttä. Käynneistä 34 toteutui eli peruutuksia oli 6 kpl (15 %). Neuvonta-alueiden ulkopuoliset kiinteistöt on käsitelty Kiljavan alueen kiinteistöjen kanssa. Alueella oli selvästi eniten punaisen arvion saaneita kiinteistöjä suhteessa käyntien määrään. Yksi vaikuttava tekijä on varmasti ollut se, että osa kiinteistöistä sijaitsee pohjavesialueilla. Näissä jätevedenpuhdistusjärjestelmän vaatimustaso on korkeampi kuin perusvaatimustason alueilla, joten edes 1990-luvulla hyväksytyt järjestelmät eivät välttämättä täytä enää nykyisiä vaatimuksia. Esimerkiksi harmaiden vesien imeyttäminen pohjavesialueella on varsin tyypillistä ja moni asukas on sanonut sen olleen rakennusvaiheessa ainut vaihtoehto. Vaaksin alueen ympärivuotiset kiinteistöt sijoittuvat varsin laajalle alueelle Kiljavantien itäpuolelle ja Iivarin metsätien länsipuolelle. Pohjoisessa aluetta rajaa Kiljavantie ja etelässä Perttulantie. Kiinteistötietoja yhdistys sai 68 kpl, joista kaikkiin yhteyttä. Toteutuneita käyntejä tuli yhteensä 52 kpl eli peruutuksia oli 17 (24 %). Alue oli lähes kokonaan asetuksen perusvaatimustason piirissä, 2

4 joka on varmasti vaikuttanut siihen, että punaisen arvion saaneita kiinteistöjä oli suhteessa aika vähän. Kolmas neuvonta-alue oli Vaaksin ranta-alueen vapaa-ajankiinteistöt. Vaaksinjärven ranta on erittäin tiiviisti rakennettua ja tänä vuonna neuvonta haluttiin kohdentaa poikkeuksellisesti myös vapaa-ajan asuntoihin. Vaaksin vapaa-ajankiinteistöihin yhdistys sai kiinteistötietoja 66 kpl, joista yhteyttä otettiin 46 kiinteistöön. Peruutuksia tuli suhteessa eniten (18 kpl eli 39 %). Yleensä peruutus johtui kiinteistön kevyestä varustelutasosta ja vähäisestä käytöstä. Alueella oli erittäin paljon vanhoja 1950-luvulla rakennettuja mökkejä, joiden vesivarustelu oli hyvin vähäistä. Suurin osa kiinteistöistä saikin sinisen arvion (18 kpl eli 62 %). Osalla sinisen arvion saaneista kiinteistöistä oli kuitenkin parannettavaa, esimerkiksi saunan jätevesien purku saattoi olla liian lähellä rantaa. Yhdelläkään kiinteistöllä purku ei kuitenkaan tapahtunut aivan suoraan järveen. Jätevesien käsittelyn tilanne Jätevesijärjestelmät arvioitiin viisiportaisella asteikolla. Mahdollisia arvioita olivat: kiinteistö, jossa vedenkäyttö on vähäistä (sininen), riittävä jätevesienkäsittely (vihreä), järjestelmään tehtävä vähäisiä korjaustoimenpiteitä (keltainen), järjestelmä riittämätön (punainen) ja ikävapautetut kiinteistöt (harmaa). Kuvassa yksi on esitetty arvioiden jakautuminen kiinteistöillä. Jätevesijärjestelmien taso 38 % 3 % 13 % 18 % 28 % Vähävetinen (21 kpl) Riittävä (33 kpl) Vähäisiä korjauksia (16 kpl) Riittämätön (46 kpl) Ikävapautus (4 kpl) Yhteensä 120 kiinteistöä Kuva 1. Jätevesijärjestelmien arvioiden jakautuminen prosentteina 3

5 Sininen arvio Sinisen arvion edellytyksenä oli, että kiinteistöllä ei ollut vesivessaa, lämminvesivaraajaa tai painevettä käyttäviä kodinkoneita. Kiinteistön pesuveden käytön ja varustelutason tuli myös olla vähäisiä. Vihreä arvio Vihreän arvion saivat kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä oli asetuksen mukainen. Hyväksyttyjä järjestelmiä olivat umpisäiliö kaikille jätevesille, erillisviemäröinti, uudet maasuodattamot tai vanhemmat maasuodattamot, joissa oli tehostettu fosforinpoisto, sekä jotkut laitepuhdistamot. Laitepuhdistamoiden toimivuus arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta löytyvien tietojen perusteella. Jätevesijärjestelmään saattoi myös liittyä vähäisiä korjaustoimenpiteitä, jotka eivät vaikuttaneet arvioon. Tällaisia puutteita olivat esimerkiksi ilmastusrakenteiden tuuletushattujen puuttuminen, harmaiden vesien saostussäiliöiden tyhjennys harvemmin kuin kerran vuodessa, kansirakenteiden huono kunto tai täyttymisen ilmaisimen puuttuminen umpisäiliössä. Kiinteistönomistajia ohjeistettiin kuitenkin korjaamaan puutteet. Keltainen arvio Keltaisen arvion kiinteistöillä jätevesijärjestelmässä oli vähäisiä korjaustoimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä olivat muun muassa tehostetun fosforinpoiston puuttuminen tai jätevesijärjestelmän ylläpitoon liittyvät puutteet. Keltaisen arvion kiinteistöissä jätevesijärjestelmän kunnostaminen ei vaadi toimenpidelupaa, mutta puutteet vaikuttavat järjestelmän puhdistustasoon. Punainen arvio Punaisen arvion saivat kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä ei täyttänyt asetuksen vaatimuksia. Tällaisia järjestelmiä olivat esimerkiksi pelkät saostuskaivot, kaikkien jätevesien maahanimeyttämöt tai pohjavesialueella olevat harmaiden vesien maahanimeyttämöt. Punaisen arvion saaneiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan hakemista. Harmaa arvio- Harmaan arvion saivat kiinteistöt, joiden kaikki omistajat olivat täyttäneet 68 vuotta, asuneet silloin 2011 vakituisesti kiinteistöllä ja joiden jätevesijärjestelmä ei ollut asetuksen mukaan riittävä. Osa harmaan arvion saaneista jätevesijärjestelmistä vaati kunnostustoimenpiteitä ikävapautuksesta huolimatta eli esimerkiksi saostussäiliöiden T-haarat puuttuivat. Sinisen arvion sai 21 kiinteistöä (18 %). Yksi näistä kiinteistöistä oli tyhjillään, mutta ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu, ja kaksikymmentä vapaa-ajankäytössä. Muidenkin kiinteistöjen pihassa saattoi olla rakennus, jonka vedenkäyttö on vähäistä, esimerkiksi pihasauna, mutta ne on arvioitu yhdessä koko kiinteistön kanssa, joten ne eivät näy suoraan tässä raportissa. Yleensä vähävetisillä lisärakennuksilla ei ole ollut merkitystä koko kiinteistön arviointiin, sillä niiden jätevedet oli käsitelty riittävästi. Tänä vuonna neuvonnan kohdentaminen vanhoille vapaaajankiinteistöille on lisännyt huomattavasti sinisen arvion saaneiden kiinteistöjen määrää. Myös neuvontakäynti sinisen arvion saaneilla kiinteistöillä oli hyvin erilainen, sillä silloin keskityttiin 4

6 enemmän muihin ympäristöön vaikuttaviin asioihin kuin jätevesien käsittelyyn. Tällaisia asioita olivat kuivakäymälät ja kompostointi. Yleisimmin vihreän arvion saaneissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmänä oli erillisviemäröinti ja toiseksi yleisimmin umpisäiliö. Myös laitepuhdistamo ja muutama kaikkien vesien maasuodattamo saivat vihreän arvion. Vihreän arvion saaneita kiinteistöjä oli 33 kpl eli 28 % kaikista neuvotuista kiinteistöistä. Yleisin syy keltaisen arvion saamiseen oli maasuodattamon tai harmaiden vesien imeytyskentän tukkeutuminen. Tukkeutuneita maaperäkäsittelyjä oli tänä kesänä huomattavasti enemmän kuin vuonna Yksi syy maaperäkäsittelyjen tukkeutumiseen saattoi olla kostea alkukesä. Olisi mielenkiintoista tietää vetävätkö samat maaperäkäsittelyjärjestelmät paremmin kuivaan aikaan. Keltaisen arvion saaneita kiinteistöjä oli 16 kpl eli 13 % kaikista neuvotuista kiinteistöistä. Punaisen arvion sai 46 kiinteistöä eli 38 % kaikista kiinteistöistä. Yleisin punaisen arvion saanut järjestelmä oli saostuskaivot ja purku suoraan ojaan tai yksinkertaiseen maaperäkäsittelyyn (59 % eli 27 kpl). Toiseksi yleisin punaisen arvion saanut jätevesijärjestelmä oli erillisviemäröinti, jossa harmaat jätevedet imeytettiin pohjavesialueella. Punaisen arvion saaneissa jätevesijärjestelmissä oli myös kaikille vesille tarkoitettuja imeytyskenttiä sekä yksinkertaisia maaperäkäsittelyjä, joihin johdettiin harmaat vedet, mutta kiinteistön vedenkäyttöä ei voitu katsoa vähäiseksi. Useimmiten tämä johtui vapaa-ajanasunnossa olevasta lämminvesivaraajasta tai tiskikoneesta. Tänäkin vuonna punaisen arvion saaneissa kiinteistöissä asui keskimäärin vähemmän ihmisiä kuin muissa. Harmaan arvion saaneita kiinteistöjä oli neljä ja kaikki näistä kiinteistöistä saivat punaisen arvion. Asukkaat olivat yleensä hyvin helpottuneita kuullessaan ikävapautuksesta, mutta toisaalta myös pettyneitä, jos eivät kuuluneetkaan sen piiriin. Harmaan arvion saaneeseen jätevesijärjestelmään saattoi liittyä pieniä ikävapautuksesta riippumattomia kunnostustoimenpiteitä, jotka asukkaat neuvottiin tekemään. 5

7 Kiljavan alue 3% 8% 21% Vähävetinen (3 kpl) Riittävä (8 kpl) Vähäisiä korjauksia (6 kpl) 54% 15% Riittämätön (21 kpl) Ikävapautus (1 kpl) Yhteensä 39 kiinteistä Vaaksin ympärivuotiset kiinteistöt Vaaksin vapaa-ajanasunnot 38% 6% 40% Riittävä (21 kpl) Vähäisiä korjauksia (8 kpl) Riittämätön (20 kpl) 7% 14% 17% 62% Vähävetinen (18 kpl) Riittämätön (4 kpl) Vähäisiä korjauksia (2 kpl) Riittämätön (5 kpl) 15% Ikävapautus (3 kpl) Yhteensä 52 kiinteistöä Yhteensä 29 kiinteistöä Kuva 2. Neuvonta-alueiden jätevesijärjestelmien arviot prosentteina Vihreän arvion Kiljavan alueella sai 8 kiinteistöä eli 21 %, Vaaksin ympärivuotisissa kiinteistöistä 21 kpl eli 40 % ja Vaaksin vapaa-ajanasunnoista 4 kiinteistöä eli 13 %. Sinisen arvion saaneita kiinteistöjä oli Kiljavan alueella 3 kpl eli 7 %, Vaaksin ympärivuotisissa kiinteistöissä ei yhtään ja Vaaksin vapaa-ajanasunnoissa 21 kpl eli 17,5 %. Yhteensä asetuksen vaatimukset täyttäviä jätevesijärjestelmiä oli siis 54 kpl eli 45 % kaikista kiinteistökäynneistä, joista paras tilanne oli Vaaksin vapaa-ajanasunnoissa (22 kpl eli 76 %) ja toiseksi paras Vaaksin ympärivuotisissa (21 kpl eli 40 %). Huonoin tilanne oli Kiljavan alueella, jossa asetuksen mukaisia järjestelmiä oli vain 11 eli 28 %. Keltaisen arvion saaneita kiinteistöjä Kiljavan alueella ja Vaaksin ympärivuotisista kiinteistöistä oli 15 % molemmissa (Kiljavalla 6 kpl ja Vaaksin ympärivuotisissa 8 kpl), kun Vaaksin vapaaajanasunnoissa niitä oli vain muutama. Punaisen arvion saaneita kiinteistöjä oli Kiljavan alueella 46 kpl eli 38 %, Vaaksin ympärivuotisissa kiinteistöissä 21 kpl eli 54 % ja Vaaksin vapaa-ajanasunnoissa 5 kpl eli 17 %. 6

8 Kiljavan alueella oli selvästi eniten punaisen arvion saaneita kiinteistöjä. Vuonna 2013 neuvottujen rakennusten ikä tuntui vaikuttavan paljon siihen, kuinka hyvä jätevesijärjestelmä kiinteistöltä löytyi. Tänä vuonna rakennusten keski-ikä oli kuitenkin Kiljavan alueella ja Vaaksin ympärivuotisissa kiinteistöissä lähes sama. Yksi arviointien jakaumaan vaikuttava tekijä on varmasti Kiljavan pohjavesialue, joka on selvästi lisännyt punaisen arvion saaneiden kiinteistöjen määrää. Sateinen alkukesä on myös voinut lisätä keltaisen arvion saaneiden kiinteistöjen määrää Kiljavan alueella, sillä suurin osa siellä tehdyistä neuvontakäynneistä tehtiin kesäkuun puolella. Vaaksin alueen vapaa-ajankiinteistöjen vesilaitteiden varustelutaso oli hyvin erilainen kuin vuonna 2013 neuvotuissa kiinteistöissä ja vanhojen kiinteistöjen vedenkäyttö voitiin katsoa vähäiseksi vuonna Myös käyttöaste tuntui monella kiinteistöllä olevan varsin matala. Suurimpia puutteita näillä kiinteistöillä oli yleensä käymäläjätteen jälkikompostoinnissa. Monilla kiinteistöillä kompostointi oli hoidettu asiallisesti, mutta käytössä oli myös avokomposteja ja maakuoppia. Suurin osa komposteista oli kuitenkin sijoitettu kauemmas rannasta ja monissa paikoissa kallio esti ainakin suoran valunnan järveen. Tyypilliset järjestelmät ja puutteet Kuvassa 3 on esitetty jätevesijärjestelmien ikäjakauma. Jätevesijärjestelmien keski-ikä oli 33 vuotta. Eniten jätevesijärjestelmiä oli rakennettu 1980-, ja 2000-luvuilla. Myös 1950-luvulla tai sitä ennen rakennettuja järjestelmiä oli paljon (20 kpl). Suurin osa niistä (14 kpl) oli Vaaksin vapaa-ajanasuntoja, joissa iästä huolimatta järjestelmä oli kunnossa. 30 Jätevesijärjestelmien ikäjakauma Nurmijärvellä Määrä [kpl] < Kuva 3. Neuvonta kiinteistöjen jätevesijärjestelmien ikäjakauma 7

9 Neljällä kiinteistöllä ei ollut minkäänlaista jätevesijärjestelmää, mutta kaikilla näistä veden käyttö voitiin katsoa vähäiseksi eli kiinteistöllä syntyi vain vähän harmaita jätevesiä. Kuvassa 4 on esitetty kiinteistöissä olleet jätevesijärjestelmät. Yleisin järjestelmä oli erotteleva eli mustat ja harmaat jätevedet käsitellään erikseen (37 kpl eli 30 %). Toiseksi yleisin järjestelmä oli saostuskaivot ja purku joko suoraan ojaan tai yksinkertaisen maaperäkäsittelyn kautta (32 kpl eli 27 %). Myös pelkkiä yksinkertaisia maaperäkäsittelyjä oli paljon (20 kpl eli 17 %). Muita yksittäisiä järjestelmiä oli vain vähän (27 kpl eli 23 %). Imeytys tarkoittaa yksinkertaista maaperäkäsittelyä kuten imeytyskaivoa tai -putkea Jätevesijärjestelmätyypit Nurmijärvellä 2014 Määrä [kpl] Kuva 4. Neuvonta kiinteistöjen jätevesijärjestelmät Jätevesijärjestelmien puutteet on esitetty kuvassa 5. Kaikkein yleisimpiä puutteita kiinteistöillä olivat puutteet oman jätevesijärjestelmän dokumentoinnissa. Tänäkin vuonna hämmennystä aiheuttivat kunnille jo kertaalleen lähetetyt selvitykset. Käyttö- ja huolto-ohjeet löytyivät lähinnä kiinteistöiltä, joissa oli käytössä pienpuhdistamo, mutta ei niissäkään tapauksissa kaikista. Toiseksi yleisin puute oli puutteet jäteveden varsinaisessa käsittelyssä. Yleisimmillään tämä tarkoitti koko jätevesien varsinaisen käsittelyn puuttumista. Myös jätevesijärjestelmän sopimattomuus jätevesien käsittelyyn merkittiin puutteena jäteveden varsinaisessa käsittelyssä. Yleensä tällainen järjestelmä oli maahanimeyttämö kaikille jätevesille tai harmaiden jätevesien imeytys pohjavesialueella. Yleensä puutteellisessa jätevesijärjestelmässä oli paljon huomautettavaa eli puutteet jakautuivat enimmäkseen punaisen arvion saaneille kiinteistöille. Aivan kaikkia puutteita ei välttämättä kirjattu, jos järjestelmän perusratkaisu ei ollut kunnossa ja koko järjestelmä vaati uusimista. 8

10 Jätevesijärjestelmien puutteet Nurmijärvellä Määrä [kpl] Kuva 5. Jätevesineuvonnan yhteydessä kirjattuja puutteita Jätevesijärjestelmien puutteiden selitykset Jäteveden esikäsittely: saostussäiliöiden määrä riittämätön Jäteveden varsinainen käsittely: saostussäiliöiden jälkeinen käsittely puuttui kokonaan tai oli vääräntyyppinen Säiliöiden kunto: pääsääntöisesti vuotavat tai tulvivat säiliöt T-haarat: puuttuvat T-haarat kaikista tai osasta saostussäiliöitä Ylitäytönhälytin umpisäiliössä: umpisäiliöstä puuttuva täyttymisen hälytin Ilmastusrakenteet: puuttuvat tai pahoin vaurioituneet, yleensä imeytyskentän tuuletusputket Tehostettu fosforinpoisto: vanhemmat maaperäkäsittelyt, jotka todennäköisesti täyttäisivät asetuksen vaatimukset muiden kuin fosforin osalta. Imeytyminen: maasuodattamoissa tai imeytyskentissä tai niiden imeytysputkistossa olevat tukokset Purkupaikka: maaperän soveltumattomuus imeytykseen tai purkupaikan huono kunto Suojaetäisyydet: jätevesijärjestelmä liian lähellä talousvesikaivoa Käyttö ja huolto: puutteet jätevesijärjestelmän käytössä tai huollossa Käyttö ja huolto-ohjeet: käyttö- ja huolto-ohjeita ei löydy kiinteistöltä Käyttöpäiväkirja: käyttöpäiväkirjaa ei löydy kiinteistöltä tai siinä on puutteita Selvitys: Selvityslomakkeessa on puutteita tai se puuttuu kokonaan Muu 9

11 Vastaanotto ja palaute Kiinteistön omistajat olivat tyytyväisiä neuvontaan, koska kokivat, että tiedotusvälineistä ja alan yrityksiltä saa ristiriitaista tietoa. Usein aiheesta kirjoitetut lehtiartikkelit ovat kärjistettyjä ja kertovat vain kapeasta osasta asetusta, eivätkä faktatiedot välttämättä ole oikeita. Myös rakennusmessuilta saatu tieto koettiin yksipuoleiseksi ja enemmän markkinointiin keskittyväksi kuin asetuksesta yleisesti kertovaksi. Neuvontakäynnillä pyrittiin antamaan kokonaiskuva asetuksen sisällöstä ja kertomaan vaihtoehdoista, joita kiinteistönomistajalla jätevesijärjestelmän uusimisessa oli. Myös neuvontakäyntejä kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmä oli kunnossa, pidettiin yleisesti hyödyllisinä, sillä asukas sai varmistuksen sille, että jätevesijärjestelmä on asetuksen mukainen. Muutaman kiinteistönomistajan mielestä neuvontakäynti oli täysin hyödytön ja he olivatkin usein ottaneet asioista selvää ja miettineet jo valmiiksi jätevesijärjestelmän uusimista tai eivät olleet aiheesta ollenkaan kiinnostuneita. Erityisesti saimme positiivista palautetta Vaaksin alueen vapaaajan kiinteistöillä. Yleensä kiinteistön omistajilla oli jonkinlainen käsitys asetuksen sisällöstä jo etukäteen. Uutta tietoa saatiin poikkeustapauksista ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Moni ei myöskään tiennyt, että jätevesijärjestelmää uusiessa tulisi hakea toimenpidelupa kunnalta. Jätevesijärjestelmien käytössä ja huollossa tuntui myös olevan paljon parannettavaa, mutta ne käytiin usein huolella läpi neuvontakäynnin yhteydessä ja käyttö- ja huolto-ohjeet jätettiin kiinteistöille. Tänä vuonna neuvontakiinteistöissä oli huomattavasti enemmän vapaa-ajan kiinteistöjä kuin viime vuonna ja neuvontakäynnit tällaisilla kiinteistöillä olivat hyvin erilaisia. Yleensä käynnit olivat mukavia ja kiinteistönomistajilta sai positiivista palautetta. Kiinteistönomistajat olivat aidosti kiinnostuneita neuvojan antamista tiedosta. Kiinteistöjen varustelutaso oli usein varsin matala ja jätevesistä johtuva ympäristön pilaantumisen vaara pienempi kuin ympärivuotisesti asutuilla kiinteistöillä. Toisaalta kiinteistöjen käymäläjätteiden käsittelyssä ja kompostoinnissa oli jonkin verran puutteita ja ravinteiden suora huuhtoutuminen vesistöön mahdollista. Ranta-alueella ihmiset ovat myös selvästi kiinnostuneista lähivesistön tilasta ja siitä pyrittiin pitämään huolta. Kävin myös yhdellä kiinteistöllä, jonka asukkaat olivat ikävapautuksen piirissä, mutta olivat ostaneet laitepuhdistamon, ennen kuin ikävapautus oli lisätty asetukseen. Hajusta päätellen laitepuhdistamo ei toiminut, eikä yhtiöstä, josta laitepuhdistamo oli ostettu, ollut tullut huoltomiehiä korjaamana laitetta, vaikka niin oli luvattu. Tällainen neuvontakäynti oli erityisen raskas ja pani miettimään, miten asukkaat olivat hankinnan tehdessään tehokkaan markkinoinnin uhreja, kun puolueetonta kiinteistökohtaista neuvontaa ei ollut vielä aloitettu. 10

12 JÄTEVESIEN KÄSITTELYN ARVIOINTILOMAKE KIINTEISTÖN SIJAINTI Osoite: JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ Umpisäiliö Yksinkertainen maaperäkäsittely Saostussäiliö(t) Pienpuhdistamo Maahanimeyttämö Ei käsittelyä Maasuodattamo Muu, mikä ARVIO KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ Arvio jätevesien käsittelyn tilanteesta perustuu kiinteistökäynnillä käyntipäivänä saatuihin tietoihin. Jätevesien johtaminen puhdistamattomina maahan on mahdollista - vähäinen vesimäärä (katso toinen puoli) Jätevesien käsittelyjärjestelmä on riittävä arvioinnissa saatujen tietojen perusteella Jätevesien käsittelyjärjestelmään on tehtävä vähäisiä korjaus- tai huoltotoimenpiteitä Jätevesien käsittelyjärjestelmä ei ole riittävä arvioinnissa saatujen tietojen perusteella KIINTEISTÖ KUULUU ARVIOINTIHETKELLÄ IKÄVAPAUTUKSEN PIIRIIN Jätevesien käsittely kiinteistöllä on ikävapautuksen piirissä (haltijat täyttäneet 68 v ) ARVIOINNISSA HAVAITUT PUUTTEET Jäteveden esikäsittely Jäteveden varsinainen käsittely Pesuvesien käsittely Säiliöiden kunto T-haarat saostussäiliöissä Ylitäytönhälytin umpisäiliössä Ilmastusrakenteet Tehostettu fosforinpoisto Imeytyminen Purkupaikka Suojaetäisyydet Käyttö ja huolto Käyttö- ja huolto-ohjeet Käyttöpäiväkirja Selvitys jätevesijärjestelmästä Muu, mikä JATKOTOIMENPITEET Kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään on tehtävä toimenpidelupaa edellyttäviä muutoksia Ennen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusimista kannattaa selvittää mahdollisuus jatkossa liittyä vesihuoltolaitoksen / vesiosuuskunnan viemäriin Kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään on tehtävä vähäisiä korjaus- tai huoltotoimenpiteitä Lisätietoja: Arvioija: Arviointipvm: ARVIOINNIN SUORITTI: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (

13 VÄHÄISEN VESIMÄÄRÄN KIINTEISTÖ Jätevesien johtaminen puhdistamattomina maahan on mahdollista - vähäinen vesimäärä "Pienistä jätevesimääristä, kuten kantovedellisten mökkien ja pihasaunojen pesuvedet, ei katsota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ne voidaan pääsääntöisesti johtaa hallitusti maaperään ilman erillistä käsittelyä. Suoraan vesistöön pieniäkään pesuvesimääriä ei saa johtaa. " " Jätevesimäärän ei katsota olevan vähäinen, jos kiinteistöllä on käytössään vesikäymälä, paineellinen lämminvesivaraaja, suihku, kylpyamme tai painevettä käyttävä sähköllä toimiva laite, kuten pyykin- tai astianpesukone. " -Kesämökin jätevesiopas, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry DOKUMENTOINTI Selvitys jätevesitilanteesta Kompostointi-ilmoitus, HSY:n alue VÄHÄISTEN VESIEN PURUN PARANNUSEHDOTUKSET Suojaetäisyydet Purkupaikka Muu, mikä KUIVAKÄYMÄLÄN PARANNUSEHDOTUKSET Pohjan tiiveys Tuuletus Suotonesteen/virtsan käsittely Käymäläjätteen käsittely Muu, mikä KOMPOSTOINNIN PARANNUSEHDOTUKSET Kompostorin pohjan tiiveys Kompostorin suojaus sateelta Kompostorin sijainti Muu, mikä LISÄTIETOA KUIVAKÄYMÄLÖISTÄ JA KOMPOSTOINNISTA LÖYDÄT VERKOSSA: OPAS JÄTEVESIEN MAAILMAAN:

14 Liite 2. Kartta neuvonta-alueista Vap.aj.rak_

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Hirvijärvi elokuussa 2013. Jenni Korhonen 8.8.2013 Jätevesineuvoja Jenni Korhonen Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Johdanto Riihimäen haja-asutusalueilla toteutettiin

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014 Vatsianjärvi Sanna Laakso 12.11.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Neuvontakäynti... 2 3. Neuvonnan toteutuminen 2014... 2 4. Kohdealueet 2014...

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012 HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2012 13.9.2012 Hajajätevesineuvoja, Sanna Laakso Hajajätevesineuvonta Espoossa 2012 Johdanto Espoon haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesineuvonta toteutettiin yhteistyössä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa 2014

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa 2014 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa 2014 Siikajärven uimaranta Sanna Laakso 13.11.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Neuvontakäynti... 2 3. Neuvonnan toteutuminen... 2 4. Kohdealueet... 3 5.

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013

HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013 HAJAJÄTEVESINEUVONTAA ESPOOSSA 2013 Sanna Laakso Hajajätevesineuvoja 16.8.2013 Johdanto Espoon haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesineuvonta toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa Teemu Haapala, Kirs Lah, Esra Marvin, Sanna Laakso, Roosa Jaakkola ja Asko Särkelä Rapor 1/2012 Kannen kuvat: Teemu Haapala Tekijät

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille Raportti 3/2015 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille Sanna Laakso Teemu Haapala Larissa Rimpiläinen Kirsti Lahti Tekijät Otsikko Sanna Laakso, Teemu Haapala, Larissa

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2016 Virve Ståhl, LUVY ry Jätevesiseminaari 29.3.2017 Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja kohteita Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2015

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Jätevesiklinikat. Liite 1.2.

Jätevesiklinikat. Liite 1.2. Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTA TUUSULASSA 2011-2014

HAJAJÄTEVESINEUVONTA TUUSULASSA 2011-2014 HAJAJÄTEVESINEUVONTA TUUSULASSA 2011-2014 10.9.2014 Vanhempi hajajätevesineuvoja Teemu Haapala Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Neuvonnan toteutuminen... 4 3. Neuvontakäynnit... 6 4. Neuvontakiinteistöjen

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä - Vuoden 2017 neuvonta ja kooste vuosien 2011 2017 tuloksista Vanhempi jätevesineuvoja Sanna Laakso 7.12.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kiinteistökäynti...

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä - Vuoden 2016 neuvonta ja kooste vuosien 2011 2016 tuloksista Sanna Laakso Melisa Rintala 30.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 Neuvonta vuonna 2016...

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa - Vuoden 2015 neuvonta ja kooste vuosien 2012 2015 tuloksista Vanhempi hajajätevesineuvoja Sanna Laakso 29.10.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 Neuvonta vuonna

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

RANTA-ALUEIDEN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIENKÄSITTELY TAMMELASSA 2008

RANTA-ALUEIDEN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIENKÄSITTELY TAMMELASSA 2008 RANTA-ALUEIDEN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIENKÄSITTELY TAMMELASSA 2008 1. JOHDANTO 2. RAJAUS, OTANTA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. TERMIT 4. TULOKSET 4.1. Kiinteistöjen käyttö 4.2. Kiinteistöjen vedensaanti 4.3.

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEISTUS / Savonlinnan kaupunki Milloin tarvitaan Suunnitelma tarvitaan, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai vanhaa järjestelmää laajennetaan tai sen puhdistusta

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa - Vuoden 2016 neuvonta ja kooste vuosien 2012 2016 tuloksista Vanhempi hajajätevesineuvoja Sanna Laakso 11.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 Neuvonta vuonna

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka

Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen. Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka Haja-asutuksen jätevesiasiat järjestykseen Saarten jätevesipäivä 8.3.2014 Jarkko Leka MIKÄ ON VALONIA? Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä V-S

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011 Liite 5. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Lohja 2012 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla...5

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

JÄRKEÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYYN -hanke KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN TOIMINTAMALLI - KOKEMUKSIA VUODELTA 2010

JÄRKEÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYYN -hanke KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN TOIMINTAMALLI - KOKEMUKSIA VUODELTA 2010 JÄRKEÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYYN -hanke KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN TOIMINTAMALLI - KOKEMUKSIA VUODELTA 2 Satu Heino Antti Heinonen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.2.2 KOKEMÄENJOEN

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet: kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2016

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2016 Raportti 8/2017 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2016 Sanna Laakso Melisa Rintala Kirsti Lahti Raportti 8/2017 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Lohja 2010 Sisältö Termien selityksiä... 3 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2015

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2015 Raportti 1/2016 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille 2015 Sanna Laakso Larissa Rimpiläinen Kirsti Lahti Raportti 1/2016 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen

Lisätiedot

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Vesihuoltoseminaari 22.10.2015 Satu Heino, KVVY ry Esityksen sisältö Vesihuollon nykytila haja asutusalueella Pirkanmaan Haja apu hankkeiden

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen hallinnointi... 3 2.3 Hankkeen työntekijät... 3 2.4 Yhteistyötahot... 4 3. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2013

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2013 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 4 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

OHJE. JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011

OHJE. JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 OHJE 2011 JÄRJESTELMIEN ARVIOINTIKRITEERIT Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2011 Tämä ohje on laadittu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa LINKKI 2011 kuntien viranomaisten ja neuvojien työn tueksi,

Lisätiedot

KVVY. Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta. Väliraportti 20.4.-31.8.2015. Satu Heino 2015. Pantone 300

KVVY. Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta. Väliraportti 20.4.-31.8.2015. Satu Heino 2015. Pantone 300 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta Väliraportti 20.4.-31.8.2015 Satu Heino 2015 ISSN 0781-8645 30.9.2015 Tekijä Otsikko KVVY ry,

Lisätiedot

VESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA

VESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA VESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA Jäteveden käsittelyn vaatimukset ja vaihtoehdot Karolina Örnmark, 29.4.2015 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Hankkeen rahoitus... 5 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät... 6 4.1. Jätevesineuvojien taustat,

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen hallinnointi... 3 2.3 Hankkeen työntekijät... 3 2.4 Yhteistyötahot... 4 3. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 1 (22) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 2 (22) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi

Lisätiedot

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN!

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! 1 TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! Muutamme uusiin tiloihin Lohjalla! Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Toiminta

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2011 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot