KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi"

Transkriptio

1 KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Hanketyöpaja osa III ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ budjetointisäännöt Huom. Erilaiset kululuokat strategisissa kumppanuushankkeissa (SP) ja alakohtaisissa yhteenliittymissä (SSA) Erasmus+ Programme Guide (sivunumerot päivätyn version mukaiset) Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt ja summat s [Alakohtaisten yhteenliittymien (SSA) kululuokat, rahoitussäännöt ja summat : s ] EU rahoituksen periaatteet, kelpoisuussäännöt s

2 Yleistä budjetin laadinnassa Budjetin laadinnan ajoitus pitää olla ensin selvillä a) ketä hankkeessa on mukana ja b) mitä hankkeessa tehdään (partnerit/työsuunnitelma/työpaketit/tulokset) Budjetoinnissa on oleellista, että hakemuksesta käy ilmi, mihin ja miksi rahaa tarvitaan. Työnjako hankkeen suunnitteluvaiheessa: budjetointivastaava ja sisältövastaava Prosessi: ei viime tipassa > tietojen kerääminen vie aikaa (Excel / Word) Strategisten kumppanuushankkeiden yleiset kriteerit Budjetoidaan hankkeen sopimuskaudella syntyviä kuluja (esim. 24 kk: tai 36 kk: ) Tuki enintään / vuosi. Tuet perustuvat laskennallisiin yksikköhintoihin > voidaan myöntää enintään 10 partnerille. EU tuki ei kata kaikkia kustannuksia. Oletus on että hankkeella on omarahoitusta. Omarahoitusta ( tai %) ei kuitenkaan merkitä hakemukseen tai eikä sitä raportoida.

3 Poimintoja arviointikriteereistä: budjetti Elements of analysis The extent to which the project is cost-effective and allocates appropriate resources to each activity Budjetointi The existence and relevance of quality control measures to ensure that the project implementation is of high quality, completed in time and on budget Seuranta / Arviointi General interpretation of award criteria relevant for all projects The proposal provides value for money in terms of the results planned as compared to the grant requested. The grant request is realistic for a good quality implementation of the planned activities. The proposal foresees appropriate evaluation activities at critical stages of the project, which will allow to measure the progress and quality of the project activities and outcomes, the appropriate use of funds. The quality control measures will allow the project to take any necessary corrective measures in time. Arviointikriteerit: Erasmus+ programme guide s & ERASMUS+: Guide for Experts on Quality Assessment s Unit cost = yksikkökustannus Terminologia = Taulukossa määritelty summa x yksiköiden määrä Project management and implementation (hankkeen hallinto ja toteutus) Transnational project meetings (Partnerikokoukset) Intellectual outputs (Tulosten työstäminen) Multiplier events (Tulosten levittäminen) Transnational learning/teaching activities: Travel, individual support, linguistic support Real cost = todellinen kustannus Budjetointi perustuu arvioon todellisesta kustannuksesta Expectional costs Special needs support

4 Kustannusten seuranta lyhyesti Unit cost = yksikkökustannus = Taulukossa määritelty summa x yksiköiden määrä CIMOlle raportoidaan määriä + tarvittavat todisteet Huom. Organisaation omaan kirjanpitoon merkitään kuitenkin eurot. Lopullinen rahoitus määrätyy toteutuneiden määrien ja niihin liittyvien todisteiden perusteella. Real cost = todellinen kustannus CIMOlle raportoidaan toteutuneita Euroja + tarvittavat todisteet Hankkeen budjetti: Budjettiluokat 1. Hankkeen hallinto ja toteutus (Management and implementation) 2. Partnerikokoukset (Transnational project meetings) 3. Tuotteiden tekeminen (Intellectual outputs) 4. Tilaisuuksien/seminaarien järjestäminen (Multiplier events) 5. Workshopit/koulutustilaisuudet opettajille/opiskelijoille (Transnational learning/teaching/training activities) 6. Muut erityiset kulut hankkeessa (Exceptional costs) (esim. alihankinta) 7. Tuki erityistarpeita omaaville henkilöille (Special needs support) Kaikissa hankkeissa tukea hallintoon ja toteutukseen sekä partnerikokouksiin. Muista budjettiluokista valitaan vain ne, jotka liittyvät hankkeen toimintoihin.

5 1. Hankkeen hallinto ja toteutus (Project management and implementation) Kulut projektin hallinnointiin ja toteutukseen (esim. suunnittelutehtävät, yhteydenpito partnereihin, pienimuotoinen aineiston tuottaminen, taloushallinto) Online kokoukset, paikallinen toiminta (esim. kansalliset toiminnot, työskentely opiskelijoiden kanssa: esim. valmistautuminen kv työpajoihin) Levitykseen liittyvät perustehtävät (esitteet, webbi, some) Koordinaattorin hallintotuki 500 /kk => /vuosi Partnerin hallintotuki 250 => /vuosi Max. 10 toteuttajalle (1+9) => /kk => / vuosi I.1. Project Management and Implementation Taulukko täyttyy automaattisesti, kun hankkeen kestoon määritelty sivulla 1 ja hankkeen partneritiedot (PIC) on syötetty. Enintään 1 (koordinaattori) + 9 partneria, yht /kk ( /v.)

6 2. Partnerikokoukset (Transnational project meetings) Matkat partnerikokouksiin, summa kattaa myös oleskelu ja asumiskustannukset, palkkakuluja ei korvata erikseen. Kokousten ja osallistujien määrä oltava perusteltuja Perustuvat matkojen pituuksiin, kaksi kategoriaa: short distance travel: 575 ( km) long distance travel : 760 (2000 km ) Alle 100 km:n matkoille ei tukea Etäisyyksien laskennassa käytetään Distance calculator välimatkalaskinta komission verkkopalvelussa: plus/tools/distance_en.htm Max / vuosi (eli 40 matkaa, jos kaikki lyhyitä matkoja short distance). Matkan tai partnerikokouksen kestoa ei ole rajoitettu. I.2. Transnational Project Meetings Kerro projektikokouksista kohdassa D. Description of the project (neljäs kysymys): How will cooperation and communication happen among all project partners and with other relevant stakeholders? What will be the purpose and frequency of the transnational project meetings and who will participate in them? Kokouksen tarkoitus, kokousten paikat, alustavat osallistujamäärät Esimerkki hankkeesta, jossa pidetään kolme kokousta: 1) Suomessa (Hollannista osallistuu 3 ja Portugalista 3) 2) Hollannissa (Suomesta osallistuu 3 ja Portugalista 2) 3) Portugalissa (Suomesta osallistuu 2 ja Hollannista 3)

7 3. Tuotteiden tekeminen (Intellectual outputs) Palkkakulut konkreettisten, levitettävien tuotteiden tuottamiseen. HUOM! Ei projektinhallintoon liittyviä tehtäviä tähän! Käytössä 4 palkkakategoriaa ja neljä maaryhmää. Päiväpalkat suomalaisille organisaatioille: Manager: 280 /pv Researcher/teacher/trainer/youth worker: 214 /pv Technician: 162 /pv Administrative: 131 /pv Palkkio määräytyy henkilön omassa organisaatiossa (ei hankkeessa) olevan tehtävän mukaan. Käytännössä suurin osa budjetoidaan teacher/researcher tai technician kategorioihin. Hakuoppaan mukaan Manager and Administrative staff kuuluvat oletusarvoisesti Project management and implementation kategoriasta katettavaksi. Manager palkkiota voidaan budjetoida vain johtotason henkilöille. (perustele) I.3. Intellectual Outputs Täytä ensin G.1. Intellectual Outputs, jonka jälkeen voit täyttää I.3. kohdan budjettitiedot. (Sama periaate myös Multiplier Events G.2. ja Learning/Teaching/Training activities G.3. taulukoita)

8 4. Tilaisuuksien/seminaarien järjestäminen (Multiplier events) Tapahtumat tarkoitettu intellectual outputs kohdassa rahoitettujen tuotosten/tuotteiden levitykseen ja kokemusten jakamiseen. Tarkoitettu partneriryhmän ulkopuolisille kohderyhmille/käyttäjille. Voivat olla kansainvälisiä tai kansallisia Tuki lasketaan osallistujamäärän mukaan, mutta tuki on tarkoitettu tilaisuuden järjestämiskuluihin, esim. tilavuokrat, tarjoilut, materiaalit, puhujien matka ja majoituskulut Partnereiden tai partneriorganisaatioiden jäsenten matkat multiplier events tilaisuuksiin budjetoidaan transnational project meetings kategoriaan. Huom. Jos tilaisuus järjestetään ainoastaan verkossa, silloin verkkoseminaarin järjestelykustannukset katetaan Project management kululuokasta. I.4 Multiplier events Tuki määräytyy osallistujamäärän mukaan Tilaisuuden järjestämismaasta olevat osallistujat: 100 /hlö Osallistujat muista maista: 200 /hlö Tuki enintään /hanke, riippumatta hankkeen kestosta tai partnerimäärästä. Huom. Syötä ensin tapahtuma ja organisaatiot G.2 Multiplier Events taulukkoon ja valitse sen jälkeen Event idenfication Huom. Syötä myös nollat.

9 5. Workshopit/koulutustilaisuudet opettajille/opiskelijoille (Transnational learning/teaching/training activities) Toiminnon oltava oleellinen hankkeen päämäärien saavuttamiseksi Osallistujina voivat olla opettajat ja/tai opiskelijat HUOM! Ei saa järjestää ohjelmaan osallistuvien maiden ulkopuolella! Kaksi kategoriaa: Lyhytkestoiset: 5 60 päivää Pitkäkestoiset: 61 päivää 12 kk Kolme eri kululuokkaa / matkustaja 1. Matkakulut (Travel) 2. Asumis ja oleskelukulut (Individual support) 3. Kielivalmennus (Linguistic support) vain pitkäkestoisessa (61 pv 12 kk) liikkuvuudessa perustelluista syistä Tuki erityistarpeita omaaville henkilöille = I.6 Special needs support 5. Workshopit/koulutustilaisuudet/opettajille/opiskelijoille (Transnational learning/teaching/training activities) 1. Matkakulut, perustuvat matkojen pituuksiin short distance travel 275 ( km) long distance travel 360 (2000 km ) Alle 100 km:n matkoille ei tukea 2. Asumis ja oleskelukustannukset VET: Blended mobility of VET learners 5 60 päivää: VET: Short term joint staff training events 5 60 päivää: o opettajille (1 14 pv: 100 /pv, pv: 70 /pv) o opiskelijoille (1 14 pv: 55 /pv, pv: 40 /pv) Distance calculator (välimatkalaskin): erasmusplus/tools/distance_en.htm Vähintään 5 pv ohjelmaa. Lisäksi tukea voi anoa enintään kahta matkapäivää varten. VET: Long term teaching or training assignments 61 pv 12 kk o Kuukausiapuraha kohdemaan mukaan, ks. taulukko (Table C) Erasmus+ Progamme Guide, s Kielivalmennustuki (61 pv 12 kk): 150 /hlö

10 5.Workshopit/koulutustilaisuudet/opettajille/opiskelijoille (Transnational learning/teaching/training activities) Syötä ensin tiedot kohtaan G.3 Learning/Teaching/Training activities, minkä jälkeen pääset lisäämään budjettitiedot I.5. Learning/Teaching/Training Activities (seuraava kalvo) Valitse oikea ala Älä jätä pakollisia kenttiä tyhjäksi syötä I.5. Learning/Teaching/Training Activities Jos kyseessä on lyhytkestoinen (5 60 pv liikkuvuusjakso, älä klikkaa +merkkiä long term taulukossa. Ylimääräisen harmaan rivin saa poistettua merkillä

11 I.5. Learning/Teaching/Training Activities Tukea kielivalmennusta varten voi anoa ainoastaan pitkiin jaksoihin (61 pv ->). Jos olet vahingossa avannut rivin kielivalmennustukea varten (harmaa rivi), saat sen poistettua miinusmerkillä. Näkymä tyhjästä taulukosta. 6. Tuki erityistarpeita omaaville henkilöille (I.6 Special needs support) Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat saada lisätukea 100 % todellisista kustannuksista Raportointi todellisten kulujen mukaan.

12 7. Muut erityiset kulut hankkeessa (Exceptional costs) Työsuunnitelmassa ja budjettitaulukossa perustellut alihankinnat: Esim. ulkoinen arvioija tai muu sellainen (asiantuntija)työ, jota ole saatavilla hankkeessa mukana olevilta organisaatioilta. perustelluista syistä laitteet, ei kuitenkaan perusinfraa tai partneriorganisaation tavanomaisia laitteita. 75 % todellisista kustannuksista, max (Grant requested = pyydetty summa eli 75 % hankintahinnasta, huomioi ALV:n vaikutus) Raportointi todellisten kulujen mukaan. I.2. Budget Summary [Joissakin lomakkeissa saattaa olla tässä näkymässä pakollisena kenttänä anottava tukisumma eli Grant Requested. Täytä siihen sama summa kuin Grant Calculated kentässä.]

13 Budjetin perustelut Budjetti on arvio hankkeen kustannuksista. Perustele budjetti. Kirjaa ylös laskentaperusteet (esim. määrät, miten tehtävät/työ, kustannukset jakautuvat partnereiden kesken jne.) Perustelut (ja muistiinpanot) voi kirjata hakulomakkeen E H osissa kyseisen toiminnon kohdalla ja/tai koota ne budjettiosan viimeiseen vastauslaatikkoon. Muutamia teknisiä täyttöohjeita Avaa ja käytä vain niitä budjettikategorioita, jotka sopivat hankkeellesi: kaikkia budjettikategorioita ei tarvitse käyttää. 1. Syötä partnerit ensin, 2. sitten suunnitellut aktiviteetit (G. Project activities: Intellectual output, Multiplier events ja Learning/teaching/training activities), 3. ja viimeiseksi budjetti Nollat tyhjiin numerokenttiin, muuten laskukentät eivät välttämättä toimi. ERASMUS+ Technical guidelines for completing application e Forms technical guide_en.pdf

14 Tee näin Määrittele ensin, mitähankkeessatehdään Varaa aikaa riittävästi Budjettivastaava työpariksi ja Excel ahkeraan käyttöön. Kerää tietoja partnereilta suorilla kysymyksillä linkki työsuunnitelmaan ja työnjakoon. Perustele kustannukset hakulomakkeessa. Tarkista, että jokaiselle syötetylle luvulle (määrät ja Eurot) löytyy perustelu hakemuksesta.

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014 KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014 10/2013 Erasmus+ budjetointisäännöt Erasmus+ Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf

Lisätiedot

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014)

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt ja summat s.

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Lähtökohta: Erasmus+ -raportointi - Yksikkökustannus & vs. Oman kunnan kirjanpidon säännöt 2 Taloussäännöt hankkeille Hankkeen sopimus: Artikla I.3.

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 5.2.2015 HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos

Lisätiedot

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yleistä taloushallinnoinnista

Yleistä taloushallinnoinnista Taloushallintoa talla pohjassa Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2013 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2013 Hannele Nevalampi ja Outi Lindroos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 22.1.2010 Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa Grundtvig-workshopeja hakevia organisaatioita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-workshopien

Lisätiedot

TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi

TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti v. 2013 Vuonna 2013 hyväksytyt hankkeet: Sopimuskausi: 1.10.2013

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti

Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti TOI-hankkeiden taloushallinnosta ja raportoinnista Taloushallinto 7.6.2011kuntoon Leonardo-kesäpäivät 2011 Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti ESIM: Vuonna 2010 hyväksytyt hankkeet: Sopimuskausi:

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen

Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013 Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen Hakukierroksen alustava budjetti Budjetti vuoden 2013-14 hakuun: n. 880 000 osuus kansallisesta Erasmus-budjetista

Lisätiedot

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010 Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous päivitetty 25.10.2010 Väliraporttilomakkeet Käytössä sähköinen väliraporttipohja (hankkeille toimitettu linkki raporttipohjaan) Varsinainen väliraporttilomake jätetään

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset

Lisätiedot

PROJECT IDENTIFICATION

PROJECT IDENTIFICATION PROJECT IDENTIFICATION Project Reference: 2010-1-FI1-LEO05-12345 (example) LLP/LdV/TOI/2007/LT/0001 Language (please select): EN Start Date 01.10.2010 End Date 30.09.2011 YLEISIÄ SYÖTTÖOHJEITA: - Täytä

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2015: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 Sopimuskoulutus 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 DM 02-2014 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM 02-2014 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina

Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Luonnos!!! Tämäohjeonepävirallinen! Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina Vers2/16.4.09 IlpoKoskinen 1(58)

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot