NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin"

Transkriptio

1 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin

2 Helsinki 2008 Soili Nevala Taitto: Sonja Kähkönen

3 Hei Sinä ammattitaidon kehittäjä Näyttötutkintoa suorittavien henkilöiden tutkintotilaisuuksien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi on osa sosiaali- ja terveysalan työyksiköiden jokapäiväistä työtä. Superilaisilla on merkittävä panos uusien ammattilaisten osaamisen kehittämisessä ja varmistamisessa. Hyvin toteutetut ja arvioidut tutkintotilaisuudet auttavat tutkinnon suorittajaa kasvamaan ammatissaan ja työyksikön henkilöstä kehittämään omaa työtään. Tämä käsikirja auttaa sinua näyttötutkintojen arvioimisessa ja kehittämisessä. Mikäli sinulla on kommentoitavaa tai haluat keskustella näyttötutkinnoista ota yhteys SuPerin kehittämisyksikköön Tehdään yhdessä tulevaisuuden ammattilaisia. Juhani Palomäki puheenjohtaja 3

4 SISÄLTÖ 1 Johdanto 4 2 Näyttötutkinto mikä se on? 4 3 Näyttötutkintojärjestelmän käsitteitä 5 4 Tutkintorakenne 6 5 Tutkintojen tuottama jatko-opiskelukelpoisuus 7 6 Näyttötutkinnon toimijatahot ja niiden tehtävät 7 7 Näyttötutkinnon perusteet 9 8 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Näyttötutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 10 9 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Tutkintotilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen Tutkintosuoritus mitä se on Tutkintotilaisuuden suunnittelu työpaikalla Näyttöympäristö Tutkintosuorituksen arviointi Arvioijat (työelämä) Arvioija (tutkinnon järjestäjä) Arvioijan tehtävät näyttöympäristössä Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa Arvioijan koulutus Valtakunnalliset arviointilomakkeet Tutkintotoimikuntien rooli ja tehtävät Ammattiosaamisen näytöt SuPerin linjaukset näyttötutkintoon 18 Lähteet 21 4

5 1 Johdanto Tämä opas on tarkoitettu käsikirjaksi sosiaali- ja terveysalan työpaikoille. Opas kertoo näyttötutkintojärjestelmästä ja näyttötutkinnon eri toimijatahojen tehtävistä ja vastuista. Koska näyttötutkintoja koskeva lainsäädäntö on muuttunut, annamme näyttöympäristöinä toimivien työpaikkojen työntekijöille uusimpia ohjeita tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen, arvioimiseen. Toivomme tämän oppaan innostavan superilaisia rakentavaan yhteistyöhön tulevien ammattilaisten hyväksi. Työelämällä on näyttötutkinnoissa keskeinen ja tärkeä tehtävä. 2 Näyttötutkinto mikä se on? Näyttötutkinto on ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton aikuisväestöä varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa, missä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Useimmiten näyttötutkintoa edeltää valmistava koulutus. Näyttötutkintoja säätelee laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998 ja A 812/1998). Näyttötutkintojärjestelmää koskevat uudet säädökset ovat olleet voimassa vuodesta Näyttötutkintojärjestelmän tavoitteena on kokonaisvaltainen ja joustava tutkintojen suorittaminen. Näyttötutkintojärjestelmän ymmärtäminen edellyttää kokonaan uudenlaista ajattelua, joka ei pohjaudu perinteiselle koulumuotoiselle opetukselle. Näyttötutkinnossa osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito, joka arvioidaan työelämässä ja tunnustetaan tutkintotimikunnassa. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen suorittaminen poikkeaa näyttötutkinnon suorittamisesta, vaikka tavoiteltavan tutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat yhtenevät. Opetushallituksen laatimassa Näyttötutkinto-oppaassa (2007) on kuvattu nykyisen näyttötutkintojärjestelmän keskeiset periaatteet; Kolmikantayhteistyö, tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta ja tutkinnon suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa sekä tutkinnon henkilökohtaistaminen. 5

6 3 Näyttötutkintojärjestelmän käsitteitä Näyttötutkintojärjestelmä vilisee vaikealta tuntuvia käsitteitä. Niiden sisällön ymmärtäminen helpottaa työelämää. Näyttötutkintoon kuuluvia käsitteitä ovat mm. seuraavat: Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton tutkinto. Näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon perusteita päättää Opetushallitus. Näyttötutkinnon suorittaja on tutkintoa suorittava henkilö. Tutkintotilaisuus on työpaikalla suoritettava näyttö tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta. Näyttöympäristö on se työpaikka tai toimintaympäristö, jossa ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan. Näyttötutkinnon järjestämissopimus on tutkintotoimikunnan tekemä sopimus tutkinnon järjestäjän kanssa näyttötutkintojen järjestämisestä. Ilman sopimusta ei tutkintotilaisuuksia saa järjestää. Kolmikantainen edustus tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajien osallistumista näyttötutkintoprosessiin sen eri vaiheissa. Myös tutkintotoimikunnassa on edustettuna kolmikanta. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että aikuisille tutkinnon suorittajille tarjotaan asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita tukipalveluita näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. 6

7 Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan kirjataan sovitut asiat. Tutkintosuoritus on henkilön tutkintotilaisuudessa työpaikalla antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta. Tutkintotodistus on todistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunta on opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä (mm. SuPer) ja opettajia sekä ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. 4 Tutkintorakenne Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativampien työtehtävien hallinta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina, näitä tutkintoja voidaan käyttää lisä- ja täydennyskoulutuksena. Hierojan ammattitutkintoa lukuun ottamatta ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ei rekisteröidä 7

8 5 Tutkintojen tuottama jatko-opintokelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, laajuus 120 ov, antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Ammatillinen perustutkinto, jonka laajuus on alle 120 ov, antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattitutkinto yhdistettynä alle 120 ov:n perustutkintoon tai kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen vastaavalla alalla antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. (A 355/2003) Erikoisammattitutkinto ei yksin anna jatko-opintokelpoisuutta, mutta yhdistettynä ammattitutkintoon tai alle 120 ov:n perustutkintoon se antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. (A 355/2003) 6 Näyttötutkinnon toimijatahot ja niiden tehtävät Opetusministeriö (OPM) Antaa näyttötutkintotoimintaa koskevia säädöksiä.päättää tutkintorakenteesta ja tutkintomaksuista. Opetushallitus (OPH) Opetushallitus valmistelee opetusministeriölle esitykset tutkintorakenteesta. Vastaa näyttötutkintojen perusteiden laatimisesta ja päättää niistä. Tutkintojen perusteet valmistellaan työryhmissä, joissa on koulutuksen, työnantajien ja työntekijöiden edustus sekä mahdollisia asiantuntijoita. Pyydettyään eri tahoilta (mm. ammattijärjestöt) lausunnot opetussuunnitelman perusteisiin, opetushallitus hyväksyy tutkintojen perusteet. Asettaa tutkintotoimikunnat. OPH voi antaa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia määräyksiä. 8

9 Tutkintotoimikunta Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaa kuhunkin alaan tai tutkintoon nimetty tutkintotoimikunta. Se solmii järjestämissopimukset tutkinnon järjestäjien kanssa. Päättää hyväksytyistä ja hylätyistä tutkintosuorituksista ja arvosanoista. Päättää näyttötutkinnon ja sen osan suoritusten arvioinnin oikaisemisesta. Antaa ja osaltaan allekirjoittaa tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunta seuraa näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta, antaa suosituksia ja tekee aloitteita tutkintojen perusteiden kehittämiseksi. Näyttötutkinnon järjestäjä Laatii näyttötutkinnon järjestämissopimushakemukset OPH:n oppaan ja tutkintotoimikunnan ohjeiden mukaan ja toimittaa ne liitteineen tutkintotoimikunnalle. Näyttötutkinnon järjestäjä suunnittelee tutkintotilaisuudet konkreettisessa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Vastaa näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen tiedottamisesta. Huolehtii tutkintojen henkilökohtaistamisesta. Vastaa näyttötutkintojen toteutumisesta suunnitelman mukaan. Valitsee ja kouluttaa asiantuntevat arvioijat ja totuttaa arvioinnin työantaja- ja työntekijä arvioijien kanssa kolmikantaisesti. Huolehtii, että tutkinnon suorittajaa kuullaan arvioinnin yhteydessä ja tiedottaa arvioinnin oikaisusta. Tutkinnon järjestä laatii ja omalta osaltaan allekirjoittaa tutkintotodistukset sekä huolehtii arviointiaineiston säilyttämisestä ja arkistoinnista. Huolehtii muista koulutuksen järjestäjälle kuuluvista velvoitteista opetushallituksen ohjeiden mukaan. Työelämä Yhdessä tutkinnon järjestäjien kanssa työnantajan ja työntekijöiden edustajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat tutkintotilaisuudet. Tutkintosuorituksen arvioinnissa pitää olla aina mukana koko kolmikanta. Työnantajan edustaja ei voi delegoida arviointivastuuta työntekijä arvioijana toimivalle. Työelämän edustajat osallistuvat tutkinnon järjestäjän toteuttamaan arvioijakoulutukseen. He ovat mukana kehittämässä tutkinnon järjestäjän toimintaa ja tukevat tutkinnon suorittajan ammatillista kasvua. 9

10 7 Näyttötutkinnon perusteet Jokaiseen näyttötutkintoon laadituissa tutkinnon perusteissa on määritelty: tutkinnossa vaadittava ammattitaito osat, joista tutkinto muodostuu tavat, joilla ammattitaito voidaan osoittaa tutkintosuoritusten arvioinnin perusteet 8 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkinnon suorittajaksi hakeutuvan tutkinnon suorittamisen suunnittelemista ja toteuttamista joustavasti ja työelämälähtöisesti. 8.1 Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Näyttötutkintoa suorittamaan pyrkivän henkilön aikaisemmin hankittu osaaminen, muut lähtökohdat ja soveltuva tutkinto koulutustarpeineen selvitetään alkuvaiheessa. Samalla selvitetään tukitoimien tarve ja tulevat yhteistyötahot. Myös työelämän edustajiin tulee olla yhteydessä tarvittaessa tutkinnon suorittajan aikaisemman osaamisen arvioimiseksi. Tutkinnon suorittaja voidaan ohjata joko suoraan tutkintotilaisuuteen tai valmistavaan koulutukseen tai täydentämään muulla tavalla osaamistaan. Jos tässä vaiheessa havaitaan, että suunniteltu näyttötutkinto ei ole oikea, kerrotaan se henkilölle ja ohjataan häntä eteenpäin hänelle paremmin soveltuvaan tutkintoon. Tämä vaihe henkilökohtaistamisessa on erittäin merkittävä tutkinnon suorittajan tulevaisuuden kannalta. 8.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia tutkinnon perusteita ja ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon suorittamisen suunnitelma (aikaisempi osaaminen, opinnot, tutkintotilaisuudet jne.) kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Tämän suunnitelman hyväksyvät tutkinnon suorittaja, tutkinnon järjestäjä ja tarvittaessa tutkinnon hankkija sekä työelämän edustaja yhdessä. 10

11 Tutkintotoimikunta voi arvioijien esityksestä tunnustaa tutkintosuoritukseksi myös aikaisemmin osoitetun tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen. 8.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja opiskeluprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tutkinnon suorittajan elämäntilanne, osaaminen ja oppimistarpeet sekä työssäoppimisen mahdollisuudet. Henkilökohtaistamisessa etsitään henkilölle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja käytettävissä olevat oppimisympäristöt sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. 9 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkinnoille ei muodollisesti aseteta koulutusta koskevia ennakkoehtoja, vaan tutkinnon edellyttämä osaaminen voidaan hankkia eri tavoilla. Tutkinnonjärjestäjä määrittelee henkilökohtaistamisen yhteydessä tutkintoon pyrkivän henkilön valmistavan koulutuksen tarpeen ja muodon. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen tulee kuitenkin aina noudattaa voimassa olevia tutkinnon perusteita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa määrätään, että tutkintoon valmistavassa koulutuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) tarkoitus edistää potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon palvelujen laatua on otettava huomioon. Lähihoitajalla on oltava ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, pätevyys ja valmius ammatilliseen toimintaan. Perustutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilön aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella niin, että tutkinnon perusteet täyttyvät. Jos tutkinnon suorittajalla ei ole aiempaa sosiaali- ja/tai terveysalan tutkintoa tulee valmistavan koulutuksen olla opintoviikkoa. (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2001 opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) Näyttötutkintoon valmistava koulutus voidaan suorittaa koulumuotoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto. 11

12 Työssäoppiminen sisältyy myös näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen tarpeen mukaan. Työssä oppimisen tavoitteena on, että tutkinnonsuorittaja oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta. 10 Tutkintotilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen 10.1 Tutkintosuoritus mitä se on Tutkintosuorituksella tarkoitetaan näyttötutkinnon suorittajan toimintaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon osoittamiseksi. Ammattitaidon osoittamiseksi työpaikalla tulee käyttää monipuolisia menetelmiä osaamisen esille saamiseksi ja arvioimiseksi. Tutkintotilaisuuden kesto määräytyy tutkinnon suorittajan henkilökohtaisesta näyttösuunnitelmasta käsin ja tutkintosuoritus on valmis, kun vaadittu osaaminen on näytetty. Tutkinnon suorittajan valmiudet osallistua tulee arvioida hyvissä ajoin ennen tutkintotilaisuuden alkua. Aidossa työympäristössä toteutetuilla tutkintotilaisuuksilla varmistetaan työelämän edellyttämän ja riittävän ammattitaidon saavuttaminen Tutkintotilaisuuden suunnittelu työpaikalla Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) ja henkilökohtaistamista koskevan määräyksen mukaan tutkintotilaisuudet suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä työelämän kanssa. Yksittäisen tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuus tulee suunnitella henkilökohtaistamisen alkuvaiheesta alkaen yhdessä työelämän edustajien kanssa. Työelämän että koulutuksen järjestäjän edustajat hyväksyvät tutkinnon suorittajan suunnitelman etukäteen. Tutkintotilaisuuden toteutuminen edellyttää työpaikalta hyvää ennakkosuunnittelua, tiedottamista ja sen varmistamista, että tutkinnon suorittamiseen tarvittavat edellytykset täyttyvät. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota arvioijien valintaan ja toimintaedellytyksiin. On tärkeää, että työelämästä käytännön työtä tekevät henkilöt ovat mukana kehittämis- ja suunnittelutoiminnassa tutkinnon järjestäjien työryhmissä. Näytön arvioijien työvuorot tulee suunnitella yhteneviksi tutkinnon suorittajien kanssa. 12

13 10.3 Näyttöympäristö Tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintoja arvioivien työpaikkojen kanssa näyttöyhteistyösopimuksen, jossa näyttöympäristön ylläpitäjä sitoutuu järjestämään tutkintotilaisuuden edellyttämät toimintamahdollisuudet. Tutkinnon järjestäjä sitoutuu järjestämään koulutusta arvioijille Näyttöympäristö määräytyy kussakin tutkinnossa tutkinnon osan mukaan. Näyttöympäristöt on valittava siten, että kunkin tutkinnon osan kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuiksi. Näyttöympäristössä tulee olla asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, jotta monipuolinen työskentely on mahdollista. Näyttöympäristön ammattitaitoinen henkilöstö, joka on motivoitunut ammatin kehittämiseen ja tutkintojen arvioimiseen on edellytyksenä tutkinnon suorittajan ammatilliselle kasvulle ja asianmukaiselle arvioinnille. Työnantajan ja esimiesten tuki työpaikoilla tapahtuvalle opiskelulle ja tutkinnon suorittamiselle on tärkeä. Myös riittävät resurssit tutkintojen arvioimiseen tulee järjestää. 11 Tutkintosuorituksen arviointi Näyttöä arvioivan henkilön tulee olla alan ammattilainen. Ammatti-identiteetin kehittymisen ja työnkuvan selkiytymisen kannalta on myös tärkeää, että ammattitaidon arvioija on suorittanut vastaavantasoisen tutkinnon kuin mihin tutkinnon suorittaja on valmistumassa. Lähihoitajatutkintoa suorittavien henkilöiden tutkintosuorituksia arvioivat ensisijaisesti jo valmistuneet lähihoitajat tai aiemman kouluasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Arvioijan on kyettävä arvioimaan realistisesti sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta. Ammattitaidon arvioinnin ja näyttöympäristön toiminnan kannalta on tärkeää, että arvioijat valitaan yhteisen sopimuksen mukaan näyttöympäristössä. Arvioijiksi valittujen henkilöiden tehtäväaluemäärittelyissä tulee näkyä arviointitehtävä, jotta osataan resursoida työaikaa tähän tärkeään tehtävään. 13

14 11.1 Arvioijat (työelämä) Tutkinnon järjestäjä vastaa siitä, että 1) työntekijätahon arvioijana toimiva lähihoitajan ammattitaidon arvioija on: työhönsä motivoitunut ensisijaisesti toisen asteen sosiaali- tai terveysalan tutkinnon tai muutoin ko. koulutuksia/ammattia lähellä olevan tutkinnon suorittanut (esim. lastentarhanopettaja, erityisopettaja) riittävä työkokemus sosiaali- tai terveysalalta riittävä perehtyneisyys tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, tutkinnon osan arviointikohteisiin ja -kriteereihin riittävä perehtyneisyys ammattitaidon arviointiin 2) työnantajatahon arvioija tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja tutkinnon perusteet ja toimii esimiehenä Arvioinnissa tulee olla mukana sekä työntekijän että työnantajan edustajan. Mikäli työnantaja arvioijan ei ole mahdollista olla läsnä arviointikeskustelussa antaa hän muuten sovitulla tavalla oman arviointinsa tiedoksi. Työnantaja ei voi delegoida omaa arviointivastuutaan pois työntekijäedustajalle Arvioija (tutkinnon järjestäjä) Tutkinnon järjestäjä vastaa siitä, että oppilaitoksen edustajana toimiva lähihoitajan ammattitaidon arvioija on: työhönsä motivoitunut ammatillisen aineen edustaja, näyttöpaikan ja henkilön oman substanssiosaamisen huomioiden pedagogisen pätevyyden omaava näyttötutkintomestari Tutkintotoimikunnat voivat antaa vielä arvioitsijoita koskevia tarkempia määräyksiä. Niistä kerrotaan tutkintotoimikuntien omilla kotisivuilla. Työssäoppimisen ohjaaja ei voi toimia näyttötutkinnoissa arvioijana. 14

15 11.3 Arvioijan tehtävät näyttöympäristössä perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin perehtyy kyseessä olevan tutkinnon perusteisiin perehtyy tutkinnon suorittaja näyttöympäristöön perehtyy tutkinnon suorittajan suunnitelmaan ja arvioi sen käyttökelpoisuutta työskentelee tutkinnon suorittajan työparina huolehtii osaltaan tutkintosuorituksen arvioinnista kirjaa päivittäin työstä nousevia perusteita arvioinnille keskeyttää tutkintotsuorituksen, jos siihen ilmenee aihetta, esimerkiksi potilasturvallisuuden vaarantuminen huolehtii omasta ammattitaidostaan näyttöjen arvioinnissa tiedottaa työyhteisössä näyttötutkinnon suorittajista Tutkinnon suorittajan ja arvioijan välinen luonteva vuoropuhelu edesauttaa näytön onnistumista, tukee tutkinnon suorittajan ammatillista kasvua ja helpottaa näytön jälkeen käytävää arviointikeskustelua Ammattitaidon arviointi näyttötukinnoissa Tutkinnon suorittajan tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen yhteen kokoava arviointikeskustelu on tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Arvioinnissa edellytetään käytettäväksi monipuolisesti erilaisia ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia asiakirjoja (esim. aikaisempia tutkintotodistuksia, työtodistuksia) aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat asiakirjojen vastaavuuden suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. Nämä kirjataan selkeästi arviointiasiakirjoihin ja esitys tunnustamisesta lähetetään tutkintotoimikunnalle, joka päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. Näyttötutkintojen arviointi tapahtuu kolmikanta-periaatteella, (työnantaja, työntekijä, opettaja) tutkinnonsuorittaja itse on myös mukana arviointikeskustelussa ja häntä 15

16 kuullaan. Tutkinnon suorittaja tekee omasta toiminnastaan itsearvioinnin. Kolmikantainen arvioija ryhmä tekee arviointiesityksen arvosanaksi. Tutkinnon järjestäjän edustaja laatii arvioinnista arviointipöytäkirjan, joka allekirjoitetaan, Tutkinnon suorittajalle annetaan palautetta ja hän allekirjoittaa saaneensa tiedoksi arviointiesityksen. Lopullisen päätöksen arvosanasta tekee valtakunnallinen tutkintotoimikunta. Arviointi koostuu tutkinnon suorittajan itsearvioinnista, arvioijien ja näyttöympäristön palautteesta sekä mahdollisesta asiakaspalautteesta ja aikaisemmista dokumenteista. Tutkintosuoritusten arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä ja dokumentointia. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä, mutta yhden menetelmän käyttö arvioinnissa ei ole riittävä. Arviointikeskustelu pidetään mahdollisimman pian tutkintotilaisuuden jälkeen. Arviointiaineistona on: tutkinnon suorittajan kirjallinen suunnitelma arvio tutkinnon suorittajan työskentelystä tutkinnon perusteiden mukaan muu arviointiaineisto tutkinnon suorittajan mahdollisen aikaisemmin hankitun osaamisen todistava kirjallinen, dokumentoitu aineisto etukäteen täytetty arviointilomake mahdolliset asiakaspalautteet muut mahdolliset kirjalliset dokumentit, esimerkiksi näyttöä täydentävä portfolio Ammatillisessa perustutkinnossa arviointiasteikko on kiitettävä 5, hyvä 4 3, ja tyydyttävä 2 1 tai hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointiin vaikuttavat perustelut tulee kirjata tarkasti arviointilomakkeeseen, joka säilytetään tutkinnon järjestäjällä. Lähihoitajatutkinnon valinnaisen tutkinnonosan tutkintosuorituksessa tulee selkeästi näkyä koko työprosessin vaatima osaaminen ja moniammatillisessa työryhmässä toimiminen sekä työyhteisön vaatimukset. Hyvä arviointi on rehellistä, oikeudenmukaista, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta. 16

17 Luottamukselliset arviointikeskustelut ovat osapuolten yhteistä ajatusten vaihtoa ja antavat mahdollisuuden ammatilliselle kasvulle. Tutkinnon suorittajalla on oikeus hakea näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnan päätöksen tietoonsa. Tutkintotoimikunta päättää arvioinnin oikaisusta. Tutkintotoimikunta pyytää tarvittaessa arvosanan oikaisua koskien lausunnot kaikilta arvioinnin osapuolilta erikseen. 12 Arvioija koulutus Tutkinnon järjestäjän tehtävänä on kouluttaa arvioijat. Koulutuksen tulee antaa valmiudet ammattitaitovaatimukset kattavaan tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjallisen ja suullisen palautteen antamiseen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon arvioimiseen ja arvosanaesityksen laatimiseen. Myös tutkinnon suorittajan oikeudesta pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta ja sen käytännön toteuttamisesta sekä työelämän edustajien tehtäviä ja vastuita arvosanan oikaisuprosessissa tulee kertoa. Koulutuksen kesto määräytyy paikallisten sopimusten mukaan. Lähihoitajan tutkintotoimikunta suosittelee koulutuksen pituudeksi vähintään opintoviikkoa ja säännöllistä osaamisen päivittämistä. Koulutuksen kestoa tärkeämpi on kuitenkin sen sisältö. Työelämän arvioijiksi valittujen henkilöitten tulee vaatia koulutusta ja sopia työnantajan kanssa työaikajärjestelyt koulutuksen ajalta. Myös työnantajaedustajien on tarpeellista osallistua arvioijakoulutukseen. 13 Valtakunnalliset arviointilomakkeet Lähihoitajan perustutkinnossa on valtakunnalliset opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. Jokaisen tutkinnon järjestäjän, näyttöympäristön ja tutkintotoimikunnan tulee noudattaa tutkinnon perusteita. Muissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa on tutkinnon perusteet, joita tulee noudattaa näyttöjä arvioitaessa. 17

18 Yksityiskohtaiset ammattitaidon arvioinnin kriteerit tulee saada tutkinnon järjestäjältä. Ja ne löytyvät myös SuPerin kotisivuilta osoite ammatillinen edunvalvonta. Yhtenäiset arviointikriteerit koko maassa takaavat saman tasoisen ammattitaidon arvioinnin riippumatta siitä missä tutkinto on suoritettu. Yhtenäiset arviointikriteerit helpottavat huomattavasti arvioijien arviointityötä. Riittävän yksityiskohtainen kriteeristö takaa oikeuden mukaisen arvioinnin. Myös ammattiosaamisen näytöissä on käytössä omat alalle luotu valtakunnallinen näyttöaineisto. 14 Tutkintotoimikuntien rooli ja tehtävät Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaa valtakunnan tasolla tutkintotoimikunta. Tutkintotoimikuntien tehtävää, toimintaa ja vastuuta määrittelevät näyttötutkintolainsäädäntö ja säädökset hallitoasioista. (L 631/1998, A 812/1998, L 434/2003, L 621/1999) sekä Opetushallituksen antamat määräykset. Opetushallitus nimeää tutkintotoimikunnan kolmen vuoden toimiajaksi kerrallaan. Tutkintotoimikuntiin kuuluu työnantaja-, työntekijä-, opettaja ja asiantuntijaedustajia sekä itsenäinen ammatinharjoittaja. Tutkintotoimikunnat solmivat näyttötutkinnon järjestämissopimukset tutkinnon järjestäjien kanssa. Sopimus on asiakirjoja, jonka avulla tutkintotoimikunta valvoo näyttöjen suunnittelua ja järjestämistä omalla alueellaan. Näyttötutkintojen järjestämissopimukset ovat osapuolia oikeudellisesti sitovia asiakirjoja. Ennen järjestämissopimuksen tekemistä tutkintotoimikunta on perehtynyt näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaan että se on oikein laadittu. Tutkintotoimikunta seuraa suunnitelman toteutumista käytännön tasolla. Lisäksi tutkintotoimikunta huolehtii tutkintotilaisuuksien riittävästä ja kattavasta saatavuudesta, täsmentää arviointikriteereitä ja antaa tarvittaessa näyttötutkintojen järjestämistä koskevia suosituksia tutkinnon järjestäjille. Tutkintotoimikunta allekirjoittaa tutkintotodistuksen yhdessä tutkinnon järjestäjän edustajan kanssa ja tekee aloitteita tutkintotoiminnan kehittämiseksi. Valmistavaan koulutukseen tutkintotoimikunnalla 18

19 ei ole toimivaltaa puuttua. Tiivis yhteistyö tutkinnon järjestäjien, koulutusviranomaisten, näyttöympäristöjen ja tutkintotoimikunnan kesken takaa onnistuneen näyttötutkinnon. 15 Ammattiosaamisen näytöt Työelämässä on tärkeää olla tietoinen aikuisten näyttötutkintojen ja nuorten koulutuksen ammattiosaamisen näyttöjen erosta. Kun näyttötutkinnossa koko tutkinto suoritetaan työelämässä tutkintotilaisuuksissa (ent. näytöt) ammattiosaamisen näyttö on osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näytöt liitettiin opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen 2006 ja ne liittyvät pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteyteen. Ammattiosaamisen näytön arvioijalle ei ole asetettu arvioijakoulutusvelvoitetta. Ammattiosaamisen näytön arvioi joko työpaikkaohjaaja tai opettaja tai molemmat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöjä toteuttamista valvovat koulutuksen järjestäjän asettamat alakohtaiset toimielimet tai yksi kaikkia aloja koskeva yksi toimielin. Työpaikoilla on tärkeää tietää, milloin kyseessä on näyttötutkinnon suorittajasta ja milloin ammattiosaamisen näytöstä. 16 SuPerin linjaukset näyttötutkintoon SuPerin hallitus käsitteli syyskuussa 2008 lähihoitajan näyttötutkintoa ja antoi keskeiset linjauksensa SuPerin tärkeinä pitämiin kysymyksiin. Näitä linjauksia voidaan suositella myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttöihin. 1. Sosiaali- ja terveysalan näyttötutkintoon hakeutuvan henkilökohtaistaminen on tehtävä huolella yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Ilman aikaisempaa alan koulutusta olevien edellytetään osallistuvan valmistavaan koulutukseen. 2. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla henkilöillä tulee olla yhtenäinen ammattitaito riippumatta tutkinnon suorittamistavasta. 19

20 3. SuPer pitää tärkeänä, että ammattiosastojemme edustajat voivat olla mukana oppilaitosten näyttöjä suunnittelevissa työryhmissä. 4. Valinnaisten tutkinnonosien näyttöympäristöissä tulee ehdottomasti olla mukana myös eri asteiset sairaalat. Valinnaisten tutkinnonosien tutkintosuorituksissa tulee selkeästi näkyä koko työprosessi ja moniammatillisessa työympäristössä toimiminen sekä työyhteisön vaatimukset. 5. Lähihoitajat ja aiemman kouluasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt ovat ensisijaisia arvioijia näyttöympäristössä. Tällöin lähihoidon ammatin ydin välittyy aidoimmin tutkinnon suorittajalle. Arvioijiksi valittujen henkilöiden tehtävämäärittelyissä tulee ottaa huomioon arviointitehtävään varattu riittävä aika. 6. Lähihoitajien kokonaisammattitaito kumuloituu tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon suorittajan tulee pystyä sitomaan aiempien tutkinnonosien tuoma osaaminen seuraavissa tutkintosuorituksia. Tämä arviointikriteeri tulee näkyä hylätyn näytön perusteena. 7. Tutkintosuorituksen arvosanaesitystä muodostettaessa käydään arviointikeskustelu yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Arvosanaesityksen tekevät arviointikeskustelussa työnantajan ja työntekijän sekä ja tutkinnon järjestäjän edustajat Tutkinnon suorittajalle kerrotaan selkeästi arvosanaesitys ja sen perustelut. 8. On tärkeää, että arviointiin vaikuttavat asiat on kirjattu tarkasti ja ne säilytetään myös työpaikalla, koska tutkinnon suorittajalla on oikeus hakea myöhemmin arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. Tutkintotoimikunta voi pyytää lausuntoa kaikilta arvioijilta erikseen. 9. SuPer painottaa arvioijien riittävää ja säännöllistä koulutusta sekä koulutuksen päivittämistä. Tavoitteena tulee olla, että koko näyttöympäristö on perehtynyt näyttöjen järjestämiseen ja ammattitaidon arviointiin. 10. SuPer arvostaa näyttötutkintoa lähihoitajien osaamisen laadunvarmistajana. 20

21 Lähteet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 Opetushallitus 2007: Näyttötutkinto-opas näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Opetushallitus 2001:Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2001 ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet Opetushallitus: henkilökohtaistamismääräys 2006 Opetushallitus: perusteet 21

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2 Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan. Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan. Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki 23.10.2008 Birgit Viikari SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJAN TUTKINTOTOIMIKUNTA

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS Koulutuksen tavoite: Antaa näyttötutkintoa arvioiville TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE riittävät valmiudet arviointitehtäviin. 1 Suvi Eriksson ARVIOIJAKOULUTUS KOOSTUU: 1. YLEISPEREHDYTYS

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Näyttötutkinnot - tulevaisuutta työpajoilla? Synergia seminaari Hämeenlinna

Näyttötutkinnot - tulevaisuutta työpajoilla? Synergia seminaari Hämeenlinna Näyttötutkinnot - tulevaisuutta työpajoilla? Synergia seminaari 11.10.2017 Hämeenlinna Outi Rautio Näkökulmat näyttötutkintoihin Näyttötutkintomestari Pellon kunta, työllisyysvastaava Kunnallisen työpajan

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 28.4.2011 LISTAA TÄYDENNETÄÄN KEVÄÄN AIKANA Usein kysyttyä 1. MISTÄ ALKAA OIKAISUVAATIMUKSEN AIKA? Oikaisuvaatimuksen hakuaika alkaa siitä, kun tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot