Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010"

Transkriptio

1 Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa Grundtvig-workshopeja hakevia organisaatioita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-workshopien tavoitteisiin ja kohderyhmiin CIMOn sivuilla ja varmistu suunnittelemasi workshopin sopivuudesta Grundtvig-ohjelmaan. I Kohderyhmä Workshopit ovat avoimia kaikille 18 vuotta täyttäneille, jotka ovat jonkin Elinikäisen oppimisen ohjelmaan (LLP) osallistuvan maan kansalaisia. Osallistua voivat myös muiden maiden kansalaiset, joilla on oleskelulupa jossakin LLP-maassa opiskelua, työskentelyä tai muuta tarkoitusta varten. Workshop ei voi olla tietylle ammattiryhmälle, esim. aikuiskoulutushenkilöstölle, suunnattu täydennyskoulutuskurssi. Osallistujien valinnassa tulee kiinnittää huomiota heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien ja muiden erityisryhmien osallistumiseen. Rahoitustuen hakijana toimii aina workshopin järjestävä organisaatio. II Hakuajat Hakuaika on kerran vuodessa. Vuoden 2010 hakuaika päättyy Workshop tulee toteuttaa välillä Jotta hakemus katsotaan hakuajan puitteissa saapuneeksi, tulee siinä olla viimeistään hakuajan päättymispäivän postileima. Koska kaikkia lähetyksiä ei nykyään leimata, varmista postista, että hakemuskuoreen tulee postileima kun olet lähettämässä hakemusta juuri ennen hakuajan päättymistä. III Hakulomake Hakulomake on englanninkielinen. Lomakkeen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lomake täytetään tekstinkäsittelyohjelmalla, eikä käsin kirjoitettuja hakemuksia hyväksytä. Vastaa hakulomakkeen kaikkiin kohtiin ja tarkista, että olet huomioinut hakulomakkeen sivulla 2 luetellut kriteerit. Hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan allekirjoittama hakulomake lähetetään kahtena kappaleena osoitteeseen: CIMO, Grundtvig-workshopit, PL 343, HELSINKI. Lisäksi hakulomake lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen grundtvig(at)cimo.fi.

2 2 (5) IV Selvennyksiä hakulomakkeeseen 1. Basic data - Title of the workshop: workshopin nimi sen työskentelykielellä - Dates of the workhop: workshopin alkamis- ja loppumispäivä ilman matkapäiviä 2.1 Organisation - Full legal name in national language: Käytä tässä kohdassa organisaation suomen- tai ruotsinkielistä nimeä ja laita halutessasi sulkujen sisään englanninkielinen nimi - Full legal name in latin characters: Organisaation suomen- tai ruotsinkielinen nimi sellaisessa muodossa, että siinä ei ole skandeja, heittomerkkejä tai muita ylimääräisiä väkäsiä tai erikoismerkkejä. Korvaa esim. ö-, ä- å-, ü-, é-, à- kirjaimet o-, a-, u-, e- kirjaimina. - Type of organisation: Tässä kohdassa kysytään tietoja erilaisia tilastoja varten. Valitse lomakkeen liitteessä 1 olevista taulukoista koodi, joka kuvaa lähinnä omaa organisaatiotasi. - Legal status: Public/Private. Organisaatio on julkinen silloin, kun sen rahoituksesta yli 50 % tulee julkisista lähteistä, kuten esim. valtiolta tai kunnilta. - Commercial orientation: For profit (voittoa tuottava)/not for profit (voittoa tuottamaton organisaatio) 2.2 Contact person - Täytetään sen henkilön tiedot, joka on vastuussa workshopin järjestämisestä 2.3 Person authorised to sign the grant agreement - täytetään sen henkilön tiedot, jolla on organisaatiossa allekirjoitusoikeus (sama henkilö, joka allekirjoittaa myös hakemuksen) 4.1 Summary - yhteenvetoa käytetään eurooppalaisen workshop-luettelon laadintaan, joten siitä tulee käydä ilmi olennaiset tiedot workshopista - kirjoita ensimmäiseen kenttään tiedot sillä kielellä, jolla täytät hakemuksen (suomi, ruotsi tai englanti), workshopin nimi kuitenkin sen työskentelykielellä - käännä alapuolella olevaan kenttään täsmälleen samat tiedot englanniksi, ranskaksi tai saksaksi (käytä ylemmän kentän otsikoita) - jos hakemus on täytetty kokonaan englanniksi, riittää, että tiedot ovat ensimmäisessä kentässä 4.2 Qualifications of the workshop organizer 4.10 Horizontal issues - Kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, jotka ovat arvioinnin kannalta tärkeimpiä. Paneudu näihin huolellisesti ja ole mahdollisimman täsmällinen ja konkreettinen vastauksissasi. - Jos jätät joitakin kysymyksiä tyhjäksi, vähentää se väistämättä hakemuksen saamaa pistemäärää, koska näistä kohdista ei silloin saa pisteitä lainkaan. - Vain hakulomakkeessa annetut tiedot voidaan huomioida, joten älä pidä mitään tietoa itsestäänselvyytenä. - Kohdassa 4.10 erityistarpeilla (special needs) tarkoitetaan sellaisia seikkoja, (esim. vammaa), jotka edellyttävät lisäjärjestelyjä, jotta henkilö voi osallistua workshopiin 5.1 Daily plan

3 3 (5) - workshopissa tulee olla 5-10 työskentelypäivää - työskentelypäivien lisäksi huomioidaan korkeintaan 2 matkapäivää - täytä taulukkoon matka- ja työskentelypäivien päivämäärät sekä ohjelma päivätasolla - työskentelypäivien tulee pääsääntöisesti olla peräkkäisiä päiviä, ja tästä voidaan poiketa vain, jos välissä on viikonloppu - jos viikonloppuna on vapaapäiviä tai silloin on vain vapaa-ajan ohjelmaa, joka ei liity workshopin aiheen työstämiseen, ei näille päiville myönnetä tukea (ei lasketa osallistujien oleskelukulujen korvaukseen). Päivät tulee kuitenkin merkitä ohjelmaan. 5.2 Venue, duration, workshop participants - Workshop voidaan järjestää vain siinä maassa, jossa järjestävä organisaatio sijaitsee. - B. Indicative geographical profile of learners: merkitse taulukkoon, mistä maista workshop todennäköisesti saa osallistujia ja näiden arvioitu määrä (ei ole sitova osallistujia valittaessa). - Osallistujamäärä Osallistujia tulee olla vähintään kolmesta muusta maasta kuin Suomi - Enintään 1/3 saa olla samasta maasta - Vähintään 2/3 täytyy olla muualta kuin Suomesta - Suomalaisia osallistuja voi ottaa mukaan (siis enintään 1/3), mutta he eivät voi saada Grundtvig-tukea, eikä heitä lasketa minimiosallistujamäärään - Duration of the workshop: workshopin työskentelypäivien määrä - Duration of stay: oleskelupäivien määrä matkapäivät mukaan lukien (naapurimaista tulevat osallistujat eivät välttämättä tarvitse ylimääräisiä matkapäiviä) 6. Budget Tukikelpoisia kuluja ovat: - workshopin järjestämisestä aiheutuvat kulut, joihin myönnetään könttäsummana euroa (voidaan käyttää markkinointiin, tilavuokriin, henkilöstö- ja materiaalikuluihin, pääsymaksuihin ja muihin workshopista aiheutuviin kuluihin) - osallistujien matka- ja oleskelukulut (kattaa kansainväliset ja paikalliset matkat, majoituksen, ruokailut ja vakuutuksen, ks. tuen määrä hakulomakkeen kohdasta 6.1 B.) - osallistujien kieli- tai muu valmennus ennen workshopia (enintään 100 euroa/osallistuja). - Erityistukea tarvitsevien lisäkuluihin voidaan myöntää keskimääräistä korkeampi apuraha perustellusta syystä. Budjetti kannattaa laatia realistisesti. Apurahaa myönnetään enintään anottu määrä, eikä sitä voida myöntää jälkikäteen lisää. Tukisumman siirrot eri kululajien välillä eivät ole myöhemmin mahdollisia. Tuesta 80 % maksetaan ennakkoon ja loput max. 20 % loppuraportin tarkastamisen jälkeen. Järjestäjä ei saa periä osallistujilta osallistumismaksua! Poikkeuksena ovat suomalaiset osallistujat, joiden kuluihin ei voi käyttää Grundtvig-tukea. Hakulomakkeessa budjetti on jaettu neljään osaan: 1. Project organisation grant: summa on täytetty valmiiksi lomakkeeseen ja se on kaikille sama osallistujamäärästä ja workshopin kestosta riippumatta.

4 4 (5) 2. Travel and subsistence grant for participants: sarake A = osallistujien määrä, B = taulukon 1 mukainen tukisumma/osallistuja (huomioi myös matkapäivät!) - Matka- ja oleskelukulujen määrä riippuu workshopin kestosta, joka on 5-10 työskentelypäivää. Esimerkki: Workshopin kesto 5 pv + matkat 2 pv = 7 pv, johon myönnetään euroa/osallistuja. 3. Other costs: sarake A = osallistujien määrä, jotka tarvitsevat lisätukea valmennukseen ennen workshopia, B = tuen määrä/osallistuja (max. 100 euroa on täytetty valmiiksi, mutta hakea voi vähemmänkin) - Tarve tulee perustella taulukon alapuolella olevaan kenttään *. 4. Special needs: konsultoi CIMOa ennen hakemuksen jättämistä. - Tarve tulee perustella taulukon alapuolella olevaan kenttään **. V Valintaprosessi Hakuajan päättymisen jälkeen kaikille hakijoille lähetetään vastaanottovahvistus. Hakemuksen saavuttua CIMOon sille tehdään kelpoisuustarkastus (eligibility check). Hakemuksen tulee täyttää kaikki kelpoisuuskriteerit, jotta se etenisi laadulliseen arviointiin. Vain määräaikaan mennessä postitetut hakemukset hyväksytään (postileiman päivämäärä). Muodollisesti kelpoiset hakemukset arvioidaan tietyin laadullisin kriteerein. Laadullisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. workshopin laatuun ja teeman sopivuuteen Grundtvigohjelmaan, työsuunnitelmaan, workshopin ohjelmaan ja käytännön järjestelyihin, odotettuun vaikuttavuuteen sekä markkinointisuunnitelmaan. Laadullisen arvioinnin lomakkeeseen, arviointikriteereihin ja pisteytykseen voi tutustua osoitteessa: Grundtvig-lomakkeet. Tieto apurahapäätöksestä lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen arviolta toukokesäkuussa. VI Osallistujien valinta Komissio julkaisee vuosittain kaikki hyväksytyt workshopit yhdessä Euroopan laajuisessa luettelossa. Luetteloa levitetään Komission ja kansallisten toimistojen kautta, ja siitä on linkki järjestävän organisaation internet-sivuille. Järjestäjä on vastuussa siitä, että hän löytää workshopiin riittävän määrän osallistujia. Niinpä järjestäjän tuleekin hyödyntää luettelon lisäksi kaikkia käytössään olevia kanavia workshopin markkinoimiseksi. Workshopista kiinnostuneet ottavat yhteyttä suoraan workshopin järjestäjään, jolta he saavat hakulomakkeen. Hakemus lähetetään suoraan järjestäjälle, joka valitsee osallistujat Grundtvighakemustaan sekä ilmoitettuja kelpoisuuskriteereitä noudattaen. CIMO ei osallistu valintaan.

5 5 (5) Koska workshop-luettelon tiedot kootaan hakulomakkeen perusteella, on tärkeää, että hakulomakkeessa annettujen yhteys- ja muiden tietojen oikeellisuus ja ajankohtaisuus on varmistettu. Lisätietoja Riika Väliahde, puh etunimi.sukunimi(at)cimo.fi, grundtvig(at)cimo.fi Kurssien järjestäminen Aikuisopiskelijoiden workshopit

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012 Arviointiraportti 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot