Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu

2 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen osuus palvelualoilla (TA 2014) ,1 % ,9 % ,0 % % 25% 20% 15% 10% 5% Tuotot Tuottojen osuus kokonaiskuluista - Perhe Terveys Vanhus 0% 2

3 Kustannusten jakaantuminen palvelualoilla (TA 2014) 3

4 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2014 TP Tot 1-4/2013 TA Tot 1-4/2014 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2013 % 2014 % % toteumaan Tuotot 33,3 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut ,0 0 0 Poistot ja arvonalent , ,2 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on huhtikuussa 33,0 %, joka on 5,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) huhtikuun lopussa on yhteensä 34,4 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 33,6 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (34,7 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että tammikuussa on maksettu työvuorolistojen taitekohtaan liittyen kahdet erilliskorvaukset (normaalisti yhdet/kk) ja tämän vaikutus on noin normaaliin kuukauteen verrattuna sekä lomarahajaksotuksen osuutta on nostettu aikaisemmasta 18%:sta 20 %:iin ja sen vaikutus on n Palvelujen ostoissa ylitystä on n (34,6 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on maaliskuun ns. tasaiseen vauhtiin n (36,1 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on budjetissa (palvelualat yht. 32,0 %). Aineissa ja tarvikkeissa (30,4 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (32,2 %) alittavat budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 4

5 Sitovat tasot, 4/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Hallinto 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate

6 Soten tuloslaskelma 4/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Perhepalvelut 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,9 0 Soten hankkeet , ,3 0 Yhteensä , , Perhepalveluiden kulujen toteuma (31,2 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (34,8 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (34,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (33,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (36,1 %) ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on n

7 Jatkoa edelliselle sivulle: Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. - Kuluissa palveluiden ostot ylittyvät ja se selittyy osittain vuodeosastopaikkojen ostolla muista kunnista. Terveyspalveluissa pyritään jatkossa tehostamaan kuntayhtymän omien vuodeosastopaikkojen tehokas käyttö. - Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttavat pitkät sairauslomat ja perhevapaat joihin palvelujen turvaamiseksi on jouduttu ottamaan sijaistavaa henkilöstöä. - Henkilöstömenojen osalta ylitystä aiheuttaa myös perhepalveluihin kohdistuva lääkärityöpanos, joka näkyy edelleen henkilöstömenona terveyspalveluissa. Asia korjaantuu kirjanpidollisesti kesän aikana. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulokertymä ei ole toteutunut täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä, asiakaslaskutus tapahtuu n. kuukauden jäljessä. - Henkilöstöllä on ollut sekä lyhyitä että pitkiä sairauslomia. Lyhytaikaiset poissaolot on pyritty ensisijaisesti korvaamaan sisäisin järjestelyin. Sijaisia on kuitenkin tarvinnut käyttää silloin, kun useampi työntekijä on ollut poissa yhtä aikaa samasta yksiköstä. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat osaltaan kustannuksia. Annosjakelun ansiosta asiakkaille on voitu antaa enemmän välitöntä työaikaa ja annosjakelupalvelulla lääkevirheitä on voitu minimoida. - Hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden tarve on kasvanut. Osa erityishoitotarvikkeista on kalliita. - Palvelujen ostoissa on hienoista ylitystä. Pyritään ostopalvelujen tarpeen huolelliseen arviointiin ja tarkasteluun. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito on ylittymässä, mutta tähän odotetaan tasaantumista kesän aikana. Lisäksi on käynnistynyt ja käynnistymässä selvityksiä kulujen kasvusta Utajärven ja Simon kuntien osalta yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. - Ensihoito toteutuu talousarvion mukaisesti. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Satu Keskitalo - Talouspalveluissa alkuvuoden henkilöstökulut ovat ylittäneet talousarvion tilinpäätöstyön ajaksi asetetun ylityömääräyksen vuoksi, ylitystä on n Tammi-maaliskuun aikana tehdyt ylityöt on huhtikuussa maksettu rahana normaalin tuntiliukuman sijasta. Palveluiden ostot ovat myös budjetoitua korkeammat, lisäkulut liittyvät alkuvuodesta käyttöön otettuun Effica laskutusputkeen ja sen myötä aiheutuviin paperilaskujen postituskuluihin (n.3000 /kk). Postituskulut vähenevät samassa suhteessa soten tuotannon kuluista. Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Tulokertymästä puuttuvat kunnilta laskutettavat sähköpostipalvelut, jotka laskutetaan 2 kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksen raportointijaksolla (01-04/2014) vaikutus tulokertymään on yhteensä euroa. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 17 alkaen. 7

8 Kuntapalvelutoimisto 4/2014 TP Tot TA Tot 1-4/2014 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 32,7 % Kulut 35,3 % Erikoissairaanhoito 4/2014, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 34,8 M. Huhtikuun menokehitys (kulut 36,1 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun kaikissa kunnissa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 8

9 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/2014 Huhtikuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä perhepalveluissa, vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Pudasjärven perhepalveluissa Simon perhepalveluissa Utajärven perhepalveluissa Vaalassa perhepalveluissa, terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä 9

10 Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus 26,2 % 36,6 % 29,7 % 31,4 % 36,3 % 35,6 % 28,8 % 33,5 % 37,2 % 31,1 % 38,5 % 34,5 % 28,8 % 31,2 % 35,2 % Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus 35,0 % 34,7 % 32,9 % 33,2 % 35,7 % 36,0 % 34,2 % 34,6 % 36,8 % 30,0 % 36,5 % 34,3 % 30,2 % 33,9 % 34,4 % Soten henkilöstömenot 4/2014, toteuma% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 64 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tot 1-4/2014 Tavoite Lisätietoja ja palvelujohtajien kommentit löytyvät taloustiedotteen sivulta 7. Soten palveluiden ostot 4/2014, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 43 %, terveyspalveluissa 25 % ja vanhuspalveluissa 19 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tot 1-4/2014 Tavoite 10

11 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-huhti yht. ( )

12 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) Vuosi Tammi-huhti yht. ( )

13 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) Vuosi Tammi-huhti yht. ( )

14 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-huhtikuu 2014 ja 2013) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä, 2013 ja 2014 (alle 1 kk poissaolot)

15 15

16 Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 --> 14 Ero / /2014 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito ,3 0-0,1 0 Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 33,0 % ESH 35,2 % Kunta yht. 33,8 % Kate Oma toiminta 32,7 % ESH 35,2 % Kunta yht. 33,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

17 Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. - Henkilöstömenot ylittyvät alkuvuoden erilliskorvauksista sekä lomarahajaksotuksista johtuen. Henkilöstömenojen arvioidaan tasaantuvan. - Ostopalveluista aiheutuneet kustannukset ovat toteutuneet maatilillisesti. Mm. jälkihuoltopalveluissa ostopalvelut on saatu lähes kokonaan lakkautettua. Jälkihuoltopalveluiden toteuttamista varten on palkattu määräaikaisesti seudullinen sosiaaliohjaaja, joka työskentelee myös terveyspalveluista ohjautuvien nuorten kanssa. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy pitkäaikaisilla, pääsääntöisesti ei työstä johtuvilla sairauslomilla. Näihin poissaoloihin on palveluiden tuottamisen turvaamiseksi tarvittu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin on tavoiteltu kulujen hillintää mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäisiä ja sähköisiä konsultaatioita. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Maksutuotot ovat kertyneet hyvin. - Lyhytaikaiset poissaolot on ensisijaisesti pyritty hoitamaan sisäisin järjestelyin. - Kokonaisuudessaan menokertymä on maltillinen ja normaalissa tasossa. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät hivenen ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska leikkaustoiminta vähäistä. 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Pudasjärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,8 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 34,3 % ESH 33,4 % Kaupunki yht. 34,1 % Kate Oma toiminta 35,2 % ESH 33,5 % Kaupunki yht. 34,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kaupunki yht

19 Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset ja muun muassa pakolaisiin kohdistuvasta työstä saatavat korvaukset tulevat viiveellä. - Toiminnoissa huomioidaan talouden tasapainottamiseen liittyvät sovitut toimenpiteet. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy mm. ns. jonojen purkupäivillä hoitotakuussa pysymisen turvaamiseksi. Samoin terveysasemilla on ollut kevään aikana sairaslomia joihin on palveluiden tuottamisen turvaamiseksi tarvittu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää mm. kehittämällä vastaanoton toimintaa niin, että jonoja ei syntyisi ja hoitotakuun mukainen toiminta syntyisi normaalin toiminnan kautta. Henkilöstökulujen hillitsemiseksi noudatetaan sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäisiä ja sähköisiä konsultaatioita. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Maksutuotot eivät ole vielä huhtikuun kertymässä. - Kotihoidossa ja asumisyksiköissä on ollut lyhyitä ja pitkiä sairauslomia, sijaisia ei ole aina ollut saatavissa. Työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon kahta vuoroa peräkkäin. Vaikuttaa palkkamenoihin, kun korvaavaa vapaata ei aina voida antaa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on ollut palvelujohtajan luvalla. - Maksuttomien hoitotarvikkeiden kulutus on lisääntynyt, osa tarvikkeista on kalliita, haavanhoito- ja avanneasiakkaat ovat lisääntyneet. - Vaippoja on tilattu alkuvuodesta enemmän vuoden 2013 loppuvuoden ostorajoituksesta johtuen ja asiakkaat ovat lisääntyneet. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat kustannuksia. - Asumispalveluiden ostoissa on viiden asiakkaan budjetoimaton kustannus. Ostolla on tavoiteltu vuodeosaston kuormituksen alenemista. - Laitoshoidossa on ollut viisi asiakasta ylipaikalla ja ovat pois lyhytaikaisosaston kuormituksesta. - Pudasjärvelle on valmisteltu talouden tasapainotusohjelma, johon kirjatuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan siihen, että talousarviossa voitaisiin pysyä. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon tulot ovat laskutuksesta johtuen jäljessä (dialyysi). - Erikoissairaanhoidon toteuma on kulujen osalta lähes talousarvion mukainen. - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. 19

20 Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Simon perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , Palvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kate sis. ensihoidon , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,0 0 Soten hankkeet , ,1 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 34,0 % ESH 37,3 % Kunta yht. 35,2 % Kate Oma toiminta 34,5 % ESH 37,3 % Kunta yht. 35,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

21 Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä - Henkilöstömenot ylittyvät lomarahajaksotuksista johtuen. Henkilöstömenojen arvioidaan tasaantuvan. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tätä selittää laskutuksen viivästyminen, mutta myös osastohoidossa akuuttipaikkojen vähäisempi käyttö. Kevät talvelle on ollut jaksoja jolloin potilaspaikkoja on ollut vajaakäytöllä. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy pitkillä sairauslomilla. Palvelujen tuottamisen turvaamiseksi on palkattu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Asiakaspalveluiden ostojen suhteen kulut ovat lähes talousarvion mukaiset. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot ovat kertyneet hyvin. - Alkuvuodesta ja kevään aikana on ollut runsaasti lyhyitä ja pidempiä sairauslomia, ja ilman sijaista ei ole aina pärjätty. Kotihoidossa etenkin iltakäyntejä on vaikea järjestää ilman sijaista pitkien välimatkojen vuoksi. Sijaistarve arvioidaan aina tarkasti ja äkillisissä tarpeissa henkilöstön yhteiskäyttöä tehdään mahdollisuuksien mukaan kotihoidon ja Kiikanpalon välillä. - Tiimityötä on kehitetty ja asiakaskohtaiset työvuorolistat otettu käyttöön kotihoidossa. Tavoitteena on saada näkyväksi välittömän ja välillisen hoitotyöhön menevä aika. - Ostopalveluna tehtyä kotihoidon työtä on saatu vähennettyä ja tavoitteena on tarkastella sitä, voidaanko nämä asiakaskäynnit tuottaa kokonaan omana työnä. - Simon osastohoidon, asumisyksiköiden ja kotihoidon muutos on käynnistetty. Toiminnan muutoksella pyritään hoitohenkilöstön optimaaliseen ja taloudelliseen käyttöön ja asiakkuuksien sijoittumiseen oikeille hoito- ja palvelupaikoille. Toiminnan muutoksella on oletettavasti myös positiivisia vaikutuksia talouteen ja talousarviossa pysymiseen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kulujen ylitysuhka on huomattava. Terveyspalvelut käynnistävät yhdessä esh:n kanssa analysoinnin kulujen kasvun syistä. Analyysin odotetaan valmistuvan syksyksi. 21

22 Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Utajärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot 357 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kate sis. ensihoidon , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent , ,2 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 34,0 % ESH 44,9 % Kunta yht. 36,9 % Kate Oma toiminta 34,6 % ESH 44,9 % Kunta yht. 39,9 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

23 Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot ovat kertyneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä, joka selittyy pitkillä perhevapailla sekä sairaslomilla. Palvelujen tuottamisen turvaamiseksi on palkattu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäistä konsultaatiota. - Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä. - Huhtikuun arkipyhät ja sairauslomat nostavat henkilöstökuluja. - Seurataan sijais- ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja tehostetaan ohjeistusta. - Hoitotarvikkeissa on lisääntynyt kulutus. Tarvikkeita tarvitaan enemmän, koska esim. lähes kaikilla asumisyksikön asiakkailla on vaipat käytössä. Osa hoitotarvikkeista on kalliita. - Omaishoidon tuen määrärahassa on ylitysuhka. Määrärahan riittävyyttä seurataan. Asiakaskunnassa tapahtuu jonkin verran vaihtuvuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska mm. leikkaustoiminta vähäistä. Kulurakenteen analyysi on jo käynnistetty yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 23

24 Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Vaalan perhepalvelut 33,3 Tuotot ,7 0 0, Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kate sis. ensihoidon , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 32,0 % ESH 37,7 % Kunta yht. 33,7 % Kate Oma toiminta 32,5 % ESH 37,7 % Kunta yht. 34,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

25 Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti, joka johtuu laskutuksen viivästymisestä. - Kulut pääsääntöisesti toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta henkilöstömenoissa on ylitystä, joka johtuu pitkistä sairauslomista ja palvelujen turvaamiseksi jouduttu ottamaan sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä. - Arkipyhät nostavat sijaiskuluja vakinaisen henkilöstön ylimääräisten vapaiden vuoksi. - Erityishoitotarvikkeita tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Samoin vaippaasiakkaiden määrä on kasvussa. - Asumispalveluiden henkilöstömenot ovat talousarvion mukaiset. - Yhteistyössä kunnan kanssa tarkastellaan toiminnan ja talouden suuntaa mm. asuntopoliittisen työn kautta. - Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska mm. leikkaustoiminta vähäistä. - Ensihoidon toteutuma on talousarvion mukaista. 25

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012

Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02 KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 53 613 12 67,7 8 862 68 52 739 696 65,2 1, 43 321 768 29 57 738 67,1 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 716 653 ####### Sisäiset

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/ Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Ennuste Liikevaihto 83 486 32 48 673 8 58,3 Toimintakulut 85 121 92 5 21 712 58,8 1, Henkilöstökulut 44 565 412 27 16 56 6,6 1, Liikeylijäämä

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot