(päivitetty ) Miten täytän KA2-hakulomakkeen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(päivitetty 6.3.2015) Miten täytän KA2-hakulomakkeen?"

Transkriptio

1 (päivitetty ) Miten täytän KA2-hakulomakkeen? Strategiset kumppanuushankkeet, Yleissivistävä koulutus Ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ -ohjelmaoppaan (Erasmus+ Programme Guide 2015) kanssa. Opas ja muut hakukierrosta koskevat dokumentit (mm. ohjeita E+hakulomaketta varten, komission julkaisema Technical guidelines for completing application e-forms, arviontiohjeet) löytyvät CIMOn verkkopalvelusta: ja umppanuushankkeet/hakijalle Ohjelmaoppaassa (Programme Guide Versio 3/ 2015) kumppanuushankkeita koskevat erityisesti sivut sekä osa C (Information for applicants) ja Liite II (Dissemination and exploitation of results). 1 Varmista, että käytät oikeaa hakulomaketta: 1) KA219: Strategic Partnerships for Schools Only (pdf-lomake) Hankkeille, joissa on mukana vain kouluja (CIMO tekee sopimuksen kaikkien suomalaisten kanssa, myös partnereiden). 2) KA201: Strategic Partnerships for School Education (pdf-lomake) Hankkeille, joissa on mukana yleissivistävän alan toimijoita (hankkeen koordinaattori vastaa tässä hanketyypissä kaikesta rahaliikenteestä partnereiden välillä). Vastaa hakulomakkeen avokysymyksiin mahdollisimman kattavasti ja konkreettisesti, niin että lukija saa heti käsityksen asiasta. Hyvät vastaukset ovat täsmällisiä ja selkeästi kirjoitettuja. Mitään tietoa ei saa pitää itsestäänselvyytenä: sitä mitä hakemukseen ei ole kirjoitettu, ei voida arvioida. Huomio vastauksissa kaikki strategiseen kumppanuushankkeeseen osallistuvat organisaatiot. Hakemus kannattaa luetuttaa jollain henkilöllä, joka ei ole mukana hakuprosessissa. Hakemus arvioidaan kaikille samanlaisella arviointilomakkeella. Arviointikriteereihin voi tutustua Ohjelmaoppaan sivuilla sekä Erasmus+ Arvioijan ohjeissa (Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment) (saatavilla CIMOn verkkopalvelusta, kts. yllä). Muuta yleistä: - Hakulomakkeen punaisella reunustetut kentät ovat pakollisia täyttää. - pakollisia kenttiä ei voi jättää tyhjiksi. Syötä niihin 0 (nolla), jos kyse on numeroista. - Harmaalla taustalla oleviin kenttiin ei voi kirjoittaa, sillä ao. kohdat täydentyvät automaattisesti muissa kohdissa tehtyjen valintojen mukaan. - Painike Add lisää kenttiä ja painike Remove poistaa turhia kenttiä painikkeesta saat rivejä lisää, - -painikkeesta saat rivejä pois - Avovastausten merkkimäärä on pääsääntöisesti 5000merkkiä - <VALIDATE> -painike tarkistaa onko hakemuksessa pakollisia kenttiä täyttämättä tai muita ristiriitoja (esimerkiksi väärin täytettyjä kenttiä esim. kirjaimia numeroiden sijaan) - Matkakustannukset lasketaan käyttäen yhdensuuntaista etäisyyttä organisaatioiden välillä, välimatkalaskin (Distance calculator) on osoitteessa:

2 Hakemus kohta kohdalta: Aukikirjoitetut kysymykset ja esimerkit on tarkoitettu auttamaan hakulomakkeen täyttämisessä erityisesti niitä, jotka täyttävät ensimmäisiä kertoja hakulomaketta. Esimerkit ovat selventäviä ja täydentäviä, vastatkaa aina ensisijaisesti hakemuksen kysymyksiin. A. GENERAL INFORMATION B. CONTEXT Programme: Erasmus+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Action: Strategic Partnerships The most impacted field: Riippuu lomakkeesta (KA201 / KA219): Strategic Partnerships for schools only (vain kouluja mukana!) Strategic Partnerships for school education (muut hanketyypit) Partnership between regions? Vain KA201 lomakkeessa, vastaa YES tai NO riippuen hankkeesta Call: 2015 Round: Round 1 Deadline for Submission (dd-mm-yyyy hh:nn:ss - Brussels, Belgium Time): :00:00 Language used to fill in the form: hankkeen yhteistyökieli 2 B.1. Project Identification Project Title: Hankkeen nimi Project Acronym: Lyhyt ja ytimekäs, helposti muistettava Project Start Date (dd-mm-yyyy)*: Project Total Duration (Months): hankkeen kesto on kk (CIMO suosittaa 24 tai 36 kk kestoa!) Project End Date (dd-mm-yyyy): vaihtuu automaattisesti valitun pituuden perusteella *) valitse päivä kalenterista, joka ilmestyy pienestä nuolesta oikeassa reunassa, kun ensin näpäytät hiirellä punaisella reunustettua aluetta. Hankkeen sopimuskausi alkaa Applicant Organisation Full Legal Name (Latin characters): Harmaalla olevaan kenttään tulee tieto automaattisesti tallennusten myötä Form hash code: Lomakkeen tunnistenumero tulee automaattisesti tallennusten myötä B.2. National Agency of the Applicant Organisation Identification: valitse FI01 (SUOMI / FINLAND) (mikäli Suomi toimii koordinaattorina) C. PRIORITIES Valitse horisontaali tai sektorikohtainen painopiste (prioriteetti). Valitse ensimmäisenä hankkeen keskeisin painopistealue. Voit valita vähintään yhden ja korkeintaan kolme aluetta. Perustele miksi valitsitte ko. painopistealueet ja miten ne näkyvät hankkeessa. Huomioi, että ne näkyvät johdonmukaisesti hankkeen taustan, tarpeiden ja tavoitteiden kuvauksissa. D. PARTICIPATING ORGANISATION(S) D.1. Applicant Organisation (koordinaattori) PIC: Täytä organisaation 9 numeroinen Personan Identification Code. Check PIC painike hakee hakijan yhteystiedot harmaisiin kenttiin.

3 Ne hakijat, jotka käyttävät taustaorganisaation PIC-tunnusta (esim. yliopistojen normaalikoulut ja ammatilliset oppilaitokset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset), merkitsevät oppilaitoksen nimen ja osoitteen kohtaan department. D.1.1. Profile Type of Organisation: Valitse sopivin organisaatio (listaus ei vastaa täysin suomalaista koulujaottelua, mutta valitse sopivin) D.1.2. Background and Experience Kuvaa omaa organisaatiotasi ja sen toimintaympäristöä. Mitä tietotaitoa organisaatiossa on hankkeen aiheeseen liittyen? Onko hankkeeseen osallistuvilla avainhenkilöillä aiheeseen liittyvää erityisosaamista? Mitä tietotaitoa organisaatiot tuovat hankkeeseen ja mikä on osallistujien rooli? Perustele miksi juuri tämä organisaatio on tarpeellinen hankkeessa. Mikäli organisaatiosi on saanut EU-hanketukea kolmen edellisvuoden aikana, merkitse se lomakkeeseen. 3 D.1.3. Legal Representative Laillinen edustaja (allekirjoitusoikeuden omaava henkilö organisaatiossa) allekirjoittaa hakemuksen liitteen Declaration of Honour. Kirjoita laillisen edustajan osoite, mikäli se ei ole sama kuin oppilaitoksen. D.1.4. Contact Person Hankkeen yhteyshenkilön tiedot oppilaitoksessa: CIMO on yhteydessä kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa koulun yhteyshenkilöön. Kirjoita yhteyshenkilön osoite, mikäli se ei ole sama kuin oppilaitoksen. D.2. PARTNER ORGANISATION Täytetään vastaavasti kuin kohta D.1. Legal Representative: allekirjoitusoikeuden omaava henkilö, joka on sama henkilö, joka allekirjoittaa mandate -lomakkeen tai vastaavan letter of intent -lomakkeen. Lisää partnereita saa painamalla kohtaa <Add Partner>. E. DESCRIPTION OF THE PROJECT Kuvaa hankkeen tavoitteita, taustaa ja tarvetta: miksi haette juuri ko. hanketta, mikä sen tarve on kaikissa hakijaorganisaatioissa, mitä hankkeen tuloksilla tavoitellaan? Mihin kehittämistarpeisiin hanke vastaa (ja miten tarpeet on havaittu = onko mahdollisia taustaselvityksiä/tarveanalyysia tehty)? Miksi hanke tulee toteuttaa yhteistyössä muiden maiden kanssa? Kirjoittakaa mahdollisimman selkeä kuvaus niin, että lukija saa heti käsityksen hankkeen perusideasta. Huomioikaa kaikkien partnereiden tilanne. Mitä uutta hanke tuo osallistuviin organisaatioihin ja mitä aiheeseen liittyvää on tehty aikaisemmin osallistuvissa organisaatioissa? Mikä hankkeessa on uutta verrattuna aikaisempaan/aikaisemmin tehtyyn? Huomioikaa partnereiden erilaiset lähtötilanteet. Mikäli hanke perustuu aiempaan hankkeeseen tai muuhun toimintaan, on erityisen tärkeää kuvata mitä uutta tässä hankkeessa tehdään. Kuvaa partnereiden valintaa ja asiantuntemusta teemaan liittyen. Mitä osaamista partnerit tuovat hankkeeseen? Miten osaaminen tukee hankkeen suunnittelua, toteutusta, lopputulosten hyödyntämistä ja käyttöönottoa? Miten työnjako toteutetaan: kuka tekee mitä ja miksi? Kuvaile miten partneriryhmä hoitaa yhteydenpitoa hankkeen aikana (esim. työskentely-ympäristöt). Kerro miten ja millä menetelmin hankkeen yhteydenpito varmistetaan hankeryhmän välillä, mutta myös

4 hankeryhmän ulkopuolisiin tahoihin ja sidosryhmiin. Kuvaile hankekokouksia ja niiden tarkoitusta hankkeessa sekä niiden aikataulua ja osallistujia. Valitse hankkeen tärkeimmät teemat (topics). Voit valita korkeintaan kolme aluetta. Huomioi, että tekemäsi valinnat ovat linjassa painopisteiden (prioriteetit) kanssa ja ne näkyvät johdonmukaisesti hankehakemuksessa. Kuvaa hankkeessa syntyviä tuloksia ja konkreettisia tuotteita. Mikäli hanke kehittää laajempia tuotteita (Intellectual output) tai järjestää levitystilaisuuksia (Multiplier events), kuvataan ne kohdassa G.2.1. ja G.2.2. Mikäli suunnittelette opettaja/oppilasvaihtoa (myös pitkäkestoiset), perustellaan niiden tarve kohdassa G.2.3. (Learning/ Teaching / Training activities). Muutoin kaikki lopputulosten kuvaus kirjoitetaan tähän kohtaan. Kuvaa tuloksia (intangible results), mikä muuttuu hanketyön kautta, ja mitä konkreettista tuotetaan (tangible results). Miettikää tulosten ja tuotteiden soveltuvuutta kohderyhmälle, mikä uutuusarvo tuloksilla/tuotteilla on? Ohjelmaoppaan luvussa Dissemination and Exploitation of results (tulosten levittäminen ja hyödyntäminen) on tietoa hankkeen tuloksista ja tuotteista. 4 E.1. Participants Kuinka montaa henkilöä hanketyö koskettaa (myös epäsuorasti)? Kuvaa hankkeeseen osallistujia ja hankkeen kohderyhmiä sekä miten ne saavutetaan. Kuvaile mihin toimintoihin ko. henkilöt osallistuvat ja miten. Osallistuuko hankkeeseen henkilöitä, joiden osallistuminen on olosuhteiden vuoksi normaalia hankalampaa? Kuinka paljon kaikista osallistujista on tällaisia henkilöitä? Kuvaile, millä tavoin näiden henkilöiden osallistumista tuetaan, jotta he voisivat osallistua hankkeen toimintaan täysipainoisesti. F. PREPARATION Kuvaa, mitä valmistelutyötä tehdään hankeen aikana ja miten hankkeen toimintaan valmistaudutaan. Kuvaa hallinnollisten järjestelyjen lisäksi myös esimerkiksi mahdollisia kartoituksia, materiaalin keräämistä jne. Mikäli hankkeessa on mukana oppilaita/opiskelijoita (learning/teaching/training activities) kuvaa myös toimintaan valmistautumista, nuorten valintaa, valmennusta, oppimissisältöjä (erityisesti pitkäkestoiset oppilasliikkuvuudet) jne. F.1. Project Management Kuvaa hankkeen hallintokäytäntöjä (sis. budjetti), eli kuka tekee ja mitä tekee. Kuvaa myös partnereiden roolit ja vastuut hankkeen aikana. Hankkeet, joissa on vain kouluja, vastaavat itse omasta budjetistaan, koska sopimukset tehdään osallistuvien koulujen ja näiden kansallisten toimistojen välillä. Vain koulujen välisissä hankkeissa kertokaa kuitenkin yleisistä hallintokäytänteistä, joita olette suunnitelleet. Kuvaa kuinka hankkeen toimintaa ja tulosten saavuttamista arvioidaan. Minkälaiset arviointikäytännöt tukevat parhaiten hankkeen laadun varmistusta, ketkä osallistuvat arviointiin? Huomioi osallistujien resurssit realistisesti. Millä tavoin turvaatte hankkeen toiminnan? Miten varmistatte, että hanke jatkuu myös yllättävissä olosuhteissa? Miten varaudutte ja ennakoitte niitä riskitekijöitä, jotka estävät hankkeen tavoitteisiin pääsyn? Onko yhteisistä pelisäännöistä sovittu, miten vastuuta on jaettu (riskienhallintamekanismit)? Miten hankkeessa mitataan vaikuttavuutta ja arvioidaan tavoitteiden saavuttamista (määrällistä ja laadullista)? Miten todennetaan, että haluttuja vaikutuksia on saatu aikaan? Huomaa, vaikuttavuutta kysytään erityisesti hakemuksen osassa H.

5 G. IMPLEMENTATION HUOM: Hakemuksen pakollisena liitteenä on hankeaikataulu/työsuunnitelma. Hankeaikataulu/työsuunnitelma on vapaamuotoinen, esimerkki työsuunnitelmapohjasta CIMOn sivuilla (valikossa oikealla): anuushankkeet/hakijalle Työsuunnitelma kuvaa hankkeen keskeisimmät toiminnot ja päävaiheet. Siitä käy ilmi hankekokousten lisäksi kokousten välillä tapahtuvat työvaiheet ja tapahtumat. Budjetti rakennetaan työsuunnitelmasta ja toiminnoista käsin. Työsuunnitelmalla perustellaan hankkeen kuluja läpinäkyvästi. G. Intellectual Outputs Huom: kohdasta Intellectual Outputs myönnetty tuki on palkkiokustannusta. Tukea myönnetään vain, jos tuotteet ovat laadultaan ja määrältään huomattavia. Hakemuksessa on osoitettava, että tuotteita voi käyttää ja hyödyntää laajemmin ja että niillä on vaikutusta. 5 Kuvaa hankkeen toimintoja ja päävaiheita, mitä menetelmää käytätte. Kuvaa yksityiskohtaisesti työvaiheita, joita tuotteen tekeminen vaatii. Kuvaa myös työvaiheiden toteutusta ja työnjakoa partnereiden välillä. Lisää tuotteet taulukkoon (Output identification) loogisesti niin, että merkittävin on ensin. Tuotteet tulevat taulukkoon syöttämisjärjestyksessä, keskelle ei voi liittää/lisätä mitään. (Output description) Kuvaa konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti tuotteen sisältöä: kenelle tuote on tarkoitettu, mihin käyttötarkoitukseen ja missä kohteissa? Mikä on partnereiden vastuu/työnjako tuotteen tekemisessä? Mikäli hankkeessa tehdään useampia tuotteita, kerro miten tämä liittyy kokonaisuuteen ja mikä on tuotteiden suhde. Arvioi tuotteen laajuutta (esim. kuinka monta sivua, opintokokonaisuuksien tuntimäärä jne.). Kerro myös missä formaatissa tuote toteutetaan ja missä se julkaistaan/otetaan käyttöön/markkinoidaan. G. Multiplier Events Tulostenlevitystilaisuuksiin voi hakea tukea vain, jos hankkeessa kehitetään tuotteita (intellectual outputs), jotka on mainittu taulukossa G.1. Kuvaa tapahtuman tavoitteita, sisältöä, osallistujia, kohderyhmiä jne. Kuvaa mm. seminaarin valmisteluun, toteutukseen sekä palautteen keräämiseen liittyviä työvaiheita, työnjakoa ja vastuita. G.1. Learning/ Teaching/ Training Activities Mikäli hanke sisältää muita liikkuvuuksia kuin hankekokouksia (transnational project meeting), perustellaan niiden tarve tässä. Kuvaa konkreettisesti kunkin tapaamisen tavoitteita ja sisältöä. Mitä lisäarvoa valitut liikkuvuustoiminnat tuovat hankkeeseen? Miten ne tukevat toimintaa? Miten ne edistävät koulujen välistä yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa? Miksi niitä haetaan? Miten varmistetaan opitun tunnustaminen? Miten osallistuminen huomioidaan? Käytetäänkö jotain eurooppalaisista työkaluista esim. Europassia tai jotain muuta todistusta? Kuvaa myös osallistujien roolia. Huomaa, että liikkuvuus ei voi olla hankkeen pääasiallinen tarkoitus, vaan se tukee hankkeen tavoitteita. Tässä kulukategoriassa haettu liikkuvuustoiminnon ohjelma on vähintään 5 päivää. Mikäli hankkeessa liikkuu oppilaita pidempiaikaisilla jaksoilla (long-term study mobility of pupils), yli 2kk, kirjoittakaa myös seuraavista asioista: - Miten oppilaan ulkomailla suorittamat opinnot suunnitellaan, ja miten ne hyväksytään kotiin palatessa (ns. Opintosopimukset (Learning Agreement)? Miten oppilaat ja isäntäperheet valitaan,

6 miten varmistetaan yhteistyön ja kommunikoinnin sujuvuus vaihdon aikana (koulujen roolien selkeä kuvaus)? Miten kaikki osallistuvat (oppilaat, vanhemmat, isäntäperheet, koulujen opettajat/yhteyshenkilöt) saavat tarvitsemansa tuen? Kannattaa tutustua oppilasliikkuvuusoppaaseen (Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships - Key Action 2) CIMOn verkkosivuilla. Kuvaa jokainen liikkuvuustoiminto (huom. kohtaan activity description mahtuu vain 250 merkkiä): esim. ensimmäinen työpaja oppilaille, 4 oppilasta ja 2 opettajaa jokaisesta organisaatiosta TAI Opettajien koulutus/kurssi aiheesta X. Lomakkeen kohtaan participating organisations lisätään kaikki ne kumppanit, jotka osallistuvat ko. liikkuvuustoimintoon (ensin suunnitellaan kokonaisuus, josta lasketaan kunkin organisaation liikkuvuudet). Vaihtoehtoiset liikkuvuusmuodot: Short-term exchanges of groups of pupils: oppilasryhmien lyhytkestoiset vaihdot, vain yleissivistäväsektori Blended mobility of school learners: Monimuotoliikkuvuus, joka sisältää lyhytkestoista liikkuvuutta ja virtuaaliliikkuvuutta (5 päivää 2kk). Valitkaa näistä kahdesta hankkeellenne sopivin. Long-term study mobility of pupils: 2-12kk kestävä oppilasvaihto vastaanottavassa koulussa. Oppilaiden tulee olla vähintään 14-vuotiaita. Long-term teaching assignments: 2-12kk kestävä opetus- ja koulutusjakso (opettajille) Short-term joint staff training events: henkilöstön lyhytkestoiset koulutustapahtumat (5pv-2kk) 6 H. FOLLOW-UP H.1. Impact Kenen toimintaan suunnitelluilla tuloksilla tai tuotteilla on vaikutusta? Kuvaa hankkeen vaikuttavuutta ja vaikutuksia konkreettisesti, huomio kaikki partneriorganisaatiot ja muut sidosryhmät. Kuvaa millä tasolla hankkeen vaikuttavuus näkyy? Mitkä ovat hankkeen kannalta keskeiset tahot, joihin pyritään vaikuttamaan? Miten tiedätte, että hankkeen tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan? Miten vaikuttavuutta aiotaan mitata? Pohdi konkreettisia keinoja, joilla hankkeen päästään ja niissä onnistutaan. H.2. Dissemination and Use of Projects' Results Dissemination = levitys. Exploitation = tulosten hyödyntäminen. Kenelle tuloksista kerrotaan omassa (osallistuvissa) organisaatiossa ja sen (niiden) ulkopuolella? Kuvaa keskeisimmät kohderyhmät ja perustele miksi juuri ko. ryhmät. Levitystoiminnan vastuuttaminen partnereiden kesken? Partnereiden osaaminen ja resurssit? Miten tulokset ja tuotteet ovat saatavilla? Miettikää myös toimenpiteiden aikataulua: hankkeen alussa, aikana ja päätyttyä? ( markkinointisuunnitelma ) Mitkä ovat konkreettiset levitystoimenpiteet ja -kanavat? Erasmus+ -ohjelmassa tuotettujen tuotteiden tulee olla vapaasti saatavissa. Kuvaa miten ja mistä hankkeen tuotteet/tuotokset ovat saatavilla. Jos saatavuudessa on rajoituksia, perustele miksi näin on. Kuvaa miten varmistetaan, että projektin tulokset pysyvät käytettävissä ja niitä käytetään? H.3. Sustainability Mitkä hankkeen toiminnoista ja tuloksista jäävät käyttöön rahoituskauden päätyttyä? Millä toimenpiteillä varmistetaan, että ylläpito on mahdollista?

7 I. BUDGET Suunnitelkaa budjetti realistisesti ja suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan. Kustannushyötysuhteen pitää olla järkevä. Ole tarkka, että kaikki olennainen on budjetoitu hakemuksessa. Hakuajan päättymisen jälkeen hakemusta ei voi muuttaa. I.1. Project Management and Implementation Taulukko täyttyy automaattisesti hankkeeseen osallistuvien mukaan. I.2. Transnational Project Meetings Taulukkoon merkitään kaikkiin hankekokouksiin osallistuvien henkilöiden määrä per organisaatio. Tarkista organisaatioiden etäisyydet välimatkalaskimella. Lyhyet ( km) ja pitkät (yli 2000km) matkat kirjataan eri riveille. Hankekokouksiin voi käyttää korkeintaan /vuosi. 7 I.3. Intellectual Outputs Tukea voi hakea vain, jos kohdassa G.1. on kuvattu hankkeessa tehtävä lopputuote. Arvioi lopputuotteen tekemiseksi vaadittava työaika päivissä ja valitse työntekijäkategorioista sopiva kategoria. Hae kaikille organisaatioille tukea työsuunnitelman mukaisesti. I.4. Multiplier Events Tukea voi hakea vain, jos kohdassa G.2. on kuvattu levitystapahtumia, joilla lopputuotetta markkinoidaan laajemmalle yleisölle. Hae tukea sille organisaatiolle, joka on vastuussa levitystilaisuuden järjestämisestä. Tukea haetaan vain partneriryhmän ulkopuolisille osallistujille, syötä ulkopuolisten osallistujien määrä. I.5. Learning/Teaching/Training Activities Voi hakea vain, jos kohdassa G.3. on yksilöity Learning/Teaching/Training Activities toimintaa. I.5.1. Travel Taulukkoon merkitään kaikkien hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden matkat Learning/Teaching/Trainging Activities toimintaan. Tarkista organisaatioiden etäisyydet välimatkalaskimella. Lyhyet ( km) ja pitkät (yli 2000km) matkat kirjataan eri riveille. Varmista, että tukea haetaan samalle määrälle henkilöitä, kuin liikkuvuuksia on suunniteltu osassa G.3. I.5.2. Individual support Taulukkoon merkitään kaikkien hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden yksilökohtainen tuki Learning/Teaching/Trainging Activities toimintaan. Valitkaa alasvetovalikosta sopiva toiminta (tulee kohdasta G.3.). Varmista, että tukea haetaan samalle määrälle henkilöitä, kuin liikkuvuuksia on suunniteltu osassa G.3. I.5.3. Linguistic Support Jos hankkeeseen kuuluu pitkäaikaisia vaihtoja (yli 2kk), voi niiden osallistujille hakea tukea kohdekielen opiskeluun. I.6. Special Needs Jos hankkeeseen osallistuu henkilöitä, jotka vammansa vuoksi tarvitsevat erityistä tukea osallistumiseensa, tässä budjettikohdassa arvioidaan heidän osallistumisestaan aiheutuvat normaalin tuen (yksikkökustannukset) ylittävät kulut. Valitse alasvetovalikosta organisaatio, josta erityistä tukea tarvitsevat osallistujat tulevat. Kuvaa millaista erityistä kulua aiheuttavaa tukea osallistujat tarvitsevat. Kerro, mihin toimintoihin kustannukset liittyvät ja arvioi haettavan erityistuen määrä perustuen arvioon todellisista ylimääräisistä kuluista. Tästä kululuokasta haettu tuki raportoidaan todellisten kulujen mukaan.

8 I.7. Exceptional Costs Tässä kohdassa voi hakea muita erityisiä kuluja hankkeessa. Erityisiä kuluja voivat olla esimerkiksi alihankintana toteutettava ulkoinen arvioija tai muu asiantuntijatyö, jota ei ole saatavilla hankkeessa mukana olevilta organisaatioilta tai tavaroiden ja palveluiden hankinnasta johtuvat kulut. Tukea voi hakea korkeintaan 75% todellisista kustannuksista ja korkeintaan (Grant requested= haettu tukisumma eli 75% todellisesta hankintahinnasta, huomioi ALV:n vaikutus). Tässä kululuokassa haettu tuki raportoidaan todellisten kulujen mukaisesti. Laitteet eivät voi olla tavanomaisia ja osallistujien yleensä käyttämiä laitteita. J. PROJECT SUMMARY Tiivistelmä hankkeesta. Tiivistelmän perusteella lukijan pitää saada selkeä käsitys ja kokonaiskuva siitä, mitä hankkeessa tavoitellaan ja tehdään. Voit käyttää myös väliotsikoita. Hyväksyttyjen hankkeiden tiivistelmiä käytetään tiedotuksessa ja ne julkaistaan myös Erasmus+ -hanketietokannassa. Tiivistelmä kirjoitetaan hankkeen yhteistyökielellä ja englanniksi (mikä yhteistyökieli on muu kuin englanti). 8 J.1. Summary of participating organisations Täyttyy automaattisesti PIC-koodien perusteella. Tarkista vielä osallistuvat organisaatiot. J.2. Budget Summary Täyttyy automaattisesti kohtaan H syötettyjen tietojen perusteella J.2.1. Project Total Grant Grant Calculated: Hakulomake laskee automaattisesti kokonaistuen Grant Requested: ilmoita tuki, jota haetaan. Huomioi, että se ei voi olla kohtaa grant calculated suurempi. K. CHECKLIST Tarkista, että tarvittavat asiat on tehty. L. DATA PROTECTION NOTICE M. DECLARATION OF HONOUR 1. Tulosta Declaration of Honour, painikkeesta Print Declaration of Honour 2. Allekirjoitusoikeuden omaavaa henkilö allekirjoittaa dokumentin. Huomaa, allekirjoittajan on oltava sama henkilö kuin hakemuksen kohdassa Legal Representative. 3. Skannaa allekirjoitettu Declaration of Honour tietokoneelle ja liitä se osaksi hakemusta. 4. Lataa Declaration of Honour hakulomakkeeseen kohdassa Annexes painamalla Add painiketta ja valitsemalla tallennettu Declaration of Honour tietokoneen kansiorakenteesta N. ANNEXES Hankehakemuksen pakollisina liitteinä ovat: 1. Declaration of Honour 2. Mandate (hankkeissa, joissa on muitakin toimijoita kuin kouluja). CIMO suosittaa letter of intent :n käyttöä hankkeille, joissa on mukana vain kouluja. Mikäli mandaatteja on useita, ne voi liittää/skannata yhdeksi tiedostoksi. 3. Työsuunnitelma (vapaamuotoinen, malli CIMOn verkkopalvelussa)

9 O. SUBMISSION Lähetä: <SUBMIT> -painike, viimeisin versio hakemuksesta. Lähettäminen <SUBMIT> vaatii internetyhteyden. Lähetä <SUBMIT> hakemus määräaikaan mennessä ( klo 12 CET, klo 13 Suomen aikaa). Mikäli lähetys epäonnistuu teknisistä syistä (esim. tietokanta kaatunut), katso ohjeet kohdasta O.3. Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse vastaanottovahvistus Contact Person kohdassa ilmoitettuun osoitteeseen. Hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi laadulliseen arviointiin. Et voi lähettää <SUBMIT> hakemusta, ennen kuin olet validoinut hakemuksen <VALIDATE> -painike. Ohjelma ilmoittaa missä hakemuksessa on teknisiä puutteita. O.1. Data Validation O.2. Standard Submission Procedure Lähetyksen jälkeen näet ajan, jolloin hakemus on kirjautunut tietokantaan. 9 O.3. Alternative Submission Procedure Mikäli sähköisen hakemuksen jättäminen ei hakujärjestelmän teknisen vian vuoksi onnistu määräaikaan mennessä, lähetä tallennettu ja validoitu hakulomake sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen viimeistään 2 tuntia hakuajan päättymisen jälkeen. Älä yritä lähettää hakulomaketta sähköisen hakujärjestelmän kautta hakuajan päättymisen jälkeen ( klo Suomen aikaa). Hakulomakkeen kohdassa "Submission Summary" näkyvän aikaleiman ajan tulee olla ennen hakuajan päättymistä, joten älä paina <submit> nappia hakuajan päättymisen jälkeen! Submission summary kertoo, jos hakulomakkeen lähetys on epäonnistunut. Tarkempi ohjeistus teknisen täyttöohjeen (Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms) sivulla N.4. Submission Summary Tärkeää tietoa kansalliselle toimistolle hakuprosessissa. N.5. Form Printing Tallenna hakulomake omalle koneelle ja lähetä se tiedoksi myös partnereille. Voit myös harkita lomakkeen tulostamista myöhempää käyttöä varten.

Miten täytän KA2-hakulomakkeen?

Miten täytän KA2-hakulomakkeen? Miten täytän KA2-hakulomakkeen? Strategiset kumppanuushankkeet, Yleissivistävä koulutus (päivitetty 2.3.2016) päivitys merkitty *** Ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ -ohjelmaoppaan (Erasmus+ Programme

Lisätiedot

Yleistä hakulomakkeesta

Yleistä hakulomakkeesta KA2 hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Käytössä on sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä Tarkista, että käytät oikeaa hakulomaketta: Strategic partnerships for vocational education and

Lisätiedot

Erasmus+ KA2-hakulomake

Erasmus+ KA2-hakulomake Erasmus+ KA2-hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Hakulomakkeet ja ohjeet: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi Sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä. Tarkista, että käytät

Lisätiedot

Erasmus + Yleissivistävä koulutus. Eurooppasali 3.2.2015 Erasmus+ hakuneuvontatilaisuus

Erasmus + Yleissivistävä koulutus. Eurooppasali 3.2.2015 Erasmus+ hakuneuvontatilaisuus Erasmus + Yleissivistävä koulutus Eurooppasali 3.2.2015 Erasmus+ hakuneuvontatilaisuus Erasmus+ Yleissivistävä koulutus Organisaatiot hakevat Sähköiset lomakkeet / ei paperihakemuksia Personal Identification

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

Hakuaika ja hakulomake Comenius koulujen yhteistyöhankkeilla on yksi hakuaika vuodessa. Seuraava hakuaika päättyy 21.2.2012.

Hakuaika ja hakulomake Comenius koulujen yhteistyöhankkeilla on yksi hakuaika vuodessa. Seuraava hakuaika päättyy 21.2.2012. HAKUOHJEET 2012 COMENIUS KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Monen oppilaitoksen väliset hankkeet Kahden oppilaitoksen väliset hankkeet Nämä hakuohjeet koskevat vain suomalaisia kouluja. Ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet. Väliraportin jättäminen Mobility Tool+ raportointialustalla

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet. Väliraportin jättäminen Mobility Tool+ raportointialustalla KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Väliraportin jättäminen Mobility Tool+ raportointialustalla Tarkista hankkeesi tiedot Mobility Toolissa Valitse Home -etusivulla raportoitava hanke (mikäli olet useamman

Lisätiedot

Loppuraportin tekninen ohje

Loppuraportin tekninen ohje Loppuraportin tekninen ohje Ammatillinen koulutus KA1 - Liikkuvuus Materiaali MT+ OPAS: Mobility Tool+ Guide for Beneficiaries of the Erasmus+ Programme https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ VIDEO:

Lisätiedot

Yleistä hakulomakkeesta

Yleistä hakulomakkeesta KA2 hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Käytössä on sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä. Tarkista, että käytät oikeaa hakulomaketta: Strategic partnerships for vocational education and

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Ammatillinen koulutus 24 kk interim report 31.10.2015 36 kk interim report 31.12.2015 Korkeakoulutus 36 kk interim report 31.12.2015 Aikuiskoulutus

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet. Väliraportointi Verkkotiedotus

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet. Väliraportointi Verkkotiedotus KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Schools only / koulujen väliset hankkeet Väliraportointi Verkkotiedotus 29.9.2015 Väliraportti aikataulu Yleissivistävä koulutus / Schools Only -hankkeet 24 kk progress

Lisätiedot

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti

Rahoitusperiaatteet ja budjetti Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

Erasmus + Yleissivistävä koulutus

Erasmus + Yleissivistävä koulutus Erasmus + Yleissivistävä koulutus 27.10.2015 / HUOM: pohjautuu 2015 hakukierroksen ohjeisiin Erasmus+ hakuneuvontaa 2016 Yksityiskohdat päivittyvät, kun saadaan vuoden 2016 hakulomakkeet. Erasmus+ Strateginen

Lisätiedot

Väliraportti: Sisällön raportointi. Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet

Väliraportti: Sisällön raportointi. Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Väliraportti: Sisällön raportointi Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Raportointiaikataulu 24 kk-hankkeet: Väliraporttiin (progress report) ei liity maksatusta Raportointikausi 1.9.2016 31.8.2017

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖ JA LÄHETYS CALL 2015 KA1 LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS VET LEARNER AND STAFF MOBILITY Sininen kenttä punaisella reunuksella = pakollinen kenttä Sininen kenttä ilman punaista

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014 KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014 10/2013 Erasmus+ budjetointisäännöt Erasmus+ Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 AKKREDITOINTIHAKU 2015 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Hanketyöpaja osa III ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ budjetointisäännöt Huom. Erilaiset kululuokat strategisissa kumppanuushankkeissa (SP) ja alakohtaisissa

Lisätiedot

Grundtvig-oppimiskumppanuus. Hakuohje 2013

Grundtvig-oppimiskumppanuus. Hakuohje 2013 26.11.2012 Grundtvig-oppimiskumppanuus Hakuohje 2013 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa hakijoita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig -oppimiskumppanuushankkeen tavoitteisiin, sisältöihin

Lisätiedot

4.3.2014 ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto

4.3.2014 ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto ERASMUS+ USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MITEN SELVITÄ PIC-KOODISTA? Case Kissalan ammattiopisto 1 Miten hankin PIC-koodin? Kissalan ammattiopisto 1.Tarkista onko organisaatiollasi jo olemassa PIC-koodi http:/ec.europa.eu/education/participants/portal/

Lisätiedot

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Webinaari liikkuvuushanketta suunnittelevalle Ideasta projektiksi osa I 24.11.2015 Erasmus+ ohjelman päätoiminnot (Key Actions)

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset - UKK

Usein kysytyt kysymykset - UKK Versio 15.12.2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Usein kysytyt kysymykset - UKK Hakijan PIC-koodi Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? - PIC-koodi haetaan

Lisätiedot

Leonardo da Vinci KUMPPANUUSHANKKEET Loppuraportin ja EST-tietokannan täyttöohje

Leonardo da Vinci KUMPPANUUSHANKKEET Loppuraportin ja EST-tietokannan täyttöohje Leonardo da Vinci KUMPPANUUSHANKKEET 9.5.2011 Loppuraportin ja EST-tietokannan täyttöohje LOPPURAPORTOINTI Loppuraporttilomake on esitäytetty. Esitäytettyjä tietoja ei voi muuttaa suoraan lomakkeeseen.

Lisätiedot

Hakulomake ja ohjeet ovat CIMOn verkkopalvelussa osoitteessa: Comenius-lomakkeet

Hakulomake ja ohjeet ovat CIMOn verkkopalvelussa osoitteessa:  Comenius-lomakkeet LIITE 2: Valmistelevien vierailujen hakulomakkeen täyttöohje Komissio on tehnyt sähköisen hakulomakkeen, joka on yhteinen Grundtvig- ja Leonardo da Vinci - ohjelmien kanssa, vaikka hakuajat, -menettelyt

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Miten tästä eteenpäin KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa 1: 27.11.2014 & 15.12.2014 Hakemuksen viimeinen jättöpäivä KA2 Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (SSA): 26.2.2015

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Erasmus+ Strategiset kumppanuushankkeet

Erasmus+ Strategiset kumppanuushankkeet Erasmus+ Strategiset kumppanuushankkeet KA2-työpaja 17.1.2017 OPH ja CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus Virasto vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 5.2.2015 HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 22.1.2010 Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa Grundtvig-workshopeja hakevia organisaatioita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-workshopien

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet: KA 219 Schools Only Hankesopimus. vuonna 2017 hyväksytyille hankkeille

Strategiset kumppanuushankkeet: KA 219 Schools Only Hankesopimus. vuonna 2017 hyväksytyille hankkeille Strategiset kumppanuushankkeet: KA 219 Schools Only Hankesopimus vuonna 2017 hyväksytyille hankkeille Koulujen väliset hankkeet (Schools only, KA219) Jokaisen maan kansallinen toimisto tekee sopimuksen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Mitä uutta hakukierroksella 2018

Mitä uutta hakukierroksella 2018 Mitä uutta hakukierroksella 2018 New Mitä uutta vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeiden haussa? Kansalliset painopisteet Budjettivaraus: 30 % (Hyvien käytäntöjen vaihtaminen) Osa Erasmus+

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2014 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 22.5.2014 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

Hanketyöpaja osa KA2 ammatilliselle koulutukselle

Hanketyöpaja osa KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa 1 2.12.2016 KA2 ammatilliselle koulutukselle Arviointia päivästä Mitä uusia ideoita tai oivalluksia sait päivästä? Mikä oli sinulle tärkeintä päivässä? Minkä konkreettisen asian viet seuraavaksi

Lisätiedot

COMENIUS-APULAISOPETTAJAHARJOITTELUN HAKUOHJE Hakuaika päättyy 31.1.2011 lukuvuodelle 2011-2012

COMENIUS-APULAISOPETTAJAHARJOITTELUN HAKUOHJE Hakuaika päättyy 31.1.2011 lukuvuodelle 2011-2012 COMENIUS-APULAISOPETTAJAHARJOITTELUN HAKUOHJE Hakuaika päättyy 31.1.2011 lukuvuodelle 2011-2012 YLEISTÄ APULAISOPETTAJAHARJOITTELUSTA Mikä on ohjelman tavoite? Opettajaksi opiskelevat ja vastavalmistuneet

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimuksen osat Part I : Special Conditions - Erityisehdot Part II : General - Yleisehdot Part A legal and andministrative provisions ja Part B- financial

Lisätiedot

Yleissivistävän koulutuksen innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö

Yleissivistävän koulutuksen innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Yleissivistävän koulutuksen innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö Yleistä hakemisesta & Hakulomake Webinaari 14.2.17 klo 14-16 Ajankohtaista

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2016 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen akkreditoinnin hakijoille 17.3.2016 Liikkuvuusperuskirja yleisesti Tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 6/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC koodi

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2018 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä!

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä! Erasmus+ Final Beneficiary report KA102 Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility Project Summary Kirjoita selkeä ja kiinnostava kuvaus toteutuneesta hankkeesta. Hankkeen tausta ja

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2-työpaja Helsinki 25.11.2015 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4 Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet Hakuohje 2013 Tämä hakuohje on tarkoitettu Leonardo da Vincii kumppanuushankkeen hakemistaa varten. CIMOn verkkosivuille www.cimo.fi/leonardo on koottu yleistää

Lisätiedot

innovointia ja hyvien yhteistyö Yleissivistävän koulutuksen käytänteiden vaihtoa edistävä Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

innovointia ja hyvien yhteistyö Yleissivistävän koulutuksen käytänteiden vaihtoa edistävä Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Yleissivistävän koulutuksen innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö Yleistä hakemisesta & Hakulomake Webinaari 14.2.17 klo 14-16 Ajankohtaista

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä. Hakuneuvonta verkossa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 24.11.2015 CIMO Lähtökohtia Mikä vanha yhteistyökumppanuus on toiminut hyvin tai ei ole toiminut hyvin? Miksi? Tarvitaanko uusia

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet KA2 aloituskoulutus 17.9.2015 Hankesopimuksen osat Part I: Special Conditions - Erityisehdot Part II: General - Yleisehdot Part A legal and administrative provisions

Lisätiedot

ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014

ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014 17.3.2014 ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa suomalaisia aikuiskoulutusorganisaatioita liikkuvuushakemuksen laatimisessa.

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Hanketyöpaja

Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Hanketyöpaja Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Hanketyöpaja Erasmus+ budjetointisäännöt Erasmus+ Programme Guide (sivunumerot 7.1.2016 päivätyn version mukaiset) Kumppanuushankkeet: Kululuokat,

Lisätiedot

Loppuraportointi. Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet

Loppuraportointi. Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Loppuraportointi Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Aikataulu Loppuraportti tulee jättää 2 kk kuluttua hankkeen päättymisestä. Esimerkiksi jos hankekausi on 1.9.2015 31.8.2017, loppuraportin viimeinen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 1_25/2/2014 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC-koodi Kysymys: Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC-koodi

Lisätiedot

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille

Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus. KA1 webinaari hakijoille Hankkeen työsuunnitelma, arviointi, levitys, vaikuttavuus KA1 webinaari hakijoille 11.01.2018 Työsuunnitelma (Main activities) Työsuunnitelma yhteenveto hankkeen konkreettisesta toteutuksesta Kerro mitä

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja 31.1.2014 Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Yleistä. Erasmus+ Final Beneficiary report. Tekninen ohje

Yleistä. Erasmus+ Final Beneficiary report. Tekninen ohje Erasmus+ Final Beneficiary report Tekninen ohje KA102 Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility Yleistä Erasmus+ -liikkuvuushankkeen loppuraportti täytetään Mobility Tool+ -raportointialustalla

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet KA2 aloituskoulutus 16.9.2016 Hankesopimus Grant Agreement /Hankesopimus (special conditions) Liitteet: I General conditions / Yleiset ehdot ** Part A legal

Lisätiedot

Hakukierros Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille

Hakukierros Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille Hakukierros 2017 Akkreditointihaku KA109 Infotilaisuus hakijoille 14.2.2017 Liikkuvuusperuskirja yleisesti Tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan edelleen Kv- liikkuvuus

Lisätiedot

7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille. Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja

7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille. Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja 7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja 16.2.2017 Kansalliset painopisteet - yleistä Linkittyvät ammatillisen koulutuksen reformiin ja kannustavat tarttumaan

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Erasmus+ kumppanuushankkeet USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Sopimukset ONKO PARTNERISOPIMUKSILLE VALMISTA POHJAA? Vastaus: Hankkeet voivat käyttää CIMOn partnerisopimuksen mallipohjaa, joka

Lisätiedot

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi MOBILITY TOOL LEONARDO-LIIKKUVUUSHANKKEIDEN KOULUTUS 2013 1 Tietojen siirto Application Form LLPLink Mobility Tool 2 Käyttäjäryhmät Euroopan

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Lähtökohta: Erasmus+ -raportointi - Yksikkökustannus & vs. Oman kunnan kirjanpidon säännöt 2 Taloussäännöt hankkeille Hankkeen sopimus: Artikla I.3.

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships for vocational education and training 30-04-2014 12:00:00

Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships for vocational education and training 30-04-2014 12:00:00 A. General Information This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit; - Participating

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016

Liikkuvuushankkeen sopimusasiat. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Liikkuvuushankkeen sopimusasiat Erasmus+ KA1 Liikkuvuus 2016 Hankesopimuksen numero Hankenumero EPlusLink-tietokannasta esim. 2016-1-FI-KA102-022440 Yhteydenpidossa käytettävä numero 6 viimeistä numeroa

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne lokakuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa

Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa Leonardo-liikkuvuushankkeen budjetti Mobility Toolissa 27.5.2014 CIMO 1 Budjetin eri osat Osallistujien lukumäärä [Number of Participants] Hankkeen budjetin kokonaissumma [Total Budget] Myönnetty budjetti

Lisätiedot

ERASMUS+ KA1 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS -HAKUOHJE 25.2.2015

ERASMUS+ KA1 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS -HAKUOHJE 25.2.2015 ERASMUS+ KA1 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS -HAKUOHJE 25.2.2015 (Erasmus+ KA1: Mobility project for school education staff, lomake: KA101: School education staff mobility) Koulu/konsortio

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Loppuraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Loppuraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Loppuraportointi 24.8.2016 Aikataulut 2014 hankkeet Ammatillinen koulutus 24 kk-hankkeet: final report 31.10.2016 36 kk-hankkeet: final report 31.10.2017 Korkeakoulutus

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Loppuraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Loppuraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Loppuraportointi 31.8.2016 Ennen raportin täyttämistä Ennen raportin täyttämistä tarkista yleisten tietojen oikeellisuus (esim. organisaatiotiedot) ja syötä hankkeen

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Erasmus+ hakukierros 2017 KA2 Strategiset kumppanuushankkeet Yleissivistävän koulutuksen kyselytunti 15.3.2017 Pidä mielessä hakemusta kirjoittaessa: Määrittele ja kirkasta, mitä hankkeessa tehdään Hahmottele

Lisätiedot

Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelman KA1 liikkuvuus Yleissivistävälle koulutukselle (Comenius) CIMO. Seinäjoki klo

Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelman KA1 liikkuvuus Yleissivistävälle koulutukselle (Comenius) CIMO. Seinäjoki klo Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelman KA1 liikkuvuus Yleissivistävälle koulutukselle (Comenius) CIMO Seinäjoki 17.2.2014 klo 13-16 Helmikuu 2014 1/2014 Hakemuksen kirjoittaminen Johdonmukainen tarina; eri osat

Lisätiedot

Tammikuu 2015 CIMO. Hakuohjeet ja lomake sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu us/hakijalle

Tammikuu 2015 CIMO. Hakuohjeet ja lomake  sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu us/hakijalle Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelman KA1 liikkuvuus Yleissivistävälle koulutukselle CIMO Hakuohjeet ja lomake http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleis sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu us/hakijalle

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 2_20/3/2014 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 20.3.2014 lisätyt kysymykset: Mitkä ovat hakemuksen merkkirajoitukset? Vastaus: Hakulomakkeen

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education. Kyselytunti Questions&Answers

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education. Kyselytunti Questions&Answers Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education Kyselytunti Questions&Answers 10.3.2016 What the experts seek in your project proposal? Experts will only evaluate what you have written Please

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne syyskuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet. Hakuohje 2012

Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet. Hakuohje 2012 Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet Hakuohje 2012 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa hakijoita hakulomakkeen täyttämisessä. CIMOn sivuilla www.cimo.fi/leonardo löydät tietoa Leonardo da

Lisätiedot

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Hakuinfo 30.1.2014

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Hakuinfo 30.1.2014 Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Hakuinfo 30.1.2014 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010 Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous päivitetty 25.10.2010 Väliraporttilomakkeet Käytössä sähköinen väliraporttipohja (hankkeille toimitettu linkki raporttipohjaan) Varsinainen väliraporttilomake jätetään

Lisätiedot

Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Budjetointi Yleissivistävän koulutuksen hakuinfo

Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Budjetointi Yleissivistävän koulutuksen hakuinfo Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Budjetointi Yleissivistävän koulutuksen hakuinfo 1.3.2017 Yleistä budjetin laadinnassa Hakemuksesta käy ilmi: mihin ja miksi rahaa tarvitaan Budjetin laadinnan

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelman valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit Hakuohje 2010

Grundtvig-ohjelman valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit Hakuohje 2010 5.2.2010 5.2.2010 Grundtvig-ohjelman valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa hakijoita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-ohjelman

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita Verkkotiedotus 17.1.2013 CIMO Perusfaktaa Perusvaatimukset Vähintään 3 kumppania 3 maasta Hakuaika päättyy 21.2.2013 Yhteinen hakemus, työstetään koordinaattorin

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 1.3.2017 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos voi jättää KA2-toiminnossa?

Lisätiedot

Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO

Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO Helmikuu Miten valmistaudun tietojen syöttöä varten? 1) Tarkista

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

THIS FORM IS ONLY FOR TESTING AND ONLY FOR INTERNAL EUROPEAN COMMISSION / NATIONAL AGENCIES USE. PLEASE DO NOT DISTRIBUTE!

THIS FORM IS ONLY FOR TESTING AND ONLY FOR INTERNAL EUROPEAN COMMISSION / NATIONAL AGENCIES USE. PLEASE DO NOT DISTRIBUTE! THIS FORM IS ONLY FOR TESTING AND ONLY FOR INTERNAL EUROPEAN COMMISSION / NATIONAL AGCIES USE. PLEASE DO NOT DISTRIBUTE! VIRONMT: ACC A. General Information This application form consists of the following

Lisätiedot