Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu

2 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) % % % ,9 % % % Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut menot (sis.vuokrat) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2015) % ,1 % % palvelut palvelut palvelut % % Erikoissairaanhoito Hankkeet ja poistot Tuotot yhteensä ja tuottojen osuus palvelualoilla (TA 2015) 30% 25% 20% 15% 14,2 % 21,8 % ,2 % Tuotot 10% 5% Tuottojen osuus kokonaiskuluista 0% 0 2

3 Kustannusten jakaantuminen palvelualoilla (TA 2015) 3

4 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2015 TP Tot 1-4/2014 TA Tot 1-4/2015 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2014 % 2015 % % toteumaan Tuotot 33,3 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , Poistot ja arvonalent , ,3 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on huhtikuussa 33,0 %, joka on 7,7 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on huhtikuun lopussa yhteensä 34,2 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 33,5 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (35,1 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on ollut tavallista korkeampi. Kuluja nostaa myös tammi- ja maaliskuussa maksetut kahdet erilliskorvaukset työvuorolistojen taitekohtaan liittyen. Palvelujen ostoissa ylitystä on n (33,7 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on huhtikuun ns. tasaiseen vauhtiin n (35,7 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n (30,4 %). Aineissa ja tarvikkeissa (31,6 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (34,7 %) ylittävät budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 4

5 Sitovat tasot 4/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2015 % % tas. tot. Hallinto 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate

6 Soten tuloslaskelma 4/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2015 % % tas. tot. palvelut 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , palvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , palvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,3 0 Soten hankkeet , ,2 0 Yhteensä , , palveluiden kulujen toteuma (32,6 %) alittaa tavoitetoteuman n palveluiden kulut (33,7 %) ylittävät tavoitetoteuman n palveluiden kulujen toteuma (34,2 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (33,5 %) ylittää tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (35,7 %) ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on n Ylityksen selittää suurimmalta osalta Iin erikoissairaanhoito, jossa on alkuvuoden aikana ollut kalliita teho- ja leikkaushoitoa vaativia yksittäistapauksia. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 6

7 Jatkoa edelliselle sivulle: palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuuden laajentuminen tammikuussa 2015 koskemaan kaikkia yli 300 päivää työttömänä olleita sekä yli päivää työttömän olleiden maksuosuuden kasvuna on nostanut kustannuksia huomattavasti. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - palveluiden talousarvio on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Henkilöstömäärärahojen käyttö ylittää jonkin verran, mutta erilliskorvausten osalta kulut tasaantuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - palveluissa tulokertymät ovat pääsääntöisesti kuukauden jäljessä, laskutusviiveestä johtuen. - Henkilöstömenoihin kiinnitetään huomiota kaikilla palvelualueilla. Lisähenkilöstön tarvetta on ollut mm. Simossa mobiilikotihoitojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja Pudasjärvellä, Utajärvellä, Iissä ja Vaalassa Efficakantojen yhtenäistämisessä tehtävään valmistelutyöhön. Näissä kunnissa vanhuspalveluissa on valmisteltu myös mobiilikotihoitojärjestelmän käyttöönottoa. Tämä on vaatinut jossakin määrin ylimääräisiä henkilöstöresursseja. Henkilöstömenojen talousarviossa pitämiseksi tehdään koko ajan työtä ja sitä jatketaan edelleen. - Ostopalveluita on jouduttu käyttämään joissakin kunnissa arvioitua enemmän tehostetun palveluasumisen tuottamiseksi. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Satu Keskitalo - Talouspalveluissa alkuvuoden henkilöstökulut ylittävät talousarvion tilinpäätöstyön ajaksi asetetun ylityömääräyksen vuoksi. Tammi-maaliskuun aikana tehdyt ylityöt on korvattu työntekijöille rahana normaalin tuntiliukuman sijasta, kustannukset ovat n Erilliskorvauksia ei makseta loppuvuoden aikana ja talousarviossa tähän on varattu , joten ylitys tasoittuu vuoden loppuun mennessä. - Palveluiden ostot ovat budjetoitua korkeammat, lisäkulut liittyvät kilpailutuksen johdosta käyttöön otettuun OpusCapita -ostolaskujen välityspalveluun ja sen myötä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin tietotekniikkapalveluissa sekä postikuluissa Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Tietopalveluiden kustannukset ylittävät budjetoidun atk- ja tietotekniikkapalveluiden (43 %, ylitys ) sekä tietoliikennemaksujen (35,1 %, ylitys ) osalta. Atk- ja tietotekniikkapalveluissa kustannusten nousu johtuu tietokonekaluston määrästä, alkuvuoden aikana konemäärä on kasvanut 280 kpl. Ylitys pitää sisällään myös yhden jaksottamattoman laskun, josta kohdistuu tuleville kuukausille. Tietoliikennekustannusten nousu koostuu osaltaan Pudasjärven koulujen tietoliikenne yhteyksistä, jotka ovat vielä laskuttamatta kaupungilta. Lisäksi kasvaneet käyttäjämäärät ja sen johdosta aiheutuneet tietoliikennekapasiteetin lisäystarpeet nostavat kustannuksia. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 17 alkaen. 7

8 Kuntapalvelutoimisto 4/2015 TP Tot TA 1-4/2015 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 33,3 % Tuotot , ,4 0 Kulut , , Kate , Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , ,8 0 Kulut , , Kate , Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 33,3 % Kulut 36,7 % Erikoissairaanhoito 4/2015, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,2 M. Huhtikuun menokehitys (kulut 35,7 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 8

9 Vaala Utajärvi Simo Pudasjärvi Ii Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/ Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä 39,7 34,5 33,2 35,7 38,0 36,5 29,7 33,5 33,6 32,3 32,8 32,9 33,9 33,8 34,9 34,1 35,3 34,6 32,0 34,0 35,3 33,9 39,2 35,4 Oma toiminta Esh Yhteensä 26,7 32,4 36,6 31,9 35,5 33,0 Huhtikuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä vanhuspalveluissa Pudasjärven perhepalveluissa, omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa Utajärven perhepalveluissa Vaalassa perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa 9

10 34,7 % 33,5 % 33,0 % 25,7 % 29,1 % 29,5 % 37,8 % 29,8 % 21,4 % 35,6 % 31,2 % 31,0 % 33,5 % 29,1 % 36,4 % 42,3 % 35,4 % 33,3 % 33,4 % 36,1 % 34,9 % 26,8 % 35,1 % 35,1 % 33,0 % 34,8 % 36,2 % 35,3 % 34,8 % 35,7 % Soten henkilöstömenot 4/2015, toteuma% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 36 %, terveyspalveluissa 63 % ja vanhuspalveluissa 55 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Toteuma% Tavoite Soten palveluiden ostot 4/2015, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 39 %, terveyspalveluissa 24 % ja vanhuspalveluissa 26 %. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Toteuma% 1-4/2015 Tavoite 10

11 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( ) Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( )

12 Oma toiminta: palvelujen ostot Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Palvelut, t Palvelut, t Palvelut, t Palvelut, t Erikoissairaanhoito: kuukausittain Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Kulut, t Kulut, t Kulut, t Kulut, t

13 Oma toiminta: kulut yhteensä kuukausittain Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Kulut, t Kulut, t Kulut, t Kulut, t Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( )

14 Hallinto KPT Hallinto KPT Vaala palvelut Utajärvi Simo palvelut Pudasjärvi Ii palvelut Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-huhtikuu 2015 ja 2014) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä, 2014 ja 2015 (alle 1 kk poissaolot) 0,0 2,0 4,0 6,0 0,0 2,0 4,0 6,0 3,0 2,7 4,9 Ii Pudasjärvi Simo 3,0 4,9 4,9 2,1 3,0 3, Utajärvi Vaala Ii 1,2 3,4 3,0 1,8 4,9 Pudasjärvi Simo 2,1 1,8 1,9 Utajärvi 3,1 3,4 Vaala 2,7 3,1 3,2 Ii Pudasjärvi 2,7 3,5 1,2 2,7 2,9 Simo Utajärvi Vaala 1,9 3,2 2,9 1,5 1,5 14

15 Sairauspoissaolokertojen määrä / 100 työntekijää (2014 ja 2015) ,0 44,0 16,5 14,5 12,8 10,5 1,9 0,5 Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto yli 60 pv Vuosi 2014 (tammi-huhtikuu) Vuosi 2015 (tammi-huhtikuu) 15

16 Iin kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 --> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,4 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,4 % ESH 38,0 % Kunta yht. 35,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,3 % ESH 38,0 % Kunta yht. 35,7 %

17 Iin kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Korkeita henkilöstömenoja on aiheuttanut muun muassa sellaisten palveluiden tarve, jotka eivät ole olleet talousarviota valmisteltaessa tiedossa. Näiden palvelutarpeiden toteuttamiseksi on jouduttu palkkaamaan henkilöstöä lisää. Henkilöstön palkkaamisella on kyetty välttämään suurempien kustannusten syntyminen. Kustannukset tulevat jatkumaan. - Lisäksi henkilöstömenoja ovat aiheuttaneet työntekijöiden lakisääteiset perhevapaat, joihin ei ole kyetty ennakkoon varautumaan. Myös sairauspoissaolojen johdosta on jouduttu käyttämään sijaisia. Neuvolan lääkärin palkkamenojen osalta on tehty virheellinen kirjaus. Oikaisun jälkeen tilanne neuvolapalveluiden osalta henkilöstömenoissa tasoittuu. - Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään runsaasti ostopalveluita alkuvuodesta muun muassa avohuollon sijoituksissa, perhekuntoutuksessa ja vanhemmuuden arvioinneissa. Arvion mukaan ostopalveluiden käyttö tulee tasoittumaan. Osa ostopalveluista päättyy toukokuussa Kehitysvammaisten asumispalveluissa selvitetään mahdollisuuksia muuttaa painopistettä entisestään ohjatusta asumisesta tuettuun asumiseen. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulokertymä on pääsääntöisesti toteutunut arvioidun mukaan. Kulujen toteutuma on alittanut arvioidun. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Iin vanhuspalveluissa tulot ovat laskutuksesta johtuen noin kuukauden jäljessä. Tulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti tulevina kuukausina. - Henkilöstömenot sekä asiakaspalveluiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät talousarvion. Alkuvuodesta potilaita on ollut kalliissa mm. teho-osastohoitoa vaativissa hoidoissa. 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,1 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 32,3 % ESH 32,8 % Kaupunki yht. 32,4 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,1 % ESH 32,6 % Kaupunki yht. 32,9 %

19 Pudasjärven kaupunki palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Lastensuojelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ostopalveluiden käyttöön ja harkitsemaan eri vaihtoehtoja palveluiden toteuttamiseksi. Tulossa 3 kk:n kokeilujakso kesäkuussa 2015, jossa tarjotaan tehostettua perhetyötä lastensuojelun perheiden tarpeiden mukaisesti omana toimintana yhden työntekijän lisäresurssilla. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi ja menot kokonaisuudessaan hieman ennakoita pienemmät. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Dialyysiyksikön remonttiin liittyen on ajoittaista lisähenkilöstön tarvetta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Pudasjärven vanhuspalveluissa tulokertymä on pääsääntöisesti ajantasainen ja tulot ovat kertyneet hyvin. - Kotihoidon henkilöstömenoissa on tapahtunut toivottua kehitystä ja henkilöstömenot ovat selkeästi pienemmät edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hoivahoidon yksiköissä on ollut alkuvuoden potilaita ylipaikolla ja näihin yksiköihin on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Tämä nostaa henkilöstömenoja etenkin asumis- ja hoivapalveluissa. Tässä osavuosikatsauksessa henkilöstömenoihin kirjautuu myös loma-ajan palkkojen jaksotuksia ja ylitysuhka tasaantuu jonkin verran lomakauden jälkeen. - Pudasjärvellä palveluiden ostot ovat pääsääntöisesti talousarvion mukaisia, mutta tehostettua palveluasumista on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta arvioitua enemmän. Ylitysuhkaa vuoden 2015 talousarvioon tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden osalta on n Työllistämismäärärahoja on käytetty jonkin verran yli suunnitellun. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot ovat pysyneet hyvin kurissa. 19

20 Simon kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , ,2 0 Henkilöstömenot , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent Soten hankkeet , ,6-333 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,1 % ESH 35,3 % Kunta yht. 34,6 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,4 % ESH 35,3 % Kunta yht. 34,2 %

21 Simon kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Kehitysvammaisten asumisyksikkö Lohipirtti avautuu elokuussa Henkilöstö tullaan palkkaamaan heinäkuun aikana. Lohipirtin avautumisen myötä asumispalveluiden ostopalveluita saadaan purettua. - Lastensuojelun ostopalveluista aiheutuvat kustannukset tulevat arvion mukaan tasoittumaan loppuvuodesta. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi johtuen laitospaikan myynnistä ulkokuntaan. Lisäksi on kiinnitetty enemmän huomiota ulkokuntalaisten avosairaanhoitokäynteihin liittyvään laskutukseen. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat noin kuukauden jäljessä, joten se vaikutta tulokertymään. Kaikki asiakaspaikat ovat kuitenkin olleet täynnä ja laskutukset toivat normaalisti joten tulotavoitteen arvioidaan toteutuvat vuoden aikana. - Simon vanhuspalveluissa ylityksiä on erityisesti päivätoiminnassa. Hyve -kerhon toimintaan varattu määräraha uhkaa ylittyä n , koska sopimus onkin ollut budjetoitua kalliimpi. Päivätoimintaan järjestettyjen kuljetuspalveluiden kustannuksia ei ole budjetointivirheen takia varattu vuodelle Lisäksi vuoden 2015 alussa päivätoiminasta täytyi tilittää kuljetuspalveluita tuottavalle yrittäjälle asiakkaiden omavastuuosuudet takautuvasti kesäkuusta 2014 asti. Tämä kustannus oli n Loppuvuodelle arvioidaan kuljetuspalveluiden maksavan n Kotihoidossa ilmaishoitotarvikkeille varattu määrärahaa on käytetty jo lähes puolet. Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö korreloi asiakkaiden hoidontarpeen kanssa. Alkuvuodelle on ollut runsaasti asiakkaita joiden hoito on tarvinnut paljon hoitotarvikkeita. Ilmaishoitotarvikkeiden käyttöön on kehitetty toimintamalleja, joissa oikeus ilmaishoitotarvikkeisiin on valvottua sekä kriteereihin perustuvaa. - Henkilöstömenojen osalta Simon kotihoidossa otettiin käyttöön työn tehokkuutta lisäävä mobiilikotihoitojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto edellytti alkuvuonna lisähenkilöstöä muun muassa vakinaisen henkilöstön koulutuksen ajaksi. Mobiilikotihoidon kautta on saatu jo merkkejä kotihoidon tehostumisesta. - Asumispalveluissa on alkuvuonna ollut runsaanlaisesti poissaoloja. Vaikka sovittua minimimiehitystä on toteutettu, sijaistarvetta on ollut. Hoitotarvikkeiden osalta on toimintamalleja selkiytetty ja niiden osalta toimintaa tarkennetaan edelleen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 21

22 Utajärven kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate ,1 0-0, Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , ,8 0 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot 0 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent ,3 0 0,5 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,9 % ESH 39,2 % Kunta yht. 35,4 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,5 % ESH 39,2 % Kunta yht. 36,1 %

23 Utajärven kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaisesti. Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään ostopalveluita, mikä on lisännyt kustannuksia. Arvion mukaan lastensuojelun kustannukset tulevat tasoittumaan. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi johtuen lyhytaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkojen myynnistä. - Henkilöstömenot ylittävät talousarvion jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Utajärven vanhuspalveluissa tulot ovat noin kuukauden jäljessä, mutta tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. - Henkilöstömenoissa on ylitystä jonkin verran, mikä selittyy pitkähköillä poissaoloilla. Näihin on jouduttu ottamaan sijaishenkilöstöä. Henkilöstömenoissa on pyritty noudattamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin linjattuja ohjeita, mutta pienissä yksiköissä minimiehityksen turvaamiseksi sijaisia on jouduttu harkinnan jälkeen käyttämään. - Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö on ollut arvioitua korkeampaa. Ilmaishoitotarvikkeiden myöntämisessä on noudatettu laadittuja kriteereitä, mutta käyttöön vaikuttaa asiakkaiden tarve ja määrä. Tästä johtuen ylitysuhkaa on talousarviovuodelle 2015 n hoito on tullut uutena palvelumuotona ja niiden ostoihin budjetointi on ollut haastavaa. Palvelu on käynnistynyt hyvin ja siihen on oltu tyytyväisiä. Ylitysuhkaa vuodelle 2015 on kuitenkin n Työllistämismäärärahoja on hyödynnetty paljon. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 23

24 Vaalan kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,3 0 Soten hankkeet , ,8 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 31,9 % ESH 35,5 % Kunta yht. 33,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 32,2 % ESH 35,5 % Kunta yht. 33,3 %

25 Vaalan kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääosin arvion mukaisesti. - Lastensuojelussa kustannukset ovat pysyneet maltillisina. ille suunnatuissa palveluissa on panostettu ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä muihin perhettä tukeviin palveluihin, joilla pyritty välttämään raskaampien lastensuojelullisten palveluiden tarve. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut keskimäärin terveyspalveluiden osalta arvion mukaan. Kulut ovat hieman ennakoitua matalammat. Tulokertymään vaikuttaa positiivisesti lyhytaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkojen myynti. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vaalan vanhuspalveluissa tulot ovat noin kuukauden jäljessä. Kaikki asiakaspaikat ovat kuitenkin täynnä ja laskutukset toimivat, joten tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. - Henkilöstömenoissa on ylitystä jonkin verran, mikä selittyy pitkähköillä, pääsääntöisesti muusta kuin työstä johtuvilla sairaslomilla. Näihin on jouduttu palkkaamaan sijaishenkilöstöä. Henkilöstömenoissa on pyritty noudattamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin linjattuja ohjeita, mutta pienissä yksiköissä on harkinnan jälkeen, palvelutuotannon turvaamiseksi, otettu tarvittaessa sijainen. - Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö on ollut arvioitua korkeampaa. Ilmaishoitotarvikkeiden myöntämisessä on noudatettu laadittuja kriteereitä, mutta käyttöön vaikuttaa asiakkaiden tarve ja määrä. Tästä huolimatta ylitysuhkaa on talousarviovuodelle 2015 n hoito tullut uutena palvelumuotona ja niiden ostoihin ei ole talousarviossa varauduttu. Vuodelle 2015 perhepalveluiden ostoista ylitysuhkaa on n Vaalassa tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu, toimivasta kotihoidosta huolimatta, ostamaan suunniteltua enemmän yksityisiltä palvelutuottajilta. Vuodelle 2015 ylitysuhkaa ostopalveluihin on noin Työllistämismäärärahoja on hyödynnetty paljon. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 25

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 26.08.2015 klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.

Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Liite 5 OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2015 Yhtymähallitus 2.6.2015 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2015...

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen... 2 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 4. Talouden yleinen toteutuminen...

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot