Sivu 1. MRL-lupa nro:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1. MRL-lupa nro:"

Transkriptio

1 Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta Kylä Kiinteistötunnus / RN:o PAIKKA Rakennuspaikan osoite Tontin pinta-ala: Rakennuspaikka sijaitsee: Pohjavesialueella (I- tai II-luokka) Kyllä Ei Ranta-alueella (150 ) Kyllä Ei Taajaan rakennetulla alueella Kyllä Ei 2. RAKENNUS- Vakituinen asunto Loarakennus Sauna TYYPPI uu, ikä? Rak.kerrosala: 2 Huoneluku: 3. SELOSTUKSEN Nii TEKIJÄ Jakeluosoite Postinuero Postitoiipaikka Puhelin virka-aikana 4. TALOUSVESI Oasta Rengaskaivosta Porakaivosta Vesihuoltolaitoksen vesijohto (kunnan, vesiosuuskunnan tai vastaavan) Muusta, istä? Kiinteistöllä on kantovesi Arvioitu vedenkulutus l/vrk tai Asukasäärä hlöä 5. KÄYMÄLÄ- Kohteen käyäläratkaisu TYYPPI Vesikäyälä kpl Kopostikäyälä Muu (esi. kuivakäyälä, iutyhjennettävä), ikä 6. VESI- Suihku Läinvesivaraaja KALUSTEET Astianpesukone Koko litraa Pyykinpesukone 7. JÄTEVESIEN Kaikki jätevedet johdetaan upisäiliöön Upisäiliön tilavuus: 3 ESIKÄSITTELY Vesikäyälän jätevedet johdetaan upisäiliöön Upisäiliön tilavuus: 3 Upisäiliön ateriaali uovi betoni uu, ikä? Kaikki jätevedet johdetaan -osaisen saostussäiliön, vesitilavuus 3 kautta jatkokäsittelyyn. Haraat jätevedet johdetaan -osaisen saostussäiliön, vesitilavuus 3 kautta jatkokäsittelyyn. Saostussäiliön ateriaali uovi betoni uu, ikä? Saostussäiliön ikä vuotta Saostussäiliöiden kunto tarkastettu viieksi Tarkastuksen suoritti: jatkuu

2 Sivu 2 8. JATKO- KÄSITTELY Kiinteistöllä ei ole jatkokäsittelyä (vedet suoraan aaperään/ojaan) Maahan ieytys (jätevedet ieytetään aaperään) Ieytysratkaisu (ks kuvasivu esierkkikuvat) ieytyskenttä kivisilä ieytyskaivo uu (piirrä) Maasuodatus (jätevedet suodatetaan kentässä ja johdetaan käsittelyn jälkeen purkupaikkaan) Kiinteistökohtainen pienpuhdistao Valistaja Malli Tehdasvalisteinen pakettisuodatin Valistaja Malli Jokin uu, ikä? Ieystyspaikan aaperätutkius tehty siläääräisesti ei tietoa aaperän laadusta Tekijä: Nii Koulutus (kelpoisuus) Yhteystiedot Maaperän laatu: savi sora hiekka karkea siltti uu, ikä? Pohjaveden taso itattuna ieytyksen pohjasta (pystysuora etäisyys) Kallion pinta itattuna ieytyksen pohjasta. (pystysuora etäisyys) Ieytyskentän pinta-ala Ieytysputkiston pituus 2 Ieytysputki upiputki rei'itetty tuuletusputket Ieytyspinta-ala 2 Pohjaveden taso itattuna ieytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) Kallion pinta itattuna ieytyskentän pohjasta. (pystysuora etäisyys) Maasuodatuksessa ja puhdistaossa käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkella aahan ojaan vesistöön 9. SUOJA- Maahanieyttäön ja aasuodattien suojaetäisyydet: ETÄISYYDET Kiinteistön rajasta Oasta talousvesikaivosta tai lähteestä Naapurin talousvesikaivosta Ojasta, virtaus Vesistöstä 10. HUOLTO Saostuskaivojen tyhjennystiheys: Upikaivojen tyhjennystiheys: Tyhjennyksen suorittaa: Muut huoltotoiet: kyllä ei Jätevesien käsittelyjärjestelän kunto: aattilaisarvio, liite oa arvio ei tietoa 12. LIITTEET aseapiirros tai laitteiston sijaintikuva laitteiston leikkauskuva kuvat kpl uu, ikä huolto-ohje LAATIJA Päiväys: Allekirjoitus:

3 Sivu 3 Nienselvennys: Jos kaavakkeen osion 8 käsitteet ovat tunteattoia tai käsittelyjärjestelä on joku uu kun listassa ainittu, niin rastittakaa lähinnä käsittelyjärjesteläänne vastaava vaihtoehto tai tehkää leikkauspiirros järjestelän rakenteesta:

4 Sivu 4 Jätevesiasetuksen ukaisen selvityksen jätevesijärjestelästä voi laatia tätä kaavaketta apuna käyttäen tai sen voi laatia vapaauotoisena. Jätevesiasetuksen liitteessä 1 on tarkein selostettu itä tietoja selvityksessä pitää iletä. Seuraavassa lyhyt ohje kaavakkeen täyttäiseksi: Kohdat 1-3: Kiinteistön tietoja tarvitaan kohteen paikallistaiseen ja selvityksen tekijän tietoja ahdollisten lisä-tietojen kysyistä varten. Selvityksen voi täyttää kiinteistönoistajan toieksiannosta yös uukin kuin kiinteistönoistaja (tällöin ks. kohta 11). Jos kiinteistöllä on useita erillisiä vieäröityjä rakennuksia ja käsittelyjärjesteliä kustakin rakennuksesta tehdään oa selvitys. Kohta 4: Kiinteistön vedenhankintatapa. Jos kiinteistöllä on kantovesi, erkitään rasti kyseiseen ruutuun. Kiinteistöllä on painevesi, jos siellä on vesikalusteita (ks. kaavakkeen kohta 6). Kohta 5: Kiinteistön käyälätilanne. Kaikki kiinteistöltä löytyvät käyälätyypit rastitaan. Jos kiinteistöllä on useita erityyppisiä käyälöitä, laaditaan niistä erillinen vapaauotoinen selostus selvityksen liitteeksi. Kohta 6: Vesikalusteet. Jos kiinteistöllä on läinvesivaraaja, erkitään sen koko litroina kaavakkeeseen. Kohta 7: Jätevesien esikäsittely. Tavallisin esikäsittelyenetelä on saostuskaivokäsittely. Mustilla vesillä tarkoitetaan käyälävesiä ja harailla vesillä pesuvesiä. Kohta 8: Jatkokäsittely. Tässä osiossa selvitetään käsittelytavan tyyppi, itoitus ja uita puhdistustulokseen vaikuttavia asioita. Jos on epävaruutta illainen käsittelyjärjestelä on kyseessä, voi sivulla 3 olevista kuvista rastia lähinnä oaa käsittelytapaa vastaavan vaihtoehdon. Kuvia voi tarvittaessa yös täydentää lisäpiirroksin ja tekstein. Kohta 9: Suojaetäisyydet. Käsittelypaikan sijainti etäisyyksinä ahdollisiin huoioitaviin kohteisiin. Tarkkuudeksi riittää askelitalla tehty ittaus tai aseakuvasta itattu atka. Kohta 10: Huolto. Tyhjennyksistä tulee säilyttää kuitit ja tyhjennyksen saa suorittaa jätetiedostoon iloittautunut yrittäjä. Rakenteiden kunnon arviointia varten kannattaa tilata säiliöiden ja saostuskaivojen tyhjennys, ja pyytää tyhjentäjää arvioiaan rakenteiden tiiviys ja kunto. Tyhjistä säiliöistä ja saostuskaivoista kannattaa tässä vaiheessa ottaa valokuvia. Kohta 11: Muuta. Tähän osioon kirjataan uut asian käsittelyyn vaikuttavat tiedot. Pääsääntönä on, että selvityksen tekee kiinteistön oistaja tai haltija. Jos selvityksen tekee konsultti ts. ulkopuolinen taho kiinteistönoistajan toieksiannosta, tulee tähän kohtaan erkitä tää asia esierkiksi seuraavasti; "Selvitys on tehty kiinteistönoistajalta saatujen tietojen perusteella". Kohta 12: Liitteet. Tähän osioon rastitaan tai luetellaan selvityksen liitteenä toiitettavat asiakirjat. Selvityksen liitteenä tulee olla vähintään aseapiirustus, johon on erkitty tontilla olevat rakennukset, jätevesijärjestelän (vieärit, sakotilat, säiliöt, käsittely- ja purkupaikat) ja talousvesikaivon paikat ja kiinteistön rajat sekä etäisyydet kohdassa 9 ainittuihin paikkoihin. Laitteiston leikkauskuvassa esitetään pituus- ja tarvittaessa poikkileikkauskuva järjestelän rakenteesta. Kohta 13: Laatija. Allekirjoituksella selvityksen tekijä vakuuttaa antaneensa oikeita tietoja. Selvitys säilytetään kiinteistöllä osana talon asiapapereita ja esitetään pyydettäessä kunnan ypäristönsuojeluviranoaiselle. Jos tarvitaan virallinen tulkinta kiinteistöllä sovellettavasta vaatiustasosta ja käsittelyjärjestelän kunnosta/korjaustarpeesta, ottakaa yhteyttä kunnan ypäristönsuojeluviranoaiseen.

5 Sivu 5

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

B) TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

B) TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMENPIDELUPAHAKEMUS Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttaminen MRL 126, MRA 62 Viranomaisen merkintöjä Kirkkonummen kunta Ympäristönsuojelu PL 20 02401 KIRKKONUMMI Saapumispäivä Lupanumero

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtamisesta 1. Kiinteistönhaltija Nimi jakeluosoite, postinumero ja toimipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle TP 2005 puhelinnumero

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

Ii Utajärvi Yli-Ii Pudasjärvi. Jätevesien käsittely haja-asutusalueella SEUTUKUNNALLINEN JÄTEVESIOPAS. Oulunkaaren jätevesihanke

Ii Utajärvi Yli-Ii Pudasjärvi. Jätevesien käsittely haja-asutusalueella SEUTUKUNNALLINEN JÄTEVESIOPAS. Oulunkaaren jätevesihanke Ii Utajärvi Yli-Ii Pudasjärvi Jätevesien käsittely haja-asutusalueella SEUTUKUNNALLINEN JÄTEVESIOPAS Oulunkaaren jätevesihanke ALKUSANAT Tässä jätevesioppaassa käsitellään hajaasutusalueen jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki. Ympäristönsuojelu JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE HAJA-ASUTUSALUEELLE

Orimattilan kaupunki. Ympäristönsuojelu JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE HAJA-ASUTUSALUEELLE 2015 Orimattilan kaupunki Ympäristönsuojelu JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE HAJA-ASUTUSALUEELLE Kuvat ja piirrokset: Jari Kurjonen 1 JOHDANTO... 1 2 JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LUPA- JA

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy asetus ja sen perustelut sekä tietoa vesihuoltolaitteistoista:

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy asetus ja sen perustelut sekä tietoa vesihuoltolaitteistoista: HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJEET Mikäli kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, eikä liittyminen kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon ole mahdollista, tulee kiinteistöllä syntyvän

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä JÄTEVESIOPAS Hamina, Virolahti, Miehikkälä Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä Haminan kaupunki Ympäristötoimi 5.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Haja-asutuksen jätevesisäädökset.3

Lisätiedot

KYRÖNMAAN YHTEISET TOIMINTAOHJEET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

KYRÖNMAAN YHTEISET TOIMINTAOHJEET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN KYRÖNMAAN YHTEISET TOIMINTAOHJEET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN PÄIVITETTY UUDEN HAJAJÄTEVESILAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEKSI 2011 www.isokyro.fi/hajajatevedet Toim. Virve Rinnola 1.1 Lukijalle... 3 1.2

Lisätiedot

Ranta-alueella(150m) Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Omakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. mikti?

Ranta-alueella(150m) Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Omakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. mikti? Inkoon kunta PL6 102 1 lnkoo JATEVESUARIeSTeIMAN SELVITYS JA xawt6. JA HUOLTO.OHJEET SEKA XAWT6. JA HUOLTO. KIRJANPlTO Jdtevesiasetuksessa 54212003 tarkoitetut jdtevesijdrjesteldn selvitys, kiiytto- ja

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET...2 1.1 Rakentamismääräykset ja -ohjeet...2 1.2 CE-merkintä...2 1.3 Suunnittelijoiden pätevyys...2

Lisätiedot

2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013

2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013 Rakentajan opas päivitetty 10/2013 PERUSTIETOA SUUNNITTELUUN ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: lämmönmittauskeskus

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset Jätevesien käsittely haja-asutusalueella JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 86, 90101 OULU Piirrokset: Salla

Lisätiedot

TUNNUS SAAPUI PÄÄTÖS. Rakennettu. Puh. virka-aikana. Muutosta rakennuslupaan joka on myönnetty

TUNNUS SAAPUI PÄÄTÖS. Rakennettu. Puh. virka-aikana. Muutosta rakennuslupaan joka on myönnetty LUPAHAKEMUS Täyttöohje lomakkeen lopussa LIEKSAN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA 1) Pielisentie 3, 81700 LIEKSA TUNNUS SAAPUI PÄÄTÖS Pvm. Pvm. 1 RAKENNUS- PAIKKA 2 HAKIJA (Rakennuspaikan haltija) Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely Pieksämäellä

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely Pieksämäellä Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi AMK-tutkinto Rakentamisen koulutusohjelma Pekka Häkkinen Opinnäytetyö Haja-asutusalueen jätevesien käsittely Pieksämäellä Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 06/2010

Lisätiedot